Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Hol Kommunevåpen. Tettsted og kommune Askeladden/Smørbukk Skape forståelse for navnet og bildet vi ofte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Hol Kommunevåpen. Tettsted og kommune Askeladden/Smørbukk Skape forståelse for navnet og bildet vi ofte"

Transkript

1 Plan for tema «I Hol, i Hallingdal» Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Hol Kommunevåpen Tettsted og kommune Askeladden/Smørbukk Skape forståelse for navnet og bildet vi ofte Gamlekjyrkja Tingstugu Kyrkjegarden Kjøkkenhage Dialekt Besøke, se på, ta bilder, lage modell, tegne, skrive Vi følger prosessen med å sette i stand jorda, så og plante, luke og høste Jobber med ord og uttrykk på halling Alle Alle Alle ser. Bli kjent med et flott kulturminne, hva er ei kirke, hvorfor har vi ei kirke Skape en forståelse for at maten får vi fra jorda. Bidra til et engasjement for å ta vare på miljøet Ta vare på dialekten Bli bevisst språket sitt Kart over kommunen, plakat med kommunevåpen Avtale med Marit Planter, frø Bevisste og engasjerte voksne Plan for språkarbeid Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Månedens ordbanktema Snakke, lese, spille spill, besøke biblioteket Alle Sikre at alle barna har grunnleggende språkforståelse Temakasser, nye spill, puslespill Førskolegruppe Hva Hvordan Hvem Hvorfor Hva trenger vi Sjølstendighetstrening Førskolegruppe ca 1g/u De voksne på Smørbukk Styrke gruppefølelsen veksler på å lede gruppa Øve sjølstendighet

2 Plan for arbeid med sosialt miljø Virksomhetsplanen for Kultur og oppvekst vektlegger et godt, positivt og mobbefritt miljø for barn og voksne i barnehagene i Hol kommune med bakgrunn i Utdanningsdirektoratet sitt «Manifest mot mobbing» I mediene og gjennom forskning er det kommet fram at en type mobbing kan forekomme allerede i førskolealder. Hol barnehage har i den forbindelse laget en plan for arbeidet med det sosiale miljøet. Målet er at Hol barnehage har et miljø der vi har en hyggelig tone og er inkluderende, der vi respekterer at vi er ulike, og at vi sammen finner gode løsninger og rutiner for samhandling. I utarbeidingen av denne planen har vi: Laget samarbeidskontrakt for personalet Hatt gode diskusjoner om hvordan samhandlingen skal være mellom alle aktører i barnehagen. Gode observasjoner av barn i leik. Dette arbeidet involverer både personalet, barna og foreldrene. Målsetting: Alle barn skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing i barnehagen. I Hol barnehage har vi en felles forståelse av hva mobbing er: negative, fysiske eller psykiske handlinger begått over tid, av en eller flere mot en annen.

3 Tiltak Tidspunkt Ansvar Nært samarbeid med foreldre skal fange opp Hele barnehageåret Pedagogiske ledere hvis barn føler seg tilsidesatt/utestengt, temaet tas opp på foreldresamtaler Vennskap og samhandling skal tas opp jevnlig Hele barnehageåret Pedagogiske ledere gjennom året Bevissthet på gruppesammensetning og Hele barnehageåret Pedagogiske ledere relasjonsarbeid Foreldremøter der tema er leik og sosial kompetanse for å forebygge mobbing Hvert 2.år Styrer/pedagogiske ledere/fau Gode relasjoner mellom voksen og barn Hele barnehageåret Hele personalet Forutsigbar og tydelig gruppeledelse. Gode samtaler med barn Gruppesamlinger om vennskap Skape gruppetilhørighet ved fellesopplevelser. Hele barnehageåret Pedagogiske ledere Felles aktivitetsplan for hele bhg Den kulturelle skolesekken God voksendeltakelse i leiken Hele barnehageåret Hele personalet Rolle- og regelleker Være i bevegelse Delta i leiken Forstå leiken Evaluering ansvar: styrer Årlig gjennomgang av planen. Ny plan presenteres på første personalmøte

4 Plan for foreldresamarbeid Hva Når Ansvarlig Foreldremøter: Felles for alle foreldre, presentasjon av barnehagen og informasjon om saker som angår alle foreldre Innen medio september: Informasjon og presentasjon Innen utgang april: evaluering Styrer Foreldrerådsmøter: Felles for alle foreldre, ledes og drives av foreldrenes arbeidsutvalg. Foreldresamtaler: Med enkeltforeldre om saker som angår deres barn. Daglig kontakt: Informasjonsutveksling som er viktig å vite om det enkelte barn Samarbeidsutvalg (SU): Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, bestående av representanter for foreldrene, og ansatte, barnehagens eier kan delta. Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. FUB Organ for alle barnehagene i kommunen Består av en representant fra hvert su. Er høringsorgan for barnehagesaker i kommunen. Det første holdes i september, oftest før eller etter foreldremøte Oppstartsamtale umiddelbart etter at barnet har begynt i barnehagen 1. samtale før nyttår 2. samtale mars/april Forøvrig etter ønsker og behov. Ved ankomst i barnehagen og ved avskjed. Evt pr. telefon dersom det har skjedd ting som må informeres om. Før hvert møte i utvalg for kultur og levekår, etter at saker er kjent. Møteplan settes opp for året, møter kan avlyses om det ikke er kommet inn saker. Styrer innkaller til 1.møtet, senere leder FAU etter ønske eller behov. Pedagogisk leder Personale og foreldrene Samarbeidsutvalgets leder i samarbeid med møtesekretær(styrer) Valgt leder er ansvarlig og står for møteinnkalling

5 Plan for miljøfyrtårn Avfallssymbol Beskrivelse av avfallet Behandling og ansvar Eksempler på papiravfall: Behandling aviser ukeblader konvolutter u/plastvindu reklame gråpapir makuleringspapir Papiravfallet blir gjenvunnet til nye papirprodukter, som for eksempel: skrivepapir tegneblokker konvolutter toalettpapir Papiret samles i miljøbeholder på hver avdeling. Ansvarlige Alle har et ansvar for å tømme i hoved beholder blå for papir. Kristin er ansvarlig for at samlebeholderen settes ut ved restavfallsbeholderen den dagen renovasjon henter. (se kalender) Eksempler på kartongavfall: melkekartonger Behandling: Skyll, ta av kork og kork ring. Sett denne til tørk. Brett 6 kartonger som puttes i en kartong. Skriv Hol barnehage og legg i beholder for kartong.

6 Kartongkubbene skjæres i biter før de legges til oppbløtning i et vannbad og tromles. Av det ferdige resultatet lages nye papir- og kartongprodukter Ansvarlige: Alle er ansvarlige for å skylle/brette og legge i beholder. Malene og noen barn fra Smørbukk leverer på renovasjonen. Eksempler på pappavfall: emballasjekartong esker fra Engans hansker/kluter tykk papp Esker fra annet. Behandling Alle legger papp og kartong i beholder for dette som står utenfor kjøkkenet. Når kartonger og papiravfall er samlet inn fra husholdninger går det til et sorteringsanlegg hvor det blir sortert i forskjellige papirkvaliteter. Papiret fraktes deretter til papirfabrikker hvor noe går til nytt papir som avispapir og noe blir bølgepapp. Ansvarlige Vaktmester leverer dette i Kleivi hos renovasjonen, når beholder er full.

7 Eksempler på plast avfall: Plastposer Yoghurt beger Folie Flasker Kanner Hos gjenvinneren blir plasten først grovsortert før den blir presset sammen i baller og lagret for videre salg. Når plasten er sortert inn i ulike typer, kan den smeltes ned. Så blir plasten presset sammen i strimler, og kuttet opp i små biter kalt granulat. Dette er et råstoff som brukes i produksjon av nye plastprodukter. Plasten blir solgt videre til plastgjenvinnere i flere land avhengig av markedsprisen. Eksempler på glass og metall avfall: middagsglass Syltetøyglass Hermetikkbokser -fra middager -pålegg Alt av glass og metallbokser som samles inn gjenvinnes til nye produkter. Glass er enkelt å resirkulere fordi det ikke taper seg når det brukes om igjen. Behandling: Plast samles i miljøbeholdere på hver avdeling. Ansvarlige: Alle er ansvarlig for å legge plastavfall i egen plastsekk i beholder utenfor kjøkkenet. Kristin setter dette ut ved restavfallsbeholderen den dagen renovasjon henter. (se kalender) Behandling: Alle avdelinger har hver sin beholder som de tømmer i egen beholder på kjøkkenbenken. Ansvarlige: Alle er ansvarlig for å gjøre rent glass og metall. Legge det i beholdere på avdeling/ kjøkkenet eventuelt til eget gjenbruk.

8 Eksempler på hønemat: Brødskalker Epleskrotter Grøt Mat til hønene. Vi får egg av hønene. Behandling: Alle avdelinger har hver sin beholder som de tømmer i egen beholder på kjøkkenbenken. Ansvarlige: Alle er ansvarlig for å ta seg en tur til hønene med mat sammen med barna. Eksempler på farlig avfall: Lysstoffrør Maling og lakk som brukes i vedlikehold Div. renholds midler. Behandling: Oppbevares på vaskerom/ vaktmesterrom, låst dør Farlig avfall er avfall som ved uforsvarlig håndtering kan påføre mennesker, dyr og natur stor skade Farlig avfall må ikke blandes sammen med annet avfall, helles ut i sluk, eller etterlates i naturen. Retura garanterer trygge avfallsløsninger som tar vare på miljøet og som oppfyller myndighetenes krav. Ansvarlige: Renholder og vaktmester er ansvarlig for at avfallet er forsvarlig oppbevart. Vaktmester er ansvarlig for å levere dette hos renovasjonen i Kleivi.

9

10 Plan for samarbeid med andre instanser Hva Når Hvem deltar Hvordan brukes møtene PPT Ca. 1 gang pr mnd. Ca. 1 time Primærkontakt Primærkontakten Pedagogisk leder Styrer Eventuelt foreldre Saker kan bringes inn av foreldre eller barnehagen Drøfte utviklingsmessige variabler Ideer til hjelp i pedagogiske situasjoner Vurdere oppmelding Helsestasjonen Ca 1 g/m ca 1 time Primærkontakten Pedagogisk leder Styrer Eventuelt foreldre Saker kan bringes inn av foreldre eller barnehagen Drøfte utviklingsmessige variabler med vekt på helse, syn, hørsel Ideer til hjelp i pedagogiske situasjoner Vurdere oppmelding Barnevern Dersom det blir vurdert at de kan bidra med tiltak Foreldrene Pedagogisk leder eller styrer Kartlegge behov, foreslå tiltak Barne- og ungdomspsykiatrisk (BUP) Etter behov, når PPT og Helsestasjonen vurderer videre hjelp Foreldre Pedagogisk leder eller styrer. Kartlegge behov foreslå tiltak etter observasjon og test

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage

ÅRSPLAN 2010-2011. Selsverket Barnehage ÅRSPLAN 2010-2011 Selsverket Barnehage Godkjent i Samarbeidsutvalget 13.10.2010 1 Selsverket barnehage 2670 OTTA Telefon 61 23 05 54 INNHOLD: Informasjon side 3 Åpningstider side 3 Dagsrytme.... side 3

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer