MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:"

Transkript

1 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 2. Godkjenning av referat 3 3. Orientering fra Leder 3 4. Orientering fra Nestleder 3 5. Orientering fra Internasjonalt ansvarlig 3 6. Orientering fra Velferd- og likestillingsansvarlig 3 7. Orientering fra Universitetsstyret 3 8. Orientering fra SiTo-styret 3 9. Orientering fra Studenthuset Driv 3 Saker: Valg av studentrepresentant til arbeidsgruppen som skal utarbeide et veikart for ITtjenestene ved UiT (5 min) Møtekultur (20 min) Møteplan (10 min) StudentUKA 2013 (10 min) Fusjon mellom HiF og UiT (30 min) Vertsbymeldingen (20 min) Budsjettforslag Vår 2013 (20 min) Rektorvalg: Studentenes debattmøte (20 min) Valg av representanter til årsmøte i DebutUKA (5 min) Valg av representanter til Miljøkomiteen for perioden (5 min) Valg av vararepresentant til Norsk Studentorganisasjon våren 2013 (10 min) Valg av vararepresentant til UB-styret våren 2013 (5 min) Valg av vararepresentant til UiT-styret våren 2013(10 min) Uttalelsen fra Studentparlamentet fremmet av miljøkomiteen: Hvalrossen i auditoriet Arrangementsstøtte Sheep-punchers 13 Møtet heves 20.30

2 Oppmøte Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede/Skiltnummer Moderat Liste (6) 1. Daniel Hermansen Ja Isabell Pettersen Vikan 3.Marianne Haukland Ja - 8 Ja Aleksander Helberg V:Erlend Svardal Bø- 6 5.Kristian Støback Wilhelmsen Nei Sosialistisk Studentlag (2) 6.Sebastian Bantow Ja Liv Kristin Lyngstad Nei Liberal Liste (2) 8.Sindre Palmberg V:Terje Petter Leiros11 9.Maria T.Liljedal Ja - 12 Sosialdemokratisk studentliste (2) 10.Ebru Zeybek 11.Jarl Ove Kaasen Ja - 2 Ja - 4 Fakultet for humaniora, 12.Bjørn-Ivar Strøm samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 13.Marie Pernille Sivertsen (3) 14.Erlend L. Johannessen Nei Ja - 5 Nei Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (2) Det helsevitenskapelige fakultet (3) 15.Thomas Haugan Pedersen 16.Stephen Aleksander Nei Ja - 3 Ja Ole Martin Ellingbø Nilsen 18.Sophia Katarina Løksa Ja Marthe Knudsen Bjerke Ja - 15 Det Juridiske fakultet (1) 20.Martin Unneberg Ja - 10 Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2) 21.Stian Kristoffer Olsen 22.Jørn Lomax Nei Ja - 17 Det kunstfaglige fakultet (1) 23.Anne Dahl Schjelderup Ja - 13 International Student union (1) 24.Matias Olsen Ja - 1 Sámi Studeanttaid Searvi Romssas (1) 25.Inga Sara Nei Totalt stemmeberettigede møtestart: 18 Studentparlamentet satt med 18 av 25 representanter. 17:00 Møtet hevet klokken: 21.55

3 Innkalling og dagsorden Forslag av ny sak Forslag av ny sak Stemmer for ny dagsorden: Vi beholder ny dagsorden Godkjent Sak er tatt inn med 2/3 flertall Sak er tatt inn på dagsorden med 2/3flertall Godkjent Referat Godkjent Orienteringer Leder: se tekst. Vil jobbe videre med fornybardag og fusjon, samt rektorvalg. Kaffekampanjen. Nestleder: se tekst. Arbeidsgruppa for digital eksamen har avsluttet sitt arbeid og levert rapport. Anbefaling om å gjøre om Aud Max til PC-lab. Internasjonalt ansvarlig: se tekst. Valgstyre har hatt nytt møte. Velferds- og likestillingsansvarlig: se tekst. Fortsette med studenter og barn. 3 min makslengde på orienteringene UiT-styret: Ikke tilstede. SiTo-styret: Rask muntlig orientering. Regulering av Isremma og Breivika. Kraft er godkjent. Prioritert inn i idrettsprosjektet i Tromsø. Første styremøte på kommende mandag. Driv-styret: Har ikke sendt inn orientering. Kommer snart i mål med prosjektleder (50 %) for nye Driv. Fornøyd med fakkeltoget. Møte med Pia neste uke. Mye liv på Driv under TIFF. Pause fem minutter ca 18.00

4 Sak Valg av studentrepresentant til arbeidsgruppen som skal utarbeide et veikart for IT-tjenestene ved UiT (5 min) IT-Avdelingen skal utarbeide et veikart for IT-tjeneste på UiT. De ønsker innspill fra alle enheter på UiT til dette formålet, og det ble dannet en arbeidsgruppe til dette formålet der også studentene skal være representert. Forslag til kandidater: Christopher Haugen, Jørn Lomax Valgt ved akklamasjon. Christopher Haugen velges som studentrepresentant med Jørn Lomax som vara til arbeidsgruppen som skal utarbeide et veikart for IT-tjenestene ved UiT. Sak Møtekultur (20 min) Hvordan er det med møtekulturen her? Hvordan vil vi ha det? Hvordan kan diskusjonsklimaet bli enda bedre? Kine ønsker å fokusere på trivsel og inkludering. Det har vært tilbakemeldinger om at folk er sjokkert over hvordan oppførselen er på møter. Utrivelig, respektløs oppførsel. Nødvendig med respekt for forumet og respekt for hverandre. Debatt - Mye negativ PR i for eksempel Utropia. Synes det er seriøst på møtene. Kanskje ordstyrer kan være «snillere» med de nye, og strengere med de som haler ut tiden. - Liste på veggen med hvem som har talerett. Synes vi er alt for høflig til å være en demokratisk forsamling. Synes vi er ordnet og for trist. Kunne vært mer menneskelig. - Veldig enig med leder. Har gått hjem mange ganger og lurt på hva i all verden dette er. Tenk igjennom om det man har lyst til å si har noe konstruktivt å tilføre debatten. - Enig med leder. Har hørt lignende. Vi er ikke år. Det går an å tenke seg om og ta seg sammen. Ordstyrer kan gjerne bli strengere. - Forretningsorden tas opp. Mener at i SP skal det være hett. Møtekultur skal ikke tas opp som diskusjon, for alle har sin egen oppfatning av hva møtekultur er. - Når folk ikke vil komme tilbake, da hjelper det ikke noen. - Det kan godt være hett, men det skal ikke være utrivelig. Det er viktig at vi blir sett på som seriøs. - I tillegg til forretningsorden skulle vi hatt noen kjøreregler på hva som er greit og hva som ikke er greit å si. - Vi kunne sikkert hatt en liste slik som på barneskolen hvor det står at vi ikke skal håne, men det er nok bedre med en diskusjon hvor vi kan bevisstgjøres. - Denne problematikken har vært i mange, mange år. Dette er noe som vi drar med oss. Forresten kommer klubbe til ordstyrer før neste møte. - Selv om det kan bli hett i diskusjonen så er problemet at man føler man ikke blir møtt med respekt. Man kan være veldig harde mot noen man kjenner godt her i rommet, også ta en kaffe etterpå. Dette kan virke veldig negativt for de andre. - Ikke snøft, nys og himle med øynene. Bruk argumenter mot argumenter, ikke snøft og nys mot argumenter. - Du kan ytre enhver egen mening, men innpakninga har mye å si.

5 - Hvor voksen er vi egentlig. Vi er over 18, vi må klare oss her i verden. Vi er her fordi vi vil det, og da må man også klare det selv om det er motvind. Om det er noen som er ufine så er det kanskje med vilje fordi man vil være det. Mange argumenter får kanskje ikke respekt fordi de ikke fortjener det. - Man er ikke her for å hetse andre til langt på natt, man er her for å gå igjennom saker. - Dårlig oppførsel er ikke politikk. Folk vil være her fordi de vil engasjere seg, ikke for å bli hetset. Leder takker for innspill. Vi er valgte representanter, og dette er en viktig arena for trening. Man skal kunne argumentere uten å virke ubehagelig for andre. Forslag til vedtak 15.november.2012 Studentparlamentets medlemmer skal jobbe for å kontinuerlig forbedre, og for å opprettholde god, møtekultur innad i Studentparlamentet. For: 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Imot: 6,7,8 Avholdende: 30 vedtatt Sak Møteplan (10 min) semesterets første møte resultatet fra rektorvalget er kjent (20.) og vår delegasjon er kommet tilbake fra Hviterussland (18.), siste mulighet for å fatte vedtak før SP-valget begynner med observatører fra Hviterussland første møte etter påske siste gang vi møtes i denne sammensettingen Forslag om å endre til Forslag om å legge til et ordinært møte For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30 Imot: 17 Avholdende: 16 Møteplanen vedtas. Det foreslås at Kontrollkomiteen kaller det nye Studentparlamentet inn til konstituerende møte For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,30 Imot: 16,17 Avholdende: ingen 10 minutters pause, klokken er nå 18:01

6 Sak StudentUKA 2013 (10 min) StudentUKA 2013 søker Studentparlamentet om arrangementsstøtte på kr for gjennomføring av studentarrangementet i februar. Vedtatt at Lise, leder for studentuka, får talerett. Studentparlamentet støtter arrangementet StudentUKA 2013 med kr til gjennomføring av arrangementet. For: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: ingen Avholdende: 7 Sak Fusjon mellom HiF og UiT (30 min) Studentdemokratiene, Studentparlamentet i Tromsø og Studentparlamentet i Finnmark, styrer selv sin prosess med å bli til en organisasjon. Talerett til SPiF enstemmig vedtatt Debatt - endringsforslag til vedtak og endringsforslag til det igjen. Det er viktig at SP ikke bare AU kommer med innspill til avgjørelser. - Bør Tromsø ha flere representanter enn Finnmark, pågående debatt. Jevnere fordeling i arbeidsgruppen, SP både i Tromsø og Finnmark må få inkluderes. - Organisasjonskonsulentene fungerer som sekretærer for denne arbeidsgruppen. - Må vedtektene endres slik at Finnmark har stemmerett må vi få endret dette før vi kommer til valg. Ekstraordinært møte? Usikkerhet om det er mulig å ha ekstraordinært møte på dette grunnlag. - Vi må legge til rette for at det er lett for HiF-representanter å delta - Vi kommer til å få bedre utstyr på møterommet slik at vi kan ha videokonferanse med Finnmark. - I framtiden må vi også ha midler til å inkludere. - Henvisning i reglement om x-antall representanter forholder seg til et x-antall fakulteter. I samme reglement står det at hvert fakultet skal være representert. - Angående forslag om fem fra hver. 2/3 blir da ikke å eksistere. - Dette er en fusjon, ikke en innlemmelse. Ved en sammenslåing må vi i gruppen bli enige om hvordan vi vil ha studentrepresentasjonen for hele regionen. Ved likt tall i gruppen blir det bedre rom for diskusjoner, og man slipper at noen setter seg på bakbeina. - Vi synes at vi har gode regler og et godt system, så vi ønsker å holde mye av regelverket vårt. Men det er arbeidsgruppen som skal finne ut hvordan regelverket skal bli seende ut. Det skal bli en fusjon. Det skal vedtas både her og i Finnmark, så det må være rettferdig. - Finnmark har ikke noen Liste per nå, dette må de eventuelt komme fram til etter hvert. - Arbeidsgruppen må komme fram til hvordan dette skal fungere sammen. - Saksopplysning; Det kan hende at flere enn Tromsø har gode vedtekter. Finnmark har også gode vedtekter. - Vil absolutt samarbeide, men synes det er urettferdig at det skal være like mange representanter fra hver med tanke på antall studenter de representerer.

7 - Arbeidsgruppen må være mest mulig konsensuspreget. Her skal vi bli enige om hva vi vil ha, hvordan vi vil ha det. Derfor er det bra at det er like mange fra hvert av parlamentene. - Det er lett å føle seg overkjørt i forhandlingene om man er i mindretall. - Alle arbeidsgrupper i fusjonen har likt antall medlemmer. Dette er for å få en god dialog og god enighet. Derfor burde det være like mange. - På grunn av 2/3 flertall vil det ikke bli overkjøring selv om det er ujevn representasjon. - Det arbeidsgruppen blir enige om må uansett vedtas i SP, derfor er det ikke negativt at det er like mange i arbeidsgruppen. - Arbeidsgruppen kan ikke vedta. - Kan representanter fra HiF stå på en liste hos UiT i år til valget. Ja, fordi de er studenter ved UiT det året de velges til å sitte. Nei, det gjelder den perioden de BLIR valgt. Men kan vi gjøre et unntak hadde det vært greit. Tror det er mange som vil inkludere. - Vi kan ved 2/3 flertall endre reglementet slik at noen fra Finnmark kan få stå på lister. Finnmark får stemme ved rektorvalget, det burde de få ved studentvalget også. - Bedre symbol at det er like mange enn at Tromsø skal være bedre representert. Stem for likhet så vi ikke ødelegger prosessen. - Tromsø er 7200 studenter flere enn Finnmark. Men det er greit at det er like mange på arbeidsgruppa. 10 min pause før votering klokken AU lager en fremdriftsplan i samarbeid med SPiF og organisasjonskonsulentene, basert på de innspill som har kommet frem i dagens møte. Blir satt opp mot: Endringsforslag til vedtak: Studentparlamentet i Tromsø vil at den videre fusjonsprosessen med Studentparlamentet i Finnmark skal styres av en arbeidsgruppe bestående av representanter oppnevnt av de respektive studentparlamentene. I tillegg tiltrer lederne av arbeidsutvalget i Tromsø og studentstyret i Finnmark, samt organisasjonskonsulentene. Grunnet institusjonenes størrelse bør Tromsø ha flere representanter enn Finnmark i arbeidsgruppen. En god inndeling vil være fire representanter fra Tromsø og tre fra Finnmark, men dette kan endres etter det som sees som hensiktsmessig. For at vi skal vi skal få et resultat begge studentparlamentene kan si seg fornøyd med, må arbeidsgruppen arbeide etter prinsipp om konsensus. Der det evt. ikke kan oppnås enighet, bør det av arbeidsgruppens mandat framgå hvorvidt avgjørelser skal fattes med enkelt eller 2/3 flertall. Arbeidsgruppens mandat skal være å utarbeide et forslag til vedtekter for det fusjonerte Studentparlamentet, som skal vedtas av de to respektive Studentparlamentene dette semesteret. Arbeidsutvalget i Tromsø får mandat til å forhandle fram en avtale og en framdriftsplan med Studentstyret i Finnmark om å etablere en arbeidsgruppe, og skal etter beste evne forsøke å oppfylle ønskene ovenfor. Studentparlamentet i Tromsø oppnevner følgende til en evt. arbeidsgruppe: 1: 2: 3: 4: 5:

8 Vara 1: Vara 2: Vara 3: Vara 4: Vara 5: Dersom Tromsø skulle få færre enn fire representanter, rykker de nederste representantene ned til vara. Dersom Tromsø får flere, rykker vara opp i rekkefølge. Forslagsstillere: Terje Petter Leiros, Liberal Liste Erlend Bøe Daniel Hermansen Isabell Pettersen Vikan For Original vedtak: Ingen For endringsvedtak: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Avholdende: Ingen Enstemmig Endringsforslag til endringsforslag til vedtak: Stryke «Grunnet institusjonenes størrelse bør Tromsø ha flere representanter enn Finnmark i arbeidsgruppen. En god inndeling vil være fire representanter fra Tromsø og tre fra Finnmark,» og erstatte det med «Arbeidsgruppens sammensetning bør gi en bred representasjon for både Tromsø og Finnmark. En god inndeling kan være fem representanter fra hver,» - Terje Petter Leiros, LL, Marianne Haukland, ML. For: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,16,30 Imot: 10 Avholdende: 8,17 Endringsforslag til endringsforslag til vedtak: Organisasjonskonsulentene blir sekretær for arbeidsgruppen. - Kine For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: Ingen Avholdende: Ingen Enstemmig Endringsforslag til endringsforslag til vedtak: Arbeidsgruppen skal begynne sitt arbeid raskt, og fremme sin innstilling til studentparlamentet i tide før parlamentsvalget i Tromsø. -Kine

9 For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: Ingen Avholdende: Ingen Enstemmig Endringsforslag til endringsforslag til vedtak: Stryk «Grunnet institusjonenes størrelse bør Tromsø ha flere representanter enn Finnmark». Sett inn «Grunnet fusjonens natur og med hensyn til spif. Som skal oppløses etter denne prosessen bør antallet representanter i arbeidsgruppen være likt.» - Marianne Haukland, Moderat Liste. «Likhetsprinsippet». TREKKES Endringsforslag til vedtak: Ordlyd paragraf 2 endres fra «må arbeidsgruppen arbeide etter prinsipp om konsensus» til «Bør arbeidsgruppen» - Jørn Lomax. - TREKKES Helhet - For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: Ingen Avholdende: Ingen Enstemmig Det følger dermed et valg: Valg: 5 rep og 5 vara Forslag til kandidater: Terje Petter Leiros, Marianne Haukland, Bernhard Siebert, Sebastian Bantow, Jørn Lomax, Svein Håkon Hansen, Håkon Endal (ikke rep, men vara), Jarl Ove Kaasen(ikke rep men vara), Martin Unneberg (ikke rep, men vara), Matias Olsen (stiller som vara). 5 min pause før offentliggjøring av preferanserekkefølgen på varaene klokken Svein Håkon Hansen, Terje Petter Leiros, Marianne Haukland, Jarl Ove Kaasen og Jørn Lomax, med henholdsvis Matias Olsen, Sebastian Bantow, Håkon Endal, Martin Unneberg og Bernhard Siebert som vararepresentanter, er valgt som representanter i arbeidsgruppen om fusjon mellom HiF og UiT. Varaene valgt ved akklamasjon og står i preferert rekkefølge. Sak Vertsbymeldingen (20 min) Vertsbymeldingen er et resultat av byrådets ønske om at kommunen skal ha en aktiv og konkret politikk knyttet til rollen som vertsby for studenter på UiT. Vertsbymeldingen ble påbegynt i fjor på denne tiden, og i desember ble den sendt ut på høring. Høringsfristen var egentlig den 14. januar, men vi fikk den utsatt slik at Studentparlamentet skulle få sagt sin mening om saken.

10 Andreas Willersrud informerer: - Hvordan få studenter hit, og hvordan få studenter til å bli her som ressurs og arbeidskraft etter de er ferdige som studenter. -Være behjelpelig med reguleringsplaner -Bystyrerepresentanter kan lite om studentene og studentvelferd, samt hva slags betydning studentene har for Tromsø. -Universitetet er bra for Tromsø, det som er bra for Tromsø er bra for Universitetet. - UiT er avhengig av å rekruttere sørfra. - Er her for å svare på spørsmål, håper at vi kommer med noen konkrete forslag i høringssvaret. Spørsmål: -Boliger er veldig viktig for å få studentene hit. Er det noe kommunen kan gjøre med tomme boliger? Nei, private tomme boliger kan ikke kommunen gjøre noe med. -kan oppfordre til å leie ut, og det gjør kommunen. -Kommunen kan legge finansielt press på folk for å få de til å leie ut. Regulere.(forslag) -fleksibel eiendomsskatt. For eksempel lavere eiendomsskatt om man leier ut til studenter. (forslag) -kvoteordninger, skremmer vekk studenter sørfra. (bemerkning) Debatt: -Vurdere mulighet for å åpne for lavterskeltilbud for studenter selv om de ikke er bostedsregistrert her. -Tromsø er en bra vertsby. Og det hadde ikke hatt det kulturlivet det har i dag om det ikke hadde vært for studentene. -Boligprisene og omregulering fra næring til tomter. Som vertsby burde Tromsø gjøre alt den kan gjøre. -Bedre markedsføring av UiT. -Nordnorsk-kvoten er urettferdig. -Kommunen må gjerne fortsette med å finne midlertidige boliger, slik som da vi fikk leie brannstasjonen. Dette problemet blir nok også å oppstå til høsten. -Det er dårlig reklame for UiT at studenter kommer og bare får en midlertidig plass og bo eller må reise hjem igjen. - Vi ønsker å takke kommunen for lånet av brannstasjonen og stakkevollanhallen. - Vi må pushe på å takke for hjelpen så langt, synes det er en god melding. Savner litt markedsføring. - Reklame og bedre boligsituasjon vil nesten løse alle problemer. Bidragene vil kunne bedres, studentene er med på å få byen til å vokse. Au skriver et høringssvar på bakgrunn av innspill som kommer frem på møtet i dag. Tillegsforslag til vedtak: Studentparlamentet i Tromsø takker Tromsø kommune for lånet av brannstasjonen og stakkevollanhallen. Terje Petter Leiros, LL Helhet - For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,30 Imot: Ingen Avholdende: 17 Vedtatt!

11 Sak Budsjettforslag Vår 2013 (20 min) Studentparlamentet starter inn i vårsemesteret med et overskudd fra første halvåret. Studentparlamentet vedtar driftsbudsjett for vårsemesteret 2013 (se vedlegg). Utsette saken? For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,30 Imot: 17 Avholdende: Ingen Sak Rektorvalg: Studentenes debattmøte (20 min) januar kan vi være med på å bestemme hvem som skal fronte Universitetet i Tromsø i fire år fremover, fra Studentenes samlede stemmer utgjør 25% i dette valget, og ved det forrige valget, som i årene før, spilte studentenes støtte en avgjørende rolle. Fredag virker som å være den beste dagen å ha debattmøte. Det er ønskelig fra noen av prorektorene å ha debattmøtet i arbeidstiden, altså ikke på kvelden. Debatt: - angående 8.februar, er vanskelig å få studentene til å være her på dagtid. -SP burde kanskje ikke stille seg bak en kandidat. -Denne debatten er primært for studentene ikke SP. -fordeler ved å ha det på kvelden for da krasjer det ikke med forelesninger. -fordeler ved å ha det på dagtid fordi da er studentene her likevel og trenger ikke dra noen plass eller bruke kvelden for å høre på debatten. -Kan AU støtte kandidatene? -«Jeg, som Kine Johansen stiller meg bak deg som kandidat» altså ikke som leder, men som enkeltperson kan man støtte. Studentparlamentet arrangerer et eget debattmøte med kandidatteamene til rektorvalget, fortrinnsvis tidlig i uke 7. Tilleggsforslag til vedtak: Studentparlamentet binder AU til å ikke kunne stille seg bak en kandidat i rektorvalget og prorektorvalget. Marianne Haukland, Martin, Isabell, Erlend Bøe, Daniel Hermansen Avstemming tillegsforslag: For: 11,12 Imot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,30 Avholdende: Ingen Ikke

12 Tilleggsforslag til vedtak: Kl 14:00 den dag det passer for kandidatene. Oppfordrende. Matias Olsen Tilleggsforslag til vedtak: Hvis det passer for deltakerne og SiTo gir tillatelse debattmøte på T1-Kantine (valgfri dag). Oppordrende. Bernhard. For kl ,10,1,17 For kl 12.00: 2,6,8,12,13,16,30 Avholdende: 3,4,5,7,9,14,15 Bernhard sitt forslag Avstemming om å ta inn Benhard sitt tilleggsforslag: For: 1,2,6,8,10,14,13,15,116,30 Imot: 9,5,11,12,17 Avholdende: 3,4,7 Helhet - For: 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: Ingen Avholdende: 7 Sak Valg av representanter til årsmøte i DebutUKA (5 min) Studentparlamentet skal velge to representanter til årsmøte i DebutUKA i Tromsø 06.februar 2013 Forslag til kandidater: Sebastian Bantow, Daniel Hermansen Studentparlamentet velger Sebastian Bantow og Daniel Hermansen til representanter til årsmøte i DebutUKA i Tromsø. Valgt ved akklamasjon Sak Valg av representanter til Miljøkomiteen for perioden (5 min) Studentparlamentet skal velge to representanter til Miljøkomiteen. Forslag til kandidater: Bjørn Anders Karstensen Studentparlamentet velger Sophia Løksa og Bjørn Anders karstensen som representanter til Miljøkomiteen. Valgt ved akklamasjon Sak Valg av vararepresentant til Norsk Studentorganisasjon våren 2013 (10 min) Studentparlamentet skal velge en vararepresentant til Norsk Studentorganisasjon. Forslag til kandidater: Oda Berntsen Studentparlamentet velger Oda Berntsen som vararepresentant til Norsk Studentorganisasjon. Valgt ved akklamasjon

13 Sak Valg av vararepresentant til UB-styret våren 2013 (5 min) Studentparlamentet skal velge en vararepresentant til UB-styret. Forslag til kandidater: Sveinung Søberg Løfaldli Studentparlamentet velger Sveinung Søberg Løfaldli til vararepresentant. Valgt ved akklamasjon Sak Valg av vararepresentant til UiT-styret våren 2013(10 min) Studentparlamentet skal velge en vararepresentant til UiT-styrets studentrepresentant Marius Hansen. Den mannlige representanten må ha en mannlig vara. Forslag til kandidater: August Hansen, Terje Petter Leiros, Jørn Lomax, Ole Martin Nilsen, Daniel Hermansen Studentparlamentet velger Terje Petter Leiros til vararepresentant for Marius Hansen. Sak Uttalelsen fra Studentparlamentet fremmet av miljøkomiteen: Hvalrossen i auditoriet. Er skuffet over manglende fokus på klima på Arctic Frontiers. SP støtter uttalelsen. For: 1,2,3,4,5,11,12,13,14,15,16 Imot: 6,7,8 Avholdende: 9,10,30,17? Sak Arrangementsstøtte Sheep-punchers Søker støtte av SP = 1603,44 SP støtter Sheep-punchers med 1603,44 NOK For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,30 Imot: Ingen Avholdende: Ingen Møtet er hevet 21:55.

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 210213 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 180413 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Erik Iversen Saksliste: side Innkalling og dagsorden 4 Orienteringer fra Arbeidsutvalget 4 Orientering

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 150513 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning MØTEREFERAT Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning Møtedato: 18.10.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, m/forfall Erlend

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Til stede: Terje F. Olsen

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet 29.01.14 klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i Studentparlamentet 08.12.2016 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Ja 3 Markus J. Blaker Ja 4 Mika Gustavsen Ja 5 Neville Rabakale

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Studentparlamentsmøte

Studentparlamentsmøte Studentparlamentsmøte 27.09.11 Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen, ja Halvard Bøe Hinnaland, ja Kristian Støback Wilhelmsen, ja Tor Johan Norheim, ja

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE

MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE MØTEREFERAT TIL KONSTITUERENDE MØTE Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 08.12.05 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, storsalen Kl.18.15 22.00 Referent: Kristin T. Kjøglum Kopi

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 Tid: 24.09.2014 Sted: B120 Møteleder: Stéphane Roblin Referent: Stéphane Roblin Tilstede fra styret: Stéphane Roblin Adrian Ottemo (Leder) (Velferdsansvarlig) Tilstede:

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer