Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter. Socialchefsdagarna i Malmö 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter. Socialchefsdagarna i Malmö 2013"

Transkript

1 Socialchefsdagarna i Malmö 2013 Insatser till tusen! Kristin Marklund och Monica Flock Nordens Välfärdscenter/ Atferdssenteter Nordens Velfærdscenter 1

2 Nordens Välfärdscenter - en institution under Nordiska ministerrådet. Nordens Välfärdscenter Välfärds- poli9k Funk9ons- hinderfrågor Alkohol och drogforskning Välfärds- teknologi Arbets- inkludering - Familjepoli9k och uppväxtvillkor - Finansiering och organisering av välfärdssystemen - Universell UJormning - Den nya äldre- genera9onen - FN konven9onen - Dövblindfältet - Sekretariat för Nordiska Handikappoli9ska Rådet samt dess sex nätverk och stödordningen - Bruk och missbruk - Skador och konsekvenser - Åtgärder och poli9k - Kroniskt sjuka - Personer med funk9onsnedsä:ning - Äldre - Ungdomar i risk för utanförskap - Personer med funk9onsned- sä:ning - Äldre Nordens Välfärdscenter 2

3

4 Uppdrag Nordiska ministerrådet prioriterar Tidigt förebyggande insatser för familjer i risk för social marginalisering Önskade resultat: - Konkreta och kommunicerbara mål - Stärkt nordiskt samarbete - Kunskaps- och erfarenhetsutbyte Nordens Välfärdscenter 4

5

6 Mycket problem 7 år 15 år 25 år Livsloppspersistenta problem Litet problem Ungdomskoncentrerade problem

7 Nordiska nätverk Nordens Välfärdscenter 7

8 Fyra fokusområden 1. Aktuell forskning om risk- och skyddsfaktorer 2. Lovande exempel på tidiga interventioner 3. Förenklad tillgång till service 4. Låt barnens röst höras! Nordens Velfærdscenter 8

9 Resultat: Risk och skydd Aktivitet: Kunskapsöversikt över risk- och skyddsfaktorer Förslag: Utbildning i risk- och skyddsfaktorer för all personal som arbetar med barn Syfte: Upptäcka barn och familjer som behöver stöd Nordens Välfärdscenter 9

10 Resultat: lovande Hdiga insatser Aktivitet: Genomgång av några evidensbaserade metoder Förslag: Screening för depression (Edinburghmetoden) Föräldraskapet främst tidig anknytning HippHopp skolförberedande program Syfte: Att utforma och erbjuda anpassade stödinsatser Nordens Välfärdscenter 10

11 Föräldrastöd Norden Basutbud i alla kommuner: Målgrupp: Föräldrar med barn mellan 3-12 år Individuellt föräldrastöd Föräldrastöd i grupp Rådgivningssamtal- föräldrautbildning Nordens Velfærdscenter 11

12 AJerdssenteret i Norge TIBIR Tidlig insats for barn i risiko (3-12 år) Ett program för att förebygga och behandla beteendesvårigheter hos barn. Lågtröskelinsats i norska kommuner. Fem moduler: 1. Kartläggning 2. Rådgivning 3. Konsultation till lärare 4. Social färdighetsträning 5. PMTO- i grupp eller individuellt Nordens Velfærdscenter 12

13 Studie av familjecentraler i Norden Familjecentraler ökar i Norden svensk modell förlaga Utvecklingen går åt olika håll i de nordiska länderna Hur når man familjer som riskerar marginalisering? Vinjettstudie med sex nordiska familjecentraler Förbättringsområden för familjecentraler Nordens Velfærdscenter 13

14 Utvalda orter för pilotstudien Heinola Hangö Ringsaker Pargas Huddinge/Skogås Vänersborg Tensta Aarhus Esbjerg Nordens Velfærdscenter 14

15 Resultat: Förenklad Hllgång Hll service Aktivitet: Pilotstudie av familjecentraler Resultat: Åtta utvecklingsförslag Nordens Välfärdscenter 15

16

17

18 Unga gör skillnad Aktivitet: Tre samlingar med ungdomar i Oslo, i Helsingfors och i Köpenhamn Resultat: Förslag till ministrar Inspirationshäfte Unga gör skillnad! Nordens Välfärdscenter 18

19

20

21 Nordens Välfärdscenter 21

22 Nordens Välfärdscenter 22

23 Nordens Välfärdscenter 23

24 Nordens Välfärdscenter 24

25 Nordens Välfärdscenter 25

26 Spridning 2013 Augusti: Nuuk Juni: Tromsø September: Reykjavik Maj: Tórshavn April: Oslo April: Göteborg Mars: Helsingfors April: Mariehamn Maj: Stockholm September: Malmö Maj: Köpenhamn Nordens Velfærdscenter 26

27 Mater et magistra Et eksempel på hvordan et foreldreveiledningsprogram kan tilpasses og tas i bruk i marginaliserte grupper Erfaringer og resulter av PMTO - kurs for somaliske og pakistanske mødre i Oslo Monica Flock 26.september 2013

28 Innhold Bakgrunn og mål for studien Beskrivelse av intervensjonen og tilpasningen Rekrutteringsstrategier: Hvordan nå frem til målgruppen? Erfaringer fra gjennomføringen av PMTO- kursene Resultater: Virket PMTO- kursene? Hva syns mødrene om å delta i PMTO? Veien videre

29 Bakgrunn for studien Lite internasjonal forskning på evidensbaserte programmer i etniske minoritets populasjoner Høy forekomst av barnevernstiltak PMTO har i liten grad nådd etniske minoritetsfamilier* Et innsatsområde med politisk og finansiell støtte Bør bestrebe lik rett til like god behandling til alle familier Hvordan tilpasse PMTO til minoritets populasjoner med godt oppmøte og effekt? *Amlund-Hagen, Ogden & Bjørnebekk (2011); Kjøbli & Ogden (2009); Ogden & Amlund-Hagen (2008).

30 Målet for studien Lage en PMTO intervensjon som er tilpasset målgruppen Ha fokus på strukturelle tilretteleggelse som fører til godt oppmøte Prøve ut ulike rekrutteringsstrategier for å nå målgruppen Evaluere effekten av PMTO- kurs Virker PMTO på barnets atferd og mors foreldreferdigheter? Hva syns mødrene om PMTO- kurset og tilpasningene?

31 Randomisert kontrollert studie Rekruttering Randomisering PMTO kurs Venteliste Første dataopptak Mødrerapporter Lærerrapporter Andre dataopptak Mødrerapporter Lærerrapporter

32 Intervensjonen Mater et magister: Kjernekomponentene i PMTO ble beholdt Komponenten grensesetting ble forenklet Mer fokus på emosjonsregulering, det å skape samarbeid og det å lære foreldrene å regulere negative følelser Nytt tema inkludert: Arbeid med søsken; med basis i PMTO- prinsipper Utprøvning av intervensjonen i en pilot- studie Utarbeidelse av en egen manual Oversetting og justering av foreldremateriell

33 PMTO- kurs for somaliske og pakistanske mødre Kurset ledet av 2 erfarne PMTO- terapeuter 18 samlinger á 2 ½ time på dagtid over 8 måneder Kurset avholdt i mødrenes nærmiljø Barnevaktsordning og mat Loddtrekning for tidsnok oppmøte Bistand til oppmøte (henting) SMS som påminning Social Interaction Learning Model (SIL) (Patterson et al., 2002)

34

35 Hvordan rekruvere i en annen kulturell kontekst? Behandling Terapeut Klient Individperspektiv Tolk Klienten må tilpasse seg mitt tilbud Mor & far Klienten tar selv kontakt for å få hjelp Kurs/gruppe Kursholder Kursdeltaker Kollektivisme (gruppe) Linkarbeider/kulturformidler/tolk Tilbudet må tilpasses deltakerne Mor Vi må finne de som trenger hjelp! Side 35 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

36 Strategier vi brukte for rekruvering: Rekruttering gjennom bydelens offentlige tjenesteapparat Rekruttering gjennom foreldremøter ( face to face ) Rekruttering gjennom prosjektgruppens nettverk Side 36 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

37 Resultat 118 ble rekruttert løpet av fire måneder! 96 deltok i studien

38 RekruVeringsresultat:

39 Utvalget 59 % av mødrene var fra Pakistan og 41 % fra Somalia, bodd i Norge mellom 3-32 år Barna var mellom 3-9 år, 39 % jenter Mødre som opplever utfordringer med å oppdra/ håndtere barnet sitt Store familier, trangboddhet, dårlige norsk språkkunnskaper, svært få av mødrene var i arbeid, mange uten utdanning

40 Foreldreferdigheter Positive foreldreferdigheter

41 Foreldreferdigheter Røff disiplinering

42 Barnets ajerd vurdert av mor Atferdsproblem Bjørknes, R., & Manger, T. (in press). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science.

43 Hva har vært vikhg for deltagelsen? Kvalitative data Sosial støtte fra andre mødre gruppetilbud Foreldreferdigheter Terapeutene Kun tre mødre sa noe om de kulturelle tilpasningen som var gjort! Tid, sted og tolk! Side 43 Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis

44 Oppsummering og implikasjoner

45 Et lovende foreldreveiledningsprogram for somaliske og pakistanske mødre Proaktiv rekruttering er nødvendig for å nå marginaliserte grupper! Positive indikasjoner på at PMTO er hjelpsomt for etniske minoriteter Mødre ga positive tilbakemeldinger på kurset Viktigheten av å beholde kjernekomponentene i PMTO Små justeringer for å nå målgruppen

46 Bjørknes, R., Kjøbli, J., Manger, T., & Jakobsen, R. (2011). Parent training among ethnic minorities: ArHkler Bjørknes, R., Jakobsen, R., & Nærde A. (2011). Recruiting ethnic minority groups to evidence- based parent training. Who will come and how? Children and Youth Services Review, 33, Bjørknes, R., & Manger, T. (in press). Can parent training alter parent practice and reduce conduct problems in ethnic minority children? A randomized controlled trial. Prevention Science.

47 Beställ rapporter: Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter 47

Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre. Resultater fra prosjektet "Tidiga insatser för familjer"

Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre. Resultater fra prosjektet Tidiga insatser för familjer Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet "Tidiga insatser för familjer" 1 Nordens barn Utvikling av nordiske familiesentre Utgiver:

Detaljer

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway

Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Early Interventions for Children at Risk, case of Norway Reykjavik, October 8 th 2013 Elisabeth Askeland & Terje Christiansen Norwegian Center for Child Behavioral Development University of Oslo 17.10.2013

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75

Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75 Skole og hjem på samme lag med samme verktøy 75 Rusfag nr. 1 2013 Av: Vegard A. Schancke, Linda Johnsen og Liv Salen, KoRus-Nord Denne artikkelen oppsummerer og drøfter erfaringer fra et pilotprosjekt

Detaljer

Funksjonell familieterapi:

Funksjonell familieterapi: DAGFINN MØRKRID og BERNADETTE CHRISTENSEN DAGFINN MØRKRID, psykolog/spesialrådgiver, Atferdssenteret Funksjonell familieterapi: En evidensbasert familieterapeutisk behandling for ungdom og familier med

Detaljer

Forebygging av vold i oppdragelsen.

Forebygging av vold i oppdragelsen. Forebygging av vold i oppdragelsen. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Sissel M. Neumayer, Melinda A. Meyer og Nora Sveaass Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme

Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme Stein Evensen & Kenneth Larsen Psykiatrien i Vestfold HF Glenne regionale senter for autisme Bakgrunn for veiledningsprogrammet Prosjekt gjennomført på Glenne regionale senter for autisme i 2005-2007 Prosjektrapport

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke?

Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Gutters opplevelse av sin skolesituasjon noe skolen kan påvirke? Mye av den senere tids forskning om gutter og jenter i skolen har omhandlet at jenter generelt gjør det bedre i skolen enn gutter, og at

Detaljer

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Anna M. Kittelsaa, Irene Jæger, Gry Mette Haugen, Kristin Thorshaug, Veronika Paulsen, Patrick Kermit Hva med oss? Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne Rapport 2012 Mangfold

Detaljer

Du ser det ikke før du tror det

Du ser det ikke før du tror det Rapport Du ser det ikke før du tror det Rapport fra nasjonal konferanse om tidlig innsats rettet mot barn i alderen 0 6 år INNHOLD Forord s. 4 Forebygging og tidlig innsats Regjeringens politikk s. 5 FOREDAG

Detaljer

Hvordan få tiltak til å virke

Hvordan få tiltak til å virke Hvordan få tiltak til å virke Implementering i teori, praksis og forskning Nasjonal fagkonferanse 2011, Oslo Kongressenter 26. oktober John Kjøbli og Terje Ogden, Atferdssenteret - Unirand Implementering

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Evaluering av Program for foreldreveiledning

Evaluering av Program for foreldreveiledning Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på International Child Development Programme Norsk sammendrag Rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Juni 2011 GJENNOMFØRT AV

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Bjørn Halvorsen og Jenny Tägtström

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen,

Ola fra Sandefjord, Charlotte fra Bergen, fagartikkel Familieterapi Bodil Grønnevik Hansen er barnevernpedagog med videreutdanning som familieterapeut. Hun har jobbet både med forebyggende barnevern og på institusjoner, og er nå familieveileder

Detaljer

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Erfaringer med metoden «Jeg er noe helt spesielt»: Individualsamtaler for å fremme selvforståelse hos barn og ungdom med Asperger syndrom Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Detaljer

Forebyggende innsatser i skolen

Forebyggende innsatser i skolen Forebyggende innsatser i skolen Rapport fra forskergrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet om problematferd, rusforebyggende arbeid, læreren som leder og implementeringsstrategier

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Forebygging av fysiske og seksuelle

Forebygging av fysiske og seksuelle Forebygging av fysiske og seksuelle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Forebygging av fysiske og seksuelle overgrep mot barn - En kunnskapsoversikt - Kristin Alve Glad,

Detaljer