Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010"

Transkript

1 Side 1 Versjon pr. 20. juni 2008 Skolefrukt i perioden august 2008 juni 2010

2 Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Om skolefrukt Oversikt over leverandører i ulike fylker/kommuner Side 6 Bama Storkjøkken A/S Side 9 Encon as * Side 10 Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Side 11 Eurofrukt Side 13 Finstad Gård Engros as Side 14 A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo Side 15 H. Færgestad Frukt-Grønt AS Side 16 ICA Norge AS Side 18 Per Knudsmoen A/S Side 20 Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Side 21 Trond Magnussen as Side 22 Meum frukt & grønt - Engros Side 23 T.L. Måkestad A/S Side 25 Norfresh AS Side 26 Nær Engros Levanger AS * Side 27 Safari Engros * Side 28 Arne Sjule as * Side 29 TP-Engros A/S og Sunnmøre Engros AS * Side 30 Økologisk skolefrukt Side 31 Østfoldfrukt Mysen AS * Side 32 Priser fra leverandørene * = Er frivillige medlemmer av storhusholdningskjeden Servicegrossistene AS

3 Side 3 OM SKOLEFRUKT Skolefrukt i OFG har inngått avtaler med i alt 20 leverandører i Norge om leveranser av skolefrukt for perioden august juni Avtalen gjelder muligheten for levering av skolefrukt til alle typer grunnskoler i Norge, og leverandørene har søkt på og fått mulighet til å levere i ulike fylker/kommuner. Det er to hovedordninger med skolefrukt i Norge i dag. Den ene ordningen er en abonnemenstordning hvor foresatte betaler kroner 2,50 pr. frukt/grønt og hvor Helsedepartementet subsidierer ordningen med kroner 1,-. Pr. juni 2007 gjelder denne ordningen for rene barneskoler (1-7). For å få denne subsidien må skoler benytte en av de valgte leverandørene for skolefrukt. Den andre ordningen er gratis frukt/grønt som administreres av Kunnskapsdepartementet (pr. juni 2008 gjelder dette for 1-10 og 8-10 skoler). Midler er overført til skoleiere, for eksempel kommunene, som har ansvar for at ordningen blir gjennomført. Skolefrukt i OFG tilbyr kommuene i Norge å benytte seg av de leverandører vi har avtaler med. Kommunene og andre skoleiere kan for denne gratisordningen selv velge om de vil benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt i OFG, eller om de vil benytte egne avtaler. Det er viktig at skoler som er usikre (gjelder 1-10 og 8-10 skoler), sjekker med kommunen om Skolefrukt fra OFG kan brukes, eller om kommunen har egne avtaler med en leverandør. Det vil også være kommuner som velger å benytte egne avtaler (rammeavtaler, anbud) på gratisordningen (gjelder 1-10 og 8-10 skoler), og som også benytter administrasjonssystemet til skolefrukt. Da har kommunen valgt én leverandør (eller flere) som skolene skal bruke. Dersom skoler med gratis frukt/grønt (gjelder 1-10 og 8-10 skoler, samt 1-7 skoler der kommunen selv har finansiert gratis frukt) er usikre på om kommunen har valgt en bestemt leverandør, bør en sjekke med kommunen eller med Skolefrukt i OFG. Fordelen med Skolefrukt i OFG er at alle leverandørene har forpliket seg til å levere frutk/grønt til gitte kvalitetskrav. Blant annet har leverandøren underskrevet på følgende: Varene som leveres til skolene i henhold til denne avtale skal til enhver tid, og uavhengig av sesong, oppfylle NORSK STANDARD KLASSE I. Varesortimentet i Skolefrukt skal være variert, og følge omtalte sortiment i retningslinjene til forskriften/gjeldene forskrifter. I tillegg vil Skolefrukt i OFG bistå med administrasjon system (Internettbasert), nettsted (skolefrukt.no), materiell, kundesenter og diverse undersøkelser rundt skolefrukt.

4 Side 4 Dette dokumentet inneholder en kort beskrivelse av leverandørene for skolefrukt, samt en link til nettsted for de leverandører som har dette. I tillegg er det en oversikt over hvilke fylker og kommuner (der hvor leverandør ikke leverer i hele fylket) leverandørene kan levere frukt/grønt i henhold til avtalen med skolefrukt. En kan også logge seg inn på skolefruktsys.no og se aktuelle leverandører under Min fruktleverandør/skift skolens leverandører. Her kan en også skifte leverandør selv før hvert semester (i perioden mellom semestre). I selve semesteret må Skolefrukt i OFG kontaktes for leverandørskift. Skolene kan altså velge/bytte leverandør i løpet av perioden blant de som er godkjent i skolens område. Eventuelt bytte av leverandør skal fortrinnsvis skje mellom to semestre. Ved ethvert leverandørbytte plikter skolen å gi melding til eksisterende leverandør 1 måned i forveien. Ved bytte av leverandør skal skolen foreta en ny vurdering basert på følgende kriterier: Kvalitet, ut over minimumskravene oppstilt av OFG. Se forskrift/retningslinjer på: Variasjon i utvalget frukt og grønnsaker, ut over minimumskravene oppstilt av OFG. Leveringssikkerhet Kombinasjon av økologisk og konvensjonell frukt og grønt (Ønsker skolen kun konvensjonell frukt, kun økologisk eller en fast kombinasjon). Tidligere erfaringer med de aktuelle leverandører. Kriterienes innbyrdes vekt avgjøres av den enkelte skole. Vi anbefaler skolene å skrive ned (relativt kortfattet) hvordan de har kommet frem til valgt leverandør på basis av kriteriene.

5 Side 5 Fylke Leverandører til fylker i Norge Finnmark Bama Troms Bama ICA Langdalen Nordland Bama Langdalen Arne Sjule Nord Trøndelag Bama ICA Langdalen Nær Engros Sør Trøndelag Bama ICA Langdalen Møre og Romsdal Bama Landgalen TP Engros/ Sunnmøre Engros Sogn og Bama Encon Safari Fjordane Hordaland Bama ICA Engrosfrukt Encon Måkestad Rogaland Bama ICA Økologisk skolefrukt Vest Agder Bama ICA Økologisk Engrosfrukt skolefrukt Øst Agder Bama ICA Økologisk Engrosfrukt skolefrukt Telemark Bama Meum Buskerud Bama ICA Langdalen Finstad Vestfold Bama ICA Langdalen Finstad Meum Engrosfrukt Østfold Bama ICA Langdalen Engrosfrukt Østfoldfrukt Oslo* Bama ICA Langdalen Knudsmoen Fruktringen Eurofrukt Engrosfrukt Akershus ** Bama ICA Knudsmoen Oppland Bama ICA Langdalen Engrosfrukt Hedmark Bama Langdalen * = Norfresh leverer i bydelene: Østensjø og Alna ** = Leverandører til kommuner i Akershus: Hurdal Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Nannestad Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Ullensaker Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Engrosfrukt Aurskog-Høland Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Eidsvoll Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Nes Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Sørum Bama ICA Knudsmoen Færgestad Langdalen Asker Bama ICA Knudsmoen Norfresh Langdalen Bærum Bama ICA Knudsmoen Norfresh Langdalen Gjerdrum Bama ICA Knudsmoen Magnussen Nittedal Bama ICA Knudsmoen Magnussen Skedsmo Bama ICA Knudsmoen Magnussen Lørenskog Bama ICA Knudsmoen Magnussen Rælingen Bama ICA Knudsmoen Magnussen Fet Bama ICA Knudsmoen Magnussen

6 Side 6 1. Bama Storkjøkken A/S I tillegg til driftsenhetenes egen distribusjon av skolefrukt, vil en del vekstbedrifter også være involverte i både pakking og distribusjon av skolefrukt. Bama Storkjøkken AS har ved samtlige avdelinger landet rundt, inngått samarbeid med slike tiltaksbedrifter om pakking og distribusjon av fruktkurver til næringsliv og offentlige enheter. JOBBFRUKT er et vel innarbeidet prosjekt, hvor nærmere 70 tiltaksbedrifter over hele landet er aktivt deltagende, og tilsammen pakker og distribuerer ca fruktkurver ukentlig. En del av disse bedriftene vil også være involverte med pakking og utkjøring til skolefrukt-ordningene. Begge oppdragene passer godt sammen, og skaper grunnlag for rasjonelle og effektive distribusjons-løsninger i områder med betydelige avstander. PRODUKTER: Bama Storkjøkken AS utarbeider ukentlige fruktplaner i samarbeid med Bama Trading. Planene ivaretar våre egne mål og krav til variert sortiment som er tilpasset sesong og som sikrer premium kvalitet og gode smaksopplevelser. Vårt mål om minimum 20 % økologisk levering er også ivaretatt i skolefruktplanene. Bama arbeider kontinuerlig med produktutvikling for å levere varer som gjør kunden ekstra fornøyd. I tillegg til bearbeidete produkter (som for eksempel Carotella- gulrøtter i porsjonspakker), tilbyr vi løsninger som legger til rette for blant annet egne salatbarer i elevdrevne kantiner, og vi samarbeider med skoleledelse for å gjøre administrering av skolefruktordningene så problemfri som mulig for den enkelte skole.

7 Side 7 Beskrivelse av noen typer frukt og grønnsaker som tilbys, følger her: Sort: Type/størrelse Periode: Produksjonsland: Appelsiner: Diverse 56-60mm Des-Jan-Febr-Mars Spania-Israel-Egypt Bananer: EU-stand 20 cm Hele året Sør-Amerika Clementiner: Diverse 54-69mm Des.-Jan.-Febr. Spania - Marokko Epler: Iflg. spesifikasjon Hele året Tyrol-Fr.rike-Norge Gulrøtter: Kode IV cm Hele året Norge Fersken: Diverse - Størrelse B Jun.-Jul.-Aug.-Sept. Italia-Spania Kiwi: 13/14 brix 27-30mm Febr.-t.o.m. nov. New Zealand - Italia Pærer: Iflg. spesifikasjon Hele året Belgia Holland - Norge Nektarin: Diverse - Størrelse B Jun.-Jul.-Aug.-Sept. Italia-Spania A) Bama Storkjøkken AS vil tilby skolene å ta sitt valg i forhold til: * kun konvensjonell frukt/grønt * fast kombinasjon 80 % konvensjonell og 20 % økologisk B) Kvaliteten skal i alle foran nevnte valg oppfylle kravene til NORSK STANDARD Klasse I. C) Bama Storkjøkken AS har et meget godt utbygd distribusjonssystem for alle distrikter i hele Norge. Avdelingen fordeler i samarbeid sine leveringsområder. I praksis betyr dette at flere driftsenheter kan være aktive innenfor samme fylke.

8 Side 8 KVALITETSSIKRING: Bama Gruppen AS har et innarbeidet system for IK-mat og HACCP system. Produktene enkeltvis har sin egen produktbeskrivelse, og blir av Bama Trading kontrollert i forhold til dette. Mattilsynet foretar sine kontroller uavhengig av Bama`s egne kontroller, som fortløpende følger varen med ulike stikkprøve-kontroller helt fram til forbruker. Produktene har sitt eget prosjektnummer, norske eller importerte, som gir mulighet for full sporbarhet og tilbakekalling av produkter innenfor 2 timers varsel, dersom dette er nødvendig. Bama Gruppen AS har krav til samtlige driftsenheter i forhold til HMS miljø og sikkerhet, samt etisk handel. Bama er medlem av IEH siden Alle våre produkter oppbevares under kontrollerte temperaturer helt frem til kundene, ved såkalt ubrutt kjølekjede. EMBALLASJE: Så langt det er mulig og kvalitetsmessig forsvarlig, vil Bama Storkjøkken AS sine driftsenheter benytte IFCO- flerbruksemballasje ved levering av skolefrukt. Kassene tas i retur, for innlevering til vask og desinfisering. All øvrig emballasje som benyttes i Bama Gruppen AS kreves produsert av lett nedbrytbare materialer. Bama har fokus på miljø, og har inngått en 3-årig avtale med Bellona for å utvikle bedriften i forhold til samtlige miljøfaktorer.

9 Side 9 2. Encon as Sortimentet kan tilpasses etter ønske fra den enkelte skole. Det har vi god erfaring med til skoler som vi leverer til i dag, der enkelte skoler deler opp frukt i mindre enheter for å redusere svinn, og har da større mulighet med et bredere sortiment. Når det ser sesong for norsk frukt og grønnsaker, vil vi prioritere dette da vi har gode avtaler direkte med produsenter i Hardanger. Gjennomgårende tilpasser vi vårt sortiment for all frukt og grønnsaker for varer som er sesongaktuelle. Encon as har etablert et kvalitetsikringsystem basret på NS-EN ISO 9001:2000. Vi ble også sertifisert som Miljøfyrtårn Encon as benytter seg primært av norske produkter så lenge dette er tilgjengelig på markedet. Vi har lokal leverandør i Hardanger, Nå Fruktlager, som forsyner oss med førsteklasses epler, pærer og plommer i sesong. Vi henter varene våre med egne biler slik at vi har full kontroll på temperatur. Det samme gjelder også for importvarer som vi får fra Trygve Tønjum Import as. Varene henter vi selv med egne biler. Varene blir lagret på kjølelager hos oss, der varene også blir pakket og lagret før de blir kjørt ut til kunde på våre kjølebiler. Encon as distribuerer i Hordaland og Sogn & Fjordane på egne kjølebiler. Vi leverer til kommunale institusjoner og skoler. Vi har levering 1-3 dager i uka.

10 Side Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Vareutvalg og kvalitet: Vi søker stadig å ligge i forkant hva gjelder produktkvalitet, nyheter og variasjon i utvalget. Vi prioriterer lokale produsenter, og vil så langt som mulig levere kortreist norsk frukt / grønnsaker i sesong. Gjennom vårt arbeid med Go frukt abonnementsordning for bedrifter har vi solid erfaring med levering av spiseklar frukt / grønnsaker av høyeste tilgjengelige kvalitet. Vi følger som minimum standardene for 1. klasses sortering frukt/ grønt, og som beskrevet i dokumentet Internkontroll for skolefrukt. Del 3: Rutiner ved forvaltning av forskriften om frukt og grønt i skolen. Utover standardsortimentet oppstilt som minimumskrav fra OFG, vil vi når sesong og kvalitet tilsier det kunne levere produkter som nektarin, fersken, pære, nachipære, sharonfrukt og passimon. Kvalitetskontroll / håndtering / oppbevaring: Følger standard IK mat system. Distribusjonssystem: Varene vil distribueres med små og store kjølebiler etter behov.

11 Side Eurofrukt Beskrivelse av vareutvalg, kvalitet m.m: Vi kan levere et variert utvalg av frukt og grønnsaker, alt etter sesong og årstid. Om høsten har vi et rikt utvalg av norske eplesorter som Aroma, Sommerred, Gravenstein, Julyred, Åkerø m.m. i tillegg kommer de utenlandske eplene som: Golden Del., Granny Smith, Red Del. Fuji o.s.v. Foruten om epler leverer vi: bananer, pærer, clementiner, appelsiner, kiwi, gulrot, fersken og nektariner alt til ypperste kvalitet. Euro Frukt AS kjøper inn frukt fra forskjellige land gjennom året. Innkjøpene gjøres gjennom Interfrukt AL og Panbanan, som er en av landets ledende importselskaper. Euro Frukt AS er andelseier i begge selskaper. I samarbeid med ovennevnte selskaper sørger vi for å styre innkjøpene etter sesong i den enkelte region. Dette for til enhver tid å kunne tilby en høy kvalitet på produktene. Innkjøpene varierer fra Europa, USA, Syd Amerika, Afrika og Asia. Eksempel på innkjøp av epler: Når det gjelder innkjøp av epler blir det gjennom året kjøpt fra Italia, Frankrike, Spania, Argentina, Chile, USA, Kina etc. Dette gjøres for å sørge for en høyest mulig kvalitet gjennom året. I den norske sesongen gjøres våre innkjøp gjennom Sande og Svelvik Fruktlager. Størrelsen på eplene ligger på D.v.s. minimum 65 mm i tverrsnitt. Beskrivelse av distribusjonssystem. Frukten blir pakket om natten / tidlig morgen og satt på kjøl, merket den enkelte skole. Vare/lastebiler starter utkjøring av varene kl hver morgen hvor de kjører til de respektive skolene og leverer frukten på et avtalt sted. Vi kan levere alt fra to ganger

12 Side 12 i uken, til hver dag, alt etter skolenes ønsker og behov. Alle leveranser før kl ( unntak uforutsette trafikale hindringer).

13 Side Finstad Gård Engros as Vareutvalget er som følger: Bananer Epler Pærer Gulrot/ knaskerot Nektariner Klementiner Fersken Kiwi Appelsiner Kvalitet og størrelse på nevnte produkter vil til enhver tid oppfylle standard krav som er gitt i retningslinjer for levering av skolefrukt. Gulrot/ knaskerot vil være norsk hele året. Det vil bli levert norske epler i norsk sesong. For sesongvarer vil vi kunne levere produktene innenfor tilhørende sesong. Kvaliteten på våre produkter vil oppfylle de krav som settes for skolefrukt ordningen. Produktene blir håndplukket til skolene slik at dette sikrer fine produkter. Vi har lager som tilfredsstiller krav til temperatur for oppbevaring av frukt og grønt, samt renholdsplan. Distribusjon til skolene vil foregå med våre egne biler og sjåfører. Vi har daglig to utkjøringer i Vestfold og Buskerud og vil med dette kunne dekke de søkte områder.

14 Side A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo Kvaliteten på frukten vil til en hver tid å være den beste for sesongen. Vår erfaring fra leveranser av skolefrukt frem til i dag, vil danne grunnlaget for våre vurderinger av frukten vi vil levere. I nært samarbeid med vårt importselskap vil vi levere varer som er spesielt tilpasset leveranse til skolene. Som eksempel på dette vil vi tilstrebe leveranser i IFCO-kasser, som er emballasjesystem med returkasser. Dette vil minimere avfallet på den enkelte skole. Videre vil vi levere frukt uten klistremerker for å unngå klistermerker på skolens innredning. Skolefrukten vil også ankomme distribusjonslager samme dag som varene blir levert skolene, hvor de vil bli plassert direkte i svalskap. Dette vil gi en optimal kvalitet på frukten, og tilbakemeldinger har vært at frukten oppleves som friskere enn den man får kjøpt i butikken. Kvalitetssikring: Vi har et nært samarbeid med våre leverandører, både av norske og importerte varer. Vi er til enhver tid i nær dialog i forkant av leveransene for i fellesskap å finne frem til de mest aktuelle varene. Vår oppfatning er at elevene skal spise frukt med så god kvalitet at Skolefrukten blir oppfattet som dagens høydepunkt. Ved ankomst til vårt lager blir varene visuelt kontrollert, og prøvesmakt for å se at de tilfredsstiller våre krav. For å opprettholde den gode kvaliteten, vil frukten bli oppbevart i originalemballasjen helt frem til forbruk, og vil bli lagret mørkt og kjølig i svalskap på skolene. Distribusjonssystem: Distribusjon fra lager til skoler vil foregå med egne biler og ansatte som kjenner rutinene og har god kunnskap om leveransene. Distribusjonen foregår på biler som kun leverer skolefrukt. Varene er naturprodukter hvor det kan oppstå sporadiske defekter innen forbruk. For å unngå problemer med dette leverer vi ekstra frukt med til skolene.

15 Side H. Færgestad Frukt-Grønt AS Det leveres varer av første kvalitet. Standard sortiment innenfor en uke er følgende: Epler, bananer, pærer og gulrot. Appelsiner, klementiner, kiwi, fersken og nektariner etter sesong. Standard. Bananer: Hele uten mørke flekker eller andre skader i skallet, modningsgrad 3-4. Epler: Import: Golden, Granny Smith, Royal Gala, Red Del 70-75mm. Norske: Rød Gravensten, Aroma 65-70mm. Pærer: Import, faste og fri for støtskader str.55-65mm. Gulrot: Norske faste,vasket og frie for sprekker eller annen synlig skade. Spiseklare str.15-18cm. Sesongvare: Nektariner: Juni, August,September. Hele uten sprekker og synlige skader, glatte i skallet (str.b) Kiwi: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige,søte og lettskrellede.str.55-60mm. Klementin: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige, søte og lettskrellede.str.55-60mm. Appelsiner: Faste, hele og frie for mørke flekker, saftige, søte og lettskrellede.str.60-70mm. Alle varer leveres i ifco-kasser og utplukket riktig antall pr. dag. Leveres inntil svalskap. Retur kasser tas tilbake ved neste levering.

16 Side ICA Norge A/S Ut fra våre erfaringer tilbyr vi et vareutvalg der vi legger vekt på følgende kriterier som vi vet bidrar til økt inntak hos barn: Topp kvalitet Riktig modningsgrad Variasjon og prøving av nye smaker Tilpasning til sesong og norsk/import Oppkutting av frukt der det lar seg gjøre Ut fra sesong tilbyr vi følgende produkter satt opp i en rullerende leveringsplan: Hver uke kan et av produktene i standardsortimentet bli erstattet med et produkt fra sesongsortimentet, hvis skolen ønsker. Alle klasser vil i tillegg motta produkter fra tilleggsortimentet hver uke for å gi elevene nye smaksopplevelser Ukens tilleggsprodukt. Dersom skolen ønsker kan ICA tilby andre tilleggsprodukter ut over nedenstående sortiment etter nærmere avtale. Standardsortiment: Appelsiner Bananer Epler, røde, gule og grønne Pærer Gulrot Sesongsortiment: Nektarin Klementin Fersken Plommer Tilleggssortiment: Knaskerøtter ICA Minigulrot Paprika snacks Stenfrie druer i beger, grønne og røde Snackstomater/Cherrytomater Kiwi

17 Side 17 Physalis Sugersnaps/sukkererter For klasser som ønsker å kutte opp frukt Kålrot Ananas Mango Meloner System for kvalitetskontroll, håndtering og oppbevaring Alle produkter kjøpes inn fra ICA s godkjente leverandører/produsenter i Norge og importlandene. Våre norske produsenter er underlagt KSL, og på importsiden krever vi Europgap og BRC sertifikater. Utsendelse fra våre sentrallagere sikrer topp kvalitet. Vi vil ha øremerkede vareplukkere for skolene som sikrer fullgod kvalitet og rett modningsgrad. Alle produkter blir levert i IFCO kasser for å unngå emballasjeproblem på skolene. Distribusjonssystem Alle varer pakkes på våre distribusjonsterminaler, og distribueres til den enkelte skole på følgende alternative måter: I hovedregelen vil vi distribuere med bil direkte fra vårt sentrallager til skolene Der hvor vi har butikk i nærheten av skolene vil vi, når forholdene ligger til rette for det, levere varene til butikk, som igjen kjører det ut til skolen. Samdistribusjon med Tine søkes i de angitte områder. Levering 1-2 ganger pr uke etter avtale med skolene.

18 Side Per Knudsmoen A/S Knudsmoen leverer alltid frukt av beste kvalitet ( 1. sort ) og riktig modningsgrad til skolene. Kvalitet og størrelse er minst like bra eller bedre enn kvalitetskravene fra Helsedepartementet av 1. april Barn og ungdom er krevende kunder. Målet er at flest mulig skal spise frukt og grønt, og det gjør de, hvis de får god kvalitet. Knudsmoen vil levere følgende typer frukt og grønt til skolene i løpet av skoleåret: Gulrøtter om høsten Skoleknaskerøtter resten av året Bananer Pærer hovedsakelig Conference, men også Packham, Anjou, St. Maria og norske. Appelsiner forskjellige sorter etter sesong Klementiner slutten av oktober februar Epler Forskjellige norske, Royal Gala, Granny Smith, Golden m.m. Nektariner str. A B, juni august Fersken str. A B, juni august Kiwi Plommer norske eller import Opprinnelsesland vil variere gjennom året, avhengig av sesongen i de forskjellige land. Den vanligste spiseplanen for frukt og grønt på skolene er: Mandag: Eple Tirsdag: Gulrot Onsdag: Banan

19 Side 19 Torsdag: Pære Fredag: Appelsin / Klementin Vi søker utover dette å variere med de andre beskrevne varesorter. Vi etterkommer også skolenes ønsker om bestemte typer frukt og grønt de vil ha eller ikke vil ha, f. eks. ved allergi. Vi er her meget fleksible. Vi har eget system for internkontroll. Frukt og grønt blir alltid kvalitetskontrollert når den ankommer oss og før den blir sendt ut til skolene. Frukt og grønt blir behandlet varsomt og oppbevart under riktig temperatur. Varene blir pakket samme dag eller dagen før. Varene blir distribuert til skolene med bil av Per Knudsmoen A/S 2 3 ganger i uken.

20 Side Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Langdalen leverer varer av førsteklasses kvalitet og som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i Norge og de krav som innkjøper stiller. Det leveres frukt av førsteklasses spiseklare norske varer. Produktkvalitet/lager: Tilbyder har i dag topp moderne lagre for sine hoveddistribusjons områder i Oslo, Trondheim, Tromsø, Bodø, Ålesund (under oppstart), Stavanger og Bergen. Produktkvalitet/varer/rullering/håndtering: Varer leveres med ubrutt kjølekjede fra produsent i utland eller Norge og ut til sluttbruker. Produktkvalitet / biler: Leverandøren har en ny og moderne bilpark og distribuerer direkte fra egne lagre i mange tilfelle samme dag som varer ankommer lager. IK Mat: Langdalen er IK mat godkjent. Ankomst av nye varer hver dag, rask rullering av lager, distribusjon med ubrutt kjølekjede, rask distribusjon og levering om ønskelig hver dag sikrer topp kvalitet på alle varer og stor fleksibilitet.

21 Side Trond Magnussen as All frukt som ankommer vårt lager blir kontrollert og grundig sett igjennom av vår lagerarbeider, blir det oppdaget feil med varen blir dette sendt i retur med en gang. Vi kjøper inn skolefrukt opptil 3 ganger i uken slik at vi får ferskest mulig frukt. Dette blir telt opp av vår skolefruktplukker og lagt i ifco kasser som deretter blir kjørt ut av faste skolefruktsjåfør i kjølebil. Stort sett alle våre skoler har mottatt svalskap som sjåføren setter fra seg skolefrukten i. Skulle det være noe frukt igjen i skapene, blir dette tatt med i retur eller så blir dette brukt i skolekjøkkenet etter avtaler sjåfør har gjort med skolen. Hvis ikke skolen skulle være tilfreds med en levering, det være seg at frukten ikke tilfredestiller kravene eller noe annet skulle inntreffe, får de alltid mulighet for å bytte eller erstatte ødelagte varer.

22 Side Meum frukt & grønt - Engros Vi er totalleverandør av frukt, grønnsaker og poteter samt alle eksotiske og foredlede varer. Som leverandør til storhusholdningsmarkedet i Vestfold og Telemark og med rammeavtaler med Vestfold og Telemark kommuner og fylker samt Helse Sør-Øst har vi til enhver tid komplett vareutvalg. Vi er medlem av Interfrukt A.L. og PanBanan. I tillegg får vi varer fra Bama Trading og Bottolfsen Import. Norske sesongvarer har vi egne produsenter. Kvalitetskontroll, håndtering, oppbevaring: Det er hos oss faste rutiner på kvalitetskontroll ved varemottak og ordreplukking. Det er ansatt kvalitetsansvarlig som daglig fører avviksskjema for alle håndteringer og oppbevaringer av alle varer, temperaturkontroll osv. Distribusjonssystem: Vi har 12 kjølebiler som har distribusjonsruter i Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo. Vårt plukklager har døgnkontinuerlig drift slik at de første biler går ut fra lager kl hver dag. Vi er skolefruktleverandør til Sandefjord kommune, og samtlige skoler har fått svalskap, og får varer 2 ganger ukentlig kl Det er variasjon i frukt og grønt som tilbys, og vi leverer ekstra med frukt i tilfelle støtskader og lignende. Vi har faste ruter i alle distrikter både i Vestfold og Telemark.

23 Side T.L Måkestad A/S Følger kvalitetskrav. Dette gjelder både fruktens kvalitet, holdbarhet, modenhetsgrad og størrelse. Vi mener bestemt at vi drar store fordeler av vår hyppige omsetningshastighet, og høye omsetning. Vi har til enhver tid mulighet til å plukke ut de beste partiene av vår lagerbeholdning og gi Skolefrukt førsterett på disse varene. Importvarer: Vi har mulighet til å motta varepartier fra utland 4 ganger i uken noe som igjen gir oss svært høy omløpshastighet. Norske varer: Her har vi leveringsavtaler med fruktlager i Hardanger og mottar forsendelser hver dag. Videre har vi stor erfaring med leveranser til kantiner og lignende, noe som betinger pakking i anbrekk og mindre parti. Typer: Vi kan levere følgende varer: Varer: Str. Kvalitet. Opprinnelsesland STANDARD Appelsin Kvalitet* Spania, Syd Afrika, Argentina Bananer kode IX =20cm 1. Kvalitet* Colombia, Ecuador Epler import 1. Kvalitet* Argentina, Frankrike, Italia, Belgia norsk 1. Kvalitet* og Norge Gulrot kode IV= Kvalitet* Norge, Italia og Frankrike Pærer Kvalitet* Belgia, Chile, Italia og Norge SESONG Nektarin B 1. Kvalitet* Italia, Spania Klementin 54 69mm 1. Kvalitet* Spania, Syd Afrika Fersken B 1. Kvalitet* Italia, Spania Kiwi 27 30mm 1. Kvalitet* Italia, New Zealand Appelsin Kvalitet* Spania, Syd Afrika, Argentina *= Kvalitet og størrelser holder minst de kravspesifikasjoner som er satt. Leveringsplan: Vi kan tilby standardsortiment hvilke dager brukerne ønsker dette. Dvs at vi at kunden kan bestemme disse leveringsdager.

24 Side Forslag: Mandag Appelsin Tirsdag Banan Onsdag Gulrot Torsdag Epler Fredag Pærer Vi foreslår: November, januar, februar appelsin byttes ut med klementiner Juni, august, september, pære byttes ut med fersken / nektarin Epler byttes ut med kiwi hver 3. Uke. Vi vil understreke at dette kun er et forslag og vi kan tilby alle variasjoner, selvsagt avhengig av sesong. På grunn av tilgjengelighet og bestillingssider foreslår vi at et evt. leveringsprogram må velges/avtales minimum en måned på forhånd. BESKRIVELSE AV SYSTEM FOR KVALITETSKONTROLL/ HÅNDTERING/ OPPBEVARING. Vårt system for kvalitetskontroll: Ved ankomst vårt lager blir varen lagt inn på vårt lager i en prosess der kjølekjeden er 100 % ubrutt. Temperatur, kvalitet og størrelser blir grundig kontrollert. Ved evt. avvik blir varen avvist. BESKRIVELSE AV DISTRIBUSJONSSYSTEM. Varen blir lagret og plukket i dertil tilhørende kjølesoner. Varen blir således distribuert til brukerne i ønsket, miljøvennlig emballasje. Hele lasteprosessen og transport er selvsagt under ubrutt kjølekjede. Litt om hvor varene kommer fra: Norske varer: Produsenter og pakkerier i Norge. Alle er godkjent av mattilsynet. Importvarer: Varene våre blir i stor grad importert gjennom AL Interfrukt og Bern. Bottolfsen A/S.

25 Side Norfresh AS Vareutvalg: Epler, Pærer, Appelsiner, Klementiner, Kiwi, Bananer, Fersken, Nektariner, Gulrot. Norfresh AS velger ut varer og kvaliteter etter sesong, og alltid med utgangspunkt i beste kvalitet og tilgjenglig vare. Kvalitetskontroll etter IKT og HMS krav. Alle varer kvalitetskontrolleres ved ankomst vårt lager, samt før pakking og utlevering. Alt ihht kvalitetskrav for standardsortiment. Varene distribueres med egen bil og fast sjåfør. Sjåføren pakker og kontrollerer varene før utkjøring.

26 Side Nær Engros Levanger AS Vareutvalg: Vi leverer alt av konvensjonelle frukt og grønnsaker. Utover dette kan vi tilpasse leveringer av et bredere sortiment til skoler som ønsker dette. Kvalitetsstyring: NS EN ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring. Distribusjonssystem: Nær Engros har egne distribusjonsbiler som er tilpasset de behov som forventes. Bilene har kjøl/fryskapasitet med automatisk registreringer av temperaturer. Vi legger også stor vekt på distribusjonsmateriell som tilfredsstiller krav vedrørende CO2 utslipp, p.g.a. kjøle/fryseaggregater med katalysator.

27 Side Safari Engros Har kjørt et pilotprosjekt til en ungdomskole med over 500 elever, der vi i tillegg til standardfrukter har levert mer eksotiske fruktet som mango, melon, ananas og druer. Her har skolen stått for oppdeling og flott presentasjon av frukten til elevene, og elev/foreldre og lærerrepresentanter gir prosjektet høy score. Vi kan også levere økologisk frukt til de som ønsker det, og/eller i kombinasjon med konvensjonelle varer. Gjennomgående tilpasser vi sortiment for all frukt til varer som er sesongaktuelle. Beskrivelse av system for kvalitetskontroll/håndtering/oppbevaring: Safari Engros har etablert et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001:2000. Dette blir aktivt brukt i all varehåndtering hos oss, og er et selvsagt forlangende av våre store institusjonelle kunder som kommune- og helsesektoren, samt fra offshoremarkedet. Vi har valgt A. Nilsson & CO AS som vår frukt og grønt leverandør gjennom mange år, ut fra deres gode renommé og de gode erfaringene vi har fått med selskapet. Deres erfaring fra skolefruktordingen fra oppstart samt høye score på Questback-undersøkelsen underbygger at dette har vært et riktig leverandørvalg. Deres nære samarbeid med Interfrukt AL har også sikret et spesifikt tilpasset fruktutvalg til skoleleveranser mht enhetlig antall frukter i kassen, emballert i IFCO- kasser som fører til redusert transportskader og minimering av avfall på skolene. Safari Engros får levert friske varer fra A. Nilsson &CO hver ukedag levert på kjølebil til vårt lager. Varene lagres på kjølelager hos oss, hvor varene også pakkes og lagres før utsendelse. Distribusjon på kjølebiler sikrer ubrutt kjølekjede ut til skolene. Beskrivelse av distribusjonssystem: Safari Engros distribuerer i hele Sogn og Fjordane på egne kjølebiler. Vi leverer til alle kommunes institusjoner og skoler, og levering av skolefrukt vil således være et naturlig element i dette. Vi besøker i dag kommunene 1-3 ganger i uken.

28 Side Arne Sjule as Gjennom Servicegrossistene har samtlige grossister i kjeden etablert et identisk kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001:2000. Kjeden har foreløpig valgt å ikke sertifisere bedriftene, men har arbeidet aktivt med kvalitetssikring de siste 10 år, og har gjennom årene jevnlig vært revidert og godkjent av bl.a. Forsvaret, Mattilsynet m.v. Vår frukt og grønnsaksleverandør er A. Nilsson & Co AS og har vært vår leverandør i mange år med gode erfaringer. Selskapets erfaring fra skolefruktordningen fra oppstart samt høye score på Questback-undersøkelsen underbygger at dette er et riktig leverandørvalg. Vi bemerker at deres nære samarbeid med Interfrukt AL har sikret et spesifikt tilpasset fruktutvalg til skoleleveranser mht enhetlig antall frukter i kassen, emballert i IFCO-kasser som fører til redusert transportkostnader og minimering av avfall på skolene. Vi får levert ferske varer fra A. Nilsson & Co AS 2 ganger i uken med kjølebil til vårt lager. Varene lagres på kjølebiler hos oss, hvor varene også pakkes og lagres før utsendelse. Distribusjon på kjølebiler sikrer ubrutt kjølekjede til skolene. Arne Sjule distribuerer varer i hele Nordland fylke i egne kjølebiler. Vi leverer til en rekke skoler, barnehager, kommunale institusjoner og private selskaper over hele fylket pr dato og levering av skolefrukt vil falle naturlig inn i disse distribusjonsrutene. Pr. dato besøker vi kommunene 1-3 ganger pr uke.

29 Side TP Engros AS / Sunnmøre Engros AS Leverandøren er Servicegrossisten TP-Engros AS på Nordmøre og Romsdal (nord for Moldefjorden) og Sunnmøre Engros AS på Sunnmøre (sør for Moldefjorden). Kjedetilknytning: Begge selskaper er frivillige medlemmer av storhusholdningskjeden Servicegrossistene AS, som har sitt servicekontor i Drammen med 7 ansatte. Underleverandører: Underleverandørene består av de fleste ledende leverandører /produsenter/importører i Norge. Selskapet lagerfører pr dato ca produkter. Teknisk anlegg og produksjonsapparat: Begge selskaper har spesialtilpassede bygg for virksomhetene som består av bygningsmasse på 4000 m2 hvorav 4800m3 er kjølog frys. Totalt disponerer selskapene m2 tomt hvorav 3000 m2 er inngjerdet med OLF- adgangskontroll. Alarmanlegg er FG- klassifisert i klasse EA4, henholdsvis for temperatur-, innbrudd- og brannalarm. Området er videoovervåket og vaktselskap inspiserer på natt. Alt teknisk vedlikehold av bygningsmasse og utstyr ivaretas gjennom vedlikeholdskontrakter med de respektive håndverkere. Ultimo 2007 er det investert i et strømaggregat som gjør bedriften selvforsynt med strøm i en krisesituasjon. Biler: Selskapene disponerer 6 lastebiler utstyrt med kjøl-/fryseaggregat slik at ubrutt kjøle- og frysekjede kan opprettholdes. I tillegg består bilparken av 4 mindre varebiler. Vår bilpark har en rullerende utskiftningstakt som gjør at vi til enhver tid vil kunne kjøre med siste oppdatering innen dagens miljøkrav. I tillegg benyttes leid transport ved behov. Miljø: Selskapene har ultimo 2007 inngått avtale med Retura AS om avfallshåndtering med oppstart/opplæring fra Egen miljøstasjon er under etablering og bedriften har som mål om kort tid å kunne gjennomføre full kildesortering. I tillegg har vi dialog med miljøkonsulenten i de respektive kommuner og har som mål på sikt å bli sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Vi legger stor vekt på distribusjonsmateriell som tilfredsstiller krav vedrørende CO2- utslipp, bl.a. kjøle- og fryseaggregater med katalysator. Tomgangskjøring blir ikke benyttet når selskapets biler står stille, foruten køkjøring som også forsøkes unngått, ut fra valg av leveringstid og ruteopplegg. Selskapene bruker ikke alternativt drivstoff pr. dato, men utviklingen følges nøye for å kunne vurdere når dette er hensiktsmessig å ta i bruk.

30 Side Økologisk skolefrukt Økologisk skolefrukt tilbyr 100 % økologiske varer. Har godkjenning fra Debio som dekker alle ledd, dvs. sikring av norske leverandører, import, pakking og distribusjon fram til skolene. Alle våre enheter har Debio- godkjenning for pakking og foredling. Stipulert sortsutvalg erfaringsbasert på tilgang og kvalitet: August Sept. Okt. Nov. Des.. Januar Febr. Mars April Mai Juni Epler 25 % 20 % 30 % 30 % 20 % 30 % 25 % 25 % 35 % 35 % 35 % Pærer 5 % 10 % 15 % 15 % 10 % 0 % 10 % 20 % 20 % 30 % 25 % Satsuma 0 % 5 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Banan 20 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 20 % 20 % Kiwi 20 % 15 % 5 % 0 % 5 % 15 % 15 % 15 % 10 % 0 % 20 % Klementin 0 % 0 % 0 % 20 % 15 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Appelsin 10 % 5 % 0 % 0 % 15 % 20 % 25 % 25 % 20 % 15 % 0 % Gulrot 0 % 15 % 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % 0 % 0 % 0 % Nektarin 20 % 15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Det blir gjennomført stor variasjon i sortsutvalg innenfor de forskjellige fruktkategorier hvor smak er vesentlig. Det kan forekomme variasjoner i forhold til ovennevnte prosentfordeling. I normale vekstsesonger harmonerer tilgangen med ovennevnte fordeling. Det vil i størst mulig grad benyttes norske varer når disse er tilgjengelig i riktig kvalitet. Utover dette vil varene bli importert i henhold til sesong og kvalitet. All frukta blir kontrollert og sortert i henhold til kvalitetskriterier fastsatt i skolefruktordningen. Frukt blir lagret i kjølerom tilpasset krav til lagring og ubrutt kjølekjede. I Rogaland blir frukta distribuert av Tine i henhold til rammeavtale mellom Skolefrukt og Tine, i Agder-fylkene ved egen transport godkjent av Mattilsynet.

31 Side Østfoldfrukt Vi vil til enhver tid sørge for god variasjon i sortimentet. Produkter og produktslag for sesongen vil til enhver tid bli foretrukket eller etter skolenes ønsker. (se egen produktoversikt). Vi bestreber oss til enhver tid å holde en høy kvalitet på produktene. Det kjøpes kun inn sorterte produkter av 1.klasse. Kvalitetskontroll/håndtering/oppbevaring: Frukt og grønnsaker lagres hos oss i eget kjølerom. Kjølerom og frys er utstyrt med temperaturlogg og leses av jevnlig og arkiveres. Dette sikrer en jevn temperatur som igjen vil holde på kvaliteten. Alle varer blir pakket manuelt, og skader på produkter vil raskt bli fanget opp. Vårt lager har jevnlig rengjøring både maskinelt og manuelt som skal sikre et støvfritt miljø. Det gjøres stadig tiltak internt som bidrar til et lager som er både effektivt og ryddig til enhver tid. Vi mener selv å ha et lager og en distribusjon som er lagt opp etter kundenes ønsker. Ref. ISO Distribusjon: All transport foregår med egne biler. De fleste av bilene i bilparken er av nyere dato og er inne til kontroll av godkjente verksteder. Flere av bilene er utstyrt med kjøleaggregat som sikrer kvaliteten helt frem til kunde. Vår nærhet til kundene sikrer kvaliteten ytterligere og faren for forringelse av varene elimineres. Varene fraktes i originalemballasje pakket på pall eller grind og forseglet med plast. Frukt og grønnsaker i anbrekk pakkes i IFCO gjenbrukskasser. Det avtales med hver enkelt kunde hva som er mest hensiktsmessig, for å lette transport fra lasterampe og inn til lager. Våre sjåfører leverer varene til lager/svalskap hvis dette er ønskelig fra kunde. Eventuell retur av pall/grind kan disse tas med tilbake ved neste levering.

32 Side 32 Priser fra leverandørene Skolene kan enten velge kun konvensjonelle varer, fast kombinasjon av konvensjonell og økologisk eller kun økologiske varer. 1. Kun konvensjonelle varer: Pris for konvensjonelle varer NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva. Gjelder: Bama Storkjøkken A/S Encon as Engrosfrukt og Eugen Johansen AS Eurofrukt Finstad Gård Engros as A. Nilsson & co AS, Fruktringen Oslo H. Færgestad Frukt-Grønt AS ICA Norge AS Per Knudsmoen A/S Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS Trond Magnussen as Meum frukt & grønt Engros T.L. Måkestad A/S Norfresh AS Nær Engros Levanger AS Safari Engros Arne Sjule as TP Engros Østfoldfrukt 2. Fast kombinasjon av konvensjonelle og økologiske varer: Pris for fast kombinasjon med 80 % konvensjonell og 20 % økologisk frukt/grønt NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva. Gjelder: Bama Storkjøkken A/S

33 Side Kun økologiske varer: Pris for økologiske varer NOK 3,50 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva.: Økologisk skolefrukt i Møre og Romsdal Pris for økologiske varer NOK 4,20 inklusive frakt ut til skolene og inklusive mva.: Økologisk skolefrukt i Rogaland, Vest Agder og Aust Agder OBS: På gratisordningen er det avtalt en makspris på kroner 3,50 for konvensjonell frukt/grønt.

Versjon I, 25. mai 2010. Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012

Versjon I, 25. mai 2010. Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012 Versjon I, 25. mai 2010 Skolefruktleverandør i perioden august 2010 juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt... 3 1. Per Knudsmoen A/S... 6 2. Euro Frukt... 8 3. Engrosfrukt AS... 10 4. Østfoldfrukt

Detaljer

Versjon I, 14. juni 2012. Skolefruktleverandør i perioden august 2012 juni 2014

Versjon I, 14. juni 2012. Skolefruktleverandør i perioden august 2012 juni 2014 Versjon I, 14. juni 2012 Skolefruktleverandør i perioden august 2012 juni 2014 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt... 3 1. Per Knudsmoen A/S... 6 2. Euro Frukt... 8 3. Engrosfrukt AS... 10 4. Østfoldfrukt

Detaljer

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon I, 11. august 2014. Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon I, 11. august 2014 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

Versjon II, 13. januar Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016

Versjon II, 13. januar Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 Versjon II, 13. januar 2015 Skolefruktleverandører i perioden august 2014 juni 2016 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 5 A2G Logistikk. side 7 Avigo

Detaljer

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør

Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør Rammeavtale som Skolefrukt-leverandør mellom NAVN OG ADRESSE TIL LEVERANDØR ( Leverandøren ) og Opplysningskontoret for frukt og grønt ( OFG ) 1. Bakgrunn OFG administrerer på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT XX.XX.14 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høstsemesteret 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for høstsemesteret 12. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for vårsemesteret 13 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret 13. På sentrale

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 2009 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2009. På sentrale spørsmål kan vi

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 19.3.2014 1 ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er: Opplysningskontoret for frukt og grønt Skolefrukt, Økern torg 1, Postboks 187 Økern 0510 Oslo Kontaktperson hos

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for våren 2008 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for våren 2008 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 2008. Vi kan nå sammenlikne resultater med

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Frisk frukt på jobben!

Frisk frukt på jobben! Frisk frukt på jobben! Frukt fra HeltOpplagt gjør arbeidsdagen hyggeligere! Gjør en avtale med oss og få de tre første ukene gratis! RING 0 23 46 Fra ca kr 4 per person/dag! Sunnere Renere Enklere Fruktige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016

KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 KONKURRANSEGRUNNLAG SKOLEFRUKT 13. april 2016 1 GENERELT OM ANSKAFFELSEN 1.1 Konkurransedokumenter Konkurransedokumentene består av: Bilagsnummer Dokumentnavn Konkurransegrunnlag Skolefrukt 31.5.2016 Bilag

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Skolefruktansvarlige Gjennomført for vårsemesteret 2017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt i og evaluere Skolefrukt for vårsemesteret

Detaljer

Kjøp av frukt til ansatte

Kjøp av frukt til ansatte Tollregion Oslo og Akershus 2014/85842 Kjøp av frukt til ansatte Kravspesifikasjon 28.10.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KRAVSPESIFIKASJON 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget 3 1.2 Krav til produktene 3 1.3 Levering

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 11. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område]

Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] Rammeavtale om leveranser av Skolefrukt i [navn på område] inngått mellom Opplysningskontoret for frukt og grønt (heretter kalt «OFG») Økern torg 1 Postboks 187 Økern 0510 Oslo og [AAA] (heretter kalt

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever. Gjennomført mai 2017 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt foresatte og elever Gjennomført mai med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter

Detaljer

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandør skal være effektiv i sin håndtering

Detaljer

Versjon I, 1. juli 2016. Skolefruktleverandører i perioden august 2016 juni 2018

Versjon I, 1. juli 2016. Skolefruktleverandører i perioden august 2016 juni 2018 Versjon I, 1. juli 2016 Skolefruktleverandører i perioden august 2016 juni 2018 1 Innholdsfortegnelse Om Skolefrukt. side 3 Oversikt over tilgjengelige leverandører.. side 8 A2G Logistikk. side 10 Bama.

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 10 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for våren 10. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Mer frukt og grønt fra Østfold?

Mer frukt og grønt fra Østfold? Mer frukt og grønt fra Østfold? Espen Gultvedt Norskansvarlig Dec-13 1 Litt om Bama Litt om Gartnerhallen Hva har vi i dag fra Østfold Hvem samarbeider vi med i Østfold Krav som settes Konkrete ideer/prosjekter

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2012 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER

RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV ØVRIGE MATVARER BILAG 1 OPPDRAGSGIVERS KRAVSPESIFIKASJON FIK_Matvarer - Konkgrl - 020301 Oppdragsgivers kravspesifikasjon - 20150714 Side 1 av 7 Oppdragsgivers kravspesifikasjon

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Presentasjon skolefrukt oktober 2014

Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Presentasjon skolefrukt oktober 2014 Hva har skjedd etter at gratisordningen opphørte i august Hva er utfordringene med abonnementsordningen Skolefrukt Hva gjøres for å møte utfordringene og for å øke

Detaljer

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no

Økologisk sykehusmat. Maiken Pollestad Sele oikos.no Økologisk sykehusmat Maiken Pollestad Sele oikos.no Bakgrunn: Delprosjekt under Grønt Sykehus - økologisk mat i helseforetakene Fordi regjeringen har et mål om at 15% av produksjon og forbruk skal være

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver, Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

Frisk frukt på jobben

Frisk frukt på jobben FRUKT Frisk frukt på jobben Fra ca kr 4 per person/dag! Frukt fra Helt Opplagt gjør arbeidsdagen hyggeligere! Gjør en avtale med oss og få de tre første ukene gratis! RING 0 23 46 Sunnere Renere Enklere

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført september 2011 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Veien til 5 om dagen

Veien til 5 om dagen Veien til 5 om dagen Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Matglede, sammen med helse og ernæring, står sentralt i vårt budskap.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 0 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS

MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS MATVETT ONSDAG 11.MARS 2015 BAMA GRUPPEN AS Miljøsjef: Sylvia Lofthus Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere FERSKHET OG KVALITET Hva gjør Bama for å sikre ferskest mulig produkter av best mulig kvalitet

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for våren 12 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere Skolefrukt for våren 12. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser

Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Hva spiser elevene på skolen? Rapport fra Forskningskampanjen 2011: Supplerende analyser Innhold Forord... 3 1. Introduksjon... 4 2. Mat og drikke til lunsj... 5 3. Skolemat i forhold til kjønn... 9 4.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Ferskvarelogistikk Hvordan redusere svinn? Arve Aspli Logistikksjef Bama Trading

Ferskvarelogistikk Hvordan redusere svinn? Arve Aspli Logistikksjef Bama Trading Ferskvarelogistikk Hvordan redusere svinn? Arve Aspli Logistikksjef Bama Trading Historikk Bananimport Norge 1905-2016 90000 80000 70000 60000 50000 40000 Tonn 30000 20000 10000 0 1905 1915 1925 1935 1945

Detaljer

Frisk frukt på jobben Fra ca kr 4 per person/dag!

Frisk frukt på jobben Fra ca kr 4 per person/dag! FRUKT Frisk frukt på jobben Fra ca kr 4 per person/dag! Frukt fra HeltOpplagt gjør arbeidsdagen hyggeligere! Gjør en avtale med oss og få de tre første ukene gratis! RING 0 23 46 Sunnere Renere Enklere

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører

Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Oppdatert per august 2017 Skolefrukt Administrasjonssystemet for leverandører Generell administrasjon... side 2 Plukklister, etiketter og levering av frukt. side 11 Fakturering.. side 32 Informasjon..

Detaljer

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold)

ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 2007-2011 ØSTLANDET (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold) 1 og 2, fulldyrket og overflatedyrket eng: 409 FEm pr daa (bruttoavling) 124 655 570 1,49 850 3 Innmarksbeite 87 1599

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere

Visjon: BAMA gjør Norge ferskere og sunnere BAMA i korte trekk BAMA stiftet i 1886 Norsk produksjon siden 1970 BAMA Grønt etablert i 1986 1997 store markedsendringer Ny modell for verdikjedesamarbeid har skapt utvikling 1 Visjon: BAMA gjør Norge

Detaljer

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt

Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Undersøkelse om norske epler - Skolefrukt Rapport Gjennomført november 2015 med Questback Om undersøkelsen (i) Formål: Kartlegge om størrelsen på epler (konvensjonell) har noen betydning for oppfattet

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene.

*** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. *** Spm. 24X1 *** Nedenfor er det en rekke utsagn om FERSK FRUKT. Kryss av for de fruktene du synes passer til hvert av utsagnene. Chi2 nivå(w): 5.0% og fedre- land Antall intervju 2883 1037 1846 258 760

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt

FIRMAINFO Modulvegger-gruppen Produksjon og produktutvikling Prosjektering og prosjektgjennomføring Miljø og kvalitet Forhandleroversikt FIRMAINFO - Modulvegger-gruppen - Produksjon og produktutvikling - Prosjektering og prosjektgjennomføring - Miljø og kvalitet - Forhandleroversikt Modulvegger-gruppen en av de ledende aktørene i Norge

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 017 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Utfordringer i eplemarkedet

Utfordringer i eplemarkedet Utfordringer i eplemarkedet Nina Heiberg, Gartnerhallen Utfordringer i eplemarkedet Strategisk plan Gartnerhallen 2008 Importen tar stadig større andel av markedet (13% norsk) Importen øker også i norsk

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk

Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Undersøkelse om epler med vekt på økologisk Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra elever og foresatte på økologiske epler.

Detaljer

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Kursevaluering og kursbevis Lenke til

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført oktober 2013 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding fra foresatte og elever i forhold til hvordan de oppfatter skolefruktordningen.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land

Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Forbruk av frukt og grønnsaker i noen Europeiske land Undersøkelse i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Frankrike og Spania Gjennomført av Kantar TNS på vegne av Stiftelsen Opplysningskontoret

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 2010 med Questback Om undersøkelsen Formåletmed undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2010. På sentrale spørsmål kan

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket

Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Kartlegging av skolenes godkjenningsstatus etter miljørettet helsevernregelverket Forankring og formål Denne kartleggingen følger opp brev av 10.06. 2013 fra Helsedirektoratet og brev 28.02. 2013 fra statsrådene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 2015 OG HITTIL I ÅR NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR MAI 215 OG HITTIL I ÅR NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for mai er nå frigitt og vi kan

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

Potet. Foto: Per Møllerhagen

Potet. Foto: Per Møllerhagen Potet Foto: Per Møllerhagen Per Møllerhagen / Bioforsk FOKUS 1 (2) 173 Norsk potetproduksjon 2005 PER MØLLERHAGEN Bioforsk Øst Apelsvoll per.mollerhagen@bioforsk.no Arealer Foreløpige og noe usikre tall

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt

Undersøkelse om Skolefrukt Undersøkelse om Skolefrukt Rapport Gjennomført for høsten 11 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten. På sentrale spørsmål kan vi sammenlikne

Detaljer

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback

Undersøkelse om Skolefrukt. Gjennomført for høsten 2007 med Questback Undersøkelse om Skolefrukt Gjennomført for høsten 2007 med Questback Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen er å få innsikt og evaluere skolefrukt for høsten 2007. Dette er spesielt interessant da

Detaljer

Beregn ALLTID lenger leveringstid rundt bestillinger i disse periodene. Bestillingsfrist klokkeslett. Salgsdistrikt Transport Bestillingsfrist dag

Beregn ALLTID lenger leveringstid rundt bestillinger i disse periodene. Bestillingsfrist klokkeslett. Salgsdistrikt Transport Bestillingsfrist dag Generell info Leveringsplanen angir hvilke bestilling- og leveringspunkter som gjelder generelt for kommunene. Vi gjør oppmerksom på at leveringsdag og frekvens avhenger av transportørs ruteoppsett og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato:

Deres ref: Vår ref: Dato: Arbeids- og sosialdepartementet v/ Statsråd Anniken Hauglie Postboks 8019 Dep NO-0030 Oslo Deres ref: Vår ref: Dato: 20.06.17 Regional struktur i Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Arbeids- og velferdsdirektøren

Detaljer