CURRICULUM VITAE. Navn og adresse. Personlige opplysninger. Kvalifikasjoner. Utdannelse F RISAK & PARTNERS AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CURRICULUM VITAE. Navn og adresse. Personlige opplysninger. Kvalifikasjoner. Utdannelse F RISAK & PARTNERS AS"

Transkript

1 F RISAK & PARTNERS AS CURRICULUM VITAE Navn og adresse Hans Arve Frisak Måneveien Sandvika Personlige opplysninger Fødselsdato: Sivil status: Kvalifikasjoner Utdannelse Gift 27 år, tre voksne barn. Nesten 30 års industriell erfaring hvorav 8 år som Kvalitetssjef i Kværner Engineering. Omfattende erfaring med vurdering og etablering av administrative styrings systemer for bedrifter og prosjekter. Lang erfaring i prosjektgjennomføring fra konseptutvikling gjennom konstruksjon, innkjøp, logistikk, produksjon, bygging, installasjon, utprøving, oppstart og drift. Erfaring i endringsledelse, risikostyring, logistikk, engineering samt plassering av kontrakter og oppfølging av disse. Vurdering av bedrifters teknisk-administrative styringssystemer og anbefaling av forenklinger og forbedringer. Svært gode evner til å se helhet og sammenhenger. Gode samarbeidsegenskaper. Er aktiv og har stor arbeidskapasitet Norges Tekniske Høyskole (NTNU) Sivilingeniør, Linje: Maskin A. Prosjektarbeid: Sveising av offshore rørledninger for olje og gass. Diplom: Høyfast stål for offshore rørledninger Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) Avlagt deleksamener ved BI. (Oppnådd 8 av 20 vekttall) NFK godkjent Revisjonsleder 2000 EOQ godkjent Revisjonsleder Kjørbokollen 30 - Postboks 200, 1300 Sandvika - Tlf , Fax Foretaksnr

2 Yrkeserfaring FRISAK & PARTNERS AS Bergesen Wordwide Offshore; Papa Terra ( ) Kvalitetssjef for Papa Terra prosjektet for BW Offshore. BW Offshore er ansvarlig for skroget for Papa Terra P-63 prosjektet. Del av prosjektets ledergruppe med ansvar for Kvalitetssystem, Risikostyring, Kvalitetsoppfølging, Kvalitetsrevisjoner internt og mot kontrakter og leverandører. Har arbeidet med erfaringsinnsamling og forbedringer på tvers av prosjektene i BWO. Har gjennomført flere tunge prosjektrevisjoner av andre store prosjekter i BWO Bergesen Wordwide Offshore; Cascade & Chinook ( ) Kvalitetssjef for utviklingen av FPSO BW Pioneer for leies ut til Petrobras for drift på Cascade & Chinook feltet på 2600 m vanndyp i den Amerikanske delen av den Meksikanske Gulf. Dette var den aller første FPSOen i Amerikanske farvann og det var ikke etablert myndighetskrav for denne type installasjoner. Oppfyllelse av Myndighetskrav både MMS og Kystvakten, var det mest kritiske for prosjektet. Del av ledergruppen med ansvar for Kvalitetssystem, Risikostyring, Oppfyllelse av myndighetskrav, Kvalitetsoppfølging, Kvalitetsrevisjoner internt og mot kontrakter og leverandører. Også involvert i videreutvikling av BWO s styringssystem samt PEM (Project Execution Model). FPSOcean (deltid ) Ansvarlig for utvikling av styringssystem, både struktur og innhold. Skrev stikkord for innhold i prosedyrer samt skrev en del av prosedyrene. Hydro Ormen Lange Langeled Prosjektet ( ) Revisjonsleder i Ormen Lange Langeled Prosjektet. Planlegging, gjennomføring rapportering og oppfølging av revisjoner på komplekse og kritiske områder for Prosjektdirektøren. Reviderte selskapene Hydro, Aker Kværner, Energomontaz, Sørco og Shell. (prosjektkostnad: 66 milliarder NOK) Involvert i system for erfaringshåndtering og forbedringer i Hydro inklusive system for ytre miljø, kvalitet, HMS, risikostyring, dokumentstyring, myndighets tillatelser og myndighetskontakt. Aker Marine Contractors ( ) Innleid som Direktør for Kvalitet/HMS som del av AMC s toppledelse. Ansvarlig for Kvalitet og HMS i Basis og alle prosjekter. Tok del i AkerKværners Global Excellence Program, spesielt innen Prosjektgjennomføring og Kontinuerlige forbedringer. Utnevnt som Champion for Kontinuerlige Forbedringer. Kvalitets og HMS ansvarlig for sammenkobling av dekk og understell på Kristin, samt Prosjektet for slep og installasjon. Ansvarlig for Kvalitet og HMS ifm. verdens lengste slep av to plattformer til Sakhalin feltet i Sibir. Prosjektet tilfredsstilte svært strenge krav mht. ytre miljø, oljevern, avfallshåndtering, beskyttelse av hval (støy) samt beredskap. Aker Marine Contractors (2003) Etablerte nytt prosessorientert styringssystem for AMC. Ansvarlig for utvikling, implementering og for sertifiseringsprosessen. AMC ble ISO 9001 sertifisert av DnV 6 måneder etter at prosessen startet. Forsatte videre utvikling av det totale styringssystemet og deltok i diverse Prosjekter. CV HF N - 2 -

3 Norsk Hydro Njord B til land (2003) Ansvarlig for utarbeidelse av Samtykkesøknad for Navion Saga som ble brukt på Njordfeltet da Njord B ble reparert. Oljedirektoratet godkjente søknaden uten kommentarer. Hustadmarmor Omya (2002 & 2003) Vurdering av alle forretningsprosessene og etablerte struktur og innhold av et Styringssystem. Gjennomførte revisjon av toppledelsen. BaneProduksjon Jernbaneverket ( ) Prosjektsjef i BaneProduksjon Øst, med ansvar for 30 personer, hvorav 10 Prosjektledere med ansvar Driftskontrakter og Utbyggingsprosjekter. Nestkommanderende til Direktør med spesielt ansvar for omstrukturering fra driftsorganisasjon til å bli prosjektorientert. Spesielt ansvar for oppfølging av Sandvika dobbeltspor prosjektet. Ansvarlig for forhandlinger av driftskontrakter til verdi av 150 mill kr mot Region Øst. Norsk Hydro Grane Prosjektet ( ) Oppfølging av de største kontraktene på Graneprosjektet. Ledet revisjoner før tildeling av store kontrakter, blant andre Kværner Egersund, Rosenberg Verft, Maritime Hydraulics, Stord Verft and Coflexip Stena Offshore m.fl. Selvaagbygg (2001) Vurderte eksisterende Styringssystem, etablerte struktur og innhold til et nytt Styringssystem. Assisterte i utvikling og implementering av det nye Styringssystemet for basis og prosjekter. Ticon Eiendom (2001) Etablerte Kvalitet & HMS system for eiendomsutvikling og forvaltningsselskapet Ticon Eiendom. Selskapet er ansvarlig for 8-10 kjøpesentere og eiendommer. Dolphin (Fred Olsen) ( ) Prosjektleder for SUT/ISM prosjekt for riggselskapet Dolphin. Ledet et prosjekt med ansvar for å utvikle Søknad for samsvarsuttalelse (SUT) for Borgland Dolphin. Prosjektet besto blant annet av å utvikle programvare med tilhørende database (SQL) for å etablere kravspesifikasjoner, verifikasjonsprogrammer, test/inspeksjonsrapporter og system for oppfølging av aksjoner. Arbeidet besto også i å utvikle Dolphin s styringssystem til å møte kravene i SUT og ISM sertifiseringsprosessen. Kontakt med Oljedirektoratet som resulterte i at OD endret noen av sine krav til å samsvare med ISO Norsk Hydro Olje & Gass ( ) Kvalitetssjef for West Venture (West Future II prosjektet), og representerte Hydro mot Smedvig som var eier av 5te generasjons borerigg med to Ramrigger. For å sikre at Riggen oppfylte Hydro s og Oljedirektoratets krav var det nødvendig med omfattende oppfølging både i Norge og hos Hitachi Zosen i Japan hvor riggen ble bygget. Var også sterkt involvert i utvikling av Hydro s prosedyrer som beskrev beste praksis. Deltok i diverse internutviklingsprosjekter i Hydro Teknologi og Utbygging. Deltok også i noen mindre prosjekter samtidig. Kværner Olje og Gass ( ) Kvalitetssjef og medlem av Toppledelsen i Laminariaprosjketet for det Australske oljeselkapet Woodside Offshore Petroleum. Kværner og SBM (Single Point Mooring i Monaco) var ansvarlig for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, sammenstilling, uttesting og oppstart av en driftsklar FPSO, verdens største på daværende tidspunkt. CV HF N - 3 -

4 Prosjektet hadde kontorer, leverandører og kontrakter over hele verden, hvilket krevde aktivt lederskap og styring. Ansvarlig for etablering av et integrert styringssystem som dekket hele prosjektet. Dette inkluderte gjennomføring av et omfattende revisjonsprogram både internt og eksternt. Ledet et team på 4-5 personer. Prosjektet hadde omfattende bruk av elektronisk dokumentflyt noe som var reflektert i styringssystemet. Telenor Bedrift (1996) Gjennomførte en omfattende revisjon av et internt programvareutviklingsprosjekt for avregning og fakturering. Personell Assistanse (Proffice) ( ) Etablerte og implementerte Kvalitetssystem som ble sertifisert i henhold til ISO 9001 i september Gjennomførte et tre-dagers kurs for Kvalitetsrevisorer som en del av sertifiseringsforberedelsene. Statoil Heidrun (1995) Rådgivning til Statoil s driftsorganisasjon i Stjørdal inklusive tilretteleggelse av kvalitetssystem for normal drift med oljeproduksjon på Heidrun. Produksjonen var fat/dag etter kun 2 måneders drift. Heidrun Driftsenhet (1995) Rådgivning til Conoco s organisasjon for driftsforberedelser inklusive utarbeidelse av kvalitetssystem for samtidig ferdigstillelse og oljeproduksjon på Heidrun. Arbeidet innbefattet etablering av arkitektur og innhold for kvalitetssystemet samt tilrettelegging av implementering sammen med plattformledelsen. Telenor (1995) Gjennomgåelse av Telenor s Material Administrasjon, både med hensyn til eksisterende dokumentasjon og etterlevelse i praksis. Utarbeidet rapport med forslag til arkitektur og innhold i nytt kvalitetssystem. Barel Elektronikk (1995) Gjennomgåelse av bedriftens rutiner og praksis samt utarbeidet forslag til arkitektur og innhold i nytt kvalitetssystem for virksomheten. HÅG (1995) Gjennomgåelse av HÅG s fabrikk på Røros for å sjekke overensstemmelse med ISO 9001, med etterfølgende forslag til arkitektur og innhold i kvalitetssystem. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) - Prosjekt ISO 9000 (1994) Vurdering av alle rapportene fra deltagerne i ISO 9000-prosjektet, samt utarbeidelse av erfaringsrapport for utsendelse til alle TBL s medlemsbedrifter. Widerøes Flyveselskap (1994) Gjennomgåelse av driftsdivisjonen systemdokumentasjon samt etterlevelse av rutiner i praksis, med etterfølgende presentasjon av forslag til forbedringer. Utviklet og gjennomførte to-dagers seminar i kvalitetssikring innen service etter ISO for rutedivisjonen. Conoco Norway - Heidrun Prosjektet ( ) Utarbeidet byggherreprosedyrer for oppfølging av store byggekontrakter. Gjennomføring av ca. 40 kvalitetsrevisjoner med store revisjonsgrupper mot store kontrakter i inn og utland. Rådgivning til Conoco s oppfølgingsgrupper på byggeplass. Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) Prosjekt Kvalitet-93 (1993) CV HF N - 4 -

5 Faglig ansvarlig for kvalitetsutviklingsprogrammet Kvalitet-93. I alt 63 bedrifter ble besøkt og analysert i forhold til ISO Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 9 heldags seminarer. Glamox Fabrikker AS - Molde ( ) Etablerte arkitektur og innhold for nytt styringssystem basert på allerede ISO godkjent kvalitetssystem. Gi rettledning og råd til ledelsen i utarbeidelsen av nye prosedyrer, arbeidsinstrukser og tilhørende dokumentasjon. Gjennomføring av kurs i kvalitetsrevisjoner. Oslo Hovedflyplass AS (1993) Etablerte arkitektur og innhold i kvalitetssystemet for byggherrens organisasjon. Utviklet krav til entreprenørers kvalitetssikring. Evaluering av tilbud fra entreprenører. ABB Global Engineering AS (1993) Etablert kvalitetssystem for Smedvig Vanninnjeksjons Prosjektet innen ABB Global Engineering. SINTEF (1992) Engasjert som kvalitets-spesialist av SINTEF som assisterte den offentlig oppnevnte granskingskommisjonen i forbindelse med gransking av Hurum rapporten. Kværner Engineering AS (1992) Rådgiver for toppledelsen for å få Kværner Engineering sertifisert i henhold til NS-ISO Etablert kurs for alle ansatte innen totalkvalitet. ABB Global Engineering AS (1992) Etablert kvalitetssystem innen Statpipe kompressor prosjektet for ABB Global Engineering samt planlegging og gjennomføring av en rekke kvalitetsrevisjoner. ABB Global Engineering AS (1992) Utviklet arkitektur for ABB Global s kvalitetssystem, inklusive kvalitetssikring av programvareutvikling. Utarbeidet også forenklet databasert modell prosjekt kvalitetssystem til bruk i nye prosjekter. UNIC Pos systems (1992) Utvikling av prosjekt kvalitetssystem for gjennomføring av prosjekt for utvikling, produksjon og installasjon av betalingsautomater for Bank Axept. Norwegian Certification System (Akkreditert sertifiseringsorgan) (1992) Fagrevisor ved sertifisering av Siemens Anlegg, divisjon øst i Oslo KVÆRNER ENGINEERING AS, Oslo Kvalitetssikringssjef ( ) Logistikksjef - Brage prosjektet ( ) Del av ledergruppen innen Materialadministrasjon (MA) med ansvar for følgende disipliner: kvalitetsoppfølging (QA & QS), fremdriftsoppfølging, material planlegging og styring, MA computer systemer, faktura kontroll samt MA arkiv. MA funksjonen i Brage dekket 200 leverandører som leverte utstyr og materialer til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Klient: Norsk Hydro AS. CV HF N - 5 -

6 Kvalitetssjef ( ) Del av Kværner Engineering s ledergruppe, med ansvar for alle kvalitetssikringsaktiviteter innen store og små prosjekter, samt basisorganisasjonen. Utarbeidet opplegg for kvalitetsforbedringer innen firmaet. Leder for avdelingen med 15 ansatte. Koordinator Gyda prosjektet ( ) Ansvarlig for etablering og ledelse av Londonkontoret for leverandøroppfølging i Gyda prosjektet. Ansvarlig for både fremdriftsoppfølging og kvalitetsovervåkning av alle leverandører i Storbritannia, samt koordinering og ledelse av 14 personer med ansvar for 82 innkjøpspakker (40% av alle leverandører til Gyda). Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Prosjekt Ingeniør ( ) Tilknyttet ledelsen Gyda prosjektet i London som KE's representant. Gruppen talte 60 personer og arbeidet bestod av detaljprosjekteringen av stålunderstellet til Gyda plattformen. Ansvarlig for alle ingeniøraktiviteter forbundet med innkjøpspakker. Også ansvarlig for dokumentstyrings disiplinen. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Prosjekt Ingeniør (1987) Ansvarlig for koordinering av teknisk og kommersielt innhold og krav til dokumentasjon og kvalitetssikring for innkjøpspakkene laget på Gyda prosjektet (forprosjektering). Arbeidet omfattet også planlegging og oppfølging av tekniske rekvisisjoner. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Kvalitetssjef (1987) Ansvarlig for utarbeidelse og implementering av kvalitetssikringssystemer for Gyda forprosjektering. Ansvarlig for kvalitetsrevisjoner og overvåkning av alle prosjektaktiviteter, inkludert stålunderstellet i London. Klient: BP Petroleum Development Norway Ltd. Kvalitetsleder (1986) Ansvarlig for utarbeidelse, implementering og kvalitetsrevisjoner av kvalitetssikringssystemet innenfor Gullfaks Sør Utviklingsstudie. Klient: Statoil. Kvalitetssjef ( ) Ledet utviklingen av det totale kvalitetssikringssystem for Kværner Engineering inklusive basisorganisasjonen, store og små prosjekter samt distriktskontorene. Ansvarlig for alle Kvalitetssikringsaktiviteter innen Kværner Engineering AS, inkludert støtte til KE's kvalitetssikringsfunksjoner innenfor igangsatte prosjekter. Utarbeidet kvalitetsplaner for utallige tilbud for små og store prosjekter. Leder for KE's avdeling med 15 ansatte. CV HF N - 6 -

7 AKER ENGINEERING, Oslo Kvalitetsssjef - Aker Products ( ) Utarbeidet og implementerte et totalt kvalitetssikringssystem for bedriften. Aker Products var leverandør av offshore kraner, drivstoffanlegg for helikoptre på mobile plattformer og flere F16 test anlegg til Luftforsvaret. Kvalitetssikringsmanualen ble godkjent i henhold til AQAP 1 av FFMT (Forsvaret) i august Avdelingen var også ansvarlig for gjennomgåelse og godkjennelse av materialer og sveisespesifikasjoner/prosedyrer fra underleverandører. Kranprosjektet involverte ca. 50 leverandører, spredt rundt om i Europa og medførte utstrakt reisevirksomhet. Spesialist Ingeniør Nylands Verksted ( ) Ansvarlig for etablering og implementering av Kvalitetssystem for utvikling, konstruksjon, produksjon, prøving og bygging av F16 test anlegg for Luftforsvaret. Ansvar for utarbeidelse og implementering og revisjon av et totalt Kvalitetssystem. Ansvarlig for at Nylands Verksted fikk AQAP 1 godkjennelse i januar (Strengere enn sertifisering etter ISO 9001). Klient: Det Norske Luftforsvar A/S NORSK TEKNISK KONTROLLINSTITUTT Sveise ingeniør A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( ) Ansvarlig for forberedelse og utførelse av alle prosedyrer for sveisetester for vanninjeksjons Modul, til Statfjord "A" og boreslam Modul, til Statfjord "B". Klient: Mobil Exploration Norway Inc. Produksjonsleder A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( mnd.) Produksjonsleder for prefabrikasjon av moduler til Valhall Field Development. Klient: Amoco Norway Oil Company. Kvalitets Ingeniør A/S Fredrikstad Mek. Verksted ( ) Engasjert i hele byggeperioden av dekksrammen for Statfjord "B". Assisterte i utarbeidelse og implementering av kvalitetssikringssystem sammen med tidligere kvalitetssjef i ASEA ATOM. Var også involvert i sveising, reparasjoner, ikke destruktiv prøving, kvalitets kontroll og dokumentasjon. Klient: Mobil Exploration Norway Inc DEN NORSKE MARINE, TV-STUDIO, Trondheim Programleder (1977) Planla og produserte interne TV-programmer for voksenopplæring innenfor Marinen. CV HF N - 7 -

8 Kurs: 2010 Project Risk and Uncertainty Management Todagers kurs i regi av Marcus Evans med Chris Chapman i risikostyring, utnyttelse av muligheter og vurdering og håndtering av usikkerhet i prosjektgjennomføring Shipping Konferansen Todagers seminar innen sikkerhet og SUT prosessen (Samtykke søknad) til Oljedirektoratet for Oljerigger EOQ Revisor Sertifisering Todagers kurs med eksamen. Sertifisert Revisjonsleder i henhold til det internasjonale EOQ systemet TQM i petroleum og offshore virksomhet To dagers kurs i Oslo. (Var selv foredragsholder i et emne) NFK's revisjonslederkurs 6 dager pluss eksamen. Sertifisert Kvalitetsrevisor Total Quality Management To dagers kurs i Oslo. (Var selv foredragsholder i et emne) Company wide Quality Improvement Tre dagers kurs i kvalitetsforbedringer i London GILA Ledelses- og administrasjonskurs Basert på gruppearbeid-studier. GILA består av 5 seksjoner med 12 dagers varighet Flere kurs og seminarer innen Kvalitetssikring, inkludert kvalitetssikring av programvare samt privat todagersmøte/kurs med kvalitetsguruen Alan Sayle i London Doktorgrad kurs ved NTH, Trondheim "Høyfast stål for olje og gassrørledninger" TV Program Produksjon En ukes kurs i produksjon av TV programmer i regi av NRK med Jonny Bergh. Språk: Norsk: flytende, skriftlig og muntlig. Engelsk: flytende, skriftlig og muntlig. Tysk: noenlunde, skriftlig og muntlig. Fransk: forståelig muntlig. CV HF N - 8 -

9 Utvalg og komiteer: Styreverv: Deltager i K-149 som er en faglig komité for standardisering av ISO 9000 serien i Norge. Deltager siden Medlem av kontrollutvalget for planlegging og gjennomføring av European Conference for Quality Assurance of Computer Software i Oslo i Norges Bilsportsforbund, medlem siden Har utarbeidet nytt reglement for organisert banekjøring i Norge inklusive opplæringskurs. Har kurset flere enn 500 førere for banekjøring. Styreformann Frisak & Partners AS (Konsulentselskap), Styreformann S-sentrum AS (Bilverksted, service, reparasjon og trimming), Styremedlem Danvik Vin (Vinimport), Spesielle interesser: Biler og banekjøring, innehar hastighets og rallylisens. Har vunnet flere premier i billøp med Porsche 911 twinturbo. Aktiv i bilklubber, både administrativt samt som fører. Har skrevet et titalls tekniske artikler i ulike bilmagasiner. Har laget korte videofilmer det meste fra Banekjøring, noen skifilmer. De fleste ligger på YouTube, med mer enn visninger. Brettseiling og slalåm har skidager i året, deltar i veteran NM. Restaurering av hyttetunet Olympiahytta, den eldste hytta i Trysil. Tidligere landslagshopper i fallskjerm. Tok 3 gull i NM (1976, 1977,1978), 1 gull i Nordisk (1978) og 8 plass i VM i Australia (1977). CV HF N - 9 -

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT

FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT FARSTAD SHIPPING ASA VIRKSOMHETSRAPPORT 2012 Farstad Shippings rapportering for 2012 består av to publikasjoner; «Virksomhetsrapport» og «Årsrapport». Dette er Virksomhetsrapporten. innhold 04 Et verdidrevet

Detaljer

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide

Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide T E M A : O l j e / O f f s h o r e / E n e r g i Nr 8 / 2010 Mollier: Ledende HVAC-leverandør i vekst worldwide Selskapet er en total leverandør innen HVAC og Elektro Instrument til oljeinstallasjonene

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services Desember 2009 2 På vei mot lavere risiko og bedre marginer I 2009 hadde vi en veldig bra omsetning fra vår MMOvirksomhet,

Detaljer

farstad shipping asa virksomhets rapport

farstad shipping asa virksomhets rapport virksomhets rapport 2011 INNHOLD 3 Dette er farstad shipping 6 Innovasjon basert på erfaring og kompetanse 8 Viktige hendelser 10 Verdier 19 Konsernsjefen har ordet 20 Styret 22 Konsernledelsen 24 Mennesker,

Detaljer

En komplett logistikkpartner

En komplett logistikkpartner Nr 2-2006 OFFSHORE- INDUSTRIEN I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 24 bedrifter i Offshoreindustrien, deres produkter og tjenester og hvordan de har lykkes. ASCO Logistics En komplett logistikkpartner

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE

VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE WWW.NFV.NO WWW.TFSK.NO VEDLIKEHOLD PÅMELDINGSFRIST: 25. AUGUST 2015 VEIEN FREM TIL WORLD CLASS MAINTENANCE Modul 1 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring Tirsdag 15. torsdag 17. september 2015, Storefjell

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Saksliste styremøte 20. juni 2014

Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksliste styremøte 20. juni 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell, tlf.: 926 53 078 Vår dato:15. juni 2014 Arkivnummer: 012 Bodø Administrasjonen i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE

PROSJEKT LUTGITET AV ND ORSK FOR E ENING F L OR PROS SJEKTL E EDELSE Nr. 1 2003 PROSJEKT LEDELSE UTGITT AV NORSK FORENING FOR PROSJEKTLEDELSE Årets prosjektleder, lanser din kandidat side 23 Da S-kurven kom til Norge side 13 Nye spor for framtiden side 50 Årets prosjektkonferanser

Detaljer

Noreco. Årsrapport 2010

Noreco. Årsrapport 2010 Noreco Årsrapport 2010 Dette året Innhold 4 Historien 5 Viktige høydepunkter i 2010 6 Våre utforskingsresultater 7 Nøkkeltallene 8 2010 i stort og smått 10 Administrerende direktør 12 Ledelsen 16 Strategi

Detaljer

Gigantiske byggverk til havs

Gigantiske byggverk til havs SINTEF utvikling av ny betongteknologi Gigantiske byggverk til havs Utbyggingen av Trollfeltet har fått betydelig oppmerksomhet fra hele verden. Det gigantiske prosjektet innebar en rekke utfordringer

Detaljer

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus

Detaljer

Aasta Hansteen og Polarled

Aasta Hansteen og Polarled Delrapport 1: Innledende studie Ringvirkninger i utbyggingsfasen Aasta Hansteen og Polarled Forfattere: Svenn Are Jenssen Runar Knudsen Sissel Ovesen Jan-Oddvar Sørnes Illustrasjon: Statoil ASA Innhold

Detaljer

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi

Norwegian Centres of Expertise EUT. Ekspertsenter Undervannsteknologi Norwegian Centres of Expertise EUT Ekspertsenter Undervannsteknologi Visjon Ekspertsenteret skal etablere et utviklingsmiljø som gjør klyngen verdensledende innen undervannsteknologi. Klyngens produkter

Detaljer

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass

Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Offshoreindustriens Bransjeforening Norsk Industri Olje & Gass Stiftet 27. februar 1990 ÅRSBERETNING 2014 1. STYRET/ ADMINISTRASJON Styret På foreningens årsmøte den 28. april 2014 ble nytt styre valgt

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere

Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1. OEC Gruppen TM ÅRSRAPPORT. Vi gjør det kompliserte enklere Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 1 OEC Gruppen TM 2011 ÅRSRAPPORT Vi gjør det kompliserte enklere Årsrapport 2011 OEC Gruppen - side 2 Oslo: Schweigaardsgate 21 og 23 Svalbard:Longyear Energiverk (Foto:

Detaljer

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene

OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 1 OPPSUMMERINGSRAPPORT HMS-utfordringer i nordområdene 2 HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE HMS-UTFORDRINGER I NORDOMRÅDENE 3 FORORD Initiativet «HMS-utfordringer i nordområdene»

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer