Early Interventions for Children at Risk, case of Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Early Interventions for Children at Risk, case of Norway"

Transkript

1 Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Reykjavik, October 8 th 2013 Elisabeth Askeland & Terje Christiansen Norwegian Center for Child Behavioral Development University of Oslo Side 1

2 Overview Background for the Norwegian initiative Who - children aged 3-12 years who currently have or are at risk to developed behavioral problems. This includes, but is not limited to children who have behavioral diagnosis. Why risk exposed children are short of time! What Evidence based/informed interventions- a program! How Effective implementation! (if we have time) Side 2

3 Background, context and status of implementation Nation-wide implementation of services for children and families with conduct problems governmental initiative from 1998 Treatment and Prevention What works - Evidence based practices - RCT Same access to services geographically Accessible where children and families are Side 3

4 Early interventions better response There are critical, sensitive or optimal periods in young children's development when they are particularly dependent on environmental influences. Such periods are important for the development of sensory systems, languages and children's social and emotional development. Children seem to be particularly eager to learn and motivated to master the challenges of the current development stage. Research and studies are unanimous in calling for no longer to condone child's risk, and the tendency to "wait and see" Side 4

5 Evidence based, evidence informed practice Research documents the positive effects of early intervention in the form of 1) structured, intensive programs and 2) a competent staff who have received good training in a method. 3) Delivered with program fidelity and 4) Effectively implemented. An important aspect of prevention is about assisting parents, staff in kindergartens and schools with advice and guidance on how best to stimulate and encourage to better master the different challenges.

6 Effect To make a difference Effect x Reach = public health! Large With TIBIR we have the chance to make a difference! Smal Reach Stor Side 6

7 The coercion theory CLEAN UPNOW Terje Christiansen

8 Terje Christiansen

9 Early Interventions for Children at Risk Screening Screening Screening Screening Screening Screening Screening Screening Screening Screening Screening Side 9 Screening Screening

10 Side 10

11 What we hope to achieve! To establish a nation-wide effort to prevent, treat and reduce behavioral problems among children and strengthen their social skills. Implementation of primarily preventative efforts with a low threshold and early intervention in municipalities, Provides employees and managers who work and have responsibility for children a common understanding of how behavior problems occur and can be helped. Creates a common language and understanding! That TIBIR show to have a comprehensive range of measures where interventions are adapted to the individual family and child s needs and conditions Side 11

12 TIBIR in a nutshell Intervention Training program Target group of intervention # of sessions Assessment 3 days of training in assessment tools Brief Parent training 9 days of training during ½ year followed by ½ a year of supervised counseling. Parents 4-6 Social Skill Training Teacher Consultation 6 days of training during ½ year with Supervised Social Skill Training. 4 days training in consultation for PMTO therapists and Parent counselors. Children 8-10 Teachers 6-8 PMTO Groups 2 day training for PMTO therapists Parents 12 PMTO therapy 20 days of training during 1 ½ year Parents Side 12

13 Forskning på prediktorer og komorbide tilstander Gjennom de siste 14 år med implementering av forebyggende og kurative intervensjoner hvor alle med ett unntak nå har blitt forskningsmessig utprøvet via randomiserte kontrollerte studier med positive resultater, har både programutviklerne og forskerne ved Atferdssenteret blitt stadig mer opptatt av både 1. hva som predikerer positive og negative utfall for barnets del, 2. hvordan foreldreprogrammer som pmto og foreldrerådgivning innvirker på andre psykiske problem barnet strever med, det vi kaller komorbide tilstander. Også kritikk fra enkelte kliniske fagmiljø i Norge har vært med å påvirke interessen og engasjementet for å finne frem til hva ved intervensjonene som fremmer et positivt utfall for barnet og hva som eventuelt hindrer eller forverrer barnets problematferd Side 13

14 Traumatiserte barn og foreldretrening ikke en motsetning Andre faglige innvendinger har vært synet på foreldretrening ikke hører hjemme der barnet med atferdsvanskeer plages med andre komorbide tilstander som feks angst og depresjon, tilknytningsvansker, eller barnet har vært utsatt for traumatiske hendelser som seksuelle overgrep, vold i hjemmet o.l. I 2008 kom en litteraturgjennomgang av hvordan traumeforskningen hadde identifisert en sammenheng mellom foreldres tilpasning og hvordan den traumatiske hendelsen virker på barns fungeringsnivå. Her er det vist at virkningen av traumatiske hendelser på barn medieres gjennom den innvirkning dette har på barnets foreldre. Flere studier viser til at foreldretrening er til hjelp for barn som har vært utsatt for traumatiske opplevelser. Det kreves flere studier for å få enda tydeligere svar på hvordan foreldrepraksis kan innvirke på barns depresjon og angst Side som 14 følge av traumatiske, Norsk hendelser senter for studier av problematferd og innovativ praksis

15 I forhold til andre komorbide tilstander fins det etterhvert flere studier hvor foreldretrening i kombinasjon med spesifikk og individuell behandling av barna gir best resultater, gjelder feks seksuelle overgrep (ikke foreldre som overgripere). Når det gjelder tilknytningsvansker, er det også gjort studier som fremmer tilknytningen hos fosterbarn der fosterforeldre deltar i Foreldretrening (DuÅ). I Norge er våre kliniske erfaringer at PMTO eller Foreldrerådgivning er svært tilknytningsfremmende i de familier hvor foreldre lykkes med økt positiv involvering og vennligsinnet grensesetting som er forutsigbar, i slike familier øker den positive tilknytningen hvor vi ser at barn og foreldre trives i hverandres selskap Side 15

16 Studie 1. Prediktor: Mors mentale tilstand Atferdssenteret gjennomførte en sekundærstudie med de samme familiene som hadde deltatt i Foreldrerådgivningsstudien med 216 familier tilsammen. Målsettingen var å se hvilken innvirkning mødres depresjon hadde på utfallet hos barnet etter en gjennomført foreldrerådgivningsintervensjon med 3-5 møter. Resultat: Angst og depresjon hos mødre som deltar i kortvarig foreldrerådgivning predikerer negativt utfall i barnets atferd, som omfatter både atferdsproblem, angst og depresjon og sosial kompetanse Side 16

17 Studie 2. AD/HD studien En annen sekundærstudie utført ved Atferdssenteret med deltakere fra den norske PMTO effektstudien og den norske NIDA studien for å se hvilken innvirkning tilleggsvansken AD/HD hadde på utfallet hos barn etter at foreldre hadde mottatt ordinær PMTO behandling. resultat: Det var ingen forskjell i utfallet for barnet om barnet på forhånd var definert med ADHD problematikk eller ikke, vérken bedre eller dårligere enn de uten tet tilleggsproblemet Side 17

18 Studie 3. Adherence/programintegritet som prediktor for utfall på foreldreferdigheter og barns atferdsvansker. Programintegritet betyr i hvilken grad terapeut eller utøver av en intervensjon lojalt følger intervensjonens innhold og prinsipper. Utvalget besto av 108 familier som mottok Foreldretrening i 3-5 møter med en rådgiver. Studien hadde som mål å se hvilken betydning det har om rådgiver følger intervensjonens prinsipper og hensikter når det gjelder utfall på foreldreferdigheter som konsistent grensesetting og positiv foreldrepraksis. Resultater: Hvis terapeuten fikk høye skårer på å følge prinsippene i intervensjonen, predikerte dette lavt nivå av inkonsistent grensesetting og høyt nivå på hensiktsmessig grensesetting og positiv foreldrepraksis. Inkonsistent grensesetting fungerte som en mediator for barns atferdsvansker Side 18

19 How to bridge the gap? Practices Implementation Research Evidence based practices demands practice based evidence 19 Atferdssenteret

20 HOW - Implementation Implementation strategy Recruiting professionals for training in clusters Side 20

21 Status PMTO/TIBIR implementation PMTO therapists 1179 TIBIRpractitioners 81 TIBIRmunicipalities Registered 333 workplaces Registered 636 users 18 / / / / 71 8 / Side 21

22 NIT Nord Øst Sør Midt Vest

23 Implementeringsdrivere

24 Implementation Quality An overarching term which refers to how well the correspondence between how a proven ideal model are planned and how the intervention is actually carried out by the practitioner of ordinary care services Implementation quality Program integrity Program fidelity

25 Thank You Take home message Effective For the child and family; life quality For society; cost effective Evidence based/informed programs Low threshold services Implementation quality Training and fidelity systems Implementation teams Side 25

26 Nasjonal fagkonferanse Oslo Kongressenter november 2013 Tidlig innsats utsatte barn har dårlig tid!

27 Kjøbli, J., & Ogden, T. (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science, 13(6), doi: DOI /s y Kjøbli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: Reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy, 51(3), doi: DOI /j.brat Ogden, T., & Hagen, K. A. (2008). Treatment effectiveness of Parent Management Training in Norway: A randomized controlled trial of children with conduct problems. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(4), doi: Doi / x Ogden, T., Forgatch, M. S., Askeland, E., Patterson, G. R., & Bullock, B. M. (2005). Implementation of parent management training at the national level: The case of Norway. Journal of Social Work Practice, 19(3), Ogden, T., Bjørnebekk, G., Kjøbli, J., Patras, J., Christiansen, T., Taraldsen, K., & Tollefsen, N. (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs a pilot study. Implementation Science, vol. 7:49. Solholm, R., Kjobli, J., & Christiansen, T. (2013). Early initiatives for children at risk-development of a program for the prevention and treatment of behavior problems in primary services. First Posting Feb 13, [Peer Reviewed]. Prevention Science. Feb 2013, pp. No Pagination Specified. Amlund-Hagen, K., Ogden, T., & Bjørnebekk, G. (2011). Treatment outcomes and mediators of Parent Management Training: A one-year follow-up of children with conduct problems. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 40(2), Kjøbli, J., Nærde, A., Bjørnebekk, G., & Askeland, E. (2013). Maternal mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent Mental Health. doi: /camh Side 27

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen?

Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? RAPPORT 45/2008 Elevenes læringsutbytte: Hvor stor betydning har skolen? En analyse av ulikhet i elevers prestasjonsnivå i fjerde, syvende og tiende trinn i grunnskolen og i grunnkurset i videregående

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet

Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Rapport 3 / 2014 Marianne Buen Sommerfeldt, Mona-Iren Hauge og Carolina Øverlien Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet Utsatthet og sosialfaglig arbeid Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual

TID. Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens. Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Manual TID Bjørn Lichtwarck, Ann-Marit Tverå, Irene Røen: Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens Manual Utgitt av: Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet Innhold 1.

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner?

Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Relasjon mellom voksen og barn i barnehagen -hva kjennetegner barnehager med gode relasjoner? Af Ratib Lekhal, Høgskolen i Hedmark, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, (SePU) Ratib.Lekhal@hihm.no

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret

Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens - hvorfor klarer noen barn seg på tross av risiko? (2012) Av: Mona Bekkhus. Phd. forsker ved Atferdssenteret Resiliens handler om å klare seg bra på tross av erfaringer med, og eller opplevelser

Detaljer

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien

Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Ole K. Hjemdal Fastlegenes oppfølging av de berørte etter tsunamien Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Detaljer

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker?

Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Artikkel Fagfellevurdert artikkel Barn som strever med språk og leseferdigheter: Hvilke tiltak virker? Det siste tiåret har det vært gjennomført en rekke studier av hvordan man kan fremme leseforståelse

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Barnevernbarnas helse

Barnevernbarnas helse Lars B. Kristofersen Barnevernbarnas helse Uførhet og dødelighet i perioden 1990-2002 Barnevernbarnas helse Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2005:1 NIBR-rapport 2004:3 NIBR-notat 2005:110 Bydelsbarnevernet

Detaljer

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter

En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter En integrert skoleomfattende tiltaksmodell for å fremme god leseutvikling og sosiale ferdigheter Sammenhengen mellom svake skolefaglige prestasjoner, lav sosial kompetanse og utvikling av problematferd

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

De utrolige årene (DUÅ) - Foreldretreningsprogram

De utrolige årene (DUÅ) - Foreldretreningsprogram Beskrivelse og vurdering av tiltaket: De utrolige årene (DUÅ) - Foreldretreningsprogram Ungsinnforfatter: Monica Martinussen Vurdert i Ungsinnpanelet: 22.09.2008 Ungsinnforfatteren er ansvarlig for beskrivelsen

Detaljer

Menn som har begått voldtekt

Menn som har begått voldtekt Rapport 1 / 2013 Anja Emilie Kruse, John-Filip Strandmoen og Kristin Skjørten Menn som har begått voldtekt en kunnskapsstatus Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Menn

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer