TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE"

Transkript

1 TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE /9 25/9 2003

2 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere og ansatte innen helse, miljø og sikkerhet offshore i Norge. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd. Målet med seminaret var å bygge broer mellom forskere og mellom oljebransjen og forskere, samt faglig kompetanseoppbygging. Tema: 1. "Fra ord til handling" 2. Skiftarbeid PRESENTASJON AV FORELESERE: Carin Sundström-Frisk, forskningspsykolog, Arbetslivsinstitutet, Stockholm. Forsker blant annet på hvordan vi mennesker oppfatter, bedømmer og håndterer helse- og sikkerhetsrisiko og hvordan vi utfra kunnskapen om dette kan skape en bedre kommunikasjon mellom eksperter og lekfolk. Britt Marie Drottz Sjöberg, professor i Sosial og samfunnspsykologi, NTNU, Trondheim. Forsker innen områdene sosialpsykologi, holdningsmålning, risikopersepsjon og kommunikasjon. Torbjörn Åkerstedt, søvnforsker, professor ved Institutet för psykosocial medicin, Karolinska institutet, Stockholm. Forsker på søvnløshet. Har en rekke publikasjoner om skiftarbeid og søvn. Jo Arendt, J, professor, School of Biological Sciences, University of Surrey, UK. Har forsket mye innen melatonin og biologiske rytmer de siste år.

3 Program 1. dag 24/9 " Fra ord til handling" Møteleder: Tone Morken Velkomst ved Bente E. Moen Status for arbeid i programmet Arbeidstakere utsettes for støy på oljeplattformene. Vi vet at støy gir nedsatt hørsel - likevel har vi støyskader. En beskrivelse av problemet, som eksempel på vår utilstrekkelighet ved Magne Bråtveit og Arne Haugan "Forstår vi hva vi utsetter oss for?" Professor Britt Marie Drottz Sjöberg, NTNU,Trondheim "Hvorfor endrer vi ikke adferd?" Forsker/psykolog Carin Sundström-Frisk, Arbetslivsinstitutet,Stockholm

4 Program 2. dag 25/9 Shift work Møteleder: Bente E. Moen Sleep and night work Professor Torbjørn Åkerstedt, Karolinska institutet, Stockholm Shift work offshore and in polar regions Professor Jo Arendt, UK

5 Deltagere Alvhild Alette Bjørkum Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutd. Arne Haugan Det Norske Veritas Aslaug Mikkelsen Høgskolden i Stavanger Bente E. Moen Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Bjørg Eli Hollund X-lab AS Bjørn Bjorvatn Seksj. for allmennmedisin, UiB Halvor Erikstein OFS Hilde Heber Oljedirektoratet Kari Druglimo Norges forskningsråd Kirsten Birgitte Strømsnes Det Norske Veritas Kirsti Krüger HMS-avdelingen, Statoil Bergen Kjersti Steinsvåg Seksjon for arbeidsmedisin,uib Knut Grove Kokstad Bedriftshelsetjeneste Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk avd. St.Olavs Hospital Kristin Bondevik Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Britt Marie Drottz Sjøberg NTNU, Trondheim Carin Sundström-Frisk Arbetslivsinstitutet, Stockholm Leif Åge Strand Kreftregisteret Magne Bråtveit Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Mia Bauer Statoil

6 Olav Bjørseth NTNU Roy Furre OFS Saskia Wanders Yrkes-og miljømed. avd., Sykehuset i Telemark Sigvart Zachariassen Oljedirektoratet Sonja Tinnesand NOPEF Steffen Torp Høgskolen i Vestfold Fred Holsten Psykiatrisk institutt UiB Hilde Heber Oljedirektoratet Jo Arendt University of Surrey, UK Knut Forberg UiB Ståle Pallesen Inst. for samfunnspsykologi, UiB Torbjørn Åkerstedt Karolinska Institutet, Stockholm Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin, UiB Vilhelm Koefoed Sanitetsinspektøren for Sjøforsvaret Alvhild Alette Bjørkum Høgskolen i Bergen, Avd. for ingeniørutd. Eirik Bjerkebæk Oljedirektoratet

7 Status i Fysisk arbeidsmiljø og helse: Består av fire prosjekter: Aldring og utstøting Bulkarbeidstid Kjemikalieeskponering Støyeksponering Oppgaver som de fire prosjektene må ta tak i: De må publisere for å synliggjøre Lage forskningsnettverk seminar Planlegge nye prosjekter. Prosjektene skaper en høyere kompetanse innen Helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren. Noen artikler er publisert, blant annet en serie i Tidsskrift for Den norske lægeforening. Tolv innlegg om petroleumsindustrien og helse. Også i Yrkeshygienikeren er en lignende serie. - Dr. grad er utlyst og besatt. Prosjektet ser også etter hovedfagsstudenter. - Hovedbudskapet i statusrapporten var at prosjektene håper på mer midler.

8 Støy problematikken Innlegget om støy ved Magne Bråtveit og Arne Haugan viste at vi fortsatt har utfordringer når det gjelder hensiktsmessig kartlegging og effektive tiltak. Alle vet at støy gir nedsatt hørsel, men likevel har vi støyskader. Hørsel ligger som nr. 2 på listen over sykdommer som er arbeidsrelaterte. - Hvorfor har vi hørselsskader: 1. Har mye god kunnskap, men det må forskes mye mer. 2. Det er vanskelig å få gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak. 3. Spørsmål om kartleggingen av støyproblematikken er god nok. 4. Manglende feedback til beslutningstakere. 5. Støy plager er en velkjent og akseptert risiko. 6. Det har ikke vært kultur for bruk av verneutstyr. 7. Støyreduksjon er ikke økonomisk lønnsomt. 8. Hørselsvernet som brukes er for dårlig.

9 Risikopersepsjon Britt Marie Drottz Sjöbergs innlegg om risikopersepsjon belyste hvilke mekanismer som påvirker vår opplevelse av risiko. Faktorer for risiko opplevelse: Relatert til type risiko Relatert til sosial kontekst Relatert til hvordan undersøkelsene er, metodikken Individuell karakteristikk Hvor kjent er risikoen, hvilken bedømming tar vi i forhold til risikoen. Risiko kommunikasjon Usikkerhet konfliktløsning sosial forandring Hvordan utvikle kommunikasjonen i forhold til hvilken risiko. Kommunikasjon = kontinuerlig, allsidig Informasjon = lettere å skylde på noe når det går galt eks valgt feil budskap, feil PR firma osv.

10 Hvorfor endrer vi ikke atferd? Foredraget ved Carin Sundström-Frisk skapte interessant debatt om forholdet mellom organisasjon og individ ved atferdsendring. Sundström-Frisk var engasjerende og dyktig i sin måte å forklare vanskelighetene som kommer av å skulle skifte atferd. Hun trakk frem flere ulike grunner til at det er så vanskelig, for eksempel: Tid, ingen har tid til å skifte atferd. Hvilke effekt har atferdsendringen på meg og mine gjøremål. Hva koster det meg, hvilke belønninger kan jeg få. Egoistisk tankegang. Informasjonen og kommunikasjonen som ligger bak atferdsendringen treffer ikke riktig målgruppe. Ikke alle lærer det samme av en ulykke, dermed ikke alle som ser nødvendigheten av å endre atferd.

11 Skiftarbeid Dag to ble i sin helhet viet skiftarbeid med Sleep and night work ved Torbjørn Åkerstedt, og Shift work offshore and in polar regions ved Jo Arendt. Begge hadde svært spennende og lærerike innlegg.