Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonalisering i grunnopplæringen. PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen"

Transkript

1 Internasjonalisering i grunnopplæringen PetroMaritim rådgiversamling 1. november 2012 Stig Helge Pedersen

2 Innhold 1. Internasjonalisering: Hva og hvorfor 2. Om SIU 3. Internasjonalisering og fag- og yrkesopplæring: Noen fakta og interessante sammenhenger.. 4. Litt om relevante programmer 5. Noen prosjekteksempler 2

3 Hva er internasjonalisering av utdanning? Definisjon: Internasjonalisering av utdanning innebærer at internasjonale, interkulturelle og globale dimensjoner blir integrert i læringsmål, organisasjon og aktiviteter Mobilitet: Internasjonalisering i skolen er ofte knyttet til mobilitet og reiser for elever, lærlinger og lærere/instruktører. Det finnes en rekke program og støtteordninger for slik mobilitet Internasjonalisering hjemme: Internasjonalisering hjemme tar utgangspunkt i at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og at den internasjonale arena kommer stadig nærmere folks hverdagsliv Internasjonalisering hjemme handler om å benytte det internasjonale som en ressurs i skole og opplæring Kunnskap om internasjonale forhold, politikk, språk og kultur er et mål i seg selv en del av allmenndanningen. Men minst like viktig er det at internasjonalisering av utdanning kan medvirke til kvalitet 3

4 Hvorfor internasjonalisering Opplæringsloven og Læreplanverket Kvalitet og relevans i utdanningen Lære av andre/lære til andre, organisasjonsutvikling og fagkompetanse Faglig og personlig utvikling for den enkelte elev/lærer - motivasjon Bidra til å sette fagkunnskap inn i en videre kontekst Språk Relevans for arbeids- og næringsliv Fagkompetanse på høyt nivå Dannelse, herunder språk- og kulturkompetanse Det flerkulturelle: Utdanning og kunnskap forebygger konflikt 4

5 Om SIU SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet SIU forvalter en rekke programmer og ordninger for internasjonalt samarbeid og mobilitet for elever, lærlinger, lærere og studenter I 2010 fikk SIU utvidet sitt mandat til å være serviceog kompetansesenter for grunnopplæringen På bakgrunn av dette mandatet har SIU bl.a. arbeidet med å bygge opp mer systematisk kunnskap om internasjonalisering i sektoren 5

6 SIU har.. Utarbeidet en håndbok i internasjonalt samarbeid for skole og opplæring (2010) Utviklet nye nettsider for grunnopplæringen (2011) Gjennomført kartlegginger i form av spørreundersøkelser og dialog med skolemyndigheter /skoleeier Utarbeidet rapporten «Internasjonalisering i skolesektoren» (2010) Utarbeidet rapporten Internasjonalisering i videregående opplæring (2011) Utarbeidet rapporten «Internasjonalisering i grunnopplæringen En analyse av hvordan lærere og skoleledere forstår og praktiserer internasjonalisering hjemme» (2012) Alle publikasjoner finnes på 6

7 SIUs rapportserie 03/2011: Programdeltagelse Deltagelse i internasjonaliseringsprogram (prosent) Comenius partnerskap Leonardo mobilitet for elever Lærere på comenius etterutdanningstipend Andre program Nordplus utveksling Prosjektsamarbeid med skole i utlandet gjennom vennskap nord-sør Vertsskole for lærere fra andre europeiske land under språkassistentordningen Leonardo partnerskap Prosjektsamarbeid med skole i utlandet gjennom e-tw inning Nordplus lærerutveksling Elevutveksling under "gjør det!"-programmet EØS-prosjekt Grundtvig partnerskap Grundtvig etterutdanning Deltatt i år Deltatt tidligere år 7

8 Lærerens utbytte av internasjonalisering Deltagelse styrker lærernes kompetanse Deltagelse gir lærerne økt faglig repertoar Deltagelse styrker lærernes motivasjon 84.3 % 81.7 % 80.7 % 15.7 % 17.3 % 19.3 % Deltakelse øker lærernes metodiske repertoar Deltagelse gir bedre samarbeid internt på skolen 45.2 % 40.6 % 52.3 % 55.3 % Mest enig Verken enig eller uenig Mest uenig 8

9 Elevenes utbytte av internasjonalisering Internasjonalisering styrker elevenes motivasjon 89.8 % 9.6 % Internasjonalisering styrker elevenes læring 85.8 % 13.2 % Internasjonalisering styrker elevenes sosiale miljø 80.2 % 19.8 % Mest enig Verken enig eller uenig Mest uenig 9

10 Hvilke barrierer vektlegges? Betydningen av ulike barrierer som skolene møter i arbeidet med internasjonalisering 10

11 Aktivitet etter studieprogram Figur: Andel av skolene som tilbyr ulike utdanningsprogram som har deltatt i internasjonalt samarbeid siste år (prosent) Studiespesialisering 84.3 Naturbruk 66.7 Restaurant og matfag Service og samferdsel Idrettsfag Helse og sosialfag Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Teknikk og industriell produksjon Andre

12 Forholdet mellom kombinerte og rene yrkesfaglige skoler 12

13 Begrunnelser for arbeid med internasjonalisering Årsaker til at skolen jobber med internasjonalisering (prosent) Styrke elevenes internasjonale bevissthet Øke motivasjon og læringslyst hos lærere og elever Bidra til utvikling av skolen Styrke språkfagene 89.3 % 82.2 % 75.1 % 66.5 % 10.7 % 17.8 % 24.9 % 32.0 % 1.5 % Styrke kvaliteten på utdanningen generelt 60.4 % 37.1 % 2.5 % Styrke det internasjonale perspektivet i læreplanen 58.4 % 41.1 % 0.5 % Styrke skolenes arbeid med en flerkulturell elevgruppe Bidra til å utdanne framtidig arbeidskraft for kommunens eksportrettede industri 36.0 % 33.5 % 39.1 % 49.2 % 27.4 % 14.7 % Veldig viktig Litt viktig Ikke viktig 13

14 Antall utvekslingselever per 1000: Elever som tar studieopphold i utlandet gjennom utviklingsorganisasjon eller institusjonell avtale, etter fylke og elevtall Utvekslingselever per 1000 elev i fylke Telemark Sogn og Fjordane Østfold Rogaland Finnmark Buskerud Norland Nord-Trøndelag Aust-Agder Vestfold Møre og Romsdal Vest-Agder Sør-Trøndelag Oppland Akershus Hedmark Hordaland Troms Oslo 3,9 6 6,5 6,9 7, ,1 9,6 9,7 10, ,3 11,5 12,3 12,6 12,9 16,3 18, Kilde: Lånekassen, skoleåret 2011/12

15 Elever som tar VGO og annen videregående utdanning i utlandet med støtte fra Lånekassen etter fylke og elevgrunnlag Elever som tar VGO i utlandet per 1000 elev i fylket Rogaland 2,6 Møre og 3,2 Sogn og 3,3 Nord- 3,4 Vest-Agder 3,7 Telemark 3,9 Buskerud 3,9 Troms 4,1 Sør- 4,1 Finnmark 4,3 Hordaland 4,3 Oppland 4,4 Vestfold 4,5 Akershus 5,3 Aust-Agder 5,8 Norland 5,9 Østfold 6,3 Hedmark 7,7 Oslo 13,3 0,0 5,0 10,0 15,0 15 Kilde: Lånekassen, skoleåret 2011/12

16 Leonardo da Vinci - EUs program for livslang læring Elever og lærlinger innenfor yrkesfag på videregående skole Utplassering i bedrift og/eller opplæringsinstitusjon Varighet 2-39 uker Følgeperson Aktiviteter: Leonardo mobilitet Leonardo partnerskap Videreutviklingsprosjekt Forberedende besøk Kontaktseminar Sentraliserte tiltak, multilaterale prosjekter eller nettverk Eksempel: En lærling til Spania i to uker får stipend til kost og losji og Reise ca kr Institusjonen får ca kr til forberedelser og 800 til administrasjon per deltaker Søknadsfrister: Jan.-feb Mer informasjon: SIU.no 16

17 Nordplus Junior 17 Støtte til individuelle utvekslinger for elever (vgs) og lærlinger til Norden og Baltikum 1 uke til 12 måneder skole, praksis eller læreplass Skoler søker og samarbeider bruke bedrifter knyttet til samarbeidsskolen Midler til reise (elev) og reise/opphold (følgelærer) Nordplus Horisontal: Tverrsektorelt samarbeid prosjekt eller nettverk, 1-3 år Åpent for alle typer organisasjoner utdanningsrelatert tema, tverrsektorell dimensjon, nordisk/baltisk perspektiv Søknadsfrister 1. mars 2013 Mer informasjon:

18 Gjør det! Bilateral samarbeidsavtale med Tyskland Målgruppe: elever, lærlinger og unge arbeidere Gjensidig mobilitet og praksisopphold i Norge/Tyskland Samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv : ca norske og tyske deltakere årlig Følgeperson Søknadsfrist: 1.november og 1. mai hvert år 18

19 19

20 Noen eksempler: Godalen VGS: Språkopplæring rettet mot kystturisme Dalane VGS: Vindenergi og ny kompetanse (VET- Wind) Osterøy VGS: Ny teknologi og ny utdanningslinje Gjør det! Bilateralt samarbeid med Tyskland Stavanger offshore tekniske skole - Nettverk for kvalitet innen olje og gassrelatert utdanning 20

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014 2020 Meldal videregående skole, 16. september Ståle Ertzgaard Om Erasmus+ Verdens største utdanningsprogram Bygger på «Europa 2020», EUs 10-årige

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING

KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING KURS OG STIPEND FOR DEG SOM JOBBER MED UTDANNING OG OPPLÆRING «Det var et kjempespennende kurs, og jeg tok med meg mange ideer hjem igjen. Dette programmet gir store muligheter til å diskutere faglige

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere.

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen :Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita Kristiansand

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010

Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010 Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012 Bergen 2010 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 PREMISSER FOR DELTAKELSE... 4 2.1 Mål med programmet og nasjonale prioriteringer...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole.

Forsidebildet er tatt av Sigrid Lofthus Fidjeland og Lena Karin Børtveit Tvedten, og viser elever og lærer ved Stavanger katedralskole. KVALITETSMELDING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2012 Forord Denne publikasjonen er et opptrykk av Rogaland fylkeskommunes kvalitetsmelding for videregående opplæring 2012. Saken skal behandles i yrkesopplæringsnemda

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 Partnerskapsprosjekt - døråpnere til faglige nettverk og internasjonale læringsarenaer Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 1 Hva er partnerskap/prosjekt? Samarbeid mellom institusjoner (partnere)

Detaljer

Broer inn i arbeidslivet

Broer inn i arbeidslivet rje Olsen NF-notat nr. 1003/2013 Broer inn i arbeidslivet Elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger Hege Gjertsen Terje

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Melding om kvalitet og aktivitet 2014

Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 2014 Sak 66/14 Fylkestinget 10.12.2014 2 Videregående opplæring Innledning Oppland fylkeskommune plikter som skoleeier å tilby alle utdanningsprogram

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016

Fremmedspråk. Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Fremmedspråk Strategisk plan for økt rekruttering til fremmedspråk 2013-2016 Innhold DEL 1 Målsetting og status... 3 1 Innledning... 3 2 Målsetting... 3 3 Status i Nord-Trøndelag... 4 4 Tiltak for økt

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer