RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak"

Transkript

1 REVITALISERING AV HOLLENDERBYEN RAPPORT - Gjennomførte og nye tiltak

2 BAKGRUNN: Smaabyen Flekkefjord er i gang med år to av prosjektet «Revitalisering av Hollenderbyen». Tilbake i tid var dette området et sted hvor innvandrere fra Holland bosatte seg i Flekkefjord, og området fremstår i dag som en bydel med et unikt, gammelt trehusmiljø. Bygningsmassen er i hovedsak tatt i bruk til boligformål, men flere av husene har sjarmerende butikklokaler i første etasje som i dag står tomme. Gjennom prosjektet ønsker vi mer aktivitet bydelen: vi skal gjøre bydelen mer attraktiv for bydelens beboere, etablerere, Flekkefjords befolkning, hytteturister og andre tilreisende. Hollenderbyen er definert som et av fire turistfyrtårn i Flekkefjord. Generelt om siste året: Utgangspunktet for prosjektet var at man ønsket å tilføre noe nytt, friskt og aktuelt, samtidig som man ønske å vekke opp minner fra en svunnen tid. Dette er vi nå i gang med å få til. Vi har hatt god kontakt med mange mennesker som bor, jobber eller har ferieleilighet i Hollenderbyen. De er veldig nysgjerrige og ønsker å bidra til prosjektet, samtidig som de ser verdien i å gjøre «deres» bydel mer attraktiv. Vi har også opplevd stort engasjement fra de som bistår prosjektkoordinator i arbeidstiden. Her må medarbeiderne i Smaabyen, museet, Byggeskikksenteret og flere personer i kommunen fremheves VISJON: Vi skal revitalisere gamlebyen i Flekkefjord, Hollenderbyen, og bli et forbilde for andre sørlandsbyer. ORGANISERING: Prosjektet eies av Smaabyen Flekkefjord. Arbeidet organiseres av prosjektkoordninator Torhild Svege, i samarbeid med Frode Johannessen, prosjektleder i Smaabyen Flekkefjord. Roy Løseth ble ansatt i en 100 % stilling fra april 14. I denne perioden ble grunnlaget for prosjektet lagt, og da Roy søkte nye utforinger i desember - 15, valgte vi å engasjere Torhild Svege i en 50 % koordinatorstilling. Mange av arbeidsoppgavene i prosjektet har også blitt fordelt på flere, både i Smaabyen, Flekkefjord Kommune, Byggeskikksenteret og Flekkefjord museum.

3 Prosjektet er i dag organisert med leder i Smaabyen Frode Johannessen som prosjektleder. Torhild Svege er prosjektkoordinator, markedsansvarlig er Rebecca Reimers, samarbeidspartnere er Byggeskikksenteret, Flekkefjord kommune, Flekkefjord Museum og Smaabyen Flekkefjord. Prosjektets overordnede oppgaver er utvikling, koordinering og økonomistyring samt identitetsbygging og markedsføring. 1. Markedsføring og profilering Prosjektet har hatt et stort fokus på å finne den rette måten å profilere Hollenderbyen og elementene i prosjektet på. Tre elementer har skilt seg ut her: - Selve Hollenderbyen (kultursti, skilt i hver «hovedgate» med egne farger for gata og eget «Hollenderbymagasin») - Nyetableringer (logo, «citysuiting», «Sans for Smaabyen») - Smaabyfestivalen 3. Økonomistyring Smaabyen Flekkefjorder økonomiansvarlig. I 2014 har økonomiske bidragsytere vært Smaabyen Flekkefjord ( ), Flekkefjord Kommune ( ) og VAF ( ). Smaabyen Flekkefjord og Flekkefjord Kommune har også satt av penger i budsjettet for 2015 til å videreføre prosjektet. 2. Kommunikasjon Vi har definert tre målgrupper: - Beboere/hytteturister (Lått og Løye-treff, brev til beboerne/hytteturister ) - Flekkefjord befolkning (lokalavis) - Turister (NRK Sørlandet, Hollenderbymagasinet)

4 PROSJEKTETS SATNINGSOMRÅDER 1. Samtid: kunst /residens/festival Smaabyen Flekkefjord ønsker å knytte fortiden sammen med nåtiden ved å la samtidskunstnere få utfolde seg i Hollenderbyens gater. Lokale kunst-, design- og arkitektmiljøer skal fornye seg selv og bydelen i møte med nye impulser utenfra. Visjon: Skape en bydel med et blomstrende kreativt miljø som gir ringvirkninger for hele byen. Mål 1: Samtidskunstnere og nye kunstuttrykk skal fornye bydelen. Mål 2: Arrangere en årlig residensperiode for kunstnere med workshops og arrangementer. Mål 3: Arrangere en årlig festival i samarbeid med Smaabyfestivalen som tar opp i seg både tradisjoner og samtidskunst. TILTAK SOM ER GJENNOMFØRT I 2014: 1. Ansettelse av prosjektleder 2. Oppstart av prosjektet Det er utarbeidet prosjektplan og etableret nettverk i bydelen 3. Lått og Løie, -Et treff for beboere i Hollenderbyen Første samling i en prosess med å involvere beboerne i bydelen i prosjektet med å bruke vegger i bydelen til kunstuttrykk, men også å utveksle meninger og gode ideer om hva som kan gjøres i bydelen. Tiltaket har først og fremst til hensikt å skape medvirkning blandt beboerne i bydelen, der deres meninger, behov og idéer verdsettes og brukes som grunnlag for utvikling og gjennomføring. For å få bedre kunnskap omkring brukermedvirkning skal vi gjennomføre et kurs i regi av VAF. Her bruker vi prosjektet revitalisering av Hollenderbyen som case study for å oppnå god forankring bedre resultater gjennom målstyrte verktøye i arbeidet med utviklingen av kulturmiljøer og urbant friluftsliv. TILTAK 2015: Alle tiltakene blir del av og åpnes i forbindelse med Smaaby festivalen som finner sted i perioden 5.juni 13 juni. 1. Gatekunstprosjekt Oppstart av et prosjekt hvor enkelte større og mindre fasader og elementer blir dekorert med bilder etc inspirert av street-art sjangeren. Workshops for barn og foredrag inngår i konseptet. Lokale kunstnere og residenskunstnere vil stå for utsmykkingen dette året. Nye kunstnere vil bli engasjert neste år. Til å lede prosjektet har vi engasjert Project Reed som leder Nuart festivalen i Stavanger. Vi starter opp med en gate dette året ; Fjellgaten. Vi ser for oss at dette prosjektet kan ha 3-5 års varighet. 2. Beskow prosjektet Den første gaten som gatekunstprosjektet omfattes av er Fjellgaten. Ideen er at Elsa Beskows tilknytning til Hollenderbyen dvs at hennes far er født her og besteforeldrene bodde i Fjellgt. 9 skal vises igjen i gatekunsten ved at elementer/figurer fra hennes bokillustrasjoner skal inspirere gatekunstnerne som engasjeres til prosjektet.

5 Det knyttes også flere aktiviteter til dette konseptet; Blomstertog: Som en del av åpning av Smaabyfestivalen, samles det tradisjonelle blomsterbarn toget ledet an av musikkorps foran Beskows hus i Fjellgt. Det blir åpning av gatekunsten; tablåer med Beskows figurer fra bøkene og informasjon om prosjektet. Bakgårdsfest: Vi lager fest i en bakgård i Fjellgt og deler ut Beskow s pris til en person/noen som har gjort en spesiell innsats for å gjøre noe kjekt for barn i Flekkefjord. Dette er ett av tiltakene for medvirkning. Samarbeid med kulturskolen og biblioteket: Biblioteket setter fokus på Beskows bøker og inviterer barn til «fest»i Byggeskikksenterets bakgård. Kulturskolen har workshops og lager Beskowfigurer som henges opp rundt i Hollenderbyen. Figurene blir del av en konkurranse i bydelen. 3. Kunstutstilling i Sjøbuene i regi av Flekkefjord kunstforening Kunstforeningen presenterer kunstneren og keramikeren Ann Beate Tempelhaug i den store utstillingssalen. Utstillingen med L.K. Gulbrandsen vil også være åpen. 4. Utstilling i Øvre Park; Anders Beer Wilse I forbindelse med 150 års jubileet for den nasjonalt kjente pioner fotografen som var født i Flekkefjord lager vi en utendørs utstilling med bilder i store formater i øvre park. Utstillingen er et samarbeid med Flekkefjord museum. 2. TRADISJON Prosjektet ønsker å videreføre dagens aktiviteter til også å omhandle «satellitter» av useumsvirksomhet og gamle håndverkstradisjoner spredt rundt i «Hollenderbyen». Ved å kombinere tradisjonelle håndverksfag med bærekraftig næringsvirksomhet vil man også styrke museets rolle som en viktig samfunnsaktør. Mål: Presentere Flekkefjords tradisjonelle håndverks- og handelstradisjoner i gatene i Hollenderbyen TILTAK SOM ER GJENNOMFØRT I 2014: 1. Skomakerverksted Det var en stor milepæl å få etablert skomakerverksted ved inngangen til Hollenderbyen august I tillegg fikk vi opprettet kontakt med en syerske som også holder til i disse lokalene. Smaabyen Flekkefjord fant også ut at det var hensiktsmessig å flytte Turistkontoret til samme adresse. Det har vist seg å være mange fordeler med denne organiseringen: - Et miljø med kreative mennesker som deler erfaringer og kan avlaste hverandre ved behov. - Turistkontor: Strategisk plassert ved inngangsporten til Hollenderbyen gir unik mulighet for markedsføring av og informasjon om bydelen. - Fremheving av tradisjonshåndverk 2. Steinovnsbakt brød fra Byggeskikksenteret. Et samarbeid med Byggeskikksenteret og kulturavdelingen i kommunen har gjort det mulig å sette i gang et prøveprosjekt hvor det hver fredag stekes og selges brød fra den vedfyrte gruven i Byggeskikksenterets kjeller.

6 3. Kultursti I hele Hollenderbyen er det hengt opp store skilt som med bilde og tekst gjengir tidsautentiske historier og gir et historisk tilbakeblikk på livet i bydelen. Det er laget et eget informasjonshefte som gis til turistene og som fører dem gjennom gatene ved å gå kultursti-løypa. TILTAK 2015: 1. Krambua med turistpostkontor og lokalmatutsalg Krambua som er fra 1828, som er en av Norges eldste gjenværende krambuer, er flyttet fra sin opprinnelige plassering i Kirkegt og til området rundt Sjøbuene og Flekkefjord Museum. Krambua blir en viktig tilvekst til Flekkefjord Museum og vil være med å gi nye tilbud i Hollenderbyen. Krambua kt som vil skal være ferdigstilt til sommeren 2015 og skal åpnes i forbindelse med Smaabyfestivalen; Postkontoret Posten Norge har godkjent karmbua som et offisielt turistpostkontor. Vi har designet vårt eget Hollenderby poststempel, og skal selge egendesignede frimerker og postkort. Lokalmat Lokale produsenter av pølser og syltetøy, hønning m m skal ha utsalg i krambua. Alle produktene som selges vil vi markedsføre under kvalitetsstempelet vårt Sans for Smaabyen. Kafé Det vil bli mulig å kjøpe seg en kaffekopp og litt enkel kafe mat i krambua som kan nytes både inne og i solveggen utenfor. 2. Salg av steinsovnbakt brød Dette har vist seg å være et populært tiltak som fortsetter i Brødene og foccasiaen som lages i ovnen har blitt et populært tiltak i bydelen som trekker folk ned til Byggeskikksenteret. 3. Byvandring Vi lager en ny vri på byvandringene i et samarbeid med Flekkefjord Museum. Hver torsdag, og lørdag i juli blir det byvandringer i regi av Smaabyen og museet. Starttid kl fra Øvre Park. Det blir satt opp et eget informasjonsskilt i Øvre Park som også vil være utgangspunktet for vandringene. En Hollender vert vil stå klar ved skiltet på denne tiden og ta imot publikum. Dersom tiltaket blir positivt mottatt kan det vurderes å utvide antall dager og periode. 4. Utstilling av Anders Wilse I Øvre Park vil det være en utstilling av «pionerfotografen» med røtter fra Flekkefjord. 3. OPPRUSTNING Prosjektet skal bidra til å øke forståelsen for bygningsarven ved istandsetting og opprustning. Hovedoppgave er å bidra til økt bevissthet og kompetanse blant huseierne. Gjennom et samarbeid med Byggeskikksenteret vil vi bidra til å gjøre bydelen attraktiv for byens befolkning og tilreisende. Visjon: Hollenderbyen skal være den mest autentiske og best vedlikeholdte gamlebyen på Sørlandet. Mål: Opprustning av fasader, gateløp, hager og fremheving av detaljer.

7 TILTAK SOM ER GJENNOMFØRT I 2014: 1. Oppstart trappeprosjekt Benkene som er bygget inn i trappegelendrene er et typisk tidshistorisk trekk i bybildet fra «hollendertiden». Mange av trappene har blitt modernisert, noen har bare «mistet» benkene, noen er i generell dårlig forfatning. Informasjon og skjema med søknad om å få tilskudd til å restaurere gelendre og benker ble sendt ut til huseiere i bydelen i TILTAK 2015: 1.Gjennomføring av trappeprosjekt Etter en gjennomgang av søknadene som har kommet inn vil man sette i gang prosessen med å velge ut den første trappen som skal restaureres. Trappene som det er søkt om er alle i forskjellig forfatning, det må derfor vurderes kostnader for hver aktuelle trapp for å se hvor langt de avsatte midlene kan rekke. 2. Skilting i Hollenderbyen Det er utarbeidet forslag til nye gateskilt i «inngangen» til gatene som fører inn til Hollenderbyen. Hver gate/skilt vil få sin egen farge. Dette vil synliggjøre hva som er Hollenderbyområdet og gjøre henvisning til aktiviteter o.l enklere både for turister og for turistkontor og byverter. Fargekoding av skiltene åpner for også for å invitere til engasjement blant beboerne til å gjøre noe ekstra for sin gate. 2. Gada Mi Gjennom informasjon og Lått og Løye treffene vil vi å inspirere beboerne til å gjøre sin gate til den mest velstelte, fineste, spesielle. Vi vil inspirere til å pynte opp med blomster i samme farge som skiltet som fører inn til gata. Det vil bli en påskjønnelse til beboerne i den fineste gata. Prosjektet skal utvikles for og i samarbeid med beboerne i Hollenderbyen. Prosjektet skal etter endt utviklingsperiode eies av beboerne og Smaabyen skal være støttespillere og motivatorer for den videre utviklingen. 4. ETABLERING I samarbeid med næringssjefen i kommunen vi l man bistå nye etablerere med veiledning og råd i forbindelse med etablering i Hollenderbyen. Næringskonsulenten, leder for Smaabyen og prosjektkoordinator vil ha fokus på hva som er tilgengelig av lokaler i Hollenderbyen og aktivt søke etter virksomhet som kan tenke seg å etablere seg her. Visjon: Gjøre «Hollenderbyen» attraktiv for nyetableringer og et kreativt næringsliv. Mål: Legge til rette for etablering av næring Etableringer i 2014: Skomaker Systue Turistkontor Planlagte etableringer 2015: Tanntekniker Krambu m/ kafe, Turistpostkontor Lokalmat utsalg. Salg av gatekunst

8 9 BUDSJETT 2015 Lønn, BUDSJETT egeninnsats % Prosjektleder, 50 % Ramme inkludert sosiale kostnader. Lønn, egeninnsats 250 % Virksomhet Markedsføring, møtevirksomhet, materialer, drift, Prosjektleder, 50 % Ramme inkludert sosiale kostnader. kompetanseheving. Virksomhet Markedsføring, møtevirksomhet, materialer, drift, Konsulenttjenester Kjøp av ekstern kompetanse innen kompetanseheving. markedsføring, design og kunst. Konsulenttjenester Kjøp av ekstern kompetanse innen markedsføring, design og Gatekunst kunst. Tre kunstnere, kurator, organisering, reise, Gatekunst Tre kunstnere, opphold kurator og, organisering, materialer. reise, opphold og Sum: materialer. Sum: FINANSIERING, 2015 FINANSIERING, 2015 Egeninnsats Friske midler Smaabyen Flekkefjord 100 % (tre pers) Egeninnsats Friske midler Byggeskikksenteret 60 % (to pers) Smaabyen Flekkefjord 100 % (tre pers) Flekkefjord Byggeskikksenteret Kommune 60 % (to 60 pers) % (flere pers) Flekkefjord Kommune Museet 60 % (flere 30 % pers) (to pers) Vest Flekkefjord Agder Museet Fylkeskommune 30 % (to pers) Sponsorpakker, Vest Agder Fylkeskommune gatekunst Sum: Sponsorpakker, gatekunst 250 % Sum 250 % FREMDRIFTSPLAN 2015 Måned Elsa Beskow prosjekt Gatekunst prosjekt Krambu prosjekt Trappeprosjekt Byverter Skilting Hollenderb. Gada mi «Lått og løye» treff Bakeri Kultursti Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst, Kirkegata 50, 4400 Flekkefjord - Tlf