Øvrig aktivitet... 7 Økonomi Regnskap Budsjett Takk til... 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øvrig aktivitet... 7 Økonomi... 10 Regnskap 2013... 12 Budsjett 2014... 12 Takk til... 13"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2

3 2 Innhold Organisasjonen og formål... 3 Aktiviteter i Dyrevern... 4 Øvrig aktivitet... 7 Økonomi Regnskap Budsjett Takk til... 13

4 3 Organisasjonen og formål (heretter: DNN) er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge. DNN arbeider etter Dyrebeskyttelsen Norges vedtekter og etiske plattform 1. DNN sin viktigste oppgave i lokalmiljøet er å drive praktisk dyrevern, det vil si å hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Videre jobber vi også aktivt for å forebygge og bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel ved å spre kunnskap og informasjon om dyrehold. Alt arbeid foregår på frivillig basis, vi har ingen ansatte og utbetaler ikke lønn. DNN ble stiftet på senhøsten 2012 og er sånn sett en relativt ung organisasjon i distriktet. Denne årsmeldinga kommer til å ta for seg enkelte ting også helt fra oppstarten, selv om det hovedsakelig handler om året Det ble ikke skrevet noen årsmelding for Oppstarten i 2012 kom i gang som et initiativ fra ildsjelene Anette Askheim og Mariell Osmark, og det ble etablert et tidlig styre for å komme i gang og jobben med oppstarten ble hovedsakelig gjort av disse to. Etter hvert ble det knyttet kontakt med flere mennesker som ville hjelpe til, og utover starten av 2013 ble det gjort noen utskiftninger i styret fram til man endte opp med det som har vært DNNs fungerende styre for 2013; Leder: Nestleder: Sekretær og kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Anette Askheim Jon-Leo Koch Munkli Åse-Helene Koch Munkli Mariell Osmark Nadia Bless Kaski Kristine Hellesnes Lise Jeanette Ingebrigtsen Styret har hatt ordinære styremøter ca en gang per måned, men har også jobbet tett sammen utenom styremøtene blant annet gjennom en lukket gruppesamtale på Facebook. Vi har brukt Facebook aktivt i perioden, og ser stor nytte i dette verktøyet både internt og for å nå ut til publikum. Vi har også en egen nettside, men den store hoveddelen av det praktiske arbeidet mot publikum foregår via Facebook. 2 Den svarte katten Nemi ble tatt vare på av DNN i Hun var drektig og fikk 5 små og etter hvert også 4 til fra en annen sak, der en mamma manglet. Nemi var supermamma og tok godt vare på alle ni! 1 Se 2 Se og

5 4 Aktiviteter i var det første «hele» året i DNNs historie, og har vært et år med høy aktivitet. Vi er ikke i tvil om at det absolutt eksisterte et behov for å opprette en lokalavdeling her, og tror det har hatt positive konsekvenser for mange dyr og muligens er en del framtidig lidelse også forhindret for en del dyr. Vi har i denne perioden også hatt et visst fokus på å gjøre oss kjent i lokalmiljøet, og har gjort en del for å vise oss fram overfor publikum. At vi nå mottar relativt mange henvendelser fra publikum både på telefon, e-post og på vår Facebook-side, sier oss at mange etter hvert vet at vi er til stede i distriktet. Dyrevern Fra oppstarten i 2012 og fram til tok DNN på seg ansvaret for ikke mindre enn 118 dyr, fordelt på 88 katter, 23 hunder og 6 kaniner. Dette er et relativt høyt antall, og vi bør nok innrømme at de fleste av oss som har jobbet med dette ikke helt var klar over hvilken arbeidsmengde det skulle utgjøre. De færreste av oss har noen erfaring med praktisk dyrevernarbeid fra før, så her har læringskurven vært svært bratt. Allikevel hardt arbeid og stort pågangsmot i styret og blant mange frivillige samt inntaksstopp fra høsten 2013 (med noen svært få unntak) har bidratt til det vi tror er ei totalt sett god avvikling av arbeidet i Vi har lært svært mye, som vi vil ta med oss videre i arbeidet. Status på DNNs dyr per ; Omplassert Død/avlivet I fosterhjem pr Totalt Katt Hund Kanin I tillegg til disse har vi også et par prosjekter på gang i Narvikområdet der frivillige fôrer og steller med katter som går ute, i påvente av mulighet for å ta dem inn og omplassere de. Dette vil være avhengig av økonomien i avdelinga samt tilgang på fosterhjem. Her er det snakk om 8-10 katter. Antallet er litt usikkert enda da vi regner med det kan komme til å dukke opp flere underveis ettersom det finnes mat og ly der. Det er snakk om hovedsakelig to steder, og her er det ordnet med ly i form av isolerte kasser som kattene kan ta seg inn i og det er frivillige som sjekker innom flere ganger i uka og sørger for at der er høvelig ryddig og finnes mat og vann til kattene. Vi må beklageligvis anerkjenne at noen av disse kattene er både svært forvillet og muligens alvorlig syke, og at noen kanskje ikke er mulige å omplassere. Disse vil etter en grundig vurdering bli overlatt til Mattilsynet lokalt, som vi etter hvert også kan sies å ha grei kontakt med og et godt samarbeid med. Bildet til høyre viser en verandakasse som de frivillige har skaffet, kledd med isopor og gjort om til et kjempeflott kattehus for de utegående. Denne står plassert ute slik at den er tilgjengelig, og der finnes mat og godsaker.

6 5 Det er ikke til å legge skjul på at det ennå finnes svært mange dyr rundt om i distriktet som behøver hjelp, og da handler det selvfølgelig spesielt om hjemløse og forvillede katter. DNN jobber med det som utgangspunkt at dette utelukkende er snakk om tamkatter og kjæledyr som har blitt overlatt til seg selv, utilsiktet eller ikke, samt avkom av disse igjen. Det er dessverre vanlig å kalle dette «villkatter», og respekten og omsorgen for slike er ofte ikke god nok mener vi. DNN jobber hardt for å øke bevisstheten og kunnskapen hos publikum om realitetene rundt disse kattene. I Kjøpsvik noen mil sør for Narvik har det i mange år vært relativt store kolonier av forvillede katter, og det har vært gjort ymse forsøk på å rydde opp her fra offentlig hold de fleste dessverre temmelig mislykket. I starten av 2013 ble det gjort en del framstøt fra vår side både for å prøve å hjelpe noen av kattene, men også for å øke bevisstheten rundt det faktum at disse dyrene faktisk lider til dels stor nød i det miljøet de lever i katter er ikke godt tilpasset et liv utendørs og uten tilsyn fra mennesker. Det ble en del oppmerksomhet rundt dette, blant annet i media. Dessverre har det ikke hatt fullt ut den effekten vi hadde håpet på, vi har ikke fått «rydda» opp så godt som vi ønsker ennå men det har hjulpet noe. Totalt har vi hentet 16 katter i Kjøpsvik, de fleste unge katter og kattunger, og vi mener å se antydning til at dette har bidratt til at størrelsen på koloniene har gått noe ned. Mange av kattene vi har hentet i området der har hatt store helsemessige problemer, og vi har hatt til dels store utgifter til veterinærhjelp her. Spesielt mageproblemer er en gjenganger, og vi antar at lang tid med dårlig tilgang på skikkelig mat gjør at disse spiser ting de ikke burde ha spist, noe som igjen resulterer i til dels store ødeleggelser på mage- og tarmsystemet. To av kattene vi hentet fra Kjøpsvik har vi dessverre måttet la slippe, blant annet på grunn av ekstreme skader på mage- og tarmsystem som ikke lot seg fikse og som igjen senket livskvaliteten til kattene til noe vi mente var uakseptabelt. Faksimiler fra lokalavisa Fremover, om Kjøpsvik-kattene;

7 6 Bajas er en av kattene vi har hentet i Kjøpsvik. Han var i til dels dårlig forfatning etter å ha gått ute lenge som ukastrert hannkatt. En ordentlig tøffing som har måtte slåss hardt for seg selv, men som også bar tydelig preg av å ha levd et hardt og brutalt liv. Han ble tatt med til veterinær og stelt godt med, fiksa opp og plassert i fosterhjem. Etter hvert kastrert og id-merket, og lever i dag i beste velgående som en ordentlig kosete gutt som trives godt sammen med mennesker. Han er dessverre ennå i fosterhjem og venter stadig på permanent omplassering. Bildene viser Bajas den dagen han kom fra Kjøpsvik (t.v.) og den samme Bajas noen måneder senere (t.h.). I tillegg til katter og kaniner har vi også omplassert en god del hunder. Det relativt høye antallet skyldes at brorparten av hundene kommer fra to valpekull som vi tok vare på, ett høsten 2012 og ett ved nyttår 2013 totalt 17 valper av blandingshunder. Felles for begge kullene var at de var uønsket og for å sikre dem en trygg og god oppvekst tok vi på oss ansvaret for disse. Bildet til høyre er tatt av en kenneleier som mer eller mindre frivillig fikk ansvaret for ei mor som fødte 10 valper under oppholdet. Eier ville ikke ta ansvar for valpene og truet med avlivning av både mor og valper om ikke noen andre overtok dem. I skrivende stund er valpene ca 14 måneder gamle og alle lever i beste velgående, friske og raske i sine nye hjem. I tillegg til disse sakene har det selvfølgelig vært en lang rekke andre også. Det har vært noen litt tunge og vanskelige saker, og flere litt enklere. Felles for dem alle er at det har vært svært givende for alle involverte å oppleve at vi har fått gjort en forskjell for akkurat disse individene, og vi har kunnet dra mye lærdom av alt som har skjedd som vi kan ta med oss videre i arbeidet for dyr i distriktet vårt.

8 7 Øvrig aktivitet Første helga i Juni hadde vi loppemarked i det gamle helsehuset i Narvik. Dette var første gangen vi arrangerte noe slikt, så vi var svært spente på hvordan det skulle bli. Ingen av oss hadde noe særlig erfaring med slikt fra før. Det ble noen uker og ei helg med svært mye jobb og mye læring, men totalt sett er vi veldig fornøyde og vil satse videre på loppemarked som en god inntektskilde. Denne gangen holdt vi på to dager i starten av Juni i et utrolig flott men også varmt sommervær. Selv om antallet besøkende kunne vært større, noterte vi oss en nettoinntekt på rett under kroner for hele helga. Dette er penger som kom svært godt med i løpet av noen hektiske sommermåneder. Vi har stått på stands rundt om i distriktet ved flere anledninger i løpet av året, der vi har hatt fokus på å sanke medlemmer til organisasjonen i tillegg til salg av effekter, klær o.l. samt kaker/kjeks fra Nordkak. Som en relativt ny organisasjon i distriktet har dette nok vært viktig i forhold til «markedsføring» av Dyrebeskyttelsen Norge og ikke minst bevisstgjøring rundt dyrevernsaken i vårt nærmiljø. Ved å dra ut og møte folk der de er, får vi også en helt annen kontakt med publikum enn hva man kun får gjennom for eksempel sosiale medier og nettside. DN Narvik har vært representert med stand på flere arrangementer, for eksempel en hundeutstilling på Sortland, under Vinterfestuka i Narvik, en julemesse (salgsmesse) i Ballangen, på loppemarkedet og på kjøpesentrene i Narvik i desember, rett før jul. Tanken med å stille opp på disse arrangementene er selvfølgelig muligheten til å nå ut til flest mulig mennesker på samme tid. Vi ser allikevel at vi burde vurdere å ha enda flere stands, og da spesielt kanskje i forbindelse med arrangementer/salgsmesser og liknende. Under julemessa vi deltok på i Ballangen solgte vi blant annet hjemmestrikkede ting som f.eks. luer og votter som gode mennesker hadde donert til nettopp dette formålet. Det var populære produkter, og vi er selvfølgelig kjempetakknemlige overfor de som donerte ting til dette. I samarbeid med NOAH-aktive i området har vi rukket å både holde vår egen lille sirkusdemonstrasjon og støttet og deltatt i NOAHs fakkeltog mot pels der en av våre frivillige også holdt sin egen appell. Ved et par anledninger har vi også fått god publisitet i media, fortrinnsvis via lokalavisa Fremover. I tillegg til et par nyhetssaker om konkrete ting som for eksempel Kjøpsvik-saken nevnt lenger opp, ble det også i oktober gjort en sak i Fremover om det store antallet hjemløse katter i distriktet vårt. Fremovers journalist laget en flott sak 3 som også ble fanget opp og publisert på nett av andre medier. Både Nordlys, Avisa Nordland og Nettavisen hadde et oppslag på denne. Vår kjære Bajas gjør som alltid en god illustrasjon på slike saker; 3 Se

9 8 Fremovers egen «Ungredaksjon» gjorde også en flott sak om avdelingen på sine sider i Desember, med overskriften «Dyrenes reddende engler». Vi setter stor pris på det engasjementet ungredaksjonen viste i forbindelse med det oppslaget, og er veldig fornøyd med det. Faksimile fra papiravisa til Fremover; I løpet av «sirkus-sesongen» var det også en del aktivitet i lokalavdelinga. Sammen med NOAH-aktive i Narvik og Harstad ble det blant annet arrangert demonstrasjon mot sirkus da sirkus Merano gjestet Narvik. I tillegg sendte en av våre aktive frivillige på egne vegne en oppfordring til Ballangen kommune om å nekte å leie ut arealer til sirkus. Begge sakene ble fanget opp av Fremover;

10 9 Vi tjente også noen kroner på salg av vår egen kalender høsten Kalenderen ble produsert til en hyggelig pris av Eurofoto i en kvalitet vi er svært fornøyd med. Den inneholder utelukkende bilder av dyr som vi har hjulpet det siste året, og den ble veldig populær vi solgte ut absolutt alle kalenderne lenge før jul. Vi satser selvfølgelig på å lage en kalender for 2015 også!

11 10 Økonomi DNN har hatt greit «første-år». Vi gikk inn i året med minimalt, men går ut av året med et lite overskudd. Vi har gjort mye for å få inn inntekt, men det er en utfordring å få en inntjening som er god og stabil over tid. Vi merker at det er et stort behov for spredning av kunnskap om Dyrebeskyttelsen Norges arbeid i regionen, og samtidig også kunnskaper om DNN sin drift og økonomi. Antallet medlemmer tilknyttet lokalavdelingen har vokst sakte, men sikkert gjennom året. Vi ønsker å jobbe videre for å få flere medlemmer som hører til lokalavdelingen ikke bare for inntekten sin del, men dette er også en fin måte å drive informasjonsarbeid. Vi investerte høsten 2013 i en bankterminal/betalingsløsning fra izettle. Denne kostet 990 kroner, men viste seg raskt å være en god investering. Den gir oss muligheten til å ta kortbetaling. Det viste seg raskt at omsetningen av lopper og annet salg ble betraktelig større. Gaver Det er mange som støtter oss og ønsker å hjelpe til økonomisk. Vi har vært heldige og fått donert større og mindre summer jevnlig og har fått et par faste givere. Det er bra. Vi har hatt sparebøsser ute i seks butikker og opplever at dette er en god måte å få inn penger på. Ett mål i 2014 er å få satt ut enda flere sparebøsser også utenfor Narvik og Ballangen. DN sentralt fikk donert et større beløp av en arv og vi i DNN var så heldige å få tildelt av disse kronene. Disse var øremerket direkte utgifter til dyr, og vi bestemte oss tidlig for at disse pengene kun skulle gå til veterinærutgifter og ingenting annet. Ved årsskiftet sto det drøyt ,- igjen av disse midlene på konto. Grasrotandelen Vi er registrert som grasrotmottaker og merker oss at vi stadig får flere som velger oss som mottaker av sin Grasrotandel. Dette er vi svært glade for, da Grasrotandelen kan vise seg å bli en viktig og stabil del av den totale inntekten. Omplassering Vi begynte året med å ta inn i flere dyr enn det som kanskje var økonomisk forsvarlig. Det er vanskelig å avslå dyr som trenger vår hjelp. I juni var vi fullbooket og vi hadde i en periode mange kattunger inne. Vi opplever at kattunger på tre måneder er lettere å omplassere enn eldre kattunger og voksne katter. Heldigvis så er det noen som faller for eldre kattunger og voksne katter også, men det tar lengre tid. Vi har i 2013 tatt 1000 kroner i omplasseringsgebyr for kattunger under ett år og 800 for andre katter. Vi merker at folk er generelt villige til å betale for kattene hvis de først er interessert i katter fra oss. Mange har også vært generøse og donert ekstra. Veterinærutgifter Veterinærutgifter er den suverent største utgiftsposten vår. Vi brukte totalt kroner hos veterinæren i Av disse ble kroner brukt fra arven vi fikk donert. Vi har hatt et godt samarbeid med det lokale veterinærkontoret og har etter hvert fått gode rabatter på sterilisering og kastrering. Vi har også samarbeidet godt og fått gode rabatter på andre veterinærklinikker i distriktet. Dette er fint ettersom avdelingen favner et stort område og omplasserer katter til mange ulike kommuner. Vi har hentet inn flere katter fra ulike områder og merker oss at mange av kattene gjerne blir syke etter at de har vært i ro i en kort periode. Dette koster DNN mye penger, men samtidig opplever vi at de aller fleste kommer seg. I all hovedsak anser vi alle utgifter til veterinærer som vel anvendte penger det kommer nesten utelukkende dyrene til gode.

12 11 Fiv/FeLV Høsten 2013 opplevde vi at en av våre katter i fosterhjem ble diagnostisert med FeLV. Denne katten var dessverre så alvorlig syk at den måtte avlives. Vi valgte derfor å ta blodprøver og undersøke alle kattene denne katten hadde vært i kontakt med for å finne ut av om det var flere med sykdommen. Dette var det heldigvis ikke. Dette kostet oss mye penger da disse blodprøvene er dyre, men vi mener det var riktig å bruke de kronene det kostet på dette. Driftsutgifter dyr Vi har hatt inne mange dyr i 2013 og dette har selvfølgelig kostet en god del penger. I starten av 2013 tok vi ansvaret for et valpekull på 10 valper, samt moren og dette medførte selvsagt større utgifter til blant annet fôr. Vi har tatt hånd om flere kattungekull uten mor, hvilket har medført større utgifter til morsmelkerstatning og ekstra næring samt noe utstyr. Andre utgifter som kattesand har også tatt en større del av driftsutgiftene. Vi får donert en god del fôr, både til hund og katt, og dette frigjør en god del penger til veterinær og sparing. Dette er vi svært takknemlige for. Vi har også gjennom året arbeidet fram avtaler med både Royal Canin og VitPro (Brit), slik at vi nå får gode priser på stort sett alt fôret vi kjøper. Transportbur, kattedoer, klorestativer og noe leker o.l. har vi fått donert i ganske stor grad og det har dermed gått mindre til dette enn forventet. Annen drift og administrasjon Det går en god del penger til annen drift og administrasjon. DNN er nyoppstartet og vi har blant annet måttet investere i noe utstyr. Dette gjelder for eksempel fangstbur. Vi har også hatt utgifter til innkjøp av telefon, bankterminal, diverse kontormateriell m.m. Budsjett 2014 Det er satt opp et budsjett for 2014, som i stor grad er basert på økonomien høsten Vi ønsker å bruke enda mindre på veterinær; både som følge av et ønske om å ta inn færre dyr, men også på grunn av bedre avtaler med veterinærkontorene vi samarbeider med. Det er også lagt opp til en lavere inntekt fra omplassering; igjen som følge av at inntaket av dyr er planlagt mindre i 2014 enn det var i Det er viktig at DNN får bygd seg opp og får en stabil og god økonomi, samt flere aktive frivillige. Det har til tider blitt drevet av få ildsjeler, men for at DNN skal overleve må det legges et større grunnarbeid på flere felter inkludert i økonomien før man satser på noen særlig økning i antall dyr som hjelper årlig. Vi ønsker å arrangere minst to loppemarkeder årlig. Dette er en god og ikke minst hyggelig inntektskilde. Vi vil også fortsette salget av kaker fra Nordkak, samt stands på kjøpesentrene og julemesser. Vi ønsker å fortsette å reklamere for grasrotandelen, da dette også gir oss en fin inntekt. Vi ser at andre avdelinger får inn en god del og vi ønsker at en større del av vår inntekt skal være fra grasrotandelen. En årlig runde med salg av vår egen kalender er også noe vi satser på. Mål for 2014 Noen nøkkelmål for 2014 vil for DN Narvik være; å få enda bedre oversikt over økonomien å arbeide for en tryggere og mer stabil inntekt å arbeide for å få en større bevissthet omkring DNN sin økonomi, og dermed kontakte større bedrifter i regionen

13 12 Regnskap 2013 Inntekter Utgifter Medlemskap kr Veterinærutgifter kr Salg, effekter o.l. kr Driftsutgifter dyr kr Omplasseringsgebyr kr Andre driftsutgifter kr Gaver inkl sparebøsser kr Administrasjon kr Arv kr Oppstartsmidler kr SUM kr SUM kr Driftsresultat kr Budsjett 2014 Kapital pr 1/ kr Inntekter Utgifter Medlemskap kr Veterinærutgifter kr Salg, effekter o.l. kr Driftsutgifter dyr kr Loppemarked kr Omplasseringsgebyr kr Andre driftsutgifter kr Gaver inkl sparebøsser kr Administrasjon kr Grasrotandelen kr Betaling av gjeld kr MVA-kompensasjon kr SUM kr SUM kr Driftsresultat kr

14 13 Takk til.. Gjennom året har vi hatt et godt samarbeid med en lang rekke mennesker. Vi må rette en kjempestor takk til absolutt alle som har bidratt med sitt, enten det er økonomisk eller gjennom frivillig arbeid givere, fosterhjem og aktive spesielt. Uten bidrag fra alle disse gode menneskene hadde vi aldri fått gjort så mye som det faktisk har blitt gjort! I løpet av året har vi etter hvert fått utviklet et godt samarbeid med «vårt» veterinærkontor, Narvik Dyreklinikk på Ankenes. De fortjener en spesiell takk for å ha stilt opp og hjulpet oss svært godt i mange litt kinkige situasjoner og ikke minst også på det økonomiske planet. Ellers også en spesiell takk til Harstad Dyreklinikk, Veterinærsenteret Midt-Troms og Hadsel Veterinærkontor som også har hjulpet oss godt. Stor takk for samarbeidet også i retning følgende;

Respekt for individet

Respekt for individet Respekt for individet Årsmelding 2014 Formål Dyrebeskyttelsen Norge Drammen og omland (DDOO) er en lokalavdeling under den landsdekkende medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). DDOO arbeider

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag Styret Styret har bestått av: Foreningens tilknytning og formål Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) er en lokalavdeling under den

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag

Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag Å R S M E L D I N G 2 0 1 5 Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag Styret Styret har bestått av: Foreningens tilknytning og formål Dyrebeskyttelsen Norge Sør-Trøndelag (DNST) er en lokalavdeling under den

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1

ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK. Side 1 ÅRSMELDING 2008 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK Side 1 INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2008 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015:

ÅRSMELDING 2015. ØKONOMI: Avdelingens likviditet er god. Her er en kort oppsummering av vårt regnskap for 2015: ÅRSMELDING 2015 Et nytt år har gått og det er på tide å gjøre opp status for 2015. Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland er en lokalavdeling av Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Dyrebeskyttelsen Norge Hadeland arbeider

Detaljer

Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av

Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av ÅRSMELDING 2011 Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av Leder Nestleder og kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer Inger Johanne Graff Hilde Emilie Larsen Sara Bechstrøm

Detaljer

Årsmelding 2010. Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark

Årsmelding 2010. Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Årsmelding 2010 Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2010 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger 2010

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK

ÅRSMELDING 2009 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK ÅRSMELDING 2009 DYREBESKYTTELSEN NORGE AVDELING HEDMARK INNHOLD 1. Foreningen Side 3 2. Formål Side 3 3. Motto: Respekt for individet Side 4 4. Styret 2009 Side 4 5. Økonomi Side 5 6. Målsetninger 2009

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark. Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 ÅRSMØTE 2009 Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2009 29. mars 2009 Bowling 1 Elverum Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger tlf: 41364179 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012

Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012 Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark ÅRSMØTE 2012 18.03.2012 Bowling 1 Kongsvinger Dyrebeskyttelsen Norge Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf. 41364179 E-post: post@dbhedmark.no Side 1 av 13 Årsmelding

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. 23.02.14 13.00 Myklegard Løten

ÅRSMØTE 2014. 23.02.14 13.00 Myklegard Løten ÅRSMØTE 2014 23.02.14 13.00 Myklegard Løten Foto: Tone Østhagen Årsmøte 2014 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekomité

Detaljer

Årsmelding Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 2014

Årsmelding Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 2014 Årsmelding Dyrebeskyttelsen Norge Haugaland 2014 www.dbhaugaland.no Haugaland@dyrebeskyttelsen.no Tlf: 91 79 05 35 ons. kl. 18-20 Kontonr: 3240.08.47052 Org.nr: 995 478 765 SMS-støtte: DBHA til 2160 (100,-

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2010. 17. januar 2010 Bowling 1 Kongsvinger

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2010. 17. januar 2010 Bowling 1 Kongsvinger Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2010 17. januar 2010 Bowling 1 Kongsvinger Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold

Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold 14. februar 2016 kl.14.00 Skarmyra allaktivitetshus, Skolegata 2, 1532 Moss Følgende skal behandles på årsmøtet i avdelingen 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-36 070 DRAMMEN 02.12.2011. Spørsmål til bystyrets møte 13. desember fra Yousuf Gilani (Venstre)

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-36 070 DRAMMEN 02.12.2011. Spørsmål til bystyrets møte 13. desember fra Yousuf Gilani (Venstre) Notat Til : Ordfører Fra : Yousuf Gilani Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/39-36 070 DRAMMEN 02.12.2011 HJEMLØSE KATTER Spørsmål til bystyrets møte 13. desember fra Yousuf Gilani (Venstre) Hjemløse

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold

Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold Årsberetning 2015 SPCA Norge avd. Østfold 14. februar 2016 kl.14.00 Skarmyra allaktivitetshus, Skolegata 2, 1532 Moss Følgende skal behandles på årsmøtet i avdelingen 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden

Detaljer

NORSK HUSKATTFORENINGS KOMMENTAR TIL NÆRINGSKOMITEEN OM STORTINGSMELDING NR. 12 (2002-2003) OM DYREHOLD OG DYREVELFERD

NORSK HUSKATTFORENINGS KOMMENTAR TIL NÆRINGSKOMITEEN OM STORTINGSMELDING NR. 12 (2002-2003) OM DYREHOLD OG DYREVELFERD NORSK HUSKATTFORENING Ragnhild Schibbyes vei 36 0968 OSLO Telefon 22 10 93 54 Konto 7877.08.49100 Mail: beikeset@chello.no Hjemmeside: http://home.no.net/huskatt Oslo, 18.02.03 NORSK HUSKATTFORENINGS KOMMENTAR

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

DYREBESKYTTELSEN TRONDHEIM OG OMEGN

DYREBESKYTTELSEN TRONDHEIM OG OMEGN DYREBESKYTTELSEN TRONDHEIM OG OMEGN ÅRSBERETNING 2009 Det er min påstand at det ikke finnes hjemløse katter med verdige liv. For å leve et verdig liv, må man kunne overleve og mestre det miljøet man befinner

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

HØRING: ENDRING I FORSKRIFT OM DYREPENSJONAT OG LIGNENDE. DERES REF.: 2512/00. ARKIVNR.: 752.24. SAKSBEHANDLER: MARIA VEGGELAND.

HØRING: ENDRING I FORSKRIFT OM DYREPENSJONAT OG LIGNENDE. DERES REF.: 2512/00. ARKIVNR.: 752.24. SAKSBEHANDLER: MARIA VEGGELAND. NORSK HUSKATTFORENING Ragnhild Schibbyes vei 36 0968 OSLO Telefon 22 10 93 54 Konto 7877.08.49100 Mail: beikeset@chello.no Hjemmeside: http://home.no.net/huskatt Statens dyrehelsetilsyn Sentralforvaltningen

Detaljer

ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD)

ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD) ÅRSMØTE FORENINGEN FOR OMPLASSERING AV DYR (FOD) Mandag 19.juni kl 1800 Menighetssalen, Mortensrud Kirke, Helga Vaneks vei 15, 1291 Oslo DAGSORDEN: - Valg av ordstyrer - Konstituering av årsmøte - Årsberetning

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta og kloningen Illustrert av Per Dybvig 2009, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25574-8

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.09.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 21.09.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 21.09.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NOAH for dyrs rettigheter vil kommentere dette med følgende: Tydeliggjøre at Mattilsynet oppfordres til å samarbeide med frivillige 1

NOAH for dyrs rettigheter vil kommentere dette med følgende: Tydeliggjøre at Mattilsynet oppfordres til å samarbeide med frivillige 1 Til: Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@lmd.dep.no Deres ref: 16/229 21.06.2017 Svar på høring Endring av dyrevelferdsloven 32 NOAH for dyrs rettigheter

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 104/14 Formannskapet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ruth Larsen FE /1257

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 104/14 Formannskapet PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ruth Larsen FE /1257 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 104/14 Formannskapet PS 24.11.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ruth Larsen FE - 223 12/1257 Søknad om økonomisk støtte til Austevoll saken - dyrebeskyttelsen Tilråding

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)

Høringsnotat. Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsnotat Forslag om endring av lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd (dyrevelferdsloven) Høringsfrist: 15. mai 2017 1 Innhold Høringsnotat... 1 1. OVERSIKT OVER HØRINGSNOTATETS FORSLAG... 3 2. GJELDENDE

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT

KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT KONTRAKT FOR KJØP AV HUSKATT 1 Dato for salg: Kattens fulle navn (inkl. oppdretternavn): Kjønn: Stambokklasse: 1 2 3 Kattens microchip nummer: Kattens fødselsdato (dd/mnd/år): Kattens rase: Kattens reg.

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Det er pappa som bestemmer

Det er pappa som bestemmer Et slitsomt skoleår er over. Nikolai har fått premie for sine muntlige bidrag, en premie han fikk på grunn av kvantiteten, ikke kvaliteten, på bidragene. Han har tatt farvel med sine klassekamerater: Helmer,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12

Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12 Kommentarer til budsjett 2010-11 og 2011-12 ved kasserer Kristin Killi (2009-2011) Om leseren har kommentarer eller spørsmål til budsjettet, anbefales leseren først å lese gjennom årsmeldingen. Spørsmål

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter!

Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! Moldova tur 2015 Hjertelig takk til dere som sendte med gaver og støttet turen på andre måter! På min store dag 30. desember fikk jeg mye hyggelig besøk og pengegaver. Gavene ble tatt med til Moldova og

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle.

Frivillig arbeid på dagsenter for eldre Jeg har også begynt å jobbe på prosjektet mitt - Eldresenteret Fundacion Abuelitos de la Calle. Oktober 2012: Hei, Atlantis! Beklager at det har tatt meg så utrolig lang tid å svare. Jeg er opptatt nesten hele tiden, og når jeg ikke er ekstremt aktiv er jeg for trøtt til å gjøre noe! Alt i alt så

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING

LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING LOFAVØR HUNDE- OG KATTEFORSIKRING Vilkår av 18.10. 2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014

Månedsbrev for Nordlys. oktober 2014 Månedsbrev for Nordlys oktober 2014 Hei alle sammen Da er vi allerede på vei inn i oktober måned, og vi har til nå hatt en nydelig høst med solfylte dager og en deilig temperatur. Nordlys har benyttet

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016

Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 Boligassistenten i Stavanger (BAS) 2016 I regi av Velferdstinget i Stavanger Av: Tonje Hakvaag og Charlotte Søyland Rapport fra Boligassistenten i Stavanger Innhold DEL 1: PROSJEKTET... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN. RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Org.nr: 2013/202279 28.10.2013 985399077 A O. s M n ' r r 3' ; > v, : n æ r r n d i ;; Mattilsynet BglB8 TILSYNSRÅPPØRT MED VARSEL OM VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012

ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 ÅRSMØTE I SUNNMØRE HUNDEKLUBB AVD. SYKKYLVEN 2012 16. januar 2013 kl 18.00 Jarnes skule Årsmelding 3 Regnskap 8 Handlingsplan 9 Budsjett!!!! 8 Valg!!!!!! 10 Sunnmøre Hundeklubb avd. Sykkylven! Årsmøte

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Nøtterøy Dyreklinikk. Kastrering katt

Nøtterøy Dyreklinikk. Kastrering katt Kastrering katt Kastrering av katter er viktig både for kattenes egen helse og for å redusere antall hjemløse katter. Hannkatter og hunnkatter burde kastreres i 5-6 mnd alder. Det er rundt denne alderen

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes. Side 1

Årsmelding 2012. Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes. Side 1 Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes Side 1 Formål Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland Vi er den eneste lokalforeningen til Dyrebeskyttelsen Norge i Hordaland. Vi arbeider

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Prosjektet fase én og fase to Prosjektet begynner med at en boks ankommer en skole og en klasse. Boksen inneholder et brev fra

Detaljer

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen

Månedsbrev for Nordlys. August Hei alle sammen Månedsbrev for Nordlys August 2014 Hei alle sammen Da er det på tide å ønske alle, nye og gamle, velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle sammen har hatt en riktig fin sommer. Været kan vi vel ikke

Detaljer

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst.

Å arrangere et loppemarked byr på en stor arbeidsinnsats fra medlemmenes side, så det var ingen stor oppslutning om å gjennomføre det sist høst. TROMSKYSTEN Informasjonsavis for medlemmer i Tromsø Husflidslag Nr 2/2014 Leder Det er en ny utfordring jeg har gitt meg utpå når jeg nå er tilbake som leder for husflidslaget. Astrid gjorde en flott jobb

Detaljer

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 Innkalling til årsmøte 6. mars 2013 I peisestuen på Hemmingstad

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen

En adopsjonshistorie. Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen En adopsjonshistorie Skrevet 15.06.08. av Elin Johannessen Mitt navn er Elin Johannessen, og jeg er en Turner kvinne på 33 år. Jeg har vært gift med min kjære Kenneth i 12 år den 6 juli - 08 og jeg skal

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer