ÅRSBERETNING FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter"

Transkript

1 ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske mtemerkingen skilkr seg sterkt utfra den norske. 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold Varding og merking av ruter 4. INFORMASJON Publikasjoner Medlemsmøter 5. FELLESTURER - KURS Turkomitéen FjeUsportgruppa Ungdomsgruppa 6. REGNSKAP Økonomi generelt Regnskap Budsjett Stømlvån er et nytt eksempel på svensk utbygging av hotell-lignende «fiållstationer». 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

2 1. FORENINGEN 197 Cari Schulz 192 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 CecU Wdm. Slingsby 1935 Fridthjov Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen Arne Falkanger Innehavere av vårt hederstegn: 1947 Thor Tharum 1947 Hilmar NUsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Eriing NUsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Bfrkeland 1967 Astrid Olsen 1967 Magna KjeUand 1967 Bjarne Eriksen 1969 Rolf Høyem 197 MagnhUd Lereggen 197 Tor Johansen 1974 Fritz Christensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1962 Ragnhild Næssmo 1962 Asbjørn Clausen ÆRESMEDLEMMER: 1957 Reidar Jørgensen 1967 Magne Asbj. Haave 1967 Eivind Kierulf 1975 Astrid Olsen 1977 Rolf Høyem 1987 Frants-G. Mørch Reinrosa med gull eikekrans. 198 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor BrandfjeU 1985 Anne Mari Bergquist 1987 Jorun Svingen 1987 IngvUd Flåteplass 1987 Thor Risan 1987 Toralv Aune 1987 Ivar Maske 1987 Per A. Strickert 1987 Claus Helberg 1988 Kari H. Brox 199 Johan Bolme 1967 Svein Grøtte 1979 NUs M. Vaagland 1982 Inga Stokke 185 Inhan Rnlme, MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år TILLITSVALGTE Styret Formann Sven Kolstad, nestformann Erik-M. Braathen, Gustav Lien, Jorun Moum, NUs Slungård, Erik StabeU, Roar Nålsund, Terje Skjønhals. Rådet: Fritz Christensen, NUs Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Jorun Svingen, Frants- G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar SoUie, NUs M. Vaagland, Tore Tønseth. Desisorer: Hans J. Jonassen, Ivar S( )Uie. Revisor: Magne Flack. IILSYN - KOMITEER - UTVAIG Tilsyn: Bårdsgården Dindalshytta Gjevilvasshytta Græsli Jøldalshytta Kjøli Nedalshytta Orkelsjøhytta Ramsjøhytta Schulzhytta StorerikvoUen Trollheimshytta* Væktarhaugen Trond Ekker Liv Grimsmo Mårten Vikan Harald Græsli Toralf Aune Jorun Svingen/Dag Sand Oddmund Olsen Hans Olav Sæther Mette og Teodor Brandvoll Georg Trondseth Thor Risan Erik Hansen/Morten Halgunset Kristine Furan

3 * Etter mange års trofast tjeneste trakk Erik Hansen seg som tusyn for Trollheimshytta høsten 199. Som nytt tilsyn ble valgt Morten Halgunset, Rindal. Arbeidsutvalg: Sven Kolstad, Jorun Moum, Erik-Martin Braathen. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge- og utstyrskomité: Erik Stabell, Arne Vaslag, Astrid Olsen, Jorun Svingen, Anne M. EUertsen, Jorun Moum, Erik-Martin Braathen. Sven Kolstad innkaues til møtene i byggekomiteen. På styremøte ble det vedtatt å dele bygge- og utstyrskomiteen i to komiteer. Komite-sammensetningene ble vedtatt slik: Byggekomité: Erik-Martin Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag. Sven Kolstad innkaues tu møtene i byggekomiteen. Utstyrskomité: Astrid Olsen, Jorun Moum, Anne Eilertsen, Jorun Svingen Ekndomsforvaltning: Trond Ekker. Møtekomite: Kristin Svendsen, TorUd Hage. Tilsyn med ruter og karter: Leif Johansen, Sylene Arne Vaslag, TroUheimen. Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith, Anne Lutterloh. Fjellsportgruppa: Inger Kolltveit leder, Øistein Bækken, Gunnar Nordseth, Jarand Røynstrand, Jon Birger Stav, Kristin Svendsen. Ungdomsgruppa: Trygve Megaard, Anne Grete Olsen. Valgkomite: Kristine Furan, Ruth Reitan, Roar Nålsund (styrets repr.) Årbokkomité: Per Christiansen (redaktør), Erik StabeU, Erik-Martin Braathen. Bladkomite: Erik Stabell, Svein Loeng. PR-komite: Roar Nålsund, Nils Slungård, LiUian Svingen. Tydal Båtrute: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). Falkangers fond: Sven Kolstad, Terje Skjønhals, Trond Gjettum. Klingenbergs gave: Trond Ekker, NUs Daae Rogstad, Nils M. Vaagland. Forbundet DNT: Landsstyret: Gustav Lien Valgkomiteen: Kristine Furan Økonomikomiteen: Gustav Lien Naturvernkomitéen: Erik Stabell Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar SoUie Styringsgr. forprosjekt Sylene: Nils Slungård, Erik StabeU (varamann). ADMINISTRASJON: Foreningens daglige drift har i 199 vært ivaretatt av daglig leder Atie Jacobsen, Anne M. EUertsen og LiUian Svingen.

4 MØTER: GENERALFORSAMLING: «Den 13. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 8. mai 199 kl Møtet ble åpnet av styrets formann, Kristine Furan. Hun ønsket de medlemsoppmøtte velkommen, og refererte tu at innkauing tu generalforsamling har vært rykket inn i Adresseavisen og Arbeider-Avisa den 23. april Adresseavisen også den 24. apru p.g.a. feu i annonseteksten dagen før. Dessuten at dokumentene i h.h. til lovenes paragraf 5 fra kunngjøringstidspunktet har vært utlagt på TT's kontor. Ingen hadde bemerkninger tu innkalling og varsel, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. AntaU representerte medlemmer var 41, hvorav alle stemmeberettiget. Som møteleder ble NUs Slungård foreslått og valgt, og daglig leder Atle Jacobsen ble valgt tu å føre protokouen. TU å undertegne protokouen ble valgt Ruth Reitan og Fritz Christensen. Som tellekorps ble Magne Flack, Reidun Aune og Arne Vaslag valgt. Styrets formann ga deretter forsamungen en kort presentasjon av ny daglig leder, og ønsket han på vegne av generalforsamlingen velkommen tu TT. Hun overlot deretter ordet tu møtelederen. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Årsberetning Årsregnskap Budsjett Valg. 5. Styrets forslag tu endring av lovenes paragrafer 2 og 5.5. Sak 1.: Møteleder gjennomgikk dagsorden, og ba deretter styrets formann om å referere årsberetningen for Dette ble gjort, og det ble opplyst at desisorene hadde gitt sin anbefaling av årsberetning/regnskapet for Sak 2.: Revisor Magne Flack hadde på forespørsel tatt på seg å gjennomgå regnskapet for Han fikk derfor ordet og ga en nærmere redegjørelse for årsregnskapet. Han leste deretter opp sin revisjonsberetning av 19/3-9 hvor han anbefalte regnskapet godkjent. I tulegg leste han opp desisors rapport. Møteledelsen takket Flack og ga ordet fritt. Frants-G. Mørch bemerket at det ikke ble referert at årsberetning og regnskap var behandlet og anbefau godkjent av rådet. Til dette svarte styreformannen at Mørch hadde rett, og beklaget at det ikke hadde blitt med. Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Sak 3.: Møtelederen ga ordet tu daglig leder Atie Jacobsen, som gjennomgikk budsjettet for 199. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Sak 4. : Valgkomiteens formann, Trond Ekker, la frem valgkomiteens mnstiuing datert 24. april og 8. mars Styrevalg: Styreformann, nestformann og to styremedlemmer er på valg. Kristine Furan har ikke ønsket gjenvalg og Arne Vaslag er ikke aktueu på gjenvalg. Etter ønske fra valg- komiteen har Gustav Lien sagt seg vulig tu gjenvalg, i første omgang i den perioden Sissel Waagbø har igjen av sin funksjonstid, frem tu generalforsamling Erik StabeU har også sagt seg villig til gjenvalg etter valgkomiteens ønske. Valgkomiteens innstiuing: a) Formann for 2 år: Sven Kolstad - ny. b) Styremedlem for 1 år: Gustav Lien gjenvalg. c) Styremedlem for 2 år: Erik StabeU gjenvalg Terje Skjønhals ny Roar Nålsund ny d) Medlemmer av rådet for 3 år: Trond Gjettum gjenvalg Frants G. Mørch «Ivar SoUie «Jorun Svingen «e) Lønnet revisor: Magne Flack gjenvalg f) Kritiske revisorer: Ivar SoUie gjenvalg Hans J. Jonassen «

5 Valgkomiteens innstiuing ble enstemmig vedtatt. Som ny valgkomite etter Ruth Reitan, Erik-M. Braathen og Trond Ekker fremmer styret forslag på følgende: Kristine Furan Ruth Reitan 1 medlem av styret (som styret selv utpeker). Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt. Sak 5.: Møteleder presenterte styrets forslag til endring av lovenes paragraf 2 og 5.5. Forslaget ble tatt opp til debatt i forsamlingen, og etter en del meningsutvekslinger foreslo møteleder prøvevotering over forslaget. Kun 2 medlemmer stemte for, og styret trakk derfor forslaget. Møtelederen ga deretter ordet til Kristine Furan. Hun sa det nå var vemodig å si takk for seg, fordi TT har gitt henne mange venner og interessante oppgaver. Videre takket hun sine kolleger i styret, administrasjonen og rådet, og dessuten de som har gjort en innsats ute i fjellet. Hun avsluttet med å ønske påtroppende formann velkommen. Møtet hevet kl Ruth ReUan (sign.) STYREMØTER: Det er holdt 13 styremøter og behandlet 118 saker. Fritz Christensen (sign.) ARBEIDSUTVALGSMØTER: Det ble holdt 3 feuesmøter mellom abeidsutvalget og administrasjonen i 199. RÅDSMØTER: Det er holdt 2 feuesmøter meuom rådet og styret. Møtene ble holdt 2.2 og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1989 og budsjett 199. Det andre var av orienterende art. LANDSSTYREMØTER: Nr. 1 ble holdt i Oslo 23/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 2 ble holdt i Oslo 27/3 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 3 ble holdt i Oslo 2/5 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 4 ble holdt i Bodø 15/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 5 ble holdt i Bodø 16/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 6 ble holdt i Oslo 27/9 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 7 ble holdt på Løvlia 27/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 8 ble holdt i Trondheim 4/12 Gustav Lien/A. Jacobsen var representant for TT SEKRETÆRMØTE: Det ble avholdt 1 sekretærmøte i 199 i Oslo den 25. og 26. november. TT var representert med Atle Jacobsen. DNTS NATURVERNMØTER: Det er holdt 3 møter i 199. Erik StabeU fra TT var representant på 2 av møtene. Det ene med befaring i Stølsheimen. LANDSMØTE: I år ble landsmøtet holdt i Bodø i forbindelse med foreningens looårs jubueum. Fra TT deltok Sven Kolstad, Erik StabeU og Gustav Lien. ØKONOMIKOMITEEN/DNT Det er holdt 3 møter i komiteen. AUe var i Oslo og datoene var 22/2,26/9 og 13/11. Gustav Lien representerte TT på det første møtet. 2. TRAFIKKEN I FJELLET: 199 ble ikke helt som forventet. I påskesesongen gikk besøket ned med 296 overnattinger fra overnattinger tu i 199. Størst var nedgangen i Sylene. Sommersesongen ble noe bedre med en oppgang på 49 overnattinger, fra 8.35 tu i 199. Dette gjelder de betjente hyttene. Schulzhytta var selvbetjent også denne sommersesongen. 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det har i år vært et svært aktivit år for byggekomiteen. Deler av bygningsmassen vår er svært nedslitt og trenger sårt til vedlikehold. I år har vi lagt inn strøm med aggregat på StorerikvoUen, og vi har bygget en ny selvbetjeningshytte på Jøldalshytta.

6 På GjevUvasshytta er det bygget nytt herretoalett i kjeueren etter pålegg fra helsemyndighetene, og vi har startet planlegging av diverse ombygginger på hytta. På TroUheimshytta skal det innstaueres nytt aggregat og det skal bygges ny do. Det er et stort behov for nybygninger på flere av hyttene våre. Det er også ønske om å sette i gang en diskusjon om vi skal utvide hyttenettet vårt. Vi trenger en avlastningshytte for Trollheimshytta nord for TroUhetta som også vu gi oss en alternativ adkomst fra Rindalen. Vi trenger også en ny hytte som kan binde Sylene sammen med Femundsmarka. Dindalshytta- På Dindalshytta er det i år bygget ny utedo. Det er foretatt en del vanlig vedlikehold. Hytta er i rimelig god stand, men det må medtideninnstaueres ny kj økkeninredning. Gjevilvasshytta: Det er bygd nytt herretoalett i kjeueren etter påbud fra næringsmiddelkontrollen. Det er foretatt oppussing av gulvene i l.etg. og vinduene er malt. Det er skiftet en søyle i gangen. Det er innkjøpt nye vinduer som skal skiftes våren Græslihytta: Det er foretatt vanlig vedlikehold på hytta. Hytta er i meget god befatning. Jøldalshytta: På Jøldalshytta er det bygd ny selvbetjeningshytte. Den har 16 sengeplasser, og ble åpnet for bruk i desember. Hytta skal være betjeningskvarter når hovedhytta er åpen. Det er bygd ny utedo, og den gamle doen i kjeueren skal stenges. Det er også foretatt en rekke forbedringer på den gamle hytta. Bitrappa fra 2.etg. er bygd om, og det er jernet endel vegger i gangen i l.etg. Det er skiftet noe av panelet utvendig og det er skiftet et vindu på kjøkkenet. Det er også foretatt en rekke mindre bygningsmessige utbedringer. IQøli: Det er i sommer utført reparasjoner og justeringer av fundamentene under hovedhytta og uthuset. Samtiige ytterdører er skiftet. På stua er det satt inn nytt vindu på vestveggen. EUers er utført vanlig vedlikehold. Hytta er nå i god stand. Nedalshytta: Sommeren 199 gikk kloakkanlegget tett, og aue toaletter i hytta ble stengt. Heldigvis er detflerefineutedoer ved hytta som kan brukes i stedet. Forøvrig er det utført rutinemessig vedlikehold både inn- og utvendig. Det er imidlertid nødvendig med større oppussingsarbeider i dusjene i kjeueren, samt maling/ lakking av aue gulv. Disse arbeidene er godt i gang i skrivende stund. Orkelsjøhytta: Det er foretatt rutinemessig utbedringer i 199 og hytta er i god stand. Oppdal Almening låner ut båt på Orkelsjøen. I setersesongen, ca. 1. juli - 1. sept., låner setra ut nøkkel tu båten, og de selger fiskekort. Ramsjøhytta: Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeider. Hytta er i god stand. Schulzhytta: TUsyn med hytta er foretatt flere ganger gjennom året. Proviantiager er kontrollert og komplettert etter behov. Tilførsel av ved er utført, små reparasjoner utført på vinduer, dører og verktøy som er blitt ødelagt. Fremtidig vedlikehold/fornying krever høy prioritet: Nytt kjøkken. Ny hovedinngang. En relativt ny besøksgruppe på Schulz vinterstid, er hundekjørere/ trekkhundklubber, som etter hvert også har øket noe i antau. Sommeren -9 ble det satt opp stolper tu fortøyning (utendørs) av trekkhundene. StorerikvoUen: Det er i 199 innlagt strøm på StorerikvoUen. På aue soverommene, i kjeueren og på kjøkkenet er det nå elektrisk lys. I fellesrommene er det kun montert lys i ganger, mens det er montert elektrisk varme på feuesrom og i tørkerom. Aggregatet er plassert i uthuset, og det er lagt stor vekt på å isolere best mulig mot støy. Det er også foretatt endel nødvendige utbedringer på kjøkkenet og det er innkjøpt ny oppvaskmaskin. Det er også foretatt en rekke vanlige vedlikeholdsoppgaver. Trollheimshytta: Rutinemessig vedlikehold er foretatt i 199. Hytta er i meget god stand. Hytta var 1 år i 199, og jubueet ble behørig feiret på hytta den 7. juli 199.

7 Nøstebu: er i god stand og vedlikeholdes av Erling Halle og Erik Kårvatn. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av familien Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Kårvatn: Kvarteret eies av familien Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Væktarhaugen: Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og alt nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. VARDING OG MERKING AV RUTER SYLENE: Vinterrutene ble kontrollert før påske, og noe kvisting ble foretatt der hvor våre staker var blåst overende. Av sommerrutene ble Nordpå - Kjøli og Kjøli - Væktarhaugen vardet opp og merket på ny. Videre ble ruten Bjørneggen - StorerikvoUen kvistet og merket samt lagt om noe på nordsiden av Blåkåkleppen for å unngå noen meget våte områder. Den store dugnadsgjengen var også i år i virksomhet, med plankelegging av nærområdene ved Nedalshytta og StorerikvoUen. Som vanlig hadde vi god hjelp av våre venner i militæret med transport av plankene i ^euet. Arbeidet med plankelegging av våte områder vu fortsette kommende år, spesielt i Nedalsområdet. Vi takker alle våre hjelpere for innsatsen i året som gikk. TROLLHEIMEN: «Trekanten» i Trollheimen ble kvistet før påske. Dvs. rutene Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, Jøldalshytta - Trollheimshytta, (om Rinnvatnan) og Trollheimshytta - Gjevilvasshytta (over Svarthamran). Vinterstaker ble satt opp på vinterruta mellom Gjevilvasshytta og TroUheimshytta (fra Gjørdølsdalen tu Slettådalen). Varding/merking utført på sommerrutene Gjevilvasshytta - Jøldalshytta og Trollheimshytta - Jøldalshytta (over TroUhetta) Utiegging av sviuer og heuer utført i områdene Storlidalen - Tovatna (mot Innerdalen) og Storlidalen - Vassenden (mot Gjevilvasshytta). Befaringer gjennomført i forbindelse med planlagte bruer, og event. ny rute Trollheimshytta - Rindal. Brubygging: Det viste seg på nytt sommeren 199 at eksisterende bruer må utbedres og nye bygges. Elver og bekker steg kraftig etter regnskyu, og turgåerne fikk problemer. I forbindelse med åpning av selvbetjeningshytta i Jøldalen er bygd bru over Storbekken (Jølhaugen - Jøldalshytta). I Nøsterådalen (TroUheimshytta - Kårvatn) er bygd ny bru over Strandkåa. Brua over Litisvartåa (Jøldalshytta - Trollheimshytta) ble tatt av flom og bygd opp igjen to ganger. Materialer for ny permanent bru er tukjørt. Planlegging er utført for nye bruer over MiniUa (Gjevilvasshytta - Jøldalshytta), Gravbekken (GjevUvasshytta - Trollheimshytta) og Hyttbekken (Gjevilvasshytta - Storlidalen). Det er stor og verdifuu friviuig innsats i forb. med fjeusikringen fra grunneiere, sauebønder. Røde Kors Hjelpekorps og Heimevernet, m.fl. Vi takker alle for flott innsats og uvurdelig hjelp. 4. INFORMASJON TT har i 199 startet opp arbeidet med å samordne og øke aktiviteten på informasjons-siden. Det er et mål å samordne arbeidet i PR-komiteen, møtekomiteen, redaksjonen i Fjellvandring, årbok- komiteen, informasjonsarbeidet tu turkomitéen og det genereue informasjonsarbeidet som drives fra TTkontoret. Foreløpig har dette resultert i at vi i 1991 har fått et fyldig «Fjellprogram 1991» som er en kombinasjon av fellesturprogrammet og stoff i FjeUvandrings vinternummer. Årboka 199 vu bli 1.utgave av «Håndbok for TT» med fyldig informasjon om TT's virksomhet og beskrivelse av hytter, ruter, ulike temaer osv. for Trollheimen og Sylene. Håndboka vu utgjøre en basisinformasjonskude som det lenge har vært behov for. «FjeU og Vidde» og forbundsårboka utgjør nå en viktig og verdifuu del av informasjonen tu TT's medlemmer.

8 Publikasjoner: Årboken: Årboken 1989 hadde sentrale Sylene-området som tema. Boka hadde også bakgrunnsartikler om de ulike måter det tilrettåegges på svensk og norsk side av grensen, om det svensk-norske samarbeidet og om arbeidet med norsk stiog løypeplan. Boka ble trykket i 8 eksemplarer. Redaktør var Per Christiansen. Fjellvandring: Fjellvandring kom ut med ett 4-siders nummer i 199 som vedlegg tu mainummeret av «FjeU og Vidde». Vinternummeret av Fjellvandring er redigert inn sammen med fellesturprogrammet og utgjør «Fjellprogram 1991 for TT» Det er sendt ut sammen med januarnummeret av «FjeU og Vidde». Nord-Trøndelag Turistforening ønsker fra 1991 ikke videre samarbeid om utgivelse av feues blad. Medlemsmøter: Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Erik StabeU viste lysbuder og fortalte over temaet «Perler i trøndelags^ellene». Høstmøtet ble holdt samme sted. Bjørn Basberg kåserte og viste lysbilder over tema «Blant bre og tinder, og hvalfangstminner» fra Sør- Georgia. 5. FELLESTURER - KURS Seminar: Det ble også i 199 arrangert seminar for de ansatte ved turistforeningenes kontorer. Vertskap for seminaret var TT og turen gikk tu Sylene. DeUakerne besøkte StorerikvoUen, Sylstasjonen og Nedalshytta. Noen av deltakerne besteg Syltoppen, men fikk tåke. Andre deltakere var med båten over Essandsjøen og fikk se Sylmassivet fra sjøsiden. Deltakerne var godt fomøyd med vårt merkesystem og Ucke minst fikk vår plankelegging over de våteste myrene mye ros. Turkomitéen: Også i år ble turene presentert i en 4-fargers brosjyre, som er en meget populær måte å spre informasjon om turene på. FeUesturprogramet ble lagt som vedlegg i «FjeU og Vidde» nr. 1. FeUesturene ble også annonsert i byens to aviser. I brosjyren ble det lagt frem 18 turtilbud itiueggtilfjellsportgruppas kurs og ungdomsgruppas turer ble omtau I alt ble 12 turer arrangert og 6 avlyst. Det vartilsammen159 deltakere. Det var Ute oppslutning om våre søndagsturer «Vårstigen» og «Vårtur tu KongsvoU», så begge ble avlyst. Toppturen «Storsylen» og tematurene hadde bra deuakelse, spesieu professor GjærevoUs botaniske vandring. I alt 2 personer har vært involvert som turledere, en takk tu disse og spesieu tu Ivar Maske, som har vært både turleder og utformet feuesturbrosjyren i samarbeid med Vigdis Heimly og Anne Lutterloh. Fjellsportgruppa: FjeUsportgruppas aktivitet i 199 ble noe redusert i forhold til 89 sesongen. Dette skyldes delvis en nedgang i medlemsmassen. Gruppa hadde 188 betalende medlemmer. Turplanen inneholdt 22 turer denne sesongen, hvorav en tur ble avlyst p.g.a. manglende koordinator, mens to andre ble avlyst p.g.a. manglende interesse. (Græsli dugnad og høsttur tu TafjordfjeUa). Det deltok i alt 188 personer på turene, som var en nedgang på ca. 15% fra forrige sesong. Oppslutninga viser likevel stor spredning mellom ulike turer. Antall dehakere har variert fra 3 (pinsa) tu 33 (nyttårsaften) med et gjennomsnitt på 1. SpesieU var våren en lav aktivitetsperiode, mens høstturene fikk meget god oppslutning. De mest folkerike turene var: Nyttårsfefringa på Nordpå, Schulz turen i januar, Sylfraversen i september og tur over Fongen i oktober. Sommerlefren var lagt tu Lyngen. Selve leiren ble arrangert i lag med FjeUsportgruppa i Troms Turlag og ble et meget minneverdig arrangement. I alt deltok 25-3 personer. I januar ble det holdt et Telemarkskurs med i alt 12 deuakere. Kurset ble holdt av «Bjørn og Eriks skiskole». Siden TT arrangerte vinterkurs, gjennomførte TTF i samarbeid med Tindegruppa i NTHI, et skredkurs i februar ved Dindalshytta. Ola Einang var instruktør for i au 18 deltakere. Sesongen innbød også tu flere typer møter. Blant annet ble det holdt turkoordinatormøte, temamøte i mars om «Fjellklatringens forunderlige verden» ved Jostein Mårdalen og vårmøte hvor NUs Fårlund kåserte om friluftsliv. Jon Østeng Hov viste lysbilder og fortalte fra FjeU-Norge på høstmøtet. Utover dette har gruppas egne medlemmer bidratt med bilder på mange onsdagstrimmer. Onsdagstrimmen har som vanlig vært på BUL-hytta ved Lian. I tuknytning tu denne ble det på høsten arrangert et orienteringsløp. Medlemsbladet «I hytt og vær» kom ut med 5 nummer i et opplag på

9 ca. 275 eksemplarer. Regnskapet som ble lagt frem for årsmøtet viste et overskudd på vel 3.,- kr., og beholdning på knapt 17.,- kr. Ungdomsgruppa: * Ungdomsgruppa startet året 199 med nyttårsfeiring på Glærum feriesenter i Surnadal. 2 personer deltok. I påska ble det arrangert tur i TroUheimen med 12 deltakere. Vi gikk den tradisjonelle «Trekanten» og i tillegg ble Snota besteget. Turen tu Snøhetta i vår ble avlyst p.g.a. manglende oppslutning Resten av året ble ingen flere turer arrangert. Idag har ungdomsgruppa 54 medlemmer på papiret, men antau medlemmer i TT mellom 15 og 25 år er ca. 5. Derfor oppfordrer vi flest mulig av disse til å ta kontakt med ungdomsgruppa og melde seg inn. Vi ønsker både nybegynnere, fjellvante og alle andre ungdommer som ønsker turfølge i et trivelig miljø velkommen. ANLEGGSSTØTTE - STUI Fra tippemidlene fikk TT gjennom Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI) i 199 utbetau i auir. 776.,- som fordeler seg slik: kr. 119.,- tu selvbetjeningsavdeling på TroU heimshytta. kr. 147.,- vann og strøm på StorerikvoUen. kr. 3.,- omfundamentering på Kjølihytta. kr. 25.,- til selvbetjeningsavdeling på Jøldalshytta. kr. 94.,- restaurering på Græslihytta. kr. 136.,- varding og sikkerhet. 6. REGNSKAP Gaver og bidrag 199: Sør-Trøndelag Fylke kr. 2.,- Klingenbergs fond kr. 85.,- Gunda og Johannes Grennes dødsbo kr. 3.,- Adolf Øiens Fond kr. 5.,- Trondhjems Brændevinssamlags legat kr. 5.,- Rindal Kommune kr. 1.,- Surnadal Kommune kr. 1.,- kr. 174.,- STUI Anleggsstøtte kr. 776.,- kr. 95.,- Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heuer ikke i 199 avkrevet foreningen renter for lån på tilsammen kr. 495.,-. Vi benytter anledningen tu å takke for aue gaver og bidrag vi har fått i 199. Falkangers fond: Beholdningpr. 1/1 199 kr ,26 - Bevilget reisestøtte tu turledere kr. 1.51, - Gebyr/omk. tu Fokus Bank kr. 58, Renter 1/1-9/5-9 Fokus Bank kr ,26 Renter 9/5-31/12-9 Sparebanken Midt-Norge kr ,3 Beholdning pr. 31/12-9 kr ,82 Styret i Falkangers Fond vedtok på møte den 2. februar 199 å StiUe kr. 4.,- til disposisjon for styret i TT tu utdannelse av unge turledere. Revisjonsberetning 199. Jeg har revidert regnskapet for Falkangers Fond ogfinnerat Fondets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, Magne Flack revisor

10 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. Regnskap for 199 Legatets formue pr : i Bankinnskudd kr ,24 Verdipapirer kr , Fordring TT kr. 33., Pantelån TT kr. 2, Inntekter 199: Bankrenter kr , Utbytte aksjer kr ,2 Renter ihendehaveroblig kr. 23.4, kr ,24 kr ,2 Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge kr ,44 2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Næringskreditt 1983/94 pål. kr. l6.,-'a kurs 12,5 kr 164., 3. Aksjer: Adresseavisen aksjer å kr. 2,- å kurs 16,- kr , Orkla - Borregaard A/S aksjer å kr. 25,- å kurs 25 kr , 868 aksjer å kr. 25,- å kurs 178 kr , 4. Fordring TT kr. 295, Pantesikret lån TT kr. 2, kr ,44 Salg: Innløsning av obligasjoner Næringskreditt 1983 kr. 3., Tegningsretter Orkla/Borregaard kr. 1, Utgifter: Forvaltningsgebyr kr. 253, Avgift VPS kr. 4, Diverse kr. 377, Endring verdipapirbeholdning samt kursdifferanse Av legatets avkastning er i henhold tu testamentets bestemmelse i året delt ut til TT. kr. 3.1, kr ,44 kr. 1.3, kr ,44 kr , kr ,44 kr. 85., kr ,44 Trondheim, / For legatstyret NUs Daae Rogstad formann Beretnmg vedkommende «Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave»/or året 199. Det vises tu vedlagte reviderte regnskap for året 199 hvorav fremgår at legatets formue pr. 1 januar 1991 utgjør Kr ,- mot Kr ,- ved utgangen av Netto nedgang på aksjekursene utgjør ca. 13.,- i forhold tu ifjor. Av obligasjonslånet i Næringskreditt er uttrukket og nedbetau med kr. 3.,-. Forvaltningen av legatets midler har fulgt samme mønster som itidligereår er gitt et vanlig bidrag på kr. 6.,- tu arbeid med løyper, stier og klopper m.v. Ytteriigere er det ytet en ekstra gave stor kr. 25. i anledning TroUheimshyttens loo-års jubueum. Som forutsatt er annet avdrag på kr. 35.,- nedbetalt på det i mars 1988 ytede rentefrie likviditetslån stort kr. 14.,-. Foreningen er dertu tilsagt rentefrihet fortsatt frem tu og med året 1992 for de tidligere av legatet ytede samlede lån på kr. 425.,-. Legatstyret består uforandret av advokatene Vaagland og Ekker med lagdommer Rogstad som formann. Trondheim, 28. januar 1991 for Legatstyret NUs Daae Rogstad formann

11 Revisjonsberetning 199. Jeg har revidert regnskapet for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for 199. Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, 28/1-91 Magne Flack revisor REGNSKAP - BUDSJETT. GENERELLE KOMMENTARER. RegnskapstaUene for 1989 er tilpasset den presenterte oppstiuingsmåte av regnskapet. Det samme gjelder budsjettet for i fjor (199). Årsaken er at måten å stille opp regnskapet på, er under tilpassing. For sammenligningens skyld har det derfor vært nødvendig å slå sammen enkelte tau, evt. splitte dem opp. Budsjettet for 1991 er basert på at Nedalshytta er utieid etter «DNTmodeU». I praksis innebærer dette at TT beholder 9% av overnattingsinntektene, samt bærer kapitalutgifter, bygningsmessig vedlikehold, forsikringer og innkjøp av inventar og utstyr. Leietakeren (bestyrer) svarer selvstendig for øvrige driftsutgifter og inntekter. Også Gjevilvasshytta vil bli forsøkt utleid etter samme prinsipp i løpet av 1991, men dette er foreløpig uavklart. En har derfor budsjettert med vanlig drift i Trondhjems Turistforening har i 1991 vésentiig lavere medlemskontingent enn andre turistforeninger vi kan sammenligne oss med. I tulegg har en et akkumulert vedlikeholds- og ombyggingsbehov på en del hytter som det nå er nødvendig å ta fatt i. Denne situasjon gjenspeiler seg i det budsjetterte negative driftsresultatet i 1991, og vil bli nærmere kommentert under «Vedlikehold». Når det gjelder inntektssiden i budsjettet, er den samfunnsøkonomiske utvikling slik at vi ikke kan regne med noen stor tilgang på nye medlemmer i Budsjettet er derfor stort sett basert på den alminnelige prisstigning og på ca. samme medlemstau som i 199. Budsjettet for 1992 bygger på at både Nedalshytta og Gjevilvasshytta er utleid. Når det gjelder prisstigningen, har en antatt at den blir på ca. 5% også i ' Budsjettkommentarer for Årboka for 199 vu komme ut i spesialutgave, på den måten at en del av årboka blir en første generasjons fjellhåndbok for TT. Denne delen av årboka blir også trykket som særutgave i 5. eksemplarer, og den vil legges ut for salg på hyttene og på kontoret. Spesifikasjon: Årbok 8. eks kr. 12.,- Fjellhåndbok 5. eks kr. 5.,- Porto for utsendelse etc kr. 45.,- kr. 215.,- Forsikringer: Forhandlinger med nytt forsikringsselskap er i gang, og det antas en vil kunne få noe redusert premie. Vedlikehold. Som tidligere nevnt, er det et stort vedukeholdsbehov på hyttene. Byggekomiteen i TT har i den forbindelse satt opp en detaljert liste for hver enkelt hytte over tutak som må gjennomføres. For å kunne realisere en del av disse arbeidene foreslår styret at det brukes ca. kr. 5.,- av foreningens likviditet tu «ekstraordinært» vedlikehold, mens det budsjetteres med kr. 2.,- tu løpende vedlikeholdsoppgaver som dukker opp gjennom året. Markedsføring: Foruten ordinær markedsføring inneholder denne posten trykkeutgifter til turprogram samt gratisdøgn. Det arbeides dessuten med å lage nytt brosjyrematerieu for TT i Kontorhold: Husleie 21 m^ å kr. 65,- kr ,- Vaktmester 21 m2 a kr. 4,- kr. 8.4,- Strøm fellesareal kr. 4.55,- Parkeringsplass kr. 6.6,- Kontorrekvisita kr. 6.,- Servicekontrakter/vedlikehold EDB kr. 3.,- Kurs, opplæring kr. 15.,- Aviser kr. 3.,- Diverse kr^ 2.16,- kr. 26.,-

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19

1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70 21.328,19 (Årsregnskap for 1974 Kjør kollektivt! Billig og komfortabel transport. TRONDHEIM TRAFIKKSELSKAP 1973 200.378,76 17.768 50.406,31 68.625,06 34.008, 4.405, 3.032.08 3.718,90 3.989,75 9.910,73 13.701,70

Detaljer

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER:

1. FORENINGEN ÅRSBERETNING 1991. i - 84 - ÆRESMEDLEMMER: " ' ÅRSBERETNING 99.. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger 3. VIRKSOMHETEN FJELLET

Detaljer

erling Sande Telefon 216 - Berkåk

erling Sande Telefon 216 - Berkåk BUDSJETTFORSLAG 1972 Inntekter: Medlemskontingenter, div. renteinntekter, div. Inntekter Bevertning, kiosksalg Losji-inntekter Bidrag Trondheim Kommune kr. 16.000, Bidrag Feriefondet.' «98.000, : Anonyme

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1989

Årsberetning & Regnskap 1989 Årsberetning & Regnskap 1989 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administtasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Ovemattinger Midtre Gjevilvasskam

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Årsberetning & Regnskap 1988

Årsberetning & Regnskap 1988 Innholdsfortegnelse Årsberetning & Regnskap 1988 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte TUsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1996

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1996 ^ijmo^hjems Turistforening Årbok 1996 W: Årsberetning 1996 114 ansvaret for Del A, Naturvennlig turislforeningsdrift. Del B. Miljøvennlig hyttedrift tas hånd om av «arbeidsgruppe for betjente hytter» og

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985

ÅRSBERETNING 1985 1. FORENINGEN VÅRE HEDREDE MEDLEMMER 1984 1985 ÅRSBERETNING 1985 VÅRE HEDREDE ÆRESMEDLEMMER: 1907 Carl Schulz 1920 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 Cecil Wdm. Slingsby 1935 Fridtjof Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen. 1953 Arne

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Kirkenes 2. september 2010 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30

Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Norsk Bergforening Generalforsamling Trondheim 16 oktober 2009 kl 08.30 Innkalte Medlemmer i Norsk Bergforening Agenda 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av årsmelding

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK OPERASANGERFORBUND (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 08.05.1959. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 24.05 1981. Revidert på ekstraordinær generalforsamling 20.05.1990.

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen.

Årsberetning 2008. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2008 er satt opp under denne forutsetningen. Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Nedre Buskerud krets av Norges Speiderforbund driver med barne- og ungdomsarbeide i Nedre Buskerud.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995

ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995 EC^* Årsberetning 1995 ÅRSBERETNING FOR TRONDHJEMS TURISTFORENING 1995 FORENINGEN 1962 Marfine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Birkclaui^ 1962 Trygve Kristiansen 1962 Per Vinje

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING 1983 VÅRE HEDREDE MEDLEMMER

ÅRSBERETNING 1983 VÅRE HEDREDE MEDLEMMER ..*»J>^ ÅRSBERETNING 1983 Slettådalen påska -83, Mot Svarthamran. ^ma. (Frode Rolvsjord) Turistsjefene i Selbu/Tydal og Røros forespurt T.T. om mulighetene for å utvide T.T.'s rutenett mellom Selbu/Tydal

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer