Hemsedal kommunehus - opningstider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemsedal kommunehus - opningstider:"

Transkript

1 Informasjonsavis for Hemsedal kommune Juni 2013 Stølsdag m/helga, Sina, Gunnlaug og Martin Myhr Bli med til Ulsåkstølen torsdag 11. juli kl Servering av stølsmat Underhaldning med familien Myhr Program: tradisjonell song, spel på fele, langeleik og seljefløyte, diktlesing, laus og springar! Buss frå Bygdaheimen kl Pris kr 175,- Påmelding til Hemsedal kommune v/tenestetorget tlf: innan kl onsdag 10. juli eller send e-post: Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal kommunehus - opningstider: Opningstid: kl. 9-15, tlf Send e-post til: Hemsedal folkebibliotek: Sommarope i tida , kvar tysdag og torsdag, kl , tlf , Bygdearkivet: Ope kvar tysdag kl frå NAV Hemsedal: Ope måndag og onsdag kl , tlf Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, kl Skattekontoret / Skatt Sør (Folkeregister): Kontoret på Gol er ope måndag til fredag, eller ring landsdekkande nummer Frist for innlegg til neste Kommuneposten: 21.8., , Kommuneposten kan du lesa på nettsidene våre

2 * Ordføraren sitt hjørne * Det går mot sommarferietid. Skuleåret er omme, og nye klassar og utfordringar ventar på våre håpefulle. Andre teller på knappane om dei skal ha ferien i Norge, eller lokkar sol og varme lokkar folk til sydlegare breiddegrader. Om det blir ein fin sommar veit me ikkje før til hausten. Det er lettast å spå i ettertid. Det har vore ei still tid langs vegane eit par veker no. Utbetring av Venås bru og stenging av R 52 har forandra trafikkbiletet i bygda. Massevis av lastebiler må køyre andre vegar enn dei brukar å gjera, og det har gått an å ferdast på vegen mellom Tuv og Trøim på sykkel eller til fots. Nordover Mørkedalen har det vore øydeland og like få bilar som tidleg på 1900-talet. Det har vore nokre dagar utanom det vanlege. Bilane er no kome att, men tanken om å få gjort situasjonen for gåande og syklande betre, har vorte forsterka. Den store tungbiltrafikken gjer at mange, mellom Trøim og Tuv, er forhindra frå å ferdast trygt langs R52. Slik bør det ikkje vera. Kommunen vil følgje opp overfor Statens Vegvesen (SVV)slik at planlegging av gangveg blir gjort for heile strekningen nord til Venåsgardane. Så må bygging av gangvegen skje så snart planlegginga er ferdig. Dette ynskjer me, og me må trykke på fleire måtar for å få SVV til å skjøne at dette er heilt nødvendig. Ein måte å trykke på kan vera at me nyttar det nye friskliv/folkehelseprosjektet vårt - " Norges sprekaste bygd" ( Nsb) også i dette arbeidet. Folkehelse og førebygging er ein viktig del av Samhandlingsreformen. Kommunane skal gjennom arealplanlegging tenke korleis ein skal legge til rette for nærområder som innbyr til fysisk aktivitet. Dette er ei av oppgåvene kommunen har forplikta seg til i samarbeidet med dei 4 andre partane i prosjektet Nsb. Me ser at gangvegen mellom Ulsåk og Trøim blir mykje brukt som "mosjonsveg", så det er eit viktig tilleggsmoment for å få til gangveg vestover frå Trøim. Sjølvsagt er trafikktryggleik det viktigaste, men felles krefter er ein styrke. Der er no siste kommunestyremøte før ferien. På saklista står nokre reguleringsplaner, det er økonomisk tertialrapport og spørsmålet om samarbeidsavtale med det nye Visit Hallingdal, som skal erstatte og utvikle Hallingdal Reiseliv. Tertialrapporten syner at rekneskapen så langt i år er heilt i tråd med budsjettet. Det er betryggjande at me har god økonomisk styring, og det gjev oss ro til å tenkje gode tenester. 2 Hemsedal kommune har vore med i Hallingdal Reiseliv fram til no. Kommunen har etter ein lengre prosess fått seg førelagt ein forretningsplan for eit nytt Visit Hallingdal inklusive ny samarbeidsavtale. Dette er ei sak som har fått mykje mediedekning den siste tida, og det er ei viktig sak for Hemsedal. Reiselivet er ei viktig næring for oss, og organisering, marknadsføring, og profilering er sjølvsagt eit aktuelt tema. Det er mange fordelar med eit breitt regionalt samarbeid, men ein må alltid stille spørsmålet kva som gagnar næringslivet vårt best. Rådmannen har i saksframlegget synliggjort dette, og tilrådinga bygger sjølvsagt på dei råd som turisttrafikklaget gjev oss. Det er ikkje naturleg at kommunen støttar ei anna organisering enn den som HTTL er med på. Eg ynskjer alle ein god sommar, og ei god ferietid! Helsing Oddvar Grøthe ordførar (sign.) EKTA VARE Kultur- og reiselivstreff Hallingdal HALLINGDAL ER UNIK HISTORIE - KULTUR - NATUR - IDENTITET Korleis preger dette ditt virke som kulturformidlar? Kan vi styrke ditt levebrød og Hallingdals særpreg gjennom godt samarbeid mellom kultur og reiseliv? EKTA VARE september 2013 Dr. Holm s Hotel, Geilo Ein kreativ møteplass for reiseliv, kulturaktørar og nyskaparar. Eit døgn fylt av inspirasjon, nye idear og samarbeidspartnarar. Ei ny tid for vertskap, kultur og oppleving i Hallingdal? Pris kr.950,- inkl. måltider og overnatting. Påmelding innan 30.juni til: REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

3 * Informasjon * * Kultur og oppvekst * Møteplassen er en uformell møtearena som er open for alle, - næringslivet, private, reiselivet, landbruket m. fl. Datoar for hausten er: 4. sept., 9. okt., 13. nov. og 4. des. Skriv inn datoane i kalenderen, og hald av ein time frå kl (Enkel servering av frukost. Inga påmelding) Stad: Sparebank 1, Hemsedal. 3 etasje. Dersom du ynskjer invitasjon tilsendt på e-post gi beskjed til Hemsedal turistkontor eller e-post: Innspel på nye tema eller spørsmål rettast til: Anne Karine Ness; næringsrådgjevar, tlf eller e-post: Etablering av Hemsedal Bygdeservice SA? Hemsedal Innkjøpslag har fått BU- tilskot og tilskot frå Hemsedal kommune til forprosjekt for å undersøke om det er interesse og marknad for å starte Hemsedal Bygdeservice. Forprosjektet er i gang og vi har hatt informasjonsmøter. Prosjektet er no kome dit at vi må vite om det er nokon som er interesserte i å delta i eit Bygdeservicelag og tilby tenester. Er du interessert, eller kanskje du lurar på kva eit Bygdeservice lag er, sjå nettsida til Hemsedal kommune, og For meir informasjon om etablering i Hemsedal kontakt Nils Magne Hølto i Hemsedal innkjøpslag, tlf: I tida 24. juni 19. august er Hemsedal folkebibliotek ope kvar tysdag og torsdag kl God sommar! Sommarbok 2013 Skal du gå på Hemsedal barne-og ungdomsskule frå hausten 2013? Les eller høyr så mange bøker du vil. Ver med og fyll opp boktreet vårt! Fyll ut lesekortet og levér det i biblioteket seinast 1. september. Få ein diplom og ver med i trekning av bokpremiar. 4 God sommar! Hemsedal folkebibliotek * Helse og omsorg * Aksjon «Aktiv til og frå arbeid og skule» og «i bevegelse» Det er fortsatt mogleg å melde seg på sjølv om aksjonane har starta. Aksjonane held fram til 30.september. Bruk dei som motivasjon for å bli meir aktiv sjølv. Delta individuelt eller på lag med kollegaer eller medelevar. Premiering. For detalj informasjon sjå: Ved spørsmål kontakt Friskliv ved Tordis Neteland på nr eller 3

4 KJÆRE FORELDRE Et godt parforhold er et pluss for barnets oppvekst. Helsestasjonen har igjen gleden av å inviterere foreldre som har barn til Godt samlivskurs. Vi vet at i småbarnsperioden kan det være krevende å være både kjærester og foreldre. Kurset er et forbyggende tilbud som har som hensikt å gi inspirasjon og støtte i parforholdet. Aktuelle temaer er utfordringer som småbarnsforeldre møter i forhold til samliv og kommunikasjon. Tidligere deltakere har gitt oss gode tilbakemeldinger og inspirerer oss til å arrangere nytt kurs. Familieterapeutene Mette Maseng og Børge Bekkestad, blir med. Sett av helgen 2. og 3. november 2013 Tilbud om barnepass. Helsing Hemsedal helsestasjon Seniordans Seniordans Buskerud kjem til Hemsedal med ei gruppe på 8 dansarar for å vise dansar og fortelje om aktiviteten. Dei frammøtte, som me håpar det vert mange av, får tilbod om å vera med å danse. Seniordans Norge har fått midlar frå Gjensidigestiftelsen for å bidra med å starte seniordansgrupper i alle landets kommunar. Seniordans Norge har utviklet eit visningstilbod som skal gjere potensielle dansarar kjent med kva seniordans er. Så set av datoen 5. september. Arrangementet vil vere på Helselagshuset frå kl Helsing frå Seniordans Buskerud, Den kulturelle spaserstokk og Friskliv. Har du spørsmål tek du kontakt med Friskliv v/tordis Neteland på telefon: eller FRISKLIV HEMSEDAL Frisklivstrening i Trøimshallen: Treninga startar opp att til hausten måndag 16. og tysdag 17. september. Frisklivstrening i klubbhuset ved idrettsbanen: Spinning: Torsdagar: kl Instruktør: Einar Ellseth Forbeholdt frisklivsresept eller sjukmelding. Påmelding til Einar på tlf NB! Spinning held fram heile summaren, med unntak av 25. juli og 1. august pga. ferie. Frisklivsturar på dagtid: Bevegelse, natur og hyggeleg turfylje gjer god helse! Bli med på turar på stigar og vegar i nærområdet.. Om behov vert det ein kort og ein lang tur. Turane er gratis og er opne før alle, ung som godt vaksen. Ta på gode sko. Ta med mat, drikke og sitteplate for ein rast ute i det fri. Turane går på tysdagar og startar kl , med oppmøte på Kommunehuset. Det var 13 personar som var med på den fyrste turen til Høllekølten den 4. juni. 25. juni Tur til Venåshøvda 02. juli Tur til Steget 09. juli Tur til Storhøvda 16. juli Tur til Høllekølten 06. august Tur til Karisetberget 13. august Tur til Geiteberget 20. august Tur til Totten 27. august Tur til Veslehødn 03. september Tur til Raudberg Turane vert leia av Einar Ellseth og Tordis Neteland. Det blir fleire turar utøver hausten. Sjå informasjon i kommuneposten i august. Generell informasjon: Frisklivstrimmen er eit lågterskeltilbod til alle innbyggjarane i Hemsedal. Prøv gjerne ut dei ulike tilboda og sjå kva du trivast med. Har du spørsmål ta kontakt eller ta ein titt på nettsida vår: Helsing Friskliv Hemsedal Tordis Neteland tlf eller Tilhaldsstad: I kjellaren på Bygdaheimen 4

5 Øl til grillmaten? Stadig oftare drikk ein alkohol i sosiale samanhengar når barn er til stades. Det er ikkje fyrst og fremst mengda alkohol, men konsekvensane av inntaket som belastar barna. Vaksne blir annleis når det vert drukke alkohol og denne endringa gjer at barn blir utrygge. Terskelen for at barn merkar endring hjå dei vaksne er langt lågare enn vaksne ofte trur. Prosjektgruppa Barn i rusfamiliar VARMTVANNSBASSENG Frå september blir det tilbod om bading i varmtvannsbasseng på Elverhøy Nesbyen. Det blir minibuss som køyrer tur-retur Hemsedal - Nesbyen. Oppmøtestad Helselagshuset kl (For oppstartsdato kjem det nærmare beskjed). Vi har bassenget kvar måndag frå kl , og det er plass til 12 personar i bassenget. Eigenandelen er på kr 100,- pr. gong. Påmeldinga er bindande og eigenandelen på kr 1.200,- for hausten 2013, og skal innbetalas forskotsvis innan , til kontonummer Dette gjeld for alle, uavhengig om ein køyrar eigen bil. Innbetalinga merkas «Varmtvannsbasseng», Nasjonalforeningen Hemsedal Helselag, v/inger-lise Viljugrein, 3560 Hemsedal. Påmeldingsfrist: til: Hemsedal Frivilligsentralen, tlf.: eller send e-post: Kan du ikkje være med ein gong så ring og si frå til Frivilligsentralen. Det er dei som avgjer kven som får den ledige plassen. Treningsgrupper ledet av fysioterapeuter: Slyngetrening, fysiopilates, knegruppe og artrosegruppe, sommer 2013: Vi holder frem med følgende grupper i sommer: Mandager: kl : Slyngetrening (med unntak av uke 25,26,29,30) kl : FysioPilates (med unntak av uke 25,26,29,30) Onsdager: kl : Knegruppe (med unntak av uke 25,29,30) kl : Artrosegruppe (med unntak av uke 25,29,30) Henvisning fra lege til fysioterapi kan benyttes, men er ingen forutsetning for å være med. - Vi følger takster i takstplakaten ift full refusjon og egenandel. FysioPilates: Fokus på stabiliserende muskulatur i rygg, mage, bekken og nakke. Slyngetrening: Effektiv trening av styrke og stabilitet i slynge. Knegruppe: Ved kneplager, kneskade eller ved opptrening før/etter operasjon. Artrosegruppe: Individuelt tilpasset trening på sal ved påvist artrose i kne og/eller hofte. Treningen er også egnet ved opptrening til operasjon og ved rehabilitering etter operasjon. Individuelt tilpasset progresjon av øvelsene. Gruppene ledes av fysioterapeut Anna E. Pedersen og Mensendieck fysioterapeut Kristin Carlsen. For spørsmål eller påmelding kontakt: fysioterapeut Anna E. Pedersen: tlf: / info:www.treningsverkethemsedalfysioterapi.com Hilsen Anna og Kristin Helsing LHL, Helselaget, Revmatikar foreininga, Frivilligsentralen og Friskliv 5

6 * Kyrkja * * Kva skjer * GUDSTENESTER 30.juni aposteldagen HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen. 7.juli 7.s. i treenighetstiden LYKKJA KAPELL KL Gudstenest, Normisjon. Jan Fredrik Raastad 14.juli 8.s.i treenighetstiden LYKKJA KAPELL KL Sang-og musikkgudsteneste. Martha Maria Espeseth 21.juli 9.s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Ingrid Brekken Melve 4.august 11.s.i treenighetstiden HEMSEDAL STAVKYRKJETOMT kl Friluftsgudsteneste. Madsen. Dagstur til Valdres Folkemuseum tysdag 20. august Omvisning ved museet Servering av meddag, dessert og kaffe Avreise Tuv kl , påstigning ved Trøimshallen og ved busshaldeplassen på Ulsåk. Retur frå Fagernes kl Pris kr 400,- Påmelding til Hemsedal kommune v/tenestetorget Tlf: eller e-post innan måndag 12. august Velkomen! Arr: Den kulturelle spaserstokk Hemsedal eldreråd, Hemsedal pensjonistlag, Hemsedal Historielag, Hemsedal frivilligsentral og Hemsedal Kommune 11. aug 12. s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Madsen. 50-års konfirmantane. 25.august Vingårdssøndag. 14.s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Song av koret LaJoMa. 1.september 15. s.i treenighetstiden HEMSEDAL KYRKJE KL «Søndag for alle». 8.september 16. s.i treenighetstiden KRIK Høyfjellsenter kl Sportsgudsteneste. Skinnemoen. Helselagshuset Grunna renovering av kjøkkenet på Helselagshuset blir det stengt for utleige frå 19. august til midten av oktober. Meir informasjon kjem i Kommuneposten i oktober. Styret 6

7 Vi har telefonvakt uke 27 og uke 28. Frivilligsentralen er stengt uke og 32. Siste Torsdagstreff før sommaren er torsdag 27. juni, og starter opp igjen 15.august. Sommerhilsner fra Monica og Karin Frivilligsentralen Tlf Opningstider for Stugu i sommar: 1. juli 10. august : Mandag-fredag kl og lørdag kl Sommarutstilling på Stugu frå 1. juli Tema: Skinnfell Det er både utstilling og sal av skinnfellprodukt. Utstillinga er open kvar dag frå 1.juli til 10. august. Frå 11. august til 14. september er utstillinga open torsdagar og fredagar kl Vi vil gjerne låne gamle skinnfeller med og utan trykk til utstillinga. Vi er også interessert i klede, puter m.m. produsert på Skinnfellgarden. Kontakt Kirsten Aalstveit, tlf Brøttningskveld på Hugnadheim tysdag 27. august kl Det er mange år sidan det var brøttning (tømmerfløyting) i Hemsila og me har nok diverre ikkje so mykje historie om det arbeidet. No er det nok slik at dette er historie over heile landet, men me er so heldige at me har ein av dei siste utøvarane av dette yrket i Hallingdal. Martin Myhr som kjem frå Trysil er ein spenstig kar og ein grepa forteljar. Han vil syna filmopptak som fløytarlaget hans gjorde sjølve på siste brøttninga i Trysilelva og fortelja om livet langs elva. Me skal prøve å skaffa fram ein spelemann for kvelden, so tek han nok ein lausdans som avsluttning. Dette trur me vil væra ei artig kveldsstund for alle aldersgrupper og gjev ei fin framstilling på korleis ein kunne nytte vassvegane til transport av tømmer. VEL MØTT! Hemsedal Historielag Haustmarknad 14. september Medlemmar av Hemsedal Husflidslag kan ha gratis utstillingsplass utanfor Stugu. Meir informasjon om haustmarknaden kjem etter sommarferien. Kursynskje? Dersom du har idear og ynskje om kva for kurs vi kan ha til hausten, send e-post til eller stikk innom Stugu og skriv på skjema. S-KLUBBEN S-klubben startar opp att etter sommarferien onsdag 25. september. Då møtast vi på KRIK Høyfjellssenter kl Der vert det klatring, fotball, leiking, bålkos og samling med bibelforteljing. Datoar for resten av hausten er: 9. oktober, 23. oktober, 6. november, 20. november og 4. desember. Meir detaljert program kjem til hausten. God sommar! 7

8 Busstur til Brakanes Hotel, Ulvik i Hardanger september 2013 Turen vil gå over Nye Hardangerbrua, retur om Voss, Vik-Hella, Leikanger (Hermansverk) Sogndal. Kaffe og matstopp underveis. Reiseleder informerer nærmere om turopplegg på bussen. Pris kr 2.700,- per person som inkluderer 2 overnattinger m/frokost og middag samt buss og ferjer. Enkeltromstillegg Kr 250,- per pers.per døgn Tillegg Kr 150,- per døgn for rom m/balkong og fjordutsikt Brakanes Hotel ligg unikt til ved fjorden i Ulvik i Hardanger. Hotellet har m.a. 143 rom med god standard, velværeavd. danserestaurant, vinterhage og andre store fellesareal. Om ønskelig kan vi til dømes besøke Hardanger Saft og ciderfabrikk, eller et besøk i Røykhuset på Syse Gård. Turen vil starte opp på Tuv kl med stopp på Trøim og Ulsåk for å plukke opp passasjerer. BINDENDE PÅMELDING INNEN 5. AUGUST til: Norvald Lirhus, tlf / Olav Huso, tlf / Karin S.Skadengaard, tlf / Arr.: Pensjonistlaget, LHL, Helselaget, Historielaget og Frivilligsentralen TUREN ER FOR ALLE! 8

9 «HEMSEDAL Norges sprekeste bygd» Hemsedal har sett i gang prosjektet «Norges sprekeste bygd», eit samarbeid mellom Hemsedal kommune, Hemsedal Turisttrafikklag, Hemsedal Idrettslag, Hemsedal Skiforening og Hemsedal Turlag, som er den lokale foreningen av DNT. Hemsedal er i fylgje DNT fyrste kommune ut her i landet med visjonen «Norges sprekeste bygd», og no blir det jobba for flere arrangement, fleire deltagarar på arrangementa, fleire ut på tur, fleire minuttar i aktivitet. Det blir ulike typer tilbod og for alle ferdighetsnivå. Innbyggjarane får gratis trenings-«bøff» og skrittellar, og blir oppfordra til å hente dette på Turistkontoret eller i Tenestetorget på kommunehuset frå 15. juli, for så å benytte dette og alle dei flotte turstiane i bygda samt delta på arrangementa framover. Etter at dei ansatte ved Hemsedal Turistkontor, populært kalt «Fjellrypene», vant konkurransen «Aktiv med jobben» i haust, starta dialogen med Kristin Krohn Devold og DNT for å sjå på korleis alle innbyggjarane i bygda Hemsedal kan bli endå sprekare. Det ble fleire møter og fleire aktørar har kobla seg på, og prosjektet har utvikla seg til eit partnerskap for å fremja folkehelsa lokalt. Partnerane er einige om aktivt å bidra til å skape synergi i folkehelsearbeidet. Avtalen er inngått i samsvar med gjeldande nasjonale og regionale lover og handlingsplanar, og Den Norske Turistforeninga sine (DNT`s) vedtekter. Som eit ledd i partnerskapsavtala for folkehelse i Hemsedal har Frisklivssentralen i Hemsedal kommune sett i gang aksjonane «Aktiv til og fra jobb og skole» og «I bevegelse», der målet er å auke aktivitetsnivået til kvar enkelt innbyggjar. Velkommen til å bidra til at Hemsedal blir Norges sprekaste bygd! Til stades på bildet fra venstre; Marcel Vol og Nicole Tielemans, fra Hemsedal Turlag DNT, Andreas Smith-Erichsen, fra Hemsedal Idrettslag, Ordfører Oddvar Grøthe, Olav Støyten i Hemsedal Skiforening, Turistsjef Marianne B Grodås, Frisklivskoordinator i Hemsedal kommune, Tordis Neteland, Generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold. 9

10 * Hemsedal IL * HEMSEDAL TURLAG S TURPROGRAM 2013 Kljåentur via Solgladfjellet med retur gjennom Søteli, juni. Denne helgen går vi til Kljåen fra Vavatn over Solgladfjellet. På søndag går returen via Søtelitjern eller Bulien. Kontakt turleder Trine Tjøgersen, på telefon , for info og påmelding. Hemsedal og Hydalen august Helgen august går vi til vakre Hydalen. Avgang fra Hemsedal på lørdag, vi går opp mellom Kvitingatn og Holsteinstinden, forbi Holsteinstølen og øst for Langevatn. Vi går ned Kneikene og til Hydalen fra østsiden. I Hydalen overnatter vi innendørs. Retur søndag blir enten østover ut mot Hundsemvatnet eller vestover mot Vavatn. På grunn av begrenset plass for overnatting er det kun plass til 7 deltakere på denne turen. Info og påmelding: turleder Ellen M Stabursvik på telefon Kom deg ut - dagen i Hemsedal, søndag 1. september Hemsedal Turlag arrangerer Kom deg ut - dagen for store og små 1. september Arrangementet blir på Bygdetunet og vi samarbeider med 4H og Bueskyttarlag, så her blir det mange fine aktiviteter. Hemsedalsmarsjen, søndag 15. september Hemsedal Turlag har blitt med Trimgruppa på å arrangere Hemsedalsmarsjen. Dere finner oss på Vårstølen hvor vi står for bålkos, aktiviteter og salg av kaffe og kake. Tur til Trøimsbotn, søndag 13. oktober Vi tar turen innover den vakre Trøimsbotn med vår lokalkjente turleder Lene Trøim. Har du lyst til å bli bedre kjent med et flott og meget lokalt turområde så bli med denne dagen. Turen går med forbehold om at snøen ikke har lagt seg. For mer informasjon om laget og aktiviteter, se eller vår Facebook-side HUGS HEMSEDALSMARSJEN! SUNDAG 15. SEPTEMBER 2013 Start frå Storeskar mellom kl. 11:00 og 12:30 Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 6 km Til Skinnfellgården 10 km Start frå Bakkestølane mellom kl. 11:00 og 12:00 Til Storeskar 4 km Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 10 km Til Skinnfellgården 14 km Start frå Bjøberg mellom kl. 11:00 og 12:00 Til Storeskar 10 km Til KRIK Høyfjellssenter, Lio 16 km Til Skinnfellgården 20 km Busstransport til start: Frå Skinnfellgården eller KRIK Høyfjellssenter: kl.10:40 / 11:15 / 11:45 OBS! Berre ein buss går frå Skinnfellgården kl og ein buss til Bjøberg kl. 11:15 Nytt av året er at Hemsedal Turlag vil væra med å arrangere marsjen. Det vil bli bålkos, aktivitetar og sal av kaffi og kaker på Vårstølen. I målområdet på KRIK vil det bli sal av grillmat, brus, is og kaffi m.m., samt aktivtitetar for små og store. Meir informasjon kjem seinare. 10

11 Hemsedal IL fotballskole 2013 Mandag 24. juni - onsdag 26. juni Det er alltid en stor glede å kunne invitere til fotballskole i Hemsedal. I år blir det fra og med mandag 24.juni til og med onsdag 26. juni. Dette er en fotballskole for deg og alle andre gutter og jenter som liker å spille fotball. Vi skal drive mye med teknikktrening, triks, avslutninger og spill. I tillegg avrunder vi med en liten fotballturnering. Alt vil foregå ute på Hemsedal stadion alle dager kl (mandag til onsdag) Fotballskolen passer best for 1. 7.klasse, men vi åpner også for yngre og eldre deltagere. Deltagerne må selv ha med mat og vann (til trening). Øvrig drikke ordner TINE. I år er det TINE skolemelk med sjokoladesmak. Onsdag tar vi en liten avslutning hvor vi stiller med pølser og drikke, så da kan matpakken reduseres kraftig. Målet for fotballskolen er å bli bedre fotballspillere, men også ha det gøy sammen med andre under trygge forhold. Pris: kr 650,- pr. person Søskenmoderasjon kr 550,- for den andre osv. Alle deltagere vil få ball og TINE effekter. NB! Vi trekker ut en deltager, som får en HFK-drakt med autografer. Hovedledere vil være Jan-Eirik Jansen Thorberg Øvrige hovedledere vil være fra Hallingdal FK PÅMELDING PÅ MAIL: - Marianne Seljestad Når påmeldingen er registrert får dere mer info om opplegget og betalingsinformasjon. * I forhold til de ulike ferdighetene vi skal trene på, går vi nøyere inn på de taktiske valgene som er viktig for hvilken måte utførelsen bør være. ** Det blir diplom og spesialtrøye til de som greier et eller flere av Jansens utvalgte triks. 1. Jansen trikset 2. Jorden rundt 3. Av med lua trikset 4. Juletreet 5. Armtrikset. De som slår Jansens trikserekord på 3313 triks får en spesial premie. MEN begrenset med antall forsøk, det tar litt tid. Kontakttelefon under fotballskolen. Jansen, tlf

12 Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: torsdag 27. juni Tid: kl Før møte: Folkets spørjetime Hemsedal kommune Kunngjering Kommunestyret Etter møte: Open post Eventuelle forfall må meldast til møtesekretær Pia Rørby Ruud, eller Tenestetorget på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmare avtale. Dokumenta er lagt ut til ålment gjennomsyn i Tenestetorget i kommunehuset, biblioteket og Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKLISTE 41/13 12/ Godkjenning av protokoll frå møte i Kommuenstyret /13 12/ Meldingar til møte i Kommunestyret /13 13/ Tertialrapport 1 - Hemsedal kommune /13 13/ Godkjenning av låneopptak - Hemsedal Energi KF 45/13 13/ Budsjettrevisjon - juni Hemsedal kommune 46/13 13/ Nye stadnamn Svøo III, Svøo Industriområdet, Tinden og Lio 47/13 13/ Visit Hallingdal - Søknad partnerskap /13 12/ Bergastølslåtta detaljreguleringsplan - eigengodkjenning 49/13 12/ Tinden II - detaljreguleringsplan - eigengodkjenning og handsaming av utbyggingsavtale 50/13 12/ Ålrust/Eikre Hyttefelt II - detaljreguleringsplan - eigengodkjenning 51/13 12/ /13 13/ /13 13/ Trøym sentrum - Omregulering av LA-5 i reguleringsplan - framlegging av planspørsmål etter plan- og bygningalova 12-8 Konsesjonssøknad Hemsil 3 kraftverk - Hemsedal kommune sitt høyringssvar Hemsedal idrettslag - Søknad om forskottering av spelemidlar og mva til kunstgrasbane Hemsedal, Oddvar Grøthe ordførar (sign.)

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune November 2014 Troll i Norden Frå 10.-16.november arrangerast Nordisk bibliotekveke over heile Norden med høgtlesing i skumrings men og ved morgongry, med konsertar

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13

Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Til Høyanger kommune ved Ordførar Leikanger kommune ved Ordførar Sogndal kommune ved Ordførar Luster kommune ved Ordførar Invitasjon til medlemskap i I/S Fjordvegen Rue 13 Me viser til hyggjeleg møte i

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX

aktuelt aktuelt Limet i bygda Operasjon også for gamle hjerter Hver femte innbygger med i lokallaget NYTT Tittel Ingress Side XX aktuelt 1/2010 Nasjonalforeningen for folkehelsen Medlemsblad 1/2014 aktuelt Medlemsbladet for NYTT BLAD! Til deg som har fått Aktuelt eller Demensnytt Operasjon også for gamle hjerter Ingress Limet i

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer

Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Temakveld aktiviteter- hva gjør vi sammen, 2,5 timer Denne temakvelden er utarbeidet av Grethe Nygaard og Sølvi Folkedal i Askøy kommune i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Denne kvelden med tema «Aktiviteter-

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER

Denne høsten har vi mye på lur: Juletresalg fra 12. desember! ÅPNINGSTIDER I DESEMBER Nr. 4/2014, 1. desember Denne høsten har vi mye på lur: Gratulerer som norgesmestre! Forus og Gausel Idrettslags Jenter 16 vant cupen 2014. Les mer på side 4. ÅPNINGSTIDER I DESEMBER 15.-23. desember kl

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no

Informasjon frå Sula kyrkjelyd. Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Informasjon frå Sula kyrkjelyd Kven er eg? www.sula.kyrkja.no Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer