Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning av medisinske studenter s 6 B. Veiledning av særoppgaver s 6 C. Helsefagundervisning s 6 D. Mastergrads-studenter s 6 E. Etterutdanningskurs s 7 F. Doktorgradsveiledning s 7 G. Foredrag s 7 4. Forskning s 12 A. Publikasjonsliste s 12 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s E-post- liste og internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komitéer s Internasjonalt nettverksarbeid s Medieoppslag s 27 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Det er mye spennende som skjer i arbeidslivet, i forskningen og på seksjonen! Vi har hatt et travelt år, og mer enn noensinne har våre aktiviteter vært i medias søkelys. Kvikksaken og forskning i Sjøforsvaret, inneklimaprosjektet, prosjekt om kromeksponering, kjemisk helsefare offshore, vold blant kvinner og ikke minst tannhelsesekretærenes kvikksølveksponering er alle saker som har hatt store og langvarige nyhetsoppslag. Dette må bety at vi arbeider med tema som har samfunnsmessig betydning. Endelig har Norsk sjøfartsmedisinsk senter sett dagens lys! Dette er en sak seksjonen har arbeidet for i 14 år, sammen med Haukeland Universitetssykehus og en rekke andre. Åpningen ble avholdt i våre lokaler i Kalfarveien 7.desember, og vi ser fram til denne samarbeidsmuligheten med fagfolk som er interesserte i sjømenn og deres liv og levned! I tillegg har vi hatt gleden av å være vertskap for den internasjonale konferansen 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. Dette var en stor begivenhet for oss, som har gitt oss mange nye bekjentskaper! Det er svært viktig å knytte kontakter over landegrensene! Årets disputas hos oss var da Julius Mwaiselage forsvarte sitt arbeid om luftveisplager hos sementarbeidere. Han er den første kandidaten vi har hatt fra Tanzania, og vi er svært fornøyde med at Nord-Sør - samarbeidet har fungert så godt. Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, med tre vitenskapelige stillinger, består vi også en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB AS. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for begge typer arbeid ved seksjonen. Vi håper du kan få litt innblikk i aktivitetene våre ved å lese videre! Bergen, januar 2005 Bente E. Moen Seksjonsleder Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2005: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling som ass. dir. i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Forskningsleder Bjørg Eli Hollund (50%, UNIFOB) Forsker/fysioterapeut Tone Morken (UNIFOB) Forsker/fysioterapeut Inger Haukenes (UNIFOB) Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (80%, UNIFOB) Spesiallege Nils Magerøy (UNIFOB) Forsker Kjersti Steinsvåg (UNIFOB) Statistiker Valborg Baste (84%, UNIFOB) Forsker/stipendiat Kristian Gould (UNIFOB) Lege Vilhelm F. Koefoed (20%, 1/9-31/12) Prosjektkonsulent Berit Larsen (UNIFOB) Kontorfullmektig Lena Bartz (50%, UNIFOB) Forskerlinjestudent Ole Jacob Mølleløkken (20%, Med.fak/NFR) Stipendiat Julius Mwaiselage (Til 1/3, NUFU) Stipendiat Jorunn Kirkeleit (NFR) Stipendiat Jan Vilhelm Bakke (60%, NFR) Stipendiat Simon Mamuya (NUFU) Master- og senere doktorgradsstipendiat Akwilina Kayumba Assosierte: Doktorgradsstudent Dordi Høivik (50%), lønnet av Statoil avtale siden juni. Doktorgradsstudent Kjersti Alsaker, ansatt ved Høgskolen i Bergen Bedriftslege Knut R. Kyvik ved HMS-avdelingen, UiB har anledning til å sitte hos oss deler av sin arbeidstid. Bjarte Knappen Røed, doktorgradskandidat ved NTNU er lokalisert hos oss når han ikke arbeider på Sjøkrigsskolen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har i år hatt to dager for å drøfte strategier for seksjonens virksomhet; en halv dag på seksjonen 8/2, en halv dag på Strand Hotell 8/3 og en dag på Hotell Admiral 21/9. SOSIALE TILTAK - VERNEOMBUD ETIKK Skøytetur på taket av Xhibition i januar, for noen fulgt av restaurantbesøk Disputasfest arrangert av seksjonen i februar, med oppsetningen Løvenes konge Instituttets dag i mai. Middag med Halos på Solstrand i august, etter to dagers seminar Middag etter strategidag i september Julemiddag i historiske lokaler i Kalfarveien 31. Gruppen HMS sjø har hatt minst en filmkveld med maritimt tilsnitt! Seksjonens verneombud: Kristin og Tone (vara). Etisk komité: Trond og Knut Rasmus. Flere av seksjonens ansatte har vært med i Instituttets festkomité, og arrangert både fester og instituttets Fannys pub. X-LAB AS X-lab AS er et yrkeshygienisk laboratorium som har UNIFOB som medeier. X-lab AS er en verdifull samarbeidspartner for Seksjon for arbeidsmedisin. Det har vært et krevende år for laboratoriet, da oppdragsmengden og dernest inntektene har variert, men nye tanker og planer for X-lab AS gjør at vi har tro på at dette skal gå bra. Laboratoriet hadde ved årets slutt fem faste ansatte: Bjørg Eli Hollund (daglig leder )Torill Sage, Bjørn Inge Larsen, Sigrid Espeland Lerbak og Charlotte Hellesund Krondorfer og Charlotte, samt Jorunn Kirkeleit i 20% stilling. Bente E. Moen har vært styremedlem, Magne Bråtveit er vararepresentant. NORSK SENTER FOR SJØFARTSMEDISIN Norsk senter for sjøfartsmedisin er etablert etter at Helsedepartementet har pålagt Helse Vest å starte et slikt. Bevilgningen er kun på kr. 1 million årlig, fra neste år av. Senteret er lokalisert på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og ledes av interimstyrer Aksel Schreiner. Det er utlyst stilling som daglig leder, og tilsetting vil skje straks på nyåret. Vi håper på et godt samarbeid med senteret. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Det har gått lettere å få hjelpelærere nå, etter en liten omlegging av planene for besøk hos arbeidsmedisiner. De som har deltatt i år har vært: *Gro Altenau (Arsana) *Øystein Bredesen (HMS-gruppen AS) *Jens Tore Granslo (Yrkesmedisinsk avdeling) *Rønnaug Omdahl (Arsana) *Kristin Buhaug (Yrkesmedisinsk avdeling) *Trygve Fonneland (Hydro) *Monika Holm Wiik (Rolls Royce) * Arne Nysæther (Kokstad medisinske senter) *Per Morten Ohnstad (BKK) *Trond Skaflestad (Statoil) *Grete Wagstaff (Hjelp 24) *Mariann Andersen (Bergen Kommune) *Knut R. Kyvik (Universitetets bht) *Asgeir Askeland (Kokstad bht) *Sigve Solheim (Statoil) B. VEILEDNING AV SÆROPPGAVE i MEDISIN Stud. Med. Hanne Bårnes har levert sin særoppgave, tittel: Helse og medikamentbruk blant bønder. Helseundersøkelsen i Hordaland, veiledet av Trond Riise Stud.med. Kristine Åsheim veiledes av Trond Riise. Stud. med. Ingrid Gjellesvik veiledes av Bente E. Moen. Stud.med. Ole Jacob Mølerløkken veiledes av Bente E. Moen. Stud.med. Oddbjørn Bjordal veiledes av Magne Bråtveit. C. HELSEFAG- UNDERVISNING - Morken er veileder for Rønnaug Torsteinsen, mastergrad i fysioterapivitenskap. - Morken har vært biveileder for 10 masterstudenter i manuell terapi, innen delfaget Forskningsmetode og etikk. - Morken har vært sensor for 8 masterstudenter i manuell terapi, innen delfaget Forskningsmetode og etikk. Forelesninger i Kvantitative forskningsmetoder 14 timer er holdt av Trond Riise. D. MASTERGRADSSTUDIUM Seksjonens internasjonale mastergradsstudium holdes i tilslutning til Senter for internasjonal helse - i Occupational Hygiene. Vi har hatt tre studenter: Akwilina Kayumba (Tanzania) som ble doktorgradsstudent i løpet av året, Zeleke Zeyede (Etiopia) og Hamidur Rahman (Bangladesh). Masterarbeider som er i gang: Hamidur Rahman (Bangladesh) Effects of ammonia on respiratory health among workers of Urea fertilizer factory at Ghorashal, Bangladesh Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 -Zeyede Kebede Zeleke (Ethiopia).Effects of acute exposure to cement dust on lung function among dre-dawa cement factory workers. Vi har holdt sju kurs i vårsemesteret: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331)-9 Preventive measures for chemical factors (INTH332)-3 Biological factors in the working environment (INTH333)-3 Noise and vibrations (INTH334)-6 Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335)-1.5 Climate and work environment (INTH336)-3 Safety and risk assessment (INTH337) 4.5 Forelesere var vesentlig Magne Bråtveit og Bente E. Moen. E. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Seksjonen har startet opp igjen tradisjonen med Treffpunkt for bedriftsleger, og har holdt to slike i Disse gir tellende kurstimer for deltagerne. F. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater: - Julius Mwaiselage (Bråtveit/Moen) som disputerte i februar med avhandlingen: Dust exposure and respiratory health effects in the cement industry. - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen) - Jan Vilhelm Bakke (Moen) - Dordi Høivik (Moen) - Akwilina Kayumba (Moen, Bråtveit) - Jorunn Kirkeleit (Moen, Bråtveit, Riise) - Nils Magerøy (Moen, Riise) - Simon Mamuya ( Moen, Bråtveit) - Siri Nome (Riise veileder) - Maura Pugliatti (Riise) - Kjersti Steinsvaag (Bråtveit, Moen, Riise) G. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Alsaker K: -Patriarkalsk terrorisme? Seminar Vold og Helse, Høgskolen i Bergen, 14/ Mors helserelaterte livskvalitet når far utøver vold. Krisesentersekretariatets fagdag, Hammerfest 21 april -Women at Norwegian women s shelters; their experiences of violence and their health related quality of life Nordisk konferanse: Gender and Violence. Power, resistance and challenges for the future 10-12/6. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 -Women at Norwegian women s shelters; their experiences with violence, their health related quality of life and employment muntlig presentasjon ved 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health EPICOH i Bergen 14/9-05 -Kvinner ved krisesentre i Norge; deres voldserfaringer, helserelaterte livskvalitet og arbeid. Kvinner på tvers konferansen Oslo 24/9 -Vold mot kvinner i et helsemessig perspektiv. Kvinne og Familieforbundet startkonferanse for TV-Aksjonen Drømmefanger 15/10. Bakke JV: -Fuktproblemer og mikrobiologi. Befuktere. Oppvarmingssystemer. Innemiljøets betydning for astma og allergi. Kritisk litteraturgjennomgang med kvalitativ vurdering og metaanalyser. Presentasjon av prosjekt fra Nasjonalt kunnskapssenter. Den 5. nasjonale Lungerehabiliteringskonferansen, Oslo januar Inneklima og helse. Konferansen "Bare sopp eller...?" 6. april 2005, Medisinsk teknisk senter, Trondheim. Arrangert av Arbeidsmedisinsk avdeling RiT. -Inneklima og helse. Innemiljø 05. Color Fantasy april Hva er legionærsyken, hvor og hvordan oppstår smittekilder? Hvordan foregår bakterieoverføringer? på Kurset Legionella og kjøletårn. Nye forskrifter - krav og ansvar. Ingeniørenes Hus 16. juni Legionellasmitte - og beslektede tilfeller. Kurset Legionella risiko og tiltak. Kjelforeningen Norsk Energi. Oslo oktober Helsemessige konsekvenser av nedfuktede byggeplasser og innebygget fukt og støv. På FBA-konferansen Bygging under tak Rent/tørt bygg, FBA/TEKNA/NITO, Oslo november Helse og trivsel. Astma, allergi og overfølsomhet, Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august -Inneklima og fukt hva visste vi før hva vet vi i dag som grunnlag for risikovurderinger og tiltak? Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august -Fukt og helseeffekter, Legionella og tekniske installasjoner problem og mottiltak Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august Baste V: - HMS-sjø Fase II, Nettverksmøte, København - Reproduksjonshelse hos ansatte i Sjøforsvaret, Nettverksmøte, København - HMS-sjø Fase II, Halvtårsseminar HMS-sjø, Haakonsvern, Bergen. - KNM-Kvikk og reproduksjoinsutfall, Halvtårsseminar HMS-sjø, Haakonsvern, Bergen. - Medisinsk fødselsregister helseovervåkning og forskning, Treffpunkt for bedriftsleger i Hordaland, Bergen - Reduced fertility among female hairdressers, 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; EPICOH 2005, Bergen. - Redusert fekunditet blant kvinnelige frisører som ikke røyker, Den trettende norske epidemiologikonferansen, Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 Tromsø. Bondevik K: -Konfliktløsning. Bilbransjens 40-timers kurs. Bråtveit M: -Master of Philosophy in International Health Occupational Hygiene. Dissemination Workshop on Occupational Health Diseases among Workers in Dusty Industries in Tanzania. Dar es Salaam, Tanzania -Kjemiske stoff i arbeidslivet. Biologi- og kjemiforum Skolelaboratorium i realfag. Universitetet i Bergen -Metode for å sammenligne HMS i tekstilindustrien i Europa. Workshop mellom UiB og Hjelp 24, Bergen -Kreftprosjektets status. Sikkerhetsforum, Stavanger Gould K: - Human factors in navigation safety - Manning, work organisation and fatigue. Current issues and research challenges for the Royal Norwegian Navy. CRIOP forum, SINTEF Teknologi og Samfunn, Trondheim. April Navigasjonsuhell i Sjøforsvaret. Effekt av arbeidsorganisering og tretthet på sikkerhet og ytelse. SOVno Forum, Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer, Bergen. Mai Navigasjonsuhell i Sjøforsvaret Sjøsikkerhetskonferansen, Haakonsvern, Bergen. November, Menneskelige faktorer i maritim sikkerhet. Åpning av Senter for Sjøfartsmedisin, Bergen. Desember Occupational risk factors for musculoskeletal disorders (3t). Høgskolen i Bergen, Fysioterapeututdanningen. Mai Helkroppsvibrasjon - Helseeffekter og epidemiologi (1t). Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. September Helkroppsvibrasjon - Praktisk målemetodikk, kartlegging og tiltak (1t). Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. September. -Det svakeste ledd: Sikkerhet, ytelse og ergonomi i Sjøforsvaret (1t). Grunnkurs i Sjøfartsmedisin, Bergen. Oktober. Haukenes I: -Nye metoder observasjon? Workshop, Hjelp24 Bedriftshelsetjeneste og Seksjon for arbeidsmedisin -Erfaring i et industrisosiologisk perspektiv. Arbeidsseminar Filosofisk institutt. -Filosofiske perspektiver på utfordringer. Nova Nett, Innovasjon Norge. -Arbeid i Ubåtform bruk av Bourdieus relasjonelle begreper. Foucault seminar. UiB og Høyskolen i Buskerud. -Meningssammenhenger ved arbeid et sosialfilosofisk perspektiv. Halos seminar. Solstrand -Arbeidsprosesser, arbeidsstillinger og vernerunder. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjens bedriftshelsetjeneste. Hollund BE: -Kjemisk helsefare NYF-lokalforening. -Eksponering blant tanhelsepersonell NYF-konferanse Tromsø. -YL-seminar Arbeidstilsynet- Bergen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 Høivik D: "Obtaining insight in Health, Safety and Environment Culture in a large petroleum Company in Norway". Dordi Høivik , Bergen. -What do Health, Safety and Environment Culture have to do with Ergonomics and Human Factors? Nordic Ergonomics Society (NES) 37th Annual Conference Oslo October10-12th, Kirkeleit J: -Biological monitoring of benzene exposure during tank work on an oil production ship on the Norwegian continental shelf.1 8th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. EPICOH September th 2005 Bergen. - Presentasjon av prosjektet (med vekt på fremdrift og utfordringer). Fagrådet HMS Petroleum, Januar - Presentasjon av prosjektet og foreløpige resultater. Fagseminar for oljeindustrien, Petroleumstilsynet, August - Presentasjon av prosjektet og foreløpige resultater. Fagmøte hos Helse & Arbeidsmiljø i Norsk Hydro, Desember Magerøy N: -Psykososialt arbeidsmiljø og helserelatert livskvalitet blant ansatte i Det norske sjøforsvaret, 2 timer inkludert diskusjon, nettverksmøte Prosjekt HMS Sjø: København 14/ Kvikksaken, 30 min, Norsk forening for Sjøfartsmedisin, MS Color Fantasy, 5/ Psykososiale forhold ombord, 30 min, Norsk forening for Sjøfartsmedisin, MS Color Fantasy, 5/ Prosjekt HMS Sjø, 45 min, Grunnkurs nr. 12 i Sjøfartsmedisin, KNM Tordenskjold, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Sjøfartsdirektoratet, 18/ Kvikk-saken - hva vet vi nå? 30 min, Treffpunkt for bedriftsleger i Hordaland, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, Bergen, 23/ Rapporter: Om psykososiale arbeidsforhold ulike tjenestesteder, 45 min, Styringsgruppen og Referansegruppen hos Saniteten i Sjøforsvaret for Prosjekt HMS Sjø, Haakonsvern 31/8-1/ Health related quality of life and sick leave among Norwegian Navy personnel, 20 min. 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Bergen Norway, September Prosjekt HMS Sjø, 45 min, Grunnkurs nr. 13 i Sjøfartsmedisin, KNM Tordenskjold, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Sjøfartsdirektoratet, Prosjekt HMS Sjø: Stridsbåt 90, helkroppsvibrasjon, ergonomi og støy - Relevante resultat fra Spørreundersøkelsen HMS Sjø fase I, 50 min, Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus 27/ Helserelatert livskvalitet og sykemeldinger hos ansatte i Sjøforsvaret, 40 min, Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus 27/ Prosjekt HMS Sjø, 20 min, Nettverksmøte i Esbjerg HMS Petroleum/HMS Sjø Samarbeid mellom Forskningsenheden for Maritim Medicin, Syddansk Universitetet i Esbjerg og Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 14/ Helserelatert livskvalitet og sykemeldinger hos ansatte i Sjøforsvaret, med innledning om begrepet helserelatert livskvalitet, 50 min, Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin på Haugaland HMS, Haugesund 7/12-05 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Mamuya S: -Assessment of dust and quartz and respiratory health problems among coal mine workers in Tanzania. Instituttets dag. -Characteristics of dust and respiratory health problems among Kiwira coal mine workers. Mamuya SHD, Dissemination seminar in Dar-es-Salaam. -Variability in respirable dust and quartz exposure in a manually operated coal mine in Tanzania., 8th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. EPICOH September th 2005, Bergen Moen BE: -Kreftfremkallende stoffer offshore, OLF, Stavanger -Kjemisk helsefare på tankskip, Sjøfartsmedisinsk kurs, Haakonsvern, 2 ganger. -Psykososialt arbeidsmiljø og konfliktløsning. 40-timers kurs, Bilbransjen i Bergen. -Occupational health in Norway, Universidat of Alicante, Spania. -Inneklima i fuktskadede bygninger, Miljø og helse, Norges forskningsråd. -Fremtidens arbeidsmiljø, Hordaland fylkeskommune. -Arbeidsmiljø offshore, Det norske veritas. -Occupational diseases, a global challenge, Dissemination workshop, Dar-es-Salaam. - Kvikksølv og helse, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. -The mercury maids, Halos seminar, Solstrand. - Non-invasive tear film break up tim (NIBUT) and Eye blink time (PBUT) biomarker for exposure and effect in indoor climate. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health September 2005, Bergen, Norway. -Hvorfor drive med arbeidsmiljøarbeid, AMU UNIFOB AS. -Løsemidler, nå uten YL-merking, Arbeidstilsynet, Stavanger. -Tap av helseattest til sjøs, Åpning av Norsk sjøfartsmedisinsk senter. -Fem gode grunner til at man skal drive med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet til sjøs. Kurs om arbeidsmiljø, Haakonsvern. Morken T: -Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, Arbeidsmedisinsk uke, medisinstudenter jan og mars. -Forebygging av muskel- og skjelettplager,master i helsefag, seksjon for fysioterapivitenskap - Hørselsskader i petroleumsindustrien, Støyseminar HMS Petroleum, Sola Strand Hotell Stavanger -Work-related musculoskeletal disorders in the petroleum industry.18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) Bergen Work-related musculoskeletal disorders in the petroleum industry.nordic Ergonomics Society (NES) 37th Annual Conference (NES), Oslo 10. oktober -100 tiltak, ingen effekt. Møte med Hjelp24, Bergen 15. november Mwaiselage J: - Prøveforelesningen: Møllerløkken OJ: -Elektriske felt på to typer skip. Samarbeidsmøte i København, HMS sjø. Riise T: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 -Studying genetic/environment interaction in MS. Internasjonalt forskermøte, Sezione di Clinica Neurologia, Universita degli studi di Ferrara, Italy -Grunnleggende epidemiologi. Yrkeshygiensk kurshelg ved årsmøtet for Norsk Yrkehygienisk Forening, Tromsø, november -Grunnleggende statistikk. Yrkeshygiensk kurshelg ved årsmøtet for Norsk Yrkehygienisk Forening, Tromsø, november -Morning mood by E. Grieg Meet the professor EPICOH 2005, Bergen, Norge Steinsvåg K: -Exposure to oil mist and oil vapour during offshore drilling in Norway, EPICOH th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, September, Bergen. ANNEN UNDERVISNING - Baste har deltatt i Veiledningstjenesten ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk der forskere ved Det medisinske fakultet kan henvende seg for å diskutere design av studier og valg av statistiske metoder og bruk av programvare. - Hollund har veiledet to studenter ved Høyskolen i Bergen med en oppgave om Inneklima. - Moen har bistått Det psykologiske fakultetet med forelesninger i helsepsykologi - Moen har bistått Mat. Nat. med forelesning i toksikologi. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler -Haukenes I. Arbeid i Ubåtform. En studie av meningssammenhenger ved arbeid. Yrkeshygienikeren nr , -Haukenes I. Arbeid i Ubåtform. En studie av meningssammenhenger ved arbeid. Ramazzini nr Kirkeleit, J., Riise, T., Bråtveit, M., Moen, B.E., (2005)Exposure to benzene on an oil production ship operating on the Norwegian continental shelf. Ann Occup Hyg- Dec 21; [Epub ahead of print] doi: /annhyg/mei065 -Landtblom AM, Riise T, Kurtzke JF. Further considerations on the distribution of multiple sclerosis in Sweden. Acta Neurol Scand 2005;111: Mamuya, S., Bråtveit, M., Mwaiselage, J., Moen, B.E., & Mashalla, Y. High exposure to respirable dust and quartz among underground workers in a lobour intensive coal mine in Tanzania. Ann Occup Hyg September 5, doi: /annhyg/mei052 -Morken T, Bråtveit M, Moen B. Rapportering av hørselsskader i norsk offshore-industri i Tidsskr Nor Lægefor 2005; 125: Morken T. Muskel- og skjelettplager blant kokker og servitører i Hordaland. Ramazzini 2005; 12: Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E., Yost, M. & Riise, T. (2005) Variability in dust exposure in a cement factory in Tanzania. Ann Occup Hyg., 49: Mwaiselage, J., Moen, B.E. & Bråtveit, M. (2005) Acute respiratory health effects among cement factory workers in Tanzania: The use of a simple health surveillance tool. Int Arch Occup Env Health [Epub ahead of print] DOI: /s x. -Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E. & Mashalla, Y. (2005) Respiratory symptoms and chronic obstructive pulmonary disease among cement factory workers. Scand J Work Environ Health 31(4): Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E & Mashalla, Y. Dust Exposure and Respiratory Health Effects in the Cement Industry. IOHA th International Scientific Conference, Pilanesberg, South Africa 2005, R3-2 (10 pages). -Nortvedt MW, Riise T, Mæland JG. Multiple sclerosis and life-style factors. The Hordaland Health Study. Neurological Sciences 2005;26: Pugliatti M, Riise T, Sotgiu MA, Sotgiu S, Satta WM, Mannu L, Sanna G, Rosati G. Increasing incidence of multiple sclerosis in the province of Sassari, Sardinia. Neuroepidemiology 2005;25: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 -Sanne B, Mykletun A, Dahl A, Moen BE, Tell GS. Testing the job Demand-control-support model with anxiety and depression as outcomes. Occupational medicine 2005;55: Steinsvåg, K., Bråtveit, M., Moen, B.E., (2005) Exposure to oil vapour and oil mist during offshore drilling. Ann Occup Hyg, Sep 1; [Epub ahead of print] doi: /annhyg/mei049 -Torp, S., Grøgaard, J.B., Moen, B.E. & Bråtveit, M. (2005) The impact of social and organizational factors on the worker s use of personal protective equipment: A multilevel approach. J Occup Environ Med, 47: Proceedings -Veiersted KB, Fostervold KI, Gould KS (editors). Proceedings of the 37th annual Nordic Ergonomics Society Conference th October, ISBN Oversiktsartikler -Moen BE. Chemical sensitivity and the work place environment. Research needs. Psychoneuroendocrinology 2005;30: Bokkapitler -Moen BE. Fysisk miljø. I: Operativ psykologi. Fagbokforlaget, Bergen 2005; Moen BE. Helse, miljø og sikkerhet om bord. I: medisin om bord. Fagbokforlaget, Bergen, 2005: Rapporter -Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant militært ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 1, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant sivilt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 2, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på Sjøkrigsskolen. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 3, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på KNM Harald Hårfagre. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 4, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte i Kystjegerkommandoen. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 5, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant verkstedsansatte på FLO/TV/Mar-Nord Sjø (Ramsund). Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 6, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte ved KNM Tordenskjold. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 7, ISBN Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen B. (2005) Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet, Rapport nr 9/2005. ISBN Debatt-innlegg og populærvitenskapelige bidrag -Bakke JV. Helsefiendtlig "Miljøhandlingsplan". Byggeindustrien (www.bygg.no) nr , side Bakke JV. Termisk inneklima for å sikre god luftkvalitet, godt inneklima og effektiv bruk av frisk luft og energi. Fordypning. Norsk VVS (www.norsk-vvs.no) nr , side Bakke JV, Holm MJ, Hanssen SO. Legionærsyken, legionella og kjøletårn (Versjon oppdatert 25. september 2005). se også under SINTEF/NTNU og under Norges Forskningsråd, se: = &lang=no&pageid=Miljo -Mwaiselage J, Bratveit M, Moen B, et al. Re: Cement dust exposure and ventilatory function impairment: An exposure-response study - Response J Occup Environ Med 47 (1): 1-2. Annet - Haukenes I. Erfaring i et industrisosiologisk perspektiv. -Magerøy, N. Bokanmeldelse: Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Ramazzini 2005, nr. 4, s.13 -Hollund BE, Haukenes I, Magerøy N. Health and safety, contracting for research services Section for Occupational Medicine, University of Bergen, brosjyre på engelsk, 8 sider, illustrert. Abstracts -Alsaker K, Women at Norwegian women s shelters; their experiences of violence and their health related quality of life. Nordisk konferanse: Gender and Violence. Power, resistance and challenges for the future June Alsaker K, Moen B, Women at Norwegian women s shelters; their experiences with violence, their health related quality of life and employment Abstract in the 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Minisymposium 6 paper 3. -Alsaker K, Moen B. Violence among women at Norwegian women shelters and their health related quality of life short time after arriving at a women shelter in Norway.12 th annual Conference of the International Society of Quality of Life Research San Francisco okt. 2005, s Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

16 -Bakke JV, Moen BE. Non-invasive tear film break up tim (NIBUT) and Eye blink time (PBUT) biomarker for exposure and effect in indoor climate. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health September 2005, Bergen, Norway. -Bakke JV, Wieslander G, Hollund BE, Florvaag E, EN Haugen EN, Moen BE. Markers of health effect and exposure in old university buildings with suspected humidity problems (INKA). In: Proceedings: Indoor Air 2005: Baste V., Riise T., Hollund BE, Moen BE, Reduced fertility among female hairdressers, 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2005, Bergen September (http://oem.bmjjournals.com/cgi/content/full/62/11/e26) -Baste V., Riise T., Hollund BE, Moen BE, Redusert fekunditet blant kvinnelige frisører som ikke røyker, Den trettende norske epidemiologikonferansen, Tromsø. Norsk epidemiologi, Årgang 15, Supplement 1. s 51. -Bull N, Høvding G, Riise T, Moen BE. Occupationally related eye injuries: could they be avoided? N Bull, G Høvding, T Riise, BE Moen. -Bårnes HU, Riise T. The use of medicine among farmers. EPICOH 2005, Bergen, Norge -Haugen EN, Frydenlund F, Bakke JV Air intake -unfortunate influence from the fan coil next door? In: Proceedings: Indoor Air 2005: Høyvik D. "Obtaining insight in Health, Safety and Environment Culture in a large petroleum Company in Norway". 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. September th 2005, Bergen. -Kayumba, A., Bråtveit, M., Eduard, W. & Moen, B.E. (2005) Occupational related health problems in sisal industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med 62:e34. -Kirkeleit, J., Moen, B.E., Bråtveit, M., Riise, T. & Hollund, B.E. Biological monitoring of benzene exposure during tank work on an oil production ship on the Norwegian continental shelf. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen Norway. Occup Environ Med 62:e30 -Løvik M, Bakke JV, Carlsen KH, Jensen JA, Myhre KI, Nafstad P, Omenaas E, Norderhaug IN. Indoor exposures and risk of asthma and allergy: a systematic and critical review. preliminary report. In: Proceedings: Indoor Air 2005: Magerøy N, Riise T, Moen BE. Health related quality of life and sick leave among Norwegian navy personnel.. 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Bergen Norway September 2005, -Mamuya, S., Bråtveit, M., Mwaiselage, J. & Moen, B.E. (2005). Variability in respirable exposure in a manually operated coal mine intanzania 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med 62:e14 -Morken T, Moen B. Reported work-related musculoskeletal disorders in the offshore petroleum industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen Norway.Occupational and Environmental Medicine 2005;62:e27 -Morken, T., Bråtveit, M. & Moen, B.E. (2005) Occupational hearing loss in the petroleum industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen Norway. Occup Environ Med 62:e34 -Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E., Mashalla, T. & Mamuya, S. (2005) Short-term changes in peak expiratory flow following cement dust exposure in non-smoking factory workers. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med 62:e23 -Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E & Mashalla, Y. Attenuation of exposure-response relations: Cement dust exposure and ventilatory function. IOHA th International Scientific Conference, Pilanesberg, South Africa Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 16

17 -Nordberg T, Veiersted KB, Wærsted M, Østerås N, Gould KS. Prevalence of self-reported neck, shoulder and upper back pain in a prospective study of technical school students. Proceedings of the 37th annual Nordic Ergonomics Society Conference th October, ISBN Røed BK, Gould KS, Bjørkli C, Hoff T. Aspects of the technical development on Norwegian military fast patrol boats. Proceedings of the 37th annual Nordic Ergonomics Society Conference th October, ISBN Steinsvåg, K., Bråtveit, M. & Moen, B.E. Exposure to oil vapour and oil mist during offshore drilling.18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med 62:e9 Postere -Alsaker K, Nortvedt MW, Baste V, Moen B. Abused Women s Health Related Quality of Life 12 th annual Conference of the International Society of Quality of Life Research San Francisco okt Hollund BE, Moen BE, Morken T. Prevalence of musculoskeletal symptoms among hairdressers. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med -Kayumba, A., Bråtveit, M., Eduard, W. & Moen, B.E. (2005) Occupational related health problems in sisal industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med 62:e34. -Morken, T., Bråtveit, M. & Moen, B.E. (2005) Occupational hearing loss in the petroleum industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen Norway. Occup Environ Med 62:e34 - Møllerløkken OJ. Measurements of electric fields onboard the Royal Norwegian Navy vessels KNM Terne and KNM Utvær. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health - EPICOH 2005, Bergen, Norway. Occup Environ Med P Veiersted KB, Nordberg T, Wærsted M, Østerås N, Gould KS. A Prospective Study on Mechanical Work Exposure and Blood Pressure in Technical School Students. 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health th September 2005, Bergen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 17

18 B. Prosjekter vi har arbeidet med NUFU-prosjekter Prosjekttittel: Occupational respiratory diseases among workers in dusty industries in Tanzania Prosjektleder: Julius Mwaiselage Medarbeidere:Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Michael Yost, Bente E.Moen Prosjekttittel: Occupational respiratory diseases among workers in a coal mine in Tanzania Prosjektleder: Simon Mamuya Medarbeidere:Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Bente E.Moen Prosjekttittel: Occupational diseases among workers on sisal plants in Tanzania Prosjektleder: Akwilina Kayumba Medarbeidere:Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Weijnand Eduard, Bente E.Moen Offshorerelaterte prosjekter Prosjekttittel: X-oil: Eksponering for kreftfremkallende stoffer i offshoreindustrien Prosjektleder: Kjersti Steinsvåg Medarbeidere:Magne Bråtveit, Bjørg Eli Hollund, Bente E. Moen, Kristin Bondevik, Berit Larsen Prosjekttittel: HMS petroleum (kompetanseprosjekt) -Fysisk arbeidsmiljø og helse. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Internt: Tone Morken (koordinator), Berit Larsen Eksternt en rekke deltagere fra NTNU, Rogalandsforsking, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Bergen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital i Trondheim, Yrkesmedisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Telemark og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sjukehus HF. Dette kompetanseprosjektet har flere underprosjekter: Prosjekttittel: Benzen og leukemi hos arbeidstakere på norsk sokkel Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit Medarbeidere: Bente E. Moen, Magne Bråtveit, Trond Riise, Trond Schei, Inger Margrete Haaland, Elling Ulvestad. Prosjekttittel: Helse-, miljø- og sikkerhets- kultur Prosjektleder: Dordi Høivik Medarbeidere: Signy Midtbø Risnes, Bente E. Moen, Valborg Baste. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 18

19 Prosjekttittel: Ergorisk Et samarbeid med Statoil, Hydro og Universitetet i Bergen, der Tone Morken og Kristian Gould hos oss har deltatt. Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjekttittel: HMS Sjø (Kartlegging av arbeidsmiljø og helse i Sjøforsvaret) Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere:Kristin Bondevik, Lena Bartz, Trond Riise, Nils Magerøy, Berit Larsen, Valborg Baste Ansatte ved Kreftregisteret (Leif Åge Strand) og i Sjøforsvaret (Vilhelm Koefoed, Jan Sommerfeldt Pettersen) Dette prosjektet har en rekke underprosjekter: Prosjektttittel: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Prosjekttittel:Operasjon Sveip en litteraturoversikt over faglitteratur Medarbeidere: Valborg Baste, Lena Bartz, Kristin Bondevik, Kristian Gould, Nils Magerøy, Bente E. Moen. Prosjekttittel: Psykososiale arbeidsforhold og helserelatert livskvalitet blant ansatte i Sjøforsvaret. Medarbeidere: Nils Magerøy, Bente E. Moen,Trond Riise, Bjørn Helge Johnsen Prosjektttittel: Fase II Prosjektleder: Valborg Baste Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Kristin Bondevik Prosjektttittel: Menneskelige faktorer i hurtigbåtnavigasjon i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Kristian Gould Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Robert Bridger, Bjørn Helge Johnsen, Bjørn Bjorvatn Prosjektttittel: Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet Prosjektleder: Vilhelm Koefoed Medarbeidere: Bente E. Moen, Kristian Gould, Bjørn Helge Johnsen Hordalandsundersøkelsen - HUSK Prosjekttittel: Reproduksjonshelse i Hordaland Prosjektleder. Valborg Baste Medarbeidere:Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Trond Riise, Nina Øyen. Prosjekttittel: Søvn og arbeid Prosjektleder. Reidun Ursin Medarbeidere: Valborg Baste, Bente E. Moen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 19

20 Andre prosjekter Prosjekttittel: Inneklima og helse Prosjektleder: Jan Vilhelm Bakke Medarbeidere:Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Knut Rasmus Kyvik, Tor Aasen, Erik Florvaag, Elisabeth Haugen, Jan Sundell, Dan Norbäck, Gunilla Wislander. Valborg Baste Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasientkontroll studie av leppe og ganespalte Prosjektleder: Rolv Terje Lie Medarbeidere:Ruby Ngyen, Alan Wilcox,Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre Prosjekttittel: Luftveisplager i elektrolysehallene ved Norzink Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere:Bente E. Moen, Gro Tjalvin Prosjekttittel: Arbeidstid i Svea Prosjektleder: Bente E. Moen og Holger Ursin Medarbeidere: Hege Eriksen, Robert Murison, Siri Waage, Bjørg Eli Hollund, Magnus Oden, Bjørn Bjorvatn. Prosjekttittel: Evaluering av et interaktivt røykesluttopplegg i norske bedrifter Prosjektleder: Kristin Bondevik Medarbeidere:Bente E. Moen Prosjektet er et samarbeid med Den Norske Kreftforening Prosjekttittel: Skift og turnus er det noen forskjeller? En litteraturstudie om skiftarbeid i helsevesenet og industrien. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik og Inger Haukenes Prosjektet er et samarbeid med Norges Sykepleierforbund Prosjekttittel: Helse hos helsepersonell; tannhelsesekretærer og hjelpepleiere Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere:B. E. Hollund, T. Riise Prosjekttittel: Eksponerte for krom og helse Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere:Bjørg Eli Hollund, Valborg Baste, Askøy kommune, Medisinsk fødselsregister Prosjekttittel: Frisører og reproduksjon Prosjektleder: Elena Ronda Medarbeidere:Bjørg Eli Hollund, Nina Øyen, Valborg Baste, Bente E. Moen Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 20

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE 24.-25/9 25/9 2003 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere

Detaljer

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 2. Administrative forhold s 3. Undervisning s A. Undervisning

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3.

Detaljer

Maritimmedisinsk Fagdag

Maritimmedisinsk Fagdag Maritimmedisinsk Fagdag - efterutdannelsekurs i maritim medisin nr 20 2017-10-20, Hotell Opera, Oslo Arrangert av Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin, Sjøfartsdirektoratet,

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Styrets beretning 2012-2013

Styrets beretning 2012-2013 Styrets beretning 2012-2013 Norsk Forening for Maritim Medisin 1 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Tillitsvalgte... 3 3.1 STYRET... 3 3.2 VALGKOMITÉ... 3 3.3 REVISORER... 3 3.4 KVALITETSSIKRINGSUTVALGET...

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak Teknisk Rapport 13 Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak November 2012 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Arbeidsmiljø på Vestlandet (ARV) Kortversjon uten resultater fra Jobbfast Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Clarion Hotel Admiral, Bergen

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3. Undervisning og formidling... 5 A. Undervisning av medisinske studenter...

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Hvor står norsk allmennmedisinsk forskning - styrker og svakheter

Hvor står norsk allmennmedisinsk forskning - styrker og svakheter Hvor står norsk allmennmedisinsk forskning - styrker og svakheter Forskningsrådets konferanse 2. 3. november 2009 Irene Hetlevik Prof. dr. med, spes. allmennmedisin Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013

2.4 Kompetanseplan for seksjon for kurative tjenester 2013 BÅTSFJORD KOMMUNE INTERNKONTROLL HELSE KAPITTEL 2. Ledelse Versjon: 3 Utarbeidet av: Beate Lupton Dato: 31.01.13 Godkjent av: Øyvind hauken Dato: 15.02.13 Revideres av Dato:primo 2014 av virksomhetsleder

Detaljer

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45

inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015 kl 16:45 Tekna Klima Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Tlf: 22 94 75 00 e-post: teknaklima@tekna.no internett: www.tekna.no/teknaklima inviterer til GENERALFORSAMLING Forskningsparken, Oslo Tirsdag 28. april 2015

Detaljer

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen

Vårmøtet 2012. Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen Norsk Urologisk Forening ønsker velkommen til Vårmøtet 2012 Torsdag 31/5 Lørdag 2/6 Hotell Scandic, Bergen I 2012 fyller Norsk Urologisk Forening 50 år. Vårmøtekomiteen ønsker derfor å ønske velkommen

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Årsmelding Innledning... 1 Styrets sammensetning i Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF

Årsmelding Innledning... 1 Styrets sammensetning i Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF Årsmelding 2010 Innledning... 1 Styrets sammensetning i 2010... 1 Styrets aktiviteter... 2 Årsmøtet NHF 2010... 3 Innledning Pr. 14.09.10 hadde NHF ca 120 betalende medlemmer og 54 pensjonist-/æresmedlemmer

Detaljer

in the petroleum industry:

in the petroleum industry: Working hours, health, and safety in the petroleum industry: A longitudinal prospective study among offshore and onshore petroleum workers in Norway Arbeidstid 1. Varighet 2. Tid på døgnet 3. Skiftrotasjon

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016

Panorama - virkemidler. Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 Panorama - virkemidler Forskningsrådet og SIU Stavanger 10. mars 2016 To virkemidler møter ulike behov INTPART bidra til å bygge verdensledende fagmiljøer UTFORSK kvalitet i utdanningen gjennom engasjement

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Advanced Course Health Promotion and prevention for Physiotherapists Occupational

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS)

Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) Avbrudd i immunmodulerende behandling; en multisenterstudie av pasienter med multippel sklerose (MS) UNN-Universitetssykehuset Nord-Norge St.Olavs hospital Trondheim Haukeland Universitetssykehus Rikshospitalet-

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin

Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Proaktiv KPI Eksponeringskontroll (E-verdier) Erik Dahl-Hansen, Fagsjef Arbeidsmedisin Hendelse- og risiko-styring Reaktiv Hendelsesbasert Proaktiv Risikobasert Trusler mot helse på kort og lang sikt Mulige

Detaljer

Kurs i behandling av kognitive vansker

Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 Kurs i behandling av kognitive vansker KReSS Høstseminar 2013 To- dagers kurs fra torsdag 19.9 til fredag 20.9 Program Utvalgte tema Hvorfor kognitiv rehabilitering Presentasjon

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30

Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 4. desember 2014 kl 14.30 Til stede: Kirsti Ytrehus, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Espen Saxhaug Kristoffersen, Siv Kvernmo, Anna Midelfart og Kjell Øiestad

Detaljer

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk)

Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Smerter og mange andre symptomer Epidemiologiske studier fra allmennpraksis og en lokalbefolkning (og en ryggpoliklinikk) Bård Natvig Institutt for Helse og Samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Universitetet

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR Vedtatt i instituttstyret Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO Økonomisk institutt ÅRSPLAN FOR 2004 Vedtatt i instituttstyret 5.02.04 Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO ÅRSPLAN FOR ØKONOMISK INSTITUTT 2004 1. FORSKNING OG FORSKERUTDANNING Tiltak

Detaljer

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til..

Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til.. NSFs landskonferanse i veiledning 2017 Invitasjon Landskonferansen 2017 NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet

Detaljer

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober

The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til. The Thor Heyerdahl. 27. oktober The Thor Heyerdahl Institute og NTNU inviterer til The Thor Heyerdahl International Day 2010 27. oktober i trondheim kl. 12.30 16.00 Tema: Kampen for beskyttelse av det globale miljøet NTNU satser på grønn

Detaljer