Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til , Salgsinntekter frie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledende ord Inntekter Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til 1.300.000,- 3410 Salgsinntekter frie"

Transkript

1

2 Innledende ord Denne budsjettplanen for 2011 er med full hensikt laget relativt omfattende for at den i ettertid skal kunne brukes som et godt og relevant verktøy til de kommende økonomiansvarlige i Under Dusken. Deler av dette vil derfor være for detaljert for budsjettprosessen i Media Stud- styret. Se derfor viktig informasjon uthevet i fet skrift. Inntekter På inntektssiden ble det i 2010 budsjettert med ,- i annonseinntekter, og i 2011 med ,- Regnskapet for 2010 viser at vi fikk inn under budsjett. Per har vi fått inn ,- på annonser, mot budsjetterte ,- Vi ligger med andre ord ikke særlig godt an, hele ,- under budsjett. Grunnet den lave inntekten første halvår samt synkende inntekter over tid, har vi sett oss nødt til å nedjustere inntekten i forhold til tidligere år. Vi ønsker at markedsavdelingen fremdeles skal ha noe å strekke seg etter, men at det skal være realistiske og realiserbare mål, og ikke mål som legger tunge byrder på en allerede hardt presset avdeling. Som nevnt i 2011 budsjettbegrunnelse, lå vår bæregrense hva det gjelder inntekter på ca ,50- per utgave. Tjener vi mindre enn dette, vil vi tære på vår egenkapital. Selv om årets inntekter hittil bare har gitt oss ,- per utgave, ser vi oss nødt til å kunne budsjettere lavere enn dette for å holde avisen i drift. Vi setter ned inntekten til ,- per utgave. Vi har tro på at den nye felles markedsavdelingen kan bli en effektiv og stabil markedsavdeling, lovende tendenser viser at man kan når dette budsjettet på lengre sikt. Samtidig ser vi på budsjettnedjusteringen som et av flere midlertidig tiltak for å skape langsiktig stabilitet i avisens økonomi. Vi ønsker også å ta hensyn til de mål som markedsavdelingen vår stiller til seg selv. Vi har derfor bestemt oss for å revidere de budsjettere annonseinntekter for 2011 til ,- Dette er basert på tall fra første halvår, samt mål for hvordan andre halvår kommer til å bli Salgsinntekter frie De frie salgsinntektene er inntekter for salg av abonnementer på Under Duskens utgaver. Dessverre er denne posten oppe på hele 0,- i per Dette pga jeg har lagt salgsinntektene på post 3800( andre inntekter). Vi legger derfor i høst over inntektene for salg av bilder til denne posten, og budsjetterer med 5000,- i inntekt i Mottatt Interne tilskudd Internt tilskudd er penger som Under Dusken mottar årlig fra MediaStud Styret. MediaStud mottar årlig en sum fra eierne våre, SiT og Studentersamfundet, på like over ,- som fordeles mellom Admin og de tre gjengene (Under Dusken, RadioRevolt og Student TV). Under Dusken har i lang tid gjort det svært godt økonomisk, og har hatt liten eller mindre grad hatt bruk for et tilskudd av midler. Radio Revolt har i samme periode slitt med å få endene til å møtes, samt at ting som kjent har buttet dem i mot på alle kanter hva 24/7-konsesjonen angår. Naturlig nok har en større del av tilskuddet tilfalt Radio Revolt. I 2010 fikk Radio Revolt ,-, STV fikk ,- (?) og UD fikk ,- Under Dusken har imidlertid opplevd en nedgang i annonseinntekter siste året. Hvorvidt dette er en vedvarende trend er vanskelig å si, men faktum er at alle gjengene per i dag sliter i varierende grad med annonsesalg. Vi håper og tror at det er en kombinasjon at finanskrisens etterdønninger samt mangel av en markedsavdelingen som har skylda, og håper på mer samarbeid mellom gjengene i tiden som kommer for å hjelpe alle tre å stabilisere en sterk markedsavdelingen. Det har sett noe bedre ut for UD høsten 2011, men dette skyldes vår nye markedssjef Ketil Åmdal enorme engasjement og friske ideer. Vi ønsker derfor å gjennomføre en videre satsning på gjenoppbygging av marked, og justerer med dette ned annonseinntekten vår. Nå sier det seg selv at det ikke går an å drive avis uten inntekter, så vi vil derfor foreslå en oppjustering av UDs interne tilskudd fra ,- til

3 Utgifter Jeg vil her gå igjennom en detaljert vudering av de ulike postene i budsjettet vårt, med det mål for øyet å nedjustere utgiftene så godt det lar seg gjøre. Dersom du er mer interessert i det helhetlige bildet, hopp over denne delen og gå til oppsummeringen på slutten. Utgifter 4060: Trykking Trykking utgjør vår største utgiftspost, og det er ønskelig å kunne redusere denne så mye vi kan. På denne posten har det de siste årene vært budsjettert ,- årlig. Dette tilsvarer et trykkebudsjett på ,- per nummer. En eneste utgave denne våren (2011) har trykkeutgiftene beløpet seg på så lite. Dette til tross for at vi har hatt et sidegjennomsnitt på 56, 5 sider, adskillig lavere enn fjorårets gjennomsnitt på 61,5 sider. Det er en kjent sak at denne posten derfor må opprettholdes. Jeg vil foreslå å nedjustere denne til ,- samt at det arbeides for å se på alternative trykkerier. Dette ved at avtalen skal reforhandles i år. Med en trykkepost vil dette bety ,50- per utgave, og vil si at vi har råd til å trykke en 60 siders Dusk de gangene de trengs, og beholde opplaget på Under Dusken kuttet i august 2010 til 7000, da vi så at det ble for dyrt for oss å ha et høyere opplag. Dette ved forslag fra distribusjonsansvarlig som fant stativer der det enda var gamle Under Dusken i. Likevel ser vi det som aktuelt å kutte sideantallet ned enn 52 sider, dette er tross alt produktet Under Dusken og skal holde viss kvalitetsmessig standard. Samtidig må Under Dusken Styret bestemme seg for å se på kutt i kvalitet og glans på papiret. Nå til dags dato har vi det dyreste og beste papiret. Vi velger derfor å nedjustere trykkeposten på ,- i : Film og fotokostnader Denne posten er det hittil bare brukt Etter investeringen på fotosiden (se 6000: Avskrivninger), så forventer vi lite behov for vedlikehold. Vi velger derfor å nedjustere også denne posten til 3.000,- 5950: Kurskostnader Originalt satt til ,- i 2011, revidert til ,- Denne posten er definitivt størst første halvår, da vi arrangerer fagtur på vårparten. Til nå ( ) er det brukt like over ,- Enkelte småutgifter kan også komme rundt januar og august i forbindelse med kursing av de nye som tas opp. Kursposten fortsetter derfor som revidert budsjett til , og 5970: Sosiale kostnader og utgifter forpleining Sosiale kostnader har et skyggebudsjett som vi følger ganske slavisk hvert år. Her kommer typiske gjengutgifter som blåtur på høsten, julebord i november og sommerfest i mai. Utgifter forpleining innebærer stort sett mat kjøpt i Duskensammenheng. Her kommer for eksempel layoutmiddagene som holdes hver søndag i layouthelg, samt layoutfrokostene. Dette er en ekstremt viktig post for gjengen vår. Vi ønsker helt bevist IKKE å kutte i denne posten, da denne gir grunnlag for alle arrangementer vi har som skaper trivsel og samhold i gjengen. Vi vil minne om at vi over tid har hatt et massivt frafall i gjengen, samt høyt arbeidspress, og dette året er ikke noe annerledes. Vi ønsket derfor å videreføre begge disse postene som de er. Ettersom budsjettet for 2011 ble for stramt, har vi sett oss nødt til å kutte med ,- på posten for sosiale kostnader. Kursposten Styret for 2011 må sammen med øko-ansvarlig bestemme seg for hvordan disse midlene skal fordeles på skyggebudsjettet. 6000: Avskrivninger: Maskininvesteringen ble gjort i januar 2010, og gjør at posten avskrivninger øker til nær det dobbelte (fra ,- p.a. til ,- p.a.) i Dette blir lik i Med en investering på ,- som avskrives over 3 år vil avskrivningsposten vår øke fra ,- årlig til ,- årlig i 2011 og 2012, til dataparken er ferdig avskrevet. Dataparken var opprinnelig planlagt å avskrives over 5 år, men der satt regnskapsfører foten ned og den årlige utgiften er blitt adskillig større enn vi hadde sett for oss da investeringen ble planlagt i fjor.i denne posten var det lagt med elektrikerarbeid som ikke har blitt utført

4 eller bestillt. Derfor blir denne posten nedjustert. Vi innhentet tilbud fra tre ulike firmaer; Foto Schrøder, Japan foto og Foto Video. Sammenligningen av priser finner dere i vedlagt pdf (se UD vedlegg 1). Det gav oss en god oversikt over hvor vi billigst kan kjøpe de ulike tingene vi trenger. Siden de samtidig har litt forskjellige merker er tilbudene noe ulike, noen av leverandørene hadde ikke alle de ønskede tingene inne. Men på de store investeringene som kamerahus og objektiv er det lett å sammenligne pris. Det ble Japan Foto som skilte seg ut med bedre priser på flere hold. Den planlagte innvesteringen til UD vil innebære innkjøp av kamerahus, batterier, linser, filter og minnekort. Den planlagte innvesteringen vil dermed beløpe seg til ,- For å komme fram til denne summen har vi valgt den billigste løsningen av leverandørene (som i 8 av 9 tilfeller er Japan Foto). Fordelt på fem års avskrivninger vil dette beløpe seg til ,60- Avskrivningsposten for 2011 vil dermed avrundet til nærmeste hundrelapp beløpe seg til ,- Post 6300 Leie av lokaler fortsetter som budsjettert. 6440: Leie av biler Denne posten ble budsjettert til ,- i Leien av biler ligger på ca 880,- per utgave UD, som gir ca ,- i året. Vi fikk en avtale med et annet firma, som var gunstigere. Vi nedjusterer derfor denne posten på ,- i : Kostnadsført utstyr Denne posten er beregnet å komme på ,- i Til nå har vi brukt 0,- av den. Vi ønsker derfor å nedjustere denne posten ytterligere til ,- i : EDB-utgifter Hittil har 9644,- blitt brukt til nå. Det kan være en bokføringsfeil, men vi hadde bruk for et nytt backupsystem, når IT gjengen ikke ville ta backup for oss. Vi justerer derfor EDB-utgiftene opp til 9600,- i : Vedlikehold lokaler Har beløpet seg på ca 0 kr til nå i Ble satt til budsjetterte ,- i Den ble nedjustert til mer realistiske 5000,- ved revidering Vi nedjusterer denne posten til 3000, : Regnskapshonorarer Revidert budsjett for 2011 sier ,- Denne posten er ,- per Dette stiller vi spørsmål om vi har betalt for RR og STV? Vi oppjusterer den med ,- foreløpig etter å ha hørt med MediaStudstyret. 6800: Kontorrekvisita Denne posten er nedjustert fra 8000 til 5000,- for å spare penger. Hittil har det blitt brukt 2187,- per Post 6810: fagmateriell velger vi å fjerne, ved at disse går under post : Aviser og tidsskrifter Antall aviser er per i dag kuttet ned på, og vi får en adskilig mindre bunke i posten hver dag. En del av årsabonnementene blir derfor tilbakeført til vår konto, og gjør denne posten litt mindre i Hittil er det brukt 3205,- per Posten opprettsholdes derfor til 6600,- i : Telefon blir nedjustert til ,- 6940: Porto blir nedjustert til ,- 6950: Kopiering velger vi å fjerne. 7140: Reise etter regning bli nedjustert til 5000,-

5 7300: Markedsføring Denne posten er ikke fylt opp i Det har vært vanlig å tenke at man ved januar og august bruker ca hver gang på blæsting og opptak av nye, samt opptrykk av flyers. Per er denne posten på 3100,- Samtidig vil vi satse å markedsføring ved oppstart høst Velger enda å ikke kutte for mye i denne posten. Vi nedjusterer den til ,- for : Representasjon, 7330: Fakturagebyr,7500: forsikring,7770: bankgebyr, 7790: diverse kostnader, alarm og videreføres som de er. De fortsetter som budsjettert. Oppsummering UD vil budsjettere med ,- i totale inntekter i De totale utgiftene anslås å beløpe seg til ,- Dette vil gi oss et samlet driftsresultat på ,- i Vi oppdaget fort at det med nedjusterte annonseinntekter er svært vanskelig å få budsjettet til å gå i null. Vi har foreløpig lagt oss på et underskudd på ,-. Vi har nedjustert stort sett det meste, men store tunge poster som trykking og avskrivninger preger budsjettet. Det er ingen tvil om at vi trenger drahjelp fra MediaStud økonomisk for å få dette til å gå rundt.med tanke på UDs underskudd i per , på ,-, finner jeg det svært nødvendig å sørge for å lage et så stramt budsjett at en slik ting ikke skjer igjen. Som dere kan se i postene over, har vi gjennomgått alle postene meget nøye og kuttet til beinet flere steder. Det er hovedsakelig svikt i annonseinntektene i første halvår som gjør at vi går i minus. Ettersom inntektene må komme et steds fra for å få budsjettet til å gå i null, har vi likevel ikke kunnet nedjustere annosneinntektene like mye som vi skulle ønske. Dersom jeg skal trekke fram et usikkerhetsmoment i dette budsjettet, så er det akkurat denne posten. Jeg håper og tror at vi skal klare et slikt høyt annonsebudsjett, og Under Duskens styre er klare for å arbeide for å nå målene som er satt. Likevel skulle vi alle ønske, da spesielt markedsansvarlig og markedsavdelingen som ukentlig er under høyt press, at vi kan ta høyde for i budsjettet at annonseinntektene kanskje ikke blir større enn de har blitt til nå i år. Dagens budsjett gjør det til en viss grad, men ikke like mye som vi skulle ønske. Eirik Indergaard Økonomiansvarlig Under Dusken Bendik Laukeland Knapstad Tidligere Gjengsjef Under Dusken

Revidert budsjett 2010

Revidert budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Inntekter På inntektssiden ble det i 2009 budsjettert med 1.505.000,- i annonseinntekter, og i 2010 med 1.580.000,- Regnskapet for 2009 viser at vi fikk inn like over budsjett. Per

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 18.03.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: D107 MERK STED! Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO

Brukerveiledning. Sjef i eget liv. - et verktøy for planlegging av din egen økonomi. Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Brukerveiledning Sjef i eget liv - et verktøy for planlegging av din egen økonomi Et samarbeid mellom Husbanken, NAV og FNO Verktøyet er utviklet med støtte fra Finansmarkedsfondet Finansnæringens Fellesorganisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006

DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 DELÅRSRAPPORT ORG.NR: 984 766 238 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE 2005/2006 MENTORER: Tim Ryder Simrad AS & Helge Sunde Rasmussen Libris AS Ansvarlig lærere: Bjørn T. Husby og Margaret smørholm Innholdsfortegnelse

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer