Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS"

Transkript

1 Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning av medisinske studenter s 5 B. Mastergrad-studium CIH s 5 C. Etterutdanningskurs s 6 D. Landskonferanse for BHT-personell s 6 E. Doktorgradsveiledning s 6 F. Foredrag s 7 G. Annen undervisning s 8 4. Forskning s 9 A. Publikasjonsliste s 9 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s Internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komiteer s Internasjonalt samarbeid s Mediekontakt s 21 Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 2

3 1. INNLEDNING Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Her er våre faste ansatte lokalisert, samt våre postdoktorer og stipendiater. Dette året har vi også fått en professor II tilknyttet, Tim Carter, via et samarbeid med Senter for Norsk Maritim Medisin ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Vi har også en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i Unihelse AS, med flere ansatte. I tillegg har seksjonen flere stipendiater i samarbeid med Senter for internasjonal helse. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for alle typer arbeid vi holder på med. Vårt samarbeid med Yrkesmedisinsk avdeling øker stadig, noe vi er veldig glade for. Dette har ført til at administrasjonen hos både Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen har blitt kontaktet vedrørende muligheten for en samlokalisering av avdelingen og vår gruppe. Alle bifaller idéen, og planen er at vår gruppe skal flytte opp til avdelingen på Haukeland. Det er foreløpig ikke praktisk mulig, da det ikke er ledige rom i det aktuelle huset. Vi avventer flyttinger og rokeringer internt på Haukeland før dette kan realiseres. Det kan ta et par år. Dette året var noe svekket på bemanningssiden, da undertegnede hadde forskningspermisjon. En del ekstra arbeid falt derfor på Bråtveit, som fikk noe mer å gjøre enn vanlig. Likevel Magne Bråtveit ble dette året valgt til Årets yrkeshygieniker i Norge! Vi gratulerer og gleder oss over dette! Bergen, april 2011 Bente E. Moen Gruppeleder/professor Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2010: - Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Yrkesmedisin, Haukeland Universitetessykehus,) forskningspermisjon fra 1/1-1/8 - Professor Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20 % bistilling i Unihelse) - Professor Tim Carter (20 % stilling UiB, fra september) - Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (100 % stilling i Unihelse fra 1/7, permisjon i 50 % grunnet studier frem til ) - Spesiallege/forsker Nils Magerøy (100 % stilling i Unihelse, permisjon i 80 % av stillingen 1/3-31/12 for å være spesiallege/forsker Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus. - Statistiker Valborg Baste (100 % stilling i Unihelse) - Prosjektkonsulent/sekretær Berit Larsen (100 % stilling i Unihelse fram til 1/5 da hun gikk av med alderspensjon; timelønnet siden) - Postdoktorstipendiat Jorunn Kirkeleit (100 % stilling i Helse & Rehabilitering, fødselspermisjon ) - Postdoktorstipendiat Kjersti Alsaker (60 % stilling i Helse & Rehabilitering) - Postdoktorstipendiat Hilde Gundersen (100 % stilling i NFR) - Universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken (100 %) - Stipendiat Zeyede Zeleke (Quota-stipend) - Mastergradstudent Gloria Sakwari (NUFU) - Mastergradstudent Alexander Tunga (NUFU) - Professor Kjell Hansson Mild (prosjekttilknyttet) - Forsker Gunnhild Oftedal (prosjekttilknyttet) Assosierte: - Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret - Elisabeth Flo, doktorgradsstipendiat, Psykologisk fakultet - Siri Waage, doktorgradsstipendat, Unihelse - Jens Tore Granslo, doktorgradsstipendiat/overlege Yrkesmedisinsk avdeling, HUS, tilstede hos oss fra 1/10. - Javier Campos, doktorgradsstipendiat fra Alicante/Barcelona, som var i gruppen tre måneder sommeren Forskerlinjestudent Vegard Hansen har blitt tilknyttet vår gruppe. - Senior yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund har vært timelønnet. INTERNE MØTER Gruppen har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt gruppemøte (personalmøte). Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) annenhver fredag i Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 4

5 SAMLINGER Av arrangementer med høyt sosialt tilsnitt, kan vi nevne: - Noen deltok i 20-års jubileumsfest for Yrkesmedisinsk avdeling i januar. - Administrativt ansatt deltok på seminar med Unihelse på Solstrand i mai. - Instituttets dag, 12. mai. - Berit Larsens soirée, avholdt under tåkete omstendigheter hos Bente 27.april - Unihelse ansatte deltok på et to dagers seminar på Solstrand i august. - September fest i Kalfarveien; i anledning Blogg start. - Jubileumsfest på Kranen i november 20 år for arbeidsmedisin i Bergen! - Kake for Jorunn 6.desember. - Instituttets julelunsj. - Noen deltok på julefesten til Instituttet. - Gruppens julemiddag denne gang som en fantastisk blåtur i desember med tur i skogen, bål, aerobic og påfølgende gourmetmat hjemme hos Gundersen. Og vi har hatt utallige publikasjonsfeiringer med kake og/eller champagne på jobben!! VERNEOMBUD Seksjonens verneombud har vært: Kristin, og Berit (vara), avløst av Hilde. 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi vært utsatt for kontinuerlige endringer av undervisningsopplegget. Det har delvis vært forårsaket av en omorganisering (les: nedbemanning) av medisinernes undervisning ved instituttet, men også delvis forårsaket av en stor omlegging av den totale timeplanen. Omleggingen førte til en overgangsperiode med dobbel undervisning. Vi har følgelig forsøkt flere varianter av undervisning i arbeidsmedisin. Vi konkluderer med at det er en fordel for studentene å få undervisningen samlet, dvs. ikke blandet med andre fag. Videre er det en fordel at vi kan få dele kullene i fire, ikke to, slik at gruppene blir mindre. Vi har gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke fire ganger i Undervisningsopplegget får stadig god evaluering, og vi justerer opplegget jevnlig slik at det blir så godt som mulig. Siden Moen hadde forskningspermisjon, ble forelesninger, gruppearbeider etc. holdt av: Dr. Nils Magerøy, overlege Jens Tore Granslo, overlege Kristin Buhaug, forskningssjef Arne Ulven og universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken; organisert av Magne Bråtveit. B. MASTERGRADSSTUDIUM - CIH Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse i Occupational Hygiene. Fra høsten 2008 har vi hatt Gloria Sakwari, NUFU-student i vårt prosjekt om støv og luftveisplager i Tanzania, og hun tok sin mastergrad i juni, med oppgaven: Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 5

6 Coffee dust exposures and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzania. Fra høsten 2009 var Alexander Tungu, Tanzania tatt opp på masterstudiet, men gikk over til PhD-gradsstudium sommeren Vi holdt følgende kurs 2010 tilknyttet mastergraden: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331) Preventive measures for chemical factors (INTH332) Noise and vibrations (INTH334) Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335) Safety and risk assessment (INTH337). Bråtveit var hovedansvarlig for kursene, men fikk hjelp av stipendiatene Møllerløkken og Zeleke med selve undervisningen. C. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Vi avholdt kurset Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren inkludert risikovurdering (W501), et internasjonalt kurs innen yrkeshygiene i Bergen, november 2010, med 18 deltakere fra bedriftshelsetjenesten. Vi har samarbeidet med den lokale Norsk arbeidsmedisinske foreningen om en kursserie for bedriftsleger: Aktuell arbeidsmedisin; fire kursettermiddager ble avholdt, 8 timer. D. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Det er en tradisjon for oss å holde Landskonferanse for bedriftshelsepersonell. i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt. Konferansen ble holdt på Lillestrøm mars 2010, og ble en stor suksess, med ca. 500 deltagere. E. DOKTORGRADSVEILEDNING Kandidater som arbeider med doktoravhandlingen sin: - Valborg Baste (Moen) - Zeyede Kebede Zeleke (Bråtveit, Moen) - Ole Jacob Møllerløkken (Moen, Magerøy) - Siri Waage (Bjorvatn, Moen) - Gloria Sakwari (Bråtveit, Moen) - Alexander Tungu (Bråtveit, Moen) - Jens Tore Granslo (Bråtveit, Svanes, Moen) Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 6

7 F. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Alsaker: -Finnes det lykkelige samlivsbrudd? Protestfestivalen i Kristiansand september Arbeid og Åpenhet - ut av voldens skam. Instituttets dag ISF, UIB 12. mai i Bergen - Vold i nære relasjoner ved videreutdanning i psykisk helsearbeid og ved jordmor utdanningen ved Institutt for videreutdanning vår og høst ved Høgskolen i Bergen - Vold i nære relasjoner. Kvinnedagen, 8 mars i Bergen - Vold i et helhetsperspektiv. Grunnkurs for ansatte ved overgrepsmottak, Nklm, 1. september Bergen -Forebygging av sex-trakassering på jobb et innslag av Fritaus, Unihelse, Solstrand, mai Baste V: -Elektromagnetiske felt og forplantning, del I og del II. To styremøter, FFI, Oslo. Bråtveit M: -Oljedamp og oljetåke i shakerrom. Oljeindustriens landsforening (OLF), First Friday møte -Kjemisk arbeidsmiljø oljedamp og oljetåke i shakerrom. Konferanse: Flyttbare innretninger, - sikkerhet og kompetanse, BI, Bergen -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien. Oljeindustriens landsforening (OLF), First Friday møte, september -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien, NYF Vestlandet, Bergen, september -Historisk kjemikalieeksponering i petroleumsindustrien, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland -Evaluation of models for oil mist an oil vapour concentrations on oil drilling installations. IOHA Scientific Conference, Roma, Italia -Historisk eksponering i offshoreindustrien. Høstmøte for Yrkesmedisinske avdelinger, Skien, Gundersen H: - Luftforurensning og Respirasjonssymptomer. Presentasjon på NFR konferanse (miljø, helse og gener), Oslo, 9. april. - Luftforurensning og Respirasjonssymptomer. Presentasjon på Instituttets dag, 12.mai. Kirkeleit J: -Benzene exposure and hematological effects among offshore workers. Innlegg på Kreftregisteret og OLF s workshop om kjemisk eksponering i forbindelse med Kreftregisterets offshoreprosjekt, desember. Magerøy N: -Ny satsning: Etablering av Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 15 min. Yrkesmedisinsk avdelings jubileumsseminar. Auditoriet i Armauer Hansens bygg, Haukeland universitetssjukehus, 100 deltakere, Risiko for helse yrker og anamnese. Spesialkurs IV Arbeidsmedisin : Kull 04 A (medisinstudiet), 45 min. Universitet i Bergen. Birkhaugsalen, D-303, Sentralblokka, Haukeland sykehus, 75 studenter, Etablering av: Poliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, 75 min. NAMF Hordaland, 8 deltakere, Kalfarveien 31, Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 7

8 Moen BE: -Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskermøte, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskermøte, Arbeids- og miljømedisin -Occupational health; cooperation Tanzania and Norway. OSHA, Dar es Salaam,Tanzania. - Utreder vi de riktige pasientene, og hvem bestemmer hva vi holder på med? Høstmøte Yrkesmedisinske avdelinger, Skien. -Luftveisinflammasjon og kaffeproduksjon i Tanzania. Høstmøte Yrkesmedisinske avdelinger, Skien. -Reproduction among women exposed to radiofrequency fields in the navy. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS 2010, Korea. -Kvikksølv relevant for arbeidsmedisinere. Internundervising, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Bedriftslegens oppgaver. Administrasjonen, UiB -Forskning og pasienter. Forskermøte, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. -Forebygging av sex-trakassering på jobb et innslag av Fritaus, Unihelse, Solstrand, mai. Møllerløkken OJ: -Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling og reproduksjon. Klinikk for InVitro Fertilisering, Haukeland U.S. -Elektromagnetiske felt og forplantning et innlegg om design. Arbeids- og miljømedisin, UIB -Electromagnetic fields and reproduction. Bergen fmri-group, HUS. -ELEMAG Filmvisning i Kalfaret, 16. November 2010 Sakwari G: -Exposure to coffee dust and respiratory health. Research seminar CIH, mars. -Exposure to coffee dust and respiratory health. Research seminar ISF, april -Dust exposure and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzania. Held at three factories, Rafiki Coffee, TCCCo and Bonite Bottlers Ltd.; Moshi, Tanzania, juli. - Summary of a study done in Moshi; Exposure to coffee dust and respiratory health. Held at factories in Bukoba and Karagwe Tanzania, oktober. G. ANNEN UNDERVISNING -Alsaker veileder Mette Senneseth, masterstudent tilknyttet Forskningsgruppe for livskvalitet, Institutt for samfunnsmedisinske fag, tema: "Health-related quality of life and posttraumatic reactions in patients experiencing personal crises and assaults". -Bråtveit har holdt forelesningen Yrkeshygiene, HMS, industriell toksikologi på Mat. nat. fakultet, kurs: MOL216 Toksikologi. -Magerøy har holdt forelesningen Post traumatic stress disorder på kurset PSYK 322, for psykologistudenter i profesjonsstudiet UiB. Bjørg Møllerløkken sluttførte sin særoppgave: Støyeksponering og hørsel i Sjøforsvaret (veileder: Moen). Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 8

9 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler, engelske Alsaker K, Kristoffersen K, Moen BE, Baste V. Threats and Acts of Intimate Partner Violence Reported by Users at Norwegian Women's Shelters. J Interpers Violence [Epub ahead of print]. Baste V, Hansson Mild K, Moen BE, Radiofrequency Exposure on Fast Patrol Boats in the Royal Norwegian Navy An Approach to a Dose Assessment. Bioelectromagnetics. 2010;31(5); ; Forberg KF, Waage S, Moen BE, Bjorvatn B. Subjective and objective sleep and sleepiness among tunnel workers in an extreme and isolated environment: 10-h shifts, 21-day working period, at 78 degrees north. Sleep Medicine 2010 ;Volum 11.(2) s Hopf NB, Kirkeleit J, Kramer S, Moen BE, Succop P, Genter MB, Carreón T, Mack J, Talaska G. Urinary 1-hydroxypyrene levels in offshore workers. Int Arch Occup Environ Health. 2010;83(1):55-9. Kirkeleit J, Riise T, Bjørge T, Moen BE, Bråtveit M, Christiani DC. Increased risk of esophageal adenocarcinoma in a historical cohort of upstream petroleum workers. Occup Environ Med. 2010;67(5): Natvik S, Bjorvatn B, Moen BE, Magerøy N, Sivertsen B, Pallesen S. Personality factors related to shift work tolerance in two- and three-shift workers. Appl Ergon 2010 Dec. Epub 2010 des 18. PMID: Pallesen S, Bjorvatn B, Mageroy N, Saksvik IB, Waage S, and Moen BE. Measures to counteract the negative effects of night work. Scand.J.Work Environ.Health, 36:190-20, PMID: Riise T, Kirkeleit J, Aarseth J, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Eikeland R, Mørland TJ, Telstad W, Førland PT, Myhr KM. Risk of MS is not associated with exposure to crude oil, but increases with low level of education. Multiple Sclerosis [Epub ahead of print]. Ronda E, Moen BE, García AM, Sánchez-Paya J, Baste V. Pregnancy outcomes in female hairdressers. Int Arch Occup Environ Health. 2010;83(8): Schreuder JAH, Roelen CAM, Koopmans PC, Moen BE, Groothoff JW. Effort-reward imbalance is associated with the frequency of sickness absence among female hospital nurses: A cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies 2010 ;Volum 47.(5) s Waage S, Odeen M, Bjorvatn B, Eriksen HR, Ursin H, Hollund BE, Moen BE. Still healthy after extended work hours? Ten hours shift, twenty-one days working period for tunnel workers. Industrial Health 2010 ;Volum 48. s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 9

10 Zeleke ZK, Moen BE, Bråtveit M. Cement dust exposure and acute lung function: a cross shift study. BMC Pulm Med. 2010;10:19. Abstrakter Baste V, Moen BE, Oftedal G, Strand LÅ, Mild KH. Sex ratio in offspring of Royal Norwegian Navy servicemen exposed to radiofrequency fields. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS 2010, Korea. Bråtveit M, Steinsvåg K, Lie SA. Evaluation of models for oil mist an oil vapour concentrations on oil drilling installations. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:310) Flo E, Notelaers G, Bjorvatn B, Moen BE, Pallesen S, Magerøy N. Shift work disorder and its relation to reduced health-related quality of life. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Flo E, Notelaers G, Bjorvatn B, Moen BE, Pallesen S, Magerøy N. Shift work disorder and its relation to reduced health-related quality of life. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Granslo JT, Hollund BE, Bråtveit M, Svanes C, Moen BE. Airway symptoms and lung function in the aftermath of an air polluting oil tank explosion. European Respiratory Society Annual Congress, Barcelona Hollund BE, Aumo L, Irgens A, Bråtveit M, Moen B. Suppression of serum IgM and IgG in the aftermath of an oil tank explosion. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:491). Kirkeleit J, Riise T, Aarseth J, Farbu E, Midgard R, Mygland Å, Mørland TJ, Eikeland R, Telstad W, Førland PT, Myhr KM. The risk of multiple sclerosis among petroleum workers exposed to crude oil and other hydrocarbons. Muntlig innlegg på 2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science & International Society for Environmental Epidemiology, Seoul, Sør-Korea. Kirkeleit J, Riise T, Bjørge T, Christiani DC. The strength of the healthy worker effect varies according to the type of cancer being studied. Poster på 2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science & International Society for Environmental Epidemiology, Seoul, Sør-Korea. Mamuya S, Njelekela M, Moen B, Bråtveit M. High levels of particulate matters (PM 2.5 AND PM 10 ) from traffic in Dar es Salaam Tanzania. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:232). Magerøy N, Einarsen S, Aasen T. Planning a clinical research unit: A possible intervention model for treating victims of bullying. The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, 16-17/ Mageroy N, Notelaers G, Bjorvatn B, Pallesen S, Moen BE, Einarsen S. Aggression from clients was not perceived as bullying among Norwegian nurses. Abstract and oral presentation Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 10

11 June , 7th International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2 nd 4 th June Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K.Reproduction among women exposed to radiofrequency fields in the navy. Abstract for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Korea. Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy. Abstract for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society, Korea. Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Electromagnetic fields and reproduction; methods from an ongoing study Abstract for 10th International Conference of the European BioElectromagnetics Association. Natvik S, Bjorvatn B, Moen BE, Magerøy N, Sivertsen B, Pallesen S. Personality factors related to shift work tolerance in two and three shift workers. 20th Congress, European Sleep Research Society, Lisbon, Portugal, Zeleke Z, Bråtveit M, Moen B. Excessive exposure to dust among cleaners in the cement industry. 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:244). Postere Baste V, Moen BE, Oftedal G, Strand LÅ, Mild KH. Sex ratio in offspring of Royal Norwegian Navy servicemen exposed to radiofrequency fields. The Bioelectromagnetics Society conference, BEMS Poster, Korea. Hollund BE, Aasen TB, Aumo L, Bråtveit M, Granslo JT, Irgens Å, Magerøy N, Moen BE. Helseundersøkelsen etter Sløvåg-ulykken. Poster ved Yrkesmedisinsk avdelings 20 års jubileum, Haukeland universitetssjukehus, januar Møllerløkken OJ, Moen BE, Baste V, Oftedal G, Strand LÅ, Hansson Mild K. Reduced fertility among men exposed to RF fields in the Royal Norwegian Navy. Poster for 32nd Annual Meeting of the Bioelectromagnetics Society. Zeleke Z, Bråtveit M, Moen B. Excessive exposure to dust among cleaners in the cement industry. Poster ved 8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy, 2010 (Abstract ID:244). Masteroppgave Sakwari, Gloria. Dust exposures and respiratory health among coffee processing workers in Kilimanjaro, Tanzani. Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen s. Norske originalartikler Bråtveit M, Moen BE. Internasjonal mastergrad i yrkeshygiene. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(4) s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 11

12 Moen, BE. Fagkonferanse for tillitsvalgte på Lørenskog. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(2) s. 18. Moen, BE. Hvem er de tillitsvalgte?. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(2) s Moen, BE. Hvem er de tillitsvalgte del II. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(3) s Moen BE, Bråtveit M. Kvinner i kaffeproduksjon. Et etisk dilemma. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2010 ;Volum 17.(4) s Bokkapittel Moen BE, Grønning M, Aaserud O. Nevrologiske sykdommer knyttet til arbeid og miljø. I: Nevrologi og nevrokirurgi: Fra barn til voksen (3utg). Asker: Vett & Viten as 2010, s Rapporter Bråtveit M, Lie SA, Steinsvåg K. Oppdatering av modeller for oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner. Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen/Uni helse. Rapport nr. 1, Bråtveit M, Hollund BE, Vågnes K. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske oljeog gassindustrien yrkeshygieniske eksponeringsmålinger inntil år Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen/Uni helse. Rapport nr. 2, Populærvitenskapelige innlegg og kronikker Bondevik K, Moen BE. Det gode yrkesliv innen restaurant- og matfagbransjen. Om allergiforebygging. Lærehefte for lærere. Universitetet i Bergen, Bondevik K, Moen BE. Det gode yrkesliv innen restaurant og matfagbransjen. Om allergiforebygging. Informasjonsbrosjyre for elever. Universitetet i Bergen, Moen, BE. Folkehelseinstituttet etterlyses. Kronikk i Bergens Tidende Moen, BE, Gjerdet NR. Kvikksølv og tannhelsepersonell. Dagens medisin 2010 (18). Pallesen S, Moen BE, Bjorvatn B. Søvnmiljøet i Bergen satser på skiftarbeidforskning. SØVN 2010 ;Volum 2.(2) s Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 12

13 B. Prosjekter vi har arbeidet med dette året NUFU-prosjekter (Nasjonalt program for utvikling og forskning) Prosjekttittel: Occupational related respiratory symptoms among sisal fiber processors in Tanzania. Researcher: Akwilina Kayumba. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Wijnand Eduard, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Occupational related respiratory symptoms among coffee processors in Tanzania. Masterstudent:Gloria Sakwari Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Lennart Larsson, Christina Persson, Simon Mamuya, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Respiratory health among cement workers in Ethiopia Masterstudent:Zeyede Zeleke Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Bente E. Moen. Offshorerelaterte prosjekter Prosjekttittel: Skiftarbeid offshore Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Siri Waage, Staale Pallesen, Hege Eriksen, Holger Ursin, Bente E. Moen Prosjekttittel: Modellering av oljedamp og oljetåkekonsentrasjon i shakerrom Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kjersti Steinsvåg, Bente E. Moen, Stein Atle Lie Prosjekttittel: Historisk eksponering i oljeindustrien Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kari Stave Vågnes, Bjørg Eli Hollund Prosjekttittel: Kreftrisiko i en historisk kohort av norske offshorearbeidere med særlig vekt på utvikling av leukemi Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit. Medarbeidere: Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Tone Bjørge og David Christiani Prosjekttittel: Novel biomarkers for the prediction of health consequences from occupational exposure to benzene in 12 versus 8 h work shifts (PETROBIOMARK) Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 13

14 Medarbeidere: Jorunn Kirkeleit, Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Bjørg Eli Hollund, Øystein Bruserud, Børge Kristoffersen, David Christiani og Glenn Talaska. Prosjekttittel: Nye metoder innen overvåking av støy offshore - MENO Prosjektleder sentralt: Olav Kvaløy Oppdragsgiver: Statoil Prosjektleder lokalt: Bente E. Moen Medarbeidere: Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind Prosjekttittel: Oppdatering og tilrettelegging av jobb-eksponeringsmatrise (JEM) for kobling til Kreftregisterets offshoreprosjekt Prosjektlede lokalt: Magne Bråtveit Medarbeidere: Jorunn Kirkeleit Prosjekttittel: Loss of licence offshore registrering av arkivdata Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Alf Magne Horneland, Kari Anne Holte, Randi Aas, Suzanne Merkus, Kjersti Lunde Ellingsen. Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektttittel: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken. Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Prosjektttittel: Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse. En oppfølging av Kvikksaken Prosjektleder: Valborg Baste Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Berit Larsen, Kjell Hansson Mild, Ole Jacob Møllerløkken Prosjektttittel: Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet / Contrast sensitivity and evaluation of visual function. Prosjektleder: Vilhelm Koefoed Medarbeidere: Bente E. Moen, Kristian Gould, Miljørettede prosjekter Prosjektttittel: Health effects related to environmental exposure in an industrial community Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Hilde Gundersen, Bente E. Moen Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 14

15 Skiftarbeid Prosjekttittel: Kadmium i nærmiljøet Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Nils Magerøy og Bente E. Moen, samt Boliden AS Prosjektttittel: Helseundersøkelse etter Sløvåg-ulykken Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Nils Magerøy, Magne Bråtveit, Bente E. Moen, Jens Tore Granslo, Ågot Irgens, Tor Aasen Prosjekttittel: Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere en longitudinell studie Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen Prosjekttittel: Søvn, skiftarbeid og helse offshore en longitudinell studie Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn Medarbeidere: Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen, Siri Waage Prosjekttittel: Svea helseundersøkelsen. Skiftordning, pendling, sikkerhet, helse og livssituasjon Prosjektleder: Rolv Hanoa Medarbeidere: Bente E. Moen, Valborg Baste Sykefravær og inkluderende arbeidsliv Prosjekttittel: Forståelse av sykefravær erfaringer fra dem det angår mest Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Luftveisplager og arbeidsmiljø Prosjekttittel: Økt kunnskap om allergiforebygging. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeider: Kristin Bondevik. Norges Astma- og Allergiforbund / Helse og Rehabilitering Andre prosjekter Prosjekttittel: Arbeid og vold. Prosjektleder: Kjersti Alsaker Medarbeidere: Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Elemag - Elektromagnetiske felt, MR-forsøk. Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken Medarbeider: Kristin Bondevik, Line Bjørge, Gunnhild Oftedal, Kjell Hansson Mild, Valborg Baste, Bente E. Moen, MRI-gruppen. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 15

16 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. 6. INTERNETTSIDER - IKT Internettsider Universitetet har endret system for internettsider dette året. Vår web-redaktør er Hilse Gundersen. Vi har brukt en del tid på å omorganisere sidene, for å presentere seksjonens aktiviteter. Sidene er godt besøkt. Adressen til vår hjemmeside er: Seksjonen har også en webside med sete i sidene til Unihelse. Web-redaktør her er Valborg Baste Adressen til denne hjemmesiden er: Disse to sett av hjemme sider er linket opp mot hverandre. 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Alsaker: -The Second International Conference on The Survivors of Rape 30 Sept- 2 Oct 2010UMC Utrecht, Nederland. -Traume og krisehåndtering v Judith van der Weele, RVTS-Vest. -Dignity Violation in Health Care ved Uni Helse og Nklm. -Hjelp til Hjelperen i regi av RVTS, september Bergen. -Møte på Haugastøl, Fritaus etablert, april. Baste: -BEMS 2010; The Bioelectromagnetics Society, Seoul, Korea, Juni Uni Helse, Fellesseminar, Solstrand, August Styremøter, FFI, Oslo. Bondevik: - Gjennomførte sitt masterstudium i arbeids- og organisasjonspsykologi i juni. -Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Lillestrøm, mars. -Medarbeidersamling Uni helse, Solstrand, august. Bråtveit: -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt, juli og november. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 16

17 -ESCAPE Workshop i Barcelona, september. -8 th International Conference International Occupational Hygiene Association (IOHA), Roma, 26.september- 1. Oktober. -6 prosjektmøter i Stavanger: Kjemikalieoprosjektet. -Høstmøte for Yrkesmedisinske avdelinger i Skien, oktober. -Årskonferanse i Norsk Yrkeshygienisk Forening, Oslo, november. Gundersen: -Uni Helse konferanse på Solstrand august. -Seminar den 20. august på VilVite senteret: How to write a competitive proposal. Kirkeleit: -Samarbeidsmøte med professor David Christiani, Harvard School of Public Health, Department of Environmental Health, Boston, USA, Magerøy: -Kognitiv adferdsterapi for allmennleger, kurs nr.: L-24872, Sykehuset Innlandet HF, divisjon psykisk helsevern. Trysil-Knut hotell, Trysil Godkjent som emnekurs i allmennmedisin 15 t. -Saman om opp, Regional konferanse i Midt-Noreg om opplæring av pasienter og pårørande, Helse Midt-Noreg, Britannia hotell, Trondheim, 17. og 18. februar 2010, 200 deltakere fra hele landet. -Kurs i faktaundersøkelse som metode i håndteringen av mobbing og trakassering i arbeidslivet. Kursledere Dr. Helge Hoel og prof. Ståle Einarsen, Hadeland Hotell, Gran. -Folkehelsedagen 2010, Uni helse, 29. april Magnus Barfot kinosenter. -7th International Conference on Workplace Bullying & Harassment, Cardiff, Wales 2nd 4th June SUSSH/PUSSH seminar, Helse Bergen, Universitetet i Bergen og Uni Research, Soltrand Fjord Hotel 25-26/ Uni helse årlige samling, Solstrand Hotel & Bad Os, 24-25/ Generell innføring i kognitiv terapi, Jørn Bødtker. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og psykologer, VOP Betanien 2-3/9-2010, Aktuell arbeidsmedisin for bedriftsleger. Den norske legeforening, Bergen 23/3, 19/5 og 9/ Godkjent med 8 t som valgfrie kurs til spesialiteten arbeidsmedisin. -The fourth meeting in the Nordic Network on bullying at the workplace in Copenhagen, The Nordic council, 16-17/ Kurs i forskningsveiledning for ph.d.-veiledere. Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Scandic Bergen City 29/9-10 kl Høstmøte i Skien oktober 2010, Sykehuset Telemark, Skien. -Smågruppe i allmennmedisin. Brukerundersøkelser, Guri Rørtveit. Etablering av Jobbfast - forskningspoliklinikk for traumer og psykososiale belastninger i arbeidslivet, Nils Magerøy , 10/ Kognitiv terapi ved depresjon, del I, Torkil Berge. Innføringsseminar i Kognitiv terapi for leger og psykologer, VOP Betanien /11 og / Arbeids- og miljømedisin internundervisning Kalfarveien 31, ISF, a min, deltatt ved 8 møter. -Arbeids- og miljømedisin Reading seminar Kalfarveien 31, gjennomgang av diverse artikler, deltatt ved 3 møter. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 17

18 -FALK gruppemøter diverse forskningstema, deltatt ved 7 møter. Moen: -Møte for fylkeskontakter og styret i Norsk arbeidsmedisinsk forening, Losby gods, Lørenskog, februar. -Høstmøte for yrkesmedisinske avdelinger i Skien. -Årsmøte i Arbeidsmedisinsk forening i Oslo, mai. -Folkemøte i Gulen, oktober. -Styremøter 2 - for FFI-prosjekt i Oslo. -Prosjektmøte i Alicante i juni og november. -Prosjektmøte hos IRIS, Stavanger, fem ganger. -Prosjektmøter Sintef/NTNU i Trondheim to ganger. -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt januar 2 uker, Moshi og Dar es Salaam -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt, juli 2 uker, inkl. besøk i kaffeindustri og fiskeindustri i Bukoba. -Prosjektreise til Tanzania, NUFU-prosjekt november, Dar es Salaam,1 uke. -Prosjektreise til Jæren og Åna-Sira for å ta bilder til allergihefte (fjærkreindustri, rekefabrikk). -Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Lillestrøm, mars -32nd Annual Meeting of the BioElectromagnetics Society. Seoul, South-Korea Juni. -NUFU møte i Trondheim i april. -Møte på Haugastøl, Fritaus etablert, april. -Prosjektmøte skiftarbeid Solstrand i juni. Møllerløkken: -Man in extreme environment Applied Physiology from Subsea to Space,Trondheim Desember 16 th and 17 th nd Annual Meeting of the BioElectromagnetics Society. Seoul, South-Korea. 12. Juni 19. Juni Zeleke: -8 th International Conference International Occupational Hygiene Association IOHA, Rome, Italy. -Experimental Epedimiology (INTH 321), Kurs ved CIH. 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Alsaker: -FOKUS- Forum for Kvinner og utviklingsspørsmål;utvalgsmedlem i programutvalget for vold mot kvinner representerer UIB, Forum for Women and Development, Oslo Møte 10 0g 16 juni og 23 september Referee for British Medical Journal og HEX ( Health Expectations). -Deltager I referansegruppemøter; med ansatte ved Krisesentersekreteriatet, LO, HIB, Nklm og Arbeid og miljømedisin. -Samarbeidsmøter; Nettverksmøte RVTS Vest og RVTS-MidtNorge. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 18

19 Baste: -Medlem i Webgruppe for Arbeids- og miljømedisin. -Leder i valgstyret for valg av ansattes representanter til Uni Research bedriftsforsamling. Bondevik: -Verneombud ved Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin. -Komitémedlem for Landskonferansen på Lillestrøm mars Bråtveit: -Referee for Archives of Industrial Hygiene and Toxicology. -Referee for Annals of Occupational Hygiene. -Referee for Science of the Total Environment. -Reviewer for The Danish Council for Independent Research Medical Sciences: Post-doc application; Long-Term Exposure to air pollution and development of respiratory and cardiovascular disease and mortality investegated in Copenhagen City heart study". -Leder i bedømmelseskomiteen for PhD-avhandlingen til Roy M. Nilsen, UiB. -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening. -Medlem i Rådet for Arbeidstilsynet, Vestlandet. -Kursleder: Målinger av helseskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren inkludert risikovurdering (W501) Kurs innen yrkeshygiene i Bergen, november Årets yrkeshygieniker 2010, Norsk Yrkeshygienisk Forening. Gundersen: -Referee for: Human Brain Mapping, Scandinavian Journal of Psychology og NeuroImage. -Representant i Instituttstyre ved institutt for samfunnsmedisinske fag, gruppe B ( ). - Deltager i referansegruppen i prosjektet Langvarig benzodiazepinbruk og hjernefunksjon. Magerøy: -Convenor for Therapeutic Practitioners Special Interest Group of the International Association on Workplace Bullying & Harassment -Styremedlem i International Association on Workplace Bullying & Harassment fra juni Medlem av ad hoc komité for undervisning etter ny plan av medisinstudenter i arbeidsmedisin, arbeid fullført Moen: -Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening. -Referee for BMJ Public Health, Occupational Medicine, Occupational health of Southern Africa, Maritime Medicine, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. -Medlem av Editorial Board, Occupational Medicine. -Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening. -Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag. -Varamedlem av Universitetsstyret, UiB. -Varamedlem i sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE). Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 19

20 -Leder av bedømmelseskomité for PhD-kandidat Esther Ngadaya ved Senter for internasjonal helse, UiB. -Deltager i bedømmelseskomité for professorat i maritim medisin, UiB -Medlem av Faculty of Deltager i ekspertgruppe om elektromagnetiske felt og helse, oppnevnt av Folkehelseinstituttet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Møllerløkken: -Associate member of Faculty Full member of BEMS. -Sensor i Helsefag, studieretning RAB-fag 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Følgende land og personer har vi hatt kontakt med i 2010: a) Samarbeid med Tanzania Seksjonen samarbeider med Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania i et NUFU-finansiert prosjekt: Respiratory disorders in dusty industries. Inkludert i dette prosjektet er: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med PHD J. Mwaiselage. Eksponering for kullstøv i Kiwira Coal Mines, med doktorgradsstudenten Simon Mamuya. Arbeid med sisal med doktorgradsstudenten Akwilina Kayumba. Kaffe og luftveisplager med mastergradsstudent Gloria Sakwari. Vi har hatt prosjektmøter både i Dar es Salaam og i Bergen. Vår hovedkontakt i Dar es Salaam er Dr. Simon Mamuya, Muhimbili University of Health and Allied Sciences. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Spania Med grunnlag i en samarbeidsavtale ERASMUS/SOCRATES mellom Universidad of Alicante i Spania og Universitetet i Bergen, om forsker og studentutveksling har gruppen etablert kontakt med forsker Elena Ronda. Utvekslingsavtalen er fornyet for en ny periode, og vi har hatt en spansk stipendiat på besøk fra hennes gruppe. Vi har deltatt i en EU søknad som utgikk fra Barcelona, om temaet immigranter og arbeidshelse. c) Samarbeid med Italia I våre skiftarbeidprosjekter har vi etablert kontakt med professor Giovanni Costa, Milano, som er medlem av vår arbeidsgruppe. d) Samarbeid med Storbritannia - Dr. Helge Hoel, Manchester deltar i skiftarbeidprosjektenes referansegruppe. - Prof Simon Folkard, deltar i skiftarbeidprosjektenes referansegruppe. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 20

21 e) Samarbeid med Sverige -Vi har et aktivt samarbeid med Dr. Gunilla Wieslander og dr. Dan Norbäck, Uppsala Universitet i forbindelse med flere publikasjoner (inneklima, forurensning). -Vi har også samarbeid med professor Kjell Hansson Mild ved Universitetet i Umeå i relasjon til prosjektet reproduksjon og elektromagnetiske felt, og har hatt besøk av ham to ganger i Han har også deltatt i et av våre møter med styringsgruppen for prosjektet. -Vi har kontakt med professor Torbjørn Åkerstedt, Stockholm som hjelper oss med våre skiftarbeidprosjekter. f) Samarbeid med Danmark Åse Marie Hansen, Universitetet i København er deltager i referansegruppe i vårt skiftarbeidprosjekt. g) Samarbeid med Nederland I forbindelse med våre sykefraværsprosjekt og prosjekt om sykepleiere og skiftarbeid, har vi etablert kontakt med ansatte ved Universitetet i Groningen; Petra Koopmans, Corne Roelen og J. Schreuder. h) Samarbeid med USA - Boston Jorunn Kirkeleit har kontakt med Harvard School of Public Health, Boston, Department of Environmental Health. 10. MEDIEKONTAKT Alsaker: Muntlig innlegg ved den internasjonale Kvinnedagen 8 mars og ved den Protestfestivalen 2010 og 8 mars. Moen: Deltok i Kveldsåpent for å markere 20-års jubileet for arbeidsmedisin. Deltok i Brennpunkt program om manglende oppfølging av NAV i forbindelse med håndtering av erstatningssakene til kvikksølveksponerte tannhelsesekretærer. Og sist men ikke minst: Vi har hatt en 20-dagers BLOGG i anledning 20-års jubileet vårt, med omtale av tjue forskjellige faglige tema. Årsmelding Arbeids- og miljømedisin 21

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisering... 4 Pasientbehandling... 5 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 5 Endovaskulær behandling... 7 Brukere av FOR... 9 Utvikling og utprøving av teknologi...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2013. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2013 Utgitt 06/2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks 7810,

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25

Stemningsrapport fra NSF-LKS kongress i Stavanger Sidene 23-25 Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 2-07 - 9. årgang HOVEDARTIKKEL: Syke kvinnehjerter trenger rehabilitering Sidene

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikologi Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology Member of EPHAR IUPHAR EUROTOX IUTOX www.nsft.net Vintermøtet på Beitostølen 2014 2 3 Norsk Selskap for Farmakologi

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Prosjekt HMS SJØ Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Utgitt av Saniteten i Sjøforsvaret Bergen, 2011 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2011 Saniteten

Detaljer

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M.

Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser. Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel- og skjelettlidelser Stefan Lohmander Jan Hartvigsen Ingrid Lundberg Ewa M. Roos Rapport 2/2011 Evaluering av norske forskningsmiljøer innen muskel-

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer

«Gjennom 15 år med hjerter som slår»

«Gjennom 15 år med hjerter som slår» Fagtidsskrift for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere NSF-LKS hjemmeside: http://www.sykepleierforbundet.no/lks nr. 1-08 - 10. årgang Kongress 2008 i Tromsø 17. - 19. april «Gjennom 15 år med

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer

Årsrapport 2014. Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Årsrapport 2014 Utgitt 06/2015 Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer Uni Research Helse / Uni Research AS Postadresse: Postboks

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Styrets beretning 1999

Styrets beretning 1999 Styrets beretning STIFTELSEN UNIVERSITETSFORSKNING BERGEN å r s m e l d i n g Strategiske utfordringer Styret gjennomførte i en omfattende gjennomgang av Stiftelsen for å skape et forskningsselskap som

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 UNIVERSITETET I BERGEN Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen / UNIFOB ISBN 82-91232-52-0 ISSN 0806-9662

Detaljer

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011

CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) SiV Grafisk AT februar 2011 SiV Grafisk AT februar 2011 CEREBRAL PARESEREGISTERET I NORGE (CPRN) ÅRSRAPPORT 2010 2 IvarHaagaas,seniorkonsulent,overlege SandraJulsenHollung,informasjonsrådgiver/koordinator GuroL.Andersen,leder,overlege

Detaljer

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende

Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende ÅRSMELDING 2012 ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Er en interesseorganisasjon for mennesker som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende Sprer informasjon om spiseforstyrrelser og

Detaljer

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene

Årsrapport 2011. Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Helse Vest Årsrapport 2011 Ved katastrofer og terrorhendelser : Bedre samarbeid mellom nødetatene, også på tvers av landegrensene Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter

Detaljer

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer