Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS"

Transkript

1 Årsmelding 2007 Seksjon for arbeidsmedisin Universitetet i Bergen/ UNIFOB AS Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 1

2 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning av medisinske studenter s 6 B. Veiledning av særoppgave i medisin s 6 C. Helsefagundervisning s 6 D. Mastergrads-studium s 6 E. Etterutdanningskurs s 6 F. Landskonferanse for bht-personell s 6 G. Doktorgradsveiledning s 7 H. Foredrag s 7 I. Annen undervisning s 9 4. Forskning s 10 A. Publikasjonsliste s 10 B. Prosjekter s Konsulentvirksomhet s Internettsider s Kurs og reiser s Verv og deltagelse i utvalg, råd og komiteer s Internasjonalt samarbeid s Medieoppslag s 21 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 2

3 1. INNLEDNING Et nytt spennende år har passert på seksjonen, med mange doktorgradsstipendiater i høy aktivitet, og med flere store og små prosjekter i sluttfase. Hektisk og lærerikt! Tre disputaser ble holdt dette året, to med tema fra petroleumsindustrien (Kjersti Steinsvåg og Jorunn Kirkeleit), og en med tema multippel sklerose (Maura Pugliatti). Kjempebra! Et høydepunkt dette året var også at vi har hatt en representant i arbeidsgruppe for International Agency on Research on Cancer (IARC). Magne Bråtveit har deltatt i utarbeidelsen av en ny monografi, for å vurdere kreftrisiko for skiftarbeidere, røykdykkere og malere. Spennende og viktig arbeid som plasserer oss alle på Europakartet! Seksjon for arbeidsmedisin er en del av Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg til å være en ordinær seksjon, består vi også av en oppdragsavdeling som er eksternt finansiert og administrert i UNIFOB AS. I tillegg har seksjonen flere stipendiater som er finansiert fra andre kilder, og som er administrativt plassert både ved Instituttet, ved Senter for internasjonal helse og ved Høgskolen i Bergen. Denne årsrapporten beskriver arbeidet for alle typer arbeid ved seksjonen. Vi håper du kan få litt innblikk i aktivitetene våre ved å lese videre! Bergen, mars 2008 Bente E. Moen Seksjonsleder Professor i arbeidsmedisin 2. ADMINISTRATIVE FORHOLD Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 3

4 PERSONALE Følgende stillinger har vært besatt i 2007: Professor Bente E. Moen (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Professor Trond Riise (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Førsteamanuensis Magne Bråtveit (Hovedstilling i UiB, 20% bistilling i UNIFOB) Fagkonsulent/fysioterapeut Inger Haukenes (UNIFOB) Fagkonsulent/sykepleier Kristin Bondevik (90%, UNIFOB) Spesiallege Nils Magerøy (UNIFOB) Statistiker Valborg Baste (UNIFOB) Forsker/stipendiat Kristian Gould (UNIFOB) Prosjektkonsulent/sekretær Berit Larsen (UNIFOB) Kontorfullmektig Lena Bartz (50%, UNIFOB, langtidssykemeldt) Forskerlinjestudent Ole Jacob Mølleløkken (Med.fak/NFR; 20%, og med sommerjobb) Postdoktorstipendiat Jorunn Kirkeleit (Helse & Rehabilitering) Postdoktorstipendiat Maura Pugliatti (Universitetsstipend) Stipendiat Akwilina Kayumba (Quota) Vikar Arne Jacob Misund, leid inn fra Adecco. Assosierte: Doktorgradstipendiat Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet Innlandet Doktorgradsstudent Dordi Høivik, StatoilHydro AS Doktorgradsstudent Kjersti Alsåker, Høgskolen i Bergen/Senter for legevaktmedisin Lege Vilhelm F. Koefoed fra Saniteten, Sjøforsvaret Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 4

5 INTERNE MØTER Seksjon for arbeidsmedisin har et daglig uformelt morgenmøte fra kl Hver tirsdag morgen har vi hatt et felles fagmøte. Hver første tirsdag i måneden har vi i tillegg hatt seksjonsmøte. Vi har også hatt doktorgradsseminarer (reading seminars) på fredager i SAMLINGER - VERNEOMBUD Vi har også i år tatt oss tid til å drøfte strategier for seksjonens virksomhet. Vi fikk lov til å bruke Valborgs hytte i Strandvik til dette, dro ut ved lunsjtider 22.mai og overnattet til neste dag. Av andre arrangementer, kan vi nevne: -Instituttets dag i mai. -De UNIFOB-ansatte deltok på et to dagers seminar med UNIFOB HELSE på Solstrand i august. -Disputasfest for Kjersti med fremføring av shakerdance. -Disputasfest for Jorunn med fremføring av benzenmolekylene. -Disputasfest for Maura med italiensk tilsnitt. -Feiring av 50-årsdager til Inger Haukenes og Dordi Høivik med Tapasbord. -Feiring av 50-årsdagen til Kristin Bondevik, inklusive kjøring med kostebil. -Kinobesøk The Simpsons. -Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. -Fest i Grieghallen med UNIFOB. -Instituttets julefest. -Julefest for Senter for internasjonal helse. -Seksjonens julemiddag denne gang i industrielle marine omgivelser, i Kranen. Her opplevde vi fremvisning av Urinens kurér, Oljenasjonens utvikling og Innvandrer fra Italia, samt fikk undervisning i afrikansk dans. Seksjonens verneombud har vært: Kristin og Nils (vara). Året Pepperkakehus ble i år gitt til Lena. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 5

6 3. UNDERVISNING A. UNDERVISNING AV MEDISINSKE STUDENTER Dette året har vi gjennomført "arbeidsmedisinsk" uke to ganger. Undervisningsopplegget får god evaluering til tross for manglende arbeidsplassbesøk/besøk hos bedriftslege for studentene. Det hjelper med pasienter og arbeidstakere som kommer og forteller om sine problemer, og med hjelp fra bedriftslege og yrkesmedisiner som stiller opp. B. VEILEDNING AV SÆROPPGAVE i MEDISIN Stud. med. Ole Jacob Møllerløkken har levert og fått godkjent sin særoppgave Electrical fields onboard two minor navy vessels og ble veiledet av Bente E. Moen. Stud.med. Bjørg Torkildsen Møllerløkken veiledes av Bente E. Moen. C. HELSEFAGUNDERVISNING - Riise har undervist på Masterstudiet i Helsefag, Institutt for samfunnsmedisinske fag Kvantitative forskningsmetoder. D. MASTERGRADSSTUDIUM - CIH Seksjonens internasjonale mastergradsstudium er et samarbeid med Senter for internasjonal helse i Occupational Hygiene. Vi har hatt to studenter i en spesialordning for Zambia som skal etablere en ny avdeling for Public Health. Dette er Prudence Michelo og Doreen Bwalya. Vi har holdt følgende kurs: Monitoring chemical factors in the working environment (INTH331) Preventive measures for chemical factors (INTH332) Biological factors in the working environment (INTH333) Noise and vibrations (INTH334) Ionizing and non-ionizing radiation (INTH335) Climate and work environment (INTH336) Safety and risk assessment (INTH337) Forelesere var vesentlig Magne Bråtveit og Bente E. Moen. E. ETTERUTDANNINGSKURS Seksjonen er ansvarlig for kurset Introduksjon til arbeidsmedisin, et kurs på internett som ligger på nettsidene til Den norske lægeforening (Lupin-kurs). Det brukes jevnlig og har fått god evaluering. F. LANDSKONFERANSE FOR BEDRIFTSHELSEPERSONELL Vi har i 2007 avholdt Landskonferanse for bedriftshelsepersonell. Dette er en tradisjon vi har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt. Følgende personer satt i arrangementskomitéen: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 6

7 Inger Haukenes (leder), Kristin Bondevik, Nils Magerøy, Berit Larsen, Odd Bjørnstad (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og Bente E. Moen. Konferansen hadde tittelen Praktisk klokskap og ble avholdt september 2007 på SAS Radisson Hotel Norge i Bergen med vel 200 deltagere. Konferansen ble holdt med Travel Planners som teknisk arrangør. Arrangementet forløp knirkefritt, og vi har kun fått gode tilbakemeldinger! G. DOKTORGRADSVEILEDNING Doktorgradskandidater som disputerte: - Maura Pugliatti (Riise).Tittel: Epidemiological studies of multiple sclerosis in a Sardinian population, insular Italy - Cluster studies and health status. - Jorunn Kirkeleit (Moen, Bråtveit). Tittel: Benzene exposure and hematological effects among offshore workers exposed to crude oil. - Kjersti Steinsvaag (Bråtveit, Moen). Tittel: Retrospective assessment of exposure to carcinogens in Norway s offshore petroleum industry. Innlevert avhandling: - Kjersti Alsaker (Moen/Kristoffersen). Tittel: Quality of life among women who have experienced intimate partner violence. A one year follow up study among women at Norwegian women s shelters. - Jan Vilhelm Bakke (Moen). Tittel: Indoor Environment in University Buildings. Assessment of subjective and objective parametres and outcomes. Kandidater som arbeider med avhandlingen sin: - Dordi Høivik (Moen) - Akwilina Kayumba (Moen, Bråtveit) - Nils Magerøy (Moen, Riise) - Kristian Gould (Moen, Bridger) H. FOREDRAG Her er en oversikt over hvem som har holdt foredrag om hva i år: Baste V: - Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse blant menn, torsdagseminar, SEMS, Mars Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse blant menn, Instituttets dag, Bergen. Mai Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and male infertility, The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada. -Statistikk, HELFG-3 ForskningsmetodeV-07. -Elektromagnetiske felt og reproduksjonshelse hos menn, Sjøfartsmedisinsk grunnkurs. Bondevik K: Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 7

8 -Åpningsforedrag Hva skaper helse og trivsel i arbeidslivet? Helsefremmende arbeidsplasser. Høgskolen i Bergen, Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Januar Helsemessige og sosiale konsekvenser av skiftarbeid en litteraturstudie. Foredrag på halvdagsseminar for ledere innen helse og omsorg, Bergen kommune. Mai Det gode yrkesliv i frisørsalongen. En intervensjonsstudie. Foredrag på faglig samling, UNIFOB HELSE, Solstrand. August Helsemessige og sosiale konsekvenser av skiftarbeid en litteraturstudie. Foredrag på halvdagsseminar for bedriftssykepleiere arrangert av NSFLBS, lokalgruppen i Bergen og Hordaland. Oktober Bråtveit M: -Kjemisk eksponering i petroleumsvirksomheten, relatert til produksjonsstrømmer, produsert vann og boreslam. Ptil, Stavanger. -Kadmium i nærmiljøet. Instituttets dag, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Bergen. Mai Haukenes I: -Internkontroll av HMS. Ledere og verneombud i Møller Bil Bergen. Januar Det gode kundemottak. Landskonferansen for Bedriftshelsepersonell, Bergen. September Forståelse av sykefravær i bilbransjen erfaringer fra dem det angår mest. Verksted- og skade/lakk-konferansen, Gol. September Kirkeleit J: -Increased risk of hematopoietic malignancies in a historical cohort of upstream petroleum workers in Norway. Muntlig innlegg på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA,. Juni Eksponering for benzen i norsk arbeidsliv. Hvilken betydning har det for arbeidstakernes helse? Innlegg på Landskonferansen for Bedriftshelsepersonell, Bergen. September Hva vet vi om den kjemisk eksponeringen offshore? Innlegg på Kurs i arbeidslivets toksikologi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo. November Kayumba: -Preliminary result dissemination at the Tanzania Sisal Association Annual Meeting held in Tanga region Tanzania. May (local dissemination) -Presentation at the 17 th European Respiratory Society Annual congress: ERS-2007 Stockholm, Sweden ) Acute respiratory health effect among sisal workers in Tanzania (Poster presentation). September Presentation of results; Prevalence of IgE sensitization to sisal ( Agave sisalana) among sisal processors in Tanzania, section for occupational health & CIH. Desember Magerøy N: -Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidsmiljøet. Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, SINTEF, Trondheim. Januar Undervisning Mastergradsstudenter Senter for Internasjonal Helse. Mars Psychosocial factors at work. Høgskolen i Bergen, Institutt for fysioterapi. April Otoakustiske emisjonsmålinger hos ansatte utsatt for støy i arbeidsmiljøet. Hydro Sandsli. Mai Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 8

9 -Bullying and psychosocial factors at work among military personnel in the Royal Norwegian Navy.The Third International Course on Bullying and Harassment at Work,Villa Cagnola, Gazzada, Italy. Juli Mobbing og psykososiale faktorer i arbeid - en undersøkelse blant militære i Sjøforsvaret. UNIFOB HELSE, Solstrand. August Nytt om hørsel., Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. September Mobbing og psykososialt arbeidsmiljø i Sjøforsvaret, Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk. Oktober Mobbing og psykososiale faktorer i arbeid - en undersøkelse blant militære i Sjøforsvaret. Yrkesmedisinsk avdeling. Oktober Prosjekt HMS sjø, Grunnkurs i maritim medisin nr 17, Haakonsvern, Skole for Skipsteknikk og Sikkerhet i samarbeid med Saniteten i Sjøforsvaret og Norsk senter for maritim medisin. Oktober HSE Navy, Besøkende Tim Carter, Chief Medical Adviser for transport safety, UK Department for Transport, Julie Carlton, Medical Adminstration Manager Maritime and Coastguard Agency og Norsk Senter for Maritim Medisin. Oktober Moen BE: -Forebygging av astma og allergi. Lærere for frisørelever, Årstad og Sotra videregående skoler -Forebygging av astma og allergi. Lærere for frisørelever, Stord videregående skole. -Reproduksjonshelse blant tannhelsesekretærer. Kurs, Oslo. -Reproduksjon og elektromagnetiske felt. Forsvarsdepartementet, Akershus festning, Oslo. -Kjemisk helsefare på tankskip. Kurs for leger, Haakonsvern. -HMS på skip. Kurs for leger, Haakonsvern. -Forebygging av astma og allergi. Frisørlærere i Norge. -A survey in the Royal Norwegian Navy. Esbjerg. -Work environment in car repair shops. University of Alicante. -Work environment at sea. University of Alicante. -Reproduksjonshelse og frisører. Frisørleverandørenes forening, Oslo. -Reproduksjon og elektromagnetiske felt. FFI, Kjeller. Pugliatti M:- Epidemiology of cerebro-vascular disorders in Hue, Vietnam. -50th Anniversary of Hue College of Medicine and Pharmacy. Hue, Vietnam. April Epidemiological patterns of MS and possible role of environmental risk factors. Environmental risk factors in multiple sclerosis Symposium, within the 20th Annual Meeting of the Norwegian Neurological Association, Oslo, Norway. November I. ANNEN UNDERVISNING - Moen har bistått Det psykologiske fakultetet med forelesninger i helsepsykologi. - Moen har bistått Mat. Nat. med forelesninger i toksikologi. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 9

10 4. FORSKNING A. Publikasjonsliste Originalartikler Bakke JV, Moen BE, Wieslander G, Norback D. Gender and the physical and psychosocial work environments are related to indoor air symptoms. J Occup Environ Med Jun;49(6): Bakke JV, Norback D, Wieslander G, Hollund BE, Moen BE. Pet keeping and dampness in the dwelling: associations with airway infections, symptoms, and physiological signs from the ocular and nasal mucosa. Indoor Air Feb;17(1): Bråtveit M, Kirkeleit J, Hollund BE, Moen,BE, (2007) Biological monitoring of benzene exposure of process operators during ordinary activity in the upstream petroleum industry. Ann Occup Hyg 2007; 51(5) : Bråtveit M, Magerøy N, Moen BE. (2007) Kadmiumeksponering blant befolkningen i Odda. Ramazzini. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2007; 14 ( 3) 8-9. Gjerdet NR, Moen BE. Kjemisk arbeidsmiljø. Vurderinger basert på en spørreundersøkelse blant tannhelsesekretærer. Den norske tannlegeforenings tidende 2007; 117 (2):84-88 Høivik D, Baste V, Brandsdal E, Moen BE. Associations between self-reported working conditions and registered health and safety results. J Occup Environ Med (2): Kayumba A, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. Acute respiratory symptoms among sisal workers in Tanzania. Occupational Medicine 2007;57(4) Mageroy N, Riise T, Johnsen BH, Moen BE. Health-related quality of life in the Royal Norwegian Navy: does officer rank matter? Mil.Med. 172 (8): , Mamuya SH, Bratveit M, Mashalla YJ, Moen BE. Air flow limitation among workers in a labour-intensive coal mine in Tanzania. Int Arch Occup Environ Health 2007;80(7) Mamuya SH, Bratveit M, Mashalla Y, Moen BE. High prevalence of respiratory symptoms among workers in the development section of a manually operated coal mine in a developing country: a cross sectional study. BMC Public Health. 2007;7 Moen BE. Our work and its effects on our children. Occup Med (Lond) Sep;57(6): Moen BE. Historisk innspill Hygiene er svært viktig I sykehus. Ramazzini 2007; 14 (1):9 Moen BE. Røntgenstråler, sykehusarbeid og kreft med appell. Ramazzini 2007; 14 (1): 6-7 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 10

11 Morken T, Mageroy N, Moen BE. Physical activity is associated with a low prevalence of musculoskeletal disorders in the Royal Norwegian Navy: a cross sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2007; 8:56. Morken T, Mehlum IS, Moen BE. Work-related musculoskeletal disorders in Norway's offshore petroleum industry. Occupational Medicine. 2007; 57(2): Møllerløkken OJ, Moen BE, Magerøy N, Bråtveit M, Lind O. Lyd fra brassband og otoakustiske emisjoner Foreløpige resultater fra et prosjekt. Ramazzini Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin, 2007;14(4):13-134/2007: Møllerløkken OJ, Moen BE. Electronic fields onboard two minor Navy vessels. Maritime medicin journal 2007;7(1):60-70 Nguyen RH, Wilcox AJ, Moen BE, McConnaughey DR, Lie RT. Parent's Occupation and Isolated Orofacial Clefts in Norway: A Population-based Case-control Study. Ann Epidemiol. 2007:17(10): DeLuca GC, Ramagopalan SV, Cader MZ, Dyment DA, Herrera BM, Orton S, Degenhardt A, Pugliatti M, Sadovnick AD, Sotgiu S, Ebers GC. The role of hereditary spastic paraplegia related genes in multiple sclerosis. A study of disease susceptibility and clinical outcome. J Neurol 2007;254: Ramagopalan SV, Deluca GC, Morrison KM, Herrera BM, Dyment DA, Orton S, Bihoreau MT, Degenhardt A, Pugliatti M, Sadovnick AD, Sotgiu S, Ebers GC. No effect of APOE and PVRL2 on the clinical outcome of multiple sclerosis. J Neuroimmunol 2007;186: Marrosu MG, Murru R, Costa G, Melis MC, Rolesu M, Schirru L, Solla E, Cuccu S, Secci MA, Whalen MB, Cocco E, Pugliatti M, Sotgiu S, Rosati G, Cucca F., et al. Variation of the Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein gene is not primarily associated with multiple sclerosis in the Sardinian population. BMC Genet 2007;8:25. Sobocki P, Pugliatti M, Lauer K, Kobelt G. Estimation of the cost of MS in Europe Extrapolations from a multinational cost study. Mult Scler 2007; 13: Pugliatti M, Beghi E, Forsgren L, Ekman M, Sobocki P. Estimating the cost of epilepsy in europe: a review with economic modeling. Epilepsia 2007;48: DeLuca GC, Ramagopalan SV, Herrera BM, Dyment DA, Lincoln MR, Montpetit A, Pugliatti M, Barnardo MC, Risch NJ, Sadovnick AD, Chao M, Sotgiu S, Hudson TJ, Ebers GC.. An extremes of outcome strategy provides evidence that multiple sclerosis severity is determined by alleles at the HLA-DRB1 locus. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007;104: Pinna A, Pugliatti M, Solinas G, Dessole L, Sotgiu S, Carta A. Outcome of Acute Monosymptomatic Optic Neuritis in Northern Sardinia, Italy. Neuro-Ophthalmology 2007; 31:1 4. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 11

12 Rahman H, Bråtveit M, Moen BE. Association between ammonia exposure and respiratory health effects among workers at an urea fertilizer factory.. Int J Occup Environ Health 2007;13(2): Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE.(2007) Exposure to carcinogens for defined job categories in the Norway s offshore petroleum industry, Occup Environ Med 64: Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE, Kromhout H. (2007) Inter-rater agreement of exposure to carcinogens in the offshore petroleum industry. Occup Environ Med 64: Steinsvåg K, Bråtveit M, Moen BE, Kromhout H.et al. Expert assessment of exposure to carcinogens in the offshore petroleum industry. J Expo Sci Environ Epidemiol Apr 25; [Epub ahead of print] Zeleke Z, Moen BE, Bråtveit M. Effects of exposure to cement dust on acute lung functioning among cement factory workers in Dire Dawa, Ethiopia. East Afr Med J, 2007 Bokkapitler Moen BE. Aaserud, O. Nevrotoksiske effecter I yrke og miljø. I: Nevrologi og nevrokirurgi. Oslo. Forlaget Vett og viten as ISBN S Alsaker K. Tap av helse ved vold i nære relasjoner. s I: Bjørnen sover. Storberget K (red.) Aschehaug, Oslo. ISBN Rapporter Bondevik K Moen BE. Forebygging av allergi, hud- og luftveisplager blant frisørelever. Arbeidet i Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Bråtveit M,, Moen BE (2007) Kjemisk eksponering i petroleumsvirksomheten relatert til produksjonsstrømmer, produsert vann og boreslam. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Bråtveit M, Steinsvåg K, Lie SA, Moen BE. (2007) Modellering av oljedamp- og oljetåkekonsentrasjon i arbeidsatmosfæren i shakerområdet på boreinstallasjoner. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr.3b Haukenes I, Bondevik K, Baste V, Møllerløkken OJ, Moen BE. Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin nr ISBN Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø. Rapport fra Seksjon for arbeidsmedisin, nr ISBN Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 12

13 Abstracts Baste V, Riise T, Moen BE. Occupational exposure to radiofrequency electromagnetic fields and male infertility. The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, Kayumba A, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. (2007) Acute respiratory effects among sisal workers in tanzania. European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm, Sweden. P Kirkeleit J, Riise T, Bråtveit M, Moen BE. Increased risk of hematopoietic malignancies in a historical cohort of upstream petroleum workers in Norway. American Journal of Epidemiology 2007;165(11) Suppl S:S108-S108. Muntlig innlegg på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA, juni Kirkeleit J, Riise T, Bråtveit M, Moen BE. Increased risk of esophageal adenocarcinoma in a historical cohort of petroleum workers. American Journal of Epidemiology 2007;165 Suppl S:S8-S8. Poster på konferansen SER 2007 (The Society for Epidemiologic Research) i Boston, USA, juni Magerøy N. Bullying and psychosocial factors at work among military personnel in the Royal Norwegian Navy. The Third International Course on Bullying and Harassment at Work, The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, Villa Cagnola, Gazzada, Italy, 3-8 June Mamuya S, Bråtveit M, Mashalla Y, Moen BE. (2007) Ventilatory function among workers in a manually operated coal mine in a developing country. European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm, Sweden. E1913 Moen BE, Torp S, Riise T. Chemical sensitivity in different occupational groups. Epicoh 2007, The 19 th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, (poster). Moen BE. A survey of occupational health in the Royal Norwegian Navy. International Maritime Organisastion, Esbjerg, Danmark. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 13

14 B. Prosjekter vi har arbeidet med NUFU-prosjekter Prosjekttittel: Occupational related respiratory and dermal symptoms among sisal fiber processors in Tanzania. Prosjektleder: Akwilina Kayumba. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Yohana Mashalla, Erik Florvaag, Weijnand Eduard, Bente E. Moen, Valborg Baste. Offshorerelaterte prosjekter Prosjekttittel: Helse-, miljø- og sikkerhets- kultur. Prosjektleder: Dordi Høivik. Medarbeidere: Signy Midtbø Risnes, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel: Hearing Conservation Methodology Offshore (Otoakustiske emisjoner). Prosjektleder: Odd Pettersen, Sintef. Medarbeidere: Magne Bråtveit, Nils Magerøy, Ole Jacob Møllerløkken, Ola Lind og Bente E. Moen. Et samarbeid med Norsk Hydro Drift. Prosjekttittel: Skiftarbeid offshore finansiert av BP. Prosjektleder: Bjørn Bjorvatn. Medarbeidere: Siri Waage, Staale Pallesen, Hege Eriksen, Holger Ursin, Bente E. Moen. Prosjekttittel: Modellering av oljedamp og oljetåkekonsentrasjon i shakerrom. Prosjektleder: Magne Bråtveit. Medarbeidere: Kjersti Steinsvåg, Bente E. Moen, Stein Atle Lie Prosjekttittel: En analyse av kreftrisiko i en historisk kohort av norske offshorearbeidere- med vekt på utvikling av leukemi. Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit. Medarbeidere: Bente E. Moen, Trond Riise, Magne Bråtveit, Tone Bjørge. Prosjekttittel: Benzen og leukemi hos arbeidstakere på norsl sokkel. Prosjektleder: Jorunn Kirkeleit Medrabeidere: Bente E. Moen, Magne Bråtveit Prosjekttittel: Eksponering for kreftfremkallende stoffer i offshoreindustrien. Prosjektleder: Kjersti Steinsvåg Medarbeidere: Magne Bråtveit, Bente E. Moen. Prosjekter om arbeidsmiljø i Sjøforsvaret Prosjektttittel: Reproduksjonshelse i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Ole Jacob Møllerløkken. Medarbeidere: Bente E. Moen, Nils Magerøy, Valborg Baste Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 14

15 Prosjekttittel: Psykososiale arbeidsforhold og helserelatert livskvalitet blant ansatte i Sjøforsvaret. Medarbeidere: Nils Magerøy, Bente E. Moen,Trond Riise, Bjørn Helge Johnsen Prosjektttittel: Elektromagnetiske felt og forplantning Prosjektleder: Valborg Baste Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Kjell Hansson Mild Prosjektttittel: Menneskelige faktorer i hurtigbåtnavigasjon i Sjøforsvaret. Prosjektleder: Kristian Gould Medarbeidere: Bente E. Moen, Vilhelm Koefoed, Robert Bridger, Bjørn Helge Johnsen Prosjektttittel: Synsfunksjon, tretthet og sikkerhet Prosjektleder: Vilhelm Koefoed Medarbeidere: Bente E. Moen, Kristian Gould, Bjørn Helge Johnsen Sykefravær og inkluderende arbeidsliv Prosjekttittel: Forståelse av sykefravær erfaringer fra dem det angår mest Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Prosjekttittel: Utstøting fra arbeidslivet i industri med spesiell risiko for ryggplager; der man utsettes for helkroppsvibrasjon Prosjektleder: Bente E.Moen. Medarbeider: Inger Haukenes, Kristin Bondevik Hordalandsundersøkelsen - HUSK Prosjekttittel: Reproduksjonshelse i Hordaland Prosjektleder. Valborg Baste Medarbeidere:Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Trond Riise, Nina Øyen. Prosjekttittel: Søvn og arbeid Prosjektleder. Reidun Ursin Medarbeidere: Valborg Baste, Bente E. Moen. Luftveisplager og arbeidsmiljø Prosjekttittel: Inneklima og helse Prosjektleder: Jan Vilhelm Bakke Medarbeidere: Bente E. Moen, Bjørg Eli Hollund, Erik Florvaag, Elisabeth Haugen, Jan Sundell, Dan Norbäck, Gunilla Wislander. Prosjekttittel: Forebygging av allergi, hud- og luftveisplager blant frisørelever. En intervensjonsstudie Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeider: Kristin Bondevik. Norges Astma og allergiforbund / Helse og Rehabiliteing Prosjekttittel: Luftveisplager i elektrolysehallene ved Norzink (LIZ) Prosjektleder: Magne Bråtveit Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 15

16 Medarbeidere: Bente E. Moen, Gro Tjalvin Prosjekttittel: Kadmium i nærmiljøet Prosjektleder: Magne Bråtveit Medarbeidere: Nils Magerøy og Bente E. Moen, samt Boliden AS. Andre prosjekter Prosjekttittel: Svangerskap, arv og miljø. En pasientkontroll studie av leppe og ganespalte. Prosjektleder: Rolv Terje Lie. Medarbeidere: Ruby Ngyen, Alan Wilcox,Bente E. Moen - i tillegg en rekke andre. Prosjekttittel: Arbeidstid i Svea. Prosjektleder: Bente E. Moen og Holger Ursin Medarbeidere: Hege Eriksen, Robert Murison, Siri Waage, Bjørg Eli Hollund, Magnus Oden, Bjørn Bjorvatn. Prosjekttittel: Helse hos helsepersonell; tannhelsesekretærer og hjelpepleiere. Prosjektleder: Bente E. Moen. Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, T. Riise. Prosjekttittel: Eksponerte for krom og helse Prosjektleder: Bente E. Moen Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Valborg Baste, Askøy kommune, Medisinsk fødselsregister. Prosjekttittel: Frisører og reproduksjon Prosjektleder: Elena Ronda. Medarbeidere: Bjørg Eli Hollund, Nina Øyen, Valborg Baste, Bente E. Moen. Vi har også to prosjekter som ikke er arbeidsmedisinske: Prosjekttittel: Livskvalitet og selvaktelse blant kvinner som har levd i mishandlingsforhold. Prosjektleder: Kjersti Alsaker Medarbeidere: Kjell Kristoffersen, Bente E. Moen, Valborg Baste. Prosjekttittel:MS på Sardinia Prosjektleder: Maura Pugliatti Medarbeidere: Trond Riise m. flere 5. KONSULENTVIRKSOMHET Seksjonen har hatt én hoved-oppdrags-giver vedrørende konsulentarbeid: Automobilbransjens forening i Hordaland Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 16

17 Seksjonen har bistått bransjen i å opprettholde Bilbransjens bedriftshelsetjeneste". Egen årsrapport utarbeides for denne virksomheten. Inger Haukenes har hovedansvar for dette arbeidet. Annen konsulentvirksomhet Seksjonen benyttes flittig som rådgivere i spørsmål som angår arbeidsmiljø og helse. Henvendelsene kommer fra bedriftshelsepersonell, allmennleger, bedriftsledere, verneombud, pasienter, pårørende og advokater. Dette året har vi bistått Haukeland universitetessykehus i en utredning om kreft og stråleeksponering. 6. INTERNETTSIDER - IKT Internettsider Vi har en rekke internettsider, der vi presenterer seksjonens aktiviteter. Disse er godt besøkt. Vi har særlig fått tilbakemeldinger om at våre oversikter over aktuelle internettsider er av god nytte. Adressen til vår hjemmeside er: Seksjonen har dannet en egen gruppe som skal utforme en enhetlig profilering av avdelingen i form av ny webside med sete i UNIFOBs sider. Gruppen består av Nils Magerøy, Valborg Baste og Inger Haukenes. Adressen er: 7. KURS OG REISER FOR DE ANSATTE Baste: -Nettverksmøte, EMF-prosjektet, Milano, Januar Health risk management of occupational exposure to electromagnetic fields, Niva course, -Saariselkä, Finland, Mars Causal inference, Miguel Hernán, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB, Bergen, Juni, -UNIFOB HELSE, Solstrand, August Praktisk klokskap, Landskonferanse for bedriftshelsepersonell, Bergen September International Symposium on Epidemiology in Occupational Health; Epicoh 2007, Banff, Canada, Oktober 2007 Bondevik: -Innføring i statistikk via internett: Del 1. UiO/Den Norske Lægeforening., februar-april Reiser i forbindelse med frisørprosjektet på videregående skoler i Trøndelag: Trondheim, Røros, Levanger, Namsos, mars og oktober UNIFOB HELSE, Solstrand, august Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, september 2007 Bråtveit: -European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm -International Agency on Cancer (IARC), Lyon, Frankrike -Prosjektreise til Arousha og Dar es Salaam, Tanzania -OLF og Ptil, Stavanger Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 17

18 -SINTEF, Trondheim -Boliden Odda AS, Odda Haukenes: -Innføring i statistikk via internett: Del 1. UiO/Den Norske Lægeforening. Februar/april UNIFOB HELSE, Solstrand, august Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, september 2007 Verksted- og skade/lakk-konferansen. Gol, september Forskerkurs 1: Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisinsk og helsefaglig forskning. oktober Forskerkurs 2: Grunnlagsproblemer i samfunnsmedisinsk og helsefaglig forskning, november 2007 Kirkeleit: -International Courses in modern methods in epidemiology and biostatistics Regression analysis and survival analysis. Catholic University of the Sacred Heart, Roma, Italia.I perioden November-desemebr Kayumba: -Postgraduate course ( PG17): Lung function measurement in the community: at the ERS annual congress European Respiratory Society. Annual Congress, Stockholm -5th international course on occupational skin and airway allergies ( exposure, risk assessments and prevention; september Copenhagen, Denmark Larsen: -Landskonferanse for Bedriftshelsepersonell, Bergen september Magerøy: -Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte SINTEF, Trondheim, janauar Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Statoil, Sandsli, Kjemisk helsefare, Ergorisk, februar Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Besøk ved Attføringssenteret i Rauland, april Prosjektmøte i Odda februar Prosjektmøte og deltakelse ved folkemøte i Odda. Innsamling spørreskjema og urinprøver i Odda mars-april Deltakelse ved folkemøte i Tyssedal mars. Innsamling spørreskjema og urinprøver i Tyssedal, mai Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kartlegging av bruk av hørselsvern og evaluering av verktøy for demonstrasjon av støyskade og Bedriftslegen og det inkluderende arbeidsliv, Arbeidsmedisinens historikk, Statoil Sandsli, mai Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte Hydro, Sandsli, mai The Third International Course on Bullying and Harassment at Work, The Nordic Institute for Advanced -Training in Occupational Health, Villa Cagnola, Gazzada, Italy, juni. -Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Statoil Sandsli: Etiske regler for bedriftshelsetjenesten, inkluderende arbeidsliv, august Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen, september 2007 Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 18

19 -Prosjektet Hearing Conservation Methodology Offshore, møte NACRE AS, Trondheim, September Frisørprosjekt: Deltakelse ved datainnsamling fra Brundalen videregående skole, oktober Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kokstad bedriftshelsetjeneste, Kokstad: Gravide i arbeidslivet, Mobbing, Rusmiddeltesting, Legens rolle i bedriftshelsetjenesten, oktober Norsk maritim-medisinsk fagrådsmøte nr 2, Norsk senter for maritim medisin, SAS Royal Hotel Norge, Bergen oktober Veiledningsgruppe i arbeidsmedisin, , Kalfaret: Helsefare ved carbonmonoksyd. LIZ prosjektet, Boliden Odda, november Moen: -Januar: Besøk hos Dr. Paolo Ravazzani, Milano -Februar: og mai: Besøk hos Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Uppsala universitet -Februar: Fylkesmøte for Norsk arbeidsmedisinsk forening, Oslo -Februar: Universitetet i Alicante -Feb,.mars,.april,nov: Boliden, Odda -April: Besøk hos Forsvarsministeren, Oslo. -.Mai og oktober: Frisørskoler i Trøndelag. -Juni: Sjøfartsmedisinsk internasjonalt møte i Esbjerg. -Juni: Reise i Tanzania. Arusha, Dar es Salaam. -Juli: Universitetet i Alicante -September: Landskonferansen for bedriftshelsepersonell, Bergen. -September: European Respiratory Society, Stockholm. -Oktober: Epicoh, Alberta, Canada. -Oktober: FFI, Kjeller -November: Effektiv ledelse. Kurs, Bergen. 8. VERV OG DELTAGELSE I UTVALG, RÅD OG KOMITÉER Baste: -Medlem i Seksjon for arbeidsmedisin sin Web-gruppe Bondevik: -Verneombud ved Seksjon for arbeidsmedisin, -Komitemedlem, Landskonferanse for bedriftshelsepersonell 2007 Bråtveit: -Medlem i sertifiseringspensumgruppe i Norsk Yrkeshygienisk forening -Medlem av fagrådet for arbeidslivsstudier -Medlem i forskningsutvalget ved Institutt for samfunnsmedisinske fag -Medlem i arbeidsgruppe nedsatt av The International Agency on Cancer (IARC) for å utarbeide/skrive IARC Monograph, Volume 98 Fire-fighting, Painting and Shift-work. Chair for subgroup 1 (eksponering). -Referee for Journal of Environmental Management -Referee for American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine -Referee for Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 19

20 Haukenes: -Medlem i Seksjon for arbeidsmedisin sin Web-gruppe. -Leder av programkomité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Larsen: -Medlem komité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Medlem i komité for den årlige konferansen for yrkesmedisinske avdelinger Høstmøtet 2008 Magerøy: -Web-side gruppemedlem ved Seksjon for arbeidsmedisin -Medlem av Landskonferansekomiteen for bedriftshelsepersonell Varamedlem i Fagråd for Norsk senter for maritim medisin -Medlem i komité for den årlige konferansen for yrkesmedisinske avdelinger Høstmøtet 2008 Moen: - Referee for Tidsskrift for Den norske lægeforening - Referee for Annals of occupational hygiene - Referee for Indoor Air - Referee for BMJ Public Health - Redaktør av Ramazzini, fagblad for Norsk arbeidsmedisinsk forening - Medlem av nasjonal faggruppe for å vurdere helsefare av radarstråling - Medlem av fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiB - Medlem av Rådet for Institutt for samfunnsmedisinske fag - Medlem av Eksamens- og undervisningsutvalget, Institutt for samfunnsmedisinske fag - Medlem av komité for Landskonferanse for bedriftshelsepersonell Varamedlem sakkyndig råd for sjøfolk og fiskeres arbeids- og levevilkår 9. INTERNASJONALT SAMARBEID Vi anser internasjonalt samarbeid som svært viktig. Dette har vi fått til på flere måter dette året: a) Samarbeid med Tanzania Seksjonen samarbeider med Muhimbili University College i Tanzania i et NUFU-finansiert prosjekt: Respiratory disorders in dusty industries. Inkludert i dette prosjektet er: Støveksponering i sementfabrikken i Dar es Salaam, med doktorgradssstudenten J. Mwaiselage. Eksponering for kullstøv i Kiwira Coal Mines, med doktorgradsstudenten Simon Mamuya. Arbeid med sisal med doktorgradsstudenten Akwilina Kayumba Vi har hatt prosjektmøter både i Dar es Salaam og i Bergen. Vår hovedkontakt i Dar es Salaam er professor Yohana Mashalla, Muhimbili University College. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 20

21 I tilslutning til dette vil vi også understreke det gode samarbeidet vi har hatt med Senter for internasjonal helse dette året, dette er en god basis for våre kontakter ute i verden. b) Samarbeid med Italia Professor Trond Riise har et kontinuerlig samarbeid med fagmiljø ved universitetet i Ferrara, Italia. Dette er et samarbeid vedrørende forskning på Multippel Sclerose. Vi har videre en doktorgradskandidat fra Italia, Maura Pugiliatti, med prosjektet: MS på Sardinia. Hun disputerte i 2007, og fortsetter hos oss som postdoktorstipendiat. c) Samarbeid med Spania Det er inngått en samarbeidsavtale ERASMUS/SOCRATES mellom Universidad of Alicante i Spania og Universitetet i Bergen, og forsker og studentutveksling. Seksjonen hadde besøk av forsker Elena Ronda i april, og Bente E. Moen var i Alicante i juli. Avtalen varte til sommeren d) Samarbeid med Storbritannia Vi har samarbeid med Kathryn Mearns fra Industrial Psychology Research Centre, School of Psychology, University of Aberdeen, UK i prosjektet HMS-kultur, med en felles publikasjon som mål. Dr. Robert Bridger, Institute of naval medicine, Alverstoke er biveileder for Kristian Gould. e) Samarbeid med Sverige Vi har et aktivt samarbeid med Dr. Gunilla Wieslander og dr. Dan Norbäck, Uppsala Universitet i vårt inneklimaprosjekt Vi har etablert kontakt med forskere på Arbetslivsinstitutet i Umeå vedrørende prosjekt reproduksjon og elektromagnetiske felt, og vil ha med professor Kjell Hansson Mild i det videre arbeid. f) Samarbeid med Finland Vi har hatt samarbeide om analyser av metabolitter av benzen med professor Kaia Pekari og Jouni Mikkola, Biomonitoring Laboratory at the Departement of Industrial Hygiene and Toxicology, Finnish Institute of Occupational Health, Finland. Vi samarbeider med flere ansatte ved Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki mht. simulatorstudien i HMS Sjø. De har vært i Bergen og deltatt i studien med målinger, og vil være en aktiv samarbeidspartner videre i utarbeidelse av publikasjoner. Gould har vært i Helsinki på studiebesøk/analysearbeid. g) Samarbeid med Danmark Vi har kontakt med Jens Petter Bonde ved Universitetet i Århus vedrørende prosjekt reproduksjon og elektromagnetiske felt, og vil ha et konkret samarbeid om dette videre. 10. MEDIEKONTAKT Seksjonens aktiviteter har blitt omtalt i media også dette året. Dette har vært relatert til prosjektet om elektromagnetiske felt, Intim partner vold, Kadmiumprosjektet, helse-effekt av skiftarbeid og inneklima. Årsmelding Seksjon for arbeidsmedisin 21

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2005- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 6 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2010- Arbeids- og miljømedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS

Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Årsmelding 2012 Arbeids- og miljømedisin Universitetet i Bergen/ UNIHELSE AS Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 4 3. Undervisning og formidling s 5 A. Undervisning av medisinske studenter

Detaljer

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen

Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001 Seksjon for arbeidsmedisin UNIFOB/Universitetet i Bergen Årsmelding 2001- Seksjon for arbeidsmedisin 1 Innhold 1. Innledning s 3 2. Administrative forhold s 3 3. Undervisning s 5 A. Undervisning

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2013 Bjørn Bjorvatn Janne Grønli Siri Waage/Ingvild Saxvig Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2011 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no

ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER. SOVno. www.sovno.no ÅRSRAPPORT NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2014 Bjørn Bjorvatn Siri Waage Jelena Mrdalj/Tom Aasnæs Senterleder Senterkoordinator Rådgiver BAKGRUNN Nasjonal Kompetansetjeneste

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2012 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2010 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. St. Olavs Hospital HF. Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002. www.stolav.no/arbeidsmedisin. Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING St. Olavs Hospital HF Rapport nr. 01.03 ÅRSRAPPORT 2002 www.stolav.no/arbeidsmedisin Trondheim mars 2003 ISSN 1503-2302 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer

Detaljer

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4

RAMAZZINI. Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 4 Temanummer: Globalt perspektiv på arbeidsmedisinen 2 - Ramazzini nr. 4.2010. Årgang 17 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift

Detaljer

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER

ÅRSRAPPORT. SOVno. www.sovno.no NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER ÅRSRAPPORT NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SØVNSYKDOMMER SOVno www.sovno.no 2009 Bjørn Bjorvatn Senterleder Janne Grønli Senterkoordinator BAKGRUNN Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (SOVno) ble

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING. Regionsykehuset i Trondheim. Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003. Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 ARBEIDSMEDISINSK AVDELING Regionsykehuset i Trondheim Rapport 01/04 ÅRSRAPPORT 2003 Trondheim juni 2004 ISSN 0805-5688 Innhold: Innledning s 3 Målsetting og oppgaver " 4 Utfordringer " 5 Status og ressurser

Detaljer

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Prosjekt HMS SJØ Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Utgitt av Saniteten i Sjøforsvaret Bergen, 2011 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2011 Saniteten

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2008 Kreftregisterets formål Registrering Innsamle og innenfor forskriftens rammer behandle data om krefttilfeller og kreftundersøkelser i Norge for å kartlegge

Detaljer

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1

RAMAZZINI. kjemi. Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1. Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 20 2013 Nr. 1 Tema: kjemi Ramazzini nr. 1. 2013. Årgang 20-1 SPIRARE 3 for Windows PC-basert spirometri Spirometri, med den mest EKG moderne

Detaljer

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav.

ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009. www.stolav. ARBEIDSMEDISINSK AVDELING ST. OLAVS HOSPITAL HF - UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM ÅRSRAPPORT FOR 2009 www.stolav.no/arbeidsmedisin Innledning Administrativ plassering Arbeidsmedisinsk avdeling er administrativt

Detaljer

SIRUS ÅRSMELDING 2014

SIRUS ÅRSMELDING 2014 SIRUS ÅRSMELDING 2014 Forord SIRUS er et internasjonalt anerkjent og nasjonalt ledende institutt innen samfunnsvitenskapelig rusmiddelforskning. Instituttet har en 55 år lang historie med et samfunnsperspektiv

Detaljer

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1

RAMAZZINI. kols. Temanummer: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 17 2010 Nr. 1 Temanummer: kols Kurs og møter Trafikkmedisin, april 2010 NSB Bedriftshelsetjeneste i samarbeid med Norsk Forening for arbeidsmedisin

Detaljer

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004

Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Prosjekter ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 2004 Projects at the National Institute of Occupational Health (NIOH) 2004 Innholdsfortegnelse Prosjekt Side Arbeidsfysiologisk seksjon Den nye arbeidsplassen

Detaljer

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2

RAMAZZINI. «Læreres arbeidsmiljø» Tema: Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 15 2008 Nr. 2 Tema: «Læreres arbeidsmiljø» Årsmøte og vårkonferanse på Jeløya Bente E. Moen, redaktør og referent Arbeidsmedisinernes vårkonferanse

Detaljer

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse Årsmeldingen finnes også på www.uni.no/helse/afe Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo

ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo ÅRSBERETNING 2011 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmennmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo Årsmeldingen er utarbeidet av Siri Evju Janssen og Jørund

Detaljer

Registrering. Forskning. Informasjon

Registrering. Forskning. Informasjon Registrering Forskning Informasjon Årsrapport 2007 Forord Kreftregisteret er enestående både nasjonalt og internasjonalt. Det som gjør Kreftregisteret unikt og sørger for komplettheten og sikrer kvaliteten,

Detaljer

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012

Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Cerebral pareseregisteret i Norge Årsrapport 2012 Guro L. Andersen 1, Sandra Julsen Hollung 1 og Torstein Vik 2 1 Sykehuset i Vestfold, PB 2168, 3103 Tønsberg cprn@siv.no www.sykehuset-vestfold.no/cprn

Detaljer

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister

Årsrapporter 2011. Cerebral pareseregisteret i Norge. Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Årsrapporter 2011 Cerebral pareseregisteret i Norge Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister Nasjonalt register for prostatakreft (Prostatcancerregisteret) Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft

Detaljer