Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1"

Transkript

1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari R. Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir Ajnadzic Ja 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Ja 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Ja 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Ja 8 Mathias Olsen Emil Ellefsen 9 Kristian Johansen Ja 10 Tonje K. Sandnes Ja 11 Marie H. Finnestad Ja 12 Ingrid Skjelmo Ja 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Jonas B. Johnsen 15 Ludvig M. Kristoffersen Ja 16 Finnmarksfakultetet Christoffer Sommerstad Ja 17 HSL Hilde Larsen Ja 18 NT-fak Jonas Toennis Ja 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Henrik Rohde 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Amalie Knutsen 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Ja 22 Kunstfak Jens Solbakken 23 ISU Fartun Hussein Alexey Adikov 24 SSSR Saia Stueng Ja 25 Møtet satt med 25/25 stemmeberettigede 1

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag fra delegat 7: flytt sak til og med sak før orienteringssakene Forslaget falt Forslag fra delegat 25: Før taleliste på storskjerm Forslaget falt Forslag fra delegat 10: Flytt sak først av vedtakssakene Forslaget får flertall Dagsorden vedtatt med endring som kom frem under behandlingen Delegat 25 ønsker ikke å vedta dagsordenen Vedtatt dagsorden Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 Godkjenning av referater... 3 Orienteringer:... 3 Sak 17/1415 Diskusjonssak: struktur Nord-Norge... 3 Sak 01/1415 Arbeidsprogram... 3 Sak 02/1415 Semesteravgift og StudentUKA... 8 Sak 03/ Budsjett for 2014/ Sak 04/ Møteplan for høsten Sak 05/1415 Valg til Semesteravgiftskomiteen... 9 Sak 06/1414 Valg til Læringsmiljøutvalget... 9 Sak 07/1415 Valg til RESULT... 9 Sak 08/1415 Valg til Senter for samiske studier Sak 09/1415 Valg til bibliotekstyret Sak 10/ Valg til museumsstyret Sak 11/ Valg til forskningsstrategisk utvalg Sak 12/ Valg til utdanningsstrategisk utvalg Sak 13/ Valg til skikkethetsnemnda Sak 14/1415 Valg til til universitetets priskomité Sak 15/ Valg til brukerrådet for kantinene Sak 16/ Valg til samarbeiedsgruppa til studier med støtte Sak 19/ Valg av leder av miljøkomiteen Sak 18/ Parkering Campus Tromsø UiT Norges arktiske universitet

3 Godkjenning av referater Referat fra møte i studentparlamentet Referatet er godkjent Orienteringer: - Leders orientering (se skriftlig orientering) - Nestleders orientering (se skriftlig orientering) - Velferdsansvarlig (se skriftlig orientering) - Internasjonalt ansvarlig (se skriftlig orientering) - Utdanningspolitisk ansvarlig (se skriftlig orientering) - Vedrørende sommerfullmakten (se skriftlig orientering) - Universitetsstyret (se skriftlig orientering) - SiTo-styret (se skriftlig orientering) - Studenthuset driv (se skriftlig orientering) - Orientering om regnskap 2013/2014 (se skriftlig orientering) Parlamentet anser seg orientert Permisjonssøknader: Kari Eie søker permisjon fra klokken 19:35 Thomas Birkeland søker permisjon fra klokken 20:30 Amallie Knutsen søker permisjon fra 20:30 For: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Mot: 7, 19 Permisjoner vedtatt Sak 17/1415 Diskusjonssak: struktur Nord-Norge Parlamentet diskuterer «Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren». Parlamentet forutsetter at innspillene i saken tas med i studentrepresentantenes videre arbeid. Sak 01/1415 Arbeidsprogram Før votering i saken ble strek først satt, så opphevet. Som et resultat av at strek ble opphevet, ble endringsforslag fra Kari Eie til forslag 1 fremmet. Forslag 1 (fra SSL): Endre setning 28 til: Gjennom NSOs LS-representant skal vi satse på ny retorikk rundt pressområdene. Arbeidsutvalget skal sette fram et krav at UiT Norges arktiske universitet anses som et pressområde for NSO. Konsekvensen av at kravet ikke tas til følge vil være at UiT melder seg ut av NSO. Endringsforslag til forslag 1 fra Kari Eie: Endre siste setning til Konsekvensen av at kravet ikke tas til følge vil være at Uit revurderer medlemsskapet i NSO Det voteres først over forslaget bortsett fra siste setning. Forslaget får flertall. Votering over endringsforslag fra Kari Eie: Opprinnelig forslag: 17, 7, 5, 25, 24, 19, 3, 4 Endring Kari Eie: 22, 1, 18, 20, 23, 1, 21, 9, 14, 8, 11, 10, 12, 13, 16, 15 3

4 Forslaget med endring fra Kari Eie har fått flertall Forslag 2 (fra SSL): erstatt setning 35: Leder skal jobbe med profilering av Studentparlamentets arbeid og haoversikt over oppgavene til medlemmene i Arbeidsutvalget. For:7, 6, 5, 25, 24, 19, 3, 4, 17 Mot: 22, 1, 18, 21, 1, 9, 14, 8, 11, 19, 12, 13, 16, 15 Forslag 3 (fra SSL): Ny setning 42: Leder skal være til stede på årsmøtet til Studentsamfunnet Driv. For:3, 4, 20, 25, 17, 24, 7, 6, 16, 15, 5 Mot: 22, 18, 21, 1, 8, 9, 14, 11, 10, 12, 13, 23 Avholdende: 19 Forslag 4 (fra SSL): Ny setning 43: Leder skal delta på minst to arrangementer i regi av StudentUKA. Om leder ikke har mulighet til å være tilstede, skal han sende vara fra Arbeidsutvalget. For: 7, 6, 5, 3, 4, 25, 17 Mot: 11, 10, 12, 14, 9, 14, 8, 16, 15, 1, 21, 22, 18, 20, 23 Avholdende:24, 19 Forslag 5 (fra SSL): Som en del av AU sitt ønske om å være synlig ovenfor studendene skal leder ha stand en gang i måneden på campus. For:3, 4, 17, 7, 6, 5, 25, 24, 19 Mot: 11, 10, 12, 13, 9, 14, 8, 16, 15, 1, 21, 22, 18, 20, 23 Avholdende: Forslag 6 (fra SSL): Endring av setning 47: Nestleder skal motivere og oppfordre til aktivitet på campusene, i første omgang gjelde Tromsø og Alta. Dette skal gjøres ved å legge til rette for opprettelse av studentorganisasjoner i Alta og oppfordre allerede eksisterende organisasjoner i Tromsø til å starte opp lokallag i Alta. For: 7, 6, 24, 24 Mot: 11, 10, 12,13, 5, 9, 14, 8, 16, 15, 1, 22, 21, 18, 20, 23, 3, 4, 17 Avholdende: 19 Forslag 7 (fra SSL): Endring av setning 58: Nestleder skal følge opp studentutvalgene og legge til rette for at de fårkontakt med sine studenter i Alta. Nestleder skal også delta på SuperSU-møtene. 4

5 For: 7, 6,5 15, Mot: 11, 10, 12, 13, 16, 15, 9, 14, 8, 1, 21, 22, 18, 20, 23, 3, 4, 17 Avholdende 24 Forslag 8 (fra SSL): Ny setning 44 før Nestleders oppgaver rundt det organisatoriske : Nestleder skal ha månedlige møter med de øvrige studentdemokratiene i Norge, og utveksle erfaringer og motivasjon. Det skal også legges tilrette for minst to samlinger i løpet av året. For:7, 6, 25 Mot: 11, 10, 12, 13, 5, 9, 14, 8, 16, 15, 1, 21, 22, 18, 20, 23, 3, 4, 17 Avholdende: 9, 24 Forslag 9 (fra SSL): I tillegg etter setning 56: Nestleder har ansvar for å lage plakater som promoterer Studentparlamentets verv. For:7, 19, 5 Mot: 11, 10, 12, 13, 6, 9, 14, 8, 16, 15, 1, 21, 25, 22, 18, 20, 24, 3, 4, 17 Avholdende: 24. Forslag 10 (fra SSL): Ny setning 60: Nestleder være tilstede på SuperSU møtene. I løpet av året skal nestleder fungere som ressursperson for Studentutvalgene. Nestleder har et særskilt ansvar for å hjelpe de SU ene som er mindre velfungerende. For: 7, 6, 5, 25, 19 Mot: 11, 10, 12, 13, 16, 15, 99, 14, 8, 1, 22, 18, 20, 3, 4, 17 Avholdende:21, 23, 24 Forslag 11 (fra SSL): Ny setning 68: Videre skal AU også arbeide med Fornybardagen. For: 7, 6, 5, 24, 20, 24, Mot: 11, 190, 12, 13, 16, 15, 8, 14, 9, 1, 21, 19, 23, 18, 22, 3, 4, 17 Avholdende: Forslag 12 (fra SSL): Endring setning 94: Innenfor feltet til utdanningspolitisk ansvarlig er hovedsatsningen digitalisering av eksamen og undervisning. Videre at kandidatene skal få tilbakemelding på eksamen, samt at studentene skal få gi tilbakemelding i løpet av seminar og forelesningsundervisningen på papir. For: 7, 6, 5, 3, 4, 17 Mot: 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,24,25 Avholdende:19 5

6 Forslag 13 (fra SSL): Endring setning 102: Digital eksamen skal forsatt være et satningsområde for AU. Imidlertid... For: 11, 7, 6, 5, 24, 1, 21 Mot: De andre Avholdende: 19, 24 Forslag 14( fra SSL): Ny setning 120: Utdanningspolitisk ansvarlig har ansvar for å drive en kampanje som skal informere studentene om sine muligheter for å få begrunnelse og klage på eksamen. For: 7, 6, 5, 25, 24, 19, 2, 4, 17 Mot: 1,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23 Avholdende: Forslag 15 (fra SSL): Nytt avsnitt 121: Utdanningspolitisk ansvarlig skal arbeide for at sensorer blir tilgjengelig på telefon til faste tidspunkt for kommentar og veiledning etter karakter er satt etter modell fra Juridisk fakultet For: 11, 7, 6, 5, 25, 19, 1, 21, 18, 20, 3, 4 Mot: 16, 15, 10, Avholdende:22, 9, 8, 23, 24 Forslag 16 (fra SSL): Ny setning 120: (Dersom ovenstående går gjennom legges denne inn i samme avsnitt) AU skal arbeide for at det ved starten av semesteret holdes innlegg om hvordan en driver en kolllokviegruppe. For: 7, 6, 5, 25 Mot: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24 Avholdende: 19 Forslag 17 (fra SSL): [Forslaget er et primærforslag. Dersom forslag 17 ikke vedtas, ønskes sekunderforslag (forslag 18) behandlet] stryke For: 7, 6, 4, 16, 15, 1 Mot: 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,25 Avholdende:24 6

7 Forslag 18 (fra SSL): endre setning 146 til: Arbeidsutvalget vil jobbe for at private aktører skal bygge flere boliger i Tromsø, slik at studentene ikke må konkurrere mot f.eks barnefamilier. [Begrunnelse. sosialistisk studentlag anerkjenner det faktum at det ikke er noe som heter private studentboliger, dette er retorikk fremmet for at private investorer for å få gjennom prosjekter som ellers ikke ville vært godkjent. Det finnes ingen garanti for at private boliger bygget spesielt for studenteter i fremtiden blir leid ut til studenter.] For: 7, 6, 5, 16, 15, 25, 1 Mot: Avholdende: ingen Forslag 19 (fra SSL): legge til nytt avsnitt etter linje 150: AU skal gjenta folkemøtet med tema boligpolitikk for å sette fokus på mangelen på boenheter i Tromsø. Det er viktig å få frem at det ikke bare er studenter som blir rammet av boligkrisa. For: 7, 6, 5, 16, 15, 24, 20, 23, 24, 25, 19 Mot: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,22 Avholdende: Forslag 20 (fra SSL): linje 151 ny setning: Arbeidsutvalget skal jobbe for å flere lesesalsplasser i vanlig arbeidstid For: 7, 6, 5, 16, 15, 25, 19 Mot: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,17,18,20,21,22,25 Avholdende: 23, 24 Forslag 21 (fra SSL): legge til etter 164: Arbeidsutvalget skal drive en kampanje for å øke fokus på psykisk helse blant studentene. Arbeidsutvalget skal ta intiativ til å opprette eksamenstrøsting (vaffelutdeling, kaffe og frukt m.m) i eksamensperioden. De skal også jobbe for organisert eksamensøving før muntlig eksamen. For: 7, 6, 5, 25 Mot: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23 Avholdende: 24, 19 Forslag 22 (fra SSL): legge til nytt avsnitt etter setning 169: AU har et ønske om å få til et bredere kantinetilbud. Varm vegetarmat minst tre ganger i uken er målet. Arbeidsutvalget vil ha et halaltilbud i kantinene. For: 3, 4, 17, 7, 6, 5, 25, 24, 19, 20 Mot: 11, 10, 12, 14, 16, 165, 9, 14, 8, 1, 21, 22, 18 7

8 Forslag 23 (fra SSL): legge til nytt avsnitt 169: AU skal utforske muligheten for månedskort inn i studentbeviset. For: 7, 6, 5, 16, 15, 25, 24, 19 Mot: Avholdende: Forslag 24 (fra SSL): Språkendring: Begrepet utenlandske studenter byttes ut med det mer konkrete internasjonale studenter Forslaget er enstemmig vedtatt Forslag 25 (fra Kari Eie): Bytte ut vil til skal i linje 157 For: 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,25 Mot: 9, 20, 23, 5 avholdende: 7 Forslaget har fått flertall Forslag 26 (fra Kari Eie): Endre «jeg» på linje 242 og 254 (og andre dersom det finnes) til «AU» For: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 Mot: 25 Avholdende: 20, 7, 5 Forslag 27 (Fra AU): Stryk alt etter komma, linje For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22 Mot: Avholdende: 23, 24, 25, 19 Forslaget har fått flertall Delegat 2 gikk 19:34 24 stemmeberettigete igjen Vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med endring 1, 24 og 25 For: 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24 Mot: 25, 19 Avholdende: 7 Permisjonssøknad Asmir Ajnadzic søker permisjon fra 2100 Permisjon innvilget mot stemmene til 7 og 19 Sak 02/1415 Semesteravgift og StudentUKA [Ida Morgenstierne fra StudentUKA får talerett] 8

9 Vedtak: Listen over organisasjoner i 4.1. utvides med å tilføre StudentUKA. Vedtaket er enstemmig Sak 03/ Budsjett for 2014/2014 Vedtak: Budsjettet vedtas slik det foreligger Vedtaket er enstemmig Sak 04/ Møteplan for høsten 2014 Endringsforslag fra Jens Solbakken, kunstfak: Møte 1. oktober flyttes til 8. oktober For: 11, 7, 6, 5, 3, 4, 17, 25, 19, 24, 23, 1, 18 Mot: 22, 9, 12, 13, 16 Avholdende: 21, 10, 8, 20, 15 Vedtak: Møteplanen vedtas med endring av dato fra 1. til 8. oktober Vedtaket er enstemmig 21 går 20:30 (22 stemmeberettigede igjen) Sak 05/1415 Valg til Semesteravgiftskomiteen Emil Ellefsen Chris Stokvik Mathias Kjerstad Endré Wenz Vara: Kristan Wangsfjord Reidun Heggen Foreslåtte kandidater velges ved akklamasjon Sak 06/1414 Valg til Læringsmiljøutvalget Ida Sandvik Knudsen Ruben Alan Michael Doornebal Vara: Jonas B. Johnsen Reidun Heggen Foreslåtte kandidater velges ved akklamasjon Sak 07/1415 Valg til RESULT Ida Sandvik Knudsen Ole Martin Nilsen 9

10 Anders Lind Vedtak: Anders Lind og Ida Sandvik Knudsen velges til RESULT-styret. Valgkomiteen og AU får fullmakt til å finne varaer. Sak 08/1415 Valg til Senter for samiske studier Saia Stueng Vedtak: Saia Stueng velges ved akklamasjon. Representantene fra Finnmark får sammen med valgkomiteen fullmakt til å finne vara. Delegat 8 går klokken 20:56 21 stemmeberettigete igjen Sak 09/1415 Valg til bibliotekstyret Fosia Eshetu Marte Moldnes Oliver Mizero Kristian Wangsfjord Vedtak: Oliver Mizero og Fosia Eshetu velges til UB-styret. Valgkomiteen og AU får fullmakt til å finne vara. 21:00 Delegat 4 går. 20 stemmeberettigede igjen. Sak 10/ Valg til museumsstyret Fosia Eshetu Peder Gotch Landsverk Daniel Hermansen Magnus B. Andersson Vedtak: Peder G. Landsverk og Daniel Hermansen velges til TMU-styret. Valgkomiteen og AU får fullmakt til å finne vara. Sak 11/ Valg til forskningsstrategisk utvalg Øyvind Dammerud Innmeldte kanditdater til varaplass: Ruben Alan Michael Doornebal Foreslåtte kandidater velges ved akklamasjon Sak 12/ Valg til utdanningsstrategisk utvalg Ida Sandvik Knudsen Christopher Diego Jakobsen Oda K. Berntzen Lise S. Fandin 10

11 Vedtak: Ida Sandvik Knudsen og Lise S. Fandin velges som faste representanter. Oda Berntzen og Christopher D. Jakobsen velges som vara. Sak 13/ Valg til skikkethetsnemnda Uma R. Østli Ane B. Jonas Mariell Apeland Vedtak: Mariell Apeland og Uma Østli velges som faste representanter. Ane B. Jonas velges som 1. vara, valgkomiteen får fullmakt til å oppnevne en til Sak 14/1415 Valg til til universitetets priskomité Daniel Hermansen Saia Stueng Christoffer Sommerstad Vedtak: Daniel Hermansen og Saia Stueng velges som representanter til universitetets priskomité. Valgkomiteen får fullmakt til å oppnevne vararepresentanter. Sak 15/ Valg til brukerrådet for kantinene Oliver Mizero Ole Martin E. Nilsen Lars H. Ringvold Christopher Diego Jakobsen (vara) Vedtak: Oliver Mizero og Lars H. Ringvold velges til brukerrådet for kantinene. Christopher D. Jakobsen og Ole Martin Nilsen velges som vara. Øyvind Dammerud foreslår å åpne dagsordenen for å ta inn sak om valg av leder til miljøkomiteen. Dagsorden åpnes mot stemmene til 3 og 17. Valg til leder av miljøkomiteen gis saksnummer 19/1415. Sak 16/ Valg til samarbeiedsgruppa til studier med støtte Jan Hegstad Innmeldte kandidater til varaplass: Oliver Mizero Kandidatene velges ved akklamasjon Sak 19/ Valg av leder av miljøkomiteen Ina Guttulsrød Kandidaten velges ved akklamasjon Sak 18/ Parkering Campus Tromsø UiT Norges arktiske universitet Forslag 1 (fra Moderat Liste): Studentparlamentet mener at det ikke skal vedtas parkeringsavgift ved UiT Norges arktiske universitet 11

12 Endringsforslag til forslag 1 fra AU: «for studenter» tilføyes etter parkeringsavgift. Det voteres over om endringsforslag til forslag 1 skal tas inn For: 3, 17, 6, 7, 10, 16, 16, 19, 24, 22 Mot: 9, 20, 25, 5 Avholdende: 11, 23, 14, 18 Forslag 2 (fra Moderat Liste): Studentparlamentet foreslår at: Parkeringsavgiften deles i to forskjellige avgiftsklasser. En for ansatte og en for studenter, men mulighet for halvårlig (semester) eller helårlig (2 semestre) betaling av parkeringsavgiften. Parkeringsavgiften blir brukt på lik linje som ved bomstasjoner, det vil si at avgiften blir brukt utelukkende til bygging og vedligehold av parkeringshus og øvrig infrastruktur tilknyttet UiT. Endringsforslag til forslag 2 fra Saia Stueng: Og at campusene i Finnmark holder parkeringsavgiftene som de er. Moderat liste velger å trekke forslag 1 og 2 før Forslag 1 med endring voteres over. Eneste gjenstående forslag er da: Forslag 3 (Fra Jonas B. Johnsen): Studentparlamentet vil påpeke at mange studenter er avhengige av bil som følge av sin livssituasjon. SP ønsker derfor primært flere parkeringsplasser. SP er imot parkeringsavgift, men dersom det innføres må det være en lav årlig/halvårlig avgift som gir garanti for parkeringsplass for studenter. Vedtak: Forslag 3 vedtas Mot: 20, 25, 3, 17 Avholdende: 23, 7 Møtet hevet klokken 22:24 12

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i Studentparlamentet 08.12.2016 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Ja 3 Markus J. Blaker Ja 4 Mika Gustavsen Ja 5 Neville Rabakale

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet 29.01.14 klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet

Referat fra møte i Studentparlamentet Referat fra møte i Studentparlamentet 02.09.2017 Tilstede: Liste/fakultet/tilhørighet Navn Tilst Vara 1 Sosialdemokratene Stine Marie Høgden Ja Silja Wara 2 Sosialdemokratene Andrea Jørstad Thoresen Ja

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 06.09.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 27.11..14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.12.14 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 27.08.2014 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, Hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Årsmøteprotokoll 9. februar 2013 LLH Troms Sted: Hansens spisebord, Storgata 89, Tromsø Tid: 9. februar 2013, klokken 18:00 Årsmøtet startet kl 1820 Leder Jan Ove Agledahl ønsket velkommen til årsmøtet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Møte i Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet

Møte i Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet Møte i Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet 10.09.2016 Referat ved Sonja Ulriksen og Maria Nygård Opprop Liste Representant Tilstede Vara 1 Grønn liste Aurora Meland Ja 2 Grønn liste Ingrid

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14. Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Til: MØTEREFERAT Studenttingsmøte 07/14 Dato: 08.05.14 - Møtetid: 17.15 - Møtested: K 5 på Gløshaugen Kopi til: Referent: Tellekorps: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører Styret NTNU

Detaljer

Møtedato: 07.10.2015 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag!

Møtedato: 07.10.2015 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! DATO: 30.09.15 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 07.10.2015 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT 06/15. Til: Arbeidsutvalget Dato: Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT 06/15 Til: Arbeidsutvalget Dato: 30.04.15 Representanter og vara Observatører Møtested: R3, Gløshaugen Kl. 17.15 Referent: Kine Nilsen Myre Kopi til: Administrasjonen SiT Konsernstyret Studentutvalg

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 25.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.03.2015 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 02.12.04 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.15 20.30 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 05/12 den 17. april 2012 kl. 17.15 avholdt på Norges handelshøyskole. VT 41/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Sebastian Flaten,

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 210213 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater.

2.1.1 Valg av møteleder Kjartan Lindøe og Simon Ingebrigtsen er foreslått som møteleder. Det finnes ingen andre kandidater. Møtet settes 13:26 Sak 1. Godkjenning av innkalling Forberedt av Marcus Sæthershagen Innkallinga godtas med merknad om for sen formell innkallelse og styret instrueres til å forbedre dette til neste korsvei.

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL Sted: Møterom. Møteleder: Martin Ellingsen. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 25. OKTOBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Martin Ellingsen Referent: Erik Iversen Saksliste: side Innkalling og dagsorden 4 Orienteringer fra Arbeidsutvalget 4 Orientering

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14. Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 12/14 Dato: 30.10.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Styrerommet 4 etg Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Atle, Kari, Vibeke, Lise, Lisa, Marius, Annika, Pål, Helene,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4.

KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. KANDUs X. ordinære generalforsamling 2008, 17. januar 2009 Sted: Konferansesalen i Mariboes gate 4. Møtet satt 13:04 Sak 1: Godkjenning av innkalling Taleliste: 2, 5, 2 Godkjent med tillagte kommentarer

Detaljer

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14

INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Vår ref: 011.0 Møtedato:10.04.14 Faste observatører Andre INNKALLING TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE 04/14 Dato: 10.04.2014 Tid: 17.00-23.00 Sted: KA-GU412 SAKSLISTE Innkalling og saksliste Referat til godkjenning

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato:

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Erik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 180413 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer