Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

2 Innhold 1. Innledning Administrative forhold Undervisning og formidling... 5 A. Undervisning av medisinske studenter... 5 B. Mastergrad-studium SIH og Helsefag... 6 C. Doktorgradsveiledning... 6 D. Foredrag... 6 E. Annen undervisning... 9 F. Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Forskning A. Publikasjonsliste B. Prosjekter Konsulentvirksomhet Internettsider Kurs og reiser Verv og deltakelse i utvalg, råd og komiteer Internasjonalt samarbeid Annet

3 1. INNLEDNING Året 2013 var et festlig år med hele tre disputaser! En norsk og to tanzanianske PhD-studenter disputerte. Det er veldig kjekt å oppleve at studentene klarer å produsere publikasjoner på høyt vitenskapelig nivå. Videre har forskningsgruppen vært klart farget av vårt nye prosjekt om støy og helse. Dette prosjektet har hatt stor suksess med sitt feltarbeid; med å måle støy på alle fartøyer i marinen, samt å undersøke hørselen til alle de ansatte. I tillegg undersøkes effekter av støy på søvn og kognitive funksjoner. Prosjektgruppen har fungert ualminnelig godt, og vi håper på gode resultater både vitenskapelige og praktiske. Vi har også vært så heldige at vi har fått tilslag på en Norhed-søknad, og på denne måten sikret samarbeid de neste fem årene med partnere ved Muhimbili University of Health and Allied Sciences og University of Addis Abeba. Dette er veldig kjekt og spennende! Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin har i mange år vært en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Fra januar 2013 har instituttet blitt slått sammen med Senter for internasjonal helse (SIH), og fått nytt navn: Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Senter for internasjonal helse har i mange år vært en nær samarbeidspartner for forskningsgruppen, og i praksis har ikke sammenslåingen endret så mye. Forskningsgruppens leder har imidlertid valgt å gå over i stilling som leder av SIH, noe som har ført til endringer. Det var meningen at forskningsgruppen skulle flytte opp til SIH, men av praktiske grunner ble denne flyttingen forsinket. Planen er at forskningsgruppen skal flytte i 2014, så får vi se hva som skjer! Professoratet i arbeidsmedisin har blitt utlyst, og ansettelse av ny person her vil bli avgjort i I en overgangsfase har vi fått inn en ny professor i 20 % stilling, noe vi er veldig glade for. Vi har et pågående samarbeid med mange parter, dette er helt nødvendig for vår eksistens, og vi setter stor pris på alle vi samarbeider med. Måtte nettverket blomstre videre! Bergen, 12. februar 2014 Bente E. Moen Gruppeleder/professor 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2013: - Professor Bente E. Moen (Hovedstilling UiB, 20 % bistilling i Yrkesmedisin, Haukeland Universitetssykehus til 31. mai Leder av Senter for internasjonal helse fra 1. september, 2013.) - Professor Magne Bråtveit (Hovedstilling UiB, 20 % bistilling i Unihelse) - Universitetsstipendiat Gro Tjalvin (50 %) - Prosjektleder Kaja Irgens-Hansen - Forskningsassistent Camilla Hauge (gikk ut i svangerskapspermisjon i november 2013) - Forskningsassistent Erlend Sunde - Førstekonsulent/sekretær Gunhild Koldal - Universitetsstipendiat Ole Jacob Møllerløkken - Professor Tim Carter (20 % stilling UiB) - Professor Rolf O. H. Hanoa (20 % stilling fra 1. desember 2013) - Statistiker Valborg Baste (20 % ) - Forsker Hilde Gundersen (20 %) - Stipendiat PhD Gloria Sakwari (100 % NUFU/Quota stipend ut september) - Stipendiat PhD Alexander Tungu (100 % Quota-stipend ut oktober) - Masterstudent Amare Workiye Nigatu (100 % Quota-stipend) - Forskerlinjestudent Vegard Hanssen Assosierte: - Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret. Har hatt permisjon fra Sjøforsvaret for å være stipendiat fra Jens Tore Granslo, doktorgradsstipendiat/overlege Yrkesmedisinsk avdeling, HUS - Senior yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, HUS - Yrkeshygieniker Jorunn Kirkeleit, assosiert i prosjekt på Institutt for indremedisin INTERNE MØTER Gruppen har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt gruppemøte (personalmøte). Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) annenhver mandag. 4

5 LAMDAMØTE Gruppen LAMDA: Locus for Arbeidsmedisin, maritim medisin, dykking og allergi, arrangerte en forskningsdag i Kalfarveien 31, 15. mai 2013, med ca. 25 deltakere fra forskningsgruppen og personer fra Yrkesmedisinsk avdeling. Denne gruppen har hatt forskningsmøter annenhver onsdag på Yrkesmedisinsk avdeling. Forskningsgruppen i Kalfaret har vært invitert på disse møtene, men i liten grad deltatt. SAMLINGER Av arrangementer med høyt sosialt tilsnitt i tillegg til det faglige, kan vi nevne: - Ettermiddags-samling med familiemedlemmer med faglig informasjon om alle våre aktiviteter og middag i februar. - Disputasfest for Ole Jacob 11/3 med oppføring av Casino Navale. - Instituttets dag 8/5. - Noen var på disputasfesten til Inger Haukenes - 19.sept fest på Landskonferansen for bedriftshelsepersonell - Disputasfest for Gloria 27/9 med oppføring av The coffee tasting story. - Disputasfest for Alexander 23/10 med oppføring av The balloon, filled with exhaled NO. - Avslutning for Camilla 22/11; ettermiddag tapas/kake/glede over barnet. - Noen deltok på julefesten til Instituttet. - Gruppens julemiddag 13/12 startet med omvisning på kontoret til Armauer Hansen, etterfulgt av klatring i Bergenshallen, og avsluttet med middag og sosialt samvær hos Bente. Vi må også nevne utallige publikasjonsfeiringer med kake og/eller champagne på jobben!! VERNEOMBUD Seksjonens verneombud har i 2013 vært Gloria og Camilla. 3. UNDERVISNING OG FORMIDLING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Vi har gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke fire ganger i Undervisningsopplegget får stadig god evaluering, og vi vurderer det som svært viktig at undervisningen holdes nettopp slik: Samlet i en uke. Vi har klare meldinger fra studentene på at dette er å foretrekke. Vi har prøvd ut vår Elektroniske lærebok for medisinske studenter skikkelig i år, med tester til hvert kapittel! Dette var spennende, og vi oppdaget at studentene er meget nidkjære og jobbet hardt for å få alle svar riktig. En test i slutten av studieuken viste at de fleste har det meste riktig, og har lært svært mye arbeidsmedisin. Vi er kjempefornøyde! Riktignok skal vi revidere opplegget noe, men vi tenker vi er på rett vei. Boka er laget som et samarbeid 5

6 mellom Gro Tjalvin, Ole Jacob Møllerløkken, Magne Bråtveit, Nils Magerøy og Bente E. Moen, og Gunhild Koldal har vært primus motor for å få testene på plass. B. MASTERGRADSSTUDIUM SIH og Helsefag Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse og Helsefagsmaster på IGS. Vi har dette året fått to nye masterstudenter fra Zambia og to norske. I tillegg har vi tre andre masterstudenter som startet i fjor; to på heltid og en på deltid. Vi holdt kursene INTH 310 Introduction to occupational health, INTH 331 Monitoring chemical factors, INTH 332 Preventive measures for chemical factors, INTH 334 Noise and vibrations. Møllerløkken har dessuten deltatt på undervisning i kurset PHYS112, Elektromagnetisme og optikk ved UIB. Bråtveit har undervist på kurset BIO 216 Toksikologi ved MatNat, UiB C. DOKTORGRADSVEILEDNING Vi har hatt tre disputaser dette året: - Ole Jacob Møllerløkken (Veiledere: Moen, Magerøy): Non-Ionizing Fields In Sight, - a possible influence on male fertility? - Gloria Sakwari (Veiledere: Bråtveit, Moen) Dust exposure and respiratory health among Tanzanian coffee factory workers. - Alexander Tungu (Veiledere: Bråtveit, Moen) Dust exposure and respiratory health among cement workers: effects of improved dust control measures? - Andre doktorgradsstudenter er: - Jens Tore Granslo (Veiledere: Bråtveit, Svanes, Moen) - Gro Tjalvin (Veiledere: Bråtveit, Hollund, Moen, Magerøy) - Kaja Irgens-Hansen (Veiledere: Moen, Bråtveit) - Amare Nigatu (Veiledere: Moen, Bråtveit) FORSKERLINJESTUDENT - -Vegard Mjelde Hanssen. Working conditions and general health among workers in the Ethiopian cut-flowers industry D. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Bråtveit M: - Exposure measures in occupational research; what to do? Lambda-seminar, Bergen 6

7 - Vurdering av vitenskapelig litteratur, spesielt artikler. Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland - Occupational exposure from fumigated containers. Possibilities and challenges in contributions from Bergen. Workshop i Esbjerg, Danmark - Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien. Arbeidsmiljøsenteret, Bergen - Statistical analysis of measurement data. Internt seminar i forskningsgruppen Carter T: - The development of international standards on fitness for work at Philippines College of Occupational Medicine. - Contributions of standards, competence and quality assurance to decision-taking on seafarer fitness at International Symposium on Maritime Health, Brest. - The revision of the Textbook of Maritime Medicine at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Consensus statement on maritime telemedical services at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Blockading Brest: scurvy and success in British naval blockades of Brest during the period 1750 to 1820, at International Symposium on Maritime Health, Brest. - Controversies in the history of colour vision testing in seamen, at International Conference on the History of Science and Technology, Manchester. - The development of the web based textbook and handbook for maritime physicians at Norwegian Society of Maritime Medicine, Oslo. - UK Faculty of Occupational Medicine/ Royal College of Psychiatry. Mental health problems in seafarers. Granslo JT: - Effekter av luftveisplager i en befolkning i en femårs-periode etter oljetank ulykke. (Scientific meeting) Irgens-Hansen K: - Noise exposure and accidents at sea, Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Noise exposure and hearing loss in the Royal Norwegian Navy Poster presentation Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Hearing loss among personnel in the Royal Norwegian Navy». Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin og Prevalence of hearing loss in different work places. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Audiometry exercise. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin Hearing conservation programs. Foredrag for masterstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin

8 - Noise and impaired hearing Foredrag for medisinerstudenter. Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin og Støy og helse i marinen. Presentasjon av prosjekt. Sortland «Noise and hearing in the Navy» Presentasjon av prosjekt. Instituttets dag. Bergen Midtveisevaluering. Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Lamda (Locus for arbeidsmedisin, maritim medisin, dykking og allergi) seminar. Bergen EPICOH, Utrecht, Nederland Høstmøte, yrkesmedisinske avdelinger i Norge. Bergen Landskonferansen for bedriftshelsepersonell. Bergen Koefoed VF: - HMS og forebyggende helse på skip. IMO kurs, SKSK Reisemedisin for sjøfolk. Grunnkurs i Sjøfartsmedisin; , Synsundersøkelse av sjøfolk. Grunnkurs i maritim medisin; , Moen BE: - Lamda; Et forskningssamarbeid. Dagsseminar med Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - Norhed- hva og hvorfor. Internt seminar i forskningsgruppen. - Hva vet vi om å få svar på spørreskjemaer som sendes ut i posten? Forskningsmøte Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - How to get a high response rate on questionnaires sent in the snail mail? Internt seminar i forskningsgruppen. - Sussh- spontaneous abortions and shift work. Internt seminar i forskningsgruppen. - Sussh- spontanaborter og skiftarbeid. Forskningsmøte Yrkesmedisinsk avdeling, HUS. - Formidling. Møte med dekanatet, Medisinsk odontologisk fakultet, Voss. Møllerløkken OJ: - PhD-thesis summary, Arbeids- og miljømedisin, UiB, 9. januar - PhD-dissertation, Arbeids- og miljømedisin, UiB, 18. mars - Radarincident, Center for Int. Health, UiB, 14. juni - MRI and reproduction, EPICOH-Utrecht, 20. juni - Use of cell phone and hormone levels among men, Arbeids- og miljømedisin, UIB, 20. august - Uheldig eksponering for emf fra en radar på et marineskip, Høstmøte for de arbeidsmedisinske avdelinger, 3. september - Støy hva gjør vi og hva rører seg i petroleumssektoren, HMS Rådgivingsskolen Petroleum, 3. oktober - TMS measurements, Arbeids- og miljømedisin, 12. november Sunde E: 8

9 - «Noise and health in the Royal Norwegian Navy», Instituttets dag, UiB, 8. mai - «Støy o hoi», støyprosjektdag, UiB - Støy på fartøy i den Norske marinen, Forskningsgruppe for arbeids og miljømedisin, UiB, 29. oktober Tjalvin G: - 4/6-13: Presentasjon og påfølgende diskusjon av artikkelen Subjective health complaints among workers in the aftermath of an oil tank explosion før innsending til tidsskrift (scientific meeting) - 27/8-13: Helse etter Sløvågulykken, foreløpige resultater etter undersøkelsen i (scientific meeting) - 14/11-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (avsluttende prosjektseminar for involverte aktører og oppdragsgivere, Hotell Norge, Bergen) - 5/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (internundervisning Yrkesmedisinsk avdeling, HUS) - 9/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (folkemøte på Dalsøyra i Gulen) - 10/12-13: Helseundersøkelse 3 etter Vest Tank ulykken i Gulen, resultater etter helseundersøkelsen (scientific meeting) E. ANNEN UNDERVISNING OG AKTIVITETER Særoppgaver Tre medisinstudenter har fått veiledning på særoppgaver dette året: Torbjørn Lien (Moen); Skiftarbeid og sykefravær. Oppgaven ble godkjent. Ingrid Ormåsen (Gundersen, Moen): Forurensning i Bergen. Oppgaven ble godkjent. Lene Leion (Magerøy, Moen): Skiftarbeid og mobbing. Bokarbeid Tim Carter har arbeidet med revisjon av web-based NCMM Textbook of Maritime Medicine, samt Seafarer medical examination procedures. Reading seminars - MEDARTVIT Et eget kurs ble utviklet for doktorgradsstudenter av Møllerløkken, Bråtveit, Moen. Det omhandlet «Å skrive vitenskapelige artikler». Holdt som møteserie på mandager, kurskode MEDARTVIT. «Filmteam» Gruppen har hatt et aktivt filmteam dette året, som har gledet mange. Teamet har bestått av Ole Jacob Møllerløkken, Kaja Irgens Hanssen, Erlend Sunde og Camilla Hauge. De har produsert: 9

10 -Film om feltarbeid i støyprosjektet -Filmer til Landskonferansen for bedriftshelsepersonell. F. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Landskonferansen for bedriftshelsepersonell som ble holdt i Bergen september Det var spennende dager med mange gode faglige innlegg og pauser der diskusjonene bølget. Konferansen hadde en egen form denne gangen, og klarte å få fram hva bedriftshelsepersonell selv mener om sitt arbeid og sine fremtidige oppgaver ved hjelp av daglige gruppearbeider som ble oppsummert og redigert etterpå. Resultatet ble en rapport: «Fremtidens bedriftshelsetjeneste» som ble ferdig og presentert siste dag. Rapporten finnes i sin helhet på nettet: En oppsummering her om veien videre var slik: BHT i Norge ønsker å bli brukt i større grad enn i dag for å fremme arbeidshelsen. Det er ønskelig at Arbeidsdepartementet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet drøfter den videre utvikling av BHT i Norge. Arrangementskomiteen besto av: Rønnaug Omdal, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Bjørg Eli Hollund, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus, Gunhild Koldal, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen og Bente E. Moen, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen, Odd Bjørnstad, Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Magne Bråtveit, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen, Ingunn Glenjen, Kokstad bedriftshelsetjeneste, Steinar Forshei, BHT Bergen, Turid Skurtveit, Arsana, Anita Hatlevik, Sunn HMS, Sigrid Espeland Lerbak, Odda bedriftshelsetjeneste, Rønnaug Torsteinsen, Statoil ASA, Kaja Irgens-Hansen, Arbeids- og miljømedisin, Universitetet i Bergen. Konferansen fikk skrivehjelp fra Kaja Irgens-Hanssen og Gunhild Koldal, og hjelp av filmteamet til to morgen-innslag som vakte glede, inspirasjon og munterhet. Teknisk arrangør - Travel Planners of Scandinavia AS: Pål Veiteberg Wollan 10

11 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler, engelske Baste, Valborg; Hanoa, Rolf Otto; Moen, Bente Elisabeth. Reliability of a Work- and Health-related Questionnaire Among Coal Miners. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 55.(3) s Campos-Serna, Javier; Ronda-Perez, Elena; Moen, Bente Elisabeth; Artazcoz, Lucia; Benavides, Fernando G.. Welfare state regimes and gender inequalities in the exposure to work-related psychosocial hazards. International journal of occupational and environmental health 2013 ;Volum 19.(3) s Eldevik, Maria Fagerbakke; Flo, Elisabeth; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. Insomnia, excessive sleepiness, excessive fatigue, anxiety, depression and shift work disorder in nurses having less than 11 hours in-between shifts. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(8) Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Åkerstedt, Torbjørn; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 70.(4) s Gundersen, Hilde; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne. Traffic Density in Area of Residence is Associated With Health-Related Quality of Life in Women, The Community-Based Hordaland Health Study. Archives of Environmental & Occupational Health 2013 ;Volum 68.(3) s Hanssen V, Nigatu A, Zeleke ZK, Moen BE, Bråtveit M. (2013) High prevalence of respiratory and dermal symptoms among Ethiopian flower farm workers. Arch Environ Occup Health, accepted Kunst, Jonas R.; Løset, Gøril K.; Hosøy, Daniel; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Pallesen, Ståle. The relationship between shift work schedules and spillover in a sample of nurses. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2013 Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health 2013 ;Volum 64. s Moen, Bente Elisabeth; Wieslander, G; Bakke, Jan Vilhelm; Norbäck, D.. Subjective health complaints and psychosocial work environment among university personell. Occupational Medicine 2013 ;Volum 63.(1) s

12 Møllerløkken, Ole Jacob; Magerøy, Nils; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. Forte fortissimo for amateur musicians No effect of otoacoustic emissions. Medical problems of performing artists 2013 ;Volum 28.(1) Roelen, Corné A. M.; Magerøy, Nils; van Rhenen, W; Groothoff, Johan W; van der Klink, JJ; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth. Low job satisfaction does not identify nurses at risk of future sickness absence: Results from a Norwegian cohort study. International Journal of Nursing Studies 2013 ;Volum 50.(3) s Roelen, Corné A.M.; Bültmann, Ute; Groothoff, Johan; van Rhenen, Willem; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn. Physical and mental fatigue as predictors of sickness absence among Norwegian nurses. Research in Nursing & Health 2013 ;Volum 36.(5) s Saksvik-Lehouillier, Ingvild; Bjorvatn, Bjørn; Hetland, Hilde; Sandal, Gro Mjeldheim; Moen, Bente Elisabeth; Magerøy, Nils; Åkerstedt, Torbjørn; Pallesen, Ståle. Individual, situational and lifestyle factors related to shift work tolerance among nurses who are new to and experienced in night work. Journal of Advanced Nursing 2013 ;Volum 69.(5) s Sakwari, Gloria; Mamuya, Simon Henry David; Bråtveit, Magne; Larsson, Lennart; Pehrson, Christina; Moen, Bente Elisabeth. Personal exposure to dust and endotoxin in robusta and arabica coffee processing factories in Tanzania. Annals of Occupational Hygiene 2013 ;Volum 57.(2) s Sakwari, Gloria; Mamuya, Simon Henry David; Bråtveit, Magne; Moen, Bente Elisabeth. Respiratory symptoms, exhaled nitric oxide, and lung function among workers in Tanzanian coffee factories. Journal of Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 55.(5) s Storemark, Sunniva Straume; Fossum, Ingrid Nesdal; Bjorvatn, Bjørn; Moen, Bente Elisabeth; Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle. Personality factors predict sleep-related shift work tolerance in different shifts at 2-year follow-up: a prospective study. BMJ Open 2013 ;Volum 3.(11) Tungu, Alexander Mtemi; Bråtveit, Magne; Mamuya, Simon Henry David; Moen, Bente Elisabeth. Fractional exhaled nitric oxide among cement factory workers: a cross sectional study. Occupational and Environmental Medicine 2013 ;Volum 70.(5) s Tungu AM, Bråtveit M, Mamuya SH, Moen BE. (2013) The Impact of Reduced Dust Exposure on Respiratory Health among Cement Workers: An Ecological Study. J Occup Environ Med, Dec 17. [Epub ahead of print] 12

13 Waage, Siri; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn. Sleep and Health in Oil Rig Workers-Before and After a Two Week Work Period Offshore. Industrial Health 2013 ;Volum 51.(2) s Øyane, Nicolas Melchior Frederic; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Åkerstedt, Torbjörn; Bjorvatn, Bjørn. Associations between night work and anxiety, depression, insomnia, sleepiness and fatigue in a sample of Norwegian nurses. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(8) s. - Oversiktsartikler Campos-Serna, Javier; Ronda-Perez, Elena; Artazcoz, Lucia; Moen, Bente Elisabeth; Benavides, Fernando G.. Gender inequalities in occupational health related to the unequal distribution of working and employment conditions: a systematic review. International Journal for Equity in Health 2013 ;12:57. Abstrakter og postere Irgens-Hansen K, Moen BE, Bråtveit, MB, Hauge C, Sunde E (2013) Noise exposure and hearing loss among naval personnel. 23rd Conference on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH), Utrecht, the Netherlands. Occup Environ Med 2013;70:Suppl 1 A36 doi: /oemed Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. Shift-rotations with less than 11 hours rest periods predict shift work disorder, excessive sleepiness and pathological fatigue in nurses at one year follow-up. The 21st International Symposium on Shiftwork and Working Time; Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Moen, Bente Elisabeth; Waage, Siri; Bjorvatn, Bjørn. Short rest periods of less than 11 hours between work shifts predict sleep and health problems in nurses at one year follow-up. Konferanse; Norske originalartikler Hauge C. Nye forskrifter om støy følg med! Ramazzini 2013;20, 15. Irgens-Hansen K, Moen BE, Lind O. Diagnostisering av arbeidsrelatert hørseltap. Ramazzini;20:7-9. Moen, Bente Elisabeth; Lygre, Stein Håkon Låstad; Bråtveit, Magne; Hollund, Eli Bjørg. Helseplager blant barn i Sløvåg som opplevde en oljetank-eksplosjon i sitt nærmiljø. Sykepleien Forskning 2013 ;Volum 8.(3) s Moen BE. Kvikksølv, tannhelsesekretær og en interessant dom. Ramazzini 2013;20:

14 Rapporter, hefter Gro Tjalvin, Stein Håkon Låstad Lygre, Anne Kari Mjanger, Berit Johannessen, Jens Tore Granslo, Magne Bråtveit, Bente E Moen, Ågot Irgens, Tor B Aasen, Bjørg Eli Hollund.HELSEUNDERSØKELSE 3 ETTER SLØVÅG-ULYKKEN, Presentasjon av resultatene etter helseundersøkelsen i (sluttrapport etter de tre helseundersøkelsene (i , 2010 og ). Vi har skrevet rundt 20 rapporter til sjøforsvaret. Leserinnlegg Moen, Bente Elisabeth. Får ikke kvinner yrkesskader? Klassekampen 2013 s. Bøker Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Møllerløkken, Ole Jacob; Koldal, Gunhild; Tjalvin, Gro; Magerøy, Nils. Elbok i arbeidsmedisin. Bergen: Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Arbeids- og miljømedisin 2013 (ISBN ) Bokens kapitler: Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Kapittel 11 Kapittel 12 Kapittel 13 Kapittel 14 Kapittel 15 Kapittel 16 Kapittel 17 Kapittel 18 Kapittel 19 Kapittel 20 Kapittel 21 Kapittel 22 Kapittel 23 Arbeidsmedisin Bedriftshelsetjenesten Viktige begrep og uttrykk som angår arbeidsmiljøarbeid Arbeidsmedisinsk anamneseopptak Risikovurdering og generelle prinsipper for forebygging Tiltak i arbeidslivet Arbeidsulykker Yrkessykdom Støyskader Arbeidsrelaterte lungesykdommer Arbeidsrelaterte hudsykdommer Løsemiddelskader Arbeidsrelatert kreft Andre kjemiske forgiftninger Arbeidsrelaterte infeksjoner Arbeidsrelaterte muskelskjelettplager Hånd arm vibrasjonssyndrom Gravide arbeidstakere Ioniserende stråling Elektromagnetiske felt Inneklima Generelt om psykososialt arbeidsmiljø. Modeller, stress Skiftarbeid 14

15 Kapittel 24 Kapittel 25 Konflikter Mobbing Film: - FRITAUS filmen Bak lukkede dører, 18. januar. Utviklingsstudier: B. Prosjekter vi har arbeidet med dette året PhD student: PhD student: Occupational related respiratory symptoms among coffee processors in Tanzania Gloria Sakwari Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Lennart Larsson, Christina Persson, Simon Mamuya, Bente E. Moen, Valborg Baste. Respiratory health and dust in cement industry Alexander Tungu Magne Bråtveit, Simon Mamuya, Bente E. Moen Working conditions and general health in the cut-flower industry in Ethiopia Forskerlinjestudent: Vegard Hanssen Magne Bråtveit, Zeyede Zeleke, Amare Workiye Nigatu, Bente E. Moen. PhD student: Respiratory health among worker in the cut-flower industry in Ethiopia Amare Workiye Nigatu Magne Bråtveit, Zeyede Zeleke, Bente E. Moen, Wakgari Deresa. Offshorerelaterte prosjekter Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE. Samarbeidsprosjekt (NFR) med Sintef, Materialer og kjemi, Trondheim Prosjektleder sentralt:bjart F. Lutnæs Magne Bråtveit, Bjørg Eli Hollund, Jorunn Kirkeleit Novel biomarkers for the prediction of health consequences from occupational exposure to benzene in 12 versus 8 h work shifts (PETROBIOMARK) 15

16 Prosjektleder: Bjørn Tore Gjertsen Jorunn Kirkeleit, Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Bjørg Eli Hollund, Øystein Bruserud, Børge Kristoffersen, David Christiani og Glenn Talaska. Noise Exposure Tackled Safely Through Ear Protection NEXT STEP -uttesting av et nytt hørselsvern og forskning for å dokumentere støyeksponering og hørselsutvikling i reelle arbeidssituasjoner offshore. Dette er et samarbeid mellom Statoil, SINTEF, Universitetet i Bergen og Honeywell (leverandør av hørselsvernet) og arbeidstakerne kommer fra arbeidstakere på Oseberg feltsenter og Snorre B. Prosjektleder sentralt: Olav Kvaløy Oppdragsgiver: Statoil Medarbeidere (lokalt): Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind. B.E. Moen Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektleder: Prosjektleder: Prosjektledere: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret Ole Jacob Møllerløkken. Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet / Contrast sensitivity and evaluation of visual function. Vilhelm Koefoed Alf Magne Horneland, Gunnar Høvding, Bente E. Moen. Noise and health in the navy Bente E. Moen og Kaja Irgens-Hansen Magne Bråtveit, Camilla Hauge, Erlend Sunde, Valborg Baste, Hilde Gundersen, Gunhild Koldal, Vilhelm Koefoed, Hjalmar Johansen. Miljørettede prosjekter Prosjektleder: Helseundersøkelse etter Sløvåg-ulykken Bjørg Eli Hollund Gro Tjalvin, Nils Magerøy, Magne Bråtveit, Bente E. Moen, Jens Tore Granslo, Ågot Irgens, Tor Aasen, Stein Håkon Låstad Lygre 16

17 Skiftarbeid Prosjektleder: Søvn, skiftarbeid og helse hos sykepleiere en longitudinell studie Bjørn Bjorvatn Ståle Pallesen, Nils Magerøy, Bente E. Moen, Siri Waage, Elisabeth Flo. Andre prosjekter Prosjektleder: Prosjektleder: Medarbeider: Prosjektleder: Prosjektleder: Prosjektleder: Arbeid og vold Kjersti Alsaker Tone Morken, Bente E. Moen, Valborg Baste. Elemag - Elektromagnetiske felt, MR-forsøk. Ole Jacob Møllerløkken Kristin Bondevik, Line Bjørge, Gunnhild Oftedal, Kjell Hansson Mild, Valborg Baste, Bente E. Moen, MRI-gruppen. Bedriftslegens rolle Bente E. Moen Rolf Hanoa, Øivind Larsen, Arve Lie. Helsefare relatert til åpning av gassede kontainere. Samarbeidsprosjekt med Haukeland Universitetssjukehus. Eksponering for radar B.E. Moen OJ Møllerløkken, Kjell Hansson Mild, Gunnhild Oftedal TMS-prosjekt OJ Møllerløkken Kjell Hansson Mild Historical studies: Work on a book, due for publication in 2014, on the health of seafarers from This will mainly focus on UK developments but will also make international comparisons and look at the major Norwegian contributions in the inter-war period. Prosjektleder: Tim Carter 17

18 Prosjektleder: Gruppering og klassifisering av diagnosekoder i MOAS (systemet for Melding om arbeidsbetingede sykdommer) i Petroleumstilsynet, OJ Møllerløkken og Gro Tjalvin Petroleumstilsynet 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. 6. INTERNETTSIDER IKT - FACEBOOK Internettsider Vi har brukt en del tid på å omorganisere sidene, for å presentere seksjonens aktiviteter. Sidene er godt besøkt. Vår web-redaktør er Gunhild Koldal, med hjelp fra Hilde Gundersen og Ole Jacob Møllerløkken. Adressen til vår hjemmeside er: https://www.uib.no/fg/arbmiljo Seksjonen har også en webside med sete i sidene til Unihelse. Facebook Facebooksider er der, takket være Ole Jacob Møllerløkken og Gunhild Koldal Aktiviteten må sies å være forsiktig! og miljømedisin 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Bråtveit M: - Tre møter i Norsk Yrkeshygienisk Foreinings styre i Oslo og Tromsø - Årskonferanse i Norsk Yrkeshygienisk Forening, Tromsø - Tre NextStep prosjektmøter i Trondheim - Møte i Nordisk Ekspertgruppe, Oslo - Besøk på medisinsk laboratorium, Lund, Sverige - Prosjektmøte på Syddansk Universitet, Esbjerg, Danmark 18

19 - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Hauge C: - 13 turer med marinefartøy. Fregatt, kystvakter, korvetter, minerydder, stridsbåt 90, havne-/skolefartøy - Epicoh-konferanse, juni, Utrecht. - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen - LAMDA seminar 15. mai Irgens-Hansen K: - Introduksjon til statistikk, del 1. Universitetet i Oslo. Legers videre og etterutdanning Introduksjon til statistikk, del 2. Universitetet i Oslo. Legers videre og etterutdanning INTH334 Noise and vibrations. Universitetet i Bergen MEDARTVIT, kurs i skriving av vitenskapelige artikler. Universitetet i Bergen. Høsten Informasjon om prosjektet «Støy og helse i marinen» samt opplæring audiometri. Sortland Opplæring audiometri i prosjektet «Støy og helse i marinen» Sortland Støymåling KNM Tyr EPICOH, Utrecht, Nederland Koefoed VF: - Saniteten i Sjøforsvarets seminar, Staven NATO Medical standardisation working group , Petroleumslegekurs Fagsamling HMS personell, Statoil NATO JMARMED course Moen BE: - Disputas, Universitetet i Tromsø - Prosjektreise til Etiopia, besøk flower farms - Årsmøte Norsk arbeidsmedisinsk forening, Trondheim - Besøk i Alicante - Folkemøte i Gulen - Deltatt i EPICOH i Utrecht - Conference in Global health, København - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen 19

20 Møllerløkken OJ: - Styremøte Next Step hos SINTEF i Trondheim 17. Januar - EPICOH-konferanse Utrecht Juni - Støymålingstur med korvett 19. September - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Sunde E: - Ca. 14 turer med marinefartøy. Fregatt, kystvakter, korvetter, minerydder, stridsbåt 90, havne-/skolefartøy - EPICOH, Utrecht, Nederland juni - Brannkurs, Kalfarveien 31, 26. juni - LAMDA seminar, 15. mai - Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, september, Bergen Tjalvin G: - 24/4-13: EndNote-kurs ved UBB - 25/4-13: Støvseminar ved Yrkesmedisinsk avdeling - 15/5-13: Lamda-seminar (LAMDA= Locus for Arbeidsmedisin, Maritim medisin, Dykking og Allergi), Lungegåren, Kalfaret - 29/11-13: Kreftseminar ved Yrkesmedisinsk avdeling - 2-3/9-13: Høstmøte ved de yrkesmedisinske avdelingene, Bryggen, Bergen /9-13: Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bryggen, Bergen - Innføring i statistikk via Internet del 1 (Den norske legeforening): 4 studiepoeng - Innføring i statistikk via Internet del 2 (Den norske legeforening): 4 studiepoeng - How to write a scientific article (MEDARTVIT): 1 studiepoeng - Feltarbeid i Sløvåg oktober januar VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Bråtveit M: - Medlem av Programutvalg for forskerutdanning ved MOF, UiB - Medlem av Arbeidsgruppe for veilederopplæring ved MOF, UiB - Styremedlem i Norsk Yrkeshygienisk forening - Nordisk Ekspertgruppe, medlem i arbeidsgruppe Unusual working hours and implications on risk assessment of chemicals - Medlem i styringskomite for Next Step 20

21 - Referee for Journal of Occupational and Environmental Medicine - Referee for Occupational Medicine - Referee for Archives of Environmental and Occupational Health - Referee for Archives of Industrial Hygiene and Toxicology - Referee for Environment International - Referee for Respiratory Medicine Carter T: - Styremedlem, International Maritime Health Association - Chair of Scientific Committee, 13 th International Symposium on Maritime Health Preliminary Irgens-Hansen K: - Komitémedlem, Landskonferansen for bedriftshelsepersonell 2013 Koefoed VF: - Norsk forening for maritim medisin, Kasserer Moen BE: - Referee for BMJ Public Health, Occupational Medicine, Journal of Maritime Medicine, International Journal for Occupational and Environmental Health - Medlem av Editorial Board, Occupational Medicine. - Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening. - Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag. - Varamedlem av Universitetsstyret, UiB. - Varamedlem i sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår (SAFE). - Medlem av Faculty of Medlem av programstyret for Miljøpåvirkning og helse, NFR. - Opponent, Universitetet i Tromsø, for Olga Shiryaeva. - Medlem i Programutvalg for legers videre- og etterutdanning - Leder av samfunnsmedisinsk faggruppe, IGS - Leder av Programutvalg for masterutdanning, CIH - Medlem i Redelighetsutvalget, Medisinsk Odontologisk fakultet, UiB. - Komiteleder for doktoravhandlingen til Esther S. Ngadaya, UiB. Møllerløkken OJ: - Undervisningsgruppen til arbeids- og miljømedisin - Associate member of Faculty Reviewer for AEOH (Archives of Environmental and Occupational Health) - Filmutvikler for Landskonferansen for BHT

22 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Følgende land og personer har vi hatt kontakt med i 2013: a) Samarbeid med Tanzania og Etiopia Seksjonen samarbeider med Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania og Addis Abeba University i Etiopia i et Norhed-finansiert prosjekt: Reduction of the burden of injuries and diseases due to occupational exposures through capacity building in low income countries. Vi hadde et planleggingsmøte i Bergen i januar for å skrive søknaden, der deltagere fra alle tre land var tilstede. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse, senteret er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Internasjonale gjester for øvrig i 2013 Elena Ronda fra Universitetet i Alicante besøkte oss i desember (ERASMUS). Kjell Hansson Mild har besøkt oss flere ganger i 2013, fra Universitetet i Umeå, Sverige. 10. ANNET Spesialist i Samfunnsmedisin Koefoed har blitt spesialist i samfunnsmedisin. Møllerløkken og Moen er deltagere i F1000 Begge har bidratt med F1000 review av publikasjoner dette året. 22

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2013 Bjørn Bjorvatn Janne Grønli Siri Waage/Ingvild Saxvig Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2014 Bjørn Bjorvatn Siri Waage Jelena Mrdalj/Tom Aasnæs Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonal Kompetansetjeneste

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 Temanummer: Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen 2 - Ramazzini nr. 4.2010. Årgang 17 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER ÅRSRAPPORT NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2009 Bjørn Bjorvatn Senterleder Janne Grønli Senterkoordinator BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno) ble

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

DoCumentum navale. Cruiselege i 1978

DoCumentum navale. Cruiselege i 1978 DoCumentum navale Tidsskrift for Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeid med Dansk Selskab for Maritim Medicin Nr 48 - Vol 17 Nr 2, 2012 Cruiselege i 1978 Forfatteren har i mange år vært lege i

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

RAMAZZINI. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 4. Ramazzini nr. 4. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 4. Ramazzini nr. 4. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 4 Tema: «Etter katastrofen» Ramazzini nr. 4. 2013. Årgang 20-1 Biletet er frå Statoils avdeling for helse og arbeidsmiljø (HAM)

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FOR. Senter for Søvnmedisin og SOVno

ÅRSRAPPORT 2012 FOR. Senter for Søvnmedisin og SOVno ÅRSRAPPORT 2012 FOR Senter for Søvnmedisin og SOVno Senterleder Bjørn Bjorvatn Senterkonsulent Eldbjørg Fiske 1. Drift Senter for Søvnmedisin vart opna i mars 2011. Senteret er eit etablert samarbeid mellom

Detaljer

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no

Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no Årsmeldingen finnes også på www.legevaktmedisin.no I N N H O L D Side Året 2008 3 Bakgrunn for Senteret (Nklm) 4 Administrasjon og lokaler 4 Tilsatte 4 Overgrepsmottak 6 Styringsdialog 8 Samarbeid 8 Fag

Detaljer

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17

skjelett Fysisk eller bare psykisk? Tverrfaglig seminar i Tromsø 6.-8. mars om håndtering av langvarige smerter Side 16 og 17 muskel skjelett Nummer 4/2008 23. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Regjeringen vil redusere refusjonstakstene, side 10 Fullt hus på NTNU Side 7 Fysisk eller bare psykisk? Manuellterapeuter

Detaljer

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK)

Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO. Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Årsmelding for 2011, Senter for medisinsk etikk, UiO Etikk i kommunehelsetjenesten (EIK) Ansatte i EIK i 2011 Reidun Førde, professor i 100 % stilling, faglig og administrativt hovedansvar for kliniske

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer