RENHOLDSPLAN. Skodje kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENHOLDSPLAN. Skodje kommune"

Transkript

1 Dette dokumentet er utarbeidet for å kunne gi en felles norm for renholdsstandard og renholdskvalitet. Det er tatt sikte på at normen for kvalitet skal være lett å forstå og bruke for renholderen sin egen kontroll, for de som skal føre kontroll med renholdet og for brukerne. Standarden er rettet inn mot de rammene som lovverket1 setter for renhold i skoler, barnehager, helseinstitusjoner og offentlige idrettsanlegg. Normen er tenkt å kunne brukes av både eksterne renholdere og kommunens egne ansatte. RENHOLDSPLAN Skodje kommune

2 Utarbeidet av Skodje kommune Tekniske avdeling Kap. 1 Generelt Innledning, bakgrunn og mål for arbeidet Renholdskvalitet og renholdsstandard Utforming av normen... 3 Kap. 2 Kvalitetsnorm for renhold Definisjoner Etter rengjøring skal Arbeid og ansvarsfordeling skoler Barnehager Sjukeheim, omsorgsbolig Legesenter, helsestasjon Administrasjonsavdelinger, fellesarealer, personalavdelinger Idrettshall....8 Kap. 3 Anbefalte arbeidsmetoder Renhold av gulv Kultursal, gymsal Våtrom Inventar, horisontale flater....8 Kap. 4 Utført renhold Daglig renhold Vanlig rengjøring Tilsyn Grundig renhold, en gang pr. uke Generelt Inventar Sanitær Periodisk renhold, en gang pr.mnd Generelt Inventar Gulv Sanitær Nedvask Frekvens Arbeid som skal gjøres Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 1/11

3 Kap. 1 GENERELT 1.1 Innledning, bakgrunn og mål for arbeidet Dette dokumentet er utarbeidet for å kunne gi en felles norm for renholdsstandard og renholdskvalitet. Det er tatt sikte på at normen for kvalitet skal være lett å forstå og bruke for renholderen sin egen kontroll, for de som skal føre kontroll med renholdet og for brukerne. Standarden er rettet inn mot de rammene som lovverket 1 setter for renhold i skoler, barnehager, helseinstitusjoner og offentlige idrettsanlegg. Normen er tenkt å kunne brukes av både eksterne renholdere og kommunens egne ansatte. Målet har vært å spesifisere en norm som gjør det mulig å vurdere og sammenlikne renholdstjeneste med hensyn til kvalitet og kostnad. Språkbruken i denne normen er samsvarende med den ISO sertifiserte renholdsnormen INSTA 800, og kan ses på som en egendefinert variant av denne. Kontrollordningen i denne renholdsplanen er den samme som i Insta 800, og gjør det mulig å definere kvaliteten på det renholdet som blir utført. 1 Arbeidsmiljøloven, Kommunehelsetjenesteloven, Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (Barna sin arbeidsmiljølov) 1.2 Renholdskvalitet og renholdsstandard Renholdet har som formål å skape et godt inneklima, god hygiene og bidra til et godt vedlikehold av bygg. Et godt renhold gjør lokalene innbydende og trivelige, og skaper trivsel for brukerne. Norm for renholdskvalitet forteller oss hvor rent det skal være når det er nyvaska. Norm for renholdsstandard forteller hvor ofte det skal vaskes. Brukerne sin atferd avgjør hvordan det blir seende ut mellom hver vask. For å kunne oppnå en optimal renholdsstandard er det nødvendig med en god tilrettelegging. Dette vil være en samarbeidsprosess mellom de som bruker renholdsarealet og den som skal utføre renholdsarbeidet. Hvor høy renholdsstandard man kan holde i de rengjorte lokala er derfor også brukeravhengig. Dette innebærer at man må fokusere på å holde orden og aktivt drive smussforebyggende tiltak for å holde et høyest mulig renholdsnivå. Dette er utgangspunktet for hvilken renholdskvalitet den utførende renholder kan levere. For at rengjøringen skal kunne utføres på en tilfredsstillende måte, og etter fastsatte mål, må brukerne bidra med ryddig atferd og ta sin del av ansvaret: Ledninger må fjernes fra gulv Gulvet skal ikke brukes som lagerplass, men holdes ryddig Bord, hyller og andre flater må holdes ryddige Unngå overmøblering Kildesortering bør være innført, og papiravfall tømmes i riktig søppelbøtte. Bruker vil oppleve at de flatene som ikke er ryddet når renholderen kommer, heller ikke trenger å bli vasket. Dette gjelder for både gulv og møblement. Viser og til eget skjema for arbeids- og ansvarsfordeling Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 2/11

4 Renholder har ansvar for rengjøring, d.v.s. fjerne smuss daglig og periodisk, og vedlikeholde gulvoverflater med rensing, glansing og polishbehandling. Renholderen skal levere en renholdskvalitet som er så nær den kvalitet som er avtalt på forhånd som mulig. 1.3 Utforming av normen Strukturen i denne normen for renholdstjenester er som følger: Definisjoner for renholdskvalitet - gjelder for alle typer bygg/institusjoner. Spesifikasjon for renholdsstandard for hver hovedtype, som skildrer følgende faktorer: Renholdsfrekvens for ulike typer rom kommer fram i eget skjema og på tegninger Arbeidsprogram for renholder Ansvarsplan for bruker og renholder Denne normen for renholdsstandard inneholder en del nye element, og er en klargjøring og presisering av ønsket praksis i kommunal renholdstjeneste. Det er en forutsetning at normen skal kunne benyttes i de byggene der det er innleid renhold, og der en har egne renholdere. KAP. 2 KVALITETSNORM FOR RENHOLD 2.1 Definisjoner: Uten iøyenfallende smuss, flekker og søl: For å oppfylle dette kvalitetsmålet må vise etter at det ikke er lett synlig smuss, flekker og søl på renholdsobjektene Uten synlig smuss, flekker og søl: For å oppfylle dette kvalitetsmålet må vi se etter At det ikke er smuss, flekker eller søl på objektene. Uten skjemmende og miljøbelastende smuss: For å oppfylle dette kvalitetsmålet, må vi sjekke at det ikke finnes så mye smuss at det er skjemmende eller kan være negativt for innemiljøet. Når smusset er blitt miljøbelastende, har det samlet seg så mye støv at støvlaget er godt synlig. Renholder skal vurdere renholdsbehovet i forhold til daglig, grundig og periodisk arbeidsprogram. Hva som menes med daglig, grundig og periodisk, er definert under arbeidsprogram for renholder under hver enkelt type rom. De tre definisjonene for kvalitet kan brukes opp mot arbeidsprogrammet på følgende måte: Etter daglig renhold skal det ikke være iøyenfallende smuss, flekker og søl. Etter grundig renhold skal det ikke være synlig smuss, flekker og søl. Etter periodisk renhold (støv i høyden og nedvask) skal det ikke være synlig smuss, flekker og søl. Mellom hver gang periodisk renhold blir utført skal det ikke være skjemmende og miljøbelastende smuss Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 3/11

5 2.2 Etter rengjøring skal: RENHOLDSOBJEKT: Gulv Inventar og innreding I våtrom: - sanitærutstyr, veggfliser, trykkpunkt, såpe- og papirdispensere - speil - holdere for papir, såpe, bind o.l. - cisterner, WC-skåler Dørkarmer, dører, dørhåndtak, gelender og rekkverk Veggflater Lysbrytere og personnære flater Glass-, stål- og messingflater Polstrede møbler Avfallsbeholdere Ventilasjonsåpninger Varmekilder Møbler RENHOLDSKVALITET: - være uten synlig smuss, flekker og søl - være blanke - fungere skikkelig, melde fra om eventuelle feil - fungere skikkelig, melde fra om eventuelle feil - være blanke og være uten iøyenfallende smuss, flekker og søl - være uten smuss, flekker og søl - skal stå pent og ryddig Dette er en grov skissering av de kravene som blir stilt til renholdet. Det er i tillegg utarbeidet og spesifisert en kvalitetsprofil som definerer kravene til de ulike rommene mer utfyllende. Rommene er da delt inn i følgende grupper: Gruppe A: Legekontor, tannlegekontor, kjøkken, laboratorier, toalett og sanitærrom. Gruppe B: Møterom, servicekontoret, kantiner og garderober. Gruppe C: Klasserom, kontorer, korridorer, trapperom, idrettshall og fellesarealer. Gruppe D: Arkiv, lagerrom, kopirom, bøttekott, sløydsal og tekniske rom. 2.3 Arbeids- og ansvarsfordeling. Tabellen som viser arbeidsfordelingen er veiledende i forhold til ansvarsfordeling: Skoler Arbeid som skal utføres av : Lærer / elev Renholder Generelt renhold ifølge renholdsplan Klasserom, garderober, korridorer Tilrettelegge klasserom for renhold: Unngå kaos av løse ledninger ved PC-bord Unngå å lagre gamle møbler i klasserom Unngå å bruke gulvflatene som lagerplass Unngå å bruke vinduskarmen som lagerplass i hyller, skap og bordflater Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 4/11

6 på klær og sko i garderoben Samle sammen og hive avfall i rett søppelbøtte Tømme samlekasse for papiravfall i papircontainer ute Sette bord og stoler på plass etter siste time Fjerne tyggegummi fra inventar () Fjerne tusjmerker fra inventar Samle og fjerne flasker Stelle blomster Tømme søppel (restavfall) () Vaske tavle () Vaske servant og vaskerenne Etterfylle tørkepapir / såpe () Bytte ut tavleduk / klassemopp Sette på plass bord og stoler, og sørge for at gardiner henger som de skal () For spesialrom gjelder i tillegg følgende: Sløyd tekstilforming, keramikk Rydde arbeidsbord og benker Rengjøre, sette på plass glass, utstyr og redskaper Feie opp spon, sand / leire, tråd /filler fra bord og gulv () Fjerne treavfall og spesialavfall Skolekjøkken Rydde arbeidsbord og benker Rengjøre, sette på plass servise og kokeutstyr Rydde og rengjøre kjøleskap Rengjøre komfyr Rydde og rengjøre matskap / lager Kaste matavfall etter gjeldende prosedyrer () Sørge for vask av kluter og håndkle Toalett Etterfylle såpe, tørkepapir og poser til sanitetsbind () Etterfylle toalettpapir () Søl Søl tørkes opp av den som søler eller den som ser at det er sølt Barnehager Arbeid som skal utføres av : Generelt renhold ifølge renholdsplan Lekerom Barnehagepersonalet Renholder Tørke av bord, bordduk, stoler og arbeidsbenk etter måltid eller lek med mye søl Tørke av hyller med leker og barnetegninger Tømme papirkurv () Rydde på plass leker ved dagens slutt Lekekrok madrasserom Tørke av hyller med leker Støvsuge madrasshyller Rengjøre alt som kan defineres som leker Kjøkken Tørke av benker, kummer og kjøkkenbord etter bruk Rengjøre skuffer og skap innvendig ved behov Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 5/11

7 Rengjøre skap- og skuffefronter () Rengjøre komfyr etter bruk Tømme boss (restavfall og matavfall) () Fjerne søl og smuss fra gulvet etter måltider Rydde bort all maten etter måltider Stellerom Tørke av benker og kum etter bruk Tømme bleiebøtte Toalett Etterfylle såpe, tørkepapir og poser til sanitetsbind () Etterfylle toalettpapir () Garderobe Rydde ut av tørkeskap hver fredag Rengjøre tørkeskap kvar fredag Sette sko på hylle ved dagens slutt Henge opp klær ved dagens slutt Søl Søl tørkes opp av den som søler eller den som ser at det er sølt. Mopping m/ tørr mopp. Barnehagepersonalet feier opp i løpet av dagen til fordel for barna Sand som ligger igjen ved dagens slutt Kosting (ute) Plattinger og faste overflater i nærheten av inngangsdør kostes ved behov () Sjukeheim, omsorgsbolig Arbeid som skal utføres av : Generelt renhold ifølge renholdsplan Beboerrom Barnehagepersonalet Renholder i hyller, skap og bordflater på klær og sko Vask og stell av seng og narrbord Stell av blomster Etterfylle såpe, tørkepapir og toalettpapir () Tømme avfalsbøtter på og rengjøre hjelpemiddel Fellesareal beboere i hyller, skap og bordflater Dagleg reinhald av bord og stoler Stell av blomster Kjøkkenbenker, kjøkkenskap Tømme søppelbøtter () Spesialrom i hyller, skap og bordflater Tømme avfalsbøtter () Søl Søl tørkes opp av den som søler eller den som ser at det er sølt. Stell av planter, blomster Legesenter, helsestasjon Arbeid som skal utføres av : Bruker / Renholder Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 6/11

8 Generelt renhold ifølge renholdsplan Venterom personalet Fjerne støv på løse pynteting Rydde, og holde orden generelt Legekontor, boratorium, laboratorium Samle sammen og hive avfall i rett avfallsbøtte Tømme søppel og bytte plastpose () Etterfylle såpe, tørkepapir () Fjerning av støv på bilder, lamper og faste installasjoner. () Fjerne støv og flekker fra tekstilmøbler, kontorstol Rydde og vaske servise på personalrom Rydde og rengjøre innvendig i kjøleskap Rydde og rengjøre innvendig garderobeskap All håndtering av Spesialavfall (biologisk avfall, kjemikalier, sprøytespisser etc.) Smitterenhold i akuttmottak / undersøkelsesrom Rengjøre / rydde på plass laboratorieutstyr / apparatur Rengjøre laboratoriebenk Etterfylle sprit i dispensere Skifte underlagspapir for instrument / apparatur Toalett brukere Etterfylle såpe, tørkepapir og poser til sanitetsbind () Etterfylle toalettpapir () Søl Søl tørkes opp av den som søler eller den som ser at det er sølt. Stell av planter, blomster Administrasjonsavdelinger, fellesarealer og personalavdelinger Arbeid som skal utføres utføres av : Brukere Renholder Generelt renhold ifølge renholdsplan Ekspedisjon, kontor, møterom, korridorer Samle og fjerne flasker Stelle blomster Fjerne brukte kopper og fat etc. Samle sammen søppel og ha det i riktig søppelbøtte Tømme samlekasse for papiravfall Sortere og tømme søppelbøtter for restavfall, skifte pose () Garderobe, toalett Etterfylle såpe, papir og poser til bind () Tømme søppelbøtte, skifte pose () Rengjøre søppelbøtte Tekjøkken for personale, rydde på plass Oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, kaffetrakter etc. Skap: innvendig Skap: utvendig () Tørke av kjøkkenbenk/oppvaskbenk Renhold: daglig, periodisk og nedvask Lager (Vaktmester kan være hovedbruker), gjøre lokalene tilgjengelig for renhold Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 7/11

9 Vaskerom Idrettshall Arbeid som skal utføres utføres av : Brukere Renholder Generelt renhold ifølge renholdsplan Garderober, toalett Etterfylle såpe, papir og poser til bind Tømme søppelbøtte, skifte pose Idrettshall, kultursal og rydde på plass utstyr Renhold og stell av utstyr av utstyr Renhold: daglig, periodisk og nedvask GANGER, KONTOR OG LAGER, gjøre lokalene tilgjengelig for renhold KULTURSAL + ANDRE ROM BRUKT PÅ KVeldSTID?? Kap. 3 ANBEFALTE RENHOLDSMETODER 3.1 Renhold av gulv Gulv rengjøres med kombimaskin med vann og egnet rengjøringsmiddel der det er mulig. Bruk sentrifugert mopp langs kanter og hjørner. Øvrige gulv rengjøres med sentrifugert mopp. Flekker påføres rengjøringsvann (vann tilført egnet rengjøringsmiddel) fra pompekanne og gnies bort med moppen. Poleres etter behov med highspeedmaskin med vann, tilpassa pad. og poleringsmiddelmiddel Flislagte golv rengjøres med skuremaskin med børste med egnet rengjøringsmiddel etter behov Gulv som er bonet vedlikeholdes med oppskuring eller toppskuring etter behov og påføres ny bodevoks. 3.2 Kutursal/gymsal Gulvet rengjøres med tørrmopp med lang lugg før rengjøring med kombimaskin og sentrifugert mopp. 3.3 Våtrom Rengjøres med sentrifugert mopp/klut og egnet middel for sanitærrom.det skal veksles mellom surt og alkalisk rengjøringsmiddel. 3.4 Inventar/horisontale flater: Rengjøres med sentrifugert microfiberklut/syntetisk støvmopp og egnet rengjøringsmiddel. KAP. 4 UTFØRT RENHOLD 4.1 Daglig renhold Renhold Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 8/11

10 Vask av gulv og horisontale flater, dørklinger og området rundt dørklinkene. Tøm søppelbøtter Tilsyn Fjern iøyefallende smuss, vask dørklinger og området rundt dørklinkene. Tøm søppelbøtter. 4.2 Grundig renhold, en gang pr. uke: Skal utføres i tilegg til daglig renhold Generelt Fjerne flekker fra dørkarm/dørblad og fra vegger i lav høyde. Vaske glass/dørblad. Rengjøre avfallsbøttene etter behov Fjerne støv fra luftekanaler Kosting/mopping rundt inngangspartiene etter behov Inventar: Rengjøre vindusposter, listverk i og rundt glasset. Fjerne støv og flekker fra PC, telefon, høyttalere, lamper, lysbrytere, håndtak, bilder, ovner, lister osv. Fjerne støv og flekker frastoler, benker og reoler. Fjerne støv og flekker fra hjørner og bak møbler man ikke trekker fram daglig etter behov. Riste eller støvsuge gulvmatter. Dette vil i perioder måtte utføres oftere enn 1 gang i uken Sanitær: Fjerne støv og flekker på skillevegger Grundig vask av toalettskål utvendig og innvendig Fjerne flekker på vegg rundt og bak toalett Fjerne støv fra lyslister 4.3 Periodisk renhold, en gang pr. mnd.: Skal utføres i tilegg til daglig renhold Generelt Fjerne støv og flekker fra alle gulvlister Inventar: Fjerne støv fra nedhengte lamper, høye lister og karmer. Fjerne støv fra ventiler i tak eller vegg som er lite tilgjengelig, og fra synlige ventilasjonskanaler Støvsuge tekstilmøbler Gulv: Polering/highspeed behandling etter behov og prioritering. Grundig rengjøring av gulv med flis etter behov og prioritering Sanitær: Fjerne rister og rengjøre sluker etter behov Rengjøre toalettbørste m. skål etter behov, eventuelt skifte ut disse 4. 4 Nedvask: Frekvens Skal den utføres med den frekvens som følgende gruppeoppsett viser: Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 9/11

11 Gruppe A: Legekontor, tannlegekontor, kjøkken, laboratorier, toalett og sanitærrom 1 gang i året. Gruppe B: Møterom, servicekontoret, kantiner og garderober 1 gang i året. Gruppe C: Klasserom, kontorer, korridorer, trapperom, idrettshall og fellesarealer 1 gang i året, med unntak av kontorer som utføres annethvert år, men kontorene skal likevel ha vindusvask en gang i året. Gruppe D: Arkiv, lagerrom, kopirom, bøttekott, sløydsal og tekniske rom Disse gruppene er de samme som i kvalitetsprofilen Arbeid som skal gjerast Kontrollere gardiner og møbler, vurder rengjøringsmetode Rengjøre og skure pulter og stoler Rengjøre lamper, kartoppheng, ventiler og lignende. Rengjøre tavler, tomme hyller og skap Rengjøre vindusflater innvendig, karmer og gardinbrett Rengjøre radiatorer/ovner samt bak disse Rengjøre vegger med lavtrykksprøyte og mopp Fjerne flekker på vegger og inventar Vaske under servanter og avfallsbøtter Vaske dispensere innvendig Skure gulvlister Rengjøre vaskbare flater i tak Polering av gulv. Oppskure og bone etter behov Rense gulvmatter Utvendig vask av vindusflater (dersom dette var med i tilbudet fra leverandør) Renholdsplan 2014, Skodje kommune s 10/11

Målet har vært å spesifisere en norm som gjør det mulig å vurdere og sammenligne renholdstjenesten med hensyn til kvalitet og kostnad.

Målet har vært å spesifisere en norm som gjør det mulig å vurdere og sammenligne renholdstjenesten med hensyn til kvalitet og kostnad. Innledning, bakgrunn og mål for arbeidet Gjennom interkommunalt samarbeid er det her utarbeidet en felles norm for renholdsstandard og renholdskvalitet. Det er tatt sikte på at normen for kvalitet skal

Detaljer

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling.

For noen virksomheter har det imidlertid vært nødvendig å utarbeide spesielt tilpassede ansvars og arbeidsfordeling. VEDLEGG 2 (B) ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordelingen mellom brukerne i den enkelte virksomheten og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles ønske om godt samarbeid.

Detaljer

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard

Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard Vedlegg 9 Sandnes Eiendomsselskap KF renholdsstandard SEKF Renholdsstandard 2014 1 Det skal kun brukes godkjente og miljøvennlige rengjøringsmidler til renholdsoppgavene. Daglig renhold: Gulvrengjøring:

Detaljer

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING

ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING VEDLEGG 1.2 ANSVARS - OG ARBEIDSFORDELING Ansvars- og arbeidsfordeling mellom brukere og servicemedarbeider er i utgangspunktet bygget på en felles standard. For noen driftsområder har det imidlertid vært

Detaljer

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune

Vedlegg 6. Ansvarsfordeling mellom bruker og leverandør. Røyken kommune Vedlegg 6. sfordeling mellom bruker og leverandør 1 Rom der barn oppholder seg Rydde før renhold 1 Plassere yttertøy og andre personlige eiendeler på knagger og hyller til sko eller låste skap. 2 Fjerne

Detaljer

Interkommunal norm for renholdstjenester.

Interkommunal norm for renholdstjenester. Interkommunal norm for renholdstjenester. * Samarbeidskommunene: Askøy Bergen Fjell Lindås Meland Osterøy Sund Øygarden Askøy Revidert utgave. Revidert des. 2011 1 Innhold 1. Innledning, bakgrunn og mål

Detaljer

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter

NS-INSTA 800 og anbudsdokumenter Høyskolen i Akershus, Kjeller 13. September 2007 Inger Dahl NS-INSTA kom i oktober 2000 Ble revidert og forenklet i 2006 1 Kvalitetsfrekvens Sier noe om hvor ofte den avtalte kvaliteten skal være oppfylt.

Detaljer

Ansvars- og arbeidsfordeling

Ansvars- og arbeidsfordeling Inneklima og brukerinvolvering Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere Steinkjer kommune Ansvars- og arbeidsfordeling mellom enhet Eiendom og brukere er et ledd i vårt arbeid med kvalitet,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Renhold Vest-Agder fylkesenhet og trafikkstasjon i Kristiansand Dokumentets dato: 21.10.2011 Saksnummer: 2011 B.1. Kravspesifikasjon B.2. KRAVSPESIFIKASJON B.2.1.

Detaljer

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer /

Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold HR Hovedrenhold (*) Kontorer / APPENDIX 1 TIL KRAVSPESIFIKASJONEN: TJENESTEBESKRIVELSE Det gjøres oppmerksom på at listen ikke er uttømmende over hvilket renhold som skal utføres. Standard tjenester: Lokale ES Ettersyn VR Vanlig renhold

Detaljer

Bilag 5: Renholdsplan. Dato:

Bilag 5: Renholdsplan. Dato: Bilag 5: Renholdsplan Dato: 7.12. 2012 Renholdsplan for Sven Oftedalsvei 6-8: SO8, 4.etg., NLH, Mezzanin & u.etg. (2 275 kvm) Type lokaler: Renholdsomfang KONTORER Inventar: Avfallsbeholdere tømmes. Pose

Detaljer

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET 1. RENHOLDSOMFANG Renholdsomfanget gjelder daglig renhold 6 dager i uken, tilsyn, periodisk renhold og hovedrenhold av Nationaltheatret. Bygget er variert med hensyn til

Detaljer

Vedlegg 4. Røyken Eiendom as Oppfølging og rapportering av kvalitet

Vedlegg 4. Røyken Eiendom as Oppfølging og rapportering av kvalitet Vedlegg 4. Røyken Eiendom as Oppfølging og rapportering av kvalitet Innholdsfortegnelse 1.0 KVALITETSPROFILER FOR DAGLIG RENHOLD 1.1 Romtyper i hver profil 1.2 Generelle kvalitetsnivåer 1.3 Tilleggskrav

Detaljer

Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder

Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder Anbudskonkurranse renholdstjenester publikumsområder Utfyllende informasjon i forbindelse med befaring 25.2.08 Definisjoner - renholdskvalitet Fullstendig renhold Fullstendig renhold kjennetegnes ved at

Detaljer

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING

SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING SJEKKLISTE FOR FLYTTERENGJØRING Av www.moveria.no. Forberedelser Tøm hele boligen for møbler, flyttekasser og eventuelle ting som fremdeles ligger i skap og skuffer. Ettersom eiendomsareal som garasje,

Detaljer

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig.

Klokkergården Studentboligtun UTVASKING - SPESIELT FOR DEG. Studentsamskipnaden i Vestfold 3303 7900 bolig.siv@hive.no www.sivbolig. Jif og gryteskrubb. Gardinene ristes / vaskes. Hybler med kjøkken: Skaper og platetopp vaskes. Kjøleskap vaskes og fryses av. Vifte vaskes og filter rengjøres. (Noen filter må byttes og ikke rengjøres.)

Detaljer

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig?

Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Hvordan utnytter vi ressursene i helsetjenesten best mulig? Behovet for sykehustjenester vil øke med 30% som følge av at andelen eldre øker vesentlig mer enn resten av befolkningen. Vi er i da færre unge

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

Høysesong: Fra 1. mai til 31. august renhold 7 x pr uke (Renholdet utføres mandag til fredag og lørdag morgen og kveld)

Høysesong: Fra 1. mai til 31. august renhold 7 x pr uke (Renholdet utføres mandag til fredag og lørdag morgen og kveld) LEVERANSEBESKRIVELSE Areal / område: Følgende områder skal rengjøres: Wergelands hus 1. og 2. etasje Eidsvollsbygningen i kjeller, 1. og 2. etasje Nordre Paviljong i 1. og 2. etasje Nordre Paviljong i

Detaljer

Tjenestebeskrivelse renhold

Tjenestebeskrivelse renhold 0 av 7 Driftsavdelingen Tjenestebeskrivelse renhold for NTNUs fakulteter og enheter levert av Driftsavdelingen Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47

Detaljer

Samarbeid. -over kommunegrensene.

Samarbeid. -over kommunegrensene. Samarbeid -over kommunegrensene. Kloke ord om samarbeid «Før alle av oss har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe.» Brown. Rosemary Samarbeid «Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremgang.

Detaljer

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800.

Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Bilag H Kravspesifikasjon Denne kravspesifikasjon overstyrer NS-INSTA 800. Dersom noe ikke står omtalt i dette dokument gjelder NS-INSTA 800. Detaljert informasjon og oversikter per sted ligger i vedlagte

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012

ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 Vedlegg 1 ARBEIDSBESKRIVELSE DAGLIG RENHOLD SANDVIKA VIDEREGÅENDE SKOLE 2012 INNHOLD: SIDE: FORORD 2 1.0 DEFINISJONER / KVALITETSMÅL 3 1.1 Renholdsobjekt 1.2 Fullstendig renhold 1.3 Optisk rent 1.4 Støvfritt

Detaljer

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker

Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil: D. INVENTAR Avfall/løst smuss, støv, flekker. HIMLING Avfall/løst smuss, støv, flekker 1. Fastsatte kvalitetsprofiler og - nivåer INVENTAR Nivå: 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 4 3 Flatesmuss 4 4 3 VEGGER 4 3 2 Flatesmuss 4 3 2 GULV Kvalitetsprofil: B Kvalitetsprofil: C Kvalitetsprofil:

Detaljer

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg

Vedlegg 2. Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Beskrivelse av ytelsen Renhold av kommunale bygg Innholdsfortegnelse 1.0 INNHOLD, OMFANG OG KVALITETSKRAV s 3 1.1 Driftsårets lengde 1.2 Kvalitetskrav 1.2.1 Fullstendig renhold 1.2.2 Optisk rent 1.2.3

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Renholdstjenester til HELFOs kontor i Mo i Rana Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Omfang bygg og lokaler (leveransen) 3 2.1 Lokaler 3 2.2 Beskrivelse av lokalene 3 2.3 Tidsrom

Detaljer

Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen. OPPDRAGBESKRIVELSE 1.1 Generelt Oppdragsgiver ønsker tilbud på leveranse av renholdstjenester til Jazz- og teaterhus Plassen. Tilbyder må sette seg godt inn i oppdragsgivers beskrivelse av oppdraget og

Detaljer

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG

Åsgårdstrand Studentboliger UTVASKING - SPESIELT FOR DEG Din hybel Madonna O 1 har fått bad + gang som nedvaskingsområde. avfettingsmiddel (f.eks. en blanding av grønnsåpe og salmiakk) - spray på, la virke litt, vask med skrubb, spyl av med dusjen og tørk over

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE RENHOLD Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

Inger Dahl, Ren Ekspertise,

Inger Dahl, Ren Ekspertise, NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester NS-INSTA 810:2011 Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester Standarden inneholder krav og anbefalinger om følgende:

Detaljer

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester

Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Detaljert arbeidsbeskrivelse av husvask tjenester Kjære kunden! Vårt mål er å tilpasse våre tjenester til ditt behov så godt som mulig. Dette skjemaet her er et middel til å oppnå dette målet. Derfor ber

Detaljer

Velkommen til Lønningstrand Leirsted!

Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Velkommen til Lønningstrand Leirsted! Kontakt Leirsted: 474 80 123 Bestyrer: 932 82 985 Vaktmester: 970 96 725 Adresse: Fleslandsvegen 72 5258 Blomsterdalen Kjære gjest! Hjertelig velkommen til Lønningstrand

Detaljer

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2011. RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2011 RHO3102 Reinhaldsfag/Renholdsfag Praksiskandidatar/Praksiskandidater / Lærlingar/Lærlinger Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015 RIKSARKIVET ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD 2015 1.0 FAGLIG ANSVAR Renholdet skal utføres av en profesjonell renholdsbedrift med høy faglig kompetanse hos det utførende personalet. Metodehenvisninger

Detaljer

1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS

1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS VEDLEGG 2. SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Beskrivelse av renhold og vinduspuss, samt renholdsomfang ved UiB. 1. BESKRIVELSE - RENHOLD OG VINDUSPUSS 1.1 GULV Renholdsfirma overtar ansvar for lokalene i den

Detaljer

Krav til renholds overflater, Inngangspartier, renholds sentraler og Bøttekott. Revidert

Krav til renholds overflater, Inngangspartier, renholds sentraler og Bøttekott. Revidert Rengjøringssentral og bøttekott: Arealkrav må hensyn taes: Bøttekott = minimum 3 m 2. ett pr. etasje unntatt etasje med rengjøringssentral. Rengjøringssentral for skoler, kontorbygg, Pleie, Omsorgsinstitusjoner

Detaljer

Kravspesifikasjon. for. 1.2 Prisskjema 1.3 Bilder NFI

Kravspesifikasjon. for. 1.2 Prisskjema 1.3 Bilder NFI Kravspesifikasjon for anskaffelse av renholdstjenester Anskaffelsesnr. 11/00682 Norsk filminstitutt (NFI) Vedleggg til kravspesifikasjon: 1.1 Renholdsplan Filmens hus, Dronningensgate 16-1, 2, 3, 4, 6

Detaljer

Hvorfor en renholdsplan?

Hvorfor en renholdsplan? Norsk Kommunalteknisk Forening 23. oktober 2014 God planlegging gir riktig renholdsøkonomi Per Arne Løvstad, Ren-Consult AS Ta kontakt: per.arne.lovstad@renconsult.no Tlf: 47348283 Hvorfor en renholdsplan?

Detaljer

Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Oppdragsgivers kravspesifikasjon Oppdragsgivers kravspesifikasjon Innhold 1 OVERORDNET BESKRIVELSE AV BEHOV, RAMMEBETINGELSER OG FORMÅL... 2 1.1 Krav til besvarelsen... 2 1.2 Bakgrunn og formål med anskaffelsen... 2 2 LEVERANSEOMFANG...

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Rengjøring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund 1 INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Rengjøring Rengjøring på tradisjonelt vis er oftest tidkrevende, slitsomt og belastende på ryggen. De fleste av oss står krumbøyd

Detaljer

Beskrivelse av arealer og kvalitet på renhold i Konkurransetilsynet.

Beskrivelse av arealer og kvalitet på renhold i Konkurransetilsynet. Vedlegg 1 Renhold Beskrivelse av areal Beskrivelse av arealer og kvalitet på renhold i Konkurransetilsynet. 1. Innledning Konkurransetilsynet leier lokaler i Olav Kyrres gate 8, (gamle Telegrafbygningen)

Detaljer

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr

Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr Renholdsplaner og struktur i renholdet Hva er renhold Hva er smuss Renholdsplaner Renholdsmetoder og utstyr RENHOLD ET FAG? En profesjonell renholder skal løpende kunne vurdere hva som må til for å fjerne

Detaljer

Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen

Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon av tjenesteytelsen Vedlegg A - Oppdragsgivers spesifikasjon 1.1 Innledning Politihøgskolen skal kjøpe tjenester til daglig renhold, vinduspuss, hovedrengjøring og matteleie i vår bygningsmasse i Bodø. Reetablering av gulvene

Detaljer

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20

Vaskeanvisning for innendørs sportsgulv Versjon 2.2 2014.07.20 Daglig renhold Atramex Starcleaner Citro Sport / Atramex 625 Orangeclean Flekkfjerning Atramex 625 Orangeclean Spesifikke urenheter og overflateendringer, som fargeforandringer; skader; tyggegummi etc.

Detaljer

Minikjøkken: Skap, platetopp og vifte vaskes. Kjøleskap fryses av og rengjøres.

Minikjøkken: Skap, platetopp og vifte vaskes. Kjøleskap fryses av og rengjøres. Din hybel Ollebakken B10 har fått bad med wc som nedvaskingsområde. Tak, vegger, gulv, dør, lister, sanitært utstyr, speil, hyller, evt. annet inventar. Vindusvask av grønnsåpe og salmiakk) (f.eks. en

Detaljer

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato:

Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet. Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: Bestilling til Sørum kommunale eiendomsforetak (KF) Behovsutredning ny barnehage på Vardefjellet Fra kommunalsjef for Utdanning Dato: 17.09.2012 1 Behovsutredning Bygget skal dekke følgende behov: Barnehage

Detaljer

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage

Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Internkontroll rutiner for hygiene, mat og avfallshåndtering i Solandsbakken barnehage Hensikt med rutiner er å sikre styring og kontroll med kritiske punkter som kan true matsikkerheten i barnehagen.

Detaljer

Vaskeveiledning finner du på side 3 og brannvern side 4. Kontaktperson i støttegruppa: Annette Øgaaard mob 99006838.

Vaskeveiledning finner du på side 3 og brannvern side 4. Kontaktperson i støttegruppa: Annette Øgaaard mob 99006838. GUDSTJENESTE med JETRO som vertskap Hvordan vi forbereder, gjennomfører og avslutter samlinger i kirken slik at de blir gode opplevelser i fine omgivelser. Hjelp til gruppeledere (Dette dokumentet og en

Detaljer

DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester

DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON. Renholdstjenester DEL II Bilag 1 KRAVSPESIFIKASJON Renholdstjenester Saksnr.: 14/332 Renholdstjenester 14/332 Side 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Leverandørs forutsetninger for leveransen... 3 3 Absolutte minimumskrav til

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon. Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai

Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon. Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai Konkurransegrunnlag Del B Kravspesifikasjon Renholdstjenester ved Fv.63 Servicebygg på Linge ferjekai Dokumentets dato: 18.01.2011 Saksnummer: 2010162169 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov

Detaljer

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR

ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR ANBUDSGRUNNLAG BARNEHAGEBYGG FLEKKEFJORD KOMMUNE DEL 1 KRINGLA BARNEHAGE MØBLER OG INVENTAR Dscf8118 - ROM FUNKSJON INVENTAR VINDFANG Rom 107 og 144 FINGARDEROBE Rom 102, 110 Rom 136 og 143 Felles inngang

Detaljer

LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER KONNERUD/FJELL

LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER KONNERUD/FJELL Drammen Eiendom KF VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON Kontrakt for LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER KONNERUD/FJELL Saksnummer:16/1251 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. OPPDRAGETS OMFANG... 3 2. GENERELL BESKRIVELSE

Detaljer

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø VERNEOMRÅDE KJØKKEN Oppdateres årlig innen.... (tidsfrist) AVDELING DATO DELTAKERE NAVN SIGNATUR Avdelingsleder Verneombud Representant (er) ansatte Andre

Detaljer

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus

Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus Informasjon til leietakere av Langhus speiderhus 1.Langhus speidergruppe av Norges speiderforbund Besøksadresse: Bøhlerveien 6, 1405 Langhus Postadresse: Postboks 110, 1403 Langhus E-post: gruppen@1langhus.no

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR TILBUD/KONTRAKT Prosjekt nr: 2495362 MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR 29.10.2010 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405-3430-NS3431 1.2 Oppdatert for NS 8405 01.12.09

Detaljer

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Prosjekteringsanvisning, Rent bygg Fylke dato: Filnavn: Ver rent bygg.doc FEF dato: 261109 Side: 1 av 10 Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Med oppdragsgiver/tiltakshaver menes her Troms fylkeskommunen.

Detaljer

INSTA 800 Quick guide

INSTA 800 Quick guide INSTA 800 Quick guide omtanke solidaritet samhold Innhold Forord... 2 1. Definisjoner... 4 2. Fem kvalitetsnivåer........................ 5 3. Fire objektgrupper... 6 4. Lett og vanskelige tilgjengelige

Detaljer

- RENHOLDSVENNLIGHET

- RENHOLDSVENNLIGHET NASJONAL INNEKLIMAKONFERANSE 2017 HVA SKAL TIL FOR Å FÅ TERNINGKAST 6? - RENHOLDSVENNLIGHET Steinar K. Nilsen Seniorforsker, SINTEF Byggforsk Hva regelverket sier: Arbeidsplassforskriften: Stiller krav

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll Kvalitet REGELMESSIG RENHOLD... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll Kvalitet REGELMESSIG RENHOLD... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 1.2 Kvalitet... 3 2 REGELMESSIG RENHOLD... 3 2.1 Tilleggstjenester regelmessig renhold... 4 2.2 Periodisk

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE

INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE INTERNKONTROLLSYSTEM RENDALEN BARNEHAGE Dette dokumentet for internkontroll gjelder for hele Rendalen barnehage. Internkontrollsystemet er med å sikre at vi har en god hygiene på vår arbeidsplass og at

Detaljer

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET

KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET KRAV TIL INNFLYTT FØRSTE DAG I LEIEFORHOLDET Boligen overlates i slik den stand den er ved overtakelse jfr. Husleieloven 2-5. Leietaker og megler skal gå igjennom boligen ved overtakelsen og fylle ut overtakelsesprotokoll,

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1.

Detaljer

Ordensregler. for boenhetene

Ordensregler. for boenhetene Ordensregler for boenhetene 12.03.2012 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den daglige kontakten med utleier og leietakere er basert på bestemmelser i leieavtaler og den svenske utleieloven, men også på

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013

Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013 Renholdstjenester til Meland kommune Svar på spørsmål til konkurransen etter befaring 4.12.2013 Innhold 1. Innledning... 2 2. Svar på spørsmål... 2 3. Presiseringer og endringer til konkurransedokumentene...

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS

LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS LEIEKONTRAKT FOR MARIDALEN VELHUS Utleier: Leietaker: forening Kasaveien 1, 0890 Oslo Navn: Adresse: Telefon: Mobil Utleieformål Leieforholdets varighet: Fra dato: Kl. Til dato: Kl. Arrangement dato Utleiearea

Detaljer

Kaffekos eller felleslunsj for JETRO-gruppa

Kaffekos eller felleslunsj for JETRO-gruppa GUDSTJENESTE med JETRO som vertskap Hvordan vi forbereder, gjennomfører og avslutter samlinger i kirken slik at de blir gode opplevelser i fine omgivelser. Hjelp til gruppeledere (Dette dokumentet og en

Detaljer

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal.

ROM. Rev. X, FORELØPIG Utstyr og inventar. Leverandør. MK-utstyr Utstyr. AV-utstyr. Renhold Møbler. Enhets. Annet. Antal. og inventar BYGG A A 101 VF/trapperom 27,2 A 102 Korridor 105,0 A 103 Personal kantine 56,9 A 104 Kantine 126,4 A 105 Kantine 66,7 A 106 Korridor 9,6 A 107 WC 9,6 A 108 WC 9,7 A 109 Bibliotekar 9,8 A 110

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø

Detaljer

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET

UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET UTFLYTT SISTE DAG I LEIEFORHOLDET Når det nærmer seg dato for utflytt vil vår utleieavdeling kontakte leietaker for å avtale tidspunkt for tilbakelevering av boligen. Bolig må ved utflytt være ryddet og

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK

Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Taes med av RIV Taes med av RIE Sanitærutstyr ARK Kjøkkeninnredning ARK Dusj Utslagsvask Håndvask i rustfritt stål HC vask HC WC med håndgrep WC Drikkefontene i rustfritt stål Håndvask med berøringsfritt

Detaljer

DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011

DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011 DRIFTSFORUM 14. SEPT. 2011 TEMA; RENHOLD ( MÅ DET NØDVENDIGVIS VÆRE ET RENT HELVETE??) Renholdsbransjen - en mye omtalt og utsatt bransje Har fått stempel av å være en litt rufsete Cowboy bransje Lav status

Detaljer

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER

Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Bilag 1- KRAVSPESIFIKASJON RENHOLDSTJENESTER Innhold 1. Oppdragets omfang... 2 1.1. Generelt om kvalitet på renholdet... 2 1.2. Krav til renholdsmetoder... 2 1.3. Tidspunkt for gjennomføring av renholdet...

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM

Vedlikeholdsveiledning LINOLEUM Vedlikeholdsveiledning Generell informasjon Denne informasjonen gjelder linoleum i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det egne detaljerte

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD FREI ADMINISTRASJONSBYGG

ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD FREI ADMINISTRASJONSBYGG ARBEIDSBESKRIVELSE FOR DAGLIG RENHOLD FREI ADMINISTRASJONSBYGG INNHOLD: FORORD 1.0 KVALITETSMÅL 1.1 Fullstendig renhold 1.2 Optisk rent 1.3 Støvfritt 1.4 Andre presiseringer 2.0 ARBEIDSOMFANG OG FREKVENSKODER

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING

SØKNAD OM GODKJENNING SØKNADSSKJEMA FOR GODKJENNING AV SKOLER OG BARNEHAGER I RØYKEN KOMMUNE ETTER «FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.» SØKNAD OM GODKJENNING AV Underskrifter: Sted, dato Styrer Adresse

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2

2 BOLIGENS INTERIØR... 1. GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 2 BOLIGENS INTERIØR INNHOLDSFORTEGNELSE 2 BOLIGENS INTERIØR... 1 GULV... 2 Tørre rom... 2 Våtrom... 2 Balkonger... 2 VEGGER... 3 Maling på vegger (gipsplater og betong)... 3 Gerikter... 3 Vindusbrett...

Detaljer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer

BIOFA. Renhold og pleie. av oljet parkett og heltregulv. Renholdsanvisning. Pleieanvisning. Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer BIOFA Renhold og pleie av oljet parkett og heltregulv Renholdsanvisning Rengjøring 1. Av små til middelstore arealer tørt renhold side 3 fuktig renhold side 3 2. Av større arealer maskinrengjøring side

Detaljer

Vedlikeholdsveiledning VINYL

Vedlikeholdsveiledning VINYL Vedlikeholdsveiledning VINYL Generell informasjon Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE

Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE Rengjøringskvalitet INSTA 800 QUICK GUIDE Innhold Forord........................................ 2 1. Definisjoner............................... 4 2. Fem kvalitetsnivåer........................ 5 3. Fire

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema

Karlsøy Kommune. Utvidelse Hansnes Barnehage. Rombehandlingsskjema Karlsøy Kommune Utvidelse Hansnes Barnehage Rombehandlingsskjema Prosjekt: Utvidelse Hansnes barnehage.~ 2 ~ Grovgarderobe Rom nr: 01 -Senket gulv m/rist og sluk, min.2*3m(rom 1og2) -3stk Tørkeskap -Stikkontakter

Detaljer

Fjordane Tingrett Del 2 Bilag 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

Fjordane Tingrett Del 2 Bilag 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Fjordane tingrett 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Oppdraget gjelder renhold av Domstoladministrasjonens

Detaljer

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG

Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG 0.6.9 Prosjekteringsanvisning, Rent tørt bygg Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: rent tort bygg FEF dato: Side: 1 av 10 Prosjekteringsanvisning RENT OG TØRT BYGG Med oppdragsgiver / tiltakshaver menes her

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

Anbudskonkurranse renholdstjenester til Vivas lokaler i Lier. Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester. Viva IKS. Vedlegg 1 - Leveransen

Anbudskonkurranse renholdstjenester til Vivas lokaler i Lier. Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester. Viva IKS. Vedlegg 1 - Leveransen Rammeavtale for kjøp av renholdstjenester Viva IKS Vedlegg 1 - Leveransen INNHOLDSFORETEGNELSE 1 Bygninger og rombeskrivelser... 2 1.1 Kvalitetssystem NS-INSTA 800:2010... 2 1.2 Kontroll av rengjøringskvalitet...

Detaljer

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON

BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON Kontraktsområde: Renholdstjenester Øvre Romerike tingrett 1 BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON 1. OPPDRAGET Oppdraget gjelder renhold av Øvre Romerike tingretts

Detaljer

Leiekontrakt for Maridalen velhus

Leiekontrakt for Maridalen velhus Leiekontrakt for Maridalen velhus Utleier: Maridalen Velforening, Kasaveien 1, 0890 Oslo Bankgironr. 7878.06.36555 Leietakers navn Adresse Telefon Utleieformål Bankkonto nr. (for tilbakebetaling av depositum)

Detaljer

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema

Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestilling av 2 barnehager med funksjonskrav og arealskjema Bestiller: Oppvekst og kulturetaten ved oppvekst- og kultursjef Bestilling: 1 barnehage med 8 avdelinger med beliggenhet ved idrettsplassen i

Detaljer

Vedlikeholdsvei- FLOTEX

Vedlikeholdsvei- FLOTEX Vedlikeholdsvei- Generell informa- Denne informasjonen gjelder Flotex i offentlig miljø Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. STOPP STØVET ALLEREDE I ENTREEN Sørg for å ha et effektivt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL B KRAVSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL B KRAVSPESIFIKASJON Drammen Eiendom KF KONKURRANSEGRUNNLAG DEL B KRAVSPESIFIKASJON Rammeavtale for LEVERING AV RENHOLDSTJENESTER STRØMSØ OG BRAGENES VEST Dato: 3.9.2012 Saksnummer:12/4012 Side 1 av 14 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET

BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET BESKRIVELSE AV RENHOLDSOMFANGET Se byggoversikt i eget dokument 1. RENHOLDSOMFANG Renholdet skal gjennomføres frekvensbasert, bestående av regelmessig renhold, periodisk renhold og hovedrengjøring. Vedlagte

Detaljer