Faste aktiviteter/driftsoppgaver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste aktiviteter/driftsoppgaver"

Transkript

1 KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Året 2013 var preget av stor aktivitet. Vi har hatt besøk av hele fem tilreisende lærere. I forbindelse med bygging av det nye tempelet ble mange viktig milepæler nådd i Vi fikk blant annet ferdig yttertaket, lukket bygget med vinduer og dører og toppetasjen ble nesten klar til å tas i bruk. Det å bygge et nytt tempel er svært inspirerende, samtidig som det også er en stor økonomisk utfordring. Byggingen har slik påvirket mye av det andre arbeidet i sanghaen. Styret har også i 2013 hatt et sterkt fokus på økonomi- styring. Årsresultatet for 2013 viser et foreløpig urevidert overskudd på ca kr Sanghamedlemmene har lagt ned et betydelig antall arbeidstimer på frivillig basis i forbindelse med driften av Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL), Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) og Paramita meditasjonssenter (PM). Vi har hatt bygging av templet, mange ulike dharma- aktiviteter og avvikling av kurs, regnskap, medie- og informasjonsarbeid, pilegrimsreise til Myanmar, hjelperettet arbeid i Shenpen og mye annet. En varm og hjertelig takk til alle som har bidratt til alt dette. Året har også vært preget av at mange personer har støttet KTLBS økonomisk med gaver. Vi håper at de positive holdninger og tendenser fortsetter videre framover. Faste aktiviteter/driftsoppgaver De faste og fortløpende aktiviteter har stort sett gått som de skulle. Det mest sentrale, selve ryggraden i KTLBS, er våre kurs- og praksisprogrammer var preget av en svært høy aktivitet med besøk av hele fem tilreisende lærere/lamaer. Vi var så heldige å få undervisning av Jetsün Khandro Rinpoche i Introduction to Tibetan Tantra i mai, av Ringu Tulku Rinpoche i "Parting with the four Attachments" i juli og i oktober av Lama Tenzin Sangpo i Trinley Nyingpo, - en sadhana på Guru Rinpoche. I juni var det et 10- dagers retreat med Lama Roar Vestre mens Maaya Zelmin underviste i Yantra Yoga i august. I tillegg har vi med egne lærekrefter avviklet flere innføringskurs på de tre trinnene: To kurs på trinn 1 Buddha (Grunnkurs), to kurs på trinn 2 Dharma og ett kurs på trinn 3 Sangha. Vi har også avviklet flere Drupchö, flere Nyinthun, både som helgesamlinger og som dagsretreater, Ngöndro- kurs og samlinger, kurs i tibetansk språk, studiegrupper i Bodhicharyavatara og Preparing for Tantra, flere helgekurs, praksishelger og dager, etc. Det har vært flere yogasamlinger og kurs både på PM og KSL. I 2013 var det tre lengre retreater i egen regi: Et to ukers Milarepa- arbeidsretret i juli under ledelse av Flemming Skahjem- Eriksen, et 10- dagers stille retreat The Attention Revolution med Ani Könchog i august og et romjulsretreat med Lama Changchub i desember. Et betydelig antall personer har deltatt på våre aktiviteter. Kurs- og retreat- inntektene ble i 2013 på over kr Også i 2013 har vi mottatt et betydelig antall skolebesøk (særlig på PM og KTL). Vi prøver å gi elevene et mer levende inntrykk av buddhismen enn de får gjennom sine skolebøker. Vi håper at dette kan ha en positiv effekt på sikt. Paramita meditasjonssenter er senteret hvor de fleste faste aktivitetene finner sted - fire kvelder i uken (mandag til torsdag). En gruppe frivillige dagansvarlige har sørget for at hjulene har vært holdt i gang. Likeledes har en stab frivillige holdt butikken Buddha bok og bilde i kontinuerlig drift i Paramitas åpningstid. Buddha bok og bilde har også hatt salg av bøker under alle besøk av tilreisende lærere. Cafe Paramita har hatt enkel servering av kaffe, te og kaker. Dette har sammen med aktiviteten i Buddha bok og bilde bidratt til en hyggelig atmosfære for de mange som besøker PM. Ekstern utleie av PM har økt markant i Side 1 av 5

2 Det er blitt utgitt vår- og høstprogrammer samt en egen brosjyre om sommerkursene. Et stort antall nyhetsbrev er sendt ut via e- post og KTLBS nettsider er holdt løpende oppdatert, om enn på et minimumsnivå. Pilegrimsavdelingen Avdelingen gjennomførte i mars 2013 en vellykket reise Burma/Myanmar der 13 personer deltok. Dharma Kidz Dharma Kidz er en gruppe for foreldre og barn hvor tema er Dharma. I 2013 har Dharma Kidz hatt en rekke samlinger og arrangementer. I tillegg til mindfulness- gruppe på fredager på PM, har det vært to samlinger på KSL og juleverksted på Paramita. Dharma Kidz møte med Lama Tenzin Sangpos under hans besøk i oktober var vellykket. Medieavdelingen Medieavdelingen har i 2013 gjort opptak av all undervisning gitt av Jetsün Khandro Rinpoche, Ringu Tulku Rinpoche og Lama Roar Vestre. Avdelingen har digitalisert en del gamle audiobånd med undervisning fra tidlige lamabesøk og etablert en egen fotoserver for sanghabruk med ca bilder. Karma Shedrup Ling retreatsenter (KSL) Det har vært avholdt mange dugnader på KSL i 2013 der den lengste var det to ukers lange Milarepa- arbeidsretreatet i juli. I hovedhuset er alle vinduene og verandadørene byttet til nye tolags isolerglass. Vi rakk å liste ferdig og sette på vannbord på noen av vinduene. Ellers ble hovedhuset vasket grundig innvendig, to av ytterveggene ble vasket og malt, himlingen i gangen og dørspeil og rammer malt, og taket har fått nye vannbord med metallbeskyttelse. «Vannskjørtet» nede rundt hele huset ble skiftet, alle dørene ble fikset slik at de går bedre igjen, soverommene fikk nye tekstiler og et nytt kodelåsbeskyttet nøkkelsystem ble installert. Det ble støpt nye trapper opp til hytteområdet fra parkeringsplassen. Mange trær ble felt blant annet for å utvide parkeringsplassen. Trærne ble kappet opp, kløyvd og stablet. Vi har bygd en ny utedo, kjørt bort store mengder med gammelt trevirke og skrot og utbedret traktorvei og sommervannledningsnettet i hytteområdet. Ellers har hytte 12 har fått en ansiktsløftning, hytte 6 noen nye bord utvendig, hytte 10 nytt kjøkkenvindu, hytte 2 ble grundig ryddet, hytte 3 ble vasket og malt utvendig og det ble ryddet og anlagt steinsti ved hytte 11. Hytte 15 ble revet og nytt råbygg er oppført Karma Tashi Ling buddhistsenter (KTL) Byggevirksomheten på det nye templet har preget aktiviteten på KTL i Det viktigste som ellers ble gjort var å male stupaen. En stor takk til gruppen med tibetanerne som både betalte for utstyr og utførte arbeidet. Alle bøkene i biblioteket er blitt registrert og sortert. Retreathytta har i 2013 vært mye brukt til retreat. Side 2 av 5

3 Spesielle prosjekter og aktiviteter 2013 Tempelprosjektet Som tidligere nevnt, har byggingen av det nye tempelet på KTL vært den store oppgaven. I løpet av 2013 ble det krevende yttertaket ferdig og bygget ble lukket med vinduer og dører. Det ble montert et avansert ventilasjons- og varmeanlegg i tillegg til rør- og elektrisk anlegg. Malings- arbeidet inne er blitt utført på dugnad og er nesten ferdig. Mesteparten av flislegging inne ble også gjort. Inne ble toppetasjen nesten bruksklar og rominndeling av underetasjen ble påbegynt. Pr er det vært investert kr 9,7 millioner mot kr 7,1 millioner samme tid året før. Totalt er vel kr 2,6 millioner investert i Forventet totalkostnad for selve bygget og opparbeidelse av tomten er estimert til kr 12 millioner som gir en ferdighetsgrad på 81% ved årsskiftet. Tempelboligprosjektet Arkitektekteparet Evelyn og Lars Norland har laget skisser og en enkel modell av et fremtidig boligkompleks i forbindelse med det nye tempelet. Styret har vedtatt at andre arkitektoniske og byggetekniske løsningsmodeller også skal utredes. Over 20 personer har meldt interesse for å flytte inn når boligene står ferdig. Dalai Lama takket ja til å komme til Oslo i mai 2014 I slutten av november takke HH Dalai Lama ja til å komme til Oslo mai 2014 etter invitasjon fra KTLBS, Den norske Tibetkomité og Det Norske Nobelinstitutt. Fem måneder er svært kort tid til å forberede et arrangement som dette. Desember ble derfor preget avsvært hektisk aktivitet. Buddhistforbundet ble invitert som medarrangør, og en felles styringsgruppe ble etablert. Samtidig ble potensielle samarbeidspartnere og lokaler for arrangementer kartlagt. Da året var omme hadde prosjektet både organisasjon og retning, og et godt grunnlag for et vellykket arrangement i mai 2014 var lagt. Medlemsdatabasen I løpet av året har det vært avviklet flere møter med representanter fra de ulike organisasjonene i Buddhistforbundet (BF). Formålet har vært å forbedre sikkerheten og rutinene rundt oppdatering og utveksling av medlemsinformasjon mellom grupperingene i BF, og kartlegge behovet for ensartete medlemssystemer og databaser. Dette arbeider fortsetter i KTLBS medlemsdatabase inneholder ikke tilstrekkelig informasjon for våre formål. Utarbeiding av ny versjon ble startet i 2012, men ble i 2013 stoppet i påvente av utfallet av BFs kartleggingen av om det skal innføres ett felles system for alle grupperingene. Innsats for å rekruttere donorer Også i 2013 er det satt fokus på å inspirere sangha- medlemmer til å gi pengegaver både faste bidrag og til mer tidsbegrensede prosjekter. Dette har gitt store resultater. Summen av medlems- kontingenter og gaver er økt fra kr i 2011, kr i 2012 til over kr i 2013 (inkluderer Shenpen). Shenpen Tibet Aid Lama Changchub har vært på to besøk til India og Nepal i Vi har utvidet vår virksomhet til finne sponsorer til jenter fra Dalit- kasten i Nepal. 25 jenter får nå utdanning og helseoppfølging med hjelp fra vår medarbeider der, Prem, som selv er dalit. Hun har fått utdannelse og jobber som lærer og ønsker å gjøre vilkårene bedre for dalitene. Dette er et godt samarbeid. Vi hadde 53 fadderbarn i Sonada i 2013, samme antall som i fjor. Etter Lama Changchubs råd stoppet vi utvidelsen av sponsing her fordi sekretæren i kooperativet samarbeider svært dårlig Side 3 av 5

4 med oss. De faddere som har et barn ved skolen fortsetter med sin støtte og vi overfører penger via CTA som før. Klinikken støttes med medisiner, fast sykepleier og lege en gang i uka for barna og de gamle i kooperativet. Øremerkede midler har igjen blitt brukt til undertøy, varme klær, sko og hygieneartikler til barna. Vi har også betalt for oppussing av internatet, blant annet med maling, skohyller og speil. Forberedelser av innstallering av solcellepaneler er i gang ved kooperativet i Sonada Fødestuen i Miao som vi støttet med kr (via fundraising) er ferdig. De har igjen 9000 kr som skal brukes på videreutdanning av helsepersonellet der. Vi har i løpet av året fått pengestøtte av Kiwanis, Rotary og Handelsbanken i Sverige. Se egen Årsrapport Fundraisinggruppa i Shenpen. Se for øvrig Shenpen Tibet Aids websider: Organisasjonen Styresammensetning, medlemmer og verv Lama Changchub sitter i styret, men er ikke på valg. Styremedlemmer som ble valgt for to år på årsmøtet i mars 2012: Reidun Kleiven, Vegard Oksavik og Wenche Stene. Vegard Oksavik gikk ut etter ett år (mars 2013, før årsmøtet 2013). Styremedlemmer valgt på årsmøtet i mars 2013: Flemming Skahjem- Eriksen, Ole Henning Sommerfelt, Ole Petter Sverre, Rannveig Tvedten og Siri Wingaard Vara: Petter Karal Rannveig Tvedten gikk ut av styret april Petter Karal gikk inn styremedlem fra samme dato. Anne Berteig ble varamedlem fra september Fordeling av verv: Styreleder: Styrets nestleder: Leder for Arrangementsavdelingen: Leder for Buddha- bok og bilde: Leder for Dharmaavdelingen: Leder for DharmaKidz Leder for Informasjonsavdelingen: Wenche Stene Ole Henning Sommerfelt Ole Henning Sommerfelt Reidun Kleiven Wenche Stene Thomas Hall Ada Raknes frem til høsten 2013, deretter sammen med Wenche Stene. Flemming Skahjem- Eriksen Leder for Medieavdelingen: Leder for Organisasjonsavdelingen: Leder for Pilegrimsavdelingen: Flemming Skahjem- Eriksen Ledere for Senteravdelingens grupper: KSL: Flemming Skahjem- Eriksen og Sissel Myhre KTL: Reidun Kleiven PM: Sissel Myhre Leder for Økonomiavdelingen: Leder for Shenpen: Leder for Tempelprosjektet på KTL: Leder for Tempelboligprosjektet KTL: Leder for Dalai Lama- prosjektet: Siri Wingaard Lama Changchub og Heidi Trondsen Ole Petter Sverre Flemming Skahjem- Eriksen Petter Karal Side 4 av 5

5 Representanter i Buddhistforbundet: Wenche Stene, Petter Karal frem til desember 2013, Ole Henning Sommerfelt erstattet Petter Karal fra desember 2013 Selv om alle styremedlemmer blir valgt for to år, er det kun rundt halvparten som er på valg på årsmøtet. Dvs. bare halve styret byttes ut hvert år. Varamedlemmer sitter i ett år. Organisasjonsendringene som ble gjennomført i 2010 åpnet opp for at avdelingsledelse kan innehas av sanghamedlemmer utenfor styret. I 2013 har informasjonsavdelingen, pilegrimsavdelingen og PM hele eller deler av året vært ledet av personer utenfor styret. På det konstituerende styremøtet ble styreleder og nestleder valgt og ansvar for avdelingene fordelt. Referatskrivingen går på omgang og styreleder sender ut møteinnkallelse og sakspapirer. Medlemsskap Medlemsskapstyper BF- medlemmer Kontingentbetalende medlemmer (1) Dobbeltmedlemmer (Både BF- og kontingentbetalende) Sum kontingentbetalende medlemmer og BF- medlemmer (2) (1) Inkluderer t.o.m.2012 vanlige kontingentbetalende medlemmer (tidligere kalt støttemedlemmer ), husstands- medlemmer og sanghasponsorer. Fra og med 2013 kontingentbetalende medlemmer og husstandsmedlemmer, dvs. inkluderer ikke sanghasponsorer. (2) Regnes ut som : BF- medlemmer + kontingentbetalende medlemmer dobbeltmedlemmer Styrets arbeid (mars 2013 medio mars 2014) Det er avholdt 14 styremøter i perioden samt ett plan- og budsjettmøter og to byggemøter. Det er også gjennomført to sangha- /informasjonsmøter. Økonomiarbeidet Dette er tredje året på rad at økonomiavdelingen har ført KTLBS regnskap i det nettbaserte regnskapssystemet e- conomic. Flere personer har bistått med bokføring og avstemming. Shenpen har ført sine bilag selv. Offentlig støtte er en svært viktig del av finansieringen av KTLBS aktiviteter. I 2013 mottok vi ca kr i offentlig støtte for medlemmer innmeldt i Buddhistforbundet og mva- kompensasjon. Rekruttering Styret vil i 2014 ha et større fokus på rekrutteringen til avdelingene slik at de får løst sine oppgaver tilfredsstillende. Takk Takket være all frivillig arbeidsinnsats og svært generøse pengegaver, greide vi å få utført mye i Tusen hjertelig takk til dere alle! Side 5 av 5