Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen"

Transkript

1 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015

2 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i KODE 2: Skiftende utstillinger og samtidskunstavdeling. Velkommen til KODE - Kunstmuseene i Bergen Museet ønsker å gi elevene gode kunstopplevelser, rom for undring, nytenkning og egen kreativ utfoldelse. I dette heftet finner du formidlingstilbud for våren KODE 3: Norsk og tidlig 1900-tallskunst og Munch-avdeling. Bestilling Send e-post til Oppgi ved bestilling: navn på prosjekt kontaktinformasjon (navn og telefonnummer) skole, klassetrinn, antall (maks 30 elever per gruppe) minst to alternativer til tidspunkt om dere ønsker å spise matpakken under besøket NB! Henvendelser blir normalt besvart i løpet av 2 4 dager. Bestillinger bør gjøres senest én uke i forveien. Grieghallen KODE 4: Norsk og internasjonal kunst fra 1400-tallet til 1980-årene og KunstLab (kunstmuseum for barn og unge) Lars Hilles gate 1 2 Kompetansemål og tilpasning Tilbudene dekker kompetansemål innen flere fag over flere trinn. Vi tilrettelegger omvisningen og verkstedsoppgavene til aktuelle kompetansemål for de ulike trinnene. På våre nettsider kan du finne mer informasjon om utstillingene og lærerveiledninger til en del av skoletilbudene. Tilbudene til grunnskolen inngår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og er gratis. kodebergen.no Togstasjon Bibliotek Strømgaten Lille Lungegårdsvann Rasmus Meyers allé Kaigaten Christies gate Nordahl Bruns gate Olav Kyrres gate Torggaten Torgallmenningen 3

3 trinn Beyond G(l)aze Irene Nordli, I find it harder and harder (Utsnitt) Spanande møte med kinesisk og norsk samtidskeramikk. I Beyond G(l)aze møtast 16 kunstnarar frå Kina og Noreg i eit felles utgangspunkt: keramikk. Representerer desse kunstnarane kvar sin kultur? Eller er det likskap mellom verka? I den dialogbaserte omvisinga vert elevane tekne med på ei reise mellom aust og vest. Det keramiske materialet har ein sterk posisjon i samtidskunsten, er uttrykksfullt og har eit stort mangfald. Vi ser nærare på keramikk som kunstutrykk og materiale, og elevane får vere med å uttrykkja si eiga oppleving av samtidskunst. Leireverkstad Småtrinnet: Elevane arbeidar med sjølvherdande leire og lagar små gjenstandar. Dei kan og trekke inn andre fragment som tre, metall og plast. Mellom- og ungdomstrinnet: Elevane arbeidar med sjølvherdande leire og lagar eit tredimensjonalt arbeid. I tillegg kan dei bruke fragment frå tre, metall og plast i sitt eige uttrykk. Småtrinnet: Norsk: Uttrykke eigne følelsar og meiningar. Lytte og gje respons til andre i samtalar, under framføring og ved høgtlesing. Samhandle med andre gjennom leik, dramatisering, samtale og diskusjon og praktisere regler for gruppesamtale. Samtale om sin eigen oppleving av samtidskunst. Kunst og handverk: Lage enkle gjenstandar i leire. Planlegge og lage enkle bruksgjenstandar. Bruke enkle, hensiktsmessige handverktøy i arbeid med leire. Samfunnskunnskap: Samtale om toleranse og om korleis møte mellom ulike kulturar kan vere både gjevande og konfliktfylt. Mellomtrinnet: Norsk: Drøfte korleis språk kan uttrykkje og skape haldningar til enkeltindivid og grupper av menneske. Lytte til andre, uttrykkje og grunngje eigne standpunkt og vise respekt for andres. Kunst og handverk: Bruke formelement frå ulike kulturar i utforming av gjenstandar med dekorative element. Samfunnskunnskap: Samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ein visuell presentasjon av dei. Ungdomstrinnet: Kunst og handverk: Samanlikne og vurdere ulike retningar og tradisjonar innafor to og tredimensjonal kunst. PASSAR FOR: TRINN PERIODE: 28. JANUAR 10. APRIL ANTALL ELEVAR: INNTIL 30 PR. GRUPPE FAGTILKNYTTING: NORSK, KUNST OG HANDVERK, SAMFUNNSKUNNSKAP STAD: KODE 2, RASMUS MEYERS ALLÉ 3 TID: TIRSDAG FREDAG FRA KL. 11 TIDSLENGD: 2 TIMER 4 Huang Huanyi, Story of Clay,

4 KunstLab er en egen museumsdel i KODE 4 med utstillinger og aktivitetsrom for barn Galleriet: Skiftende utstilling, kurartert spesielt for barn. Kunsten er montert i barnevennlig høyde og nøye valgt ut fra erfaringer med barns kunstmøter på museet. Ny utstilling i KunstLab! Drømmedryss åpner 17. april 2015 Roald Andersen, Fra drømmeanlegget, 2012 Laboratoriet: Et rom for å utforske form, farge og andre formale sider ved kunsten. Her kan man leke i laboratoriet og bli en kunstekspert. Atelieret: I KunstLab kan man gjøre egne kreative krumspring i atelieret. Rommet er lyst og fargerikt og er et godt sted for å slippe fantasien løs og skape egne uttrykk. Kontoret: Et datarom med digitale verkstedstilbud for skoleklasser og andre grupper. 6 KUNSTMUSEENE I BERGEN, SENTRUM ÅPNINGSTIDER: mandager stengt (frem til 15. mai) tirsdag fredag kl lørdag søndag kl PRIS: barn: gratis voksne: kr 50,- Ta med klassen til KunstLab. Les videre om formidlingstilbudene i utstillingen. 13 7

5 1. 7. trinn KunstLab: Drømmedryss Hva er en drøm? Hvordan formidles drømmer i bildebøker? Hvordan virker tekst og bilder sammen? Utstillingen Drømmedryss viser et bredt utvalg samtidsillustrasjoner fra norske bildebøker. Illustrasjonene presenteres sammen med kunstobjekter fra museets samlinger og stedstilpassede kunstinstallasjoner. Bli med inn i et univers av gode, absurde, rare, skumle og mørke drømmer. Illustratørene som er representert i utstillingen er: Katrin Berge, Akin Duzakin, Anna Fiske, Stian Hole, Åshild Kanstad Johnsen, Mari Kanstad Johnsen, Rune Markhus, Kari Stai, Yokoland, Øyvind Torseter og Svein Nyhus. Kunstner Roald Andersen står bak kunstinstallasjonene. Omvisningsopplegg og verkstedstilbud for små- og mellomtrinnet: Gjennom dialog og ulike aktiviteter samtaler vi om forholdet mellom tekst og bilde. Hva forteller bilder? Hva forteller tekst? I utstillingen undersøker vi hvordan illustratørene har jobbet med form, stil og teknikk. Elevene oppfordres til å gjøre egne tolkninger av bildenes motiver og tema. Med «drømmer» som utgangspunkt blir det anledning til å filosofere over tema som fantasi og virkelighet, dagdrømmer og håp for fremtiden. Verksted: I verkstedet får elevene lage egne illustrasjoner i ulike tegneteknikker med utgangspunkt i temaer fra utstillingen. Oppgavene tilpasses alderstrinnet. Småtrinnet: Norsk: Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk. Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Kunst og håndverk: Visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer. Samtale om bildene til ulike nasjonale, samiske og nordiske eventyrillustratører og bruke det som utgangspunkt for eget skapende arbeid. Samfunnsfag: Bruke begrepene fortid, nåtid og framtid om seg selv og familien sin. RLE: Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi respons på andres tanker. Mellomtrinnet: Norsk: Presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur. Kunst og håndverk: Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre. Samfunnsfag: Beskrive roller i egen hverdag og undersøke og samtale om forventninger som knytter seg til disse rollene. 8 PASSER FOR: TRINN STED: KODE 4 RASMUS MEYERS ALLÉ 9 TID: MANDAG FREDAG FRA KL. 09 VARIGHET: 2 TIMER PERIODE: 27. APRIL 19. JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK, SAMFUNNSFAG, RLE Akin Düzakin, Fra boken Det spørs,

6 trinn KunstLab: Drømmedryss Hva er en drøm? Hvordan formidles drømmer i bildebøker? Hvordan virker tekst og bilder sammen? Utstillingen Drømmedryss viser et bredt utvalg samtidsillustrasjoner fra norske bildebøker. Illustrasjonene presenteres sammen med kunstobjekter fra museets samlinger og stedstilpassede kunstinstallasjoner. Bli med inn i et univers av gode, absurde, rare, skumle og mørke drømmer. Illustratørene som er representert i utstillingen er: Katrin Berge, Akin Duzakin, Anna Fiske, Stian Hole, Åshild Kanstad Johnsen, Mari Kanstad Johnsen, Rune Markhus, Kari Stai, Yokoland, Øyvind Torseter og Svein Nyhus. Kunstner Roald Andersen står bak kunstinstallasjonene. Omvisningsopplegg for ungdomstrinnet: I utstillingen ser vi på ulike uttrykksformer og tekniker innen illustrasjonskunst, kunsthåndverk og installasjonskunst. Har illustrasjonens visuelle uttrykk og stil noe å si for vår forståelse og fortolkning av det vi ser og leser? Vi undersøker samspillet mellom bilde og tekst, og ser på estetiske virkemidler i illustrasjonene. Elevene får kreative oppgaver underveis i omvisningen. Kunst og håndverk: Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst. Norsk: Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Jon Gundersen, Beltedyr PASSER FOR: TRINN STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9 TID: MANDAG FREDAG FRA KL. 09 VARIGHET: 1,5 TIME PERIODE: 27. APRIL 19. JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PR. GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK Katrin Berge, Fra boken Dyrebar,

7 1. 7. trinn KunstLab: Fargemagi Hva er farger og hvordan påvirker de oss? Hvordan lages maling? Hvordan blir regnbuen egentlig til? Bli med på en vitenskapelig omvisning med fokus på farger, både i naturen og i kunsten. I dette formidlingstilbudet får elevene et innblikk i fargenes verden. Vi undersøker hva noen av fargene får oss til å tenke på, og finner ut hva fargene ellers kan fortelle oss. Her blir det rom for praktiske eksperimenter og samtaler omkring elevenes egne erfaringer og tanker. Hva symboliserer fargene i kunsten? Hvordan virker de ulike fargene i en komposisjon? Hvordan oppfører fargene seg i et rom? Maleverksted Ittens fargesirkel er utganspunkt for maleoppgaven. Her skal fargene blandes slik proffe kunstnere gjør det. Elevene får i oppgave å male komposisjoner basert på noe av det vi har sett og lært i løpet av omvisningen. Småtrinn og mellomtrinn: Kunst og håndverk: Elevene eksperimenterer med form og farge. De får øve seg i å blande primærfargene og bruke de i eget arbeid. De får innblikk i Ittens fargelære med vekt på kontrastfargene. I løpet av omvisningen samtales det om symbolfarger og om hvordan farger kan blandes med lys. PASSER FOR: TRINN STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9 TID: FRA KL ALLE DAGER VARIGHET: 2 TIMER PERIODE: 5. JANUAR 20. FEBRUAR ANTALL ELEVER: INNTIL 25 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK OG NATURFAG 12 8 Foto Dag Fosse / KODE 13

8 Edvard Munch Edvard Munch hadde et langt og omfattende kunstnerskap. I formidlingstilbudene er det Munchs ekspresjonistiske periode vi fokuserer på, det vil si hans følelsesbaserte og uttrykksmettede malerier. Edvard Munch-utstillingen som vises i KODE 3, er verdens tredje største museumssamling av Munch-verk. Blant skattene er flere av hans nøkkelverk som Inger på stranden, Melankoli, Aften på Karl Johan, Sjalusi og Selvportrett. Foto Dag Fosse / KODE Edvard Munch, Inger på stranden, 1889 Munch-museet / Munch-Ellings trinn Edvard Munch På hattejakt i kunstskattene Hvem er Inger med den gule stråhatten på Åsgårdstrand? Hva tenker hun på? Hvem bærer flosshatter i den mørke byen som er avbildet i Aften på Karl Johan? Omvisningen tar utgangspunkt i jakten på den gule stråhatten som blant annet finnes i maleriet Inger på stranden. Vandringen fortsetter videre, på jakt etter flosshattene i Aften på Karl Johan. I omvisningen ser vi på flere av Munchs mest kjente verk. Underveis tar vi også i bruk rekvisitter for å aktivisere elevene i en dialogbasert formidling. Norsk: Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Kunst og håndverk: Gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. PASSER FOR: 1. OG 2. TRINN VARIGHET: 1 TIME PERIODE: 6. JANUAR JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 25 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK STED: KKODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL Foto Dag Fosse / KODE (OGSÅ MANDAGER ETTER 15. MAI) 15

9 trinn Edvard Munch Fra visuelt til verbalt trinn Edvard Munch. Løsrivelse I, 1896 Edvard Munch Farger og følelser Edvard Munch: Sjalusi, Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO Har følelser farger? Kan vi bli grønne av sjalusi? Munch brukte farger som symbol for følelser. Hvilke farger tenker du glad, sint, redd eller forelsket kan ha? Vi ser på hvordan Munch bruker farger for å uttrykke følelser i sine bilder. Elevene setter ord til Munchs bilder. Hva ville personene i Munchs bilder sagt og tenkt om de fikk uttrykke seg språklig? Elevene jobber både enkeltvis og i grupper og får fantasere rundt hva Munchs personer tenker og føler. De skriver ned sine tanker og ideer og fremfører dette gjennom miming og dramatisering. Gjennom den elevsentrerte dialogen formidles også kunnskap om Munch og hans kunst. Mellomtrinn: Norsk: Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Bruke bilder i framføringer og presentasjoner. Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen. Kunst og håndverk: Gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. Ungdomstrinn: Norsk: Vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Kunst og Håndverk: Diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker gjennom tidene. Sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to - og tredimensjonal kunst. Munch malte ofte maskelignende ansikter i sine verk. Foran Sjalusi tar vi på oss «masker» som forandrer fargen i ansiktene våre, og vi undersøker hva som skjer når ansiktsfarge og mimikk endres. Oppstår det nye følelsesuttrykk? Elevene og formidler samtaler om Munch sin evne til å gi bildene stemning og om hvordan han uttrykte følelser gjennom farger, former, motiv og penselstrøk. Norsk: Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon. Kunst og håndverk: identifisere og samtale om bruk av symbolfarger. Bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer. Edvard Munch, Melankoli, Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO PASSER FOR: 3. OG 4. TRINN VARIGHET: 1 TIME PERIODE: 6. JANUAR 19. JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK PASSER FOR: TRINN VARIGHET: 1 TIME STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7 STED: KODE 3, RASMUS MEYERS ALLÉ 7 PERIODE: 6. JANUAR-19. JUNI TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 11 TID: TIRSDAG-FREDAG FRA KL. 11 ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, KUNST OG HÅNDVERK (OGSÅ MANDAGER ETTER 15. MAI) (OGSÅ MANDAGER ETTER 15. MAI) 16 17

10 Nikolai Astrup. Priseld, 1915 Adolph Tidemand. Bryllupstoget gjennom skogen, trinn trinn «For Norge, Kjempers Fødeland...» De fire årstidene Nikolai Astrup. Marsmorgen, ca Verk fra romantikken og nasjonalromantikken danner utgangspunktet for en dialogbasert omvisning, der elevene tas med på vandring gjennom deler av den norske kunst- og kulturhistorien på 1800-tallet. Elevene får innblikk i de ulike strømningene som rådet i Norge på 1800-tallet, en periode preget av et gryende håp om unionsoppløsning og selvstendighet, der identitets- og nasjonsbygging sto sentralt. Verk og motiv settes inn i kulturhistoriske sammenhenger, og omvisningen kan derfor brukes både som en repetisjon av, eller en introduksjon til, flere av norgeshistoriens begivenheter på 1800-tallet. Bli med ut i naturen med Nikolai Astrup! Mal naturstemninger i verkstedet. I vestlandsmaleren Nikolai Astrups bilder kan man oppleve ulike årstids- og naturskildringer. Vi ser på typiske kjennetegn for de ulike årstidene, og hvordan dette kommer til uttrykk i Astrups bilder. Gjennom den dialogbaserte omvisningen får elevene innblikk i hvordan Astrup brukte fantasien og egne opplevelser i naturfremstillingene sine. Maleverksted Etter omvisningen får elevene male på store ark. De tar utgangspunkt i egne naturopplevelser og favorittsteder ute i naturen. Vi bruker primærfargene og elevene blander selv frem alle naturens farger. Hans Gude, Fjordbilde, 1859 Nikolai Astrup, Revebjeller, PASSER FOR: TRINN STED: KODE 3 ELLER 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 7/9 VARIGHET: 1 TIME TID: FRA KL. 10, TIRSDAG FREDAG I KODE 3 FRA KL. 9, MANDAG FREDAG I KODE 4 PERIODE: 5. JANUAR 19. JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: SAMFUNNSFAG, NORSK, KUNST OG HÅNDVERK PASSER FOR: TRINN STED: KODE 4, RASMUS MEYERS ALLÉ 9 TID: FRA KL. 9, ALLE DAGER VARIGHET: 2 TIMER (KUN OMVISNING: 1 TIME) PERIODE: JANUAR APRIL 19. JUNI ANTALL ELEVER: INNTIL 30 PER GRUPPE FAGTILKNYTNING: NORSK, SAMFUNNSFAG, KUNST OG HÅNDVERK 19

11 Faste utstillinger KODE 1: Mennesket og tingene, Sølvskatten og Kinasamlingen holder stengt for renovering i KODE 2: KODE Samtid: Samtidskunst fra museets egen samling. KODE 3: Rasmus Meyers Samlinger: En av verdens viktigste Munch-samlinger, samt høydepunkter fra norsk gullalder. Fra KODE 3. Foto: Dag Fosse / KODE Tilrettelagte omvisninger Arbeider dere med spesielle tema i undervisningen på skolen og ønsker en tilrettelagt omvisning? Mange barn og unge lærer bedre gjennom visuell erfaring, og opplevelsen av kunst og design kan virke inspirerende og engasjerende. Et besøk på museet kan også være et spennende avbrekk fra hverdagen i klasserommet, og gi rom for undring og nye tanker. Dersom dere ikke finner et passende opplegg blant våre formidlingstilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å ta kontakt for bestilling av tilrettelagte omvisninger. KODE 4: Kunst : Utstilling med verk fra renessansen fram til vår tid. En egen avdeling viet den norske malerkunstens far, J. C. Dahl og hans elever. Europeisk modernisme: Museets samling av internasjonal moderne kunst, med blant andre Picasso, Klee, Vasarely, Miro og Jorn. Bergensavantgarden: Utstilling som viser det lokale oppgjøret med modernismen i Banebrytende og eksperimentelle kunstuttrykk. KunstLab: En egen museumsfløy med utstilling, kunstlaboratorium og atelierer spesielt tilrettelagt for barn og unge. Nikolai Astrup: En nyskapende presentasjon av Astrups malerier, grafikk og tegninger, presentert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. KunstLab: En egen museumsfløy med utstilling, kunstlaboratorium og atelierer spesielt tilrettelagt for barn og unge. Nikolai Astrup-samlingen: En nyskapende presentasjon av Astrups malerier, grafikk og tegninger, presentert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Mulighetene for hvilke temaer vi kan snakke om er mange. For eksempel kan landskapsmalerier brukes til dialog om natur portretter og sjangermaleri kan hjelpe oss til å forstå mer om identitet, utvikling og familieforhold og kanskje finner vi flere matematiske former og prinsipper i kunstverkene enn man skulle tro? 20 Fra KODE Samtid. Foto: Dag Fosse / KODE 21 17

12 For alles trivsel For at skolegruppens besøk skal bli så hyggelig som mulig, er det viktig å merke seg følgende: ANSVAR FOR GRUPPEN Læreren har ansvaret for elevene i museet. Skal gruppen gå på egen hånd etter omvisningen, skal alle gå samlet, og i følge med lærer. NB! Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. GARDEROBER OG LÅSBARE SKAP Alle våre museumsbygg har garderober og mulighet for å låse inn verdisaker. For å låse garderobeskapene trengs en tikrone, som en får tilbake når skapet låses opp igjen. I UTSTILLINGSSALENE For å hindre skader på kunstverkene kan følgende ting IKKE tas med inn i utstillingene: mat og drikke, paraplyer, sekker og større vesker og annet «løsøre». Gå rolig og vis hensyn overfor andre besøkende. Av hensyn til verkenes sikkerhet, er det ikke lov å lene seg inntil veggene i utstillingene. SE MED ØYNENE IKKE MED HENDENE! Museets oppgave er blant annet å bevare kunstverkene for kommende generasjoner. Derfor er det ikke tillatt å berøre kunstverkene - fett og syre fra hendene våre kan gjøre store skader. FOTOGRAFERING Det er lov å fotografere for eget bruk i utstillingssalene, men bruk av blitz og stativ er ikke tillatt. HVOR KAN MAN SPISE NISTEN? Oppgi ved bestilling om det er behov for et sted å spise formiddagsmaten i løpet av museumsbesøket. Så langt det er mulig vil museet være behjelpelig med å finne et sted å spise. Det er ikke tillatt å spise i utstillingslokalene. MER INFORMASJON Informasjon om de ulike utstillingene og våre formidlingstilbud, samt lærerveiledninger til utvalgte formidlingstilbud, finnes på våre nettsider. kodebergen.no

13

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111

Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Masteroppgave i formgiving, kunst og håndverk 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og design. Institutt for estetiske fag. Solveig Nedrum Kandidatnummer 111 Image not shown

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015

Ungdommens bioteknologiråd. Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Ungdommens bioteknologiråd Skoleprosjekt i bioteknologi for videregående skole våren 2015 Innhold Prosjektbeskrivelse... 3 Praktisk informasjon... 5 Pedagogisk opplegg... 6 Gruppeoppgaver... 11 Om Bioteknologirådet...

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA

Notat 13/2004. Prikken Vinding. Drama. For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA Notat 13/2004 Prikken Vinding Drama For lærere som gjerne vil, men tror de ikke kan VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Prikken Vinding Høgskulen i Volda 0805-8075 Bente Lien

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer