Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning av medisinske studenter s 6 B. Veiledning av særoppgave i medisin s 6 C. Helsefagundervisning s 6 D. Mastergrads-studium s 6 E. Etterutdanningskurs s 6 F. Landskonferanse for bht-personell s 6 G. Doktorgradsveiledning s 7 H. Foredrag s 7 I. Annen undervisning s 9 4. Forskning s 10 A. Publikasjonsliste s 10 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s Internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komiteer s Internasjonalt samarbeid s Medieoppslag s 21 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Et nytt spennende år har passert på seksjonen, med mange doktorgradsstipendiater i høy aktivitet, og med flere store og små prosjekter i sluttfase. Hektisk og lærerikt! Tre disputaser ble holdt dette året, to med tema fra petroleumsindustrien (Kjersti Steinsvåg og Jorunn Kirkeleit), og en med tema multippel sklerose (Maura Pugliatti). Kjempebra! Et høydepunkt dette året var også at vi har hatt en representant i arbeidsgruppe for International Agency on Research on Cancer (IARC). Magne Bråtveit har deltatt i utarbeidelsen av en ny monografi, for å vurdere kreftrisiko for skiftarbeidere, røykdykkere og malere. Spennende og viktig arbeid som plasserer oss alle på Europakartet! Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, består vi også av en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB AS. I tillegg har seksjonen flere stipendiater som er finansiert fra andre kilder, og som er administrativt plassert både ved Instituttet, ved Senter for internasjonal helse og ved Høgskolen i Bergen. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for alle typer arbeid ved seksjonen. Vi håper du kan få litt innblikk i aktivitetene våre ved å lese videre! Bergen, mars 2008 Bente E. Moen Seksjonsleder Professor i arbeidsmedisin 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2007: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Fagkonsulent/fysioterapeut Inger Haukenes (UNIFOB) Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (90%, UNIFOB) Spesiallege Nils Magerøy (UNIFOB) Statistiker Valborg Baste (UNIFOB) Forsker/stipendiat Kristian Gould (UNIFOB) Prosjektkonsulent/sekretær Berit Larsen (UNIFOB) Kontorfullmektig Lena Bartz (50%, UNIFOB, langtidssykemeldt) Forskerlinjestudent Ole Jacob Mølleløkken (Med.fak/NFR; 20%, og med sommerjobb) Postdoktorstipendiat Jorunn Kirkeleit (Helse & Rehabilitering) Postdoktorstipendiat Maura Pugliatti (Universitetsstipend) Stipendiat Akwilina Kayumba (Quota) Vikar Arne Jacob Misund, leid inn fra Adecco. Assosierte: Doktorgradstipendiat Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet Innlandet Doktorgradsstudent Dordi Høivik, StatoilHydro AS Doktorgradsstudent Kjersti Alsåker, Høgskolen i Bergen/Senter for legevaktmedisin Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) på fredager i SAMLINGER - VERNEOMBUD Vi har også i år tatt oss tid til å drøfte strategier for seksjonens virksomhet. Vi fikk lov til å bruke Valborgs hytte i Strandvik til dette, dro ut ved lunsjtider 22.mai og overnattet til neste dag. Av andre arrangementer, kan vi nevne: -Instituttets dag i mai. -De UNIFOB-ansatte deltok på et to dagers seminar med UNIFOB HELSE på Solstrand i august. -Disputasfest for Kjersti med fremføring av shakerdance. -Disputasfest for Jorunn med fremføring av benzenmolekylene. -Disputasfest for Maura med italiensk tilsnitt. -Feiring av 50-årsdager til Inger Haukenes og Dordi Høivik med Tapasbord. -Feiring av 50-årsdagen til Kristin Bondevik, inklusive kjøring med kostebil. -Kinobesøk The Simpsons. -Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. -Fest i Grieghallen med UNIFOB. -Instituttets julefest. -Julefest for Senter for internasjonal helse. -Seksjonens julemiddag denne gang i industrielle marine omgivelser, i Kranen. Her opplevde vi fremvisning av Urinens kurér, Oljenasjonens utvikling og Innvandrer fra Italia, samt fikk undervisning i afrikansk dans. Seksjonens verneombud har vært: Kristin og Nils (vara). Året Pepperkakehus ble i år gitt til Lena. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Undervisningsopplegget får god evaluering til tross for manglende arbeidsplassbesøk/besøk hos bedriftslege for studentene. Det hjelper med pasienter og arbeidstakere som kommer og forteller om sine problemer, og med hjelp fra bedriftslege og yrkesmedisiner som stiller opp. B. VEILEDNING AV SÆROPPGAVE i MEDISIN Stud. med. Ole Jacob Møllerløkken har levert og fått godkjent sin særoppgave Electrical fields onboard two minor navy vessels og ble veiledet av Bente E. Moen. Stud.med. Bjørg Torkildsen Møllerløkken veiledes av Bente E. Moen. C. HELSEFAGUNDERVISNING - Riise har undervist på Masterstudiet i Helsefag, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kvantitative forskningsmetoder. D. MASTERGRADSSTUDIUM - CIH Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse i Occupational Hygiene. Vi har hatt to studenter i en spesialordning for Zambia som skal etablere en ny avdeling for Public Health. Dette er Prudence Michelo og Doreen Bwalya. Vi har holdt følgende kurs: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331) Preventive measures for chemical factors (INTH332) Biological factors in the working environment (INTH333) Noise and vibrations (INTH334) Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335) Climate and work environment (INTH336) Safety and risk assessment (INTH337) Forelesere var vesentlig Magne Bråtveit og Bente E. Moen. E. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Det brukes jevnlig og har fått god evaluering. F. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Vi har i 2007 avholdt Landskonferanse for bedriftshelsepersonell. Dette er en tradisjon vi har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt. Følgende personer satt i arrangementskomitéen: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 Inger Haukenes (leder), Kristin Bondevik, Nils Magerøy, Berit Larsen, Odd Bjørnstad (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og Bente E. Moen. Konferansen hadde tittelen Praktisk klokskap og ble avholdt september 2007 på SAS Radisson Hotel Norge i Bergen med vel 200 deltagere. Konferansen ble holdt med Travel Planners som teknisk arrangør. Arrangementet forløp knirkefritt, og vi har kun fått gode tilbakemeldinger! G. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater som disputerte: - Maura Pugliatti (Riise).Tittel: Epidemiological studies of multiple sclerosis in a Sardinian population, insular Italy - Cluster studies and health status. - Jorunn Kirkeleit (Moen, Bråtveit). Tittel: Benzene exposure and hematological effects among offshore workers exposed to crude oil. - Kjersti Steinsvaag (Bråtveit, Moen). Tittel: Retrospective assessment of exposure to carcinogens in Norway s offshore petroleum industry. Innlevert avhandling: - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen). Tittel: Quality of life among women who have experienced intimate partner violence. A one year follow up study among women at Norwegian women s shelters. - Jan Vilhelm Bakke (Moen). Tittel: Indoor Environment in University Buildings. Assessment of subjective and objective parametres and outcomes. Kandidater som arbeider med avhandlingen sin: - Dordi Høivik (Moen) - Akwilina Kayumba (Moen, Bråtveit) - Nils Magerøy (Moen, Riise) - Kristian Gould (Moen, Bridger) H. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Baste V: - Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse blant menn, torsdagseminar, SEMS, Mars Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse blant menn, Instituttets dag, Bergen. Mai Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and male infertility, The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada. -Statistikk, HELFG-3 ForskningsmetodeV-07. -Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse hos menn, Sjøfartsmedisinsk grunnkurs. Bondevik K: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 -Åpningsforedrag Hva skaper helse og trivsel i arbeidslivet? Helsefremmende arbeidsplasser. Høgskolen i Bergen, Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Januar Helsemessige og sosiale konsekvenser av skiftarbeid en litteraturstudie. Foredrag på halvdagsseminar for ledere innen helse og omsorg, Bergen kommune. Mai Det gode yrkesliv i frisørsalongen. En intervensjonsstudie. Foredrag på faglig samling, UNIFOB HELSE, Solstrand. August Helsemessige og sosiale konsekvenser av skiftarbeid en litteraturstudie. Foredrag på halvdagsseminar for bedriftssykepleiere arrangert av NSFLBS, lokalgruppen i Bergen og Hordaland. Oktober Bråtveit M: -Kjemisk eksponering i petroleumsvirksomheten, relatert til produksjonsstrømmer, produsert vann og boreslam. Ptil, Stavanger. -Kadmium i nærmiljøet. Instituttets dag, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen. Mai Haukenes I: -Internkontroll av HMS. Ledere og verneombud i Møller Bil Bergen. Januar Det gode kundemottak. Landskonferansen for Bedriftshelsepersonell, Bergen. September Forståelse av sykefravær i bilbransjen erfaringer fra dem det angår mest. Verksted- og skade/lakk-konferansen, Gol. September Kirkeleit J: -Increased risk of hematopoietic malignancies in a historical cohort of upstream petroleum workers in Norway. Muntlig innlegg på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA,. Juni Eksponering for benzen i norsk arbeidsliv. Hvilken betydning har det for arbeidstakernes helse? Innlegg på Landskonferansen for Bedriftshelsepersonell, Bergen. September Hva vet vi om den kjemisk eksponeringen offshore? Innlegg på Kurs i arbeidslivets toksikologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. November Kayumba: -Preliminary result dissemination at the Tanzania Sisal Association Annual Meeting held in Tanga region Tanzania. May (local dissemination) -Presentation at the 17 th European Respiratory Society Annual congress: ERS-2007 Stockholm, Sweden ) Acute respiratory health effect among sisal workers in Tanzania (Poster presentation). September Presentation of results; Prevalence of IgE sensitization to sisal ( Agave sisalana) among sisal processors in Tanzania, section for occupational health & CIH. Desember Magerøy N: -Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidsmiljøet. Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, SINTEF, Trondheim. Januar Undervisning Mastergradsstudenter Senter for Internasjonal Helse. Mars Psychosocial factors at work. Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi. April Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidsmiljøet. Hydro Sandsli. Mai Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 -Bullying and psychosocial factors at work among military personnel in the Royal Norwegian Navy.The Third International Course on Bullying and Harassment at Work,Villa Cagnola, Gazzada, Italy. Juli Mobbing og psykososiale faktorer i arbeid - en undersøkelse blant militære i Sjøforsvaret. UNIFOB HELSE, Solstrand. August Nytt om hørsel., Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. September Mobbing og psykososialt arbeidsmiljø i Sjøforsvaret, Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk. Oktober Mobbing og psykososiale faktorer i arbeid - en undersøkelse blant militære i Sjøforsvaret. Yrkesmedisinsk avdeling. Oktober Prosjekt HMS sjø, Grunnkurs i maritim medisin nr 17, Haakonsvern, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk senter for maritim medisin. Oktober HSE Navy, Besøkende Tim Carter, Chief Medical Adviser for transport safety, UK Department for Transport, Julie Carlton, Medical Adminstration Manager Maritime and Coastguard Agency og Norsk Senter for Maritim Medisin. Oktober Moen BE: -Forebygging av astma og allergi. Lærere for frisørelever, Årstad og Sotra videregående skoler -Forebygging av astma og allergi. Lærere for frisørelever, Stord videregående skole. -Reproduksjonshelse blant tannhelsesekretærer. Kurs, Oslo. -Reproduksjon og elektromagnetiske felt. Forsvarsdepartementet, Akershus festning, Oslo. -Kjemisk helsefare på tankskip. Kurs for leger, Haakonsvern. -HMS på skip. Kurs for leger, Haakonsvern. -Forebygging av astma og allergi. Frisørlærere i Norge. -A survey in the Royal Norwegian Navy. Esbjerg. -Work environment in car repair shops. University of Alicante. -Work environment at sea. University of Alicante. -Reproduksjonshelse og frisører. Frisørleverandørenes forening, Oslo. -Reproduksjon og elektromagnetiske felt. FFI, Kjeller. Pugliatti M:- Epidemiology of cerebro-vascular disorders in Hue, Vietnam. -50th Anniversary of Hue College of Medicine and Pharmacy. Hue, Vietnam. April Epidemiological patterns of MS and possible role of environmental risk factors. Environmental risk factors in multiple sclerosis Symposium, within the 20th Annual Meeting of the Norwegian Neurological Association, Oslo, Norway. November I. ANNEN UNDERVISNING - Moen har bistått Det psykologiske fakultetet med forelesninger i helsepsykologi. - Moen har bistått Mat. Nat. med forelesninger i toksikologi. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler Bakke JV, Moen BE, Wieslander G, Norback D. Gender and the physical and psychosocial work environments are related to indoor air symptoms. J Occup Environ Med Jun;49(6): Bakke JV, Norback D, Wieslander G, Hollund BE, Moen BE. Pet keeping and dampness in the dwelling: associations with airway infections, symptoms, and physiological signs from the ocular and nasal mucosa. Indoor Air Feb;17(1): Bråtveit M, Kirkeleit J, Hollund BE, Moen,BE, (2007) Biological monitoring of benzene exposure of process operators during ordinary activity in the upstream petroleum industry. Ann Occup Hyg 2007; 51(5) : Bråtveit M, Magerøy N, Moen BE. (2007) Kadmiumeksponering blant befolkningen i Odda. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2007; 14 ( 3) 8-9. Gjerdet NR, Moen BE. Kjemisk arbeidsmiljø. Vurderinger basert på en spørreundersøkelse blant tannhelsesekretærer. Den norske tannlegeforenings tidende 2007; 117 (2):84-88 Høivik D, Baste V, Brandsdal E, Moen BE. Associations between self-reported working conditions and registered health and safety results. J Occup Environ Med (2): Kayumba A, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. Acute respiratory symptoms among sisal workers in Tanzania. Occupational Medicine 2007;57(4) Mageroy N, Riise T, Johnsen BH, Moen BE. Health-related quality of life in the Royal Norwegian Navy: does officer rank matter? Mil.Med. 172 (8): , Mamuya SH, Bratveit M, Mashalla YJ, Moen BE. Air flow limitation among workers in a labour-intensive coal mine in Tanzania. Int Arch Occup Environ Health 2007;80(7) Mamuya SH, Bratveit M, Mashalla Y, Moen BE. High prevalence of respiratory symptoms among workers in the development section of a manually operated coal mine in a developing country: a cross sectional study. BMC Public Health. 2007;7 Moen BE. Our work and its effects on our children. Occup Med (Lond) Sep;57(6): Moen BE. Historisk innspill Hygiene er svært viktig I sykehus. Ramazzini 2007; 14 (1):9 Moen BE. Røntgenstråler, sykehusarbeid og kreft med appell. Ramazzini 2007; 14 (1): 6-7 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Morken T, Mageroy N, Moen BE. Physical activity is associated with a low prevalence of musculoskeletal disorders in the Royal Norwegian Navy: a cross sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2007; 8:56. Morken T, Mehlum IS, Moen BE. Work-related musculoskeletal disorders in Norway's offshore petroleum industry. Occupational Medicine. 2007; 57(2): Møllerløkken OJ, Moen BE, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin, 2007;14(4):13-134/2007: Møllerløkken OJ, Moen BE. Electronic fields onboard two minor Navy vessels. Maritime medicin journal 2007;7(1):60-70 Nguyen RH, Wilcox AJ, Moen BE, McConnaughey DR, Lie RT. Parent's Occupation and Isolated Orofacial Clefts in Norway: A Population-based Case-control Study. Ann Epidemiol. 2007:17(10): DeLuca GC, Ramagopalan SV, Cader MZ, Dyment DA, Herrera BM, Orton S, Degenhardt A, Pugliatti M, Sadovnick AD, Sotgiu S, Ebers GC. The role of hereditary spastic paraplegia related genes in multiple sclerosis. A study of disease susceptibility and clinical outcome. J Neurol 2007;254: Ramagopalan SV, Deluca GC, Morrison KM, Herrera BM, Dyment DA, Orton S, Bihoreau MT, Degenhardt A, Pugliatti M, Sadovnick AD, Sotgiu S, Ebers GC. No effect of APOE and PVRL2 on the clinical outcome of multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2007;186: Marrosu MG, Murru R, Costa G, Melis MC, Rolesu M, Schirru L, Solla E, Cuccu S, Secci MA, Whalen MB, Cocco E, Pugliatti M, Sotgiu S, Rosati G, Cucca F., et al. Variation of the Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein gene is not primarily associated with multiple sclerosis in the Sardinian population. BMC Genet 2007;8:25. Sobocki P, Pugliatti M, Lauer K, Kobelt G. Estimation of the cost of MS in Europe Extrapolations from a multinational cost study. Mult Scler 2007; 13: Pugliatti M, Beghi E, Forsgren L, Ekman M, Sobocki P. Estimating the cost of epilepsy in europe: a review with economic modeling. Epilepsia 2007;48: DeLuca GC, Ramagopalan SV, Herrera BM, Dyment DA, Lincoln MR, Montpetit A, Pugliatti M, Barnardo MC, Risch NJ, Sadovnick AD, Chao M, Sotgiu S, Hudson TJ, Ebers GC.. An extremes of outcome strategy provides evidence that multiple sclerosis severity is determined by alleles at the HLA-DRB1 locus. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104: Pinna A, Pugliatti M, Solinas G, Dessole L, Sotgiu S, Carta A. Outcome of Acute Monosymptomatic Optic Neuritis in Northern Sardinia, Italy. Neuro-Ophthalmology 2007; 31:1 4. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 Rahman H, Bråtveit M, Moen BE. Association between ammonia exposure and respiratory health effects among workers at an urea fertilizer factory.. Int J Occup Environ Health 2007;13(2): Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE.(2007) Exposure to carcinogens for defined job categories in the Norway s offshore petroleum industry, Occup Environ Med 64: Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE, Kromhout H. (2007) Inter-rater agreement of exposure to carcinogens in the offshore petroleum industry. Occup Environ Med 64: Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE, Kromhout H.et al. Expert assessment of exposure to carcinogens in the offshore petroleum industry. J Expo Sci Environ Epidemiol Apr 25; [Epub ahead of print] Zeleke Z, Moen BE, Bråtveit M. Effects of exposure to cement dust on acute lung functioning among cement factory workers in Dire Dawa, Ethiopia. East Afr Med J, 2007 Bokkapitler Moen BE. Aaserud, O. Nevrotoksiske effecter I yrke og miljø. I: Nevrologi og nevrokirurgi. Oslo. Forlaget Vett og viten as ISBN S Alsaker K. Tap av helse ved vold i nære relasjoner. s I: Bjørnen sover. Storberget K (red.) Aschehaug, Oslo. ISBN Rapporter Bondevik K Moen BE. Forebygging av allergi, hud- og luftveisplager blant frisørelever. Arbeidet i Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Bråtveit M,, Moen BE (2007) Kjemisk eksponering i petroleumsvirksomheten relatert til produksjonsstrømmer, produsert vann og boreslam. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Bråtveit M, Steinsvåg K, Lie SA, Moen BE. (2007) Modellering av oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr.3b Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Moen BE. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin, nr ISBN Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 Abstracts Baste V, Riise T, Moen BE. Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and male infertility. The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, Kayumba A, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. (2007) Acute respiratory effects among sisal workers in tanzania. European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm, Sweden. P Kirkeleit J, Riise T, Bråtveit M, Moen BE. Increased risk of hematopoietic malignancies in a historical cohort of upstream petroleum workers in Norway. American Journal of Epidemiology 2007;165(11) Suppl S:S108-S108. Muntlig innlegg på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA, juni Kirkeleit J, Riise T, Bråtveit M, Moen BE. Increased risk of esophageal adenocarcinoma in a historical cohort of petroleum workers. American Journal of Epidemiology 2007;165 Suppl S:S8-S8. Poster på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA, juni Magerøy N. Bullying and psychosocial factors at work among military personnel in the Royal Norwegian Navy. The Third International Course on Bullying and Harassment at Work, The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, Villa Cagnola, Gazzada, Italy, 3-8 June Mamuya S, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. (2007) Ventilatory function among workers in a manually operated coal mine in a developing country. European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm, Sweden. E1913 Moen BE, Torp S, Riise T. Chemical sensitivity in different occupational groups. Epicoh 2007, The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, (poster). Moen BE. A survey of occupational health in the Royal Norwegian Navy. International Maritime Organisastion, Esbjerg, Danmark. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 B. Prosjekter vi har arbeidet med NUFU-prosjekter Prosjekttittel: Occupational related respiratory and dermal symptoms among sisal fiber processors in Tanzania. Prosjektleder: Akwilina Kayumba. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Weijnand Eduard, Bente E. Moen, Valborg Baste. Offshorerelaterte prosjekter Prosjekttittel: Helse-, miljø- og sikkerhets- kultur. Prosjektleder: Dordi Høivik. Medarbeidere: Signy Midtbø Risnes, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Hearing Conservation Methodology Offshore (Otoakustiske emisjoner). Prosjektleder: Odd Pettersen, Sintef. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind og Bente E. Moen. Et samarbeid med Norsk Hydro Drift. Prosjekttittel: Skiftarbeid offshore finansiert av BP. Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn. Medarbeidere: Siri Waage, Staale Pallesen, Hege Eriksen, Holger Ursin, Bente E. Moen. Prosjekttittel: Modellering av oljedamp og oljetåkekonsentrasjon i shakerrom. Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kjersti Steinsvåg, Bente E. Moen, Stein Atle Lie Prosjekttittel: En analyse av kreftrisiko i en historisk kohort av norske offshorearbeidere- med vekt på utvikling av leukemi. Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit. Medarbeidere: Bente E. Moen, Trond Riise, Magne Bråtveit, Tone Bjørge. Prosjekttittel: Benzen og leukemi hos arbeidstakere på norsl sokkel. Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit Medrabeidere: Bente E. Moen, Magne Bråtveit Prosjekttittel: Eksponering for kreftfremkallende stoffer i offshoreindustrien. Prosjektleder: Kjersti Steinsvåg Medarbeidere: Magne Bråtveit, Bente E. Moen. Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektttittel: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken. Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Prosjekttittel: Psykososiale arbeidsforhold og helserelatert livskvalitet blant ansatte i Sjøforsvaret. Medarbeidere: Nils Magerøy, Bente E. Moen,Trond Riise, Bjørn Helge Johnsen Prosjektttittel: Elektromagnetiske felt og forplantning Prosjektleder: Valborg Baste Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Kjell Hansson Mild Prosjektttittel: Menneskelige faktorer i hurtigbåtnavigasjon i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Kristian Gould Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Robert Bridger, Bjørn Helge Johnsen Prosjektttittel: Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet Prosjektleder: Vilhelm Koefoed Medarbeidere: Bente E. Moen, Kristian Gould, Bjørn Helge Johnsen Sykefravær og inkluderende arbeidsliv Prosjekttittel: Forståelse av sykefravær erfaringer fra dem det angår mest Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Prosjekttittel: Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon Prosjektleder: Bente E.Moen. Medarbeider: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Hordalandsundersøkelsen - HUSK Prosjekttittel: Reproduksjonshelse i Hordaland Prosjektleder. Valborg Baste Medarbeidere:Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Trond Riise, Nina Øyen. Prosjekttittel: Søvn og arbeid Prosjektleder. Reidun Ursin Medarbeidere: Valborg Baste, Bente E. Moen. Luftveisplager og arbeidsmiljø Prosjekttittel: Inneklima og helse Prosjektleder: Jan Vilhelm Bakke Medarbeidere: Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Erik Florvaag, Elisabeth Haugen, Jan Sundell, Dan Norbäck, Gunilla Wislander. Prosjekttittel: Forebygging av allergi, hud- og luftveisplager blant frisørelever. En intervensjonsstudie Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeider: Kristin Bondevik. Norges Astma og allergiforbund / Helse og Rehabiliteing Prosjekttittel: Luftveisplager i elektrolysehallene ved Norzink (LIZ) Prosjektleder: Magne Bråtveit Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

16 Medarbeidere: Bente E. Moen, Gro Tjalvin Prosjekttittel: Kadmium i nærmiljøet Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Nils Magerøy og Bente E. Moen, samt Boliden AS. Andre prosjekter Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasientkontroll studie av leppe og ganespalte. Prosjektleder: Rolv Terje Lie. Medarbeidere: Ruby Ngyen, Alan Wilcox,Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre. Prosjekttittel: Arbeidstid i Svea. Prosjektleder: Bente E. Moen og Holger Ursin Medarbeidere: Hege Eriksen, Robert Murison, Siri Waage, Bjørg Eli Hollund, Magnus Oden, Bjørn Bjorvatn. Prosjekttittel: Helse hos helsepersonell; tannhelsesekretærer og hjelpepleiere. Prosjektleder: Bente E. Moen. Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, T. Riise. Prosjekttittel: Eksponerte for krom og helse Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Valborg Baste, Askøy kommune, Medisinsk fødselsregister. Prosjekttittel: Frisører og reproduksjon Prosjektleder: Elena Ronda. Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Nina Øyen, Valborg Baste, Bente E. Moen. Vi har også to prosjekter som ikke er arbeidsmedisinske: Prosjekttittel: Livskvalitet og selvaktelse blant kvinner som har levd i mishandlingsforhold. Prosjektleder: Kjersti Alsaker Medarbeidere: Kjell Kristoffersen, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel:MS på Sardinia Prosjektleder: Maura Pugliatti Medarbeidere: Trond Riise m. flere 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen har hatt én hoved-oppdrags-giver vedrørende konsulentarbeid: Automobilbransjens forening i Hordaland Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 16

17 Seksjonen har bistått bransjen i å opprettholde Bilbransjens bedriftshelsetjeneste". Egen årsrapport utarbeides for denne virksomheten. Inger Haukenes har hovedansvar for dette arbeidet. Annen konsulentvirksomhet Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. Dette året har vi bistått Haukeland universitetessykehus i en utredning om kreft og stråleeksponering. 6. INTERNETTSIDER - IKT Internettsider Vi har en rekke internettsider, der vi presenterer seksjonens aktiviteter. Disse er godt besøkt. Vi har særlig fått tilbakemeldinger om at våre oversikter over aktuelle internettsider er av god nytte. Adressen til vår hjemmeside er: Seksjonen har dannet en egen gruppe som skal utforme en enhetlig profilering av avdelingen i form av ny webside med sete i UNIFOBs sider. Gruppen består av Nils Magerøy, Valborg Baste og Inger Haukenes. Adressen er: 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Baste: -Nettverksmøte, EMF-prosjektet, Milano, Januar Health risk management of occupational exposure to electromagnetic fields, Niva course, -Saariselkä, Finland, Mars Causal inference, Miguel Hernán, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, Bergen, Juni, -UNIFOB HELSE, Solstrand, August Praktisk klokskap, Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Bergen September International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, Oktober 2007 Bondevik: -Innføring i statistikk via internett: Del 1. UiO/Den Norske Lægeforening., februar-april Reiser i forbindelse med frisørprosjektet på videregående skoler i Trøndelag: Trondheim, Røros, Levanger, Namsos, mars og oktober UNIFOB HELSE, Solstrand, august Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, september 2007 Bråtveit: -European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm -International Agency on Cancer (IARC), Lyon, Frankrike -Prosjektreise til Arousha og Dar es Salaam, Tanzania -OLF og Ptil, Stavanger Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 17

18 -SINTEF, Trondheim -Boliden Odda AS, Odda Haukenes: -Innføring i statistikk via internett: Del 1. UiO/Den Norske Lægeforening. Februar/april UNIFOB HELSE, Solstrand, august Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, september 2007 Verksted- og skade/lakk-konferansen. Gol, september Forskerkurs 1: Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisinsk og helsefaglig forskning. oktober Forskerkurs 2: Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisinsk og helsefaglig forskning, november 2007 Kirkeleit: -International Courses in modern methods in epidemiology and biostatistics Regression analysis and survival analysis. Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italia.I perioden November-desemebr Kayumba: -Postgraduate course ( PG17): Lung function measurement in the community: at the ERS annual congress European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm -5th international course on occupational skin and airway allergies ( exposure, risk assessments and prevention; september Copenhagen, Denmark Larsen: -Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, Bergen september Magerøy: -Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte SINTEF, Trondheim, janauar Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Statoil, Sandsli, Kjemisk helsefare, Ergorisk, februar Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Besøk ved Attføringssenteret i Rauland, april Prosjektmøte i Odda februar Prosjektmøte og deltakelse ved folkemøte i Odda. Innsamling spørreskjema og urinprøver i Odda mars-april Deltakelse ved folkemøte i Tyssedal mars. Innsamling spørreskjema og urinprøver i Tyssedal, mai Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kartlegging av bruk av hørselsvern og evaluering av verktøy for demonstrasjon av støyskade og Bedriftslegen og det inkluderende arbeidsliv, Arbeidsmedisinens historikk, Statoil Sandsli, mai Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte Hydro, Sandsli, mai The Third International Course on Bullying and Harassment at Work, The Nordic Institute for Advanced -Training in Occupational Health, Villa Cagnola, Gazzada, Italy, juni. -Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Statoil Sandsli: Etiske regler for bedriftshelsetjenesten, inkluderende arbeidsliv, august Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen, september 2007 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 18

19 -Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte NACRE AS, Trondheim, September Frisørprosjekt: Deltakelse ved datainnsamling fra Brundalen videregående skole, oktober Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kokstad bedriftshelsetjeneste, Kokstad: Gravide i arbeidslivet, Mobbing, Rusmiddeltesting, Legens rolle i bedriftshelsetjenesten, oktober Norsk maritim-medisinsk fagrådsmøte nr 2, Norsk senter for maritim medisin, SAS Royal Hotel Norge, Bergen oktober Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kalfaret: Helsefare ved carbonmonoksyd. LIZ prosjektet, Boliden Odda, november Moen: -Januar: Besøk hos Dr. Paolo Ravazzani, Milano -Februar: og mai: Besøk hos Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Uppsala universitet -Februar: Fylkesmøte for Norsk arbeidsmedisinsk forening, Oslo -Februar: Universitetet i Alicante -Feb,.mars,.april,nov: Boliden, Odda -April: Besøk hos Forsvarsministeren, Oslo. -.Mai og oktober: Frisørskoler i Trøndelag. -Juni: Sjøfartsmedisinsk internasjonalt møte i Esbjerg. -Juni: Reise i Tanzania. Arusha, Dar es Salaam. -Juli: Universitetet i Alicante -September: Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. -September: European Respiratory Society, Stockholm. -Oktober: Epicoh, Alberta, Canada. -Oktober: FFI, Kjeller -November: Effektiv ledelse. Kurs, Bergen. 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Baste: -Medlem i Seksjon for arbeidsmedisin sin Web-gruppe Bondevik: -Verneombud ved Seksjon for arbeidsmedisin, -Komitemedlem, Landskonferanse for bedriftshelsepersonell 2007 Bråtveit: -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem av fagrådet for arbeidslivsstudier -Medlem i forskningsutvalget ved Institutt for samfunnsmedisinske fag -Medlem i arbeidsgruppe nedsatt av The International Agency on Cancer (IARC) for å utarbeide/skrive IARC Monograph, Volume 98 Fire-fighting, Painting and Shift-work. Chair for subgroup 1 (eksponering). -Referee for Journal of Environmental Management -Referee for American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine -Referee for Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 19

20 Haukenes: -Medlem i Seksjon for arbeidsmedisin sin Web-gruppe. -Leder av programkomité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Larsen: -Medlem komité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Medlem i komité for den årlige konferansen for yrkesmedisinske avdelinger Høstmøtet 2008 Magerøy: -Web-side gruppemedlem ved Seksjon for arbeidsmedisin -Medlem av Landskonferansekomiteen for bedriftshelsepersonell Varamedlem i Fagråd for Norsk senter for maritim medisin -Medlem i komité for den årlige konferansen for yrkesmedisinske avdelinger Høstmøtet 2008 Moen: - Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening - Referee for Annals of occupational hygiene - Referee for Indoor Air - Referee for BMJ Public Health - Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening - Medlem av nasjonal faggruppe for å vurdere helsefare av radarstråling - Medlem av fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiB - Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag - Medlem av Eksamens- og undervisningsutvalget, Institutt for samfunnsmedisinske fag - Medlem av komité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Varamedlem sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Dette har vi fått til på flere måter dette året: a) Samarbeid med Tanzania Seksjonen samarbeider med Muhimbili University College i Tanzania i et NUFU-finansiert prosjekt: Respiratory disorders in dusty industries. Inkludert i dette prosjektet er: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med doktorgradssstudenten J. Mwaiselage. Eksponering for kullstøv i Kiwira Coal Mines, med doktorgradsstudenten Simon Mamuya. Arbeid med sisal med doktorgradsstudenten Akwilina Kayumba Vi har hatt prosjektmøter både i Dar es Salaam og i Bergen. Vår hovedkontakt i Dar es Salaam er professor Yohana Mashalla, Muhimbili University College. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 20

21 I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Italia Professor Trond Riise har et kontinuerlig samarbeid med fagmiljø ved universitetet i Ferrara, Italia. Dette er et samarbeid vedrørende forskning på Multippel Sclerose. Vi har videre en doktorgradskandidat fra Italia, Maura Pugiliatti, med prosjektet: MS på Sardinia. Hun disputerte i 2007, og fortsetter hos oss som postdoktorstipendiat. c) Samarbeid med Spania Det er inngått en samarbeidsavtale ERASMUS/SOCRATES mellom Universidad of Alicante i Spania og Universitetet i Bergen, og forsker og studentutveksling. Seksjonen hadde besøk av forsker Elena Ronda i april, og Bente E. Moen var i Alicante i juli. Avtalen varte til sommeren d) Samarbeid med Storbritannia Vi har samarbeid med Kathryn Mearns fra Industrial Psychology Research Centre, School of Psychology, University of Aberdeen, UK i prosjektet HMS-kultur, med en felles publikasjon som mål. Dr. Robert Bridger, Institute of naval medicine, Alverstoke er biveileder for Kristian Gould. e) Samarbeid med Sverige Vi har et aktivt samarbeid med Dr. Gunilla Wieslander og dr. Dan Norbäck, Uppsala Universitet i vårt inneklimaprosjekt Vi har etablert kontakt med forskere på Arbetslivsinstitutet i Umeå vedrørende prosjekt reproduksjon og elektromagnetiske felt, og vil ha med professor Kjell Hansson Mild i det videre arbeid. f) Samarbeid med Finland Vi har hatt samarbeide om analyser av metabolitter av benzen med professor Kaia Pekari og Jouni Mikkola, Biomonitoring Laboratory at the Departement of Industrial Hygiene and Toxicology, Finnish Institute of Occupational Health, Finland. Vi samarbeider med flere ansatte ved Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki mht. simulatorstudien i HMS Sjø. De har vært i Bergen og deltatt i studien med målinger, og vil være en aktiv samarbeidspartner videre i utarbeidelse av publikasjoner. Gould har vært i Helsinki på studiebesøk/analysearbeid. g) Samarbeid med Danmark Vi har kontakt med Jens Petter Bonde ved Universitetet i Århus vedrørende prosjekt reproduksjon og elektromagnetiske felt, og vil ha et konkret samarbeid om dette videre. 10. MEDIEKONTAKT Seksjonens aktiviteter har blitt omtalt i media også dette året. Dette har vært relatert til prosjektet om elektromagnetiske felt, Intim partner vold, Kadmiumprosjektet, helse-effekt av skiftarbeid og inneklima. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 21

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2008- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2006- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A.

Detaljer

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding 2009- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum - NFR Kompetanseprosjekt 4 Fysisk arbeidsmiljø og helse Innlegg i Trondheim mars 2004 Status og planer for prosjektet ved Seksjon for arbeidsmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag,

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse

HMS Petroleum. Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse HMS Petroleum Kompetanseprosjektet Fysisk arbeidsmiljø og helse Prosjektpresentasjoner våren 2004 Mai 2004 Tone Morken Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen tone.morken@isf.uib.no HMS Petroleum

Detaljer

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2003- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE

TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE TEMASEMINAR HMS PETROLEUM, FYSISK ARBEIDSMILJØ OG HELSE 24.-25/9 25/9 2003 Seminaret ble organisert av Universitetet i Bergen, med Fagrådet i HMS-Petroleum som arrangementskomité. Målgruppen var forskere

Detaljer

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg

Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Kjemisk helsefare offshore Petromaks Norges forskningsråd 2006 Bente E. Moen, Magne Bråtveit Jorunn Kirkeleit, Kjersti Steinsvåg Moen, Universitetet i Bergen, 2006 1 Oppgave for K4: Å etablere forskningsaktivitet

Detaljer

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2011- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling

Detaljer

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen

Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Årsmelding 2014 Arbeids- og miljømedisin Institutt for Global Helse og Samfunnsmedisin Medisinsk-odontologisk Fakultet Universitetet i Bergen Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3.

Detaljer

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2004- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 2. Administrative forhold s 3. Undervisning s A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2002- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 4 A. Undervisning

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2013 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning... 3 2. Administrative forhold... 4 3. Undervisning og formidling... 5 A. Undervisning av medisinske studenter...

Detaljer

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008

Program NYFs kurshelg og årskonferanse 2008 Kurshelg: Kartlegging av kjemisk helsefare. Dato: Lørdag 1. november 2008 Tid Tema og emne Ansvarlig/ 0900 1000 Registrering 1000 1005 Velkommen Møteleder 1005 1030 Sammenhengen mellom eksponering og helse,

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

in the petroleum industry:

in the petroleum industry: Working hours, health, and safety in the petroleum industry: A longitudinal prospective study among offshore and onshore petroleum workers in Norway Arbeidstid 1. Varighet 2. Tid på døgnet 3. Skiftrotasjon

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering

Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og. Kort oppsummering Hvor går grensen? Helse og sikkerhet ved skiftarbeid, arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering Kort oppsummering Bjørn Lau, dr.philos Avdelingsdirektør, Stami Arbeidstid 1. Varighet 2.

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv

Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Versjon til rektor Studieplan for videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Advanced Course in Physiotherapy in Health Promotion

Detaljer

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248.

Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Sluttrapport fra forebyggingsprosjektet Økt kunnskap om allergiforebygging Prosjektnummer 2008/1/0248. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering (med Astma og Allergiforbundet som prosjekteier

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE

Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Vedlegg II til Målbeskrivelsen for arbeidsmedisin : Aktivitetsoversikter for spesialistutdanningen i arbeidsmedisin Aktivitetsoversikt 1: SPESIALISTUTDANNINGEN SOM BEDRIFTSLEGE Kandidatens navn: Bedrift/bedriftshelsetjeneste:

Detaljer

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin

Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Samfunnsmedisin og arbeidsmedisin Ingrid Sivesind Mehlum Michael 2016; 13: 120 125. Samfunnsmedisin handler om samspillet mellom samfunn og helse, mens arbeidsmedisin omhandler forholdet mellom arbeid

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak

Teknisk Rapport 13. Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak Teknisk Rapport 13 Luftkvalitet ved tunneldriving, helsemessig eksponering og mulige tiltak November 2012 NFFs tekniske rapporter er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av utviklingskomiteen i NFF. Innholdet

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10

Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker

Innhold. Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? og hvor er det bruk for sånne? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker Innhold Hva er en velutdannet yrkeshygieniker og hvor er det bruk for sånne? Hva er en velutdannet yrkeshygieniker? Utdanning av yrkeshygienikere Oppgaver roller for en yrkeshygieniker eller Moelv, Trondheim

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret

NFAM. Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær. Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009. Ansvarlig: NFAM, styret NFAM Vårkonferansen, 10.- 12. mai 2009 Henningsvær bryggehotell, 8313 Henningsvær Ansvarlig: NFAM, styret PROGRAM Godkjenning. Kurset er godkjent med 15 timer som valgfritt kurs i videre og etterutdanningen

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten

Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Arbeidstidsordningene og skiftarbeid i petroleumsvirksomheten Øyvind Lauridsen Sjefingeniør, Ph.D Arbeidsmiljø, organisatorisk sikkerhet Petroleumstilsynet Arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomhet Offshore

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO

Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt. Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Rehabilitering Aktuell forskning og siste nytt Cecilie Røe CHARM, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering OUS/UIO Bakgrunnen for CHARM Bakgrunnen for oppdraget er at sentrale myndigheter ønsker

Detaljer

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser

Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Til konferanse «Jobbnærvær, mangfold og inkludering», Bodø, 27. oktober 2014 Ungdomshelse, skolefrafall og trygdeytelser Kristine Pape, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Sosial epidemiologi, arbeid og

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 11/13 Sak nr. 2010/13430 Møte: 14.02.13 Nye navn på tre institutter ved Det medisinsk-odontologiske fakultet Bakgrunn I møte 27.9.2012 (sak

Detaljer

Årsplan for Økonomisk institutt

Årsplan for Økonomisk institutt Årsplan for Økonomisk institutt 2016-2018 Vedtatt i instituttstyret 01.03.2016 Forskning Instituttet vil stimulere til at medarbeiderne deltar i og bidrar til eksternt finansierte prosjekter, og publiserer

Detaljer

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015

Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Norsk akademi for habiliteringsforskning inviterer til 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering Bodø 29. oktober 2015 Velkommen til årets konferanse! 6. Nasjonale forskningskonferanse i habilitering

Detaljer

Hva er det å være eksponert?

Hva er det å være eksponert? Hva er det å være eksponert? - Sett fra et yrkeshygienisk perspektiv Berit Bakke Avd. for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø 05.11.2014 Definisjon - eksponering Å bli utsatt for helseskadelige eller helsefremmende

Detaljer

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info

Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter. Velkommen, presentasjon av deltakere og program, div info STAMIs Videreutdanningsprogrammet for BHT (VUP). Innholdsoversikt for alle seks samlinger. Samling 1: Fremmøte på Gardermoen Felles transport til Hurdal kurs- og konferansesenter Kl 10:00 Kl 11:00 Velkommen,

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

Maritimmedisinsk Fagdag

Maritimmedisinsk Fagdag Maritimmedisinsk Fagdag - efterutdannelsekurs i maritim medisin nr 20 2017-10-20, Hotell Opera, Oslo Arrangert av Norsk Forening for Maritim Medisin i samarbeide med Norsk Senter for Maritim Medisin, Sjøfartsdirektoratet,

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Vet vi hva som virker?

Vet vi hva som virker? Vet vi hva som virker? Forskning om tiltak for å redusere sykefraværet Stein Knardahl Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi Statens arbeidsmiljøinstitutt Konvensjonell visdom: Arbeid er bra for helsen

Detaljer

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger

HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger HMS-konsekvenser av arbeidstidsordninger i petroleumsvirksomheten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov 15. mars 2007 hos Petroleumstilsynet Stavanger Halvor Erikstein yrkeshygieniker /organisasjonssekretær

Detaljer

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia

Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Irritable bowel syndrome and chronic fatigue following infection with Giardia lamblia Knut-Arne Wensaas Forsker II, Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research Dagens tekst Bakgrunn Giardia-utbruddet

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing

Mobbing definisjon. Formål Jobbfast Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Status for «Jobbfast» prosjekt om mobbing Arbeidsmiljø på Vestlandet (ARV) Kortversjon uten resultater fra Jobbfast Institutt for samfunnsmedisinske fag Universitetet i Bergen Clarion Hotel Admiral, Bergen

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell

Inspirasjonsmøte. Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene. Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Inspirasjonsmøte Høstmøte for de Arbeidsmedisinske avdelingene Arbeids- og miljømedisinsk avdeling Bargo- ja birasmedisiina ossodat Tromsø 1.-2. september 2014 RICA Ishavshotell Vi ønsker velkommen til

Detaljer

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP

Company Presentation. (sfi) 2 karrieredag. 31 October 2012. Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO SMERUD MEDICAL RESEARCH GROUP Company Presentation (sfi) 2 karrieredag 31 October 2012 Knut T. Smerud Founder, Chairman and CEO 1 2 AGENDA SMERUD CRO firmaprofil Hva gjør vi? Hvem er vi? Hvor er vi? Stillingstyper for statistikere

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05.

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Datautlevering ifm nordisk studie

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med.

Biologisk monitorering overveielser og betraktninger. Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Biologisk monitorering overveielser og betraktninger Dag G Ellingsen, avdelingsdirektør, dr. med. Tema Overordnet om biomonitorering Prøvetaking tidsmessig i forhold til eksponering Bakgrunnsnivå Diverse

Detaljer

Eldre kvinners erfaringer med osteoporotiske brudd i ryggen

Eldre kvinners erfaringer med osteoporotiske brudd i ryggen Eldre kvinners erfaringer med osteoporotiske brudd i ryggen Forskningsdagen om eldreomsorg 2015 Osteoporose Osteoporose rammer mange eldre kvinner. Sykdommen kjennetegnes av redusert benmasse og forstyrelse

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Sunne arbeidsplasser og sunne arbeidstakere En studie av positive helseressurser

Sunne arbeidsplasser og sunne arbeidstakere En studie av positive helseressurser 1 Sunne arbeidsplasser og sunne arbeidstakere En studie av positive helseressurser Siw Tone Innstrand Marit Christensen Geir Arild Espnes Søkerkonferanse NFR, 06.06.08 2 Utfordringer Høy andel sysselsatte,

Detaljer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer

Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Norsk fagkongress i ergoterapi 2017 Hverdagsrehabilitering av hjemmeboende eldre personer Presentasjon av tre studier i en doktorgradsavhandling Hanne Tuntland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Birgitte

Detaljer

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter

Health Research Classification System - HRCS. NSG Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS NSG 17.11.2016 Stig Slipersæter Health Research Classification System - HRCS Health Research Classification System (HRCS) er et verktøy for å analysere forskningsinnsats

Detaljer

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON)

Velkommen som student ved studieprogrammet Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Bachelor i samfunnsøkonomi (B-ECON) Vi takker for at du har vist interesse for vårt studium og håper du får tre interessante år på bachelorstudiet i samfunnsøkonomi. Vi ønsker deg velkommen til informasjon

Detaljer

Frokostseminar 26. mars 2009

Frokostseminar 26. mars 2009 Frokostseminar 26. mars 2009 Skiftarbeid og kreft Håkon Lasse Leira Arbeidsmedisinsk avdeling, St Olavs Hospital Skiftarbeid ble forbudt for kvinner i Sveits i 1877, i 1914 var det forbudt i 10 land. Forbudet

Detaljer

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet

KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet KAM- studien Komplementær og Alternativ Medisin (KAM) blant pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, helse, mestring og livskvalitet Randi Opheim Doktorgradskandidat/Fag og forskningssykepleier Gastromedisinsk

Detaljer

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin

Status august Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Status august 2016 Prosjekt koordinator Marianne Holmesland Lister fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin 22/08/2016 This project has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, Key

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen

Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Skolering av veiledere i PhD-opplæringen Robert Bjerknes 1 Det medisinsk-odontologiske fakultet 2011 Kandidater i PhD-programmet: Ca. 525 Antall disputaser: 87 Stor tematisk og metodologisk bredde Øket

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Miljømedisin på norsk

Miljømedisin på norsk Miljømedisin på norsk Oppfølging av beboerne og arbeidstakerne etter Vest Tank eksplosjonen Prosjektleder Bjørg Eli Hollund Samarbeidsprosjekt mellom Helse-Bergen og UiB 24 th May 2007 24.mai 2007 Etter

Detaljer

Styrets beretning 2012-2013

Styrets beretning 2012-2013 Styrets beretning 2012-2013 Norsk Forening for Maritim Medisin 1 1 Innhold 1 Innhold... 2 2 Innledning... 3 3 Tillitsvalgte... 3 3.1 STYRET... 3 3.2 VALGKOMITÉ... 3 3.3 REVISORER... 3 3.4 KVALITETSSIKRINGSUTVALGET...

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand

Sluttrapport for prosjektet. Automatisert måling av blodsukker. ved prosjektleder Eirik Årsand Sluttrapport for prosjektet Automatisert måling av blodsukker ved prosjektleder Eirik Årsand Tromsø / oktober 2004 1. Sammendrag Prosjektet Automatisert måling av blodsukker ble startet opp høsten 2002.

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Aktivitetskalendar 2015

Aktivitetskalendar 2015 Versjon 1, 24.02,2015. Oppdatert versjon vil du finne på http://helseforsking.hisf.no/ Aktivitetskalendar 2015 Forskingsgruppa Folkehelse, livsstil og overvekt (FLO) Spørsmål? Ta kontakt med forskingsgruppeleiar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Arbeidstid og HMS. - Hvordan henger det sammen? Anthony S. Wagstaff MD DAvMed PhD MBA

Arbeidstid og HMS. - Hvordan henger det sammen? Anthony S. Wagstaff MD DAvMed PhD MBA Arbeidstid og HMS - Hvordan henger det sammen? Anthony S. Wagstaff MD DAvMed PhD MBA Oversikt Min synsvinkel, og noen tall Arbeidstid og samfunn Risiko - helse og sikkerhet - sektortrender Mulige veier

Detaljer