ÅRSBERETNING FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen Arne Falkanger 1957 Reidar Jørgensen 1967 Magne Asbjørn Haave 1967 Eivind Kierulf 1957 Astrid Olsen 1977 Rolf Høyem «Bjørneskremmer» / årbok for TT 1982 hadde jeg et bilde fra Rensbekkseter med denne tekst: «Er det Rensbekkseters eget E-verk dette skal bli?» Fra sakkyndig hold har jeg nå fått høre at denne stokk ikke var noe leketøy, men en «bjørneskremmer» som ble brukt i eldre tider. Stokkens venstre ende hadde skovler som dreide stokken rundt når vann fra bekken ble satt på. I stokkens andre ende var slått inn en plugg. Under fart slo denne plugg mot en metallplate. Det utviklet seg et veldig spetakkel som noen enhver kunne bli redd for! Innehavere av vårt hederstegn: Reinrosa med gull eikekrans Thor Tharum 1947 Hilmar Nilsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Erling Nilsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkeland 1967 Astrid Olsen 1967 Magna Kjelland 1967 Bjarne Eriksen Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1962 Ragnhild Næssmo 1962 Asbjørn Claussen 1967 Svein Grøtte 1. FORENINGEN 1969 Rolf Høyem 1970 Magnhild Lereggen 1970 Tor Johansen 1974 Fritz Christensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen 1980 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor Brandfjell 1985 Anne-Mari Bergquist 1979 Nils M. Vaagland 1982 Inga Stokke 1985 Johan Blome MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år

2 I*?! GILDE GRILLPØLSER ' "' 'T}^'/,'/^'"' Smaker som pølser skal smake tf GILDE Bøndernes Salgslag TILLITSVALGTE Styret: Formann Karl H. Brox, nestformann Erik Stabell, Carl S. Bjurstedt, Trond Ekker, Kristine Furan, Sven Kolstad, Roar Rønning, Jorun Svingen. Rådet: Fritz Christensen, Nils Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Rolf Høyem, Sverre R. Kirksæther, Gustav Lien, Frants-G. Mørch, Astrid Olsen, Franck Rindal, Ivar Sollie, Nils M. Vaagland. Desisorer: Hans J. Jonassen, Amund Stav. Revisor: Magne Flack. TILSYN - KOMITEER - UTVALG Tilsyn: Bårdsgården Dindalshytta Gjevilvasshytta Græsli Jøldalshytta Kjøli Kårvatn Nedalshytta Orkelsjøhytta Ramsjøhytta Schultzhytta StorerikvoUen Trollheimshytta Væktarhaugen Trond Ekker Roar Nålsund Helge Mjøen Jan Ivar Bruheim Toralf Aune Morten Aune/Ivar Maske Kåre Kopreitan Bjørn Dyrdal Kristian Sakshaug Gustav Lien Odd Johnsen/Ivar Hjulstad Thor Risan Erik Hansen Kristine Furan Arbeidsutvalg: Karl H. Brox, Kristine Furan. Sven Kolstad, Erik Stabell. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge- og utstyrskomité: Alfhild Dyrdal, Kristine Furan, Ivar Maske, Astrid Olsen, Erik Stabell, Jorun Svingen. Eiendomsforvaltning: Trond Ekker SKOMAGASINET Den Grønne Brygge»0m)OATEH42 Møtekomite: Carl S Bjurstedt, Ivar Maske Tilsyn med ruter og kart: Rolf Høyem Turkomite: Carl S. Bjurstedt, Anne Karin Braathen, Ivar Maske. Fjellsportgruppe: Carl S: Bjurstedt, Torgeir Flatjord, Fredrik Gaustad, Frode Hove, Ruth Reitan. Valgkomite: Gustav Lien, Alfhild Dyrdahl, Jorun Svingen (styrets repr.)

3 Årbokkomité: Per A. Strickert (redaktør), Ivar Maske. Bladkomite: Bjørn Rygh (redaktør), Karl H. Brox, Sven Kolstad. Falkangers fond: Karl H. Brox, Trond Ekker, Gustav Lien. Klingenbergs gave: Trond Ekker, Nils Daae Rogstad, Nils M. Vaagland. N.T.F.s Landsstyre: Frants-G. Mørch, 1. varamann: Hans Brattas, 2. varamann: Karl H. Brox N.T.F.s Naturvernkomité: Erik Stabell. Komite for langtidsplanlegging: Karl H. Brox, Anne-Mari Bergquist, Kristine Furan, Sven Kolstad, Ivar Maske, Erik Stabell. Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar Solie. Hovedkomite for 100-årsjubileet: Karl H. Brox, Anne-Mari Bergquist, Trond Ekker, Sven Kolstad, Gustav Lien, Frants-G. Mørch. ADMINISTRASJONS Foreningens daglige drift har i 1985 vært ivaretatt av forretningsfører Anne-Mari Bergquist, Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. GENERALFORSAMLING I TRONDHJEMS TURISTFORENING 07J5J5 Generalforsamling ble holdt i Kunstindustrimuseet den kl Formann Karl H. Brox ønsket velkommen til Trondhjems Turistforenings 98. ordinære generalforsamling. Formannen refererte til innkalling i Adresseavisen og Arbeideravisa i henhold til 5 i lovene. Det var ingen innsigelser og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. Årsberetningen 1984, regnskap 1984 og budsjett 1985 var utlagt på foreningens kontor fra Før man gikk over til sakslisten mintes man Helge Foss som var gått bort siden siste årsmøte. Saksliste i henhold til 5 i lovene: 1. Årsberetning for Revidert/desidert regnskap for Budsjettforslag for Fastsettelse av kontigent for Valg 6. Innkomne forslag

4 Karl H, Brox (red.) OiiLHEINE.^^HK. Fotografier: Fotoarafler: Jørn Bøhmer Olsen/ Rolf Sørensen Her er praktboken om Trollheimen,overdådig illustrert med fotografier. Boken er skrevet av våre fremste kjennere av fjellområdet og skildrer Trollheimens historie og fotturismen gjennom 100 år, Innerdalen og tindeverdenen, planter og dyreliv, jakt og fiske. Det er utarbeidet en grundig og detaljert beskrivelse av sommer og vinterturer i området.,.,^ GYLDENDAL '^^ "^å^^rf^'js^^^^;i^^^,^ r{j^''/ Tilstede var 27 medlemmer, alle stemmeberettige. Valgt til å undertegne protokollen ble Johs. Havig og Anna Britt Wavold. Valgt til å telle stemmer ble Erik Hansen og Thor Risan. Sak 1. Årsberetning Årsberetningen ble enstemmig godkjent Sak 2. Regnskap 1984 Regnskapet ble enstemmig godkjent Sak 3. Budsjett 1985 Budsjettforslaget ble enstemmig godkjent Sak 4. Fastsettelse av konitngent Styret foreslo ikke å endre ekontingenten for 1986, men tar forbehold om å regulere denne i henhold til 5 pkt. 5 Sak 6. Valg Formannen overlot ordet til valgkomiteen v/frants-g. Mørch som redegjorde for hvem som sto på valg og leste valgkomiteens forslag. 4 fra styret er på valg. Valgt ble: Trond Ekker, styremedlem, gjenvalg Roar Rønning, styremeelem, gjenvalg Jorun Svingen, styremedlem, ny Carl S. Bjurstedt, styremedlem, ny 4 medlemmer av rådet er på valg Valgt ble: Rolf Høyem, gjenvalg Nils M. Vaagland, gjenvalg Nils Flåa, ny Sverre R: Kirksæther, ny -A^e^^. WBt^^i^ Lønnet revisor Magne Flack ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens forslag. Kritiske revisorer Hans J. Jonassen og Amund Stav ble gjenvalgt i samsvar med valgkomiteens forslag. Medlemmer til valgkomiteen. Styret foreslo: Gustav Lien og Alfhild Dyrdahl, og disse ble valgt. Formannen takket valgkomiteen for arbeidet. Sak 7. Innkomne forslag Det var ikke kommet inn noen forslag fra medlemmer.

5 Etter at generalforsamlingen var avsluttet ba Frants-G. Mørch om ordet og redegjorde for situasjonen ang. Norske Turistforeningers Forbund. Utvalget som ble nedsatt på landsstyremøtet i 1984 vil legge fram et forslag til ny modell av Forbundet som både gjensidighetsforeningene og samarbeidsforeningene kan leve med. Forslaget vil bli behandlet på landsmøtet til høsten og Mørch henstilte til styret og rådet å behandle saken grundig før den legges fram på T.T.s generalforsamling i Naturen greier sin farvelegging selv. Men gjelder det maling av hytter og hus, da står vi til tjeneste. Østerlie's Farvehandel A.s Dronningens gt. 42 DEN BIA MELKESJ Styremøter: Det er holdt 17 styremøter og behandlet 141 saker. Arbeidsutvalgsmøter: Det er holdt 5 arbeidsutvalgsmøter og behandlet 38 saker. I tillegg er det holdt et møte mellom vertinner/tilsyn og bygge- og utstyrskomiteen. Rådsmøter: Det er holdt 3 fellesmøter mellom rådet og styret. Møtene ble holdt 26.02, og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1984 og budsjett De andre møtene var av orienterende art. Årsmøte NTF: Møtet ble holdt i Horten IT var representert ved Karl H. Brox, Trond Ekker, Sven Kolstad, Frants-G. Mørch og Erik Stabell. Landstyremøter NTF: Nr. 1 ble holdt i Skien Nr. 2 ble goldt i Kristiansand Nr. 3 ble holdt i Oslo Nr. 4 og 5 ble holdt i Horten og Nr. 6 ble holdt i Oslo Møte nr. 2, 4 og 6 ble representert ved Frants-G. Mørch. På møte nr. 1, 3 og 5 møtte Hans Brattas. Arbeidsutvalgsmøter NTF: Frants-G. Mørch ble gjenvalgt til 1. viseformannen i arbeidsutvalget i NTF. Han deltok på møtene og Sekretærmøte: Møtet ble holdt i Horten TT var representert ved Anne-Mari Bergquist. N.T.F.s Naturvernmøter: Det er holdt 3 møter i 1985, 06.02, og Ved alle møtene var TT representert ved Erik Stabell.

6 Alltid gode tilbud fra: 2. TRAFIKKEN I FJELLET 1985 ble et godt år for foreningen. Påskesesongen var meget bra og besøket gikk opp med 540 overnattinger i forhold til Sommersesongen ble også meget bra og besøket gikk opp med 2232 overnattinger. Åpningstidene på de betjente hyttene, bortsett fra Schultzhytta, ble utvidet til noe som viste seg å være vellykket. Besøket på de selvbetjente hyttene har økt med 374 overnattinger. Utleie utenom sesong har derimot gått ned med 162 overnattinger. Totalt er økningen i 1985 på 2984 overnattinger, eller 21% fra i VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det er også i 1985 gitt verdifull hjelp til vedlikehold av hyttene, både i form av arbeidsinnsats og tjenester av forskjeuig ^rt. Vi retter en varm takk til alle som har bidratt til hyttenes vedlikehold og forbedring. Dindalshytta Matlageret i uthuset er ikke musesikkert. Dette skal bli forbedret, hvis muhg. Uthuset har fått nytt takbelegg samtidig som defekt taktro erskiftet ut. Hytta er i god stand. Gjevilvasshytta Det er satt opp nytt gjerde rundt hytta i Det er behov for en del oppussing av sanitærrom i kjelleren og drenering på baksiden av hytta. Ellers er hytta i god stand. Græslihytta Styret har vedtatt omfundamentering av hytta, men byggmester måtte utsette arbeidene til Det er utført vanlig utbedringsarbeid og tiltak for å sikre at hytta står fram til utbedringsarbeidene blir utført. Grunnundersøkelser ér utført og har påvist at det er fjell fra 5 til 150 cm under bakken der hytta ligger. Jøldalshytta Det er utført fagmessig vedlikeholdsarbeider i Hytta er i god stand. Kjøli Det er behov for omfattende reparasjoner av fundamenter under hytta og uthuset. Nedalshytta Hytta er i meget god stand. Paneling av spisestue er påbegynt og vil bli fullført i Det er anlagt ny parkeringsplass like nedenfor hytta med plass til ca. 50 biler. STIKLESTADVN. 3, 7000 TRONDHEIM - TLF Orkelsjøhytta Ombygging av hytta er sluttført med isolering og nypaneling av sørveggen. Rydde arbeid er utført. Hytta er fra høsten 1985 utstyrt med et begrenset proviantlager. Oppsetting av gjerde rundt hytta og pengekasse mangler før ombygginga er komplett. 1^1

7 Ramsjøhytta Etter utbyggingen er hytta naturiig nok i meget god stand. Sommeren 1984 ble det foretatt tilsåing av områdene rundt hytta og i løpet av siste sommer er det dannet en fin gressbunn i sårene. Endel gamle materialer ligger fortsatt i stabel utenfor hytta, men disse vil sannsynligvis bli brukt til opptenningsved i løpet av kommende sesong. Flere fotturister har ytret ønske om muligheter for å tørke tøy utendørs og dette ønsket vil bli imøtekommet. Schulzhytta Ved påsketider ble det konstatert at vannforsyninga til hytta var redusert. I løpet av sommeren ble det lagt ny vannledning til hytta og samtidig ble det lagt avløpsledning og ny 3-kamret slamavskiller med 2 infiltrajonsgrøfter ble satt ned. Den gamle slamkummen av tre var ødelagt. Hoveddrensledninga fra hytta ble lagt om. Samtidig ble utført diverse utbedringstiltak. StorerikvoUen Hytta har ikke hatt skikkelig vannforsyning vinters tid og utbedringstiltak har hittil ikke ført frem. Drensledning som skal samle grunnvannet langs fjellet under ca 2 meters løsmasselag er gravd ned i ca. 100 meters bredde. Om dette vil fungere får vi svar på vinteren -86. Ny utedo(gave fra det svenske Statens Naturvårdsverk) er plassert øst for hytta. Det har vært utført en god del vedlikeholdsarbeider på hytta i Kjelleretasjen er pusset opp og malt. Hytta er i bra stand. Trollheimshytta Det er utført en del rutinemessig vedlikeholdsarbeider også i 1985 og hytta er i god stand. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av Harald Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av ham. Kvarteret er i meget god stand. Kårvatn Kvarteret eies av Erik Halle, og alt nødvensig vedlikehold blir utført av ham. Kvarteret er i meget god stand. Væktarhaugen Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og alt nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. I tillegg har vi kvarteravtale med Innerdalshytta.

8 BLOMSTERHANDEL TRONDHEIM VADING OG MERKING AV RUTER Før påske ble det kjørt ut vinterstaker på strekningen Nordpå i Haltdalen - Litlbukkhammaren (på ruten til Græsli i Tydal). Disse ble i løpet av sommeren satt ned permanent. Samtidig ble det kjørt ut 300 trykkimpregnerte planker og en del påler i terrenget rundt Djupholma. Disse ble i løpet av sommeren montert som klopper i de våteste myrpartiene ved Djupholma. Trondheim Elektrisitetsverk forlenget i sommer broen over Djupholma, slik at en nå, selv ved høyeste vannstand, skal komme tørrskodd over. I TroUheimen er det bygget bro over Kvernbekken, Raudbekken og Moabekken, alle på østsiden av Gråsjøen på ruten mellom TroUheimshytta og Gråhaugén. Minilla er på forsommeren når den går flomdiger, og etter langvarige regnværsperioder, vanskelig å komme over. I sommer er det montert et kombinasjonstau over elva for å lette vassingen. Etter forslag fra fagfolk ved Trøndelag teledistrikt er det foretatt endringer med antennene på TroUheimshytta og Jøldalshytta. Vi håper at sambandet på disse hyttene nå vu fungere tilfredsstillende. JERNVARER VERKTØY KJØKKENUTSTYR ELEKTRISK UTSTYR OVNER OQ KAMINER BYGNINGSARTIKLER REDSKAPER HAVEMØBLER INDUSTRIVEIEN HEIMDAL s\okolade shoper glede 4. INFORMASJON Publikasjoner: Årboken Årboken ble trykt opp i et opplag på eksemplarer og sendt alle hovedmedlemmer og medlemmer over 67 år, alle norske turistforeninger. Svenska Turistforeningen m.fl. Boken fikk positiv omtale. Redaktør for boken var Per Amund Strickert. Medlemsblad Det ble gitt ut fire nr. av medlemsbladet «Fjellvandring» i 1985 i samarbeid med Nord-Trøndelag Turistforening. Bladet ble godt mottatt av medlemmene. Medlemsmøte Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Tore Mo og Erik StabeU fortalte om fellesturer og turmuligheter i vinterfjellet. Møtet var meget godt besøkt. støtt foreningen med Deres medlemsskap Høstmøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Trond Ås, Trond Strømgren og Hege Martens kåserte og viste lysbilder «Gjennom regnskogen til New Guineas fjeuverden». Carl Bjurstedt og Frode Hove orienterte om turkomitéen og fjellsportgruppas program og arbeide. Formann Karl H. Brox overrakte foreningens hederstegn Reinrosa med gull eikekrans til Anne-Mari Bergquist. Møtet var meget godt besøkt.

9 Åpent møte på Oppdal 15. januar inviterte foreningen tu «Fjellkveld» for medlemmer og interesserte på Oppdal Turisthotell. Det ble orientert om aktueue TT-saker og om arbeidet med Verneplan for TroUheimen. Jon Østeng Hov kåserte og viste lysbilder. 5. FELLESTURER - KURS Seminar Det ble ogsi i 1985 arrangert seminar for de ansatte ved turistforeningenes kontorer. Vertskap for seminaret i 1985 var Troms Turiag og turen var lagt til Indre Troms. Trondhjem Turistforening var representert ved Anne M. Eilertsen og Lillian Svingen. En god bankforbindelse gir resultater i det lange løp ABC-BANK BERGEN BANK BØNDERNES BANK a-s DnC TRØNDELAG FORRETNINGSBANKEN a-s KREDITKASSEN- FISKERNES BANK SAMVIRKEBANKEN a-s SPARESKILLINGSBANKEN SPAREBANKEN MIDT-NORGE Fjellsportgruppa Også i 1985 fortsatte trenden fra tidligere år, med kraftig økning i Fjellsportgruppa sin akativitet og oppsluting. Pr. 1. november hadde FjeUsportgruppa 210 betalende medlemmer. Fjellsportgruppa arrangerte i turer, 2 kurs, 2 åpne medlemsmøter og 2 dugnader. Tilsammen deltok 273 på tur. Av arrangementene kan nevnes: Nyttårsfeiring på Gjevilvasshytta med 35 deltakere, tradisjoneu vinterkurs med snøhuletur til SnøfjellkoUan på Dovre i mars, 11 deltakere. Vintersesongen forøvrig inneholdt hytte- og telttur tu Sylene, Oppdalsfjella, Dovre og Trollheimen. 19 personer opplevde fire skidager i fantastisk vær under 17.mai-turen på Hestbrepiggane. Brekurset samlet 16 deltakere, Leif Strand var faglig ansvariig. Praksis på Svellnosbreen samtidig med åpen bretur dit, totalt dro 40 personer til Jotunheimen denne helga. Sommerturen besto av en ukes fast teltleir med i alt 37 deltakere, med Gjendebu som utgangspunkt for bre- og toppturer i Midt-Jotunheimen. Høstsesongen inneholdt helgatur til Grøvudalen, TroUtindane og MarenvoUen. Det ble arrangert dugnader på Dindalen og GræsU, med vask, rydding og vedlikehold. GenereU har turene samlet fra ca. 10 til 25 personer. Åpne medlemsmøter ble arrangert vår og høst, med orientering om Fjellsportgruppa, lysbildekåseri og servering. Medlemsbladet «i Hytt og Vær» er utgitt med fem eksemplarer. Økonomien er relativt god, bl.a. har overskudd av kurs blitt brukt tu komplettering av vårt breutstyr. Årsmøtet ble avholdt i november med 51 personer tilstede. FjeUsportgruppa har befestet sin stilling som et aktivt innslag i Trondhjems Turistforening virksomhet. Oppslutningen om FjeUsportgruppa er etter hvert blitt så stor at^vi er med glede på den økende aktiviteten i Turkomitéen, som et alternativt tilbud til våre medlemmer. Styret har i 1985 bestått av: Frode Hove, Cari Bjurstedt, Torgeir Flatjord, Fredrik Gaustad og Ruth Reitan. Turkomitéen Det har vært et aktivt år for turkomitéen som i 1985 arrangerte 8 fellesturer med tilsammen 196 deltakere.

10 Ledende produsent og forhandler av betong- og mørtelprodukter TRONDHEIM MØRTEL VERK Al 6. REGNSKAP Gaver og bidrag 1985: Meldal Sparebank Kr. 500,00 Forretningsbanken A/S» 500,00 Sparebanken Midt-Norge» 2.000,00 SpareskUlingsbanken» SOdjOO Anonym giver» ,00 Anonym giver» ,00 Sør-Trøndelag Fylke ;» ,00 Klingenbergs fond» ,00 Trondheim Kommune» ,00 Sør-Trøndelag Fylke» 5.000,00 Kr ,00 STUI Anleggsstøtte» ,00 Avd. Lade Tlf. 07/ Trondheim Avd. Heimdal Tlf. 07/ Trondheim HORGS BOKHANDEL MIDT P.\ NORDRE GJENSIDIGEG.\RDEN. NORDRE GT. I 2 Telefoner og Trondheim Før De planlegger turen husk kart, kompass, kartmappe og reisehåndbøker A/S LANGLAND & SCHEI MEKANISK Sodemanns gt. 1 TRONDHEIM VERKSTED Kr ,00 Falkangers fond Beholdningpr. 1/11985 Kr ,10 Renter 1985» ,17 Beholdning pr. 31/ Kr ,27 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE Regnskap for 1985 Legatets formue pr Bankinskudd ,59 Verdipapirer ,00 FordringTT ,00 Pantelån TT , ,59 Inntekter 1985 Bankrenter ,25 Utbytte aksjer ,00 Renter ihendehaverobl , ,25

11 Salg Innløsning av 1 obugasjon Næringskreditt ,00 Fioloin , ,31 Kjøp 2 retter Orkla 105, nye aksjer Orkla ,00 7 deler i forbindelse med fondsaksjer i Orkla 195, nye aksjer Adresseavisen , , ,65 Utgifter Boksleie 200,00 Forvaltningsgebyr 2.644,00 Oppmerksomhet frk. Aslaug Martinussens bortgang 548, ,00 ira» «Helsport Storheia» Konstruksjon: Bygd opp av to lag, som gjør at posen er uten gjennomsydde sømmer. 200 cm toveis glidelås i siden, varmeisolerende klaff på innsiden. Storheia kan sidekobles med Storheia dobbel til en dobbeltpose. Fyllmateriale: Helsport Thermoguard, en spesiallaget hulfiberblanding (polyesterfiber). Stoff: Mål: Maks. personlengde: Laveste temperatur: Totalvekt: Innvendig: Triblend, lys blå. Utvendig: Polyamid (lakknylon), blå. Bredde: 80 cm. Lengde: 225 cm. 195 cm. + 18»C 2,1 kg ,65 Endring verdipapirbeholdning, - samt kursdifferanse , ,65 Av legatets avkastning er i henhold tu testamentets bestemmelse i åretutdeututt , ,65 pmmfi MERKET SOM GARANTERE KVALITET 7084 Melhus Tlf. (07) Ekspertenes anbefaling Deres sikkerhet Be Deres sportshandler om katalog og lagmannans råd. Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge hvorav Aslaug Martinussens tiueggsgave til legatet utgjør kr , ,65 2. IhendehaverobUgasjoner 13% A/S Næringskreditt 1983/84 pål. kr ,-, å kurs 97, ,00

12 Dillner og Støens videreg. skole Studieretning for handels og kontorfag. Be ora skolens plan. Den sendes fritt. Telefon (07) > 3. Aksjer: Adresseavisen 624aksjeråkr. 20,-, åkurs255, ,00 Orkla Industrier: aksjer å kr. 50,-, å kurs 339, ,00 4. FordringTT ,00 Pantesikret lån TT ,00 Trondheim, 20. januar 1986 For legatstyret ,65 Nils Daae Rogstad cj\ (^.dj^^ns^c&c^^. '(ém/ PRODUSENT OC LEVERANDØR AV MATMEL OG KRAFTFOR Trivsd på badet behøver ikke koste tusener REGNSKAP Resultatregnskap 1985 Driftsinntekter og Driftskostnader Driftsinntekter Losjiinntekter Bevertning inkl. fritt opphold Salg kioskvarer Dusj/badstu Medlemskontingent Årbok, salg og annonseinnt Gaver, bidrag, annleggsstøtte Utleie j aktterreng Driftskostnader Kjøp av mat og kioskvarer Lønn,arb.g.avg.,honorar Inventar, utstyr Vedlikehold Forsikring Brosjyrer, annonser Brensel, strøm Transport Årbok og medlemsblad Andre driftskostn Ord. avskrivning Trondheim: Tempeveien Stjørdal: Søndregt. 1 - Tlf. (07&, Steinkjer: Kr. Kristiansensgt 3 - Tlf. (077) Driftsresultat

13 Leirfossvn. 45 Trondheim Sverre istrøtftéland TEKSTIL ENGROS Telefon Finansinnt. og Hnanskostn. Renteinntekter Rentekostnader ^ Ekstraord. innt. og kostn. Div inntekter -i Representasjon og gaver ± r Resultat før årsoppgjørsdisp ))) cw. (!L/ORENSENV: 7000 TRONDHEIM Årsoppgjørsdisp. Tiibakef. bygg-og vedlikeh.fond Tilskudd STUI, nedskr. Ramsjøhytta Årsresultat -i- ^ I ± ^ Snøscootere til fjellredning og transport BILHUSET TLF Norges desidert mest YAM AU A solgte snøscooter Ifllfllinff UTSTYR FOR JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV K S 44 fli U G Autorisert våpenforhandler ^ Telefon Postb Stjørdal

14 Balanse pr. 31/ EIENDELER 1984 OMLØPSMIDLER Kont. bank, postg Div. fordringer Varebeholdning note GJELD OG EGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD Kassakreditt Div. kreditorer/debitorer Skyldig arb.g.avg Skyldige feriepenger Skyldig skattetrekk Skyldige kostnader Påløpne renter

15 I HUSFLIDEN finnes det noe for enhver smak, i GAVER, TEKSTILER, STOFFER, GARN, VEV og VEVUTSTYR '" '^ '""" MDMcSteå^] ^!] NORSK HIISFIIIIS «ENNEII HU«F=UDiN Prinsens gt. 34 Tlf. 07/ VELKOMMEI^ IMfSIOM as t^ oo r- c3\ T^ in fn ^o >-^iooror<looonroioio ooo^io(nt-.oqir) ^C^rHrJ-ONU-lOOCO t^r<s<-h(noino6p-^ CN ro vo 00 vo vårt nasjonale oijeseiskap. Norsk Olje a.s Gull og Sølv i moderne og tradisjonell utførelse GULLSMED DAHLSVEEN Eirik Dahlsveen, Butikk og verksted Olav Tryggvasons gt. 24, tlf. (07) e (S A fe o Q ^S8 e c c a o. O a 5^!? ^ 00 l> i-h c a 8 <> T-i t/-l '^ 00 vo lo o O cn o cn >0 lo Ov lo co <u o <u bo bo 00 b.( (.H lm.r-l O O O s a TJ T3 a. S S i^ e >a <a <a ^ ^ ^ is ss ia ^ o. a. c.u Vi xn KTi tn o ^ > > 3 00 bjo 12 -^ -^ s C3 C3 5 2 a c/5 vo cn cn cn T-icscnTi-invot^ooovOr-Hcsi

16 MØLLERS GULLSMEDFPRRETNING A/S Munkegt. 3 Telefon n I" h Q O O O O O T-H ^H c n O Q O O O C N i o o o c n voi-h(nt-(cnrvicn-*>-hvo O "* O CM 00 o in q cn 00 cn c-q Ov GJÆRVOLL/JØRGENSEN FJELLFLORA Innbundet i mykt plastbind kr. 62,- Engelsk utgave kr. 62,- Tysk utgave kr. 72,- F. Bruns Bokhandels forlag A/S 10 år i bokens tjeneste 7000 Trondheim, Telefon (07) Op^&yNcMige Os «S ro a, o *s DC o I li 5 ^1 SS l^ 1^' 00 ID T-H in >o 00 cn * T-H vo 00 tu fh f» SALG - NYE - OG HÅND-PLUKKEDE BRUKTE BILER Opdshop med ca delenr. for OPEL. GM-motorolje for kun kr. 19,80 pr.l. o ocq 1 % tu % \fcf4^st(^d (Prøv f.eks. med et oljeskift hos oss gunstige tilbud. TOPP MODERNE UTSTYRT du vil bli overrasket over vårt i^trio Bilsenter A^ " ^ Tlf. 07/ STJØRDAL ^ 1» a a co C >, XI ts -3 :é -Il ca «^^S= >^ ILilll ed =.1 z; ^r^icntfiovdr-^ooavoi-hcscn

17 BUDSJETTFORS Driftsinntekter Losjiinntekter Beverting inkl. fritt opphold Salg kioskvarer Dusj badstu Medlemskontingent Årbok, salg og annonseinnt. Gaver og bidrag Anleggsstøtte STUI J , , , , , , , , , , , , , , ,00 Driftskostnader Innkjøp av mat og kioskvarer Lønn, arb.g.avg., honorar Inventar, utstyr Vedlikehold Forsikringer Brosjyrer, annonser Brensel, strøm Transport , , , , , , , , , , , , , , , ;00

18 Andre driftskostnader Skatter og avgifter Varding, sikkerh.tj. Telefon Reiseutg. insp. og betj. Møter Div. utg. Kontorhold Porto , , , , , , , , , , , , , , EMBALLASJE spesialisten Kraftpapir Bøigepapp Massivpapp «Pbpirsekker Bygmngsplatei Ranheini Papirfabrikk 7053 Ranheini tlf. (07)

19 URMAKER Håkon Lian Vs 2il Nordre gt. Trondheim Tlf FINANSIERINGSANALYSE 1985 Tilførsel Resultat før årsoppgjørsdisp I ( Utgiftsføring byggeprosj: Vedlikehold Ord.avskrivning -^ Egenfinansiering = Låneopptak Den venn du søker du finner i bøker hos nicgr LYNGS BOKHANDEL A.S. en Sentraibokhandel Olav Tryggvasonsgt Sentralbord Trondheim "//«boi*»'' Anvendelse Byggeprosjekt Orkelsjø Byggeprosjekt Dindalen Byggeprosjekt Ramsjøen... Byggeprosjekt GræsU Opparb.park.plass Neådalen Nedbetaling langs, gjeld ^ ; RÅDGIV. ING. WS 7 ENERGI - OG KLIMATEKNIKK IliEllUrfl MJ Sivilingeniør Kr Gjettum AS * Rådgivende ingeniører MRIF Trondheim, Levanger, Namsos, Oslo og Steinkjer (^)Øking/(-l-)nedskr. kortsiktig gjeld (-T-)Nedgang/(-l-)øking oml.midler... Note 1 Varene er medtatt i balansen med ca. 20% av kostpris. ^ ^9.930 H ^ ^ ^ fl OLE DAHL DESAM MOTE Hjørnet Olav Tryggv.gt./Nordre gt. Note 2. Andre driftskostnader Skatter og avgifter Varding, sikkerhetstjeneste Telefon Reiseutg. betj. og inspeksjon Møter Div.utgifter Kontorhold Porto Broer P.R

20 HYTTERA^RTINNER OG OVERNATTINGER 1984/85 Hytter Gjevilvasshytta Jøldalshytta Trollheimshytta Senger Vertinner E.Liaøy M.Sandvik, A.B.Wavold, J.Thomasgård A.B.Wavold, B.Saunes, K.K.Alstadheim Påske Sommer Utenom sesong Suno i Diff f

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

ÅRSBERETNING 1983 VÅRE HEDREDE MEDLEMMER

ÅRSBERETNING 1983 VÅRE HEDREDE MEDLEMMER ..*»J>^ ÅRSBERETNING 1983 Slettådalen påska -83, Mot Svarthamran. ^ma. (Frode Rolvsjord) Turistsjefene i Selbu/Tydal og Røros forespurt T.T. om mulighetene for å utvide T.T.'s rutenett mellom Selbu/Tydal

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1988

Årsberetning & Regnskap 1988 Innholdsfortegnelse Årsberetning & Regnskap 1988 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte TUsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger

Detaljer

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER:

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER: " ' ÅRSBERETNING 99.. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger 3. VIRKSOMHETEN FJELLET

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer:

t-^-i^umucsi Årsberetning 1973 våre hedrede $7* årsberetning S^re, tilsyn, l(omiteer, råd og ombud 1973 Æresmedlemmer: våre hedrede Æresmedlemmer: 1947 Roar Tønseth snr., arkitekt 1953 Arne Falkanger, kjøpmann 1957 Reidar Jørgensen, rektor 1970 Eivind Kierulf, overingeniør t-^-i^umucsi 160 Innehavere av vårt hederstegn:

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Styrets beretning 4. Regnskap 2011 5. Fastsette kontingent 6. Vedta budsjett for 2012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE I BRUMUNDDAL PISTOLKLUBB Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakslisten og de stemmeberettigede 2. Valg av møteleder 3. Valg av referent 4. Valg av 2 representanter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1996

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1996 ^ijmo^hjems Turistforening Årbok 1996 W: Årsberetning 1996 114 ansvaret for Del A, Naturvennlig turislforeningsdrift. Del B. Miljøvennlig hyttedrift tas hånd om av «arbeidsgruppe for betjente hytter» og

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av:

Årsberetning 2012. Styret har i perioden bestått av: Årsberetning 2012 Styret har i perioden bestått av: Formann: Kåre Karlstad Kasserer Håkon Fottland (ett år) Styremedlemmer Christian Sæther Riksheim (TSF-leder) (de to gjenværende styreplassene uten personforslag

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 29.03.2017 kl. 1600-1800. Sted: Bergstaden Hotell, Røros Tilstede: Olav Lien, Haldor Tryggestad,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning:

HOLSÅSEN VEL. Sak 2 Styrets årsberetning for 2016 Etter årsmøtet i 2016 har styret hatt følgende sammensetning: HOLSÅSEN VEL Referat fra årsmøte på Steinstølen torsdag 13.04.2017 kl. 17.00. Det møtte omlag 46 personer på årsmøtet. Møteledelse: Inger-Lise F. Jespersen ble valgt til møteleder. Sak 1 Innkalling og

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem

Geir Valset Per Tønnessen Eva Bergh Styremedlem Styremedlem Varamedlem Sameiet Sodefjed Hytteområde Side 1 av 19 Sameiet Sodefjed Hytteområde innkaller til ÅRSMØTE lørdag 12. juli kl. 09:00 12:00. Sted: Midgard grendehus, Frikstad. 25.06.2014 Registrering frammøte og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010.

Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt i Fjellkirken 24.07. 2010. Årsmøtet ble åpnet kl. 1600 av styreleder Bjørn Egil Skar. Han ønsket alle velkommen og orienterte så om aktuelle saker: - Det har

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00

Lensbygda og Skreiens Grunneierlag. Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Lensbygda og Skreiens Grunneierlag Holder Årsmøte for 2015 På Toten Gjestegård Torsdag 21. April kl 19.00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Budsjett 5.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA

Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Årsmøte 2015 i Sjøbadet Småbåthavn SA Tid: Onsdag 18. mars 2015 kl 19 Sted: Backlund Hotell 31 medlemmer deltok. 1 Åpning og godkjenning Leder Jan Johansen åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han gjorde

Detaljer

Årsberetning for 1959

Årsberetning for 1959 Årsberetning for 1959 72-års beretning Oversikt over 1939. 1959 har vært 'et godt år for Trondhjems Turistforening. Det er spesielt hyggelig at trafikken i fjellet viser en betydelig stigning for året

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL

ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL Årsmøtevedtak ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK AL PÅ ALLHUSET (Sivilforsvaret) Torsdag den 24. april 2008 kl 1900 Dagsorden 01 Valg av sekretær 02 Årsberetning 03 Regnskap 04 Innkomne forslag 05 Årsavgift

Detaljer

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim

msf// MERKET SOM GARANTERER KVALITET 7000 Trondheim p-t «BflI MK I iå^ lic^i Årsberetning 1975 89. årsberetning Tur- og Ijellteltet "Børgefjell». Design og produktutvikling i samarbeid med kjente tur- og ekspedisjonsmedlemmer, tvlateriaier yttertelt: Polyurethanbelagt,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER:

1.1. -?s VÅRE ANNONSØRER: Som medlemmene vil være kjent med, er det på tale å få dannet et Norske Turistforeningers Forbund. Det har vært arbeidet med denne saken i 25 år, men det ser nå ut til at den vil bli rodd i havn. På kommende

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt.

ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00. Forslag på Jon Eidem og Ellinor Landsem. Ingen andre forslag og de ble enst. valgt. ÅRSMØTE I MURUVIK VEL 25.03.2010 KL. 20.00 Møtested: Antall fremmøtte: Muruvik Grendahus 21 medlemmer Pkt. 1 Formann Geir R. Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen. Ingen bemerkninger til innkalling. Pkt.

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG)

Forord. Karl H.Brox Formann. Per Amund Strickert Årbok redaktør. Førpåskerast ved den norske grensa vest for Ekorndøra (SVEIN LOENG) Forord ^m Værsågod, en ny årbok er servert. Den kommer sent, men forhåpentligvis godt. Vi vet at årboka betyr mye for Tunstforemngens medlemmer, for mange er den årets eneste møte med fjellet. Derfor er

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995 EC^* Årsberetning 1995 ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995 FORENINGEN 1962 Marfine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkclaui^ 1962 Trygve Kristiansen 1962 Per Vinje

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 8 REFERAT ÅRSMØTE 2004, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Grand Hotel Tønsberg Dato: 21 Februar 2004 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmelding 2009 Regnskap 2009

Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Årsmelding 2009 Regnskap 2009 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av sekretær 6. Styrets årsberetning 7. Regnskap 2009 8.

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010 Generalforsamlingen fant sted i Bjørn West hytten i Stusdal lørdag 28. August 2010 kl. 1500. Til stede: Fra styret: Øystein Revheim,

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009

Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 Generalforsamling i Løgeheia Hyttegrend 9. april 2009 (Innkallingen lagt ved til slutt med oppdatert innstilling fra valgkomiteen) Oppsummering og vedtak: Sak 0. Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET PROFO HÅLOGALAND 5. FEBRUAR ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENN ING AV SAKSLISTEN 5. FEBRUAR 2014 PROFO HÅLOGALAND 9. AVSLUTNING 8. VALG 7. INNKOMNE FORSLAG 6. REGNSKAP MED REVISORS BERETNING 5. STYRETS ÅRSBERETNING PROTOKOLLEN 4. VALG AV MØTELEDER, SEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer