Øvrig aktivitet... 7 Økonomi Regnskap Budsjett Takk til... 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2

3 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi Regnskap Budsjett Takk til... 13

4 3 Organisasjonen og formål (heretter: DNN) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge. DNN arbeider etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og etiske plattform 1. DNN sin viktigste oppgave i lokalmiljøet er å drive praktisk dyrevern, det vil si å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Videre jobber vi også aktivt for å forebygge og bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel ved å spre kunnskap og informasjon om dyrehold. Alt arbeid foregår på frivillig basis, vi har ingen ansatte og utbetaler ikke lønn. DNN ble stiftet på senhøsten 2012 og er sånn sett en relativt ung organisasjon i distriktet. Denne årsmeldinga kommer til å ta for seg enkelte ting også helt fra oppstarten, selv om det hovedsakelig handler om året Det ble ikke skrevet noen årsmelding for Oppstarten i 2012 kom i gang som et initiativ fra ildsjelene Anette Askheim og Mariell Osmark, og det ble etablert et tidlig styre for å komme i gang og jobben med oppstarten ble hovedsakelig gjort av disse to. Etter hvert ble det knyttet kontakt med flere mennesker som ville hjelpe til, og utover starten av 2013 ble det gjort noen utskiftninger i styret fram til man endte opp med det som har vært DNNs fungerende styre for 2013; Leder: Nestleder: Sekretær og kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Anette Askheim Jon-Leo Koch Munkli Åse-Helene Koch Munkli Mariell Osmark Nadia Bless Kaski Kristine Hellesnes Lise Jeanette Ingebrigtsen Styret har hatt ordinære styremøter ca en gang per måned, men har også jobbet tett sammen utenom styremøtene blant annet gjennom en lukket gruppesamtale på Facebook. Vi har brukt Facebook aktivt i perioden, og ser stor nytte i dette verktøyet både internt og for å nå ut til publikum. Vi har også en egen nettside, men den store hoveddelen av det praktiske arbeidet mot publikum foregår via Facebook. 2 Den svarte katten Nemi ble tatt vare på av DNN i Hun var drektig og fikk 5 små og etter hvert også 4 til fra en annen sak, der en mamma manglet. Nemi var supermamma og tok godt vare på alle ni! 1 Se 2 Se og

5 4 Aktiviteter i var det første «hele» året i DNNs historie, og har vært et år med høy aktivitet. Vi er ikke i tvil om at det absolutt eksisterte et behov for å opprette en lokalavdeling her, og tror det har hatt positive konsekvenser for mange dyr og muligens er en del framtidig lidelse også forhindret for en del dyr. Vi har i denne perioden også hatt et visst fokus på å gjøre oss kjent i lokalmiljøet, og har gjort en del for å vise oss fram overfor publikum. At vi nå mottar relativt mange henvendelser fra publikum både på telefon, e-post og på vår Facebook-side, sier oss at mange etter hvert vet at vi er til stede i distriktet. Dyrevern Fra oppstarten i 2012 og fram til tok DNN på seg ansvaret for ikke mindre enn 118 dyr, fordelt på 88 katter, 23 hunder og 6 kaniner. Dette er et relativt høyt antall, og vi bør nok innrømme at de fleste av oss som har jobbet med dette ikke helt var klar over hvilken arbeidsmengde det skulle utgjøre. De færreste av oss har noen erfaring med praktisk dyrevernarbeid fra før, så her har læringskurven vært svært bratt. Allikevel hardt arbeid og stort pågangsmot i styret og blant mange frivillige samt inntaksstopp fra høsten 2013 (med noen svært få unntak) har bidratt til det vi tror er ei totalt sett god avvikling av arbeidet i Vi har lært svært mye, som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Status på DNNs dyr per ; Omplassert Død/avlivet I fosterhjem pr Totalt Katt Hund Kanin I tillegg til disse har vi også et par prosjekter på gang i Narvikområdet der frivillige fôrer og steller med katter som går ute, i påvente av mulighet for å ta dem inn og omplassere de. Dette vil være avhengig av økonomien i avdelinga samt tilgang på fosterhjem. Her er det snakk om 8-10 katter. Antallet er litt usikkert enda da vi regner med det kan komme til å dukke opp flere underveis ettersom det finnes mat og ly der. Det er snakk om hovedsakelig to steder, og her er det ordnet med ly i form av isolerte kasser som kattene kan ta seg inn i og det er frivillige som sjekker innom flere ganger i uka og sørger for at der er høvelig ryddig og finnes mat og vann til kattene. Vi må beklageligvis anerkjenne at noen av disse kattene er både svært forvillet og muligens alvorlig syke, og at noen kanskje ikke er mulige å omplassere. Disse vil etter en grundig vurdering bli overlatt til Mattilsynet lokalt, som vi etter hvert også kan sies å ha grei kontakt med og et godt samarbeid med. Bildet til høyre viser en verandakasse som de frivillige har skaffet, kledd med isopor og gjort om til et kjempeflott kattehus for de utegående. Denne står plassert ute slik at den er tilgjengelig, og der finnes mat og godsaker.

6 5 Det er ikke til å legge skjul på at det ennå finnes svært mange dyr rundt om i distriktet som behøver hjelp, og da handler det selvfølgelig spesielt om hjemløse og forvillede katter. DNN jobber med det som utgangspunkt at dette utelukkende er snakk om tamkatter og kjæledyr som har blitt overlatt til seg selv, utilsiktet eller ikke, samt avkom av disse igjen. Det er dessverre vanlig å kalle dette «villkatter», og respekten og omsorgen for slike er ofte ikke god nok mener vi. DNN jobber hardt for å øke bevisstheten og kunnskapen hos publikum om realitetene rundt disse kattene. I Kjøpsvik noen mil sør for Narvik har det i mange år vært relativt store kolonier av forvillede katter, og det har vært gjort ymse forsøk på å rydde opp her fra offentlig hold de fleste dessverre temmelig mislykket. I starten av 2013 ble det gjort en del framstøt fra vår side både for å prøve å hjelpe noen av kattene, men også for å øke bevisstheten rundt det faktum at disse dyrene faktisk lider til dels stor nød i det miljøet de lever i katter er ikke godt tilpasset et liv utendørs og uten tilsyn fra mennesker. Det ble en del oppmerksomhet rundt dette, blant annet i media. Dessverre har det ikke hatt fullt ut den effekten vi hadde håpet på, vi har ikke fått «rydda» opp så godt som vi ønsker ennå men det har hjulpet noe. Totalt har vi hentet 16 katter i Kjøpsvik, de fleste unge katter og kattunger, og vi mener å se antydning til at dette har bidratt til at størrelsen på koloniene har gått noe ned. Mange av kattene vi har hentet i området der har hatt store helsemessige problemer, og vi har hatt til dels store utgifter til veterinærhjelp her. Spesielt mageproblemer er en gjenganger, og vi antar at lang tid med dårlig tilgang på skikkelig mat gjør at disse spiser ting de ikke burde ha spist, noe som igjen resulterer i til dels store ødeleggelser på mage- og tarmsystemet. To av kattene vi hentet fra Kjøpsvik har vi dessverre måttet la slippe, blant annet på grunn av ekstreme skader på mage- og tarmsystem som ikke lot seg fikse og som igjen senket livskvaliteten til kattene til noe vi mente var uakseptabelt. Faksimiler fra lokalavisa Fremover, om Kjøpsvik-kattene;

7 6 Bajas er en av kattene vi har hentet i Kjøpsvik. Han var i til dels dårlig forfatning etter å ha gått ute lenge som ukastrert hannkatt. En ordentlig tøffing som har måtte slåss hardt for seg selv, men som også bar tydelig preg av å ha levd et hardt og brutalt liv. Han ble tatt med til veterinær og stelt godt med, fiksa opp og plassert i fosterhjem. Etter hvert kastrert og id-merket, og lever i dag i beste velgående som en ordentlig kosete gutt som trives godt sammen med mennesker. Han er dessverre ennå i fosterhjem og venter stadig på permanent omplassering. Bildene viser Bajas den dagen han kom fra Kjøpsvik (t.v.) og den samme Bajas noen måneder senere (t.h.). I tillegg til katter og kaniner har vi også omplassert en god del hunder. Det relativt høye antallet skyldes at brorparten av hundene kommer fra to valpekull som vi tok vare på, ett høsten 2012 og ett ved nyttår 2013 totalt 17 valper av blandingshunder. Felles for begge kullene var at de var uønsket og for å sikre dem en trygg og god oppvekst tok vi på oss ansvaret for disse. Bildet til høyre er tatt av en kenneleier som mer eller mindre frivillig fikk ansvaret for ei mor som fødte 10 valper under oppholdet. Eier ville ikke ta ansvar for valpene og truet med avlivning av både mor og valper om ikke noen andre overtok dem. I skrivende stund er valpene ca 14 måneder gamle og alle lever i beste velgående, friske og raske i sine nye hjem. I tillegg til disse sakene har det selvfølgelig vært en lang rekke andre også. Det har vært noen litt tunge og vanskelige saker, og flere litt enklere. Felles for dem alle er at det har vært svært givende for alle involverte å oppleve at vi har fått gjort en forskjell for akkurat disse individene, og vi har kunnet dra mye lærdom av alt som har skjedd som vi kan ta med oss videre i arbeidet for dyr i distriktet vårt.

8 7 Øvrig aktivitet Første helga i Juni hadde vi loppemarked i det gamle helsehuset i Narvik. Dette var første gangen vi arrangerte noe slikt, så vi var svært spente på hvordan det skulle bli. Ingen av oss hadde noe særlig erfaring med slikt fra før. Det ble noen uker og ei helg med svært mye jobb og mye læring, men totalt sett er vi veldig fornøyde og vil satse videre på loppemarked som en god inntektskilde. Denne gangen holdt vi på to dager i starten av Juni i et utrolig flott men også varmt sommervær. Selv om antallet besøkende kunne vært større, noterte vi oss en nettoinntekt på rett under kroner for hele helga. Dette er penger som kom svært godt med i løpet av noen hektiske sommermåneder. Vi har stått på stands rundt om i distriktet ved flere anledninger i løpet av året, der vi har hatt fokus på å sanke medlemmer til organisasjonen i tillegg til salg av effekter, klær o.l. samt kaker/kjeks fra Nordkak. Som en relativt ny organisasjon i distriktet har dette nok vært viktig i forhold til «markedsføring» av Dyrebeskyttelsen Norge og ikke minst bevisstgjøring rundt dyrevernsaken i vårt nærmiljø. Ved å dra ut og møte folk der de er, får vi også en helt annen kontakt med publikum enn hva man kun får gjennom for eksempel sosiale medier og nettside. DN Narvik har vært representert med stand på flere arrangementer, for eksempel en hundeutstilling på Sortland, under Vinterfestuka i Narvik, en julemesse (salgsmesse) i Ballangen, på loppemarkedet og på kjøpesentrene i Narvik i desember, rett før jul. Tanken med å stille opp på disse arrangementene er selvfølgelig muligheten til å nå ut til flest mulig mennesker på samme tid. Vi ser allikevel at vi burde vurdere å ha enda flere stands, og da spesielt kanskje i forbindelse med arrangementer/salgsmesser og liknende. Under julemessa vi deltok på i Ballangen solgte vi blant annet hjemmestrikkede ting som f.eks. luer og votter som gode mennesker hadde donert til nettopp dette formålet. Det var populære produkter, og vi er selvfølgelig kjempetakknemlige overfor de som donerte ting til dette. I samarbeid med NOAH-aktive i området har vi rukket å både holde vår egen lille sirkusdemonstrasjon og støttet og deltatt i NOAHs fakkeltog mot pels der en av våre frivillige også holdt sin egen appell. Ved et par anledninger har vi også fått god publisitet i media, fortrinnsvis via lokalavisa Fremover. I tillegg til et par nyhetssaker om konkrete ting som for eksempel Kjøpsvik-saken nevnt lenger opp, ble det også i oktober gjort en sak i Fremover om det store antallet hjemløse katter i distriktet vårt. Fremovers journalist laget en flott sak 3 som også ble fanget opp og publisert på nett av andre medier. Både Nordlys, Avisa Nordland og Nettavisen hadde et oppslag på denne. Vår kjære Bajas gjør som alltid en god illustrasjon på slike saker; 3 Se

9 8 Fremovers egen «Ungredaksjon» gjorde også en flott sak om avdelingen på sine sider i Desember, med overskriften «Dyrenes reddende engler». Vi setter stor pris på det engasjementet ungredaksjonen viste i forbindelse med det oppslaget, og er veldig fornøyd med det. Faksimile fra papiravisa til Fremover; I løpet av «sirkus-sesongen» var det også en del aktivitet i lokalavdelinga. Sammen med NOAH-aktive i Narvik og Harstad ble det blant annet arrangert demonstrasjon mot sirkus da sirkus Merano gjestet Narvik. I tillegg sendte en av våre aktive frivillige på egne vegne en oppfordring til Ballangen kommune om å nekte å leie ut arealer til sirkus. Begge sakene ble fanget opp av Fremover;

10 9 Vi tjente også noen kroner på salg av vår egen kalender høsten Kalenderen ble produsert til en hyggelig pris av Eurofoto i en kvalitet vi er svært fornøyd med. Den inneholder utelukkende bilder av dyr som vi har hjulpet det siste året, og den ble veldig populær vi solgte ut absolutt alle kalenderne lenge før jul. Vi satser selvfølgelig på å lage en kalender for 2015 også!

11 10 Økonomi DNN har hatt greit «første-år». Vi gikk inn i året med minimalt, men går ut av året med et lite overskudd. Vi har gjort mye for å få inn inntekt, men det er en utfordring å få en inntjening som er god og stabil over tid. Vi merker at det er et stort behov for spredning av kunnskap om Dyrebeskyttelsen Norges arbeid i regionen, og samtidig også kunnskaper om DNN sin drift og økonomi. Antallet medlemmer tilknyttet lokalavdelingen har vokst sakte, men sikkert gjennom året. Vi ønsker å jobbe videre for å få flere medlemmer som hører til lokalavdelingen ikke bare for inntekten sin del, men dette er også en fin måte å drive informasjonsarbeid. Vi investerte høsten 2013 i en bankterminal/betalingsløsning fra izettle. Denne kostet 990 kroner, men viste seg raskt å være en god investering. Den gir oss muligheten til å ta kortbetaling. Det viste seg raskt at omsetningen av lopper og annet salg ble betraktelig større. Gaver Det er mange som støtter oss og ønsker å hjelpe til økonomisk. Vi har vært heldige og fått donert større og mindre summer jevnlig og har fått et par faste givere. Det er bra. Vi har hatt sparebøsser ute i seks butikker og opplever at dette er en god måte å få inn penger på. Ett mål i 2014 er å få satt ut enda flere sparebøsser også utenfor Narvik og Ballangen. DN sentralt fikk donert et større beløp av en arv og vi i DNN var så heldige å få tildelt av disse kronene. Disse var øremerket direkte utgifter til dyr, og vi bestemte oss tidlig for at disse pengene kun skulle gå til veterinærutgifter og ingenting annet. Ved årsskiftet sto det drøyt ,- igjen av disse midlene på konto. Grasrotandelen Vi er registrert som grasrotmottaker og merker oss at vi stadig får flere som velger oss som mottaker av sin Grasrotandel. Dette er vi svært glade for, da Grasrotandelen kan vise seg å bli en viktig og stabil del av den totale inntekten. Omplassering Vi begynte året med å ta inn i flere dyr enn det som kanskje var økonomisk forsvarlig. Det er vanskelig å avslå dyr som trenger vår hjelp. I juni var vi fullbooket og vi hadde i en periode mange kattunger inne. Vi opplever at kattunger på tre måneder er lettere å omplassere enn eldre kattunger og voksne katter. Heldigvis så er det noen som faller for eldre kattunger og voksne katter også, men det tar lengre tid. Vi har i 2013 tatt 1000 kroner i omplasseringsgebyr for kattunger under ett år og 800 for andre katter. Vi merker at folk er generelt villige til å betale for kattene hvis de først er interessert i katter fra oss. Mange har også vært generøse og donert ekstra. Veterinærutgifter Veterinærutgifter er den suverent største utgiftsposten vår. Vi brukte totalt kroner hos veterinæren i Av disse ble kroner brukt fra arven vi fikk donert. Vi har hatt et godt samarbeid med det lokale veterinærkontoret og har etter hvert fått gode rabatter på sterilisering og kastrering. Vi har også samarbeidet godt og fått gode rabatter på andre veterinærklinikker i distriktet. Dette er fint ettersom avdelingen favner et stort område og omplasserer katter til mange ulike kommuner. Vi har hentet inn flere katter fra ulike områder og merker oss at mange av kattene gjerne blir syke etter at de har vært i ro i en kort periode. Dette koster DNN mye penger, men samtidig opplever vi at de aller fleste kommer seg. I all hovedsak anser vi alle utgifter til veterinærer som vel anvendte penger det kommer nesten utelukkende dyrene til gode.

12 11 Fiv/FeLV Høsten 2013 opplevde vi at en av våre katter i fosterhjem ble diagnostisert med FeLV. Denne katten var dessverre så alvorlig syk at den måtte avlives. Vi valgte derfor å ta blodprøver og undersøke alle kattene denne katten hadde vært i kontakt med for å finne ut av om det var flere med sykdommen. Dette var det heldigvis ikke. Dette kostet oss mye penger da disse blodprøvene er dyre, men vi mener det var riktig å bruke de kronene det kostet på dette. Driftsutgifter dyr Vi har hatt inne mange dyr i 2013 og dette har selvfølgelig kostet en god del penger. I starten av 2013 tok vi ansvaret for et valpekull på 10 valper, samt moren og dette medførte selvsagt større utgifter til blant annet fôr. Vi har tatt hånd om flere kattungekull uten mor, hvilket har medført større utgifter til morsmelkerstatning og ekstra næring samt noe utstyr. Andre utgifter som kattesand har også tatt en større del av driftsutgiftene. Vi får donert en god del fôr, både til hund og katt, og dette frigjør en god del penger til veterinær og sparing. Dette er vi svært takknemlige for. Vi har også gjennom året arbeidet fram avtaler med både Royal Canin og VitPro (Brit), slik at vi nå får gode priser på stort sett alt fôret vi kjøper. Transportbur, kattedoer, klorestativer og noe leker o.l. har vi fått donert i ganske stor grad og det har dermed gått mindre til dette enn forventet. Annen drift og administrasjon Det går en god del penger til annen drift og administrasjon. DNN er nyoppstartet og vi har blant annet måttet investere i noe utstyr. Dette gjelder for eksempel fangstbur. Vi har også hatt utgifter til innkjøp av telefon, bankterminal, diverse kontormateriell m.m. Budsjett 2014 Det er satt opp et budsjett for 2014, som i stor grad er basert på økonomien høsten Vi ønsker å bruke enda mindre på veterinær; både som følge av et ønske om å ta inn færre dyr, men også på grunn av bedre avtaler med veterinærkontorene vi samarbeider med. Det er også lagt opp til en lavere inntekt fra omplassering; igjen som følge av at inntaket av dyr er planlagt mindre i 2014 enn det var i Det er viktig at DNN får bygd seg opp og får en stabil og god økonomi, samt flere aktive frivillige. Det har til tider blitt drevet av få ildsjeler, men for at DNN skal overleve må det legges et større grunnarbeid på flere felter inkludert i økonomien før man satser på noen særlig økning i antall dyr som hjelper årlig. Vi ønsker å arrangere minst to loppemarkeder årlig. Dette er en god og ikke minst hyggelig inntektskilde. Vi vil også fortsette salget av kaker fra Nordkak, samt stands på kjøpesentrene og julemesser. Vi ønsker å fortsette å reklamere for grasrotandelen, da dette også gir oss en fin inntekt. Vi ser at andre avdelinger får inn en god del og vi ønsker at en større del av vår inntekt skal være fra grasrotandelen. En årlig runde med salg av vår egen kalender er også noe vi satser på. Mål for 2014 Noen nøkkelmål for 2014 vil for DN Narvik være; å få enda bedre oversikt over økonomien å arbeide for en tryggere og mer stabil inntekt å arbeide for å få en større bevissthet omkring DNN sin økonomi, og dermed kontakte større bedrifter i regionen

13 12 Regnskap 2013 Inntekter Utgifter Medlemskap kr Veterinærutgifter kr Salg, effekter o.l. kr Driftsutgifter dyr kr Omplasseringsgebyr kr Andre driftsutgifter kr Gaver inkl sparebøsser kr Administrasjon kr Arv kr Oppstartsmidler kr SUM kr SUM kr Driftsresultat kr Budsjett 2014 Kapital pr 1/ kr Inntekter Utgifter Medlemskap kr Veterinærutgifter kr Salg, effekter o.l. kr Driftsutgifter dyr kr Loppemarked kr Omplasseringsgebyr kr Andre driftsutgifter kr Gaver inkl sparebøsser kr Administrasjon kr Grasrotandelen kr Betaling av gjeld kr MVA-kompensasjon kr SUM kr SUM kr Driftsresultat kr

14 13 Takk til.. Gjennom året har vi hatt et godt samarbeid med en lang rekke mennesker. Vi må rette en kjempestor takk til absolutt alle som har bidratt med sitt, enten det er økonomisk eller gjennom frivillig arbeid givere, fosterhjem og aktive spesielt. Uten bidrag fra alle disse gode menneskene hadde vi aldri fått gjort så mye som det faktisk har blitt gjort! I løpet av året har vi etter hvert fått utviklet et godt samarbeid med «vårt» veterinærkontor, Narvik Dyreklinikk på Ankenes. De fortjener en spesiell takk for å ha stilt opp og hjulpet oss svært godt i mange litt kinkige situasjoner og ikke minst også på det økonomiske planet. Ellers også en spesiell takk til Harstad Dyreklinikk, Veterinærsenteret Midt-Troms og Hadsel Veterinærkontor som også har hjulpet oss godt. Stor takk for samarbeidet også i retning følgende;

Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE

Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE Hjem, kjære hjem? RAPPORT OM HJEMLØSE DYR I NORGE 1 INTRODUKSJON Hjem, kjære hjem. Et sted med trygghet, kjærlighet og mat. Flere tusen familiedyr i Norge opplever at dette blir tatt fra dem. Hjem, kjære

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev

dyrenes Tannstell på kjæledyrene Ronjas dramatiske historie Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev Mila og Bugge Når pus blir borte Frk. Fresia Nyhetsbrev dyrenes STEMMENr. Medlemsblad for Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn 1/2012 Ronjas dramatiske historie Tannstell på kjæledyrene Historien om Lillepus

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soning Årsrapport 2011 Innhold Side 3 Innledning Innledning 2011 har vært et spennende år for Nettverk etter soning (NES). Fire ansatte er nå samlet i nye kontorer og vi opplever at det

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

En oppdretters ansvar og plikter

En oppdretters ansvar og plikter En oppdretters ansvar og plikter Tekst og foto: Ann Cathrin Solbakken Å tro at antall valper ganger valpepris er lik gevinst er langt fra sannheten. Det koster mye å drive et seriøst oppdrett. I samme

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer