FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3"

Transkript

1 FORMIDLINGSTILBUD Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3 KODE 2 KODE 1

2 Foto: Dag Fosse Velkommen til KODE Museet ønsker å gi elevene gode kunstopplevelser, rom for undring, nytenkning og kreativ utfoldelse. Omvisningene vektlegger i hovedsak den dialogbaserte utforskningen og varer i ca. 45 minutter. Noen omvisninger har i tillegg gruppearbeid eller verksted. Disse tilbudene varer fra halvannen til tre timer. Tilbudene til videregående skoler er gratis. Du finner mer informasjon om formidlingstilbudene på museets nettsider. Se Bestilling skjer på e-post til NB! Grupper som ønsker å gå på egenhånd i utstillingene må også bestille tid på forhånd. Husk ved bestilling: Navn på prosjekt, kontaktinformasjon (navn og telefonnummer), skole, klassetrinn, antall (maks 30 elever per gruppe). Oppgi minst to alternativer til tidspunkt. Bestillingene besvares tirsdag-torsdag og henvendelsene blir normalt besvart i løpet av 2-4 dager. 2

3 KODE 1 KODE 2 KODE 3 KODE 4 NB! KODE 3 er stengt frem til våren 2013 på grunn av oppgradering av bygg og utstillinger. Museet kan tilby omvisninger i KODE 4 som dekker samme perioder og tema (romantikken, nasjonalromantikken, realismen/naturalismen, Munch og tidlig norsk modernisme). 3

4 Tilrettelagte omvisninger Arbeider dere med spesielle tema i undervisningen på skolen og ønsker en tilrettelagt omvisning? Mange lærer bedre gjennom visuell erfaring, og opplevelsen av kunst og design kan virke inspirerende og engasjerende. Et besøk på museet kan også være et spennende avbrekk fra hverdagen i klasserommet, og gi rom for refleksjon og nye tanker. Dersom dere ikke finner et passende opplegg blant våre formidlingstilbud, men likevel ønsker å besøke museet, oppfordrer vi til å ta kontakt for bestilling av tilrettelagte omvisninger. 4

5 Foto: Dag Fosse Faste utstillinger Mennesket og Tingene Europeisk design og kunsthåndverk fra de siste 500 år. Sølvskatten Bergenssølv fra renessansen til tidlig 1900-tall. Kinasamlingen Utstillingen er stengt på ubestemt tid grunnet innbrudd. BABEL Samtidskunst fra museets egen samling. KODE 4 Inneholder norsk og internasjonal kunst fra 1400-tallet til 1980-årene fordelt i ulike utstillinger. Her finner man også KunstLab og Nikolai Astrup-samlingen. KODE 3 Inneholder Rasmus Meyers Samlinger med høydepunkter fra norsk gullalder, samt Bergens første Munch-museum! Åpner 4. mai 2013 etter omfattende oppgraderinger. 5

6 Døden og kjærleiken KODE 1 Å lage kunst handlar om å undersøke verda og livet. Å oppleve kunst gjev rom for refleksjon rundt desse tema. I utstillinga «Døden og kjærleiken»er kunstverka på ulike måtar knytt til tema liv, død, sorg eller kjærleik. Utstillinga er poetisk og lågmælt, og er eit godt utgangspunkt for å snakke om viktige tema som angår oss alle, uavhengig av religion, tid og stad. Elevane får ein introduksjon til kva ein filosofisk samtale er, og det vert gitt ein kort presentasjon av Sokrates sin metode. Elevane vert oppmoda til åtenkje fritt og kreativt, lytte til kvarandre og respektere andre si meining. Kva vil det seieå leva? Er livet ein leik eller er det dødsalvorleg? Her vert alle tankar tekne på alvor. Periode: 18. mars mai Tid: fra kl. 9, måndag - fredag Varigheit: 45 minuttar Antall: maks 30 6

7 En opp-ned verden Tony Matelli / A Human Echo KODE 2 New York kunstneren Tony Matelli tematiserer nye sider ved det å være et menneske og utfordrer vår virkelighetsoppfattelse på flere plan. I utstillingen «A Human Echo» fokuserer Matelli blant annet på menneskets forhold til tid, bevissthet, mening, forfall og det forgjengelige. Med mennesket i fokus får hans hyperrealistiske skulpturer og installasjoner oss til å reflektere over en rekke eksistensielle spørsmål. Hans til tider makabre verk har ofte et element av humor og det absurde, og han snur ting opp ned og får oss til å undre Hva er virkelig? Som samtidskunstner er Matelli opptatt av menneskenes historie og eksistens, og i mange av hans verker ser vi direkte paralleller til noen av kunsthistoriens mest kjente verk. Utstillingen generer en rekke filosofiske spørsmål som utfordrer og oppfordrer til samtale og dialog. (Tony Matellis hjemmeside: ) Periode: 25. feb april Tid: fra kl. 11, tirsdag - fredag Varighet: 45 minutter Antall: maks 30 7

8 Design form og funksjon KODE 1 Hva er design? Modernistisk og nyere design. Hvorfor sier vi at noe er designet? Hvordan arbeider en designer? Tingene rundt oss er viktige for hvordan vi forholder oss til våre omgivelser, og kan si noe om sosiale og kulturelle forskjeller. Samtidig er de sentrale i vår individuelle og kollektive identitetsdannelse. I utstillingen «Mennesket og Tingene» ser vi på gjenstander som Arne Jacobsens stol «Egget», Philippe Starcks sitronpresse og Norway Says «Papermaster». Ved å se på ting vi bruker i hverdagen introduseres elevene for modernistisk og nyere europeisk design. Elevene får et innblikk i hele designprosessen, fra idé til ferdig produkt. Både design og designhistorien vektlegges, og i samtale med elevene diskuteres estetikk, bruksområder og forbruker. Hvem bruker gjenstandene og hvordan anvendes de? Kan det tenkes at tingene vi bruker sier noe om hvem vi er og hvem vi ønsker å være? Underveis i omvisningen får elevene utdelt små oppgaver som skal løses i grupper, og får slik utfordret sine evner i kreativ problemløsning. Periode: hele vårsemesteret Tid: kl. 9 15, mandag - fredag Varighet: 1,5 time Antall: maks 30 elever 8

9 Modernismen KODE 4 Modernismen i bildekunsten, i et internasjonalt og nasjonalt perspektiv. Den faste utstillingen i Lysverket viser de sentrale strømningene i europeisk modernisme på 1900-tallet. Et utvalg av de ulike ismene, og kjente kunstnere som blant andre Edvard Munch, Pablo Picasso, Paul Klee og Anna-Eva Bergman presenteres her i en utstilling som gir et godt bilde av modernismens mangefasetterte uttrykksformer. Elevene inviteres til en dialogbasert omvisning, der sentrale punkt i modernismens presenteres og diskuteres. Periode: hele vårsemesteret Tid: fra kl. 9, mandag - fredag Varighet: minutter Antall: maks 30 elever 9

10 Modernisme i kunst og design KODE 1 Hva er modernisme? Bli med på en vandring gjennom billedkunst, kunsthåndverk, produkt- og møbeldesign med fokus på det nyskapende, radikale og eksperimentelle I en vandring gjennom utstillinger på Lysverket og Permanenten får elevene et innblikk i modernismens mange uttrykk, slik den artet seg i både bildekunst, kunsthåndverk og design. Trender, strømninger og felles uttrykk mellom disse ulike fagfeltene og trer klarere frem, og gir elevene et bredt bilde av modernismens «hva, hvorfor og hvordan». I løpet av museumsbesøket blir det felles undersøkelser i form av samtaler, skriftlige refleksjonsøvelser i utstillingen, samt kreative utfordringer der nytenkning og forvandling er tema for en verkstedsoppgave som går over ca. 45 minutter. Oppgi ved bestilling om det er behov for kort lunsjpause underveis i omvisningen. OBS! Dette omvisningstilbudet er en sammenslåing av «Design form og funksjon» og «Modernismen». I tillegg er det utvidet med et eget verkstedsopplegg. Sted for oppmøte: Lysverket Periode: hele vårsemesteret Tid: fra kl. 9, mandag - fredag Varighet: 3 timer inkludert korte pauser mellom øktene. Antall: maks 30 elever 10

11 «For Norge, kjempers fødeland...» KODE 4 Vi gjør et dykk i Norges kunst- og kulturhistorie på 1800-tallet. I en 45-minutters dialogbasert omvisning tas elevene med på en vandring gjennom romantikken, nasjonalromantikken, realismen og naturalismen. Elevene får innblikk i de ulike strømningene som rådet i Norge på 1800-tallet, en periode preget av et gryende håp om unionsoppløsning og selvstendighet. Verk og motiv settes inn i kulturhistoriske sammenhenger, og omvisningen kan derfor brukes både som en introduksjon til, eller en repetisjon av, noen av 1800-tallets viktigste hendelser i Norgeshistorien. Periode: hele vårsemesteret Tid: fra kl. 9, mandag - fredag Varighet: 45 minutter Antall: maks 30 elever 11

12 Universell utforming KODE 1 Er det mulig å tilrettelegge alt for alle? Få erfaring med hvordan mennesker med nedsatt funksjonshemning opplever et museumsbesøk. «Universell utforming» innebærer tilrettelegging av bygninger, infrastruktur, utemiljø, informasjon og IKT, slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne får et best mulig tilbud. Hvorfor skal vi ha kjennskap til begrepet, hvilke utfordringer og problemstillinger knytter seg til å tilrettelegge for alle, hvem angår det og hva kan gjøres for å sette universell utforming ut i praksis? Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i omvisningen i KODE 1 sine faste utstillinger. Elevene får også praktiske øvelser der de får erfare situasjoner som personer med ulike typer nedsatt funksjonsevne opplever i et museum. Øvelsene inkluderer blant annet, bruk av rullestol og lytteguide. Periode: hele vårsemesteret Tid: fra kl. 9, mandag - fredag Varighet: 1 time Antall: maks 30 elever 12

13 Nikolai Astrup KODE 4 Velkommen på omvisning i museets rikholdige Astrup-utstilling Nikolai Astrup ( ) har hatt en tydelig posisjon i norsk kunsthistorie helt siden sin kunstnerdebut i Han er fremfor alt kjent for sine fantasirike og stemningsmettede skildringer av Jølsters frodige natur og folkeliv. Astrup-utstillingen i KODE 4 viser maleri, grafikk og tegninger, presentert i en tematisk inndeling som kaster nytt lys over vestlandsmaleren og hans motivkrets. Vi tilbyr omvisninger som viser et bredt utvalg av hans kunstnerskap; der både liv og verk, kjente motivkretser, hans særegne uttrykk og stil, samt hans bruk av ulike medier presenteres. Til for- og etterarbeid kan man utforske museets nettside Siden finnes også som gratis iphone-app. Periode: hele vårsemesteret Tid: fra kl. 9, mandag - fredag Varighet: 45 min Antall: maks 30 elever 13

14 For alles trivsel For at skolegruppens besøk skal bli så hyggelig som mulig, er det viktig å merke seg følgende: Ansvar for gruppen Læreren har ansvaret for elevene under besøket på museet. Garderober og låsbare skap Alle våre museumsbygg har garderober og mulighet for å låse inn verdisaker. For å låse garderobeskapene trengs en tikrone eller en tyvekrone (Permanenten), som en får tilbake når skapet låses opp igjen. I utstillingssalene For å hindre skader på kunstverkene kan følgende ting IKKE tas med inn i utstillingene: Mat og drikke, paraplyer, sekker og større vesker og annet «løsøre». Gå rolig og vis hensyn overfor andre besøkende. Se med øynene ikke med hendene! Museets oppgave er blant annet å bevare kunstverkene for kommende generasjoner. Derfor er det ikke tillatt å berøre kunstverkene - fett og syre fra hendene våre kan gjøre store skader. Av hensyn til verkenes sikkerhet er det ikke lov å lene seg inntil veggene i utstillingene. Fotografering Det er lov å fotografere for eget bruk i utstillingssalene, men bruk av blitz og stativ er ikke tillatt. Mer informasjon Informasjon om de ulike utstillingene og våre formidlingstilbud, samt lærerveiledninger til utvalgte formidlingstilbud, finnes på: 14

15

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen

Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Formidlingstilbud for alle trinn i grunnskolen VÅREN 2015 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk. Stengt for renovering i 2015. KODE 2: Skiftende utstillinger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum

Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Program høst 2012 Haugar Vestfold kunstmuseum Utstillingsplan: 03. - 14.september Arkitekturvandring 12. mai- 30. september Arkitektonisk utopi- verk fra Jack Helgesens samling 22. september- 31. desember

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett:

Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk. Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse. Snuse på nett: Veileder til pedagogisk personale Snuse på nett: Superetterforskerne de første skrittene mot bevisst internettbruk Barnehagens oppstartspakke i digital kompetanse Innhold Hvorfor bli superetterforsker?

Detaljer

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015

Årsplan 2015 Dr. Br Dr. Brandts Barnehage andts Barnehage 2015 Årsplan 2015 Dr. Dr. Brandts Brandts Barnehage Barnehage Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Lov om barnehager... 3 Rammeplanen for barnehager... 3 Pioner Barnehager... 4 Dr. Brandts Barnehage... 5 Avdelingene...

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now?

Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? Informasjon til lærere Soft Manipulation: Who is afraid of the new now? LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Trinn: Videregående trinn

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer