Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning av medisinske studenter s 5 B. Veiledning av særoppgaver s 5 C. Helsefagundervisning s 5 D. Mastergrads-studenter s 5 E. Etterutdanningskurs s 6 F. Doktorgradsveiledning s 6 G. Foredrag s 6 4. Forskning A. Publikasjonsliste s 10 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s E-post- liste og internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komitéer s Internasjonalt nettverksarbeid s Håndbok for bedriftshelsetjenesten s 20 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, med tre vitenskapelige stillinger, består vi også en «oppdragsavdeling» som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB, knyttet til "Avdeling for helse" der. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for begge typer arbeid ved seksjonen. Det har vært et fabelaktig år for seksjonen - med to disputaser, arrangement av -IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, en felles reise for seksjonen til Barcelona, flere nyansatte og igangsettelse av store prosjekter relatert til offshorevirksomhet. Fantastisk! 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2002: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Yrkeshygieniker/førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund (50% permisjon fra 1/12) 1.konsulent/fysioterapeut/cand.polit. i psykologi Steffen Torp (50%) Lege Nils Bull fram til konsulent/fysioterapeut Tone Morken 1.konsulent/fysioterapeut Inger Haukenes (variert i stillingsprosent) 1.konsulent/sykepleier Kristin Bondevik (80% fram til 1/4, deretter 100%) Spesiallege Nils Magerøy 40% Forsker Kjersti Steinsvåg fra 2/9 Seniorsekretær Berit Larsen Kontorfullmektig Lena Bartz (50%) Assosiert: Forsker Knut R. Kyvik (50%), lønnet av HMS-avdelingen, UiB Yrkeshygieniker Inger Margrethe Haaland (timelønnet) Yrkeshygieniker Torill Standal (timelønnet) Geolog Linda Vi har dessuten hatt en gjesteforsker i år: Førsteamanuensis/yrkeshygieniker Michael Yost fra University of Washington, Seattle, som var her i 3 mnd. INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har i år hatt to dager for å drøfte strategier for seksjonens virksomhet; en halv dag på Hotel Terminus og en halv dag på Kjøttbasaren. Konklusjoner fra dette arbeidet ble bl.a. at vi vil prioritere arbeidsmiljøtema innen sjøfart, offshorevirksomhet, tungindustri og u- landssamarbeid, og at vi vil vurdere tettere samarbeid med HALOS. SOSIALE TILTAK - VERNEOMBUD ETIKK Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 Skøytetur på Slåtthaug, fulgt av samling på stamkroen på Nesttun Mange deltok i gresk-inspirert tablå i disputasen til Nils 1.mai ble feiret hos Bente med alle våre internasjonale gjester Mange deltok i Luciaopptog i disputasen til Steffen Tradisjonell julemiddag hos Knut Rasmus Et høydepunkt i år var en felles tur til Barcelona. Her ble det avholdt en internasjonal kongress i arbeidsmedisinsk epidemiologi, og seksjonen markerte seg sterkt med to muntlige innlegg og fem postere! Det sosiale liv var heftig i disse dager, særlig huskes en felles fiskeaften på piren i aftensolen! Det har vært takter i retning av etablering av en videoklubb i prosjektet HMS-sjø. Det sies at de ser på ubåtfilmer. Nye verneombud: Bjørg Eli og Tone (vara). Etisk komité: Trond og Knut Rasmus. X-LAB AS X-lab AS er et yrkeshygienisk laboratorium som har UNIFOB som medeier. X-lab AS er en verdifull samarbeidspartner for Seksjon for arbeidsmedisin. Det er en stor faglig styrke for oss med nærhet til et yrkeshygienisk laboratorium. Det har vært et turbulent år personell-messig. Laboratoriet har ved årets slutt tre ansatte: Bjørg Eli Hollund (daglig leder, 50% stilling), Torill Sage og Torill Standal. Bjørg Eli Hollund har vært seksjonens styrerepresentant inntil hun ble leder. Bente E. Moen har vært vara, og går inn i styret fra nå av. SAMARBEID MED YRKESMEDISINSK AVDELING Vi har i året som gikk hatt forskjellige møter med yrkesmedisinsk avdeling, vi planla bla. et "Yrkesmedisinsk vårmøte" sammen. Dette ble dessverre avlyst pga. hotellstreik. Planer om et sjøfartsmedisinsk senter er en sak som også binder enhetene sammen, og vi har håp om at dette senteret skal bli realisert som et samarbeid mellom våre to enheter. Det er lite nytt i denne saken. 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Hjelpelærere som har tatt imot studentene ute i bedriftshelsetjenesten har vært: *Arnhild Hjelmen (Den norske bank) *Rønnaug Omdahl (Arsana) *Erling Aaserud (Bergen arbeidsmedisinske senter) *M-M Rosvold/A. Nevdal (Frank Mohn) *Trond Skaflestad (Statoil, Mongstad) *Monika Holm Wiik (Rolls Royce) *Gro Altenau (Arsana) *Mariann Andersen (Bergen Kommune) *Svein Sivertsen/Miriam Kristiansen (Haakonsvern) *Jack Schjelderup (HMS-gruppen Sandviksboder) *Rita Farestveit (Bergen bht) *Lars Sætersdal (Kokstad bht) Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 NETTVERK Siden det var har vært vanskelig å få leger med i undervisningen i det siste, etablerte vi følgende nettverk i fjor: "Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet" Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og bedriftshelsetjenestene i Bergen og Omegn. Dette er et kursopplegg som går over to år for dem som deltar som hjelpelærere ved seksjonen. Ikke alle er med, men de fleste! Vi har hatt to kursdager i 2002, et om pedagogikk, et om risikopersepsjon og et om mediekontakt - ved henholdsvis førsteamanuensis Arild Raaheim UiB, professor Britt Marie Drottz Sjøberg fra NTNU og professor Frank Aarebrot, UiB. Vi ønsker å styrke og fornye samarbeidet med hjelpelærerne på denne måten, ved å knytte studentundervisningen opp mot et kurs i pedagogikk og formidling. Disse planene har tatt form i dialog med deltagerne i studentundervisningen. Vårt primære mål med dette kurset er å stimulere gode medarbeidere til fortsatt innsats og rekruttere nye bedriftsleger til studentundervisningen. Kursopplegget skal imidlertid samtidig utfordre og dyktiggjøre deltagerne i forhold til faglig formidling i videste forstand. B. VEILEDNING AV SEMESTEROPPGAVE i MEDISIN Stud.med. Kristine Åsheim har startet et arbeid med Trond Riise som veileder Stud. med. Iren Hjellestad har levert sin oppgave med Bente E. Moen som veileder C. HELSEFAG- UNDERVISNING Helsefag hovedfag: Kvantitative forskningsmetoder, 20 timer (Riise). Veiledning: Anne Langedrag Helsefag hovedfag D. MASTERGRADSSTUDIUM Seksjonen har utarbeidet et internasjonalt mastergradsstudium i tilslutning til det som eksisterer allerede på Senter for internasjonal helse - i «Occupational Hygiene». Studiet har i år tatt opp to nye studenter. Vi uteksaminerte to. En tredje gjennomførte undervisningen, men har gått over til doktorgradsstudiet. De fleste av seksjonens ansatte har bidratt til at studiet har blitt etablert og gjennomført, enten ved praktisk hjelp eller som undervisere. Undervisningen har i hovedsak blitt utført av Bråtveit, Hollund og Moen, med Bråtveit og Moen som veiledere på oppgavene. Mastergradsoppgaver som ble fullført: -Sunil Kumar Joshi: Analysis of the possible occupational related causes of lung cancer among the patients attending BP Koirala Memorial Cancer Hospital, Nepal. -Oukame Moses Kelaeng: Safety performance in building construction industry. Den tredje av de opptatte mastergradsstudenter fra 2000 har gått over til et doktorgradsstudium: -Julius Mwaisenlage: Ventilatory lung function and occupational dust concentration in Tanzania Portland cement factory. De to nye studentene er: Simon Mamuya, Tanzania Esther Buregyeya, Uganda Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 E. ETTERUTDANNINGSKURS Vi har hatt følgende etterutdanningskurs for leger i år: - Arbeidslivets nevrologiske sykdommer (obligatorisk kurs i arbeidsmedisin) Dette kurset går nå ut, vi føler det er utdatert og relativt lite relevant. - Kurs for bedriftsleger i bilbransjen - 4 ettermiddags-seminarer -Treffpunkt for bedriftsleger - 2 ganger. F. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater: - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen) - Nils Bull (Moen/Riise) - Bjørg Eli Hollund (Moen) - Tone Morken (Moen/Riise veileder)- leverte arbeidet i romjulen Julius Mwaiselage (Bråtveit/Moen) - Siri Nome (Riise veileder) - Bjarte Sanne (Moen biveileder) - Steffen Torp (Moen/Riise) Disputaser: Nils Bull: Occupational injuries Steffen Torp: The importance of the psychosocial work environment in preventing musculoskeletal symptoms. Universitetet i Bergen, G. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva: Bondevik K: - Prosjekt HMS Sjø. Sanitetsinspektøren for Sjøforsvarets Fagseminar. Oslo København - Prosjekt HMS Sjø. Instituttets dag. Bråtveit M: - Dust exposure and general working conditions in small scale mining in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen. - Sulphuric acid exposure in zinc production. 5 th IOHA 5International Scientific Conference, Bergen. Haukenes I: - Ergonomi. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen - Internkontroll. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen - Sykefravær og oppfølging av fravær. Møller Bergen - Meningsdimensjoner ved arbeid. Presentasjon av skisse til hovedfagsoppgave i filosofi. Forum for medisinsk filosofi og etikk - Diskursens orden. Presentasjon av hovedelementer i Michel Foucaults filosofiske utlegning i Diskursens orden. Internundervisning ved Seksjon for arbeidsmedisin. Hollund BE: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 - Description of Health among Female Hairdressers. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept Kjemisk helsefare. Arbeidstilsynet 8. distrikt. - Kjemisk helsefare. Arbeidstilsynet 7. distrikt - Risikovurdering. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjen. - Skader og ulykker. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjen. - Allergi blant frisører. Vestnorsk lungeforum, Solstrand, Bergen. Magerøy N: -Prosjekt HMS SJØ Rapport for perioden 1/1-1/6-2002, presentert for Styringsgruppen og Referansegruppen hos Sanitetsinspektøren, Haakonsvern. -Foredrag ved Videreutdanning i palliativ omsorg, Diakonissehjemmets Høgskole, Bergen, tverrfaglig videreutdanning, 10 vekttall. Våren 2002 til sammen 9 undervisningstimer (for kull 2001/02) i diverse emner innen symptomlindring. Høsten 2002 til sammen 11 undervisningstimer (for kull 2002/03) i diverse emner i symptomlindring. Moen BE: -Løsemiddelskader. Kurs: Arbeidsbetingede nevrologiske skader (B-1352). Seksjon for arbeidsmedisin, UiB -Kjemisk helsefare på tankskip. Etterutdanningskurs for leger i maritim medisin, Haakonsvern, 2 ggr -Trivsel på arbeidsplassen, Bilbransjens 40-timers kurs, Bergen. -Kjemisk helsefare på tankskip. Seatrans, Bergen. Morken T: -Prosjekt Belastningslidelser. Møte mellom UNIFOB og NHO ved Seksjon for biologisk og psykologisk psykologi. -Sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær.vernekonferanse EL & IT forbundet Bergen. -Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Arbeidsmedisinsk uke, medisinerstudenter. -Forebygging av muskel- og skjelettplager. Helsefag hovedfag Fysioterapivitenskap. -Effekt av tiltak mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. Fagseminar ergonomi Oppdal -Fra funn til helsefremmende og forebyggende tiltak. Fysioterapeututdanningen 2.årsstudenter HIB -Effekt av tiltak mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. Masterstudenter Occupational Hygiene. -Low back pain and widespread pain predict sickness absence among industrial workers. EPICOH Barcelona. -Presentasjon av sluttrapporten Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien. Styremøte AMS Karmøy og hos Hydro aluminium Vækerø, Oslo- -Effekt av fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Fysioterapeututdanningen HIB. -Presentasjon av doktoravhandling. Statoil, fysioterapeuter, Stavanger. Mwaiselage J: - Occupational exposure to dust and chronic respiratory health effects at Tanzania Portland Cement Factory. Department of occupational medicine, Haukeland Sykehus, Bergen Norway. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 Riise T: -Betingelser for å bruke ikke-parametriske metoder. Seksjon for fysioterapi, seminar: -Psychosocial work factors in agriculture. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept Torp S: - The impact of psychosocial work factors on the use of personal protective equipment. International Occupational Hygiene Association s 5 th Int. Sci. Conf., Bergen Fysioterapiens plass i behandling av muskel-skjelettplager. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen (disputas - prøveforelesning) -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen (disputas - prøveforelesning) -Belastningslidelser nye og tradisjonelle forebyggende tiltak. Seminar for ledere og tillitsvalgte, Ålesund kommune. -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for ledere og tillitsvalgte, Ålesund kommune. -Psykososialt arbeidsmiljøs betydning for forebygging av muskel-skjelettplager. Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Psykososialt arbeidsmiljøs betydning for forebygging av muskel-skjelettplager. Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Arbeid og muskel-skjelettplager: Hva finnes av dokumentasjon? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Hva er psykososialt arbeidsmiljø? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Hvordan kartlegge psykososialt arbeidsmiljø? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Arbeid og muskel-skjelettplager: Hva finnes av dokumentasjon? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Oslo. -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Oslo. -Helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, Høgskolen i Vestfold -Effekter av systematisk HMS-arbeid (internkontroll) i små og mellomstore bedrifter. Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, Høgskolen i Vestfold ANNET Seksjonen er veldig stolt av at Bjørg Eli Hollund har vært president i arrangementskomitéen for IOHA 5th International Scientific Conference, Bergen i Dette var en stor opplevelse med over 300 deltagere fra ca. 30 land. Konferansen ble omtalt som "the best IOHA conference ever"! Torp: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 -Veiledning av studenter ved studiet Livsfaseorientert personalpolitikk ; prosjektarbeid i egne bedrifter. -Mødre i et nytt land. En studie av flyktninger som er småbarnsmødre. Veiledning av Cand. polit. Berit Viken, Høgskolen i Vestfold Bull/Hollund/Moen: -Kurs om arbeidsmiljø for Redningsselskapet. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Bull N, Riise T, Moen BE. Work-related injuries and occupational health and safety factors in smaller enterprises a prospective study. Occupational Medicine 2002;52: Bull N. Risk factors for occupational injuries. Doktoravhandling, 2002 Hollund BE, Moen BE, Egeland G, Florvaag E, Omenaas E. Occupational exposure to hairdressing chemicals and Immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health 2002;28: Landtblom AM, Riise T, Boiko AN, Söderfelt B, Flodin U, Axelson O. The distribution of multiple sclerosis in Sweden based on mortality and disability compensation statistics. Neuroepidemiology 2002;21: Moen, B.E., Bråtveit, M., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002) Brev fra Tanzania: Tanzanitt eller livet? Tidsskrift for den norske legeforening, 21; Moen, B.E., Bråtveit, M., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002). Dust and respiratory problems in smallscale gem mines. A pilot study in Mererani, Tanzania. Report from Section for Occupational Medicine, University of Bergen. Moen BE, Riise T, Hollund BE, Torp S. Arbeidsrelaterte plager i Hordaland rapport til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Universitetet i Bergen, Seksjon for Arbeidsmedisin, rapport Moen BE. Health among seamen - research is needed. Barents newsletter 2002;5: (oversiktsartikkel) Moen BE. Hvis jeg får hjerteinfarkt pga. jobben min, da vil jeg ha yrkesskadetrygd. Søkelys 2002;56:29-31 (kronikk) Moen BE. Kvinner sier ja til makt. Bergens Tidende 2002, 19.november, leserinnlegg Morken T, Riise T, Moen BE et al. Frequent musculosceletal symptoms and reduced healthrelated quality of life among industrial workers. Occupational Medicine 2002;52: Morken T, Moen BE, Riise T et al. Effects of a training program to reduce musculoskeletal symptoms among industrial workers effects of supervisors role in the intervention. International Journal of Industrial Ergonomics 2002;30: Morken, T. Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien Om ergonomi 2002;3: Riise T, Moen BE, Kyvik KR. Organic solvents and the risk of multiple sclerosis. Epidemiology 2002;13: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Torp S. The importance of the psychosocial work environment in preventing musculoskeletal symptoms. Universitetet i Bergen, 2002 (doktoravhandling). Torp S. Arbeidsmiljø og muskel-skjelettplager blant ansatte i norske bilverksteder. Om Ergonomi 2002;(3): Abstracts, postere Bråtveit, M., Haaland, I.M., Moen, B.E., Målsnes, A. (2002) Exposure to sulphuric acid in zinc production. Airmon 2002, Fourth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring; Lillehammer, P7. Bråtveit, M, Moen, B.E., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002). Dust exposure and general working conditions in small scale mining in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. G1-1: p.69 Bråtveit, M., Haaland, I.M., Moen, B.E., Målsnes, A. (2002). Sulphuric acid exposure in zinc production. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. Bråtveit, M, Hollund, B.E., Moen, B.E. (2002) Reduced exposure to organic solvents for spray painters. 16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Spain. La Medicina del Lavorno 93 (5): Bull N, Riise T, Moen BE. Work-related injuries and occupational health and safety factors in smaller enterpirses. A prospective study. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:403. Casetta I, Economou NT, Riise T, Baldi B, Leone PA, Caniatti LM, Tola MR, E. Granieri E. A reappraisal of incidence and prevalence of multiple sclerosis in the province of Ferrara ( ). Abstract. XXXIII Congresso della Società Italiana di Neurologia, Sept Neurological Sciences 2002;23:S7. Hollund BE, Moen BE, Egeland G. Description of Health among Female Hairdressers, 16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona. Joshi,S.K., Moen, B.E., Bråtveit, M (2002) Analysis of possible occupational related lung cancer among the patients attending Bhaktapur Cancer Care Hospital, Kathmandu, Nepal. A pilot study. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. P6: p.132 Kelaeng, M.O., Bråtveit, M., Moen, B.E. (2002) Safety performance in building construction industry. The effect of feedback using scaffolds as an example. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. P17: p.143. Moen BE, Riise T, Nortvedt MW. Psychosocial factors, life-style factors and health-related quality of life among transport workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:407. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 Morken T, Riise T, Moen BE et al. Predictive factors for musculoskeletal sickness absence among industrial workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:434. Mwaiselage, J, Moen, B.E., Bråtveit, M. (2002) Dust exposure and respiratory health effects in a cement factory in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. G1-2: p.70 Mwaiselage J. Dust exposure and acute respiratory health effects in a cement factory in Tanzania: 3rd annual students scientific conference. Centre for International Health, University of Bergen, Riise T, Moen BE, Nortvedt MW. Psychosocial work factors in agriculture. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:413. Torp S, Riise T, Moen BE. Psychosocial work factors and pain in the neck and upper extremities among motor vehicle repair workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:434. Torp S, Riise T, Moen BE. Psychosocial factors and pain in the neck and upper extremities among motor vehicle repair workers. EPICOH 16 th Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, (Poster) Torp S, Riise T, Moen BE. The impact of psychosocial work factors on the use of personal protective equipment. International Occupational Hygiene Association s 5 th Int. Sci. Conf., Bergen Poster: Bondevik K, Haukenes I, Workplace visits as a preparation for a study in the Royal Norwegian Navy. Sixteenth International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 B. Prosjekter Pågående prosjekter: Prosjekttittel: Occupational respiratory diseases among workers in dusty industries in Tanzania. Prosjektleder: Julius Mwaiselage Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Michael Yost, Bente E.Moen Prosjekttittel: X-oil: Eksponering for kreftfremkallende stoffer i offshoreindustrien Prosjektleder: Kjersti Steinsvåg Medarbeidere: Magne Bråtveit, Bjørg Eli Hollund, Bente E. Moen, Kristin Bondevik, Berit Larsen Prosjekttittel: HMS petroleum (kompetanseprosjekt) -Fysisk arbeidsmiljø og helse. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Tone Morken, Berit Larsen (internt) Eksternt en rekke deltagere fra NTNU, Rogalandsforsking, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Bergen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital i Trondheim, Yrkesmedisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Telemark og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sjukehus HF. Prosjekttittel: HMS Sjø (Kartlegging av arbeidsmiljø og helse i Sjøforsvaret) Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Inger Haukenes, Inger Margrethe Haaland, Lena Bartz, Trond Riise, Nils Magerøy, Berit Larsen Ansatte ved Kreftregisteret (Aage Andersen) og i Sjøforsvaret (Vilhelm Koefoed, Jan Sommerfeldt Pettersen) Dette prosjektet har en rekke underprosjekter: Prosjekttittel: Prosjekt røykdykk Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Alf Magne Horneland, Kari Troland, Benedickte Mjeldheim, Margaretha Schrøder Hansen, Bertil Kjell Øie, Harald Sundal. Prosjekttittel: Meningsdimensjoner ved arbeid. En fenomenologisk studie av arbeid, erfaring og mening i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Inger Haukenes Medarbeidere: Prosjektet er en hovedfagsoppgave ved Filosofisk institutt der Knut Venneslan er veileder. Studien inngår som et delprosjekt i HMS Sjø som er et samarbeid mellom Seksjon for arbeidsmedisin og Sjøforsvaret. Prosjekttittel: Vibrasjoner på hurtiggående fartøy Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 Prosjektleder: Bente E. Moen/Magne Bråtveit Medarbeidere: Torill Standal, Kristian Gold Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager blant frisører Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Bente E. Moen, Erik Florvaag, Stein Håkon Lygre, Ernst Omenaas, Grace Egeland. Prosjekttittel: HUSK - Arbeidsrelaterte plager, med 6 delprosjekter Prosjektleder. Bente E. Moen Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Knut Rasmus Kyvik, Magne Bråtveit, Steffen Torp, Trond Riise, Nils Bull, Grete S. Tell Berit Larsen, Stein Inge Århus. Prosjekttittel: Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien - en intervensjons-studie Prosjektleder: Tone Morken Medarbeidere: Dette er et samarbeid mellom vår seksjon og alle aluminiumsverk i Norge (Elkem Aluminium Mosjøen, Elkem Aluminium Lista, Hydro Aluminium Høyanger, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Aluminium Årdal, Hydro Aluminium Sunndal, Hydro Aluminium Holmestrand, Sør-Norge Aluminium Husnes). Ved seksjonen er Bente Moen, Trond Riise og Steffen Torp med. Prosjekttittel: Aktivering av blodplater ved eksponering for hydrofobe løsemidler in vitro Prosjektleder: Knut R. Kyvik Medarbeider: Holm Holmsen Prosjekttittel: Livskvalitetsforskning på MS. Prosjektleder: Trond Riise Medarbeider. Monika Nordtvedt Prosjekttittel: Arbeid og depresjoner Prosjektleder: Trond Riise Medarbeidere: Anders Lund, Siri Nome, Fred Holstein Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasientkontroll studie av leppe og ganespalte Prosjektleder: Rolv Terje Lie Medarbeidere: Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre fra andre enheter Prosjekttittel: Eksponering for svovelsyreaerosoler ved produksjon av zink Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Inger Margrethe Haaland, Bente E. Moen, ansatte ved Norzink- Outokumpu i Odda Prosjekttittel: Arbeid i en tanzanittgruve Prosjektleder: Magne Bråtveit Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Medarbeidere: Bente E. Moen, Yohana Mashalla, Hatua Maalim Prosjekter i avslutningsfase: Prosjekttittel: Postpolio og løsemidler Prosjektleder: Trond Riise Medarbeidere: Knut R. Kyvik, Bente E. Moen Status: Data analysert, publikasjon må skrives Prosjekttittel: Luftveisplager blant kvartseksponerte skiferarbeidere Prosjektleder: Hilde Suhr Medarbeidere: Berit Bakke, Bente E. Moen Status: Publikasjon er innsendt Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager ved Torofabrikken - eksponeringsmålinger og luftveissymptomer Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Ivar Ingnes, Bente E. Moen Status: Data foreligger, publikasjon kan skrives men er utsatt pga. tidsmangel. 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen har hatt to hoved-oppdrags-givere vedrørende konsulentarbeid: a) Skadeforsikringsselskapet VESTA A/S Seksjonen har gitt arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk bistand til forsikringsselskapet. Arbeidet har bl.a. bestått i: - Å bistå ved risikovurdering av enkeltbedrifter - Å undervise selgere i henhold til å vurdere risiko for yrkessykdom/yrkesskade - Å gi risikovurdering av yrkesgrupper -Å bistå i utarbeidelse av tariff og risikovurderingsskjema Arbeidet ble avsluttet i juni b) Automobilbransjens forening i Hordaland Seksjonen har bistått bransjen i å opprettholde «Bilbransjens bedriftshelsetjeneste". Egen årsrapport utarbeides for denne virksomheten. Inger Haukenes har hovedansvar for dette arbeidet. c) Annen konsulentvirksomhet Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. Seksjonen har en egen samarbeidsavtale med Hardanger bedriftshelsetjeneste i Odda. 6. E-POST - LISTE OG INTERNETTSIDER - IKT Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

16 E-postliste På slutten av året 1996 etablerte vi en e-post-liste «HMS» for faglig diskusjon innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle som er interessert i fagfeltet - det være seg leger, sykepleiere, fysioterapeuter, yrkeshygienikere, verneingeniører, psykologer eller andre - er hjertelig velkomne til å delta, på internettadressen: Her kan man finne mer informasjon om denne listen, og hvordan man melder seg på. E-postlisten har vært en suksess, med økende antall medlemmer og økende antall diskusjonsinnlegg. Antall medlemmer ved utgangen av 2002 var 506. Internettsider Vi har en rekke internettsider, der vi presenterer seksjonens aktiviteter. Disse er godt besøkt. Vi har særlig fått tilbakemeldinger om at våre oversikter over aktuelle internettsider er av god nytte. Adressen til vår hjemmeside er: Fra i år er også disse sidene på engelsk. IKT-gruppe Den nye tids utvikling innen informasjonsteknologi gir uante muligheter for ny og annerledes undervisning. Seksjonen har dannet en IKT-gruppe som har til formål å drøfte og utrede de mulighetene som finnes innen dette feltet. Gruppen består av: Nils Bull, Knut R. Kyvik, Magne Bråtveit, Tone Morken og Bente E. Moen. Gruppen har hatt 4 møter i år Vi er i ferd med å utarbeide et internettkurs. 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Bondevik: - Grunnkurs i Sjøfartsmedisin. - Sanitetsinspektøren for Sjøforsvarets Fagseminar Oslo-København -16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, 10-14/9 Bråtveit: -Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, 21/5 og 22/8. -Studiereise til Tanzania. 5-14/8. -Airmon Fourth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring, Lillehammer, 3-6/2 -IOHA 5th International Scientific Conference, Bergen, 5 dager -16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, 10-14/9 Haukenes: -16th International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. -Konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 16

17 Hollund. -IOHA 5thInternational Scientific Conference, Bergen, 5 dager - 16th International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. Magerøy: -Grunnkurs i medisinsk forskning trinn 1, 16-18/1-2002, Universitet i Bergen -Grunnkurs i Sjøfartsmedisin, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, 11-15/ Kurs B-1667 Palliativ medisin i allmennmedisin 18-19/4-2002, Universitet i Bergen -EPICOH, Congress on Epidemiology in Occupational Health, 11-14/9-2002, Barcelona -Kurs B-1689 Statistikk med SPSS for Windows, 30/9-2/ , Universitet i Bergen Moen: -IOHA 5ht International Scientific Conference, Bergen -Studiereise til Tanzania, Kiwira gruver, Mbeya. -Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, -Årsmøte i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening, Oslo -Besøk hos Arbeidsmedisinsk/Sjøfartsmedisinsk Institutt i Hamburg -Sjøsikkerhetskonferanse i Oslo Morken: -Fagseminar ergonomi Oppdal Back Pain Conference Epidemiology of Occupational Health, Barcelona Aldring og helse, seminar OLF, Stavanger Arbeidsmøte om Helse i arbeidslivet Geilo Steinsvåg: - Kurs: En innføring i epidemiologiske prinsipper og metoder, , Universitetet i Bergen - Kurs: Grunnkurs i medisinsk forskning trinn 1, , Universitetet i Bergen - Konferanse: Overflatedagene 2002, Oslo , Teknologisk Institutt - Seminar: HMS-Petroleum - prosjekt fysisk arbeidsmiljø, Bergen 04.12, Universitetet i Bergen - Møter i forbindelse med HMS-Petroleum, Kjemisk, i Bergen og Trondheim Torp: - International Occupational Hygiene Association s 5 th International Scientific Conference, Bergen EPICOH 16 th Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Helsefremmende arbeidsplasser. Konferanse. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Lillestrøm, Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter II. Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen, Livsfaseorientert personalpolitikk. Kurs. Høgskolen i Vestfold, HMS-petroleum. Seminar. Universitetet i Bergen, Helsefremmende arbeid og videreutdanning. Seminar. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen, Aksjonsforskning. Seminar. Henær-senteret/Høgskolen i Vestfold, 2002 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 17

18 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Bråtveit: -Medlem i fagrådet for Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem i komite for Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet Et samarbeid mellom UiB og bedriftshelsetjenestene i Bergen og omegn. -Medlem i faglig råd for NFR-prosjektet: HMS Petroleum: Fysisk arbeidsmiljø og helse. Bull: -Kursleder og koordinator for "Treffpunkt for arbeidsmedisinere" -Kasserer for Fond for HMS-Forum Vest Hollund: -Medlem i styret i IOHA (Int Occ Hyg Ass) -Leder av den "The 5th IOHA International Scientific Conference" komiteen i år Vararepresentant i styret for X-lab AS/Styrerepresentant fra juni. -Medlem av valgstyret i NYF. Kyvik: -Medlem av kurskomité «Arbeidsbetingede nevrologiske skader», Universitetet i Bergen. Magerøy: -Kursleder, Palliativ medisin i allmennmedisin 18-19/4-2002, Kurs B-1667, Universitet i Bergen. -Fagkomitemedlem for konferansen Lindrende behandling utfordringer og muligheter, Bergen -Komitémedlem for Palliativ medisin i allmennmedisin 24-25/4-2003, Kurs B-1741, Universitet i Bergen. Moen: - Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening - Leder for kurskomite; Bilbransjen, kurs for leger - Medlem av kurskomitéene; Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer, yrkesrelaterte lungesykdommer. - Leder av styringsgruppe for «Formidlingssenter for geriatri». - Varamedlem i styret for X-lab AS. -Referee for Scandinavian Journal of Work Environment & Health -Styremedlem i EASOM -1.opponent i disputas for Elin Rosvold ved Universitetet i Oslo -2..opponent i disputas for Bente Ulvestad ved Universitetet i Oslo -Leder av bedømmelseskomité for Gerd Karin Natvig ved Universitetet i Bergen -Scientific committee for IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen Morken: -Sensor hovedoppgaver ved fysioterapeututdanningen HIB -Referee for Social Science and Medicine -"Listowner", koordinator for e-postlisten HMS. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 18

19 -Medlem i komite for Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen Riise: -Referee for Multiple Sclerosis og Acta Psychiatrica Scandinavica Torp: -Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter II. Kursansvarlig. Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen Livsfaseorientert personalpolitikk et 5vt. studium for personalansvarlige. Faglærer. Høgskolen i Vestfold -Kursleder for NFFs kurs Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter, del 2 -Arbeidslivslovutvalgets kontaktutvalg oppnevnt av Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. -Referee for Journal of Occupational and Environmental Medicine 9 INTERNASJONALT NETTVERKS-SAMARBEID Siden seksjonen har utviklet et internasjonalt studium i «Occupational Hygiene», har det blitt meget viktig å ha kontakt med fagmiljøer i andre land. Dette har vi fått til på flere måter dette året: a) Samarbeid med Tanzania og Uganda Seksjonen har etablert et samarbeid Muhimbili University College i Tanzania og Makerere University i Uganda og leverte to nye søknader til NUFU. Søknaden sammen med Tanzania ble innvilget, og arbeidet starter neste år. Her har Bråtveit/Moen vært med og startet prosjektet: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med mastergrads/doktorgradssstudenten J. Mwaiselage. Vi har også planer for å starte prosjektet: Støveksponering i kullgruvene i Kiwira Mines, Mbeya. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Italia Professor Trond Riise har et kontinuerlig samarbeid med fagmiljø ved universitetet i Ferrara, Italia. Dette er et samarbeid vedrørende forskning på Multippel Sclerose. 10. HÅNDBOK FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN Håndbok for bedriftshelsetjenesten ble revidert, alle tre bind i 2001/2002 Boken ble levert forlaget i sin helhet rett over nyttår, denne gangen er planen å utgi bøkene i Arbeidsmiljøforlagets regi, og vi har et samarbeid med forlagssjef Gunnar Totland om dette. Året som er gått har gått med til korrekturlesing. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 19

20 I redaksjonskomiteen har vi hatt følgende personer: Bente E. Moen Bjørg Eli Hollund Magne Bråtveit Morten Berntsen Åse Vatshelle Tone Morken Inger Haukenes Berit Larsen Vi takker alle som har hjulpet oss i arbeidet - det har ikke vært få! En rekke forfattere har gitt sine bidrag. Vi håper at alle blir fornøyd med bøkene når de kommer ut. Vi har ingen eksakt dato fra forlaget, men antar at bøkene er i handelen tidlig på året Moen /B.E. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 20

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI:

Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap ingen god modell for STAMI: Aksjeselskap vil ikke gi fordeler, verken organisatorisk, i forhold til instituttets vitenskapelige arbeid eller rolle som premissleverandør av kunnskap om sammenheng

Detaljer

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 Temanummer: Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen 2 - Ramazzini nr. 4.2010. Årgang 17 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang

Leder. Ønsker dere alle en god sommer og ferie! Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 2 2010 3. å rgang Leder Innhold Studiedagene i Tromsø 2010 Prosjekt: Eksponeringsregister Prosjektbeskrivelse pilotprosjektet

Detaljer

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang

Leder. Innhold. Beste hilsen Gunvor Røssland Landro. U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 4 2011 4. å rgang Innhold Leder Første uken i november var jeg på Landsmøte i NSF. Det var en meget interessant og lærerik

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

RAMAZZINI. Risikoyrker. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 3

RAMAZZINI. Risikoyrker. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 3 Temanummer: Risikoyrker Vårkonferanse 2011 sett av datoene! NAMF/NFAM sin Vårkonferanse 2011 avholdes på vakre Solstrand hotell

Detaljer

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge

Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge Arve Lie Odd Bjørnstad Kirsti Jacobsen Statens arbeidsmiljøinstitutt Innhold God BHT sluttrapport...5 Innledning...5 Prosjektgruppen og referansegruppen...5

Detaljer

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3

RAMAZZINI. Forskning. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 19 2012 Nr. 3 Tema: Forskning 2 - Ramazzini nr. 3. 2012. Årgang 19 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e

Leder. Innhold. U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang. T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e T idssk r ift f o r NSF s lands g r uppe a v bedr iftssy k epleier e U tga v e n r. 1 2010 2. å rgang Leder Hei alle bedriftssykepleiere og andre lesere av PROSESS! Innhold Leder Program studiedager Tromsø

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2013 Bjørn Bjorvatn Janne Grønli Siri Waage/Ingvild Saxvig Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Årsmelding 2013. Rapport nr. 1-2014. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Årsmelding 2013 Rapport nr. 1-2014 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2 Tittel Årsmelding 2013 Institusjon Ansvarlig Redaktør Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni

Detaljer

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009

Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning. Årsrapport 2009 Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Fire viktige resultater 6 Organisering og personell 8 Finansiering 11 Forskning 12 Forskningsprosjekter

Detaljer