DIGITAL VURDERING. Kompetanse i addisjon MULIGHETER, FORDELER, UTFORDRINGER. Stort fokus på vurdering. To krav til god vurdering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIGITAL VURDERING. Kompetanse i addisjon MULIGHETER, FORDELER, UTFORDRINGER. Stort fokus på vurdering. To krav til god vurdering."

Transkript

1 DIGITAL VURDERING Kompetanse i addisjon På en skole fikk 100 elever på 4. trinn denne oppgaven: MULIGHETER, FORDELER, UTFORDRINGER Bjørnar Alseth 18 av elevene svarte galt. 82 svarte riktig. Vi lager en gruppe av disse elevene og gir dem spesiell oppfølging. Bra, disse har god kompetanse i addisjon. Hold deg oppdatert! Følg oss på Facebook: Stort fokus på vurdering Lærere overøses av forventninger, tips, krav Opplæringsloven 3-13 Halvårsvurdering i fag for elever Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget. Det skal bli gitt halvårsvurdering utan karakter gjennom heile grunnopplæringa. Hvordan kan digital vurdering bistå læreren i en best mulig vurderingspraksis? To krav til god vurdering 1. Vurderingen skal ha høy kvalitet Validitet: Skal teste vesentlig kunnskap, den viktigste matematiske kompetansen. Reliabilitet: Skal gi pålitelige resultater, resultater til å stole på. Multi Smart Vurdering gir pålitelige resultater Gjennom fokus på fagområder, ikke enkeltoppgaver Oppgavesettene må bestå statistiske tester tilsvarende nasjonale prøver Å klare en oppgave Hva avgjør om en elev klarer en oppgave? Kompetanse +/- Tilfeldighet Med én oppgave er tilfeldighetene store Med flere oppgaver utlignes tilfeldighetene og vi får en mer pålitelig vurdering av kompetansen. God korrellasjon Mellom svar på enkeltoppgaver og totalskår på fagområdet

2 Manglende korrellasjon De som ikke klarte denne, hadde i snitt 50 poeng totalt. De som klarte den, hadde i snitt 52 poeng. Bedre med flere oppgaver Addisjon og subtraksjon, helårsprøve 4, 9 oppgaver Resultat til å stole på! 1. Gi flere oppgaver 2. Bruk summen av poeng innen et fagområde Hva sier enkeltoppgaver? 100 fikk oppgaven svarer riktig, har disse god kompetanse i addisjon? 18 svarer galt, er disse under kritisk grense? 22 % har 5 poeng eller mindre. Av 1000 elever Under kritisk grense Over kritisk grense Svarte galt 10 8 Svarte riktig To krav til god vurdering 1. Vurderingen skal ha høy kvalitet Validitet: Skal teste vesentlig kunnskap, den viktigste matematiske kompetansen. Reliabilitet: Skal gi pålitelige resultater, resultater til å stole på. 2. Vurderingen skal ha konsekvenser For elevene og deres læring For læreren og undervisningen Fordeler med digital kartlegging 1 Datamaskinen gjør jobben, raskt Systemene retter og gir automatisk tilbakemelding. Vurderingen er objektiv, og tar lite av lærerens tid Tilpasning, prøvene kan tilpasses elever på ulike nivåer Skalering, prøvene kan enkelt gjennomføres med svært mange elever Fart: Responstid er ofte viktig for at en tilbakemelding skal ha effekt Lagringskapasitet: Mulig at store datamengder gjøres tilgjengelige Kan vises historisk utvikling for elev, klasse, skole Nødvendig for statistiske undersøkelser av prøvene Pachler m fl (2009). Scoping a vision for formative e-assessment 12 2

3 Fordeler med digital kartlegging 2 Kommunikasjon Rask kommunikasjon, til og mellom ulike aktører: Elev, lærer, foreldre, rektor, skoleeier Representasjon Fagstoff kan uttrykkes på et bredt spekter av måter. Elevene kan gi respons på måter som utnytter det digitale mediet. Utvikling Oppgaver, prøver, tilbakemeldingssystemer kan raskt forbedres og utvides Hva vurderes? Matematikk er et bredspektret kompetanseområde. Faktakunnskap, ferdigheter Forståelse Problemløsning Krever tid, åpenhet (mange måter å svare på) Kommunikasjon Krever noen å kommunisere med 13 Varierte metoder Muntlig «Intervju», klasseobservasjon Skriftlig Kort respons: Flervalgsoppgaver, kortsvaroppgaver Digital respons: Pek og klikk, Dra og slipp Utvidet respons: Rapporter, utregninger, forklaringer Responstyper 1. Tallsvar 2. Flervalg 3. Pek og klikk / Dra og slipp Oppgavetyper 1 Tallsvar Oppgavetyper 2 Flervalg 3

4 Oppgavetyper 2 Flervalg Oppgavetyper 3 Pek og klikk / Dra og slipp Oppgavetyper 3 Oppgavetyper 3 Pek og klikk Individuell tilpasning, 1. og 2. trinn Hver oppgave består av 3-6 deloppgaver med økende vanskegrad. Elevene får neste deloppgave kun om de har klart de foregående innen et bestemt tidsrom. Dermed får de raskeste noen ekstra utfordringer. Ikke mulig å navigere framover og bakover i prøven. Dette har gitt svært høy prøvemotivasjon. Integrering med Vokal Dataene legges umiddelbart inn i Vokal Der lages ulike rapporter, raskt, objektivt og med lite bry for lærerne For skoler, klasser og enkeltelever Deler elevene inn i tre (fire) nivåer, i tråd med nasjonale prøver: Gjennomsnitt Nivå 1 Nivå 2A Nivå 2B Nivå 3 25 % 50 % 25 % Nasjonal normering 4

5 Mestringsnivåer Helårsprøve 6. Maks 105 poeng Oversikt over elevene i klassen Oversikt over hver elevs kompetanse innen hvert fagområde. Kan eksporteres til regneark/word Rapport om hver elev Rapport om hver elev Eiriks resultat per oppgave. Og per fagområde Rapport om hver elev Grafvisning Kompetansebeskrivelse Tilbakemelding detaljert rapport På nivå 2B og 3 gis en kort beskrivelse av den kompetansen eleven har. 5

6 Tips til oppfølging Hva nå? Også på nivå 1 og 2A gis en kort beskrivelse av elevens kompetanse, også med mangler. I tillegg gis tips til videre arbeid: Spill, kopier, oppgavebok, nettoppgaver Tilbakemelding og tips til oppfølging på hvert fagområde. Rapporten kan eksporteres til Word mm, slik at den enkelt kan endres. Kan også brukes til foreldre og direkte til elever, ev. noe tilpasset Fordeler med digital vurdering Selvrettende prøver Beskriver raskt elevenes og klassens kompetanse. Enkelt å normere på landsbasis. Identifiserer elever (og klasser) som sliter, samt hvilke(t) områder de sliter på Datalagring gir mulighet til å følge utviklingen over tid. Mange ulike rapportmuligheter, for eksempel med konkrete forslag til tiltak Uten at det stjeler av lærerens tid! Multi Smart Vurdering Jobb smartere, ikke hardere! 6

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

TilsTandsrapporT. Farsundskolen

TilsTandsrapporT. Farsundskolen TilsTandsrapporT 2013 Farsundskolen Mandag 28. oktober, 2013 Tilstandsrapport for Farsundskolen 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Fag: Matematikk Tema: Brøkregning Trinn: 8 Læringsmiljø Mal for vurderingsbidrag Tidsramme: 14.dager 6 matematikk timer ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64

Sammendrag... 3. Rådmannens kommentar... 8. Rapporten... 11 1 Innledning... 12. Faktabeskrivelse... 13. Vedlegg... 64 Sammendrag... 3 Rådmannens kommentar... 8 Rapporten... 11 1 Innledning... 12 1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 Faktabeskrivelse... 13 1.1 Innledning... 13 1.2

Detaljer

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien

Lærerveiledning for Kikora 2013. Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien Versjon: Ungdomsskolen, Fronter integrasjon. Med over 5 000 nivådifferensierte oppgaver i serien For introduksjonsvideoer: Besøk «Kikora Media» på YouTube. Innhold Innhold Tilgang til Kikora gjennom Fronter...3

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Å sette lesingen i system!

Å sette lesingen i system! Å sette lesingen i system! Det finnes trolig ikke en rektor, spesialpedagog eller lærer som ikke vil skrive under på at lesing er en av de viktigste ferdighetene elevene skal tilegne seg i løpet av grunnskolen.

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis?

Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Hvordan oppfylle forskriftens krav i praksis? Jan Henrik Høines Jurist Rektor Erfaring fra offentlig forvaltning Forfatter av boken Elevvurdering i Kunnskapsløftet (andre utgave kom i oktober 2010) Første

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over de viktige elementer i PISAundersøkelsen: Hva er PISA? PISA (Programme for International Student Assessment) er en internasjonal komparativ undersøkelse av skolesystemene i ulike land. PISA ble gjennomført første gang i 2000, og det er OECD (Organisation

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer