Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010"

Transkript

1 Side 1 Versjon pr. 20. juni 2008 Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010

2 Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Om skolefrukt Oversikt over leverandører i ulike fylker/kommuner Side 6 Bama Storkjøkken A/S Side 9 Encon as * Side 10 Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Side 11 Eurofrukt Side 13 Finstad Gård Engros as Side 14 A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo Side 15 H. Færgestad Frukt-Grønt AS Side 16 ICA Norge AS Side 18 Per Knudsmoen A/S Side 20 Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Side 21 Trond Magnussen as Side 22 Meum frukt & grønt - Engros Side 23 T.L. Måkestad A/S Side 25 Norfresh AS Side 26 Nær Engros Levanger AS * Side 27 Safari Engros * Side 28 Arne Sjule as * Side 29 TP-Engros A/S og Sunnmøre Engros AS * Side 30 Økologisk skolefrukt Side 31 Østfoldfrukt Mysen AS * Side 32 Priser fra leverandørene * = Er frivillige medlemmer av storhusholdningskjeden Servicegrossistene AS

3 Side 3 OM SKOLEFRUKT Skolefrukt i OFG har inngått avtaler med i alt 20 leverandører i Norge om leveranser av skolefrukt for perioden august juni Avtalen gjelder muligheten for levering av skolefrukt til alle typer grunnskoler i Norge, og leverandørene har søkt på og fått mulighet til å levere i ulike fylker/kommuner. Det er to hovedordninger med skolefrukt i Norge i dag. Den ene ordningen er en abonnemenstordning hvor foresatte betaler kroner 2,50 pr. frukt/grønt og hvor Helsedepartementet subsidierer ordningen med kroner 1,-. Pr. juni 2007 gjelder denne ordningen for rene barneskoler (1-7). For å få denne subsidien må skoler benytte en av de valgte leverandørene for skolefrukt. Den andre ordningen er gratis frukt/grønt som administreres av Kunnskapsdepartementet (pr. juni 2008 gjelder dette for 1-10 og 8-10 skoler). Midler er overført til skoleiere, for eksempel kommunene, som har ansvar for at ordningen blir gjennomført. Skolefrukt i OFG tilbyr kommuene i Norge å benytte seg av de leverandører vi har avtaler med. Kommunene og andre skoleiere kan for denne gratisordningen selv velge om de vil benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt i OFG, eller om de vil benytte egne avtaler. Det er viktig at skoler som er usikre (gjelder 1-10 og 8-10 skoler), sjekker med kommunen om Skolefrukt fra OFG kan brukes, eller om kommunen har egne avtaler med en leverandør. Det vil også være kommuner som velger å benytte egne avtaler (rammeavtaler, anbud) på gratisordningen (gjelder 1-10 og 8-10 skoler), og som også benytter administrasjonssystemet til skolefrukt. Da har kommunen valgt én leverandør (eller flere) som skolene skal bruke. Dersom skoler med gratis frukt/grønt (gjelder 1-10 og 8-10 skoler, samt 1-7 skoler der kommunen selv har finansiert gratis frukt) er usikre på om kommunen har valgt en bestemt leverandør, bør en sjekke med kommunen eller med Skolefrukt i OFG. Fordelen med Skolefrukt i OFG er at alle leverandørene har forpliket seg til å levere frutk/grønt til gitte kvalitetskrav. Blant annet har leverandøren underskrevet på følgende: Varene som leveres til skolene i henhold til denne avtale skal til enhver tid, og uavhengig av sesong, oppfylle NORSK STANDARD KLASSE I. Varesortimentet i Skolefrukt skal være variert, og følge omtalte sortiment i retningslinjene til forskriften/gjeldene forskrifter. I tillegg vil Skolefrukt i OFG bistå med administrasjon system (Internettbasert), nettsted (skolefrukt.no), materiell, kundesenter og diverse undersøkelser rundt skolefrukt.

4 Side 4 Dette dokumentet inneholder en kort beskrivelse av leverandørene for skolefrukt, samt en link til nettsted for de leverandører som har dette. I tillegg er det en oversikt over hvilke fylker og kommuner (der hvor leverandør ikke leverer i hele fylket) leverandørene kan levere frukt/grønt i henhold til avtalen med skolefrukt. En kan også logge seg inn på skolefruktsys.no og se aktuelle leverandører under Min fruktleverandør/skift skolens leverandører. Her kan en også skifte leverandør selv før hvert semester (i perioden mellom semestre). I selve semesteret må Skolefrukt i OFG kontaktes for leverandørskift. Skolene kan altså velge/bytte leverandør i løpet av perioden blant de som er godkjent i skolens område. Eventuelt bytte av leverandør skal fortrinnsvis skje mellom to semestre. Ved ethvert leverandørbytte plikter skolen å gi melding til eksisterende leverandør 1 måned i forveien. Ved bytte av leverandør skal skolen foreta en ny vurdering basert på følgende kriterier: Kvalitet, ut over minimumskravene oppstilt av OFG. Se forskrift/retningslinjer på: Variasjon i utvalget frukt og grønnsaker, ut over minimumskravene oppstilt av OFG. Leveringssikkerhet Kombinasjon av økologisk og konvensjonell frukt og grønt (Ønsker skolen kun konvensjonell frukt, kun økologisk eller en fast kombinasjon). Tidligere erfaringer med de aktuelle leverandører. Kriterienes innbyrdes vekt avgjøres av den enkelte skole. Vi anbefaler skolene å skrive ned (relativt kortfattet) hvordan de har kommet frem til valgt leverandør på basis av kriteriene.

5 Side 5 Fylke Leverandører til fylker i Norge Finnmark Bama Troms Bama ICA Langdalen Nordland Bama Langdalen Arne Sjule Nord Trøndelag Bama ICA Langdalen Nær Engros Sør Trøndelag Bama ICA Langdalen Møre og Romsdal Bama Landgalen TP Engros/ Sunnmøre Engros Sogn og Bama Encon Safari Fjordane Hordaland Bama ICA Engrosfrukt Encon Måkestad Rogaland Bama ICA Økologisk skolefrukt Vest Agder Bama ICA Økologisk Engrosfrukt skolefrukt Øst Agder Bama ICA Økologisk Engrosfrukt skolefrukt Telemark Bama Meum Buskerud Bama ICA Langdalen Finstad Vestfold Bama ICA Langdalen Finstad Meum Engrosfrukt Østfold Bama ICA Langdalen Engrosfrukt Østfoldfrukt Oslo* Bama ICA Langdalen Knudsmoen Fruktringen Eurofrukt Engrosfrukt Akershus ** Bama ICA Knudsmoen Oppland Bama ICA Langdalen Engrosfrukt Hedmark Bama Langdalen * = Norfresh leverer i bydelene: Østensjø og Alna ** = Leverandører til kommuner i Akershus: Hurdal Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Nannestad Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Ullensaker Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Aurskog-Høland Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Eidsvoll Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Nes Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Sørum Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Asker Bama ICA Knudsmoen Norfresh Langdalen Bærum Bama ICA Knudsmoen Norfresh Langdalen Gjerdrum Bama ICA Knudsmoen Magnussen Nittedal Bama ICA Knudsmoen Magnussen Skedsmo Bama ICA Knudsmoen Magnussen Lørenskog Bama ICA Knudsmoen Magnussen Rælingen Bama ICA Knudsmoen Magnussen Fet Bama ICA Knudsmoen Magnussen

6 Side 6 1. Bama Storkjøkken A/S I tillegg til driftsenhetenes egen distribusjon av skolefrukt, vil en del vekstbedrifter også være involverte i både pakking og distribusjon av skolefrukt. Bama Storkjøkken AS har ved samtlige avdelinger landet rundt, inngått samarbeid med slike tiltaksbedrifter om pakking og distribusjon av fruktkurver til næringsliv og offentlige enheter. JOBBFRUKT er et vel innarbeidet prosjekt, hvor nærmere 70 tiltaksbedrifter over hele landet er aktivt deltagende, og tilsammen pakker og distribuerer ca fruktkurver ukentlig. En del av disse bedriftene vil også være involverte med pakking og utkjøring til skolefrukt-ordningene. Begge oppdragene passer godt sammen, og skaper grunnlag for rasjonelle og effektive distribusjons-løsninger i områder med betydelige avstander. PRODUKTER: Bama Storkjøkken AS utarbeider ukentlige fruktplaner i samarbeid med Bama Trading. Planene ivaretar våre egne mål og krav til variert sortiment som er tilpasset sesong og som sikrer premium kvalitet og gode smaksopplevelser. Vårt mål om minimum 20 % økologisk levering er også ivaretatt i skolefruktplanene. Bama arbeider kontinuerlig med produktutvikling for å levere varer som gjør kunden ekstra fornøyd. I tillegg til bearbeidete produkter (som for eksempel Carotella- gulrøtter i porsjonspakker), tilbyr vi løsninger som legger til rette for blant annet egne salatbarer i elevdrevne kantiner, og vi samarbeider med skoleledelse for å gjøre administrering av skolefruktordningene så problemfri som mulig for den enkelte skole.

7 Side 7 Beskrivelse av noen typer frukt og grønnsaker som tilbys, følger her: Sort: Type/størrelse Periode: Produksjonsland: Appelsiner: Diverse 56-60mm Des-Jan-Febr-Mars Spania-Israel-Egypt Bananer: EU-stand 20 cm Hele året Sør-Amerika Clementiner: Diverse 54-69mm Des.-Jan.-Febr. Spania - Marokko Epler: Iflg. spesifikasjon Hele året Tyrol-Fr.rike-Norge Gulrøtter: Kode IV cm Hele året Norge Fersken: Diverse - Størrelse B Jun.-Jul.-Aug.-Sept. Italia-Spania Kiwi: 13/14 brix 27-30mm Febr.-t.o.m. nov. New Zealand - Italia Pærer: Iflg. spesifikasjon Hele året Belgia Holland - Norge Nektarin: Diverse - Størrelse B Jun.-Jul.-Aug.-Sept. Italia-Spania A) Bama Storkjøkken AS vil tilby skolene å ta sitt valg i forhold til: * kun konvensjonell frukt/grønt * fast kombinasjon 80 % konvensjonell og 20 % økologisk B) Kvaliteten skal i alle foran nevnte valg oppfylle kravene til NORSK STANDARD Klasse I. C) Bama Storkjøkken AS har et meget godt utbygd distribusjonssystem for alle distrikter i hele Norge. Avdelingen fordeler i samarbeid sine leveringsområder. I praksis betyr dette at flere driftsenheter kan være aktive innenfor samme fylke.

8 Side 8 KVALITETSSIKRING: Bama Gruppen AS har et innarbeidet system for IK-mat og HACCP system. Produktene enkeltvis har sin egen produktbeskrivelse, og blir av Bama Trading kontrollert i forhold til dette. Mattilsynet foretar sine kontroller uavhengig av Bama`s egne kontroller, som fortløpende følger varen med ulike stikkprøve-kontroller helt fram til forbruker. Produktene har sitt eget prosjektnummer, norske eller importerte, som gir mulighet for full sporbarhet og tilbakekalling av produkter innenfor 2 timers varsel, dersom dette er nødvendig. Bama Gruppen AS har krav til samtlige driftsenheter i forhold til HMS miljø og sikkerhet, samt etisk handel. Bama er medlem av IEH siden Alle våre produkter oppbevares under kontrollerte temperaturer helt frem til kundene, ved såkalt ubrutt kjølekjede. EMBALLASJE: Så langt det er mulig og kvalitetsmessig forsvarlig, vil Bama Storkjøkken AS sine driftsenheter benytte IFCO- flerbruksemballasje ved levering av skolefrukt. Kassene tas i retur, for innlevering til vask og desinfisering. All øvrig emballasje som benyttes i Bama Gruppen AS kreves produsert av lett nedbrytbare materialer. Bama har fokus på miljø, og har inngått en 3-årig avtale med Bellona for å utvikle bedriften i forhold til samtlige miljøfaktorer.

9 Side 9 2. Encon as Sortimentet kan tilpasses etter ønske fra den enkelte skole. Det har vi god erfaring med til skoler som vi leverer til i dag, der enkelte skoler deler opp frukt i mindre enheter for å redusere svinn, og har da større mulighet med et bredere sortiment. Når det ser sesong for norsk frukt og grønnsaker, vil vi prioritere dette da vi har gode avtaler direkte med produsenter i Hardanger. Gjennomgårende tilpasser vi vårt sortiment for all frukt og grønnsaker for varer som er sesongaktuelle. Encon as har etablert et kvalitetsikringsystem basret på NS-EN ISO 9001:2000. Vi ble også sertifisert som Miljøfyrtårn Encon as benytter seg primært av norske produkter så lenge dette er tilgjengelig på markedet. Vi har lokal leverandør i Hardanger, Nå Fruktlager, som forsyner oss med førsteklasses epler, pærer og plommer i sesong. Vi henter varene våre med egne biler slik at vi har full kontroll på temperatur. Det samme gjelder også for importvarer som vi får fra Trygve Tønjum Import as. Varene henter vi selv med egne biler. Varene blir lagret på kjølelager hos oss, der varene også blir pakket og lagret før de blir kjørt ut til kunde på våre kjølebiler. Encon as distribuerer i Hordaland og Sogn & Fjordane på egne kjølebiler. Vi leverer til kommunale institusjoner og skoler. Vi har levering 1-3 dager i uka.

10 Side Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Vareutvalg og kvalitet: Vi søker stadig å ligge i forkant hva gjelder produktkvalitet, nyheter og variasjon i utvalget. Vi prioriterer lokale produsenter, og vil så langt som mulig levere kortreist norsk frukt / grønnsaker i sesong. Gjennom vårt arbeid med Go frukt abonnementsordning for bedrifter har vi solid erfaring med levering av spiseklar frukt / grønnsaker av høyeste tilgjengelige kvalitet. Vi følger som minimum standardene for 1. klasses sortering frukt/ grønt, og som beskrevet i dokumentet Internkontroll for skolefrukt. Del 3: Rutiner ved forvaltning av forskriften om frukt og grønt i skolen. Utover standardsortimentet oppstilt som minimumskrav fra OFG, vil vi når sesong og kvalitet tilsier det kunne levere produkter som nektarin, fersken, pære, nachipære, sharonfrukt og passimon. Kvalitetskontroll / håndtering / oppbevaring: Følger standard IK mat system. Distribusjonssystem: Varene vil distribueres med små og store kjølebiler etter behov.

11 Side Eurofrukt Beskrivelse av vareutvalg, kvalitet m.m: Vi kan levere et variert utvalg av frukt og grønnsaker, alt etter sesong og årstid. Om høsten har vi et rikt utvalg av norske eplesorter som Aroma, Sommerred, Gravenstein, Julyred, Åkerø m.m. i tillegg kommer de utenlandske eplene som: Golden Del., Granny Smith, Red Del. Fuji o.s.v. Foruten om epler leverer vi: bananer, pærer, clementiner, appelsiner, kiwi, gulrot, fersken og nektariner alt til ypperste kvalitet. Euro Frukt AS kjøper inn frukt fra forskjellige land gjennom året. Innkjøpene gjøres gjennom Interfrukt AL og Panbanan, som er en av landets ledende importselskaper. Euro Frukt AS er andelseier i begge selskaper. I samarbeid med ovennevnte selskaper sørger vi for å styre innkjøpene etter sesong i den enkelte region. Dette for til enhver tid å kunne tilby en høy kvalitet på produktene. Innkjøpene varierer fra Europa, USA, Syd Amerika, Afrika og Asia. Eksempel på innkjøp av epler: Når det gjelder innkjøp av epler blir det gjennom året kjøpt fra Italia, Frankrike, Spania, Argentina, Chile, USA, Kina etc. Dette gjøres for å sørge for en høyest mulig kvalitet gjennom året. I den norske sesongen gjøres våre innkjøp gjennom Sande og Svelvik Fruktlager. Størrelsen på eplene ligger på D.v.s. minimum 65 mm i tverrsnitt. Beskrivelse av distribusjonssystem. Frukten blir pakket om natten / tidlig morgen og satt på kjøl, merket den enkelte skole. Vare/lastebiler starter utkjøring av varene kl hver morgen hvor de kjører til de respektive skolene og leverer frukten på et avtalt sted. Vi kan levere alt fra to ganger

12 Side 12 i uken, til hver dag, alt etter skolenes ønsker og behov. Alle leveranser før kl ( unntak uforutsette trafikale hindringer).

13 Side Finstad Gård Engros as Vareutvalget er som følger: Bananer Epler Pærer Gulrot/ knaskerot Nektariner Klementiner Fersken Kiwi Appelsiner Kvalitet og størrelse på nevnte produkter vil til enhver tid oppfylle standard krav som er gitt i retningslinjer for levering av skolefrukt. Gulrot/ knaskerot vil være norsk hele året. Det vil bli levert norske epler i norsk sesong. For sesongvarer vil vi kunne levere produktene innenfor tilhørende sesong. Kvaliteten på våre produkter vil oppfylle de krav som settes for skolefrukt ordningen. Produktene blir håndplukket til skolene slik at dette sikrer fine produkter. Vi har lager som tilfredsstiller krav til temperatur for oppbevaring av frukt og grønt, samt renholdsplan. Distribusjon til skolene vil foregå med våre egne biler og sjåfører. Vi har daglig to utkjøringer i Vestfold og Buskerud og vil med dette kunne dekke de søkte områder.

14 Side A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo Kvaliteten på frukten vil til en hver tid å være den beste for sesongen. Vår erfaring fra leveranser av skolefrukt frem til i dag, vil danne grunnlaget for våre vurderinger av frukten vi vil levere. I nært samarbeid med vårt importselskap vil vi levere varer som er spesielt tilpasset leveranse til skolene. Som eksempel på dette vil vi tilstrebe leveranser i IFCO-kasser, som er emballasjesystem med returkasser. Dette vil minimere avfallet på den enkelte skole. Videre vil vi levere frukt uten klistremerker for å unngå klistermerker på skolens innredning. Skolefrukten vil også ankomme distribusjonslager samme dag som varene blir levert skolene, hvor de vil bli plassert direkte i svalskap. Dette vil gi en optimal kvalitet på frukten, og tilbakemeldinger har vært at frukten oppleves som friskere enn den man får kjøpt i butikken. Kvalitetssikring: Vi har et nært samarbeid med våre leverandører, både av norske og importerte varer. Vi er til enhver tid i nær dialog i forkant av leveransene for i fellesskap å finne frem til de mest aktuelle varene. Vår oppfatning er at elevene skal spise frukt med så god kvalitet at Skolefrukten blir oppfattet som dagens høydepunkt. Ved ankomst til vårt lager blir varene visuelt kontrollert, og prøvesmakt for å se at de tilfredsstiller våre krav. For å opprettholde den gode kvaliteten, vil frukten bli oppbevart i originalemballasjen helt frem til forbruk, og vil bli lagret mørkt og kjølig i svalskap på skolene. Distribusjonssystem: Distribusjon fra lager til skoler vil foregå med egne biler og ansatte som kjenner rutinene og har god kunnskap om leveransene. Distribusjonen foregår på biler som kun leverer skolefrukt. Varene er naturprodukter hvor det kan oppstå sporadiske defekter innen forbruk. For å unngå problemer med dette leverer vi ekstra frukt med til skolene.

15 Side H. Færgestad Frukt-Grønt AS Det leveres varer av første kvalitet. Standard sortiment innenfor en uke er følgende: Epler, bananer, pærer og gulrot. Appelsiner, klementiner, kiwi, fersken og nektariner etter sesong. Standard. Bananer: Hele uten mørke flekker eller andre skader i skallet, modningsgrad 3-4. Epler: Import: Golden, Granny Smith, Royal Gala, Red Del 70-75mm. Norske: Rød Gravensten, Aroma 65-70mm. Pærer: Import, faste og fri for støtskader str.55-65mm. Gulrot: Norske faste,vasket og frie for sprekker eller annen synlig skade. Spiseklare str.15-18cm. Sesongvare: Nektariner: Juni, August,September. Hele uten sprekker og synlige skader, glatte i skallet (str.b) Kiwi: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige,søte og lettskrellede.str.55-60mm. Klementin: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige, søte og lettskrellede.str.55-60mm. Appelsiner: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige, søte og lettskrellede.str.60-70mm. Alle varer leveres i ifco-kasser og utplukket riktig antall pr. dag. Leveres inntil svalskap. Retur kasser tas tilbake ved neste levering.

16 Side ICA Norge A/S Ut fra våre erfaringer tilbyr vi et vareutvalg der vi legger vekt på følgende kriterier som vi vet bidrar til økt inntak hos barn: Topp kvalitet Riktig modningsgrad Variasjon og prøving av nye smaker Tilpasning til sesong og norsk/import Oppkutting av frukt der det lar seg gjøre Ut fra sesong tilbyr vi følgende produkter satt opp i en rullerende leveringsplan: Hver uke kan et av produktene i standardsortimentet bli erstattet med et produkt fra sesongsortimentet, hvis skolen ønsker. Alle klasser vil i tillegg motta produkter fra tilleggsortimentet hver uke for å gi elevene nye smaksopplevelser Ukens tilleggsprodukt. Dersom skolen ønsker kan ICA tilby andre tilleggsprodukter ut over nedenstående sortiment etter nærmere avtale. Standardsortiment: Appelsiner Bananer Epler, røde, gule og grønne Pærer Gulrot Sesongsortiment: Nektarin Klementin Fersken Plommer Tilleggssortiment: Knaskerøtter ICA Minigulrot Paprika snacks Stenfrie druer i beger, grønne og røde Snackstomater/Cherrytomater Kiwi

17 Side 17 Physalis Sugersnaps/sukkererter For klasser som ønsker å kutte opp frukt Kålrot Ananas Mango Meloner System for kvalitetskontroll, håndtering og oppbevaring Alle produkter kjøpes inn fra ICA s godkjente leverandører/produsenter i Norge og importlandene. Våre norske produsenter er underlagt KSL, og på importsiden krever vi Europgap og BRC sertifikater. Utsendelse fra våre sentrallagere sikrer topp kvalitet. Vi vil ha øremerkede vareplukkere for skolene som sikrer fullgod kvalitet og rett modningsgrad. Alle produkter blir levert i IFCO kasser for å unngå emballasjeproblem på skolene. Distribusjonssystem Alle varer pakkes på våre distribusjonsterminaler, og distribueres til den enkelte skole på følgende alternative måter: I hovedregelen vil vi distribuere med bil direkte fra vårt sentrallager til skolene Der hvor vi har butikk i nærheten av skolene vil vi, når forholdene ligger til rette for det, levere varene til butikk, som igjen kjører det ut til skolen. Samdistribusjon med Tine søkes i de angitte områder. Levering 1-2 ganger pr uke etter avtale med skolene.

18 Side Per Knudsmoen A/S Knudsmoen leverer alltid frukt av beste kvalitet ( 1. sort ) og riktig modningsgrad til skolene. Kvalitet og størrelse er minst like bra eller bedre enn kvalitetskravene fra Helsedepartementet av 1. april Barn og ungdom er krevende kunder. Målet er at flest mulig skal spise frukt og grønt, og det gjør de, hvis de får god kvalitet. Knudsmoen vil levere følgende typer frukt og grønt til skolene i løpet av skoleåret: Gulrøtter om høsten Skoleknaskerøtter resten av året Bananer Pærer hovedsakelig Conference, men også Packham, Anjou, St. Maria og norske. Appelsiner forskjellige sorter etter sesong Klementiner slutten av oktober februar Epler Forskjellige norske, Royal Gala, Granny Smith, Golden m.m. Nektariner str. A B, juni august Fersken str. A B, juni august Kiwi Plommer norske eller import Opprinnelsesland vil variere gjennom året, avhengig av sesongen i de forskjellige land. Den vanligste spiseplanen for frukt og grønt på skolene er: Mandag: Eple Tirsdag: Gulrot Onsdag: Banan

19 Side 19 Torsdag: Pære Fredag: Appelsin / Klementin Vi søker utover dette å variere med de andre beskrevne varesorter. Vi etterkommer også skolenes ønsker om bestemte typer frukt og grønt de vil ha eller ikke vil ha, f. eks. ved allergi. Vi er her meget fleksible. Vi har eget system for internkontroll. Frukt og grønt blir alltid kvalitetskontrollert når den ankommer oss og før den blir sendt ut til skolene. Frukt og grønt blir behandlet varsomt og oppbevart under riktig temperatur. Varene blir pakket samme dag eller dagen før. Varene blir distribuert til skolene med bil av Per Knudsmoen A/S 2 3 ganger i uken.

20 Side Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Langdalen leverer varer av førsteklasses kvalitet og som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i Norge og de krav som innkjøper stiller. Det leveres frukt av førsteklasses spiseklare norske varer. Produktkvalitet/lager: Tilbyder har i dag topp moderne lagre for sine hoveddistribusjons områder i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund (under oppstart), Stavanger og Bergen. Produktkvalitet/varer/rullering/håndtering: Varer leveres med ubrutt kjølekjede fra produsent i utland eller Norge og ut til sluttbruker. Produktkvalitet / biler: Leverandøren har en ny og moderne bilpark og distribuerer direkte fra egne lagre i mange tilfelle samme dag som varer ankommer lager. IK Mat: Langdalen er IK mat godkjent. Ankomst av nye varer hver dag, rask rullering av lager, distribusjon med ubrutt kjølekjede, rask distribusjon og levering om ønskelig hver dag sikrer topp kvalitet på alle varer og stor fleksibilitet.

21 Side Trond Magnussen as All frukt som ankommer vårt lager blir kontrollert og grundig sett igjennom av vår lagerarbeider, blir det oppdaget feil med varen blir dette sendt i retur med en gang. Vi kjøper inn skolefrukt opptil 3 ganger i uken slik at vi får ferskest mulig frukt. Dette blir telt opp av vår skolefruktplukker og lagt i ifco kasser som deretter blir kjørt ut av faste skolefruktsjåfør i kjølebil. Stort sett alle våre skoler har mottatt svalskap som sjåføren setter fra seg skolefrukten i. Skulle det være noe frukt igjen i skapene, blir dette tatt med i retur eller så blir dette brukt i skolekjøkkenet etter avtaler sjåfør har gjort med skolen. Hvis ikke skolen skulle være tilfreds med en levering, det være seg at frukten ikke tilfredestiller kravene eller noe annet skulle inntreffe, får de alltid mulighet for å bytte eller erstatte ødelagte varer.

22 Side Meum frukt & grønt - Engros Vi er totalleverandør av frukt, grønnsaker og poteter samt alle eksotiske og foredlede varer. Som leverandør til storhusholdningsmarkedet i Vestfold og Telemark og med rammeavtaler med Vestfold og Telemark kommuner og fylker samt Helse Sør-Øst har vi til enhver tid komplett vareutvalg. Vi er medlem av Interfrukt A.L. og PanBanan. I tillegg får vi varer fra Bama Trading og Bottolfsen Import. Norske sesongvarer har vi egne produsenter. Kvalitetskontroll, håndtering, oppbevaring: Det er hos oss faste rutiner på kvalitetskontroll ved varemottak og ordreplukking. Det er ansatt kvalitetsansvarlig som daglig fører avviksskjema for alle håndteringer og oppbevaringer av alle varer, temperaturkontroll osv. Distribusjonssystem: Vi har 12 kjølebiler som har distribusjonsruter i Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo. Vårt plukklager har døgnkontinuerlig drift slik at de første biler går ut fra lager kl hver dag. Vi er skolefruktleverandør til Sandefjord kommune, og samtlige skoler har fått svalskap, og får varer 2 ganger ukentlig kl Det er variasjon i frukt og grønt som tilbys, og vi leverer ekstra med frukt i tilfelle støtskader og lignende. Vi har faste ruter i alle distrikter både i Vestfold og Telemark.

23 Side T.L Måkestad A/S Følger kvalitetskrav. Dette gjelder både fruktens kvalitet, holdbarhet, modenhetsgrad og størrelse. Vi mener bestemt at vi drar store fordeler av vår hyppige omsetningshastighet, og høye omsetning. Vi har til enhver tid mulighet til å plukke ut de beste partiene av vår lagerbeholdning og gi Skolefrukt førsterett på disse varene. Importvarer: Vi har mulighet til å motta varepartier fra utland 4 ganger i uken noe som igjen gir oss svært høy omløpshastighet. Norske varer: Her har vi leveringsavtaler med fruktlager i Hardanger og mottar forsendelser hver dag. Videre har vi stor erfaring med leveranser til kantiner og lignende, noe som betinger pakking i anbrekk og mindre parti. Typer: Vi kan levere følgende varer: Varer: Str. Kvalitet. Opprinnelsesland STANDARD Appelsin Kvalitet* Spania, Syd Afrika, Argentina Bananer kode IX =20cm 1. Kvalitet* Colombia, Ecuador Epler import 1. Kvalitet* Argentina, Frankrike, Italia, Belgia norsk 1. Kvalitet* og Norge Gulrot kode IV= Kvalitet* Norge, Italia og Frankrike Pærer Kvalitet* Belgia, Chile, Italia og Norge SESONG Nektarin B 1. Kvalitet* Italia, Spania Klementin 54 69mm 1. Kvalitet* Spania, Syd Afrika Fersken B 1. Kvalitet* Italia, Spania Kiwi 27 30mm 1. Kvalitet* Italia, New Zealand Appelsin Kvalitet* Spania, Syd Afrika, Argentina *= Kvalitet og størrelser holder minst de kravspesifikasjoner som er satt. Leveringsplan: Vi kan tilby standardsortiment hvilke dager brukerne ønsker dette. Dvs at vi at kunden kan bestemme disse leveringsdager.

24 Side Forslag: Mandag Appelsin Tirsdag Banan Onsdag Gulrot Torsdag Epler Fredag Pærer Vi foreslår: November, januar, februar appelsin byttes ut med klementiner Juni, august, september, pære byttes ut med fersken / nektarin Epler byttes ut med kiwi hver 3. Uke. Vi vil understreke at dette kun er et forslag og vi kan tilby alle variasjoner, selvsagt avhengig av sesong. På grunn av tilgjengelighet og bestillingssider foreslår vi at et evt. leveringsprogram må velges/avtales minimum en måned på forhånd. BESKRIVELSE AV SYSTEM FOR KVALITETSKONTROLL/ HÅNDTERING/ OPPBEVARING. Vårt system for kvalitetskontroll: Ved ankomst vårt lager blir varen lagt inn på vårt lager i en prosess der kjølekjeden er 100 % ubrutt. Temperatur, kvalitet og størrelser blir grundig kontrollert. Ved evt. avvik blir varen avvist. BESKRIVELSE AV DISTRIBUSJONSSYSTEM. Varen blir lagret og plukket i dertil tilhørende kjølesoner. Varen blir således distribuert til brukerne i ønsket, miljøvennlig emballasje. Hele lasteprosessen og transport er selvsagt under ubrutt kjølekjede. Litt om hvor varene kommer fra: Norske varer: Produsenter og pakkerier i Norge. Alle er godkjent av mattilsynet. Importvarer: Varene våre blir i stor grad importert gjennom AL Interfrukt og Bern. Bottolfsen A/S.

25 Side Norfresh AS Vareutvalg: Epler, Pærer, Appelsiner, Klementiner, Kiwi, Bananer, Fersken, Nektariner, Gulrot. Norfresh AS velger ut varer og kvaliteter etter sesong, og alltid med utgangspunkt i beste kvalitet og tilgjenglig vare. Kvalitetskontroll etter IKT og HMS krav. Alle varer kvalitetskontrolleres ved ankomst vårt lager, samt før pakking og utlevering. Alt ihht kvalitetskrav for standardsortiment. Varene distribueres med egen bil og fast sjåfør. Sjåføren pakker og kontrollerer varene før utkjøring.

26 Side Nær Engros Levanger AS Vareutvalg: Vi leverer alt av konvensjonelle frukt og grønnsaker. Utover dette kan vi tilpasse leveringer av et bredere sortiment til skoler som ønsker dette. Kvalitetsstyring: NS EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring. Distribusjonssystem: Nær Engros har egne distribusjonsbiler som er tilpasset de behov som forventes. Bilene har kjøl/fryskapasitet med automatisk registreringer av temperaturer. Vi legger også stor vekt på distribusjonsmateriell som tilfredsstiller krav vedrørende CO2 utslipp, p.g.a. kjøle/fryseaggregater med katalysator.

27 Side Safari Engros Har kjørt et pilotprosjekt til en ungdomskole med over 500 elever, der vi i tillegg til standardfrukter har levert mer eksotiske fruktet som mango, melon, ananas og druer. Her har skolen stått for oppdeling og flott presentasjon av frukten til elevene, og elev/foreldre og lærerrepresentanter gir prosjektet høy score. Vi kan også levere økologisk frukt til de som ønsker det, og/eller i kombinasjon med konvensjonelle varer. Gjennomgående tilpasser vi sortiment for all frukt til varer som er sesongaktuelle. Beskrivelse av system for kvalitetskontroll/håndtering/oppbevaring: Safari Engros har etablert et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001:2000. Dette blir aktivt brukt i all varehåndtering hos oss, og er et selvsagt forlangende av våre store institusjonelle kunder som kommune- og helsesektoren, samt fra offshoremarkedet. Vi har valgt A. Nilsson & CO AS som vår frukt og grønt leverandør gjennom mange år, ut fra deres gode renommé og de gode erfaringene vi har fått med selskapet. Deres erfaring fra skolefruktordingen fra oppstart samt høye score på Questback-undersøkelsen underbygger at dette har vært et riktig leverandørvalg. Deres nære samarbeid med Interfrukt AL har også sikret et spesifikt tilpasset fruktutvalg til skoleleveranser mht enhetlig antall frukter i kassen, emballert i IFCO- kasser som fører til redusert transportskader og minimering av avfall på skolene. Safari Engros får levert friske varer fra A. Nilsson &CO hver ukedag levert på kjølebil til vårt lager. Varene lagres på kjølelager hos oss, hvor varene også pakkes og lagres før utsendelse. Distribusjon på kjølebiler sikrer ubrutt kjølekjede ut til skolene. Beskrivelse av distribusjonssystem: Safari Engros distribuerer i hele Sogn og Fjordane på egne kjølebiler. Vi leverer til alle kommunes institusjoner og skoler, og levering av skolefrukt vil således være et naturlig element i dette. Vi besøker i dag kommunene 1-3 ganger i uken.

28 Side Arne Sjule as Gjennom Servicegrossistene har samtlige grossister i kjeden etablert et identisk kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001:2000. Kjeden har foreløpig valgt å ikke sertifisere bedriftene, men har arbeidet aktivt med kvalitetssikring de siste 10 år, og har gjennom årene jevnlig vært revidert og godkjent av bl.a. Forsvaret, Mattilsynet m.v. Vår frukt og grønnsaksleverandør er A. Nilsson & Co AS og har vært vår leverandør i mange år med gode erfaringer. Selskapets erfaring fra skolefruktordningen fra oppstart samt høye score på Questback-undersøkelsen underbygger at dette er et riktig leverandørvalg. Vi bemerker at deres nære samarbeid med Interfrukt AL har sikret et spesifikt tilpasset fruktutvalg til skoleleveranser mht enhetlig antall frukter i kassen, emballert i IFCO-kasser som fører til redusert transportkostnader og minimering av avfall på skolene. Vi får levert ferske varer fra A. Nilsson & Co AS 2 ganger i uken med kjølebil til vårt lager. Varene lagres på kjølebiler hos oss, hvor varene også pakkes og lagres før utsendelse. Distribusjon på kjølebiler sikrer ubrutt kjølekjede til skolene. Arne Sjule distribuerer varer i hele Nordland fylke i egne kjølebiler. Vi leverer til en rekke skoler, barnehager, kommunale institusjoner og private selskaper over hele fylket pr dato og levering av skolefrukt vil falle naturlig inn i disse distribusjonsrutene. Pr. dato besøker vi kommunene 1-3 ganger pr uke.

29 Side TP Engros AS / Sunnmøre Engros AS Leverandøren er Servicegrossisten TP-Engros AS på Nordmøre og Romsdal (nord for Moldefjorden) og Sunnmøre Engros AS på Sunnmøre (sør for Moldefjorden). Kjedetilknytning: Begge selskaper er frivillige medlemmer av storhusholdningskjeden Servicegrossistene AS, som har sitt servicekontor i Drammen med 7 ansatte. Underleverandører: Underleverandørene består av de fleste ledende leverandører /produsenter/importører i Norge. Selskapet lagerfører pr dato ca produkter. Teknisk anlegg og produksjonsapparat: Begge selskaper har spesialtilpassede bygg for virksomhetene som består av bygningsmasse på 4000 m2 hvorav 4800m3 er kjølog frys. Totalt disponerer selskapene m2 tomt hvorav 3000 m2 er inngjerdet med OLF- adgangskontroll. Alarmanlegg er FG- klassifisert i klasse EA4, henholdsvis for temperatur-, innbrudd- og brannalarm. Området er videoovervåket og vaktselskap inspiserer på natt. Alt teknisk vedlikehold av bygningsmasse og utstyr ivaretas gjennom vedlikeholdskontrakter med de respektive håndverkere. Ultimo 2007 er det investert i et strømaggregat som gjør bedriften selvforsynt med strøm i en krisesituasjon. Biler: Selskapene disponerer 6 lastebiler utstyrt med kjøl-/fryseaggregat slik at ubrutt kjøle- og frysekjede kan opprettholdes. I tillegg består bilparken av 4 mindre varebiler. Vår bilpark har en rullerende utskiftningstakt som gjør at vi til enhver tid vil kunne kjøre med siste oppdatering innen dagens miljøkrav. I tillegg benyttes leid transport ved behov. Miljø: Selskapene har ultimo 2007 inngått avtale med Retura AS om avfallshåndtering med oppstart/opplæring fra Egen miljøstasjon er under etablering og bedriften har som mål om kort tid å kunne gjennomføre full kildesortering. I tillegg har vi dialog med miljøkonsulenten i de respektive kommuner og har som mål på sikt å bli sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Vi legger stor vekt på distribusjonsmateriell som tilfredsstiller krav vedrørende CO2- utslipp, bl.a. kjøle- og fryseaggregater med katalysator. Tomgangskjøring blir ikke benyttet når selskapets biler står stille, foruten køkjøring som også forsøkes unngått, ut fra valg av leveringstid og ruteopplegg. Selskapene bruker ikke alternativt drivstoff pr. dato, men utviklingen følges nøye for å kunne vurdere når dette er hensiktsmessig å ta i bruk.

30 Side Økologisk skolefrukt Økologisk skolefrukt tilbyr 100 % økologiske varer. Har godkjenning fra Debio som dekker alle ledd, dvs. sikring av norske leverandører, import, pakking og distribusjon fram til skolene. Alle våre enheter har Debio- godkjenning for pakking og foredling. Stipulert sortsutvalg erfaringsbasert på tilgang og kvalitet: August Sept. Okt. Nov. Des.. Januar Febr. Mars April Mai Juni Epler 25 % 20 % 30 % 30 % 20 % 30 % 25 % 25 % 35 % 35 % 35 % Pærer 5 % 10 % 15 % 15 % 10 % 0 % 10 % 20 % 20 % 30 % 25 % Satsuma 0 % 5 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Banan 20 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % Kiwi 20 % 15 % 5 % 0 % 5 % 15 % 15 % 15 % 10 % 0 % 20 % Klementin 0 % 0 % 0 % 20 % 15 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Appelsin 10 % 5 % 0 % 0 % 15 % 20 % 25 % 25 % 20 % 15 % 0 % Gulrot 0 % 15 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nektarin 20 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Det blir gjennomført stor variasjon i sortsutvalg innenfor de forskjellige fruktkategorier hvor smak er vesentlig. Det kan forekomme variasjoner i forhold til ovennevnte prosentfordeling. I normale vekstsesonger harmonerer tilgangen med ovennevnte fordeling. Det vil i størst mulig grad benyttes norske varer når disse er tilgjengelig i riktig kvalitet. Utover dette vil varene bli importert i henhold til sesong og kvalitet. All frukta blir kontrollert og sortert i henhold til kvalitetskriterier fastsatt i skolefruktordningen. Frukt blir lagret i kjølerom tilpasset krav til lagring og ubrutt kjølekjede. I Rogaland blir frukta distribuert av Tine i henhold til rammeavtale mellom Skolefrukt og Tine, i Agder-fylkene ved egen transport godkjent av Mattilsynet.

31 Side Østfoldfrukt Vi vil til enhver tid sørge for god variasjon i sortimentet. Produkter og produktslag for sesongen vil til enhver tid bli foretrukket eller etter skolenes ønsker. (se egen produktoversikt). Vi bestreber oss til enhver tid å holde en høy kvalitet på produktene. Det kjøpes kun inn sorterte produkter av 1.klasse. Kvalitetskontroll/håndtering/oppbevaring: Frukt og grønnsaker lagres hos oss i eget kjølerom. Kjølerom og frys er utstyrt med temperaturlogg og leses av jevnlig og arkiveres. Dette sikrer en jevn temperatur som igjen vil holde på kvaliteten. Alle varer blir pakket manuelt, og skader på produkter vil raskt bli fanget opp. Vårt lager har jevnlig rengjøring både maskinelt og manuelt som skal sikre et støvfritt miljø. Det gjøres stadig tiltak internt som bidrar til et lager som er både effektivt og ryddig til enhver tid. Vi mener selv å ha et lager og en distribusjon som er lagt opp etter kundenes ønsker. Ref. ISO Distribusjon: All transport foregår med egne biler. De fleste av bilene i bilparken er av nyere dato og er inne til kontroll av godkjente verksteder. Flere av bilene er utstyrt med kjøleaggregat som sikrer kvaliteten helt frem til kunde. Vår nærhet til kundene sikrer kvaliteten ytterligere og faren for forringelse av varene elimineres. Varene fraktes i originalemballasje pakket på pall eller grind og forseglet med plast. Frukt og grønnsaker i anbrekk pakkes i IFCO gjenbrukskasser. Det avtales med hver enkelt kunde hva som er mest hensiktsmessig, for å lette transport fra lasterampe og inn til lager. Våre sjåfører leverer varene til lager/svalskap hvis dette er ønskelig fra kunde. Eventuell retur av pall/grind kan disse tas med tilbake ved neste levering.

32 Side 32 Priser fra leverandørene Skolene kan enten velge kun konvensjonelle varer, fast kombinasjon av konvensjonell og økologisk eller kun økologiske varer. 1. Kun konvensjonelle varer: Pris for konvensjonelle varer NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva. Gjelder: Bama Storkjøkken A/S Encon as Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Eurofrukt Finstad Gård Engros as A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo H. Færgestad Frukt-Grønt AS ICA Norge AS Per Knudsmoen A/S Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Trond Magnussen as Meum frukt & grønt Engros T.L. Måkestad A/S Norfresh AS Nær Engros Levanger AS Safari Engros Arne Sjule as TP Engros Østfoldfrukt 2. Fast kombinasjon av konvensjonelle og økologiske varer: Pris for fast kombinasjon med 80 % konvensjonell og 20 % økologisk frukt/grønt NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva. Gjelder: Bama Storkjøkken A/S

33 Side Kun økologiske varer: Pris for økologiske varer NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva.: Økologisk skolefrukt i Møre og Romsdal Pris for økologiske varer NOK 4,20 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva.: Økologisk skolefrukt i Rogaland, Vest Agder og Aust Agder OBS: På gratisordningen er det avtalt en makspris på kroner 3,50 for konvensjonell frukt/grønt.

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama

Gartnerhallen 6-7. Årsrapport 2011. QR-koder gir merverdi. Kvalitet helt frem til forbruker. Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama Gartnerhallen Årsrapport 2011 QR-koder gir merverdi 6-7 8 Kvalitet helt 12 frem til forbruker Kvalitetssamarbeidet Gartnerhallen/Bama InnHold 3: Å være den beste leverandør 5: Dette er Gartnerhallen 6:

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0

Beste praksis for. sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Beste praksis for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling i norsk dagligvarebransje Versjon 2.0 Sammendrag Mer enn noen gang er det stort fokus på hva forbrukere opplever som trygge matvarer. EUs nye

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk

Schenker AS En til alt over alt. SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Schenker AS En til alt over alt SCHENKERland SCHENKERsjø SCHENKERfly SCHENKERlogistikk Produktinformasjon 2007 Innledning ved Administrerende direktør SCHENKER AS En til alt over alt 03 Administrerende

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage

HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage August 2015 HMS- arbeid i Myrsnibå barnehage Hver og en er unik i et godt fellesskap På hjemmesiden minbarnehage.no/myrsnibaa under fanen Hms ligger Hms årshjulet som viser oversikt over tidspunkter for

Detaljer

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6

Finansielle nøkkeltall for konsernet. Innhold. Hovedtrekk 2002... 3. Dette er NorgesGruppen... 4. Konsernsjefens kommentar... 6 Årsrapport 2002 Innhold Finansielle nøkkeltall for konsernet Hovedtrekk 2002............................... 3 Dette er NorgesGruppen..................... 4 Konsernsjefens kommentar................. 6 Styrets

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker?

Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan dagens IT-teknologi lage en kortere vei mellom produsent og forbruker? Kan fortjenesten økes hos produsenten, samtidig som sluttproduktet blir rimeligere for forbruker? Mai 2004 HØGSKOLEN I HEDMARK

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014

Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 2014 Bærekraftig vekst ÅRSRAPPORT 214 NØKKELTALL 1 Innhold Nøkkeltall 214 BELØP I MILLIONER KRONER 214 213 212 211 21 Nøkkeltall... 1 Dette er BAMA... 2 214 i korte trekk... 4 Historikk... 5 BAMA-modellen...

Detaljer

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger

Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyrecos kvalitetsstyringssystem Lyreco arbeider ut fra mottoet: Kvalitet oppnås først når kunden har fått oppfylt sine forventninger Lyreco i Skandinavia er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og ISO

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Klar for elbil? Forventninger til bilene

Klar for elbil? Forventninger til bilene SIB notat 1001/2009 Klar for elbil? Forventninger til bilene av Kristin Haugland Smith Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) khs@hibo.no gso@hibo.no Tlf.

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business

Fokus. Effektiv sporing. Elektronisk samhandling Faghandel. satser på RFID og EDI. nr 1 P mai P 2014. gs1 the global language of business Fokus nr 1 P mai P 2014 gs1 the global language of business Effektiv sporing Elektronisk samhandling Faghandel satser på RFID og EDI innhold leder Bransjen må etterleve standardene 4 Initiativer fra STAND

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer