HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse"

Transkript

1 HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen Prosjektleder: Bente E Moen Koordinator: Tone Morken

2 Målsetting og plan Etablere forskningsaktivitet på fire områder offshore: Støy Kjemisk helsefare Skiftarbeid Aldring/utstøting offshore Dette inkluderer å få på plass en doktorgradskandidat og tre mastergradsstudenter NB! Marginal forskningaktivitet av denne type eksisterte ved programmets start

3 Metoder for vår kompetanseoppbygning -Etablere nettverksmøter for forskere (4 grupper), og et fagråd. Skaffe kunnskapsoversikt for de aktuelle tema. Skape diskusjon og kreativitet. -Avholde seminar med forskere og bransjen (referansegruppe) -Utlyse doktorgrads-stipend

4 Faglige deltagere mest et vestlandsk samarbeid Universitetet i Bergen: Institutt for samfunnsmedisinske fag, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Institutt for samfunnspsykologi Høgskolen i Bergen Haukeland sykehus HF Det Norske Veritas St. Olavs Hospital, Trondheim NTNU Rogalandsforskning Høgskolen i Vestfold Telemark sentralsjukehus

5 Deltagere i referansegruppe Statoil, Hydro, Phillips, Shell (mest, men vi har kontakt med alle operatører og boreselskaper, samt en rekke kontraktører i forbindelse med enkeltprosjekt) Oljedirektoratet OLF NOPEF, OFS Kokstad bht (repr. Kontraktører) Legekontor for sjømenn i Bergen (repr. Kontraktører) Kreftregisteret Sjøforsvaret X-lab AS (yrkeshyg.lab) Kilde akustikk

6 Litt om støy 1 Støyskader meldt til Oljedirektoratet Antall meldte støyskader

7 Litt om støy 2 Støynivåene er til dels høye Skiltutforming ved påbud om dobbelt hørselsvern Støynivå > 95 dba Støyprosjektet For bestilling kontakt Info Skilt AS: Tlf Faks E-post: /10 Hydro Media, Bergen 09.02

8 Litt om støyarbeidet - 3 Viktig internasjonal kontakt:hse Viktig kartlegging utført av Norsk Hydro (Melvær, Haugan) Etablert god faggruppe Inviterer bransjen til et samarbeidsprosjekt i mai

9 Kjemisk helsefare -1 Da oljeeventyret ble startet, ble det foreslått at man skulle overvåke de ansatte nøye for å se om de utviklet sykdom pga. denne produksjonen.men... Få publikasjoner både i innland og utland Sterke indikasjoner på at ansatte i produksjonen har overrisiko for leukemi (USA, Australia) Betydelige hudproblemer og luftveisplager hos overflatebehandlere - løsemidler, isocyanater

10

11 Kjemisk helsefare - 2 A. To doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Bergen: 1. NFR finansiert: Jorunn Kirkeleit: Benzen og leukemi 2. OLF finansiert: Kreftfremkallende stoffer offshore. Samarbeid med Kreftregisteret B. En BIP ved NTNU: Hydraulikkoljer ved Olav Bjørseth (Statoil)

12 Skiftarbeid - 1 Arbeidet offshore; 12 timer i strekk representerer en arbeidsmåte som vi vet marginalt om helsekonsekvensen av Hva betyr dette for kjemisk eksponering? Grenseverdiererbasertpå8 timer. Vet vi noe om eksponering om natten? Hva betyr det for støyeksponeringen. Skader 12 timer mer? Hva gjør skiftarbeid med helsen i seg selv når arbeidet varer 12 timer og 2 uker i strekk? Negativt stress, hjertekarsykdom

13 Skiftarbeid - 2 Vanskelig å etablere prosjekt selv om alle er enige om at man vet for lite Sterke politiske føringer Få etablerte forskningsmiljøer

14 Et drypp fra en oversikt omskiftarbeidogulykker Arbeidere på roterende skift (svingskift) er i en studie vist å ha 3,7 ganger så stor risiko for å oppleve en personskade på dagskiftet enn fast-skiftarbeidere (altså ikke-roterende) på dagskift Ong CN, Phoon WO, Iktandar N, Chia KS. Shiftwork and work injuries in an airon and steel mill. Appl. Ergonomics. 1987; 18: 51-6 Frank AL. Injuries related to shiftwork. Am J Prev Med. 2000;18 (suppl 4):33-6. Review

15 Aldring og utstøting - 1 Er det en ressurs eller et problem at de ansatte på sokkelen er eldre nå enn da de begynte der? Oppfølging av langtidssykemeldte? Tilrettelegging av arbeid? Loss of licence øker.. Generell utvikling av sykelighet - hva vet vi om dette offshore??

16 Aldring og utstøting - 2 En postdoc. - kartlegging av fysiske belastninger i oljesektoren En BIP: Rogalandsforskning Et mindre prosjekt om Nærvær To doktorgradsstipendiater tilknyttet a)universitetet i Bergen og Oslo: Dordi Høivik; Helse miljø og sikkerhetskultur (Statoil) b) Universitetet i Bergen: Erling Svendsen-omorganisering

17 Nærværsarbeid Etter systematisk oppfølging av sykemeldte i 3 år er andelen personer som har vært sykemeldt mer enn 11 uker redusert med 18% Bauer M, Odijk J (Statoil)

18 Resultat så langt for K4 totalt Forskning er nå etablert innen kjemisk helsefare, aldring og utstøting. Mulighetene er store også innen støy. Skiftarbeidproblematikken synes mer komplisert, men vil bli fulgt opp videre. Vi har FIRE doktorgradskandidater på plass.

19 Overordnede planer for 2004 Forskningen konsolideres Forskergruppene avgrenses, ikke nyetablering av prosjekter utover 2004 Mer kontakt mot K1-K3 Vi møtes i NFR Formidling økes Fellesseminar i mai Internettsider Artikkelserie i Tidsskrift for den norske legeforening

20 Det er en fornøyelse å arbeide i prosjekt HMS-Petroleum! Takk for oppmerksomheten med hilsen fra Bergen!

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHET I PETROLEUMSNÆRINGEN EN EGEN SATSING I OLJE OG GASS PROGRAMMET HELE-, MILJØ- OG IKKERHET I PETROLEUMNÆRINGEN EN EGEN ATING I OLJE OG GA PROGRAMMET Vedlegg til programplanen for Olje og gass 1 1. AMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. PERPEKTIVER OG UTFORDRINGER... 4 4.

Detaljer

Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip

Tap av helseattest - Loss of licence - på norske skip Tap av helseattest - "Loss of licence" - på norske skip Delprosjekt II-Et inkluderende arbeidsliv til sjøs Innhold: Innledning 2 Materiale og metoder 4 Resultater 6 Diskusjon og konklusjoner 17 Referanser

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten: Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov Forfattere: Bjørn Lau, Cathrine Haugene Ljoså, Stein Knardahl Dato: 30. 04. 2007 Serie: STAMI-rapport

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen

Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen 1 KJEMISK BETINGETE SYKDOMMER I OLJE- OG GASSINDUSTRIEN - Et delprosjekt i kjemikalieprosjektet. Håkon Lasse Leira, Siri Slåstad, Unni Bratt og Karianne Larsen Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet. Arbeid og helse

Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet. Arbeid og helse Kunnskap for bedre helse i arbeidslivet Arbeid og helse Norges forskningsråd Ide, tekst og design: Fete typer Trykk: Gamlebyen Grafiske as ISBN 82-12-02255-2 (trykksak) ISBN 82-12-02256-0 (pdf) Opplag:

Detaljer

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Foreløpig vurdering av kreftforekomst og skisse for fremtidige studier Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid

Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Arbeidstidsordninger, herunder turnusarbeid Bente E. Moen, professor Arbeids- og miljømedisin Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen 1 Hva jeg vil snakke om 1. Bakgrunn mest om kreft

Detaljer

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien - yrkeshygieniske eksponeringsmålinger inntil år 2007 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Uni helse Rapport nr.

Detaljer

- Jeg har jo selv jobbet som brannmann siden 1983, og er jo selvsagt opptatt og bekymret for min egen helse, sier Anders Hansson.

- Jeg har jo selv jobbet som brannmann siden 1983, og er jo selvsagt opptatt og bekymret for min egen helse, sier Anders Hansson. BRANN Anders Hansson (t.v) og Tommy 1000 rosa testhorn til Brannmenn mot kreft Gruppen Brannmenn mot kreft har fått 1000 rosa testhorn som skal selges til inntekt for arbeid som på ulike måter kan belyse

Detaljer

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015

Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 Årsrapport 2014 Oslo, 15 mars 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I - DIREKTØRENS BERETNING... 4 Del II - INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL 2014... 6 Del III - ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER... 8 Langsiktige

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Arbeidsmedisin i vakuum?

Arbeidsmedisin i vakuum? Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet HEIDI HAUKELIEN, GEIR H. MØLLER, CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 251 2009 TF-rapport Tittel: Arbeidsmedisin i vakuum? Evaluering

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005

Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 UNIVERSITETET I BERGEN Eksponering for kreftfremkallende faktorer i norsk offshore petroleumsvirksomhet 1970-2005 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen / UNIFOB ISBN 82-91232-52-0 ISSN 0806-9662

Detaljer

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB)

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Rapport Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

Temaområdet REISELIV Rapport høsten 2006

Temaområdet REISELIV Rapport høsten 2006 Temaområdet REISELIV Rapport høsten 2006 1 Kartlegging av kompetanseområder... 2 Ferie og reiseopplevelser... 2 Måltidsopplevelse... 3 Reisemålsutvikling... 3 Vertskapsledelse... 4 Turisme og risk... 4

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

Metoderapport til SKUP

Metoderapport til SKUP Metoderapport til SKUP Journalister: Asle Hansen og Rune Moen Tittel på prosjekt: Giftoljeskandalen Hvor og når publisert: I Dagbladet mellom 6/4 og 14/10 2003. Forøvrig vil saken bli fulgt opp i flere

Detaljer

Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere

Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere Rapport nr. 02.2000 Omfang av hud- og luftveissykdommer blant overflatebehandlere Rapport etter 2 års oppfølging Olve Rømyhr 1, Unni Bratt 1, Alan Nyfors 2, Hans Thore Smedbold 1, Tor B. Aasen 2, Håkon

Detaljer