STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!"

Transkript

1 Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr.

2 P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold Service og informasjon 2 Declaration of conformity 3 Innholdsfortegnelse 4 Appendiks I Tekniske data Montering skjema I 59 Montering skjema II 60 Transport skjema I 61 Transport skjema II 62 Olje sammenlignings tabell 63 Elektrisk skjema 1 64 Elektrisk skjema 2 65 Elektrisk skjema 3 66 Elektrisk skjema 4 67 Elektrisk skjema 5 68 Hydraulikk skjema 69 Appendiks II Vedlikehold og justering Bytting av reservedeler 81 Appendiks III Konstruksjons tegninger for reservedels bestilling 90 Appendiks IV Feilsøking 125 Appendiks V Spesial tilbehør 129 1

3 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til

4 Declaration of conformity In accordance with 13 law no. 22/1997Sb. from 24th January 1997 Manufacturer We hereby declare that the product BOMAR spol. s.r.o. Lazaretní Brno IČO Band Saw STG 230 GA NC (derived variations: STG 230 DG; STG 230 DGH; STG 230 DGP; STG 230 G; STG 230 GAP; STG 230 GH; STG 230 GP; STG 230 GA compact, STG 230 GA300, STG 230 GA500) Description and designing Machine machine band saw, both sides swivel semi-automatic machine with hydraulic vice, is designed for cross partition and shortening of metal rolled and drawn rods and shaped material (maximal size 280 x 200 mm). The drive of the saw band of the engine is derived from electric engine of 1.1 kw output. Fulfils: Basic requirements of government order: requirements of other technical directives: In order to judge the conformity of the machine, harmonized Czech technical standards were used č.170/1997sb.; č.168/1997 Sb. notice ČÚBP no. 48/82 Sb. in order of notice no. 324/90 Sb. and no. 207/91 Sb.; hyg. př. MZd sv. 36/76 Sb. and sv. 37/1997 Sb. ČSN EN 292-2:1994; ČSN EN 294:1993, ČSN EN 349:1993 ČSN ISO 447:1991; ČSN ISO 3746:1996; ČSN EN :1995 ČSN IEC 38:1993; ČSN :1988; ČSN :1988 and as in the case of normal and safe usage of the above mentioned; we accepted steps to guarantee the conformity of all products presented on the market with technical documentation and basic requirements of above mentioned technical standards. Declaration of conformity was carried out according to: Declaration of conformity (model tests) carried out N.V. no. 170/1997 Sb. 3 paragraph 1, letter B, N.V. no. 168/1997 Sb. 3 paragraph 1 Strojírenský zkušební ústav s.p. autorizovaná osoba 202 Hudcova 56b, CZ BRNO IČO Test protocol no from Certificate no. B /99 from In.on. 3 rubber stamp/name/function/signature of person responsible

5 Innholdsfortegnelse 1. Generelle sikkerhetsinstrukser Side Verneklær Sikkerhetsregler for service 6 2. Transport Sikkerhetsregler for transport Transportforberedelser Transport instruksjoner Transport Lasting av maskinen Maskin plassering Gulvets tonnasje Plassering av maskinen Vatring av maskinen Elektrisk tilkobling Sikkerhets instruksjoner for elektriske tilkobling Tilkobling Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskens blandingsforhold Kontroll av kjølesystem Fjerning av flis Sikring av maskinen Valg og bytting av sagblad Valg av sagblad Innkjøring av sagblad Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Demontering av sagblad Montering av sagblad Stramming og kontroll av sagblad Mating av materiale Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Buntet materialmating Rullebordinstruksjoner 30 4

6 9. Betjening av maskinen Sikkerhetsinstruksjoner for maskin betjening Betjeningspanelbeskrivelse Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus Betjeningsfunksjoner etter at hoved nøkkelbryter er slått på Betjeningsfunksjoner i justerings modus Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus Innstilling av vinkel kutting Sett begrensning for sagbuens løft Avstandsjustering for optimal bladstyring Stikker Justering av matings lengde Slå kjølepumpe på/av Sett inn materiale i materialfester - PZH Bruk av tilleggs støtte ruller Sikkerhetsenheter for maskinen Justerings modus Automatisk modus Terminologi Setting av initial posisjon Innsetting av programsetninger Mating av materiale i automatisk modus Bytting av materiale i automatisk syklus Avbrytning og stopping av automatisk syklus Automatisk syklus Halvautomatisk modus NØDSTOPP-knappen Slå maskinen over til stillstand 56 5

7 1. Generelle sikkerhetsinstrukser 1.1 Verneklær Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader. Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Rusk og avfall på gulvet kan også skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. 1.2 Sikkerhetsregler for service Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Følg ellers de generelle lovene for skadebeskyttelse! Oppbevar denne manualen nær maskinen og hold den i god stand. 6

8 Arbeidsområdet og maskinen må holdes ren og i ryddig stand. Hvis defekter eller unormalheter blir observert, må du stoppe arbeidet og informere din overordnede. Bruk maskinen kun i perfekt stand! Unngå maskinbruk, som kan true din sikkerhet eller sikkerheten til dine medarbeidere. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Oppstart og vedlikehold av maskinen kan bare utføres av faglært personale. Maskinen kan bare benyttes hvis alle beskyttelsesenheter er funksjonelle og på plass. Ingen beskyttelsesenheter kan bli fjernet eller ødelagt. Hvis noen beskyttelsesenhet er defekt, må maskinen slås over på stillstand. Og den kan bare starte å prosessere etter en vellykket reparasjon. Denne saga er dimensjonert bare for stål, farget metall, rustfritt stål og kutting av plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Risikoen tas på brukerens eget ansvar! 7

9 Hvis du flytter eller forandrer på maskinen (helt på egen hånd), vil garantien på maskinen bortfalle, og selskapet BOMAR tar ikke noe ansvar for eventuelle oppståtte feil! Maskinen kan settes operativ bare hvis brukeren respekterer og bruker denne instruksjonsboka for service, og respekterer instruksene og reglene i den. Hvis noen feil eller nødsituasjon blir oppdaget trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP knappen 8

10 2. Transport 2.1 Sikkerhetsregler for transport. Respekter generelle sikkerhetsregler for transport! Bruk vernehjelm under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Ikke beveg deg under last som løftes! Feil på transportutstyret kan forårsake de mest alvorlige skadene. Hold god avstand til maskinen og kjøretøyet under transport. 2.2 Transportforberedelser Fest stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Pakk forsiktig inn den elektriske boksen for å beskytte den mot ødeleggelse. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 9

11 Denne pallen bør være sterk nok til å bære maskinens vekt. Vær vennlig, å finne maskinens vekt fra Appendiks nr. I Transport instruksjoner Ikke noen kraft fra transportsystemet må bli brukt på maskinens sagbue! Maskinen må bare flyttes med truck. For krantransport, brukes transportkroker, som kan skrues i transporthull i henhold til Appendiks I. Transport tegninger er vist i Appendiks nr. I. Vær forsiktig under transport maskinen må ikke bli ødelagt. 2.4 Transport Vær sikker på at transportkjøretøyet er sterkt nok for båndsaga. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Maskinen må bli skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet! 2.5 Lasting av maskinen Vær sikker på at lastebilen eller traileren er sterk nok til å bære vekten av maskinen. Vær vennlig å finn maskinens vekt fra Appendiks nr. I Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter fra alle sider! Vær forsiktig maskinen skal ikke bli ødelagt av det. Ikke tillat maskinen å ristes eller skubbes mot noe under transporten. 10

12 3. Maskinens plassering 3.1 Gulvets tonnasje Finn ut hva gulvets tonnasje er før plassering. Minimums krav: Maskinvekt (i henhold til Appendiks I) + Vekt av tilleggsutstyr + maks. materialvekt Hvis gulvet ikke tilfredsstiller disse kravene, må det først bli etablert bedre grunnforhold for maskinen. Tegninger av plassering er beskrevet i Appendiks nr. I 3.2 Plassering av maskinen Det er nødvendig å ta hensyn til tilstrekkelig plass for service, repareringer og vedlikehold. Maskinen, tilbehør og ekstra utstyr må være godt synlig fra betjeningspanelet. Kontroller at det er nok plass ledig til rullebord og material mating. Arbeidsområdet består av rullebord og arbeidsplass. Enden av rullebordet må holde en avstand på minst 1 m fra nærmeste maskin eller vegg. Kuttet materiale må også ha nok plass for frakting bort fra arbeidsområdet. 3.3 Vatring av maskinen For å oppnå full nøyaktighet, må maskinen bli balansert med vater. Sett vateren på bunnen av stikkeområdet. Bruk vatringsutstyret for å balansere maskinen. 11

13 Juster rullebordet slik at det står nøyaktig på linje med maskinen ved hjelp av vatringsutstyr og målband. 12

14 4. Elektrisk tilkobling 4.1 Sikkerhets instruksjoner for elektriske tilkobling Tilkobling må bare utføres av kvalifisert personale! Slå av strøm hovedbryteren på maskinen. Kontroller at arbeidsområdet er helt tørt før tilkobling. Vær ekstra forsiktig under tilkoblings arbeidet ettersom den høye spenningen kan forårsake fatale konsekvenser. BOMAR selskapet tar ikke noe ansvar for skader på maskinen eller skader på personer som oppstår på grunn av inkompetanse eller tilkobling utført av ukvalifiserte personer. 4.2 Tilkobling Maskinen blir levert fullt operativ med 3 m lang hovedledning uten kontakt. Hvis det behøves lengre ledning, blir det anbefalt å koble den til i samsvar med oppgitt elektrisk skjema og sikkerhetsinstruksjoner. Det elektriske skjemaet er vist i Appendiks I. Sikkerhetsinstruksjonene er plassert i kapittel 4.1. Tilkobling kan skje etter at ledningen er skrudd fast til kontakten (16A) eller ved å feste den direkte til elektriske kontaktorer i sikringsskapet. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. 13

15 Advarsel: Prosess-spenning og hovedspenning må være identisk. Nødvendige verdier finnes i Appendiks nr. I. Tilkobling må sikres med en sikring, der verdien korresponderer med tilkoblingsledningens tverrsnitt. Informasjon er å finne i Appendiks nr. I. Slå på maskinen: Etter at hoved bryteren er slått på, kommer teksten på displayet: XXXXXXXXX Teksten kommer automatisk: Vi kan velge mellom 6 språk ved å trykke F1 knappen. Nøkkelbryteren i manuell posisjon, tekst er på displayet: XXXX Vi betjener maskinen med knappene i henhold til kapittel 9.2. i denne operatør modusen. Kontroller sagbladbånd retningen (bevegelse retningen må korrospondere med pil retningen på sagbladbånd dekselet): Nøkkelbryteren manuell posisjon. Hev sagbuen til øvre posisjon ved å trykke knapp 1 (se kapittel 9.2). Hvis det er umulig å heve sagbuen, er det nødvendig å bytte om strømfasene på strømtilførsel kontakten. Når strømfasene er byttet, kontroller sagbladbånd retningen en gang til.. 14

16 5. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis 5.1 Sikkerhetsinstruksjoner for håndtering av kjølevæskepreparater Kjølevæskepreparater kan inneholde kjemiske tilsetninger, som under uforsiktig bruk kan være helseskadelig! Bruk ugjennomtrengelige vernehansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Kjølevæske kan komme inn i øynene og forårsake permanent alvorlige skader. Når du blander kjølevæske, tøm først vann i tanken og så rør konsentratet i vannet! ALDRI OMVENDT! Ved fylling av kjølevæske tanken, kontroller at det ikke forefinnes noe søl eller skvetter og at tanken ikke er overfylt. Kjølevæske tank volum er beskrevet i Appendiks nr. I. VIKTIG! Bland aldri to produkter eller ulike blandinger sammen! Dette kan føre til svært giftige og aggressive blandinger! For håndtering og avfallsbehandling følg ubetinget produsentens instruksjoner! Informasjon kan bli funnet på kjølevæskekanna eller på vedlagte brosjyre. 15

17 5.2 Kjølevæskens blandingsforhold Utføres i henhold til produsentens informasjon om kvantitet og tilsetninger. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: - Bruk av urent vann - Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, mekaniske) - For høy arbeidstemperatur - Utilstrekkelig luft ventilasjon - Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: I tilfelle av for høy konsentrasjon: Under tilsetning av anti-rust blanding, biocids og systemrens, er det absolutt nødvendig å følge instruksjonene gitt av produsenten. 5.3 Kontroll av kjølesystem Kjølevæskens forfatning har umiddelbar innflytelse på skjæreegenskapene og maskinens holdbarhet! På grunn av dette, er periodiske inspeksjoner og service av kjølesystemet en ubetinget nødvendighet. Sjekk periodisk kjølevæskens nivå og pumpefunksjon. - Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere - Smøreegenskapene blir dårligere - Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere - Kjøleevnen blir dårligere - Skummer mer - Emulsjons stabiliteten blir dårligere - Fører til klebrige restpartikler VIKTIG! Kjølepumpa kan bli ødelagt ved for høyt kjølevæskenivå! Under ufaglært håndtering eller ufaglært service av kjølesystemet, tar BOMAR selskapet ikke noe ansvar i tilfelle ødeleggelser på kjølepumpa eller systemet forøvrig! Hvis kjølevæskens forfatning ikke er fullgod og det ikke finnes måter å forbedre den på, må kjølevæska erstattes med ny! 16

18 Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell Lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter Høy Lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Sensorer Forferdelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller Forurensning Daglig Sensorer Dannelse av oljehinne, slam eller klumper erstatt væsken For å ta bort oljehinna,tilsett Biocid*, eventuelt Fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Anti-korrosjons Hvis nødvendig Visuell Utilstrekkelig Sjekk stabiliteten, eventuelt tilsetning Flistest korrosjonsbeskyttelse øk konsentrasjonen eller Herbert-test ph-verdien Stabilitet Hvis nødvendig Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller Skumming Hvis nødvendig Ristetest Skummet er for tykt, skummet løser seg opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner spør forhandler For å unngå luftbobler, øk hardheten på vannet, bruk anti-skummepreparat. 5.4 Fjerning av flis Flisavfall under kutting må destrueres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Flytt alt flismaterialet til den transportable dunken på baksiden av maskinen. La flisene renne av! Putt det avsilede flismaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da flisene også etter lenge avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernflis gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også flismaterialet sendes over til godkjent deponi. 17

19 6. Sikring av maskinen Maskinen må bli sikret før repareringer, servicer og tilpasningsarbeid finner sted, slik at den ikke uforvarende starter. Sikringsprosedyren må utføres som følgende: 1. Vri nøkkelbryteren til,,o - posisjonen 2. Trykk ned NØDSTOPP knappen 3. Vri hovedbryteren til,,o - posisjon og lås den med en hengelås. Fjern materialet fra maskinen! Rens maskinen ; forsiktig fjern alle rester etter flis og kjølevæske. Spesialinstruksjoner for arbeid med det hydrauliske systemet: Under arbeid med et hydraulisk system, må sagbuen, arma, være i den laveste posisjonen, eller den må bli tilstrekkelig støttet opp. Pass på at støtten til sagbuen er sikret og ikke kan glippe; ellers kan sagbuen ikke stoppes fra å falle. Hydraulikksystemet må være uten trykk begge holderullene må være åpne, sagbuen må være i den laveste posisjonen eller oppstøttet, og matestikka må flyttes utenfor bakre posisjon. Alltid bruk sko med ikke-skli, oljeresistent såle, for å unngå skader. Benytt oljeresistente hansker! Oljen kan inneholde komponenter, som kan provosere huden. Bruk beskyttelsesbriller! Det kan være et resttrykk i det hydrauliske systemet. Etter å ha skrudd ut en ventil eller skrue, kan oljen sprute ut og ødelegge synet ditt! Aldri åpne de hydrauliske ventilene, hvis ansiktet ditt er foran dem, da det fortsatt kan være resttrykk der. 18

20 Spesialinstruksjoner for arbeid på elektriske eller elektroniske systemet : Arbeid på elektriske eller elektroniske innretninger kan bare bli utført av faglært arbeidskraft. Vær sikker på at maskinen er frakoblet det elektriske nettet. Det vil si slå hovedbryteren over i O - posisjon og koble maskinen fra strømnettet. Vær sikker på at arbeidsstedets omgivelser (maskin, gulv, verktøy, arbeidsområdet) er rent og totalt tørt. 19

21 7. Valg og bytting av sagblad 7.1 Valg av sagblad Denne maskinen er konstruert for sagblad størrelse: 2720 x 0,9 x 25(27) Skjærebredde er ca. 1,4 mm. Ved valg av sagblad er det mange kriterier som må bli tatt i betraktning. Den ene av dem er sagbladets tanningsform. Det er to hovedformer: Standard tanning: Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. Variabel tanning: Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomroms- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. Den neste vurderingen er riktige tannform. Ved valg av nytt sagbladbånd, anbefaler vi ettersom alle produsenter utvikler og tilbyr sine egne tannings former, at du tar kontakt med din lokale forhandler for råd og veiledning. En av de viktigste vurderingene er tann høyden. Standard tanning vil ikke bli omtalt i følgende skjema, fordi BOMAR- selskapet anbefaler variabel tanning. 20

22 Hovedregelen er: Kuttekanalen må inneholde minst 4 tenner, men 30 tenner på det meste i kutte kanalen! HULT MATERIALE (Dp = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Dp S /14 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/ /12 8/12 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 6/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/ /10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/ /10 6/10 6/10 6/10 4/6 4/6 4/6 4/6 4/ /6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 KOMPAKT MATERIALE (D = mm) D D D D D /14 ZpZ 8/12 ZpZ 6/10 ZpZ 5/8 ZpZ 4/6 ZpZ 3/4 ZpZ Til tross for dette skjemaet, vennligst følg din forhandlers anbefalinger! 21

23 7.2 Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. 22

24 7.3 Bytting av sagblad Sikkerhetsinstruksjoner for bytting av sagblad Bruk beskyttelseshansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake skader på hendene dine. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Demontering av sagblad Juster sagbue løfte stoppen til 180 mm i henhold til kapittel 9.4. LØFTE STOPP TIL SAGBUEN Hev sagbuen ved å trykke knappen (1) "Hev sagbuen til den innstilte posisjonen. Vri sagbuen i henhold til kapittel 9.3 til den Vinkel posisjonen som tillater sagbladbånd bytting uten noen problemer. Demonter det venstre beskyttelse dekslet. To skruer M6 fester dekslet. Demonter det bakre beskyttelse dekslet av sagbuen. To plastikkhodede skruer M6 fester dette dekslet. 23

25 Løsne børste holderen og vri den slik at den ikke hindrer avdragning av sagbladbåndet. Løsne strammingen til sagbladbåndet ved å vri strammerattet til venstre. Dra nå sagbladbåndet av styrehjulene. Viktig! Bruk alltid vernehansker når du arbeider med sagblad. Det har fremdeles skarpe tenner. Etter at du har fjernet sagbladbåndet fra hjulene, dra sagbladbåndet ut av sagbladstyrings kubene. Under arbeid med det fjernede bladet, må sikkerhetsinstruksjonene ikke glemmes. Selv brukte sagblad har skarpe kanter Montering av sagblad Før montering av nytt sagblad, rens alle hjulene, bladstyrings kubene og innsiden av sagbuen for alle rester etter flis og skitt. Husk tannretningen når du monterer det nye sagbladbåndet. 24

26 Sett inn det nye sagbladbåndet i bladstyrings kubene. Sjekk at sagbladet glir mellom begge styrevalsene og at det er skyvd helt til toppen. Putt sagbladbåndet på begge styrehjulene. Sjekk at sagbladryggen passer tett inntil hjulkanten. Skyv så sagbladetbåndet så langt bakover som mulig. Ved å vri på strammerattet til høyre vil du sakte stramme sagbladbåndet. Monter de gule beskyttelse dekslene til båndet. Pilene på dekslet må passe i forhold til pilene på sagbladbåndet. Hvis ikke, må du snu sagbladbåndet andre veien. Fjern plastikk dekslet på sagbladtennene, sett børsten tilbake i riktig posisjon og monter det bakre sagbuedekslet igjen. Monter rense børsten til sagbladbåndet i henhold til Appendiks II, del 4 og fest holderen til sagbuen med feste skruene Stramming og kontroll av sagblad Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet.!! POZOR!! Konc. spínač pásu Přepni na MANUEL <OK> Druh provozu: RUČNĚ vyber druh pohybu Hvis sagen slås på, vil følgende tekst komme frem på displayet : Stramm sagbladbåndet inntil følgende tekst kommer frem på displayet: 25

27 Når sagbladbåndet er strammet, skal håndtaket av endestopp skruen være mellom den grønne og røde fargegrensen. Etter å trykke knappen F2 = OK viser displayet: XXX Etter at du har montert sagbladet og strammet det litt, sett TENZOMAT på sagbladet og fest den med festeskruene. Sett TENZOMAT skiven slik at nålen peker på 0. Stramm sagbladbåndet inntil displayet viser at bladet er strammet korrekt. TENZOMAT skal da vise verdien, som er relevant for akkurat dette sagbladbåndet på chassiset til TENZOMAT. Hvis dette ikke er tilfelle, juster endebryteren. Hvis verdien korresponderer med verdien på chassiset til TENZOMAT, men det endebryter hendelen peker på det røde området til kontrollringen, utfør justering av kontroll ringen. JUSTERING Justering er ikke nødvendig under hver sagbladstrammings-prosess. Juster endebryteren i henhold til Appendiks II, del 6. Etter installering og stramming av bladet, må sagbladbånd plasseringen kontrolleres. Hvis du vil teste sagbladbånd plasseringen, må du slå på maskinen. I For dette formålet slå på sagblad motoren, og slå så av motoren igjen. 0 Sikre maskinen i henhold til beskrivelse I kapittel 6! 26

28 Fjern det gule bånd dekslet, åpne bakre sagbue deksel og kontroller bånd plasseringen på styre hjulene. Sagbladbåndet har riktig plassering når avstanden mellom den rette kanten av sagbladbåndet og hjulkanten er 1 mm. Hvis avstanden er mer enn 1 mm eller bladet kjører på hjulkanten, er det nødvendig å justere sagbladbåndet i henhold til Appendiks II, del 3. 27

29 8. Mating av materiale 8.1 Sikkerhetsinstruksjoner for mating av materiale Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake kutt skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Ikke beveg deg under last som løftes! Aldri gå på rullebordet! Benytt bare transport utstyr som er sterkt nok til å bære og flytte materialet! Følg ellers de generelle lover og forskrifter for materialtransport! 28

30 Ikke håndter materialet eller beveg deg i maskinens arbeidsområde når du starter maskinen. Det kan føre til alvorlige skader. 8.2 Buntet materialmating Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Akslingene forskyver seg også i forhold til hverandre. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under låsingen i stikka! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontrollsystemet! Forslag til buntsammenbinding: Firkantformet materiale Vinkelformet materiale VIKTIG! 29

31 8.3 Rullebordinstruksjoner Vær vennlig ikke bruk såkalte støtter eller arbeidsbenker i stede for rullebord. Disse er ikke egnet for kutte prosesser med denne maskinen og kan ikke posisjoneres eksakt nok. Vær sikker på at lengden av rullebordet er lang nok for materiallengden dette vil forhindre at materialet faller ned fra bordet. Vær sikker på at de runde stokkene hviler oppå minst to vertikale ruller, og ikke kan falle ned fra rullebordet! Ikke overbelast rullebordet! Informasjon om bordets tonnasje er oppgitt i den tekniske rulleborddokumentasjonen. Pass på at rullebordet er bredt nok for alle materialer! Hvis materialet faller ned fra bordet, kan det forårsake skader eller maskinødeleggelser. Aldri la materialet falle på rullebordet! Det plutselige trykket på grunn av vekten kan deformere bordet. Bruk korrekt sammenføyningsstykke for å forsiktig sammenføye bordet med maskinen! Rullebord, tilbehør og sammenføyningsstykker levert av BOMAR kan bli funnet i Appendiks V. 30

32 9. Betjening av maskinen 9.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskin betjening Sjekk kapittel 1 en gang til før du starter å lese dette kapittelet. Justerings modus for denne maskinen kan bare brukes for justering og forberedende arbeid av automatiske modus. Vær vennlig, alltid arbeid med denne maskinen med den største forsiktighet til tross for alle sikkerhets utstyret og i henhold til sikkerhets forskriftene! 31

33 9.2 Betjeningspanel beskrivelse

34 9.2.1 Betjeningsfunksjoner uavhengig av prosessmodus 17 Display Viser nåværende prosessmodus, og mulig gjør dialog med operatør. 18 Nøkkelbryter For å velge prosessmodus: Nøkkelen kan tas ut bare i O -posisjon. Justerings modus Automatisk modus 0 Null-posisjon 19 Indikator nettspenning Indikator viser om hovedbryteren er på/av. 20 Hastighets valg bryter Forandrer hastigheten til sagbladbåndet mellom 35m/min og 70 m/min. Hvis maskinen er utstyrt med trinnløs regulering, vil det være en regulerings betjening på denne plassen isteden for bryteren. 21 NØDSTOPP- knappen I nødtilfeller setter den maskinen over i stillstand. 22 Reguleringsventil Justerer senke hastigheten på sagbuen Betjeningsfunksjoner etter at hoved nøkkelbryter er slått på 12 F1 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby valg av 6 ulike språk. 13 F2 Funksjonsknapp Hvis du trykker ned denne knappen etter å ha slått på maskinen, vil programmet tilby innlegging av passord, for å kunne gi aksess til endring av parametere i maskinen. Den betjener også valg av språk, som F1. 33

35 9.2.3 Betjeningsfunksjoner i justerings modus 12 F1 Funksjonsknapp Den slår av/på kjølepumpen. Slå på: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 13 F2 Funksjonsknapp Uten funksjon 14 F3 Funksjonsknapp Uten funksjon 15 START av automatisk syklus Uten funksjon 16 STOPP av automatisk syklus Uten funksjon 7 Funksjonsknapp Mating fremover Knappen må trykkes ned kontinuerlig under mating. Når knappen slippes, stopper matingen i den posisjonen som den er i når knappen slippes. Matingen blir blokkert hvis hovedstikken og matestikken har festet materialet eller hvis matestikken fester materialet og sagbuen ikke er i øvre posisjon. 4 Funksjonsknapp Mating bakover Knappen må trykkes ned kontinuerlig under mating. Når knappen slippes, stopper matingen i den posisjonen som den er i når knappen slippes. Matingen blokkeres hvis matestikken fremdeles låser materialet. 8 Funksjonsknapp Lukker matestikken. Etter at knappen har blitt trykket, lukker matestikken. Det er umulig å stoppe lukkingen i mellom posisjon. 5 Funksjonsknapp Åpner matestikken. Etter at knappen har blitt trykket, åpner matestikken til ende posisjon. Det er umulig å stoppe åpningen i mellom posisjon. 34

36 9 Funksjonsknapp Lukker hovedstikken. Etter at knappen har blitt trykket, lukker hovedstikken. Det er umulig å stoppe hovedstikken i mellom posisjon. 6 Funksjonsknapp Åpner hovedstikken. Etter at knappen har blitt trykket, åpner hovedstikken. Det er umulig å stoppe hovedstikken i mellom posisjon. 1 Funksjonsknapp Hever sagbuen. Knappen må bli trykket permanent for at sagbuen skal heve seg. Når knappen slippes, stopper sagbuen. 10 Funksjonsknapp Senker sagbuen. Knappen må bli trykket permanent for at sagbuen skal senke seg. Når hovedstikken ikke er lukket, reagerer maskinen selv uten å starte maskin motoren. Når knappen slippes, stopper sagbuen. 2 Funksjonsknapp Slår på sagbladbånd motoren. 0 Funksjonsknapp Slår av sagbladbånd motoren. 3 Funksjonsknapp Slår på det hydraulisk aggregatet. 11 Funksjonsknapp Slår av det hydraulisk aggregatet Betjeningsfunksjoner i automatisk modus justering 12 F1 Funksjonsknapp Etter at funksjons knapp F1 har blitt trykket, vises teksten: Antall steg tilbake og du kan taste inn tre siffer ved å bruke tastaturet. 35

37 13 F2 Funksjonsknapp Etter at funksjons knapp F2 har blitt trykket, vises teksten: Antall enheter og du kan taste inn tre siffer ved å bruke tastaturet. 14 F3 Funksjonsknapp Brukes for å avslutte program editering. 0 Nummerknapp "0" Innsetting av nummer 0 1 Nummerknapp "1" Innsetting av nummer 1 2 Nummerknapp "2" Innsetting av nummer 2 3 Nummerknapp "3" Innsetting av nummer 3 4 Nummerknapp "4" Innsetting av nummer 4 5 Nummerknapp "5" Innsetting av nummer 5 6 Nummerknapp "6" Innsetting av nummer 6 7 Nummerknapp "7" Innsetting av nummer 7 8 Nummerknapp "8" Innsetting av nummer 8 9 Nummerknapp "9" Innsetting av nummer 9 36

38 10 "CLEAR" knappen Fjerner nummeret der kursoren står, og kursoren flytter seg et steg mot høyre. 11 "ENTER" - knappen Bekrefter inntastede nummer og den forrige menyen vises på displayet Betjeningsfunksjoner i automatisk syklus 12 F1 Funksjonsknapp Den slår av/på kjølepumpen. Slå på: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 13 F2 Funksjonsknapp 14 F3 Funksjonsknapp 15 START knapp for automatisk syklus Automatisk syklus starter. Ved å trykke denne knappen stiller maskinen seg til utgangs posisjonen til begynnelsen av automatisk syklus. Etter at lengen og antall enheter har blitt innstilt, starter den automatiske syklusen. 16 STOPP knapp for automatisk syklus Den stopper eller terminerer automatisk syklus ( når sagbuen senkes ). 9 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Lukker hoved stikka. 6 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Åpner hoved stikka. 37

39 1 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Hever sagbuen. 10 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Senker sagbuen. 2 Funksjonsknapp Hvis displayet ber om denne funksjonen - Starter sagbladbånd motor. 0 Nummerknapp "0" Uten funksjon 3 Nummerknapp "3" Uten funksjon 4 Nummerknapp "4" Uten funksjon 5 Nummerknapp "5" Uten funksjon 7 Nummerknapp "7" Uten funksjon 8 Nummerknapp "8" Uten funksjon 11 "ENTER"- knappen Uten funksjon 38

40 9.3 Innstilling av vinkel kutting Båndsagen STG 230 DGH tillater vinkel kutting. Vinkelen kan variere trinnløst fra 0 til 60. Det er også mulig å bruke stopperne for kutt ved vinklene 45 og 60. Hev sagbuen ved å trykke på knapp (18) "Hev sagbuen " Løsne låsehendelen på konsollen. Trekk ut stopp pinnen nok for å vri til ønsket vinkel. Sving konsollen til den ønskede vinkelen ved å dra i stramme rattet. På konsollen er det en vinkel skala. Sett den ønskede vinkelen i henhold til skalaen på siden av konsollen og fest låsehendelen til konsollen igjen. 39

41 Vinkel innstilling ved bruk av de forhåndsinnstilte vinklene 45 og 60. Hvis du ønsker å stille til vinkel mindre enn 45, er det ikke nødvendig å dra ut stopp pinnen. Løsne låsehendelen på konsollen. Sving konsollen til den ønskede vinkelen ved å dra i stramme rattet. Hvis du ønsker å innstille til 45 ved bruk av de forhåndsinnstilte stopperne, trekk ikke ut stopp pinnen og vri sagbuen til den forhåndsinnstilte posisjonen ved å dra i strammerattet til sagbuen. Det er nødvendig å dra ut stopp pinnen så mye som mulig for å vri sagbuen forbi det forhåndsinnstilte stoppet ved 45, hvis vinkelen er større enn 45. Juster så til ønsket vinkel. Hvis den ønskede vinkelen er 60 og ved bruk av den forhåndsinnstilte stopperen, dra ut stopp pinnen så mye som mulig og vri sagbuen forbi den forhåndsinnstilte stopperen ved 45, Vri så sagbuen frem til den forhåndsinnstilte stopperen ved Sett begrensning for sagbuens løft For å få kortet ned den automatiske syklustiden, kan vi begrense høyden på sagbuens løft i samsvar med høyden på materialet. Senk buen til den laveste posisjonen ved å trykke knapp (10) Senk sagbuen". Setting av øvre løfteposisjon til sagbuen. Løsne skruen til løfte endestoppen og sett løfte endestoppen så tuppen peker på den verdien på skalaen som korresponderer med diameteren eller høyden på det materialet som skal kuttes. Skru fast skruen til løfte endestoppen. VIKTIG! Skalaen er bare veiledende. Hev sagbuen ved å trykke knapp (1) Løft sagbuen for å stille den til høyeste posisjon. Kontroller innstillingen med et målband. Sagbladbåndet skal være ca. 10mm over materialet som skal kuttes. 40

42 9.5 Avstandsjustering for optimal bladstyring Hvis vi vil oppnå best mulig kutt og tilstrekkelig nøyaktighet, er det best å plassere styringene så nært som mulig til kuttmaterialet. Justering av bladstyringa: Løsne den venstre låsehendelen. Flytt venstre del av styringa til den posisjonen, som gjør at kanten av venstre bladstyring er så nær som mulig kuttematerialet. VIKTIG! Hvis kuttematerialet er tynnere enn 160 mm, sjekk avstanden mellom kanten på venstre bladstyring og festebordkanten. Bladstyringen kan ikke overligge festeområdet, og må ligge minst 10 mm fra dette området. Maskinen kan ikke fullføre sin arbeidssyklus, når bladstyringa berører bordet, fordi at buen ikke kan gå ned til sin laveste posisjon. Kontroller at bladstyringen ikke kolliderer med stikka. Bladstyrings kubene skal være plassert ca 40 mm fra stikke kjevene. Fest venstre låsehendel etter justeringen. Kontroller at det ikke er noen konflikt mellom den venstre bladstyringsdelen, feste bordet og stikke kjevene i justerings modus etter justeringen. 41

43 9.6 Stikker Ettersom båndsagen ikke har stikker som er utstyrt med hydrauliske sylindere med fullt løft, må stikkene justeres manuelt i forhold til diameteren eller høyden til materialet som skal kuttes. Løsne låsehendelen til begge stikkene. Åpne begge stikkene for å tillate innsetting av materiale. Juster nå avstanden mellom kutte materialet og stikke kjevene til ca 3 mm og lås begge låse kubene på stikke sylinderne. Kontroller at avstanden mellom materialet og stikke kjevene stemmer. Druh provozu: RUCNE Pod. Sverak UPNOUT Viktig! Hvis avstanden mellom materialet og stikke kjevene er for stort, vil ikke stikke kjevene feste materialet. Trykk bryteren vil ikke bli aktivisert og maskinen vil rapportere at det ikke er satt i noe materialet. Hvis avstanden er for liten mellom materialet og stikke kjevene, vil det trolig føre til problem med mating av materialet ( det blir friksjon mellom materialet og stikke kjevene ). 42

44 9.7 Justering av matings lengde Ettersom båndsagen STG 230 GA500 ikke er utstyrt med mater med indikasjon på posisjonen til den hydrauliske sylinderen, men med en justerbar sylinder posisjon, er det nødvendig å justere matings steg lengden manuelt. Løsne låsehendelen til fast spenneren til matings feste kuben. Låsehendelen er plassert under siden på rullebordet. Beveg sylinderen til ønsket posisjon ved vri på ratte til vandrings skruen. Du kan måle om justeringen er riktig ved hjelp av strekmåling. Strekmålet er lokalisert på den hydrauliske sylinderen. Etter at løfte justeringen har blitt kontrollert, lås den justerbare kuben med låsehendelen. 9.8 Slå kjølepumpe på/av Maskinen STG 230 GA500 er utstyrt med kjøleenhet. VIKTIG! Maskinen blir levert uten kjølevæske. I automatisk syklus, blir kjøle enheten aktivisert øyeblikkelig når sagbladbånd motoren slåes på dersom pumpen ble skrudd på i justerings modus. Det er mulig å slå på eller av kjølepumpen i automatisk syklus etter at sagbladbåndet har blitt startet. Slå på kjølepumpe: Trykk F1, hold den og trykk knapp 2. Slipp knapp 2 og slipp så funksjons knapp F1. Slå av kjølepumpe: Trykk F1, hold den og trykk knapp 0. Slipp knapp 0 og slipp så funksjons knapp F1. 43

45 9.9 Sett inn materiale i materialfester - PZH 230 Hvis maskinen er utstyrt med øvre materialfester, er det mulig å kutte det buntete materialet. Åpne begge stikkene ((5) "Åpne matingsstikke" og (6) "Åpne hovedstikke ). Løsne hendlene til stikke styrings kubene og åpne stikken til maksimal bunt bredde. Løsne feste kuben til den vertikale feste sylinderen, skyv sylinderen til øvre ende posisjon og stram til feste kuben igjen. Legg i det første laget av bunten og innstill stikken til en avstand på ca 3 mm fra materialet og fest låsehendelen til feste kuben. Viktig! Hvis avstanden er for stor, vil maskinen gi melding om no material inserted. Legg i gjenværende lag med materiale. Følg kapittel 8.2 under mating av materiale. Løsne festekuben til den vertikale sylinderpressa og juster dens avstand fra materialet med 3 mm. Lås festekuben til den vertikale sylinderen. VIKTIG! Hvis avstanden til materialet er for stor, vil maskinens display vise,,no material inserted. Løsne press rullen og juster den til å presse på bunten fra oversiden og ned på matestikken. Sørg for at rullen ikke er for løs. Rullen må berøre materiale mens det beveger seg; Materialet må være i kontakt med rullen og ikke kunne bevege seg fritt omkring. Sørg for at rullen ikke har for mye press på seg. 44

46 Det er sterkt anbefalt å sveise materiallagene på baksiden ved buntet kutting. VIKTIG! Hovedbryteren må være slått av under sveising Bruk av tilleggs støtte ruller Hvis du kutter korte enheter eller enheter kortere enn 380 mm, er det å anbefale å bruke tilleggs støtte ruller for å unngå at materialet faller mellom stikkene og ødelegger styringsstag, hydraulisk sylinder eller måleinstrument. Viktig! Hvis kutte enhetene er lengre enn 380 mm, må tilleggs støtte rullene fjernes. Fest tilleggs støtte rullene før innsetting av materiale slik at de korte enheten ikke kan falle igjennom. Monter tilleggs støtte rullene på styrestagene slik at styrestagene beveges igjennom feste rulle kuben. Juster avstanden til tilleggs støtte rullene og fest kuben med det stjerne formede rattet. Viktig! Ikke beveg tilleggs støtte rullene når det stjerne formede rattet er låst Sikkerhetsenheter for maskinen Følgende sikkerhetsenheter trengs å testes periodisk med hensyn på at de er hele og funksjonsmessig i god stand. Sikkerhetsenhetene er konstruert for å beskytte de som arbeider ved maskinen fra skader. Sikkerhets dør bevegelse Hvis døren åpnes når maskinen er i drift, stopper maskinen umiddelbart og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen kan kun startes igjen etter at døren er lukket, og etter å ha fulgt beskjedene i displayet. 45

47 Bakre sagbuedeksel Hvis dekselet åpner seg under prosessering, vil maskinen stoppe og det er umulig å bruke den selv i justerings modus. Maskinen er klar for prosessering bare etter at dekselet er montert og låst, og man har fulgt beskjedene på displayet. Beskyttelsesramme Beskyttelsesramma garanterer sikker betjeningsavstand fra maskinen! Hvis maskinen er i arbeid, kan ingen være innenfor merket område eller utføre noe som helst der! Bladstramming og sjekking av brudd Denne enheten sjekker stramminga av sagbladet og forårsaker umiddelbar stopp av maskinen i tilfelle av bladbrudd. Enheten har endebryter. Dens justering er nevnt i Appendiks II Vedlikehold og justering. Inspiser justeringa periodisk og eventuelt etterjuster. Sagbladdeksel Dette dekselet ligger over det åpne sagbladet fra lekten til bladstyrings kuben og frem til sagbuen. Aldri slå på sagbladbåndets motor, hvis dekselet ikke er montert! Sikkerhetsenheter nevnt i dette kapittelet må aldri fjernes eller på noen annen måte elimineres. 46

48 Hvis noen sikkerhets- eller beskyttelsesenhet viser feil eller mangler, eller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, må maskinen slås av, og kan bare slås på etter reparasjon! Hvis noen beskyttelsesenhet fjernes eller elimineres, vil BOMAR-selskapet ikke ta noe ansvar for ødeleggelser på maskinen eller mennesker!!! 47

49 10. Justerings modus Justerings modus må bare brukes som forberedelse for automatisk syklus. Vær sikker på at maskinen er tilstrekkelig sikret i henhold til kapittel 6 under justerings modusen. Justering kan gjøres av bare en person av gangen. Ikke mer enn en person må arbeide samtidig på maskinen. Flytt nøkkelbryteren (6) over til "justerings modus"-posisjon. Druh provozu: RUČNĚ I denne modusen viser maskinen instruksjoner for manuell maskin betjening. Juster stikkene i samsvar med kapittel 9.6. Ikke glem tilleggs støtte rullene, deres bruk og funksjon er beskrevet i kapittel Innstill matesylinderen i henhold til kapittel 9.7 Mat av materialet i feste stikkene. Mating av materiale er beskrevet i kapittel 8. Hvis du ønsker å kutte flere lag av materialet, les nøye gjennom kapittel 9.9, som beskriver hvordan buntet materiale skal settes inn i materialfester og hvordan man justerer materialfester. Juster øvre løfteposisjon til sagbuen. Nødvendig informasjon er å finne i kapittel 9.4. Hvis du ønsker å kutte i vinkel, juster buen i henhold til kapittel 9.3. Juster venstre del av bladstyringen til sagbladet i henhold til kapittel 9.5. Hvis alle innstillinger og justeringsarbeider over er gjort, er det nødvendig å kontrollere alle utførte justeringer i henhold til denne prosedyren. 48

50 11. Automatisk modus For å arbeide i automatisk modus, må nøkkelbryteren være i "AUTOMATISK MODUS"- posisjon Terminologi Programsetning: Forhåndsinnstilt del, bestemmer seksjonens lengde og antall stykker. Automatisk syklus: Lukket prosess, som kjører i samsvar med innsatte og editerte programsetninger. Editere : Velge ut eller forandre på nummerverdiene til programsetningene Setting av initial posisjon Druh provozu: AUTO AUTOMAT. NASTAVENI VYCHOZI POLOHY Stiskni START Druh provozu: AUTO Zdvih ramene NAHORU F1=Krok př. F3=OK sk 0 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 0 0 Før det er mulig å editere programmets setninger, er det nødvendig å trykke (15) "START AUTOMAT" for å få maskinen til å gå i initialposisjon (den grønne indikatoren blinker). Etter å ha trykket START-knappen, går maskinen inn i initialposisjon og viser situasjonen. VIKTIG! Vi leser beskjedene og visuelt kontrollerer vi prosessen. Hvis det er forskjell mellom beskjed og situasjon, må maskinen slås av og justeres (for eksempel justering av endebryteren) Etter at maskinen er automatisk satt i initialposisjon, vil displayet tilby mulighet for å editere antall matingslengder og antall enheter Innsetting av programsetninger Denne maskinen tillater innsetting av 1 programsetning. F1=Krok př. F3=OK sk 0 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 0 0 Dette skjermbilde registrerer antall matingslengder og antall enheter som skal kuttes. 49

51 Zadej počet kroků - Etter å ha trykket F1 knappen, tilbyr displayet innsetting av nummer for løft til den hydrauliske sylinderen under matingen. Tast inn nummer verdien på tastaturet og bekreft ved å trykke ENTER knappen. Zadej počet kusů - Etter å ha trykket F2 knappen tilbyr displayet antall enheter som skal kuttes. Tast inn nummer verdien på tastaturet og bekreft ved å trykke ENTER knappen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 0 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 0 Bekreft inntastingen ved å trykke knapp F3. Programsetningen er nå programmert Mating av materiale i automatisk modus Maskinen tilbyr to muligheter for mating av materiale i halvautomatisk modus. MOŽNOST ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak tlačítko START 1. Mating med automatisk kutting av materialendene. 2. Mating ved flytting av materialet til bladet. 1. Mating med halvautomatisk kutting av materialendene Vi følger instruksjonene, skjemaet er vist i andre rad, hvis vi vil utføre kutting av endene. Displayet viser dette skjema (9)->(2)->(C) Hvis stikka er låst, kan du åpne den med ett kort trykk på (6)-knappen. Vi setter inn nytt materiale i tom stikke. Vi setter inn nytt materiale på en slik måte at sagbladet kan kutte valgte lengde på materialendene. Kort trykk på (9)-knappen åpner hovedstikka. Etter kort tid (ca. 5 sek.), som ivaretar perfekt festing og sjekking av materialfeste, starter knapp (2) sagbånd fremdrift. Kort trykk på (C)-knappen får buen til å flytte seg nærmere kuttet. 50

52 AUTOMATICKE ZARIZNUTI MATERIALU Cekejte na dokonceni rezu Syklusen,,AUTOMATIC MATERIAL END CUT er initiert. Maskinen utfører kuttet og sagbuen løftes til initialposisjonen. KONEC AUTOMATICKEHO ZARIZNUTI MATERIALU Bude zapocitan kus? F2=ano F3=ne Etter at kuttet er ferdig, kan du velge om kuttet skal telles med i antallet av kutt utført under kutting i automatisk syklus. Vri nøkkelbryteren til posisjonen AUTOMATISK MODUS og fortsett med syklusen. 2. Mating ved flytting av materialet til sagbladbåndet. Nøkkelbryteren i justerings modus: Senk sagbuen, legg i materialet inntil sagbladbåndet, lås det ved å trykke knapp 9 og hev sagbuen til øvre posisjon ved å trykke knapp 1. Vri nøkkelbryteren til posisjonen AUTOMATISK MODUS og fortsett med syklusen Bytting av materiale i automatisk syklus!! Tlakovy snimac!! PODAVACIHO SVERAKU nesepnul Hvis matestikka, under forsøk på å feste materialet, låser seg selv etter materialenden og buen fortsatt er i et kutt, vil displayet vise følgende melding: NO MATERIAL Wait until the arm finishes the cycle!! Tlakovy snimac!! PODAVACIHO SVERAKU nesepnul Maskinen fortsetter som følgende: Buen går til den øvre posisjonen og stopper. Sagbåndets motor stopper. Resten av materialet forblir låst i hovedstikka. Det er nødvendig å avbryte beskjeden på displayet og trykke ENTER for å fortsette.!! POZOR!! POVEL JE BLOKOVÁN Zapnout hydrauliku Etter å ha trykket ENTER viser displayet: Start hydraulikken ved å trykke S knappen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 2 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 4 Displayet tilbyr editering av tilstanden, som har ført til avbrudd i syklusen ( f.eks. antall matingslengder av materialet, som vi har fjernet). Du kan stoppe editeringen ved å trykke F3 knappen. 51

53 Možnost ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak stlači START Etter at du har stoppet editeringen, tilbyr maskinen material ende kutting. Du utfører material mating og ende kutting i henhold til kapittel 11.4 Nå kan du fortsette syklusen Avbrytning og stopping av automatisk syklus Hvis det er nødvendig å avbryte den automatiske syklusen, trykk (16) "STOP AUT"-knappen. Hvis maskinen er midt i et kutt og (16) STOPP -knappen er trykket på, vil maskinen gjøre ferdig kuttet og så vil den bli avbrutt. Det er forgjeves å trykke på STOPP -knappen under utførelsen av kuttet, maskinen vil ignorere det. Etter at kutte er ferdig, er det mulig å starte maskinen igjen ved å trykke START knappen, maskinen fortsetter da den automatiske syklusen. F1=Krok př. F3=OK sk 3 2 F2=Kusy př. F3=OK sk 11 4 Možnost ZAŘÍZNUTÍ (9)->(2)->(C) nebo (9)/(6) (1)/(C) jinak stlači START Displayet tilbyr mulighet til å editere programmet. Hvis du ønsker å fortsette syklusen, som allerede har begynt, bruk F3 knappen og fortsett til det neste skjerm bildet. Hvis du ønsker å forandre på programmet, skriv over programmet ved å trykke F1 og F2 knapp. Fortsett til det neste skjerm bilde ved å trykke F3 knappen. Hvis du ønsker å stoppe arbeidet ved maskinen, slå den av ved hoved bryteren. Displayet tilbyr mulighet for material ende kutting. Hopp over denne muligheten ved å trykke START knappen. 52

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY

P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Stålfjæra 16, Kalbakken 0903 Oslo NORWAY P. MEIDELL AS MEBA 650 A Side : 1 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 2 1.1 Tekniske Data 3 1.2 Tilkoblingsverdier, påfyllings mengder 4 Kapittel 2 Generelle Instruksjoner 5 2.1 Sikkerhets instruksjoner

Detaljer

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3

INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1

Båndsag Eco-line 335 DG INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA....3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER :...5 1.3 SKJÆRE KAPASITET...6 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...7 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1

Båndsag PRO 260 AP INNHOLD...1 Innhold INNHOLD...1 KAPITTEL 1 - TEKNISKE DATA...3 1.1 TEKNISKE DATA...3 1.2 TILKOBLINGSVERDIER, PÅFYLLINGS MENGDER...4 1.3 SKJÆRE KAPASITET...5 KAPITTEL 2 - GENERELLE INSTRUKSJONER...6 2.1 SIKKERHETS

Detaljer

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE.

PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. PRODUSENTENS IDENTIFIKASJON OG PLASSERING AV CE MERKE DATA PLATE. En spesiell navneplate er montert på maskinen og inneholder uslettelig informasjon i samsvar med CE-merking. Dersom CE MERKET skulle bli

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...4

Innholdsfortegnelse. Innledning...4 Innholdsfortegnelse. Innledning....4 1. Leverings informasjon....5 1.1 Tekniske spesifikasjoner... 5 1.2 Elektriske data.... 6 1.3 Beskrivelse av maskinen... 7 1.3.1 Beskrivelse av tekniske egenskaper...7

Detaljer

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2

19 58 56 59 55 57 20 57 J2 J3 K1 2 60 45 1 K2 L1 L2 1 2 3 M N A O P1 P2 DW701 DW707 1 2 3 16 4 6 7 8 9 10 11 A1 14 13 12 17 18 24 23 22 12 A2 21 20 19 2 26 27 28 29 26 27 2 A3 31 30 30 A4 32 26 38 37 16 34 31 33 A B 36 3 40 41 39 42 43 C D 2 21 E F1 44 6 48 2 47 46 7 13 F2

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5

Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4. 1. Innledning...5. 2. Garanti...5 Innholdsfortegnelse. Samsvarserklæring...4 1. Innledning....5 2. Garanti...5 3. Beskrivelse av maskinen....6 3.1 Sikkerhets standarder som maskinens design og konstruksjon er i samsvar med.... 6 3.2 Beskrivelse

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer