ÅRSBERETNING FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen Arne Falkanger 1957 Reidar Jørgensen 1967 Magne Asbjørn Haave 1967 Eivind Kierulf 1957 Astrid Olsen 1977 Rolf Høyem «Bjørneskremmer» / årbok for TT 1982 hadde jeg et bilde fra Rensbekkseter med denne tekst: «Er det Rensbekkseters eget E-verk dette skal bli?» Fra sakkyndig hold har jeg nå fått høre at denne stokk ikke var noe leketøy, men en «bjørneskremmer» som ble brukt i eldre tider. Stokkens venstre ende hadde skovler som dreide stokken rundt når vann fra bekken ble satt på. I stokkens andre ende var slått inn en plugg. Under fart slo denne plugg mot en metallplate. Det utviklet seg et veldig spetakkel som noen enhver kunne bli redd for! Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans Thor Tharum 1947 Hilmar Nilsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Erling Nilsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkeland 1967 Astrid Olsen 1967 Magna Kjelland 1967 Bjarne Eriksen Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1962 Ragnhild Næssmo 1962 Asbjørn Claussen 1967 Svein Grøtte 1. FORENINGEN 1969 Rolf Høyem 1970 Magnhild Lereggen 1970 Tor Johansen 1974 Fritz Christensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen 1980 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor Brandfjell 1985 Anne-Mari Bergquist 1979 Nils M. Vaagland 1982 Inga Stokke 1985 Johan Blome MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år

2 I*?! GILDE GRILLPØLSER ' "' 'T}^'/,'/^'"' Smaker som pølser skal smake tf GILDE Bøndernes Salgslag TILLITSVALGTE Styret: Formann Karl H. Brox, nestformann Erik Stabell, Carl S. Bjurstedt, Trond Ekker, Kristine Furan, Sven Kolstad, Roar Rønning, Jorun Svingen. Rådet: Fritz Christensen, Nils Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Rolf Høyem, Sverre R. Kirksæther, Gustav Lien, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Franck Rindal, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland. Desisorer: Hans J. Jonassen, Amund Stav. Revisor: Magne Flack. TILSYN - KOMITEER - UTVALG Tilsyn: Bårdsgården Dindalshytta Gjevilvasshytta Græsli Jøldalshytta Kjøli Kårvatn Nedalshytta Orkelsjøhytta Ramsjøhytta Schultzhytta StorerikvoUen Trollheimshytta Væktarhaugen Trond Ekker Roar Nålsund Helge Mjøen Jan Ivar Bruheim Toralf Aune Morten Aune/Ivar Maske Kåre Kopreitan Bjørn Dyrdal Kristian Sakshaug Gustav Lien Odd Johnsen/Ivar Hjulstad Thor Risan Erik Hansen Kristine Furan Arbeidsutvalg: Karl H. Brox, Kristine Furan. Sven Kolstad, Erik Stabell. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge- og utstyrskomité: Alfhild Dyrdal, Kristine Furan, Ivar Maske, Astrid Olsen, Erik Stabell, Jorun Svingen. Eiendomsforvaltning: Trond Ekker SKOMAGASINET Den Grønne Brygge»0m)OATEH42 Møtekomite: Carl S Bjurstedt, Ivar Maske Tilsyn med ruter og kart: Rolf Høyem Turkomite: Carl S. Bjurstedt, Anne Karin Braathen, Ivar Maske. Fjellsportgruppe: Carl S: Bjurstedt, Torgeir Flatjord, Fredrik Gaustad, Frode Hove, Ruth Reitan. Valgkomite: Gustav Lien, Alfhild Dyrdahl, Jorun Svingen (styrets repr.)

3 Årbokkomité: Per A. Strickert (redaktør), Ivar Maske. Bladkomite: Bjørn Rygh (redaktør), Karl H. Brox, Sven Kolstad. Falkangers fond: Karl H. Brox, Trond Ekker, Gustav Lien. Klingenbergs gave: Trond Ekker, Nils Daae Rogstad, Nils M. Vaagland. N.T.F.s Landsstyre: Frants-G. Mørch, 1. varamann: Hans Brattas, 2. varamann: Karl H. Brox N.T.F.s Naturvernkomité: Erik Stabell. Komite for langtidsplanlegging: Karl H. Brox, Anne-Mari Bergquist, Kristine Furan, Sven Kolstad, Ivar Maske, Erik Stabell. Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar Solie. Hovedkomite for 100-årsjubileet: Karl H. Brox, Anne-Mari Bergquist, Trond Ekker, Sven Kolstad, Gustav Lien, Frants-G. Mørch. ADMINISTRASJONS Foreningens daglige drift har i 1985 vært ivaretatt av forretningsfører Anne-Mari Bergquist, Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. GENERALFORSAMLING I TRONDHJEMS TURISTFORENING 07J5J5 Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet den kl Formann Karl H. Brox ønsket velkommen til Trondhjems Turistforenings 98. ordinære generalforsamling. Formannen refererte til innkalling i Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til 5 i lovene. Det var ingen innsigelser og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Årsberetningen 1984, regnskap 1984 og budsjett 1985 var utlagt på foreningens kontor fra Før man gikk over til sakslisten mintes man Helge Foss som var gått bort siden siste årsmøte. Saksliste i henhold til 5 i lovene: 1. Årsberetning for Revidert/desidert regnskap for Budsjettforslag for Fastsettelse av kontigent for Valg 6. Innkomne forslag

4 Karl H, Brox (red.) OiiLHEINE.^^HK. Fotografier: Fotoarafler: Jørn Bøhmer Olsen/ Rolf Sørensen Her er praktboken om Trollheimen,overdådig illustrert med fotografier. Boken er skrevet av våre fremste kjennere av fjellområdet og skildrer Trollheimens historie og fotturismen gjennom 100 år, Innerdalen og tindeverdenen, planter og dyreliv, jakt og fiske. Det er utarbeidet en grundig og detaljert beskrivelse av sommer og vinterturer i området.,.,^ GYLDENDAL '^^ "^å^^rf^'js^^^^;i^^^,^ r{j^''/ Tilstede var 27 medlemmer, alle stemmeberettige. Valgt til å undertegne protokollen ble Johs. Havig og Anna Britt Wavold. Valgt til å telle stemmer ble Erik Hansen og Thor Risan. Sak 1. Årsberetning Årsberetningen ble enstemmig godkjent Sak 2. Regnskap 1984 Regnskapet ble enstemmig godkjent Sak 3. Budsjett 1985 Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent Sak 4. Fastsettelse av konitngent Styret foreslo ikke å endre ekontingenten for 1986, men tar forbehold om å regulere denne i henhold til 5 pkt. 5 Sak 6. Valg Formannen overlot ordet til valgkomiteen v/frants-g. Mørch som redegjorde for hvem som sto på valg og leste valgkomiteens forslag. 4 fra styret er på valg. Valgt ble: Trond Ekker, styremedlem, gjenvalg Roar Rønning, styremeelem, gjenvalg Jorun Svingen, styremedlem, ny Carl S. Bjurstedt, styremedlem, ny 4 medlemmer av rådet er på valg Valgt ble: Rolf Høyem, gjenvalg Nils M. Vaagland, gjenvalg Nils Flåa, ny Sverre R: Kirksæther, ny -A^e^^. WBt^^i^ Lønnet revisor Magne Flack ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens forslag. Kritiske revisorer Hans J. Jonassen og Amund Stav ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens forslag. Medlemmer til valgkomiteen. Styret foreslo: Gustav Lien og Alfhild Dyrdahl, og disse ble valgt. Formannen takket valgkomiteen for arbeidet. Sak 7. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer.

5 Etter at generalforsamlingen var avsluttet ba Frants-G. Mørch om ordet og redegjorde for situasjonen ang. Norske Turistforeningers Forbund. Utvalget som ble nedsatt på landsstyremøtet i 1984 vil legge fram et forslag til ny modell av Forbundet som både gjensidighetsforeningene og samarbeidsforeningene kan leve med. Forslaget vil bli behandlet på landsmøtet til høsten og Mørch henstilte til styret og rådet å behandle saken grundig før den legges fram på T.T.s generalforsamling i Naturen greier sin farvelegging selv. Men gjelder det maling av hytter og hus, da står vi til tjeneste. Østerlie's Farvehandel A.s Dronningens gt. 42 DEN BIA MELKESJ Styremøter: Det er holdt 17 styremøter og behandlet 141 saker. Arbeidsutvalgsmøter: Det er holdt 5 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 38 saker. I tillegg er det holdt et møte mellom vertinner/tilsyn og bygge- og utstyrskomiteen. Rådsmøter: Det er holdt 3 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 26.02, og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1984 og budsjett De andre møtene var av orienterende art. Årsmøte NTF: Møtet ble holdt i Horten IT var representert ved Karl H. Brox, Trond Ekker, Sven Kolstad, Frants-G. Mørch og Erik Stabell. Landstyremøter NTF: Nr. 1 ble holdt i Skien Nr. 2 ble goldt i Kristiansand Nr. 3 ble holdt i Oslo Nr. 4 og 5 ble holdt i Horten og Nr. 6 ble holdt i Oslo Møte nr. 2, 4 og 6 ble representert ved Frants-G. Mørch. På møte nr. 1, 3 og 5 møtte Hans Brattas. Arbeidsutvalgsmøter NTF: Frants-G. Mørch ble gjenvalgt til 1. viseformannen i arbeidsutvalget i NTF. Han deltok på møtene og Sekretærmøte: Møtet ble holdt i Horten TT var representert ved Anne-Mari Bergquist. N.T.F.s Naturvernmøter: Det er holdt 3 møter i 1985, 06.02, og Ved alle møtene var TT representert ved Erik Stabell.

6 Alltid gode tilbud fra: 2. TRAFIKKEN I FJELLET 1985 ble et godt år for foreningen. Påskesesongen var meget bra og besøket gikk opp med 540 overnattinger i forhold til Sommersesongen ble også meget bra og besøket gikk opp med 2232 overnattinger. Åpningstidene på de betjente hyttene, bortsett fra Schultzhytta, ble utvidet til noe som viste seg å være vellykket. Besøket på de selvbetjente hyttene har økt med 374 overnattinger. Utleie utenom sesong har derimot gått ned med 162 overnattinger. Totalt er økningen i 1985 på 2984 overnattinger, eller 21% fra i VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det er også i 1985 gitt verdifull hjelp til vedlikehold av hyttene, både i form av arbeidsinnsats og tjenester av forskjeuig ^rt. Vi retter en varm takk til alle som har bidratt til hyttenes vedlikehold og forbedring. Dindalshytta Matlageret i uthuset er ikke musesikkert. Dette skal bli forbedret, hvis muhg. Uthuset har fått nytt takbelegg samtidig som defekt taktro erskiftet ut. Hytta er i god stand. Gjevilvasshytta Det er satt opp nytt gjerde rundt hytta i Det er behov for en del oppussing av sanitærrom i kjelleren og drenering på baksiden av hytta. Ellers er hytta i god stand. Græslihytta Styret har vedtatt omfundamentering av hytta, men byggmester måtte utsette arbeidene til Det er utført vanlig utbedringsarbeid og tiltak for å sikre at hytta står fram til utbedringsarbeidene blir utført. Grunnundersøkelser ér utført og har påvist at det er fjell fra 5 til 150 cm under bakken der hytta ligger. Jøldalshytta Det er utført fagmessig vedlikeholdsarbeider i Hytta er i god stand. Kjøli Det er behov for omfattende reparasjoner av fundamenter under hytta og uthuset. Nedalshytta Hytta er i meget god stand. Paneling av spisestue er påbegynt og vil bli fullført i Det er anlagt ny parkeringsplass like nedenfor hytta med plass til ca. 50 biler. STIKLESTADVN. 3, 7000 TRONDHEIM - TLF Orkelsjøhytta Ombygging av hytta er sluttført med isolering og nypaneling av sørveggen. Rydde arbeid er utført. Hytta er fra høsten 1985 utstyrt med et begrenset proviantlager. Oppsetting av gjerde rundt hytta og pengekasse mangler før ombygginga er komplett. 1^1

7 Ramsjøhytta Etter utbyggingen er hytta naturiig nok i meget god stand. Sommeren 1984 ble det foretatt tilsåing av områdene rundt hytta og i løpet av siste sommer er det dannet en fin gressbunn i sårene. Endel gamle materialer ligger fortsatt i stabel utenfor hytta, men disse vil sannsynligvis bli brukt til opptenningsved i løpet av kommende sesong. Flere fotturister har ytret ønske om muligheter for å tørke tøy utendørs og dette ønsket vil bli imøtekommet. Schulzhytta Ved påsketider ble det konstatert at vannforsyninga til hytta var redusert. I løpet av sommeren ble det lagt ny vannledning til hytta og samtidig ble det lagt avløpsledning og ny 3-kamret slamavskiller med 2 infiltrajonsgrøfter ble satt ned. Den gamle slamkummen av tre var ødelagt. Hoveddrensledninga fra hytta ble lagt om. Samtidig ble utført diverse utbedringstiltak. StorerikvoUen Hytta har ikke hatt skikkelig vannforsyning vinters tid og utbedringstiltak har hittil ikke ført frem. Drensledning som skal samle grunnvannet langs fjellet under ca 2 meters løsmasselag er gravd ned i ca. 100 meters bredde. Om dette vil fungere får vi svar på vinteren -86. Ny utedo(gave fra det svenske Statens Naturvårdsverk) er plassert øst for hytta. Det har vært utført en god del vedlikeholdsarbeider på hytta i Kjelleretasjen er pusset opp og malt. Hytta er i bra stand. Trollheimshytta Det er utført en del rutinemessig vedlikeholdsarbeider også i 1985 og hytta er i god stand. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av Harald Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av ham. Kvarteret er i meget god stand. Kårvatn Kvarteret eies av Erik Halle, og alt nødvensig vedlikehold blir utført av ham. Kvarteret er i meget god stand. Væktarhaugen Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og alt nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. I tillegg har vi kvarteravtale med Innerdalshytta.

8 BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM VADING OG MERKING AV RUTER Før påske ble det kjørt ut vinterstaker på strekningen Nordpå i Haltdalen - Litlbukkhammaren (på ruten til Græsli i Tydal). Disse ble i løpet av sommeren satt ned permanent. Samtidig ble det kjørt ut 300 trykkimpregnerte planker og en del påler i terrenget rundt Djupholma. Disse ble i løpet av sommeren montert som klopper i de våteste myrpartiene ved Djupholma. Trondheim Elektrisitetsverk forlenget i sommer broen over Djupholma, slik at en nå, selv ved høyeste vannstand, skal komme tørrskodd over. I TroUheimen er det bygget bro over Kvernbekken, Raudbekken og Moabekken, alle på østsiden av Gråsjøen på ruten mellom TroUheimshytta og Gråhaugén. Minilla er på forsommeren når den går flomdiger, og etter langvarige regnværsperioder, vanskelig å komme over. I sommer er det montert et kombinasjonstau over elva for å lette vassingen. Etter forslag fra fagfolk ved Trøndelag teledistrikt er det foretatt endringer med antennene på TroUheimshytta og Jøldalshytta. Vi håper at sambandet på disse hyttene nå vu fungere tilfredsstillende. JERNVARER VERKTØY KJØKKENUTSTYR ELEKTRISK UTSTYR OVNER OQ KAMINER BYGNINGSARTIKLER REDSKAPER HAVEMØBLER INDUSTRIVEIEN HEIMDAL s\okolade shoper glede 4. INFORMASJON Publikasjoner: Årboken Årboken ble trykt opp i et opplag på eksemplarer og sendt alle hovedmedlemmer og medlemmer over 67 år, alle norske turistforeninger. Svenska Turistforeningen m.fl. Boken fikk positiv omtale. Redaktør for boken var Per Amund Strickert. Medlemsblad Det ble gitt ut fire nr. av medlemsbladet «Fjellvandring» i 1985 i samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening. Bladet ble godt mottatt av medlemmene. Medlemsmøte Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Tore Mo og Erik StabeU fortalte om fellesturer og turmuligheter i vinterfjellet. Møtet var meget godt besøkt. støtt foreningen med Deres medlemsskap Høstmøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Trond Ås, Trond Strømgren og Hege Martens kåserte og viste lysbilder «Gjennom regnskogen til New Guineas fjeuverden». Carl Bjurstedt og Frode Hove orienterte om turkomitéen og fjellsportgruppas program og arbeide. Formann Karl H. Brox overrakte foreningens hederstegn Reinrosa med gull eikekrans til Anne-Mari Bergquist. Møtet var meget godt besøkt.

9 Åpent møte på Oppdal 15. januar inviterte foreningen tu «Fjellkveld» for medlemmer og interesserte på Oppdal Turisthotell. Det ble orientert om aktueue TT-saker og om arbeidet med Verneplan for TroUheimen. Jon Østeng Hov kåserte og viste lysbilder. 5. FELLESTURER - KURS Seminar Det ble ogsi i 1985 arrangert seminar for de ansatte ved turistforeningenes kontorer. Vertskap for seminaret i 1985 var Troms Turiag og turen var lagt til Indre Troms. Trondhjem Turistforening var representert ved Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. En god bankforbindelse gir resultater i det lange løp ABC-BANK BERGEN BANK BØNDERNES BANK a-s DnC TRØNDELAG FORRETNINGSBANKEN a-s KREDITKASSEN- FISKERNES BANK SAMVIRKEBANKEN a-s SPARESKILLINGSBANKEN SPAREBANKEN MIDT-NORGE Fjellsportgruppa Også i 1985 fortsatte trenden fra tidligere år, med kraftig økning i Fjellsportgruppa sin akativitet og oppsluting. Pr. 1. november hadde FjeUsportgruppa 210 betalende medlemmer. Fjellsportgruppa arrangerte i turer, 2 kurs, 2 åpne medlemsmøter og 2 dugnader. Tilsammen deltok 273 på tur. Av arrangementene kan nevnes: Nyttårsfeiring på Gjevilvasshytta med 35 deltakere, tradisjoneu vinterkurs med snøhuletur til SnøfjellkoUan på Dovre i mars, 11 deltakere. Vintersesongen forøvrig inneholdt hytte- og telttur tu Sylene, Oppdalsfjella, Dovre og Trollheimen. 19 personer opplevde fire skidager i fantastisk vær under 17.mai-turen på Hestbrepiggane. Brekurset samlet 16 deltakere, Leif Strand var faglig ansvariig. Praksis på Svellnosbreen samtidig med åpen bretur dit, totalt dro 40 personer til Jotunheimen denne helga. Sommerturen besto av en ukes fast teltleir med i alt 37 deltakere, med Gjendebu som utgangspunkt for bre- og toppturer i Midt-Jotunheimen. Høstsesongen inneholdt helgatur til Grøvudalen, TroUtindane og MarenvoUen. Det ble arrangert dugnader på Dindalen og GræsU, med vask, rydding og vedlikehold. GenereU har turene samlet fra ca. 10 til 25 personer. Åpne medlemsmøter ble arrangert vår og høst, med orientering om Fjellsportgruppa, lysbildekåseri og servering. Medlemsbladet «i Hytt og Vær» er utgitt med fem eksemplarer. Økonomien er relativt god, bl.a. har overskudd av kurs blitt brukt tu komplettering av vårt breutstyr. Årsmøtet ble avholdt i november med 51 personer tilstede. FjeUsportgruppa har befestet sin stilling som et aktivt innslag i Trondhjems Turistforening virksomhet. Oppslutningen om FjeUsportgruppa er etter hvert blitt så stor at^vi er med glede på den økende aktiviteten i Turkomitéen, som et alternativt tilbud til våre medlemmer. Styret har i 1985 bestått av: Frode Hove, Cari Bjurstedt, Torgeir Flatjord, Fredrik Gaustad og Ruth Reitan. Turkomitéen Det har vært et aktivt år for turkomitéen som i 1985 arrangerte 8 fellesturer med tilsammen 196 deltakere.

10 Ledende produsent og forhandler av betong- og mørtelprodukter TRONDHEIM MØRTEL VERK Al 6. REGNSKAP Gaver og bidrag 1985: Meldal Sparebank Kr. 500,00 Forretningsbanken A/S» 500,00 Sparebanken Midt-Norge» 2.000,00 SpareskUlingsbanken» SOdjOO Anonym giver» ,00 Anonym giver» ,00 Sør-Trøndelag Fylke ;» ,00 Klingenbergs fond» ,00 Trondheim Kommune» ,00 Sør-Trøndelag Fylke» 5.000,00 Kr ,00 STUI Anleggsstøtte» ,00 Avd. Lade Tlf. 07/ Trondheim Avd. Heimdal Tlf. 07/ Trondheim HORGS BOKHANDEL MIDT P.\ NORDRE GJENSIDIGEG.\RDEN. NORDRE GT. I 2 Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen husk kart, kompass, kartmappe og reisehåndbøker A/S LANGLAND & SCHEI MEKANISK Sodemanns gt. 1 TRONDHEIM VERKSTED Kr ,00 Falkangers fond Beholdningpr. 1/11985 Kr ,10 Renter 1985» ,17 Beholdning pr. 31/ Kr ,27 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE Regnskap for 1985 Legatets formue pr Bankinskudd ,59 Verdipapirer ,00 FordringTT ,00 Pantelån TT , ,59 Inntekter 1985 Bankrenter ,25 Utbytte aksjer ,00 Renter ihendehaverobl , ,25

11 Salg Innløsning av 1 obugasjon Næringskreditt ,00 Fioloin , ,31 Kjøp 2 retter Orkla 105, nye aksjer Orkla ,00 7 deler i forbindelse med fondsaksjer i Orkla 195, nye aksjer Adresseavisen , , ,65 Utgifter Boksleie 200,00 Forvaltningsgebyr 2.644,00 Oppmerksomhet frk. Aslaug Martinussens bortgang 548, ,00 ira» «Helsport Storheia» Konstruksjon: Bygd opp av to lag, som gjør at posen er uten gjennomsydde sømmer. 200 cm toveis glidelås i siden, varmeisolerende klaff på innsiden. Storheia kan sidekobles med Storheia dobbel til en dobbeltpose. Fyllmateriale: Helsport Thermoguard, en spesiallaget hulfiberblanding (polyesterfiber). Stoff: Mål: Maks. personlengde: Laveste temperatur: Totalvekt: Innvendig: Triblend, lys blå. Utvendig: Polyamid (lakknylon), blå. Bredde: 80 cm. Lengde: 225 cm. 195 cm. + 18»C 2,1 kg ,65 Endring verdipapirbeholdning, - samt kursdifferanse , ,65 Av legatets avkastning er i henhold tu testamentets bestemmelse i åretutdeututt , ,65 pmmfi MERKET SOM GARANTERE KVALITET 7084 Melhus Tlf. (07) Ekspertenes anbefaling Deres sikkerhet Be Deres sportshandler om katalog og lagmannans råd. Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge hvorav Aslaug Martinussens tiueggsgave til legatet utgjør kr , ,65 2. IhendehaverobUgasjoner 13% A/S Næringskreditt 1983/84 pål. kr ,-, å kurs 97, ,00

12 Dillner og Støens videreg. skole Studieretning for handels og kontorfag. Be ora skolens plan. Den sendes fritt. Telefon (07) > 3. Aksjer: Adresseavisen 624aksjeråkr. 20,-, åkurs255, ,00 Orkla Industrier: aksjer å kr. 50,-, å kurs 339, ,00 4. FordringTT ,00 Pantesikret lån TT ,00 Trondheim, 20. januar 1986 For legatstyret ,65 Nils Daae Rogstad cj\ (^.dj^^ns^c&c^^. '(ém/ PRODUSENT OC LEVERANDØR AV MATMEL OG KRAFTFOR Trivsd på badet behøver ikke koste tusener REGNSKAP Resultatregnskap 1985 Driftsinntekter og Driftskostnader Driftsinntekter Losjiinntekter Bevertning inkl. fritt opphold Salg kioskvarer Dusj/badstu Medlemskontingent Årbok, salg og annonseinnt Gaver, bidrag, annleggsstøtte Utleie j aktterreng Driftskostnader Kjøp av mat og kioskvarer Lønn,arb.g.avg.,honorar Inventar, utstyr Vedlikehold Forsikring Brosjyrer, annonser Brensel, strøm Transport Årbok og medlemsblad Andre driftskostn Ord. avskrivning Trondheim: Tempeveien Stjørdal: Søndregt. 1 - Tlf. (07&, Steinkjer: Kr. Kristiansensgt 3 - Tlf. (077) Driftsresultat

13 Leirfossvn. 45 Trondheim Sverre istrøtftéland TEKSTIL ENGROS Telefon Finansinnt. og Hnanskostn. Renteinntekter Rentekostnader ^ Ekstraord. innt. og kostn. Div inntekter -i Representasjon og gaver ± r Resultat før årsoppgjørsdisp ))) cw. (!L/ORENSENV: 7000 TRONDHEIM Årsoppgjørsdisp. Tiibakef. bygg-og vedlikeh.fond Tilskudd STUI, nedskr. Ramsjøhytta Årsresultat -i- ^ I ± ^ Snøscootere til fjellredning og transport BILHUSET TLF Norges desidert mest YAM AU A solgte snøscooter Ifllfllinff UTSTYR FOR JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV K S 44 fli U G Autorisert våpenforhandler ^ Telefon Postb Stjørdal

14 Balanse pr. 31/ EIENDELER 1984 OMLØPSMIDLER Kont. bank, postg Div. fordringer Varebeholdning note GJELD OG EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt Div. kreditorer/debitorer Skyldig arb.g.avg Skyldige feriepenger Skyldig skattetrekk Skyldige kostnader Påløpne renter

15 I HUSFLIDEN finnes det noe for enhver smak, i GAVER, TEKSTILER, STOFFER, GARN, VEV og VEVUTSTYR '" '^ '""" MDMcSteå^] ^!] NORSK HIISFIIIIS «ENNEII HU«F=UDiN Prinsens gt. 34 Tlf. 07/ VELKOMMEI^ IMfSIOM as t^ oo r- c3\ T^ in fn ^o >-^iooror<looonroioio ooo^io(nt-.oqir) ^C^rHrJ-ONU-lOOCO t^r<s<-h(noino6p-^ CN ro vo 00 vo vårt nasjonale oijeseiskap. Norsk Olje a.s Gull og Sølv i moderne og tradisjonell utførelse GULLSMED DAHLSVEEN Eirik Dahlsveen, Butikk og verksted Olav Tryggvasons gt. 24, tlf. (07) e (S A fe o Q ^S8 e c c a o. O a 5^!? ^ 00 l> i-h c a 8 <> T-i t/-l '^ 00 vo lo o O cn o cn >0 lo Ov lo co <u o <u bo bo 00 b.( (.H lm.r-l O O O s a TJ T3 a. S S i^ e >a <a <a ^ ^ ^ is ss ia ^ o. a. c.u Vi xn KTi tn o ^ > > 3 00 bjo 12 -^ -^ s C3 C3 5 2 a c/5 vo cn cn cn T-icscnTi-invot^ooovOr-Hcsi

16 MØLLERS GULLSMEDFPRRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon n I" h Q O O O O O T-H ^H c n O Q O O O C N i o o o c n voi-h(nt-(cnrvicn-*>-hvo O "* O CM 00 o in q cn 00 cn c-q Ov GJÆRVOLL/JØRGENSEN FJELLFLORA Innbundet i mykt plastbind kr. 62,- Engelsk utgave kr. 62,- Tysk utgave kr. 72,- F. Bruns Bokhandels forlag A/S 10 år i bokens tjeneste 7000 Trondheim, Telefon (07) Op^&yNcMige Os «S ro a, o *s DC o I li 5 ^1 SS l^ 1^' 00 ID T-H in >o 00 cn * T-H vo 00 tu fh f» SALG - NYE - OG HÅND-PLUKKEDE BRUKTE BILER Opdshop med ca delenr. for OPEL. GM-motorolje for kun kr. 19,80 pr.l. o ocq 1 % tu % \fcf4^st(^d (Prøv f.eks. med et oljeskift hos oss gunstige tilbud. TOPP MODERNE UTSTYRT du vil bli overrasket over vårt i^trio Bilsenter A^ " ^ Tlf. 07/ STJØRDAL ^ 1» a a co C >, XI ts -3 :é -Il ca «^^S= >^ ILilll ed =.1 z; ^r^icntfiovdr-^ooavoi-hcscn

17 BUDSJETTFORS Driftsinntekter Losjiinntekter Beverting inkl. fritt opphold Salg kioskvarer Dusj badstu Medlemskontingent Årbok, salg og annonseinnt. Gaver og bidrag Anleggsstøtte STUI J , , , , , , , , , , , , , , ,00 Driftskostnader Innkjøp av mat og kioskvarer Lønn, arb.g.avg., honorar Inventar, utstyr Vedlikehold Forsikringer Brosjyrer, annonser Brensel, strøm Transport , , , , , , , , , , , , , , , ;00

18 Andre driftskostnader Skatter og avgifter Varding, sikkerh.tj. Telefon Reiseutg. insp. og betj. Møter Div. utg. Kontorhold Porto , , , , , , , , , , , , , , EMBALLASJE spesialisten Kraftpapir Bøigepapp Massivpapp «Pbpirsekker Bygmngsplatei Ranheini Papirfabrikk 7053 Ranheini tlf. (07)

19 URMAKER Håkon Lian Vs 2il Nordre gt. Trondheim Tlf FINANSIERINGSANALYSE 1985 Tilførsel Resultat før årsoppgjørsdisp I ( Utgiftsføring byggeprosj: Vedlikehold Ord.avskrivning -^ Egenfinansiering = Låneopptak Den venn du søker du finner i bøker hos nicgr LYNGS BOKHANDEL A.S. en Sentraibokhandel Olav Tryggvasonsgt Sentralbord Trondheim "//«boi*»'' Anvendelse Byggeprosjekt Orkelsjø Byggeprosjekt Dindalen Byggeprosjekt Ramsjøen... Byggeprosjekt GræsU Opparb.park.plass Neådalen Nedbetaling langs, gjeld ^ ; RÅDGIV. ING. WS 7 ENERGI - OG KLIMATEKNIKK IliEllUrfl MJ Sivilingeniør Kr Gjettum AS * Rådgivende ingeniører MRIF Trondheim, Levanger, Namsos, Oslo og Steinkjer (^)Øking/(-l-)nedskr. kortsiktig gjeld (-T-)Nedgang/(-l-)øking oml.midler... Note 1 Varene er medtatt i balansen med ca. 20% av kostpris. ^ ^9.930 H ^ ^ ^ fl OLE DAHL DESAM MOTE Hjørnet Olav Tryggv.gt./Nordre gt. Note 2. Andre driftskostnader Skatter og avgifter Varding, sikkerhetstjeneste Telefon Reiseutg. betj. og inspeksjon Møter Div.utgifter Kontorhold Porto Broer P.R

20 HYTTERA^RTINNER OG OVERNATTINGER 1984/85 Hytter Gjevilvasshytta Jøldalshytta Trollheimshytta Senger Vertinner E.Liaøy M.Sandvik, A.B.Wavold, J.Thomasgård A.B.Wavold, B.Saunes, K.K.Alstadheim Påske Sommer Utenom sesong Suno i Diff f

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr.

ÅRSBERETNING ÆRESMEDLEMMER: 1947 Roar Tønseth snr. Kmbinasjn bade- & ffellferie i Gfevilvassdalen fr Jn fra Bergen (Frde Rlvsfrd) medlemmer innen denne dat skal ha sine medlemskrt i rden, slik at de allerede smmeren 1983 kan ta en tur i fjellet g nyte

Detaljer

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI

Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'i^xs hos Falkanger IB VI Gå hvor du Sko for hele familien og alle anledninger finner du, 1 'ixs hos Falkanger IB VI Ns :l FALKANGER EURO SKO Den Grønne Brygge Trondtieim Toi% City Syd KBS-KJBpesenter Mellius-Torget Naturen greier

Detaljer

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening

Årsberetning for Trondhjems l\iristforening TrondhjemsTuristforening Årbok 1997 i Årsberetning 1997 formannsvervet og ble på generalforsamlingen i mai 1968 etterfulgt av Fritz Christensen, som varmt takket Havig for hans innsats i de årene han hadde

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 1993.

ÅRSBERETNING FOR 1993. Hytte-histrie [fra årb. 1921] Et aktivt år fr TT Kan Trndhjems Skiklub g TT samarbeide? Et nytt liv fr Orkelsjøhytta Nrd-Trøndelag Turistfrening i dag TT trenger flere medlemmer! Tanker på fallrepet En

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1965 (de er få og små) føre et bedre og rikere fasettert kjennskap til vår fjellfauna.» Noe av det som har gledet meg mest i forbindelse med arbeidet med FJELLFLORA, er inntrykket jeg hå sitter med: at den

Detaljer

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Trondhjems Sparebank. Årsberetning for 1960 73. årsberetning. Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander. Trondhjems Sparebank Årsberetning for 1960 73. årsberetning Opprettet 1823 SIKKERHETSBOKSER HJEMMESPAREBØSSER FORMUESFORVALTNING Feriereisende anbefales vart hvelv for oppbevaring av sølvtøy og andre verdigjenstander.

Detaljer

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN

Dillner og Støens handelsskole Inneh.: DILLNER HOLST STØEN Årsberetning 1972 86. årsberetning Bruk trikken først og sist! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP A/S styre, tilsyn, komiteer, råd og ombud 1972 Styret: Formann: Fritz Christensen,

Detaljer

Trondhjems Sparebank. ooooooooooooooooooooooooooooo 64 ÅRSBERETNING

Trondhjems Sparebank. ooooo<x>ooooooo<xxx>oooooooooo<x>oooooo<x>o 64 ÅRSBERETNING ooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 SBE RETNING FOR 1951 64 ÅRSBERETNING iitljieralforsamling ble holdt i Børssalen i Handelsstandens Hus tirsdag den 1951 kl.

Detaljer

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Trondhjems Sparebank ÅRSBERETNING FOR 1955. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Trondhjems Sparebank oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Opprettet 1823 ÅRSBERETNING FOR 1955 68 ÅRSBERETNING Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører

Detaljer

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,-

Overskudd til avsetning med videre kr. 25.000,- kr. 600.000,- KOMMENTARER TIL REGNSKAP 1977: Økonomisk har året 1977 vært noe bedre enn året før. Som det fremgår av tablået hytter, vertinner og overnattinger 11977 gikk besøket på hyttene opp igjen med 708 overnattinger

Detaljer

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823

Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Trondhjems Sparebank Opprettet 1823 Årsberetning for 1947. 60de årsberetning. 128 Mottar innskudd på 6 mndr.s oppsigelse, sparebankvilkår og folio samt utfører alle vanlige sparetaankforretninger. SIKKERHETSBOKSER

Detaljer

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.)

Våre bedrede. Lover for Trondhjems Turistforening. (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) Våre bedrede Lover for Trondhjems Turistforening (Vedtatt på generalforsamling 18. mars 1949 og 13. mai 1958.) 1935 1947 1947 1947 1949 1952 1953 1954 1954 1957 1957 182 Æresmedlemmer: 1935 Ludvig Sivertsen,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland

ÅRSBERETNING 2014. Vinterstemning, Olalia Fjellstove. Naturopplevelser for livet. Foto: Svein Egil Økland ÅRSBERETNING 2014 Foto: Svein Egil Økland Vinterstemning, Olalia Fjellstove Naturopplevelser for livet ÅRSBERETNING 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ÅRSBERETNING FOR 2014 (01.01.14 31.12.14)... 4 2 STYRETS BERETNING...

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

Årsberetning for sesongen 2009

Årsberetning for sesongen 2009 Årsberetning for sesongen 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2009 Generalforsamling på Skistua mandag 8. mars 2010

Detaljer

Opdal Turisthotel OPPDAL ST.

Opdal Turisthotel OPPDAL ST. Nordenfjeldske Tekstil Vs / Kjøpmannsgata 46 MANUFAKTUR ENGROS Opdal Turisthotel OPPDAL ST. ved riksvei E6 16 Heis til Hovden og «Trolløyet» hvorfra fotturen til Gjevilvasshytta bare tar 5 6 timer. Alle

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Årsberetning 2009 Trondhjems Turnforening. Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

39H ÅRSBERETNING FOR 1926

39H ÅRSBERETNING FOR 1926 Årsberetning for 1926 87 39H ÅRSBERETNING FOR 1926 GENERALFORSAMLING Den årlige generalforasmling avholdtes den 20. mai i Britannia hotel efter forwtgående bekjentgjørelse. 80 medlemmer var tilstede. 1.

Detaljer

Gamme årgang. Trond Gjettum til minne. Artikler i Trondhjems I\iristforenings årbok:

Gamme årgang. Trond Gjettum til minne. Artikler i Trondhjems I\iristforenings årbok: Tf Trond Gjettum til minne Trond Gjettum døde 13. mai 1993, 50 år gammel. Ved hans bortgang mistet Trondhjems Turistforening en av sine dyktige tillitsmenn. Fra da han kom inn i styret og frem til sin

Detaljer

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no

Årsberetning 2014 www.skiklubben.no Årsberetning 2014 www.skiklubben.no 1 Årsmøte på Skistua Mandag 23. mars 2015 kl. 19.00 Saksliste: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede. 2) Godkjenning av innkalling og saksliste 3) Valg av møteleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1

ÅRSBERETNING 2010. Årsberetning SAAVEL 2010 1 ÅRSBERETNING 2010 Årsberetning SAAVEL 2010 1 Årsberetning for SAAVEL driftsåret 2010 1. Styrets sammensetning: Styret har denne periode bestått av: Jens Krystad, formann (valgt av styret) Hans Edvardsen,

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer