Fra spørreskjema til skalaer og indekser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra spørreskjema til skalaer og indekser"

Transkript

1 Fra spørreskjema til skalaer og indekser Forelesning 12 (1. time) 1 Måleprosessen Teoretisk definisjon Mål, skalaer Operasjonell definisjon Datamatrise Måleinstrument Virkligheten 2 Hva skal måles? Direkte observerbare egenskaper Faktavariabler Latente variabler eller constructs : Abstrakte teoretiske variabler som ikke motsvarer noen fysisk gjenstand: Evner: intellektuelle eller fysiske Holdninger Verdier Psykologiske tilstander (depresjon) 3

2 Enkle og sammensatte mål Enkle mål består av en variabel - ett spørsmål Sammensatte mål: Indekser Skalaer Fordeler med sammensatte mål: Innholdsvaliditet Reliabilitet Målemodell: V = sann verdi + målefeil. 4 Figur 4.6 Ti målinger av vekt, sann verdi og målefeil 5 Enhet og mangfold s. 89 Indekser er basert på årsaksindikatorer ØL VIN Totalkonsum av alkohol Inntekt Utdanning Yrkesprest Boligstand SPRIT SØS Her er det ikke nødvendig at indikatorene korrelerer 6

3 Skalaer er basert på effektindikatorer Jeg er ofte engstelig Psykisk lidelse Jeg er ofte deprimert Jeg blir lett sint Her er må det være sterk korrelasjon mellom indikatorene 7 Typer indekser og skalaer Indekser Summerte Galtungs indeks for sosial posisjon Ratio-indekser Den vektede konsumprisindeksen Skalaer Likert-skalaer Summen av verdiene på et sett med ordinalvariabler som til sammen måler et teoretisk begrep Kumulative: Guttman, Mokken Tilsvarende indekser bygd på ja- og nei-spørsmål 8 Kvalitetskriterier for skaler Reliabilitet Om gjentatte målinger gir samme resultat Validitet Måler skalaen det begrep (fenomen) vi vil måle? Er skalaen brukt med suksess tidligere? Spørsmålsformulering: Velformulerte items der det spørres bare om en ting om gangen Bias (systematiske målefeil): sosial ønskbarhet "Ja" personer 9

4 Trinn i utvikling av en skala Definere begrepet Velge skalatype Formulere spørsmål Utprøving av skalaen Undersøkelse, item-analyse Validering, normering Definere begrepet (construct) Construct noe vi konstruerer, ingen fysisk gjenstand En litteraturoversikt er gjerne starten, let etter definisjoner + allerede utviklede skalaer 11 Dimensjonalitet Målemodellen i klassisk test-teori innebærer at en skala må være endimensjonal. Faktoranalyse benyttes gjerne i denne forbindelse Komplekse begrep må da brytes ned i subdimensjoner Eks arbeidsmiljø: fysisk, sosialt etc. Livskvalitet: et eksempel på et mangesidig begrep som det er vanlig å bryte ned i subdimensjoner. 12

5 En hierarkisk målemodell for livskvalitet Velge skalatype Likert-skala Mokken-skala etc Utvikle spørsmål Svarkategorier 4-7 blir oftest brukt Skal en ha med en nøytral midtkategori? (verken/eller) Bruk av både positivt og negativ ladede item kan minske effekten av "response sets". Husk å kode om enten de positivt eller de negativt ladede item. 15

6 4. Utprøving pilot-undersøkelse Utvalg på 5 10 nok for å oppklare misforståelser En statistisk vurdering krever minst 100, helst Item analyse Reliabilitetsanalyse: Cronbach's alpha>0,7 Gjennomsnittlig korrelasjon over 0,3 Eliminering av item: Skjønnsmessige kriterier (blant annet item med mange "Vet ikke" svar, skjev fordeling) Item som svekker alpha Item som korrelerer svakt med de andre Skalaen lages som en sum, eller som gjennomsnitt av item Validering av en skala En skala har høy validitet hvis den måler det vi vil måle. Hvordan undersøke dette? Innholdsvaliditet dekkes alle aspekter av begrepet? Kriterievaliditet (krever at vi har en fasit) Begrepsvaliditet (fungerer begrepet slik vi ville forvente) 18

7 Et eksempel, angst og depresjon Pasientundersøkelse, alvorlig syke En av flere skalaer som er ment å måle livskvalitet 4 items 19 Spørsmål om angst og depresjon I løpet av den siste uka: Ikke i det hele tatt Litt En del Svært mye 21 Har du følt deg anspent? Har du følt deg engstelig? Har du følt deg irritabel? Har du følt deg deprimert? Korrelasjonsmatrise I21 I22 I23 I24 I21 anspent I22 engstelig 0,71 I23 irritabel 0,44 0,43 I24 deprimert ,74 0,50 21

8 Reliabilitetsanalyse av skalaen for angst og depresjon Korrelasjon med skala Felles korrelasjon Alfa hvis utelatt I21 anspent 0,72 0,55 0,80 I22 engstelig 0,76 0,63 0,78 I23 irritabel 0,51 0,27 0,87 I24 deprimert 0,76 0,61 0,78 Reliabilitet: Cronbachs α=0,85 Gjennomsnittlig korrelasjon mellom 0,58 indikatorene: Korrelasjon med skala: Korrelasjon mellom hvert enkel indikator og skalaen, korrigert for autokorrelasjon. Felles korrelasjon: Viser hvor stor andel av variansen som en indikator har felles med de andre. Den er identisk med den multiple korrelasjonskoeffisienten (R 2 ) i en regresjonsanalyse der indikatoren i er avhengig variabel og de andre som uavhengige. Alfa hvis utelatt: Cronbachs α hvis indikator i utelates. 22

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk

Definisjoner av begreper Eks.: interesse for politikk Måling SOS1120 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 5. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Måling er å knytte teoretiske begreper til empiriske indikatorer Operasjonell definisjon Angir hvordan et

Detaljer

Lærernes mestringsforventninger: utprøving av en norsk skala og sammenheng med utbrenthet og skolekontekst 1

Lærernes mestringsforventninger: utprøving av en norsk skala og sammenheng med utbrenthet og skolekontekst 1 Lærernes mestringsforventninger: utprøving av en norsk skala og sammenheng med utbrenthet og skolekontekst 1 Einar M. Skaalvik, dr. philos, professor i pedagogisk psykologi og forskningsmetode ved NTNU

Detaljer

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder

Appendiks Psykologiske forskningsmetoder APPENDIKS PSYKOLOGISKE FORSKNINGSMETODER Appendiks Psykologiske forskningsmetoder i Sunn fornuft og vitenskapelig fornuft De observasjonene vi gjør i dagliglivet, er gode nok til at vi som regel klarer

Detaljer

PRAKTISKE EKSEMPLER PA MÅLING AV LATENTE VARIABLE

PRAKTISKE EKSEMPLER PA MÅLING AV LATENTE VARIABLE RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8/ PRAKTISKE EKSEMPLER PA MÅLING AV LATENTE VARIABLE SAMMENHENGEN MELLOM SUBJEKTIVE OG OBJEKTIVE INDIKATORER PA ARBEIDSFORHOLD AV TOR HALDORSEN OG GUNVOR IVERSEN STATISTISK

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Analyse av Elevinspektørene

Analyse av Elevinspektørene Analyse av Elevinspektørene Utarbeidet av Markeds- og mediainstituttet (MMI) og LÆRINGSlaben Jarl Inge Wærness Håkon Kavli Yngve Lindvig Aslaug Kalve Katrin Sundal 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte

Arbeidsnotat nr. 8-2000. Per Arne Tufte Arbeidsnotat nr. 8-2000 Per Arne Tufte En intuitiv innføring i logistisk regresjon SIFO 2000 Prosjektnotat nr. 8-2000 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA -4 80/11 9. mai 1980 OM PLANLEGGING AV SPØRRESKJEMA OG DATAINNSAMLING VED INTERVJU 1) av Gunvor Iversen INNHOLD Side 1. Innledning.. 2 2. Gangen i en intervjuundersøkelse................

Detaljer

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur

People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning People@Statoil, fjernledelse og åpenhetskultur NTNU Samfunnsforskning Dragvoll alle 38b 7491 Trondheim T +47 73596364 http://samforsk.no/sider/hjem.aspx Studio Apertura! TITTEL RAPPORT

Detaljer

Validering av Språk 5-6

Validering av Språk 5-6 Validering av Språk 5-6 - En valideringsstudie av den nye screeningtesten for språkvansker, Språk 5-6 Monica Lillevold Masteroppgave i spesialpedagogikk Ved det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2004. Sidsel Sverdrup Forskningssjef. NIBR-rapport 2004:23

Forord. Oslo, desember 2004. Sidsel Sverdrup Forskningssjef. NIBR-rapport 2004:23 1 Forord Denne forskningsrapporten rapporterer fra prosjektet Forbrukeres holdninger til valg av produkter fra jordbruk og fiskeri. Prosjektet er finansiert av forskningsprogrammet Marked og samfunn i

Detaljer

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker"

2004/48 Notater 2004 Undersøkelse om Utbrenthet i enkelte yrker 2004/48 Notater 2004 Elise Wedde, Aina Holmøy, Sven Skaare og Ole Villund Notater Undersøkelse om "Utbrenthet i enkelte yrker" Dokumentasjonsrapport Seksjon for intervjuundersøkelser Forord Denne dokumentasjonsrapporten

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan.

Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 982770 982752 BCR3100 Bacheloroppgave Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. Vår 2014 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO

Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo. Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Organisasjonskultur-undersøkelse ved Kunsthøgskolen i Oslo Professor, Dr. Thomas Hoff Psykologisk institutt, UIO Mål for dagens møte: Å gi en overordnet oversikt over instrumentet, og hvordan det kan brukes

Detaljer

Kvantitative metoder datainnsamling

Kvantitative metoder datainnsamling Kvantitative metoder datainnsamling Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser?, side 235-303 og 380-388. Tematikk: Oppsummering fra sist forelesning. Operasjonalisering. Utforming

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen 09.10.2006 VEILEDER Forvaltningsrevisjon Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 HVA ER BRUKERUNDERSØKELSER I FORVALTNINGSREVISJONEN?...3 HVEM ER

Detaljer

Utvikling og evaluering av spørreskjema med fokus på organisasjon og bruk av samhandlingsteknologi

Utvikling og evaluering av spørreskjema med fokus på organisasjon og bruk av samhandlingsteknologi FFI-rapport 2015/00046 Utvikling og evaluering av spørreskjema med fokus på organisasjon og bruk av samhandlingsteknologi Anne Lise Bjørnstad og Ann-Kristin Elstad Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian

Detaljer

Utforming av spørreundersøkelser

Utforming av spørreundersøkelser Veiledningshefte til QuickScan Utforming av spørreundersøkelser - Kompetansekartlegging - Klimaundersøkelser - 360 kartlegginger Om QuickScan QuickScan er primært laget for å kunne håndtere 360 graders

Detaljer

Effekten av beskyttende faktorer, kognitive sårbarhetsfaktorer og. stressende livshendelser på depressive symptomer

Effekten av beskyttende faktorer, kognitive sårbarhetsfaktorer og. stressende livshendelser på depressive symptomer Effekten av beskyttende faktorer, kognitive sårbarhetsfaktorer og stressende livshendelser på depressive symptomer PSYPRO 4100 Hovedoppgave Bente Tråsdahl Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Detaljer

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv

Sveinung Skule Anders N. Reichborn. Lærende arbeid VEDLEGG. En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv Sveinung Skule Anders N. Reichborn Lærende arbeid VEDLEGG En kartlegging av lærevilkår i norsk arbeidsliv 1 Sveinung Skule Anders N. Reichborn LÆRENDE ARBEID VEDLEGG TIL FAFO-RAPPORT 333 Dette er et vedlegg

Detaljer

Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse

Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse Appendiks 5 Forutsetninger for lineær regresjonsanalyse Det er flere krav til årsaksslutninger i regresjonsanalyse. En naturlig forutsetning er tidsrekkefølge og i andre rekke spiller variabeltype inn.

Detaljer