Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

2 Innhold 1. Innledning Administrative forhold Undervisning og formidling... 5 A. Undervisning av medisinske studenter... 5 B. Mastergrad-studium SIH og Helsefag... 6 C. Doktorgradsveiledning... 6 D. Foredrag... 6 E. Annen undervisning... 9 F. Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Forskning A. Publikasjonsliste B. Prosjekter Konsulentvirksomhet Internettsider Kurs og reiser Verv og deltakelse i utvalg, råd og komiteer Internasjonalt samarbeid Annet

3 1. INNLEDNING Året 2013 var et festlig år med hele tre disputaser! En norsk og to tanzanianske PhD-studenter disputerte. Det er veldig kjekt å oppleve at studentene klarer å produsere publikasjoner på høyt vitenskapelig nivå. Videre har forskningsgruppen vært klart farget av vårt nye prosjekt om støy og helse. Dette prosjektet har hatt stor suksess med sitt feltarbeid; med å måle støy på alle fartøyer i marinen, samt å undersøke hørselen til alle de ansatte. I tillegg undersøkes effekter av støy på søvn og kognitive funksjoner. Prosjektgruppen har fungert ualminnelig godt, og vi håper på gode resultater både vitenskapelige og praktiske. Vi har også vært så heldige at vi har fått tilslag på en Norhed-søknad, og på denne måten sikret samarbeid de neste fem årene med partnere ved Muhimbili University of Health and Allied Sciences og University of Addis Abeba. Dette er veldig kjekt og spennende! Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin har i mange år vært en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Fra januar 2013 har instituttet blitt slått sammen med Senter for internasjonal helse (SIH), og fått nytt navn: Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Senter for internasjonal helse har i mange år vært en nær samarbeidspartner for forskningsgruppen, og i praksis har ikke sammenslåingen endret så mye. Forskningsgruppens leder har imidlertid valgt å gå over i stilling som leder av SIH, noe som har ført til endringer. Det var meningen at forskningsgruppen skulle flytte opp til SIH, men av praktiske grunner ble denne flyttingen forsinket. Planen er at forskningsgruppen skal flytte i 2014, så får vi se hva som skjer! Professoratet i arbeidsmedisin har blitt utlyst, og ansettelse av ny person her vil bli avgjort i I en overgangsfase har vi fått inn en ny professor i 20 % stilling, noe vi er veldig glade for. Vi har et pågående samarbeid med mange parter, dette er helt nødvendig for vår eksistens, og vi setter stor pris på alle vi samarbeider med. Måtte nettverket blomstre videre! Bergen, 12. februar 2014 Bente E. Moen Gruppeleder/professor 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2013: - Professor Bente E. Moen (Hovedstilling UiB, 20 % bistilling i Yrkesmedisin, Haukeland Universitetssykehus til 31. mai Leder av Senter for internasjonal helse fra 1. september, 2013.) - Professor Magne Bråtveit (Hovedstilling UiB, 20 % bistilling i Unihelse) - Universitetsstipendiat Gro Tjalvin (50 %) - Prosjektleder Kaja Irgens-Hansen - Forskningsassistent Camilla Hauge (gikk ut i svangerskapspermisjon i november 2013) - Forskningsassistent Erlend Sunde - Førstekonsulent/sekretær Gunhild Koldal - Universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken - Professor Tim Carter (20 % stilling UiB) - Professor Rolf O. H. Hanoa (20 % stilling fra 1. desember 2013) - Statistiker Valborg Baste (20 % ) - Forsker Hilde Gundersen (20 %) - Stipendiat PhD Gloria Sakwari (100 % NUFU/Quota stipend ut september) - Stipendiat PhD Alexander Tungu (100 % Quota-stipend ut oktober) - Masterstudent Amare Workiye Nigatu (100 % Quota-stipend) - Forskerlinjestudent Vegard Hanssen Assosierte: - Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret. Har hatt permisjon fra Sjøforsvaret for å være stipendiat fra Jens Tore Granslo, doktorgradsstipendiat/overlege Yrkesmedisinsk avdeling, HUS - Senior yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS - Yrkeshygieniker Jorunn Kirkeleit, assosiert i prosjekt på Institutt for indremedisin INTERNE MØTER Gruppen har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt gruppemøte (personalmøte). Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) annenhver mandag. 4

5 LAMDAMØTE Gruppen LAMDA: Locus for Arbeidsmedisin, maritim medisin, dykking og allergi, arrangerte en forskningsdag i Kalfarveien 31, 15. mai 2013, med ca. 25 deltakere fra forskningsgruppen og personer fra Yrkesmedisinsk avdeling. Denne gruppen har hatt forskningsmøter annenhver onsdag på Yrkesmedisinsk avdeling. Forskningsgruppen i Kalfaret har vært invitert på disse møtene, men i liten grad deltatt. SAMLINGER Av arrangementer med høyt sosialt tilsnitt i tillegg til det faglige, kan vi nevne: - Ettermiddags-samling med familiemedlemmer med faglig informasjon om alle våre aktiviteter og middag i februar. - Disputasfest for Ole Jacob 11/3 med oppføring av Casino Navale. - Instituttets dag 8/5. - Noen var på disputasfesten til Inger Haukenes - 19.sept fest på Landskonferansen for bedriftshelsepersonell - Disputasfest for Gloria 27/9 med oppføring av The coffee tasting story. - Disputasfest for Alexander 23/10 med oppføring av The balloon, filled with exhaled NO. - Avslutning for Camilla 22/11; ettermiddag tapas/kake/glede over barnet. - Noen deltok på julefesten til Instituttet. - Gruppens julemiddag 13/12 startet med omvisning på kontoret til Armauer Hansen, etterfulgt av klatring i Bergenshallen, og avsluttet med middag og sosialt samvær hos Bente. Vi må også nevne utallige publikasjonsfeiringer med kake og/eller champagne på jobben!! VERNEOMBUD Seksjonens verneombud har i 2013 vært Gloria og Camilla. 3. UNDERVISNING OG FORMIDLING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Vi har gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke fire ganger i Undervisningsopplegget får stadig god evaluering, og vi vurderer det som svært viktig at undervisningen holdes nettopp slik: Samlet i en uke. Vi har klare meldinger fra studentene på at dette er å foretrekke. Vi har prøvd ut vår Elektroniske lærebok for medisinske studenter skikkelig i år, med tester til hvert kapittel! Dette var spennende, og vi oppdaget at studentene er meget nidkjære og jobbet hardt for å få alle svar riktig. En test i slutten av studieuken viste at de fleste har det meste riktig, og har lært svært mye arbeidsmedisin. Vi er kjempefornøyde! Riktignok skal vi revidere opplegget noe, men vi tenker vi er på rett vei. Boka er laget som et samarbeid 5

6 mellom Gro Tjalvin, Ole Jacob Møllerløkken, Magne Bråtveit, Nils Magerøy og Bente E. Moen, og Gunhild Koldal har vært primus motor for å få testene på plass. B. MASTERGRADSSTUDIUM SIH og Helsefag Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse og Helsefagsmaster på IGS. Vi har dette året fått to nye masterstudenter fra Zambia og to norske. I tillegg har vi tre andre masterstudenter som startet i fjor; to på heltid og en på deltid. Vi holdt kursene INTH 310 Introduction to occupational health, INTH 331 Monitoring chemical factors, INTH 332 Preventive measures for chemical factors, INTH 334 Noise and vibrations. Møllerløkken har dessuten deltatt på undervisning i kurset PHYS112, Elektromagnetisme og optikk ved UIB. Bråtveit har undervist på kurset BIO 216 Toksikologi ved MatNat, UiB C. DOKTORGRADSVEILEDNING Vi har hatt tre disputaser dette året: - Ole Jacob Møllerløkken (Veiledere: Moen, Magerøy): Non-Ionizing Fields In Sight, - a possible influence on male fertility? - Gloria Sakwari (Veiledere: Bråtveit, Moen) Dust exposure and respiratory health among Tanzanian coffee factory workers. - Alexander Tungu (Veiledere: Bråtveit, Moen) Dust exposure and respiratory health among cement workers: effects of improved dust control measures? - Andre doktorgradsstudenter er: - Jens Tore Granslo (Veiledere: Bråtveit, Svanes, Moen) - Gro Tjalvin (Veiledere: Bråtveit, Hollund, Moen, Magerøy) - Kaja Irgens-Hansen (Veiledere: Moen, Bråtveit) - Amare Nigatu (Veiledere: Moen, Bråtveit) FORSKERLINJESTUDENT - -Vegard Mjelde Hanssen. Working conditions and general health among workers in the Ethiopian cut-flowers industry D. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Bråtveit M: - Exposure measures in occupational research; what to do? Lambda-seminar, Bergen 6

7 - Vurdering av vitenskapelig litteratur, spesielt artikler. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland - Occupational exposure from fumigated containers. Possibilities and challenges in contributions from Bergen. Workshop i Esbjerg, Danmark - Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien. Arbeidsmiljøsenteret, Bergen - Statistical analysis of measurement data. Internt seminar i forskningsgruppen Carter T: - The development of international standards on fitness for work at Philippines College of Occupational Medicine. - Contributions of standards, competence and quality assurance to decision-taking on seafarer fitness at International Symposium on Maritime Health, Brest. - The revision of the Textbook of Maritime Medicine at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Consensus statement on maritime telemedical services at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Blockading Brest: scurvy and success in British naval blockades of Brest during the period 1750 to 1820, at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Controversies in the history of colour vision testing in seamen, at International Conference on the History of Science and Technology, Manchester. - The development of the web based textbook and handbook for maritime physicians at Norwegian Society of Maritime Medicine, Oslo. - UK Faculty of Occupational Medicine/ Royal College of Psychiatry. Mental health problems in seafarers. Granslo JT: - Effekter av luftveisplager i en befolkning i en femårs-periode etter oljetank ulykke. (Scientific meeting) Irgens-Hansen K: - Noise exposure and accidents at sea, Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Noise exposure and hearing loss in the Royal Norwegian Navy Poster presentation Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Hearing loss among personnel in the Royal Norwegian Navy». Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin og Prevalence of hearing loss in different work places. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Audiometry exercise. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Hearing conservation programs. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin

8 - Noise and impaired hearing Foredrag for medisinerstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin og Støy og helse i marinen. Presentasjon av prosjekt. Sortland «Noise and hearing in the Navy» Presentasjon av prosjekt. Instituttets dag. Bergen Midtveisevaluering. Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Lamda (Locus for arbeidsmedisin, maritim medisin, dykking og allergi) seminar. Bergen EPICOH, Utrecht, Nederland Høstmøte, yrkesmedisinske avdelinger i Norge. Bergen Landskonferansen for bedriftshelsepersonell. Bergen Koefoed VF: - HMS og forebyggende helse på skip. IMO kurs, SKSK Reisemedisin for sjøfolk. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin; , Synsundersøkelse av sjøfolk. Grunnkurs i maritim medisin; , Moen BE: - Lamda; Et forskningssamarbeid. Dagsseminar med Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - Norhed- hva og hvorfor. Internt seminar i forskningsgruppen. - Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskningsmøte Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - How to get a high response rate on questionnaires sent in the snail mail? Internt seminar i forskningsgruppen. - Sussh- spontaneous abortions and shift work. Internt seminar i forskningsgruppen. - Sussh- spontanaborter og skiftarbeid. Forskningsmøte Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - Formidling. Møte med dekanatet, Medisinsk odontologisk fakultet, Voss. Møllerløkken OJ: - PhD-thesis summary, Arbeids- og miljømedisin, UiB, 9. januar - PhD-dissertation, Arbeids- og miljømedisin, UiB, 18. mars - Radarincident, Center for Int. Health, UiB, 14. juni - MRI and reproduction, EPICOH-Utrecht, 20. juni - Use of cell phone and hormone levels among men, Arbeids- og miljømedisin, UIB, 20. august - Uheldig eksponering for emf fra en radar på et marineskip, Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelinger, 3. september - Støy hva gjør vi og hva rører seg i petroleumssektoren, HMS Rådgivingsskolen Petroleum, 3. oktober - TMS measurements, Arbeids- og miljømedisin, 12. november Sunde E: 8

9 - «Noise and health in the Royal Norwegian Navy», Instituttets dag, UiB, 8. mai - «Støy o hoi», støyprosjektdag, UiB - Støy på fartøy i den Norske marinen, Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, UiB, 29. oktober Tjalvin G: - 4/6-13: Presentasjon og påfølgende diskusjon av artikkelen Subjective health complaints among workers in the aftermath of an oil tank explosion før innsending til tidsskrift (scientific meeting) - 27/8-13: Helse etter Sløvågulykken, foreløpige resultater etter undersøkelsen i (scientific meeting) - 14/11-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (avsluttende prosjektseminar for involverte aktører og oppdragsgivere, Hotell Norge, Bergen) - 5/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (internundervisning Yrkesmedisinsk avdeling, HUS) - 9/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (folkemøte på Dalsøyra i Gulen) - 10/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (scientific meeting) E. ANNEN UNDERVISNING OG AKTIVITETER Særoppgaver Tre medisinstudenter har fått veiledning på særoppgaver dette året: Torbjørn Lien (Moen); Skiftarbeid og sykefravær. Oppgaven ble godkjent. Ingrid Ormåsen (Gundersen, Moen): Forurensning i Bergen. Oppgaven ble godkjent. Lene Leion (Magerøy, Moen): Skiftarbeid og mobbing. Bokarbeid Tim Carter har arbeidet med revisjon av web-based NCMM Textbook of Maritime Medicine, samt Seafarer medical examination procedures. Reading seminars - MEDARTVIT Et eget kurs ble utviklet for doktorgradsstudenter av Møllerløkken, Bråtveit, Moen. Det omhandlet «Å skrive vitenskapelige artikler». Holdt som møteserie på mandager, kurskode MEDARTVIT. «Filmteam» Gruppen har hatt et aktivt filmteam dette året, som har gledet mange. Teamet har bestått av Ole Jacob Møllerløkken, Kaja Irgens Hanssen, Erlend Sunde og Camilla Hauge. De har produsert: 9

10 -Film om feltarbeid i støyprosjektet -Filmer til Landskonferansen for bedriftshelsepersonell. F. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Landskonferansen for bedriftshelsepersonell som ble holdt i Bergen september Det var spennende dager med mange gode faglige innlegg og pauser der diskusjonene bølget. Konferansen hadde en egen form denne gangen, og klarte å få fram hva bedriftshelsepersonell selv mener om sitt arbeid og sine fremtidige oppgaver ved hjelp av daglige gruppearbeider som ble oppsummert og redigert etterpå. Resultatet ble en rapport: «Fremtidens bedriftshelsetjeneste» som ble ferdig og presentert siste dag. Rapporten finnes i sin helhet på nettet: En oppsummering her om veien videre var slik: BHT i Norge ønsker å bli brukt i større grad enn i dag for å fremme arbeidshelsen. Det er ønskelig at Arbeidsdepartementet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet drøfter den videre utvikling av BHT i Norge. Arrangementskomiteen besto av: Rønnaug Omdal, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Gunhild Koldal, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen og Bente E. Moen, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen, Odd Bjørnstad, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Magne Bråtveit, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen, Ingunn Glenjen, Kokstad bedriftshelsetjeneste, Steinar Forshei, BHT Bergen, Turid Skurtveit, Arsana, Anita Hatlevik, Sunn HMS, Sigrid Espeland Lerbak, Odda bedriftshelsetjeneste, Rønnaug Torsteinsen, Statoil ASA, Kaja Irgens-Hansen, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen. Konferansen fikk skrivehjelp fra Kaja Irgens-Hanssen og Gunhild Koldal, og hjelp av filmteamet til to morgen-innslag som vakte glede, inspirasjon og munterhet. Teknisk arrangør - Travel Planners of Scandinavia AS: Pål Veiteberg Wollan 10

11 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler, engelske Baste, Valborg; Hanoa, Rolf Otto; Moen, Bente Elisabeth. Reliability of a Work- and Health-related Questionnaire Among Coal Miners. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 55.(3) s Campos-Serna, Javier; Ronda-Perez, Elena; Moen, Bente Elisabeth; Artazcoz, Lucia; Benavides, Fernando G.. Welfare state regimes and gender inequalities in the exposure to work-related psychosocial hazards. International journal of occupational and environmental health 2013 ;Volum 19.(3) s Eldevik, Maria Fagerbakke; Flo, Elisabeth; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. Insomnia, excessive sleepiness, excessive fatigue, anxiety, depression and shift work disorder in nurses having less than 11 hours in-between shifts. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(8) Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Åkerstedt, Torbjørn; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 70.(4) s Gundersen, Hilde; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne. Traffic Density in Area of Residence is Associated With Health-Related Quality of Life in Women, The Community-Based Hordaland Health Study. Archives of Environmental & Occupational Health 2013 ;Volum 68.(3) s Hanssen V, Nigatu A, Zeleke ZK, Moen BE, Bråtveit M. (2013) High prevalence of respiratory and dermal symptoms among Ethiopian flower farm workers. Arch Environ Occup Health, accepted Kunst, Jonas R.; Løset, Gøril K.; Hosøy, Daniel; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle. The relationship between shift work schedules and spillover in a sample of nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2013 Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health 2013 ;Volum 64. s Moen, Bente Elisabeth; Wieslander, G; Bakke, Jan Vilhelm; Norbäck, D.. Subjective health complaints and psychosocial work environment among university personell. Occupational Medicine 2013 ;Volum 63.(1) s

12 Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. Forte fortissimo for amateur musicians No effect of otoacoustic emissions. Medical problems of performing artists 2013 ;Volum 28.(1) Roelen, Corné A. M.; Magerøy, Nils; van Rhenen, W; Groothoff, Johan W; van der Klink, JJ; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth. Low job satisfaction does not identify nurses at risk of future sickness absence: Results from a Norwegian cohort study. International Journal of Nursing Studies 2013 ;Volum 50.(3) s Roelen, Corné A.M.; Bültmann, Ute; Groothoff, Johan; van Rhenen, Willem; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. Physical and mental fatigue as predictors of sickness absence among Norwegian nurses. Research in Nursing & Health 2013 ;Volum 36.(5) s Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Åkerstedt, Torbjørn; Pallesen, Ståle. Individual, situational and lifestyle factors related to shift work tolerance among nurses who are new to and experienced in night work. Journal of Advanced Nursing 2013 ;Volum 69.(5) s Sakwari, Gloria; Mamuya, Simon Henry David; Bråtveit, Magne; Larsson, Lennart; Pehrson, Christina; Moen, Bente Elisabeth. Personal exposure to dust and endotoxin in robusta and arabica coffee processing factories in Tanzania. Annals of Occupational Hygiene 2013 ;Volum 57.(2) s Sakwari, Gloria; Mamuya, Simon Henry David; Bråtveit, Magne; Moen, Bente Elisabeth. Respiratory symptoms, exhaled nitric oxide, and lung function among workers in Tanzanian coffee factories. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 55.(5) s Storemark, Sunniva Straume; Fossum, Ingrid Nesdal; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle. Personality factors predict sleep-related shift work tolerance in different shifts at 2-year follow-up: a prospective study. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(11) Tungu, Alexander Mtemi; Bråtveit, Magne; Mamuya, Simon Henry David; Moen, Bente Elisabeth. Fractional exhaled nitric oxide among cement factory workers: a cross sectional study. Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 70.(5) s Tungu AM, Bråtveit M, Mamuya SH, Moen BE. (2013) The Impact of Reduced Dust Exposure on Respiratory Health among Cement Workers: An Ecological Study. J Occup Environ Med, Dec 17. [Epub ahead of print] 12

13 Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. Sleep and Health in Oil Rig Workers-Before and After a Two Week Work Period Offshore. Industrial Health 2013 ;Volum 51.(2) s Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Åkerstedt, Torbjörn; Bjorvatn, Bjørn. Associations between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in a sample of Norwegian nurses. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(8) s. - Oversiktsartikler Campos-Serna, Javier; Ronda-Perez, Elena; Artazcoz, Lucia; Moen, Bente Elisabeth; Benavides, Fernando G.. Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: a systematic review. International Journal for Equity in Health 2013 ;12:57. Abstrakter og postere Irgens-Hansen K, Moen BE, Bråtveit, MB, Hauge C, Sunde E (2013) Noise exposure and hearing loss among naval personnel. 23rd Conference on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH), Utrecht, the Netherlands. Occup Environ Med 2013;70:Suppl 1 A36 doi: /oemed Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. Shift-rotations with less than 11 hours rest periods predict shift work disorder, excessive sleepiness and pathological fatigue in nurses at one year follow-up. The 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time; Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. Short rest periods of less than 11 hours between work shifts predict sleep and health problems in nurses at one year follow-up. Konferanse; Norske originalartikler Hauge C. Nye forskrifter om støy følg med! Ramazzini 2013;20, 15. Irgens-Hansen K, Moen BE, Lind O. Diagnostisering av arbeidsrelatert hørseltap. Ramazzini;20:7-9. Moen, Bente Elisabeth; Lygre, Stein Håkon Låstad; Bråtveit, Magne; Hollund, Eli Bjørg. Helseplager blant barn i Sløvåg som opplevde en oljetank-eksplosjon i sitt nærmiljø. Sykepleien Forskning 2013 ;Volum 8.(3) s Moen BE. Kvikksølv, tannhelsesekretær og en interessant dom. Ramazzini 2013;20:

14 Rapporter, hefter Gro Tjalvin, Stein Håkon Låstad Lygre, Anne Kari Mjanger, Berit Johannessen, Jens Tore Granslo, Magne Bråtveit, Bente E Moen, Ågot Irgens, Tor B Aasen, Bjørg Eli Hollund.HELSEUNDERSØKELSE 3 ETTER SLØVÅG-ULYKKEN, Presentasjon av resultatene etter helseundersøkelsen i (sluttrapport etter de tre helseundersøkelsene (i , 2010 og ). Vi har skrevet rundt 20 rapporter til sjøforsvaret. Leserinnlegg Moen, Bente Elisabeth. Får ikke kvinner yrkesskader? Klassekampen 2013 s. Bøker Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Møllerløkken, Ole Jacob; Koldal, Gunhild; Tjalvin, Gro; Magerøy, Nils. Elbok i arbeidsmedisin. Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Arbeids- og miljømedisin 2013 (ISBN ) Bokens kapitler: Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Kapittel 11 Kapittel 12 Kapittel 13 Kapittel 14 Kapittel 15 Kapittel 16 Kapittel 17 Kapittel 18 Kapittel 19 Kapittel 20 Kapittel 21 Kapittel 22 Kapittel 23 Arbeidsmedisin Bedriftshelsetjenesten Viktige begrep og uttrykk som angår arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmedisinsk anamneseopptak Risikovurdering og generelle prinsipper for forebygging Tiltak i arbeidslivet Arbeidsulykker Yrkessykdom Støyskader Arbeidsrelaterte lungesykdommer Arbeidsrelaterte hudsykdommer Løsemiddelskader Arbeidsrelatert kreft Andre kjemiske forgiftninger Arbeidsrelaterte infeksjoner Arbeidsrelaterte muskelskjelettplager Hånd arm vibrasjonssyndrom Gravide arbeidstakere Ioniserende stråling Elektromagnetiske felt Inneklima Generelt om psykososialt arbeidsmiljø. Modeller, stress Skiftarbeid 14

15 Kapittel 24 Kapittel 25 Konflikter Mobbing Film: - FRITAUS filmen Bak lukkede dører, 18. januar. Utviklingsstudier: B. Prosjekter vi har arbeidet med dette året PhD student: PhD student: Occupational related respiratory symptoms among coffee processors in Tanzania Gloria Sakwari Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Lennart Larsson, Christina Persson, Simon Mamuya, Bente E. Moen, Valborg Baste. Respiratory health and dust in cement industry Alexander Tungu Magne Bråtveit, Simon Mamuya, Bente E. Moen Working conditions and general health in the cut-flower industry in Ethiopia Forskerlinjestudent: Vegard Hanssen Magne Bråtveit, Zeyede Zeleke, Amare Workiye Nigatu, Bente E. Moen. PhD student: Respiratory health among worker in the cut-flower industry in Ethiopia Amare Workiye Nigatu Magne Bråtveit, Zeyede Zeleke, Bente E. Moen, Wakgari Deresa. Offshorerelaterte prosjekter Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE. Samarbeidsprosjekt (NFR) med Sintef, Materialer og kjemi, Trondheim Prosjektleder sentralt:bjart F. Lutnæs Magne Bråtveit, Bjørg Eli Hollund, Jorunn Kirkeleit Novel biomarkers for the prediction of health consequences from occupational exposure to benzene in 12 versus 8 h work shifts (PETROBIOMARK) 15

16 Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Bjørg Eli Hollund, Øystein Bruserud, Børge Kristoffersen, David Christiani og Glenn Talaska. Noise Exposure Tackled Safely Through Ear Protection NEXT STEP -uttesting av et nytt hørselsvern og forskning for å dokumentere støyeksponering og hørselsutvikling i reelle arbeidssituasjoner offshore. Dette er et samarbeid mellom Statoil, SINTEF, Universitetet i Bergen og Honeywell (leverandør av hørselsvernet) og arbeidstakerne kommer fra arbeidstakere på Oseberg feltsenter og Snorre B. Prosjektleder sentralt: Olav Kvaløy Oppdragsgiver: Statoil Medarbeidere (lokalt): Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind. B.E. Moen Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektleder: Prosjektleder: Prosjektledere: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret Ole Jacob Møllerløkken. Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet / Contrast sensitivity and evaluation of visual function. Vilhelm Koefoed Alf Magne Horneland, Gunnar Høvding, Bente E. Moen. Noise and health in the navy Bente E. Moen og Kaja Irgens-Hansen Magne Bråtveit, Camilla Hauge, Erlend Sunde, Valborg Baste, Hilde Gundersen, Gunhild Koldal, Vilhelm Koefoed, Hjalmar Johansen. Miljørettede prosjekter Prosjektleder: Helseundersøkelse etter Sløvåg-ulykken Bjørg Eli Hollund Gro Tjalvin, Nils Magerøy, Magne Bråtveit, Bente E. Moen, Jens Tore Granslo, Ågot Irgens, Tor Aasen, Stein Håkon Låstad Lygre 16

17 Skiftarbeid Prosjektleder: Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere en longitudinell studie Bjørn Bjorvatn Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen, Siri Waage, Elisabeth Flo. Andre prosjekter Prosjektleder: Prosjektleder: Medarbeider: Prosjektleder: Prosjektleder: Prosjektleder: Arbeid og vold Kjersti Alsaker Tone Morken, Bente E. Moen, Valborg Baste. Elemag - Elektromagnetiske felt, MR-forsøk. Ole Jacob Møllerløkken Kristin Bondevik, Line Bjørge, Gunnhild Oftedal, Kjell Hansson Mild, Valborg Baste, Bente E. Moen, MRI-gruppen. Bedriftslegens rolle Bente E. Moen Rolf Hanoa, Øivind Larsen, Arve Lie. Helsefare relatert til åpning av gassede kontainere. Samarbeidsprosjekt med Haukeland Universitetssjukehus. Eksponering for radar B.E. Moen OJ Møllerløkken, Kjell Hansson Mild, Gunnhild Oftedal TMS-prosjekt OJ Møllerløkken Kjell Hansson Mild Historical studies: Work on a book, due for publication in 2014, on the health of seafarers from This will mainly focus on UK developments but will also make international comparisons and look at the major Norwegian contributions in the inter-war period. Prosjektleder: Tim Carter 17

18 Prosjektleder: Gruppering og klassifisering av diagnosekoder i MOAS (systemet for Melding om arbeidsbetingede sykdommer) i Petroleumstilsynet, OJ Møllerløkken og Gro Tjalvin Petroleumstilsynet 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. 6. INTERNETTSIDER IKT - FACEBOOK Internettsider Vi har brukt en del tid på å omorganisere sidene, for å presentere seksjonens aktiviteter. Sidene er godt besøkt. Vår web-redaktør er Gunhild Koldal, med hjelp fra Hilde Gundersen og Ole Jacob Møllerløkken. Adressen til vår hjemmeside er: https://www.uib.no/fg/arbmiljo Seksjonen har også en webside med sete i sidene til Unihelse. Facebook Facebooksider er der, takket være Ole Jacob Møllerløkken og Gunhild Koldal Aktiviteten må sies å være forsiktig! og miljømedisin 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Bråtveit M: - Tre møter i Norsk Yrkeshygienisk Foreinings styre i Oslo og Tromsø - Årskonferanse i Norsk Yrkeshygienisk Forening, Tromsø - Tre NextStep prosjektmøter i Trondheim - Møte i Nordisk Ekspertgruppe, Oslo - Besøk på medisinsk laboratorium, Lund, Sverige - Prosjektmøte på Syddansk Universitet, Esbjerg, Danmark 18

19 - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Hauge C: - 13 turer med marinefartøy. Fregatt, kystvakter, korvetter, minerydder, stridsbåt 90, havne-/skolefartøy - Epicoh-konferanse, juni, Utrecht. - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen - LAMDA seminar 15. mai Irgens-Hansen K: - Introduksjon til statistikk, del 1. Universitetet i Oslo. Legers videre og etterutdanning Introduksjon til statistikk, del 2. Universitetet i Oslo. Legers videre og etterutdanning INTH334 Noise and vibrations. Universitetet i Bergen MEDARTVIT, kurs i skriving av vitenskapelige artikler. Universitetet i Bergen. Høsten Informasjon om prosjektet «Støy og helse i marinen» samt opplæring audiometri. Sortland Opplæring audiometri i prosjektet «Støy og helse i marinen» Sortland Støymåling KNM Tyr EPICOH, Utrecht, Nederland Koefoed VF: - Saniteten i Sjøforsvarets seminar, Staven NATO Medical standardisation working group , Petroleumslegekurs Fagsamling HMS personell, Statoil NATO JMARMED course Moen BE: - Disputas, Universitetet i Tromsø - Prosjektreise til Etiopia, besøk flower farms - Årsmøte Norsk arbeidsmedisinsk forening, Trondheim - Besøk i Alicante - Folkemøte i Gulen - Deltatt i EPICOH i Utrecht - Conference in Global health, København - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen 19

20 Møllerløkken OJ: - Styremøte Next Step hos SINTEF i Trondheim 17. Januar - EPICOH-konferanse Utrecht Juni - Støymålingstur med korvett 19. September - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Sunde E: - Ca. 14 turer med marinefartøy. Fregatt, kystvakter, korvetter, minerydder, stridsbåt 90, havne-/skolefartøy - EPICOH, Utrecht, Nederland juni - Brannkurs, Kalfarveien 31, 26. juni - LAMDA seminar, 15. mai - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Tjalvin G: - 24/4-13: EndNote-kurs ved UBB - 25/4-13: Støvseminar ved Yrkesmedisinsk avdeling - 15/5-13: Lamda-seminar (LAMDA= Locus for Arbeidsmedisin, Maritim medisin, Dykking og Allergi), Lungegåren, Kalfaret - 29/11-13: Kreftseminar ved Yrkesmedisinsk avdeling - 2-3/9-13: Høstmøte ved de yrkesmedisinske avdelingene, Bryggen, Bergen /9-13: Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bryggen, Bergen - Innføring i statistikk via Internet del 1 (Den norske legeforening): 4 studiepoeng - Innføring i statistikk via Internet del 2 (Den norske legeforening): 4 studiepoeng - How to write a scientific article (MEDARTVIT): 1 studiepoeng - Feltarbeid i Sløvåg oktober januar VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Bråtveit M: - Medlem av Programutvalg for forskerutdanning ved MOF, UiB - Medlem av Arbeidsgruppe for veilederopplæring ved MOF, UiB - Styremedlem i Norsk Yrkeshygienisk forening - Nordisk Ekspertgruppe, medlem i arbeidsgruppe Unusual working hours and implications on risk assessment of chemicals - Medlem i styringskomite for Next Step 20

21 - Referee for Journal of Occupational and Environmental Medicine - Referee for Occupational Medicine - Referee for Archives of Environmental and Occupational Health - Referee for Archives of Industrial Hygiene and Toxicology - Referee for Environment International - Referee for Respiratory Medicine Carter T: - Styremedlem, International Maritime Health Association - Chair of Scientific Committee, 13 th International Symposium on Maritime Health Preliminary Irgens-Hansen K: - Komitémedlem, Landskonferansen for bedriftshelsepersonell 2013 Koefoed VF: - Norsk forening for maritim medisin, Kasserer Moen BE: - Referee for BMJ Public Health, Occupational Medicine, Journal of Maritime Medicine, International Journal for Occupational and Environmental Health - Medlem av Editorial Board, Occupational Medicine. - Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening. - Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag. - Varamedlem av Universitetsstyret, UiB. - Varamedlem i sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE). - Medlem av Faculty of Medlem av programstyret for Miljøpåvirkning og helse, NFR. - Opponent, Universitetet i Tromsø, for Olga Shiryaeva. - Medlem i Programutvalg for legers videre- og etterutdanning - Leder av samfunnsmedisinsk faggruppe, IGS - Leder av Programutvalg for masterutdanning, CIH - Medlem i Redelighetsutvalget, Medisinsk Odontologisk fakultet, UiB. - Komiteleder for doktoravhandlingen til Esther S. Ngadaya, UiB. Møllerløkken OJ: - Undervisningsgruppen til arbeids- og miljømedisin - Associate member of Faculty Reviewer for AEOH (Archives of Environmental and Occupational Health) - Filmutvikler for Landskonferansen for BHT

22 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Følgende land og personer har vi hatt kontakt med i 2013: a) Samarbeid med Tanzania og Etiopia Seksjonen samarbeider med Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania og Addis Abeba University i Etiopia i et Norhed-finansiert prosjekt: Reduction of the burden of injuries and diseases due to occupational exposures through capacity building in low income countries. Vi hadde et planleggingsmøte i Bergen i januar for å skrive søknaden, der deltagere fra alle tre land var tilstede. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse, senteret er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Internasjonale gjester for øvrig i 2013 Elena Ronda fra Universitetet i Alicante besøkte oss i desember (ERASMUS). Kjell Hansson Mild har besøkt oss flere ganger i 2013, fra Universitetet i Umeå, Sverige. 10. ANNET Spesialist i Samfunnsmedisin Koefoed har blitt spesialist i samfunnsmedisin. Møllerløkken og Moen er deltagere i F1000 Begge har bidratt med F1000 review av publikasjoner dette året. 22

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3.

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE 24.-25/9 25/9 2003 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

Miljømedisin på norsk

Miljømedisin på norsk Miljømedisin på norsk Oppfølging av beboerne og arbeidstakerne etter Vest Tank eksplosjonen Prosjektleder Bjørg Eli Hollund Samarbeidsprosjekt mellom Helse-Bergen og UiB 24 th May 2007 24.mai 2007 Etter

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Styrets beretning 2012-2013

Styrets beretning 2012-2013 Styrets beretning 2012-2013 Norsk Forening for Maritim Medisin 1 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Tillitsvalgte... 3 3.1 STYRET... 3 3.2 VALGKOMITÉ... 3 3.3 REVISORER... 3 3.4 KVALITETSSIKRINGSUTVALGET...

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

in the petroleum industry:

in the petroleum industry: Working hours, health, and safety in the petroleum industry: A longitudinal prospective study among offshore and onshore petroleum workers in Norway Arbeidstid 1. Varighet 2. Tid på døgnet 3. Skiftrotasjon

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Øyvind Lauridsen Sjefingeniør, Ph.D Arbeidsmiljø, organisatorisk sikkerhet Petroleumstilsynet Arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomhet Offshore

Detaljer

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

1. Konklusjon i Petroleumstilsynets rapporter er ofte at det ikke er gjennomført kvalifisert kartlegging og risikovurdering.

1. Konklusjon i Petroleumstilsynets rapporter er ofte at det ikke er gjennomført kvalifisert kartlegging og risikovurdering. Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions, energy demand, and energy

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State

Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Health Inequalities, Economic Crisis, and the Welfare State Professor John E. Berg PhD For prosjektleder, professor Espen Dahl Høgskolen i Oslo og Akershus 12.04.2013 Strategiske Høgskoleprosjekter 2013

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger Halvor Erikstein yrkeshygieniker /organisasjonssekretær

Detaljer

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009

Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Tilsyn fra Petroleumstilsynet Risikoutsatte grupper 2009 Wenche Svingen, Yrkeshygieniker This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions,

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2013 Bjørn Bjorvatn Janne Grønli Siri Waage/Ingvild Saxvig Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

NYHETSBREV. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market

NYHETSBREV. VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market NYHETSBREV 2 VET Student's appearance concerns and the influence on completion rates in VET and on their success rates on the job market Mirror Prosjektet Bakgrunn Prosjektets mål og målgruppe Mirror,

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim)

Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Geofysisk Institutt Forskerkolen i Klimadynamikk (ResClim) PhD Ragna Breines Prosjektkoordinator for ResClim Geofysisk Institutt Hvorfor forskerskole i klima? Spredt

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Her kommer resultatene av søvn- og vaktordningsundersøkelsen

Her kommer resultatene av søvn- og vaktordningsundersøkelsen Her kommer resultatene av søvn- og vaktordningsundersøkelsen Vinteren 2010/2011 startet Statoil Marine operasjoner, i samarbeid med Studio Apertura og Sintef Helse, en undersøkelse for å finne ut hvilken

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Landanlegg og arbeidshelse

Landanlegg og arbeidshelse Landanlegg og arbeidshelse Innlegg på kurset Arbeidsmedisin i olje- og gassindustrien 03.05.2011 Bjørn Steinar Hauge, bedriftslege og faglig ansvarlig for MPR PM HMS HAM 1 - Classification: Internal 2011-04-18

Detaljer

Vet vi hva som virker?

Vet vi hva som virker? Vet vi hva som virker? Forskning om tiltak for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell visdom: Arbeid er bra for helsen

Detaljer

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC)

The Subjective Health Complaint Inventory (SHC) The Subjective Health Complaint Lister opp 9 plager, somatiske og psykologiske grad av plage skal angis på en -punkts skala varighet (antall dager med plage siste 3 dager) The Subjective Health Complaint

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Occupational health and safety in agriculture

Occupational health and safety in agriculture NO EN Occupational health and safety in agriculture OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURE ECTS Credits 15 Study level One term programme Start semester Autumn 2015 Campus of JOB OPPORTUNITIES FURTHER

Detaljer

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo Til stede: Tone Bjørge, Institutt for

Detaljer

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE

FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE FAMILIENS BEHOV OG OMSORGSBELASTNING ETTERALVORLIG TRAUMATISK HJERNESKADE I NORGE Med foreløpig resultater fra multisenter-studie Audny Anke Overlege, PhD Rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet Bergen 30.06.2014 REFERAT MØTE I PROGRAMUTVALG FOR FORSKERUTDANNING Onsdag 28.05.2014, kl. 13.15-15.00 Møterom: Møterom 284,

Detaljer

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko)

Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Alle flyr helikopter hva kan gjøres for å redusere støyen på kort og noe lengre sikt? (også noe om risiko) Erik Hamremoen Manager Flight Safety - Statoil Aktivitetsomfang innen olje- og gass sektoren Globalt

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun

Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, økende og uforklart. Men spiller det noen rolle? Arnstein Mykletun Mastekaasa. Søkelys på arbeidslivet 1 2/2012 1 Sykefraværsprosent etter kjønn basert på AKU. 1979

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker

ANGST FOR Å FØDE: - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus. it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker Ahus Birth Cohort ABC ANGST FOR Å FØDE: ÅRSAKER OG KONSEKVENSER - en oppfølgingsstudie av gravide og fødende på Akershus universitetssykehus it t Malin Eberhard-Gran, lege og senior forsker BAKGRUNN: Inntil

Detaljer

Hvordan bidrar SFF-ordningen til å gjøre utdanningen bedre? CEES som eksempel

Hvordan bidrar SFF-ordningen til å gjøre utdanningen bedre? CEES som eksempel Centre for Ecological Centre for Ecological and Evolutionary and Evolu7onary Synthesis Synthesis Department of Biosciences, Faculty of Mathema7cs and Natural Sciences Faculty of Mathematics and Natural

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN?

Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Hvilke konsekvenser vil MLC = Maritim Labour Convention ILO 2006 få for norsk MARITIM MEDISIN? Emmie Knudtzon Snincak LEGEKONTORET FOR SJØMENN BERGEN MARITIM TELEMEDISIN AS Legekontoret for sjømenn Bergen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim

Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Grunnkurs A Trondheim 13. 17.06.2016, Trondheim Mandag 13.06.2016 11.00-17.30 Faget Allmennmedisin MANDAG 13 JUNI 2016 11.00-11.15 Velkommen. 11.15-12.00 Hjelp jeg har blitt fastlege Rapport fra 35 år

Detaljer

Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg

Risikovurderingens betydning ved omstilling. HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg Risikovurderingens betydning ved omstilling HMS-ledersamling 03.september 2014 HMS-sjef Kristin Ytreberg Begrepet omstilling - Omstillingsbegrepet kan ha vid betydning som også omfatter mindre organisatoriske

Detaljer

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012

Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Utdanningsledelse mellom administrasjon og pedagogisk nytenking Uhped seminar i Tromsø 10.-12. desember 2012 Marit Allern, universitetspedagogisk faggruppe, UiT Kvalitetsutvikling av studier flat struktur

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 2. Administrative forhold s 3. Undervisning s A. Undervisning

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer

Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer 1 Samarbeid om PhD-veiledning Personlige erfaringer Professor Per Gunnar Kjeldsberg Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Seminar

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012

Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012 Tøffe krav på jobben - hvordan har vi det og hvordan tar vi det? Anette Harris Forsker Uni helse HMS-dagen Bergen Næringsråd Bergen 2012 Fra media.. «seniorforsker...arbeidslivet har hardnet til det siste

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre HMS-utvalgets gikk i møtet torsdag 27. april, igjennom innspillene til tiltak som ble fremmet på intsituttets HMS-møte 16. mars. HMS-utvalget har følgende kommentarer og plan for videre oppfølging: Foreslått

Detaljer

Bidrag fra Universitetet i Bergen

Bidrag fra Universitetet i Bergen 23. september 2. oktober 2011 Bidrag fra Universitetet i Bergen Forskningsutvalget, 24. september 2011 v/gro Malnes Øvrebø, rådgiver ved Kommunikasjonsavdelingen Forskningsdagene Landsomfattende festival

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer