Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning vannverk. Nordland fylkeskommune. Driftsassistanse VA i Nordre Nordland www.nfk.no/driftsassistanse"

Transkript

1 Godkjenning vannverk Nordland fylkeskommune Driftsassistanse VA i Nordre Nordland

2 Prosjektet Årsaken til manglende godkjenning er i få tilfeller manglende kvaliteten på vannet som leveres til abonnentene. Kommunale vannverk har i hovedregelen vannbehandlingen på plass, og kan levere vann med den kvalitet drikkevannsforskriften krever. Gjengangeren i kommunene er manglende internkontroll og beredskapsplaner. Det viser seg også å være manglende eller ufullstendige klausuleringsbestemmelser i nedbørsfeltet. I tillegg kan det være kapasitetsproblemer i kommunene, for å få utformet selve søknaden om godkjenning.

3 Bakgrunn for prosjektet Situasjonen i 2006 var som følger: 101 godkjenningspliktige vannverk i kommunalt eie. Kun 26 av disse var godkjente. De største vannverkene, så som i Bodø og Narvik var godkjente. Fordelt på regionene: Lofoten hadde 14 godkjenningspliktige, 0 var godkjente Vesterålen hadde 20 godkjenningspliktige, 5 var godkjente Ofoten hadde 15 godkjenningspliktige, 4 var godkjente Salten hadde 52 godkjenningspliktige, 17 var godkjente Kommunene, gjennom driftsassistansen, uttrykte et behov for bistand for å få prosessen med godkjenningssøknader i gang. Nordland fylkeskommune innvilget i 2006 et tilskudd til prosjekt Godkjenning vann, formålet er å få flere godkjente kommunale vannverk. Prosjektstillingen ble vedtatt av årsmøtet

4 Kommunene Følgende kommuner deltar i prosjektet: Lødingen kommune, innbyggere og 5 vannverk Vågan kommune, innbyggere og 5 vannverk Hamarøy kommune, innbyggere og 2 vannverk Hadsel Kommune, innbyggere og 2 vannverk Flakstad kommune, innbyggere og 2 vannverk Tjeldsund kommune, innbyggere og 1 vannverk Værøy kommune, 748 innbyggere og 1 vannverk Moskenes kommune, innbyggere og 1 vannverk

5 Metode Nordland fylkeskommune inngikk en avtale med Andøy kommune om frikjøp av ressurs til prosjektstilling, fra 1 juli 2006 til 30 juni Det ble leid kontor ved Plan og utvikling, Rådhuset på Andenes. Det ble holdt oppstartsmøte i de aktuelle kommunene for å vurdere hvor stor jobb det ville være i hver kommune. Dialog med kommunene skulle holdes per telefon og på e-post. Det viste seg snart at det var nødvendig med arbeidsmøter i den enkelte kommune, hvor man gjennomgikk søknaden. Og forløpende fant frem nødvendig dokumentasjon som skulle vedlegges søknaden.

6 Kritiske suksessfaktorer Forpliktelse og forankring i kommunen er svært viktig. Kommunens kapasitet er helt avgjørende for fremdriften i prosjektet. Det må avsettes personellressurser i en kort periode for å finne nødvendig dokumentasjon, og for å kvalitetssikre søknaden. Samarbeid med Mattilsynet er helt nødvendig. Når man har fått kommunen til å avsette ressurser slik at søknaden er kvalitetssikret og dokumentasjon hentet fram fra arkivet, så forventer man at Mattilsynet prioriterer å behandle søknadene. Det ble avholdt møter med det enkelte distriktskontor for å orientere om prosjektet og hvilke kommuner som hadde bedt om bistand. Oppfølging fra Mattilsynets side har variert. Det viser seg å være svært personavhengig.

7 Prosjektet har hatt variabel fremdrift. Det ble på årsmøtet til driftsassistansen enighet om at det var nødvendig å utvide prosjektperioden. Avtalen med Andøy kommune ble utvidet med 1 år. Etter hvert som prosjektperioden har gått, har man gjort seg noen erfaringer. Prosjektets suksess skulle måles gjennom antall godkjente vannverk. Dette er nå endret til: Antall søknader om godkjenning sendt til Mattilsynet. Dette på grunnlag av de kommuner man erfaringsmessig vet vil få pålegg fra Mattilsynet før en godkjenning gis, og på grunnlag av behandlingstiden hos Mattilsynet. Fra ble det endringer i resursbruk. Det ble da nødvendig å benytte innleid ressurs til 50% Driftsassistanse. Det vil frem til være en reduksjon i prosjektet til 50 %. Dette førte til utsettelse av oppstarten for prosjektet på Helgeland til 2008.

8 Resultat per januar 08 Lødingen kommune: 2 søknader oversendt Mattilsynet og ikke behandlet, 1 søknad ligger hos kommunen for kvalitetssikring. 1 er tatt ut av prosjekt Vågan kommune: ROS-analyse, internkontroll og Beredskapsplan under utarbeidelse. 4 søknader utformet, men ikke kvalitetssikret. Hamarøy kommune: 4 søknader oversendt Mattilsynet. Mattilsynet gitt pålegg, som må etterfølges før vannverkene blir endelig godkjent. 1 søknad gjenstår å utforme. Hadsel Kommune: 2 søknader oversendt Mattilsynet. Mattilsynet har gitt pålegg som må etterfølges før vannverket får endelig godkjenning.

9 Flakstad kommune: Ingen søknader sendt. Søknadene har vært oversendt kommunen til kvalitetssikring. Avdelingsingeniøren sluttet før prosess med søknad var i mål. Må holde nytt arbeidsmøte for å komme i mål. Tjeldsund kommune: Søknad oversendt Mattilsynet. Mattilsynet gitt pålegg, som må etterfølges før vannverket blir endelig godkjent. Videreføring av prosjekt for utarbeidelse av beredskapsplan. Værøy kommune: Er i gang med reguleringsarbeide for å klausulere nedbørsfelt. Prosjektet følger opp denne prosessen. Søknad har tidligere vært send Næringsmiddeltilsynet, men ble ikke godkjent pga manglende klausulering. Moskenes kommune: Søknad oversendt Mattilsynet.

10

11 Helgeland Tilsagn nr 152/2006: kr ,- fra nordland fylkeskommune. Dette er 35 % av søknadsbeløpet. Finansiering som følger: HEVA/Deltakende kommuner kr ,- Tilskudd Nordland Fylkeskommune Kr ,- SUM Kr ,- Dette er finansieringen som var beskrevet i det opprinnelige prosjektet

12 Kostnader per vannverk På grunnlag av tidligere erfaringer beregnes det ca 50 timer per vannverk. Årsmøtet vedtok at videreføring av prosjektet skulle settes til kr 300 per time. Dette gir en pris på kr ,- per vannverk for bistand. I tillegg kommer faktiske reisekostnader for den enkelte kommune. Reduksjon i prosjektkostnad = reduksjon i tilsagn Mattilsynet skal gjennomføre kampanje rettet mot vannverk i Per i dag er det 6 kommuner (ca 9 vannverk) som har meldt sin interesse for prosjektet.

13 Det er ikke for sent å delta i prosjektet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 20.05.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 20.05.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Først

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 U01 Arkivsaksnr.: 11/1720 DELTAKELSE I NYTT INTERKOMMUNALT NÆRINGSSELSKAP Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommune går inn som eier av

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste»

Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» Sluttrapport Prosjekt «opprettelse av boligtjeneste» 31.10.2014 Stjørdal kommune Sætnan Anne-Lise Tiller Prosjekt opprettelse av boligtjeneste - sluttrapport Side 1 Innledning: Stjørdal kommune har gjennomført

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET

Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET Prosjektrapport : BO TRYGT E T PROSJEKT FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE BOSTEDSLØSHET med fokus på redusering av begjæringer og utkastelser fra kommunale utleieboliger Hundvåg og Storhaug sosialkontor Januar2009

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa Levekårsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.07.2010 ekstraordinært Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 70710 eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 19.08.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201300709-1 Lars Normann Mikkelsen 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: 916 79 949 FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport

Regelhjelp.no prosjektrapport TA2368/2008 Prosjektrapport Prosjektrapport Bildet: 21. november 2007 fikk totalt 55 bransjer informasjon om sitt regelverk på Regelhjelp.no, og nettstedet så slik ut. Innoldsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Oppdraget for 2007, organisering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer