Del 1. Improvisasjon. Hett sete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1. Improvisasjon. Hett sete"

Transkript

1 Del 1 Improvisasjon Er at man utspiller en situasjon, hendelse som det ikke er fastsatt konkrete replikker. Karakteren må spille sine reaksjoner på impuls, og det man spontant kommer opp med der og da, altså ikke forbredt. Når man spiller mot andre i improvisasjon, er det spesitelt to faktorer som er vitkig, å si ja til forslagene som kommer (ikke blokkere) og ta det første som faller deg inn på impuls (ikke blokker dine egne tanker, at den tanken ikke var god nok). Hett sete Dette er en av metodene til Neeland. Den går ut på at at person setter seg på en stol som går inn i en karakter fra innholdet som blir jobber med og skal da svare i karakter (altså hvordan den karakteren tenker). Karakteren må altså vite godt vite hvem han/hun er siden han/hun må improvisere svarene. De andre skal da prøve å finne ut motiv, handling for gjerne en hendelse som har skjedd. Så man må være litt nøye på hva slages spørsmål man spør i forhold til å "lokke fram" svar som gir dem mere info. Siden man vil finne ut noe litt dypt (motiv, årsak handling) må man prøve å spørre litt dypt også. Eks. noen har gjort hærværk, finne ut hvordan karakteren har det på skolen, hjemme på fritiden osv. Intervju Metode av Neeland. En person sitter på en stol og er da i karakter. Her må også karakteren være godt kjent med seg selv, for å kunne svare improvisert. De andre stiller da spørsmål for å få et klarer bilde om hvem karakteren er, for å bli bedre kjent. Det er da smart å spørre hvordan og hvorfor istedenfor kun hva spørsmål, for å bli bedre kjent. Kollektiv tegning Metode av Neeland. Dette er en øvelse som man gjør sammen/kollektivt. Gjerne smart og ha et stort ark eller helst en tavle hvor en person tegner, men hvor den ene personen som tegner får innspill fra de andre for hva man skal tegne. Dermed er alle med på å visuelt skape tegningen sammen. Ofte får man først en gjenstand, sted eller person som utgangspunkt. Bygging av rom Metode av Neeland. Her har man en ide om hvordan et rom ser ut, gjerne fra den kollektive tegningen, eller bare muntlig beskrivelse. Så her må man ta det man har av møbler, klosser, ja det man finner. Altså må man være fantasifulle. Dette for å få en større fiksjonsinnlevelse i hvordan stedet ser/så ut. Man lager altså rommet kollektivt/sammen. Ritualer Metode Neeland. Denne metoden går ut på at man har et rim/regle en spesiell bevegelse, en sang, som man gjerne gjentar eller gjør fast for å klargjøre og godkjenne at man går inn i en ny kultur/fase av historien/fortellingen. Det kan enten være forbredt av læreren/lederen hva det skal være eller elevene/deltageren kan lage det selv.

2 Rolle på veggen Neeland. Metoden går ut på at man har gjerne et stort ark eller en plakat, hvor man kan tegne et omriss av en person på arket for å gjøre det mer levende for deltagerene. Så får man kanskje et skriv av en fortelling hvor bl.a. denne katrakteren er i, eller det blir lest opp. Så utifra den informasjonenen deltagerene har fått skal de skrive ned utenfor omrisset fortsatt på arket hva slages inntrykk de opplever/mener denne karakteren har. Etter at man er ferdig med typ "førsteinntrykket" får man mere informasjon og dermed et større helhetsbilde, og inntrykket forandrer seg. Dermed legger man til å skriver den nye informasjonen som da er faktabasert inni selve omrisset. Joker Er av en karakter fra Augusto Boal sitt teater, bruk i forumteater. Denne karakterens oppgave er å veilede spillet i forumteateret. Den begynner med å fortelle de som ser på at man kun kan bytte protagonisten, at det ikke skal være noen magisk løsning, medspilleren skal prøve å få den samme slutten men må impro. og at man klapper for hver deltager som prøver seg, og at man går igjennom hel stykket først engang. Publikum kan si til jokeren når de vil at spillet skal fryse for å gå inn. Altså jokeren har oppgaven å ha overblikket over forumspillet, fortelle reglene og prøve å veilede publikum underveis. Ekspertrollen Metode av Neeland. Denne metoden går ut på at en er i rolle som en ekspert på et felt i forhold til fortellingen/innholdet. Den som er i karakter må være veldig godt innenforstått på sitt felt, slik at det står i stil/passer med innholdet. Eksperten må da improvisere svare av spørsmålene man får (viktig å benytte seg av eksperten og stille gode spørsmål). Teater i undervising At man da bruker teater som et virkemiddel i undervisningen. F.eks. hvis man har en klasse som ikke klarer helt å få med seg innholdet i en tekst som man har på skolen kan man f.eks. bruke "creative dramatics" (fra. Winnifred Ward). Der forteller læreren om innholdet (smart å være engasjerende), så kan man ha en samtale med barna for så å gjøre forarbeid med at nå skal de gå sammen to og to og imporvisere karakterene i innholdet i nye situasjon, slik at de blir kjent med karakteren. For så å dramatisere hele fortellingen/den litterære teksten. For da blir barna tvunget til å forstå nå de skal dramtisere og gjøre det selv. For så å ta en liten samtale etterpå igjen om hva de har lært. Fiksjonskontrakt Betyr at man skal være i fiksjon hele tiden, og ikke bryte den kontrakten. Altså ikke gå ut av rollen i det virkelig liv for å si noe ved å være seg selv, bryter man kontrakten. Men at man er i rollen, i fiksjonsverden hele tiden. Forskjell intervju/hot seat Intervjuet så er det noe enklere spørsmål for å bli bedre kjent med karakteren, mer generelt, gjerne spør hvordan og hvorfor. Altså litt enklere å bli intervjuet, i forhold til hot seat. Hvor det går i dypere/vanskligere spørsmål og spør gjerne om bakgrunn, skole, hjemme, relasjoner, dette fordi det

3 gjerne har skjedd en hendelse som gjør at man må finne ut mer om holdninger og motiver for personene. Skal prøve å lokke frem svar, viktig å stille gode spørsmål. Forskjell tablå-arbeid og bildeteater Tablå-arbeid av Neeland er at man viser en situasjon/hendelse i et frysbilde, altså kun bruker kroppen og ikke noe tekst, her er det viktig at man selv er bevisst over kroppen sin og samarbeider med de andre i forhold til hva man ønsker å formidle til de som ser på. Emne kan være noe de får fra læreren eller noe de blir inspirert av en tekst. Mens bildeteater er fra Augusto Boal med de undertryktes teater, som er emne her. Her skal det være en antagonist(den som undetrtrykker) og en protagonist (blir undertrykt) med i bildet. Og publikum skal forstå hvem som er hva. Man lager gjerne fem bilder og en liten historie i løpet av de fem bildene hvor man hele tiden har fokus på disse to karakterene. Forskjell forumspill/forumteater Forumspill av Neeland. At man spiller ut en situasjon i som deltagerene synes å være litt vanskelig, eller bare en hverdagselig ting som har skjedd/skjer. Her spiller folk sammen, publikum har ikke en essensiell del. Forumteater av Augusto Boal, emne undertrykkelse. Her skal det være en antagonist og protagonist, hvor hovedpersonen er publikum som skal gå inn i pro. og prøve å endre historien uten å endre karakteren på magisk vis. Del 2 Askeladden og de gode hjelperne 2 voksne 1 voksen er forteller og Kongen 2 voksen er lærer i rolle som Askeladden Et horn som man blåser i, brytes spillet. Klasserommet er smådysset mørkt, midt i rommet er det noen firkantete lette klosser, men som likevel går ann å sitte på. Bakerst i rommet er det noen kvister, men disse er godt gjemt slik at barne ikke ser de. Kvister er også festet litt dekorativt rundt tavla, slik at man skal få en "skogelig" følelse. Forteller begynner: For lenge lenge siden for over hundre år siden var det engang en konge som så gjerne ønsket seg en et storslagent skip, som kunne gå like fort til lands som til vanns. Det var med andre ord et super skip! Han hadde så lyst på det at han lovte ut belønning om at den som fikk ta i et slikt skip skulle få den vakrestee kongsdatteren man kunne forestille seg og halve kongeriket! Det ble lyst ut til alle rikets kroker og kriker. Deri blant til en gutt som het Askeladden. Åh, som han hadde lyst til å vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Men han visste ikke hvordan det skulle se ut, han hadde spurt

4 brødrene sin om råd, men de ville ikke hjelpe ham. Men han hadde hørt noen rykter om noen flinke trehoggnisser i skogen som hadde god kjenneskap til bygging. Så han spurte dem om rå om hvordan man kunne lage et slikt skip: (Lærer i rolle)askeladd (har på seg en vest): Heisann! Jeg har så lyst til å lage dette skipet og jeg har hørt at dere er noen gode håndverknisser (får en liten nisselue hver), (felles rollespill) kan dere hjelpe meg med hvordan dette skipet skal se ut? (Kollektiv tegning) Forhåpentligvis har de lyst til å prøve å tegne skipet. Askeladden får en av elevene til å tegne oppe på en tavle, og Askeladden setter seg ned blant elevene og håndverknissene. De kommer med innspill. Læreren (aske.) ser ann når barna har kommet fram til en tegning som en deltaljert og fin, sier at han begynner å bli litt trøtt, som er tegnet til fortelleren å kommer inn for å blåse i det lille hornet som betyr at spillet brytes og alle skal sette seg. Forteller: Så var det slik at Askeladden fikk særs god hjelp av håndverksnissene, for når Askeladden måtte legge seg til for å sove etter den lange turen inn til skogen, nesten helt musestille lage håndverksnissene skipet slik de hadde bestemt på tegningen. Så håndverksnissene måtte lete litt etter redskaper i kriker og kroker i skogen. Det var veldig viktig at de hvisket for å ikke vekke Askeladden, dessuten så var det er slitsomt arbeide, så ønsket de å ta seg pause fra arbeidet, slik at folk ikke kunne spørre dem om rådighet lengre så de tok av seg luene, slik at folk ikke skulle kjenne dem igjen som håndverksnisser. Fortelleren blåser i hornet igjen. Askeladden: Åh, som sagt begynner jeg jaggu i meg å bli trøtt. Tror jeg tar meg en liten lur. Askeladden legger seg ned på (Rekonstruksjon) Barna lager superskipet sammen i nattens skumring med hvisking og tisking. Når fortelleren ser at de er ferdig blåser han i hornet og bryter spillet, de skal sette seg. Fortelleren: Skrur på lyset. Dermed ble det morgen og alle håndverksnissene var svært slitne og hadde ikke lyst på noen flere oppdrag, så de tok av seg luen for å ikke bli gjenkjent som flittige håndverkere. Askeladden derimot våknet klar for nye eventyr. Askeladden: Åh, wow for er storslagent skip som har blitt laget. For noe flinke håndverksnisser! Nå skal jeg gå av gårde til Kongsgården. Åh, åh men på en av disse reklameplaktene om utlysningen så står det med liten skrift at Kongen er så veldig kravstor, og at han er vanskelig å ha med å gjøre (ufullstendig matrialle) Åh guri jeg vet ikke om jeg klarer dette alene. Er der noen som kan hjelpe meg? Jaa! Svarer barna! Storartet! Jeg gjør bare klar skipet, to sek.. Forteller kommer inn.( Askeladden ordner til i skipet, viser diskre at han må på do går ut av rommet). Forteller: I skogen finnes det en gammel mann med en sekk som forvandler vanlige folk til tvillinger med spesielle evner, så lenge de sier(skriver også opp på tavlen): (Rituale)"Kom kom, vi er go, må du tro, vi skal ikke gjøre deg no." samtidig og holder hverandre i hendene. Fortelleren viser ved å si det klart og tydelig selv tre ganger. Men det funker kun rett etter hornet har blåst, husk det! Hornet blåser. Elevene holder hverandre i hendene og sier det tre ganger samtidig. Så kommer Lærer i rolle (byttet fra Askeladden til gammel mann med sekk). Gammel mann m/sekk: Kommer fra døren litt krokete, men overrasket og blid (nesten så han har våknet opp fra en dvale) og viser at han bærer på tung last. Åh, det er såå lenge siden jeg har hørt disse ordene, det er som smurt olje for mine knirkende ledd. Hva vil dere meg da? (spør elevene) Få speielle evner!! Okei, men kun hvis dere sier det engang til i kor. De gjør det. Okei da, kom frem to og to i par på rekke så skal vi sjå. Den gamle mannen forteller en liten into til hvert par hvem de er hva dere speielle evne er, får en liten rekvisitt eller kostyme for så å spørre hvordan de ser for seg at de oppfører seg. Nevner at en del av å være tvilling er at de snakker på likt. De får også nr. i forhold til rekka, med rekvesitten/kostyme er det også et tydelig nr. på som skal vises til hvert tvillingpar. Eks.Tvillingene er kjempe glad i mat, noe spesiell mat de er glade i? Deres Super evne så sultne kan spise til og med gråstein. Får gråsteinen, hvordan oppførerer man seg når man er såå sulten at man kan til og med spise gråstein? Dette får de i oppgave i å gjøre et annet sted i rommet,

5 men får beskjed om at de må gjøre det litt stille for mannen får så lett hodepine. Dette gjøres med fyren som var så tørst, hørsel, skarpskyteren, langbein, trutemannen. Når det siste paret har fått oppgave går mannen ut. Og forteller kommer inn. Forteller: Hornet blåser og alle setter seg. (askeladden m/vest sniker seg diskre inn igjen). Nå er Askeladden ferdig med å gjøre klar skipet, og møter på hjelperne med de forskjellige evnene en etter en. De har alle veldig lyst til å være med i det flotte skipet, og spør om å få lov. Først møter han noen som tygger på noe veldig.. Viser til at det gråsteinparet skal ut. Askeladden: Ohoi! Nå er skipet klappet og klart. Askaladden oppdager gråteinparet, spør dem hvem dem er de sier det, Askladden frister med å fortelle om det flotte skipet, og hvor han skal. Gråsteinparet spør i kor om de ikke kan være med. Så klart får de lov av Askeladden. Askeladden tar de godt i mot med en high five, spør om de ikke kan hjelpe ham med å speide utover etter flere som kan hjelpe ham. Forteller: kommer inn. Sier at nå vil Askladden og resten av folka i skipet oppdage ett nytt tvillingpar. Dette skjer med alle, som over. Forteller: Så kom de endelig til Kongsgården og møtte Kongen for å gi ham skipet. Tar fram reklameplakten, for å lese igjennom engang til, der blir han mint på at Kongen er vrien og sur, hvordan han vanskelig lar seg imponere. Dette drøfter Askeldden med hjelperne sine om hvordan de lett kan komme til å overbevise Kongen, hva slages spørsmål de kan komme med for å få kongsdatra og halve kongeriket med engang. Forteller byttes om til å være Kongen. Møte med Kongen (hot sest), har en krone på seg har høytydelig holdning. Askeladden og hjeleperen stiller stpørsmål i hvordan kongen blir lett imponert. Han svarer ved forskjellige oppgaver blir løst på engang. For så sprø Askeladden om han ikke vil ha skipet hans? Kongen svarer nei. Kun hvis de spiser opp hele kjøttkammeret med fiskenoller og kjøttkaker. Askladden er så forelska at han vil ha kongeriket og prinsessa med det samme. Derfor spør Akseladdens hjelpene sine om råd, de sammen kommer fram til om hva om de gjør alle sine spesielle evner på engang? ja! Det var jo nettopp det kongen ble imponert over. Askeladdens spør så om det ikke er noe mer han trenger i samme slengen? Kongen liker ikke slik hovmodighet athan tror han kan alt. Derfor ramser Kongen opp både kjelleren som trenger å bli tømt for juice, ørenen han gjerne vil ha til middag, vannet han vil ha til teen fra verdens ende, og hvordan han gjerne brenne opp masse dårlig kvister og kvst i basstua. Alt dette på under 10 min. Dermed i gangsetter Askeladden kjapt alle sammen hva skjer, alt fra å sende gråstein tvillingene i kjøttboden, hørsel tvillingene må lytte godt til trærne i forhold tiol når ørnene forlater reiret og skrapskyteren skal skyte ørnene, osv. Kongen blir faktisk imponert, og sier ja i det han får alt sammen i det siste sekund. (Akeladden holder tiden spent og sier når det er ett minut igjen osv.) Dermed blir det en stor bryllyupsfest med alle sammen!! Barna er i alderen 9-10 år, både gutter og jenter. Det er 12 barn Handler om prosess

6 Tid: 1 1/2 time. Pause etter gammel mann med sekk har gått ut. Forteller- har jeg valgt for å skape stemning, og spenning det er gjennkjennbart og det gir god struktur i forhold til å lede historien videre, og ungene ser koblingene mellom det som skjer. Lærer i rolle - valgte da å ta askeladden som hoved i foorhold til at barna får lyst til å hjelpe til. Dette med at læreren har litt helhetbilde i forhold til hva de lærer, prøver å veilede dem videre, komme med spørsmål og innspill. Eks. Spør dem hvordan man kan få kongen til å si raskere ja. Kostymering - med nisseluene er det er virkelmiddel for å få barna lett inn og ut av karakteren. Hvordan de assossierer seg med det. De sier på en måte ja til kulturen, og lar dem fortsette å fantasere som er positivt.. Også gråsteinene, det er at spenningsmoment at den gamle mannen kommer inn med noe i sekken, og gir dem det, gjør på en måte at de blir litt forvvandlet. Felles rollespill - har må barna jobbe kollektivt sammen og være i rolle. Bra for fantasi og samarbeid. Dette er felles inkluderer læreren også er i rolle. Kollektiv tegning- dette gjør det hele lettere for barna å komme inn i "universet" og være deltagene, føle at de har noe å komme i forhold til daramforløpet, her må de samrbeide, og se for deg hvordan ting skal se ut. Det er flott å være detaljert. Rekonstruksjon - barna da kommet ut på gulvet, og lager skipet selv ut fra hva vi har i rommet. Dette gir de et stekere visulet overblikk og ikke minst eierskapp i at de nå har lagd skipet selv. Ufullstendig matrielle - brukte reklameplakaten for at det kunne få dem tanker/spekulasjoner av hvem kongen var, og dermed litt lettere så de visste hva slages spørsmål man kunne spørre kongen. Rituale - Her sier de på en måte ja til en ny kultur "univers" som at de går fra vanlige folk til tvillinger nå med forskjellige speielle evner. Hot seat - for å finne den spesefikke grunnen til kongen. Første del: Representerer innholdet på en spennende måte med forteller. Andre del. Prøver å få barna til å få et eierskaplig forhold til teksten hjelper barna å se for seg komme inn i rolle og sted. Gjør dette via kollektiv tegning, rekonstruksjon. Bruker verbale og billedlige metoder, som forhåpentligvis ikke er så skummelt å gjøre. Tredje del. Fra prosess til handeling. Ettersom barna forhåpentligvis er mer og mer inn i selve historien er det nå lettere å gå inn i karaktere som felles rollespill.

7

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert. 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert DR-126 1 Inn i dramafaget Kandidat-ID: 7227 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 DR-126 16/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 DEL 1 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert 3 DEL 2 Skriveoppgave

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke.

Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Mine refleksjoner om formidlingsevnens betydning i mitt fremtidige yrke. Innholdsfortegnelse Formidlingskunnskap... 2 Kunnskap... 2 Ferdigheter... 2 Arbeidskrav... 2 Vurdering... 2 Logg 1.Semester... 3-5

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Forslag til kreative øvelser

Forslag til kreative øvelser Forslag til kreative øvelser Her finner dere øvelser dere kan bruke for å trene kreativitet og gjøre elevene trygge i sine respektive grupper. Det er viktig at alle elevene deltar aktivt når dere jobber

Detaljer

Problemløsning "Sjokoladekake" - transkripsjonen av samtalen

Problemløsning Sjokoladekake - transkripsjonen av samtalen Problemløsning "Sjokoladekake" - transkripsjonen av samtalen Elevene på 6. trinn sitter ved pultene. Thomas er lærer. 1 Thomas: Vi skal holde på med en oppgave som handler om at man skal dele rettferdig

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde:

Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: Fortelling: = skjønnlitterær sjanger fiksjon (oppdiktet) En fortelling MÅ inneholde: - Handling = det som skjer, altså handlingsgangen o Noe som setter handlingen i gang: Prosjekt = en oppgave som må løses,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

KoiKoi: Ritkompendiet

KoiKoi: Ritkompendiet KoiKoi: Ritkompendiet Om rit på KoiKoi KoiKoi vil i stor grad dreie seg om ritualer og ritualenes funksjon i Ankoi-samfunnet. Under finner du beskrivelser av alle rit arrangørene har planlagt. Dere står

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

Forsag til kreative øvelser

Forsag til kreative øvelser Forsag til kreative øvelser Her finner dere en rekke øvelser dere kan bruke for motivere elevene på å jobbe kreativt og gjøre dem trygge i sin gruppe. Gjennom disse øvelsene får elevene mulighet til å

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas

HANS OG GRETE. Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas. Musikk av Lisa Smith Walaas HANS OG GRETE Dramatisert av Merete M. Stuedal og Lisa Smith Walaas Musikk av Lisa Smith Walaas ROLLER Storesøster Storebror Hans Hans 2 Grete Grete 2 Heksa Urd And A And Reas And Ikken And Ers Ravner

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Hvorfor er det slik?

Hvorfor er det slik? Vi er en klasse med 26 smarte, engasjerte og kule elever. Vi har vært med på nysgjerrigperprosjektet for første gang, og vi har hatt det kjempegøy! Vi har lært masse, og hatt det morsomt sammen alle sammen.

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» - Samarbeid med eksterne fagpersoner fra Universitetet i Nordland. FORANKRING I RAMMEPLANEN «Barnehagen skal formidle verdier og kultur,

Detaljer

MAX OG SPØKELSESSKOGEN

MAX OG SPØKELSESSKOGEN MAX OG SPØKELSESSKOGEN Et eventyr laget av skolestarterne ved Elgeseter barnehager, våren 2012 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage Max (Marius) Forord I henhold til Rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE JANUAR 2012 Hei alle sammen! Vi har lagt bort julesangene og har pakket vekk julepynten og vi har tatt fatt på den første halvdelen av dette året. Noen av barna hadde blitt

Detaljer

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn

Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Vurdering oktober og november Ilsvika storbarn Oppstart av prosjektet Thorbjørn Egners Verden Det har vært gøy å se hvordan Thorbjørn Egners historier fenger barna like mye i dag som for 60 år siden. Torbjørn

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten

Da Jesus ble født. en julekalenderbok. Bruk av boken i menigheten Da Jesus ble født en julekalenderbok Bruk av boken i menigheten «Da Jesus ble født» er en julekalenderbok som lar barnet bli kjent med juleevangeliet. Julekalenderboka passer for barn fra 3 år og oppover.

Detaljer

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik

Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo. Oversatt av Kari og Kjell Risvik Originaltittel: Brida 1990, Paulo Coelho 2008, Bazar Forlag AS Jernbanetorget 4 A 0154 Oslo Oversatt av Kari og Kjell Risvik Omslagsdesign: Bazar Forlag Materialet i denne utgivelsen er omfattet av åndsverkslovens

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

TATER PROSJEKT VÅR 2011

TATER PROSJEKT VÅR 2011 TATER PROSJEKT VÅR 2011 AVDELING TANGAROA Foto: Mariann med kaffekiste. Laget av Hanne Løvall Rastad med hjelp fra barn og voksne på avdeling. MARIANN FORTELLER OM TATERE: Utvandra fra India og har vært

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

DE GODE HJELPERNE. Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015. Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene)

DE GODE HJELPERNE. Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015. Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene) DE GODE HJELPERNE Et eventyr laget av skolestarterne ved Firkanten barnehage, våren 2015 Sylvelin (Den grønne kongen med de fire hodene) Firkanten barnehage Forord I henhold til Rammeplan for barnehagens

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Høna tripper i berget

Høna tripper i berget Høna tripper i berget Det var en gang en gammel enke som bodde i en avgrend av bygda langt oppunder en ås, med de tre døtrene sine. Hun var så fattig at hun eide ikke annet enn en høne, og den hadde hun

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17

Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Transkripsjon studentintervju fra uke 16 og 17 Trine: 1 001 L Hvilket klassetrinn kan du tenke deg å jobbe på? 002 S Nei, enten realfag i ungdomsskolen eller hele klassetrinnet på mellomtrinnet (4-6) 003

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Askeladden som kappåt med trollet

Askeladden som kappåt med trollet Askeladden som kappåt med trollet fra boka Eventyr fra 17 land Navnet ditt:... Askeladden som kappåt med trollet Det var en gang en bonde som hadde tre sønner. Han var gammel og fattig, men sønnene hans

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN

REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN REGGIO EMILIA DET KOMPETENTE BARN HISTORIKK: Etter krigen: foreldredrevne barnehager i regionen Reggio Emilia i Italia. Reaksjon på de katolsk drevne barnehagene. I de nye barnehagene: foreldrene stor

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Innhold 1. Generelt 2. Start 3. Småsteg 4. Alle sammen, sammen START SMÅSTEG ALLE SAMMEN, SAMMEN Utviklingen av viktige sosiale og følelsesmessige

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Introduksjonsforelesning DRAMA

Introduksjonsforelesning DRAMA Introduksjonsforelesning DRAMA 1.Semester FØ Liv Dyrdal 11.09.08 DRAMA Som kunstfag i førskolelærerutdanningen Som uttrykksform og arbeidsmåte i barnehagen Observasjonsoppgaver i praksis Rammeplanen for

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet

Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet Utarbeidet av Engmark barnehage, Bodø PROSJEKTTITTEL «Uteliv kombinert med kunst, kultur og kreativitet» FORANKRING I RAMMEPLANEN OG BARNEHAGELOVEN Barnehageloven 2, 4. ledd Barnehagen skal formidle verdier

Detaljer

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod,

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod, 1 UTGANGEN AV EGYPT TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Guds folks redning (2. Mos. 11,1 15,21) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet: Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks eller

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at

Detaljer

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep)

TLF SVARER (Larrys stemme) Hei. Anna og jeg er ikke inne akkurat nå så legg igjen en beskjed etter pipetonen. (Beep) BURN THIS av Lanford Wilsen I INT. STUDIO - MORGEN Telefonen ringer. kommer inn i rommet i en av s bådekåper. lager seg en kopp kaffe i den åpne kjøkkenløsningen. Pale tar opp telefonen. TLF SVARER (Larrys

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen

SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER. Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen SKOLEMATERIALE HUNDRE HEMMELIGHETER Av Anne Marit Sæther / Cirka Teater Trøndelag Teater, Hovedscenen Urpremiere 5.april 2014 0 INNHOLDSLISTE INNLEDNING 2 OM CIRKA TEATER 2 OM TRONDHEIM VOICES 3 HANDLINGSREFERAT

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE NOVEMBER 2011 Hei alle sammen! November kommer snikende, så mørkt og stilt på tå. Og smetter seg imellom jul og oktober grå. Den gir oss tid til refleksjon og til å roe ned.

Detaljer

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien

KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Heidi Tanum Innlevert oppgave til ks-utdanning. KURS FOR BARN Hvor tar minnene veien Krisesenteret i Vestfold har forpliktet seg på å jobbe godt med barn. Vi har flere ansatte med barnefaglig kompetanse,

Detaljer

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C

Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Langsvarsoppgave i språklige emner UiS, F2C Marita Handeland 28. februar 2010 Innhold 1 Innledning 1 1.1 Samtaleutskrifter......................... 1 2 Samtale med barn 1 3 Dialogferdigheter 2 3.1 Innføringsreplikker........................

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 6 i Her bor vi 1 Generelt om kapittel 6 Er du ferdig? Dette kapittelet foregår i den nye leiligheten til familien Okoko. Det er naturlig å arbeide med hva rommene

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Prinsessen som ble forvandlet til en ku

Prinsessen som ble forvandlet til en ku Prinsessen som ble forvandlet til en ku Skrevet, tegnet og laget av Gruppe 4 Periodens prosjekt på Aktivitetsskolen Skøyen Det var en gang en vakker prinsesse som het Aurora. Med nydelig blondt hår, pene

Detaljer

GEORGE For guds skyld Martha, klokken er over to om... GEORGE Ja, jeg beklager, men... MARTHA Du er en tufs! Jøss for en tufs du er.

GEORGE For guds skyld Martha, klokken er over to om... GEORGE Ja, jeg beklager, men... MARTHA Du er en tufs! Jøss for en tufs du er. WHO S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF Av Edward Albee Åpningsscenen, første akt. INT. NATT Mørkt. Kraftig larm utenfor ytterdøren. Marthas latter kan høres. Ytterdøren åpnes, lys tennes, og Martha kommer inn

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å

LANDET BAK DØRA. 1. Treet som ikke ville gå. Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å LANDET BAK DØRA 1. Treet som ikke ville gå Vi bor på grensa mellom fantasi og virkelighet. I et hus så midt på som det er mulig å komme. Går du ut gjennom inngangsdøra, er folk folk, biler er biler og

Detaljer

Den magiske fingeren

Den magiske fingeren Roald Dahl Den magiske fingeren Illustrert av Quentin Blake Oversatt av Tor Edvin Dahl På gården ved siden av vår bor Gregg og kona hans. De har to barn, begge gutter. De heter Philip og William. Noen

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger

Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet. menneskesyn. livsvirkelighet. trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet menneskesyn livsvirkelighet trosfortellinger Det mest dyrebare vi kan gi hverandre er vår oppmerksomhet INNI EN FISK Jona er sur, han er inni

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer