1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS"

Transkript

1 VEDLEGG 2. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Beskrivelse av renhold og vinduspuss, samt renholdsomfang ved UiB. 1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS 1.1 GULV Renholdsfirma overtar ansvar for lokalene i den stand de er ved kontraktens inngåelse. Harde gulvbelegg rengjøres og vedlikeholdes med midler som ikke skader. Det forutsettes at renholdsfirmaet holder god gulvstandard. Skure/polishbehandle gulv inkluderes i renholdspris. Olje/behandle tregulv inkluderes i renholdspris. Metode for renhold av harde gulv må ikke medføre vannsøl på teppegulv. På tekstile gulvbelegg fjernes flekker hver renholdsdag. Rens av tekstile gulvbelegg, etter normal trafikkbelasting, inngår i renholdspris og utføres etter behov, minst 1 gang/år. 1.2 INVENTAR Harde og tekstile overflater på innredning og inventar rengjøres og vedlikeholdes med midler som ikke skader overflatene. På tekstile møbler fjernes flekker hver renholdsdag. Rens av tekstile møbler inngår i renholdspris. Overflatebehandle stål innredninger med smussavvisende middel. 1.3 TAVLER Tavler i kontor/undervisningsrom/møterom skal rengjøres, og svamper/kluter vaskes hver dag. 1.4 AVFALL Renholdsfirmaet skal transportere avfall til avfallsrom/ avfallsbeholdere. Eventuelle plastposer i papirkurver, poser til sanitetsbind og sekker for innsamling av avfall inngår i renholdsprisen. Renholdsfirmaet samler og transporterer papir til resirkulering. Beholdere må fylles kompakt med minst mulig luftvolum. Brukerne skal brette sammen store kartonger. Renholderne fjerner pappen. Avfall/papir forutsettes tømt samtidig med rengjøringen. 1.5 VINDUER / GLASS Vinduspuss må utføres uten fare for operatør, bruker eller andre. Renholdsfirmaet skal holde glassdører, vegger og innvendig vindus-og gelenderglass fri for flekker og støv. Vinduspuss skal utføres av faste vinduspussere.vinduspuss utføres innvendig og utvendig 1 gang pr år i perioden mars/april. 1.6 RENHOLDSROM Det er avsatt rom for rom for vask av mopper/kluter, og rom til oppebevaring av materiell og utstyr. UiB har installert moppevaskemaskiner som renholdsfirmaet får disponere. Renholdsfirmaet sørger for riktig behandling og renhold av maskiner, lo-filter og gulvsluk hver dag. Renholdsfirmaet koster service og reprasjonsutgifter. 1.7 STØVSUGERE

2 Til støvsuging skal det brukes støvsuger med microfilter. 1.8 NØKLER Renholdsfirmaet får mot kvittering utlevert nøkler og er ansvarlig for utleverte nøkler. Renholdsfirmaet skal utstyre hvert nøkkelknippe med dusørskilt, og nøkler skal ikke tas ut av oppdragsgivers område men oppbevares i nøkkelskap i bygningen, utilgjengelig for uvedkommende. Nøkler/kort til inngangsdør kan renholdere ta ut av bygningen. 1.9 MATTER Behov for matter i innganger varierer med forholdene ute. Renholdsfirmaet legger ut/skifter matter etter behov i innganger. Pris for matteleie/matteskift etter behov inngår i renholdsabonnement EKSTRAARBEIDER Renholdsfirmaet må på få timers varsel påta seg ekstraarbeider. Disse tjeneste prises på eget skjema i Vedlegg 3. Det forventes at leverandøren kan stille på befaring min innen 2 timer (innenfor normal arbeidstid). Leverandøren må videre beskrive evner og kapasitet for å kunne påta seg ekstraarbeider GARDINER Etter eventuell bestilling tar renholdsfirmaet ned, vasker/renser gardiner og henger opp etter behov. Pris inkluderer å ta ned, vaske/rense gardiner og henge opp. Renholdsfirmaet har fullt ansvar for gardiner fra de blir tatt ned til de er hengt opp SANITÆRARTIKLER Renholdsfirmaet er ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig sanitærutstyr på dispenserene og på lager, av toalettpapir, håndsåpe, papirhåndklær og poser til sanitetsbind. Renholdsfirmaet sørger for innkjøp av papir, såpe etc MILJØ Universitetet i Bergen er en offentlig institusjon med spesielt samfunnsansvar og en klar målsetning om å fremme miljøbevisste holdninger og i vårt daglige virke utvise aktsomhet for bruk av produkter som skader miljøet. Leverandørens evne til å bidra til denne målsetningen vil bli tillatt vekt. Spesielt for renholdsmidlene som skal benyttes gjelder: a) Alle renholdsmidler skal være forskriftsmessig klassifisert, emballert, og eventuelt faremerket og deklarert til Produktregisteret ihht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, (FOR ). b) Stoffer som benyttes skal ikke klassifiseres som kreftfremkallende i kategoriene Kreft1 eller Kreft2, reproduksjonsskadelige i kategoriene Rep1 eller Rep2, og/eller arvestoffskadelige i kategoriene Mut1 eller Mut2, ihht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, (FOR ), se vedlegg. c) Rengjøringsmidler og deres nedbrytningsprodukter skal ikke være klassifisert som miljøskadelige ihht. forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, (FOR ), se vedlegg.

3 d) Produkter som benyttes skal ikke klassifiseres som allergifremkallende, i henhold til forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (FOR ), se vedlegg. e) Vaskeaktive stoffer skal tilfredsstille kravene til fullstendig nedbrytbarhet i EUs vaskemiddelforordning, implementert i forskrift om begrensing i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), (FOR nr. 922). Informasjonskrav og andre krav i denne forordningen skal også følges. f) Rengjøringsmidlene skal ha bruksanvisning med doseringsanvisning på norsk. g) Det skal foreligge oppdaterte HMS-datablad på norsk for alle rengjøringsmidler, organisert i et stoffkartotek. h) Stoffer som utgjør en alvorlig miljø- og helsefare, eller som står på SFTs prioritetsliste over kjemiske stoffer med uheldige egenskaper er uønsket. Følgende kjemikalier skal ikke benyttes: - Alkylfenoler og alkylfenoletoksilater - Triklosan - Kvartære ammoniumforbindelser av typen DHTMAC - Muskxylener - PFOS-liknende stoffer og siloksaner (D5) - Lineære alkylbenzensulfonater (LAS) Dokumentasjonskrav: Erklæring fra alle kjemikalieleverandører/produsenter om at ovenfor nevnte stoffer ikke inngår i rengjøringsmidlene eller har de nevnte egenskaper, alternativt egenerklæring fra leverandør, lisens fra Svanemerket eller andre godkjenningssystem som dokumenterer at kravene oppfylles RENHOLDSOMFANG Renholdsomfang angir hva renholdet omfatter. Hvor mye renhold som er nødvendig å utføre de enkelte dager, er avhengig av renholdsbehov og avtalt renholdskvalitet. Renholdet skal omfatte: a. Rengjøre og fjerne flekker på harde og halvharde gulv. Vedlikeholde overflatebehandling. b. Støvsuge og fjerne flekker og trafikkstier på tekstile gulv. Rense hele tekstilflaten etter normal trafikkbelastning. c. Støvtørke/ rengjøre og fjerne flekker på innredning og inventar. Dette gjelder alle frie flater, der det er ryddet for rengjøring. Derunder tørke støv under tastatur, uten at det blir ryddet vekk for renhold. Vedlikeholde overflatebehandling. d. Støvsuge og fjerne flekker på tekstile møbler. Rense hele tekstilflater etter normal trafikkbelastning.

4 e. Fjerne flekker/rengjøre telefoner, fjernsynsapparater, datamaskiner, brytere og håndtak ol. f. Fjerne flekker/rengjøre speil, innvendig glass og vinduer (innside). g. Rengjøre sanitærutstyr, wc- skål, urinaler, servanter, dispensere ol. h. Fjerne flekker/rengjøre dører, dørflater, lister og gelender. i. Fjerne støv på lysarmatur, ventilasjonsrør og ventilasjonsåpninger. j. Fjerne flekker/ rengjøre varmeelement som radiatorer, panelovner ol. k. Fjerne flekker og støv på bilder og utsmykning. l. Fjerne flekker på vegger, alle glassflater, vegg eller rekkverk skal være fri for flekker og skjolder. m. Tømme papiravfall og annet avfall, rengjøre avfallsbeholdere. Bytte plastpose etter behov. n. Etterfylle toalettsåpe, tørkepapir, toalettpapir og poser til sanitetsbind. o. Holde alle stålvegger og innretninger frie for sjenerende smuss og flekker PERSONALE Arbeidet skal utføres av dyktige, pålitelige personale med opplæring i renhold. Personalet skal kunne kommunisere godt på norsk. 2. KVALITETSMÅL Kvalitetsmål for behovstilpasset renhold med målbar og synlig kvalitet: 1. MÅLBAR KVALITET Før rengjøring skal støvdekkeprosent ikke overstige 5 % på noen flater. Etter behovsvurdering skal støvdekkeprosent målt med geltape og BM- DUSTDETECTOR på ulike flater, ikke overstige: personnære flater på innredning og inventar: < 0,7 % lett tilgjengelige flater på innredning og inventar: < 1% øvrige flater på innredning og inventar: < 1 % høye flater, over synshøyde: < 2 % harde gulv: < 1 % teppegulv: < 3 % støvindeks 2. SYNLIG KVALITET 2.1 Publikumsområder Etter renhold skal personære flater på innredning og inventarsombenker a. som f.eks: - arbeidsbenker - arbeidsbord-og stoler

5 Være uten synlig smuss, flekker og søl. b. - lett tilgjengelige flater på innredning og inventar - hyller, skap, vinduskarmer, pc-utstyr og TV-apparater uten iøynefallende smuss, flekker og søl. c. - tekstile flater på inventar uten synlig smuss og flekker d. - renholdsobjekt - lamper, bilder og utsmykning - ventilasjonsåpninger/ventilasjonsrør - dørfalser/gulvlister - skaptopper/hyller - lysbrytere/stikkontakter uten skjemmende og miljøbelastende smuss. e. - renholdsobjekt i våtrom - speil og sanitærutstyr - dispensere - vegger uten synlig smuss, flekker og søl. f. - dispensere og papirbeholdere skal fylt opp og virke. g. - renholdsobjekt som: - avfallsbeholdere tomme uten synlig smuss og skjemmende flekker. h. - renholdsobjekt - kraner/dørhåndtak/gelender - armlener på stoler - stolbein - bordplater uten følbart og synlig smuss.

6 i. - renholdsflater som - harde gulv - halv-harde gulv ha: jevn, vedlikeholdt (ikke våtrom) overflate uten synlig smuss, flekker og søl. j. - renholdsflater som: - teppegulv uten synlig smuss, skjemmende gangstier eller flekker. k. Gardiner henge rett, og løst inventar satt på plass Øvrige områder Etter renhold skal: a. - personnære flater på innredning og inventar - arbeidsbenker - arbeidsbord- og stoler - pc utstyr, TV-apparater, lamper etc. uten iøynefallende smuss, flekker og søl. b. - lett tilgjengelige flater på innredning og inventar uten skjemmende smuss, flekker og søl. c. - tekstile flater på inventar uten synlig smuss og flekker. d. - renholdsobjekt - lamper, bilder og utsmykning - lysbrytere/stikkontakter - ventilasjonsåpninger/ventilasjonsrør - dørfalser/gulvlister - skaptopper/hyller - pc utstyr - tekniske lister uten skjemmende og miljøbelastende smuss.

7 e. - renholdsobjekt i våtrom - speil og sanitærutstyr - dispensere - vegger uten synlig smuss, flekker og søl. f. - renholdsobjekt som - dispensere - papirholdere fylt opp og virke. g. - renholdsobjekt som - avfallsbeholdere tomme, uten iøynefallende smuss og flekker. 3. PRIS Leverandøren skal oppgi en samlet abonementspris for tjenesten beskrevet over basert på regelmessig renhold mandag fredag, 220 dager i året, sommerrenhold 40 dager i året. Gulvareal ca 7836 m 2 (se Bilag 1 og 2). Tilbyder er selv ansvarlig dersom det er beregnet for lavt timetall for å oppnå beskrevet renholdskvalitet. Den faste abonementsprisen og opsjonspriser for ekstraarbeid legges inn i vedlagt prismatrise (Vedlegg 3) Prisene gjelder for to år. Ved utløsing av opsjon etter de første to år kan prisene reguleres basert på endringer i lover og avgifter samt endring basert på endringer i bransjens konsumprisindeks. Billag 1. Romskjema Jussbygget Billag 2. Romoversikt med renholdsdata

Anbefalte kriterier for renholdstjenester

Anbefalte kriterier for renholdstjenester 20.11.2009 Versjon 1 Anbefalte kriterier for renholdstjenester 1. Produktgruppe CPV-kode: 74710000. Dette dokumentet gjelder kjøp av renholdstjenester. Spesialrengjøring og vinduspuss er ikke omfattet

Detaljer

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard SEKF Renholdsstandard 2014 1 Det skal kun brukes godkjente og miljøvennlige rengjøringsmidler til renholdsoppgavene. Daglig renhold: Gulvrengjøring:

Detaljer

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET 1. RENHOLDSOMFANG Renholdsomfanget gjelder daglig renhold 6 dager i uken, tilsyn, periodisk renhold og hovedrenhold av Nationaltheatret. Bygget er variert med hensyn til

Detaljer

Kravspesifikasjon. for. 1.2 Prisskjema 1.3 Bilder NFI

Kravspesifikasjon. for. 1.2 Prisskjema 1.3 Bilder NFI Kravspesifikasjon for anskaffelse av renholdstjenester Anskaffelsesnr. 11/00682 Norsk filminstitutt (NFI) Vedleggg til kravspesifikasjon: 1.1 Renholdsplan Filmens hus, Dronningensgate 16-1, 2, 3, 4, 6

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Målet har vært å spesifisere en norm som gjør det mulig å vurdere og sammenligne renholdstjenesten med hensyn til kvalitet og kostnad.

Målet har vært å spesifisere en norm som gjør det mulig å vurdere og sammenligne renholdstjenesten med hensyn til kvalitet og kostnad. Innledning, bakgrunn og mål for arbeidet Gjennom interkommunalt samarbeid er det her utarbeidet en felles norm for renholdsstandard og renholdskvalitet. Det er tatt sikte på at normen for kvalitet skal

Detaljer

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Øvre Romerike tingrett 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Oppdraget gjelder renhold av Øvre Romerike tingretts

Detaljer

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester Eidsivating lagmannsretts lokaler på Eidsvoll

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester Eidsivating lagmannsretts lokaler på Eidsvoll BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Eidsivating lagmannsretts lokaler på Eidsvoll 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Oppdraget gjelder renhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand Dokumentets dato: 21.10.2011 Saksnummer: 2011 B.1. Kravspesifikasjon B.2. KRAVSPESIFIKASJON B.2.1.

Detaljer

DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester

DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Renholdstjenester Saksnr.: 14/332 Renholdstjenester 14/332 Side 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Leverandørs forutsetninger for leveransen... 3 3 Absolutte minimumskrav til

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Fjordane Tingrett Del 2 Bilag 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

Fjordane Tingrett Del 2 Bilag 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Fjordane tingrett 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Oppdraget gjelder renhold av Domstoladministrasjonens

Detaljer

Bilag 5: Renholdsplan. Dato:

Bilag 5: Renholdsplan. Dato: Bilag 5: Renholdsplan Dato: 7.12. 2012 Renholdsplan for Sven Oftedalsvei 6-8: SO8, 4.etg., NLH, Mezzanin & u.etg. (2 275 kvm) Type lokaler: Renholdsomfang KONTORER Inventar: Avfallsbeholdere tømmes. Pose

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen

Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon 1.1 Innledning Politihøgskolen skal kjøpe tjenester til daglig renhold, vinduspuss, hovedrengjøring og matteleie i vår bygningsmasse i Bodø. Reetablering av gulvene

Detaljer

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING VEDLEGG 1.2 ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordeling mellom brukere og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles standard. For noen driftsområder har det imidlertid vært

Detaljer

Vedlegg 4 Rense- og vaskeritjenester for Alta og Hammerfest kommune Vask av mopper for Hammerfest kommune. 1 Anskaffelsens formål og kravspesifikasjon

Vedlegg 4 Rense- og vaskeritjenester for Alta og Hammerfest kommune Vask av mopper for Hammerfest kommune. 1 Anskaffelsens formål og kravspesifikasjon Vedlegg 4 Rense- og vaskeritjenester for Alta og Hammerfest kommune Vask av mopper for 1 Anskaffelsens formål og kravspesifikasjon Formålet med anbudsforespørselen er å inngå avtale med leverandør(er)

Detaljer

Avtale om renholdstjenester. Kravspesifikasjon. Statens Legemiddelverk. Saksnr: 12/ Dato:

Avtale om renholdstjenester. Kravspesifikasjon. Statens Legemiddelverk. Saksnr: 12/ Dato: Avtale om renholdstjenester Kravspesifikasjon Statens Legemiddelverk Saksnr: 12/06627 Dato: 7.12.2012 Innleveringsfrist: 11.2.2013 1. LEVERANSEN OMFANG 3 2. GENERELL KRAV TIL LEVERANSEN 3 2.1. KUNDEHÅNDBOK

Detaljer

Anbudskonkurranse renholdstjenester til Vivas lokaler i Lier. Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester. Viva IKS. Vedlegg 1 - Leveransen

Anbudskonkurranse renholdstjenester til Vivas lokaler i Lier. Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester. Viva IKS. Vedlegg 1 - Leveransen Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester Viva IKS Vedlegg 1 - Leveransen INNHOLDSFORETEGNELSE 1 Bygninger og rombeskrivelser... 2 1.1 Kvalitetssystem NS-INSTA 800:2010... 2 1.2 Kontroll av rengjøringskvalitet...

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013

KRAVSPESIFIKASJON. - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for. Stjørdal lensmannskontor DL 2013 KRAVSPESIFIKASJON - konkurransegrunnlagets del II - Anskaffelse av renholdstjenester for Stjørdal lensmannskontor DL 2013 NTPD Anbud reholdstjenester 2013 Stjørdal lensmannskontor Del II - Kravspesifikasjon

Detaljer

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer /

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer / APPENDIX 1 TIL KRAVSPESIFIKASJONEN: TJENESTEBESKRIVELSE Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende over hvilket renhold som skal utføres. Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold

Detaljer

RENHOLDSTJENESTER DRAMMEN TINGRETT BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

RENHOLDSTJENESTER DRAMMEN TINGRETT BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER DRAMMEN TINGRETT BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Oppdraget Oppdraget gjelder renhold av Domstoladministrasjonens lokaler i Drammen, Drammen tingrett. Tinghuset består av to fløyer,

Detaljer

Ansvars- og arbeidsfordeling

Ansvars- og arbeidsfordeling Inneklima og brukerinvolvering Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere Steinkjer kommune Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere er et ledd i vårt arbeid med kvalitet,

Detaljer

Vedlegg 1- Kravspesifikasjon

Vedlegg 1- Kravspesifikasjon Vedlegg 1- Kravspesifikasjon 1. Generell beskrivelse av leveransen I vedlegg 2 (prisskjema) er det listet opp materiell som Sjøfartsdirektoratet vanligvis har høyest forbruk på. Listen er ikke uttømmende

Detaljer

Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder

Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder Utfyllende informasjon i forbindelse med befaring 25.2.08 Definisjoner - renholdskvalitet Fullstendig renhold Fullstendig renhold kjennetegnes ved at

Detaljer

BL 18 Kristine Bonnevies hus BL 16 Georg Morgenstiernes hus

BL 18 Kristine Bonnevies hus BL 16 Georg Morgenstiernes hus UTKAST KONTRAKT 2011-14012 M E L L O M UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) OG XXXXXXXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: BL 18 Kristine Bonnevies hus BL 16 Georg Morgenstiernes

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR ) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I:

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR ) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: UTKAST TIL KONTRAKT 2011/11971 M E L L O M UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) OG XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: GA 10 Domus Athletica GA 20 Sogn Arena Mai 2012 INNHOLD:

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Drammen Tinghus 3 Innholdsfortegnelse 1. TJENESTER SOM SKAL OMFATTES AV TILBUDET...5 1.1 Definisjon av regelmessig renhold og hva arbeidet omfatter...5 1.2 Rengjøringsrelaterte

Detaljer

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig?

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Behovet for sykehustjenester vil øke med 30% som følge av at andelen eldre øker vesentlig mer enn resten av befolkningen. Vi er i da færre unge

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

Høysesong: Fra 1. mai til 31. august renhold 7 x pr uke (Renholdet utføres mandag til fredag og lørdag morgen og kveld)

Høysesong: Fra 1. mai til 31. august renhold 7 x pr uke (Renholdet utføres mandag til fredag og lørdag morgen og kveld) LEVERANSEBESKRIVELSE Areal / område: Følgende områder skal rengjøres: Wergelands hus 1. og 2. etasje Eidsvollsbygningen i kjeller, 1. og 2. etasje Nordre Paviljong i 1. og 2. etasje Nordre Paviljong i

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen. OPPDRAGBESKRIVELSE 1.1 Generelt Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen. Tilbyder må sette seg godt inn i oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget og

Detaljer

Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Oppdragsgivers kravspesifikasjon Oppdragsgivers kravspesifikasjon Innhold 1 OVERORDNET BESKRIVELSE AV BEHOV, RAMMEBETINGELSER OG FORMÅL... 2 1.1 Krav til besvarelsen... 2 1.2 Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2 LEVERANSEOMFANG...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon. Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai

Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon. Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai Dokumentets dato: 18.01.2011 Saksnummer: 2010162169 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

Renhold og innemiljø. Rådhus-undersøkelsen

Renhold og innemiljø. Rådhus-undersøkelsen Renhold og innemiljø Fag STE 6228 Innemiljø Rådhus-undersøkelsen Dansk spørreundersøkelse 1984-85 Ved sammenligning av symptomer fra personer som arbeidet i rom med harde golvflater, med personer som arbeidet

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Kravspesifikasjon. Spesifisering av NPEs krav og behov ved anskaffelse av renholdstjenester. Juni 2014 Versjon 1.0

Kravspesifikasjon. Spesifisering av NPEs krav og behov ved anskaffelse av renholdstjenester. Juni 2014 Versjon 1.0 Kravspesifikasjon Spesifisering av NPEs krav og behov ved anskaffelse av renholdstjenester Juni 2014 Versjon 1.0 Bilag 1 Kravspesifikasjonen Versjon 1.0 Side 2 av 18 Innholdsfortegnelse 1 OM KRAVSPESIFIKASJONEN...

Detaljer

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Innhold 1. Oppdragets omfang... 2 1.1. Generelt om kvalitet på renholdet... 2 1.2. Krav til renholdsmetoder... 2 1.3. Tidspunkt for gjennomføring av renholdet...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR ) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I:

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR ) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: UTKAST KONTRAKT 2011-14008 M E L L O M UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) OG XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: BL 13 Vilhelm Bjerknes hus BL 14 Niels Henrik Abels hus

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Renholdstjenester til HELFOs kontor i Mo i Rana Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Omfang bygg og lokaler (leveransen) 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Beskrivelse av lokalene 3 2.3 Tidsrom

Detaljer

RENHOLDSPLAN. Skodje kommune

RENHOLDSPLAN. Skodje kommune Dette dokumentet er utarbeidet for å kunne gi en felles norm for renholdsstandard og renholdskvalitet. Det er tatt sikte på at normen for kvalitet skal være lett å forstå og bruke for renholderen sin egen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

Minikjøkken: Skap, platetopp og vifte vaskes. Kjøleskap fryses av og rengjøres.

Minikjøkken: Skap, platetopp og vifte vaskes. Kjøleskap fryses av og rengjøres. Din hybel Ollebakken B10 har fått bad med wc som nedvaskingsområde. Tak, vegger, gulv, dør, lister, sanitært utstyr, speil, hyller, evt. annet inventar. Vindusvask av grønnsåpe og salmiakk) (f.eks. en

Detaljer

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET Se byggoversikt i eget dokument 1. RENHOLDSOMFANG Renholdet skal gjennomføres frekvensbasert, bestående av regelmessig renhold, periodisk renhold og hovedrengjøring. Vedlagte

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012

ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 Vedlegg 1 ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 INNHOLD: SIDE: FORORD 2 1.0 DEFINISJONER / KVALITETSMÅL 3 1.1 Renholdsobjekt 1.2 Fullstendig renhold 1.3 Optisk rent 1.4 Støvfritt

Detaljer

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Innhold 1. Oppdragets omfang... 2 1.1. Generelt om kvalitet på renholdet... 2 1.2. Krav til renholdsmetoder... 3 2. Regelmessig renhold... 3 3. Andre tjenester

Detaljer

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG Din hybel Madonna O 1 har fått bad + gang som nedvaskingsområde. avfettingsmiddel (f.eks. en blanding av grønnsåpe og salmiakk) - spray på, la virke litt, vask med skrubb, spyl av med dusjen og tørk over

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. RENHOLDSTJENESTER Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. - konkurransegrunnlagets del III

KRAVSPESIFIKASJON. RENHOLDSTJENESTER Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. - konkurransegrunnlagets del III Side 1 av 17 KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Haugaland og Sunnhordland politidistrikt - konkurransegrunnlagets del III Avtale om regelmessig renhold og tilleggstjenester Saksnr.: 2013/01997 Side 2

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2011 Dato: 16.12.11

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON. RENHOLDSTJENESTER Politihuset i Tromsø

DEL 2 VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON. RENHOLDSTJENESTER Politihuset i Tromsø DEL 2 VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Politihuset i Tromsø Avtale om regelmessig renhold og tilleggstjenester Saksnr.: 201401406 Side 2 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generell orientering om

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Renholds- og kantinetjenester Oljedirektoratet, Harstad Saksnr. 2011/682 Tilbudsfrist: 26.09.11 kl. 12:00 Tidspunkt

Detaljer

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Institusjonsmøbler

Vedlegg 1-Kravspesifikasjon. Institusjonsmøbler Vedlegg 1-Kravspesifikasjon Institusjonsmøbler Innholdsfortegnelse 1 Beskrivelse... 3 2 Minimumskrav... 3 2.1 Krav til tilbudet/innhold... 3 2.2 Tekniske spesifikasjoner... 3 2.3 Generelle spesifikasjoner...

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Innholdsfortegnelse 1.0 INNHOLD, OMFANG OG KVALITETSKRAV s 3 1.1 Driftsårets lengde 1.2 Kvalitetskrav 1.2.1 Fullstendig renhold 1.2.2 Optisk rent 1.2.3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR Vedlegg nr. 1 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR for Namsskogan Kommune NAMSSKOGAN KOMMUNE Kommunehuset 7890 NAMSSKOGAN UTARBEIDET AV: NAMSSKOGAN KOMMUNE og COWI AS JANUAR 2016 2/8 KRAVSPESIFIKASJON LEGEKONTOR

Detaljer

Inger Dahl, Ren Ekspertise,

Inger Dahl, Ren Ekspertise, NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester Standarden inneholder krav og anbefalinger om følgende:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Prosjekteringsanvisning, Rent bygg Fylke dato: Filnavn: Ver rent bygg.doc FEF dato: 261109 Side: 1 av 10 Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Med oppdragsgiver/tiltakshaver menes her Troms fylkeskommunen.

Detaljer

12/ # Dato Spørsmål Svar. 12. desember 2012 Vi er nå begynt å gjennomgå konkurransegrunnlaget

12/ # Dato Spørsmål Svar. 12. desember 2012 Vi er nå begynt å gjennomgå konkurransegrunnlaget 12/06627 Skjema for spørsmål og svar for anskaffelse av renholdstjenester. Skjema vil bli sendt ut via Doffin.no hver fredag frem til 25. januar, med unntak fra uke 52. # Dato Spørsmål Svar 1 12. desember

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2010/1376-10078/2010 Kåre Tobiassen 12.03.2010

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2010/1376-10078/2010 Kåre Tobiassen 12.03.2010 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Økonomi og finans - Innkjøp og kontraktsavdeling Til alle tilbydere Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2010/1376-10078/2010 Kåre Tobiassen 12.03.2010

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll Kvalitet REGELMESSIG RENHOLD... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll Kvalitet REGELMESSIG RENHOLD... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 1.2 Kvalitet... 3 2 REGELMESSIG RENHOLD... 3 2.1 Tilleggstjenester regelmessig renhold... 4 2.2 Periodisk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX)

UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) UTKAST KONTRAKT 2 012-10850 M E L L O M UNIVERSITETET I OSLO (ORG NR. 971 035 854) OG XXXXXXXXXXX (ORG NR. XXX XXX XXX) OM LEVERING AV RENHOLD I: SE 09 VIKINGSKIPSHUSET SE 37 OBSERVATORIET SE 38 BESTYRERBOLIGEN

Detaljer

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS

RENHOLDSBOKA STATSBYGGS RENHOLDSBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RENHOLDSKONTRAKTER Side 1 av 25 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1. Kontraktsdokumenter... 4 2. Partenes representanter...

Detaljer

2016/12431 RENHOLDSANSKAFFELSE STATSBYGG HK OG ANDRE LOKASJONER H001 RENHOLD

2016/12431 RENHOLDSANSKAFFELSE STATSBYGG HK OG ANDRE LOKASJONER H001 RENHOLD SPØRSMÅL OG SVAR 30.11.2016 1) Med tanke på at dere krever 3-5 referanseprosjekter for firmaet, hvordan blir dette for f.eks "ferske" bedrifter som ikke har erfaring med lignende prosjekter? Eller erfaring

Detaljer

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått

Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagprøve renholdsoperatørfaget Planlegging Vurdering i renholdsoperatørfaget Hoverområder Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Planleggingen er godt Det er utarbeidet en gjennomarbeidet og grei arbeidsplan

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Hvor mange brukere er det ved alle bygg som nå anbudsutsettes? Inkl lærere/elever/barn/besøkende. Ca?

Hvor mange brukere er det ved alle bygg som nå anbudsutsettes? Inkl lærere/elever/barn/besøkende. Ca? KONKURRANSEUTSETTING RENHOLD OG NR 1 Hvor mange brukere er det ved alle bygg som nå anbudsutsettes? Inkl lærere/elever/barn/besøkende. Ca? Se vedlagte oversikt. Hvor mange brukere er det ved idrettshaller/svømmehaller

Detaljer

Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013

Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013 Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Svar på spørsmål... 2 3. Presiseringer og endringer til konkurransedokumentene...

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Kjære kunden! Vårt mål er å tilpasse våre tjenester til ditt behov så godt som mulig. Dette skjemaet her er et middel til å oppnå dette målet. Derfor ber

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:...

OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... OPPLÆRINGSBOK Opplæring i renholdsoperatørfaget Tilhører:... Personlige data Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post: Foreldre/foresatte: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Mobil: E-post:

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt, så vil vår utleieavdeling ta kontakt med dem for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet

Detaljer

Tilbudsskjema. Alle priser skal oppgis eks mva, men inklusive alle påslag, herunder sosiale utgifter, reise, diett og fortjeneste.

Tilbudsskjema. Alle priser skal oppgis eks mva, men inklusive alle påslag, herunder sosiale utgifter, reise, diett og fortjeneste. 1 AV 5 Tilbudsskjema Alle priser skal oppgis eks mva, men inklusive alle påslag, herunder sosiale utgifter, reise, diett og fortjeneste. 1 Tilbud 1.1 Faste priser De komplette arbeider, leveranser og ytelser

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning:

VEGGER OG TAK. Normal vask og rengjøring: Flekkfjerning: VEGGER OG TAK for vegger og tak som er malte med Scotte 3, 7 og 20 Beckerplast 3, 7 og 20 Väggfärg GT 20 Elegant Väggfärg Matt og Halvblank Vannbaserte malingers gode egenskaper oppnås først etter noen

Detaljer

Lister tingrett Del 2 - Bilag 1 BILAG 1 - KRAVSPESIFIKASJON

Lister tingrett Del 2 - Bilag 1 BILAG 1 - KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 - KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Lister tingrett 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Renhold av Lister tingrett sine lokaler i Barbrosgate 21, 4550 Farsund.

Detaljer

PRODUKTER OG TJENESTER

PRODUKTER OG TJENESTER Din renholdsleverandør! PRODUKTER OG TJENESTER Riktig renhold gir et godt inneklima! Vaskebjørn AS OM VASKEBJØRN AS Din renholdsleverandør! I over 25 år har rengjøringsbilene fra Vaskebjørn AS vært synlige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015 RIKSARKIVET ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015 1.0 FAGLIG ANSVAR Renholdet skal utføres av en profesjonell renholdsbedrift med høy faglig kompetanse hos det utførende personalet. Metodehenvisninger

Detaljer

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg

v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg v / Brage Risstad, Rådgiver i Trondheim kommune Møblering av skolebygg Innhold i presentasjonen Styringsdokumenter Skolenes strategier for undervisninga Arbeidsmetodikk møbleringsplan prosjektering valg

Detaljer

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG 0.6.9 Prosjekteringsanvisning, Rent tørt bygg Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: rent tort bygg FEF dato: Side: 1 av 10 Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Med oppdragsgiver / tiltakshaver menes her

Detaljer

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER

7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 7 KJEMIKALIER OG FARLIGE STOFFER 61 62 7.1 Generelle sikkerhetsbestemmelser for kjemikalier og farlige stoffer Alle kjemikalier og farlige stoffer skal oppbevares, merkes, håndteres og avhendes forskriftsmessig

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF

Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Hvordan få kontroll over kjemikaliene på Oslo universitetssykehus HF. Hvilke utfordringer har man og hvordan kan de best løses. Tore Havellen Miljø- og bærekraftsansvarlig Oslo Universitetssykehus HF Oslo

Detaljer

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN

MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN MER OM REHABILITERING AV BYGNINGSMASSEN I LIABAKKEN I disse dager starter arbeidet med å rehabilitere Liabakken boligsameie. Vi gleder oss alle til å få oppgradert det ytre bomiljøet. Det estetiske uttrykket

Detaljer

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT TILFELDIG UTLEIE FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Maridalen Velforening Kasaveien 1 0890 Oslo Leietaker: Navn: Adresse: Postnr: Poststed: Telefon: Utleieformål: Varighet leieforhold: Fra dato:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topactive LA 157 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Konkurransegrunnlag , renholdstjenester Oslo tinghus Side 1 av 19

Konkurransegrunnlag , renholdstjenester Oslo tinghus Side 1 av 19 KONKURRANSEGRUNNLAG Renholdstjenester Oslo tinghus 16.04.2015 Oslo tinghus ønsker tilbud på daglig renhold alle hverdager, redusert renhold lørdager samt temporære tjenester i lokalene på C. J. Hambros

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Interkommunal norm for renholdstjenester.

Interkommunal norm for renholdstjenester. Interkommunal norm for renholdstjenester. * Samarbeidskommunene: Askøy Bergen Fjell Lindås Meland Osterøy Sund Øygarden Askøy Revidert utgave. Revidert des. 2011 1 Innhold 1. Innledning, bakgrunn og mål

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Utleie av klubbhuset

Utleie av klubbhuset Utleie av klubbhuset Alvdal Idrettslags klubbhus ble ferdigstilt i september 2016. Klubbhuset kan leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale. Huset har fullt utstyrt kjøkken og komplett

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE

PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE PRODUKTVELGER - PROFESJONELLE DAMPRENSERE Rent og bedre miljø Vi tilbyr deg et bredt sortiment av pålitelige løsninger til damp, vakuum og rengjøring med kjemi - innendørs eller utendørs. Finn den damprenser

Detaljer