Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN"

Transkript

1 Kjemisk arbeidsmiljøoppfølging i BPN Møte med Ptil 2. desember 2009 Ptil

2 Bp Norge setter høy fokus på kjemikalier...

3 Kjemisk arbeidsmiljø 8 timers kjemikaliekurs spesifikt for BP ansatte (mer enn 10 kurs i perioden) HMS kultur modul - Kjemisk eksponering BP Norge har utarbeidet en egen kvikksølv instruks, opplæring og offshore målings program (deles med YH gruppe) Benzen opplæring og offshore målings program Hanskeguide for bp spesifikke kjemikalier Filterguide for bp spesifikke kjemikalier

4 Har selskapet gjennomført kvalifiserte risikovurderinger av alle relevante kjemikalier og eksponeringssituasjoner? Alle kjemikalier vurderes før det er tatt i bruk offshore i henhold til BP Direktive 7 I tillegg gjennomfører vi risikovurdering ved hjelp av Chemirisk på alle kjemikalier i kategori 4 og 5 Flere kjemikalier i kategori 3 er risikovurdert, samt noen kjemikalier som brukerne ønsker vurdert

5 Risikovurdering - spesifikt Valhall EKSEM PLER Oljedamp og oljetåke i shaker rom IP og ved turbiner på IP Løsemiddelmålinger på malerarbeidere og i prosessen VOC i luft Organofosfatmålinger i luft ved PCP og IP turbiner (STAMI prosjekt) og i hydrauliske væsker Lufthastighet i avtrekkskap i mud og produksjonslab på IP Benzen i damp under lasting/mottak av pigg HMS verifikasjon og telling av kjemikalier hvert år

6 Risikovurdering - spesifikt Ula EKSEM PLER: Oljetåke/ oljedamp på kabin/ styrehus på Tambar Lufthastigheten i avtrekkskap, produksjons lab Løsemiddelmåling på malere Oljedamp, oljetåke, Hg og VOC i shaker rom Målinger i malingskontainer Eksponering ved prøvetaking helifuel Benzen eksponering for mekaniker og overflatearbeider HMS verifikasjon og telling kjemikalier hvert år

7 Hva er status for gjennomføring av nødvendig tiltak identifisert gjennom risikovurderinger? Generelt: Risikovurdering av helse- og arbeidsmiljørisiko av kjemikaliet som kan resultere i at kjemikaliet blir stoppet, instruks for spesielt bruk av PVU eller tekniske tiltak Evaluering Kartlegging For eks. Bygget inn eksos fra Turbin på IP- Organofosfatmålinger i hydrauliske væsker på Valhall okt ober 2008 Prøvepunkt avsug for produsertvann Oppfølging Traction utarbeidelse av handlingsplan Risikovurdering/Faglig vurdering

8 Hvilket anslag har selskapet for ressursbruk i perioden? Representerer dette en endring ift tidligere? HSSE & Com pliance M anager Anne M yhrvold På land Admin & Technical Assist ance Cathrine Lindanger Audit & Compliance Per Ivar Hansen Bedriftslege Sykepleier Securit y Per Agnar Solli Management Systems Hilde Rasmussen Yrkeshygieniker Arbeidsmiljørådgiver Environment Kristin Ravnås HSE Coach Tora Rasmussen Offshore Sikkerhetsrådgiver Sykepleier Working Environment & Health Olav Langhelle Ula HSE Lead/ HSSE Base & Project Bjørn-Ivar Amundsen Valhall HSE Lead Kjetil Serigstad Company Nurse Gunhild Grøtjorden Physiotherapist Emma Chiappinelli (C) Occupational Hygienist Eivind Nilsen (C) Safet y Advisors Bjarte Skulstad Rune Espeland (C) Gunnar Vigeland (C) Technical Integrity Harald Hopland Technical Integrity Geir Erik Frafjord Work Environment Ken Milne (C)

9 Hva har selskapet oppnådd gjennom substitusjon til mindre helseskadelige kjemikalier? BP har årlig HMS verifikasjon på kjemikalier og teller årlig alle produkter offshore og faser ut/substituerer kjemikalier. Dette gir igjen bedre fokus og kjemikaliekontroll. Rapporteringen til RNNP for kjemikalier har medført en bevisstgjøring for ansatte. I 2004 hadde vi 1200 kjemikalier på Valhall i Utfaset/ Substituert på Valhall Utfaset/ Substituert på Ula 8 32

10 Har selskapet opprettet register over arbeidstakere som er eksponert for kreftfremkallende og arvestoffskadelige kjemikalier? Manuelt register over enkelte grupper. Eksponering for produsert vann, kvikksølv, blyholdig maling I forbindelse med innføring av Pride journal etableres register over RUG. Disse gjennomgår regelmessige undersøkelser i samsvar med kjemikalieprosjektets anbefalinger. Har selskapet de siste to årene gjennomført uavhengig gjennomgang og vurdering av arbeid på kjemikalieområdet? ISO HMS Verifikasjoner Yrkeshygieniker offshore for målinger og vurdering Kjemikalie kurs

11 Hva er verneombudets vurdering av forbedringsarbeidet? Kurser avholdt for de offshoreansatte Større bevissthet blant våre ansatte medførte at gravide ble gitt alternativt arbeid onshore Utstrakt involvering av vernetjenesten Forbedringsområde: Midlertidig innleie av Kjemikalie/utstyr Involvering i nye prosjekter

12 Hva har vært selskapets bidrag til næringens kjemikalieprosjekt? Varm t arbeid prosjekt STAMI organofosfat Shakerrom prosjekt OLF First Friday OLF YH og Lege fagmøtene Har selskapet egne (eller deltar i) FOU-prosjekt på området? Kort om målsetninger og økonomiske rammer. Eksponering for drilling mud Varmt arbeid i decommissioning

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07.

Begrenset Fortrolig. T-2 Irene B. Dahle. Deltakere i revisjonslaget Irene Dahle, Eva Hølmebakk, Hilde Nilsen og Brit Gullesen 04.07. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Vedlegg 1- Rapport etter tilsyn med risikoutsatte grupper 027153020 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig

Begrenset Fortrolig. T-3 Gunnar Dybvig Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med selskapets oppfølging Wintershall Norge AS 028000002 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi

Referatsak kjemikalieprosjektet og tilsyn Bedre kjemi 1302 1901 US-SAK NR:196/2010 SAKSANSVARLIG: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E):LENA MARIE KJØBLI ARKIVSAK NR: 2009/1677 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Referatsak kjemikalieprosjektet

Detaljer

Utvikling av borevæsker. i et helhetlig HMS perspektiv. i M-I SWACO

Utvikling av borevæsker. i et helhetlig HMS perspektiv. i M-I SWACO Utvikling av borevæsker i et helhetlig HMS perspektiv i M-I SWACO Ptil/Klif seminar 27.02.13 Siv Janne Aarrestad, Marketing Manager M-I SWACO North Sea Agenda M-I SWACO Utvikling av borevæsker i historisk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund.

ÅRSRAPPORT 2008. Draugenfeltet som opereres av Norske Shell startet produksjonen i 1991 og opereres fra Kristiansund. ÅRSRAPPORT 2008 BP Norge AS (BPN) eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes

Begrenset Fortrolig. T-1 Ola Kolnes Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med oppfølging av støyskaderisiko Statfjord 999065 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Innledning

ÅRSBERETNING 2014 Innledning ÅRSBERETNING 2014 Innledning BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Selskapene inngår som heleide datterselskaper i BP-gruppen, som er et av verdens største integrerte

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen

Begrenset Fortrolig. Hilde Nilsen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter revisjon med risikoutsatte grupper på Mongstad 001902017 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien

Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien - yrkeshygieniske eksponeringsmålinger inntil år 2007 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen og Uni helse Rapport nr.

Detaljer

Brukerveiledning - Eksponeringsregister

Brukerveiledning - Eksponeringsregister Brukerveiledning - Eksponeringsregister Register over eksponerte arbeidstakere (1) ProductXchange har inkludert en funksjon hvor man kan etablere register over eksponerte arbeidstakere i tråd med krav

Detaljer

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB)

Rapport. Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Rapport Historisk eksponering for kjemikalier i den norske olje- og gassindustrien (UiB) Forord Alt er kjemi, og vi er omgitt av kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige og kan gi sykdom og skade. Daglig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.01.2010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Petter Flo tlf 915 61 122 UNIVERSITETET I BERGEN Postboks 7800 5020 BERGEN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til

Detaljer

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall

- arbeidsmiljø og sikker utførelse av arbeid, - forebygging av helseskader - vern av ytre miljø mot forurensning og riktig behandling av avfall HMS-revisjon 2014 Internkontroll HMS ved HiOA Internkontroll HMS er hjemlet i Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) og er definert som de

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012.

INNEKLIMA I SKOLEBYGG. TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den gjennomført i Orkdal kommune 9., 13. og 17. januar 2012. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.03.2012 2011/28137 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anne Marit Kjelbergnes tlf 951 64 428 ORKDAL KOMMUNE Allfarveien 5 7300 ORKANGER Att: rådmannen INNEKLIMA I SKOLEBYGG.

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013

Begrenset Fortrolig. T-2 Tone Guldbrandsen Deltakere i revisjonslaget Jorun Bjørvik, Irene B. Dahle 16.10.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynet med styring av HMS ved innleie av arbeidskraft ved oppkobling av Ekofisk 2/4 L Aktivitetsnummer 009018094 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011. Side 1

ÅRSBERETNING 2011. Side 1 ÅRSBERETNING 2011 BP Norge AS eies av BP Global Investments Ltd og Amoco Norway Oil Company. Begge selskapene er en del av BP-gruppen, som igjen er et av verdens største integrerte olje- og gasselskap.

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE

SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport Nesodden kommune SUNNAAS OG NESODDEN BEDRIFTSHELSETJENESTE Rapport april 2014 Forfattere: Sunnaas og Nesodden BHT og BHTs eiere: Sunnaas sykehus HF ved HR-direktør og Nesodden kommune ved fagsjef

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010

ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 1 FORORD Denne publikasjonen er faktadelen av Petroleumstilsynets årsberetning for. Den bør ses i sammenheng med publikasjonen Sikkerhet status og signaler -2011, som oppsummerer hva vi har vært særlig

Detaljer

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT

DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT DET SYSTEMATISKE HMS ARBEIDET VED UIT Innhold Hensikt med HMS-arbeid Hva lovverket krever HMS-arbeidet ved UiT Målsetting for HMS-arbeidet ved UiT Om plassering av ansvar Vernetjenesten Bedriftshelstjenesten

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere i petroleumsnæringen.

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland

Begrenset Fortrolig. T-3 Jon Erling Heggland Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsyn med Det norske oljeselskap ASA - Selskapets egen oppfølging av sammenslåing med Marathon Oil Norge AS Aktivitetsnummer 012000010 Gradering Offentlig Unntatt

Detaljer

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I

SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I SAKSOPPFØLGING LØPENDE SAKER 01.04 01.01.09 del I 01.04 9 Prosjekt Varmt arbeid og overflatebehandling mv Prosjekt Eksponering, sykdom og forebygging hos konstruksjons-, verksteds og vedlikeholdsarbeidere

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer