Del 1. Improvisasjon. Hett sete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1. Improvisasjon. Hett sete"

Transkript

1 Del 1 Improvisasjon Er at man utspiller en situasjon, hendelse som det ikke er fastsatt konkrete replikker. Karakteren må spille sine reaksjoner på impuls, og det man spontant kommer opp med der og da, altså ikke forbredt. Når man spiller mot andre i improvisasjon, er det spesitelt to faktorer som er vitkig, å si ja til forslagene som kommer (ikke blokkere) og ta det første som faller deg inn på impuls (ikke blokker dine egne tanker, at den tanken ikke var god nok). Hett sete Dette er en av metodene til Neeland. Den går ut på at at person setter seg på en stol som går inn i en karakter fra innholdet som blir jobber med og skal da svare i karakter (altså hvordan den karakteren tenker). Karakteren må altså vite godt vite hvem han/hun er siden han/hun må improvisere svarene. De andre skal da prøve å finne ut motiv, handling for gjerne en hendelse som har skjedd. Så man må være litt nøye på hva slages spørsmål man spør i forhold til å "lokke fram" svar som gir dem mere info. Siden man vil finne ut noe litt dypt (motiv, årsak handling) må man prøve å spørre litt dypt også. Eks. noen har gjort hærværk, finne ut hvordan karakteren har det på skolen, hjemme på fritiden osv. Intervju Metode av Neeland. En person sitter på en stol og er da i karakter. Her må også karakteren være godt kjent med seg selv, for å kunne svare improvisert. De andre stiller da spørsmål for å få et klarer bilde om hvem karakteren er, for å bli bedre kjent. Det er da smart å spørre hvordan og hvorfor istedenfor kun hva spørsmål, for å bli bedre kjent. Kollektiv tegning Metode av Neeland. Dette er en øvelse som man gjør sammen/kollektivt. Gjerne smart og ha et stort ark eller helst en tavle hvor en person tegner, men hvor den ene personen som tegner får innspill fra de andre for hva man skal tegne. Dermed er alle med på å visuelt skape tegningen sammen. Ofte får man først en gjenstand, sted eller person som utgangspunkt. Bygging av rom Metode av Neeland. Her har man en ide om hvordan et rom ser ut, gjerne fra den kollektive tegningen, eller bare muntlig beskrivelse. Så her må man ta det man har av møbler, klosser, ja det man finner. Altså må man være fantasifulle. Dette for å få en større fiksjonsinnlevelse i hvordan stedet ser/så ut. Man lager altså rommet kollektivt/sammen. Ritualer Metode Neeland. Denne metoden går ut på at man har et rim/regle en spesiell bevegelse, en sang, som man gjerne gjentar eller gjør fast for å klargjøre og godkjenne at man går inn i en ny kultur/fase av historien/fortellingen. Det kan enten være forbredt av læreren/lederen hva det skal være eller elevene/deltageren kan lage det selv.

2 Rolle på veggen Neeland. Metoden går ut på at man har gjerne et stort ark eller en plakat, hvor man kan tegne et omriss av en person på arket for å gjøre det mer levende for deltagerene. Så får man kanskje et skriv av en fortelling hvor bl.a. denne katrakteren er i, eller det blir lest opp. Så utifra den informasjonenen deltagerene har fått skal de skrive ned utenfor omrisset fortsatt på arket hva slages inntrykk de opplever/mener denne karakteren har. Etter at man er ferdig med typ "førsteinntrykket" får man mere informasjon og dermed et større helhetsbilde, og inntrykket forandrer seg. Dermed legger man til å skriver den nye informasjonen som da er faktabasert inni selve omrisset. Joker Er av en karakter fra Augusto Boal sitt teater, bruk i forumteater. Denne karakterens oppgave er å veilede spillet i forumteateret. Den begynner med å fortelle de som ser på at man kun kan bytte protagonisten, at det ikke skal være noen magisk løsning, medspilleren skal prøve å få den samme slutten men må impro. og at man klapper for hver deltager som prøver seg, og at man går igjennom hel stykket først engang. Publikum kan si til jokeren når de vil at spillet skal fryse for å gå inn. Altså jokeren har oppgaven å ha overblikket over forumspillet, fortelle reglene og prøve å veilede publikum underveis. Ekspertrollen Metode av Neeland. Denne metoden går ut på at en er i rolle som en ekspert på et felt i forhold til fortellingen/innholdet. Den som er i karakter må være veldig godt innenforstått på sitt felt, slik at det står i stil/passer med innholdet. Eksperten må da improvisere svare av spørsmålene man får (viktig å benytte seg av eksperten og stille gode spørsmål). Teater i undervising At man da bruker teater som et virkemiddel i undervisningen. F.eks. hvis man har en klasse som ikke klarer helt å få med seg innholdet i en tekst som man har på skolen kan man f.eks. bruke "creative dramatics" (fra. Winnifred Ward). Der forteller læreren om innholdet (smart å være engasjerende), så kan man ha en samtale med barna for så å gjøre forarbeid med at nå skal de gå sammen to og to og imporvisere karakterene i innholdet i nye situasjon, slik at de blir kjent med karakteren. For så å dramatisere hele fortellingen/den litterære teksten. For da blir barna tvunget til å forstå nå de skal dramtisere og gjøre det selv. For så å ta en liten samtale etterpå igjen om hva de har lært. Fiksjonskontrakt Betyr at man skal være i fiksjon hele tiden, og ikke bryte den kontrakten. Altså ikke gå ut av rollen i det virkelig liv for å si noe ved å være seg selv, bryter man kontrakten. Men at man er i rollen, i fiksjonsverden hele tiden. Forskjell intervju/hot seat Intervjuet så er det noe enklere spørsmål for å bli bedre kjent med karakteren, mer generelt, gjerne spør hvordan og hvorfor. Altså litt enklere å bli intervjuet, i forhold til hot seat. Hvor det går i dypere/vanskligere spørsmål og spør gjerne om bakgrunn, skole, hjemme, relasjoner, dette fordi det

3 gjerne har skjedd en hendelse som gjør at man må finne ut mer om holdninger og motiver for personene. Skal prøve å lokke frem svar, viktig å stille gode spørsmål. Forskjell tablå-arbeid og bildeteater Tablå-arbeid av Neeland er at man viser en situasjon/hendelse i et frysbilde, altså kun bruker kroppen og ikke noe tekst, her er det viktig at man selv er bevisst over kroppen sin og samarbeider med de andre i forhold til hva man ønsker å formidle til de som ser på. Emne kan være noe de får fra læreren eller noe de blir inspirert av en tekst. Mens bildeteater er fra Augusto Boal med de undertryktes teater, som er emne her. Her skal det være en antagonist(den som undetrtrykker) og en protagonist (blir undertrykt) med i bildet. Og publikum skal forstå hvem som er hva. Man lager gjerne fem bilder og en liten historie i løpet av de fem bildene hvor man hele tiden har fokus på disse to karakterene. Forskjell forumspill/forumteater Forumspill av Neeland. At man spiller ut en situasjon i som deltagerene synes å være litt vanskelig, eller bare en hverdagselig ting som har skjedd/skjer. Her spiller folk sammen, publikum har ikke en essensiell del. Forumteater av Augusto Boal, emne undertrykkelse. Her skal det være en antagonist og protagonist, hvor hovedpersonen er publikum som skal gå inn i pro. og prøve å endre historien uten å endre karakteren på magisk vis. Del 2 Askeladden og de gode hjelperne 2 voksne 1 voksen er forteller og Kongen 2 voksen er lærer i rolle som Askeladden Et horn som man blåser i, brytes spillet. Klasserommet er smådysset mørkt, midt i rommet er det noen firkantete lette klosser, men som likevel går ann å sitte på. Bakerst i rommet er det noen kvister, men disse er godt gjemt slik at barne ikke ser de. Kvister er også festet litt dekorativt rundt tavla, slik at man skal få en "skogelig" følelse. Forteller begynner: For lenge lenge siden for over hundre år siden var det engang en konge som så gjerne ønsket seg en et storslagent skip, som kunne gå like fort til lands som til vanns. Det var med andre ord et super skip! Han hadde så lyst på det at han lovte ut belønning om at den som fikk ta i et slikt skip skulle få den vakrestee kongsdatteren man kunne forestille seg og halve kongeriket! Det ble lyst ut til alle rikets kroker og kriker. Deri blant til en gutt som het Askeladden. Åh, som han hadde lyst til å vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Men han visste ikke hvordan det skulle se ut, han hadde spurt

4 brødrene sin om råd, men de ville ikke hjelpe ham. Men han hadde hørt noen rykter om noen flinke trehoggnisser i skogen som hadde god kjenneskap til bygging. Så han spurte dem om rå om hvordan man kunne lage et slikt skip: (Lærer i rolle)askeladd (har på seg en vest): Heisann! Jeg har så lyst til å lage dette skipet og jeg har hørt at dere er noen gode håndverknisser (får en liten nisselue hver), (felles rollespill) kan dere hjelpe meg med hvordan dette skipet skal se ut? (Kollektiv tegning) Forhåpentligvis har de lyst til å prøve å tegne skipet. Askeladden får en av elevene til å tegne oppe på en tavle, og Askeladden setter seg ned blant elevene og håndverknissene. De kommer med innspill. Læreren (aske.) ser ann når barna har kommet fram til en tegning som en deltaljert og fin, sier at han begynner å bli litt trøtt, som er tegnet til fortelleren å kommer inn for å blåse i det lille hornet som betyr at spillet brytes og alle skal sette seg. Forteller: Så var det slik at Askeladden fikk særs god hjelp av håndverksnissene, for når Askeladden måtte legge seg til for å sove etter den lange turen inn til skogen, nesten helt musestille lage håndverksnissene skipet slik de hadde bestemt på tegningen. Så håndverksnissene måtte lete litt etter redskaper i kriker og kroker i skogen. Det var veldig viktig at de hvisket for å ikke vekke Askeladden, dessuten så var det er slitsomt arbeide, så ønsket de å ta seg pause fra arbeidet, slik at folk ikke kunne spørre dem om rådighet lengre så de tok av seg luene, slik at folk ikke skulle kjenne dem igjen som håndverksnisser. Fortelleren blåser i hornet igjen. Askeladden: Åh, som sagt begynner jeg jaggu i meg å bli trøtt. Tror jeg tar meg en liten lur. Askeladden legger seg ned på (Rekonstruksjon) Barna lager superskipet sammen i nattens skumring med hvisking og tisking. Når fortelleren ser at de er ferdig blåser han i hornet og bryter spillet, de skal sette seg. Fortelleren: Skrur på lyset. Dermed ble det morgen og alle håndverksnissene var svært slitne og hadde ikke lyst på noen flere oppdrag, så de tok av seg luen for å ikke bli gjenkjent som flittige håndverkere. Askeladden derimot våknet klar for nye eventyr. Askeladden: Åh, wow for er storslagent skip som har blitt laget. For noe flinke håndverksnisser! Nå skal jeg gå av gårde til Kongsgården. Åh, åh men på en av disse reklameplaktene om utlysningen så står det med liten skrift at Kongen er så veldig kravstor, og at han er vanskelig å ha med å gjøre (ufullstendig matrialle) Åh guri jeg vet ikke om jeg klarer dette alene. Er der noen som kan hjelpe meg? Jaa! Svarer barna! Storartet! Jeg gjør bare klar skipet, to sek.. Forteller kommer inn.( Askeladden ordner til i skipet, viser diskre at han må på do går ut av rommet). Forteller: I skogen finnes det en gammel mann med en sekk som forvandler vanlige folk til tvillinger med spesielle evner, så lenge de sier(skriver også opp på tavlen): (Rituale)"Kom kom, vi er go, må du tro, vi skal ikke gjøre deg no." samtidig og holder hverandre i hendene. Fortelleren viser ved å si det klart og tydelig selv tre ganger. Men det funker kun rett etter hornet har blåst, husk det! Hornet blåser. Elevene holder hverandre i hendene og sier det tre ganger samtidig. Så kommer Lærer i rolle (byttet fra Askeladden til gammel mann med sekk). Gammel mann m/sekk: Kommer fra døren litt krokete, men overrasket og blid (nesten så han har våknet opp fra en dvale) og viser at han bærer på tung last. Åh, det er såå lenge siden jeg har hørt disse ordene, det er som smurt olje for mine knirkende ledd. Hva vil dere meg da? (spør elevene) Få speielle evner!! Okei, men kun hvis dere sier det engang til i kor. De gjør det. Okei da, kom frem to og to i par på rekke så skal vi sjå. Den gamle mannen forteller en liten into til hvert par hvem de er hva dere speielle evne er, får en liten rekvisitt eller kostyme for så å spørre hvordan de ser for seg at de oppfører seg. Nevner at en del av å være tvilling er at de snakker på likt. De får også nr. i forhold til rekka, med rekvesitten/kostyme er det også et tydelig nr. på som skal vises til hvert tvillingpar. Eks.Tvillingene er kjempe glad i mat, noe spesiell mat de er glade i? Deres Super evne så sultne kan spise til og med gråstein. Får gråsteinen, hvordan oppførerer man seg når man er såå sulten at man kan til og med spise gråstein? Dette får de i oppgave i å gjøre et annet sted i rommet,

5 men får beskjed om at de må gjøre det litt stille for mannen får så lett hodepine. Dette gjøres med fyren som var så tørst, hørsel, skarpskyteren, langbein, trutemannen. Når det siste paret har fått oppgave går mannen ut. Og forteller kommer inn. Forteller: Hornet blåser og alle setter seg. (askeladden m/vest sniker seg diskre inn igjen). Nå er Askeladden ferdig med å gjøre klar skipet, og møter på hjelperne med de forskjellige evnene en etter en. De har alle veldig lyst til å være med i det flotte skipet, og spør om å få lov. Først møter han noen som tygger på noe veldig.. Viser til at det gråsteinparet skal ut. Askeladden: Ohoi! Nå er skipet klappet og klart. Askaladden oppdager gråteinparet, spør dem hvem dem er de sier det, Askladden frister med å fortelle om det flotte skipet, og hvor han skal. Gråsteinparet spør i kor om de ikke kan være med. Så klart får de lov av Askeladden. Askeladden tar de godt i mot med en high five, spør om de ikke kan hjelpe ham med å speide utover etter flere som kan hjelpe ham. Forteller: kommer inn. Sier at nå vil Askladden og resten av folka i skipet oppdage ett nytt tvillingpar. Dette skjer med alle, som over. Forteller: Så kom de endelig til Kongsgården og møtte Kongen for å gi ham skipet. Tar fram reklameplakten, for å lese igjennom engang til, der blir han mint på at Kongen er vrien og sur, hvordan han vanskelig lar seg imponere. Dette drøfter Askeldden med hjelperne sine om hvordan de lett kan komme til å overbevise Kongen, hva slages spørsmål de kan komme med for å få kongsdatra og halve kongeriket med engang. Forteller byttes om til å være Kongen. Møte med Kongen (hot sest), har en krone på seg har høytydelig holdning. Askeladden og hjeleperen stiller stpørsmål i hvordan kongen blir lett imponert. Han svarer ved forskjellige oppgaver blir løst på engang. For så sprø Askeladden om han ikke vil ha skipet hans? Kongen svarer nei. Kun hvis de spiser opp hele kjøttkammeret med fiskenoller og kjøttkaker. Askladden er så forelska at han vil ha kongeriket og prinsessa med det samme. Derfor spør Akseladdens hjelpene sine om råd, de sammen kommer fram til om hva om de gjør alle sine spesielle evner på engang? ja! Det var jo nettopp det kongen ble imponert over. Askeladdens spør så om det ikke er noe mer han trenger i samme slengen? Kongen liker ikke slik hovmodighet athan tror han kan alt. Derfor ramser Kongen opp både kjelleren som trenger å bli tømt for juice, ørenen han gjerne vil ha til middag, vannet han vil ha til teen fra verdens ende, og hvordan han gjerne brenne opp masse dårlig kvister og kvst i basstua. Alt dette på under 10 min. Dermed i gangsetter Askeladden kjapt alle sammen hva skjer, alt fra å sende gråstein tvillingene i kjøttboden, hørsel tvillingene må lytte godt til trærne i forhold tiol når ørnene forlater reiret og skrapskyteren skal skyte ørnene, osv. Kongen blir faktisk imponert, og sier ja i det han får alt sammen i det siste sekund. (Akeladden holder tiden spent og sier når det er ett minut igjen osv.) Dermed blir det en stor bryllyupsfest med alle sammen!! Barna er i alderen 9-10 år, både gutter og jenter. Det er 12 barn Handler om prosess

6 Tid: 1 1/2 time. Pause etter gammel mann med sekk har gått ut. Forteller- har jeg valgt for å skape stemning, og spenning det er gjennkjennbart og det gir god struktur i forhold til å lede historien videre, og ungene ser koblingene mellom det som skjer. Lærer i rolle - valgte da å ta askeladden som hoved i foorhold til at barna får lyst til å hjelpe til. Dette med at læreren har litt helhetbilde i forhold til hva de lærer, prøver å veilede dem videre, komme med spørsmål og innspill. Eks. Spør dem hvordan man kan få kongen til å si raskere ja. Kostymering - med nisseluene er det er virkelmiddel for å få barna lett inn og ut av karakteren. Hvordan de assossierer seg med det. De sier på en måte ja til kulturen, og lar dem fortsette å fantasere som er positivt.. Også gråsteinene, det er at spenningsmoment at den gamle mannen kommer inn med noe i sekken, og gir dem det, gjør på en måte at de blir litt forvvandlet. Felles rollespill - har må barna jobbe kollektivt sammen og være i rolle. Bra for fantasi og samarbeid. Dette er felles inkluderer læreren også er i rolle. Kollektiv tegning- dette gjør det hele lettere for barna å komme inn i "universet" og være deltagene, føle at de har noe å komme i forhold til daramforløpet, her må de samrbeide, og se for deg hvordan ting skal se ut. Det er flott å være detaljert. Rekonstruksjon - barna da kommet ut på gulvet, og lager skipet selv ut fra hva vi har i rommet. Dette gir de et stekere visulet overblikk og ikke minst eierskapp i at de nå har lagd skipet selv. Ufullstendig matrielle - brukte reklameplakaten for at det kunne få dem tanker/spekulasjoner av hvem kongen var, og dermed litt lettere så de visste hva slages spørsmål man kunne spørre kongen. Rituale - Her sier de på en måte ja til en ny kultur "univers" som at de går fra vanlige folk til tvillinger nå med forskjellige speielle evner. Hot seat - for å finne den spesefikke grunnen til kongen. Første del: Representerer innholdet på en spennende måte med forteller. Andre del. Prøver å få barna til å få et eierskaplig forhold til teksten hjelper barna å se for seg komme inn i rolle og sted. Gjør dette via kollektiv tegning, rekonstruksjon. Bruker verbale og billedlige metoder, som forhåpentligvis ikke er så skummelt å gjøre. Tredje del. Fra prosess til handeling. Ettersom barna forhåpentligvis er mer og mer inn i selve historien er det nå lettere å gå inn i karaktere som felles rollespill.

7

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert DR-126 1 Inn i dramafaget Kandidat-ID: 7227 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert 3 DEL 2 Skriveoppgave

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke.

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Innholdsfortegnelse Formidlingskunnskap... 2 Kunnskap... 2 Ferdigheter... 2 Arbeidskrav... 2 Vurdering... 2 Logg 1.Semester... 3-5

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B

Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Nysgjerrigperkonkurransen 2017 St. Sunniva skole 1B Forord Det har vært gøy å jobbe sammen med 1B i dette prosjektet. Alle i klassen har bidratt med tegninger eller tekst. I løpet av forskningsperioden

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

"Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter

Reisen til Viaje -et dramaforløp beskrevet i punkter "Reisen til Viaje" -et dramaforløp beskrevet i punkter 1. En gammel kaptein, lærer-i-rolle, tenker tilbake og minnes den gang for lenge siden da han var ung og hadde ansvaret på en stor, ny og flott seilskute.

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER!

Barnehage Tverrfaglig prosjekt 3-6 år 2013 INDIANERNE KOMMER! Qmarkå FUS barnehage INDIANERNE KOMMER! KORT OM PROSJEKTET I barnehagen ble barna malt i ansiktet fra tid til annen. En ting som både gutter og jenter ville være var indianer! Personalet identifiserte

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Elevenes egenvurdring,

Elevenes egenvurdring, Elevenes egenvurdring, knyttet til arbeidet med TFO-1 (november 2014) Hva tenker du om din framføring av oppgavearbeidet? Hva var bra? Hva kan bli bedre? Jeg syns jeg hadde med mye bra detaljer. Fremføringen

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Innhold 1. Generelt 2. Start 3. Småsteg 4. Alle sammen, sammen START SMÅSTEG ALLE SAMMEN, SAMMEN Utviklingen av viktige sosiale og følelsesmessige

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Traumebevisst omsorg i praksis

Traumebevisst omsorg i praksis Traumebevisst omsorg i praksis Ledende miljøterapeut Guro Westgaard gir eksempler fra hverdagen i en bolig for enslige mindreårige, på hva som skjer når de tar de traumebevisste brillene på. Når de setter

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

E K S A M E N. Skriftstørrelse: 12 Marg: 2,5 Skrifttype: Times New Roman Linjeavstand: Halvannen

E K S A M E N. Skriftstørrelse: 12 Marg: 2,5 Skrifttype: Times New Roman Linjeavstand: Halvannen E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: DR-126 og DR-122 Inn i dramafaget Dato: Utdeling 08.12.2014 kl. 0900 Varighet: Antall sider inkl. forside Tillatte hjelpemidler: Merknader: Digital skoleeksamen 6 timer

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Problemløsning "Sjokoladekake" - transkripsjonen av samtalen

Problemløsning Sjokoladekake - transkripsjonen av samtalen Problemløsning "Sjokoladekake" - transkripsjonen av samtalen Elevene på 6. trinn sitter ved pultene. Thomas er lærer. 1 Thomas: Vi skal holde på med en oppgave som handler om at man skal dele rettferdig

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015.

Nysgjerrigper. Forskningsrådets tilbud til barneskolen. Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015. Nysgjerrigper Forskningsrådets tilbud til barneskolen Annette Iversen Aarflot Forskningsrådet, 13.november 2015 Nysgjerrigperkonferansen 2015 Side Mål for kurset: Du har fått god kunnskap om Nysgjerrigpermetoden.

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen 2017

Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva får oss til å miste konsentrasjonen? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

MAX OG SPØKELSESSKOGEN

MAX OG SPØKELSESSKOGEN MAX OG SPØKELSESSKOGEN Et eventyr laget av skolestarterne ved Elgeseter barnehager, våren 2012 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage Max (Marius) Forord I henhold til Rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer