Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef"

Transkript

1 Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

2 Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann ga tillatelse til å kjøpe sprengstoff, mange lokale forhandlere av sprengstoff 5 kg sprengstoff kunne lagres uten tillatelse inntil 250 kg ble tillatelse gitt av brannsjefen i kommunen Lagring under jord ( nisjelager ) ble gitt av DSB 2

3 Endringer skjedde Sentralisering DSB ( Direktoratet for Samfunns sikkerhet og beredskap) gir i dag alle tillatelser Kjøp ( erverv) gis til virksomheter Lagring uansett mengde 3

4 Endringene skjedde på bakgrunn av. Innbrudd i sprengstofflagre, sprengstoff på avveie Terrorhandlinger i Europa og verden Trusselbildet ble endret 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Hvor ofte går et sprengstofflager i luften? Ulykkestilfeller pr lager: ( forsvaret ) 5 x 10-5 for gammel krigsammunisjon ( 5 lagre pr år) Nå mellom 1 x 10-5 og 3 x 10-5 Sannsynlighet i fra DSB : Stålcontainere: 1,5 x 10-4 (1,5 lager hvert år) 10

11 Hva får et sprengstofflager til å gå i luften? Brann Varmt arbeid på lageret ( sveising) Skogbrann Selvmord Feil håndtering Ustabile sprengstoffer / tennmidler 11

12 Konsekvenser ved en detonasjon i et lager Trykk Splinter 12

13 Detonasjon i sprengstofflager utkast 13

14 Detonasjon i et sprengstofflager.utkast 14

15 Trykkbølge 15

16 Strengere regler Trykk Splinter / utkast Innbrudd / sprengstoff på avveie Sannsynlighet for ulykker Blant årsakene til endrede og strengere regler 16

17 Det settes nye krav til sprengstofflager Funksjonskrav 20 min innbrudds sikkerhet Alarm på alle lagre, med tidlig varsling Gjerde Vegetasjon Drift av lagre Ukentlig og årlig kontroll Journalføring av sprengstoff og tennmidler ( ikke nytt) 17

18 Det settes nye krav til sprengstofflager. Sikkerhetsavstander Tabeller utfra faregruppe Akseptkriterier kriterier for akseptabel risiko for mennesker Individuell risiko pr. år: 1. person: (sannsynlighet for uhell sannsynlighet for å omkomme) 2. person: (sannsynlighet for uhell sannsynlighet for å omkomme) 3. person: (sannsynlighet for uhell sannsynlighet for å omkomme) Grupperisiko pr. år: 3. person: (sannsynlighet for uhell antatt antall omkomne av 3. person aversjonsfaktor) 2. og 3. person: (sannsynlighet for uhell antatt antall omkomne av person aversjonsfaktor) 1., 2. og 3. person: (sannsynlighet for uhell antatt antall omkomne totalt aversjonsfaktor) Opplysninger om sannsynlighet for å omkomme gis av DSB 18

19 Aversjonsfaktor Samfunnets aksept av antall drepte ved en ulykke 1 drept i et uhell 12 drept i et uhell single fatality monthly 12 fatalities once a year 19

20 Nye avstander Avstander til omgivelser ble innskjerpet 20

21 Endringer i markedet Mer anleggs og sprengnings aktivitet i tettbebygd strøk. Oppfølging i fra DSB og brannvesen er økt noe, og må økes 21

22 Alle bergsprengere trenger et sprengstofflager Må være sentralt plassert Reduserer unødig transport av eksplosiver Lagerløsninger Eget lager Kundelager / sprengstoff hotell Blir levert / hentet 22

23 Hvilke typer sprengstofflagre brukes i dag iglo containere betonghus 23

24 Hva skal til for å etablere et sprengstofflager Egnet område, med tilfredsstillende avstander til bolighus, veg, jernbane, barnehager o.l. Tillatelse i fra grunneier Tillatelse i fra DSB Søknad via Altinn Seveso direktivet, (grenser på 10 tonn og 50 tonn) Konsekvens utredning Politiattest for kompetent person 24

25 Hva skal til for å etablere et sprengstofflager.. Tillatelse i fra kommune ( unntatt hvis det går under riggbestemmelser) ( hensynssoner, reguleringsplaner) ( gjerde ) Evt tillatelse i fra STVV ( avkjøring + evt etablering av avkjøring ) 25

26 Hva er erfaringer i fra etablering av spr. lager? Privat grunneiere positive Statlige grunneiere, vanskeligere Kommuner ofte negative LNF områder Inn i reguleringsplan, sikringssone/ hensynssone Konsekvensutredning Saksbehandling hos DSB i fra 2 uker til 6 måneder 26

27 Tidsaspektet ved etablering av midlertidig spr. lager Kort tid fra kontraktsinngåelse til oppstart Når egnet område er funnet sendes søknad til DSB Saksbehandlingstid i fra 14 dager til 6 måneder Sprengningsarbeider allerede i gang når tillatelse gis Hva om byggherre stille egnet område til disposisjon allerede ved anbudsregning? Kartlegging av risiko Riggplan 27

28 Hva er et vellykket kundelager uten fast bemanning? Kundelager bør betjenes av leverandørens egne ansatte. Varer losses og riktige varer i riktig bås Fører tilsyn med lagret mengde Foretar ukentlig kontroll på lageret Kompetente personer Opplegg for skanning, track and trace 28

29 Eksempel på et kundelager 29

30 Id merking og sporing Kostnader til utstyr og drift Utstyr kan deles / brukes av flere Avhengig av hvilken endelig tolkning av reglene som blir lagt til grunn i fra myndigheter Varer leveres en kunde? Ut / inn på lageret? Hver patron / tenner i borehull? 30

31 Forutsigbarhet Bransjen trenger forutsigbare rammebetingelser i fra myndighetene Leverandører planlegger utfra gjeldende forskrifter / regler. Avstander Betong / stålcontainere Alarm Akseptkriterier 31

32 Hva med å se hele risikobildet. Transport Lagring Håndtering 32

33 Fremover? Hva med lagring av 1.4 S tennere sammen med sprengstoff i samme container? Tillate lagring av mindre mengder nærmere bygninger enn dagen avstander tilsier? Transport av sprengstoff, flest uhell skjer under transport Andre lagertyper? 33

34 Takk for oppmerksomheten! 34

NYTT SPRENGSTOFFLAGER PRESENTASJON AV PROSJEKTET [Dobbelklikk for å sette inn bilde (størrelse b/h 18,6x10,1 cm) eller slett dette feltet] SPRENGSTOFFLAGER PRESENTASJON AV PROSJEKTET Revisjon 00 Dato 2013/10/23

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Veiledning til handel med fyrverkeri

Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til handel med fyrverkeri Veiledning til forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff knyttet til handel med fyrverkeri DSBs veiledning

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring

Forsikringsdagene 2014. Risiko og ansvar relatert til forsikring Forsikringsdagene 2014 Risiko og ansvar relatert til forsikring Olav Kjærland Risikoingeniør/Underwriter - KLP Skadeforsikring Bygningsingeniør/Branningeniør Siste 15 år i Forsikring Brannsjef i interkommunalt

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall

Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om håndtering av farlig avfall Dokument 3:7 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse SVEVIA Norge AS Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Laksfors masseuttak 2015-06-07 J02 2015-06-07 For bruk ToAHe KHMe SOFRA A01 2015-06-07 For fagkontroll ToAHe KHMe Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14

Håndbok. for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 2012/14 Håndbok for skyte- og øvingsfelt 3 Forord Forsvarsbygg (FB) er et forvaltningsorgan for Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. Med utgangspunkt i at FB 1. januar

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften).

FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). Side 1 av 13 FOR 2006-12-01 nr 1331: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (landtransportforskriften). DATO: FOR-2006-12-01-1331 DEPARTEMENT: JD (Justis- og politidepartementet) AVD/DIR:

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

produksjon av bulksprengstoff

produksjon av bulksprengstoff RAPPORT Eksplosjonsulykke ved mobil produksjon av bulksprengstoff Rapport fra prosjektgruppen i DSB som har gjennomgått eksplosjonsulykken i Drevja den 17.12.2013 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Rev.00/14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rev.00/14 Side 2 av 73 Tittel for Fosen brann- og redningstjeneste IKS Oppsummering Rapporten beskriver den risiko- og sårbarhet som foreligger i Fosen brann- og redningstjeneste

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER

VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER VEILEDNING TIL MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM SIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ FOR ENKELTE PETROLEUMSANLEGG PÅ LAND OG TILKNYTTEDE RØRLEDNINGSSYSTEMER Utgitt av Petroleumstilsynet 23. februar 2004 (Oppdatert 20. desember

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer