(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)"

Transkript

1 Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen blir diskriminert i samfunnet på bakgrunn av sitt kjønnsuttrykk eller sin seksualitet 2 Navn Organisasjonens navn er Val Eyja. Godkjenning av dets bruk gis av styret. Forklaring: Kun styret eller personer oppnevnt av styret kan uttale seg om og på vegne av Val Eyja. 3 Juridisk: Val Eyja vil på alle sine arrangementer følge Norsk lov. 4 Organisatorisk selvstendighet Val Eyja er en selvstendig organisasjon, uavhengig av andre. Val Eyja er partipolitisk og livssynsmessig uavhengig. 5 Medlemskap 1. Et medlem av Val Eyja er en person som har meldt seg inn og betalt kontingent til Val Eyja, og som støtter organisasjonens formål. 2. Aldersgrense: For å kunne være medlem i Val Eyja må man ha fylt 18 år. 3. Val Eyja skal ikke, under noen omstendigheter, benyttes til å fremme rasistiske eller fasciststiske holdninger/organisasjoner. 6 Opphør av medlemskap 1. Dersom et medlem ikke har betalt sin kontingent innen utgangen av året, opphører

2 medlemskapet automatisk. 2. Ønsker medlemmet utmelding før utgangen av året, sender man epost til hvor man klart sier i fra at man melder seg ut. Medlemsavgift er ikke refunderbar. 7 Taushetsplikt 1. Medlemmer av styret har taushetsplikt i saker av sensitiv natur samt personsaker. 2. På alle arrangementer i Val Eyjas regi skal bilder kun tas og brukes dersom man har innhentet spesifik tillatelse fra de avbildede samt ansvarlig for gjeldene arrangement på forhånd. 8 Kontingent 1. Årskontingenten fastsettes av årsmøte. 2. Kontingenten kan innkreves ved betaling kontant eller via bank. Ved betaling skal navn, adresse og fødselsår påføres. 3. Medlemsregisteret kompletteres med medlemmenes epost, og behandles konfidensiellt. Det består minimum av fornavn, fødselsår, kommune, mail, og evt nick. Styret vil kun benytte mail til å sende ut viktige papirer som møteinnkallelser og sakspapirer. 9 SSC/RACK 1. Alle arrangementer hvor lek er en muligheten følger i utgangspunktet SSC/SSS. Dersom det er ønskelig og åpnet for det kan man praktisere innenfor RACK/RISK. 2. Universelle stoppord/safewords: Val Eyja praktiserer bruk av 4 stoppord. Kutt/Rødt for fullstendig stopp av pågående aktivitet. Brems/Rosa for midlertidig stopp/aktivitet roes ned. 10 Årsmøtet 1. Val Eyjas øverste myndighet er Årsmøtet. 2. Årsmøtet samles hvert år. Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut med minst 2 ukers varsel. Denne første innkallingen skal angi alle gjeldende frister, samt tid og sted for Årsmøte. For å bli tatt med i ordinær behandling, må endringsforslag til styringsdokumenter, forslag til resolusjoner og andre innmeldte saker være styret i hende senest 9 dager i forveien. Endelig uke i forveien. 3. Årsmøtet skal behandle følgende saker: - Godkjenning av innkalling - Årsberetning - Regnskap - Retningslinjer/Føringer - Vedtekter - Meninger og Standpunkt - Budsjett - Andre innmeldte saker. - Valg av: 4. Alle medlemmer har stemmerett på Årsmøtet.

3 Observatører: Styret kan invitere gjester. Disse kan få tale og forslagsrett dersom årsmøtet ønsker det ved å stemme over dette, simpelt flertall er nok til å gi observatører tale og forslagsrett. 11 Personvalg Ved personvalg skal det alltid avholdes hemmelig valg om en person krever dette. Om det er stemmelikhet i personvalg, skal det stemmes på nytt, om det fremdeles er stemmelikhet skal det da avholdes loddtrekkning. 12 Styret 1. Styret er Val Eyjas øverste myndighet mellom årsmøter. Styret er ansvarlig for å kalle inn til styremøter etter behov, minimum 4 ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av delegatene er til stede. 2. Styret leder Val Eyjas drift i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp av Årsmøtet. Styret er ansvarlig for at utadrettet virksomhet følger de samme retningslinjene. 3. Styret kan ved 3/4 flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen sendes ut med minst 2 (to) ukers varsel. saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre sakspapirer skal sendes ut til medlemmene minst 1 I utgangspunktet er det valgt 6 personer i styret, (styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer) men at som et minimum kan leder, nestleder og 2 styremedlemmer kan fungere frem til neste årsmøte ved frafall i løpet av året. Man skal alltid bestrebe seg til å ha et fulltallig styre. 4. Dersom et styremedlem uteblir fra et styremøte uten saklig grunn en gang blir vedkommende gitt en advarsel. Ved to gangers fravær må styret stemme over om personen skal permitteres. Ved et styremedlems permisjon kan styret om det er tjenlig og behov innsette et nytt styremedlem som skal være et fullverdig medlem av styret til det permitterte styremedlemmet igjen blir aktivt eller til neste årsmøte 5. For å kunne velges som styremedlem kan man ikke sitte som styremedlem i en lignende forening, dette for å forhindre interessekonflikter. 6. For å kunne sitte i styret i Val Eyja må man være et betalene medlem av Val Eyja. 13 Styrets oppgaver 1. Styret er det øverste organet i Val Eyja mellom årsmøtene. Styret skal stå for den daglige driften av Val Eyja. 2. Styret skal: - Utføre vedtak fattet av årsmøtet og styremøter - Utarbeide samarbeidsavtaler. - Sette opp og tilrettelegge for arrangementer. - Styret har også det økonomiske og organisatoriske ansvaret for Val Eyja. 14 Økonomi 1. Reglement for Val Eyjas økonomibruk fastsettes av årsmøtet. 2. Donasjoner til Val Eyja skal brukes til Val Eyjas beste, eller øremerkes gitte

4 arrangementer hvis dette spesifiseres. 15 Eksklusjon og mistillit 1. Medlemmer som bryter med Val Eyjas vedtekter, motarbeider organisasjonen, bryter norsk lov(1) eller er økonomisk utro kan ekskluderes. En eksklusjon medfører automatisk tap av tillitsverv. Ved grove tilfeller kan tapet av muligheten til å inneha tillitsverv være permanent. 2. Eksklusjonssaker skal ellers alltid behandles i Styret, der 2/3 må stemme for forslaget om eksklusjon. Det medlemmet det angår har møte- og talerett i sin egen eksklusjonssak, men ikke stemmerett. 3. Dersom en person via noen av Val Eyjas fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller på bakrunn av mangefull informasjon sverter andre eller på andre måter bedriver personangrep skal dette tas opp i styret. Dersom styret finner handlingen graverende nok kan vedkommende få alt av reaksjoner fra en advarsel til midlertidig eller permanent utestengelse fra Val Eyja. Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet, men avgjørelsen gis midlertidig virkning inntil annet er bestemt. 4. Inhabilitet: Styremedlemmer kan ikke delta/behandle person/eksklusjonssaker hvor de selv har et nært/intimt (følelsesmessig, ikke nødvendigvis seksuelt) forhold til personen det gjelder. Det enkelte styremedlem må selv melde fra om dette. 16 Oppløsning Oppløsning av organisasjonen kan kun skje ved 2/3 flertall på to følgende årsmøter, hvorav det andre skal være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning av organisasjonen som eneste sak. 17 Endring og ikrafttreden 1. Vedtektsendringer må ha 3/4 flertall på årsmøtet. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom ikke årsmøtet med 3/4 flertall bestemmer noe annet.

5 Fotnote: 1 Innenfor Val Eyjas arrangemener eller på andre måter direkte relatert til Val Eyja.

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen

Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen Val Eyja, Buskerud BDSM. Vedtekter. Som vedtatt/videreført av årsmøte 2014, 22/3/2014, Drammen 1 Formålsparagraf 1.1 Val Eyja har til hensikt å jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis

Vedtekter for HBRS. Endret 26. april 2015. Basis Basis Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) skal ledes av medlemmer som har som mål og arbeide for og fremme mennesker som søker, har eller har hatt diagnosen transseksualisme og som går igjennom en kjønnskorrigerende

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette.

5.Medlemmer som ønsker å tilhøre en annen region enn der de er i folkeregisteret, må melde fra til sekretariatet om dette. VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN SÁMIID DUODJI Vedtatt 2.4.2000 på Sámiid Duodjis landsmøte i Karasjok, 6.6.2009 på landsmøte i Kautokeino og 22.04.12 på landsmøte i Bodø. 1 FORMÅL 1. Sámiid Duodji er

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013

VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Pr. 31.5.2013 VEDTEKTER Sist revidert på årsmøtet 8.5.2015 Foreningens navn er Norske Flyspeditørers Forening (Norwegian Air Freight Forwarders Association). Foreningen organiserer medlemmer

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer