Samtalegrupper for personer med kols

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samtalegrupper for personer med kols"

Transkript

1 Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015.

2 Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring av symptomer hos personer med kols. Finansiering: Forskningsmidler fra Helse Vest Støtte fra Ekstrastiftelsen/LHL (2015)

3 Bakgrunn for prosjektet: Samhandlingsreformen påpeker at kommunehelsetjenesten i langt større grad skal ivareta opplæring, omsorg og behandling av personer med kols [1,2]. Fokus på personens egenomsorg relatert til det å mestre sykdommen, bedre helsefremmende kompetanse og livskvalitet [1,2,3]. Hvordan bedre egenomsorg (self-management)? 1. Andreassen, B., S. Gjønnes, and K. Refsdal, Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet, in IS-1947, Helsedirektoratet, Editor. 2012, Helsedirektoratet: Oslo. 2. Helse- og omsorgsdepartementet, Nasjonal strategi for KOLS-området , H.-o. omsorgsdepartementet, Editor. 2006, Sosialdepartementet: Norway. p Helse- og omsorgsdepartementet, St. meld. 47 ( ). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid

4 Bakgrunn for prosjektet: Self-management-program; Hva sier tidligere forskning? Self management interventions in patients with COPD are associated with improved health-related quality of life, a reduction in respiratory-related and all cause hospital admissions, and improvement in dyspnoea[4]. Heterogeneity among interventions, study populations, follow-up time and outcome measures makes it difficult to formulate clear recommendations regarding the most effective form and content of self management in COPD[4]. «Self-management-program» som en kompleks intervensjon [5]. Hvordan utforme et slikt program? 4. Zwerink, M., et al. Self management for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews, DOI: / CD pub3. 5. Medical Research Council, Complex intervention guidance. 2008, Medical Research Council.

5 Komplekse intervensjoner: Medical Research Council, Complex intervention guidance. 2008, Medical Research Council.

6 Utviklingen Hva viser tidligere forskning? Aktuelle teoretiske perspektiver? «Kontekstuelle forhold» Modellering av prosessen og forventede effekter

7 Gruppesamtaler: Uke Tema for samtalegruppene 1. Presentasjon, informasjon og samtale rundt struktur og fokus for programmet. 2. Å fremme egen helse og velvære. Utvikling av ferdigheter for å kunne leve best mulig med KOLS. 3. Mestring av tung pust. Betydningen av strategier for å håndtere tung pust. 4. Håndtering av KOLS medisiner. Betydningen av strategier for å håndtere KOLS medisiner. 5. Å klare å slutte å røyke og forbli røykfri. 6. Mestring av andre sentrale symptomer. Betydningen av puste-, hoste- og avslapningsteknikker. 7. Bli bevisst egne valg i forhold til fysisk aktivitet. 8. Helsepersonell som ressurs i hverdagen. 9. Håndtering av KOLS forverring. 10. Å håndtere KOLS relaterte utfordringer i sosiale sammenhenger. 11. Å bli bevisst på erfaringer med å delta i en samtalegruppe med andre som har KOLS Personer med KOLS, grad II-IV 5-8 deltakere Over 11 uker 1 gang pr uke 2 t hver gang Ledet av sykepleier fra kommunehelsetjenesten Salutogent perspektiv Bruk av MI i samtalene

8 Komplekse intervensjoner: Medical Research Council, Complex intervention guidance. 2008, Medical Research Council.

9 Pilotstudie Inkludert fra pasientregisteret til Helse Fonna: 32 fikk tilbud pr post om å delta 8 takket ja 1 møtte ikke opp til samtalene Fysiske data før deltagelse (spirometri) Spørreskjema før og etter deltagelse (samt senere også). Intervju (fokusgruppe og/eller individuelle intervju) etter deltagelse Evalueringsskjema (kort og enkelt)

10 Evalueringsskjema 6 av 7 deltagere har levert besvarelse til nå Nytte Påvirkning av hverdagen Påvirkning av helse Utforming av intervensjonen; behov for å endre/bedre? Opplevelse av deltagelse i intervensjonen

11 Evaluering

12 Evaluering

13 Evaluering

14 Evaluering

15 Evaluering

16 Evaluering Intervju: Generelt meget positive. Mindre justeringer på vektlegging av enkelte tema. Spesielt positive i forhold til perspektiv og bruk av MI.

17 Intervjuer: «Er det noe som har overrasket dere med disse gruppene, noe som ikke var forventet?» D: «Ja, positivt. Jeg hadde egentlig forventet noen mer eller mindre langtekkelige forelesninger. Og når de kommer med korte, konsise innledninger og så slapp diskusjonen fri, så ble det opplevd som, nær sagt, veldig forløsende. Istedenfor å sitte å nikke og smile og se på flippoveren. Så det var en presentasjonsform som tiltalte meg veldig sterkt». E: «Vi har hatt det veldig åpent med hverandre». A: «Alle har jo vært åpne.. til og med enkelte gikk ganske langt og. Det ble følsomt for mange. Og det har vært svært interessant å høre. Og det overrasket litt». D:»Det er klart at den formen som dette har vært på, den har jo invitert til at folk skal komme med personlige meninger og erfaringer. Og det har medført at jeg tror at det sosiale samholdet i gruppen blir nokså sterkt, og en stoler på at en kan si det en har lyst til å si, uten at en blir oversett eller latterliggjort, eller på andre måter neglisjert. Det er en veldig positiv kommunikasjonsmåte som er brukt».

18 Hva skjer videre? Hoveddelen av studien: Inkludere pasienter fra andre kommuner i Helse Fonna sitt område. Gjennomføre intervensjonen i disse kommunene

19 I kommunen?? B: «Jeg må si at det er veldig greit at vi får være her På senteret her, - ja, det må jeg bare si,- det hadde vært litt mer tungvint skulle vi kjørt til byen for eksempel eller andre steder» A: «En av de tingene som var for at jeg meldte meg på dette, var at det var her». B: «Ja, det vil jeg og si det» A: «Hadde det vært i Haugesund så er det litt mer tvilsomt». C: «Jeg tror ikke jeg hadde deltatt om det hadde vært i Haugesund, på grunn av parkering»

20 Fag- /forskningsmiljø: Helse Fonna PhD-stipendiat: Heidi B Bringsvor Overlege, Dr. Med, PhD: Knut Skaug Universitetet i Stavanger: Professor, PhD: Signe Berit Bentsen Førsteamanuensis, PhD: Bjørg F. Oftedal Høgskolen i Bergen Førsteamanuensis, Dr.polit: Eva Langeland Regionalt Kompetansesenter for Klinisk Forskning Statistiker, PhD: Jörg Assmus Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brukerrepresentant fra LHL, lokallag for Tysvær og Bokn: Gunnar Egge Kommunehelsetjenesten: Sykepleiere som deltatt i gjennomføringen av intervensjonen Eva I Stien og June Kallekodt

21 Takk for oppmerksomheten! Kontaktinformasjon: Heidi B. Bringsvor tlf: /

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

faglig Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: 28 Ergoterapeuten 05.12

faglig Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: 28 Ergoterapeuten 05.12 Et praktisk redskap for ergoterapeuter og brukere: Informasjonsmateriell om energibesparende arbeidsmetoder ved lungesykdom Abstract: Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter (NFLE) utviklet i 2008 informasjonsmateriell

Detaljer

Hanna Charlotte Pedersen

Hanna Charlotte Pedersen FAGSEMINAR OM KOMMUNIKASJON - 19 MARS 2015 SE MEG, HØR MEG, MØT MEG NÅR HJERTET STARTER hanna_pedersen85@hotmail.com Hanna Charlotte Pedersen MIN BAKGRUNN Jeg er selv hjertesyk og har ICD Non compaction

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Karen Aurmo. Sammenheng mellom. Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Karen Aurmo. Sammenheng mellom. Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) Karen Aurmo Sammenheng mellom Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) En longitudinell studie av pasienter med kols som har deltatt

Detaljer

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010

Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 Nyhetsbrev NYHETSBREV NR. 3 2010 I dette nyhetsbrevet: Nursing homes as learning environments Frie midler 2011 søknadsfrist SUV Selvstendiggjøring av Unge Voksne Møteplassen skreddersøm i gruppe er det

Detaljer

Men jeg kan jo støvsuge

Men jeg kan jo støvsuge Men jeg kan jo støvsuge En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. Ingrid Elise Sundfør Masteroppgave, master i rehabilitering,

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD

OMSORG - EGENOMSORG. SHUS-rapport: FORORD 1 SHUS-rapport: OMSORG - EGENOMSORG FORORD Tid til fordypning, ja, til og med langsomhet, er begrep som dukker opp i samfunnsdebatten i disse dager. At en livsstil, inklusiv et arbeidsliv, som er preget

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt

forskning03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien Ungdom med leddgikt forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig tidsskrift for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Sykepleien forskning03 11 Ungdom med leddgikt 212 forskning 03 11 SYKEPLEIEN FORSKNING > Et vitenskapelig

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis

Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis faglig Samarbeidprosjekt for studenter og klinikere Utvikling av ferdigheter i kunnskapsbasert praksis AV MARIE BERG, ELSE-BRITT BRUSET, MONA DAHL UNNI SVEEN, LENA ANDERSSON, MONA MICHELET OG JAN GORDON

Detaljer

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon.

Utdanning. ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. AVANSERT: Fullskalasimulering gjennomføres ved bruk av en avansert dukke som styres av en kontrollenhet. Det kan blant annet måles blodtrykk, puls og respirasjon. Foto: ELLEmELLE 10 KREFTSYKEPLEIE 2-2013

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Eksplorerende fokusgruppeintervjuer: Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere Birte Barsnes, fysioterapeut, MSc, høyskolektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn Bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97

L U N G E P O S T E N TEMA: KOLS -97 L U N G E P O S T TEMA: KOLS E N 24-06 -97 KJÆRE NSF FLU MEDLEMMER! Først vil jeg rette en stor takk til arbeidsgruppen i Kristiansand for et flott Fagmøte med gode faglige innlegg og fine sosiale arrangementer.

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

Fra sykdom til vitalitet

Fra sykdom til vitalitet ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt av Kari Bjerke Batt-Rawden Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 01/2009 Fra sykdom til vitalitet et utviklings- og dokumentasjonsprosjekt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert

SLUTTRAPPORT. En sykt god ekspert SLUTTRAPPORT En sykt god ekspert Prosjektnummer: 2009.3.0325 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Prosjektleder: Mona Drage Forord Denne sluttrapporten har til hensikt å gi en oversikt

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune.

Rapport. Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Rapport Bruker Spør Bruker (BSB) Ålesund Kommune. Bruker Spør Bruker Ålesund Kommune, 2010. Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen KBT Midt Norge, 2010 2 Bakgrunn Bruker Spør Bruker Ålesund... 3 Tjenestebeskrivelse

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen

Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Vesterålsregionen Rapport fra utviklingsprogrammet Kvinnekompasset I Vesterålsregionen Deltakerne i Kvinnekompasse Samling på Naustet i Sigerfjord. Foto: Hilde Jørgensen Bakgrunn for utviklingsprogrammet

Detaljer