Del 1. Improvisasjon. Hett sete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1. Improvisasjon. Hett sete"

Transkript

1 Del 1 Improvisasjon Er at man utspiller en situasjon, hendelse som det ikke er fastsatt konkrete replikker. Karakteren må spille sine reaksjoner på impuls, og det man spontant kommer opp med der og da, altså ikke forbredt. Når man spiller mot andre i improvisasjon, er det spesitelt to faktorer som er vitkig, å si ja til forslagene som kommer (ikke blokkere) og ta det første som faller deg inn på impuls (ikke blokker dine egne tanker, at den tanken ikke var god nok). Hett sete Dette er en av metodene til Neeland. Den går ut på at at person setter seg på en stol som går inn i en karakter fra innholdet som blir jobber med og skal da svare i karakter (altså hvordan den karakteren tenker). Karakteren må altså vite godt vite hvem han/hun er siden han/hun må improvisere svarene. De andre skal da prøve å finne ut motiv, handling for gjerne en hendelse som har skjedd. Så man må være litt nøye på hva slages spørsmål man spør i forhold til å "lokke fram" svar som gir dem mere info. Siden man vil finne ut noe litt dypt (motiv, årsak handling) må man prøve å spørre litt dypt også. Eks. noen har gjort hærværk, finne ut hvordan karakteren har det på skolen, hjemme på fritiden osv. Intervju Metode av Neeland. En person sitter på en stol og er da i karakter. Her må også karakteren være godt kjent med seg selv, for å kunne svare improvisert. De andre stiller da spørsmål for å få et klarer bilde om hvem karakteren er, for å bli bedre kjent. Det er da smart å spørre hvordan og hvorfor istedenfor kun hva spørsmål, for å bli bedre kjent. Kollektiv tegning Metode av Neeland. Dette er en øvelse som man gjør sammen/kollektivt. Gjerne smart og ha et stort ark eller helst en tavle hvor en person tegner, men hvor den ene personen som tegner får innspill fra de andre for hva man skal tegne. Dermed er alle med på å visuelt skape tegningen sammen. Ofte får man først en gjenstand, sted eller person som utgangspunkt. Bygging av rom Metode av Neeland. Her har man en ide om hvordan et rom ser ut, gjerne fra den kollektive tegningen, eller bare muntlig beskrivelse. Så her må man ta det man har av møbler, klosser, ja det man finner. Altså må man være fantasifulle. Dette for å få en større fiksjonsinnlevelse i hvordan stedet ser/så ut. Man lager altså rommet kollektivt/sammen. Ritualer Metode Neeland. Denne metoden går ut på at man har et rim/regle en spesiell bevegelse, en sang, som man gjerne gjentar eller gjør fast for å klargjøre og godkjenne at man går inn i en ny kultur/fase av historien/fortellingen. Det kan enten være forbredt av læreren/lederen hva det skal være eller elevene/deltageren kan lage det selv.

2 Rolle på veggen Neeland. Metoden går ut på at man har gjerne et stort ark eller en plakat, hvor man kan tegne et omriss av en person på arket for å gjøre det mer levende for deltagerene. Så får man kanskje et skriv av en fortelling hvor bl.a. denne katrakteren er i, eller det blir lest opp. Så utifra den informasjonenen deltagerene har fått skal de skrive ned utenfor omrisset fortsatt på arket hva slages inntrykk de opplever/mener denne karakteren har. Etter at man er ferdig med typ "førsteinntrykket" får man mere informasjon og dermed et større helhetsbilde, og inntrykket forandrer seg. Dermed legger man til å skriver den nye informasjonen som da er faktabasert inni selve omrisset. Joker Er av en karakter fra Augusto Boal sitt teater, bruk i forumteater. Denne karakterens oppgave er å veilede spillet i forumteateret. Den begynner med å fortelle de som ser på at man kun kan bytte protagonisten, at det ikke skal være noen magisk løsning, medspilleren skal prøve å få den samme slutten men må impro. og at man klapper for hver deltager som prøver seg, og at man går igjennom hel stykket først engang. Publikum kan si til jokeren når de vil at spillet skal fryse for å gå inn. Altså jokeren har oppgaven å ha overblikket over forumspillet, fortelle reglene og prøve å veilede publikum underveis. Ekspertrollen Metode av Neeland. Denne metoden går ut på at en er i rolle som en ekspert på et felt i forhold til fortellingen/innholdet. Den som er i karakter må være veldig godt innenforstått på sitt felt, slik at det står i stil/passer med innholdet. Eksperten må da improvisere svare av spørsmålene man får (viktig å benytte seg av eksperten og stille gode spørsmål). Teater i undervising At man da bruker teater som et virkemiddel i undervisningen. F.eks. hvis man har en klasse som ikke klarer helt å få med seg innholdet i en tekst som man har på skolen kan man f.eks. bruke "creative dramatics" (fra. Winnifred Ward). Der forteller læreren om innholdet (smart å være engasjerende), så kan man ha en samtale med barna for så å gjøre forarbeid med at nå skal de gå sammen to og to og imporvisere karakterene i innholdet i nye situasjon, slik at de blir kjent med karakteren. For så å dramatisere hele fortellingen/den litterære teksten. For da blir barna tvunget til å forstå nå de skal dramtisere og gjøre det selv. For så å ta en liten samtale etterpå igjen om hva de har lært. Fiksjonskontrakt Betyr at man skal være i fiksjon hele tiden, og ikke bryte den kontrakten. Altså ikke gå ut av rollen i det virkelig liv for å si noe ved å være seg selv, bryter man kontrakten. Men at man er i rollen, i fiksjonsverden hele tiden. Forskjell intervju/hot seat Intervjuet så er det noe enklere spørsmål for å bli bedre kjent med karakteren, mer generelt, gjerne spør hvordan og hvorfor. Altså litt enklere å bli intervjuet, i forhold til hot seat. Hvor det går i dypere/vanskligere spørsmål og spør gjerne om bakgrunn, skole, hjemme, relasjoner, dette fordi det

3 gjerne har skjedd en hendelse som gjør at man må finne ut mer om holdninger og motiver for personene. Skal prøve å lokke frem svar, viktig å stille gode spørsmål. Forskjell tablå-arbeid og bildeteater Tablå-arbeid av Neeland er at man viser en situasjon/hendelse i et frysbilde, altså kun bruker kroppen og ikke noe tekst, her er det viktig at man selv er bevisst over kroppen sin og samarbeider med de andre i forhold til hva man ønsker å formidle til de som ser på. Emne kan være noe de får fra læreren eller noe de blir inspirert av en tekst. Mens bildeteater er fra Augusto Boal med de undertryktes teater, som er emne her. Her skal det være en antagonist(den som undetrtrykker) og en protagonist (blir undertrykt) med i bildet. Og publikum skal forstå hvem som er hva. Man lager gjerne fem bilder og en liten historie i løpet av de fem bildene hvor man hele tiden har fokus på disse to karakterene. Forskjell forumspill/forumteater Forumspill av Neeland. At man spiller ut en situasjon i som deltagerene synes å være litt vanskelig, eller bare en hverdagselig ting som har skjedd/skjer. Her spiller folk sammen, publikum har ikke en essensiell del. Forumteater av Augusto Boal, emne undertrykkelse. Her skal det være en antagonist og protagonist, hvor hovedpersonen er publikum som skal gå inn i pro. og prøve å endre historien uten å endre karakteren på magisk vis. Del 2 Askeladden og de gode hjelperne 2 voksne 1 voksen er forteller og Kongen 2 voksen er lærer i rolle som Askeladden Et horn som man blåser i, brytes spillet. Klasserommet er smådysset mørkt, midt i rommet er det noen firkantete lette klosser, men som likevel går ann å sitte på. Bakerst i rommet er det noen kvister, men disse er godt gjemt slik at barne ikke ser de. Kvister er også festet litt dekorativt rundt tavla, slik at man skal få en "skogelig" følelse. Forteller begynner: For lenge lenge siden for over hundre år siden var det engang en konge som så gjerne ønsket seg en et storslagent skip, som kunne gå like fort til lands som til vanns. Det var med andre ord et super skip! Han hadde så lyst på det at han lovte ut belønning om at den som fikk ta i et slikt skip skulle få den vakrestee kongsdatteren man kunne forestille seg og halve kongeriket! Det ble lyst ut til alle rikets kroker og kriker. Deri blant til en gutt som het Askeladden. Åh, som han hadde lyst til å vinne kongsdatteren og halve kongeriket. Men han visste ikke hvordan det skulle se ut, han hadde spurt

4 brødrene sin om råd, men de ville ikke hjelpe ham. Men han hadde hørt noen rykter om noen flinke trehoggnisser i skogen som hadde god kjenneskap til bygging. Så han spurte dem om rå om hvordan man kunne lage et slikt skip: (Lærer i rolle)askeladd (har på seg en vest): Heisann! Jeg har så lyst til å lage dette skipet og jeg har hørt at dere er noen gode håndverknisser (får en liten nisselue hver), (felles rollespill) kan dere hjelpe meg med hvordan dette skipet skal se ut? (Kollektiv tegning) Forhåpentligvis har de lyst til å prøve å tegne skipet. Askeladden får en av elevene til å tegne oppe på en tavle, og Askeladden setter seg ned blant elevene og håndverknissene. De kommer med innspill. Læreren (aske.) ser ann når barna har kommet fram til en tegning som en deltaljert og fin, sier at han begynner å bli litt trøtt, som er tegnet til fortelleren å kommer inn for å blåse i det lille hornet som betyr at spillet brytes og alle skal sette seg. Forteller: Så var det slik at Askeladden fikk særs god hjelp av håndverksnissene, for når Askeladden måtte legge seg til for å sove etter den lange turen inn til skogen, nesten helt musestille lage håndverksnissene skipet slik de hadde bestemt på tegningen. Så håndverksnissene måtte lete litt etter redskaper i kriker og kroker i skogen. Det var veldig viktig at de hvisket for å ikke vekke Askeladden, dessuten så var det er slitsomt arbeide, så ønsket de å ta seg pause fra arbeidet, slik at folk ikke kunne spørre dem om rådighet lengre så de tok av seg luene, slik at folk ikke skulle kjenne dem igjen som håndverksnisser. Fortelleren blåser i hornet igjen. Askeladden: Åh, som sagt begynner jeg jaggu i meg å bli trøtt. Tror jeg tar meg en liten lur. Askeladden legger seg ned på (Rekonstruksjon) Barna lager superskipet sammen i nattens skumring med hvisking og tisking. Når fortelleren ser at de er ferdig blåser han i hornet og bryter spillet, de skal sette seg. Fortelleren: Skrur på lyset. Dermed ble det morgen og alle håndverksnissene var svært slitne og hadde ikke lyst på noen flere oppdrag, så de tok av seg luen for å ikke bli gjenkjent som flittige håndverkere. Askeladden derimot våknet klar for nye eventyr. Askeladden: Åh, wow for er storslagent skip som har blitt laget. For noe flinke håndverksnisser! Nå skal jeg gå av gårde til Kongsgården. Åh, åh men på en av disse reklameplaktene om utlysningen så står det med liten skrift at Kongen er så veldig kravstor, og at han er vanskelig å ha med å gjøre (ufullstendig matrialle) Åh guri jeg vet ikke om jeg klarer dette alene. Er der noen som kan hjelpe meg? Jaa! Svarer barna! Storartet! Jeg gjør bare klar skipet, to sek.. Forteller kommer inn.( Askeladden ordner til i skipet, viser diskre at han må på do går ut av rommet). Forteller: I skogen finnes det en gammel mann med en sekk som forvandler vanlige folk til tvillinger med spesielle evner, så lenge de sier(skriver også opp på tavlen): (Rituale)"Kom kom, vi er go, må du tro, vi skal ikke gjøre deg no." samtidig og holder hverandre i hendene. Fortelleren viser ved å si det klart og tydelig selv tre ganger. Men det funker kun rett etter hornet har blåst, husk det! Hornet blåser. Elevene holder hverandre i hendene og sier det tre ganger samtidig. Så kommer Lærer i rolle (byttet fra Askeladden til gammel mann med sekk). Gammel mann m/sekk: Kommer fra døren litt krokete, men overrasket og blid (nesten så han har våknet opp fra en dvale) og viser at han bærer på tung last. Åh, det er såå lenge siden jeg har hørt disse ordene, det er som smurt olje for mine knirkende ledd. Hva vil dere meg da? (spør elevene) Få speielle evner!! Okei, men kun hvis dere sier det engang til i kor. De gjør det. Okei da, kom frem to og to i par på rekke så skal vi sjå. Den gamle mannen forteller en liten into til hvert par hvem de er hva dere speielle evne er, får en liten rekvisitt eller kostyme for så å spørre hvordan de ser for seg at de oppfører seg. Nevner at en del av å være tvilling er at de snakker på likt. De får også nr. i forhold til rekka, med rekvesitten/kostyme er det også et tydelig nr. på som skal vises til hvert tvillingpar. Eks.Tvillingene er kjempe glad i mat, noe spesiell mat de er glade i? Deres Super evne så sultne kan spise til og med gråstein. Får gråsteinen, hvordan oppførerer man seg når man er såå sulten at man kan til og med spise gråstein? Dette får de i oppgave i å gjøre et annet sted i rommet,

5 men får beskjed om at de må gjøre det litt stille for mannen får så lett hodepine. Dette gjøres med fyren som var så tørst, hørsel, skarpskyteren, langbein, trutemannen. Når det siste paret har fått oppgave går mannen ut. Og forteller kommer inn. Forteller: Hornet blåser og alle setter seg. (askeladden m/vest sniker seg diskre inn igjen). Nå er Askeladden ferdig med å gjøre klar skipet, og møter på hjelperne med de forskjellige evnene en etter en. De har alle veldig lyst til å være med i det flotte skipet, og spør om å få lov. Først møter han noen som tygger på noe veldig.. Viser til at det gråsteinparet skal ut. Askeladden: Ohoi! Nå er skipet klappet og klart. Askaladden oppdager gråteinparet, spør dem hvem dem er de sier det, Askladden frister med å fortelle om det flotte skipet, og hvor han skal. Gråsteinparet spør i kor om de ikke kan være med. Så klart får de lov av Askeladden. Askeladden tar de godt i mot med en high five, spør om de ikke kan hjelpe ham med å speide utover etter flere som kan hjelpe ham. Forteller: kommer inn. Sier at nå vil Askladden og resten av folka i skipet oppdage ett nytt tvillingpar. Dette skjer med alle, som over. Forteller: Så kom de endelig til Kongsgården og møtte Kongen for å gi ham skipet. Tar fram reklameplakten, for å lese igjennom engang til, der blir han mint på at Kongen er vrien og sur, hvordan han vanskelig lar seg imponere. Dette drøfter Askeldden med hjelperne sine om hvordan de lett kan komme til å overbevise Kongen, hva slages spørsmål de kan komme med for å få kongsdatra og halve kongeriket med engang. Forteller byttes om til å være Kongen. Møte med Kongen (hot sest), har en krone på seg har høytydelig holdning. Askeladden og hjeleperen stiller stpørsmål i hvordan kongen blir lett imponert. Han svarer ved forskjellige oppgaver blir løst på engang. For så sprø Askeladden om han ikke vil ha skipet hans? Kongen svarer nei. Kun hvis de spiser opp hele kjøttkammeret med fiskenoller og kjøttkaker. Askladden er så forelska at han vil ha kongeriket og prinsessa med det samme. Derfor spør Akseladdens hjelpene sine om råd, de sammen kommer fram til om hva om de gjør alle sine spesielle evner på engang? ja! Det var jo nettopp det kongen ble imponert over. Askeladdens spør så om det ikke er noe mer han trenger i samme slengen? Kongen liker ikke slik hovmodighet athan tror han kan alt. Derfor ramser Kongen opp både kjelleren som trenger å bli tømt for juice, ørenen han gjerne vil ha til middag, vannet han vil ha til teen fra verdens ende, og hvordan han gjerne brenne opp masse dårlig kvister og kvst i basstua. Alt dette på under 10 min. Dermed i gangsetter Askeladden kjapt alle sammen hva skjer, alt fra å sende gråstein tvillingene i kjøttboden, hørsel tvillingene må lytte godt til trærne i forhold tiol når ørnene forlater reiret og skrapskyteren skal skyte ørnene, osv. Kongen blir faktisk imponert, og sier ja i det han får alt sammen i det siste sekund. (Akeladden holder tiden spent og sier når det er ett minut igjen osv.) Dermed blir det en stor bryllyupsfest med alle sammen!! Barna er i alderen 9-10 år, både gutter og jenter. Det er 12 barn Handler om prosess

6 Tid: 1 1/2 time. Pause etter gammel mann med sekk har gått ut. Forteller- har jeg valgt for å skape stemning, og spenning det er gjennkjennbart og det gir god struktur i forhold til å lede historien videre, og ungene ser koblingene mellom det som skjer. Lærer i rolle - valgte da å ta askeladden som hoved i foorhold til at barna får lyst til å hjelpe til. Dette med at læreren har litt helhetbilde i forhold til hva de lærer, prøver å veilede dem videre, komme med spørsmål og innspill. Eks. Spør dem hvordan man kan få kongen til å si raskere ja. Kostymering - med nisseluene er det er virkelmiddel for å få barna lett inn og ut av karakteren. Hvordan de assossierer seg med det. De sier på en måte ja til kulturen, og lar dem fortsette å fantasere som er positivt.. Også gråsteinene, det er at spenningsmoment at den gamle mannen kommer inn med noe i sekken, og gir dem det, gjør på en måte at de blir litt forvvandlet. Felles rollespill - har må barna jobbe kollektivt sammen og være i rolle. Bra for fantasi og samarbeid. Dette er felles inkluderer læreren også er i rolle. Kollektiv tegning- dette gjør det hele lettere for barna å komme inn i "universet" og være deltagene, føle at de har noe å komme i forhold til daramforløpet, her må de samrbeide, og se for deg hvordan ting skal se ut. Det er flott å være detaljert. Rekonstruksjon - barna da kommet ut på gulvet, og lager skipet selv ut fra hva vi har i rommet. Dette gir de et stekere visulet overblikk og ikke minst eierskapp i at de nå har lagd skipet selv. Ufullstendig matrielle - brukte reklameplakaten for at det kunne få dem tanker/spekulasjoner av hvem kongen var, og dermed litt lettere så de visste hva slages spørsmål man kunne spørre kongen. Rituale - Her sier de på en måte ja til en ny kultur "univers" som at de går fra vanlige folk til tvillinger nå med forskjellige speielle evner. Hot seat - for å finne den spesefikke grunnen til kongen. Første del: Representerer innholdet på en spennende måte med forteller. Andre del. Prøver å få barna til å få et eierskaplig forhold til teksten hjelper barna å se for seg komme inn i rolle og sted. Gjør dette via kollektiv tegning, rekonstruksjon. Bruker verbale og billedlige metoder, som forhåpentligvis ikke er så skummelt å gjøre. Tredje del. Fra prosess til handeling. Ettersom barna forhåpentligvis er mer og mer inn i selve historien er det nå lettere å gå inn i karaktere som felles rollespill.

7

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Lærer vi bedre ved å høre på musikk, eller jobber vi bare raskere? Klasse: 6A, Storevarden skole Skole: Storevarden skole (Sola, Rogaland) Antall deltagere (elever):

Detaljer

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte

Teatertekst i klasserommet Lærerhefte 1 Teatertekst i klasserommet Lærerhefte Utarbeidet av Rebekka Brox Liabø Hålogaland Teater september 2009 2 Innledning Vi ønsker og håper at lærerne vil forberede elevene ved å jobbe med noen av øvelsene

Detaljer

Forelesning om tegnspråkpoesi

Forelesning om tegnspråkpoesi Forelesning om tegnspråkpoesi Av Georg Lorentz Bjerkli Forelesningens innhold: Jeg vil gå gjennom noen punkter når det gjelder poesi, og videre gå inn i en del virkemidler i tegnspråkpoesi. Noen av dem

Detaljer

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL

FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL FØLELSER, KROPP OG SAMSPILL Et idéhefte for alle som jobber med ungdom og voksne med utviklingshemning rollespill leker historier improvisasjon mye annet SØ-9069 1 2 Heftet er laget med prosjektmidler

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor synes vi forskjellige lyder er ekle? Klasse: Eiksmarka - 6d Skole: Eiksmarka skole (Bærum, Akershus) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 30.04.2010 Side

Detaljer

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Bibeldetektiver 130 LEKSE TRETTEN. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TRETTEN Bibeldetektiver Henvisninger Apostlenes gjerninger 17,1-14; Alfa og Omega, bind 6, side 161-162. Minnevers: «De tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

FORTELLING 1 FORTELLING 1 Verden, jorda, Afrika, Sierra Leone, Mabongisseh, huset mitt, meg selv. I midten er jeg, Yebo. Yebo i midten av verden. Men når jeg ser opp på stjernene, blir alt så stort. Og

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Josjia får det til! 20 LEKSE TO. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE TO Josjia får det til! Henvisninger 2. Kongebok 22; 2. Krønikebok 34; Alfa og Omega, bind 3, side 187,188, 191-198. Minnevers: «Josjia... gjorde det som var rett i Herrens øyne» (2. Krønikebok 34,1.2).

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Klart jeg er smart! sier Martin

Klart jeg er smart! sier Martin Klart jeg er smart! sier Martin Nå er mamma sinna igjen. Hun er nesten bestandig sinna på meg. I går var hun sinna, og hun kommer sikkert til å bli sinna i morgen også. Det er ikke noe gøy. I dag er det

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Henrik Ibsen Fruen fra havet

Henrik Ibsen Fruen fra havet Henrik Ibsen Fruen fra havet (1888) Kunstpedagogisk undervisningsopplegg til skoler Rogaland Teater høsten 2013 av Aud Berggraf Sæbø og Anna S. Songe-Møller Fruen fra havet på Rogaland Teater, høsten 2013

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Add a friend. Jentegruppemanual

Add a friend. Jentegruppemanual Add a friend Jentegruppemanual Mennesket har et driv mot å stadig utvikle seg. Jakob Levi Moreno Innhold Forord Bakgrunn for add a friend - jentegruppe Kort om manualen Målsetting Målgruppe Gruppeledere

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 12 Risen som ikke hadde noe hjerte på seg Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner, og dem holdt han

Detaljer

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth

Mysteriet på HjerneBroen. Siv Elisabeth 1 Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2 SUNNIVA Mysteriet på HjerneBroen Siv Elisabeth 2010 Original tittel The Mystery of the Blocked BrainBridge Skrevet og oversatt til norsk av Siv Elisabeth Redigert

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer