LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN. Rycon feiret 20-år. Fredrik Langfeldt trer av som leder"

Transkript

1 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR PROGRAM FOR HØSTKONFERASEN - SE MIDTEN Fredrik Langfeldt trer av som leder Asker Produkt AS viser vei Marit Sandberg får kongens fortjenestemedalje. Rycon feiret 20-år s. 20 s. 22 s. 26 s. 30

2 STYRELEDER Etter lang tid i ledende posisjon og i enda lenger tid som en pådriver og oppstarter i Lafy har Frederik Langfeldt valgt å trekke seg tilbake. Han står for et brennende engasjement når det gjelder arbeid og rettigheter til yrkeshemmede, og med sin rolige og saklige framferd klarte han å få enda flere til å brenne for denne saken. Fredrik kommer fortsatt til å være aktiv i sin kvalitetslederrolle på Prima, men jeg har stor tro på at hytta hans kommer til å bli mer besøkt. Audun Auby, styreleder Landsrådet velger å fortsette å utvikle sine brukerkonferanser. Det ser ut til at nøkkelen til et bedre og mer selvstendig liv ligger i kompetanseøkning både i forhold til hvordan livet kan leves, men også hvordan man skal opptre på en arbeidsplass og hva som er en arbeidstakers plikter og rettigheter. Dette års brukerkonferanse tar for seg både forholdet til sosiale medier og bruk av mobil, bilder og snapchat, men også temaer som service og kundebehandling, og ikke minst livsstil og kosthold. Det er flere temaer som berøres i konferansen og jeg er sikker på at alle som deltar vil få et godt utbytte av deltakelsen. Lafy må finne sin retning og det videre arbeidet må være farget av at dette er en organisasjon som skal ivareta rettighetene til de yrkeshemmede. Dette betyr at Lafy må åpne opp for å bringe saker inn til departement og direktorat og kjempe for rettigheter som tjener den enkelte yrkeshemmede. Nå står vi snart ovenfor endringer rundt trygdeytelsene og hva man har anledning til å tjene ved siden av den trygden man mottar. For noen kan dette medføre en redusert mulighet til å tjene mer en kroner fram til og med 2018, deretter 40% av grunnbeløpet i folketrygden (1G). De som er sysselsatt på en VTA-plass opprettholder heldigvis sin mulighet til å tjene inntil 1G. Imidlertid er det mange som har et arbeids/opplæringstilbud i de kommunale aktivitetssentra (også kalt dagsentra). Disse får dessverre en redusert mulighet til inntjening og dette vil vi som Landsråd se nærmere på. Landsrådet har mange oppgaver foran seg og det nye styret gleder seg til å sette i gang. Audun Auby, styreleder

3 Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede LAFY v/ Audun Auby c/o Arbeid og Kvalifisering Feyers gate Larvik Mob: E-post: Hjemmeside: Ansvarlig redaktør og grafisk design David Johansen Auby Tlf: E-post: Redaksjon Audun Auby Jan Peter Hegg Leder Audun Auby Arbeid og kvalifisering, Larvik Tlf E-post: Nestleder Elisabeth Lund Tlf: UNI-K as, Haugesund E-post: Styremedlemmer: Mona Fredriksen OK-Service as Jane Midtbø ASVO Kongsberg Tlf: E-post: no Kontroll- og revisjonskomiteen: Svein Garden Rycon as Ryensvingen 11 B 0612 Oslo Tlf: Fax: Inger Skøien Bydelenes Produksjonstjeneste as Oslo Tlf: Fax: Trykk: Arbeid og Kvalifisering i Larvik. 8 Pr o g r a m f o r Hø s t k o n f e r a n s e n 20 Fr e d r i k La n g f e l d t t r o p p e r a v 22 As k e r Pr o d u k t AS v i s e r v e i 28 Sandberg Godkjent av kongen 30 Ry c o n f e i r e r 20-å r. 28 Fr a m b u Ku r s o v e r s i k t

4 allegutta-no Foto: Rune Kongsro Stange Energi gleder seg over overskuddet sitt. Særlig fordi det deles med så mange. Elise Eriksen, leder kundesenter Siden vi er et energiselskap, er vi selvsagt opptatte av at det skal være kraft og overskudd hos de ansatte. Derfor får vi to Jobbfruktkurver hver mandag og to hver onsdag. Er det rart vi har en «oppetid» i strømnettet vårt på over 99 %? spør markedsansvarlig i Stange Energi, litt utenfor Hamar. straks tenkes høyt om å få jobbfrukt levert hver dag. Vil du også øke overskuddet på arbeidsplassen? Sjekk jobbfrukt.no. Selskapet leverer nett og kraft til husstander i kommunen, og overskuddet er veldig viktig. Ja, det går dels til kommunen så de kan bygge og drifte sykehjemsplasser, og dels til frivillige aktører i kommunen som skaper aktivitet til barn og unge. Frukt, grønt og nøtter i Jobbfruktkurvene skaper overskudd hos oss sjøl, så vi kan spre det til andre, forteller de, og blir så begeistret at det

5 Problemfri IT hverdag Sikre skytjenester på norske servere Adell Group leverer komplette og tilrettelagte skytjenester på norske servere for norske forhold. Flytt dine tjenester og programmer opp i en sikker skytjeneste. Din bedrift og ansatte får nye og åpnere muligheter. Ikke bruk tid, plass og strøm på egne servere og IT drift, en skytjeneste forenkler den daglige drift. Vi vet at sikkerhet og personvern på dagens moderne IT-løsninger er essensielt for din bransje, derfor har vi sterkt fokus på dette. Support har høy prioritet hos oss, våre medarbeidere står klar til å hjelpe deg 24/7. Alt leveres med den største vennlighet! adell.no Besøk vår nettside for mer informasjon om våre tjenester. Eller kontakt oss for en uforpliktende samtale på telefon Adell Group AS Kvalamarka 16, 5514 Haugesund, Tel: , Vi benytter anledningen til å gratulere Astafjord Vekst AS 5 vinner av mobil tablet konkurransen! I anledning vår IT undersøkelse for arbeidsmarkedsbedrifter.

6 Den nye styrelederen Audun Auby tar over stafettpinnen fra Fredrik Langfeldt. Vårkonferansen 2014 Ny regjering, nye tanker var temaet på årets vårkonferanse som ble arrangert i plankebyen Fredrikstad. I tråd med tema ble konferansen både preget av nye tanker og brede perspektiver. Tekst og bilder av David Auby Årets vårkonferanse var preget av mange interessante foredragsholdere og mange nye innsikter. Etter en flott introduksjon av Fredrikstads varaordfører Kari Agerup, fikk vi en liten politisk briefing av statssekretær Torkil Åmland og medlem av Arbeids og sosialkomiteen Bengt Morten Wenstøb. Ingunn Skipnes og Ina Kambo fulgte deretter opp med å presentere innholdet i sin masteroppgave Framtidsdrømmer som handlet om hvordan vi bedre kan tolke og forstå fremtidsdrømmene til mennesker med lettere grad av utviklingshemming. Etter dette var det duket for foredraget Motivasjon og Empowernent av Thomas Hofmo som ble etterfulgt av Siv Hjertøs foredrag Fra tilfeldig produksjon, til tilrettelagt produksjonsdesign - som ga oss innsikt i hvordan bedriftene bedre kan organisere og øke kvaliteten på sine produkter. Dagen ble avsluttet med en guidet rundttur i Fredrikstads gamleby. På kveldens konferansemiddag ble styreleder Fredrik Langfeldt hedret for lang og tro innsats for LAFY. Med dette var en epoke i Landsrådets historie over. Dag to var minst like tettpakket som dag en. Stein Ole Gjesteby startet dagen med sitt foredrag Hva er konsekvenspedagogikk og ble etterfulgt av psykolog Kjetil Aubys innføring i rus og psykiatri. Heidi Kolstø kunne ga oss noen retningslinjer i IKT med foredraget Sikkerhet i skyen konferansen ble avsluttet med Tom Åge Myhrens morsomme og inspirerende foredrag Livsgnister. 6

7 bildegalleri fra konferansen Fredrikstads varaordfører innledet konferansen og go en interessant innføring i plankebyen Fredrikstad. Ina Skipnes og Ina Kambo presenterte innholdet i sin masteroppgave Framtidsdrømmer. Empowernment var et sentralt begrep i Thomas Hofmos foredrag. Siv Hjertø fortalte om hvordan bedriftene kan gjøre sin produksjon mer profesjonell. Psykolog Kjetil Auby ga oss et foredrag om rus og psykiatri. Tom Åge Myhren avsluttet med sitt morsomme og inspirerende foredrag Livsgnister. 7

8

9

10

11

12

13

14 Din annonse her? Ta kontakt med annonseansvarlig på com admin Industri Lambertseter AS Cecilie Thoresensvei 9-11, 1154 Oslo Tlf: Utvikling av tidsriktige og relevante tilbud innen yrkesrettet attføring Marine - Grafisk - Service - Sykkelverksted - Kontor - IKT 14

15 Din annonse her? Ta kontakt med annonseansvarlig på com 15

16 Annonseinformasjon LANDSRÅD-NYTT Utgiver Redaktør Adresse Telefon E-post Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede David Johansen Auby c/o Arbeid og Kvalifisering Feyers gate 7, 3256 Larvik Tlf.: E-post: Tidskriftets mål og funksjon Landsråd-Nytt er et medlemsblad som bringer aktuelt stoff om yrkeshemmedes arbeidssituasjon. Bladet skal være et informativt og engasjerende tidsskrift for Landsrådet for arbeid til yrkeshemmedes medlemmer, og andre som er engasjert i de yrkeshemmedes hverdag. Landsråd-Nytt distribueres til alle virksomheter som tilbyr arbeid for yrkeshemmede, alle NAV-kontor og politikere som jobber med relaterte oppgaver. Alle annonsører får også tilsendt et eksemplar av tidskriftet. Annonsepriser for medlemsbedrifter Stilling ledig Småannonser 1/2 side 4 farger 1/1 side 4 farger Kr ,- Kr. 500,- Kr ,- Kr ,- Kun medlemmer 20 % rabatt 20 % rabatt Annonsemaler Stilling ledig: 100 x 142mm Småannonse, liten: h37 x 61 mm Småannonse, stor: h67 x 61 mm 1/2 side: 215 x 142 mm + 3 mm utfallende kanter 1/1 side: 215 x 285 mm + 3 mm utfallende kanter Annonsepriser 1/2 side 4 farger: kr ,- 1/1 side 4 farger: kr ,- 2 helsider: kr ,- Baksiden : kr ,- Annonsene leveres i pdf eller eps-format, CMYK fargeprofil. Oppløsning: minst 300 dpi i 100% størrelse. For utgivelsesplan fremover ta kontakt med oss på telefon eller .

17 Organisasjonen Grunnleggende prinsipper Yrkeshemmede har rett til arbeid. Alle mennesker har rett til vekst og utvikling på det nivå de befinner seg. Arbeid er en grunnleggende verdi som alle skal ha muligheten til å velge. Verdiskapning skal også være rettet mot et ordninært arbeid. Begrepet arbeid skal være i utvikling, og gjenstand for diskusjon. Samarbeid, deltakelse og kordinering er forutsetninger for vekst og kompetanseheving. Er en landsomfattende interesseorganisasjon for alle som gir, eller er aktivt engasjert i arbeidstilbud til yrkeshemmede. Medlemsmassen spenner fra kommunale arbeidssentra og dagtilbud til tiltak for yrkeshemmede i arbeidsmarkedsetatens regi. Ivaretar medlemmenes interesser og behov for å skape et utviklende fag- og arbeidsmiljø. Er et verktøy for å heve de yrkeshemmedes status. Er en pådriver overfor premissleverandørene og engasjerer seg i den aktuelle samfunnsdebatt. Avholder årsmøter hver vår. Er delt inn i fylkeslag. Gir ut bladet Landsråd-Nytt, som er et kontaktorgan for medlemmsvirksomhetene. Arrangerer regionale og landsdekkende kurs og konferanser. Holder levende den filosofiske debatt rundt sentrale begrep som arbeid, menneskeverd, miljø, medvirkning, utvikling, helse osv. Samarbeider med organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Har kontakter i fagmiljøer, som medlemsvirksomhetene kan dra nytte av. Arbeider for et nettverkssamarbeid, og utgjør en gjensidig læringskultur for virksomheter som gir arbeid til yrkeshemmede Medlemsskap i Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede? Medlemsskapet kan tegnes av alle som gir eller er aktivt engasjert i arbeid til yrkeshemmede, uansett om de er tilknyttet fylkeskommunen, kommunen, arbeidskraftsmyndighetene, private bedfrifter eller andre typer organisering. Kontingenten 1. Virksomheter med bare kommunale tilskudd kr. 3000,- pr. år 2. Virksomheter med maksimum 10 plasser kr. 3000,- pr. år 3. Øvrige virksomheter kr. 7500,- pr. år 4. Enkeltmedlemmer kr. 3000,- pr. år Jeg ønsker medlemskap Type virksomhet... Antall yrkeshemmede arbeidstakere... Navn... Adresse... Fyll ut kupongen og send eller faks den til: LAFY/Fredrik Langfeldt, c/o Prima AS, Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Postnr./sted... Tlf... Faks... Kontaktperson...

18 Nytt fra departementet Vi fortsetter med vår faste spalte Nytt fra departementet. Her vil vi presentere aktuelle saker fra regjeringshold som er relevante for alle LAFY-interesserte. Tekstene er hentet fra regjeringen.no NYTT FOREBYGGINGSTILSKUDD FOR IA- BEDRIFTER Vi innfører nå et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd som vil gjøre det enklere for arbeidsgivere både å forebygge sykefravær og å legge til rette, slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Tilretteleggende tiltak Formålet med tilskuddet er å stimulere arbeidsgivere til å iverksette forebyggende og tilretteleggende tiltak på arbeidsplassen. De nye reglene trer i kraft mandag 1. september og følger opp partenes enighet om å ha et større fokus på forebyggende arbeidsmiljøarbeid i virksomhetene i den nye IAavtalen. Forskriften viderefører dagens ordninger med tilretteleggingstilskudd og tilskudd til bedriftshelsetjeneste. De nye reglene innebærer at det også skal kunne gis kompensasjon for merutgifter og merinnsats arbeidsgiverne har knyttet til tiltak som styrker det forebyggende HMS-arbeidet i virksomheten. Dette kan være ulike opplæringstiltak som kurs i risikovurdering, konflikthåndtering, kommunikasjonstrening, jobbmestring eller arbeidsstillinger. Man kan også søke om tilskudd til opplæring av ansatte, representanter for ansatte og ledere for å heve kompetansen i å forebygge sykefravær. Tilskuddet kan gis til en enkelt arbeidstaker, men også til grupper av arbeidstakere. Tilskuddet er forbeholdt IA-virksomheter. 18

19 MØTE MED FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER 20. august 2014 møtte BLD Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Unge funksjonshemmede (UF) og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Formålet var å få innspill til hvordan samarbeidet mellom organisasjonene og departementene kan bli bedre. Et mer helhetlig blikk Hvordan få til godt samarbeid Statens råd for likestilling av funksjonshemmede (SRLF) ble avviklet i 2012, og derfor tok BLD initiativet til dette møtet. Det legges ikke opp til å re-etablere et slikt råd. På bakgrunn av dette var organisasjonene opptatt av samarbeid og framtidig dialog med fagfolk og politikere. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) orienterte om direktoratets rolle, faglige aktiviteter og planer på dette området. Organisasjonene framhevet at samarbeidet med fagdirektorater og enkeltdepartement på sektorsaker var godt, men ønsket seg et mer helhetlig og koordinert blikk på faglige og politiske utfordringer. Statssekretær Maria Hoff Aanes (BLD) støttet innspillet og ønsket velkommen mulige måter å få dette til på. Som oppfølging vil departementet innkalle til et arbeidsmøte med representanter fra FFO, UF, SAFO og Bufdir for å jobbe fram konkrete tiltak og organisering som kan fremme et godt overordnet samarbeid om politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. FN-dagen Organiseringen av og samarbeidet om FN - dagen for funksjonshemmede 3. desember 2015 ble også nevnt som et felles tema. Statssekretæren avsluttet med at BLD er opptatt av å være et godt koordineringsdepartement for den statlige politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. 19

20 Marit Sandberg overrekker Fredrik Langfeldt Lafy-prisen under Lafys 30-års markering i Langfeldt tropper av Fredrik Langfeldt ble under siste årsmøte i Fredrikstad takket av som leder i Lafy. Fredrik har på mange måter vært selveste Mister Lafy etter så mange år ved roret, og vi i Landsråd-nytt syntes det var på sin plass med et avslutningsintervju. Tekst og bilder Jan Peter Hegg 20 Fredrik kom inn som medlem på midten av 80-tallet, og ble etter et par år valgt inn som kasserer i styret. Etter ett år i denne funksjonen, ble han så innvalgt som leder for organisasjonen. Han fortsatte som leder over flere valgperioder, før et opphold og pause for noen år. Siste perioden som leder var fra 2008 og fram til i år Fredrik tok lederansvar da Lafy i denne perioden stod oppi mange store utfordringer. Det er litt vemodig for mange av oss at Fredrik nå har trukket seg tilbake. Han kan som få andre åpne og avslutte våre konferanser med kløkt og presisjon en egenskap som kanskje har røtter i tidligere karriere som sambandsoffiser i marinen. Selv om mange kjenner til Fredrik, er det likevel på sin plass ønskelig for en nærmere presentasjon. Landsråd-Nytt har derfor tatt kontakt med han for å stille noen spørsmål. Kan du gi en kort presentasjon hva du jobber med i Prima, når du startet etc..? - Jeg har siden etableringen av Prima as i 1992, innehatt mange interessante ansvarsområder i utviklingen av bedriften. I utgangspunktet var det 3 virksomheter i Trondheim som dannet grunnlaget

21 for etablering av bedriften. Jeg var da daglig leder for en av disse OAS senter. Prima har utviklet seg til å bli en av landets største virksomheter innenfor denne sektoren, og vi har svært mange virksomhetsområder knyttet til driften. Vi forvalter også de fleste tiltaksområder for NAV. Over flere år har jeg nå jobbet som kvalitetssjef. For å bidra til at bedriften innfrir sine mål på de ulike områder, har vi etablert en egen kvalitetsavdeling med 2 årsverk. Vi er selvsagt Equasssertifisert, og for å sikre at vi virkelig leverer kvalitet på alle områder, utfører vår avdeling også internkontroller i stor grad. Du har vært med helt fra begynnelsen. Hva mener du er de største forandringene som har skjedd siden den gang? og Hva mener du er den største «bragden» lafy har bidratt med? - Våre virksomheter var vel tidligere mer opptatt av omsorg, og det i seg selv å gi et tilbud til de gruppene vi jobbet med. Forandringen frem til i dag er vel kanskje at vi nå driver profesjonelle produksjonsvirksomheter, tilpasset den arbeidskraft det er vår primæroppgave å tilrettelegge for. Likeså at vi nå har en klar kravspesifikasjon fra NAV hva gjelder våre tjenestetilbud. Det er mange milepæler i vår utvikling vi har bidratt til i alle disse år, men kanskje spesielt var prosessen for at våre arbeidstakere skulle få samme rettigheter, samt sortere under samme myndigheter som den øvrige befolkning hva gjelder arbeid. Her var vi svært aktive og fikk etter hvert en svært god dialog og samarbeide med respektive myndigheter på høyeste nivå, samt de ulike forvaltningsorganer. Du har opp igjennom årene opplevd utallige konferanser. Hvilke konferanser mener du har vært blant de beste og viktigste? - Etter å ha vært delaktig i et 50-talls konferanser hvorav jeg husker de fleste som unike og svært vellykkede, er det ikke enkelt å trekke frem noen spesielle. Alle har ut fra tidsaktuelle temaområder vært givende og spennende å jobbe med. Det absolutt positive med alle har vært det unike engasjement blant deltakere, og den sosiale ramme som vi Landsrådere alltid har vært dyktige på. - Gjennom konferansene har jeg også lært å kjenne samt knytte gode relasjoner opp mot svært mange engasjerte og dyktige mennesker i vår bransje. De fleste konferanser har krevd mye arbeid med å planlegge, tilrettelegge samt gjennomføre, men det har helt klart vært en innsats som har gitt meg mye tilbake. Ikke minst i mitt daglige virke, har jeg også hatt mulighet å kunne dra nytte av all den kompetanse og imøtekommenhet som medlemsmassen i Lafy alltid har representert. Det er allikevel kanskje to konferanser som er verdt å nevne som spesielt viktige. Ikke det at disse i seg selv representerer de beste, men mer den viktige milepæl disse var en markering av. Fra starten av Lafy - og i svært mange år, hadde vi kun 1 årlig konferanse som primært var for kun daglige ledere. Imidlertid fikk vi etter hvert gjennomslag for også å arrangere en egen konferanse i tillegg, tilpasset arbeidsledere og andre som jobbet i våre virksomheter. Arbeidslederkonferansen ble etablert, og jeg husker ennå hvilken spesiell opplevelse det var å registrere det engasjement som deltagerne på den første og videre konferanser innehadde for sitt daglige arbeid, samt deres holdninger og bidrag til hvordan vi burde utvikle oss videre. Den andre konferansen som også er verdt å trekke frem, er den første som ble arrangert spesielt tilrettelagt for våre tjenestemottakere. Den entusiasme og engasjement som deltagerne viste, ga oss en klar bekreftelse på hvor riktig det er å aktivt innlemme også denne gruppen i Lafy. vel vi som veiledere samt tjenestemottakerne har fått en felles organisatorisk arena, er for meg personlig å anse som innfridde mål som jeg hadde ambisjoner og ønske om i min tid som leder av organisasjonen. Helt til slutt avtroppet leder, har du noen gode råd å gi Lafy på sin videre ferd? - Tatt på sparket, håper jeg at organisasjonen vil kunne videreutvikle den faglige og relasjonsbyggende arena som alltid har betydd så mye for oss Landsrådere. Videre må det være å kunne formidle og synliggjøre det arbeid og verdier som Lafy står for ift å kunne rekruttere en større medlemsmasse herunder også fra de kommunale virksomheter. Over tid har Lafy hatt og har fortsatt, et arbeidende styre. Dvs at det ligger naturlige begrensninger i hvor mye styremedlemmene kan favne over i sitt arbeide. Her vil det være naturlig å søke opp mot andre organisasjoner / samarbeidspartnere for å styrke muligheten til å nå de intensjoner og mål som Lafy har. I alt for stor grad blir dessverre fortsatt våre tjenestemottakeres hverdag styrt og bestemt av andre. Den arena som nå er skapt for våre tjenestemottakere i Lafy, bør derfor videreutvikles. Gjennom dette, vil de forhåpentlig få et reelt grunnlag til selv også å kunne involvere og aktivt påvirke sin egen utvikling. Igjen takk for innsatsen i Lafy, og lykke til videre Fredrik! Med etablering av nettopp disse 2 konferansene, og dermed åpning for at så 21

22 Skal det værra en sitronterte fra Anno 1814? Spør Anja, Martin og Britt og viser meg terten, stolte og begeistret som de er. Asker Produkt as viser vei Alle har hørt om suksessbedriften Asker Produkt. Men hva ligger bak suksessoppskriften? Vår utsendte reporter fulgte skiltene til Asker og fikk servert både sitrontærte, en unik arbeidskultur og en leder som ser det beste i hver enkelt arbeidstaker. Tekst og bilder Jan Peter Hegg Hvem har ikke hørt om Asker Produkt? - bedriften som får den ene prisen etter den andre - Årets vekstbedrift 2011, Tilgjengelighetsprisen fra Asker kommune 2010 og Askeladdprisen I tillegg bred og god presseomtale for blant annet samarbeidet med Arne Brimi og konseptet Ekte og Enkelt. Ja, kjære leser; det er jo ikke grenser for all den «vellykkethet» bedriften har klart å fremskaffe. Hva ligger bak suksessen til Asker Produkt? Dette ville Landsråd-nytt vite noe mer om. Kanskje vi «andre vellykede» bedrifter/arbeid - og dagsenter har noe å lære? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for å lykkes? Og er det tilfeldig? Jeg bare spør. Unik arbeidskultur Landsråd-nytt har fått mulighet til å være i bedriften over noen dager. Her har den utsendte fått sett nærmere på bedriftens ulike produksjonsområder, foretatt flere intervjuer og ikke minst fått «kjent» på den gode arbeidskulturen som råder i bedriften. Møtet med Asker Produkt har vært svært lærerikt og inspirerende, får håpe jeg klarer å formidle noe av dette inntrykket til dere lesere. Hva er det som gjør Asker Produkt så gode, det at de nær sagt lykkes med alt de holder på med? For å knekke denne koden til en suksess bør det etter min mening foreligge flere forhold som må være tilstede samtidig, som: et dyktig lederskap, en god og engasjert eier, gode kvalitetsprodukter og tjenester, sterk faglighet blant de ansatte, evner og et kontinuerlig ønske om å drive innovasjonsarbeid, både av sosialfaglig art og innenfor produktutvikling, samt det å være tydelig overfor omverden. Og ikke minst det å være oppriktig glad og stolt i jobben sin og at det er plass 22

23 Her viser nestleder og produksjonsleder Ricard Shillington og vernepleier og arbeidsleder Inger Skjelland Andresen stolt fram laser graveringsmaskinen som benyttes i skilt produksjonen. til alle. Dette gir stolte, arbeidsomme og engasjerte arbeidstakere. På mange måter kan det med rette innvendes at dette jo er selvfølgeligheter. Men, det å lykkes er ofte en annen skål! Jeg opplever at Asker Produkt til de grader har mestret å innfri disse forutsetninger om å lykkes. Samtidig er jeg, og sikkert mange andre, ikke det minste i tvil om at det ligger mye kløkt og hardt arbeid bak suksessen. «Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl», som det het seg i de kampglade og politiske syttiåra. Helt i starten av planleggingen til opprettelse av de mange seinere ASVO bedrifter/dag og- arbeidssenter. På lik linje med Asker Produkt er det stort sett bare blitt skapt og etablert suksessbedrifter/dag- og arbeidssenter rundt omkring i Norge, det må i denne sammenhengen ikke glemmes. Infotavler og catering Asker Produkt ble etablert som et AS i Asker Produkt AS har sitt utspring fra Leikvoll skole- og dagsenter som var et dagtilbud til psykisk utviklingshemmede i regi av HVPU. Den gangen var det produksjon av krydderkasser og bordskånere i tre og enkeltpakking av skruer. De ga tilbud til fem voksne personer. I dag har bedriften vokst til å romme ca. 60 ansatte. Marit Sandberg har vært daglig leder helt fra starten av, til hun overlot roret til Britt Erlandsen Villa (se nærmere presentasjon senere i reportasjen). Men så tilbake til dagens hverdag og til produksjonen i Gamle Borgenvei 4. Det er to produksjonsområder bedriften har satset på, det ene er skilt og info-tavler og det andre er matkonseptet Ekte og Enkelt og catering. Asker Produkt er kjent for sine kvalitetsprodukter, bl. annet for samarbeidet med Arne Brimi. I tillegg har de bakeriet Den Glade Baker som ligger i Asker sentrum og for de som ikke vet det, er stamkafeen til tidligere NRK kjendis Jon Herwig Karlsen. Ny storbestilling Først skal vi møte to viktige og dyktige menn i Asker Produkts historie. Vi må ikke glemme at bak alle de vellykkede damene (Marit og for ikke å glemme Dagrun Søbstad Næss) i bedriften opp gjennom årene, har Richard Shillington, nestleder og ansvarlig for skilt produksjonen og markedsansvarlig Morten Halvorsrud befunnet seg «helt stille og rolig». Begge dyktige kapasiteter på sine områder, tro meg! Mange av dere kjenner jo Richard og Morten fra LAFY- og ASVL-sammenheng. Først vil jeg gratulere med mye positiv presseomtale i det siste, både når det gjelder «skiltfabrikken» og jubileumskaka.nå vet jeg at produksjonskapasiteten mulig settes på en prøve, men denne bestillingen fra Den Norske turistforening må jo bety mye for dere rent økonomisk og prestisjemessig! Best i klassen Stolt forteller de at Asker Produkt startet med skiltproduksjon for ca 20 år siden med noen små ordre til 23

24 Her mangler det ikke på avansert produksjonsutstyr! Kun det beste er godt nok! 24 Turistforeningen. Etter en tid med dette, kombinert med pakking og montering, fant vi ut at vi skulle satse på tur og løypeskilt, og bli den beste gutten i klassen på denne produksjonen. Morten nevner i denne sammenheng at han begynte med salg og markedsføring på heltid for ca 15 år siden, og tok kontakt med turlag og destinasjonsselskap rundt i landet for å høre behovet for skilt og informasjonstavler. Oppdragene begynte å komme, og de tok også kontakt med Scandic hotellene som den gang også brukte treskilt til romnummer-merking. De produserte skilt til Scandic hotellene noen år, til tre var ut og alle skulle ha skilt i glass og stål. - Skiltproduksjonen startet for alvor i 2004, da vi fikk et nyss om at tre destinasjonsselskap hadde dannet et selskap som het Innovativ Fjellturisme og som ville standarisere skilt på disse destinasjonene. Vi tok kontakt og var med på utviklingen av denne standarden, og fikk da leveranser til disse destinasjonene. Etter hvert utviklet dette seg til et større prosjekt gjennom Innovasjon Norge, og de siste par årene har Gjensidigestiftelsen kommet på banen sammen med Fylkeskommunene rundt i landet og gitt millioner av kroner som er øremerket en lik og enhetlig skilting rundt i landet. - Vi hadde tidlig kontakt med både Innovasjon Norge og Gjensidigestiftelsen, samt sentrale personer fra blant annet DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovativ Fjellturisme. - Sammen med disse utviklet vi skiltmalen til å bli en anbefalt standard som i dag må brukes for å få midler fra Gjensidige og Fylkeskommunene. Vi har derfor fått mye drahjelp underveis, og i dag leverer vi skilt og informasjonstavler over hele landet. Vi jobber aktivt i markedet, og legger stor vekt på kvalitet, leveringstider og personlig oppfølging av alle kunder. Tar hånd om hele kjeden Kan dere kort fortelle til leseren om skiltproduksjonen, hva slags type skilt dere produserer, hvem som er kundene? Hvor lenge har dere holdt på? Hvorfor valgte dere å starte med skilt og hva var forretningsideen? Hvordan jobber dere i forhold til markedsføring? - Vi produserer skilt i tre, plast og messing. Treskilt og tavler er vårt hovedsatsningsområde. I dag tar vi hånd om hele kjeden fra materialer kommer inn på snekkerverkstedet videre til overflatebehandling og gravering. Vi jobber med datastyrte systemer for gravering av skiltene våre for å sikre en jevn og god kvalitet. Å jobbe med datamaskin er noe mange synes er spennende. I de dagene jeg har sett arbeidstakerne i produksjonen har det slått meg, at alle har en jobb å gjøre i den produksjonslinjen som er lagt opp. Hvordan klarer dere å tilrettelegge så mange ulike oppgavertil så mange arbeidstakere. Det som har imponert meg, er den rolige flyten som er i produksjonslinja. Hva er hemmeligheten? Fortell noe om hvordan dere planlegger arbeidsdagen. Har dere noen gode tips? - Alle som jobber hos oss skal ha en arbeidsplass tilrettelagt ut ifra sine forutsetninger. Derfor fokuserer vi mye på å samarbeide, og at alle skal bidra i verdikjeden. Det er stadig behov for innovasjon og kreative løsninger i hverdagen vår. - Vi jobber aktivt med kontinuerlig forbedringsarbeide og visuell styring. Det betyr at fokus er på avdekking av

25 Morten Halvorsrud, markedsansvarlig for skilt og treprodukter smiler her fornøyd over Asker Produkts markedsposisjon! flaskehalser og alt annet som påvirker flyten negativt. Vi har daglige tavlemøter med alle ansatte. Dette gir oss systematisk oppdatert informasjon slik at ressurser brukes så effektivt som mulig. Kompetanse utvikling av ansatte foregår innenfor oppsatte mål på de ulike arenaer. Det er viktig at det er sammenheng mellom målsettinger og utviklingsarbeide i bedriften. Er det noe som dere til slutt vil nevne for leseren og har dere noen råd å gi LAFY som organisasjon bør arbeide mer med? - At LAFY går foran og organiserer konferanser for våre arbeidstakere er noe vi ser på som en flott utvikling for organisasjonen og bransjen vår. At arbeidstakere deltar på konferanser sammen med kollegaer er med å bidrar til økt livskvalitet for den enkelte og dermed også løfte bedriftene våre videre avslutter Ricard og Morten med å understreke. Bare kaker som gjelder Martin Halstensen er lærekandidat i bakefaget og stiller på jobb hver dag kl for å klargjøre dagens bakeverkproduksjon. Det er med andre ord en stolt fagarbeider vi har med å gjøre. Martin trives svært godt i avdelingen hvor han jobber sammen med Anja Haraldstad. Asker Produkt har også vært med på å markere 200-års jubileum i Asker med å tilby sitronterten. Sitronterten fåes kjøpt hos Den Glade Baker i Asker, Den Glade Kafé i Vollen eller catering. Her er bare å bestille på - Jeg er en person som har den iboende troen på at alle mennesker har flere ressurser som er jobbfremmende en de er klar over selv. Du må smake på kaka sier Anja! Hun har arbeidet i bedriften i 15 år, først med å pakke matpakker, men nå er det bare kaker som gjelder. Noe annet som Anja er opptatt med å fortelle er at hun kom med et innspill til ordførerens 17. mai tale. Det er spesielt barns rettigheter Anja er opptatt av når vi nå skal markere at det er 200 års siden vi fikk vår grunnlov. For å sitere Anja: «absolutt alle barn er like viktige og skal ha de samme rettigheter, uansett hvilke land og kultur de kommer fra. Barna er de viktigste personene når vi feirer 17. mai!» Klokt sagt Anja! - og tusen takk for sitronterten, den smakte og den anbefales på det sterkeste! - Det var Erik, bakeren vår som tok initiativet og dro til riksarkivet for å finne oppskriften forteller en «terte kry» daglig leder Britt Erlandsen Villa meg og legger til at oppskriften er utført med stor presisjon og kjærlighet til godt bakverk og legger til at det ble dyrka sitroner her i Norge for 200 år siden. Sitronterten er fylt med gode råvarer; økologiske egg og mel fra lokal gårdprodusent, meierismør, sitroner, sukker, fløte og vann. Den eneste forandringen fra 1814 er at de redusert litt av sitron smaken og søtet opp terten «en lille smule» for å tilfredsstille våre mere moderne ganer. Dette måtte til, forteller Britt Erlandsen Villa, Asker Produkts nye daglige leder. Vi introduser: Britt Erlandsen Villa Hvem er nå den nye daglige lederen i Asker Produkt? Det er på tide med en kort presentasjon. Britt Erlandsen Villa var en av 110 søkere til daglig 25

26 daglig leder Britt Erlandsen Villa viser vei og viser oss noen skilt eksempler fra skiltproduksjonen. 26 leder stillingen. At det søkte så mange til denne stillingen forteller mye om posisjonen og det omdømme Asker Produkt har opparbeidet over tid. I tillegg viser det en økt interesse for vår bransje. Samtidig forteller det oss at det ikke er hvem som helst som ble den «heldige vinner» til stillingen. Det stemmer! Og til alle kollegaer, dere kan bare glede dere. Britt vet hva hun snakker om! Her kommer et friskt og spennende pust inn i vår bransje! Ubrukt potensial Gratulere med stillingen Britt, og velkommen til vår bransje! Du har allerede vært i stillingen i 7 måneder. Fortell litt om deg selv, hva slags bakgrunn har du og hvorfor søkte du stillingen som daglig leder? - Jeg er en person som har den iboende troen på at alle mennesker har flere ressurser som er jobbfremmende en de er klar over selv. Gjennom 22 års ledererfaring fra bransjer som hotell-/reiseliv, produksjon-/industri, undervisning, frivillig sektor og tiltaksbransjen har jeg hatt anledning til å bidra til mange har utviklet seg og nådd sine mål. Asker Produkt er en profesjonell vekstbedrift hvor jeg får anledning til å bidra med mine bransjeerfaringer og resultater, til at vi sammen kan bidra til at vi når både arbeidstakere og bedriftens mål. Vi skal i tråd med vår visjon vise vei, og etterleve våre verdier glad, pålitelig og dyktig! I en samtale hvor du, Marit og jeg hadde en felles refleksjon over framtidsutsiktene for vår type bedrifter pekte du på noe spennende og viktig; våre bedrifters kjernekompetanse i lys av eldrebølgen. Kan du utdype dette nærmere? - Vi har til stadighet eksterne personer på besøk, fra lokale kunder, samarbeidspartnere til Arbeids- og Sosialkomiteen. Vi er også ute for å levere våre produkter innen catering. Jeg har mottatt mange kommentarer, og opplever også det selv, at hos oss er det mye god energi, glede, omtanke for hverandre og arbeidsglede. Det er høy trivsel som gjenspeiles i lavt sykefravær, eller sagt med andre ord, vi har høyt nærvær. Naturlige lykkepiller - Jeg lanserte tanken om at hvis Asker Produkt hadde driftet et kjøkken på et behandlingshjem så kunne det i dosettboksen til beboerne sammen med medisinen vært en «daglig glede pille». Det kunne gjenspeiles i en konkret tilpasset aktivitet sammen med oss. Eksempelvis komme på kjøkkenet og oppleve hvordan håndbakt brød bli til. Kan de ikke delta så kan de sitte i rullestol og se på energigivende aktiviteter og være vår heiagjeng til arbeidstakerne som trener på oppgaver som de kanskje ikke har gjort før. Vi leser i media at eldre er ensomme. Vi kan sammen gjøre noe med det ved å lage et fellesskap hvor vi kan være til glede og trivsel for hverandre. Vi kan også tilby produkter ot tjenester som gjør det enklere for eldre å være hjemme. Ett eksempel kan være dagens middag levert på døra. Til slutt takker Landsråd-nytt alle i Asker Produkt og Britt for et inspirerende besøk. Og til leseren; vi har alle mye å lære av Asker Produkt, at eieren Asker kommune ofte trekker fram denne mønsterbedriften når de vil vise noe de er stolt av, er fullt forståelig. Her er det bare å fortsette å vise vei Britt! Det kommer du til å klare meget godt sammen med alle dine dyktige medarbeidere. Lykke til!

27 Både Gry og Lars gleder seg til kursene fra arbeidsgiveren. Gry har fått tilbud om resepsjonsskurs og Lars skal på datakurs. Kursen holdes på huset Asker Produkt AS et hyggelig møte med gry og lars Tekst og bilder Jan Peter Hegg Landsråd-nytt gjorde en avtale på brukerkonferansen høsten 2013 med Gry Korsmo og Lars Hovden om et intervju om hva de syntes om konferansen. De var på konferansen sammen nestleder Richard Shillington og «makkeren» til Richard, vernepleier og arbeidsleder Inger Skjelland Andresen. Får til alt Lars har arbeidet i Asker Produkt siden 1998 han arbeider på Skilt og tre avdelingen, et sted han trives svært godt. Han får mye skryt av Richard og Inger som sier: Det er ikke en ting Lars ikke klarer å få til på Skilt og tre avdelingen; alt fra det å bruke tegneprogram i forbindelse med å lage ferdig utkast på PC-en til å laminere og male/lakke skiltene. Det var ingen dårlig attest å få Lars! Gratulerer med den! Gry Korsmo er Asker Produkts vennlige og blide stemme utad, Gry sitter på sentralbordet. Og for alle dere som har ringt Asker Produkt får dere nå anledning å se hvordan Gry ser ut! Se foto. Er ikke det ei flott dame! Hun har hatt jobben i to år og trives så godt at hun ønsker å fortsette så lenge hun kan. Røde og grønne tanker Men tilbake til spørsmålet: Hva syntes dere om konferansen? Begge var helt enig om at det hadde vært lærerikt og interessant, spesielt hvordan vi lærte på hvilke måte vi kunne bli kvitt negative tanker svarer Gry, og legger til at hun selv har klart å snu negative tanker over til det positive, at det har ordna seg. Det har også hjulpet meg mye at jeg har fått den jobben jeg nå har på Asker Produkt. Lars syntes det var nyttig og interessant tema, det å lære om hvordan vi kunne dele inn tankene i røde og grønne tanker Det å jobbe sammen i grupper var veldig fint. Interessant å vite hva andre tenkte og hva de drev med. Gry forteller at hun til og med traff en fra barndommen, en fra Flisa. Det var stas å få snakke med ham igjen. Begge var enig i at det var god mat, fint hotell og det sosiale var hyggelig og moro var tryllingen som Davido stod for. Tusen takk Lars og Gry for et fint møte og for flotte svar, dette var veldig hyggelig! Lykke til videre! Håper vi ser dere igjen på høstkonferansen i Oslo oktober

28 Marit Sandberg motokk kongens fortjenestemedalje for sin innsats. Her med ordfører i Asker Lene W. Conradi. Godkjent av kongen 11.april mottok Marit Sandberg, daglig leder siden 1991 i Asker Produkt, kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid og engasjement. Vår utsendte fra Landsråd-nytt tok en nærmere prat med Marit om hva som har ledet frem til denne pangavslutningen på en lang karriere. Tekst Jan Peter Hegg, bilder Asker Kommune Marit Sandberg, gründeren og «driveren» med det store hjerte og kloke engasjement for vår målgruppe. Hun har vært daglig leder i Asker Produkt fra 1991 og fram til 2014 da hun gikk av for å bli «pensjonist». Marit er en velkjent og respektert fagperson i vår bransje. I tillegg til alle prisene som Marit har tatt imot på vegne av Asker Produkt, toppet hun sin karriere den 11. april med å motta den gjeve prisen, kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid og engasjement for målgruppen og Asker Produkt og deres arbeidstakere de siste 35 årene. Av uunnærlig betydning Lafy fikk anledning til å være med på å gi en anbefaling til fortjenestemedaljen og vektla i sin tale på festmiddagen til Marit, at hennes mangeårige engasjement og innsats for Lafy har vært av uunnværlig betydning for Lafys utvikling som organisasjon, både i Lafys velmaktsdager og i tider når organisasjonen har slitt med å finne sin plass innenfor vår bransje. Marit har alltid vært en sterk garantist for at vi skal være talspersoner for at den aller svakeste gruppa skal være en del av arbeidslinja i samfunnet. For egen del mener jeg at Marit som fagperson, hennes stemme og engasjement i sum, har vært det 28

29 enkeltmedlem som har påvirket vår dagsorden sterkest opp gjennom årene. Alle lytter når Marit tar ordet! Jeg har selv hatt stor nytte og glede av å lytte og diskutere med Marit i 20 år. Fortjent heder Men, før vi helt gir slipp på Marit, må vi stille henne noen spørsmål før hun blir pensjonist på heltid og skal nyte dagene med sin aller mest trofaste støttespiller Harald, mannen i Marits liv. Hei Marit, gratulerer med velfortjent ære og heder, selveste kongens fortjenestemedalje. Du er til og med LAFYs første medlem som har mottatt prisen. Hva føler du nå og hva har du å si til denne utmerkelsen? - Det er så bra at arbeidsfeltet vårt blir lagt merke til utenfor våre egne kretser! Håper at noe av innsatsen er av varig verdi. Og jeg har jo takket arbeidstakerne også, for at jeg fikk denne medaljen. Uten dem ville det ikke blitt noe! Du har vært med helt siden vår målgruppe fikk arbeidstilbud innenfor institusjoner og fram til i dag, hvor de i hovedsak har fått et tilbud innenfor våre veldrevne bedrifter og dag-/ arbeidssentere. Det har jo på mange måter vært et kjempesprang! Men, til tross for dette framskrittet, ser du noen faresignaler for at de «svakeste» kan bli fortrengt til fordel for andre målgrupper? i så fall hva mener du blir viktig å være oppmerksom på? - Jeg tror det er viktig at noen «holder tråden». Ikke gi slipp på troen om at dette er mulig. Her er masse mer å hente. Det er kjempebra å bryte grenser, for oss alle! Men det krever en kontinuerlig dialog med myndigheter og politikere.. og «mannen i gata», og interne debatter. Du nevner i denne sammenhengen betydningen av å ha en god eier, kan du utdype dette nærmere? Hva kan våre medlemsbedrifter selv gjøre for å forsterke samarbeidet med eieren? - De er jo våre oppdragsgivere, og det er viktig å se de ulike rollene vi har i arbeidet med et felles mål. Vi er på samme «parti». Vi er praktikere og nær arbeidstakerne. Det er her mulighetene skapes. Men systemene må plukke dette opp. Det er et Sisyfosarbeid, vi blir aldri ferdig med det, fordi det stadig skifter - både politikere og ansatte i kommunene. Men vi må tørre å være synlige, og stadig informere om det vi ser er viktig....jeg har jo takket arbeidstakerne også, for at jeg fikk denne medaljen. Uten dem ville det ikke blitt noe! I reportasjen om Asker Produkt har vi vist til konseptet «Ekte og Enkelt»? Hva er bakgrunnen og «hemmeligheten» bak denne suksessen? - Fokus på kvalitet, tror jeg! Og synlighet! Arbeidstakere blir sett i en ny sammenheng. Kjendisene blir sett i en ny sammenheng, og blir mer fortrolig med hva arbeidstakerne har av muligheter. Og dette ønsker vi å benytte, for å få flere til å delta i arbeidslivet, med den enkeltes spesialitet. Og så lærer de masse, som nå kan dokumentere gjennom ekteogenkelt.fiff.no. Vi ser at arbeidstakerne blomstrer og blir inspirert til å representere seg selv, i møtet med personligheter og fagpersoner som Arne Brimi, Morten Schakenda, Tom Victor Gaustad. Og de viser vei for flere ressurspersoner innen matfag til å gjøre det samme. Til slutt, hva mener du Lafy som organisasjon i større grad nå bør ha fokus på? - Arbeidstakerne,og deres muligheter! Finne det sammen med dem! Og la de selv få være talerør utad! 29

30 Signo Rycon feiret sitt 20-års jubileum og dagen ble markert med fest, historier fra arbeidsdagen og mye humør. RYCONS GRENSELØSE TRO Signo Rycon AS feirer i år sitt 20-års jubileum - og LAFY gir sine beste gratulasjoner! Dagen ble markert og feiret den 24.september i deres lokaler i Ryensvingen 11 B. i Oslo. Tekst og bilder Jan Peter Hegg Signo Rycon AS har siden 1994 bygget opp en god kompetanse og et variert arbeidstilbud for døve, døvblinde og hørselshemmede. De gir tilbud til over 100 arbeidstakere/tiltaksdeltakere og har 37 ansatte i staben. Bedriften er en del av stiftelsen Signo, som igjen er en del av en diakonal stiftelse innen den norske kirke. Landsråd-nytt må også legge til at Signo Grantoppen i Andebu og Signo Dokken i Bergen feiret sitt 20 års jubileum den 24. september Gratulerer til dere fra Lafy. Spesialkompetanse Landsråd-nytt var så heldig å bli invitert til 20-års feiringen sammen med 104 andre inviterte. På vegne av Lafy fikk jeg anledning til å si noen velvalgte ord og komme med hilsninger. Mange av dere kjenner jo Signo Rycon og daglig leder Svein Garden etter mange års medlemskap i Lafy i tillegg til at han i mange år har sittet i Lafys kontroll- og revisjonskomite. Signo Rycon hadde lagt opp til et spennende program for dagen. Det hele startet med statssekretær Torkil Åmland fra Arbeids- og sosialdepartementet som understreket betydningen av den spesialkompetansen og særstilling som Signo bedriftene har overfor sin målgruppe. Statssekretæren trakk videre fram at regjeringens mål var å få flere personer med nedsatt arbeidsevne inn i det ordinære arbeidsliv gjennom ulike støtteordninger. Forskningsleder Jon Rogstad fra FAFO trakk videre opp noen linjer om mangfoldet i det norske arbeidsmarkedet; 2 skritt fram og 1 tilbake. Han etterlyste en større vilje 30

31 fra arbeidsgivere for å gi tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne, ikke minst arbeidsgivere fra offentlige sektor. Generalsekretær i Signo, Inger Helene Venås, ga Signo Rycon stor annerkjennelse og takk for innsatsen til bedriftens ansatte og til Svein Garden, ikke minst for alt det forarbeidet han nedla i forbindelse med at Signo fikk etablert deres Asvo bedrifter i Oslo, Andebu og Bergen samtidig. Historier fra et arbeidsliv Til slutt på programmet var det tidligere og nåværende ansatte som kom med sine historier fra sin arbeidsdag og hvilke erfaringer de hadde hatt med Signo Rycon. Det var både interessant, gripende, lærerikt og morsomt å høre om. Det er liten tvil om hvilken stor betydning Signo Rycon har hatt og har for mange personer i denne sammenheng. Livskvalitet styrkes gjennom god oppfølging og et godt arbeidstilbud! En kan med rette si at bedriften lever opp til sitt slagord; «grenseløs tro på menneskets muligheter». Men feiringens høydepunkt var nok Cowboyfest på kvelden med show og linedansekurs med bandet Dos Mosquitos (her fikk dessverre ikke landsråd-nytts utsendte anledning til å være med). Helstøpt Men, tilbake til Svein Garden - gründer og daglig leder helt fra starten av. Han høstet naturligvis mye ære og godord for den innsatsen han og de andre ansatte har gjort i løpet av disse 20 år. Og det er ikke lite, blant annet ble det nevnt at Svein oppleves å være et helstøpt positivt menneske og en dyktig fagperson. Han mangler verken visjoner eller evne til kreativitet. Samlet sett har nok disse egenskaper vært av stor betydning for Signo Rycons suksess. Landsråd-nytt benyttet anledningen til å stille jubilanten Svein Garden noen spørsmål. Først, gratulere så mye med de 20 år Svein, dere har vokst dere store i løpet av årene, men hvordan startet dette «eventyret» Hva var de første utfordringene dere møtte på? Og hvilke utfordringer står dere overfor i dag? - De største er jo de morsomste, å finne arbeid som vi kan tilrettelegge og som samtidig har god inntjening. Det er spennende når vi må legge om produksjonen for å møte nye krav og andre forventninger. Dagens utfordring er litt politisk og et ønske om at tegnspråk skal bli et offisielt språk på linje med Samisk i Norge. Dette handler ikke bare om rettigheter, men også om menneskesyn og menneskeverd. Mitt språk skal være like mye verdt som ditt! Til slutt, dere har igjennom disse 20 årene hatt mye internasjonalt samarbeid, er det noe du i den forbindelse vil trekke fram? - Vi har vært med å dra i gang et prosjekt i Palestina. Prosjektet ble overtatt av Norges Døveforbund og har resultert i sms-varsling til døve ved bombealarm og et opplæringsprogram for døve som vil bli lærere. OM SIGNO RYCON Signo ble startet i 1898 av Conrad Svendsen, Norges første døveprest. I dag er arbeidet organisert i åtte virksomheter med mer enn 1000 ansatte. Vi gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde. Du finner oss i Oslo, Andebu, Sandefjord, Bergen og Trondheim. 787 døve og 177 døvblinde personer får tilbud hos oss. Våre brukere får bo- og omsorgstilbud, kultur-og fritidstilbud, undervisning i grunn- og videregående skole og voksenopplæring. Vi gir også arbeidstilbud i egne bedrifter og bistand til døve i det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg gir vi eksterne tjenester som utredning, veiledning og kurs. Vi har bistandssamarbeid i flere land. «Grenseløs tro på menneskets muligheter» er vår visjon. Fordi vi tror alle mennesker bærer på muligheter og potensiale til å utvikle seg. Signo betyr «jeg tegner». Det understreker hvor viktig tegnspråk er hos oss, men vi benytter også tegn til tale, taktilt tegnspråk, alternativ og supplerende kommunikasjon. I Signo er det ikke hvilket språk man bruker som er det viktigste, men å forstå og bli forstått.

32 frambu kursoversikt Les mer på 32

33 33

34 Jobb: mirakelmedisinen Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson besøkte forrige uke Stormbergbutikken i Kristiansand. Kleskjeden benyttet besøket til å støtte regjeringens forslag om åpne opp for flere midlertidige ansettelser som et viktig verktøy for å inkludere flere i arbeidslivet. Tekst og bilder fra regjeringen.no/stormberg Under sitt besøk fikk statsråden først omvisning på lageret i Kristiansand og deretter i utsalgsbutikken. Stormberg-gründer og eier Steinar J. Olsen fortalte om filosofien bak selskapet og om målsettingene som bedriften streber mot: 25 prosent av de ansatte skal ha en bakgrunn som av en eller annen grunn gjør det vanskelig å få innpass i arbeidslivet Hull i cv-en Eriksson møtte flere av de ansatte som har fått jobb på tross av hull i cv-en. Han fikk blant annet høre historien til Siri Dahl som mener at det var én ting som var viktigere enn avrusningsbolig da hun skulle få livet på rett kjøl; Nemlig å komme seg i en vanlig jobb. -Man kan avruse og avruse, men skifter man ikke miljø, så havner man på kjøret igjen uansett. Jobben gir meg utelukkende god energi, både det å treffe kolleger, og arbeidsoppgavene jeg utfører, sier Dahl til avisen Fædrelandsvennen. Hun var på jobb på lageret da arbeids- og sosialministeren tok turen innom lageret. Utprøving i arbeidslivet Stormerg-leder Steinar Olsen støttet opp om regjeringens forslag som er sendt på høring om å åpne opp for midlertidige ansettelser. -Det er behov for nye verktøy i inkluderingsarbeidet. Vi mener at arbeidsgivere bør få lov til å foreta midlertidige ansettelser av de under 30 år i en periode på maks 12 måneder. Målet er ikke å ha flest mulig midlertidig ansatt, men å gi fast ansettelse etter utprøving i arbeidslivet, sa Steinar J. Olsen. På rett vei -Det jeg har hørt hos Stormberg i dag, bekrefter at jeg og regjeringen er på rett vei når vi mener at det gjelder å finne nye verktøy for å hjelpe flere over fra trygd til trygg jobb. Midlertidige ansettelser er et slikt verktøy, sa statsråden. Både statsråden og Olsen var enige i at fast ansettelse fortsatt skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Flere besøk Arbeids- og sosialministeren var også på flere andre besøk på Sørlandet. Han lot seg imponere hos Jobbsentralen i Grimstad - et prosjekt for sosialhjelpsmottakere som får 60 prosent av deltakerne i jobb eller utdanning. Eriksson møtte to menn i 20-årene som er kommet i jobb etter å ha fått tett oppfølging fra prosjektets arbeidsledere. Eriksson besøkte også attføringsbedriften Durapart for blant annet en innføring i stressmestringskurset de holder. Ved Jobbskolen i Kristiansand møtte statsråden fem ungdommer som har blitt stilt krav til etter å ha søkt om sosialhjelp. Eriksson avsluttet sørlandsvisitten ved Etablerersenteret i Vest- Agder som hjelper gründere med rådgivning. EVA-senteret er et samarbeid medllom Nav, Vest- Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, fylkesmannens landbruksavdeling og innovasjon Norge. 34

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN. Hjelp til endring. Framtidsrømmer. Gjengen fra Delecto. KS-Bedrift LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2014 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE MIDTEN Framtidsrømmer KS-Bedrift Gjengen fra Delecto Hjelp til endring Drømmenes betydning for voksne utviklingshemmedes eget

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14

LANDSRÅD-NYTT ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO MARENSROPROSJEKTET SIDE 5 SIDE 26 SIDE 14 LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2012 WWW.LAFY.NO LÆREKANDIDATORDNIN- GEN PÅ VIUNO SIDE 5 ASPERGERE FANGET I HJELPE- APPARATET SIDE 14 MARENSROPROSJEKTET SIDE 26 STYRELEDERS SPALTE. Våren er igjen kommet

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft

ANDSRÅD-NYTT. Lafys Brennende Hjerter. Nr 1. 2010. Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen. etableringen av LAFY. Eldrebølgen krever arbeidskraft ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2010 Lafys Brennende Hjerter Meld deg på til vår- og jubileumskonferansen etableringen av LAFY Eldrebølgen krever arbeidskraft Styrelederens Faste Spalte GRATULERER Landsrådet kan i

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april

ANDSRÅD-NYTT. Bli med til Tromsø 25. 27. april Bli med til Tromsø 25. 27. april ANDSRÅD-NYTT Nr 1-2007, 21. årgang Vårkonferansen i Tromsø Arbeidsplassen - plass for alle? Systemtenking - er det noe vi gjør? En skikkelig grisehistorie Fikk fagbrev

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

TEMA: Samarbeid for arbeid

TEMA: Samarbeid for arbeid Desember 2012 NUMMER 4 ÅRGANG 6 www.naku.no TEMA: Overgang videregående skole - arbeid Samarbeid for arbeid Bestill gratis abonnement på naku@hist.no Utvikling kommer ut med fire utgaver i året og abonnement

Detaljer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer

Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS Bakgrunn, mål, erfaringer og utfordringer Alf Reiar Berge Mai 2007 Arbeid med bistand i regi av Grantoppen AS. Side I Innledning ble sommeren 2006 forespurt

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21

signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Internavis for Signo i vestfold, Bergen, Oslo og Trondheim nr. 02 / 2010 signofolk TEMA Forholdet mellom ansatte og pårørende side 9 til 21 Hvordan er forholdet mellom den ansatte i Signo - enten man kaller

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

K O N T A K T I N F O

K O N T A K T I N F O Returadresse: STIFTELSEN SIGNO POSTBOKS 100, NORDSTRAND 1112 OSLO MagaSigno K O N T A K T I N F O kdntaktinlo Signo døvblindesenter Molandveien 44 3158 Andebu Tlf: 33 43 87 00 Teksttlfefon: 33 43 87 01

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve

NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve NRK suksessen Ingen Grenser Bok om døves filmhistorie NAV vil utvide tolkerollen Tegnspråk nesten like viktig som mat for døve 1 Februar 2012 Side 6 Døves Tidsskrift 1-2012 Side 4 Side 16 Side 03 Leder:

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D PASTE - SEPTEMBER 2013 _Layout 1 25.09.13 19.53 Side 1 L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D SEPTEMBER 2013 100-årsjubileum og Landsmøte 2013 LES OM: Artikler fra landsmøtet og lederen. Følgende viktige

Detaljer

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede

Arbeid og oppfølging. Fra rus til glede brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 8. årgang september 2014 Foto: Werner Juvik TEMA: Arbeid og oppfølging Søkte sosialhjelp: Må jobbe for penga Da antallet unge som søkte sosialhjelp økte,

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Forord 2/3. Vi jobber målrettet med denne visjonen gjennom avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Innhold Forord... 3 Inkluderende arbeidsliv... 5 Tilbake til arbeidslivet... 6 Springbrett ut i arbeidslivet... 9 Fra praksisplasser til fast arbeid... 12 Overtalt til omskolering... 15 Helsa sviktet fikk

Detaljer

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12.

VERN OM LIVET LIVET LIVSGLEDE. Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015. nr 2 13 vern om livet. side 16. side 12. VERN OM OM VERN LIVET LIVET MENNESKEVERD 1 2015 MENNESKEVERD NRNR 3 2014 MA A M n! O side #GSe bak LIVSGLEDE Gründerne av Livsglede for Eldre vinner Livsvernprisen 2015 Opptur med Marikken Rett på sak:

Detaljer

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL

BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL NYTT Tidsskrift for legemiddelassistert rehabilitering Henteordning kostet jobben BRUKERNE HØRT I HENTEORDNINGSSPØRSMÅL Lykken i lomma - livet med LAR PORTRETTET: VÅR EGEN KRISTIN HALVORSEN 03 1. årg 03

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer