Møte i Gol JFF, Solstad, 3. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i Gol JFF, Solstad, 3. mars 2014"

Transkript

1 Møte i Gol JFF, Solstad, 3. mars 2014 Innkalling, Epost Birger Bjørnebekk Møte i Gol JFF Hei og takk for sist. Det var et konstruktivt årsmøte med mange nye (og noen solide gamle) som ønsker å gjøre en innsats for foreningen. Viltnemnda har i dag godkjent søknaden om å innføre skuddpremie på de artene vi søkte om, nemlig rev, mår, ravn og kråke. I tillegg la nemnda til mink for egen regning. Som jeg nevnte på årsmøtet, ønsker jeg et møte hvor alle som er valgt til et verv i Gol JFF, kommer sammen for å bli litt kjent og lufte gode idéer som vi kan jobbe videre med framover. I tillegg til de nyvalgte har jeg kalt inn noen av de som går ut av verv med tanke på at de kan ta en prat med de nye for å sette dem inn i oppgavene. Jeg har ikke fått noen lister ennå, så hvis jeg har glemt noen, vær snill å gi dem beskjed. Jeg tenkte å ha møtet på Solstad (salongen bak resepsjonen) torsdag 6. mars kl Det ligger i kortene at vi ikke har noen stram dagsorden, men noen punkter bør vi innom: Presentasjon (siden vi er mange som ikke kjenner hverandre, kan vi jo si litt om oss selv). Dalføret og Statskog. Olaf og Øystein K. Brenno. (Olaf, snakker du med Øystein, jeg har ikke e-postadressen hans). Økonomi (styring, rapportering, rutiner). Forholdet styret/jaktutvalg/fiskeutvalg/hyttekomité. Ellers skal alle få komme til orde med synspunkter og gode idéer. Vennlig hilsen Birger Bj. Tilstede Birger Bjørnebekk, Olaf Holm, Øystein Kjerulf Brenno, Jan Erik Walaker, Arild Fossum, Per Lie, Per Kristian Johnsen, Per Steinar Haande, Chistoffer Norhaug, Omar Jonsson, Nils Norhaug, Tore Næss, Hallgrim Flatland, Rolf Vagle, Joar Kjellevold. Vedlegg "Statsskog selger eiendommer.pdf": Utdrag fra vedlegg til brev til Statsskog om verning av området i Dalføret. Bestående av vednlegg 1: Statsskog selger Eiendommer, vedlegg 4: Veikulåsen naturreservat og vedlegg 5 Verneforslag. Referat Møtet ble avholdt på Solstad og det var bestilt rundstykker, kaker og kaffe. Møtet ble åpnet av Birger Bjørnebekk, leder i Gol JFF. Presentasjon Birger Bjørnebekk åpnet ved å fortell litt om seg selv, etter dette fortalte alle tilstede litt om sin bakgrunn og tilknytning til Gol, og hvilke verv de har og har hatt i foreningen.

2 Dalføret og Statsskog Olaf, åpnet ved å om fortelle litt om den siste kontakten han hadde hatt med Statsskog. Olaf: Leiekontrakter mellom Gol JFF og Statsskog. Gjeldende kontrakter om leie av Dalføret med hytter er gyldige, dette usikkerhetspunktet er nå avklart. Det foreligger ingen offisielle varsler om salg av Dalføret. Uoffisielt, første mulighet for salg er mellom Statsskog avviser at det finnes noen avtale om fri leie av Dalføret. Fredningsforslag av området i Dalføret, Øystein og Olaf har engasjert seg helt utenom Gol JFF, i privat regi. Startet arbeidet januar Pratet med person i Statsskog med ansvarlig for småvilt og jakt. Ulike erfaringer med ulike saker hvor Statsskog har solgt områder som JFF har vært involvert i. Ofte ny avtale mellom JFF og ny eier uten endringer for JFF. Hvis ny eier er f.eks. en bedrift som ønsker å bruke resursene selv kan det bli noe annet. Ofte er det eier av naboeiendommer som er interessert i kjøp. Nils: Mener salg ikke er aktuelt før 2017, så det er god tid til å vente og se hva som skjer. Øystein: Deler ut bakgrunnsmateriale «Statsskog selger eiendommer». (Se vedlagt scannet dokument) Olaf hadde idéen, Øystein tok formelt ansvar for prosessen og underskrift av brev. Forslag til utviding av naturreservat, kan forsinke eller stoppe prosessen med å selge området Dalføret. Underskrevet av Øystein og Harald Bårdsen i naturvernforbundet. Var forslag en gang om hytteområde i Dyretjernlie. Avvist av Gol kommune. Det som ble fredet i 2013, 1000 mål, frivillig barskogvern av grunneiere selv, området Trollset og mot dalen. Området som er foreslått vernet er en del uthogd. Statsskog har blitt gjort kjent med forslag om fredning, men har ikke behandlet dette enda. Spørsmål fra Nils, hvilken fordel har dette for foreningen? Olaf: kan forsinke prosessen og skape usikkerhet blant interesserte kjøpere. Olaf som privatperson interessert i å bevare området som det er. Jan Erik mener området ikke er så interessant for fiske, mest jakt på ryper. Øystein har også sittet som leder i Naturvernforbundet, ønsker å bygge allianser på tvers av foreninger. Fredningsvedtak bør ikke påvirke negativt, eks. skogsfugl tjener på at ikke skog blir hogd. Eks. på samarbeid mellom elgjegere og Gol JFF om å stoppe vegutbygging mot Veikul. Har mulig hindret uthogging i området. Etter framlegg og noe diskusjon forlot Olaf og Øystein møtet. Mot slutten av møtet kom Statsskogsaken opp igjen. Arild: Vi må bruke forbundet i forhold til Dalføret-saken. Birger: Det har vært blandede erfaringer med dette i tidligere saker. I noen saker har lokalforeningen nesten blitt motarbeidet fra forbundet. Tore: Arne Gren var flink overfor Gol JFF. Nils: Synes Olaf var vag om Statsskog sitt svar om salg. Han hadde tatt en enkelt telefon til Statsskog som gav han svar med en gang, nemlig at det ikke var aktuelt med salg før Økonomi Regning fra Statsskog på leie Bjørnebekk: Fått regning fra Statsskog på , leie siste tre årene. Arild: Saken har en lang forhistorie. Ang. ankomst i Dalføret, mulighet for å kjøre inn: Var en gang et forslag om å bli «ansatt» i Statsskog uten lønn for å omgå motstanden fra bl.a. Amundslie om å kunne kjøre inn. Midtlund har senere sagt at Gol JFF ikke skal betale. Ingen finner papir på dette. Tore: Mener vi har det skriftlig, men vi har aldri undertegnet noen avtale med Statsskog. Arild: Jobben Gol JFF har gjort i området,

3 kalking osv. ble en gang verdsatt til ca. 1 million kroner. Midtlund er syk, saken står dermed fast. Arne Gren, Midtlund og Tore Næss hadde møte i Dalføret. Midtlund kom med forslag da om fri leie. Hyttene var ikke med i avtalen. Midtlund skulle se på det også. Siden 2009 har Gol JFF ikke fått regning. De har da antatt at fri leie var behandlet og godkjent av Statsskog. Senere har Gol JFF heller ikke fått regning på hytter. Tore sier de ikke vet hva som har skjedd i Statsskog. Kan vi få tak i den person som har med dette å gjøre i Statsskog? Hallgrim: Forslag om å betale regning nå og heller gå i nye kontraktsforhandlinger uten en konflikt om siste års leie. Birger referer til hva som står på regning fra Statsskog: kroner for siste tre år. Ref. Kjell Brattlien i Namsos. Betalingsfrist Arild sier at Olav har hatt kontakt med en Mads Underberg, prosjektansvarlig. Nils: Forlag at de som har hatt kontakt ang. fritak, legge frem saken på ny for å høre hva som har skjedd. Andre sier dette kan være vanskelig da Midtlund er syk. Arild: Gol JFF har alltid betalt for hyttene, kr for storehytta, kr 800 for veslehytta. Tore: Brakka kommer ikke fra Statsskog, men er satt der av Dalføret Jaktlag en gang i tiden. Tore: Statsskog ønsker å få et nøkkelsett for å kunne inspisere hyttene. Han mener de egentlig ønsker bomnøkler. Arild avviser dette og henviser til et brev hvor det står at de vil ha tilgang til bygningene. Rutiner på økonomistyring For bedre økonomistyring: Kassereren skal holde styr på økonomien og rapporterer fortløpende til styret. F.eks. innkreving av penger på fiskekort osv. Nils: Har vært det samme problem på Golsfjellet fiskeforening. De satte frist 14 dager etter kortsalg er slutt. Alle utenom én betalte innen firsten. Jan Erik: Må også få inn bøkene for å kontrollere antall salg. Godtgjørelse 10% som de bare trekker fra. Christoffer sier de har fått bøkene og har kontroll på antall kort solgt. Jan Erik fortsetter til kasserer: Opprette flere kontoer slik at det blir bedre oversikt. Etter litt diskusjon; Ikke flere bankkontoer, men spesifisering av poster. Arild: problem med ulike typer kort å telle i etterkant. Bruke flere type bøker. Rolf: Erfaring med at dette fungerer veldig bra andre steder. Christoffer: Har vært i kontakt med inatur om salg av fiskekort. Det gir bedre oversikt, ikke så veldig dyrt. Ca. kr 1600 i året. Får også rapportering. Christoffer: Kan vi få til et felleskort for Golsfjellet og Dalføret? Kanskje også elva? Nils: kan ta det opp på årsmøtet til Golsfjellet fiskeforening om samarbeid, og be de ta kontakt med Christoffer. Forholdet styret/jaktutvalg/fiskeutvalg/hyttekomité Birger: Utvalgene bør jobbe mer sammen som en enhet og ikke sitte på hver sin tue. Møte med fiskeutvalget og styret. Forankre hva som skjer i utvalget. Møte med jaktutvalget og styret. Kanskje alle utvalgene og styret på samme møtet? Hvert utvalg må lage en plan, legge dette frem i et felles møte. Hallgrim: Utvalga kan delegere, oppgaver må ikke utføres av utvalgets leder/medlemmer. Utvalget tilrettelegger og setter datoer. Eks. kultivering. Mange av medlemmene som har erfaring og kunnskap. Christoffer: Hva konkret gjøres med Kroktjern. Arild: Rusefiske. Tore hadde flere forslag blant annet om blanding av rogn. Jan Erik: Ble laget en detaljert plan en gang om å ta opp 400 kg fisk fra Kroktjern. Birger: Arranger fiskekveld med kultivering som tema. Kan engasjere flere i foreningen. Arild: Trenger skikkelig prøvefiske i Kroktjern. Resultat fra fjorårets prøvefiske kan ikke brukes.

4 Websida Tore: Pliktig å legge opp visse dokumenter, mangler noen dokumenter Hallgrim: Mener websida er en viktig og naturlig plass å lete etter informasjon for medlemmer og ikke-medlemmer som ønsker info. Som ny i Hallingdal var det vanskelig å finne noe som helst informasjon om jakt og fiske i Gol. F.eks. informasjon om hvordan gå frem for tilgang til leirdueskyting. Websidene er ikke gode nok slik de er i dag. Det kommer et nytt system basert på SharePoint som skal rulles ut i år. Hallgrim ser på dette som en god mulighet til å legge om sidene med ikke-medlemmer og medlemmer som målgrupper. Dersom det nye systemet ikke er godt nok er det også mulig å lage egne websider som lenkes til fra njff sine sider. Tore: Websidene har alltid hatt kontaktinformasjon hvor folk kan ringe om de lurer på noe. Rolf: Erfaring med at en likevel ofte ikke får svar på det man lurer på selv om man ringer. Tore: Birger må ringe forbundet for å få tilganger på websidene. Leder kan delegere tilganger videre. Hallgrim tar ansvar for innhold på web. Får tilgang fra leder. Hallgrim bør også sendes på kurs i det nye systemet. Kurset arrangeres av JFF. Årsmøte i fylkesforeningen Det er snart årsmøte i fylkesforeningen, man må melde seg på. Birger tar kontakt for å melde på. Midler til sosiale tiltak Birger: Mulig å bruke litt penger på f.eks. grillkvelder osv.? Eks. er ikke styrehonoraret på 1000 kroner så viktig. Kan bruke dette? Kan eventuelt bruke fra oppsparte midler. Hallgrim: Styrehonorar er en sak for Årsmøtet. Penger brukt på sosiale tiltak bør synliggjøres og bevilges penger. En bør ikke trenge å skjule det eller «låne» de fra styrehonorarer. Det bør finnes rom for å finne penger til det i budsjettet. Joar: Det er noen utgifter og brukes en del tid på styreverv så det er ikke urimelig å godtgjøre med 1000 kr. Det var stor enighet om at det bør være rom for sosiale arrangementer. Støtteordninger og søking om midler Arild: Styret bør finne en person som tar ansvar for søking av midler og støtte ulike steder. Eks. fiskesommer, søke om midler. Tore: Ansvar til sekretær? Christoffer: Søknadsfrist fiskesommer Snakket med Geir Snare om samarbeid med Ål. Fellesdag på Flå ved fiskeoppstart? Promotering av Gol JFF Christoffer: Forslag om innkjøp av jakker og caps med logo. Alle i styret bør ha, og de medlemmene som vil ha kan kjøpe til rimelig pris. Jan Erik: Forslag om å gjøre noe på Goldagen. Tore: sammen med Intersport? Diverse Nils: Hvor er papirene fra Holm? Vi bør ordne alle papirer og overta alt ansvar overfor Statsskog. Birger: Det ordner styret. Joar: Omar har fått nøkler til klubbhuset og postnøkkel. Posten må hentes en gang i uken. Bjørn har det andre nøkkelsettet. Fast post på styremøtet å åpne post. Jan Erik: Må allerede nå tenke på klargjøring av hytter m/ved osv. Møtet ble hevet etter mange gode diskusjoner og bra engasjement fra så vel tidligere som nye medlemmer.

5 Referatet avsluttes med en kommentar fra Arild under dagens møte jeg håper alle tar med seg i det videre arbeidet. Han reiste seg halvveis opp fra sofaen og deklamerte ivrig at det var artig at så mange unge er med og skaper nytt liv i foreningen. Det er med og gir ny giv til oss mer erfarne i Gol JFF også.

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014

Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Møte med styret og utvalg i Gol JFF, 18.09.2014 Innkalling Epost fra Birger Bjørnebekk, 16.09.2014 "Hei Styremedlemmene har fått forespørsel om styremøte torsdag, men for dere andre blir det litt kort

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.09.11 Tid: 15:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, SA, MA, IA, VK (Lars), Revy, GA, NU, FA Kom kl. 15:10: KVK, VK2 (Silje), IT Kom kl. 15:45: NLD SAK x194-11

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80%

Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer. 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35 100% 90% 80% Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 10 9 8 7 6 5 4 41.7% 50. 2 0. 4.2% 4.2% 1 2 3 4 5 1 Svært lite tilfreds 2 Lite tilfreds 3 Nøytral 4 Tilfreds 5 Svært tilfreds

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport

OMRÅDEMØTE 30.08.14. Rapport OMRÅDEMØTE 30.08.14 Tilstede: GSR karmøy Vara GSR ølen Vara GSR NA 66 GSR sandnes Leder OIHI Vest Møteleder vest Vara GSR Back to basic Sekretær NA bergen Observatører 2! Opplesing av tradisjoner! Opplesing

Detaljer