Hemsedal kommunehus - opningstider:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr Program: tradisjonell song, spel på fele, langeleik og seljefløyte, diktlesing, laus og springar! Buss frå Bygdaheimen kl Pris kr 175,- Påmelding til Hemsedal kommune v/tenestetorget tlf: innan kl onsdag 10. juli eller send e-post: Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl. 9-15, tlf Send e-post til: Hemsedal folkebibliotek: Sommarope i tida , kvar tysdag og torsdag, kl , tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl frå NAV Hemsedal: Ope måndag og onsdag kl , tlf Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, kl Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg til neste Kommuneposten: 21.8., , Kommuneposten kan du lesa på nettsidene våre

2 * Ordføraren sitt hjørne * Det går mot sommarferietid. Skuleåret er omme, og nye klassar og utfordringar ventar på våre håpefulle. Andre teller på knappane om dei skal ha ferien i Norge, eller lokkar sol og varme lokkar folk til sydlegare breiddegrader. Om det blir ein fin sommar veit me ikkje før til hausten. Det er lettast å spå i ettertid. Det har vore ei still tid langs vegane eit par veker no. Utbetring av Venås bru og stenging av R 52 har forandra trafikkbiletet i bygda. Massevis av lastebiler må køyre andre vegar enn dei brukar å gjera, og det har gått an å ferdast på vegen mellom Tuv og Trøim på sykkel eller til fots. Nordover Mørkedalen har det vore øydeland og like få bilar som tidleg på 1900-talet. Det har vore nokre dagar utanom det vanlege. Bilane er no kome att, men tanken om å få gjort situasjonen for gåande og syklande betre, har vorte forsterka. Den store tungbiltrafikken gjer at mange, mellom Trøim og Tuv, er forhindra frå å ferdast trygt langs R52. Slik bør det ikkje vera. Kommunen vil følgje opp overfor Statens Vegvesen (SVV)slik at planlegging av gangveg blir gjort for heile strekningen nord til Venåsgardane. Så må bygging av gangvegen skje så snart planlegginga er ferdig. Dette ynskjer me, og me må trykke på fleire måtar for å få SVV til å skjøne at dette er heilt nødvendig. Ein måte å trykke på kan vera at me nyttar det nye friskliv/folkehelseprosjektet vårt - " Norges sprekaste bygd" ( Nsb) også i dette arbeidet. Folkehelse og førebygging er ein viktig del av Samhandlingsreformen. Kommunane skal gjennom arealplanlegging tenke korleis ein skal legge til rette for nærområder som innbyr til fysisk aktivitet. Dette er ei av oppgåvene kommunen har forplikta seg til i samarbeidet med dei 4 andre partane i prosjektet Nsb. Me ser at gangvegen mellom Ulsåk og Trøim blir mykje brukt som "mosjonsveg", så det er eit viktig tilleggsmoment for å få til gangveg vestover frå Trøim. Sjølvsagt er trafikktryggleik det viktigaste, men felles krefter er ein styrke. Der er no siste kommunestyremøte før ferien. På saklista står nokre reguleringsplaner, det er økonomisk tertialrapport og spørsmålet om samarbeidsavtale med det nye Visit Hallingdal, som skal erstatte og utvikle Hallingdal Reiseliv. Tertialrapporten syner at rekneskapen så langt i år er heilt i tråd med budsjettet. Det er betryggjande at me har god økonomisk styring, og det gjev oss ro til å tenkje gode tenester. 2 Hemsedal kommune har vore med i Hallingdal Reiseliv fram til no. Kommunen har etter ein lengre prosess fått seg førelagt ein forretningsplan for eit nytt Visit Hallingdal inklusive ny samarbeidsavtale. Dette er ei sak som har fått mykje mediedekning den siste tida, og det er ei viktig sak for Hemsedal. Reiselivet er ei viktig næring for oss, og organisering, marknadsføring, og profilering er sjølvsagt eit aktuelt tema. Det er mange fordelar med eit breitt regionalt samarbeid, men ein må alltid stille spørsmålet kva som gagnar næringslivet vårt best. Rådmannen har i saksframlegget synliggjort dette, og tilrådinga bygger sjølvsagt på dei råd som turisttrafikklaget gjev oss. Det er ikkje naturleg at kommunen støttar ei anna organisering enn den som HTTL er med på. Eg ynskjer alle ein god sommar, og ei god ferietid! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) EKTA VARE Kultur- og reiselivstreff Hallingdal HALLINGDAL ER UNIK HISTORIE - KULTUR - NATUR - IDENTITET Korleis preger dette ditt virke som kulturformidlar? Kan vi styrke ditt levebrød og Hallingdals særpreg gjennom godt samarbeid mellom kultur og reiseliv? EKTA VARE september 2013 Dr. Holm s Hotel, Geilo Ein kreativ møteplass for reiseliv, kulturaktørar og nyskaparar. Eit døgn fylt av inspirasjon, nye idear og samarbeidspartnarar. Ei ny tid for vertskap, kultur og oppleving i Hallingdal? Pris kr.950,- inkl. måltider og overnatting. Påmelding innan 30.juni til: REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

3 * Informasjon * * Kultur og oppvekst * Møteplassen er en uformell møtearena som er open for alle, - næringslivet, private, reiselivet, landbruket m. fl. Datoar for hausten er: 4. sept., 9. okt., 13. nov. og 4. des. Skriv inn datoane i kalenderen, og hald av ein time frå kl (Enkel servering av frukost. Inga påmelding) Stad: Sparebank 1, Hemsedal. 3 etasje. Dersom du ynskjer invitasjon tilsendt på e-post gi beskjed til Hemsedal turistkontor eller e-post: Innspel på nye tema eller spørsmål rettast til: Anne Karine Ness; næringsrådgjevar, tlf eller e-post: Etablering av Hemsedal Bygdeservice SA? Hemsedal Innkjøpslag har fått BU- tilskot og tilskot frå Hemsedal kommune til forprosjekt for å undersøke om det er interesse og marknad for å starte Hemsedal Bygdeservice. Forprosjektet er i gang og vi har hatt informasjonsmøter. Prosjektet er no kome dit at vi må vite om det er nokon som er interesserte i å delta i eit Bygdeservicelag og tilby tenester. Er du interessert, eller kanskje du lurar på kva eit Bygdeservice lag er, sjå nettsida til Hemsedal kommune, og For meir informasjon om etablering i Hemsedal kontakt Nils Magne Hølto i Hemsedal innkjøpslag, tlf: I tida 24. juni 19. august er Hemsedal folkebibliotek ope kvar tysdag og torsdag kl God sommar! Sommarbok 2013 Skal du gå på Hemsedal barne-og ungdomsskule frå hausten 2013? Les eller høyr så mange bøker du vil. Ver med og fyll opp boktreet vårt! Fyll ut lesekortet og levér det i biblioteket seinast 1. september. Få ein diplom og ver med i trekning av bokpremiar. 4 God sommar! Hemsedal folkebibliotek * Helse og omsorg * Aksjon «Aktiv til og frå arbeid og skule» og «i bevegelse» Det er fortsatt mogleg å melde seg på sjølv om aksjonane har starta. Aksjonane held fram til 30.september. Bruk dei som motivasjon for å bli meir aktiv sjølv. Delta individuelt eller på lag med kollegaer eller medelevar. Premiering. For detalj informasjon sjå: Ved spørsmål kontakt Friskliv ved Tordis Neteland på nr eller 3

4 KJÆRE FORELDRE Et godt parforhold er et pluss for barnets oppvekst. Helsestasjonen har igjen gleden av å inviterere foreldre som har barn til Godt samlivskurs. Vi vet at i småbarnsperioden kan det være krevende å være både kjærester og foreldre. Kurset er et forbyggende tilbud som har som hensikt å gi inspirasjon og støtte i parforholdet. Aktuelle temaer er utfordringer som småbarnsforeldre møter i forhold til samliv og kommunikasjon. Tidligere deltakere har gitt oss gode tilbakemeldinger og inspirerer oss til å arrangere nytt kurs. Familieterapeutene Mette Maseng og Børge Bekkestad, blir med. Sett av helgen 2. og 3. november 2013 Tilbud om barnepass. Helsing Hemsedal helsestasjon Seniordans Seniordans Buskerud kjem til Hemsedal med ei gruppe på 8 dansarar for å vise dansar og fortelje om aktiviteten. Dei frammøtte, som me håpar det vert mange av, får tilbod om å vera med å danse. Seniordans Norge har fått midlar frå Gjensidigestiftelsen for å bidra med å starte seniordansgrupper i alle landets kommunar. Seniordans Norge har utviklet eit visningstilbod som skal gjere potensielle dansarar kjent med kva seniordans er. Så set av datoen 5. september. Arrangementet vil vere på Helselagshuset frå kl Helsing frå Seniordans Buskerud, Den kulturelle spaserstokk og Friskliv. Har du spørsmål tek du kontakt med Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Treninga startar opp att til hausten måndag 16. og tysdag 17. september. Frisklivstrening i klubbhuset ved idrettsbanen: Spinning: Torsdagar: kl Instruktør: Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept eller sjukmelding. Påmelding til Einar på tlf NB! Spinning held fram heile summaren, med unntak av 25. juli og 1. august pga. ferie. Frisklivsturar på dagtid: Bevegelse, natur og hyggeleg turfylje gjer god helse! Bli med på turar på stigar og vegar i nærområdet.. Om behov vert det ein kort og ein lang tur. Turane er gratis og er opne før alle, ung som godt vaksen. Ta på gode sko. Ta med mat, drikke og sitteplate for ein rast ute i det fri. Turane går på tysdagar og startar kl , med oppmøte på Kommunehuset. Det var 13 personar som var med på den fyrste turen til Høllekølten den 4. juni. 25. juni Tur til Venåshøvda 02. juli Tur til Steget 09. juli Tur til Storhøvda 16. juli Tur til Høllekølten 06. august Tur til Karisetberget 13. august Tur til Geiteberget 20. august Tur til Totten 27. august Tur til Veslehødn 03. september Tur til Raudberg Turane vert leia av Einar Ellseth og Tordis Neteland. Det blir fleire turar utøver hausten. Sjå informasjon i kommuneposten i august. Generell informasjon: Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Prøv gjerne ut dei ulike tilboda og sjå kva du trivast med. Har du spørsmål ta kontakt eller ta ein titt på nettsida vår: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen 4

5 Øl til grillmaten? Stadig oftare drikk ein alkohol i sosiale samanhengar når barn er til stades. Det er ikkje fyrst og fremst mengda alkohol, men konsekvensane av inntaket som belastar barna. Vaksne blir annleis når det vert drukke alkohol og denne endringa gjer at barn blir utrygge. Terskelen for at barn merkar endring hjå dei vaksne er langt lågare enn vaksne ofte trur. Prosjektgruppa Barn i rusfamiliar VARMTVANNSBASSENG Frå september blir det tilbod om bading i varmtvannsbasseng på Elverhøy Nesbyen. Det blir minibuss som køyrer tur-retur Hemsedal - Nesbyen. Oppmøtestad Helselagshuset kl (For oppstartsdato kjem det nærmare beskjed). Vi har bassenget kvar måndag frå kl , og det er plass til 12 personar i bassenget. Eigenandelen er på kr 100,- pr. gong. Påmeldinga er bindande og eigenandelen på kr 1.200,- for hausten 2013, og skal innbetalas forskotsvis innan , til kontonummer Dette gjeld for alle, uavhengig om ein køyrar eigen bil. Innbetalinga merkas «Varmtvannsbasseng», Nasjonalforeningen Hemsedal Helselag, v/inger-lise Viljugrein, 3560 Hemsedal. Påmeldingsfrist: til: Hemsedal Frivilligsentralen, tlf.: eller send e-post: Kan du ikkje være med ein gong så ring og si frå til Frivilligsentralen. Det er dei som avgjer kven som får den ledige plassen. Treningsgrupper ledet av fysioterapeuter: Slyngetrening, fysiopilates, knegruppe og artrosegruppe, sommer 2013: Vi holder frem med følgende grupper i sommer: Mandager: kl : Slyngetrening (med unntak av uke 25,26,29,30) kl : FysioPilates (med unntak av uke 25,26,29,30) Onsdager: kl : Knegruppe (med unntak av uke 25,29,30) kl : Artrosegruppe (med unntak av uke 25,29,30) Henvisning fra lege til fysioterapi kan benyttes, men er ingen forutsetning for å være med. - Vi følger takster i takstplakaten ift full refusjon og egenandel. FysioPilates: Fokus på stabiliserende muskulatur i rygg, mage, bekken og nakke. Slyngetrening: Effektiv trening av styrke og stabilitet i slynge. Knegruppe: Ved kneplager, kneskade eller ved opptrening før/etter operasjon. Artrosegruppe: Individuelt tilpasset trening på sal ved påvist artrose i kne og/eller hofte. Treningen er også egnet ved opptrening til operasjon og ved rehabilitering etter operasjon. Individuelt tilpasset progresjon av øvelsene. Gruppene ledes av fysioterapeut Anna E. Pedersen og Mensendieck fysioterapeut Kristin Carlsen. For spørsmål eller påmelding kontakt: fysioterapeut Anna E. Pedersen: tlf: / info:www.treningsverkethemsedalfysioterapi.com Hilsen Anna og Kristin Helsing LHL, Helselaget, Revmatikar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv 5

6 * Kyrkja * * Kva skjer * GUDSTENESTER 30.juni aposteldagen HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen. 7.juli 7.s. i treenighetstiden LYKKJA KAPELL KL Gudstenest, Normisjon. Jan Fredrik Raastad 14.juli 8.s.i treenighetstiden LYKKJA KAPELL KL Sang-og musikkgudsteneste. Martha Maria Espeseth 21.juli 9.s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Ingrid Brekken Melve 4.august 11.s.i treenighetstiden HEMSEDAL STAVKYRKJETOMT kl Friluftsgudsteneste. Madsen. Dagstur til Valdres Folkemuseum tysdag 20. august Omvisning ved museet Servering av meddag, dessert og kaffe Avreise Tuv kl , påstigning ved Trøimshallen og ved busshaldeplassen på Ulsåk. Retur frå Fagernes kl Pris kr 400,- Påmelding til Hemsedal kommune v/tenestetorget Tlf: eller e-post innan måndag 12. august Velkomen! Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal eldreråd, Hemsedal pensjonistlag, Hemsedal Historielag, Hemsedal frivilligsentral og Hemsedal Kommune 11. aug 12. s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen. 50-års konfirmantane. 25.august Vingårdssøndag. 14.s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Song av koret LaJoMa. 1.september 15. s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL «Søndag for alle». 8.september 16. s.i treenighetstiden KRIK Høyfjellsenter kl Sportsgudsteneste. Skinnemoen. Helselagshuset Grunna renovering av kjøkkenet på Helselagshuset blir det stengt for utleige frå 19. august til midten av oktober. Meir informasjon kjem i Kommuneposten i oktober. Styret 6

7 Vi har telefonvakt uke 27 og uke 28. Frivilligsentralen er stengt uke og 32. Siste Torsdagstreff før sommaren er torsdag 27. juni, og starter opp igjen 15.august. Sommerhilsner fra Monica og Karin Frivilligsentralen Tlf Opningstider for Stugu i sommar: 1. juli 10. august : Mandag-fredag kl og lørdag kl Sommarutstilling på Stugu frå 1. juli Tema: Skinnfell Det er både utstilling og sal av skinnfellprodukt. Utstillinga er open kvar dag frå 1.juli til 10. august. Frå 11. august til 14. september er utstillinga open torsdagar og fredagar kl Vi vil gjerne låne gamle skinnfeller med og utan trykk til utstillinga. Vi er også interessert i klede, puter m.m. produsert på Skinnfellgarden. Kontakt Kirsten Aalstveit, tlf Brøttningskveld på Hugnadheim tysdag 27. august kl Det er mange år sidan det var brøttning (tømmerfløyting) i Hemsila og me har nok diverre ikkje so mykje historie om det arbeidet. No er det nok slik at dette er historie over heile landet, men me er so heldige at me har ein av dei siste utøvarane av dette yrket i Hallingdal. Martin Myhr som kjem frå Trysil er ein spenstig kar og ein grepa forteljar. Han vil syna filmopptak som fløytarlaget hans gjorde sjølve på siste brøttninga i Trysilelva og fortelja om livet langs elva. Me skal prøve å skaffa fram ein spelemann for kvelden, so tek han nok ein lausdans som avsluttning. Dette trur me vil væra ei artig kveldsstund for alle aldersgrupper og gjev ei fin framstilling på korleis ein kunne nytte vassvegane til transport av tømmer. VEL MØTT! Hemsedal Historielag Haustmarknad 14. september Medlemmar av Hemsedal Husflidslag kan ha gratis utstillingsplass utanfor Stugu. Meir informasjon om haustmarknaden kjem etter sommarferien. Kursynskje? Dersom du har idear og ynskje om kva for kurs vi kan ha til hausten, send e-post til eller stikk innom Stugu og skriv på skjema. S-KLUBBEN S-klubben startar opp att etter sommarferien onsdag 25. september. Då møtast vi på KRIK Høyfjellssenter kl Der vert det klatring, fotball, leiking, bålkos og samling med bibelforteljing. Datoar for resten av hausten er: 9. oktober, 23. oktober, 6. november, 20. november og 4. desember. Meir detaljert program kjem til hausten. God sommar! 7

8 Busstur til Brakanes Hotel, Ulvik i Hardanger september 2013 Turen vil gå over Nye Hardangerbrua, retur om Voss, Vik-Hella, Leikanger (Hermansverk) Sogndal. Kaffe og matstopp underveis. Reiseleder informerer nærmere om turopplegg på bussen. Pris kr 2.700,- per person som inkluderer 2 overnattinger m/frokost og middag samt buss og ferjer. Enkeltromstillegg Kr 250,- per pers.per døgn Tillegg Kr 150,- per døgn for rom m/balkong og fjordutsikt Brakanes Hotel ligg unikt til ved fjorden i Ulvik i Hardanger. Hotellet har m.a. 143 rom med god standard, velværeavd. danserestaurant, vinterhage og andre store fellesareal. Om ønskelig kan vi til dømes besøke Hardanger Saft og ciderfabrikk, eller et besøk i Røykhuset på Syse Gård. Turen vil starte opp på Tuv kl med stopp på Trøim og Ulsåk for å plukke opp passasjerer. BINDENDE PÅMELDING INNEN 5. AUGUST til: Norvald Lirhus, tlf / Olav Huso, tlf / Karin S.Skadengaard, tlf / Arr.: Pensjonistlaget, LHL, Helselaget, Historielaget og Frivilligsentralen TUREN ER FOR ALLE! 8

9 «HEMSEDAL Norges sprekeste bygd» Hemsedal har sett i gang prosjektet «Norges sprekeste bygd», eit samarbeid mellom Hemsedal kommune, Hemsedal Turisttrafikklag, Hemsedal Idrettslag, Hemsedal Skiforening og Hemsedal Turlag, som er den lokale foreningen av DNT. Hemsedal er i fylgje DNT fyrste kommune ut her i landet med visjonen «Norges sprekeste bygd», og no blir det jobba for flere arrangement, fleire deltagarar på arrangementa, fleire ut på tur, fleire minuttar i aktivitet. Det blir ulike typer tilbod og for alle ferdighetsnivå. Innbyggjarane får gratis trenings-«bøff» og skrittellar, og blir oppfordra til å hente dette på Turistkontoret eller i Tenestetorget på kommunehuset frå 15. juli, for så å benytte dette og alle dei flotte turstiane i bygda samt delta på arrangementa framover. Etter at dei ansatte ved Hemsedal Turistkontor, populært kalt «Fjellrypene», vant konkurransen «Aktiv med jobben» i haust, starta dialogen med Kristin Krohn Devold og DNT for å sjå på korleis alle innbyggjarane i bygda Hemsedal kan bli endå sprekare. Det ble fleire møter og fleire aktørar har kobla seg på, og prosjektet har utvikla seg til eit partnerskap for å fremja folkehelsa lokalt. Partnerane er einige om aktivt å bidra til å skape synergi i folkehelsearbeidet. Avtalen er inngått i samsvar med gjeldande nasjonale og regionale lover og handlingsplanar, og Den Norske Turistforeninga sine (DNT`s) vedtekter. Som eit ledd i partnerskapsavtala for folkehelse i Hemsedal har Frisklivssentralen i Hemsedal kommune sett i gang aksjonane «Aktiv til og fra jobb og skole» og «I bevegelse», der målet er å auke aktivitetsnivået til kvar enkelt innbyggjar. Velkommen til å bidra til at Hemsedal blir Norges sprekaste bygd! Til stades på bildet fra venstre; Marcel Vol og Nicole Tielemans, fra Hemsedal Turlag DNT, Andreas Smith-Erichsen, fra Hemsedal Idrettslag, Ordfører Oddvar Grøthe, Olav Støyten i Hemsedal Skiforening, Turistsjef Marianne B Grodås, Frisklivskoordinator i Hemsedal kommune, Tordis Neteland, Generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold. 9

10 * Hemsedal IL * HEMSEDAL TURLAG S TURPROGRAM 2013 Kljåentur via Solgladfjellet med retur gjennom Søteli, juni. Denne helgen går vi til Kljåen fra Vavatn over Solgladfjellet. På søndag går returen via Søtelitjern eller Bulien. Kontakt turleder Trine Tjøgersen, på telefon , for info og påmelding. Hemsedal og Hydalen august Helgen august går vi til vakre Hydalen. Avgang fra Hemsedal på lørdag, vi går opp mellom Kvitingatn og Holsteinstinden, forbi Holsteinstølen og øst for Langevatn. Vi går ned Kneikene og til Hydalen fra østsiden. I Hydalen overnatter vi innendørs. Retur søndag blir enten østover ut mot Hundsemvatnet eller vestover mot Vavatn. På grunn av begrenset plass for overnatting er det kun plass til 7 deltakere på denne turen. Info og påmelding: turleder Ellen M Stabursvik på telefon Kom deg ut - dagen i Hemsedal, søndag 1. september Hemsedal Turlag arrangerer Kom deg ut - dagen for store og små 1. september Arrangementet blir på Bygdetunet og vi samarbeider med 4H og Bueskyttarlag, så her blir det mange fine aktiviteter. Hemsedalsmarsjen, søndag 15. september Hemsedal Turlag har blitt med Trimgruppa på å arrangere Hemsedalsmarsjen. Dere finner oss på Vårstølen hvor vi står for bålkos, aktiviteter og salg av kaffe og kake. Tur til Trøimsbotn, søndag 13. oktober Vi tar turen innover den vakre Trøimsbotn med vår lokalkjente turleder Lene Trøim. Har du lyst til å bli bedre kjent med et flott og meget lokalt turområde så bli med denne dagen. Turen går med forbehold om at snøen ikke har lagt seg. For mer informasjon om laget og aktiviteter, se eller vår Facebook-side HUGS HEMSEDALSMARSJEN! SUNDAG 15. SEPTEMBER 2013 Start frå Storeskar mellom kl. 11:00 og 12:30 Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 6 km Til Skinnfellgården 10 km Start frå Bakkestølane mellom kl. 11:00 og 12:00 Til Storeskar 4 km Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 10 km Til Skinnfellgården 14 km Start frå Bjøberg mellom kl. 11:00 og 12:00 Til Storeskar 10 km Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 16 km Til Skinnfellgården 20 km Busstransport til start: Frå Skinnfellgården eller KRIK Høyfjellssenter: kl.10:40 / 11:15 / 11:45 OBS! Berre ein buss går frå Skinnfellgården kl og ein buss til Bjøberg kl. 11:15 Nytt av året er at Hemsedal Turlag vil væra med å arrangere marsjen. Det vil bli bålkos, aktivitetar og sal av kaffi og kaker på Vårstølen. I målområdet på KRIK vil det bli sal av grillmat, brus, is og kaffi m.m., samt aktivtitetar for små og store. Meir informasjon kjem seinare. 10

11 Hemsedal IL fotballskole 2013 Mandag 24. juni - onsdag 26. juni Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole i Hemsedal. I år blir det fra og med mandag 24.juni til og med onsdag 26. juni. Dette er en fotballskole for deg og alle andre gutter og jenter som liker å spille fotball. Vi skal drive mye med teknikktrening, triks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballturnering. Alt vil foregå ute på Hemsedal stadion alle dager kl (mandag til onsdag) Fotballskolen passer best for 1. 7.klasse, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere. Deltagerne må selv ha med mat og vann (til trening). Øvrig drikke ordner TINE. I år er det TINE skolemelk med sjokoladesmak. Onsdag tar vi en liten avslutning hvor vi stiller med pølser og drikke, så da kan matpakken reduseres kraftig. Målet for fotballskolen er å bli bedre fotballspillere, men også ha det gøy sammen med andre under trygge forhold. Pris: kr 650,- pr. person Søskenmoderasjon kr 550,- for den andre osv. Alle deltagere vil få ball og TINE effekter. NB! Vi trekker ut en deltager, som får en HFK-drakt med autografer. Hovedledere vil være Jan-Eirik Jansen Thorberg Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK PÅMELDING PÅ MAIL: - Marianne Seljestad Når påmeldingen er registrert får dere mer info om opplegget og betalingsinformasjon. * I forhold til de ulike ferdighetene vi skal trene på, går vi nøyere inn på de taktiske valgene som er viktig for hvilken måte utførelsen bør være. ** Det blir diplom og spesialtrøye til de som greier et eller flere av Jansens utvalgte triks. 1. Jansen trikset 2. Jorden rundt 3. Av med lua trikset 4. Juletreet 5. Armtrikset. De som slår Jansens trikserekord på 3313 triks får en spesial premie. MEN begrenset med antall forsøk, det tar litt tid. Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen, tlf

12 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 27. juni Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær Pia Rørby Ruud, eller Tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 41/13 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i Kommuenstyret /13 12/ Meldingar til møte i Kommunestyret /13 13/ Tertialrapport 1 - Hemsedal kommune /13 13/ Godkjenning av låneopptak - Hemsedal Energi KF 45/13 13/ Budsjettrevisjon - juni Hemsedal kommune 46/13 13/ Nye stadnamn Svøo III, Svøo Industriområdet, Tinden og Lio 47/13 13/ Visit Hallingdal - Søknad partnerskap /13 12/ Bergastølslåtta detaljreguleringsplan - eigengodkjenning 49/13 12/ Tinden II - detaljreguleringsplan - eigengodkjenning og handsaming av utbyggingsavtale 50/13 12/ Ålrust/Eikre Hyttefelt II - detaljreguleringsplan - eigengodkjenning 51/13 12/ /13 13/ /13 13/ Trøym sentrum - Omregulering av LA-5 i reguleringsplan - framlegging av planspørsmål etter plan- og bygningalova 12-8 Konsesjonssøknad Hemsil 3 kraftverk - Hemsedal kommune sitt høyringssvar Hemsedal idrettslag - Søknad om forskottering av spelemidlar og mva til kunstgrasbane Hemsedal, Oddvar Grøthe ordførar (sign.)

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400

SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Sogndal kommune Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 14.11.2008 Tid: 1200-1400 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/08 08/679 "Ungdom-kultur-helg" 10/08

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opningstider:

Hemsedal kommunehus - opningstider: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2011 nr. 2 Hemsedal folkebibliotek er ope kvar tysdag og torsdag kl. 11 19 i tida 20. juni 14. august God sommar! Bli med på SOMMARBOK 2011! Skal du begynne i

Detaljer

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013

FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 FOLKEHELSE i Vågå hausten 2013 MÅNDAG Kl.10.00-14.00 : Småbarnskafe på Frivilligsentralen Kontaktperson Jorunn Vesterås, tlf. 61293788 Kl. 12.00 : Gågruppe frå Frivilligsentralen. Med eller utan stavar.

Detaljer

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN.

NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID. RAPPORT. SOGNDAL FOLKEHØGSKULE 2003. NIURI EN INTERKULTURELL MØTE-OG KURSPLASS FOR KVINNER I INDRE SOGN. Bakgrunn. Sogndal kommune har i de seinare åra teke i mot mange flyktningar

Detaljer

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD

SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD SERVICESKYSSEN -EIT INKLUDERANDE TILBOD Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral 24. Mai 2012 Gaular, ein kommune i vakre Sogn og Fjordane 07.06.2012 Landskonferansen på Alexandra 2 Gaular, med dei 3 ruteområda

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Marte Steimler Thorset (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 25.04.2012 kl. 14:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten

9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Medlemsmøte i Haukeli Næringslag den 28.02.12 9 frammøtte medlemsbedrifter. Frå styret Hans Nesheim, Tommy Lindskog og Elin Vassbotten Hans N. ynskjer velkomen og fortel kva vi har jobba med sidan sist

Detaljer

Tenk Alternativt 2015

Tenk Alternativt 2015 Tenk Alternativt 2015 E I T D E L P R O S J E K T I S A M A N O M E I N B E T R E K O M M U N E Saman om ein betre kommune A KTIVITET : Kick-off Jakten på.. Sykkeltur 7.mai Ferie! Prosjektet Saman om ein

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 07.12.2009 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Møtet lovleg sett med følgjande tilstades:vilde

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Brakanes hotell Ulvik Den 17.01.13 Kl. 09.30-14.30 Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad: Ullensvang herad:

Detaljer

Velkommen til songarstemne i Florø!

Velkommen til songarstemne i Florø! Velkommen til songarstemne i Florø! Det er ei glede for oss i Jomentum å ynskje koret dykkar velkommen til Songarstemne i Florø 6. 8. juni.vi skal lage minnerike dagar for alle som besøker oss i Florø,

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626

Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga NOTAT Til: Kultur og ressursutvalet Dato: 13. desember 2012 Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 200800612-66/HANESPE Kopi til: Arkivnr.: 626 Vinteraktivitetsdag

Detaljer

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal

Velkomen. til kulturbygda. Lærdal Velkomen til kulturbygda Lærdal Ein tur i Hans Gjesme sine motiv Den lokale kunstnaren Hans Gjesme gav ved sin død i 1994 Lærdal kommune ei kunstgåve på vel 1500 kunstverk som omfattar måleri, grafikk,

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008

Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Invitasjon til samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Rosendal 25 26. august 2008 Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap.

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 4 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 Faks: 35024825 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Pensjonistlaget Misjonshuset Sentralen Møte/arrangement

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Nytt til næringslivet April 2014

Nytt til næringslivet April 2014 Nytt til næringslivet April 2014 Håper alle har hatt ei fin påske! Innhald 1. Næringstreff på Otta 22. april 2. Møte i Jotunheimen Reiseliv 23. april 3. Skilting i industriområde 4. Søknadsfrist ladestasjon

Detaljer

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag.

Rekneskap: Var fram til 01.09.08 ført av Jølster Kommunekasse, deretter overtok Jølster Rekneskapslag. ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008, fyrste driftsår: Jølster kommune er eigar av Jølster frivilligsentral. Jølster frivilligsentral hadde konstituerande styremøte 4..2007. Her vart vedtekter for frivilligsentralen

Detaljer

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale

Leikanger folkebibliotek. nytt lokale Leikanger folkebibliotek nytt lokale Gunnar Steine, Ervin Beheim og Anne Brit Lauvsnes gjennomførde synfaring den 10.06.2015 kl 09.00 11.00. Synfaringa er bakgrunn for denne rapporten. 1) Bakgrunn: Leikanger

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som

Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som Ad hoc arbeidsgruppe i 2006. Arbeidet resulterte i 3 ulike forslag til ombygging av Storstoga. Det som vart vedtatt fekk førehandsgodkjenning som kulturhus med regional status frå Aafk, og tilsegn om investeringstilskot.

Detaljer

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014

Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Sogn frisklivssentral Innovasjonskonferanse Helse&omsorg Tysdag 20.mai 2014 Kristine Mardal, Årdal Frisklivssentral Maren Oldertrøen Enget, Sogn Frisklivssentral Innhald Lovverk folkehelsearbeid Frisklivssentral

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim

MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd. Stad: Norheimsund Industrier. Den 14.02.13. Kl. 09.30-14.30. Ungdomsrådsleiar Karoline Hauge Stalheim Hardanger Ungdomsråd Til stades: MØTEBOK Rådsmøte i Hardanger Ungdomsråd Stad: Norheimsund Industrier Den 14.02.13 Kl. 09.30-14.30 Odda kommune: Eidfjord kommune: Ulvik herad: Jondal kommune: Kvam herad:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun Harald N. Offerdal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: rådhuset Møtedato: 17.06.2009 Kl: 13.10-16.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Einar Målsnes Britt Grimelid Menes Arnstein Menes Frode Bøthun

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Fylkesaktuelt. Demensaksjonen 2015 SEPT 2015. Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august

Fylkesaktuelt. Demensaksjonen 2015 SEPT 2015. Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august Fylkesaktuelt 03 SEPT 2015 NYTT FRÅ FYLKESKONTORET FOR HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE Eid og Gloppen demensforening starta opp med flott demenskafe i august Demensaksjonen 2015 Maria og Martine sykla Norge

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009

Velkomen til Dialogkonferansen 2009. 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 2009 31. august - 1. september 2009 Velkomen til Dialogkonferansen 31. august - 1. september 2009 Dialogkonferansen er ein årleg møtestad for kommunar og fylkeskommunen der

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre)

Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan Egil Halbjørhus (Høgre), Odd Holde (Høgre) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 17.12.2012 kl. 12:00 13.30 Stad: Hemsedal alpin Lodge Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe (Sp), Helene Sagabråten (Ap), Olav Støyten (Kristeleg Folkeparti), Jan

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967.

Kontaktperson og bestilling rettast til Hans Einar Kristoffersen, ein treff han på telefon 958 69 967. Midt Norsk Mesterskap 7 11. juli 2010 Sykkylven og Stranda skyttarlag ynskjer å byde inn til Midt Norsk Meisterskap 7 11. juli. Stemnet er lagt opp som eit samarbeidsstemne mellom dei to skyttarlaga. Der

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer