Selskapspresentasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapspresentasjoner"

Transkript

1 Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført 21 arrangementer i 2007, hvorav ett er i samarbeid med Sparebankforeningen. En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer ved at ledelsen gjennomgår selskapets virksomheter (eller deler av disse) og viktige økonomiske og finansielle størrelser. Normalt vil et panel på to analytikere lede møtet og stille ledelsen spørsmål. Det er også anledning til å stille spørsmål fra salen. En presentasjon varer vanligvis i underkant av to timer og to presentasjoner ble arrangert i løpet av året. Møtene er gratis for medlemmene, men er også åpne for ikke-medlemmer mot betaling. "Capital Markets Day" er en utvidet selskapspresentasjon på fra tre til fire timer, hvor selskapet får anledning til å gå mer i dybden ved å gjennomgå alle vesentlige virkeområder i konsernet. Dette er et konsept som gir medlemmene en god mulighet til å få et dypere innblikk i selskapet enn det man får ved ordinære presentasjoner eller ved å lese årsrapporten. Komitéen ønsker å fortsette med denne typen presentasjoner. Åtte Capital Markets Days er gjennomført i løpet av Frokostpresentasjoner ble lansert i Her får de mindre selskapene anledning til å presentere seg for foreningens medlemmer på en relativt "upretensiøs" måte. Dette er selskaper som ofte får liten oppmerksomhet, og som må konkurrere med mange andre når de skal presentere sine delårsresultater. I løpet av 2007 ble det holdt fem frokostpresentasjoner og komiteen vil jobbe for å øke dette antallet i Komitéen arrangerte tre seminar i løpet av året. Komitéen akter å fortsette med å arrangere denne typen seminarer når aktuelle temaer måtte dukke opp. Seminarene er åpne for alle mot betaling med rabattert deltakeravgift for foreningens medlemmer. I tillegg samarbeidet vi med Sparebankforeningen om "Grunnfondsbevis-seminaret" for femte året på rad. Presentasjoner Oversikt over presentasjonene i Royal Caribbean Cruises Ltd. 30 deltagere Expert ASA 45 deltagere Norske Skog ASA 55 deltagere Ementor ASA 82 deltagere Rieber & Søn ASA 55 deltagere Aker Yards 83 deltagere AGR Group 73 deltagere DOF / DOF Subsea 78 deltagere "Key SMB suppliers to the oil and oil services industries" 55 deltagere Petroleum Geo-Services - PGS 69 deltagere Mindre oljeselskap listet på Oslo Børs med aktivitet utenfor norsk sokkel 68 deltagere Norwegian Air Shuttle 33 deltagere NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2007 Side 1 av 5

2 Frokostpresentasjon Pertra 24 deltagere Synenco Energy Inc - Oil Sands 23 deltagere Pertra 25 deltagere Ship Finance 27 deltagere Pertra 26 deltagere Seminarer "Drilling" - Aker Kværner, Frigstad, Seadrill, Songa Offshore, Sevan Drilling, Aker Drilling, Offrig og ODS-Petrodata "Mindre oljeselskaper på norsk sokkel" - DNO, Revus, Pertra, Altinex, PA Resources og Aker Exploration "Seismic Day" - WesternGeco, Wavefield Inseis, SeaBird Exploration, CGG Veritas, Scan Geophysical ASA, Reservoir Exploration Technology, Petroleum Geo-Services og Electromagnetic Geoservices Foredrag om grunnfondsbevis og presentasjon av SpareBank 1 Midt-Norge, Sparebanken Møre, Sparebanken Nord-Norge og Sparebanken Vest 146 deltagere 93 deltagere 113 deltagere 105 deltagere Gode selskapspresentasjoner er avhengig av gode utspørrere i panelet. Følgende personer har vært paneldeltagere eller møteledere i 2007, og foreningen takker hjerteligst for fin innsats og engasjement. Bjørn-Erik Anderssen Are Martin Berntzen Reidar Bolme Petter Dragesund Einar Kilde Evensen Terje Fatnes Per Oscar Figenschou Arnbjørg Floten Kjetil Garstad Ottar Haugerud Per Haagensen Hans-Erik Jacobsen Richard Jansen Rune Juliussen Ulf Leinebø Fredrik Lunde Sjur S. Malm Terje Mauer Martin Mølsæter Arild Nysæther John A. Schj. Olaisen Trond Omdal Jon Gunnar Pedersen Preben Rasch Olsen Arne Egil Rønning Ole G. Stenhagen Per Sølvberg Aasulv Tveitereid Atle Vereide Christian Winther Tore Østby NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2007 Side 2 av 5

3 Frokostmøter Frokostmøtekomitéen arrangerer temamøter som vanligvis ikke er direkte relatert til enkeltselskaper. Temaene kan variere sterkt, men retter seg i hovedsak mot rammebetingelser for børs, fond og investorer, meglere og kapitalmarked. Dette kan inkludere politikk, reguleringer av markedsplassen og nye trender innen forvaltning og teknologi som påvirker analytikerens nåværende og fremtidige hverdag. Det har vært arrangert tre frokostmøter i Komitéen tar sikte på å arrangere mellom fire og åtte frokostmøter i 2008 og oppfordrer NFFs medlemmer til å komme med forslag til temaer og foredragsholdere som kan ha interesse i frokostmøtesammenheng. Frokostmøter Oversikt over frokostmøtene i Lansering av IPD norsk eiendomsindeks 2006" 74 deltagere Er etanol og biodiesel virkelig løsningen til å hindre global oppvarming - en økonomisk vurdering" Fremtidig oljeeksport fra Midt-Østen - vil oljeprisen nå $ 150 per fat?" 50 deltagere 33 deltagere Stockman-prisen Stockman-prisen tildeles det børsnoterte selskap som i løpet av et regnskapsår har utgitt den beste årsrapport og de beste delårsrapporter vurdert ut fra finansanalytiske prinsipper, og som i sin løpende virksomhet vektlegger informasjonsvirksomheten overfor finansmiljøet og aksjonærer. Stockman-prisens formål er å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon til finansmarkedets aktører. Prisen har to klasser, der den åpne klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den mindre klassen som omfatter alle utenom de 30 største på børsen skal favne dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming. Ved vurdering av selskapene blir det lagt vekt på kvaliteten på kommunikasjonen til markedet gjennom blant annet årsrapporten, andre publikasjoner og presentasjoner. Følgende forhold legges til grunn for bedømmelsen: Oversiktlig og konsistent regnskap med utfyllende noter Tilpasningsevne til nye lover og regnskapsregler Åpen, troverdig og konsistent informasjon Hurtig og rimelig utfyllende info til markedet ved viktige nyheter NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2007 Side 3 av 5

4 Resultatorientert segmentrapportering som gir tilstrekkelig grunnlag for verdivurderinger "Investor relations"-arbeid i form av presentasjoner, bedriftsbesøk, løpende informasjon, imøtekommenhet ved henvendelser etc. Kvalitet på miljørapportering og tilleggsinformasjon om verdiskapning i henhold til NFFs anbefalinger Formidling av markedsvurderinger og strategi for de viktigste virksomhetsområdene Håndtering av informasjon i forbindelse med vesentlige, uforutsette hendelser/endring av rammevilkår Definering og praktisering av god corporate governance i henhold til "Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse" Kvalitet og brukervennlighet på hjemmeside og elektronisk kommunikasjon Likebehandling av analytikere og respekt for uavhengig finansanalyse Avstemmingsprosedyren innebærer at samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner samt NFFs medlemmer blir invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og fondsmeglerfirmaene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema. Skjemaene, som blir returnert til komitéen, danner så grunnlaget for å utpeke vinnerne i de to klassene. Finalistene og resultatene for 2007 i de to kategoriene var: Åpen klasse Skala 1-10 Unntatt de 30 største Skala 1-10 Orkla 7,851 Tomra Systems 7,140 Hydro 7,586 Ekornes 6,972 Statoil 7,370 Expert 6,818 DnB NOR 7,216 I Åpen klasse vant altså Orkla med Norsk Hydro som runner up. Orkla har vært blant finalistene de siste tre årene og vant i år med den nest høyeste scoren som har vært oppnådd i Stockmanprisens historie. Orkla har tidligere vunnet prisen tre ganger; - i 1993, 1997 og Tomra Systems vant foran Ekornes. Tomra Systems har også en gang tidligere vunnet prisen (1999) mens Ekornes er nummer to i klassen for Mindre og mellomstore selskaper i år som i fjor. Orkla har generelt høy score på samtlige punkter. Bare en gang tidligere har vinneren hatt bedre totalscore. Orkla utmerker seg spesielt ved å gi åpen, troverdig og konsistent informasjon, profesjonell håndtering av viktige nyheter, høy standard på styrets beretning, rapporter og pressemeldinger og evne til å informere om strategi og industriutvikling. Tomra Systems berømmes for god tilgjengelighet på nøkkelpersonell og høy kvalitet på hjemmesiden. I tillegg scorer de høyt på Kapitalmarkedsdag og tilpasningsevne til nye lover (IFRS). I 2002 introduserte vi prisen for Beste IRO. I 2004 ble prisen endret til å omfatte hele IR-teamet i erkjennelsen av at IR ofte er et teamarbeid. Årets Stockman-pris for Beste IR-team ble også vunnet av Orkla. NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2007 Side 4 av 5

5 Forbedringskandidater I forbindelse med årets avstemning ba NFF hvert av meglerhusene/investorene om også å foreslå de tre kandidatene som de mente hadde det største forbedringspotensialet i sin virksomhet overfor finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente utfra selskapets størrelse og ressurser. I sammenfatningen av disse kandidatene var Subsea 7 det navnet som ble nevnt av flest meglerhus og investorer. Hensikten med denne delen av avstemningen er for øvrig ikke å henge ut enkeltselskaper, men å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at det som gjøres innenfor Investor Relations virksomheten, bør forbedres. For at også denne delen av avstemningen skal ha et konstruktivt preg, har NFF bedt to erfarne analytikere, som følger selskapet, om å sette opp en momentliste over de viktigste punktene, som de, utfra sin egen erfaring, antar er grunnlaget for at forbedringspotensialet oppfattes som stort. For Subsea 7s vedkommende peker analytikerne på at det er lite detaljer på segmentnivå og kapasitetsutnyttelse, guidance etterlyses, tilgjengeligheten på ledelsen er liten og selskapet bør komme til Oslo og presentere seg. Resultatene av Stockman-avstemmingen ble publisert i tidsskriftet Kapital, hvor også vurderingene av finaledeltakerne i forhold til prisens kriterier fremkommer. Ønskes mer informasjon se pressemelding på vår internettside om Stockman-prisen. Stockman-prisen ble første gang delt ut i 1988 og opp gjennom årene har vinnerne vært: 1988 Bergesen d.y Schibsted 1989 Leif Höegh & Co Ekornes 1990 Norske Skog 2002 Orkla 1991 Vital Forsikring Kverneland 1992 Norsk Hydro Peik Norenberg (IR) 1993 Orkla 2003 Statoil 1994 Aker Farstad Shipping 1995 Norsk Hydro Jarle Langfjæran (IR) Color Line 2004 Hydro 1996 Storebrand BNbank Veidekkke Telenor (beste IR-team) 1997 Orkla 2005 Yara International Color Line Veidekke 1998 Schibsted Yara (beste IR-team) Ekornes 2006 Telenor 1999 Tomra Awilco Offshore Veidekke Telenor (beste IR-team) 2000 Norske Skog 2007 Orkla TGS-Nopec Tomra Systems Orkla (beste IR-team) NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2007 Side 5 av 5

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Innholdsfortegnelse Styrets Beretning... 1 Aksjeåret 2014-2015 Nye høyder til tross for oljefall... 4

Detaljer

Innkallelse til Generalforsamling

Innkallelse til Generalforsamling Innkallelse til Generalforsamling Sittende styre i HA-Invest vil med dette innkalle til ordinær generalforsamling mandag 2. juni 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen vil finne sted på Copenhagen Business

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 Peter Hermanrud, First Securities Fridtjof Berents, Arctic Securities Geir Bjørlo, Geelmuyden.Kiese Roar Hoff, DnB NOR Bengt Kirkøen, Fondsfinans Ole

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

SHIPPING & OFFSHORE FORUM

SHIPPING & OFFSHORE FORUM Forretningsplan for utvikling av Bulkforum til SHIPPING & OFFSHORE FORUM Utarbeidet av styret og daglig leder i Bulkforum i nov/des 2012 og januar 2013 INNHOLD SIDE 1. Executive Summary 2 2. Innledning

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse (Redegjørelse for foretaksstyring) Orklas prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping til beste for aksjonærer, ansatte

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år»

Årsrapport 2010. «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» Årsrapport 2010 «Varige verdier og tydelige spor gjennom 160 år» «Varige verdier og tydelige spor gjennom troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet» Årsrapport 2009 1 Innholdsfortegnelse Som

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet 2013 og 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Metodikk og utvalg 6 3.1. Definisjoner og tilnærming 6 3.2. Utvalg 8 4.

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer