Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens tjenester. Monica Martinussen"

Transkript

1 Fremtidens tjenester Monica Martinussen

2 Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan gjøres for å øke innsatsen mot økt forebygging? Hva ser dere av gode samhandlingsmodeller, særlig mellom BUP og kommuner, og hva vil dere trekke frem av suksesskriterier? Hvordan universitet kan bidra til å styrke det kommunale tilbudet til barn og unge.

3 Hva er situasjonen for dagens barn og unge? Kunnskapssamfunnet og utdanning Skolefrafall: Etter 5 år er det 69% som har fullført vg skole (tall fra SSB). Få arbeidsgivere etterspør arbeidskraft uten utdanning. Økt mangfold Minoriteter og innvandring. Blant barna som ble født i Norge i 2013 hadde 18% ikke-norske foreldre. Nesten alle barn går i barnehage Mer likestilling mellom kjønnene og nye familieformer. I 2013 bodde 75% av barna med begge foreldrene. Ca 10,000 barn/år som opplever at foreldrene skiller seg. Velstand og barnefattigdom. De fleste har det bra, men en liten andel opplever at familien har dårlig råd.

4 Psykiske plager hos dagens barn og unge Dagens barn og unge- hjemmekjære med godt forhold til foreldre og lærere. Likevel en betydelig andel har psykiske plager (15-20%) og en mindre andel har psykiske lidelser (ca 8%). De mest vanlige plagene er atferdsproblemer, angst og depresjon. Bruk av rusmidler: Mindre populært nå enn tidligere med tobakk og snus. Mange har prøvd alkohol (1/4 av 13 åringer), men få drikker ofte eller blir ofte beruset. Liten andel av ungdomsskoleelevene har prøvd narkotika det siste året (3%).

5 Hvorfor får noen plager og lidelser? Komplekst samspill mellom genetiske, biologiske og miljømessige faktorer

6 Risikofaktorer Foreldre med psykiske lidelser/rusproblemer/flytninger med traumer Konfliktfylt forhold mellom foreldrene Familien utsettes for mange belastninger og har lite støtte Barn som er marginalisert eller sosialt isolerte, mobbing Barn som utsettes for overgrep, mishandling eller omsorgssvikt Risikofaktorer hos individet: Sårbart temperament Biologisk risiko God oppsummering finnes i rapporten: Folkehelseinstituttet (2011). Bedre føre var..

7 Beskyttende faktorer Familiestøtte Hvordan styrke foreldreferdigheter (barn m/utfordringer el foreldre) Barselomsorg og tidlig identifikasjon En helsefremmende skole Fritidsarenaer Hvilke tjenester kan bidra? Beskyttende faktorer hos individet: Intellektuelle evner, positivt selvbilde, Sosiale ferdigheter, kjønn, resilience Utdanning, nettverk

8 Hvordan forebygge: Tiltaksmodell for psykisk helse M.Barry & R. Jenkins

9 Hvordan forebygge? Start tidlig- (jo yngre barna er desto bedre) Analyse av lokale forhold- hva er hovedutfordringer/problemer Lag en plan 3 mål Hva er virksomme tiltak for å adressere disse Evaluér- når har vi lykkes? Flere muligheter: Delta i SKO-studien

10 Hva er gode samhandlingsmodeller mellom BUP & kommuner? Mange ulike modeller er valgt i dagen system Felles team, etablerte samarbeidsrelasjoner, gjensidig kjennskap og respekt. Kommunale tjenester middels godt fornøyd med samarbeidet med BUP. Er dagens to-delte system laget for barna? Hva én dør inn for alle barn? En kontineum av hjelp/støtte/behandling Økonomiske begrensninger i BUP-systemet (ref kronikk i dagens NORDLYS Hva gjør andre land. F.eks Danmark England: THRIVE som er et forslag til hvordan fremtidens BUP i England bør se ut. https://www.ucl.ac.uk/ebpu/publications/professionals

11 Hva kan RKBU-Nord by på?

12 RKBU-Nord- et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet Forskningen er organisert i form av to forskningsgrupper 1) Forskningsgruppe for barnevern Formål: Å drive praksisnær forskning om barnevern og psykisk helse hos barn og unge. En hovedmålsetting er å bidra til vurdering og utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beslutninger, hjelpe- og behandlingstiltak. 2) Forskningsgruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak Formål: Å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Hovedmålet er styrke evidensen for tiltak i fagfeltet, både de som er rettet mot alle barn og de som er ment for barn i risiko eller som er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser.

13 Hovedprosjekter i gruppen for barnevern Familieråd i fosterhjem Slektsfosterhjem Behandling i institusjon Barns deltakelse og beslutninger i barnevernet Psykisk helse og internet Kulturell kompetanse Familieråd, familie og urfolk

14 Forskergruppe for Forebygging

15 Hovedprosjekter i gruppen for forebyggende og helsefremmende tiltak WAIT: Evaluering av intervensjonen Unge og rus Barn som pårørende: Implementering av Barneperspektivsamtalen & rutiner SKO-prosjektet: Samhandling og tjenestekvalitet Mestrende barn: Evaluering av tiltak rettet mot engstelige barn Lenvikungdom De Utrolige Årene og DUÅ forebyggingsintervensjonen UNGSINN PSYKTESTBARN

16 Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier

17 Hva betyr det å ha gode fagpersoner? Antakelse: Fagpersonenes kompetanse, engasjement og evne til samarbeid er av avgjørende betydning for kvaliteten på tjenestene som leveres.

18 Noen utfordringer i arbeidslivet

19 Problemstillinger i SKO-studien - Hvilke organisatoriske faktorer er forbundet med bedre kvalitet på tjenestene? - Undersøke effekten av Familiens Hus/familiesenter på kvaliteten av tjenestene ved å sammenligne kommuner med og uten familiens hus. - Hvilken betydning har god samhandling for kvaliteten på tjenestene som leveres til barn og deres familier? - Hvilke faktorer bidrar til arbeidsglede og engasjement og hva fører til stress og utbrenthet? - Er det noen sammenheng mellom de ansattes opplevelse av arbeidet (engasjement og utbrenthet) og kvaliteten på tjenestene. - Hva skaper en kvalitetskultur?

20 Jobbkrav-ressurs modellen Jobbkrav + + Utbrenthet Helseproblemer Jobbressurser + Engasjement + Organisatoriske konsekvenser

21 Om studien HVOR: I kommuner som har Families Hus/familiesenter og i kommuner som har andre måter å organisere tjenestene på. HVEM: Ansatte i de ulike tjenestene og familier som bruker tjenester som åpen barnehage, PPT, helsestasjon, svangerskapsomsorg, familietjenester og barnevern. NÅR: Oppstart høst 2014 HVOR LENGE: 3 år

22 Hvorfor være med i undersøkelsen? Første store evalueringsundersøkelse av kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier Bedre kunnskap om hva som gir bedre tjenester til barn og deres familier Tilbakemelding om resultater fra egen kommune

23 Tilbakemelding på resultater Brukerundersøkelser: Hvordan opplever foreldre tjenestene- bla tilfredshet, samarbeid, hvordan de er blitt møtt, informasjon og råd som er gitt. Medarbeiderundersøkelse (bla) Hvilke ressurser vurderer de ansatte som viktige i sin jobb? Hvordan vurderer de kvaliteten på egen tjeneste? Hvordan opplever de ansatte ledelsen? Hvordan oppleves samhandling/samarbeid? Hvor tilfreds er de ansatte med jobben sin? Utbrenthet og engasjement

24

25 Sentrenes hovedmålsetning basert på HDIRs oppdragsbrev.

26

27 Kontaktinfo Professor Monica Martinussen Telefon: Epost: Universitetslektor Mariann Bellika Hansen Telefon: Epost:

Samhandling i Familiens Hus. Monica Martinussen, RKBU-Nord

Samhandling i Familiens Hus. Monica Martinussen, RKBU-Nord Samhandling i Familiens Hus Monica Martinussen, RKBU-Nord Oversikt Hva er familiens hus? Samhandling Hva gjør norske kommuner? FAMILIENS HUS Utviklingen av en samhandlingsmodell, ble innledet med prosjektet

Detaljer

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019

Tiltaksplan Sammen for barn og unge 2015-2019 Sammen for barn og unge 2015-2019 Bærum kommune Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Hovedmål... 1 Hovedgrep... 1 Målgruppe for tiltaksplanen... 2 Arbeidet med tiltaksplanen... 3 Forskning... 3 Hovedutfordringsbilde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 KOMMUNALE TILTAK TIL UNGDOM SOM HAR BEHOV FOR EKSTRA OPPFØLGING Rådmannens innstilling: Sak om kommunale

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3

Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse Lister, en kartlegging for å finne viktige innfallsvinkler. 1.0 Sammendrag:... 3 Kartleggingsrapport fra På TVERS Tverrfaglig samarbeid for forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge et forprosjekt i ungdomsskolene i Lister, 2013/14. Bygging av ungdomsskoleelevers psykiske helse

Detaljer

Ung i Audnedal. Audnedal kommune

Ung i Audnedal. Audnedal kommune Ung i Audnedal 2013 2013 Audnedal kommune Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør)

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Frogn kommune Plan for psykisk helsearbeid barn og unge 2015-2019 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn for planen... 2 Arbeid med planen... 2 Organisatorisk plassering av tjenester til barn og unge med psykiske

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE

HJEM INNHOLD BOKMERKER TILBAKE FRAM FULLSKJERM PRINT AVSLUTT. Psykisk helse. i OSLOskolene. Ressursperm RESSURSPERM PSYKISK HELSE I OSLOSKOLENE HJEM Psykisk helse i OSLOskolene Ressursperm 1 HJEM FORORD I Osloskolen har vi høye ambisjoner for hver elevs faglige og sosiale utvikling. Alle elever skal få tidlig og tett oppfølging. Ressurspermen

Detaljer

Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt

Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Barnevernet i 2030 Om barnevernets samlede ressursbehov på lengre sikt Aleris Ungplan & BOI, 2011 2 Innledning Mye av barnevernets arbeid de siste årene har vært rettet mot å rette opp tidligere feilskjær,

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger:

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger: VEDLEGG 2 Særskilte utredninger: - Ressursbehov innen psykisk helse for barn og unge - Tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for barn og unge i Oppdal kommune - Flerbrukshall i Oppdal 0 Ressursbehov

Detaljer

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE

KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONAL PLAN FOLKEHELSE I VESTFOLD 2011-2014 PSYKOSOSIALE MILJØFAKTORER OG FOLKEHELSE SAMMENDRAG, OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 1 INNLEDNING.... 8 1.1 Psykososialt miljø og faktorer

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

NOU. Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Norges offentlige utredninger 2015: 2 NOU 2015: 2. Å høre til

NOU. Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Norges offentlige utredninger 2015: 2 NOU 2015: 2. Å høre til NOU Norges offentlige utredninger 2015: 2 Bestilling av publikasjoner NOU 2015: 2 Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post:

Detaljer

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012 Takk Arbeidet med denne rapporten har vært finansiert av forskningsmidler fra Politihøgskolen. Sosiolog og rådgiver Birgitte Søderstrøm i Tønsberg kommune har vært ansvarlig for gjennomføringen og tilrettelegging

Detaljer

Ung i Ringerike 2013 2013

Ung i Ringerike 2013 2013 Ung i Ringerike 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 Barn og samlivsbrudd reaksjoner og langtidseffekter Kandidatnummer: 2052 Kull: SOS 09 Eksamen: Bachelor SOS3 - FOR Gjeldende semester: Vår 2012 Dato for innlevering: 7.mai 2012

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer