CURRICULUM VITAE. Navn og adresse. Personlige opplysninger. Kvalifikasjoner. Utdannelse F RISAK & PARTNERS AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Navn og adresse. Personlige opplysninger. Kvalifikasjoner. Utdannelse F RISAK & PARTNERS AS"

Transkript

1 F RISAK & PARTNERS AS CURRICULUM VITAE Navn og adresse Hans Arve Frisak Måneveien Sandvika Personlige opplysninger Fødselsdato: Sivil status: Kvalifikasjoner Utdannelse Gift 27 år, tre voksne barn. Nesten 30 års industriell erfaring hvorav 8 år som Kvalitetssjef i Kværner Engineering. Omfattende erfaring med vurdering og etablering av administrative styrings systemer for bedrifter og prosjekter. Lang erfaring i prosjektgjennomføring fra konseptutvikling gjennom konstruksjon, innkjøp, logistikk, produksjon, bygging, installasjon, utprøving, oppstart og drift. Erfaring i endringsledelse, risikostyring, logistikk, engineering samt plassering av kontrakter og oppfølging av disse. Vurdering av bedrifters teknisk-administrative styringssystemer og anbefaling av forenklinger og forbedringer. Svært gode evner til å se helhet og sammenhenger. Gode samarbeidsegenskaper. Er aktiv og har stor arbeidskapasitet Norges Tekniske Høyskole (NTNU) Sivilingeniør, Linje: Maskin A. Prosjektarbeid: Sveising av offshore rørledninger for olje og gass. Diplom: Høyfast stål for offshore rørledninger Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) Avlagt deleksamener ved BI. (Oppnådd 8 av 20 vekttall) NFK godkjent Revisjonsleder 2000 EOQ godkjent Revisjonsleder Kjørbokollen 30 - Postboks 200, 1300 Sandvika - Tlf , Fax Foretaksnr

2 Yrkeserfaring FRISAK & PARTNERS AS Bergesen Wordwide Offshore; Papa Terra ( ) Kvalitetssjef for Papa Terra prosjektet for BW Offshore. BW Offshore er ansvarlig for skroget for Papa Terra P-63 prosjektet. Del av prosjektets ledergruppe med ansvar for Kvalitetssystem, Risikostyring, Kvalitetsoppfølging, Kvalitetsrevisjoner internt og mot kontrakter og leverandører. Har arbeidet med erfaringsinnsamling og forbedringer på tvers av prosjektene i BWO. Har gjennomført flere tunge prosjektrevisjoner av andre store prosjekter i BWO Bergesen Wordwide Offshore; Cascade & Chinook ( ) Kvalitetssjef for utviklingen av FPSO BW Pioneer for leies ut til Petrobras for drift på Cascade & Chinook feltet på 2600 m vanndyp i den Amerikanske delen av den Meksikanske Gulf. Dette var den aller første FPSOen i Amerikanske farvann og det var ikke etablert myndighetskrav for denne type installasjoner. Oppfyllelse av Myndighetskrav både MMS og Kystvakten, var det mest kritiske for prosjektet. Del av ledergruppen med ansvar for Kvalitetssystem, Risikostyring, Oppfyllelse av myndighetskrav, Kvalitetsoppfølging, Kvalitetsrevisjoner internt og mot kontrakter og leverandører. Også involvert i videreutvikling av BWO s styringssystem samt PEM (Project Execution Model). FPSOcean (deltid ) Ansvarlig for utvikling av styringssystem, både struktur og innhold. Skrev stikkord for innhold i prosedyrer samt skrev en del av prosedyrene. Hydro Ormen Lange Langeled Prosjektet ( ) Revisjonsleder i Ormen Lange Langeled Prosjektet. Planlegging, gjennomføring rapportering og oppfølging av revisjoner på komplekse og kritiske områder for Prosjektdirektøren. Reviderte selskapene Hydro, Aker Kværner, Energomontaz, Sørco og Shell. (prosjektkostnad: 66 milliarder NOK) Involvert i system for erfaringshåndtering og forbedringer i Hydro inklusive system for ytre miljø, kvalitet, HMS, risikostyring, dokumentstyring, myndighets tillatelser og myndighetskontakt. Aker Marine Contractors ( ) Innleid som Direktør for Kvalitet/HMS som del av AMC s toppledelse. Ansvarlig for Kvalitet og HMS i Basis og alle prosjekter. Tok del i AkerKværners Global Excellence Program, spesielt innen Prosjektgjennomføring og Kontinuerlige forbedringer. Utnevnt som Champion for Kontinuerlige Forbedringer. Kvalitets og HMS ansvarlig for sammenkobling av dekk og understell på Kristin, samt Prosjektet for slep og installasjon. Ansvarlig for Kvalitet og HMS ifm. verdens lengste slep av to plattformer til Sakhalin feltet i Sibir. Prosjektet tilfredsstilte svært strenge krav mht. ytre miljø, oljevern, avfallshåndtering, beskyttelse av hval (støy) samt beredskap. Aker Marine Contractors (2003) Etablerte nytt prosessorientert styringssystem for AMC. Ansvarlig for utvikling, implementering og for sertifiseringsprosessen. AMC ble ISO 9001 sertifisert av DnV 6 måneder etter at prosessen startet. Forsatte videre utvikling av det totale styringssystemet og deltok i diverse Prosjekter. CV HF N - 2 -

3 Norsk Hydro Njord B til land (2003) Ansvarlig for utarbeidelse av Samtykkesøknad for Navion Saga som ble brukt på Njordfeltet da Njord B ble reparert. Oljedirektoratet godkjente søknaden uten kommentarer. Hustadmarmor Omya (2002 & 2003) Vurdering av alle forretningsprosessene og etablerte struktur og innhold av et Styringssystem. Gjennomførte revisjon av toppledelsen. BaneProduksjon Jernbaneverket ( ) Prosjektsjef i BaneProduksjon Øst, med ansvar for 30 personer, hvorav 10 Prosjektledere med ansvar Driftskontrakter og Utbyggingsprosjekter. Nestkommanderende til Direktør med spesielt ansvar for omstrukturering fra driftsorganisasjon til å bli prosjektorientert. Spesielt ansvar for oppfølging av Sandvika dobbeltspor prosjektet. Ansvarlig for forhandlinger av driftskontrakter til verdi av 150 mill kr mot Region Øst. Norsk Hydro Grane Prosjektet ( ) Oppfølging av de største kontraktene på Graneprosjektet. Ledet revisjoner før tildeling av store kontrakter, blant andre Kværner Egersund, Rosenberg Verft, Maritime Hydraulics, Stord Verft and Coflexip Stena Offshore m.fl. Selvaagbygg (2001) Vurderte eksisterende Styringssystem, etablerte struktur og innhold til et nytt Styringssystem. Assisterte i utvikling og implementering av det nye Styringssystemet for basis og prosjekter. Ticon Eiendom (2001) Etablerte Kvalitet & HMS system for eiendomsutvikling og forvaltningsselskapet Ticon Eiendom. Selskapet er ansvarlig for 8-10 kjøpesentere og eiendommer. Dolphin (Fred Olsen) ( ) Prosjektleder for SUT/ISM prosjekt for riggselskapet Dolphin. Ledet et prosjekt med ansvar for å utvikle Søknad for samsvarsuttalelse (SUT) for Borgland Dolphin. Prosjektet besto blant annet av å utvikle programvare med tilhørende database (SQL) for å etablere kravspesifikasjoner, verifikasjonsprogrammer, test/inspeksjonsrapporter og system for oppfølging av aksjoner. Arbeidet besto også i å utvikle Dolphin s styringssystem til å møte kravene i SUT og ISM sertifiseringsprosessen. Kontakt med Oljedirektoratet som resulterte i at OD endret noen av sine krav til å samsvare med ISO Norsk Hydro Olje & Gass ( ) Kvalitetssjef for West Venture (West Future II prosjektet), og representerte Hydro mot Smedvig som var eier av 5te generasjons borerigg med to Ramrigger. For å sikre at Riggen oppfylte Hydro s og Oljedirektoratets krav var det nødvendig med omfattende oppfølging både i Norge og hos Hitachi Zosen i Japan hvor riggen ble bygget. Var også sterkt involvert i utvikling av Hydro s prosedyrer som beskrev beste praksis. Deltok i diverse internutviklingsprosjekter i Hydro Teknologi og Utbygging. Deltok også i noen mindre prosjekter samtidig. Kværner Olje og Gass ( ) Kvalitetssjef og medlem av Toppledelsen i Laminariaprosjketet for det Australske oljeselkapet Woodside Offshore Petroleum. Kværner og SBM (Single Point Mooring i Monaco) var ansvarlig for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, sammenstilling, uttesting og oppstart av en driftsklar FPSO, verdens største på daværende tidspunkt. CV HF N - 3 -

4 Prosjektet hadde kontorer, leverandører og kontrakter over hele verden, hvilket krevde aktivt lederskap og styring. Ansvarlig for etablering av et integrert styringssystem som dekket hele prosjektet. Dette inkluderte gjennomføring av et omfattende revisjonsprogram både internt og eksternt. Ledet et team på 4-5 personer. Prosjektet hadde omfattende bruk av elektronisk dokumentflyt noe som var reflektert i styringssystemet. Telenor Bedrift (1996) Gjennomførte en omfattende revisjon av et internt programvareutviklingsprosjekt for avregning og fakturering. Personell Assistanse (Proffice) ( ) Etablerte og implementerte Kvalitetssystem som ble sertifisert i henhold til ISO 9001 i september Gjennomførte et tre-dagers kurs for Kvalitetsrevisorer som en del av sertifiseringsforberedelsene. Statoil Heidrun (1995) Rådgivning til Statoil s driftsorganisasjon i Stjørdal inklusive tilretteleggelse av kvalitetssystem for normal drift med oljeproduksjon på Heidrun. Produksjonen var fat/dag etter kun 2 måneders drift. Heidrun Driftsenhet (1995) Rådgivning til Conoco s organisasjon for driftsforberedelser inklusive utarbeidelse av kvalitetssystem for samtidig ferdigstillelse og oljeproduksjon på Heidrun. Arbeidet innbefattet etablering av arkitektur og innhold for kvalitetssystemet samt tilrettelegging av implementering sammen med plattformledelsen. Telenor (1995) Gjennomgåelse av Telenor s Material Administrasjon, både med hensyn til eksisterende dokumentasjon og etterlevelse i praksis. Utarbeidet rapport med forslag til arkitektur og innhold i nytt kvalitetssystem. Barel Elektronikk (1995) Gjennomgåelse av bedriftens rutiner og praksis samt utarbeidet forslag til arkitektur og innhold i nytt kvalitetssystem for virksomheten. HÅG (1995) Gjennomgåelse av HÅG s fabrikk på Røros for å sjekke overensstemmelse med ISO 9001, med etterfølgende forslag til arkitektur og innhold i kvalitetssystem. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) - Prosjekt ISO 9000 (1994) Vurdering av alle rapportene fra deltagerne i ISO 9000-prosjektet, samt utarbeidelse av erfaringsrapport for utsendelse til alle TBL s medlemsbedrifter. Widerøes Flyveselskap (1994) Gjennomgåelse av driftsdivisjonen systemdokumentasjon samt etterlevelse av rutiner i praksis, med etterfølgende presentasjon av forslag til forbedringer. Utviklet og gjennomførte to-dagers seminar i kvalitetssikring innen service etter ISO for rutedivisjonen. Conoco Norway - Heidrun Prosjektet ( ) Utarbeidet byggherreprosedyrer for oppfølging av store byggekontrakter. Gjennomføring av ca. 40 kvalitetsrevisjoner med store revisjonsgrupper mot store kontrakter i inn og utland. Rådgivning til Conoco s oppfølgingsgrupper på byggeplass. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Prosjekt Kvalitet-93 (1993) CV HF N - 4 -

5 Faglig ansvarlig for kvalitetsutviklingsprogrammet Kvalitet-93. I alt 63 bedrifter ble besøkt og analysert i forhold til ISO Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 9 heldags seminarer. Glamox Fabrikker AS - Molde ( ) Etablerte arkitektur og innhold for nytt styringssystem basert på allerede ISO godkjent kvalitetssystem. Gi rettledning og råd til ledelsen i utarbeidelsen av nye prosedyrer, arbeidsinstrukser og tilhørende dokumentasjon. Gjennomføring av kurs i kvalitetsrevisjoner. Oslo Hovedflyplass AS (1993) Etablerte arkitektur og innhold i kvalitetssystemet for byggherrens organisasjon. Utviklet krav til entreprenørers kvalitetssikring. Evaluering av tilbud fra entreprenører. ABB Global Engineering AS (1993) Etablert kvalitetssystem for Smedvig Vanninnjeksjons Prosjektet innen ABB Global Engineering. SINTEF (1992) Engasjert som kvalitets-spesialist av SINTEF som assisterte den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen i forbindelse med gransking av Hurum rapporten. Kværner Engineering AS (1992) Rådgiver for toppledelsen for å få Kværner Engineering sertifisert i henhold til NS-ISO Etablert kurs for alle ansatte innen totalkvalitet. ABB Global Engineering AS (1992) Etablert kvalitetssystem innen Statpipe kompressor prosjektet for ABB Global Engineering samt planlegging og gjennomføring av en rekke kvalitetsrevisjoner. ABB Global Engineering AS (1992) Utviklet arkitektur for ABB Global s kvalitetssystem, inklusive kvalitetssikring av programvareutvikling. Utarbeidet også forenklet databasert modell prosjekt kvalitetssystem til bruk i nye prosjekter. UNIC Pos systems (1992) Utvikling av prosjekt kvalitetssystem for gjennomføring av prosjekt for utvikling, produksjon og installasjon av betalingsautomater for Bank Axept. Norwegian Certification System (Akkreditert sertifiseringsorgan) (1992) Fagrevisor ved sertifisering av Siemens Anlegg, divisjon øst i Oslo KVÆRNER ENGINEERING AS, Oslo Kvalitetssikringssjef ( ) Logistikksjef - Brage prosjektet ( ) Del av ledergruppen innen Materialadministrasjon (MA) med ansvar for følgende disipliner: kvalitetsoppfølging (QA & QS), fremdriftsoppfølging, material planlegging og styring, MA computer systemer, faktura kontroll samt MA arkiv. MA funksjonen i Brage dekket 200 leverandører som leverte utstyr og materialer til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Klient: Norsk Hydro AS. CV HF N - 5 -

6 Kvalitetssjef ( ) Del av Kværner Engineering s ledergruppe, med ansvar for alle kvalitetssikringsaktiviteter innen store og små prosjekter, samt basisorganisasjonen. Utarbeidet opplegg for kvalitetsforbedringer innen firmaet. Leder for avdelingen med 15 ansatte. Koordinator Gyda prosjektet ( ) Ansvarlig for etablering og ledelse av Londonkontoret for leverandøroppfølging i Gyda prosjektet. Ansvarlig for både fremdriftsoppfølging og kvalitetsovervåkning av alle leverandører i Storbritannia, samt koordinering og ledelse av 14 personer med ansvar for 82 innkjøpspakker (40% av alle leverandører til Gyda). Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Prosjekt Ingeniør ( ) Tilknyttet ledelsen Gyda prosjektet i London som KE's representant. Gruppen talte 60 personer og arbeidet bestod av detaljprosjekteringen av stålunderstellet til Gyda plattformen. Ansvarlig for alle ingeniøraktiviteter forbundet med innkjøpspakker. Også ansvarlig for dokumentstyrings disiplinen. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Prosjekt Ingeniør (1987) Ansvarlig for koordinering av teknisk og kommersielt innhold og krav til dokumentasjon og kvalitetssikring for innkjøpspakkene laget på Gyda prosjektet (forprosjektering). Arbeidet omfattet også planlegging og oppfølging av tekniske rekvisisjoner. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Kvalitetssjef (1987) Ansvarlig for utarbeidelse og implementering av kvalitetssikringssystemer for Gyda forprosjektering. Ansvarlig for kvalitetsrevisjoner og overvåkning av alle prosjektaktiviteter, inkludert stålunderstellet i London. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Kvalitetsleder (1986) Ansvarlig for utarbeidelse, implementering og kvalitetsrevisjoner av kvalitetssikringssystemet innenfor Gullfaks Sør Utviklingsstudie. Klient: Statoil. Kvalitetssjef ( ) Ledet utviklingen av det totale kvalitetssikringssystem for Kværner Engineering inklusive basisorganisasjonen, store og små prosjekter samt distriktskontorene. Ansvarlig for alle Kvalitetssikringsaktiviteter innen Kværner Engineering AS, inkludert støtte til KE's kvalitetssikringsfunksjoner innenfor igangsatte prosjekter. Utarbeidet kvalitetsplaner for utallige tilbud for små og store prosjekter. Leder for KE's avdeling med 15 ansatte. CV HF N - 6 -

7 AKER ENGINEERING, Oslo Kvalitetsssjef - Aker Products ( ) Utarbeidet og implementerte et totalt kvalitetssikringssystem for bedriften. Aker Products var leverandør av offshore kraner, drivstoffanlegg for helikoptre på mobile plattformer og flere F16 test anlegg til Luftforsvaret. Kvalitetssikringsmanualen ble godkjent i henhold til AQAP 1 av FFMT (Forsvaret) i august Avdelingen var også ansvarlig for gjennomgåelse og godkjennelse av materialer og sveisespesifikasjoner/prosedyrer fra underleverandører. Kranprosjektet involverte ca. 50 leverandører, spredt rundt om i Europa og medførte utstrakt reisevirksomhet. Spesialist Ingeniør Nylands Verksted ( ) Ansvarlig for etablering og implementering av Kvalitetssystem for utvikling, konstruksjon, produksjon, prøving og bygging av F16 test anlegg for Luftforsvaret. Ansvar for utarbeidelse og implementering og revisjon av et totalt Kvalitetssystem. Ansvarlig for at Nylands Verksted fikk AQAP 1 godkjennelse i januar (Strengere enn sertifisering etter ISO 9001). Klient: Det Norske Luftforsvar A/S NORSK TEKNISK KONTROLLINSTITUTT Sveise ingeniør A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( ) Ansvarlig for forberedelse og utførelse av alle prosedyrer for sveisetester for vanninjeksjons Modul, til Statfjord "A" og boreslam Modul, til Statfjord "B". Klient: Mobil Exploration Norway Inc. Produksjonsleder A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( mnd.) Produksjonsleder for prefabrikasjon av moduler til Valhall Field Development. Klient: Amoco Norway Oil Company. Kvalitets Ingeniør A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( ) Engasjert i hele byggeperioden av dekksrammen for Statfjord "B". Assisterte i utarbeidelse og implementering av kvalitetssikringssystem sammen med tidligere kvalitetssjef i ASEA ATOM. Var også involvert i sveising, reparasjoner, ikke destruktiv prøving, kvalitets kontroll og dokumentasjon. Klient: Mobil Exploration Norway Inc DEN NORSKE MARINE, TV-STUDIO, Trondheim Programleder (1977) Planla og produserte interne TV-programmer for voksenopplæring innenfor Marinen. CV HF N - 7 -

8 Kurs: 2010 Project Risk and Uncertainty Management Todagers kurs i regi av Marcus Evans med Chris Chapman i risikostyring, utnyttelse av muligheter og vurdering og håndtering av usikkerhet i prosjektgjennomføring Shipping Konferansen Todagers seminar innen sikkerhet og SUT prosessen (Samtykke søknad) til Oljedirektoratet for Oljerigger EOQ Revisor Sertifisering Todagers kurs med eksamen. Sertifisert Revisjonsleder i henhold til det internasjonale EOQ systemet TQM i petroleum og offshore virksomhet To dagers kurs i Oslo. (Var selv foredragsholder i et emne) NFK's revisjonslederkurs 6 dager pluss eksamen. Sertifisert Kvalitetsrevisor Total Quality Management To dagers kurs i Oslo. (Var selv foredragsholder i et emne) Company wide Quality Improvement Tre dagers kurs i kvalitetsforbedringer i London GILA Ledelses- og administrasjonskurs Basert på gruppearbeid-studier. GILA består av 5 seksjoner med 12 dagers varighet Flere kurs og seminarer innen Kvalitetssikring, inkludert kvalitetssikring av programvare samt privat todagersmøte/kurs med kvalitetsguruen Alan Sayle i London Doktorgrad kurs ved NTH, Trondheim "Høyfast stål for olje og gassrørledninger" TV Program Produksjon En ukes kurs i produksjon av TV programmer i regi av NRK med Jonny Bergh. Språk: Norsk: flytende, skriftlig og muntlig. Engelsk: flytende, skriftlig og muntlig. Tysk: noenlunde, skriftlig og muntlig. Fransk: forståelig muntlig. CV HF N - 8 -

9 Utvalg og komiteer: Styreverv: Deltager i K-149 som er en faglig komité for standardisering av ISO 9000 serien i Norge. Deltager siden Medlem av kontrollutvalget for planlegging og gjennomføring av European Conference for Quality Assurance of Computer Software i Oslo i Norges Bilsportsforbund, medlem siden Har utarbeidet nytt reglement for organisert banekjøring i Norge inklusive opplæringskurs. Har kurset flere enn 500 førere for banekjøring. Styreformann Frisak & Partners AS (Konsulentselskap), Styreformann S-sentrum AS (Bilverksted, service, reparasjon og trimming), Styremedlem Danvik Vin (Vinimport), Spesielle interesser: Biler og banekjøring, innehar hastighets og rallylisens. Har vunnet flere premier i billøp med Porsche 911 twinturbo. Aktiv i bilklubber, både administrativt samt som fører. Har skrevet et titalls tekniske artikler i ulike bilmagasiner. Har laget korte videofilmer det meste fra Banekjøring, noen skifilmer. De fleste ligger på YouTube, med mer enn visninger. Brettseiling og slalåm har skidager i året, deltar i veteran NM. Restaurering av hyttetunet Olympiahytta, den eldste hytta i Trysil. Tidligere landslagshopper i fallskjerm. Tok 3 gull i NM (1976, 1977,1978), 1 gull i Nordisk (1978) og 8 plass i VM i Australia (1977). CV HF N - 9 -

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås

Shell satser i Norge. Prosjekter. Organisasjon. Kontrakter. Prosjektdirektør Bernt Granås Shell satser i Norge Prosjekter Organisasjon Kontrakter Prosjektdirektør Bernt Granås 1 Shell i Norge Gro Gro Ormen Lange Linnorm Draugen Nyhamna Gjøa Kvitebjørn Troll Ormen Lange Subsea Compression test

Detaljer

Aibel Sandsli (Bergen) Oseberg D HRSG Project Kontroll av sup.doc. fra Main Sup. MACCHI Ansvarlig for teknisk innkjøp og engineeringsdok (Aibel) samt

Aibel Sandsli (Bergen) Oseberg D HRSG Project Kontroll av sup.doc. fra Main Sup. MACCHI Ansvarlig for teknisk innkjøp og engineeringsdok (Aibel) samt Personalia: Navn : Gunnar Pharo Fødselsdato : 15/11-1956 Sivilstand : Gift Nasjonalitet : Norsk Språk : Engelsk, Tysk Posisjon : Senior ingeniør elektro/instrument Bosted : Asker TLF: : 90966390 / 66798427

Detaljer

Næringslivssamarbeid med Russland

Næringslivssamarbeid med Russland Forskningsrådets Nordområdekonferanse 14.11.06 Næringslivssamarbeid med Russland Dr.ing. Torkild R. Reinertsen Reinertsens historie 1946 1980 Arne R. Reinertsen Rådgivende Ingeniør 1980 1994 Reinertsen

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg

Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Akkreditering av prøvetaking på renseanlegg Nytt avløpsregelverk to år etter Utbygging og drift av renseanlegg Kursdagene på NTNU 8. 9. januar 2009 Siv.ing Ragnar Storhaug, Aquateam AS www.aquateam.no

Detaljer

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHET KONFERANSE TILSYN, STAVANGER KOMMUNE 2. JUNI 2014 I DAG TREFFER DERE Kristin Stømer Frafjord Avd.leder prosjektutvikling i Totalentrepriser Oddvar Egelandsdal Leder Totalentrepriser

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Riksrevisjonen om kvalitet

Riksrevisjonen om kvalitet Riksrevisjonen om kvalitet Hva ble sagt i fjor etter vår egen revisjon: (Se neste to lysbilder) Noen inntrykk i forhold til kvalitet og manglende kvalitet Både byggherren og entreprenørene må forbedre

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personlige opplysninger Navn Adresse(r) Lillerydningen 20, 7027 Trondheim Telefonnumre Mobil: +47 970 25 260 E-postadresse(r) Rolf.schanche@jansaugen.no Nasjonalitet(er) Norsk

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund

Kysten Rundt. Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging. av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Kysten Rundt Offshore byggeprosjekter det siste året & under bygging av Kjetil Myhre Daglig Leder Norsk Stålforbund Prosjekter under utbygging > > > > > > > Prosjekt Operatør Type utbygging Prod.start

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Bli en bedre FORHANDLER. Gå inn på www.crgroup.no for utfyllende informasjon om oss i CR Group AS.

Bli en bedre FORHANDLER. Gå inn på www.crgroup.no for utfyllende informasjon om oss i CR Group AS. Bli en bedre FORHANDLER Forhandlingstrening Bakgrunn Hensikt Vi befinner oss stadig i forhandlingssituasjoner. Bevisst Vi vinkler hele opplegget med den tanke at vi alle er forhandlere - på ett eller annet

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer

Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Curriculum Vitae Vebjørn Slyngstadli Mobil: + 47 95 84 27 71 E-post: vebjorn@birc.no Storgata 86 2615 Lillehammer Jeg startet min karriere hos Telenor i 1998 og jobbet den første tiden med programvaredistribusjon.

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig?

Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring. Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Sertifisering av personell innen kvalitet- miljø og risikostyring Hvorfor er akkreditert sertifisering viktig? Hva er sertifisering? «Alle» kan i prinsippet foreta sertifisering «En sertifisering refererer

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri

experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri experiencematters Utstyr og konstruksjoner til verfts-, OFFSHORE OG SUBSEA INDUSTRIEN INSTALLASJONER TIL petrokjemisk industri STÅLKONSTRUKSJONER til generell bruk OHSAS Historikk og erfaring Kvalitet

Detaljer

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum

ITB-koordinator. Kravspesifikasjon for ITB-koordinator Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 1 AV 6 Kravspesifikasjon for ITB-koordinator ITB-koordinator 1003601 - Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum SIDE 2 AV 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bygging... 3 2.1 Generelle ytelser... 3 2.2

Detaljer

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012

ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 ISM fra rederisynsvinkel 09.2012 Norled AS Heleid datterselskap av DSD 1100 medarbeidere Omsetning ca 1,6 milliarder 73 fartøy 47 ferjer 26 hurtigbåter Herav 3 gassferjer Transporterer ca. 8 mill. biler

Detaljer

Forum for Human Factors in Control (HFC)

Forum for Human Factors in Control (HFC) Forum for Human Factors in Control (HFC) Stig Ole Johnsen SINTEF 16/2-2006 1 HFC-forum - visjon og hovedoppgave Human Factors in Control : Kompetanseforum for bruk av Human Factors (HF) innen samhandling,

Detaljer

IKT-støttet opplæring i en stor bedrift hvordan sikre kvaliteten?

IKT-støttet opplæring i en stor bedrift hvordan sikre kvaliteten? Status: Draft IKT-støttet opplæring i en stor bedrift hvordan sikre kvaliteten? NFF 6. desember 2005 Arild Risebrobakken Rådgiver 2 Innhold Bakteppe: Litt om Statoil Opplæring i Statoil IKT-støttet opplæring

Detaljer

Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst

Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss 13.06.2013 Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst Development and Production Norway Barents sea Snøhvit Hammerfest 380 Harstad: 190 Offshore-facilities

Detaljer

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring

Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Sertifisering av personell innen kvalitet og risikostyring Godkjent kurs NFKR Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring QMCe og NFKR SoS Sammarbeid om Sertifisering Quality Managment Certification (QMCe)

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2-

Om Marathon. Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak / Norwegian branch of a foreign corporation -2- Om Marathon Marathon Petroleum Company (Norway) LLC er en del av Marathongruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på 23. plass på Fortune sin liste for 2008 over de 500 største amerikanske

Detaljer

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid

RA Consulting. Din partner i HMS og kvalitetsarbeid Din partner i HMS og kvalitetsarbeid 1 Etablert i 2016. er Rudi Arnesen. Lokalisert i Stavanger. Leverer tjenester over hele landet. Allsidig faglig kompetanse. Samarbeider med mange store aktører innen

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Ormen Lange - Onshore Project

Ormen Lange - Onshore Project Hydro Olje & Energi - Onshore Project Erfaringer med påseplikt Operatør for utbyggingsfasen Berit Viig - Myndighetskontakt Langeled: Tre underprosjekter Offshore Onshore Langeled Total investering fase

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Development and Production Norway Barents sea Snøhvit Hammerfest 380 Harstad: 190 Offshore-facilities

Detaljer

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet

SCD kurs. Leksjon 3 SCD konseptet SCD kurs Leksjon 3 SCD konseptet SCD konseptet Bakgrunn Fordelene ved SCD er Applikasjoner hvor SCD brukes Bakgrunn Opprinnelse Norsk Hydro slutten av 80 tallet Gap mellom P&ID er og programmeringsunderlag

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Regional satsing i et globalt industriperspektiv

Regional satsing i et globalt industriperspektiv Regional satsing i et globalt industriperspektiv Mads Andersen Konserndirektør NODE Petroforum, Kristiansand, 23. august 2007 Fakta om Aker Kværner Kort om Aker Kværner En ledende global leverandør av

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere Er det veien å gå? Årsmøte 12.04.2012 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Vårt mål Å gjøre ting riktig første gang!

Detaljer

Management Systems miljø

Management Systems miljø Organizational knowledge Kommende generasjoners behov Prosesstilnærming Risiko Arbeidstilsynet Bevissthet Kundefokus Tilsyn Nemko Omfangsdokument ISO 9001 og ISO 14001 Environmental Management Systems

Detaljer

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo,

RAPPORT GAP-analyse. COWI AS OSLO, Norge. Virksomhet: Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, Virksomhet: COWI AS OSLO, Norge Navn på virksomhetens kontaktperson: Endre Grimsmo, eg@cowi.no Oppdragstype: GAP-analyse, Gjennomgang av WEB-basert styringssystem, modenhet for å ivareta behovene for kunder

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem : Kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. : (standarden) Merk spesielt standardens bestemmelser om «Dokumentert informasjon» (pkt. 7.5). Alle

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Det norske i vekst i Trondheim

Det norske i vekst i Trondheim Det norske i vekst i Trondheim 04.04.2013 Erling Ronglan Driftsforberedelser for Ivar Aasen Det norske oljeeventyret http://youtu.be/ll2m2go8i9a Det norske oljeeventyret fortsetter... 2 DETNORSKE Hovedkontor

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass

Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Oljeteknologiindustrien, marked og muligheter! Bransjesjef Runar Rugtvedt, Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 550 medlemsbedrifter Nærmere 130 000 ansatte i bedriftene Omsetning:

Detaljer

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS.

INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. INDUSTRIELLE OG FINANSIELLE AKTØRER STÅR R BAK CLEANPOWER AS. CleanPower s eiere er: Sparebank 1 Nordvest Bølgen Invest AS Norpropeller AS Elmarin AS Heinsa Mek. Verksted AS Industrial Development Group

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017

Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017 Sentrale utfordringer innen konstruksjonssikkerhet Hovedtema 2017 Geir Løland Fagleder konstruksjonssikkerhet Petroleumstilsynet Konstruksjonssikkerhet Fagområder 19 ansatte Dekker fagområdene : Konstruksjoner

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of full production licences in 2001: Production licences 114, 114B and 114C. Transfers in 2001 Licence From: To: Share: 006 Amerada Hess

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Pims i Statoil. 3. mai 2000

Pims i Statoil. 3. mai 2000 Pims i Statoil 3. mai 2000 Innhold Pims? Pims, Statoil & Omega, roller Pims bruk i Statoil Pims fremtid i Statoil Pims? Project Information Management System Et prosjektverktøy for Informasjonsforvaltning

Detaljer

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro

Økt boreeffektivitet. NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro NPF Borekonferansen 2014 Kristiansand 16.9.2014 Grethe Moen, administrerende direktør, Petoro Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners

Relokalisering. I samarbeid med NAI FirstPartners Relokalisering I samarbeid med NAI FirstPartners Innhold 03 06 07 08 10 11 Fordeler ved bruk av NAI FirstPartners Søkeprosessen Ekspertise Vårt team Våre klienter NAI Global Fordeler Fordeler ved bruk

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering

Transportkonferansen Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Transportkonferansen 2017 Ledelsessystemer, ISO-sertifisering Innhold - Kort info om Kiwa TI-Sertifisering - ISO 9000-familien, intensjon og oppbygging - Prosess- og risikobasert ledelsessystem, praktisk

Detaljer

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift

Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift 1 OVERTAKELSE OG DRIFT AV BYGNINGER TFSK Hotel 33-27.11.14 Den røde tråd Fra prosjektering og produksjon til overlevering og drift johan.arnt.vatnan@metier.no Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG.

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Krav til kompetanse (3) Foreleser: Magne Maage

Detaljer

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Agenda Kort om AF 1 Erfaringer 2 Krav fra BH 3 Verktøy og virkemidler 4 Oppsummering

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

HS 18001. Ny internasjonal standard for styring av helse. og sikkerhet (arbeidsmiljø)

HS 18001. Ny internasjonal standard for styring av helse. og sikkerhet (arbeidsmiljø) HS 18001 Ny internasjonal standard for styring av helse og sikkerhet (arbeidsmiljø) OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management - System Specification, 1999 OHSAS 18002 Occupational health and

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Hovedkonklusjon: Det ble ikke identifisert avvik i forhold til utslippstillatelse.

Hovedkonklusjon: Det ble ikke identifisert avvik i forhold til utslippstillatelse. 1 Rapport nr.: 06.029 Virksomhet: Statoil Heidrun Bedriftsnummer: 973861891 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: Postboks 273 7501 Stjørdal Nei Arkivkode: Anleggsnummer: 02/108 A61670 ISO-14001-sertifisert:

Detaljer

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010

Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Utbyggingen av Skarvfeltet og videre plan for Skarvområdet. Eivind Hansen, driftsdirektør - Skarv Sandnessjøen 10. juni 2010 Gas rate, MSm3/d Oil & Cond Rate ksm3/d Skarv området Skarv eiere BP 23.8% Statoil

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status

Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status Sertifisering, kursvirksomhet erfaringer og status FG-Sprinklerkonferansen 2013 Torleif Østrem-Olsen Teknologisk Institutt AS Kompetanseutvikling alles ansvar Innhold: Status etter ett år med sertifisering

Detaljer

Tar du de tyngste løftene alene?

Tar du de tyngste løftene alene? Tar du de tyngste løftene alene? Foto: Image Bank ...eller vil du ha solid støttespiller med på laget? Noen velger å gå direkte til verkene når de kjøper stål til større prosjekter. Men skal du finne ut

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC.

Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Norsk Bryggerlaug Prinsipper og krav i standarder for Trygg mat sertifisering. ISO 22000 BRC. Jøran Laukholm DNV - Introduction The Company An independent foundation established 1864 Objective To Safeguard

Detaljer

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør

Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Vedlegg 4 Veiledning for vurdering og revisjon av kursleverandør Kvalifikasjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Revisjon: 04 Dato: 18. april 2017 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Prosjektledere Salgsingeniører Konstruktører CNC maskinoperatør Logistikk og kvalitetssikringsleder

Prosjektledere Salgsingeniører Konstruktører CNC maskinoperatør Logistikk og kvalitetssikringsleder Menneskeskapte klimaendringer har satt fokus på verdens energibruk. Det internasjonale samfunnet har høye mål for utbygging av fornybar energi. Vannkraft er blant de reneste av alle energiformer. Utbygging

Detaljer

Videreutvikling av norsk sokkel

Videreutvikling av norsk sokkel Videreutvikling av norsk sokkel Øystein Michelsen Oljeservice-seminar Sparebank1 SR-Bank 25. november Kort om Statoil Nye energiløsninger Maksimere Main priorities potensialet på norsk sokkel Internasjonal

Detaljer

CETOP Hydraulikk kurs

CETOP Hydraulikk kurs CETOP Hydraulikk kurs Innhold Om Stavanger offshore tekniske skole / SOTS kurssenter... 3 Stavanger offshore tekniske skole... 3 SOTS kurssenter... 3 Introduksjon... 4 Målgruppe... 4 Godkjenning... 4 Krav

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Del 2 Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Mars 2016 Kap. C3 - Definisjoner Avvik Egenkontroll Etterslep Funksjonsansvar Mangel

Detaljer

Stille som graven? - eller hvordan kan vi møte strenge støykrav?

Stille som graven? - eller hvordan kan vi møte strenge støykrav? part of Aker Stille som graven? - eller hvordan kan vi møte strenge støykrav? Susie Williams Avdelingsleder for Sikkerhet, Miljø & HVAC Aker Solutions 2008 Aker Solutions Stille som graven?? Slide 2 Hvordan

Detaljer

Norsk Sertifisering AS

Norsk Sertifisering AS Skrevet av: gfg Gjelder fra: 12.11.2007 Godkjent av: tli 1 av 6 Innhold 1. om kvalitetssystemet 2. Juridisk status og kort beskrivelse av virksomheten 3. Oversikt over kontrollomfang 4. Uavhengighet, upartiskhet

Detaljer

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1

Kvalitetshåndbok. Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok Sandvika Nevrosenter 1 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 Introduksjon 1.01 Formål og omfang s.3 1.02 Bruk s.3 1.03 Vedlikehold s.3 1.04 Basisdokumenter s.4 1.05Distrubisjon

Detaljer

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016

DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID. (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 DOKUMENT FOR STYRING AV SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID (HMS - plan) for Norsk Biokraft AS 2015-2016 januar 2015 Rev.nr.1.0 Erstatter plan av oktober 2012 Utarbeidet av Norsk Biokraft AS

Detaljer

Kvalitetshåndbok for TrioVing

Kvalitetshåndbok for TrioVing Kvalitetshåndbok Kvalitetshåndbok for TrioVing Innledning Følgende er kvalitetshåndboken for TrioVing. Arbeidet med utvikling av kvalitetssystemer og -prosesser i TrioVing er omfattende og møysommelig.

Detaljer

Tilsynsrapport + Rapport

Tilsynsrapport + Rapport Tilsynsrapport + Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Tilsyn med logistikk på Petrojarl Knarr FPSO 411003009 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Olje og gass programmet OG. Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim

Olje og gass programmet OG. Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim Olje og gass programmet OG Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim Olje og gass Programstyret Ole Berg,leder Ingve Theodorsen Hans Jørgen Lindland Ingebrigt Moum Per Erling Frivik Jørgen C.A.

Detaljer

STANDARDER INNEN OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN

STANDARDER INNEN OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN STANDARDER INNEN OLJE- OG GASSVIRKSOMHETEN Hans Petter Rebo Fagsjef olje og gass, Norsk Industri Presentasjon for «Vekst i Europa ved bruk av standarder» Norsk Industri olje og gass Kostnadsreduksjoner

Detaljer

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr

Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Betongplattformene i Stavanger et industrieventyr Noen tanker om hvordan det hele startet og hvordan det gikk v/ Jan Moksnes tidl. adm.dir. Norwegian Contractors 1971 1995 en gullalder for norsk betong

Detaljer

Partner. Executive Advisor Rådgiver innenfor ledelse, strategisk utvikling og økonomi. Management for hire.

Partner. Executive Advisor Rådgiver innenfor ledelse, strategisk utvikling og økonomi. Management for hire. Partner Executive Advisor Rådgiver innenfor ledelse, strategisk utvikling og økonomi. Management for hire. Rådgiver Utviklet konseptet for ny forretningsmodell for Flysikringsdivisjonen med 20 kontrollsentraler/-tårn.

Detaljer

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS

Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS Forenklet gjennomføringsmodell CAN AS & Tech Team Solutions AS For spesifikke Offshore Modifikasjons- og Vedlikeholdsarbeider, CAN & TTS Sikker og effektiv utføre4lse «One stop shop» Betydelige kostnadsbesparelser

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer