Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning av medisinske studenter s 5 B. Mastergrad-studium CIH s 5 C. Etterutdanningskurs s 6 D. Landskonferanse for BHT-personell s 6 E. Doktorgradsveiledning s 6 F. Foredrag s 7 G. Annen undervisning s 8 4. Forskning s 9 A. Publikasjonsliste s 9 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s Internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komiteer s Internasjonalt samarbeid s Mediekontakt s 21 Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 2

3 1. INNLEDNING Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Her er våre faste ansatte lokalisert, samt våre postdoktorer og stipendiater. Dette året har vi også fått en professor II tilknyttet, Tim Carter, via et samarbeid med Senter for Norsk Maritim Medisin ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Vi har også en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i Unihelse AS, med flere ansatte. I tillegg har seksjonen flere stipendiater i samarbeid med Senter for internasjonal helse. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for alle typer arbeid vi holder på med. Vårt samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling øker stadig, noe vi er veldig glade for. Dette har ført til at administrasjonen hos både Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har blitt kontaktet vedrørende muligheten for en samlokalisering av avdelingen og vår gruppe. Alle bifaller idéen, og planen er at vår gruppe skal flytte opp til avdelingen på Haukeland. Det er foreløpig ikke praktisk mulig, da det ikke er ledige rom i det aktuelle huset. Vi avventer flyttinger og rokeringer internt på Haukeland før dette kan realiseres. Det kan ta et par år. Dette året var noe svekket på bemanningssiden, da undertegnede hadde forskningspermisjon. En del ekstra arbeid falt derfor på Bråtveit, som fikk noe mer å gjøre enn vanlig. Likevel Magne Bråtveit ble dette året valgt til Årets yrkeshygieniker i Norge! Vi gratulerer og gleder oss over dette! Bergen, april 2011 Bente E. Moen Gruppeleder/professor Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2010: - Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Yrkesmedisin, Haukeland Universitetessykehus,) forskningspermisjon fra 1/1-1/8 - Professor Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Unihelse) - Professor Tim Carter (20 % stilling UiB, fra september) - Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (100 % stilling i Unihelse fra 1/7, permisjon i 50 % grunnet studier frem til ) - Spesiallege/forsker Nils Magerøy (100 % stilling i Unihelse, permisjon i 80 % av stillingen 1/3-31/12 for å være spesiallege/forsker Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. - Statistiker Valborg Baste (100 % stilling i Unihelse) - Prosjektkonsulent/sekretær Berit Larsen (100 % stilling i Unihelse fram til 1/5 da hun gikk av med alderspensjon; timelønnet siden) - Postdoktorstipendiat Jorunn Kirkeleit (100 % stilling i Helse & Rehabilitering, fødselspermisjon ) - Postdoktorstipendiat Kjersti Alsaker (60 % stilling i Helse & Rehabilitering) - Postdoktorstipendiat Hilde Gundersen (100 % stilling i NFR) - Universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken (100 %) - Stipendiat Zeyede Zeleke (Quota-stipend) - Mastergradstudent Gloria Sakwari (NUFU) - Mastergradstudent Alexander Tunga (NUFU) - Professor Kjell Hansson Mild (prosjekttilknyttet) - Forsker Gunnhild Oftedal (prosjekttilknyttet) Assosierte: - Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret - Elisabeth Flo, doktorgradsstipendiat, Psykologisk fakultet - Siri Waage, doktorgradsstipendat, Unihelse - Jens Tore Granslo, doktorgradsstipendiat/overlege Yrkesmedisinsk avdeling, HUS, tilstede hos oss fra 1/10. - Javier Campos, doktorgradsstipendiat fra Alicante/Barcelona, som var i gruppen tre måneder sommeren Forskerlinjestudent Vegard Hansen har blitt tilknyttet vår gruppe. - Senior yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund har vært timelønnet. INTERNE MØTER Gruppen har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt gruppemøte (personalmøte). Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) annenhver fredag i Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 4

5 SAMLINGER Av arrangementer med høyt sosialt tilsnitt, kan vi nevne: - Noen deltok i 20-års jubileumsfest for Yrkesmedisinsk avdeling i januar. - Administrativt ansatt deltok på seminar med Unihelse på Solstrand i mai. - Instituttets dag, 12. mai. - Berit Larsens soirée, avholdt under tåkete omstendigheter hos Bente 27.april - Unihelse ansatte deltok på et to dagers seminar på Solstrand i august. - September fest i Kalfarveien; i anledning Blogg start. - Jubileumsfest på Kranen i november 20 år for arbeidsmedisin i Bergen! - Kake for Jorunn 6.desember. - Instituttets julelunsj. - Noen deltok på julefesten til Instituttet. - Gruppens julemiddag denne gang som en fantastisk blåtur i desember med tur i skogen, bål, aerobic og påfølgende gourmetmat hjemme hos Gundersen. Og vi har hatt utallige publikasjonsfeiringer med kake og/eller champagne på jobben!! VERNEOMBUD Seksjonens verneombud har vært: Kristin, og Berit (vara), avløst av Hilde. 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi vært utsatt for kontinuerlige endringer av undervisningsopplegget. Det har delvis vært forårsaket av en omorganisering (les: nedbemanning) av medisinernes undervisning ved instituttet, men også delvis forårsaket av en stor omlegging av den totale timeplanen. Omleggingen førte til en overgangsperiode med dobbel undervisning. Vi har følgelig forsøkt flere varianter av undervisning i arbeidsmedisin. Vi konkluderer med at det er en fordel for studentene å få undervisningen samlet, dvs. ikke blandet med andre fag. Videre er det en fordel at vi kan få dele kullene i fire, ikke to, slik at gruppene blir mindre. Vi har gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke fire ganger i Undervisningsopplegget får stadig god evaluering, og vi justerer opplegget jevnlig slik at det blir så godt som mulig. Siden Moen hadde forskningspermisjon, ble forelesninger, gruppearbeider etc. holdt av: Dr. Nils Magerøy, overlege Jens Tore Granslo, overlege Kristin Buhaug, forskningssjef Arne Ulven og universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken; organisert av Magne Bråtveit. B. MASTERGRADSSTUDIUM - CIH Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse i Occupational Hygiene. Fra høsten 2008 har vi hatt Gloria Sakwari, NUFU-student i vårt prosjekt om støv og luftveisplager i Tanzania, og hun tok sin mastergrad i juni, med oppgaven: Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 5

6 Coffee dust exposures and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzania. Fra høsten 2009 var Alexander Tungu, Tanzania tatt opp på masterstudiet, men gikk over til PhD-gradsstudium sommeren Vi holdt følgende kurs 2010 tilknyttet mastergraden: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331) Preventive measures for chemical factors (INTH332) Noise and vibrations (INTH334) Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335) Safety and risk assessment (INTH337). Bråtveit var hovedansvarlig for kursene, men fikk hjelp av stipendiatene Møllerløkken og Zeleke med selve undervisningen. C. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Vi avholdt kurset Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren inkludert risikovurdering (W501), et internasjonalt kurs innen yrkeshygiene i Bergen, november 2010, med 18 deltakere fra bedriftshelsetjenesten. Vi har samarbeidet med den lokale Norsk arbeidsmedisinske foreningen om en kursserie for bedriftsleger: Aktuell arbeidsmedisin; fire kursettermiddager ble avholdt, 8 timer. D. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Det er en tradisjon for oss å holde Landskonferanse for bedriftshelsepersonell. i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt. Konferansen ble holdt på Lillestrøm mars 2010, og ble en stor suksess, med ca. 500 deltagere. E. DOKTORGRADSVEILEDNING Kandidater som arbeider med doktoravhandlingen sin: - Valborg Baste (Moen) - Zeyede Kebede Zeleke (Bråtveit, Moen) - Ole Jacob Møllerløkken (Moen, Magerøy) - Siri Waage (Bjorvatn, Moen) - Gloria Sakwari (Bråtveit, Moen) - Alexander Tungu (Bråtveit, Moen) - Jens Tore Granslo (Bråtveit, Svanes, Moen) Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 6

7 F. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Alsaker: -Finnes det lykkelige samlivsbrudd? Protestfestivalen i Kristiansand september Arbeid og Åpenhet - ut av voldens skam. Instituttets dag ISF, UIB 12. mai i Bergen - Vold i nære relasjoner ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og ved jordmor utdanningen ved Institutt for videreutdanning vår og høst ved Høgskolen i Bergen - Vold i nære relasjoner. Kvinnedagen, 8 mars i Bergen - Vold i et helhetsperspektiv. Grunnkurs for ansatte ved overgrepsmottak, Nklm, 1. september Bergen -Forebygging av sex-trakassering på jobb et innslag av Fritaus, Unihelse, Solstrand, mai Baste V: -Elektromagnetiske felt og forplantning, del I og del II. To styremøter, FFI, Oslo. Bråtveit M: -Oljedamp og oljetåke i shakerrom. Oljeindustriens landsforening (OLF), First Friday møte -Kjemisk arbeidsmiljø oljedamp og oljetåke i shakerrom. Konferanse: Flyttbare innretninger, - sikkerhet og kompetanse, BI, Bergen -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien. Oljeindustriens landsforening (OLF), First Friday møte, september -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien, NYF Vestlandet, Bergen, september -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland -Evaluation of models for oil mist an oil vapour concentrations on oil drilling installations. IOHA Scientific Conference, Roma, Italia -Historisk eksponering i offshoreindustrien. Høstmøte for Yrkesmedisinske avdelinger, Skien, Gundersen H: - Luftforurensning og Respirasjonssymptomer. Presentasjon på NFR konferanse (miljø, helse og gener), Oslo, 9. april. - Luftforurensning og Respirasjonssymptomer. Presentasjon på Instituttets dag, 12.mai. Kirkeleit J: -Benzene exposure and hematological effects among offshore workers. Innlegg på Kreftregisteret og OLF s workshop om kjemisk eksponering i forbindelse med Kreftregisterets offshoreprosjekt, desember. Magerøy N: -Ny satsning: Etablering av Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 15 min. Yrkesmedisinsk avdelings jubileumsseminar. Auditoriet i Armauer Hansens bygg, Haukeland universitetssjukehus, 100 deltakere, Risiko for helse yrker og anamnese. Spesialkurs IV Arbeidsmedisin : Kull 04 A (medisinstudiet), 45 min. Universitet i Bergen. Birkhaugsalen, D-303, Sentralblokka, Haukeland sykehus, 75 studenter, Etablering av: Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 75 min. NAMF Hordaland, 8 deltakere, Kalfarveien 31, Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 7

8 Moen BE: -Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskermøte, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskermøte, Arbeids- og miljømedisin -Occupational health; cooperation Tanzania and Norway. OSHA, Dar es Salaam,Tanzania. - Utreder vi de riktige pasientene, og hvem bestemmer hva vi holder på med? Høstmøte Yrkesmedisinske avdelinger, Skien. -Luftveisinflammasjon og kaffeproduksjon i Tanzania. Høstmøte Yrkesmedisinske avdelinger, Skien. -Reproduction among women exposed to radiofrequency fields in the navy. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS 2010, Korea. -Kvikksølv relevant for arbeidsmedisinere. Internundervising, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Bedriftslegens oppgaver. Administrasjonen, UiB -Forskning og pasienter. Forskermøte, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Forebygging av sex-trakassering på jobb et innslag av Fritaus, Unihelse, Solstrand, mai. Møllerløkken OJ: -Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og reproduksjon. Klinikk for InVitro Fertilisering, Haukeland U.S. -Elektromagnetiske felt og forplantning et innlegg om design. Arbeids- og miljømedisin, UIB -Electromagnetic fields and reproduction. Bergen fmri-group, HUS. -ELEMAG Filmvisning i Kalfaret, 16. November 2010 Sakwari G: -Exposure to coffee dust and respiratory health. Research seminar CIH, mars. -Exposure to coffee dust and respiratory health. Research seminar ISF, april -Dust exposure and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzania. Held at three factories, Rafiki Coffee, TCCCo and Bonite Bottlers Ltd.; Moshi, Tanzania, juli. - Summary of a study done in Moshi; Exposure to coffee dust and respiratory health. Held at factories in Bukoba and Karagwe Tanzania, oktober. G. ANNEN UNDERVISNING -Alsaker veileder Mette Senneseth, masterstudent tilknyttet Forskningsgruppe for livskvalitet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, tema: "Health-related quality of life and posttraumatic reactions in patients experiencing personal crises and assaults". -Bråtveit har holdt forelesningen Yrkeshygiene, HMS, industriell toksikologi på Mat. nat. fakultet, kurs: MOL216 Toksikologi. -Magerøy har holdt forelesningen Post traumatic stress disorder på kurset PSYK 322, for psykologistudenter i profesjonsstudiet UiB. Bjørg Møllerløkken sluttførte sin særoppgave: Støyeksponering og hørsel i Sjøforsvaret (veileder: Moen). Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 8

9 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler, engelske Alsaker K, Kristoffersen K, Moen BE, Baste V. Threats and Acts of Intimate Partner Violence Reported by Users at Norwegian Women's Shelters. J Interpers Violence [Epub ahead of print]. Baste V, Hansson Mild K, Moen BE, Radiofrequency Exposure on Fast Patrol Boats in the Royal Norwegian Navy An Approach to a Dose Assessment. Bioelectromagnetics. 2010;31(5); ; Forberg KF, Waage S, Moen BE, Bjorvatn B. Subjective and objective sleep and sleepiness among tunnel workers in an extreme and isolated environment: 10-h shifts, 21-day working period, at 78 degrees north. Sleep Medicine 2010 ;Volum 11.(2) s Hopf NB, Kirkeleit J, Kramer S, Moen BE, Succop P, Genter MB, Carreón T, Mack J, Talaska G. Urinary 1-hydroxypyrene levels in offshore workers. Int Arch Occup Environ Health. 2010;83(1):55-9. Kirkeleit J, Riise T, Bjørge T, Moen BE, Bråtveit M, Christiani DC. Increased risk of esophageal adenocarcinoma in a historical cohort of upstream petroleum workers. Occup Environ Med. 2010;67(5): Natvik S, Bjorvatn B, Moen BE, Magerøy N, Sivertsen B, Pallesen S. Personality factors related to shift work tolerance in two- and three-shift workers. Appl Ergon 2010 Dec. Epub 2010 des 18. PMID: Pallesen S, Bjorvatn B, Mageroy N, Saksvik IB, Waage S, and Moen BE. Measures to counteract the negative effects of night work. Scand.J.Work Environ.Health, 36:190-20, PMID: Riise T, Kirkeleit J, Aarseth J, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Eikeland R, Mørland TJ, Telstad W, Førland PT, Myhr KM. Risk of MS is not associated with exposure to crude oil, but increases with low level of education. Multiple Sclerosis [Epub ahead of print]. Ronda E, Moen BE, García AM, Sánchez-Paya J, Baste V. Pregnancy outcomes in female hairdressers. Int Arch Occup Environ Health. 2010;83(8): Schreuder JAH, Roelen CAM, Koopmans PC, Moen BE, Groothoff JW. Effort-reward imbalance is associated with the frequency of sickness absence among female hospital nurses: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies 2010 ;Volum 47.(5) s Waage S, Odeen M, Bjorvatn B, Eriksen HR, Ursin H, Hollund BE, Moen BE. Still healthy after extended work hours? Ten hours shift, twenty-one days working period for tunnel workers. Industrial Health 2010 ;Volum 48. s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 9

10 Zeleke ZK, Moen BE, Bråtveit M. Cement dust exposure and acute lung function: a cross shift study. BMC Pulm Med. 2010;10:19. Abstrakter Baste V, Moen BE, Oftedal G, Strand LÅ, Mild KH. Sex ratio in offspring of Royal Norwegian Navy servicemen exposed to radiofrequency fields. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS 2010, Korea. Bråtveit M, Steinsvåg K, Lie SA. Evaluation of models for oil mist an oil vapour concentrations on oil drilling installations. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:310) Flo E, Notelaers G, Bjorvatn B, Moen BE, Pallesen S, Magerøy N. Shift work disorder and its relation to reduced health-related quality of life. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Flo E, Notelaers G, Bjorvatn B, Moen BE, Pallesen S, Magerøy N. Shift work disorder and its relation to reduced health-related quality of life. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Granslo JT, Hollund BE, Bråtveit M, Svanes C, Moen BE. Airway symptoms and lung function in the aftermath of an air polluting oil tank explosion. European Respiratory Society Annual Congress, Barcelona Hollund BE, Aumo L, Irgens A, Bråtveit M, Moen B. Suppression of serum IgM and IgG in the aftermath of an oil tank explosion. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:491). Kirkeleit J, Riise T, Aarseth J, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Mørland TJ, Eikeland R, Telstad W, Førland PT, Myhr KM. The risk of multiple sclerosis among petroleum workers exposed to crude oil and other hydrocarbons. Muntlig innlegg på 2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science & International Society for Environmental Epidemiology, Seoul, Sør-Korea. Kirkeleit J, Riise T, Bjørge T, Christiani DC. The strength of the healthy worker effect varies according to the type of cancer being studied. Poster på 2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science & International Society for Environmental Epidemiology, Seoul, Sør-Korea. Mamuya S, Njelekela M, Moen B, Bråtveit M. High levels of particulate matters (PM 2.5 AND PM 10 ) from traffic in Dar es Salaam Tanzania. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:232). Magerøy N, Einarsen S, Aasen T. Planning a clinical research unit: A possible intervention model for treating victims of bullying. The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, 16-17/ Mageroy N, Notelaers G, Bjorvatn B, Pallesen S, Moen BE, Einarsen S. Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses. Abstract and oral presentation Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 10

11 June , 7th International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2 nd 4 th June Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K.Reproduction among women exposed to radiofrequency fields in the navy. Abstract for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Korea. Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy. Abstract for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Korea. Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Electromagnetic fields and reproduction; methods from an ongoing study Abstract for 10th International Conference of the European BioElectromagnetics Association. Natvik S, Bjorvatn B, Moen BE, Magerøy N, Sivertsen B, Pallesen S. Personality factors related to shift work tolerance in two and three shift workers. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Zeleke Z, Bråtveit M, Moen B. Excessive exposure to dust among cleaners in the cement industry. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:244). Postere Baste V, Moen BE, Oftedal G, Strand LÅ, Mild KH. Sex ratio in offspring of Royal Norwegian Navy servicemen exposed to radiofrequency fields. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS Poster, Korea. Hollund BE, Aasen TB, Aumo L, Bråtveit M, Granslo JT, Irgens Å, Magerøy N, Moen BE. Helseundersøkelsen etter Sløvåg-ulykken. Poster ved Yrkesmedisinsk avdelings 20 års jubileum, Haukeland universitetssjukehus, januar Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy. Poster for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society. Zeleke Z, Bråtveit M, Moen B. Excessive exposure to dust among cleaners in the cement industry. Poster ved 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:244). Masteroppgave Sakwari, Gloria. Dust exposures and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzani. Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen s. Norske originalartikler Bråtveit M, Moen BE. Internasjonal mastergrad i yrkeshygiene. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(4) s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 11

12 Moen, BE. Fagkonferanse for tillitsvalgte på Lørenskog. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(2) s. 18. Moen, BE. Hvem er de tillitsvalgte?. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(2) s Moen, BE. Hvem er de tillitsvalgte del II. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(3) s Moen BE, Bråtveit M. Kvinner i kaffeproduksjon. Et etisk dilemma. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(4) s Bokkapittel Moen BE, Grønning M, Aaserud O. Nevrologiske sykdommer knyttet til arbeid og miljø. I: Nevrologi og nevrokirurgi: Fra barn til voksen (3utg). Asker: Vett & Viten as 2010, s Rapporter Bråtveit M, Lie SA, Steinsvåg K. Oppdatering av modeller for oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner. Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen/Uni helse. Rapport nr. 1, Bråtveit M, Hollund BE, Vågnes K. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske oljeog gassindustrien yrkeshygieniske eksponeringsmålinger inntil år Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen/Uni helse. Rapport nr. 2, Populærvitenskapelige innlegg og kronikker Bondevik K, Moen BE. Det gode yrkesliv innen restaurant- og matfagbransjen. Om allergiforebygging. Lærehefte for lærere. Universitetet i Bergen, Bondevik K, Moen BE. Det gode yrkesliv innen restaurant og matfagbransjen. Om allergiforebygging. Informasjonsbrosjyre for elever. Universitetet i Bergen, Moen, BE. Folkehelseinstituttet etterlyses. Kronikk i Bergens Tidende Moen, BE, Gjerdet NR. Kvikksølv og tannhelsepersonell. Dagens medisin 2010 (18). Pallesen S, Moen BE, Bjorvatn B. Søvnmiljøet i Bergen satser på skiftarbeidforskning. SØVN 2010 ;Volum 2.(2) s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 12

13 B. Prosjekter vi har arbeidet med dette året NUFU-prosjekter (Nasjonalt program for utvikling og forskning) Prosjekttittel: Occupational related respiratory symptoms among sisal fiber processors in Tanzania. Researcher: Akwilina Kayumba. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Wijnand Eduard, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Occupational related respiratory symptoms among coffee processors in Tanzania. Masterstudent:Gloria Sakwari Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Lennart Larsson, Christina Persson, Simon Mamuya, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Respiratory health among cement workers in Ethiopia Masterstudent:Zeyede Zeleke Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Bente E. Moen. Offshorerelaterte prosjekter Prosjekttittel: Skiftarbeid offshore Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Siri Waage, Staale Pallesen, Hege Eriksen, Holger Ursin, Bente E. Moen Prosjekttittel: Modellering av oljedamp og oljetåkekonsentrasjon i shakerrom Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kjersti Steinsvåg, Bente E. Moen, Stein Atle Lie Prosjekttittel: Historisk eksponering i oljeindustrien Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kari Stave Vågnes, Bjørg Eli Hollund Prosjekttittel: Kreftrisiko i en historisk kohort av norske offshorearbeidere med særlig vekt på utvikling av leukemi Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit. Medarbeidere: Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Tone Bjørge og David Christiani Prosjekttittel: Novel biomarkers for the prediction of health consequences from occupational exposure to benzene in 12 versus 8 h work shifts (PETROBIOMARK) Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 13

14 Medarbeidere: Jorunn Kirkeleit, Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Bjørg Eli Hollund, Øystein Bruserud, Børge Kristoffersen, David Christiani og Glenn Talaska. Prosjekttittel: Nye metoder innen overvåking av støy offshore - MENO Prosjektleder sentralt: Olav Kvaløy Oppdragsgiver: Statoil Prosjektleder lokalt: Bente E. Moen Medarbeidere: Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind Prosjekttittel: Oppdatering og tilrettelegging av jobb-eksponeringsmatrise (JEM) for kobling til Kreftregisterets offshoreprosjekt Prosjektlede lokalt: Magne Bråtveit Medarbeidere: Jorunn Kirkeleit Prosjekttittel: Loss of licence offshore registrering av arkivdata Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Alf Magne Horneland, Kari Anne Holte, Randi Aas, Suzanne Merkus, Kjersti Lunde Ellingsen. Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektttittel: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken. Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Prosjektttittel: Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse. En oppfølging av Kvikksaken Prosjektleder: Valborg Baste Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Berit Larsen, Kjell Hansson Mild, Ole Jacob Møllerløkken Prosjektttittel: Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet / Contrast sensitivity and evaluation of visual function. Prosjektleder: Vilhelm Koefoed Medarbeidere: Bente E. Moen, Kristian Gould, Miljørettede prosjekter Prosjektttittel: Health effects related to environmental exposure in an industrial community Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Hilde Gundersen, Bente E. Moen Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 14

15 Skiftarbeid Prosjekttittel: Kadmium i nærmiljøet Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Nils Magerøy og Bente E. Moen, samt Boliden AS Prosjektttittel: Helseundersøkelse etter Sløvåg-ulykken Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Nils Magerøy, Magne Bråtveit, Bente E. Moen, Jens Tore Granslo, Ågot Irgens, Tor Aasen Prosjekttittel: Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere en longitudinell studie Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen Prosjekttittel: Søvn, skiftarbeid og helse offshore en longitudinell studie Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen, Siri Waage Prosjekttittel: Svea helseundersøkelsen. Skiftordning, pendling, sikkerhet, helse og livssituasjon Prosjektleder: Rolv Hanoa Medarbeidere: Bente E. Moen, Valborg Baste Sykefravær og inkluderende arbeidsliv Prosjekttittel: Forståelse av sykefravær erfaringer fra dem det angår mest Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Luftveisplager og arbeidsmiljø Prosjekttittel: Økt kunnskap om allergiforebygging. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeider: Kristin Bondevik. Norges Astma- og Allergiforbund / Helse og Rehabilitering Andre prosjekter Prosjekttittel: Arbeid og vold. Prosjektleder: Kjersti Alsaker Medarbeidere: Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Elemag - Elektromagnetiske felt, MR-forsøk. Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken Medarbeider: Kristin Bondevik, Line Bjørge, Gunnhild Oftedal, Kjell Hansson Mild, Valborg Baste, Bente E. Moen, MRI-gruppen. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 15

16 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. 6. INTERNETTSIDER - IKT Internettsider Universitetet har endret system for internettsider dette året. Vår web-redaktør er Hilse Gundersen. Vi har brukt en del tid på å omorganisere sidene, for å presentere seksjonens aktiviteter. Sidene er godt besøkt. Adressen til vår hjemmeside er: Seksjonen har også en webside med sete i sidene til Unihelse. Web-redaktør her er Valborg Baste Adressen til denne hjemmesiden er: Disse to sett av hjemme sider er linket opp mot hverandre. 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Alsaker: -The Second International Conference on The Survivors of Rape 30 Sept- 2 Oct 2010UMC Utrecht, Nederland. -Traume og krisehåndtering v Judith van der Weele, RVTS-Vest. -Dignity Violation in Health Care ved Uni Helse og Nklm. -Hjelp til Hjelperen i regi av RVTS, september Bergen. -Møte på Haugastøl, Fritaus etablert, april. Baste: -BEMS 2010; The Bioelectromagnetics Society, Seoul, Korea, Juni Uni Helse, Fellesseminar, Solstrand, August Styremøter, FFI, Oslo. Bondevik: - Gjennomførte sitt masterstudium i arbeids- og organisasjonspsykologi i juni. -Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Lillestrøm, mars. -Medarbeidersamling Uni helse, Solstrand, august. Bråtveit: -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt, juli og november. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 16

17 -ESCAPE Workshop i Barcelona, september. -8 th International Conference International Occupational Hygiene Association (IOHA), Roma, 26.september- 1. Oktober. -6 prosjektmøter i Stavanger: Kjemikalieoprosjektet. -Høstmøte for Yrkesmedisinske avdelinger i Skien, oktober. -Årskonferanse i Norsk Yrkeshygienisk Forening, Oslo, november. Gundersen: -Uni Helse konferanse på Solstrand august. -Seminar den 20. august på VilVite senteret: How to write a competitive proposal. Kirkeleit: -Samarbeidsmøte med professor David Christiani, Harvard School of Public Health, Department of Environmental Health, Boston, USA, Magerøy: -Kognitiv adferdsterapi for allmennleger, kurs nr.: L-24872, Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk helsevern. Trysil-Knut hotell, Trysil Godkjent som emnekurs i allmennmedisin 15 t. -Saman om opp, Regional konferanse i Midt-Noreg om opplæring av pasienter og pårørande, Helse Midt-Noreg, Britannia hotell, Trondheim, 17. og 18. februar 2010, 200 deltakere fra hele landet. -Kurs i faktaundersøkelse som metode i håndteringen av mobbing og trakassering i arbeidslivet. Kursledere Dr. Helge Hoel og prof. Ståle Einarsen, Hadeland Hotell, Gran. -Folkehelsedagen 2010, Uni helse, 29. april Magnus Barfot kinosenter. -7th International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2nd 4th June SUSSH/PUSSH seminar, Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Uni Research, Soltrand Fjord Hotel 25-26/ Uni helse årlige samling, Solstrand Hotel & Bad Os, 24-25/ Generell innføring i kognitiv terapi, Jørn Bødtker. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og psykologer, VOP Betanien 2-3/9-2010, Aktuell arbeidsmedisin for bedriftsleger. Den norske legeforening, Bergen 23/3, 19/5 og 9/ Godkjent med 8 t som valgfrie kurs til spesialiteten arbeidsmedisin. -The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, The Nordic council, 16-17/ Kurs i forskningsveiledning for ph.d.-veiledere. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Scandic Bergen City 29/9-10 kl Høstmøte i Skien oktober 2010, Sykehuset Telemark, Skien. -Smågruppe i allmennmedisin. Brukerundersøkelser, Guri Rørtveit. Etablering av Jobbfast - forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, Nils Magerøy , 10/ Kognitiv terapi ved depresjon, del I, Torkil Berge. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og psykologer, VOP Betanien /11 og / Arbeids- og miljømedisin internundervisning Kalfarveien 31, ISF, a min, deltatt ved 8 møter. -Arbeids- og miljømedisin Reading seminar Kalfarveien 31, gjennomgang av diverse artikler, deltatt ved 3 møter. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 17

18 -FALK gruppemøter diverse forskningstema, deltatt ved 7 møter. Moen: -Møte for fylkeskontakter og styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening, Losby gods, Lørenskog, februar. -Høstmøte for yrkesmedisinske avdelinger i Skien. -Årsmøte i Arbeidsmedisinsk forening i Oslo, mai. -Folkemøte i Gulen, oktober. -Styremøter 2 - for FFI-prosjekt i Oslo. -Prosjektmøte i Alicante i juni og november. -Prosjektmøte hos IRIS, Stavanger, fem ganger. -Prosjektmøter Sintef/NTNU i Trondheim to ganger. -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt januar 2 uker, Moshi og Dar es Salaam -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt, juli 2 uker, inkl. besøk i kaffeindustri og fiskeindustri i Bukoba. -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt november, Dar es Salaam,1 uke. -Prosjektreise til Jæren og Åna-Sira for å ta bilder til allergihefte (fjærkreindustri, rekefabrikk). -Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Lillestrøm, mars -32nd Annual Meeting of the BioElectromagnetics Society. Seoul, South-Korea Juni. -NUFU møte i Trondheim i april. -Møte på Haugastøl, Fritaus etablert, april. -Prosjektmøte skiftarbeid Solstrand i juni. Møllerløkken: -Man in extreme environment Applied Physiology from Subsea to Space,Trondheim Desember 16 th and 17 th nd Annual Meeting of the BioElectromagnetics Society. Seoul, South-Korea. 12. Juni 19. Juni Zeleke: -8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy. -Experimental Epedimiology (INTH 321), Kurs ved CIH. 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Alsaker: -FOKUS- Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål;utvalgsmedlem i programutvalget for vold mot kvinner representerer UIB, Forum for Women and Development, Oslo Møte 10 0g 16 juni og 23 september Referee for British Medical Journal og HEX ( Health Expectations). -Deltager I referansegruppemøter; med ansatte ved Krisesentersekreteriatet, LO, HIB, Nklm og Arbeid og miljømedisin. -Samarbeidsmøter; Nettverksmøte RVTS Vest og RVTS-MidtNorge. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 18

19 Baste: -Medlem i Webgruppe for Arbeids- og miljømedisin. -Leder i valgstyret for valg av ansattes representanter til Uni Research bedriftsforsamling. Bondevik: -Verneombud ved Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin. -Komitémedlem for Landskonferansen på Lillestrøm mars Bråtveit: -Referee for Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. -Referee for Annals of Occupational Hygiene. -Referee for Science of the Total Environment. -Reviewer for The Danish Council for Independent Research Medical Sciences: Post-doc application; Long-Term Exposure to air pollution and development of respiratory and cardiovascular disease and mortality investegated in Copenhagen City heart study". -Leder i bedømmelseskomiteen for PhD-avhandlingen til Roy M. Nilsen, UiB. -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening. -Medlem i Rådet for Arbeidstilsynet, Vestlandet. -Kursleder: Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren inkludert risikovurdering (W501) Kurs innen yrkeshygiene i Bergen, november Årets yrkeshygieniker 2010, Norsk Yrkeshygienisk Forening. Gundersen: -Referee for: Human Brain Mapping, Scandinavian Journal of Psychology og NeuroImage. -Representant i Instituttstyre ved institutt for samfunnsmedisinske fag, gruppe B ( ). - Deltager i referansegruppen i prosjektet Langvarig benzodiazepinbruk og hjernefunksjon. Magerøy: -Convenor for Therapeutic Practitioners Special Interest Group of the International Association on Workplace Bullying & Harassment -Styremedlem i International Association on Workplace Bullying & Harassment fra juni Medlem av ad hoc komité for undervisning etter ny plan av medisinstudenter i arbeidsmedisin, arbeid fullført Moen: -Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening. -Referee for BMJ Public Health, Occupational Medicine, Occupational health of Southern Africa, Maritime Medicine, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. -Medlem av Editorial Board, Occupational Medicine. -Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening. -Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag. -Varamedlem av Universitetsstyret, UiB. -Varamedlem i sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE). Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 19

20 -Leder av bedømmelseskomité for PhD-kandidat Esther Ngadaya ved Senter for internasjonal helse, UiB. -Deltager i bedømmelseskomité for professorat i maritim medisin, UiB -Medlem av Faculty of Deltager i ekspertgruppe om elektromagnetiske felt og helse, oppnevnt av Folkehelseinstituttet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Møllerløkken: -Associate member of Faculty Full member of BEMS. -Sensor i Helsefag, studieretning RAB-fag 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Følgende land og personer har vi hatt kontakt med i 2010: a) Samarbeid med Tanzania Seksjonen samarbeider med Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania i et NUFU-finansiert prosjekt: Respiratory disorders in dusty industries. Inkludert i dette prosjektet er: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med PHD J. Mwaiselage. Eksponering for kullstøv i Kiwira Coal Mines, med doktorgradsstudenten Simon Mamuya. Arbeid med sisal med doktorgradsstudenten Akwilina Kayumba. Kaffe og luftveisplager med mastergradsstudent Gloria Sakwari. Vi har hatt prosjektmøter både i Dar es Salaam og i Bergen. Vår hovedkontakt i Dar es Salaam er Dr. Simon Mamuya, Muhimbili University of Health and Allied Sciences. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Spania Med grunnlag i en samarbeidsavtale ERASMUS/SOCRATES mellom Universidad of Alicante i Spania og Universitetet i Bergen, om forsker og studentutveksling har gruppen etablert kontakt med forsker Elena Ronda. Utvekslingsavtalen er fornyet for en ny periode, og vi har hatt en spansk stipendiat på besøk fra hennes gruppe. Vi har deltatt i en EU søknad som utgikk fra Barcelona, om temaet immigranter og arbeidshelse. c) Samarbeid med Italia I våre skiftarbeidprosjekter har vi etablert kontakt med professor Giovanni Costa, Milano, som er medlem av vår arbeidsgruppe. d) Samarbeid med Storbritannia - Dr. Helge Hoel, Manchester deltar i skiftarbeidprosjektenes referansegruppe. - Prof Simon Folkard, deltar i skiftarbeidprosjektenes referansegruppe. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 20

21 e) Samarbeid med Sverige -Vi har et aktivt samarbeid med Dr. Gunilla Wieslander og dr. Dan Norbäck, Uppsala Universitet i forbindelse med flere publikasjoner (inneklima, forurensning). -Vi har også samarbeid med professor Kjell Hansson Mild ved Universitetet i Umeå i relasjon til prosjektet reproduksjon og elektromagnetiske felt, og har hatt besøk av ham to ganger i Han har også deltatt i et av våre møter med styringsgruppen for prosjektet. -Vi har kontakt med professor Torbjørn Åkerstedt, Stockholm som hjelper oss med våre skiftarbeidprosjekter. f) Samarbeid med Danmark Åse Marie Hansen, Universitetet i København er deltager i referansegruppe i vårt skiftarbeidprosjekt. g) Samarbeid med Nederland I forbindelse med våre sykefraværsprosjekt og prosjekt om sykepleiere og skiftarbeid, har vi etablert kontakt med ansatte ved Universitetet i Groningen; Petra Koopmans, Corne Roelen og J. Schreuder. h) Samarbeid med USA - Boston Jorunn Kirkeleit har kontakt med Harvard School of Public Health, Boston, Department of Environmental Health. 10. MEDIEKONTAKT Alsaker: Muntlig innlegg ved den internasjonale Kvinnedagen 8 mars og ved den Protestfestivalen 2010 og 8 mars. Moen: Deltok i Kveldsåpent for å markere 20-års jubileet for arbeidsmedisin. Deltok i Brennpunkt program om manglende oppfølging av NAV i forbindelse med håndtering av erstatningssakene til kvikksølveksponerte tannhelsesekretærer. Og sist men ikke minst: Vi har hatt en 20-dagers BLOGG i anledning 20-års jubileet vårt, med omtale av tjue forskjellige faglige tema. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 21

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3.

Detaljer

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3. Undervisning og formidling... 5 A. Undervisning av medisinske studenter...

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Arbeidsmiljø på Vestlandet (ARV) Kortversjon uten resultater fra Jobbfast Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Clarion Hotel Admiral, Bergen

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE 24.-25/9 25/9 2003 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Maritimmedisinsk Fagdag

Maritimmedisinsk Fagdag Maritimmedisinsk Fagdag - efterutdannelsekurs i maritim medisin nr 20 2017-10-20, Hotell Opera, Oslo Arrangert av Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin, Sjøfartsdirektoratet,

Detaljer

Utstøtt - tilbake til arbeidslivet Arbeidsmiljøkongressen 2014 Grieghallen, Bergen 22.-24. oktober

Utstøtt - tilbake til arbeidslivet Arbeidsmiljøkongressen 2014 Grieghallen, Bergen 22.-24. oktober Utstøtt - tilbake til arbeidslivet Arbeidsmiljøkongressen 2014 Grieghallen, Bergen 22.-24. oktober Nils Magerøy Jobbfast forskingspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet Yrkesmedisinsk

Detaljer

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Styrets beretning 2012-2013

Styrets beretning 2012-2013 Styrets beretning 2012-2013 Norsk Forening for Maritim Medisin 1 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Tillitsvalgte... 3 3.1 STYRET... 3 3.2 VALGKOMITÉ... 3 3.3 REVISORER... 3 3.4 KVALITETSSIKRINGSUTVALGET...

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 23.11.2009-30.11.2009, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Ad etablering av en tverrfaglig ekspertgruppe for ikke-ioniserende

Detaljer

NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON

NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON TOPPLEIARMØTET 12. JANUAR 2017 VED KOMMUNALDIREKTØR NINA MEVOLD KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT FELLES BYGGING

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

in the petroleum industry:

in the petroleum industry: Working hours, health, and safety in the petroleum industry: A longitudinal prospective study among offshore and onshore petroleum workers in Norway Arbeidstid 1. Varighet 2. Tid på døgnet 3. Skiftrotasjon

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 2. Administrative forhold s 3. Undervisning s A. Undervisning

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON KHOS 5. APRIL 2017 VED KOMMUNALDIREKTØR NINA MEVOLD

NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON KHOS 5. APRIL 2017 VED KOMMUNALDIREKTØR NINA MEVOLD NINA MEVOLD KUNNSKAPSKOMMUNEN HELSE OMSORG BERGEN FORSKNING, UTDANNING, INNOVASJON KHOS 5. APRIL 2017 VED KOMMUNALDIREKTØR NINA MEVOLD KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES PLAN tverrpolitisk

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger Halvor Erikstein yrkeshygieniker /organisasjonssekretær

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Forskningsetiske betraktninger

Forskningsetiske betraktninger Utøyastudien Forskningsetiske betraktninger Grete Dyb Kristin Alve Glad Gertrud Sofie Hafstad Prosjektgruppen Grete Dyb, Associate professor/dr.med. (NKVTS/UiO) Tine Jensen, Associate professor/ dr. psychol

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN

Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Møte med Ptil 2. desember 2009 Ptil Bp Norge setter høy fokus på kjemikalier... Kjemisk arbeidsmiljø 8 timers kjemikaliekurs spesifikt for BP ansatte (mer enn 10 kurs

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo

S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo S a r a A a r s e t h Født: 1969 92 09 10 07 sara@psykologbistand.no www.psykologbistand.no Oscars gate 30, 0352 Oslo Utdanning Videreutdanning i kognitiv Norsk forening for kognitiv endringsmetodikk/terapi

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012

Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012 Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012 Fra media.. «seniorforsker...arbeidslivet har hardnet til det siste

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Alette Hilton Knudsen, programsjef

Alette Hilton Knudsen, programsjef Tirsdag 14 februar 2017 Date med Helse Bergen og Bergen kommune Alette Hilton Knudsen, programsjef Innsikt og empati Tirsdag 14 februar 2017 Tirsdag 14 februar 2017 Brukerinvolvering FRA å føle at det

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

Slagbehandlingskjeden Bergen

Slagbehandlingskjeden Bergen Slagbehandlingskjeden Bergen Tverrfaglig og tverrinstitusjonell forskning Bente Gjelsvik 13.10.2011 Slagbehandlingskjeden Bergen Samarbeidspartnere Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus (HUS) Avdeling

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81

Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Oslo Født: 01.09.81 Signe Laake Adr: Von der Lippes gt 6, 0454 Født: 01.09.81 Tlf: 90 88 49 01 Sivilstand: Ugift E-post: signe.laake@iln.uio.no Utdanning Jan. 04 sep. 07 Aug. 00 des. 03 Mastergrad i nordisk språk Masteroppgavens

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning

Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning Pasientrapporterte data (PROM) i medisinske kvalitetsregistre, forskning og kvalitetsforbedring - valg av skjema og valg av løsning PASIENTRAPPORTERTE DATA (PROM) I MEDISINSKE KVALITETSREGISTREFORSKNING

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer:

ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: ÅRSBERETNING 2013-2014 Norsk forening for intervensjonsradiologi (NFIR). Styret har i inneværende periode hatt følgende medlemmer: Jon Egge (leder) Edmund Søvik (nestleder) Tone Meyer (kasserer) Knut Haakon

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Miljømedisin på norsk

Miljømedisin på norsk Miljømedisin på norsk Oppfølging av beboerne og arbeidstakerne etter Vest Tank eksplosjonen Prosjektleder Bjørg Eli Hollund Samarbeidsprosjekt mellom Helse-Bergen og UiB 24 th May 2007 24.mai 2007 Etter

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN

NASJONAL TRAUMEPLAN OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL TRAUMEPLAN REHABILITERING - NÅR OG HVOR? BASERT PÅ KAPITTEL OM REHABILITERING I REVIDERT NASJONAL TRAUMEPLAN NASJONAL KONFERANSE TRONDHEIM MAI 2017 1 Audny Anke Overlege, professor Spesialist

Detaljer

Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag Oppfølging ved DMF. Fakultetsstyremøte

Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag Oppfølging ved DMF. Fakultetsstyremøte 1 Forskningsrådets fagevaluering av biologi, medisin og helsefag 2010-2011 -Oppfølging ved DMF Fakultetsstyremøte 291112 2 Fagevalueringens innhold Egenvurderinger: Ble utarbeidet av forskningsgruppene

Detaljer

Rapport prekonferansen

Rapport prekonferansen Vedlegg 1 Rapport prekonferansen ARR Åpen arena, Lillehammer 11. januar 2010 AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering, Januar 2010 Rapport prekonferansen 2010 ARR 3 Prekonferansen

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 11/13 Sak nr. 2010/13430 Møte: 14.02.13 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Bakgrunn I møte 27.9.2012 (sak

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 16. mars 2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases.

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer National Competence Centre for Tick-borne diseases. PhD Randi Eikeland nevrolog Forskrift for nasjonale tjenester (NT) spesialisthelsetjenesten nr 1706

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing på arbeidsplassen Mobbing på arbeidsplassen Kropp- og sjel konferansen Ut av offerrollen Scandic Bergen City Hotel 10. mai 2012 Nils Magerøy Leder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Tema Mobbing

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11.

Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet. Denne presentasjonen. Mobbing definisjon 15.11. Jobbfast forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet ARV 15/11-2012 Nils Magerøy Prosjektleder Jobbfast Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssjukehus Denne presentasjonen

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2012-31.1.2012, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2012 Etterlyser svar på brev Saksbehandling

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre HMS-utvalgets gikk i møtet torsdag 27. april, igjennom innspillene til tiltak som ble fremmet på intsituttets HMS-møte 16. mars. HMS-utvalget har følgende kommentarer og plan for videre oppfølging: Foreslått

Detaljer

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Bakgrunnen for CHARM Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel

Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Grunnkurs A Trondheim 15.06.15 19.06.15 Britannia Hotel Mandag 15.06.15 kl. 11.00-17.45 Kursleder Jakob Bjertnæs, Spesialist i Allmennmedisin og fastlege på Gløshaugen legesenter Faget Allmennmedisin;

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak Teknisk Rapport 13 Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak November 2012 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet

Detaljer

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248.

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering (med Astma og Allergiforbundet som prosjekteier

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer