Faste aktiviteter/driftsoppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste aktiviteter/driftsoppgaver"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2014 KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Året 2014 har vært et begivenhetsrikt år. Vi mottok HH Dalai Lama i mai, sammen med Tibetkomiteen og Buddhistforbundet, og har i tillegg hatt besøk av tre tilreisende lærere. Vi feiret at vår kjære Lama Changchub fylte 50 år. I forbindelse med bygging av det nye tempelet ble mange viktig milepæler nådd i Tempelet er blitt 95% ferdigstilt og vi oppnådde midlertidig brukstillatelse i desember. Det gule huset er revet og Lama Changchub og tre beboere har flyttet inn i tempelet. Det å bygge et nytt tempel er svært inspirerende, samtidig som det også er en stor økonomisk utfordring. Byggingen har slik påvirket mye av det andre arbeidet i sanghaen. Styret har også i 2014 hatt et sterkt fokus på økonomi og å sikre inntekter. Årsresultatet for 2014 viser et foreløpig urevidert overskudd på kr Dette overskuddet er i all hovedsak brukt til bygging av gompaen. Sanghamedlemmene har lagt ned et betydelig antall arbeidstimer på frivillig basis i forbindelse med driften av Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) og Paramita meditasjonssenter (PM). Ikke minst har vi hatt bygging av templet og besøket til HH Dalai Lama. Vi har hatt mange ulike dharmaaktiviteter og kurs, medie- og informasjonsarbeid, hjelperettet arbeid i Shenpen, egen regnskapsføring og mye annet. En varm og hjertelig takk til alle som har bidratt til alt dette. Året har også vært preget av at mange personer har støttet KTLBS økonomisk med gaver. Vi har hatt rekordhøye 1,1 millioner i kroner i donasjoner til tempelet. Vi håper at slike positive holdninger og tendenser også fortsetter framover. Faste aktiviteter/driftsoppgaver De faste og fortløpende aktiviteter har stort sett gått som de skulle. Det mest sentrale, selve ryggraden i KTLBS, er våre kurs- og praksisprogrammer. Vi var så heldige å ha Dzogchenretreat med Tsoknyi Rinpoche i overgangen mars-april, få undervisning av Jetsün Khandro Rinpoche i View, Meditation and Action i mai, og retreat med Dr. B. Alan Wallace "Settling the Mind in its Natural State" i overgangen juni-juli. I tillegg har vi med egne lærekrefter avviklet flere innføringskurs på de tre trinnene: Tre kurs på trinn 1 Buddha (Grunnkurs), to kurs på trinn 2 Dharma og to kurs på trinn 3 Sangha. Vi har også avviklet to vajrayogini Drupchö, flere Nyinthunsamlinger, Karma Pakshi Tsog, ulike Mahyanakurs, flere helgekurs, praksishelger og -dager etc. Taragruppen har hatt ukentlig praksis. Det har vært flere yogasamlinger og kurs både på PM og KSL. I 2014 var det to lengre retreater i egen regi: Et ni dagers Milarepa-arbeidsretret i juli under ledelse av Flemming Skahjem-Eriksen, og et romjulsretreat med Lama Changchub i desember. Et betydelig antall personer har deltatt på våre aktiviteter. Kurs og retreatinntektene ble i 2014 på over kr Også i 2014 har vi mottatt en del skolebesøk (særlig på PM og KTL). Vi prøver å gi elevene et mer levende inntrykk av buddhismen enn de får gjennom sine skolebøker. Vi håper at dette kan ha en positiv effekt på sikt. Det er blitt utgitt vår- og høstprogrammer samt en egen brosjyre om sommerkursene. Et stort antall nyhetsbrev er sendt ut via e-post, og KTLBS nettsider er holdt løpende oppdatert med aktiviteter, om enn på et minimumsnivå. ARSBERETNING FOR 2014 Side 1 av 6

2 Paramita meditasjonssenter Paramita meditasjonssenter er senteret hvor de fleste faste aktivitetene finner sted - fire kvelder i uken (mandag til torsdag). En gruppe frivillige dagansvarlige har sørget for at hjulene har vært holdt i gang. Likeledes har en stab frivillige holdt butikken Buddha bok og bilde i kontinuerlig drift i Paramitas åpningstid. Buddha bok og bilde har også hatt salg av bøker under alle besøk av tilreisende lærere. Det har vært en hyggelig atmosfære for besøkende til Paramita. Også i 2014 har det vært en god del utleie av Paramita til andre grupper og til terapeuter. Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) Byggevirksomheten på det nye tempelet har preget Karma Tashi Ling i Flyttingen av inventar og rekvisita til den nye gompaen startet medio juli. Et svært vellykket loppemarked ble gjennomført i begynnelsen av september med fortjeneste på over kroner. I september ble også Lama Changchubs 50 årsdag feiret. Hovedhuset på KTL ble revet umiddelbart etter loppemarkedet. Lama Changchub flyttet inn i sin nye residens i julen. Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) En del vedlikehold er blitt gjort på KSL, særlig på arbeidsretreatet i juli, men også gjennom flere dugnader. Hytte to er malt utvendig, alle vinduene ute i hovedhuset har fått utvendige karmer og er malt. Et rom i hytte 4 er pusset opp. Arbeidet med hytte 15 har fortsatt. Der er blitt avviklet to laftekurs som bl.a. har til formål å sette opp to laftehytter til erstatning for to gamle og dårlige hytter, inklusive en ny lamahytte. Laftekassen til den første hytta er kommet langt på vei. En egen gruppa håndterer arbeidet med lafting. KSL har vært en del utleid til andre grupper. KSL har vært uten bestyrer siden sommeren Det har kun vært en beredskap for å håndtere utleie. Dharma Kidz Dharma Kidz er en gruppe i KTLBS for foreldre og barn hvor tema er Dharma. I Dharma Kidz kan barn bli kjent med pusten og sine tanker og følelser. I 2014 har Dharma Kidz hatt noen samlinger og arrangementer. Karma Shedrup Ling er i sommermånedene et spesielt velegnet sted for barn å komme i kontakt med naturen og Dharma. Det ble da arrangert et flott kurs med Qi Qong og kurs i bevegelser for barn ved hjelp av Rune Seip Bjørnflaten. I tillegg til samlinger på KSL var det spesielt vellykket å møte HH Dalai Lama på Nobels fredssenter i mai. Pilegrimsavdelingen Det ble ikke gjennomført noen pilegrimsreiser i Medieavdelingen Medieavdelingen har i 2014 sørget for lydopptak fra alle lama- og lærerbesøkene og lyd til undervisningsrommet. Prosessen med å digitalisere gamle lydkassettopptak fra tidlige lamabesøk har fortsatt. Det er lagt inn ganske mange bilder på KTLBS felles fotoarkiv på nettet. Avdelingen har startet arbeidet med å samle dokumentasjon fra de første 40 årene, bl.a. sortert ut, og kronologisert dokumenter fra de første 25 årene. Spesielle prosjekter og aktiviteter 2014 Tempelprosjektet I desember mottok vi etter kort behandlingstid den hyggelige meldingen fra Plan- og bygningsetaten at vi var gitt midlertidig brukstillatelse for tempelet. Ferdighetsgraden ved årskiftet var 95%, og det var til da investert 12,2 millioner kroner mot 9,7 millioner året før. Det gamle bolighuset på KTL er tatt ned og tomten arrondert. Lama Changchub og tre utvalgte beboere har tatt boligkvarterene i bruk. Donasjonen til tempelbygging var i 2014 rekord høy med hele 1,1 millioner kroner til sammenlikning med året før. Det er betryggende å vita at givergleden øker når ferdigstillelsen nærmer seg. ARSBERETNING FOR 2014 Side 2 av 6

3 Tempelinnvielsen En styringsgruppe for prosjektet ble nedsatt og det ble etablert en prosjektgruppe ledet av Knut Felberg. Overordnet program for innvielsen 2. juni 2015 og fem påfølgende dager er fastlagt. Jetsün Khandro Rinpoche og Ringu Tulku Rinpoche har begge bekreftet sitt nærvær. Tempelboligprosjektet I første halvår 2014 var det liten aktivitet i tempelboligprosjektet fordi viktige prosjektdeltakere var aktive i planleggingen og gjennomføringen av Dalai Lamas besøk i mai. Det har vært mye aktivitet i annet halvår, men krevende diskusjoner om økonomi, eierskapsform og utførelse tar tid i denne startfasen. Styret har vedtatt å gi arkitektene i oppdrag å utvikle et skisseprosjekt og gjennomføre en forhåndskonferanse med plan- og bygg i Oslo kommune. Besøk med Dalai Lama i Oslo mai 2014 Sammen med Den Norske Tibetkomité og Buddhistforbundet gjennomførte KTLBS et svært vellykket besøk med HH Dalai Lama 7-9 mai Prosjektleder for besøket var Petter Karal fra KTLBS. Tre publikumsarrangementer ble holdt: 1) buddhistisk undervisning med "Mindful Transformation of Self ", 2) dialog med studenter kalt "Taking Responsibility for Tomorrow's World", og 3) sekulær etikk med "Cultivating Compassion in Everyday Life". Videopptakene fra undervisningene kan ses på dalailamaoslo.no/media. HH Gyalvang Karmapas besøk i Tyskland HH Gyalwang Karmapa besøkte for første gang Europa i Besøket varte fra 28. mai til 9.juni, først på Kamalashila Institute og så i Berlin. Mange fra KTLBS' sangha benyttet anledningen til å være til stede under hans belæringer. I forkant av besøket ble Flemming Skahjem-Eriksen utnevnt som norsk representant til Karamapa Foundation Europe. Medlemsregister KTLBS medlemsdatabase har blitt løpende oppdatert i Det er fremdeles behov for en vasking av adresser i medlemsdabasen, men behovet er mindre prekært da KTLBS nå kommuniserer mye via e- post. I løpet av året har KTLBS deltatt i to møter med representanter fra de ulike organisasjonene i Buddhistforbundet (BF). Formålet har vært å forbedre sikkerheten og rutinene rundt oppdatering og utveksling av medlemsinformasjon mellom grupperingene i BF, og kartlegge behovet for ensartete medlemssystemer og databaser. Basert på kartleggingen tar BF sikte på implementere et distribuert medlemsregister for sine medlemsorganisasjoner i Innsats for a rekruttere donorer Også i 2014 har det vært høyt fokus på i inspirere sanghamedlemmer til i gi pengegave, både faste bidrag og til mer tidsbegrensede prosjekter, med spesielt fokus på det nye tempelet. Dette har gitt store resultater. Summen av medlemskontingenter og gaver er økt fra kr i 2011, kr i 2012, kr i 2013 til rekordhøye kr i 2014 (avrundede tall som inkluderer Shenpen). Shenpen Tibet Aid 2014 har vært et travelt år for Shenpen Tibet Aid. Prosjektene i India og Nepal har vokst, og det har vært en effektiv innsamlingsgruppe i arbeid. Shenpen har blitt medlem av Innsamlingskontrollen, og har synliggjort seg blant annet gjennom den nye brosjyren under besøket til H. H. Dalai Lama. Shenpens aktiviteter i India (Sonada): Yrkesopplæringsprogram: Shenpen startet sitt yrkesopplæringsprogram for ungdom i 2014, og har nå 9 kandidater som får opplæring i Darjeelingområdet. Dette inkluderer utdanning som elektriker, sjåfør, skredder, sykepleier og opplæring i PC-bruk. ARSBERETNING FOR 2014 Side 3 av 6

4 Fadderordning: Shenpen har nå faddere til 51 barn på skoleinternatet i Sonada. Fadderordningen dekker ekstra frukt og grønt for alle barna på internatet, lønn til ekstra ansatte omsorgspersoner ved internatet og hygieneartikler og skoleutstyr til fadderbarna, samt støtte til fattige foreldre og deres barn. Solsamlere til varmt vann for internatbarna og gatelys: Varmesystemet ble ferdigstilt i april 2014 og gir varmt vann til internatbarna. Det ble også installert to gatelys i den tibetanske bosettingen. Klinikken: En sykepleier, lege og renholder har vært ansatt ved klinikken. Klinikken har fortsatt et fokus på forebygging og behandling av barn og eldre. Det er et spesielt fokus på hygiene- og helseinformasjon. Det er gitt gratis medisiner til 150 barn og andre innbyggere. Lærebøker til munkene i klosteret i Sonada: Heidi Trondsen underviser munkene daglig i engelsk på frivillig basis. Shenpen har donert adekvate engelskbøker til munkene. Om lag 60 munker har fått varme sokker og undertøy, og de yngste har også fått tegnebøker og hygieneartikler. Shenpens aktiviteter i Nepal (Durlung): Shenpen Tibet Aid foretok en prosjektreise til landsbyen Durlung i September 2014 med sin lokale partner Prem Bishwokarma. Shenpen donerte bøker til biblioteket og til jentene i fadderordningen. Rekor på skolen ble utpekt som symbolsk leder av prosjektet. Fadderordningen: Det er nå 28 dalitjenter i faddeordningen, og Shenpen utvidet høsten 2014 programmet til også å inkludere fattige ikke-dalitjenter på den samme skolen. Så langt har 9 av 30 jenter fått fadder i Norge. Helseinformasjon på skolen: Shenpens to lokalt ansatte helsearbeidere har gitt ukentlige helse- og hygieneundervisning på skolen, og dette har nå blitt fast i skolens opplæringsplan. Tiffin: Jentene har fått en «tiffin» (et lett måltid/ snack) i løpet av skoledagen. Dette er viktig næring for jentene og Shenpen ønsker at dette skal få et så næringsrikt innhold som mulig. Frivillige arbeid: Heidi Trondsen og Urgyen Tsering fælger opp prosjekter og utfører frivillig arbeid i India. Ina Dang følger opp prosjektene i Nepal og har møter med potensielle nye partnere. Oppfølgingen utgjør et utrettelig arbeid. PR og informasjon Shenpen laget en brosjyre som ble delt ut i løpet av H.H. Dalai Lama sitt besøk i Norge i mai Nettsidene blir oppdatert og det kommuniseres også gjennom Facebook og KTLBS' kanaler. Shenpen deltok på Norad sin årlige konferanse i desember Se egen Årsrapport fra Shenpen Tibet Aid. Se for øvrig Shenpen Tibet Aids websider: Organisasjonen Styresammensetning, medlemmer og verv Lama Changchub sitter i styret, men er ikke på valg. Styremedlemmer som ble valgt for to år på årsmøtet i mars 2013: Flemming Skahjem-Eriksen, Ole Henning Sommerfelt, Ole Petter Sverre, Rannveig Tvedten og Siri Wingaard. Vara: Petter Karal. Ranveig Tvedten gikk ut av styret april Styremedlemmer som ble valgt for to år på årsmøtet i mars 2014: Petter Karal, Ellen Røst og Cecilie Digre. Eva Tryti og Reidun Kleiven ble valgt som vara. Petter Karal gikk ut av styret august ARSBERETNING FOR 2014 Side 4 av 6

5 Fordeling av verv: Styreleder: Ole Henning Sommerfelt Styrets nestleder: Siri Wingaard Leder for Arrangementsavdelingen: Ole Henning Sommerfelt til mai 2014, deretter Ellen Røst Leder for Buddha- bok og bilde: Reidun Kleiven Leder for Dharmaavdelingen: Reidun Kleiven Leder for DharmaKidz Thomas Hall Leder for Informasjonsavdelingen: Ellen Røst frem juni 2014, Cecilie Digre fra januar Leder for Medieavdelingen: Flemming Skahjem-Eriksen Leder for Organisasjonsavdelingen: Ole Henning Sommerfelt (i praksis Inger Johanne Grønset) Leder for Pilegrimsavdelingen: Yvonne Larsen Ledere for Senteravdelingens grupper: KSL: Flemming Skahjem-Eriksen og Sissel Myhre KTL: Reidun Kleiven PM: Sissel Myhre Leder for Økonomiavdelingen: Siri Wingaard Leder for Shenpen: Lama Changchub og Heidi Trondsen Leder for Tempelprosjektet pi KTL: Ole Petter Sverre Leder for Tempelboligprosjektet KTL: Flemming Skahjem-Eriksen Leder for Dalai Lama-prosjektet: Petter Karal Representanter i Buddhistforbundet: Ellen Røst og Ole Henning Sommerfelt Vara: Siri Wingaard og Cecilie Digre Selv om alle styremedlemmer blir valgt for to år, er det kun rundt halvparten som er på valg på årsmøtet. Dvs. bare halve styret byttes ut hvert år. Varamedlemmer sitter i ett år. Organisasjonsendringene som ble gjennomført i 2010 åpnet opp for at avdelingsledelse kan innehas av sanghamedlemmer utenfor styret. I 2014 har Dharmakidz, Paramita og pilegrimsavdelingen vært ledet av personer utenfor styret. På det konstituerende styremøtet ble styreleder og nestleder valgt og ansvar for avdelingene fordelt. Referatskrivingen går på omgang og styreleder sender ut møteinnkallelse og sakspapirer. Medlemsskap Medlemsskapstyper BF- medlemmer Kontingentbetalende medlemmer (1) Dobbeltmedlemmer (Bide BF- og kontingentbetalende) Sum kontingentbetalende medlemmer og BF-medlemmer (2) (1) Inkluderer t.o.m.2012 vanlige kontingentbetalende medlemmer (tidligere kalt støttemedlemmer ), husstandsmedlemmer og sanghasponsorer. Fra og med 2013 kontingentbetalende medlemmer og husstandsmedlemmer, dvs. inkluderer ikke sanghasponsorer. (2) Regnes ut som : BF-medlemmer + kontingentbetalende medlemmer - dobbeltmedlemmer ARSBERETNING FOR 2014 Side 5 av 6

6 Styrets arbeid (mars medio mars 2015) Det er avholdt 13 styremøter i perioden samt ett styreseminar og ett møte i tempelboligprosjektet. Det er også gjennomført to sangha-/informasjonsmøter. Økonomiarbeidet Dette er fjerde året på rad at økonomiavdelingen har ført KTLBS regnskap i det nettbaserte regnskapssystemet E-conomic. Flere personer har bistått med bokføring og avstemming. Shenpen har ført sine bilag selv. Offentlig støtte er en svert viktig del av finansieringen av KTLBS aktiviteter. I 2014 mottok vi ca kr i offentlig støtte for medlemmer innmeldt i Buddhistforbundet. Rekruttering Styret vil i 2015 fortsette å ha et større fokus på rekrutteringen til avdelingene slik at de får løst sine oppgaver tilfredsstillende. Takk Takket være all frivillig arbeidsinnsats og svært generøse pengegaver, greide vi i få utført mye i Tusen hjertelig takk til dere alle! ARSBERETNING FOR 2014 Side 6 av 6

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til:

Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Utarbeidet og utgitt av: Gatejuristen, Oslo 2009 Trykk: CopyCat, Avd. Sentrum, Oslo. Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9 0151 Oslo Tlf. 23 10 38 90 Faks: 23 10

Detaljer

FORORD BUDDHISTFORBUNDET PB. 9340 GRØNLAND 0135 OSLO

FORORD BUDDHISTFORBUNDET PB. 9340 GRØNLAND 0135 OSLO FORORD er i sterk framvekst og i en modningsprosess, noe vi håper kommer fram av denne, tredje utgave av informasjonsheftet. Mye har skjedd siden forrige hefte som kom ut i 1993. Buddhistforbundet har

Detaljer

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Årsmelding 2010 Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Sex og Politikk foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en frivillig organisasjon som

Detaljer

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok &

Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Årsberetning 2013 organdonasjon.no organdonasjon.no Foto forside: Stiftelsen Organdonasjon Ansvarlig redaktør: Hege Lundin Kuhle Grafisk formgivning: Anne Berit Ringen Trykk: HBO - Haugesund Bok & Offset

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til:

Foreningens hovedstyre og -administrasjon har levert uttalelser til: HOVEDSTYRETS ÅRSMELDING 2011 Kulturminnepolitikken krever foreningens kontinuerlige oppmerksomhet. Viktige saker er oppfølging av den nye plan- og bygningsloven med forskrifter som kan hindre spekulativt

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere

Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere Prosjektrapportering: Norskhjelp for voksne innvandrere «Jeg kom til Norge i juni 2013. Nå går jeg på norskkurs tre ganger i uken, i tillegg til å benytte meg av Norskhjelpen. Jeg fikk informasjon om tilbudet

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012

Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 Haugerud Fotball ÅRSMELDING 2012 1 Fotballgruppa: Styrets årsberetning 2012 2012 har vært et godt år for Fotballgruppa i Haugerud IF. Vi er i vekst i antall medlemmer, vi har fått i gang nye jentelag,

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org

Årsrapport 2011. AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012. Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Årsrapport 2011 AdresseAdresse ÅRSRAPPORT 2012 Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo E-post: infonorway@sevachild.org Telefon nr.: 47 38 70 27 Organisasjonsnummer: 896 992 112 Bankkonto: 1503 22 48745 www.sevachild.org

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord

Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord Årsrapport 2012 Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord www.brunstad.org Innhold Forord 4 Økonomi 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER - Møter og samlinger - Søndagsskole - U18 - Trosopplæring - Ungdomsarbeid - Seniortreff

Detaljer