STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!"

Transkript

1 Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr.

2 P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold Service og informasjon 2 Declaration of conformity 3 Innholdsfortegnelse 4 Appendiks I Tekniske data Montering skjema I 59 Montering skjema II 60 Transport skjema I 61 Transport skjema II 62 Olje sammenlignings tabell 63 Elektrisk skjema 1 64 Elektrisk skjema 2 65 Elektrisk skjema 3 66 Elektrisk skjema 4 67 Elektrisk skjema 5 68 Hydraulikk skjema 69 Appendiks II Vedlikehold og justering Bytting av reservedeler 81 Appendiks III Konstruksjons tegninger for reservedels bestilling 90 Appendiks IV Feilsøking 125 Appendiks V Spesial tilbehør 129 1

3 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til

4 Declaration of conformity In accordance with 13 law no. 22/1997Sb. from 24th January 1997 Manufacturer We hereby declare that the product BOMAR spol. s.r.o. Lazaretní Brno IČO Band Saw STG 230 GA NC (derived variations: STG 230 DG; STG 230 DGH; STG 230 DGP; STG 230 G; STG 230 GAP; STG 230 GH; STG 230 GP; STG 230 GA compact, STG 230 GA300, STG 230 GA500) Description and designing Machine machine band saw, both sides swivel semi-automatic machine with hydraulic vice, is designed for cross partition and shortening of metal rolled and drawn rods and shaped material (maximal size 280 x 200 mm). The drive of the saw band of the engine is derived from electric engine of 1.1 kw output. Fulfils: Basic requirements of government order: requirements of other technical directives: In order to judge the conformity of the machine, harmonized Czech technical standards were used č.170/1997sb.; č.168/1997 Sb. notice ČÚBP no. 48/82 Sb. in order of notice no. 324/90 Sb. and no. 207/91 Sb.; hyg. př. MZd sv. 36/76 Sb. and sv. 37/1997 Sb. ČSN EN 292-2:1994; ČSN EN 294:1993, ČSN EN 349:1993 ČSN ISO 447:1991; ČSN ISO 3746:1996; ČSN EN :1995 ČSN IEC 38:1993; ČSN :1988; ČSN :1988 and as in the case of normal and safe usage of the above mentioned; we accepted steps to guarantee the conformity of all products presented on the market with technical documentation and basic requirements of above mentioned technical standards. Declaration of conformity was carried out according to: Declaration of conformity (model tests) carried out N.V. no. 170/1997 Sb. 3 paragraph 1, letter B, N.V. no. 168/1997 Sb. 3 paragraph 1 Strojírenský zkušební ústav s.p. autorizovaná osoba 202 Hudcova 56b, CZ BRNO IČO Test protocol no from Certificate no. B /99 from In.on. 3 rubber stamp/name/function/signature of person responsible

5 Innholdsfortegnelse 1. Generelle sikkerhetsinstrukser Side Verneklær Sikkerhetsregler for service 6 2. Transport Sikkerhetsregler for transport Transportforberedelser Transport instruksjoner Transport Lasting av maskinen Maskin plassering Gulvets tonnasje Plassering av maskinen Vatring av maskinen Elektrisk tilkobling Sikkerhets instruksjoner for elektriske tilkobling Tilkobling Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskens blandingsforhold Kontroll av kjølesystem Fjerning av flis Sikring av maskinen Valg og bytting av sagblad Valg av sagblad Innkjøring av sagblad Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming og kontroll av sagblad Mating av materiale Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Buntet materialmating Rullebordinstruksjoner 30 4

6 9. Betjening av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskin betjening Betjeningspanelbeskrivelse Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus Betjeningsfunksjoner etter at hoved nøkkelbryter er slått på Betjeningsfunksjoner i justerings modus Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus Innstilling av vinkel kutting Sett begrensning for sagbuens løft Avstandsjustering for optimal bladstyring Stikker Justering av matings lengde Slå kjølepumpe på/av Sett inn materiale i materialfester - PZH Bruk av tilleggs støtte ruller Sikkerhetsenheter for maskinen Justerings modus Automatisk modus Terminologi Setting av initial posisjon Innsetting av programsetninger Mating av materiale i automatisk modus Bytting av materiale i automatisk syklus Avbrytning og stopping av automatisk syklus Automatisk syklus Halvautomatisk modus NØDSTOPP-knappen Slå maskinen over til stillstand 56 5

7 1. Generelle sikkerhetsinstrukser 1.1 Verneklær Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Rusk og avfall på gulvet kan også skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. 1.2 Sikkerhetsregler for service Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Følg ellers de generelle lovene for skadebeskyttelse! Oppbevar denne manualen nær maskinen og hold den i god stand. 6

8 Arbeidsområdet og maskinen må holdes ren og i ryddig stand. Hvis defekter eller unormalheter blir observert, må du stoppe arbeidet og informere din overordnede. Bruk maskinen kun i perfekt stand! Unngå maskinbruk, som kan true din sikkerhet eller sikkerheten til dine medarbeidere. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Oppstart og vedlikehold av maskinen kan bare utføres av faglært personale. Maskinen kan bare benyttes hvis alle beskyttelsesenheter er funksjonelle og på plass. Ingen beskyttelsesenheter kan bli fjernet eller ødelagt. Hvis noen beskyttelsesenhet er defekt, må maskinen slås over på stillstand. Og den kan bare starte å prosessere etter en vellykket reparasjon. Denne saga er dimensjonert bare for stål, farget metall, rustfritt stål og kutting av plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Risikoen tas på brukerens eget ansvar! 7

9 Hvis du flytter eller forandrer på maskinen (helt på egen hånd), vil garantien på maskinen bortfalle, og selskapet BOMAR tar ikke noe ansvar for eventuelle oppståtte feil! Maskinen kan settes operativ bare hvis brukeren respekterer og bruker denne instruksjonsboka for service, og respekterer instruksene og reglene i den. Hvis noen feil eller nødsituasjon blir oppdaget trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP knappen 8

10 2. Transport 2.1 Sikkerhetsregler for transport. Respekter generelle sikkerhetsregler for transport! Bruk vernehjelm under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Ikke beveg deg under last som løftes! Feil på transportutstyret kan forårsake de mest alvorlige skadene. Hold god avstand til maskinen og kjøretøyet under transport. 2.2 Transportforberedelser Fest stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk forsiktig inn den elektriske boksen for å beskytte den mot ødeleggelse. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 9

11 Denne pallen bør være sterk nok til å bære maskinens vekt. Vær vennlig, å finne maskinens vekt fra Appendiks nr. I Transport instruksjoner Ikke noen kraft fra transportsystemet må bli brukt på maskinens sagbue! Maskinen må bare flyttes med truck. For krantransport, brukes transportkroker, som kan skrues i transporthull i henhold til Appendiks I. Transport tegninger er vist i Appendiks nr. I. Vær forsiktig under transport maskinen må ikke bli ødelagt. 2.4 Transport Vær sikker på at transportkjøretøyet er sterkt nok for båndsaga. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Maskinen må bli skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet! 2.5 Lasting av maskinen Vær sikker på at lastebilen eller traileren er sterk nok til å bære vekten av maskinen. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter fra alle sider! Vær forsiktig maskinen skal ikke bli ødelagt av det. Ikke tillat maskinen å ristes eller skubbes mot noe under transporten. 10

12 3. Maskinens plassering 3.1 Gulvets tonnasje Finn ut hva gulvets tonnasje er før plassering. Minimums krav: Maskinvekt (i henhold til Appendiks I) + Vekt av tilleggsutstyr + maks. materialvekt Hvis gulvet ikke tilfredsstiller disse kravene, må det først bli etablert bedre grunnforhold for maskinen. Tegninger av plassering er beskrevet i Appendiks nr. I 3.2 Plassering av maskinen Det er nødvendig å ta hensyn til tilstrekkelig plass for service, repareringer og vedlikehold. Maskinen, tilbehør og ekstra utstyr må være godt synlig fra betjeningspanelet. Kontroller at det er nok plass ledig til rullebord og material mating. Arbeidsområdet består av rullebord og arbeidsplass. Enden av rullebordet må holde en avstand på minst 1 m fra nærmeste maskin eller vegg. Kuttet materiale må også ha nok plass for frakting bort fra arbeidsområdet. 3.3 Vatring av maskinen For å oppnå full nøyaktighet, må maskinen bli balansert med vater. Sett vateren på bunnen av stikkeområdet. Bruk vatringsutstyret for å balansere maskinen. 11

13 Juster rullebordet slik at det står nøyaktig på linje med maskinen ved hjelp av vatringsutstyr og målband. 12

14 4. Elektrisk tilkobling 4.1 Sikkerhets instruksjoner for elektriske tilkobling Tilkobling må bare utføres av kvalifisert personale! Slå av strøm hovedbryteren på maskinen. Kontroller at arbeidsområdet er helt tørt før tilkobling. Vær ekstra forsiktig under tilkoblings arbeidet ettersom den høye spenningen kan forårsake fatale konsekvenser. BOMAR selskapet tar ikke noe ansvar for skader på maskinen eller skader på personer som oppstår på grunn av inkompetanse eller tilkobling utført av ukvalifiserte personer. 4.2 Tilkobling Maskinen blir levert fullt operativ med 3 m lang hovedledning uten kontakt. Hvis det behøves lengre ledning, blir det anbefalt å koble den til i samsvar med oppgitt elektrisk skjema og sikkerhetsinstruksjoner. Det elektriske skjemaet er vist i Appendiks I. Sikkerhetsinstruksjonene er plassert i kapittel 4.1. Tilkobling kan skje etter at ledningen er skrudd fast til kontakten (16A) eller ved å feste den direkte til elektriske kontaktorer i sikringsskapet. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. 13

15 Advarsel: Prosess-spenning og hovedspenning må være identisk. Nødvendige verdier finnes i Appendiks nr. I. Tilkobling må sikres med en sikring, der verdien korresponderer med tilkoblingsledningens tverrsnitt. Informasjon er å finne i Appendiks nr. I. Slå på maskinen: Etter at hoved bryteren er slått på, kommer teksten på displayet: XXXXXXXXX Teksten kommer automatisk: Vi kan velge mellom 6 språk ved å trykke F1 knappen. Nøkkelbryteren i manuell posisjon, tekst er på displayet: XXXX Vi betjener maskinen med knappene i henhold til kapittel 9.2. i denne operatør modusen. Kontroller sagbladbånd retningen (bevegelse retningen må korrospondere med pil retningen på sagbladbånd dekselet): Nøkkelbryteren manuell posisjon. Hev sagbuen til øvre posisjon ved å trykke knapp 1 (se kapittel 9.2). Hvis det er umulig å heve sagbuen, er det nødvendig å bytte om strømfasene på strømtilførsel kontakten. Når strømfasene er byttet, kontroller sagbladbånd retningen en gang til.. 14

16 5. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis 5.1 Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskepreparater kan inneholde kjemiske tilsetninger, som under uforsiktig bruk kan være helseskadelig! Bruk ugjennomtrengelige vernehansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Kjølevæske kan komme inn i øynene og forårsake permanent alvorlige skader. Når du blander kjølevæske, tøm først vann i tanken og så rør konsentratet i vannet! ALDRI OMVENDT! Ved fylling av kjølevæske tanken, kontroller at det ikke forefinnes noe søl eller skvetter og at tanken ikke er overfylt. Kjølevæske tank volum er beskrevet i Appendiks nr. I. VIKTIG! Bland aldri to produkter eller ulike blandinger sammen! Dette kan føre til svært giftige og aggressive blandinger! For håndtering og avfallsbehandling følg ubetinget produsentens instruksjoner! Informasjon kan bli funnet på kjølevæskekanna eller på vedlagte brosjyre. 15

17 5.2 Kjølevæskens blandingsforhold Utføres i henhold til produsentens informasjon om kvantitet og tilsetninger. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: - Bruk av urent vann - Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, mekaniske) - For høy arbeidstemperatur - Utilstrekkelig luft ventilasjon - Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Under tilsetning av anti-rust blanding, biocids og systemrens, er det absolutt nødvendig å følge instruksjonene gitt av produsenten. 5.3 Kontroll av kjølesystem Kjølevæskens forfatning har umiddelbar innflytelse på skjæreegenskapene og maskinens holdbarhet! På grunn av dette, er periodiske inspeksjoner og service av kjølesystemet en ubetinget nødvendighet. Sjekk periodisk kjølevæskens nivå og pumpefunksjon. - Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere - Smøreegenskapene blir dårligere - Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere - Kjøleevnen blir dårligere - Skummer mer - Emulsjons stabiliteten blir dårligere - Fører til klebrige restpartikler VIKTIG! Kjølepumpa kan bli ødelagt ved for høyt kjølevæskenivå! Under ufaglært håndtering eller ufaglært service av kjølesystemet, tar BOMAR selskapet ikke noe ansvar i tilfelle ødeleggelser på kjølepumpa eller systemet forøvrig! Hvis kjølevæskens forfatning ikke er fullgod og det ikke finnes måter å forbedre den på, må kjølevæska erstattes med ny! 16

18 Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell Lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter Høy Lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Sensorer Forferdelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Sensorer Dannelse av oljehinne, slam eller klumper erstatt væsken For å ta bort oljehinna,tilsett Biocid*, eventuelt Fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons Hvis nødvendig Visuell Utilstrekkelig Sjekk stabiliteten, eventuelt tilsetning Flistest korrosjonsbeskyttelse øk konsentrasjonen eller Herbert-test ph-verdien Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner spør forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk anti-skummepreparat. 5.4 Fjerning av flis Flisavfall under kutting må destrueres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Flytt alt flismaterialet til den transportable dunken på baksiden av maskinen. La flisene renne av! Putt det avsilede flismaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da flisene også etter lenge avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernflis gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også flismaterialet sendes over til godkjent deponi. 17

19 6. Sikring av maskinen Maskinen må bli sikret før repareringer, servicer og tilpasningsarbeid finner sted, slik at den ikke uforvarende starter. Sikringsprosedyren må utføres som følgende: 1. Vri nøkkelbryteren til,,o - posisjonen 2. Trykk ned NØDSTOPP knappen 3. Vri hovedbryteren til,,o - posisjon og lås den med en hengelås. Fjern materialet fra maskinen! Rens maskinen ; forsiktig fjern alle rester etter flis og kjølevæske. Spesialinstruksjoner for arbeid med det hydrauliske systemet: Under arbeid med et hydraulisk system, må sagbuen, arma, være i den laveste posisjonen, eller den må bli tilstrekkelig støttet opp. Pass på at støtten til sagbuen er sikret og ikke kan glippe; ellers kan sagbuen ikke stoppes fra å falle. Hydraulikksystemet må være uten trykk begge holderullene må være åpne, sagbuen må være i den laveste posisjonen eller oppstøttet, og matestikka må flyttes utenfor bakre posisjon. Alltid bruk sko med ikke-skli, oljeresistent såle, for å unngå skader. Benytt oljeresistente hansker! Oljen kan inneholde komponenter, som kan provosere huden. Bruk beskyttelsesbriller! Det kan være et resttrykk i det hydrauliske systemet. Etter å ha skrudd ut en ventil eller skrue, kan oljen sprute ut og ødelegge synet ditt! Aldri åpne de hydrauliske ventilene, hvis ansiktet ditt er foran dem, da det fortsatt kan være resttrykk der. 18

20 Spesialinstruksjoner for arbeid på elektriske eller elektroniske systemet : Arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger kan bare bli utført av faglært arbeidskraft. Vær sikker på at maskinen er frakoblet det elektriske nettet. Det vil si slå hovedbryteren over i O - posisjon og koble maskinen fra strømnettet. Vær sikker på at arbeidsstedets omgivelser (maskin, gulv, verktøy, arbeidsområdet) er rent og totalt tørt. 19

21 7. Valg og bytting av sagblad 7.1 Valg av sagblad Denne maskinen er konstruert for sagblad størrelse: 2720 x 0,9 x 25(27) Skjærebredde er ca. 1,4 mm. Ved valg av sagblad er det mange kriterier som må bli tatt i betraktning. Den ene av dem er sagbladets tanningsform. Det er to hovedformer: Standard tanning: Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. Variabel tanning: Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomroms- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. Den neste vurderingen er riktige tannform. Ved valg av nytt sagbladbånd, anbefaler vi ettersom alle produsenter utvikler og tilbyr sine egne tannings former, at du tar kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. En av de viktigste vurderingene er tann høyden. Standard tanning vil ikke bli omtalt i følgende skjema, fordi BOMAR- selskapet anbefaler variabel tanning. 20

22 Hovedregelen er: Kuttekanalen må inneholde minst 4 tenner, men 30 tenner på det meste i kutte kanalen! HULT MATERIALE (Dp = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Dp S /14 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/ /12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/ /10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 KOMPAKT MATERIALE (D = mm) D D D D D /14 ZpZ 8/12 ZpZ 6/10 ZpZ 5/8 ZpZ 4/6 ZpZ 3/4 ZpZ Til tross for dette skjemaet, vennligst følg din forhandlers anbefalinger! 21

23 7.2 Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. 22

24 7.3 Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Bruk beskyttelseshansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake skader på hendene dine. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Demontering av sagblad Juster sagbue løfte stoppen til 180 mm i henhold til kapittel 9.4. LØFTE STOPP TIL SAGBUEN Hev sagbuen ved å trykke knappen (1) "Hev sagbuen til den innstilte posisjonen. Vri sagbuen i henhold til kapittel 9.3 til den Vinkel posisjonen som tillater sagbladbånd bytting uten noen problemer. Demonter det venstre beskyttelse dekslet. To skruer M6 fester dekslet. Demonter det bakre beskyttelse dekslet av sagbuen. To plastikkhodede skruer M6 fester dette dekslet. 23

25 Løsne børste holderen og vri den slik at den ikke hindrer avdragning av sagbladbåndet. Løsne strammingen til sagbladbåndet ved å vri strammerattet til venstre. Dra nå sagbladbåndet av styrehjulene. Viktig! Bruk alltid vernehansker når du arbeider med sagblad. Det har fremdeles skarpe tenner. Etter at du har fjernet sagbladbåndet fra hjulene, dra sagbladbåndet ut av sagbladstyrings kubene. Under arbeid med det fjernede bladet, må sikkerhetsinstruksjonene ikke glemmes. Selv brukte sagblad har skarpe kanter Montering av sagblad Før montering av nytt sagblad, rens alle hjulene, bladstyrings kubene og innsiden av sagbuen for alle rester etter flis og skitt. Husk tannretningen når du monterer det nye sagbladbåndet. 24

26 Sett inn det nye sagbladbåndet i bladstyrings kubene. Sjekk at sagbladet glir mellom begge styrevalsene og at det er skyvd helt til toppen. Putt sagbladbåndet på begge styrehjulene. Sjekk at sagbladryggen passer tett inntil hjulkanten. Skyv så sagbladetbåndet så langt bakover som mulig. Ved å vri på strammerattet til høyre vil du sakte stramme sagbladbåndet. Monter de gule beskyttelse dekslene til båndet. Pilene på dekslet må passe i forhold til pilene på sagbladbåndet. Hvis ikke, må du snu sagbladbåndet andre veien. Fjern plastikk dekslet på sagbladtennene, sett børsten tilbake i riktig posisjon og monter det bakre sagbuedekslet igjen. Monter rense børsten til sagbladbåndet i henhold til Appendiks II, del 4 og fest holderen til sagbuen med feste skruene Stramming og kontroll av sagblad Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet.!! POZOR!! Konc. spínač pásu Přepni na MANUEL <OK> Druh provozu: RUČNĚ vyber druh pohybu Hvis sagen slås på, vil følgende tekst komme frem på displayet : Stramm sagbladbåndet inntil følgende tekst kommer frem på displayet: 25

27 Når sagbladbåndet er strammet, skal håndtaket av endestopp skruen være mellom den grønne og røde fargegrensen. Etter å trykke knappen F2 = OK viser displayet: XXX Etter at du har montert sagbladet og strammet det litt, sett TENZOMAT på sagbladet og fest den med festeskruene. Sett TENZOMAT skiven slik at nålen peker på 0. Stramm sagbladbåndet inntil displayet viser at bladet er strammet korrekt. TENZOMAT skal da vise verdien, som er relevant for akkurat dette sagbladbåndet på chassiset til TENZOMAT. Hvis dette ikke er tilfelle, juster endebryteren. Hvis verdien korresponderer med verdien på chassiset til TENZOMAT, men det endebryter hendelen peker på det røde området til kontrollringen, utfør justering av kontroll ringen. JUSTERING Justering er ikke nødvendig under hver sagbladstrammings-prosess. Juster endebryteren i henhold til Appendiks II, del 6. Etter installering og stramming av bladet, må sagbladbånd plasseringen kontrolleres. Hvis du vil teste sagbladbånd plasseringen, må du slå på maskinen. I For dette formålet slå på sagblad motoren, og slå så av motoren igjen. 0 Sikre maskinen i henhold til beskrivelse I kapittel 6! 26

28 Fjern det gule bånd dekslet, åpne bakre sagbue deksel og kontroller bånd plasseringen på styre hjulene. Sagbladbåndet har riktig plassering når avstanden mellom den rette kanten av sagbladbåndet og hjulkanten er 1 mm. Hvis avstanden er mer enn 1 mm eller bladet kjører på hjulkanten, er det nødvendig å justere sagbladbåndet i henhold til Appendiks II, del 3. 27

29 8. Mating av materiale 8.1 Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake kutt skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Ikke beveg deg under last som løftes! Aldri gå på rullebordet! Benytt bare transport utstyr som er sterkt nok til å bære og flytte materialet! Følg ellers de generelle lover og forskrifter for materialtransport! 28

30 Ikke håndter materialet eller beveg deg i maskinens arbeidsområde når du starter maskinen. Det kan føre til alvorlige skader. 8.2 Buntet materialmating Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Akslingene forskyver seg også i forhold til hverandre. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under låsingen i stikka! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontrollsystemet! Forslag til buntsammenbinding: Firkantformet materiale Vinkelformet materiale VIKTIG! 29

31 8.3 Rullebordinstruksjoner Vær vennlig ikke bruk såkalte støtter eller arbeidsbenker i stede for rullebord. Disse er ikke egnet for kutte prosesser med denne maskinen og kan ikke posisjoneres eksakt nok. Vær sikker på at lengden av rullebordet er lang nok for materiallengden dette vil forhindre at materialet faller ned fra bordet. Vær sikker på at de runde stokkene hviler oppå minst to vertikale ruller, og ikke kan falle ned fra rullebordet! Ikke overbelast rullebordet! Informasjon om bordets tonnasje er oppgitt i den tekniske rulleborddokumentasjonen. Pass på at rullebordet er bredt nok for alle materialer! Hvis materialet faller ned fra bordet, kan det forårsake skader eller maskinødeleggelser. Aldri la materialet falle på rullebordet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere bordet. Bruk korrekt sammenføyningsstykke for å forsiktig sammenføye bordet med maskinen! Rullebord, tilbehør og sammenføyningsstykker levert av BOMAR kan bli funnet i Appendiks V. 30

32 9. Betjening av maskinen 9.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskin betjening Sjekk kapittel 1 en gang til før du starter å lese dette kapittelet. Justerings modus for denne maskinen kan bare brukes for justering og forberedende arbeid av automatiske modus. Vær vennlig, alltid arbeid med denne maskinen med den største forsiktighet til tross for alle sikkerhets utstyret og i henhold til sikkerhets forskriftene! 31

33 9.2 Betjeningspanel beskrivelse

34 9.2.1 Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus 17 Display Viser nåværende prosessmodus, og mulig gjør dialog med operatør. 18 Nøkkelbryter For å velge prosessmodus: Nøkkelen kan tas ut bare i O -posisjon. Justerings modus Automatisk modus 0 Null-posisjon 19 Indikator nettspenning Indikator viser om hovedbryteren er på/av. 20 Hastighets valg bryter Forandrer hastigheten til sagbladbåndet mellom 35m/min og 70 m/min. Hvis maskinen er utstyrt med trinnløs regulering, vil det være en regulerings betjening på denne plassen isteden for bryteren. 21 NØDSTOPP- knappen I nødtilfeller setter den maskinen over i stillstand. 22 Reguleringsventil Justerer senke hastigheten på sagbuen Betjeningsfunksjoner etter at hoved nøkkelbryter er slått på 12 F1 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby valg av 6 ulike språk. 13 F2 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby innlegging av passord, for å kunne gi aksess til endring av parametere i maskinen. Den betjener også valg av språk, som F1. 33

35 9.2.3 Betjeningsfunksjoner i justerings modus 12 F1 Funksjonsknapp Den slår av/på kjølepumpen. Slå på: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 13 F2 Funksjonsknapp Uten funksjon 14 F3 Funksjonsknapp Uten funksjon 15 START av automatisk syklus Uten funksjon 16 STOPP av automatisk syklus Uten funksjon 7 Funksjonsknapp Mating fremover Knappen må trykkes ned kontinuerlig under mating. Når knappen slippes, stopper matingen i den posisjonen som den er i når knappen slippes. Matingen blir blokkert hvis hovedstikken og matestikken har festet materialet eller hvis matestikken fester materialet og sagbuen ikke er i øvre posisjon. 4 Funksjonsknapp Mating bakover Knappen må trykkes ned kontinuerlig under mating. Når knappen slippes, stopper matingen i den posisjonen som den er i når knappen slippes. Matingen blokkeres hvis matestikken fremdeles låser materialet. 8 Funksjonsknapp Lukker matestikken. Etter at knappen har blitt trykket, lukker matestikken. Det er umulig å stoppe lukkingen i mellom posisjon. 5 Funksjonsknapp Åpner matestikken. Etter at knappen har blitt trykket, åpner matestikken til ende posisjon. Det er umulig å stoppe åpningen i mellom posisjon. 34

36 9 Funksjonsknapp Lukker hovedstikken. Etter at knappen har blitt trykket, lukker hovedstikken. Det er umulig å stoppe hovedstikken i mellom posisjon. 6 Funksjonsknapp Åpner hovedstikken. Etter at knappen har blitt trykket, åpner hovedstikken. Det er umulig å stoppe hovedstikken i mellom posisjon. 1 Funksjonsknapp Hever sagbuen. Knappen må bli trykket permanent for at sagbuen skal heve seg. Når knappen slippes, stopper sagbuen. 10 Funksjonsknapp Senker sagbuen. Knappen må bli trykket permanent for at sagbuen skal senke seg. Når hovedstikken ikke er lukket, reagerer maskinen selv uten å starte maskin motoren. Når knappen slippes, stopper sagbuen. 2 Funksjonsknapp Slår på sagbladbånd motoren. 0 Funksjonsknapp Slår av sagbladbånd motoren. 3 Funksjonsknapp Slår på det hydraulisk aggregatet. 11 Funksjonsknapp Slår av det hydraulisk aggregatet Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering 12 F1 Funksjonsknapp Etter at funksjons knapp F1 har blitt trykket, vises teksten: Antall steg tilbake og du kan taste inn tre siffer ved å bruke tastaturet. 35

37 13 F2 Funksjonsknapp Etter at funksjons knapp F2 har blitt trykket, vises teksten: Antall enheter og du kan taste inn tre siffer ved å bruke tastaturet. 14 F3 Funksjonsknapp Brukes for å avslutte program editering. 0 Nummerknapp "0" Innsetting av nummer 0 1 Nummerknapp "1" Innsetting av nummer 1 2 Nummerknapp "2" Innsetting av nummer 2 3 Nummerknapp "3" Innsetting av nummer 3 4 Nummerknapp "4" Innsetting av nummer 4 5 Nummerknapp "5" Innsetting av nummer 5 6 Nummerknapp "6" Innsetting av nummer 6 7 Nummerknapp "7" Innsetting av nummer 7 8 Nummerknapp "8" Innsetting av nummer 8 9 Nummerknapp "9" Innsetting av nummer 9 36

38 10 "CLEAR" knappen Fjerner nummeret der kursoren står, og kursoren flytter seg et steg mot høyre. 11 "ENTER" - knappen Bekrefter inntastede nummer og den forrige menyen vises på displayet Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus 12 F1 Funksjonsknapp Den slår av/på kjølepumpen. Slå på: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 13 F2 Funksjonsknapp 14 F3 Funksjonsknapp 15 START knapp for automatisk syklus Automatisk syklus starter. Ved å trykke denne knappen stiller maskinen seg til utgangs posisjonen til begynnelsen av automatisk syklus. Etter at lengen og antall enheter har blitt innstilt, starter den automatiske syklusen. 16 STOPP knapp for automatisk syklus Den stopper eller terminerer automatisk syklus ( når sagbuen senkes ). 9 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Lukker hoved stikka. 6 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Åpner hoved stikka. 37

39 1 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Hever sagbuen. 10 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Senker sagbuen. 2 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Starter sagbladbånd motor. 0 Nummerknapp "0" Uten funksjon 3 Nummerknapp "3" Uten funksjon 4 Nummerknapp "4" Uten funksjon 5 Nummerknapp "5" Uten funksjon 7 Nummerknapp "7" Uten funksjon 8 Nummerknapp "8" Uten funksjon 11 "ENTER"- knappen Uten funksjon 38

40 9.3 Innstilling av vinkel kutting Båndsagen STG 230 DGH tillater vinkel kutting. Vinkelen kan variere trinnløst fra 0 til 60. Det er også mulig å bruke stopperne for kutt ved vinklene 45 og 60. Hev sagbuen ved å trykke på knapp (18) "Hev sagbuen " Løsne låsehendelen på konsollen. Trekk ut stopp pinnen nok for å vri til ønsket vinkel. Sving konsollen til den ønskede vinkelen ved å dra i stramme rattet. På konsollen er det en vinkel skala. Sett den ønskede vinkelen i henhold til skalaen på siden av konsollen og fest låsehendelen til konsollen igjen. 39

41 Vinkel innstilling ved bruk av de forhåndsinnstilte vinklene 45 og 60. Hvis du ønsker å stille til vinkel mindre enn 45, er det ikke nødvendig å dra ut stopp pinnen. Løsne låsehendelen på konsollen. Sving konsollen til den ønskede vinkelen ved å dra i stramme rattet. Hvis du ønsker å innstille til 45 ved bruk av de forhåndsinnstilte stopperne, trekk ikke ut stopp pinnen og vri sagbuen til den forhåndsinnstilte posisjonen ved å dra i strammerattet til sagbuen. Det er nødvendig å dra ut stopp pinnen så mye som mulig for å vri sagbuen forbi det forhåndsinnstilte stoppet ved 45, hvis vinkelen er større enn 45. Juster så til ønsket vinkel. Hvis den ønskede vinkelen er 60 og ved bruk av den forhåndsinnstilte stopperen, dra ut stopp pinnen så mye som mulig og vri sagbuen forbi den forhåndsinnstilte stopperen ved 45, Vri så sagbuen frem til den forhåndsinnstilte stopperen ved Sett begrensning for sagbuens løft For å få kortet ned den automatiske syklustiden, kan vi begrense høyden på sagbuens løft i samsvar med høyden på materialet. Senk buen til den laveste posisjonen ved å trykke knapp (10) Senk sagbuen". Setting av øvre løfteposisjon til sagbuen. Løsne skruen til løfte endestoppen og sett løfte endestoppen så tuppen peker på den verdien på skalaen som korresponderer med diameteren eller høyden på det materialet som skal kuttes. Skru fast skruen til løfte endestoppen. VIKTIG! Skalaen er bare veiledende. Hev sagbuen ved å trykke knapp (1) Løft sagbuen for å stille den til høyeste posisjon. Kontroller innstillingen med et målband. Sagbladbåndet skal være ca. 10mm over materialet som skal kuttes. 40

42 9.5 Avstandsjustering for optimal bladstyring Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. Justering av bladstyringa: Løsne den venstre låsehendelen. Flytt venstre del av styringa til den posisjonen, som gjør at kanten av venstre bladstyring er så nær som mulig kuttematerialet. VIKTIG! Hvis kuttematerialet er tynnere enn 160 mm, sjekk avstanden mellom kanten på venstre bladstyring og festebordkanten. Bladstyringen kan ikke overligge festeområdet, og må ligge minst 10 mm fra dette området. Maskinen kan ikke fullføre sin arbeidssyklus, når bladstyringa berører bordet, fordi at buen ikke kan gå ned til sin laveste posisjon. Kontroller at bladstyringen ikke kolliderer med stikka. Bladstyrings kubene skal være plassert ca 40 mm fra stikke kjevene. Fest venstre låsehendel etter justeringen. Kontroller at det ikke er noen konflikt mellom den venstre bladstyringsdelen, feste bordet og stikke kjevene i justerings modus etter justeringen. 41

43 9.6 Stikker Ettersom båndsagen ikke har stikker som er utstyrt med hydrauliske sylindere med fullt løft, må stikkene justeres manuelt i forhold til diameteren eller høyden til materialet som skal kuttes. Løsne låsehendelen til begge stikkene. Åpne begge stikkene for å tillate innsetting av materiale. Juster nå avstanden mellom kutte materialet og stikke kjevene til ca 3 mm og lås begge låse kubene på stikke sylinderne. Kontroller at avstanden mellom materialet og stikke kjevene stemmer. Druh provozu: RUCNE Pod. Sverak UPNOUT Viktig! Hvis avstanden mellom materialet og stikke kjevene er for stort, vil ikke stikke kjevene feste materialet. Trykk bryteren vil ikke bli aktivisert og maskinen vil rapportere at det ikke er satt i noe materialet. Hvis avstanden er for liten mellom materialet og stikke kjevene, vil det trolig føre til problem med mating av materialet ( det blir friksjon mellom materialet og stikke kjevene ). 42

44 9.7 Justering av matings lengde Ettersom båndsagen STG 230 GA500 ikke er utstyrt med mater med indikasjon på posisjonen til den hydrauliske sylinderen, men med en justerbar sylinder posisjon, er det nødvendig å justere matings steg lengden manuelt. Løsne låsehendelen til fast spenneren til matings feste kuben. Låsehendelen er plassert under siden på rullebordet. Beveg sylinderen til ønsket posisjon ved vri på ratte til vandrings skruen. Du kan måle om justeringen er riktig ved hjelp av strekmåling. Strekmålet er lokalisert på den hydrauliske sylinderen. Etter at løfte justeringen har blitt kontrollert, lås den justerbare kuben med låsehendelen. 9.8 Slå kjølepumpe på/av Maskinen STG 230 GA500 er utstyrt med kjøleenhet. VIKTIG! Maskinen blir levert uten kjølevæske. I automatisk syklus, blir kjøle enheten aktivisert øyeblikkelig når sagbladbånd motoren slåes på dersom pumpen ble skrudd på i justerings modus. Det er mulig å slå på eller av kjølepumpen i automatisk syklus etter at sagbladbåndet har blitt startet. Slå på kjølepumpe: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av kjølepumpe: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 43

45 9.9 Sett inn materiale i materialfester - PZH 230 Hvis maskinen er utstyrt med øvre materialfester, er det mulig å kutte det buntete materialet. Åpne begge stikkene ((5) "Åpne matingsstikke" og (6) "Åpne hovedstikke ). Løsne hendlene til stikke styrings kubene og åpne stikken til maksimal bunt bredde. Løsne feste kuben til den vertikale feste sylinderen, skyv sylinderen til øvre ende posisjon og stram til feste kuben igjen. Legg i det første laget av bunten og innstill stikken til en avstand på ca 3 mm fra materialet og fest låsehendelen til feste kuben. Viktig! Hvis avstanden er for stor, vil maskinen gi melding om no material inserted. Legg i gjenværende lag med materiale. Følg kapittel 8.2 under mating av materiale. Løsne festekuben til den vertikale sylinderpressa og juster dens avstand fra materialet med 3 mm. Lås festekuben til den vertikale sylinderen. VIKTIG! Hvis avstanden til materialet er for stor, vil maskinens display vise,,no material inserted. Løsne press rullen og juster den til å presse på bunten fra oversiden og ned på matestikken. Sørg for at rullen ikke er for løs. Rullen må berøre materiale mens det beveger seg; Materialet må være i kontakt med rullen og ikke kunne bevege seg fritt omkring. Sørg for at rullen ikke har for mye press på seg. 44

46 Det er sterkt anbefalt å sveise materiallagene på baksiden ved buntet kutting. VIKTIG! Hovedbryteren må være slått av under sveising Bruk av tilleggs støtte ruller Hvis du kutter korte enheter eller enheter kortere enn 380 mm, er det å anbefale å bruke tilleggs støtte ruller for å unngå at materialet faller mellom stikkene og ødelegger styringsstag, hydraulisk sylinder eller måleinstrument. Viktig! Hvis kutte enhetene er lengre enn 380 mm, må tilleggs støtte rullene fjernes. Fest tilleggs støtte rullene før innsetting av materiale slik at de korte enheten ikke kan falle igjennom. Monter tilleggs støtte rullene på styrestagene slik at styrestagene beveges igjennom feste rulle kuben. Juster avstanden til tilleggs støtte rullene og fest kuben med det stjerne formede rattet. Viktig! Ikke beveg tilleggs støtte rullene når det stjerne formede rattet er låst Sikkerhetsenheter for maskinen Følgende sikkerhetsenheter trengs å testes periodisk med hensyn på at de er hele og funksjonsmessig i god stand. Sikkerhetsenhetene er konstruert for å beskytte de som arbeider ved maskinen fra skader. Sikkerhets dør bevegelse Hvis døren åpnes når maskinen er i drift, stopper maskinen umiddelbart og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen kan kun startes igjen etter at døren er lukket, og etter å ha fulgt beskjedene i displayet. 45

47 Bakre sagbuedeksel Hvis dekselet åpner seg under prosessering, vil maskinen stoppe og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen er klar for prosessering bare etter at dekselet er montert og låst, og man har fulgt beskjedene på displayet. Beskyttelsesramme Beskyttelsesramma garanterer sikker betjeningsavstand fra maskinen! Hvis maskinen er i arbeid, kan ingen være innenfor merket område eller utføre noe som helst der! Bladstramming og sjekking av brudd Denne enheten sjekker stramminga av sagbladet og forårsaker umiddelbar stopp av maskinen i tilfelle av bladbrudd. Enheten har endebryter. Dens justering er nevnt i Appendiks II Vedlikehold og justering. Inspiser justeringa periodisk og eventuelt etterjuster. Sagbladdeksel Dette dekselet ligger over det åpne sagbladet fra lekten til bladstyrings kuben og frem til sagbuen. Aldri slå på sagbladbåndets motor, hvis dekselet ikke er montert! Sikkerhetsenheter nevnt i dette kapittelet må aldri fjernes eller på noen annen måte elimineres. 46

48 Hvis noen sikkerhets- eller beskyttelsesenhet viser feil eller mangler, eller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, må maskinen slås av, og kan bare slås på etter reparasjon! Hvis noen beskyttelsesenhet fjernes eller elimineres, vil BOMAR-selskapet ikke ta noe ansvar for ødeleggelser på maskinen eller mennesker!!! 47

49 10. Justerings modus Justerings modus må bare brukes som forberedelse for automatisk syklus. Vær sikker på at maskinen er tilstrekkelig sikret i henhold til kapittel 6 under justerings modusen. Justering kan gjøres av bare en person av gangen. Ikke mer enn en person må arbeide samtidig på maskinen. Flytt nøkkelbryteren (6) over til "justerings modus"-posisjon. Druh provozu: RUČNĚ I denne modusen viser maskinen instruksjoner for manuell maskin betjening. Juster stikkene i samsvar med kapittel 9.6. Ikke glem tilleggs støtte rullene, deres bruk og funksjon er beskrevet i kapittel Innstill matesylinderen i henhold til kapittel 9.7 Mat av materialet i feste stikkene. Mating av materiale er beskrevet i kapittel 8. Hvis du ønsker å kutte flere lag av materialet, les nøye gjennom kapittel 9.9, som beskriver hvordan buntet materiale skal settes inn i materialfester og hvordan man justerer materialfester. Juster øvre løfteposisjon til sagbuen. Nødvendig informasjon er å finne i kapittel 9.4. Hvis du ønsker å kutte i vinkel, juster buen i henhold til kapittel 9.3. Juster venstre del av bladstyringen til sagbladet i henhold til kapittel 9.5. Hvis alle innstillinger og justeringsarbeider over er gjort, er det nødvendig å kontrollere alle utførte justeringer i henhold til denne prosedyren. 48

50 11. Automatisk modus For å arbeide i automatisk modus, må nøkkelbryteren være i "AUTOMATISK MODUS"- posisjon Terminologi Programsetning: Forhåndsinnstilt del, bestemmer seksjonens lengde og antall stykker. Automatisk syklus: Lukket prosess, som kjører i samsvar med innsatte og editerte programsetninger. Editere : Velge ut eller forandre på nummerverdiene til programsetningene Setting av initial posisjon Druh provozu: AUTO AUTOMAT. NASTAVENI VYCHOZI POLOHY Stiskni START Druh provozu: AUTO Zdvih ramene NAHORU F1=Krok př. F3=OK sk 0 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 0 0 Før det er mulig å editere programmets setninger, er det nødvendig å trykke (15) "START AUTOMAT" for å få maskinen til å gå i initialposisjon (den grønne indikatoren blinker). Etter å ha trykket START-knappen, går maskinen inn i initialposisjon og viser situasjonen. VIKTIG! Vi leser beskjedene og visuelt kontrollerer vi prosessen. Hvis det er forskjell mellom beskjed og situasjon, må maskinen slås av og justeres (for eksempel justering av endebryteren) Etter at maskinen er automatisk satt i initialposisjon, vil displayet tilby mulighet for å editere antall matingslengder og antall enheter Innsetting av programsetninger Denne maskinen tillater innsetting av 1 programsetning. F1=Krok př. F3=OK sk 0 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 0 0 Dette skjermbilde registrerer antall matingslengder og antall enheter som skal kuttes. 49

51 Zadej počet kroků - Etter å ha trykket F1 knappen, tilbyr displayet innsetting av nummer for løft til den hydrauliske sylinderen under matingen. Tast inn nummer verdien på tastaturet og bekreft ved å trykke ENTER knappen. Zadej počet kusů - Etter å ha trykket F2 knappen tilbyr displayet antall enheter som skal kuttes. Tast inn nummer verdien på tastaturet og bekreft ved å trykke ENTER knappen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 0 Bekreft inntastingen ved å trykke knapp F3. Programsetningen er nå programmert Mating av materiale i automatisk modus Maskinen tilbyr to muligheter for mating av materiale i halvautomatisk modus. MOŽNOST ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak tlačítko START 1. Mating med automatisk kutting av materialendene. 2. Mating ved flytting av materialet til bladet. 1. Mating med halvautomatisk kutting av materialendene Vi følger instruksjonene, skjemaet er vist i andre rad, hvis vi vil utføre kutting av endene. Displayet viser dette skjema (9)->(2)->(C) Hvis stikka er låst, kan du åpne den med ett kort trykk på (6)-knappen. Vi setter inn nytt materiale i tom stikke. Vi setter inn nytt materiale på en slik måte at sagbladet kan kutte valgte lengde på materialendene. Kort trykk på (9)-knappen åpner hovedstikka. Etter kort tid (ca. 5 sek.), som ivaretar perfekt festing og sjekking av materialfeste, starter knapp (2) sagbånd fremdrift. Kort trykk på (C)-knappen får buen til å flytte seg nærmere kuttet. 50

52 AUTOMATICKE ZARIZNUTI MATERIALU Cekejte na dokonceni rezu Syklusen,,AUTOMATIC MATERIAL END CUT er initiert. Maskinen utfører kuttet og sagbuen løftes til initialposisjonen. KONEC AUTOMATICKEHO ZARIZNUTI MATERIALU Bude zapocitan kus? F2=ano F3=ne Etter at kuttet er ferdig, kan du velge om kuttet skal telles med i antallet av kutt utført under kutting i automatisk syklus. Vri nøkkelbryteren til posisjonen AUTOMATISK MODUS og fortsett med syklusen. 2. Mating ved flytting av materialet til sagbladbåndet. Nøkkelbryteren i justerings modus: Senk sagbuen, legg i materialet inntil sagbladbåndet, lås det ved å trykke knapp 9 og hev sagbuen til øvre posisjon ved å trykke knapp 1. Vri nøkkelbryteren til posisjonen AUTOMATISK MODUS og fortsett med syklusen Bytting av materiale i automatisk syklus!! Tlakovy snimac!! PODAVACIHO SVERAKU nesepnul Hvis matestikka, under forsøk på å feste materialet, låser seg selv etter materialenden og buen fortsatt er i et kutt, vil displayet vise følgende melding: NO MATERIAL Wait until the arm finishes the cycle!! Tlakovy snimac!! PODAVACIHO SVERAKU nesepnul Maskinen fortsetter som følgende: Buen går til den øvre posisjonen og stopper. Sagbåndets motor stopper. Resten av materialet forblir låst i hovedstikka. Det er nødvendig å avbryte beskjeden på displayet og trykke ENTER for å fortsette.!! POZOR!! POVEL JE BLOKOVÁN Zapnout hydrauliku Etter å ha trykket ENTER viser displayet: Start hydraulikken ved å trykke S knappen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 2 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 4 Displayet tilbyr editering av tilstanden, som har ført til avbrudd i syklusen ( f.eks. antall matingslengder av materialet, som vi har fjernet). Du kan stoppe editeringen ved å trykke F3 knappen. 51

53 Možnost ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak stlači START Etter at du har stoppet editeringen, tilbyr maskinen material ende kutting. Du utfører material mating og ende kutting i henhold til kapittel 11.4 Nå kan du fortsette syklusen Avbrytning og stopping av automatisk syklus Hvis det er nødvendig å avbryte den automatiske syklusen, trykk (16) "STOP AUT"-knappen. Hvis maskinen er midt i et kutt og (16) STOPP -knappen er trykket på, vil maskinen gjøre ferdig kuttet og så vil den bli avbrutt. Det er forgjeves å trykke på STOPP -knappen under utførelsen av kuttet, maskinen vil ignorere det. Etter at kutte er ferdig, er det mulig å starte maskinen igjen ved å trykke START knappen, maskinen fortsetter da den automatiske syklusen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 2 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 4 Možnost ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak stlači START Displayet tilbyr mulighet til å editere programmet. Hvis du ønsker å fortsette syklusen, som allerede har begynt, bruk F3 knappen og fortsett til det neste skjerm bildet. Hvis du ønsker å forandre på programmet, skriv over programmet ved å trykke F1 og F2 knapp. Fortsett til det neste skjerm bilde ved å trykke F3 knappen. Hvis du ønsker å stoppe arbeidet ved maskinen, slå den av ved hoved bryteren. Displayet tilbyr mulighet for material ende kutting. Hopp over denne muligheten ved å trykke START knappen. 52

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag M - NCA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 150 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 120. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 120. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 120 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

H - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

H - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag H - NCA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P. Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. P. MEIDELL AS Versjon 1.03

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 230 DG Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Art. nr: 106106

Bruksanvisning. Art. nr: 106106 Bruksanvisning Art. nr: 106106 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren hardere enn hva som er anbefalt

Detaljer

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning

NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning NORDIC ROWER R2 Brukerveiledning (Picture) Deleskisse (picture of parts) NORDIC Rower R2 er en fantastisk praktisk og effektiv måte å trene på. Den er lett å bruke og tar liten plass. Den er derfor det

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi

Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Monterings og bruksanvisning til rustfrie rustjebaner av typen TS og TS Scandi Takk for di tillit. Belønningen vil være et kvalitetsprodukt og tilfredsstillelse av deres barn. Innledning Her får du informasjon

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer