Selskapspresentasjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapspresentasjoner"

Transkript

1 Selskapspresentasjoner Komité for selskapspresentasjoner har gjennomført ni arrangementer i 2012 En selskapspresentasjon er normalt et møte hvor et børsnotert selskap presenterer seg for foreningens medlemmer ved at ledelsen gjennomgår selskapets virksomheter (eller deler av disse) og viktige økonomiske og finansielle størrelser. Vanligvis vil et panel på to analytikere lede møtet og stille ledelsen spørsmål. Det er også anledning til å stille spørsmål fra salen. En presentasjon varer vanligvis i underkant av to timer. To presentasjoner er gjennomført i løpet av "Capital Markets Day" er en utvidet selskapspresentasjon på fra tre til fire timer, hvor selskapet får anledning til å gå mer i dybden ved å gjennomgå alle vesentlige virkeområder i konsernet. Dette er et konsept som gir medlemmene en god mulighet til å få et dypere innblikk i selskapet enn det man får ved ordinære presentasjoner eller ved å lese årsrapporten. Komitéen ønsker å fortsette med denne typen presentasjoner. Tre Capital Markets Days er gjennomført i løpet av Frokostpresentasjoner ble lansert i Her får de mindre selskapene anledning til å presentere seg for foreningens medlemmer på en relativt "upretensiøs" måte. Frokostmøtekonseptet egner seg også i forbindelse med fremleggelse av resultat; - kvartalsresultat og årsresultat. Det har ikke vært arrangert noen frokostpresentasjoner i Bransjepresentasjoner er presentasjoner av flere selskaper innen samme bransje. Tiden avsatt til hvert selskap varierer fra arrangement til arrangement, men ligger vanligvis mellom 25 og 45 minutter. Første innlegg kan være et generelt foredrag om bransjen og forventede fremtidsutsikter. NFF arrangerte fire slike bransjepresentasjoner i løpet av Oversikt over presentasjonene i 2012 Presentasjoner Antall deltakere Forsikring Seismikk Bygg- og Eiendomsmarkedet i Norge E & P Royal Caribbean Cruise Line - RCCL Borregaard TTS Group Aker ASA Petroleum Geo-Services - PGS 92 NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2012 Side 1 av 5

2 Gode selskapspresentasjoner er avhengig av gode utspørrere i panelet. Følgende personer har vært paneldeltagere eller møteledere i 2012, og foreningen takker hjerteligst for fin innsats og engasjement. Carl Christian Bakke Truls Kolsrud Engene Bengt Kirkøen Jørgen Andreas Lande Chr. Frederik H. Lunde Christopher Møllerløkken Teodor Sveen Nilsen Morten Nystrøm John A. Schj. Olaisen Merete Opedal Thomas Svendsen Anne Schult Ulriksen Atle Vereide Tore Østby Frokostmøter Frokostmøtekomitéen arrangerer temamøter som vanligvis ikke er direkte relatert til enkeltselskaper. Temaene kan variere sterkt, men retter seg ofte mot temaer i tiden og rammebetingelser for børs, fond og investorer, meglere og kapitalmarked. Dette kan inkludere politikk, reguleringer av markedsplassen og nye trender innen forvaltning og teknologi som påvirker analytikerens nåværende og fremtidige hverdag. Det har vært arrangert elleve frokostmøter i 2012 Komitéen tar sikte på å arrangere mellom seks og ti frokostmøter i 2013 og oppfordrer NFFs medlemmer til å komme med forslag til temaer og foredragsholdere som kan ha interesse i frokostmøtesammenheng. Oversikt over frokostmøter i 2012 Frokostmøter Antall deltakere «Finanstilsynet» «Economic and financial perspectives of Italy» «Managed Pressure Drilling» «A need for a broader perspective of Fixed Income» «Oppdatering på Eurokrisen» «How concerned should we be about China» «Laksesektoren» «Hvor skal Oljeprisen» «Kinas utfordringer» «Risikopremien i det norske markedet» Stock Market, Man or Machine? 24 NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2012 Side 2 av 5

3 Stockman-prisen Stockman-prisen tildeles det børsnoterte selskap som i løpet av et regnskapsår er best til å informere løpende om sin virksomhet overfor finansmiljø og aksjonærer, og som basert på finansanalytiske prinsipper, anses å ha utgitt de beste års- og delårsrapporter. Stockmanprisens formål er å stimulere børsnoterte selskaper til å presentere best mulig informasjon til finansmarkedets aktører. Prisen har to klasser, der den åpne klassen omfatter alle børsnoterte selskaper, mens den "mindre" klassen som omfatter alle utenom de 30 største på børsen skal favne dem som ikke alltid er gjenstand for det store investorpublikums oppmerksomhet. Prisvinnere de siste to år unntas fra årets avstemming. Ved vurdering av selskapene blir det lagt vekt på kvaliteten på kommunikasjonen til markedet, som formell rapportering, informasjon om strategi, rammebetingelser og marked samt ledelse og styring. Punkter som evalueres er blant annet tilgjengelighet på nøkkelpersonell og bedriftsbesøk, evne til å informere om strategi, marked og industriutvikling, kvalitet på hjemmeside og likebehandling av markedsaktørene i tillegg til de mer tradisjonelle elementene (som årsregnskap og noter, styrets beretning og segmentinformasjon i års- og delårsrapporter) og samlet vurdering/totalinntrykk. Avstemmingsprosedyren innebærer at samtlige norske fondsmeglerforretninger og større institusjoner blir invitert til å nominere kandidater. Ut fra det innsamlede materialet blir det satt opp en liste på mellom tre og fem vinnerkandidater i hver klasse, og fondsmeglerfirmaene og investorene får tilsendt et nøye spesifisert vurderingsskjema. Skjemaene, som blir returnert til komitéen, danner så grunnlaget for å utpeke vinnerne i de to klassene. Finalistene og resultatene for 2012 i de to kategoriene var: Åpen klasse Skala 1-10 Unntatt de 30 største Skala 1-10 TGS-Nopec 7,756 Cermaq 7,688 Kongsberg Gruppen 7,410 Veidekke 7,657 Schibsted 7,367 Tomra 7,505 Statoil 7,312 DNB 7,166 I Åpen klasse vant altså TGS-Nopec med Kongsberg Gruppen som runner up. TGS har også vunnet en gang tidligere. I 2000 vant de klassen for "mindre og mellomstore selskaper". I klassen for mindre og mellomstore selskaper vant Cermaq. Det er første gang Cermaq vinner prisen, og de har heller aldri vært blant finalistene tidligere. TGS scorer høyt på Likebehandling av markedsaktørene, Eierstyring og selskapsledelse, Finansielle mål og utbyttepolitikk, Orientering om strategi, marked og industriutvikling og Åpen, troverdig og konsistent informasjon. NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2012 Side 3 av 5

4 Cermaq scorer høyt på Tilgjengelighet på nøkkelpersonell/bedriftsbesøk, Likebehandling av markedsaktørene, Miljø- og samfunnsansvar, Åpen, troverdig og konsistent informasjon og Eierstyring og selskapsledelse. I 2002 introduserte vi prisen for Beste IRO. I 2004 ble prisen endret til å omfatte hele IRteamet i erkjennelsen av at IR ofte er et teamarbeid. Årets Stockman-pris for Beste IR-team ble vunnet av Telenor, som scorer på at de har langsiktig god satsing på IR. Teamet har håndtert krevende situasjoner godt og er informerte og kompetente. Stockman-vinnere opp gjennom årene har vært: TGS-Nopec - åpen klasse Cermaq - mindre og mellomstore selskaper Deep Sea Supply - mindre og mellomstore selskaper PGS - åpen klasse Ekornes - mindre og mellomstore selskaper Orkla - Beste IR-team Norsk Hydro - åpen klasse Farstad Shipping - mindre og mellomstore selskaper StatoilHydro - Beste IR-team EDB Business Partner - mindre og mellomstore selskaper Orkla - åpen klasse Tomra Systems - mindre og mellomstore selskaper Orkla - Beste IR-team Telenor - åpen klasse Awilco Offshore - mindre og mellomstore selskaper Veidekke - mindre og mellomstore selskaper Hydro - åpen klasse BNbank - mindre og mellomstore selskaper Statoil - åpen klasse Farstad Shipping - mindre og mellomstore selskaper Jarle Langfjæran - Norske Skog - beste IR-ansvarlig Orkla - åpen klasse Kverneland Group - mindre og mellomstore selskaper Peik Norenberg - Norsk Hydro - beste IR-ansvarlig NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2012 Side 4 av 5

5 Aker Schibsted Ekornes Norske Skogindustrier TGS-NOPEC Geophysical Company Tomra Systems Veidekke Schibsted Ekornes Orkla Color Line 1993 Orkla Storebrand Veidekke Norsk Hydro Color Line 1992 Norsk Hydro 1991 Vital Forsikring 1990 Norske Skog 1989 Leif Höegh & Co 1988 Bergesen d.y. Forbedringskandidater I forbindelse med årets avstemming ba NFF hvert av meglerhusene/investorene om også å foreslå de tre kandidatene som de mente hadde det største forbedringspotensialet i sin virksomhet overfor finansmarkedene, sett i forhold til hva man kan forvente ut fra selskapets størrelse og ressurser. I sammenfatningen av disse kandidatene var Morpol og Storebrand de selskapene som ble nevnt av flest meglerhus og investorer. Hensikten med denne delen av avstemmingen er for øvrig ikke å henge ut enkeltselskaper, men å gi et kollektivt innspill fra investormarkedet om at det som gjøres innenfor Investor Relations bør forbedres. For at også denne delen av avstemmingen skal ha et konstruktivt preg, ba NFF flere erfarne analytikere, som følger de to nevnte selskapene, om å sette opp en momentliste over de viktigste punktene, som de, ut ifra sin egen erfaring, antar er grunnlaget for at forbedringspotensialet oppfattes som stort. For Morpols vedkommende gir analytikerne blant annet følgende råd: Gi bedre balansering av fremtidsutsikter og konsistent rapporteringsstruktur. Være raskere med å rapportere om kontrakter og tydeliggjøre garantier. Forbedringsområdene til Storebrand gjelder kommunikasjon over tid. Selskapet er eneste virksomhet der livsforsikring utgjør hoveddelen. Storebrand kunne vært mer proaktive i sin "opplæring" av markedet. Det oppfattes at selskapets fremtidssyn over tid har blitt fremstilt som for optimistisk NFF Selskapspresentasjoner, Frokostmøter og Stockman-prisen 2012 Side 5 av 5

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013

Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs. Oslo, 18. April 2013 Evaluering av lederlønnserklæringer for selskaper notert på OSBEX-listen på Oslo børs Oslo, 18. April 2013 Bakgrunn og formål for evalueringen Ernst & Young har på vegne av Norsk Utvalg for Eierstyring

Detaljer

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013)

ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (2013) ÅPENHET I SELSKAPS- RAPPORTERING VURDERING AV STORE SELSKAPER PÅ OSLO BØRS (201) Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen for kampen mot korrupsjon.

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I EDB EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (ES) I EDB SKAL styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre rolledelingen

Detaljer

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012

NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 NFFs Komité for Finansiell Informasjon Uttalelse 2012 Peter Hermanrud, Swedbank First Securities Geir Bjørlo, Corporate Communications Kim Evjenth, ABG Sundal Collier Bengt Kirkøen, Swedbank First Securities

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 26 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Dette kapittelet gir en detaljert oversikt over hvordan Hydro følger. Informasjon som Hydro må oppgi i henhold til regnskapslovens paragraf 3.3b er

Detaljer

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 1 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Årsrapport Farstad Shipping ASA

Årsrapport Farstad Shipping ASA Årsrapport Farstad Shipping ASA 20 09 F I N A N S K A L E N D E R (forbehold om endringer) Resultat for 1. kvartal 19. mai Generalforsamling 19. mai Utbytte til aksjonærene 1. juni Resultat for 1. halvår

Detaljer

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs

KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs KLPs og KLP-fondenes stemmegivning på selskaper notert på Oslo børs 2012 SELSKAP DATO SAK OG BEGRUNNELSE STEMME ABG Sundal Collier Holding ABG Sundal Collier Holding 26.apr 26.apr Sak 8 Redegjørelse for

Detaljer

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966

Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST. Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Årsberetning for Investeringsforeningen HA-INVEST Skoleåret 2014-2015 STUDENTER PÅ BØRS SIDEN 1966 Innholdsfortegnelse Styrets Beretning... 1 Aksjeåret 2014-2015 Nye høyder til tross for oljefall... 4

Detaljer

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010

NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 NFFs Komite for Finansiell Informasjon Uttalelse 2010 Peter Hermanrud, First Securities Fridtjof Berents, Arctic Securities Geir Bjørlo, Geelmuyden.Kiese Roar Hoff, DnB NOR Bengt Kirkøen, Fondsfinans Ole

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse.

Konsernets policy krever at standardene for eierstyring skal være i samsvar med den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. RETNINGSLINJER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I CERMAQ ASA (Vedtatt i styremøte 27. april 2004 med endringer vedtatt i styremøte 30. september 2005, 14. februar 2007, 7. mai 2009, 15. september 2009,

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser

Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Valutasikringsstrategier Praksis og regnskapsmessige konsekvenser Eksamenskode og navn: GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2014

Detaljer

Innkallelse til Generalforsamling

Innkallelse til Generalforsamling Innkallelse til Generalforsamling Sittende styre i HA-Invest vil med dette innkalle til ordinær generalforsamling mandag 2. juni 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen vil finne sted på Copenhagen Business

Detaljer

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse

Styrets redegjørelse. for eierstyring og selskapsledelse 2014 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne publikasjonen er Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, en del av Årsrapporten. Statoil 2015 STATOIL ASA POSTBOKS 8500

Detaljer

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk Justisdepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref: 200305516 EP ASL/bj Oslo, 8. januar 2004 Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER

FORFATTER(E) Ola Westby, Ulla Forseth OPPDRAGSGIVER(E) Petroleumstilsynet (Ptil) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012

Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap :: konsernet Regnskap :: morselskapet Kontakt oss. Norwegian Property :: årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap konsernet Regnskap morselskapet Kontakt oss Norwegian Property årsrapport 2012 Innhold Foretaksstyring Styret Styrets årsberetning Regnskap

Detaljer