Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mater et Magistra. Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper"

Transkript

1 Mater et Magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk for marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i Oslo Monica Flock og Ragnhild Pettersen 4.desember Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

2 Innhold Bakgrunn og mål for studien Beskrivelse av intervensjonen og tilpasningen Rekrutteringsstrategier: Hvordan nå frem til målgruppen? Erfaringer fra gjennomføringen av PMTO-kursene Resultater: Virket PMTO-kursene? Hva syns mødrene om å delta i PMTO? Veien videre

3 Bakgrunn for studien Lite internasjonal forskning på evidensbaserte programmer i etniske minoritets populasjoner- Nordens nye barn Høy forekomst av barnevernstiltak PMTO har i liten grad nådd etniske minoritetsfamilier* Et innsatsområde med politisk og finansiell støtte Bør bestrebe lik rett til like god behandling til alle familier Hvordan tilpasse PMTO til minoritets populasjoner for å oppnå g3odt oppmøte og god effekt? *Amlund-Hagen, Ogden & Bjørnebekk (2011); Kjøbli & Ogden (2009); Ogden & Amlund-Hagen (2008).

4 Målet for studien Lage en PMTO intervensjon som er tilpasset målgruppen Ha fokus på strukturelle tilretteleggelse som fører til godt oppmøte Prøve ut ulike rekrutteringsstrategier for å nå målgruppen Evaluere effekten av PMTO-kurs Virker PMTO på barnets atferd og mors foreldreferdigheter? Hva syns mødrene om PMTO-kurset og tilpasningene?

5 Randomisert kontrollert studie Rekruttering Randomisering PMTO kurs Venteliste Første dataopptak Mødrerapporter Lærerrapporter Andre dataopptak Mødrerapporter Lærerrapporter

6

7 Intervensjonen Mater et magister: Kjernekomponentene i PMTO ble beholdt Komponenten grensesetting ble forenklet Mer fokus på emosjonsregulering, det å skape samarbeid og det å lære foreldrene å regulere negative følelser Nytt tema inkludert: Arbeid med søsken; med basis i PMTOprinsipper Utprøvning av intervensjonen i en pilot-studie Utarbeidelse av en egen håndbok Oversetting og justering av foreldremateriell

8 PMTO-kurs for somaliske og pakistanske mødre Kurset ledet av 2 erfarne PMTO-terapeuter 18 samlinger á 2 ½ time på dagtid over 8 måneder Kurset avholdt i mødrenes nærmiljø Barnevaktsordning og mat Loddtrekning for tidsnok oppmøte Bistand til oppmøte (henting) SMS som påminning Social Interaction Learning Model (SIL) (Patterson et al., 2002)

9 Linkarbeider Vår kulturformidler, korrigerer Brobygger funksjon - allianse Hyppige oppsummeringer av hva som fungerer for den enkelte Opplæring i komponentene i PMTO Opplæring i noen prosessferdigheter i PMTO Opplæring i å bidra med rollespill Direkte trening på oversettelse

10 Hvordan rekruttere i en annen kulturell kontekst? Behandling Terapeut Klient Individperspektiv Tolk Klienten må tilpasse seg mitt tilbud Mor & far Klienten tar selv kontakt for å få hjelp Kurs/gruppe Kursholder Kursdeltaker Kollektivisme (gruppe) Linkarbeider/kulturformidl er/tolk Tilbudet må tilpasses deltakerne Mor Vi må finne de som trenger hjelp! Side 10 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

11 Strategier vi brukte for rekruttering: Rekruttering gjennom bydelens offentlige tjenesteapparat Rekruttering gjennom foreldremøter ( face to face ) Rekruttering gjennom prosjektgruppens nettverk Side 11 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

12 Resultat 118 ble rekruttert i løpet av fire måneder! 96 deltok i studien

13 Rekrutteringsresultat: Prosjektgruppen Tjenesteapparat Foreldremøter 0 % 28 % 58 % 14 %

14 Utvalget 59 % av mødrene var fra Pakistan 41 % fra Somalia, Bodd i Norge mellom 3-32 år Barna var mellom 3-9 år, 39 % jenter Mødre som opplever utfordringer med å oppdra/håndtere barnet sitt Store familier Trangboddhet Dårlige norsk språkkunnskaper Få av mødrene var i arbeid, Mange uten utdanning, analfabetisme

15 Mødrene var også Engasjerte i barna sine Ønske om at barna deres skulle lykkes Villig til å lære noe nytt Morsomme å ha i gruppe Glad i å rollespille (drama) Åpne og formidlet mye om seg selv (etter hvert)

16 PPI - positive foreldreferdigheter Foreldreferdigheter Positive foreldreferdigheter 76,00 74,00 RAND Intervensjon Kontroll 72,00 70,00 68,00 66,00 1 Tid 2

17 PPI - streng disiplinering Foreldreferdigheter Røff disiplinering (harsh dicipline) 32,00 RAND Intervensjon Kontroll 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 1 Tid 2

18 Barnets atferd vurdert av mor Atferdsproblem Bjørknes, R., & Manger, T. (in press). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science.

19 Hvilke typer problemer fortalte mødrene selv om? Barn som ikke hører etter Barn som var vanskelige med de var i butikken Rutiner (vil ikke legge seg, stå opp, lekser, spise, hjelpe til) Krangel mellom søsken Utagering/aggresjon Which problems did the mothers experience themselves? Egne problemer (depresjon, angst, PTSD, parkonflikter) Lite kjennskap til det norske samfunnet og systemer (ny kulturell context) Lite kunnskap om det norske hjelpeapparatet Side 19 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

20 Våre barn er forskjellige fra de norske. Våre barn er mer aggressive, og vi har ikke tro på at denne metoden virker for somaliske barn Vi krever respekt fra våre barn. De skal lyde oss når vi sier at de skal gjøre noe Hva synes dere kursledere om å slå barn når de ikke hører etter? Side 20 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

21 Hva har vært viktig for deltagelsen? Kvalitative data: Sosial støtte fra andre mødre gruppetilbud At de lærte nyttige foreldreferdigheter som de kunne bruke Terapeutene (tillit, respekt, følte seg forstått) Kun tre mødre sa noe om de kulturelle tilpasningen som var gjort! Tid, sted og tolk! Side 21 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

22 Oppsummering og implikasjoner

23 Et lovende foreldreveiledningsprogram for somaliske og pakistanske mødre Proaktiv rekruttering er nødvendig for å nå marginaliserte grupper! Positive indikasjoner på at PMTO er hjelpsomt for etniske minoriteter Mødre ga positive tilbakemeldinger på kurset Viktigheten av å beholde kjernekomponentene i PMTO Små justeringer for å nå målgruppen

24 Artikler Bjørknes, R., Jakobsen, R., & Nærde A. (2011). Recruiting ethnic minority groups to evidence-based parent training. Who will come and how? Children and Youth Services Review, 33, Bjørknes, R., & Manger, T. (in press). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science. Bjørknes, R., Kjøbli, J., Manger, T., & Jakobsen, R. (2011). Parent training among ethnic minorities: Parenting practices as mediators of change in child conduct problems. Family Relations.

Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter. Socialchefsdagarna i Malmö 2013

Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter. Socialchefsdagarna i Malmö 2013 Socialchefsdagarna i Malmö 2013 Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter 13-10-06 Nordens Velfærdscenter 1 Nordens Välfärdscenter - en institution

Detaljer

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen

Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR) Rådgiverintervensjonen Ungsinnforfatter: Willy-Tore Mørch Vurdert i Ungsinnpanelet: 22.09.2008 Ungsinnforfatteren er ansvarlig

Detaljer

Evidensbasert praksis 10 år etter

Evidensbasert praksis 10 år etter Evidensbasert praksis 10 år etter Nasjonal fagkonferanse 2011 Oslo Kongressenter, 26. oktober Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo 11/3/2011 Slide 1 Senter for studier av problematferd

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse 1

Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse 1 Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 33 (2006), nr 1, 15-25 Barneoppdragelse basert på anvendt atferdsanalyse 1 Gunn E. H. Løkke og Jon A. Løkke Høgskolen i Østfold Resymé Artikkelen dreier seg

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen Skolen bør ha en langt mer aktiv og integrerende rolle i arbeidet med å fremme positiv elevatferd enn den har i dag. Her beskrives et forskningsbasert program for hvordan fremme elevenes sosiale og skolefaglige

Detaljer

Funksjonell familieterapi:

Funksjonell familieterapi: DAGFINN MØRKRID og BERNADETTE CHRISTENSEN DAGFINN MØRKRID, psykolog/spesialrådgiver, Atferdssenteret Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS

VI FØLGER FORSKNINGEN INN I PRAKSIS ÅRSRAPPORT 2014 Oppgaver for Atferdssenteret i tida framover Å nå ut til flere praksismiljøer og til barn og familier som trenger hjelp. Ny studie knyttet til utprøving av MATCH, som kombinerer komponenter

Detaljer

Stord 6. februar 2009

Stord 6. februar 2009 Barn med atferdsvansker. Et forebyggende program rettet mot kommuner Stord 6. februar 2009 Regionskonsulent Jorid Bjørkås og regionskonsulent Owe Myklebust Innføring av PMTO i Norge Bakgrunn for satsningen:

Detaljer

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE..4 2.1 TIBIR kommunemodell 5 3.0 ORGANISERING AV

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem

Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem Hege Sivertsvik Det er ikke så veldig stor forskjell på dem da, men det er det at det er andre som har aksjer i dem Tilhørighet i fosterhjem, sett fra fosterforeldres perspektiv. Masteroppgave i sosialt

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme

Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme Bakgrunn for veiledningsprogrammet Prosjekt gjennomført på Glenne regionale senter for autisme i 2005-2007 Prosjektrapport

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy Skole og hjem på samme lag med samme verktøy Av: Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv salen, KoRus-Nord (publisert 14.08.2013) Denne artikkelen oppsummerer og drøfter erfaringer fra et pilotprosjekt

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Kantineprosjektet på Kloden

Kantineprosjektet på Kloden Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet på Kloden Evaluering av et opplæringstiltak i bydel Sagene Torshov 324 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Marit Ekne Ruud Kantineprosjektet

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

Det vanskelige foreldreskapet

Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet Det vanskelige foreldreskapet En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem. Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Reykjavik, October 8 th 2013 Elisabeth Askeland & Terje Christiansen Norwegian Center for Child Behavioral Development University of Oslo 17.10.2013

Detaljer

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten

Levanger kommune Barne- og familietjenesten. Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Barne- og familietjenesten Foreldrestøttende tiltak og lavterskeltilbud i Foreldre rådgivning/ veiledning i tjenestene Marte Meo DUÅ foreldreprogram Småbarnslosen FORELDRE STØTTENDE TILTAK ICDP Ser du meg Samtalegrupper For barn

Detaljer