Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning av medisinske studenter s 5 B. Veiledning av særoppgaver s 5 C. Helsefagundervisning s 5 D. Mastergrads-studenter s 5 E. Etterutdanningskurs s 6 F. Doktorgradsveiledning s 6 G. Foredrag s 6 4. Forskning A. Publikasjonsliste s 10 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s E-post- liste og internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komitéer s Internasjonalt nettverksarbeid s Håndbok for bedriftshelsetjenesten s 20 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, med tre vitenskapelige stillinger, består vi også en «oppdragsavdeling» som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB, knyttet til "Avdeling for helse" der. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for begge typer arbeid ved seksjonen. Det har vært et fabelaktig år for seksjonen - med to disputaser, arrangement av -IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, en felles reise for seksjonen til Barcelona, flere nyansatte og igangsettelse av store prosjekter relatert til offshorevirksomhet. Fantastisk! 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2002: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Yrkeshygieniker/førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Yrkeshygieniker Bjørg Eli Hollund (50% permisjon fra 1/12) 1.konsulent/fysioterapeut/cand.polit. i psykologi Steffen Torp (50%) Lege Nils Bull fram til konsulent/fysioterapeut Tone Morken 1.konsulent/fysioterapeut Inger Haukenes (variert i stillingsprosent) 1.konsulent/sykepleier Kristin Bondevik (80% fram til 1/4, deretter 100%) Spesiallege Nils Magerøy 40% Forsker Kjersti Steinsvåg fra 2/9 Seniorsekretær Berit Larsen Kontorfullmektig Lena Bartz (50%) Assosiert: Forsker Knut R. Kyvik (50%), lønnet av HMS-avdelingen, UiB Yrkeshygieniker Inger Margrethe Haaland (timelønnet) Yrkeshygieniker Torill Standal (timelønnet) Geolog Linda Vi har dessuten hatt en gjesteforsker i år: Førsteamanuensis/yrkeshygieniker Michael Yost fra University of Washington, Seattle, som var her i 3 mnd. INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har i år hatt to dager for å drøfte strategier for seksjonens virksomhet; en halv dag på Hotel Terminus og en halv dag på Kjøttbasaren. Konklusjoner fra dette arbeidet ble bl.a. at vi vil prioritere arbeidsmiljøtema innen sjøfart, offshorevirksomhet, tungindustri og u- landssamarbeid, og at vi vil vurdere tettere samarbeid med HALOS. SOSIALE TILTAK - VERNEOMBUD ETIKK Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 Skøytetur på Slåtthaug, fulgt av samling på stamkroen på Nesttun Mange deltok i gresk-inspirert tablå i disputasen til Nils 1.mai ble feiret hos Bente med alle våre internasjonale gjester Mange deltok i Luciaopptog i disputasen til Steffen Tradisjonell julemiddag hos Knut Rasmus Et høydepunkt i år var en felles tur til Barcelona. Her ble det avholdt en internasjonal kongress i arbeidsmedisinsk epidemiologi, og seksjonen markerte seg sterkt med to muntlige innlegg og fem postere! Det sosiale liv var heftig i disse dager, særlig huskes en felles fiskeaften på piren i aftensolen! Det har vært takter i retning av etablering av en videoklubb i prosjektet HMS-sjø. Det sies at de ser på ubåtfilmer. Nye verneombud: Bjørg Eli og Tone (vara). Etisk komité: Trond og Knut Rasmus. X-LAB AS X-lab AS er et yrkeshygienisk laboratorium som har UNIFOB som medeier. X-lab AS er en verdifull samarbeidspartner for Seksjon for arbeidsmedisin. Det er en stor faglig styrke for oss med nærhet til et yrkeshygienisk laboratorium. Det har vært et turbulent år personell-messig. Laboratoriet har ved årets slutt tre ansatte: Bjørg Eli Hollund (daglig leder, 50% stilling), Torill Sage og Torill Standal. Bjørg Eli Hollund har vært seksjonens styrerepresentant inntil hun ble leder. Bente E. Moen har vært vara, og går inn i styret fra nå av. SAMARBEID MED YRKESMEDISINSK AVDELING Vi har i året som gikk hatt forskjellige møter med yrkesmedisinsk avdeling, vi planla bla. et "Yrkesmedisinsk vårmøte" sammen. Dette ble dessverre avlyst pga. hotellstreik. Planer om et sjøfartsmedisinsk senter er en sak som også binder enhetene sammen, og vi har håp om at dette senteret skal bli realisert som et samarbeid mellom våre to enheter. Det er lite nytt i denne saken. 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Hjelpelærere som har tatt imot studentene ute i bedriftshelsetjenesten har vært: *Arnhild Hjelmen (Den norske bank) *Rønnaug Omdahl (Arsana) *Erling Aaserud (Bergen arbeidsmedisinske senter) *M-M Rosvold/A. Nevdal (Frank Mohn) *Trond Skaflestad (Statoil, Mongstad) *Monika Holm Wiik (Rolls Royce) *Gro Altenau (Arsana) *Mariann Andersen (Bergen Kommune) *Svein Sivertsen/Miriam Kristiansen (Haakonsvern) *Jack Schjelderup (HMS-gruppen Sandviksboder) *Rita Farestveit (Bergen bht) *Lars Sætersdal (Kokstad bht) Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 NETTVERK Siden det var har vært vanskelig å få leger med i undervisningen i det siste, etablerte vi følgende nettverk i fjor: "Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet" Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og bedriftshelsetjenestene i Bergen og Omegn. Dette er et kursopplegg som går over to år for dem som deltar som hjelpelærere ved seksjonen. Ikke alle er med, men de fleste! Vi har hatt to kursdager i 2002, et om pedagogikk, et om risikopersepsjon og et om mediekontakt - ved henholdsvis førsteamanuensis Arild Raaheim UiB, professor Britt Marie Drottz Sjøberg fra NTNU og professor Frank Aarebrot, UiB. Vi ønsker å styrke og fornye samarbeidet med hjelpelærerne på denne måten, ved å knytte studentundervisningen opp mot et kurs i pedagogikk og formidling. Disse planene har tatt form i dialog med deltagerne i studentundervisningen. Vårt primære mål med dette kurset er å stimulere gode medarbeidere til fortsatt innsats og rekruttere nye bedriftsleger til studentundervisningen. Kursopplegget skal imidlertid samtidig utfordre og dyktiggjøre deltagerne i forhold til faglig formidling i videste forstand. B. VEILEDNING AV SEMESTEROPPGAVE i MEDISIN Stud.med. Kristine Åsheim har startet et arbeid med Trond Riise som veileder Stud. med. Iren Hjellestad har levert sin oppgave med Bente E. Moen som veileder C. HELSEFAG- UNDERVISNING Helsefag hovedfag: Kvantitative forskningsmetoder, 20 timer (Riise). Veiledning: Anne Langedrag Helsefag hovedfag D. MASTERGRADSSTUDIUM Seksjonen har utarbeidet et internasjonalt mastergradsstudium i tilslutning til det som eksisterer allerede på Senter for internasjonal helse - i «Occupational Hygiene». Studiet har i år tatt opp to nye studenter. Vi uteksaminerte to. En tredje gjennomførte undervisningen, men har gått over til doktorgradsstudiet. De fleste av seksjonens ansatte har bidratt til at studiet har blitt etablert og gjennomført, enten ved praktisk hjelp eller som undervisere. Undervisningen har i hovedsak blitt utført av Bråtveit, Hollund og Moen, med Bråtveit og Moen som veiledere på oppgavene. Mastergradsoppgaver som ble fullført: -Sunil Kumar Joshi: Analysis of the possible occupational related causes of lung cancer among the patients attending BP Koirala Memorial Cancer Hospital, Nepal. -Oukame Moses Kelaeng: Safety performance in building construction industry. Den tredje av de opptatte mastergradsstudenter fra 2000 har gått over til et doktorgradsstudium: -Julius Mwaisenlage: Ventilatory lung function and occupational dust concentration in Tanzania Portland cement factory. De to nye studentene er: Simon Mamuya, Tanzania Esther Buregyeya, Uganda Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 E. ETTERUTDANNINGSKURS Vi har hatt følgende etterutdanningskurs for leger i år: - Arbeidslivets nevrologiske sykdommer (obligatorisk kurs i arbeidsmedisin) Dette kurset går nå ut, vi føler det er utdatert og relativt lite relevant. - Kurs for bedriftsleger i bilbransjen - 4 ettermiddags-seminarer -Treffpunkt for bedriftsleger - 2 ganger. F. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater: - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen) - Nils Bull (Moen/Riise) - Bjørg Eli Hollund (Moen) - Tone Morken (Moen/Riise veileder)- leverte arbeidet i romjulen Julius Mwaiselage (Bråtveit/Moen) - Siri Nome (Riise veileder) - Bjarte Sanne (Moen biveileder) - Steffen Torp (Moen/Riise) Disputaser: Nils Bull: Occupational injuries Steffen Torp: The importance of the psychosocial work environment in preventing musculoskeletal symptoms. Universitetet i Bergen, G. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva: Bondevik K: - Prosjekt HMS Sjø. Sanitetsinspektøren for Sjøforsvarets Fagseminar. Oslo København - Prosjekt HMS Sjø. Instituttets dag. Bråtveit M: - Dust exposure and general working conditions in small scale mining in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen. - Sulphuric acid exposure in zinc production. 5 th IOHA 5International Scientific Conference, Bergen. Haukenes I: - Ergonomi. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen - Internkontroll. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen - Sykefravær og oppfølging av fravær. Møller Bergen - Meningsdimensjoner ved arbeid. Presentasjon av skisse til hovedfagsoppgave i filosofi. Forum for medisinsk filosofi og etikk - Diskursens orden. Presentasjon av hovedelementer i Michel Foucaults filosofiske utlegning i Diskursens orden. Internundervisning ved Seksjon for arbeidsmedisin. Hollund BE: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 - Description of Health among Female Hairdressers. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept Kjemisk helsefare. Arbeidstilsynet 8. distrikt. - Kjemisk helsefare. Arbeidstilsynet 7. distrikt - Risikovurdering. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjen. - Skader og ulykker. Grunnkurs i verne- og miljøarbeid. Bilbransjen. - Allergi blant frisører. Vestnorsk lungeforum, Solstrand, Bergen. Magerøy N: -Prosjekt HMS SJØ Rapport for perioden 1/1-1/6-2002, presentert for Styringsgruppen og Referansegruppen hos Sanitetsinspektøren, Haakonsvern. -Foredrag ved Videreutdanning i palliativ omsorg, Diakonissehjemmets Høgskole, Bergen, tverrfaglig videreutdanning, 10 vekttall. Våren 2002 til sammen 9 undervisningstimer (for kull 2001/02) i diverse emner innen symptomlindring. Høsten 2002 til sammen 11 undervisningstimer (for kull 2002/03) i diverse emner i symptomlindring. Moen BE: -Løsemiddelskader. Kurs: Arbeidsbetingede nevrologiske skader (B-1352). Seksjon for arbeidsmedisin, UiB -Kjemisk helsefare på tankskip. Etterutdanningskurs for leger i maritim medisin, Haakonsvern, 2 ggr -Trivsel på arbeidsplassen, Bilbransjens 40-timers kurs, Bergen. -Kjemisk helsefare på tankskip. Seatrans, Bergen. Morken T: -Prosjekt Belastningslidelser. Møte mellom UNIFOB og NHO ved Seksjon for biologisk og psykologisk psykologi. -Sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykefravær.vernekonferanse EL & IT forbundet Bergen. -Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Arbeidsmedisinsk uke, medisinerstudenter. -Forebygging av muskel- og skjelettplager. Helsefag hovedfag Fysioterapivitenskap. -Effekt av tiltak mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. Fagseminar ergonomi Oppdal -Fra funn til helsefremmende og forebyggende tiltak. Fysioterapeututdanningen 2.årsstudenter HIB -Effekt av tiltak mot muskel- og skjelettplager i aluminiumindustrien. Masterstudenter Occupational Hygiene. -Low back pain and widespread pain predict sickness absence among industrial workers. EPICOH Barcelona. -Presentasjon av sluttrapporten Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien. Styremøte AMS Karmøy og hos Hydro aluminium Vækerø, Oslo- -Effekt av fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Fysioterapeututdanningen HIB. -Presentasjon av doktoravhandling. Statoil, fysioterapeuter, Stavanger. Mwaiselage J: - Occupational exposure to dust and chronic respiratory health effects at Tanzania Portland Cement Factory. Department of occupational medicine, Haukeland Sykehus, Bergen Norway. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 Riise T: -Betingelser for å bruke ikke-parametriske metoder. Seksjon for fysioterapi, seminar: -Psychosocial work factors in agriculture. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept Torp S: - The impact of psychosocial work factors on the use of personal protective equipment. International Occupational Hygiene Association s 5 th Int. Sci. Conf., Bergen Fysioterapiens plass i behandling av muskel-skjelettplager. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen (disputas - prøveforelesning) -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Medisinsk fakultet, Universitetet i Bergen (disputas - prøveforelesning) -Belastningslidelser nye og tradisjonelle forebyggende tiltak. Seminar for ledere og tillitsvalgte, Ålesund kommune. -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for ledere og tillitsvalgte, Ålesund kommune. -Psykososialt arbeidsmiljøs betydning for forebygging av muskel-skjelettplager. Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Psykososialt arbeidsmiljøs betydning for forebygging av muskel-skjelettplager. Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Hvorfor er det så vanskelig å endre helseatferd? Seminar for bedriftshelsepersonell i Statoil, Stavanger -Arbeid og muskel-skjelettplager: Hva finnes av dokumentasjon? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Hva er psykososialt arbeidsmiljø? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Hvordan kartlegge psykososialt arbeidsmiljø? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen. -Arbeid og muskel-skjelettplager: Hva finnes av dokumentasjon? Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Oslo. -Atferdsteori og forebyggende helsearbeid i arbeidslivet. Kurs for fysioterapeuter, Norsk Fysioterapeutforbund, Oslo. -Helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet. Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, Høgskolen i Vestfold -Effekter av systematisk HMS-arbeid (internkontroll) i små og mellomstore bedrifter. Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid, Høgskolen i Vestfold ANNET Seksjonen er veldig stolt av at Bjørg Eli Hollund har vært president i arrangementskomitéen for IOHA 5th International Scientific Conference, Bergen i Dette var en stor opplevelse med over 300 deltagere fra ca. 30 land. Konferansen ble omtalt som "the best IOHA conference ever"! Torp: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 -Veiledning av studenter ved studiet Livsfaseorientert personalpolitikk ; prosjektarbeid i egne bedrifter. -Mødre i et nytt land. En studie av flyktninger som er småbarnsmødre. Veiledning av Cand. polit. Berit Viken, Høgskolen i Vestfold Bull/Hollund/Moen: -Kurs om arbeidsmiljø for Redningsselskapet. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Bull N, Riise T, Moen BE. Work-related injuries and occupational health and safety factors in smaller enterprises a prospective study. Occupational Medicine 2002;52: Bull N. Risk factors for occupational injuries. Doktoravhandling, 2002 Hollund BE, Moen BE, Egeland G, Florvaag E, Omenaas E. Occupational exposure to hairdressing chemicals and Immunoglobulin E synthesis. Scand J Work Environ Health 2002;28: Landtblom AM, Riise T, Boiko AN, Söderfelt B, Flodin U, Axelson O. The distribution of multiple sclerosis in Sweden based on mortality and disability compensation statistics. Neuroepidemiology 2002;21: Moen, B.E., Bråtveit, M., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002) Brev fra Tanzania: Tanzanitt eller livet? Tidsskrift for den norske legeforening, 21; Moen, B.E., Bråtveit, M., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002). Dust and respiratory problems in smallscale gem mines. A pilot study in Mererani, Tanzania. Report from Section for Occupational Medicine, University of Bergen. Moen BE, Riise T, Hollund BE, Torp S. Arbeidsrelaterte plager i Hordaland rapport til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Universitetet i Bergen, Seksjon for Arbeidsmedisin, rapport Moen BE. Health among seamen - research is needed. Barents newsletter 2002;5: (oversiktsartikkel) Moen BE. Hvis jeg får hjerteinfarkt pga. jobben min, da vil jeg ha yrkesskadetrygd. Søkelys 2002;56:29-31 (kronikk) Moen BE. Kvinner sier ja til makt. Bergens Tidende 2002, 19.november, leserinnlegg Morken T, Riise T, Moen BE et al. Frequent musculosceletal symptoms and reduced healthrelated quality of life among industrial workers. Occupational Medicine 2002;52: Morken T, Moen BE, Riise T et al. Effects of a training program to reduce musculoskeletal symptoms among industrial workers effects of supervisors role in the intervention. International Journal of Industrial Ergonomics 2002;30: Morken, T. Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien Om ergonomi 2002;3: Riise T, Moen BE, Kyvik KR. Organic solvents and the risk of multiple sclerosis. Epidemiology 2002;13: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Torp S. The importance of the psychosocial work environment in preventing musculoskeletal symptoms. Universitetet i Bergen, 2002 (doktoravhandling). Torp S. Arbeidsmiljø og muskel-skjelettplager blant ansatte i norske bilverksteder. Om Ergonomi 2002;(3): Abstracts, postere Bråtveit, M., Haaland, I.M., Moen, B.E., Målsnes, A. (2002) Exposure to sulphuric acid in zinc production. Airmon 2002, Fourth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring; Lillehammer, P7. Bråtveit, M, Moen, B.E., Mashalla, Y., Maalim, H. (2002). Dust exposure and general working conditions in small scale mining in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. G1-1: p.69 Bråtveit, M., Haaland, I.M., Moen, B.E., Målsnes, A. (2002). Sulphuric acid exposure in zinc production. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. Bråtveit, M, Hollund, B.E., Moen, B.E. (2002) Reduced exposure to organic solvents for spray painters. 16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Spain. La Medicina del Lavorno 93 (5): Bull N, Riise T, Moen BE. Work-related injuries and occupational health and safety factors in smaller enterpirses. A prospective study. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:403. Casetta I, Economou NT, Riise T, Baldi B, Leone PA, Caniatti LM, Tola MR, E. Granieri E. A reappraisal of incidence and prevalence of multiple sclerosis in the province of Ferrara ( ). Abstract. XXXIII Congresso della Società Italiana di Neurologia, Sept Neurological Sciences 2002;23:S7. Hollund BE, Moen BE, Egeland G. Description of Health among Female Hairdressers, 16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona. Joshi,S.K., Moen, B.E., Bråtveit, M (2002) Analysis of possible occupational related lung cancer among the patients attending Bhaktapur Cancer Care Hospital, Kathmandu, Nepal. A pilot study. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. P6: p.132 Kelaeng, M.O., Bråtveit, M., Moen, B.E. (2002) Safety performance in building construction industry. The effect of feedback using scaffolds as an example. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. P17: p.143. Moen BE, Riise T, Nortvedt MW. Psychosocial factors, life-style factors and health-related quality of life among transport workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:407. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 Morken T, Riise T, Moen BE et al. Predictive factors for musculoskeletal sickness absence among industrial workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:434. Mwaiselage, J, Moen, B.E., Bråtveit, M. (2002) Dust exposure and respiratory health effects in a cement factory in Tanzania. IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen, Norway. G1-2: p.70 Mwaiselage J. Dust exposure and acute respiratory health effects in a cement factory in Tanzania: 3rd annual students scientific conference. Centre for International Health, University of Bergen, Riise T, Moen BE, Nortvedt MW. Psychosocial work factors in agriculture. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:413. Torp S, Riise T, Moen BE. Psychosocial work factors and pain in the neck and upper extremities among motor vehicle repair workers. Abstract. The 16 th International symposium on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Sept La Medicina del Lavoro 2002;93:434. Torp S, Riise T, Moen BE. Psychosocial factors and pain in the neck and upper extremities among motor vehicle repair workers. EPICOH 16 th Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, (Poster) Torp S, Riise T, Moen BE. The impact of psychosocial work factors on the use of personal protective equipment. International Occupational Hygiene Association s 5 th Int. Sci. Conf., Bergen Poster: Bondevik K, Haukenes I, Workplace visits as a preparation for a study in the Royal Norwegian Navy. Sixteenth International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 B. Prosjekter Pågående prosjekter: Prosjekttittel: Occupational respiratory diseases among workers in dusty industries in Tanzania. Prosjektleder: Julius Mwaiselage Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Michael Yost, Bente E.Moen Prosjekttittel: X-oil: Eksponering for kreftfremkallende stoffer i offshoreindustrien Prosjektleder: Kjersti Steinsvåg Medarbeidere: Magne Bråtveit, Bjørg Eli Hollund, Bente E. Moen, Kristin Bondevik, Berit Larsen Prosjekttittel: HMS petroleum (kompetanseprosjekt) -Fysisk arbeidsmiljø og helse. Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Tone Morken, Berit Larsen (internt) Eksternt en rekke deltagere fra NTNU, Rogalandsforsking, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Bergen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital i Trondheim, Yrkesmedisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Telemark og Yrkesmedisinsk avdeling ved Haukeland sjukehus HF. Prosjekttittel: HMS Sjø (Kartlegging av arbeidsmiljø og helse i Sjøforsvaret) Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Inger Haukenes, Inger Margrethe Haaland, Lena Bartz, Trond Riise, Nils Magerøy, Berit Larsen Ansatte ved Kreftregisteret (Aage Andersen) og i Sjøforsvaret (Vilhelm Koefoed, Jan Sommerfeldt Pettersen) Dette prosjektet har en rekke underprosjekter: Prosjekttittel: Prosjekt røykdykk Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Kristin Bondevik, Alf Magne Horneland, Kari Troland, Benedickte Mjeldheim, Margaretha Schrøder Hansen, Bertil Kjell Øie, Harald Sundal. Prosjekttittel: Meningsdimensjoner ved arbeid. En fenomenologisk studie av arbeid, erfaring og mening i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Inger Haukenes Medarbeidere: Prosjektet er en hovedfagsoppgave ved Filosofisk institutt der Knut Venneslan er veileder. Studien inngår som et delprosjekt i HMS Sjø som er et samarbeid mellom Seksjon for arbeidsmedisin og Sjøforsvaret. Prosjekttittel: Vibrasjoner på hurtiggående fartøy Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 Prosjektleder: Bente E. Moen/Magne Bråtveit Medarbeidere: Torill Standal, Kristian Gold Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager blant frisører Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Bente E. Moen, Erik Florvaag, Stein Håkon Lygre, Ernst Omenaas, Grace Egeland. Prosjekttittel: HUSK - Arbeidsrelaterte plager, med 6 delprosjekter Prosjektleder. Bente E. Moen Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Knut Rasmus Kyvik, Magne Bråtveit, Steffen Torp, Trond Riise, Nils Bull, Grete S. Tell Berit Larsen, Stein Inge Århus. Prosjekttittel: Systematiske tiltak mot belastningslidelser i aluminiumindustrien - en intervensjons-studie Prosjektleder: Tone Morken Medarbeidere: Dette er et samarbeid mellom vår seksjon og alle aluminiumsverk i Norge (Elkem Aluminium Mosjøen, Elkem Aluminium Lista, Hydro Aluminium Høyanger, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Aluminium Årdal, Hydro Aluminium Sunndal, Hydro Aluminium Holmestrand, Sør-Norge Aluminium Husnes). Ved seksjonen er Bente Moen, Trond Riise og Steffen Torp med. Prosjekttittel: Aktivering av blodplater ved eksponering for hydrofobe løsemidler in vitro Prosjektleder: Knut R. Kyvik Medarbeider: Holm Holmsen Prosjekttittel: Livskvalitetsforskning på MS. Prosjektleder: Trond Riise Medarbeider. Monika Nordtvedt Prosjekttittel: Arbeid og depresjoner Prosjektleder: Trond Riise Medarbeidere: Anders Lund, Siri Nome, Fred Holstein Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasientkontroll studie av leppe og ganespalte Prosjektleder: Rolv Terje Lie Medarbeidere: Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre fra andre enheter Prosjekttittel: Eksponering for svovelsyreaerosoler ved produksjon av zink Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Inger Margrethe Haaland, Bente E. Moen, ansatte ved Norzink- Outokumpu i Odda Prosjekttittel: Arbeid i en tanzanittgruve Prosjektleder: Magne Bråtveit Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Medarbeidere: Bente E. Moen, Yohana Mashalla, Hatua Maalim Prosjekter i avslutningsfase: Prosjekttittel: Postpolio og løsemidler Prosjektleder: Trond Riise Medarbeidere: Knut R. Kyvik, Bente E. Moen Status: Data analysert, publikasjon må skrives Prosjekttittel: Luftveisplager blant kvartseksponerte skiferarbeidere Prosjektleder: Hilde Suhr Medarbeidere: Berit Bakke, Bente E. Moen Status: Publikasjon er innsendt Prosjekttittel: Allergi og luftveisplager ved Torofabrikken - eksponeringsmålinger og luftveissymptomer Prosjektleder: Bjørg Eli Hollund Medarbeidere: Ivar Ingnes, Bente E. Moen Status: Data foreligger, publikasjon kan skrives men er utsatt pga. tidsmangel. 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen har hatt to hoved-oppdrags-givere vedrørende konsulentarbeid: a) Skadeforsikringsselskapet VESTA A/S Seksjonen har gitt arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk bistand til forsikringsselskapet. Arbeidet har bl.a. bestått i: - Å bistå ved risikovurdering av enkeltbedrifter - Å undervise selgere i henhold til å vurdere risiko for yrkessykdom/yrkesskade - Å gi risikovurdering av yrkesgrupper -Å bistå i utarbeidelse av tariff og risikovurderingsskjema Arbeidet ble avsluttet i juni b) Automobilbransjens forening i Hordaland Seksjonen har bistått bransjen i å opprettholde «Bilbransjens bedriftshelsetjeneste". Egen årsrapport utarbeides for denne virksomheten. Inger Haukenes har hovedansvar for dette arbeidet. c) Annen konsulentvirksomhet Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. Seksjonen har en egen samarbeidsavtale med Hardanger bedriftshelsetjeneste i Odda. 6. E-POST - LISTE OG INTERNETTSIDER - IKT Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

16 E-postliste På slutten av året 1996 etablerte vi en e-post-liste «HMS» for faglig diskusjon innen Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle som er interessert i fagfeltet - det være seg leger, sykepleiere, fysioterapeuter, yrkeshygienikere, verneingeniører, psykologer eller andre - er hjertelig velkomne til å delta, på internettadressen: Her kan man finne mer informasjon om denne listen, og hvordan man melder seg på. E-postlisten har vært en suksess, med økende antall medlemmer og økende antall diskusjonsinnlegg. Antall medlemmer ved utgangen av 2002 var 506. Internettsider Vi har en rekke internettsider, der vi presenterer seksjonens aktiviteter. Disse er godt besøkt. Vi har særlig fått tilbakemeldinger om at våre oversikter over aktuelle internettsider er av god nytte. Adressen til vår hjemmeside er: Fra i år er også disse sidene på engelsk. IKT-gruppe Den nye tids utvikling innen informasjonsteknologi gir uante muligheter for ny og annerledes undervisning. Seksjonen har dannet en IKT-gruppe som har til formål å drøfte og utrede de mulighetene som finnes innen dette feltet. Gruppen består av: Nils Bull, Knut R. Kyvik, Magne Bråtveit, Tone Morken og Bente E. Moen. Gruppen har hatt 4 møter i år Vi er i ferd med å utarbeide et internettkurs. 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Bondevik: - Grunnkurs i Sjøfartsmedisin. - Sanitetsinspektøren for Sjøforsvarets Fagseminar Oslo-København -16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, 10-14/9 Bråtveit: -Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, 21/5 og 22/8. -Studiereise til Tanzania. 5-14/8. -Airmon Fourth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring, Lillehammer, 3-6/2 -IOHA 5th International Scientific Conference, Bergen, 5 dager -16 th EPICOH Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, 10-14/9 Haukenes: -16th International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. -Konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 16

17 Hollund. -IOHA 5thInternational Scientific Conference, Bergen, 5 dager - 16th International Symposium. Epidemiology in Occupational Health. September Barcelona, Spain. Magerøy: -Grunnkurs i medisinsk forskning trinn 1, 16-18/1-2002, Universitet i Bergen -Grunnkurs i Sjøfartsmedisin, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet, 11-15/ Kurs B-1667 Palliativ medisin i allmennmedisin 18-19/4-2002, Universitet i Bergen -EPICOH, Congress on Epidemiology in Occupational Health, 11-14/9-2002, Barcelona -Kurs B-1689 Statistikk med SPSS for Windows, 30/9-2/ , Universitet i Bergen Moen: -IOHA 5ht International Scientific Conference, Bergen -Studiereise til Tanzania, Kiwira gruver, Mbeya. -Besøk på Outokumpu Norzink AS, Odda, -Årsmøte i Norsk Arbeidsmedisinsk Forening, Oslo -Besøk hos Arbeidsmedisinsk/Sjøfartsmedisinsk Institutt i Hamburg -Sjøsikkerhetskonferanse i Oslo Morken: -Fagseminar ergonomi Oppdal Back Pain Conference Epidemiology of Occupational Health, Barcelona Aldring og helse, seminar OLF, Stavanger Arbeidsmøte om Helse i arbeidslivet Geilo Steinsvåg: - Kurs: En innføring i epidemiologiske prinsipper og metoder, , Universitetet i Bergen - Kurs: Grunnkurs i medisinsk forskning trinn 1, , Universitetet i Bergen - Konferanse: Overflatedagene 2002, Oslo , Teknologisk Institutt - Seminar: HMS-Petroleum - prosjekt fysisk arbeidsmiljø, Bergen 04.12, Universitetet i Bergen - Møter i forbindelse med HMS-Petroleum, Kjemisk, i Bergen og Trondheim Torp: - International Occupational Hygiene Association s 5 th International Scientific Conference, Bergen EPICOH 16 th Congress on Epidemiology in Occupational Health, Barcelona, Helsefremmende arbeidsplasser. Konferanse. Statens arbeidsmiljøinstitutt, Lillestrøm, Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter II. Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen, Livsfaseorientert personalpolitikk. Kurs. Høgskolen i Vestfold, HMS-petroleum. Seminar. Universitetet i Bergen, Helsefremmende arbeid og videreutdanning. Seminar. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen, Aksjonsforskning. Seminar. Henær-senteret/Høgskolen i Vestfold, 2002 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 17

18 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Bråtveit: -Medlem i fagrådet for Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem i komite for Nettverk for pedagogikk og formidling i næringslivet Et samarbeid mellom UiB og bedriftshelsetjenestene i Bergen og omegn. -Medlem i faglig råd for NFR-prosjektet: HMS Petroleum: Fysisk arbeidsmiljø og helse. Bull: -Kursleder og koordinator for "Treffpunkt for arbeidsmedisinere" -Kasserer for Fond for HMS-Forum Vest Hollund: -Medlem i styret i IOHA (Int Occ Hyg Ass) -Leder av den "The 5th IOHA International Scientific Conference" komiteen i år Vararepresentant i styret for X-lab AS/Styrerepresentant fra juni. -Medlem av valgstyret i NYF. Kyvik: -Medlem av kurskomité «Arbeidsbetingede nevrologiske skader», Universitetet i Bergen. Magerøy: -Kursleder, Palliativ medisin i allmennmedisin 18-19/4-2002, Kurs B-1667, Universitet i Bergen. -Fagkomitemedlem for konferansen Lindrende behandling utfordringer og muligheter, Bergen -Komitémedlem for Palliativ medisin i allmennmedisin 24-25/4-2003, Kurs B-1741, Universitet i Bergen. Moen: - Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening - Leder for kurskomite; Bilbransjen, kurs for leger - Medlem av kurskomitéene; Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer, yrkesrelaterte lungesykdommer. - Leder av styringsgruppe for «Formidlingssenter for geriatri». - Varamedlem i styret for X-lab AS. -Referee for Scandinavian Journal of Work Environment & Health -Styremedlem i EASOM -1.opponent i disputas for Elin Rosvold ved Universitetet i Oslo -2..opponent i disputas for Bente Ulvestad ved Universitetet i Oslo -Leder av bedømmelseskomité for Gerd Karin Natvig ved Universitetet i Bergen -Scientific committee for IOHA 5 th International Scientific Conference, Bergen Morken: -Sensor hovedoppgaver ved fysioterapeututdanningen HIB -Referee for Social Science and Medicine -"Listowner", koordinator for e-postlisten HMS. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 18

19 -Medlem i komite for Grunnkurs i verne- og miljøarbeid i bilbransjen Riise: -Referee for Multiple Sclerosis og Acta Psychiatrica Scandinavica Torp: -Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter II. Kursansvarlig. Norsk Fysioterapeutforbund, Bergen Livsfaseorientert personalpolitikk et 5vt. studium for personalansvarlige. Faglærer. Høgskolen i Vestfold -Kursleder for NFFs kurs Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter, del 2 -Arbeidslivslovutvalgets kontaktutvalg oppnevnt av Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. -Referee for Journal of Occupational and Environmental Medicine 9 INTERNASJONALT NETTVERKS-SAMARBEID Siden seksjonen har utviklet et internasjonalt studium i «Occupational Hygiene», har det blitt meget viktig å ha kontakt med fagmiljøer i andre land. Dette har vi fått til på flere måter dette året: a) Samarbeid med Tanzania og Uganda Seksjonen har etablert et samarbeid Muhimbili University College i Tanzania og Makerere University i Uganda og leverte to nye søknader til NUFU. Søknaden sammen med Tanzania ble innvilget, og arbeidet starter neste år. Her har Bråtveit/Moen vært med og startet prosjektet: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med mastergrads/doktorgradssstudenten J. Mwaiselage. Vi har også planer for å starte prosjektet: Støveksponering i kullgruvene i Kiwira Mines, Mbeya. I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Italia Professor Trond Riise har et kontinuerlig samarbeid med fagmiljø ved universitetet i Ferrara, Italia. Dette er et samarbeid vedrørende forskning på Multippel Sclerose. 10. HÅNDBOK FOR BEDRIFTSHELSETJENESTEN Håndbok for bedriftshelsetjenesten ble revidert, alle tre bind i 2001/2002 Boken ble levert forlaget i sin helhet rett over nyttår, denne gangen er planen å utgi bøkene i Arbeidsmiljøforlagets regi, og vi har et samarbeid med forlagssjef Gunnar Totland om dette. Året som er gått har gått med til korrekturlesing. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 19

20 I redaksjonskomiteen har vi hatt følgende personer: Bente E. Moen Bjørg Eli Hollund Magne Bråtveit Morten Berntsen Åse Vatshelle Tone Morken Inger Haukenes Berit Larsen Vi takker alle som har hjulpet oss i arbeidet - det har ikke vært få! En rekke forfattere har gitt sine bidrag. Vi håper at alle blir fornøyd med bøkene når de kommer ut. Vi har ingen eksakt dato fra forlaget, men antar at bøkene er i handelen tidlig på året Moen /B.E. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 20

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE 24.-25/9 25/9 2003 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 2. Administrative forhold s 3. Undervisning s A. Undervisning

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet Søkerkonferanse 6. juni 2008, Gardermoen Seniorrådgiver Frøydis Eidheim Målet for programmet er å: bidra til et mer helhetlig

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Velkommen til kursdager 2014!

Velkommen til kursdager 2014! ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Velkommen til kursdager 2014! Verneutstyr: hørselvern, hansker, støvmasker og masketetthetsmålinger (2 dager i Tromsø og Bodø) Belastningsergonomi:

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 OG MÅLBESKRIVELSE 2012-2015 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Maritimmedisinsk Fagdag

Maritimmedisinsk Fagdag Maritimmedisinsk Fagdag - efterutdannelsekurs i maritim medisin nr 20 2017-10-20, Hotell Opera, Oslo Arrangert av Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin, Sjøfartsdirektoratet,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune

Sluttrapport «På stell» Forflytning i Larvik kommune 1 Sluttrapport Prosjekt «På stell» Forflytning i Larvik kommune 2012 2013 Fysioterapeut/HMS-rådgiver 21. januar 2014 2 Om prosjektet Innledning Prosjektet «På stell» Forflytning i Larvik kommune har foregått

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Versjon til rektor Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Advanced Course in Physiotherapy in Health Promotion

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2007- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE

Kursdager 2015 GODT ARBEID ER GOD HELSE ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2015 1: Støy og helseeffekter i arbeid og miljø 2: Gravide arbeidstakere 3: Bedriftslegerollen i ny BHT verden og nytt arbeidsliv

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning, antall personer

Detaljer

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1

HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor 23.10.2015 1 Helse, miljø og sikkerhet på legekontoret Elin Skancke Seniorinspektør ved Midt-Norge 19.10.2015 HMS-arbeid - Erfaringer fra tilsyn ved legekontor

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

Emneplan for videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter

Emneplan for videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter Emneplan for videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter Further Education in Occupational and Public Health for Physiotherapists HEFFY 15 studiepoeng Deltid Kull 2014-15 Fakultet for

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011

ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 ÅRSMELDING 1. januar - 31. desember 2011 INNHOLD 1. Styrets arbeid 2. Spesialitetskomite 3. Medlemssituasjonen 4. Spesialistutdanningen 5. Faglige aktiviteter 6. Økonomi 7. Underutvalg og referansegrupper

Detaljer

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak Teknisk Rapport 13 Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak November 2012 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet

Detaljer

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING

Kursdager 2018 GODT ARBEID ER GOD HELSE. Tromsø: mars. LINKEN - Forskningsparken Møtesenter ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING BARGO- JA BIRASMEDISIINA OSSADAT Kursdager 2018 Tromsø: LINKEN - Forskningsparken Møtesenter 13.-14. mars GODT ARBEID ER GOD HELSE Arbeidshelse - kunnskap i teori og

Detaljer

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning

Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører - vedlegg 7 Eksempler på ulike løp som kan føre fram til spesialistgodkjenning Berte Bioingeniør er bioingeniør med spesialistgodkjenning, fordypning i laboratoriemedisinsk

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem.

N O T A T. NHO har i e-post 29.10.2014 foreslått adm.dir. Håkon Haugli, Abelia som nytt medlem. NTNU S-sak 33/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29/10/2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Beate K. Reinertsen Arkiv:2013/14631 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: SINTEFs Råd

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1

Søkerveiledning. Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 1 Spesialistgodkjenning for bioingeniører vedlegg 1 Søkerveiledning For å kunne oppnå spesialistgodkjenning som bioingeniør må søkeren være autorisert bioingeniør og kunne dokumentere å ha gjennomført

Detaljer

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Arbeidsmiljø på Vestlandet (ARV) Kortversjon uten resultater fra Jobbfast Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Clarion Hotel Admiral, Bergen

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune

Årsrapport for 2016 for Åmli kommune Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2016 for Åmli kommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Åmli kommune / Terje Beruldsen Distribuert til Terje Beruldsen, leder rådmannens stab Trine Krossbekk

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 20.03.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Professor Elin O. Rosvold Grunnkurs D, Våruka 2016 Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hvordan publisere? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Advanced Course Health Promotion and prevention for Physiotherapists Occupational

Detaljer

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo

MØTEREFERAT. Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET INSTITUTT FOR SAMFUNNSMEDISIN MØTEREFERAT Oppstartsmøte EPINOR Forskerskole Dato: 25.01.13, kl. 9-15 Møtested: Kreftregisteret Oslo Til stede: Tone Bjørge, Institutt for

Detaljer

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Studieåret VIDERE- UTDANNING. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Studieåret 2017-2018 VIDERE- UTDANNING Fakultet for sykepleie og helsevitenskap www.nord.no VIDEREUTDANNINGER i studieåret 2017-2018 Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, tilbyr et

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEHOVSBESKRIVELSE. Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE BEHOVSBESKRIVELSE Anskaffelse av BEDRIFTSHELSETJENESTE Side 1 av 6 Systematisk HMS-arbeid Handlingsplanmøte Oppfølging og evaluering av leveransene underveis i året Risikovurdering Handlingsplan for fagavdelingene

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3.

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv!

Arbeidstilsynet fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! fortsatt på jobb for et godt arbeidsliv! Status - erfaringer - utfordringer Harald Gran Midt-Norge Kompetansenettverk ergonomi Kompetansenettverket for ergonomiske og organisatoriske arbeidsbetingelser

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Styrets beretning 2012-2013

Styrets beretning 2012-2013 Styrets beretning 2012-2013 Norsk Forening for Maritim Medisin 1 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Tillitsvalgte... 3 3.1 STYRET... 3 3.2 VALGKOMITÉ... 3 3.3 REVISORER... 3 3.4 KVALITETSSIKRINGSUTVALGET...

Detaljer

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport

Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester halvårsrapport Medisinsk fakultets plan for bruk av bedriftshelsetjenester 2013 - halvårsrapport Dato for møte med BHT: 28.11.2012 Antall ansatte som omfattes av planen: ca 1100 Tiltak ( Beskriv tiltaket, sted/bygning,

Detaljer

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet

Bergen 02.02.2011. Arbeidstilsynet Bergen 02.02.2011 Steinar Høiback Seniorrådgiver s region: Indre Østland, avdeling Drammen tlf: 91174848 steinar.hoiback@arbeidstilsynet.no Arbeidsområde: IA tilrettelegging av arbeidsplassen Godkjent

Detaljer

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014

MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM MÅLBESKRIVELSE OG VIRKSOMHETSPLAN FOR 2010 OG MÅLBESKRIVELSE 2011-2014 www.stolav.no/arbeidsmedisin Bakgrunn og visjon

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede

Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Omsorg ved livets slutt for utviklingshemmede Å gi psykisk utviklingshemmede innbyggere i Kvæfjord kommune en verdig avslutning på livet, samt at de pårørende og personalet ivaretas på en god måte. Prosjekt

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Kvalitetsrapport for Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetssystemet ved UiS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Kvalitetsrapport for 2014 Forskerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 1. Innledning Doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut

[Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut [Johanne] [Aasen] Innstilt som medlem av [X] (ny) Alder: 56 år Bosted: 9007 Tromsø Stilling: Spesialfysioterapeut Tlf. privat: 90980117 Tlf. arbeid: 77626410 E-post: johanne.aasen@unn.no 1980 Fysioterapeututdanning,

Detaljer

Den nye forskerutdanningen

Den nye forskerutdanningen Den nye forskerutdanningen Jarle Breivik Forskerutdanningsleder Finn Wisløff Dekanus Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1 Det formelle målet Doktorgradsutdanningen ved Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

in the petroleum industry:

in the petroleum industry: Working hours, health, and safety in the petroleum industry: A longitudinal prospective study among offshore and onshore petroleum workers in Norway Arbeidstid 1. Varighet 2. Tid på døgnet 3. Skiftrotasjon

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 4 3. Organisering side 4 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer