Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning av medisinske studenter s 6 B. Veiledning av særoppgaver s 6 C. Helsefagundervisning s 6 D. Mastergrads-studenter s 6 E. Etterutdanningskurs s 7 F. Doktorgradsveiledning s 7 G. Foredrag s 7 4. Forskning s 12 A. Publikasjonsliste s 12 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s E-post- liste og internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komitéer s Internasjonalt nettverksarbeid s Medieoppslag s 27 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Det er mye spennende som skjer i arbeidslivet, i forskningen og på seksjonen! Vi har hatt et travelt år, og mer enn noensinne har våre aktiviteter vært i medias søkelys. Kvikksaken og forskning i Sjøforsvaret, inneklimaprosjektet, prosjekt om kromeksponering, kjemisk helsefare offshore, vold blant kvinner og ikke minst tannhelsesekretærenes kvikksølveksponering er alle saker som har hatt store og langvarige nyhetsoppslag. Dette må bety at vi arbeider med tema som har samfunnsmessig betydning. Endelig har Norsk sjøfartsmedisinsk senter sett dagens lys! Dette er en sak seksjonen har arbeidet for i 14 år, sammen med Haukeland Universitetssykehus og en rekke andre. Åpningen ble avholdt i våre lokaler i Kalfarveien 7.desember, og vi ser fram til denne samarbeidsmuligheten med fagfolk som er interesserte i sjømenn og deres liv og levned! I tillegg har vi hatt gleden av å være vertskap for den internasjonale konferansen 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. Dette var en stor begivenhet for oss, som har gitt oss mange nye bekjentskaper! Det er svært viktig å knytte kontakter over landegrensene! Årets disputas hos oss var da Julius Mwaiselage forsvarte sitt arbeid om luftveisplager hos sementarbeidere. Han er den første kandidaten vi har hatt fra Tanzania, og vi er svært fornøyde med at Nord-Sør - samarbeidet har fungert så godt. Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, med tre vitenskapelige stillinger, består vi også en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB AS. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for begge typer arbeid ved seksjonen. Vi håper du kan få litt innblikk i aktivitetene våre ved å lese videre! Bergen, januar 2005 Bente E. Moen Seksjonsleder Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2005: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling som ass. dir. i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Forskningsleder Bjørg Eli Hollund (50%, UNIFOB) Forsker/fysioterapeut Tone Morken (UNIFOB) Forsker/fysioterapeut Inger Haukenes (UNIFOB) Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (80%, UNIFOB) Spesiallege Nils Magerøy (UNIFOB) Forsker Kjersti Steinsvåg (UNIFOB) Statistiker Valborg Baste (84%, UNIFOB) Forsker/stipendiat Kristian Gould (UNIFOB) Lege Vilhelm F. Koefoed (20%, 1/9-31/12) Prosjektkonsulent Berit Larsen (UNIFOB) Kontorfullmektig Lena Bartz (50%, UNIFOB) Forskerlinjestudent Ole Jacob Mølleløkken (20%, Med.fak/NFR) Stipendiat Julius Mwaiselage (Til 1/3, NUFU) Stipendiat Jorunn Kirkeleit (NFR) Stipendiat Jan Vilhelm Bakke (60%, NFR) Stipendiat Simon Mamuya (NUFU) Master- og senere doktorgradsstipendiat Akwilina Kayumba Assosierte: Doktorgradsstudent Dordi Høivik (50%), lønnet av Statoil avtale siden juni. Doktorgradsstudent Kjersti Alsaker, ansatt ved Høgskolen i Bergen Bedriftslege Knut R. Kyvik ved HMS-avdelingen, UiB har anledning til å sitte hos oss deler av sin arbeidstid. Bjarte Knappen Røed, doktorgradskandidat ved NTNU er lokalisert hos oss når han ikke arbeider på Sjøkrigsskolen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har i år hatt to dager for å drøfte strategier for seksjonens virksomhet; en halv dag på seksjonen 8/2, en halv dag på Strand Hotell 8/3 og en dag på Hotell Admiral 21/9. SOSIALE TILTAK - VERNEOMBUD ETIKK Skøytetur på taket av Xhibition i januar, for noen fulgt av restaurantbesøk Disputasfest arrangert av seksjonen i februar, med oppsetningen Løvenes konge Instituttets dag i mai. Middag med Halos på Solstrand i august, etter to dagers seminar Middag etter strategidag i september Julemiddag i historiske lokaler i Kalfarveien 31. Gruppen HMS sjø har hatt minst en filmkveld med maritimt tilsnitt! Seksjonens verneombud: Kristin og Tone (vara). Etisk komité: Trond og Knut Rasmus. Flere av seksjonens ansatte har vært med i Instituttets festkomité, og arrangert både fester og instituttets Fannys pub. X-LAB AS X-lab AS er et yrkeshygienisk laboratorium som har UNIFOB som medeier. X-lab AS er en verdifull samarbeidspartner for Seksjon for arbeidsmedisin. Det har vært et krevende år for laboratoriet, da oppdragsmengden og dernest inntektene har variert, men nye tanker og planer for X-lab AS gjør at vi har tro på at dette skal gå bra. Laboratoriet hadde ved årets slutt fem faste ansatte: Bjørg Eli Hollund (daglig leder )Torill Sage, Bjørn Inge Larsen, Sigrid Espeland Lerbak og Charlotte Hellesund Krondorfer og Charlotte, samt Jorunn Kirkeleit i 20% stilling. Bente E. Moen har vært styremedlem, Magne Bråtveit er vararepresentant. NORSK SENTER FOR SJØFARTSMEDISIN Norsk senter for sjøfartsmedisin er etablert etter at Helsedepartementet har pålagt Helse Vest å starte et slikt. Bevilgningen er kun på kr. 1 million årlig, fra neste år av. Senteret er lokalisert på Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, og ledes av interimstyrer Aksel Schreiner. Det er utlyst stilling som daglig leder, og tilsetting vil skje straks på nyåret. Vi håper på et godt samarbeid med senteret. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Det har gått lettere å få hjelpelærere nå, etter en liten omlegging av planene for besøk hos arbeidsmedisiner. De som har deltatt i år har vært: *Gro Altenau (Arsana) *Øystein Bredesen (HMS-gruppen AS) *Jens Tore Granslo (Yrkesmedisinsk avdeling) *Rønnaug Omdahl (Arsana) *Kristin Buhaug (Yrkesmedisinsk avdeling) *Trygve Fonneland (Hydro) *Monika Holm Wiik (Rolls Royce) * Arne Nysæther (Kokstad medisinske senter) *Per Morten Ohnstad (BKK) *Trond Skaflestad (Statoil) *Grete Wagstaff (Hjelp 24) *Mariann Andersen (Bergen Kommune) *Knut R. Kyvik (Universitetets bht) *Asgeir Askeland (Kokstad bht) *Sigve Solheim (Statoil) B. VEILEDNING AV SÆROPPGAVE i MEDISIN Stud. Med. Hanne Bårnes har levert sin særoppgave, tittel: Helse og medikamentbruk blant bønder. Helseundersøkelsen i Hordaland, veiledet av Trond Riise Stud.med. Kristine Åsheim veiledes av Trond Riise. Stud. med. Ingrid Gjellesvik veiledes av Bente E. Moen. Stud.med. Ole Jacob Mølerløkken veiledes av Bente E. Moen. Stud.med. Oddbjørn Bjordal veiledes av Magne Bråtveit. C. HELSEFAG- UNDERVISNING - Morken er veileder for Rønnaug Torsteinsen, mastergrad i fysioterapivitenskap. - Morken har vært biveileder for 10 masterstudenter i manuell terapi, innen delfaget Forskningsmetode og etikk. - Morken har vært sensor for 8 masterstudenter i manuell terapi, innen delfaget Forskningsmetode og etikk. Forelesninger i Kvantitative forskningsmetoder 14 timer er holdt av Trond Riise. D. MASTERGRADSSTUDIUM Seksjonens internasjonale mastergradsstudium holdes i tilslutning til Senter for internasjonal helse - i Occupational Hygiene. Vi har hatt tre studenter: Akwilina Kayumba (Tanzania) som ble doktorgradsstudent i løpet av året, Zeleke Zeyede (Etiopia) og Hamidur Rahman (Bangladesh). Masterarbeider som er i gang: Hamidur Rahman (Bangladesh) Effects of ammonia on respiratory health among workers of Urea fertilizer factory at Ghorashal, Bangladesh Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 -Zeyede Kebede Zeleke (Ethiopia).Effects of acute exposure to cement dust on lung function among dre-dawa cement factory workers. Vi har holdt sju kurs i vårsemesteret: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331)-9 Preventive measures for chemical factors (INTH332)-3 Biological factors in the working environment (INTH333)-3 Noise and vibrations (INTH334)-6 Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335)-1.5 Climate and work environment (INTH336)-3 Safety and risk assessment (INTH337) 4.5 Forelesere var vesentlig Magne Bråtveit og Bente E. Moen. E. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Seksjonen har startet opp igjen tradisjonen med Treffpunkt for bedriftsleger, og har holdt to slike i Disse gir tellende kurstimer for deltagerne. F. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater: - Julius Mwaiselage (Bråtveit/Moen) som disputerte i februar med avhandlingen: Dust exposure and respiratory health effects in the cement industry. - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen) - Jan Vilhelm Bakke (Moen) - Dordi Høivik (Moen) - Akwilina Kayumba (Moen, Bråtveit) - Jorunn Kirkeleit (Moen, Bråtveit, Riise) - Nils Magerøy (Moen, Riise) - Simon Mamuya ( Moen, Bråtveit) - Siri Nome (Riise veileder) - Maura Pugliatti (Riise) - Kjersti Steinsvaag (Bråtveit, Moen, Riise) G. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Alsaker K: -Patriarkalsk terrorisme? Seminar Vold og Helse, Høgskolen i Bergen, 14/ Mors helserelaterte livskvalitet når far utøver vold. Krisesentersekretariatets fagdag, Hammerfest 21 april -Women at Norwegian women s shelters; their experiences of violence and their health related quality of life Nordisk konferanse: Gender and Violence. Power, resistance and challenges for the future 10-12/6. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 -Women at Norwegian women s shelters; their experiences with violence, their health related quality of life and employment muntlig presentasjon ved 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health EPICOH i Bergen 14/9-05 -Kvinner ved krisesentre i Norge; deres voldserfaringer, helserelaterte livskvalitet og arbeid. Kvinner på tvers konferansen Oslo 24/9 -Vold mot kvinner i et helsemessig perspektiv. Kvinne og Familieforbundet startkonferanse for TV-Aksjonen Drømmefanger 15/10. Bakke JV: -Fuktproblemer og mikrobiologi. Befuktere. Oppvarmingssystemer. Innemiljøets betydning for astma og allergi. Kritisk litteraturgjennomgang med kvalitativ vurdering og metaanalyser. Presentasjon av prosjekt fra Nasjonalt kunnskapssenter. Den 5. nasjonale Lungerehabiliteringskonferansen, Oslo januar Inneklima og helse. Konferansen "Bare sopp eller...?" 6. april 2005, Medisinsk teknisk senter, Trondheim. Arrangert av Arbeidsmedisinsk avdeling RiT. -Inneklima og helse. Innemiljø 05. Color Fantasy april Hva er legionærsyken, hvor og hvordan oppstår smittekilder? Hvordan foregår bakterieoverføringer? på Kurset Legionella og kjøletårn. Nye forskrifter - krav og ansvar. Ingeniørenes Hus 16. juni Legionellasmitte - og beslektede tilfeller. Kurset Legionella risiko og tiltak. Kjelforeningen Norsk Energi. Oslo oktober Helsemessige konsekvenser av nedfuktede byggeplasser og innebygget fukt og støv. På FBA-konferansen Bygging under tak Rent/tørt bygg, FBA/TEKNA/NITO, Oslo november Helse og trivsel. Astma, allergi og overfølsomhet, Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august -Inneklima og fukt hva visste vi før hva vet vi i dag som grunnlag for risikovurderinger og tiltak? Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august -Fukt og helseeffekter, Legionella og tekniske installasjoner problem og mottiltak Forelesning under Tema TEP25 Innemiljø og klimatisering av bygninger, NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,august Baste V: - HMS-sjø Fase II, Nettverksmøte, København - Reproduksjonshelse hos ansatte i Sjøforsvaret, Nettverksmøte, København - HMS-sjø Fase II, Halvtårsseminar HMS-sjø, Haakonsvern, Bergen. - KNM-Kvikk og reproduksjoinsutfall, Halvtårsseminar HMS-sjø, Haakonsvern, Bergen. - Medisinsk fødselsregister helseovervåkning og forskning, Treffpunkt for bedriftsleger i Hordaland, Bergen - Reduced fertility among female hairdressers, 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; EPICOH 2005, Bergen. - Redusert fekunditet blant kvinnelige frisører som ikke røyker, Den trettende norske epidemiologikonferansen, Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 Tromsø. Bondevik K: -Konfliktløsning. Bilbransjens 40-timers kurs. Bråtveit M: -Master of Philosophy in International Health Occupational Hygiene. Dissemination Workshop on Occupational Health Diseases among Workers in Dusty Industries in Tanzania. Dar es Salaam, Tanzania -Kjemiske stoff i arbeidslivet. Biologi- og kjemiforum Skolelaboratorium i realfag. Universitetet i Bergen -Metode for å sammenligne HMS i tekstilindustrien i Europa. Workshop mellom UiB og Hjelp 24, Bergen -Kreftprosjektets status. Sikkerhetsforum, Stavanger Gould K: - Human factors in navigation safety - Manning, work organisation and fatigue. Current issues and research challenges for the Royal Norwegian Navy. CRIOP forum, SINTEF Teknologi og Samfunn, Trondheim. April Navigasjonsuhell i Sjøforsvaret. Effekt av arbeidsorganisering og tretthet på sikkerhet og ytelse. SOVno Forum, Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer, Bergen. Mai Navigasjonsuhell i Sjøforsvaret Sjøsikkerhetskonferansen, Haakonsvern, Bergen. November, Menneskelige faktorer i maritim sikkerhet. Åpning av Senter for Sjøfartsmedisin, Bergen. Desember Occupational risk factors for musculoskeletal disorders (3t). Høgskolen i Bergen, Fysioterapeututdanningen. Mai Helkroppsvibrasjon - Helseeffekter og epidemiologi (1t). Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. September Helkroppsvibrasjon - Praktisk målemetodikk, kartlegging og tiltak (1t). Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo. September. -Det svakeste ledd: Sikkerhet, ytelse og ergonomi i Sjøforsvaret (1t). Grunnkurs i Sjøfartsmedisin, Bergen. Oktober. Haukenes I: -Nye metoder observasjon? Workshop, Hjelp24 Bedriftshelsetjeneste og Seksjon for arbeidsmedisin -Erfaring i et industrisosiologisk perspektiv. Arbeidsseminar Filosofisk institutt. -Filosofiske perspektiver på utfordringer. Nova Nett, Innovasjon Norge. -Arbeid i Ubåtform bruk av Bourdieus relasjonelle begreper. Foucault seminar. UiB og Høyskolen i Buskerud. -Meningssammenhenger ved arbeid et sosialfilosofisk perspektiv. Halos seminar. Solstrand -Arbeidsprosesser, arbeidsstillinger og vernerunder. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjens bedriftshelsetjeneste. Hollund BE: -Kjemisk helsefare NYF-lokalforening. -Eksponering blant tanhelsepersonell NYF-konferanse Tromsø. -YL-seminar Arbeidstilsynet- Bergen. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 Høivik D: "Obtaining insight in Health, Safety and Environment Culture in a large petroleum Company in Norway". Dordi Høivik , Bergen. -What do Health, Safety and Environment Culture have to do with Ergonomics and Human Factors? Nordic Ergonomics Society (NES) 37th Annual Conference Oslo October10-12th, Kirkeleit J: -Biological monitoring of benzene exposure during tank work on an oil production ship on the Norwegian continental shelf.1 8th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. EPICOH September th 2005 Bergen. - Presentasjon av prosjektet (med vekt på fremdrift og utfordringer). Fagrådet HMS Petroleum, Januar - Presentasjon av prosjektet og foreløpige resultater. Fagseminar for oljeindustrien, Petroleumstilsynet, August - Presentasjon av prosjektet og foreløpige resultater. Fagmøte hos Helse & Arbeidsmiljø i Norsk Hydro, Desember Magerøy N: -Psykososialt arbeidsmiljø og helserelatert livskvalitet blant ansatte i Det norske sjøforsvaret, 2 timer inkludert diskusjon, nettverksmøte Prosjekt HMS Sjø: København 14/ Kvikksaken, 30 min, Norsk forening for Sjøfartsmedisin, MS Color Fantasy, 5/ Psykososiale forhold ombord, 30 min, Norsk forening for Sjøfartsmedisin, MS Color Fantasy, 5/ Prosjekt HMS Sjø, 45 min, Grunnkurs nr. 12 i Sjøfartsmedisin, KNM Tordenskjold, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Sjøfartsdirektoratet, 18/ Kvikk-saken - hva vet vi nå? 30 min, Treffpunkt for bedriftsleger i Hordaland, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, Bergen, 23/ Rapporter: Om psykososiale arbeidsforhold ulike tjenestesteder, 45 min, Styringsgruppen og Referansegruppen hos Saniteten i Sjøforsvaret for Prosjekt HMS Sjø, Haakonsvern 31/8-1/ Health related quality of life and sick leave among Norwegian Navy personnel, 20 min. 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Bergen Norway, September Prosjekt HMS Sjø, 45 min, Grunnkurs nr. 13 i Sjøfartsmedisin, KNM Tordenskjold, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Sjøfartsdirektoratet, Prosjekt HMS Sjø: Stridsbåt 90, helkroppsvibrasjon, ergonomi og støy - Relevante resultat fra Spørreundersøkelsen HMS Sjø fase I, 50 min, Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus 27/ Helserelatert livskvalitet og sykemeldinger hos ansatte i Sjøforsvaret, 40 min, Yrkesmedisinsk avdeling Haukeland universitetssykehus 27/ Prosjekt HMS Sjø, 20 min, Nettverksmøte i Esbjerg HMS Petroleum/HMS Sjø Samarbeid mellom Forskningsenheden for Maritim Medicin, Syddansk Universitetet i Esbjerg og Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 14/ Helserelatert livskvalitet og sykemeldinger hos ansatte i Sjøforsvaret, med innledning om begrepet helserelatert livskvalitet, 50 min, Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin på Haugaland HMS, Haugesund 7/12-05 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Mamuya S: -Assessment of dust and quartz and respiratory health problems among coal mine workers in Tanzania. Instituttets dag. -Characteristics of dust and respiratory health problems among Kiwira coal mine workers. Mamuya SHD, Dissemination seminar in Dar-es-Salaam. -Variability in respirable dust and quartz exposure in a manually operated coal mine in Tanzania., 8th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health. EPICOH September th 2005, Bergen Moen BE: -Kreftfremkallende stoffer offshore, OLF, Stavanger -Kjemisk helsefare på tankskip, Sjøfartsmedisinsk kurs, Haakonsvern, 2 ganger. -Psykososialt arbeidsmiljø og konfliktløsning. 40-timers kurs, Bilbransjen i Bergen. -Occupational health in Norway, Universidat of Alicante, Spania. -Inneklima i fuktskadede bygninger, Miljø og helse, Norges forskningsråd. -Fremtidens arbeidsmiljø, Hordaland fylkeskommune. -Arbeidsmiljø offshore, Det norske veritas. -Occupational diseases, a global challenge, Dissemination workshop, Dar-es-Salaam. - Kvikksølv og helse, Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. -The mercury maids, Halos seminar, Solstrand. - Non-invasive tear film break up tim (NIBUT) and Eye blink time (PBUT) biomarker for exposure and effect in indoor climate. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health September 2005, Bergen, Norway. -Hvorfor drive med arbeidsmiljøarbeid, AMU UNIFOB AS. -Løsemidler, nå uten YL-merking, Arbeidstilsynet, Stavanger. -Tap av helseattest til sjøs, Åpning av Norsk sjøfartsmedisinsk senter. -Fem gode grunner til at man skal drive med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet til sjøs. Kurs om arbeidsmiljø, Haakonsvern. Morken T: -Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, Arbeidsmedisinsk uke, medisinstudenter jan og mars. -Forebygging av muskel- og skjelettplager,master i helsefag, seksjon for fysioterapivitenskap - Hørselsskader i petroleumsindustrien, Støyseminar HMS Petroleum, Sola Strand Hotell Stavanger -Work-related musculoskeletal disorders in the petroleum industry.18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH) Bergen Work-related musculoskeletal disorders in the petroleum industry.nordic Ergonomics Society (NES) 37th Annual Conference (NES), Oslo 10. oktober -100 tiltak, ingen effekt. Møte med Hjelp24, Bergen 15. november Mwaiselage J: - Prøveforelesningen: Møllerløkken OJ: -Elektriske felt på to typer skip. Samarbeidsmøte i København, HMS sjø. Riise T: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 -Studying genetic/environment interaction in MS. Internasjonalt forskermøte, Sezione di Clinica Neurologia, Universita degli studi di Ferrara, Italy -Grunnleggende epidemiologi. Yrkeshygiensk kurshelg ved årsmøtet for Norsk Yrkehygienisk Forening, Tromsø, november -Grunnleggende statistikk. Yrkeshygiensk kurshelg ved årsmøtet for Norsk Yrkehygienisk Forening, Tromsø, november -Morning mood by E. Grieg Meet the professor EPICOH 2005, Bergen, Norge Steinsvåg K: -Exposure to oil mist and oil vapour during offshore drilling in Norway, EPICOH th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, September, Bergen. ANNEN UNDERVISNING - Baste har deltatt i Veiledningstjenesten ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk der forskere ved Det medisinske fakultet kan henvende seg for å diskutere design av studier og valg av statistiske metoder og bruk av programvare. - Hollund har veiledet to studenter ved Høyskolen i Bergen med en oppgave om Inneklima. - Moen har bistått Det psykologiske fakultetet med forelesninger i helsepsykologi - Moen har bistått Mat. Nat. med forelesning i toksikologi. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler -Haukenes I. Arbeid i Ubåtform. En studie av meningssammenhenger ved arbeid. Yrkeshygienikeren nr , -Haukenes I. Arbeid i Ubåtform. En studie av meningssammenhenger ved arbeid. Ramazzini nr Kirkeleit, J., Riise, T., Bråtveit, M., Moen, B.E., (2005)Exposure to benzene on an oil production ship operating on the Norwegian continental shelf. Ann Occup Hyg- Dec 21; [Epub ahead of print] doi: /annhyg/mei065 -Landtblom AM, Riise T, Kurtzke JF. Further considerations on the distribution of multiple sclerosis in Sweden. Acta Neurol Scand 2005;111: Mamuya, S., Bråtveit, M., Mwaiselage, J., Moen, B.E., & Mashalla, Y. High exposure to respirable dust and quartz among underground workers in a lobour intensive coal mine in Tanzania. Ann Occup Hyg September 5, doi: /annhyg/mei052 -Morken T, Bråtveit M, Moen B. Rapportering av hørselsskader i norsk offshore-industri i Tidsskr Nor Lægefor 2005; 125: Morken T. Muskel- og skjelettplager blant kokker og servitører i Hordaland. Ramazzini 2005; 12: Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E., Yost, M. & Riise, T. (2005) Variability in dust exposure in a cement factory in Tanzania. Ann Occup Hyg., 49: Mwaiselage, J., Moen, B.E. & Bråtveit, M. (2005) Acute respiratory health effects among cement factory workers in Tanzania: The use of a simple health surveillance tool. Int Arch Occup Env Health [Epub ahead of print] DOI: /s x. -Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E. & Mashalla, Y. (2005) Respiratory symptoms and chronic obstructive pulmonary disease among cement factory workers. Scand J Work Environ Health 31(4): Mwaiselage, J., Bråtveit, M., Moen, B.E & Mashalla, Y. Dust Exposure and Respiratory Health Effects in the Cement Industry. IOHA th International Scientific Conference, Pilanesberg, South Africa 2005, R3-2 (10 pages). -Nortvedt MW, Riise T, Mæland JG. Multiple sclerosis and life-style factors. The Hordaland Health Study. Neurological Sciences 2005;26: Pugliatti M, Riise T, Sotgiu MA, Sotgiu S, Satta WM, Mannu L, Sanna G, Rosati G. Increasing incidence of multiple sclerosis in the province of Sassari, Sardinia. Neuroepidemiology 2005;25: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 -Sanne B, Mykletun A, Dahl A, Moen BE, Tell GS. Testing the job Demand-control-support model with anxiety and depression as outcomes. Occupational medicine 2005;55: Steinsvåg, K., Bråtveit, M., Moen, B.E., (2005) Exposure to oil vapour and oil mist during offshore drilling. Ann Occup Hyg, Sep 1; [Epub ahead of print] doi: /annhyg/mei049 -Torp, S., Grøgaard, J.B., Moen, B.E. & Bråtveit, M. (2005) The impact of social and organizational factors on the worker s use of personal protective equipment: A multilevel approach. J Occup Environ Med, 47: Proceedings -Veiersted KB, Fostervold KI, Gould KS (editors). Proceedings of the 37th annual Nordic Ergonomics Society Conference th October, ISBN Oversiktsartikler -Moen BE. Chemical sensitivity and the work place environment. Research needs. Psychoneuroendocrinology 2005;30: Bokkapitler -Moen BE. Fysisk miljø. I: Operativ psykologi. Fagbokforlaget, Bergen 2005; Moen BE. Helse, miljø og sikkerhet om bord. I: medisin om bord. Fagbokforlaget, Bergen, 2005: Rapporter -Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant militært ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 1, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant sivilt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 2, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på Sjøkrigsskolen. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 3, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte på KNM Harald Hårfagre. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 4, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte i Kystjegerkommandoen. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 5, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant verkstedsansatte på FLO/TV/Mar-Nord Sjø (Ramsund). Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 6, ISBN Magerøy N, Baste V, Bondevik K, Moen BE. En spørreundersøkelse om arbeid og helse blant ansatte i Sjøforsvaret, resultater fra prosjektet HMS SJØ En delrapport om psykososialt arbeidsmiljø blant ansatte ved KNM Tordenskjold. Universitet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin, Rapport 7, ISBN Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen B. (2005) Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet, Rapport nr 9/2005. ISBN Debatt-innlegg og populærvitenskapelige bidrag -Bakke JV. Helsefiendtlig "Miljøhandlingsplan". Byggeindustrien (www.bygg.no) nr , side Bakke JV. Termisk inneklima for å sikre god luftkvalitet, godt inneklima og effektiv bruk av frisk luft og energi. Fordypning. Norsk VVS (www.norsk-vvs.no) nr , side Bakke JV, Holm MJ, Hanssen SO. Legionærsyken, legionella og kjøletårn (Versjon oppdatert 25. september 2005). se også under SINTEF/NTNU og under Norges Forskningsråd, se: = &lang=no&pageid=Miljo -Mwaiselage J, Bratveit M, Moen B, et al. Re: Cement dust exposure and ventilatory function impairment: An exposure-response study - Response J Occup Environ Med 47 (1): 1-2. Annet - Haukenes I. Erfaring i et industrisosiologisk perspektiv. -Magerøy, N. Bokanmeldelse: Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Ramazzini 2005, nr. 4, s.13 -Hollund BE, Haukenes I, Magerøy N. Health and safety, contracting for research services Section for Occupational Medicine, University of Bergen, brosjyre på engelsk, 8 sider, illustrert. Abstracts -Alsaker K, Women at Norwegian women s shelters; their experiences of violence and their health related quality of life. Nordisk konferanse: Gender and Violence. Power, resistance and challenges for the future June Alsaker K, Moen B, Women at Norwegian women s shelters; their experiences with violence, their health related quality of life and employment Abstract in the 18 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health, Minisymposium 6 paper 3. -Alsaker K, Moen B. Violence among women at Norwegian women shelters and their health related quality of life short time after arriving at a women shelter in Norway.12 th annual Conference of the International Society of Quality of Life Research San Francisco okt. 2005, s Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Prosjekt HMS SJØ Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Utgitt av Saniteten i Sjøforsvaret Bergen, 2011 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2011 Saniteten

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 Tema: «Læreres arbeidsmiljø» Årsmøte og vårkonferanse på Jeløya Bente E. Moen, redaktør og referent Arbeidsmedisinernes vårkonferanse

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2006 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Styrets beretning 1999

Styrets beretning 1999 Styrets beretning STIFTELSEN UNIVERSITETSFORSKNING BERGEN å r s m e l d i n g Strategiske utfordringer Styret gjennomførte i en omfattende gjennomgang av Stiftelsen for å skape et forskningsselskap som

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT

BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ÅRSRAPPORT 2007 2 BIVIRKNINGSGRUPPEN FOR ODONTOLOGISKE BIOMATERIALER ("BIVIRKNINGSGRUPPEN") ÅRSRAPPORT 2007 Innhold Side BAKGRUNN... 4 SAMMENDRAG... 5

Detaljer

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø

Ansatte på serveringssteder får røykfritt arbeidsmiljø Landskonferansen for bedriftshelsetjenesten er et signal om et ønske om en endring i bransjen. Nå skal vi bli påvirkningsdyktige, sier arrangementets leder Odd Bjørnstad. Røykfritt arbeidsmiljø for ansatte

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Noen viktige resultater 6 Årets disputaser 9 Organisering, finansiering, og personell 11 Vitenskapelige

Detaljer

Virksomhetsrapport 2007

Virksomhetsrapport 2007 Virksomhetsrapport 2007 2 Tittel: Virksomhetsrapport 2007 NST - rapport: 01-2008 Prosjektleder: Forfattere: Lone Smelror Lone Smelror, Sture Pettersen, Hilde Pettersen, Kirsti Rakkenes, Ernst Kloosterman,

Detaljer

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008

Senter for idrettsskadeforskning. Årsrapport 2008 Senter for idrettsskadeforskning Årsrapport 2008 Innledning Senter for idrettsskadeforskning ble opprettet i mai 2000 med finansiering fra Kultur- og kirkedepartementet (KKD), Norges idrettsforbund og

Detaljer

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny

Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny Årsmelding 2012 Sammendrag... 2 Kort om AKAN kompetansesenter... 2 AKANs styre... 3 Ansatte... 4 Finansiering... 4 Verktøy og tjenester... 5 Dialogverksted ny digital versjon; hjelp til selvhjelp... 5

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP NKS NORSK KJEMISK SELSKAP ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2005 2 INNHOLD side Årsberetningen :... 3 Regnskap:... 9 Budsjettforslag 2006 18 Rapporter fra internasjonal virksomhet:.. 19 Avdelingenes årsrapporter

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Projects at the National Institute of Occupational Health (NIOH) 2004 Innholdsfortegnelse Prosjekt Side Arbeidsfysiologisk seksjon Den nye arbeidsplassen

Detaljer

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 3 2014 TEMA: Kurs og konferanser AV INNHOLDET: Leder Hei alle medlemmer! 4 Lungerehabiliteringskonferansen 5 ERS München 2014 6 European Respiratory Society

Detaljer

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1

RAMAZZINI. Vibrasjonsskader. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 1 Temanummer: Vibrasjonsskader 2 - Ramazzini nr. 1.2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin

Detaljer