MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MediaStud AS: økonomisk og strategisk status. Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim, 29.06.07"

Transkript

1 MediaStud AS: økonomisk og strategisk status Presentasjon for Generalforsamling i MediaStud AS Trondheim,

2 Agenda Oppsummering Økonomi slide 3 2

3 Driftskostnadene i selskapet er nå under kontroll, mens inntektssiden vokser jevnt Driftsresultatet er forbedret fra +154 i 2002 til +538 i Utvikling inntekter, kostnader og margin ved driften (000) 20,0 % 15,0 % 10,0 % ,0 % 0,0 % Driftsinntekter Driftskostnader Driftsmargin -5,0 % 3

4 Selskapets inntekter passerte 3 MNOK i 2006 Selskapets inntekter i i hovedsak kommersielt basert, selv om driftsstøtte fortsatt utgjør 27 % Driftsinntekter 2006 fordelt på ulike kilder (000) Eksterne inntekter 248 Prosjekt Tilskudd Totalt 4

5 Brorparten av eksterne inntekter kommer fra salg av avisannonser resten fra produksjonsoppdrag Inntektene fra annonsesalg utgjorde 1,775 MNOK i 2006 Fordeling av eksterne inntekter 2006, totalt 2 MNOK 89% hvorav Under Dusken stod for >98 % Sendeavtalen med TV-Trøndelag ble oppgradert høsten 2006 med tilleggspunkter som gir MediaStud mulighet til direktesalg av TV-reklame Student-TV bygde opp en markedsgruppe for salg av reklame. Regnskapet for året viser NOK 11% Andre inntekter Annonsesalg Selskapet vil heve annonseprisene i Under Dusken fra årsskiftet, og forsette satsingen på TV-reklame 5

6 Sterkt reklamemarked kombinert med effektivt salg i Under Dusken har gitt 50 % vekst i annonseinntekter Inntektene fra salg av reklame har i gjennomsnitt økt med 10,6 % per annum Uklare fremtidsutsikter Annonseinntekter (000) + Annonsering i aviser vokser med 9,4 % fra 2006 til 2007 Annonsering via internett vokser raskt Annonsering i TV faller med -1,1 % Reklamespending er fallende blant SMBbedriftene hvilket kan peke mot dårligere tider for markedet totalt 6

7 Utsiktene for reklamemarkedet framover er uklare, men internett er posisjonert for vekst Veksten i annonsering blant SMB-bedrifter vokser kun med 2 % fra 2006 til % 100 % Endring i annonsespending ihht. AC Nielsen 99 % 98 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % -40 % 20 % 14 % 6 % 5 % 3 % -3 % 0 % 3 % 18 % 5 % -2 % -15 % -11 % -2 % 4 % -23 % 15 % 11 % 15 % AVISER FAGBLADER INTERNETT POSTKASSEN RADIO TV UKEPRESSE 7

8 BJB1 Oppsummering Økonomi slide 3 Kostnadsbildet domineres av variable kostnader med tilhørende fleksibilitet Kostnadene fordeler seg hovedsakelig på innkjøp og kostnader knyttet til produksjon og distribusjon av mediene Driftskostnader 2006 fordelt på ulike kilder (000) Innkjøp Personalkostnader Andre driftskostnader Tap fordringer Avskrivning Totalt 8

9 Slide 8 BJB1 Kostnadene for neste år må splittes ytterligere, slik at kostnader knyttet til fysisk produksjon og distribusjon av mediene skilles ad fra kostnadene knyttet til innholdsproduksjon. Tas med Torgrim og økonomiansvarlige ;

10 Selskapets største kostnadspost er trykking av Under Dusken Innkjøpskostnader stammer stort sett fra trykking av Under Dusken Fordelinger for posten Innkjøp 2006, totalt 972 Andre driftskostnader er knyttet til innholdsproduksjon i mediene Fordelinger for posten Andre driftskostnader 2006, totalt 996 7% 4% 27% 14% 9% 89% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% Trykking Andre kostnader Distribusjon Kostnadsført utstyr Teknisk vedlikehold Regnskapshonorar Andre honorarer Tap på fordringer TONO avgift Markedsføring Porto Telefon Annet Forsikringer 9

11 Selskapet har i dag en historisk god lønnsomhet Selskapet oppnådde en driftsmargin på 17 % i 2006 Driftsresultat for MediaStud AS 2006 (000) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat 10

12 Sterkere fokus på økonomistyring kombinert med et sterkt reklamemarked er hovedårsakene Selskapets lønnsomhet bedret seg sterkt de siste årene 25,0 % 20,0 % 15,0 % Utvikling i driftsmargin og egenkapitalrentabilitet % 17% 10,0 % 5,0 % 7% 6% 5% 3% 7% 3% 0,0 % 0% -3% -5,0 % Driftsmargin % Egenkapitalrentabilitet % 11

13 Selskapets balanse er svært sterkt, med sterk likviditetsbase Likviditeten økte kraftig i løpet av 2006 Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) ,0 % 84,0 % 85% 5,2 6,0 5,0 82,0 % 80,0 % 78,0 % 76,0 % 4,2 4,2 4,0 80% 79% 3,8 78% 82% 4,0 3,0 2,0 74,0 % 1,0 72,0 % Egenkapitalandel % Likviditetsgrad 0,0 12

14 De gode tidene er utnyttet til å avskrive utstyrsparken, og til å bygge opp likviditeten i selskapet Utstyrsparken er skrevet ned mens likviditeten øker 700 Bokført verdi av teknisk utstyr og avskrivninger (000) Omløpsmidler i form av bankinnskudd (000) Teknisk utstyr Avskrivninger 13

15 Student-TV har gjennomført en økonomisk snuoperasjon fra økonomisk kaos til god kostnadskontroll Driftsresultatet er forbedret fra -127 i 2002 til +100 i Utvikling i inntekter og kostnader knyttet til drift (000) NOK NOK Driftskostnader Driftsinntekter 14

16 Som eget selskap ville Student-TV vært teknisk konkurs i 2004 Mediet har opplevd sterk likviditetsskvis i perioden 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % -20,0 % -40,0 % -60,0 % -80,0 % Utvikling i egenkapitalandel (venstre akse) og likviditetsgrad (høyre akse) Student-TV 71% 0,1 43% 0,9 0,5-58% ,4 1,1 6% 5% 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Egenkapitalandel Likviditetsgrad 15

17 Viktigste saker i 2006 var å forbedre økonomistyringen og å vurdere grunnlaget for ny radiokonsesjon Økonomistyring Ny radiokonsesjon Nye selskapsvedtekter TV-reklame/ sendingsavvikling Selskapet innførte nye økonomiinstrukser i april 2006 Nytt økonomisystem installert ila. 2006, operativt fom Systemet forenkler bokføring og tillater kontinuerlig oppfølging av den økonomiske situasjonen. Deler i dag en konsesjon med RadioAdressa, og opererer en sendeflate dårlig tilpasset studentenes lyttervaner. Endringer i konsesjonsregimet åpner for flere 24/7- frekvenser Økt sendeflate gir utfordringer mtp. driftskostnader Selskapet har på oppdrag fra generalforsamlingen utarbeidet et forslag til nye vedtekter for selskapet. Forslaget styrker styrets og medienes myndighet. MediaStud har reforhandlet sendeavtalen med TV- Trøndelag. Endringen har to effekter: MediaStud kan selge reklame ifb. sendingene Kostnader ved avvikling av sendinger reduseres StudentTV har bygget opp en markeds- og salgsavdeling 16

18 Oppgaver for selskapet 2007 (I) Økonomistyring Fortsatt fokus på økonomistyring Forsterke opplæring/kompetanse hos økonomiansvarlige Ny radiokonsesjon Endelig avgjørelse angående søknad om ny konsesjon for Studentradioen Sentraladministrasjon Styrke styrets handlingskraft gjennom å opprette en administrasjon til støtte i den daglige driften Teknologiplattform Undersøke muligheten for å samle selskapets IT-ressurser på en teknologiplattform. Vurdere evt. besparelser i innkjøp 17

19 Oppgaver for selskapet 2007 (II) Prisøkninger annonser Styrke topplinjen gjennom prisøkninger for annonser i Under Dusken fom Investeringer Gjennomgå det fremtidige investeringsbehovet for selskapet, også mtp teknologiplattform Selskapsform Vurdere hensiktsmessigheten av dagens selskapsorganisering opp mot alternativer ihht. eiernes ønsker Målsettinger enhetene Utvikle konkrete målsettinger for enhetene i selskapet. Samlokalisering Vurdere status, og evt. alternative løsninger for samlokalisering av mediene i selskapet 18

20 Selskapet har to strategiske hovedutfordringer: distribusjon og innholdsproduksjon Distribusjon Innholds-produksjon Dårlige sendeflater Svak tilstedeværelse på internett Avhengighet av TV-Trøndelag Når ikke ut til hvor målgruppen befinner seg Økte sendeflater krever større innholdsproduksjon Nye distribusjonsmåter (nye medier) innebærer andre format på innholdet Større kompetansebehov Tverrmedielt samarbeid 19

21 Selskapet må øke distribusjonsflaten ovenfor studentene på tre fronter Internett Muliggjør sending av alle typer medier Dårlig teknologisk kunnskap i dag Lite samarbeid på tvers Distribusjon Kabel-TV Ønsker avtale om å bruke kabel-tv på studentbyene Når målgruppen direkte Flere muligheter for utvidelser av programinnhold Radio Vurderer 24/7-konsesjon Usikker finansiering pt. Innholdsproduksjon på ny sendeflate kan vise seg krevende. 20

22 Nye distribusjonsflater fordrer større innholdsproduksjon enn i dag, og sannsynligvis andre innholdskonsepter Samlokalisering Satsing på internett vil kreve leveranser av innhold på tvers av enhetene Samlokalisering er i stor grad en forutsetning for dette Innholdsproduksjon Organisasjon Kompetanse Selskapet driver på frivillig basis Større krav til innsats fra utdanningsinstitusjonene truer mulighetene til å øke innholdsproduksjonen Nye medier krever større krav til rammeverket rundt innholdet Selskapet blir mer avhengig av kompetanse hos medarbeiderne 21

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro

Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009. Espen Bakke-Aas Steiro Selskapets status og videre utvikling Generalforsamling 27.08.2009 Espen Bakke-Aas Steiro Resultat 2008 700000 Årsresultat 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Nær rekordåret 2007 Økte inntekter Reduserte

Detaljer

45/06 Strategier for MediaStud AS.

45/06 Strategier for MediaStud AS. 45/06 Strategier for MediaStud AS. Prosessen har vært langvarig, men produktiv. Selskapet har drevet en strategiprosess det siste året. Prosessen har analysert selskapet gjennom fire perspektiv: Markedsmiljø

Detaljer

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016

Analyse av NRKs drift 2010-2014. Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Analyse av NRKs drift 2010-2014 Vedlegg til lisensbrevet for 2016 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 A. Kostnadsanalyse 2010 2014... 3 Økonomisk utvikling og sentrale kostnadsparametre... 3 Lønnskostnadene...

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie

Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93

Egenkapitalandel (%) 21,5 % 26,9 % 25,8 % Totalkapitalrentabilitet (%) 2 % 7,7 % 2,5 % Likviditetsgrad 0,82 0,97 0,93 ÅRSRAPPORT 2013 Nøkkeltall Tall i NOK 1 000 KONSERN 2013 2012 2011 Driftsinntekter 1 236 838 1 199 951 1 176 263 Driftsresultat 9 067 44 240 9 520 Resultat før skatt 5 567 40 092 10 823 Årets resultat

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media

Styrets beretning for 2013. Polaris Media ASA. Om konsernet Polaris Media Styrets beretning for 2013 Polaris Media ASA Om konsernet Polaris Media Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS

A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS a ÅRSRAPPORT 2000 a a aaa aa aaa a a A-PRESSEN, FRA LOKALE AVISHUS TIL LOKALE MEDIEHUS INNHOLD Dette er A-pressen 2 Nøkkeltall 3 Begivenheter 4 Konsernsjefen 5 Årsberetning 7 Forretningsområder 15 Elektroniske

Detaljer

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd

MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA. Løft for framtida. Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd MEDLEMSINFORMASJON OM EGENKAPITAL I NORTURA Løft for framtida Obligatorisk andelsinnskudd Medlemskapitalkonto Frivillig innskudd Sterkt bondeeid Nortura viktigere enn noen gang Vi trenger å styrke Norturas

Detaljer

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden

SAK 5. Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden SAK 5 Orientering om økonomiske resultater i landsmøteperioden LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak LHL har

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen

Årsrapport 2002. Årsrapport 2002 TV 2 Gruppen AS Postboks 7222, 5020 Bergen - Telefon: 55 90 80 70 - Fax: 55 90 80 90 - info@tv2.no - www.tv2.no Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 Dette er s strategi er å være en ledende leverandør av nyheter, informasjons-

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... Årsberetning 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Dette er Terra-Gruppen... 3 Nøkkeltall... 4 Viktige hendelser 2005... 5 Virksomhetsområder... 5 KONSERNSJEFENS ORD... 6 VIRKSOMHETSOMRÅDER... 8 Terra Securities

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus

Innhold. Fakta om P4: P4 -Det Digitale Mediehus Årsrapport 2000 Innhold Fakta om P4: 15. januar 1993 fikk P4 Radio Hele Norge konsesjon av Kulturdepartementet for etablering og drift av riksdekkende reklamefinansiert radio. Nå består P4 Det Digitale

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007

Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen i Trondheim siden 1914 Årsrapport 2007 Studentavisen Under Dusken har vært drevet på frivillig basis av studenter i Trondheim siden 1914, og kommer ut i 10 000 eksemplarer 16 ganger årlig.

Detaljer

Oss mennesker imellom

Oss mennesker imellom ÅRSRAPPORT Oss mennesker imellom oss mennesker imellom INNHOLD SIDE INNHOLD «Vi ønsker fornøyde kunder og en sterk markedsposisjon» 4 7 8-9 - 7 8 9 2 2 Konsernsjefen har ordet Postens forretningsidé, mål

Detaljer

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I

NetCom 2001. Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I NetCom 21 Dette er NetCom 2 I Historikk 3 I Årets milepæler 3 I Nøkkeltall 4 I Styrets beretning 5-9 I I NetCom konsern 21, årsregnskap 1-21 I NetCom ASA 21, årsregnskap 22-27 I Revisjonsberetning 28 I

Detaljer