MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:"

Transkript

1 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Vetle / Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 2. Godkjenning av referat 3 3. Orientering fra Leder Orientering fra Nestleder - 5. Orientering fra Internasjonalt ansvarlig - 6. Orientering fra Velferd- og likestillingsansvarlig - 7. Orientering fra Universitetsstyret 3 8. Orientering fra SiTo-styret 4 Saker: Sakspapir plattform og fusjon (V) Alkohol og møteskikk i Studentparlamentet (V) Nytt reglement (V) Tilbakeføring av midler fra NSO (V) Forlengelse av verv til SiTo-styret (V) Organization guide (O) Søknad om ekstra midler til produsering av Finnmarksutgave IM Student (O) Søknad om såkornmidler til Utropia (O) Søknad Fagråd for sosiologi (V) Søknad HHT-dagen (V) Søknad om oppstartstøtte Psybert (V) Søknad Subdue the nation campus ministry (V) FutureLab (V) Reglementsendring (V) sommerfullmakt (V) 17

2 Oppmøte Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede/Skiltnummer Moderat Liste (5) 1. Daniel Hermansen Ja Isabell Pettersen Vikan 3.Marianne Haukland Ja - 2 Ja Aleksander Helberg V:Daniel Sørdahl- 6 5.Kristian Støback Wilhelmsen V:Erlend Bø - 4 Sosialistisk Studentlag (2) 6.Sebastian Bantow Ja Liv Kristin Lyngstad V:Frode Henriksen - 16 Liberal Liste (2) 8.Sindre Palmberg V: Oda Berntzen 11 9.Maria T.Liljedal Ja - 12 Sosialdemokratisk studentliste (2) 10.Ebru Zeybek 11.Jarl Ove Kaasen Ja - 15 Ja - 14 Fakultet for humaniora, 12.Bjørn-Ivar Strøm samfunnsvitenskap og lærerutdanning. 13.Marie Pernille Sivertsen (3) 14.Erlend L. Johannessen Ja - 9 Nei Ja - 8 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (2) 15.Thomas Haugan Pedersen 16.Stephen Aleksandre Nei Nei Det helsevitenskapelige fakultet (3) 17.Ole Martin Ellingbø Nilsen Ja Sophia Katarina Løksa Ja Marthe Knudsen Bjerke Nei Det Juridiske fakultet (1) 20.Martin Unneberg Ja - 17 Fakultet for naturvitenskap og teknologi (2) 21.Stian Kristoffer Olsen 22.Jørn Lomax Nei Nei Det kunstfaglige fakultet (1) 23.Anne Dahl Schjelderup Nei International Student union (1) 24.Matias Olsen Ja - 7 Sámi Studeanttaid Searvi Romssas (1) 25.Inga Anne Karen Sara Nei Totalt stemmeberettigede møtestart: 16 Studentparlamentet satt med 16 av 25 representanter. 13:09, Nr.30 kom og øker antall stemmeberettigede til 17. Møtet hevet klokken: 21.04

3 Innkalling og dagsorden Forslag om å ta orienteringene til AU underveis i møtet i stedet for i begynnelsen. - Ingen innsigelser. Forslag om å framskynde sak og Avstemming om å framskynde sak og : For: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17 Imot: 12, 11, 10 Avholdende: 13, 5 Godkjent Referat Ønsker om å få mer utfyllende referat med mer detaljer rundt debatter og diskusjoner Godkjent Permisjonssøknader: Maria Liljedal fra og 16.00(Terje Petter Leiros trer inn som vara i dette tidsrom) Godkjent Daniel Sørdahl fra og Godkjent Oda Knutsen fra Terje Petter Leiros overtar som vara. Godkjent Velferdsansvarlig Lene Oline Sedolfsen fra Godkjent Erlend Bø fra Godkjent Martin G. Unneberg fra til Godkjent Bjørn-Ivar Strøm fra Godkjent Frode H. Henriksen fra Godkjent Orienteringer UiT-styret: Se tekst. Tilbyr å svare på spørsmål. Ingen har spørsmål. SiTo-styret: Se tekst. Hadde ikke styremøte 6.mai. Fusjonsseminar i går, ikke mange møte opp. Jobber med fusjonen, ikke mye nytt ellers. Driv-styret: Ingrid Bruun svarer kort på spørsmål ang Driv. Sak Sakspapir plattform og fusjon (70 min) Arbeidsgruppen for fusjon har i samarbeid med organisasjonskonsulentene utarbeidet en plattform for fusjon mellom Studentparlamentet i Tromsø og Studentparlamentet i Finnmark. Minner om at et vedtak om fusjon må ha 2/3 flertall (i to påfølgende perioder) for å være gyldig i samsvar med 5.1. Plattformen er vedlagt sakspapirene. Spørsmål/Debatt For at vi skal komme i land i dag er det nødvendig at vi vedtar det samme som HiF, i størst mulig grad. Om man ikke vedtar det samme må vi i det minste ha en plan klar for hvordan man gjør ting om man ikke blir enige. Håper vi kan vedta fusjonen, selv om vi kanskje ikke blir enige om plattformen.

4 Er det interesse for et ekstraordinært parlamentsmøte for å diskutere dette om vi ikke er enige om plattformen? Lite respons. Kan vi endre navn på studentparlamentet? Synes ikke å være problematisk 1. Studentparlamentet i Tromsø vedtar å fusjonere med Studentparlamentet i Finnmark 2. Studentparlamentet vedtar fusjonsplattformen 3. Studentparlamentet vedtar xxx som parlamentsnavn Avstemming punkt 1: For: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Endringsforslag Tillegg punkt 10 avsnitt 3, etter [innfridd] I tillegg ønsker Studentparlamentet mulighet til å være observatør i dekanmøtene, samt at prorektorene inviteres til de ukentlige møtene med rektor og direktør. Marius og Ina Enstemmig vedtatt! Avstemming punkt 2: For: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Endringsforslag til vedtak: Navn Nytt navn for det fusjonerte parlament blir «Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø NAK» Forkortelse: SPUiT. -Det gamle navnet beholdes med tilføyelse av navneendring «NAK» - Matias Olsen (ISU) Prøvevotering Matias Olsen sitt forslag: tolv for, tre kontra, to avholdende. Debatten fortsetter etter prøvevoteringen. Avstemming Matias sitt forslag: For: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 30 Imot: 16, 13, 5, 11 Avholdende: 10 Endringsforslag til vedtak: 3.SP vedtar «Studentparlamentet ved Norges Arktiske Universitet SNAU» som norm. (SpArK SNAU) Bernhard Siebert Avstemming om endringsforslag - forkortelse: SPUiT: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 30 SNAU: 16

5 Avholdende: 5,11,12 Avstemming om forkortelse: SPUiT: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 30 SpArk: 5, 11, 16 Avholdende: 12 Avstemming forkortelse i det hele tatt: For: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 30 Imot: 12, 16 Avholdende: 11, 5 Avstemming - helheten med endring: For: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 Avholdende: 11, 5 Pause fra til Denne saken framskyndes: Sak Alkohol og møteskikk i Studentparlamentet (25 min) I vår har det vært søkelys på at enkelte parlamentsmedlemmer i Studentparlamentet har drukket alkohol i forkant av møtene. Dette har vært noe som ikke har vært godt mottatt i universitetets ledelse, av ordstyrer og organisasjonskonsulent, og anses for upassende adferd i et organ som beslutter også økonomiske saker. Konsekvensen er at om det fortsettes å drikke før møtene, kan Studentparlamentet miste myndighet og mulighet til å forvalte semesteravgiftsmidlene. (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Studentparlamentet i Tromsø vedtar at det ikke skal nytes alkohol i forkant av møter i Studentparlamentet. Det oppfordres videre til at de tillitsvalgte studentrepresentantene overholder og respekterer normer for god møteskikk, som tidligere vedtatt i Studentparlamentet. Medlemmer av Studentparlamentet som nyter alkohol i forkant av møtene blir fristilt fra møteplikten og mister møteretten for gjeldene møte. Dersom det kan bevitnes at noen har forbrutt seg mot dette, har ordstyreren i samråd med arbeidsutvalget myndighet til å bortvise vedkommende representant fra gjeldende møtet. Endringsforslag:

6 «Stryk inskrevde setninger pga. lovstridig» Sebastian Bantow Endringsforslag: «Kulepunktet om bortvisning strykes. Vedtaket står seg ellers» - JSU Avstemming om å stryke de to siste avsnittene: For: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Avstemming Helhet: For: 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Imot: 30, 8, 9, 11 Avholdende: 7 Protokolltilførsel sak De undertegnede anser det som en selvfølge at man ikke skal møte beruset på møter i studentparlamentet. Vi finner det likevel svært beklagelig at samskipnaden og universitetet ikke har større tiltro til parlamentsmedlemmenes vurderingsevne enn at de krever et eksplisitt alkoholreglement. Det er videre utidig og på grensen til maktmisbruk å true med å inndra parlamentets organisasjonskonsulentprivilegier, samt retten til å fordele semesteravgiften. Slik situasjonen står føler likevel parlamentet seg truet til å vedta alkoholreglementet. Politikk, også den man er enig i, burde vedtas på bakgrunn av overbevisning, ikke frykt for represalier. De underskrevne er: -Frode Henriksen -Martin G. Unneberg, jurfak -Jarl Kaasen, SOSDEM -Ebru Zeybek, SOSDEM -Sebastian Bantow, SSL -Sophia Løksa -Ole Martin E. Nilsen -Maria Th. Liljedal, Liberal -Terje Petter Leiros, Liberal -Erlend L. Johannessen, HSL -Matias Olsen, ISU -Marianne Haukland -Håvar Uhre Halvorsen Sak Nytt reglement (45 min + 82 min + 60 min) Studentparlamentet trenger et nytt reglement dersom vi vedtar fusjonsplattformen. Forslag til reglementet er utarbeidet av arbeidsgruppen for fusjonering av Studentparlamentet i Tromsø og

7 Studentparlamentet i Finnmark. Gruppen har hatt lik representasjon fra begge parlamentene, og vi har hatt grundige og prinsipielle diskusjoner i arbeidet med dette reglementet. 1, 2 og 3 må vedtas i to påfølgende perioder for å være gyldig. Forslag til reglement ligger vedlagt sakspapirene. Marianne Haukland orienterer om endringer i reglementet. Pause med middag fra til Info: Maria er nå tilbake og er nr. 12. Terje Petter går inn som vara for Oda, og er nå nr. 11. Studentparlamentet vedtar det nye reglementet. Endringsforslag: 5.2 Endre «alminnelig flertall» til «absolutt flertall». Absolutt flertall. Flertallet av alle de stemmeberettige. Dette vil i praksis si at ikke avgitte stemmer vil tilfalle mindretallet. Dette er et mindre strengt krav til kvalifisert flertall. Absolutt flertall vil eksempelvis kunne hindre at det foretas et kupp i parlamentet der et stort antall representanter er midlertidig fraværende. Marianne, M L. For: 1, 5 Imot: 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30 Ikke vedtatt! Endringsforslag: 6 (Siste avsnitt:)..arbeidsutvalg, Universitetsstyrerepresentanter, komitéledere.. Håvar U H For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Endringsforslag til vedtak: 6.1 Opprinnelig tekst: 6-1 Valg av Arbeidsutvalget Ved valg av Arbeidsutvalg velges først leder og deretter nestleder i separate valg. De tre resterende arbeidsutvalgmedlemmene velges samtidig ved preferansevalg. Leder og nestleder må være fungerende medlemmer av Studentparlamentet. Deretter skal det velges to nummererte vararepresentanter til arbeidsutvalget. Nyvalgt arbeidsutvalg bestemmer selv hvem som tar hvilke ansvarsområder.

8 Ansvarsområdene som skal utfylles av Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer er som følger: Faste oppgaver: Fag og forskning Velferd Internasjonalisering Informasjon og kontakt med det øvrige studentdemokratiet Følgende oppgaver fordeles mellom medlemmene i arbeidsutvalget: Likestilling Karriere- og næringsliv Ved frafall av leder vil nestleder erstatte denne automatisk, og det suppleres medlemmer til arbeidsutvalget ved bruk av den nummererte varalisten. Frafall av Arbeidsutvalget øvrige medlemmer suppleres på samme måte. Endring i ansvarsområde avgjøres av AU internt. Suppleringsvalg gjøres dersom det ikke foreligger mulighet for å supplere ved bruk av den nummererte varalisten. Nyvalg på posisjon skal foretas innen to uker av offentliggjøring av fratredelse. Studentparlamentet kan fravike dette med 2/3 flertall. Endres til: 6-1 Valg av Arbeidsutvalget Valg av Arbeidsutvalg utføres ved separate valg i følgende rekkefølge: Først velges leder, deretter nestleder, Arbeidsutvalgsmedlem 1, Arbeidsutvalgsmedlem 2 og Arbeidsutvalgsmedlem 3. Leder og nestleder må være fungerende medlemmer av Studentparlamentet. Nyvalg på posisjon skal foretas innen to uker. Studentparlamentet kan fravike dette med 2/3 flertall. Ved frafall av leder vil nestleder erstatte denne automatisk. Ved frafall av Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer vil det gjennomføres nyvalg på ledigposisjon. Arbeidsutvalgets medlemmer kan stille til valg for å endre posisjon i Arbeidsutvalget, og hvis de velges til dette går man videre til å velge erstatning til deres posisjon. Ansvarsområdene som skal utfylles av Arbeidsutvalgets øvrige medlemmer er som følger: Faste oppgaver: Fag og forskning Velferd Internasjonalisering Følgende oppgaver fordeles mellom medlemmene i arbeidsutvalget: Likestilling Karriere- og næringsliv

9 Informasjon og kontakt med det øvrige studentdemokratiet For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 30 Imot: 11 Avholdende: 13 Dissens 1: 7.4 -Terje Petter Leiros, Kine Johansen For: 17, 10, 5, 2, 1, 6, 8, 11, 12, 13 Imot: 15, 14, 30, 7 Endringsforslag: 9.2 Stryke siste setning i «Dersom det fortsatt er stemmelikhet innvilges AU én stemme som helhet» og endre det til: «Dersom det fortsatt er stemmelikhet er det innstillingen som går gjennom» - Sosialdekomkratiske studenter. For: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 Imot: 17, 5, 10 Avholdende: 30, 8 Endringsforslag: 9.3 SP skal avvikle 1 av sine møter per år hos lokaler utenfor Tromsø, hvis finanssituasjonen tillater det. Sebastian Bantow For: 14, 30, 13, 7, 12 Imot: 17, 15, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 Ikke vedtatt! Endringsforslag: 9.3 Det avholdes minst et møte eller studentkonferanse utenfor Tromsø hvis finanssituasjonen tillater det. - Kine Johansen For: 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 30 Avholdende: 13, 1, 8

10 Endringsforslag: 9.4 «Avgitte stemmer» endres til «Godkjente stemmer for eller mot» - Håvar U H. For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Dissens 1: 10 -Terje Petter, Kine For: 11, 12 Imot: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 30 Ikke vedtatt! Dissens 2: 10 -Terje Petter, Kine, Kolbjørn, Odin For: 13, 1, 10, 6, 11, 12 Imot: 17, 15, 14, 30, 5, 2, 7, 8 Ikke vedtatt! Pause fra til Dissens: 13 -Terje Petter, Marianne For: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Imot: 30, 8 Endringsforslag: 14.4 Tillegg: Trer i kraft 15.mai 2013for det påtroppende SP. Det nåværende reglementet gjelder ut perioden ( ). Håvar U. H. For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Avholdende: 10

11 Pause fra til Diskusjon av endringsforslagene ble gjort før pausen, Votering ble gjort etter pausen. Endringsforslag: For å unngå misforståelser og diskusjoner om semantikk bør samtlige formuleringer som beskriver majoriteten erstattes med absolutte tall. Etc Avstemming om vi skal realitetsbehandle Bernhard sitt forslag: For: 8, 11 Imot: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17 Avholdende: 13, 30 Ikke vedtatt! Avstemming over helheten: For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Debatt om hvordan Studentparlamentene nå skal enes om de endringene som nå er vedtatt. Forslag 1: Leder og nestleder får mandat til å utforme helhetlig forslag til vedtak sammen med «SPiF». Det endringsforslaget som leder og nestleder (sammen med «SPiF») kommer frem til legges fram for det fusjonerte parlamentet. Endringsforslagene som legges frem skal bare omfatte de omdiskuterte punktene. Angående regler for konstituerende møte, må dette behandles på konstituerende møte. -Maria, Terje Petter, Kine Forslag 2: AU jobber for at de vedtatte vedtektene blir akseptert av studentlederne av SPiF. E. L. J. For forslag 1: 11, 12, 5 For forslag 2: 1, 2, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 30 Avholdende: 10 Forslag 2 vedtatt! Orientering fra Leder: Se tekst. Beklager at årsmelding ikke er klar enda. Den vil bli utsendt så fort som mulig. Arbeider med å få til fornybardagen, karrieresenteret har vært veldig behjelpelig. Vi kan gå i borgertoget sammen med samfunnet, håper mange stiller opp. Sommerfesten er 23.mai. Kine takker for seg, i og med at dette er siste orienteringen hennes som leder for SP. Sophia Løksa forlater møtet Sak Tilbakeføring av midler fra NSO (15 min)

12 På Landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon (NSO) i 2012 ble det fattet et vedtak om at deler av den innbetalte medlemskontingenten skulle tilbakeføres til studentsamskipnadene til medlemslagene. I vårt tilfelle er det snakk om ,- (åtti tusen kroner). Vi i Arbeidsutvalget oppfordrer Studentparlamentet i Tromsø om å fremme et forslag ovenfor Studentsamskipnaden i Tromsø om hva disse midlene skal brukes til. Vår idemyldring har resultert i følgende forslag: - Direkteoverføring til semesteravgiftmidlene. - Avsette ,- til en pott studentorganisasjonene kan søke på for tiltak som retter seg mot studenter med barn. - Avsette ,- for å sende 3 av studentparlamentets medlemmer til Univeritetet i Arkangelsk i trå med AUs arbeidsprogram. - Midler til studietur til Berkley. - Sette opp en ekstra buss i tråd med tidligere vedtak i Studentparlamentet 2012/ Darklightutstyret til det nå nedlagte Darklight Tromsø til utleie og bruk av stud.org.-er (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Legges frem uten forslag til vedtak da det er opp til SP og SiTo hva pengene brukes til. «SP kjøper DarkLightutstyr for ,-» Håvar U H, Marius Hansen, Ole Martin E Nilsen. For: 17, 30, 13, 5, 1, 6, 7, 11, 12 Imot: 15, 14, 2, 8 Vedtatt. Alle andre forslag faller som konsekvens. «30 000,- Arkangelsk, ,- til DarkLight» - Sebastian Bantow «25 000,- studenter m. barn (se saken)» - Bernhard «Arkhangelsk (se saken)» - Bernhard «Berkeley (se saken)» - Bernhard «Invester 2000,- i sommerfesten og overfører resten til investeringsfondet» - E. L. J. «Studietur til Oslo en langhelg» - Daniel Hermansen.

13 Sak Forlengelse av verv til SiTo-styret (5 min) Totalt har man fire studentrepresentanter i SiTo-styret med personlige vararepresentanter og disse velges for ulike perioder. Ingrid Bruun og Mailinn Friis ble valgt som studentrepresentanter ved fjorårets konstituerende møte i Studentparlamentet og disse plassene skal i teorien fylles igjen ved førstkommende konstituering. Det er ytret ønske fra Ingrid Bruun, som styreleder, og fra SiTo om at Ingrid Bruun skal få sitte som styreleder ut 2013 på grunn av fusjonsprosessen som pågår. For at dette skal være mulig må Studentparlamentet vedta å forlenge Ingrid Bruuns studentrepresentantverv til SiTo-styret til (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Studentrepresentant Ingrid Bruun sitt verv i SiTo-styret forlenges med dette til slik at hun har mulighet til å fortsette å sitte som styreleder gjennom fusjonsprosessen med HiF. Endringsforslag: «Parlamentet ønsker å følge de demokratiske prosessene og oppfordrer derfor kandidaten til å stille til vanlig valg» - E. L. J. For instilling: ingen For endringsforslag 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt. Sak Organization guide (1 min) Velferdskomiteen har utarbeidet en engelsk versjon av den lille organisasjon guiden. Dette fordi det er naturlig at denne typen informasjon også foreligger på engelsk, slik at også internasjonale studenter kan nyttiggjøre seg av den. Den engelske versjonen vil bli trykket opp og utplassert sammen med den norske versjonen, utenfor Arbeidsutvalget sitt kontor. I år har det vært en økning når det gjelder oppretting av studentorganisasjoner blant internasjonale studenter og velferdsansvarlig har fått en del forespørsler om rådgivning angående oppstart av studentorganisasjoner. Det ble derfor tatt tak i dette i velferdskomiteen og nå foreligger denne typen informasjon om oppstart av studentorganisasjon også på engelsk. Studentparlamentet anser seg orientert. Sak Søknad om ekstra midler til produsering av Finnmarksutgave IM Student (1 min) Til semesterstart 2012 ble magasinet IM Student lansert av studentene i regi av studentavisa Utropia og med støtte av Studentparlamentet i Tromsø. Det er nå et ønske om at å tilrettelegge for en egen utgave til studentene i Finnmark. Tanken er at det skal være en del substansiell likhet innholdsmessig i magasinet, bare at man fremmer Finnmark som studiested og informasjon som er relevant for tilhørende studenter. (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Studentparlamentet anser seg orientert.

14 Sak Søknad om såkornmidler til Utropia (1 min) For utvidelse av studentavisa vil det komme ekstrakostnader, som ikke er tatt høyde for i årets tildeling av semesteravgiftsmidler fra Studentparlamentet. Det vil være nødvendig med midler til nye stativ, kontorutstyr, ekstra distribusjonskostnader, lønnsmidler og reisekostnader i oppstartfasen, som følge av en slik utvidelse. Det søkes derfor om såkorn midler på til sammen kr ,- for å kunne utvide studentavisa og inkludere studentene i Finnmark, samt studentavis som velferdstilbud også i Finnmark. Håper på positivt svar på søknaden om såkorn midler! (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Studentparlamentet anser seg orientert. Sak Søknad Fagråd for sosiologi (10 min) Det er nylig opprettet en studentorganisasjon for sosiologistudenter ved Universitetet i Tromsø med den hensikt å fremme et sosialt og faglig miljø på sosiologistudiet. Dette er noe flere har gitt uttrykk for at har manglet i Tromsø. Fagrådet vil fungere som talerør mellom studenter, instituttet og sosiologforeningen i tillegg til å være arrangør av og initiativtaker til sosiale arrangement med faglig relevant innhold. Med dette håper de å skape grobunn for større faglig interesse og sosialt samhold blant sosiologistudenter på bachelor- og masternivå. I en forlengelse av dette håper de at det kan føre til at flere ønsker å gå videre til samfunnsvitenskapelige mastergradsprogram ved UiT. For å gjennomføre deres målsettinger i det nyopprettede fagrådet, og gjøre organisasjonen synlig og etablert, er de avhengige av økonomiske ressurser. De søker herved om oppstartsmidler til nevnte formål fra studentparlamentet ved UiT Studentparlamentet støtter linjeforeningen Fagråd for sosiologi med kr i oppstartstøtte. For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt. Sak Søknad HHT-dagen (3 min) HHT-dagen er en karrieredag ved Handelshøyskolen i Tromsø (HHT). Den ble arrangert for første gang i 2010, og i år går den inn i sitt fjerde år. Arrangementet fungerer som et supplement for Arbeidslivsdagen ved Universitetet, da det er rettet direkte mot økonomistudentene som har vokst seg til å bli den største studentgruppen ved UiT. HHT-dagen er et initiativ av studenter ved HHT, og arrangeres av en prosjektgruppe sammensatt av studenter fra skolen.

15 Formålet er å skape en arena hvor næringslivet og studentene ved Handelshøgskolen i Tromsø kan møtes. En slik arena vil være til fordel for næringslivet, studentene og Handelshøgskolen i Tromsø. Etter fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø ble Handelshøgskolen dannet som en del av Universitetet i Tromsø. Dette har ført til mange flere studenter innenfor økonomi, markedsføring og ledelse. Etter Handelshøgskolen i Tromsø ble opprettet har det også blitt etablert nye studier og sterkere fagkompetanse innenfor de nevnte fagområdene. Dette er noe HHT-dagen ønsker å formidle til næringslivet i Tromsø, og som de også mener vil gagne studentene ved Handelshøgskolen i Tromsø. En karrieredag for studentene ved Handelshøgskolen i Tromsø vil hjelpe studentene med å se relevante utfall av deres utdannelse, og vil gi studentene en arena til å lære å kjenne yrkeslivet. Studentparlamentet støtter HHT-dagen med kr i arrangementstøtte For: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Avholdende: 30, 8 Sak Søknad om oppstartstøtte Psybert (min) Psybert er en linjeforening for alle studentene ved bachelor- og masterprogrammet i psykologi på Universitetet i Tromsø. Denne organisasjonen ble stiftet den 29. januar Det søkes om oppstartstøtte på kr Bakgrunnen for opprettelsen av organisasjonen er at mange studenter ikke føler tilhørighet til psykologifaget. Dette gjelder spesielt for bachelorstudentene som er fragmenterte over mange ulike enkeltemner uten noen form for fast klassestruktur eller kulltilhørighet. For å skape en følelse av samhold på tvers av emnene ønsker Psybert å arrangere sosiale og faglige aktiviteter for psykologistudentene. Psybert skal også ta ansvar for studentene gjennom å være behjelpelig med å øke kvaliteten på studiet gjennom to priser. Undervisningsprisen ved IPS, som for førstegang ble utdelt i år på initiativ av en av våre stiftere, og Georg Mendel Prisen. Studentparlamentet støtter linjeforeningen Psybert med kr i oppstartstøtte For: 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 30 Avholdende: 13, 8 Sak Søknad Subdue the nation campus ministry (10 min)

16 Subdue the Nation Campus Ministry er en kristen studentorganisasjon som søker om økonomisk støtte hos Studentparlamentet. Organisasjonen ønsker å holde sosiale begivenheter for kristne studenter. Studentparlamentet støtter Subdue the Nation Campus Ministry med kr i oppstartstøtte For: 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Imot: 7, 30, 8 Avholdende: 1 Sak FutureLab (3 min) FutureLab er "en oase for teknologibasert læring og et prosjekt i regi av IT-avdelingen med målsetning om å etablere et laboratorium for teknologibasert læring og samhandling. Laboratoriet skal være i konstant endring og målet er at de funksjoner og løsninger som vi kommer fram til skal kunne etableres i større skala i undervisningsrom og arenaer på resten av campus. (For mer utfyllende beskrivelse av saken: les sakspapirer) Studentparlamentet ønsker å støtte en fortsettelse av prosjektet FutureLab etter endt prøveprosjekttid. Det er også ønskelig fra studentenes side at Universitetet i Tromsø ser på muligheten for å videreføre FutureLab og at prosjektet utvides, og samtidig blir tilgjengelig slik at flere studenter kan benytte seg av flere slike teknologibaserte rom. FutureLab bidrar til å øke programvare-kompetanse, som er relevant for studenter både i studiesammenheng og vil kunne gjøre studenter mer attraktiv i arbeidslivsammenheng når det gjelder økt kompetanse innenfor teknologi. I tillegg har vi sett at gruppearbeid blir vanligere på universitetet, og studenter trenger rom som er tilpasset slik aktivitet For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Sak Reglementsendring (3 min) Kontroll- og organisasjonskomiteen vedtok i møte forslag til endringer i Reglement for tildeling av støtte. Forslagene ble oversendt Arbeidsutvalget og legges her frem til behandling i Studentparlamentet. Komiteen foreslår at 3 første ledd endres til:

17 "Linjeforeninger, arrangementsstøtte til linjeforeninger, og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet..." Hensikten med forslaget er å klargjøre hvilket ansvar Studentparlamentet og studentutvalgene skal ha knyttet til linjeforeninger. Slik det er i dag kan bruken av ordene "linjeforeninger og tilsvarende" tolkes slik at alle midler som måtte gå til slike foreninger skal avvises av Studentparlamentet og fordeles gjennom studentutvalgene. Komiteen vil med forslaget sikre at både drifts- og arrangementsstøtte i fremtiden skal fordeles gjennom studentutvalgene, men at oppstartsstøtte skal fordeles gjennom Studentparlamentet og/eller Arbeidsutvalget. Kontroll- og organisasjonskomiteen innstiller til Studentparlamentet å fatte følgende vedtak: Reglement for tildeling av støtte 3 fjerde ledd endres til: "Støtteberettiget er ikke: - Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved Universitetet i Tromsø - Reisestøtte i noen form. - Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner. - Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar. - Linjeforeninger, arrangementsstøtte til linjeforeninger, og tilsvarende med tydelig fakultetstilhørighet, da disse skal behandles av vedkommende Studentutvalg." Avstemming utsettelse: For: 14, 7, 8, 11, 12 Imot: 1, 2, 5, 6, 13, 15, 17, 30 Ikke vedtatt! Avstemming over forslaget: For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 30 Imot: 17 Sak sommerfullmakt (3 min) På bakgrunn av at det ikke avholdes noen studentparlamentsmøter i juni og/eller juli, er det nødvendig at SP gir AU myndighet i denne perioden til å foreta eventuelle beslutninger som normalt sett skulle vært sanksjonert av sp. Sommerfullmakten er ikke som å forstå som en blankofullmakt til Arbeidsutvalget, men snarere som en bemyndigelse til bruk ved særskilt behov Forslag til vedtak SP gir au myndighet til å foreta nødvendige vedtak og økonomiske disposisjoner f.o.m. 1. Juni t.o.m. Datoen for første studentparlamentsmøte høsten Eventuelle vedtak eller økonomiske

18 disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte. For: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 30 Enstemmig vedtatt! Møtet er hevet

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 210213 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 180413 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Erik Iversen Saksliste: side Innkalling og dagsorden 4 Orienteringer fra Arbeidsutvalget 4 Orientering

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 240113 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3 2. Godkjenning

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i Studentparlamentet 08.12.2016 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Ja 3 Markus J. Blaker Ja 4 Mika Gustavsen Ja 5 Neville Rabakale

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning

MØTEREFERAT. Møtedato: Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning MØTEREFERAT Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Sigurd Langseth / Bente E. Schøning Møtedato: 18.10.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, m/forfall Erlend

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref:

Saksbeh: Saksbeh:KSØ Dato: 07.05.14 Vår ref: 011.3 Deres ref: Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Øystein Haug (AFT) Tina Maria Skaar(AFT) Gjermund Hansen Eggen(AFT) Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) FO Ole

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Vedtekter. Alle studenter ved det nevnte studiet kan melde seg inn som medlem i AquariÅs. Disse kan også stille til valg når det er styrevalg.

Vedtekter. Alle studenter ved det nevnte studiet kan melde seg inn som medlem i AquariÅs. Disse kan også stille til valg når det er styrevalg. Vedtekter 1.1 En uavhengig linjeforening AquariÅs skal være en linjeforening som er driftsmessig og politisk uavhengig av Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Alle administrative vedtak bestemmes

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Studentparlamentsmøte

Studentparlamentsmøte Studentparlamentsmøte 27.09.11 Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen, ja Halvard Bøe Hinnaland, ja Kristian Støback Wilhelmsen, ja Tor Johan Norheim, ja

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer