ÅRSBERETNING FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 1990. 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter"

Transkript

1 ^ ÅRSBERETNING 199 SM ^ >fc 1. FORENINGEN Utmerkelser Medlemmer Tillitsvalgte Tilsyn, komiteer, utvalg Administrasjon Møter 2. TRAFIKKEN I FJELLET Vintertrafikken Sommertrafikken Overnattinger Den svenske mtemerkingen skilkr seg sterkt utfra den norske. 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold Varding og merking av ruter 4. INFORMASJON Publikasjoner Medlemsmøter 5. FELLESTURER - KURS Turkomitéen FjeUsportgruppa Ungdomsgruppa 6. REGNSKAP Økonomi generelt Regnskap Budsjett Stømlvån er et nytt eksempel på svensk utbygging av hotell-lignende «fiållstationer». 7. LOVER TRONDHJEMS TURISTFORENING

2 1. FORENINGEN 197 Cari Schulz 192 Axel Sommerfeldt 1922 Olaf Grilstad 1924 CecU Wdm. Slingsby 1935 Fridthjov Brun 1935 Ludvig Sivertsen 1947 Roar Tønseth sen Arne Falkanger Innehavere av vårt hederstegn: 1947 Thor Tharum 1947 Hilmar NUsen 1954 Edvard Løchen 1957 Finn Kleven 1957 Eriing NUsen 1957 Gunnar Raabe 1962 Martine Unsgård 1962 Olga Reitan 1962 Hjørdis Mørkved 1962 Gunnar Bfrkeland 1967 Astrid Olsen 1967 Magna KjeUand 1967 Bjarne Eriksen 1969 Rolf Høyem 197 MagnhUd Lereggen 197 Tor Johansen 1974 Fritz Christensen 1976 Toralf Lyng 1978 Franck Rindal 1979 Erik Hansen Innbudte livsvarige medlemmer: 1957 Modolf Moen 1962 Ragnhild Næssmo 1962 Asbjørn Clausen ÆRESMEDLEMMER: 1957 Reidar Jørgensen 1967 Magne Asbj. Haave 1967 Eivind Kierulf 1975 Astrid Olsen 1977 Rolf Høyem 1987 Frants-G. Mørch Reinrosa med gull eikekrans. 198 Frants-G. Mørch 1984 Gustav Lien 1984 Teodor BrandfjeU 1985 Anne Mari Bergquist 1987 Jorun Svingen 1987 IngvUd Flåteplass 1987 Thor Risan 1987 Toralv Aune 1987 Ivar Maske 1987 Per A. Strickert 1987 Claus Helberg 1988 Kari H. Brox 199 Johan Bolme 1967 Svein Grøtte 1979 NUs M. Vaagland 1982 Inga Stokke 185 Inhan Rnlme, MEDLEMMER Livsvarige Hovedmedlemmer Ektefeller Juniormedlemmer Medlemmer over 67 år TILLITSVALGTE Styret Formann Sven Kolstad, nestformann Erik-M. Braathen, Gustav Lien, Jorun Moum, NUs Slungård, Erik StabeU, Roar Nålsund, Terje Skjønhals. Rådet: Fritz Christensen, NUs Flå, Trond Gjettum, Erik Hansen, Ivar Maske, Sverre R. Kirksæther, Jorun Svingen, Frants- G. Mørch, Astrid Olsen, Ivar SoUie, NUs M. Vaagland, Tore Tønseth. Desisorer: Hans J. Jonassen, Ivar S( )Uie. Revisor: Magne Flack. IILSYN - KOMITEER - UTVAIG Tilsyn: Bårdsgården Dindalshytta Gjevilvasshytta Græsli Jøldalshytta Kjøli Nedalshytta Orkelsjøhytta Ramsjøhytta Schulzhytta StorerikvoUen Trollheimshytta* Væktarhaugen Trond Ekker Liv Grimsmo Mårten Vikan Harald Græsli Toralf Aune Jorun Svingen/Dag Sand Oddmund Olsen Hans Olav Sæther Mette og Teodor Brandvoll Georg Trondseth Thor Risan Erik Hansen/Morten Halgunset Kristine Furan

3 * Etter mange års trofast tjeneste trakk Erik Hansen seg som tusyn for Trollheimshytta høsten 199. Som nytt tilsyn ble valgt Morten Halgunset, Rindal. Arbeidsutvalg: Sven Kolstad, Jorun Moum, Erik-Martin Braathen. Branninspeksjon: Arnold Berg Bygge- og utstyrskomité: Erik Stabell, Arne Vaslag, Astrid Olsen, Jorun Svingen, Anne M. EUertsen, Jorun Moum, Erik-Martin Braathen. Sven Kolstad innkaues til møtene i byggekomiteen. På styremøte ble det vedtatt å dele bygge- og utstyrskomiteen i to komiteer. Komite-sammensetningene ble vedtatt slik: Byggekomité: Erik-Martin Braathen, Erik Stabell, Arne Vaslag. Sven Kolstad innkaues tu møtene i byggekomiteen. Utstyrskomité: Astrid Olsen, Jorun Moum, Anne Eilertsen, Jorun Svingen Ekndomsforvaltning: Trond Ekker. Møtekomite: Kristin Svendsen, TorUd Hage. Tilsyn med ruter og karter: Leif Johansen, Sylene Arne Vaslag, TroUheimen. Turkomite: Ivar Maske, Vigdis Heimly, Christian Smith, Anne Lutterloh. Fjellsportgruppa: Inger Kolltveit leder, Øistein Bækken, Gunnar Nordseth, Jarand Røynstrand, Jon Birger Stav, Kristin Svendsen. Ungdomsgruppa: Trygve Megaard, Anne Grete Olsen. Valgkomite: Kristine Furan, Ruth Reitan, Roar Nålsund (styrets repr.) Årbokkomité: Per Christiansen (redaktør), Erik StabeU, Erik-Martin Braathen. Bladkomite: Erik Stabell, Svein Loeng. PR-komite: Roar Nålsund, Nils Slungård, LiUian Svingen. Tydal Båtrute: Kristine Furan, Gustav Lien (varamann). Falkangers fond: Sven Kolstad, Terje Skjønhals, Trond Gjettum. Klingenbergs gave: Trond Ekker, NUs Daae Rogstad, Nils M. Vaagland. Forbundet DNT: Landsstyret: Gustav Lien Valgkomiteen: Kristine Furan Økonomikomiteen: Gustav Lien Naturvernkomitéen: Erik Stabell Publikasjonsfondet: Torbjørn Falkanger, Astrid Olsen, Ivar SoUie Styringsgr. forprosjekt Sylene: Nils Slungård, Erik StabeU (varamann). ADMINISTRASJON: Foreningens daglige drift har i 199 vært ivaretatt av daglig leder Atie Jacobsen, Anne M. EUertsen og LiUian Svingen.

4 MØTER: GENERALFORSAMLING: «Den 13. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kunstindustrimuseet den 8. mai 199 kl Møtet ble åpnet av styrets formann, Kristine Furan. Hun ønsket de medlemsoppmøtte velkommen, og refererte tu at innkauing tu generalforsamling har vært rykket inn i Adresseavisen og Arbeider-Avisa den 23. april Adresseavisen også den 24. apru p.g.a. feu i annonseteksten dagen før. Dessuten at dokumentene i h.h. til lovenes paragraf 5 fra kunngjøringstidspunktet har vært utlagt på TT's kontor. Ingen hadde bemerkninger tu innkalling og varsel, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt. AntaU representerte medlemmer var 41, hvorav alle stemmeberettiget. Som møteleder ble NUs Slungård foreslått og valgt, og daglig leder Atle Jacobsen ble valgt tu å føre protokouen. TU å undertegne protokouen ble valgt Ruth Reitan og Fritz Christensen. Som tellekorps ble Magne Flack, Reidun Aune og Arne Vaslag valgt. Styrets formann ga deretter forsamungen en kort presentasjon av ny daglig leder, og ønsket han på vegne av generalforsamlingen velkommen tu TT. Hun overlot deretter ordet tu møtelederen. Dagsorden for generalforsamlingen var: 1. Årsberetning Årsregnskap Budsjett Valg. 5. Styrets forslag tu endring av lovenes paragrafer 2 og 5.5. Sak 1.: Møteleder gjennomgikk dagsorden, og ba deretter styrets formann om å referere årsberetningen for Dette ble gjort, og det ble opplyst at desisorene hadde gitt sin anbefaling av årsberetning/regnskapet for Sak 2.: Revisor Magne Flack hadde på forespørsel tatt på seg å gjennomgå regnskapet for Han fikk derfor ordet og ga en nærmere redegjørelse for årsregnskapet. Han leste deretter opp sin revisjonsberetning av 19/3-9 hvor han anbefalte regnskapet godkjent. I tulegg leste han opp desisors rapport. Møteledelsen takket Flack og ga ordet fritt. Frants-G. Mørch bemerket at det ikke ble referert at årsberetning og regnskap var behandlet og anbefau godkjent av rådet. Til dette svarte styreformannen at Mørch hadde rett, og beklaget at det ikke hadde blitt med. Årsberetningen og regnskapet ble deretter enstemmig godkjent. Sak 3.: Møtelederen ga ordet tu daglig leder Atie Jacobsen, som gjennomgikk budsjettet for 199. Budsjettet ble enstemmig godkjent. Sak 4. : Valgkomiteens formann, Trond Ekker, la frem valgkomiteens mnstiuing datert 24. april og 8. mars Styrevalg: Styreformann, nestformann og to styremedlemmer er på valg. Kristine Furan har ikke ønsket gjenvalg og Arne Vaslag er ikke aktueu på gjenvalg. Etter ønske fra valg- komiteen har Gustav Lien sagt seg vulig tu gjenvalg, i første omgang i den perioden Sissel Waagbø har igjen av sin funksjonstid, frem tu generalforsamling Erik StabeU har også sagt seg villig til gjenvalg etter valgkomiteens ønske. Valgkomiteens innstiuing: a) Formann for 2 år: Sven Kolstad - ny. b) Styremedlem for 1 år: Gustav Lien gjenvalg. c) Styremedlem for 2 år: Erik StabeU gjenvalg Terje Skjønhals ny Roar Nålsund ny d) Medlemmer av rådet for 3 år: Trond Gjettum gjenvalg Frants G. Mørch «Ivar SoUie «Jorun Svingen «e) Lønnet revisor: Magne Flack gjenvalg f) Kritiske revisorer: Ivar SoUie gjenvalg Hans J. Jonassen «

5 Valgkomiteens innstiuing ble enstemmig vedtatt. Som ny valgkomite etter Ruth Reitan, Erik-M. Braathen og Trond Ekker fremmer styret forslag på følgende: Kristine Furan Ruth Reitan 1 medlem av styret (som styret selv utpeker). Styrets forslag til valgkomite ble enstemmig vedtatt. Sak 5.: Møteleder presenterte styrets forslag til endring av lovenes paragraf 2 og 5.5. Forslaget ble tatt opp til debatt i forsamlingen, og etter en del meningsutvekslinger foreslo møteleder prøvevotering over forslaget. Kun 2 medlemmer stemte for, og styret trakk derfor forslaget. Møtelederen ga deretter ordet til Kristine Furan. Hun sa det nå var vemodig å si takk for seg, fordi TT har gitt henne mange venner og interessante oppgaver. Videre takket hun sine kolleger i styret, administrasjonen og rådet, og dessuten de som har gjort en innsats ute i fjellet. Hun avsluttet med å ønske påtroppende formann velkommen. Møtet hevet kl Ruth ReUan (sign.) STYREMØTER: Det er holdt 13 styremøter og behandlet 118 saker. Fritz Christensen (sign.) ARBEIDSUTVALGSMØTER: Det ble holdt 3 feuesmøter mellom abeidsutvalget og administrasjonen i 199. RÅDSMØTER: Det er holdt 2 feuesmøter meuom rådet og styret. Møtene ble holdt 2.2 og Det første møtet behandlet årsberetning og regnskap 1989 og budsjett 199. Det andre var av orienterende art. LANDSSTYREMØTER: Nr. 1 ble holdt i Oslo 23/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 2 ble holdt i Oslo 27/3 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 3 ble holdt i Oslo 2/5 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 4 ble holdt i Bodø 15/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 5 ble holdt i Bodø 16/6 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 6 ble holdt i Oslo 27/9 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 7 ble holdt på Løvlia 27/1 Gustav Lien var representant for TT. Nr. 8 ble holdt i Trondheim 4/12 Gustav Lien/A. Jacobsen var representant for TT SEKRETÆRMØTE: Det ble avholdt 1 sekretærmøte i 199 i Oslo den 25. og 26. november. TT var representert med Atle Jacobsen. DNTS NATURVERNMØTER: Det er holdt 3 møter i 199. Erik StabeU fra TT var representant på 2 av møtene. Det ene med befaring i Stølsheimen. LANDSMØTE: I år ble landsmøtet holdt i Bodø i forbindelse med foreningens looårs jubueum. Fra TT deltok Sven Kolstad, Erik StabeU og Gustav Lien. ØKONOMIKOMITEEN/DNT Det er holdt 3 møter i komiteen. AUe var i Oslo og datoene var 22/2,26/9 og 13/11. Gustav Lien representerte TT på det første møtet. 2. TRAFIKKEN I FJELLET: 199 ble ikke helt som forventet. I påskesesongen gikk besøket ned med 296 overnattinger fra overnattinger tu i 199. Størst var nedgangen i Sylene. Sommersesongen ble noe bedre med en oppgang på 49 overnattinger, fra 8.35 tu i 199. Dette gjelder de betjente hyttene. Schulzhytta var selvbetjent også denne sommersesongen. 3. VIRKSOMHETEN I FJELLET Nybygg og vedlikehold: Generelt: Det har i år vært et svært aktivit år for byggekomiteen. Deler av bygningsmassen vår er svært nedslitt og trenger sårt til vedlikehold. I år har vi lagt inn strøm med aggregat på StorerikvoUen, og vi har bygget en ny selvbetjeningshytte på Jøldalshytta.

6 På GjevUvasshytta er det bygget nytt herretoalett i kjeueren etter pålegg fra helsemyndighetene, og vi har startet planlegging av diverse ombygginger på hytta. På TroUheimshytta skal det innstaueres nytt aggregat og det skal bygges ny do. Det er et stort behov for nybygninger på flere av hyttene våre. Det er også ønske om å sette i gang en diskusjon om vi skal utvide hyttenettet vårt. Vi trenger en avlastningshytte for Trollheimshytta nord for TroUhetta som også vu gi oss en alternativ adkomst fra Rindalen. Vi trenger også en ny hytte som kan binde Sylene sammen med Femundsmarka. Dindalshytta- På Dindalshytta er det i år bygget ny utedo. Det er foretatt en del vanlig vedlikehold. Hytta er i rimelig god stand, men det må medtideninnstaueres ny kj økkeninredning. Gjevilvasshytta: Det er bygd nytt herretoalett i kjeueren etter påbud fra næringsmiddelkontrollen. Det er foretatt oppussing av gulvene i l.etg. og vinduene er malt. Det er skiftet en søyle i gangen. Det er innkjøpt nye vinduer som skal skiftes våren Græslihytta: Det er foretatt vanlig vedlikehold på hytta. Hytta er i meget god befatning. Jøldalshytta: På Jøldalshytta er det bygd ny selvbetjeningshytte. Den har 16 sengeplasser, og ble åpnet for bruk i desember. Hytta skal være betjeningskvarter når hovedhytta er åpen. Det er bygd ny utedo, og den gamle doen i kjeueren skal stenges. Det er også foretatt en rekke forbedringer på den gamle hytta. Bitrappa fra 2.etg. er bygd om, og det er jernet endel vegger i gangen i l.etg. Det er skiftet noe av panelet utvendig og det er skiftet et vindu på kjøkkenet. Det er også foretatt en rekke mindre bygningsmessige utbedringer. IQøli: Det er i sommer utført reparasjoner og justeringer av fundamentene under hovedhytta og uthuset. Samtiige ytterdører er skiftet. På stua er det satt inn nytt vindu på vestveggen. EUers er utført vanlig vedlikehold. Hytta er nå i god stand. Nedalshytta: Sommeren 199 gikk kloakkanlegget tett, og aue toaletter i hytta ble stengt. Heldigvis er detflerefineutedoer ved hytta som kan brukes i stedet. Forøvrig er det utført rutinemessig vedlikehold både inn- og utvendig. Det er imidlertid nødvendig med større oppussingsarbeider i dusjene i kjeueren, samt maling/ lakking av aue gulv. Disse arbeidene er godt i gang i skrivende stund. Orkelsjøhytta: Det er foretatt rutinemessig utbedringer i 199 og hytta er i god stand. Oppdal Almening låner ut båt på Orkelsjøen. I setersesongen, ca. 1. juli - 1. sept., låner setra ut nøkkel tu båten, og de selger fiskekort. Ramsjøhytta: Det er foretatt nødvendig vedlikeholdsarbeider. Hytta er i god stand. Schulzhytta: TUsyn med hytta er foretatt flere ganger gjennom året. Proviantiager er kontrollert og komplettert etter behov. Tilførsel av ved er utført, små reparasjoner utført på vinduer, dører og verktøy som er blitt ødelagt. Fremtidig vedlikehold/fornying krever høy prioritet: Nytt kjøkken. Ny hovedinngang. En relativt ny besøksgruppe på Schulz vinterstid, er hundekjørere/ trekkhundklubber, som etter hvert også har øket noe i antau. Sommeren -9 ble det satt opp stolper tu fortøyning (utendørs) av trekkhundene. StorerikvoUen: Det er i 199 innlagt strøm på StorerikvoUen. På aue soverommene, i kjeueren og på kjøkkenet er det nå elektrisk lys. I fellesrommene er det kun montert lys i ganger, mens det er montert elektrisk varme på feuesrom og i tørkerom. Aggregatet er plassert i uthuset, og det er lagt stor vekt på å isolere best mulig mot støy. Det er også foretatt endel nødvendige utbedringer på kjøkkenet og det er innkjøpt ny oppvaskmaskin. Det er også foretatt en rekke vanlige vedlikeholdsoppgaver. Trollheimshytta: Rutinemessig vedlikehold er foretatt i 199. Hytta er i meget god stand. Hytta var 1 år i 199, og jubueet ble behørig feiret på hytta den 7. juli 199.

7 Nøstebu: er i god stand og vedlikeholdes av Erling Halle og Erik Kårvatn. KVARTERAVTALER Bårdsgården: Kvarteret eies av familien Berdal, og alt nødvendig vedlikehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Kårvatn: Kvarteret eies av familien Kårvatn og alt nødvendig vedlikehold blir utført av dem. Kvarteret er i god stand. Væktarhaugen: Kvarteret eies av Brynhild og Martin Nordfjell, og alt nødvendig vedlikehold utføres av dem. Kvarteret er i god stand. VARDING OG MERKING AV RUTER SYLENE: Vinterrutene ble kontrollert før påske, og noe kvisting ble foretatt der hvor våre staker var blåst overende. Av sommerrutene ble Nordpå - Kjøli og Kjøli - Væktarhaugen vardet opp og merket på ny. Videre ble ruten Bjørneggen - StorerikvoUen kvistet og merket samt lagt om noe på nordsiden av Blåkåkleppen for å unngå noen meget våte områder. Den store dugnadsgjengen var også i år i virksomhet, med plankelegging av nærområdene ved Nedalshytta og StorerikvoUen. Som vanlig hadde vi god hjelp av våre venner i militæret med transport av plankene i ^euet. Arbeidet med plankelegging av våte områder vu fortsette kommende år, spesielt i Nedalsområdet. Vi takker alle våre hjelpere for innsatsen i året som gikk. TROLLHEIMEN: «Trekanten» i Trollheimen ble kvistet før påske. Dvs. rutene Gjevilvasshytta - Jøldalshytta, Jøldalshytta - Trollheimshytta, (om Rinnvatnan) og Trollheimshytta - Gjevilvasshytta (over Svarthamran). Vinterstaker ble satt opp på vinterruta mellom Gjevilvasshytta og TroUheimshytta (fra Gjørdølsdalen tu Slettådalen). Varding/merking utført på sommerrutene Gjevilvasshytta - Jøldalshytta og Trollheimshytta - Jøldalshytta (over TroUhetta) Utiegging av sviuer og heuer utført i områdene Storlidalen - Tovatna (mot Innerdalen) og Storlidalen - Vassenden (mot Gjevilvasshytta). Befaringer gjennomført i forbindelse med planlagte bruer, og event. ny rute Trollheimshytta - Rindal. Brubygging: Det viste seg på nytt sommeren 199 at eksisterende bruer må utbedres og nye bygges. Elver og bekker steg kraftig etter regnskyu, og turgåerne fikk problemer. I forbindelse med åpning av selvbetjeningshytta i Jøldalen er bygd bru over Storbekken (Jølhaugen - Jøldalshytta). I Nøsterådalen (TroUheimshytta - Kårvatn) er bygd ny bru over Strandkåa. Brua over Litisvartåa (Jøldalshytta - Trollheimshytta) ble tatt av flom og bygd opp igjen to ganger. Materialer for ny permanent bru er tukjørt. Planlegging er utført for nye bruer over MiniUa (Gjevilvasshytta - Jøldalshytta), Gravbekken (GjevUvasshytta - Trollheimshytta) og Hyttbekken (Gjevilvasshytta - Storlidalen). Det er stor og verdifuu friviuig innsats i forb. med fjeusikringen fra grunneiere, sauebønder. Røde Kors Hjelpekorps og Heimevernet, m.fl. Vi takker alle for flott innsats og uvurdelig hjelp. 4. INFORMASJON TT har i 199 startet opp arbeidet med å samordne og øke aktiviteten på informasjons-siden. Det er et mål å samordne arbeidet i PR-komiteen, møtekomiteen, redaksjonen i Fjellvandring, årbok- komiteen, informasjonsarbeidet tu turkomitéen og det genereue informasjonsarbeidet som drives fra TTkontoret. Foreløpig har dette resultert i at vi i 1991 har fått et fyldig «Fjellprogram 1991» som er en kombinasjon av fellesturprogrammet og stoff i FjeUvandrings vinternummer. Årboka 199 vu bli 1.utgave av «Håndbok for TT» med fyldig informasjon om TT's virksomhet og beskrivelse av hytter, ruter, ulike temaer osv. for Trollheimen og Sylene. Håndboka vu utgjøre en basisinformasjonskude som det lenge har vært behov for. «FjeU og Vidde» og forbundsårboka utgjør nå en viktig og verdifuu del av informasjonen tu TT's medlemmer.

8 Publikasjoner: Årboken: Årboken 1989 hadde sentrale Sylene-området som tema. Boka hadde også bakgrunnsartikler om de ulike måter det tilrettåegges på svensk og norsk side av grensen, om det svensk-norske samarbeidet og om arbeidet med norsk stiog løypeplan. Boka ble trykket i 8 eksemplarer. Redaktør var Per Christiansen. Fjellvandring: Fjellvandring kom ut med ett 4-siders nummer i 199 som vedlegg tu mainummeret av «FjeU og Vidde». Vinternummeret av Fjellvandring er redigert inn sammen med fellesturprogrammet og utgjør «Fjellprogram 1991 for TT» Det er sendt ut sammen med januarnummeret av «FjeU og Vidde». Nord-Trøndelag Turistforening ønsker fra 1991 ikke videre samarbeid om utgivelse av feues blad. Medlemsmøter: Førpåskemøte ble holdt i Kunstindustrimuseet Erik StabeU viste lysbuder og fortalte over temaet «Perler i trøndelags^ellene». Høstmøtet ble holdt samme sted. Bjørn Basberg kåserte og viste lysbilder over tema «Blant bre og tinder, og hvalfangstminner» fra Sør- Georgia. 5. FELLESTURER - KURS Seminar: Det ble også i 199 arrangert seminar for de ansatte ved turistforeningenes kontorer. Vertskap for seminaret var TT og turen gikk tu Sylene. DeUakerne besøkte StorerikvoUen, Sylstasjonen og Nedalshytta. Noen av deltakerne besteg Syltoppen, men fikk tåke. Andre deltakere var med båten over Essandsjøen og fikk se Sylmassivet fra sjøsiden. Deltakerne var godt fomøyd med vårt merkesystem og Ucke minst fikk vår plankelegging over de våteste myrene mye ros. Turkomitéen: Også i år ble turene presentert i en 4-fargers brosjyre, som er en meget populær måte å spre informasjon om turene på. FeUesturprogramet ble lagt som vedlegg i «FjeU og Vidde» nr. 1. FeUesturene ble også annonsert i byens to aviser. I brosjyren ble det lagt frem 18 turtilbud itiueggtilfjellsportgruppas kurs og ungdomsgruppas turer ble omtau I alt ble 12 turer arrangert og 6 avlyst. Det vartilsammen159 deltakere. Det var Ute oppslutning om våre søndagsturer «Vårstigen» og «Vårtur tu KongsvoU», så begge ble avlyst. Toppturen «Storsylen» og tematurene hadde bra deuakelse, spesieu professor GjærevoUs botaniske vandring. I alt 2 personer har vært involvert som turledere, en takk tu disse og spesieu tu Ivar Maske, som har vært både turleder og utformet feuesturbrosjyren i samarbeid med Vigdis Heimly og Anne Lutterloh. Fjellsportgruppa: FjeUsportgruppas aktivitet i 199 ble noe redusert i forhold til 89 sesongen. Dette skyldes delvis en nedgang i medlemsmassen. Gruppa hadde 188 betalende medlemmer. Turplanen inneholdt 22 turer denne sesongen, hvorav en tur ble avlyst p.g.a. manglende koordinator, mens to andre ble avlyst p.g.a. manglende interesse. (Græsli dugnad og høsttur tu TafjordfjeUa). Det deltok i alt 188 personer på turene, som var en nedgang på ca. 15% fra forrige sesong. Oppslutninga viser likevel stor spredning mellom ulike turer. Antall dehakere har variert fra 3 (pinsa) tu 33 (nyttårsaften) med et gjennomsnitt på 1. SpesieU var våren en lav aktivitetsperiode, mens høstturene fikk meget god oppslutning. De mest folkerike turene var: Nyttårsfefringa på Nordpå, Schulz turen i januar, Sylfraversen i september og tur over Fongen i oktober. Sommerlefren var lagt tu Lyngen. Selve leiren ble arrangert i lag med FjeUsportgruppa i Troms Turlag og ble et meget minneverdig arrangement. I alt deltok 25-3 personer. I januar ble det holdt et Telemarkskurs med i alt 12 deuakere. Kurset ble holdt av «Bjørn og Eriks skiskole». Siden TT arrangerte vinterkurs, gjennomførte TTF i samarbeid med Tindegruppa i NTHI, et skredkurs i februar ved Dindalshytta. Ola Einang var instruktør for i au 18 deltakere. Sesongen innbød også tu flere typer møter. Blant annet ble det holdt turkoordinatormøte, temamøte i mars om «Fjellklatringens forunderlige verden» ved Jostein Mårdalen og vårmøte hvor NUs Fårlund kåserte om friluftsliv. Jon Østeng Hov viste lysbilder og fortalte fra FjeU-Norge på høstmøtet. Utover dette har gruppas egne medlemmer bidratt med bilder på mange onsdagstrimmer. Onsdagstrimmen har som vanlig vært på BUL-hytta ved Lian. I tuknytning tu denne ble det på høsten arrangert et orienteringsløp. Medlemsbladet «I hytt og vær» kom ut med 5 nummer i et opplag på

9 ca. 275 eksemplarer. Regnskapet som ble lagt frem for årsmøtet viste et overskudd på vel 3.,- kr., og beholdning på knapt 17.,- kr. Ungdomsgruppa: * Ungdomsgruppa startet året 199 med nyttårsfeiring på Glærum feriesenter i Surnadal. 2 personer deltok. I påska ble det arrangert tur i TroUheimen med 12 deltakere. Vi gikk den tradisjonelle «Trekanten» og i tillegg ble Snota besteget. Turen tu Snøhetta i vår ble avlyst p.g.a. manglende oppslutning Resten av året ble ingen flere turer arrangert. Idag har ungdomsgruppa 54 medlemmer på papiret, men antau medlemmer i TT mellom 15 og 25 år er ca. 5. Derfor oppfordrer vi flest mulig av disse til å ta kontakt med ungdomsgruppa og melde seg inn. Vi ønsker både nybegynnere, fjellvante og alle andre ungdommer som ønsker turfølge i et trivelig miljø velkommen. ANLEGGSSTØTTE - STUI Fra tippemidlene fikk TT gjennom Statens Ungdoms- og Idrettskontor (STUI) i 199 utbetau i auir. 776.,- som fordeler seg slik: kr. 119.,- tu selvbetjeningsavdeling på TroU heimshytta. kr. 147.,- vann og strøm på StorerikvoUen. kr. 3.,- omfundamentering på Kjølihytta. kr. 25.,- til selvbetjeningsavdeling på Jøldalshytta. kr. 94.,- restaurering på Græslihytta. kr. 136.,- varding og sikkerhet. 6. REGNSKAP Gaver og bidrag 199: Sør-Trøndelag Fylke kr. 2.,- Klingenbergs fond kr. 85.,- Gunda og Johannes Grennes dødsbo kr. 3.,- Adolf Øiens Fond kr. 5.,- Trondhjems Brændevinssamlags legat kr. 5.,- Rindal Kommune kr. 1.,- Surnadal Kommune kr. 1.,- kr. 174.,- STUI Anleggsstøtte kr. 776.,- kr. 95.,- Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave har heuer ikke i 199 avkrevet foreningen renter for lån på tilsammen kr. 495.,-. Vi benytter anledningen tu å takke for aue gaver og bidrag vi har fått i 199. Falkangers fond: Beholdningpr. 1/1 199 kr ,26 - Bevilget reisestøtte tu turledere kr. 1.51, - Gebyr/omk. tu Fokus Bank kr. 58, Renter 1/1-9/5-9 Fokus Bank kr ,26 Renter 9/5-31/12-9 Sparebanken Midt-Norge kr ,3 Beholdning pr. 31/12-9 kr ,82 Styret i Falkangers Fond vedtok på møte den 2. februar 199 å StiUe kr. 4.,- til disposisjon for styret i TT tu utdannelse av unge turledere. Revisjonsberetning 199. Jeg har revidert regnskapet for Falkangers Fond ogfinnerat Fondets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, Magne Flack revisor

10 HJØRDIS OG OLAF KLINGENBERGS GAVE. Regnskap for 199 Legatets formue pr : i Bankinnskudd kr ,24 Verdipapirer kr , Fordring TT kr. 33., Pantelån TT kr. 2, Inntekter 199: Bankrenter kr , Utbytte aksjer kr ,2 Renter ihendehaveroblig kr. 23.4, kr ,24 kr ,2 Spesifikasjon over legatets formue pr : 1. Bankinnskudd Sparebanken Midt-Norge kr ,44 2. Ihendehaverobligasjoner 13 % A/S Næringskreditt 1983/94 pål. kr. l6.,-'a kurs 12,5 kr 164., 3. Aksjer: Adresseavisen aksjer å kr. 2,- å kurs 16,- kr , Orkla - Borregaard A/S aksjer å kr. 25,- å kurs 25 kr , 868 aksjer å kr. 25,- å kurs 178 kr , 4. Fordring TT kr. 295, Pantesikret lån TT kr. 2, kr ,44 Salg: Innløsning av obligasjoner Næringskreditt 1983 kr. 3., Tegningsretter Orkla/Borregaard kr. 1, Utgifter: Forvaltningsgebyr kr. 253, Avgift VPS kr. 4, Diverse kr. 377, Endring verdipapirbeholdning samt kursdifferanse Av legatets avkastning er i henhold tu testamentets bestemmelse i året delt ut til TT. kr. 3.1, kr ,44 kr. 1.3, kr ,44 kr , kr ,44 kr. 85., kr ,44 Trondheim, / For legatstyret NUs Daae Rogstad formann Beretnmg vedkommende «Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave»/or året 199. Det vises tu vedlagte reviderte regnskap for året 199 hvorav fremgår at legatets formue pr. 1 januar 1991 utgjør Kr ,- mot Kr ,- ved utgangen av Netto nedgang på aksjekursene utgjør ca. 13.,- i forhold tu ifjor. Av obligasjonslånet i Næringskreditt er uttrukket og nedbetau med kr. 3.,-. Forvaltningen av legatets midler har fulgt samme mønster som itidligereår er gitt et vanlig bidrag på kr. 6.,- tu arbeid med løyper, stier og klopper m.v. Ytteriigere er det ytet en ekstra gave stor kr. 25. i anledning TroUheimshyttens loo-års jubueum. Som forutsatt er annet avdrag på kr. 35.,- nedbetalt på det i mars 1988 ytede rentefrie likviditetslån stort kr. 14.,-. Foreningen er dertu tilsagt rentefrihet fortsatt frem tu og med året 1992 for de tidligere av legatet ytede samlede lån på kr. 425.,-. Legatstyret består uforandret av advokatene Vaagland og Ekker med lagdommer Rogstad som formann. Trondheim, 28. januar 1991 for Legatstyret NUs Daae Rogstad formann

11 Revisjonsberetning 199. Jeg har revidert regnskapet for Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave for 199. Regnskapet viser at legatets midler er betryggende forvaltet og plassert. Trondheim, 28/1-91 Magne Flack revisor REGNSKAP - BUDSJETT. GENERELLE KOMMENTARER. RegnskapstaUene for 1989 er tilpasset den presenterte oppstiuingsmåte av regnskapet. Det samme gjelder budsjettet for i fjor (199). Årsaken er at måten å stille opp regnskapet på, er under tilpassing. For sammenligningens skyld har det derfor vært nødvendig å slå sammen enkelte tau, evt. splitte dem opp. Budsjettet for 1991 er basert på at Nedalshytta er utieid etter «DNTmodeU». I praksis innebærer dette at TT beholder 9% av overnattingsinntektene, samt bærer kapitalutgifter, bygningsmessig vedlikehold, forsikringer og innkjøp av inventar og utstyr. Leietakeren (bestyrer) svarer selvstendig for øvrige driftsutgifter og inntekter. Også Gjevilvasshytta vil bli forsøkt utleid etter samme prinsipp i løpet av 1991, men dette er foreløpig uavklart. En har derfor budsjettert med vanlig drift i Trondhjems Turistforening har i 1991 vésentiig lavere medlemskontingent enn andre turistforeninger vi kan sammenligne oss med. I tulegg har en et akkumulert vedlikeholds- og ombyggingsbehov på en del hytter som det nå er nødvendig å ta fatt i. Denne situasjon gjenspeiler seg i det budsjetterte negative driftsresultatet i 1991, og vil bli nærmere kommentert under «Vedlikehold». Når det gjelder inntektssiden i budsjettet, er den samfunnsøkonomiske utvikling slik at vi ikke kan regne med noen stor tilgang på nye medlemmer i Budsjettet er derfor stort sett basert på den alminnelige prisstigning og på ca. samme medlemstau som i 199. Budsjettet for 1992 bygger på at både Nedalshytta og Gjevilvasshytta er utleid. Når det gjelder prisstigningen, har en antatt at den blir på ca. 5% også i ' Budsjettkommentarer for Årboka for 199 vu komme ut i spesialutgave, på den måten at en del av årboka blir en første generasjons fjellhåndbok for TT. Denne delen av årboka blir også trykket som særutgave i 5. eksemplarer, og den vil legges ut for salg på hyttene og på kontoret. Spesifikasjon: Årbok 8. eks kr. 12.,- Fjellhåndbok 5. eks kr. 5.,- Porto for utsendelse etc kr. 45.,- kr. 215.,- Forsikringer: Forhandlinger med nytt forsikringsselskap er i gang, og det antas en vil kunne få noe redusert premie. Vedlikehold. Som tidligere nevnt, er det et stort vedukeholdsbehov på hyttene. Byggekomiteen i TT har i den forbindelse satt opp en detaljert liste for hver enkelt hytte over tutak som må gjennomføres. For å kunne realisere en del av disse arbeidene foreslår styret at det brukes ca. kr. 5.,- av foreningens likviditet tu «ekstraordinært» vedlikehold, mens det budsjetteres med kr. 2.,- tu løpende vedlikeholdsoppgaver som dukker opp gjennom året. Markedsføring: Foruten ordinær markedsføring inneholder denne posten trykkeutgifter til turprogram samt gratisdøgn. Det arbeides dessuten med å lage nytt brosjyrematerieu for TT i Kontorhold: Husleie 21 m^ å kr. 65,- kr ,- Vaktmester 21 m2 a kr. 4,- kr. 8.4,- Strøm fellesareal kr. 4.55,- Parkeringsplass kr. 6.6,- Kontorrekvisita kr. 6.,- Servicekontrakter/vedlikehold EDB kr. 3.,- Kurs, opplæring kr. 15.,- Aviser kr. 3.,- Diverse kr^ 2.16,- kr. 26.,-

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING

ROHDE ROHDE TRONDHEIM L O. HEGSTAD. Årsberetning 1969. Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper. 82. årsberetning FISK- OG VILTFORRETNING Årsberetning 1969 58 ROHDE Syltetøyer, Safter, Desserter, Supper ROHDE L O. HEGSTAD FISK- OG VILTFORRETNING Etablert 1888' : : Telefoner Sentralbord 29600 Telegramadresse..Lohegstad" 82. årsberetning GENERALFORSAMLING

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer