Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja Farlig godskonferansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen"

Transkript

1 Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS

2 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy påmontert en enhet, for tilvirkning og lading av eksplosiver fra farlig gods som ikke er eksplosiver. Enheten består av diverse tanker, bulkcontainere og prosessutstyr, samt pumper og tilhørende utstyr. Ca. 80% av alt sprengstoff som leveres i Norge er bulksprengsstoff Totalt operer ca. 110 mobile enheter i Norge både over jord og under jord Ca. 40 av enhetene kjører på offentlig vei

3 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff

4 MEMU F-114 som eksploderte er 1 av 5 tilsvarende MEMUer fra Maxam Kjemikalier om bord: Kjemikalie UN Lastet [kg] ANPP (NH 4 NO 3 ) ANE Oksidasjonsmiddel (gassemiddel) Syre Diesel 450 L Total kapasitet på ca. 13 tonn Alle tanker var i aluminium

5 Hendelsen Ved evakuering 1 t 30 min 2 t 26 min 2 t 21 min 2 t

6 Etter eksplosjonen Ved evakuering

7

8 Hva nå?? Er hendelsen unik? Årsak til brann? Hvorfor medførte brannen eksplosjon? Hvor kraftig var eksplosjonen? Bør det iverksettes strakstiltak? Hvilke langsiktige tiltak bør implementeres?

9 Eksplosjonsulykker ved transport av ammoniumnitrat - ANPP, AN- gjødsel, ANE og ANFO Hvor Når Skadeomfang Forløp Canada skadde og store materielle skader Trekkvogn og semitrailer med 18 ton AN baserte eksplosiver, inkl ANFO. Kjørte inn i fjellvegg og tok fyr. Eksploderte etter 35 minutters intens brann. Spania døde og 5 skadde. Kjøretøy med 25 tonn AN kolliderte med en bil, rullet rundt og tok fyr. Etter ca. 30 minutter eksploderte lasten. Romania døde og 13 skadde. Stort krater. North Korea døde og over 3000 skadde. Ca hjem ødelagt. To enorme krater. Kjøretøy med 23 ton AN gjødsel kjørte av veien, veltet og tok fyr. Etter en times brann eksploderte lasten. Godstog med AN tok fyr og lasten eksploderte. Russland 2004 Materielle skader. Kjøretøy med ANE kjørte av veien, tok fyr og eksploderte Australia døde og 8 skadde. Kjøretøy med 52 ton AN kjørte av veien og tok fyr. Eksploderte etter ca. 1 times brann.

10 Årsak til brann Arnested til brannen var vanskelig å lokalisere og lite tilgjengelig for slukking Sannsynlig at brannen startet i det elektriske anlegget Kabler fra høyre frontlykt til sikringskonsollen Sannsynligvis sammenheng mellom feil på elektrisk anlegg og brannen

11 Eksplosjonsstedet Observasjoner: MEMUen var svært fragmentert Manglende tydelig krater Patronert sprengstoff og tennere lå igjen på salven Slangen ble funnet intakt Helt nære omgivelser var relativt lite berørt av trykkbølgen Betydelig skader på hus og maskiner i nærheten Manglende krater kan forklares ved Geologiske forhold duktil bergart som deformeres ved trykk glimmerskifer er tungsprengt Stor overflate på stoffet som eksploderte

12

13 Hvorfor medførte brannen eksplosjon? Produktpumpen på ca. 80kg ble funnet på ca. 330 meter i nordvestlig retning Mixeskruen på ca. 100kg ble funnet på ca. 500 meter i sørvestlig retning Deler av den vertikale transportskruen på ca. 18 kg ble funnet på ca. 210 meter i sørvestlig retning Motorblokken på ca. 925 kg ble funnet på ca. 200 meter i sørvestlig retning Fragment av produksjonsdieseltanken

14 Analyse av motorblokkens utkast Motorblokken veier ca. 925 kg og den ble funnet på ca. 200 meter FFI gjennomførte 37 simuleringer av motorblokkens bane basert på ulik konfigurasjon av sprengstoffets form, masse og posisjon i forhold til motorblokken Figuren viser 4 konfigurasjoner som svarer til motorblokken bane Simuleringene sannsynliggjør følgende: Posisjonen til ladningen må ha vært svært nær eller delvis under motorblokken Ved en avstand fra 0-0,5 meter vil en ladning på ca. 600 kg TNT være tilstrekkelig Ved en avstand på 0,5-1 meter må det ha vært mer enn 900 kg TNT

15 Analyse av aluminiumfragmentenes spredning Små aluminiumsfragmenter med typisk vekt på 50 gram og 10 cm 2 ble funnet inntil 200 meter fra eksplosjonsstedet utgangshastigheten nærmere 1000 m/s indikerer kontakt mellom stoffet som eksploderte og fragmentet Det ble funnet noen større aluminiumsfragmenter Stammer fra en del av tanken der det ikke var kontakt Det ble ikke funnet store fragmenter (størrelsesorden over 2 m 2 ) Indikerer detonasjon i begge tankene

16 Ladningsberegninger - hvor kraftig var eksplosjonen? Det er gjort tre uavhengige ladningsberegninger av hhv. DSB, FFI og NGI Analyse Skadeomfang bebyggelse (DSB) Utkast av motorblokk (FFI) Rystelsesmåling (NGI) Antall kg TNT Ca.750

17 Hva er sannsynlig basert på gjennomførte analyser Ladningsstørrelse: Størrelsesorden kg TNT Detonasjonen omfattet ikke den totale mengden ANPP og ANE som var tilgjengelig før brannen ville medført større skadeomfang Initiering av eksplosjonen: Detonasjonen ble ikke initiert i produktpumpen eller skruene ANPP tanken revnet, og kjemikalier var rent på bakken Kjemikalienes egenskaper ved eksplosjonstidspunktet: ANPP var smeltet og både priller og emulsjonen hadde startet å dekomponere Forurensing av kjemikalier på bakken sensitivert Eksplosjonen: En betydelig mengde kjemikalier detonerte på bakken, relativt nær motorblokken Detonasjon i begge tankene

18 Tiltak for å forebygge tilsvarende hendelser Risikoen ved mobil produksjon av sprengstoff anses som akseptabel Ønsker at utviklingen i bruk av mobil produksjon av sprengstoff skal fortsette Risikoen for eksplosjon i MEMU ved brann anses som ikke tilfredsstillende vurdert Tiltak skal ha en helthetlig tilnærming med intensjon å redusere risiko ved mobil produksjon av sprengstoff ytterligere - de er ikke nødvendigvis kun en direkte følge av ulykken i Drevja

19 Håndtering av eksplosiver vil alltid være forbundet med risiko. Målsetningen er å redusere risikoen til et nivå som med rimelighet kan oppnås (ALARP- prinsippet). Endret praksis ved søknad om mobil tilvirkning av eksplosiver Oppfølging av direkte avvik etter tilsyn av Maxam Risikovurdering av ulike metoder for mobil produksjon av sprengstoff Regelverksendringer revisjon Eksplosivforskriften Veiledning til brannvesenet om eksplosjonsfare ved brann i AN og ANE Brannforebyggende- og brannbekjempende- tiltak Vurdere faremerking for ammoniumnitrat

20 Vurdere faremerking for ammoniumnitrat Se på muligheten til å endre faremerking for ammoniumnitrat 5? 3375 Skriftlig instruks til sjåfør DSB initierer prosess for å løfte problemstillingen i relevante internasjonale fora

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Grenseverdier og nasjonale mål

Grenseverdier og nasjonale mål RAPPORT M-129-2014 Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet Grenseverdier og nasjonale mål M-129-2014 Grenseverdier

Detaljer

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften?

Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Hva regulerer forskriften? 1 BRANN OG EKSPLOSJON - HVOR SIKKER ER DIN ARBEIDSPLASS? Ny forskrift : Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer gyldig fra 1.7. 2003. Denne brosjyre gir praktiske råd til arbeidsgivere (særlig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge

Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Anne Madslien Vegard Østli Chi Kwan Kwong Elise Caspersen Kartlegging av transport av farlig gods i Norge TØI rapport 1293/2013 Kartlegging av transport av farlig gods i Norge Anne

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger

Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Kjøreplan møte 13 (del I) Hvordan lære mest mulig av feilhandlinger Bakgrunnen for møte 13 (del I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH).

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret

Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Sikkerhetsbestemmelser for Sivilforsvaret Bestemmelser for Sivilforsvarets radiacmåletjeneste Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2008 ISBN: 978-82-92723-06-7 Foto: Paal-André

Detaljer

Bygg i snørike områder

Bygg i snørike områder BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i klimatilpassing Prosjektrapport 389 2005 Prosjektrapport 389 Thomas Thiis Bygg i snørike områder en veileder i

Detaljer

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server

Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server Aldri så galt at det ikke kan bli verre... Sjøsikkerhet og oljevernberedskap erfaringer etter Server WWF 7. mars 2007 Foto: WWFs frivillige i aksjon under oppryddingen på Fedje WWF / Nina Jensen Utgitt

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging FFI-rapport 2010/00228 Forekomster av forurensninger fra ammunisjon anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging Arnt Johnsen, Tove Engen Karsrud, Marthe Petrine Parmer, Helle Kristin Rossland

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack

Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Norsk fisk jorden rundt for å bli filet? En miljøvurdering av to scenarier for filetering av norsk fisk. Et case under Marinepack Mie Vold Cecilia Askham Nyland Knut Magne Furuheim Ole Jørgen Hanssen Stiftelsen

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel Norskehavet Tjeldbergodden Nordlige Nordsjø Mongstad Midtre Nordsjø Kårstø Risavika Lista Sørlige Nordsjø Januar 2008 Forord I forbindelse med debatten rundt arbeidet med St. meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk

Detaljer

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken

M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken M-133 Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og internasjonale klimapolitikken Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid Innhold Sammendrag...ii 1 Bakgrunn... 1 1.1 Om oppdraget... 1

Detaljer