HLF HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak"

Transkript

1 HLF på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

2 Innledning HLFs handlingsprogram gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden. Dokumentet brukes aktivt i hele organisasjonen, ikke minst knyttet opp mot lagene og utvalgenes arbeid med årsplaner. Denne kortversjonen gir et lett tilgjengelig overblikk over innholdet i handlingsprogrammet. Målgruppen for kortversjon en er forbundets tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte. Tittelen på handlingsprogrammet er Nye møteplasser nye muligheter. Eksisterende og nye møteplasser beriker hverandre gjensidig i HLF. Fokus på kontinuitet og forandring er derfor vel balansert i handlingsprogrammet. Utad står HLF overfor store utfordringer helsepolitisk. Det gjelder innen både forebygging og rehabilitering, som handlingsprogrammets målstruktur derfor er bygget opp omkring. Handlingsprogrammet viser hvordan HLF skal møte interne og eksterne utfordringer i perioden I denne kortversjonen gis det et grovt riss av målene innen de fem tiltaksområdene i handlingsprogrammet, basert på HLFs visjon og løfte samt kjerneverdier og omdømmeforståelse. Disse er nært forbundet med målene HLF skal virkeliggjøre i handlingsprogramperioden Forbundsleder Morten Buan 2

3 HLFs visjon og løfte HLFs visjon er å gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen. Din hørsel vår sak! er HLFs løfte til egne medlemmer, hørselshemmede og folk flest. Slik tar HLF samfunnsansvar for så vel hørselshemmede som grupper som står i fare for å få en hørselshemming eller hørselsskade. HLFs kjerneverdier og omdømme HLF skal ta samfunnsansvar gjennom å praktisere forbundets tre kjerneverdier, forkortet til EKO: Engasjement Kunnskap Omsorg. Engasjement er motoren som driver oss. Vi gir hørselshemmede og folk flest kunnskap om å mestre og forebygge. Vår kunnskap gir troverdighet og gjennomslagskraft. Vi tar omsorgsfullt imot brukere med deres ulike behov. Veien til sterkt omdømme går gjennom å etterleve EKO. HLFs omdømme bygges og vedlikeholdes gjennom formidling av våre kjerneverdier på de mange møteplassene mellom HLF og omverden. Et sterkt omdømme og en slagkraftig organisasjon gjør det enklere å holde på eksisterende medlemmer og rekruttere nye. Det styrker også vår tilhørighet og stolthet. Et sterkt omdømme gjør det dessuten lettere å få med oss eksterne samarbeidspartnere. 3

4 HLFs handlingsprogram HLF på fem minutter Nye møteplasser To fokusområder og fem prioriterte tiltaksområder nye muligheter Handlingsprogrammet rommer fem prioriterte tiltaksområder som springer ut fra de to fokusområdene forebygging og rehabilitering: Vi skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel vår sak! Forebygging HLF skal, i samspill med myndighetene og andre, arbeide aktivt for å redusere hørselsskader. Rehabilitering HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. Organisasjon Utvikle og motivere frivillige Medlemspleie Omdømme Nye møteplasser Opplæring HLF lederskole Forskning og utviklingsarbeid Prosjekter Universell Utforming AS Audiologisk og medisinsk forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt Bistand Likemannsarbeid Samhandling Opplæring Informasjon Utviklingsarbeid Interessepolitikk Rettigheter Tilgjengelighet Samhandling Forebygging Internasjonalt påvirkningsarbeid HLF Briskeby Videregående skole og kompetansesentervirksomhet Rehabilitering Forskning og utviklingsarbeid Kompetansespredning Utvikling og entreprenørskap HLF I det følgende presenteres kort hovedmålene innen hvert enkelt av de fem prioriterte tiltaksområdene. Mer utdypende beskriv- Hørselshemmedes Landsforbund elser finnes i selve handlingsprogrammet. Din hørsel vår sak engasjement kunnskap omsorg 4

5 Organisasjon Lagene og utvalgene utgjør HLFs grunnfjell. Det er her tillitsvalgte møtes og planlegger sitt frivillige arbeid. Det kommer både HLFs medlemmer og befolkningen for øvrig til gode gjennom eksempelvis lagstilbud, politisk påvirkning og forebyggende arbeid. Handlingsprogrammet vil styrke organisasjonen innen seks satsingsområder: Utvikle og motivere frivillige: Bygge bro mellom hva HLF trenger og den enkelte HLFers engasjement. Medlemspleie: Attraktivt medlemskap, rekruttering og motiverte frivillige i HLF. Omdømme: HLFere med forståelse for kjerneverdier og omdømme. Nye møteplasser: Videreutvikle eksisterende og skape nye møteplasser i HLF. Opplæring: Kvalitetssikre og videreutvikle HLFs kurstilbud. HLF lederskole: Rekruttere, lære opp og motivere tillitsvalgte. Likemannsarbeid HLFs likemannsarbeid er omfattende og vokser både i omfang og bredde. Staten og kommunene har fått øynene opp for folkehelsegevinstene ved slike brukernære lavterskeltibud. Det sikrer HLF et godt finansielt utgangspunkt for å utvide og kvalitets sikre likemannsarbeidet. Handlingsprogrammet peker her ut fire satsingsområder: 5

6 Samhandling: Styrke båndene mellom HLFs likemenn og det lokale hjelpeapparatet. Opplæring: Opplæring og oppfølging av likemenn innen alle HLFs brukergrupper. Informasjon: Informere offentlige etater, helsevesenet og befolkningen om HLFs likemannstilbud. Utviklingsarbeid: Sikre god kvalitet på opplæring og oppfølging av HLFs likemenn. Interessepolitikk HLF er en interessepolitisk organisasjon. Politisk påvirkningsarbeid skjer på alle plan, fra lokallaget som får kommunen til å installere skrankeslynge til sentralt arbeid opp mot blant annet statsbudsjett og lovarbeid. HLF er Norges største organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og verdens største organisasjon for hørselshemmede. Denne unike posisjonen forplikter. Handlingsprogrammet fokuserer på fem interessepolitiske satsingsområder: Rettigheter: Sikre HLFs brukergrupper lik rett til å delta i samfunnet som befolkningen for øvrig. Tilgjengelighet: Sikre HLFs brukergrupper full tilgjengelighet i samfunnet. Samhandling: Sikre HLFs brukergrupper tilgjengelighet til alle tjenestetilbud. 6

7 Forebygging: Styrke og synliggjøre HLFs forebyggende arbeid. Internasjonalt påvirkningsarbeid: Delta i relevante internasjonale organisasjoner. HLF Briskeby HLF Briskeby eies av HLF og består av videregående skole og kompetansesenter, herunder rehabilitering og utadrettet virksomhet. Tilbud og tjenester er landsdekkende. Som eier arbeider HLF med å utvikle og ruste HLF Briskeby til å møte morgen dagens behov for tilrettelagt videregående skole og rehabiliterings tilbud. Handlingsprogrammet løfter frem fem satsingsområder for HLF Briskeby: Videregående skole og kompetansesentervirksomhet: Sikre drift av HLF Briskebys videregående skole og kompetansesenter. Rehabilitering: Utvikle rehabiliteringstilbudet på HLF Briskeby. Forskning og utviklingsarbeid: Dokumentere og evaluere HLF Briskebys tjenestetilbud løpende. Kompetansespredning: HLF Briskeby tar arena som landets fremste kompetansesenter og videregående skole innen hørsel. Utvikling og entreprenørskap: Styrke og dokumentere det eksisterende rehabiliterings tilbudet, og virkeliggjøre utviklingsplanene for HLF Briskeby. 7

8 Forskning og utviklingsarbeid HLFs positive utvikling skyldes ikke minst en heldig blanding av erfaringskunnskap og vilje og evne til å gå nye veier og ta i bruk nye metoder. Slik læring er en viktig forutsetning for å lykkes også fremover, både for organisasjonen og for hørselsfeltet som helhet. Forskning og utviklingsarbeid trengs for å få frem viten som kan brukes til å styrke behandling og rehabilitering og fremme tilgjengelighet og inkludering. Handlings programmet konsentrerer seg om fire slike satsingsområder: Prosjekter: Ta i bruk prosjektarbeid som arbeidsmetode i alle HLFs ledd. Universell Utforming AS: Videreutvikle Universell Utforming AS som rådgiver for byggherrer. Audiologisk og medisinsk forskning og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt: Tilby fagmiljøene prosjektfaglig veiledning fra HLF for å få frem forskning og utviklingsprosjekt. Bistand: HLF utviser engasjement og omsorg overfor hørselshemmede i bistandstrengende deler av verden. HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Brynsveien Oslo Tlf: Fax: e-post: Produksjon: PoliNor. Gule illustrasjoner: Gorm Lund 8

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom

Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norad strategi mot 2015 Resultater i kampen mot fattigdom Norads strategi mot 2015-2 Innhold Forord 1 Visjon, virksomhetsidé og verdier 2 Utviklingssamarbeid i endring 4 Arbeidsprosesser 5 Norads oppdrag

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020

Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Strategiplan for den norske kirke i borg 2015 2020 Flere eksemplarer kan bestilles fra: Borg bispedømmeråd Bjarne Aas gate 9 1606 Fredrikstad Epost: borg.bdr@kirken.no Telefon: 69 30 79 00 www.kirken.no/borg

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD

5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD 5.1 PERSONER SOM FÅR NEDSATT HØRSEL I VOKSEN ALDER INNHOLD INNLEDNING... 2 KONSEKVENSER VED HØRSELTAP... 2 Språklige og kommunikative konsekvenser... 2 Praktiske konsekvenser... 2 Sosiale og emosjonelle

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Frivillighet i en ny tid RAPPORT

Frivillighet i en ny tid RAPPORT Frivillighet i en ny tid RAPPORT Innhold 1.1 Innledning 3 1.2 Mål for prosjektet 4 1.3 Metodebruk, utvalgskriterier og arbeidsform 5 FUNN 2.1 Hva motiverer? 6 2.2 Rekruttering av frivillige 8 2.3 Riktig

Detaljer