Innhold. Introduksjon Opplæring av pasienter med inflammatorisk leddsykdom - mestring og effekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Introduksjon 24.04.2013. Opplæring av pasienter med inflammatorisk leddsykdom - mestring og effekt"

Transkript

1 Opplæring av pasienter med inflammatorisk leddsykdom - mestring og effekt Presentasjon av doktorgradsprosjekt Kjersti Grønning, førsteamanuensis Avdeling for Sykepleierutdanningen (ASP) Høgskolen i Sør Trøndelag (HIST) E-post: Innhold Introduksjon Bakgrunn for prosjektet Mål Metoder Resultater Konklusjoner Implikasjoner for klinisk praksis Introduksjon Det var en gang i 2004 at Tilbudet om informasjon og opplæring til pasientene ved avdelingen var Litt tilfeldig Lite systematisk For det meste ad.hoc Prosjektmidler ble tildelt «ide- utvikling uttesting» 1

2 Bakgrunn: Informasjon og opplæring av pasienter Pasientopplæring kan defineres som: «planlagte læringsaktiviteter som skal bidra til at pasientens helseatferd og helsestatus bedres» (Lorig 2001) Pasientopplæring kan tilbys individuelt og i grupper Organisert pasientopplæring kan bl.a være ulike former for: Lærings og mestringskurs Pasientskoler Diagnosespesifikk kurs Felles for flere kroniske sykdommer Innhold/ temaer i pasientopplæring Litteraturgjennomgang: Mestring Leve med kronisk sykdom Sykdomsspesifikk informasjon Sykdomslære Medikamenter (virkning / bivirkninger/ administrasjon) Generell informasjon om Fysisk aktivitet Kosthold Avslappingsteknikker etc. (Kilder: Makelainen et al. 2007, Makelainen et al. 2009, Albano et al 2010) Deltakerne i prosjektet Personer som hadde diagnosen RA (Leddgikt) PsA (Psoriasisleddgikt) Pga. mange fellestrekk Smerter, funksjons nedsettelser, tretthet, fatigue Inflammasjon ledd-destruksjon 2

3 Kunnskapsstatus En gjennomgang av litteraturen viste at: Noen former for pasientopplæring «virker» bedre enn andre Effekten av opplæring ser ut til å være kortvarig (Kilder: Iversen et al 2010, Riemsma 2004) Mål Undersøke effekt av pasientopplæring hos personer med RA, PsA og uspesifisert polyartritt Metode Design: Randomisert kontrollert studie (RCT) n= 141 Data ved baseline, 4 og 12 måneder Primære endepunkt: velvære og mestringstro Sekundære endepunkt: helsestatus (fysisk, psykisk, sosialt), smerter, tretthet, sykdomsaktivitet, informasjonsbehov Statistiske analyser: ANCOVA Paret t-test 3

4 JANUAR 2008 Oppstart rekruttering Baseline T1 = 0 mnd. Inviterte pasienter n= 536 n=141 RANDOMISERING Frafall: n=395 Fylte ikke inklusjonskriteriene =3, Ombestemte seg= 44 Svarte ikke på invitasjon =348 T2 =4 mnd. INTERVENSJON n=71 INTERVENSJON KONTROLLER n=70 KONTROLLER T3= 12 mnd. MARS 2010 Siste pasient til siste besøk (12 mnd) INTERVENSJON KONTROLLER Pasientopplæringen (intervensjonen ) Temaer Sykdomslære (symptomer, prognose) Medisiner Hvordan leve med sykdommen (takle følelser, sorg, usikkerhet) Sunn livsstil (kosthold, fysisk aktivitet /trening) Selvhjelp (problemløsning) Motivasjon (sette mål, være positiv) Ressurssteder Pasientopplæringen (intervensjonen ) forts. Organisering Gruppediskusjon (3*3t hver 14. dag, fredager fra kl ) Individuell samtale med sykepleier (45 min) Metodikk Gruppediskusjonene korte «foredrag» ift bestemte tema styrt diskusjon og erfaringsutveksling Individuell samtale innhold basert på pasientens behov utgangspunkt i temaer fra kurset 4

5 Pasientopplæringen (intervensjonen ) Utfordringer Pasientopplæring er en kompleks intervensjon: «Complex interventions are built up from a number of components, which may act both independently and inter-dependently. The components usually include behaviors, parameters of behaviors (e.g. frequency, timing), and methods of organizing and delivering those behaviors (e.g. type(s) of practitioner, setting and location)» (Medical Research Council 2000, 2008) Flere komponenter Flere aktører Flere interaksjoner Utfordringer forts. Kjenner vi virkningsmekanismene? - Undervisning om mange temaer (flere komponenter) - Flere aktører som innvirker på hverandre (interaksjoner) Økt kunnskap? Undervisning om mange temaer, erfaringsutveksling, gruppedynamikk med mer. Bedre velvære? Økt mestring? Mindre Smerter? Bedre fysisk funksjon? Resultater Vårt utvalg var representativt for pasienter med RA, PsA Mulig noe selektert Kun 29 % var yrkesaktive Pasientene hadde hatt diagnosen ei stund Gj.snittlig sykdomsvarighet = 12 år 5

6 Resultater II Demografi og sykdomskarakteristika RA = 62% Kvinner= 69% Gjennomsnittsalder= 58 år Bor sammen med noen= 83% Mosjon >1 gang pr. uke = 68% Medikamentell behandling Bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter (DMARD) =81 % Hvordan gikk det egentlig med pasientene? 100 Velvære Pasientopplæring Kontroller 0 4 mnd 6

7 100 Mestringstro Pasientopplæring Kontroller p=0.038* 10 4 mnd 12 mnd Noen sekundære utfallsmål ved 4 mnd P=0.01 PAM P=0.01 VAS smerter INTERV. KONTR...flere sekundære utfallsmål ved 4 mnd Ingen forskjeller mellom gruppene ift mestring av smerter (SE pain) helsestatus (psykososialt, roller) fysisk funksjon (MHAQ) angst/depresjon (HADS) tretthet (VAS) global (VAS) 7

8 Sekundære utfallsmål ved 12 mnd Ingen gruppeforskjeller etter 12 mnd Men. Between group analyses viste trender for forskjell vedr. Mestring (PAM) Helsestatus (følelsesmessig) Score for sykdomsaktivitet (DAS28-3) I favør av de som fikk pasientopplæring Hvordan beskrev noen deltakere «utbytte» fra pasientopplæringen? Åpne spørsmål og svar fra 39 deltakere 4 områder / tema Kunnskap Trygghet og sykdomskontroll Adferd Mestring Kunnskap Økt kunnskap Om generelle ting Hvorfor smerte oppstår og mulige forklaringer Kosthold og ernæring Fysisk aktivitet Energi økonomisering Medisiner Pasientrettigheter Praktiske råd og tips Hvor man kan søke hjelp Lærte ikke noe nytt 8

9 Trygghet og sykdomskontroll Økt forståelse av sykdomsprosessen Har akseptert at sykdommen er en del av tilværelsen Blitt mere trygg på sykdommen gjennom å dele erfaringer med andre Har lært å lytte mer til kroppen Atferd Endret atferd Endret kostholdet Trimmer mer Ser annerledes på livet Har startet med nye medisiner «jeg har ikke forandret meg» Mestring Mestring er vanskelig Vanskelig å håndtere smerten Vanskelig å vurdere sykdomsaktiviteten Vanskelig å leve opp til samfunnets forventninger For lite støtte av omgivelsene Utfordrende å håndtere systemet (helsevesenet /NAV) Trenger oppfølgingskurs For pasienter For pårørende 9

10 Oppsummering og konklusjoner Vi fant at pasientopplæring som kombinasjon av gruppe og individuell opplæring har: effekt på velvære delvis effekt på mestringstro ingen særlig effekt på helsestatus (fysisk, psykisk, sosialt) smerter, tretthet (fatique) sykdomsaktivitet informasjonsbehov Betydning for praksis Våre resultater og erfaringer tilsier at: Systematisk pasientopplæring bør være en del av et helhetlig behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten Tilbud om pasientopplæring bør utvides slik at flere pasienter med andre diagnoser også får tilbud om opplæring i sykehuset Veien videre Det bør etableres et samarbeid med «LMS sentrene» i kommunen og sykehuset /avdelingene Utvikle «vedlikeholds tilbud» for pasientene mht lærings- og mestringsaktiviteter Utvikling av ulike tilbud bør skje i samarbeid mellom fagfolk fra sykehus, kommune og brukerne 10

11 Takk for oppmerksomheten! 11

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324

Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 Sluttrapport fra Extra- prosjektet 2011/1/0324 LIKEVERDIGE TILTAK FOR FORELDREKOMPETANSE Tilpasning og tilrettelegging av veiledningstiltak for økt mestring hos foreldre med minoritetsbakgrunn som har

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Karen Aurmo. Sammenheng mellom. Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols)

Karen Aurmo. Sammenheng mellom. Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) Karen Aurmo Sammenheng mellom Antonovskys Sense of Coherence og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) En longitudinell studie av pasienter med kols som har deltatt

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter

Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter ØF-notat 17/2014 Lett og tilfreds Måling av helseverdier - et EasyLife prosjekt ved Grande Rehabiliteringssenter av Per Kristian Alnes Edel Krøll Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Prosess evaluering av kurslederkurset; Bra mat for bedre helse. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme

Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme SLUTTRAPPORT Prosjektets tittel: Et utviklingsprosjekt av ny metode for forebygging av overvekt og fedme Prosjektet er gjennomført ved Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS i perioden januar 2012 desember

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen

Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie. Skriftlig individuell eksamen 1 Fakultet for helsefag Institutt for atferdsvitenskap Studieprogram: Bachelor i vernepleie Skriftlig individuell eksamen BACHELOR OPPGAVE Emne: VERN 3900 Kull: D09V Eksamensdato: 16.05.2013 Norsk tittel:

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM

OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM OPPLÆRING AV MENNESKER MED KRONISK SYKDOM EN ANALYSE AV HVORDAN PEDAGOGISK KUNNSKAP KAN BIDRA TIL BEDRE OPPLÆRING KIRSTI JENSSEN Veileder Velibor Bobo Kovac Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer