ÅRSMØTE Myklegard Løten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2014. 23.02.14 13.00 Myklegard Løten"

Transkript

1 ÅRSMØTE Myklegard Løten Foto: Tone Østhagen

2 Årsmøte 2014 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling 4. Valg av referent, protokollunderskrivere og tellekomité 5. Valg av revisor 6. Årsmelding 2013 Vedlegg: -Budsjett og regnskap Budsjett Saker fra medlemmer 8. Valg av styre og valgkomité

3 Årsmøte ÅPNING Leder ønsker alle velkommen til årsmøte VALG AV MØTELEDER Styret foreslår Vivian Nikolaisen 3. GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til årsmøte 2014 er gjort via avdelingens hjemmeside og avdelingens Facebookside og -grupper. I tillegg er det sendt ut et medlemsbrev. 4. VALG AV REFERENT, PROTOKOLLUNDERSKRIVING OG TELLEKOMITÉ Referent - Styret foreslår Mariann Sundby Protokollunderskrivere Styret foreslår leder og 2 styremedlemmer fra nytt styre Tellekomité Det velges 3 personer blant de oppmøtte 5. VALG AV REVISOR Årnes Revisjon AS har vist seg å være et godt valg for vår avdeling, styret foreslår derfor Årnes Revisjon AS for revisjon i 2014 også.

4 ÅRSMELDING 2013 Foto: Asgeir Westgård Formål (DBH) er en lokalavdeling under medlemsorganisasjonen Dyrebeskyttelsen Norge (DN). Vi dekker hele vårt fylke, og en del utenfor dets grense og er den eneste organisasjonen som jobber for hjemløse dyr i fylket. Vi jobber etter DNs vedtekter og etiske plattform (se Hovedoppgaven vår er praktisk dyrevern, og hjelpe hjemløse og forlatte dyr. Dbhs motto er «Respekt for individet». Dette innebærer respekt for hvert enkelt dyr, uavhengig av art, utseende, behov eller økonomisk nytteverdi for mennesker. Vi ser på hvert dyr som et individ med egenverdi, følelser og rettigheter. Vi jobber for å bekjempe dyremishandling og vanskjøtsel, øke kunnskap om dyr og dyrehold og forståelse for dyrene.

5 Årsmøte 2014 STYRET 2013 Har bestått av STYRELEDER: Vivian Nikolaisen STYREMEDLEMMER: Heidi T. Hultin (Nestleder) Mariann Sundby ( Kasserer) Kari Ellefsrud (- Presseansvarlig) Solveig M.J. Smedsberg (trakk seg i styreperioden) Malin Syversen Lene Stensbøl Gerd Anita Aabakken VARAER: Anne Årnes Daniel Olofsson Thone E. Pettersen Monica Skovli Valgkomitéen 2013 har bestått av: Anne Bi Hoffsten Karin Dagfinrud Styret har avholdt 4 styremøter, da vi har ansett det som tilstrekkelig. I tillegg har vi hatt tett kontakt på telefon og vår lukkede Facebookgruppe.

6 Årsmøte 2014 PRAKTISK ARBEID OG AKTIVITET I AVDELINGEN, heretter kalt DBH, har fullført nok en styreperiode med intensitet og mange arbeidsoppgaver. Det merkes at vi etter hvert har blitt en ganske stor avdeling, med mange henvendelser om dyr som trenger hjelp rundt i vårt område. Folk virker til å bli mer oppmerksomme ute i samfunnet, både på trengende dyr og på vår eksistens. Vi har aldri opplevd å ha så jevnt «trykk» gjennom hele året- på henvendelser inn i avdelingen. HJEMLØSHET De fleste henvendelsene går på katt og vedrører enkeltindivider, som dukker opp som forvillede rundt om. I tillegg har vi også ryddet opp i nokså store flokker, eller kolonier som vi kaller det. Koloniene er stort sett bestående av skye individer, født av en gang tamme katter. Vi har hatt stor suksess med å omplassere disse som stall-/ fjøskatter, under litt andre vilkår og kontrakt enn ved ordinær adopsjon av tamme katter. Mye av utfordringen med dette arbeidet ligger i å ha en midlertidig plass på vegen fra fanging, veterinærbesøk til omplassering. Det ble i den forbindelse åpnet mottak for disse i henholdsvis Vivians stabbur (vaskerom inne i hus ved kuldegrader), og verksted hjemme hos Mariann. Katten Triola før hun flyttet til sitt nye hjem. 3 relativt store kolonier ble ryddet helt eller delvis opp i av oss i året som har gått. En på Sand i Nord- Odal, en i Puttara på Kongsvinger og en sak vi samarbeidet med Mattilsynet om. Mattilsynsaken omhandlet i all hovedsak tamme individer. Totalt dreide dette seg om over 50 katter.

7 Årsmøte 2014 Øverst ser vi bilde av Vivian som holder pote med Tæggen fra Kongsvingerkolonien, som er godt bedøvd vel og merke. Bildene nederst viser hvordan det ene stallkatthjemmet har ordnet hule til kattene, med katteluke rett ut slik at de kan være helt uforstyrret. Platene er avtagerbare slik at en kan rengjøre der, eller åpne for mer plass til kattene i salrommet. Kattene har også mulighet til å komme seg inn i stallen på flere steder. Salrommet er oppvarmet. 5 katter fikk hjem her fra kolonien på Sand i Nord- Odal. På bildet er de akkurat sluppet løs på rommet, og vi tillot oss å ta et bilde, før kattene fikk slå seg til ro i sin nye tilværelse.

8 Årsmøte 2014 Majoriteten av hjemløse dyr ligger helt klart hos katten- hele 278 individer, men vi reddet også flere andre dyr. 4 hunder, 6 kaniner, 2 degus, 13 hamster, 4 fugler og 1 minigris kom Inn i vår avdeling i 2013.

9 Årsmøte 2014 ØVRIG AKTIVITET I AVDELINGEN Vår avdeling er preget av mye aktivitet spredd over store arealer. En del tid går derfor med på å legge opp logistikk-gåten. Fôrverthjemmene ligger spredd og både dyr og utstyr/ fôr må fraktes rundt. Vi bruker også mye tid på å annonsere dyrene vi får inn, det er laget flere adopsjonspermer som står på ulike veterinærklinikker som i tillegg til annen annonsering hjelper oss å finne gode hjem til dyrene. Hjelpesenter I løpet av 2013 søkte vår avdeling tilskudd fra DN til hjelpesenter. Søknaden er innvilget!!! Dette har vært en gulrot som flere har jobbet mot siden avdelingen ble til i Vi er i gang med planleggingsarbeidet, men det står fortsatt mye arbeid igjen. Dette vil bli vårt hovedfokus videre i 2014, samtidig som vi er der for dyrene. Vi oppfordrer alle som ønsker hjelpe til med prosjektet om å ta kontakt på Vi trenger alt fra håndverkskyndige som ønsker stille opp på dugnad, til folk som kan hjelpe oss å samle inn penger frem til hjelpesenteret kan tas i bruk. Etter hjelpesenteret tas i bruk, trenger vi også flere aktive som engasjerer seg i daglige rutiner for dyrene. Tror du at du kan bidra med noe, så ikke nøl med å ta kontakt!

10 Årsmøte 2014 Fjernadopsjon Vår fjernadopsjon har hatt en liten pause, ettersom opplæring av ny ansvarlig har pågått. Likevel har flere av de som fjernadopterer valgt å fortsette og betale, selv om vi føler produktet kunne vært bedre. Vi hadde 37 som fjernadopterte ved årets slutt. Dette takker vi så mye for! Og vi lover å komme sterkere tilbake. Fôrverthjem Det har i året vært høyt tempo grunnet mange henvendelser, og fôrverter kommer og går. Noen velger og adoptere dyrene de har tatt inn, og utgår på den måten. Andre er kanskje kun engangsfôrverthjem. Det har til nå derfor vært vanskelig å føre noen statistikk over dette, men vi har til enhver tid over 30 hjem som er aktive. Flere av styrets medlemmer har permanent eller i perioder opprettet små «mottakssentere» i sine private hjem. Vi håper å kunne forbedre og forenkle vår hverdag noe med et hjelpesenter, selv om vi alltid vil trenge stabile og gode fôrverthjem. Alle dyr passer ikke til å bo på hjelpesenter. Ønsker du være fôrvert, ta gjerne kontakt med oss på

11 Årsmøte 2014 Nord- Østerdal Har også hatt et år med mye aktivitet. Hele 67 dyr av de totalt 308 i hele avdelingen har Nord- Østerdal med Gerd Anita som kontaktperson tatt hånd om. Av disse var 58 katter, 1 fugl, 2 kaniner og 6 hamstre. Timer med innfanging og temming av utefødte kattunger må vel sies å være det som er lagt ned mest tid på, men «underavdelingen» har også vært ivrig på stand, hatt salg av kalendere og annet. Annonsering av dyr til adopsjon på Facebook er skilt ut på egen side, ettersom mange tar kontakt fra sør i fylket og syns det er for langt unna. Økonomi Vår avdeling har fått en solid økonomi de senere år, takket være trofaste medlemmer, og ikke minst takket være pengene vi mottar gjennom Grasrotandelen. Vi hadde 424 betalende medlemmer, og 527 som har knyttet sin grasrotandel til oss. I fjor valgte styret bevisst å bruke mer penger enn budsjettert, og regnskapet endte i minus. Underskuddet ble dekket opp av oppspart egenkapital. I år har styret hatt fokus på å ikke ende med underskudd, og har lykkes i vår oppgave Saldo på kontoene våre pr : ,84 hvorav kr ,83 står på vår sparekonto avsatt til bruk på et hjelpesenter. Mariann Sundby har vært kasserer/ hatt regnskap. Vedlegg: -Regnskap Budsjett 2014

12 Årsmøte 2014 Målsetting/ handlingsplan 2014 Hjelpesenter - Lage handlingsplan - Samle inn penger ved hjelp av gaver og sponsoravtaler - Utforme rutiner i forbindelse med daglig virke på senteret - Forsøke og besøke et annet hjelpesenter under DN - Samle frivillig arbeidskraft til ulike arbeidsoppgaver/ få oversikt over hva vi allerede har å benytte oss av. Fjernadopsjon - Få fjernadopsjon skikkelig «på beina» igjen, slik at det blir et produkt vi kan være stolte av og som kan bringe inn nyttige kroner til prosjekt hjelpesenter. Medlemmer - Vi har dessverre mistet en del medlemmer. Vi klarer å skaffe medlemmer, men er ikke like flinke til å holde på dem. Vi begynte derfor i 2013 å tenke på hvordan vi skal få til dette. Vi må bli flinkere til å høre fra oss, med medlemsbrev etc. Helt i enden av 2013 og på begynnelsen av 2014, ble det laget en avis som viser arbeid i Blir dette godt mottatt er det et ønske å fortsette med. Grasrotandel - Vi har allerede mange tilknyttet oss, men ser at det helt klart kan være mye å hente på å annonsere dette mer, noe vi kommer til å gjøre i 2014.

13 7. Saker fra medlemmer Det har ikke kommet inn noen saker. 8. Valg av styre Årsmøte 2014 Understreker at navnet til leder i innstillingen, har blitt stående et felt lenger ned enn ment. Leder er selvfølgelig på valg. Listen over valgkomité er styrets forslag til valgkomité.

14 HJELP OSS Å BYGGE VÅRT HUS! Foto: Mariann Sundby BLI MEDLEM! SEND INNMELDINGSSKJEMA DU FINNER PÅ ELLER TA KONTAKT DIREKTE GRASROTMEDLEM? TILKNYTT DEG OSS PÅ SMS GAVE: SEND «DBH» TIL 2160 OG GI 100 KRONER PENGEGAVE: MERK MED GAVE PÅ BANKOVERFØRING TIL KONTO BEDRIFT? TA KONTAKT FOR SPONSORAVTALE!

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar

Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011. 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark ÅRSMØTE 2011 23. januar 2011 Bowling 1 Hamar Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Hedmark Postboks 206 2202 Kongsvinger Tlf: 41 36 41 79 Email: post@dbhedmark.no http://www.dbhedmark.no

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes. Side 1

Årsmelding 2012. Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes. Side 1 Årsmøte onsdag 20. mars kl 18:00 Bekkjarvikveien 1, 5114 Tertnes Side 1 Formål Dyrebeskyttelsen Norge, Bergen og Hordaland Vi er den eneste lokalforeningen til Dyrebeskyttelsen Norge i Hordaland. Vi arbeider

Detaljer

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160

www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 www.dbhaugaland.no Telefon: 91 79 05 35 Epost: haugaland@dyrebeskyttelsen.no Konto: 3315.21.53177 Org.nr: 995 478 765 Sms-støtte: DBHA til 2160 Innkalling til årsmøte 6. mars 2013 I peisestuen på Hemmingstad

Detaljer

Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av

Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av ÅRSMELDING 2011 Styret i Dyrebeskyttelsen Hordaland har i 2011 bestått av Leder Nestleder og kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlemmer Inger Johanne Graff Hilde Emilie Larsen Sara Bechstrøm

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på Telemark Bilruter, Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 11. mars kl. 19:00. OBS! Parkering av biler skal

Detaljer

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 17. november 2014, kl. 16.30 Tivoli, Det Akademiske Kvarter Alle frivillige i organisasjonen og alle semesterregistrerte studenter ved Studentsamskipnaden i Bergen er

Detaljer