Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen"

Transkript

1 Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg Deltakere: Helse Fonna, Høgskolen Stord/Haugesund og kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bømlo, Stord, Sveio, Odda m.fl... Mange prosjekter Forskningskonferanser Erfaringskonferanser

2 Fokusområder: Felles FOU-enhet Informasjons- og kommunikasjonsflyt v. forpliktende samhandlingsavtaler Styrking av fastlegenes rolle Utvikle bedre pasientforløp til store pasientgrupper der helsetjenesten i dag har store samhandlingsutfordringer Fokus på læring og mestring

3 Rehabiliteringsprosjekter i Helsetorgmodellen Utredning om rehabilitering i Karmøy - funnene samsvarer med Riksrevisjonens undersøkelser om rehabilitering innen helsetjenesten (2012) og Helsedirektoratets undersøkelse om rehabilitering i kommunene (2011) Prosjekt med døgnplasser for rehablitering i Odda Hjemmerehabilitering for pasienter med hjerneslag i Sunnhordland Flere prosjekter planlegges

4 Hjemmebasert rehabilitering for pasienter med hjerneslag i kommunene Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet et samarbeid mellom kommunene Stord, Bømlo og Fitjar, Helse Fonna og Høgskolen Stord/Haugesund

5 Prosjektgruppe: Astrid Larsen, Prosjektleder, Stord kommune Berthe Rossebø, Helse Fonna Anne Beth Njærheim, Bømlo kommune Kari Raunholm, Fitjar kommune Bente Kvilhaugsvik, Høgskolen Stord/Haugesund Brit Gravdal, brukerrepresentant Referansegrupper (m. representant fra HSH)

6 Bakgrunn Samhandlingsreformen (2011): Vi må gå nye veier for å få kontinuerlige og helhetlige behandlingsforløp på tvers av nivåer og kommunegrenser Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag (2010) Regional retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest (2012)

7 Utfordringer når det gjelder pasienter med hjerneslag personer i Norge rammes hvert år Trenger mye ressurser til rehabilitering Vanskelig for pasienten og dyrt for samfunnet Overlevelse, og redusert funksjonshemming er hovedmål Kontinuitet i informasjon og kompetanse nødvendig for rehabilitering hjemme

8 Retningslinjene anbefaler Ved lette til moderate funksjonsutfall: Tidlig mobilisering, utskriving og rehabilitering i hjemmemiljø med tett oppfølging av ambulant rehabiliteringsteam Pasientens egen motivasjon er viktig Motiverende Intervju (MI) i akuttfasen ved hjerneslag kan gi bedre opplevd livskvalitet ett år etter

9 Inspirasjon hentet fra Fredericia Rehabilitering i hjemmemiljø bedre for borgerne; økt trivsel og mestring Økt personaltilfredshet sammenlignet med vanlig hjemmesykepleie Økonomisk gevinst ved at borgerne etterpå er mer selvstendige

10 Utdrag fra mandat Beskrive ny samhandlingsmodell med etablering av tverrfaglig team for å sikre tidlig utskriving og rehabilitering i pasientenes hjem for pasienter med hjerneslag Beskrive hvordan man skal sikre nødvendig kompetanseheving Opparbeide felles forståelse for fagfelt og metodikk

11 fra mandat Hvordan kan spesialisthelsetjenesten i Helse Fonna, kommunene Stord, Bømlo og Fitjar og høgskolen HSH arbeide med hensyn til rehabiliteringen? Hvem er viktige samarbeidsparter, hva er viktige samarbeidsarenaer og -strukturer?

12 Prosjektets varighet Prosjektplan utarbeidet høsten 2011 Gjennomføringsdelen av prosjektet varer fra 1. mars til 31. desember 2012 Sluttrapport skal være ferdig 31. januar 2013

13 Ny samhandlingsmodell Pasientene får akuttoppfølging i slagenhet, og skrives tidligere enn før ut til hjemmet I slagenheten møter pasienten personell ansatt i slagenheten, og personell ansatt i interkommunalt ambulant team Samarbeid om rehabiliteringsplan Koordinator i åpen omsorg i kommunehelsetjenesten

14 Ambulant team Arbeider på tvers av kommune- og institusjonsgrensene Fysioterapeut, Helse Fonna, 50 % stilling - koordinator for teamet Sykepleier, Helse Fonna, 10 % stilling Ergoterapeut, Fitjar, 40 % stilling Ergoterapeut, Stord, 40 % stilling Hjelpepleier med videreutdanning i rehabilitering, Bømlo, 40 % stilling

15 Teamet: Unni Spissøy Trude Digernes Kristin Johnsen Vestbøstad Marthe Wirum Siri Matre

16 Koordinator i åpen omsorg Koordinator / pasientansvarlig sykepleier Innkalling til nettverksmøter oppdatere plan sammen med pasient, ambulant team, lege og terapeuter i kommunen Koordinator og ambulant team lærer opp personell i rehabilitering i åpen omsorg

17 Vedtak om rehabilitering Klare, tidsavgrensede vedtak om rehabilitering som ofte krever store ressurser i starten Ambulant team, i samarbeid med lege og pasient / pårørende, vurderer rehabiliteringsbehov og potensial hos den enkelte pasient

18 Landsforeningen for slagrammede (LFS) Hordaland lokallag møtes på Stord hver mnd. Fokus på å motivere, støtte og hjelpe hverandre, ønsker å komme i kontakt m. flere Har kjent det på kroppen, og har erfaring med å ha hatt slag eller å være pårørende Ønske om å jobbe med likemannsarbeid fordi man har erfart hvor viktig dette er Ta kontakt med Brit Gravdal: tel

19 Hvordan måle effekten av tiltakene? Spørreskjema til pasienter og pårørende skal belyse om behandlingsforløpet oppleves helhetlig og om pasientene opplever å få rehabilitering hjemme Spørreskjema til ambulant team, koordinatorene og personale som arbeider med rehabiliteringen i det daglige; kartlegge informasjonsflyt Evalueringssamtaler med ambulant team, koordinatorer, pleiere og prosjektgruppen Ny samhandling og kompetanseoverføring beskrives

20 Så langt har vi kommet: 2. desember 2011 prosjektplan godkjent 4. januar 2012 fokusgruppeintervju med Hordaland lokallag av LFS 11. januar 2012 deltakelse på seminar om hjemmerehabilitering i Fredericia i Danmark 17. januar 2012 fagdag på HSH på Stord 1. mars 2012 ambulant team ansatt mars opplæringsdager ambulant team

21 mars besøk innsatsteam i Trondheim Forskjellige møter/opplæring/samhandling - med administrativt ansatte i organisasjonene - med ledere og personell i åpen omsorg i kommunene og i Helse Fonna - med saksbehandlere i kommunene - med ambulant team - m. driftsgruppe og styringsgruppe

22 Interkommunalt samarbeid? I samarbeid mellom tre selvstendige organisasjoner med noe ulik oppbygging av tjenester dukker det opp noen praktiske problemer - deler av tjenestene skal jo samordnes.. Hvis prosjektet videreutvikles må ulike sider ved interkommunalt samarbeid vurderes nøye - det går mye tid til samordning av tjenester.... (som kan være en god investering hvis det kan komme flere til del..)

23 Personalet i åpen omsorg Arbeider med pasientene til daglig.. Har de tilstrekkelig kjennskap til prosjektet? Vet de hva hjemmerehabilitering betyr? Klarer de å veksle mellom vanlig hjemmesykepleie og rehabilitering? Klarer man å begrense antall pleiere som går til pasientene? Trenger vi eget personell i åpen omsorg som kun jobber med rehabilitering?

24 Mål og ønsket resultat for prosjektet:. - mer helhetlige og sammenhengende pasientforløp - pasientforløpene oppleves gode - pasientenes ADL-funksjon endres positivt - kan forsvares økonomisk

25 Litteratur Helsedirektoratet (2010): Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Oslo: Helsedirektoratet. IS Hentet fra: 1688_Nasjonal_re_287309a.pdf Helsedirektoratet (2011): Undersøkelse om rehabilitering i kommunene. Oslo: Rambøll. Hentet fra: 20. juni 2012 Helsetorgmodellen (u.å.): hentet 3. juli 2012 Helse Vest (2012): Behandling og rehabilitering ved hjerneslag i Helse Vest. Haugesund: Helse Vest Riksrevisjonen (2012): Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. Oslo: Riksrevisjonen. Hentet fra: 20. juni 2012 St. meld. nr. 47. ( ): Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Oslo: Det kongelige helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra: DDDPDFS.pdf

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune

Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Prosjekt lindrende behandling i Haugesund kommune Årsrapport 2011 for prosjekt lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Haugesund kommune Budsjettkapittel 0761.67. Budsjettår 2011 Haugesund kommune

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013

INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM. Våren 2013 INFORMASJONSBREV FRA NSF S FORUM FOR KREFTSYKEPLEIE I VESTFOLD Våren 2013 INNHOLD: Barn som pårørende Nytt fra kreftforeningen LCP - Omsorg for døende og deres pårørende Helhetlig plan for omsorg til døende

Detaljer

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14

Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Prosjektrapport EKSISTENSIELL/ÅNDELIG OMSORG FOR ALVORLIG SYKE OG DØENDE I KOMMUNEHELSETJENESTEN. 01.03.13-15.02.14 Tysvær kommune - Bjørgene omsorg- og utviklingssenter - Kompetansesenter i lindrande

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING?

PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING? PROSJEKTRAPPORT SAMHANDLINGSPROSJEKTET AMBULANT TJENESTE OG POLIKLINIKK, GODE VERKTØY FOR SAMHANDLING? 30. mars 2012 1 Innholdsfortegnelse Mål for prosjektet...3 Tidsramme...3 Deltakere i prosjektet...3

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER

PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER PROSJEKTRAPPORT LOKALMEDISINSK SENTER En kartlegging og evaluering av lokalmedisinske sentra. Hva finnes av dokumentasjon og kunnskaper når det gjelder suksessfaktorer og effekter? Karmøy Kommune Høgskolen

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

RE-/HABILITERINGSPLAN

RE-/HABILITERINGSPLAN RE-/HABILITERINGSPLAN FOR SØNDRE LAND KOMMUNE 2015-2018 Innhold 0 Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for arbeidet... 3 1.2 Målsetting... 3 1.3 Arbeidsgruppe... 3 1.4 Videre behandling av planen...

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer