P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO"

Transkript

1

2 Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : Faks : Web : E-post : Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken til Norsk Versjon 1.03 / November 2003 P. Meidell AS - Endringer forbeholdes Side : 1

3 Innhold 1. INNLEDNING BRUKSOMRÅDE TIL BÅNDSAGEN TEKNISKE DATA SIKKERHETSINSTRUKSER GENERELT VERNEKLÆR OG PERSONLIG SIKKERHET SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR MASKINOPERATØREN SIKKERHETSINSTRUKSJONER VED SERVICE OG REPARASJON SIKKERHETSUTSTYR PÅ MASKINEN TRANSPORT OG LAGRING AV MASKINEN OMGIVELSE FORHOLD MED HENSYN TIL TRANSPORT OG LAGRING SIKKERHETSINSTRUKSER TRANSPORT OG LAGRINGS FORBEREDELSER TRANSPORT OG LAGRING MONTERING AV MASKINEN MASKIN DRIFTS OMGIVELSE FORHOLD MONTERING OG VATRING AV MASKINEN UTPAKKING OG MONTERING AV MASKINEN ELEKTRISK TILKOBLING PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE SYSTEMET KONTROLL AV MASKIN FUNKSJONENE MATING AV MATERIALE SIKKERHETSINSTRUKSJONER MATING AV MATERIALE BETJENING AV MASKINEN SIKKERHETSINSTRUKSJONER BETJENINGSPANEL - BESKRIVELSE INNSTILLING AV GJÆRINGSVINKEL OPTIMAL AVSTANDSJUSTERING FOR SAGBLADSTYRINGENE JUSTERING AV SKJÆREHASTIGHET INNSTILLING AV TOPP-STIKKE INNSTILLING AV STIKKE FASTSPENNINGS TRYKK INNSTILLING AV SKJÆRETRYKK INNSTILLING MODUS MANUELL MODUS HALVAUTOMATISK MODUS AVBRUDD VED HALVAUTOMATISK SYKLUS SLÅ MASKINEN OVER TIL STILLSTANDS Side : 2

4 9. VALG OG BYTTE AV SAGBLAD SIKKERHETSINSTRUKSJONER VALG AV SAGBLAD INNKJØRING AV SAGBLAD DEMONTERING AV SAGBLAD MONTERING AV SAGBLAD STRAMMING AV SAGBLAD OG INSPEKSJON KJØLEVÆSKEPREPARATER OG FJERNING AV FLIS SIKKERHETSINSTRUKSER KJØLEVÆSKEPREPARAT FORBREDELSE KONTROLL AV KJØLEVÆSKE SYSTEM AVFALLSHÅNDTERING AV SPON GIR OG HYDRAULIKK OLJER GIR OLJER HYDRAULIKK OLJER VEDLIKEHOLD OG JUSTERING I. JUSTERING AV STYREKUBENE VED SAGBLADSTYRINGEN II. JUSTERING AV HARDMETALLSKIVENE VED SAGBLADSTYRINGEN III. JUSTERING AV SAGBLADETS PLASSERING PÅ STRAMMEHJULET IV. JUSTERING AV SPONBØRSTE V. JUSTERING AV ENDEBRYTEREN PÅ SAGBLADETS STRAMMING VI. JUSTERING AV NEDRE STOPP POSISJON TIL SAGBUEN VII. JUSTERING AV ENDEBRYTER VED NEDRE STOPP POSISJON FOR SAGBUEN VIII. JUSTERING AV SKJÆRETRYKK REGULERINGEN IX. INNSTILLING AV TRYKKBRYTERE BYTTING AV RESERVEDELER X. BYTTE AV SAGBLADMATINGS LAGER XI. BYTTE AV SAGBLADSTYRINGS LAGRE XII. BYTTE AV HARDMETALL STYRINGER XIII. BYTTE AV SPONBØRSTE MONTERING SKJEMA MONTERING SKJEMA I SAGBUE VED MONTERING SKJEMA II SAGBUE VED MONTERING SKJEMA III SAGBUE VED ELEKTRISKE SKJEMA ELEKTRISK SKJEMA I ELEKTRISK SKJEMA II ELEKTRISK SKJEMA III ELEKTRISK SKJEMA IV ELEKTRISK SKJEMA V ELEKTRISK SKJEMA VI ELEKTRISK SKJEMA VII ELEKTRISK SKJEMA VIII ELEKTRISK SKJEMA IX ELEKTRISK SKJEMA X ELEKTRISK SKJEMA XI ELEKTRISK SKJEMA XII Side : 3

5 HYDRAULIKK SKJEMA HYDRAULIKK SKJEMA RESERVEDELS TEGNINGER OG DELELISTER STIKKE STIKKE SYLINDER TOPP-STIKKE TOPP-STIKKE SYLINDER VINKEL KONSOLL STRAMMING STRAMME SYLINDER LØFTE SYLINDER DRIV ENHET SAGBLADSTYRING HØYRE STYREKUBE VENSTRE STYREKUBE SAGBLAD MATINGSENHET LØFTE SENSOR SPONBØRSTE DEKSLER FEILSØKING DECLARATION OF CONFORMITY (SAMSVARSERKLÆRING) Side : 4

6 1. Innledning Bruksanvisningen må leses av personene, som er i kontakt med maskinen før transportering, installasjon, drift, service, reparasjon, lagring eller fjerning! Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon. Maskin operatøren må gjøre seg kjent med instrukser med hensyn til installasjon og drift, sikkerhets instruksjoner og maskin vedlikehold, for å oppnå en mest mulig driftsikker maskin, og for at maskinen skal oppnå lengst mulig levetid. Betjenings instruksjonene som er angitt i bruksanvisningen er fokusert på å unngå at farlige situasjoner skal kunne oppstå ved maskinen. Les denne bruksanvisningen nøye før transportering og oppstart/drift av maskinen! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Sørg for at bruksanvisningen alltid oppbevares slik at den er i god stand! 2. Bruksområde til båndsagen Båndsagen er konstruert for kutting av profiler, rør og firkantaksler av stål, rustfritt stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Brennbare materialer er det forbudt å kutte! Enhver annen slags bruk av maskinen blir betraktet som uautorisert bruk, og ansvaret tas ikke av produsent, importør eller forhandler. Operatøren tar all risiko! Rullebaner kan tilkobles til båndsagen, som forenkler behandlingen av materialet som skal kappes. Anbefalte typer og monterings deler er beskrevet i kapittel Rullebaner og tilbehør. Side : 5

7 3. Tekniske data Total maskinvekt: Maskinvekt Maskin dimensjoner: Lengde Bredde Høyde Elektriske data: Spenning Total strømforsyning Maks. sikring Innkapslingsgrad Båndsag motor: Type Effekt Omdreininger Hydraulikk system: Effekt Kapasitet Kjølevæske pumpe: Effekt Kapasitet Båndsag størrelse: Kutte hastighet: 6470 x 41 x 1,3 mm m/min 2580 kg 3443 mm 1560 mm 2487 mm ~3 x 400V, 50Hz, TN-C-S 5,6 kw 16 A IP 54 1LA9107-4LA10 3,8 kw 1400 min -1 1,1 kw 25 dm 3 0,18 kw 75 dm 3 Kutte vinkel: mm 820 x 450 mm 820 x 450 mm 450 x 450 mm R 45 (høyre) 450 mm 560 x 450 mm 560 x 450 mm 450 x 450 mm L 45 (venstre) 450 mm 560 x 450 mm 560 x 450 mm 450 x 450 mm R 60 (høyre) 370 mm 370 x 450 mm 370 x 450 mm 370 x 370 mm L 60 (venstre) 380 mm 380 x 450 mm 380 x 450 mm 380 x 380 mm Side : 6

8 4. Sikkerhetsinstrukser 4.1. Generelt Båndsag Maskinen er utstyrt med sikkerhets og beskyttelse enheter både med hensyn til operatøren og maskinen. Uansett, vil ikke disse sikkerhets og beskyttelse enhetene være tilstrekkelig for å forhindre skade. Service personell må lese dette kapittelet og inneha forståelse for innholdet før han/hun begynner å arbeide med maskinen. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonen! Service personell må også alltid ta i betraktning andre sikkerhets risikoer, som f.eks refererer seg til omgivelse forholdene og materialet Verneklær og personlig sikkerhet Bruk stramme, stive klær. Løstsittende klær kan bli fanget inn i maskinen og forårsake alvorlige skader! Bruk vernehansker! Materialrusk og sagbladet har skarpe kanter og kan forårsake alvorlige skader! Bruk vernesko med sklisikker såle! Ved bruk av upassende sko, kan du miste balansen og skade deg selv. Også fallende materiale kan skape ulykker. Bruk vernebriller! Splinter og kjølevæske kan skade synet. Alltid benytt hørselsvern! De fleste maskiner lager lyd nær 80 db, som uten hørselsvern, kan skade hørselen din. Ikke ha på smykker og lignende, og ikke arbeid med løst, langt hår! Bevegelige maskindeler kan hekte tak i smykker og hår, og forårsake alvorlige skader. Arbeid bare ved god helsetilstand. Sykdom, skader og alkohol senker konsentrasjonen. Uforsvarlig arbeid med maskinen, kan føre til at du forårsaker skader på dine kollegaer. Side : 7

9 4.3. Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider med/ved maskinen! Les denne manualen nøye før arbeid med maskinen starter! Oppbevar alltid denne manualen nær maskinen! Hold alltid arbeidsområdet og maskinen ren og i ryddig stand! Lukk beskyttelse dekslene før du foretar oppstart av maskinen, og kontroller at beskyttelse dekslene ikke er skadet. Skadede deksler må repareres eller byttes øyeblikkelig. Ikke foreta oppstart av maskinen dersom beskyttelse deksel er fjernet! Kontroller strømforsyningskabelen for skader. Ikke hold i materialet ved lukking av stikken eller under kutting av materialet! Ikke betjen betjeningspanelets taster og brytere når du benytter vernehansker! Før du foretar oppstart av maskinen, kontroller at ingen uvedkommende oppholder seg i arbeidsområdet til maskinen (med det menes det arbeidsområdet til stikken, sagbladet, sagbuen etc.). Maskinen må bare benyttes dersom maskinen er i perfekt tilstand! Sjekk maskinen minst en gang per skift, for å se om den har noen synlige skader. Hvis du finner noen, slå maskinen over på stillstand, og informer din overordnede. Sørg alltid for at arbeidsområdet er ryddig og rent! Sørg for tilstrekkelig belysning av arbeidsområdet. Dersom det forekommer søling av vann eller olje på gulvet rundt maskinen, sørg alltid for å fjerne dette straks! Berør aldri kjølevæske direkte med hendene (benytt vernehansker)! Ikke foreta innstilling av kjølevæske dysen når maskinen er slått på! Ikke fjern eller rengjør maskinen eller maskinområdet for spon o.l. når maskinen er slått på! Ikke benytt trykkluft ved fjerning og rengjøring av maskinen med hensyn til spon o.l.! Benytt alltid verneutstyr når du fjerner spon fra maskinen! Side : 8

10 4.4. Sikkerhetsinstruksjoner ved service og reparasjon Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av maskinen! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell kan utføre service og reparasjon av det elektriske utstyret. Høy spennings støt kan ha fatale konsekvenser! Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene når du arbeider! Maskinen må bli sikret før reparasjon, service og tilpasningsarbeider finner sted, slik at den ikke uforvarende starter og begynner å prosessere. Det er alltid nødvendig å sjekke dette! Ved bytting av maskindeler, benytt alltid bare original deler. Benytt bare anbefalte typer med hensyn til hydraulikk olje, oljer og smøremidler. Fjern eller forbikoble aldri endebrytere eller sikkerhetsutstyr som er montert på maskinen! En hver form for bruk av båndsagen, tilbehør eller maskin deler utenfor hva som er angitt av BOMAR, spol. s r.o. er ikke tillatt. Dersom en ikke overholder dette, vil garantien til dette produktet bortfalle, og BOMAR, spol. s r.o. tar ikke noe form for ansvar med hensyn til skader eller ulykker som oppstår på grunn av uautorisert bruk av maskinen! Start aldri maskinen dersom beskyttelse deksler eller utstyr ikke er korrekt montert! Side : 9

11 4.5. Sikkerhetsutstyr på maskinen Maskinen er utstyrt med sikkerhetsutstyr. Dette utstyret beskytter maskin operatøren mot skader, og skader på maskinen. Sikkerhetsutstyret er beskyttelse/blokkerings utstyr, nødstopp brytere og deksler. Kontroller alltid sikkerhetsutstyret minimum en gang i uken med hensyn til at det innehar korrekt funksjon. Dersom noe av sikkerhetsutstyret er defekt, må du øyeblikkelig sette maskinen i stillstands og foreta nødvendig reparasjon eller bytte av de defekte delene. NØDSTOPP bryter NØDSTOPP bryteren benyttes for å sette maskinen i øyeblikkelig stillstands dersom det oppstår en nødssituasjon. Når en trykker NØDSTOPP bryteren avbryter du øyeblikkelig den elektriske strømforsyningen til maskinen. Dersom det oppstår en feil eller skader, trykk øyeblikkelig på NØDSTOPP bryteren! Nullstilling av den aktiverte NØDSTOPP bryteren gjøres ved at en vrir den øverste delen av den sopp-formede bryteren forsiktig. Sagbue deksel Dersom sagbue dekslet blir åpnet under drift, vil sikkerhetsbryteren bli aktivisert og dermed blir sagbladet stoppet. Det er ikke mulig å starte sagbladet igjen så lenge sikkerhetsbryteren er aktivisert. Sagbladet kan startes opp igjen, når sagbue dekslet blir lukket! Sagblad stramming og brudd overvåkning Denne enheten kontrollerer strammingen til sagbladet, og fører til øyeblikkelig stopp dersom det oppstår sagblad brudd. Denne enheten inneholder en endebryter. Justering av denne endebryteren er beskrevet i kapittelet Service og innstilling. Kontroller denne endebryteren forsiktig og periodisk juster ved behov. Side : 10

12 Sagblad deksel Dette beskyttelse dekselet beskytter sagbladet i området fra sagblad styringsenheten inntil sagbuen. Slå aldri båndsagen på dersom dette dekselet ikke er montert korrekt! Side : 11

13 5. Transport og lagring av maskinen 5.1. Omgivelse forhold med hensyn til transport og lagring Overhold alltid anbefalingen fra produsent når du skal utføre transport eller lagring av maskinen! Dersom du ikke overholder disse anbefalingen, vil det kunne oppstå skader på maskinen. Omgivelse forhold ved transport og lagring av maskinen : Luft temperatur fra -25 C til +55 C, ved kortere perioder (maks. 24 timer) kan luft temperatur være opptil +70 C. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen. Ta også i betraktning fuktighet, vibrasjoner og rystelser slik at det ikke oppstår skader på grunn av dette på maskinen Sikkerhetsinstrukser Overhold alltid transport sikkerhetsinstruksene! Bruk vernehjelm for å unngå hodeskader under lasting og transport! Bruk vernehansker! Skarpe maskindeler eller kanter på transportkjøretøyet kan skade hendene. Bruk vernesko! Ufestede deler og pakke-embalasje kan falle ned, og påføre deg alvorlige skader. Benytt aldri gaffel-truck ved transportering av maskinen, dersom du ikke innehar sertifikat for gaffel-truck! Beveg deg aldri under løftet last! Feil ved løfteutstyret vil kunne føre til svært alvorlige skader. Sørg alltid for at du opprettholder en sikker avstand fra maskinen ved transportering av maskinen. Side : 12

14 5.3. Transport og lagrings forberedelser Lås stikka og smør inn alle glatte overflater. Senk sagbuen, arma, til den laveste posisjonen. Fjern alle rester av kjølevæske i maskinen. Fest alle løse deler til maskinen. Hvis maskinen er utstyret med strøm tavle, pakk den forsiktig inn for å beskytte den mot ødeleggelse under transport. Putt klistremerker med omtrentlig maskinvekt på minst fem synlige steder på maskinen. Maskinen må bli skrudd fast til en transportpalle før transport! 5.4. Transport og lagring Kontroller at laste kapasiteten til lastebilen eller traileren er stor nok til å frakte maskinen. Kontroller at maskinen er skikkelig festet, for å unngå at den tipper over eller faller av transportkjøretøyet. Om det er mulig, skru maskinen fast (med eventuell palle) til gulvet i lastebilen eller traileren. Knytt fast maskinen forsiktig med tøyelige belter på alle sider! Kontroller at maskinen ikke kan å ristes eller skubbes rundt under transporten. Maskinen må bare flyttes med gaffeltruck. Kontroller at transportutstyret er sterkt nok til å løfte rammen ( pallen ). Vær forsiktig slik at maskinen ikke blir skadet under transport. Det er forbudt å håndtere maskinen ved noen annen måte (for eksempel ved å løfte den etter sagbuen), enn som er beskrevet i bruksanvisningen, det vil kunne føre til skade på maskinen! Lagre maskinen bare under omgivelse forholder som er innenfor grensene som er angitt i bruksanvisningen. Side : 13

15 6. Montering av maskinen Båndsag 6.1. Maskin drifts omgivelse forhold Oppfyll alltid produsentens krav til omgivelse forhold med hensyn til drift av maskinen! Dersom disse kravene ikke er oppfylt, vil det kunne føre til skader på maskinen. Produsenten garanterer korrekt maskin drift under disse omgivelse forholdene : Ved luft temperatur fra +5 C to +40 C, temperatur svingninger i løpet av 24 timer må ikke overstige +35 C. Ved relativ luft fuktighet mellom 30% til 95% (ikke konsentrert). Høyde over havet høyere enn 1000 meter. Ikke utsett maskinen for stråling (for eksempel mikrobølgeovn stråling, ultra-violett stråling, laser stråling, røntgen stråling). Stråling kan føre til skader med hensyn til funksjonering av maskinen, og dertil også isolasjonen ved det elektriske anlegget på maskinen Montering og vatring av maskinen Kontroller fundament flatens kapasitet før du begynner å montere maskinen. Dersom ikke fundament flaten ikke oppfyller de nødvendige kravene, må du sørge for at fundament flaten oppfyller disse kravene. Minimums krav: Maskin vekt (kapittel Tekniske data) + vekt av tilbehøret + maksimums vekt av materialet Maskinen må vatres opp i henhold til horisontal posisjon. Alle maskin føttene må være i kontakt med fundament flaten etter at oppvatring er utført. Maskinen må vatres opp ved hjelp av en kalibrert vater. Vateren plasseres på stikke området. Monter også rullebanene i korrekt posisjon ved hjelp av en vater. Ved oppvatring av maskinen, må du også sørge for at arbeidsområdet til maskinen også blir tilstrekkelig med hensyn til drift av maskinen, reparasjons arbeid, maskin service og håndtering av materialet. Maskinen inkludert tilkoblede deler og tilbehør må være synlig fra betjenings posisjonen. Side : 14

16 6.3. Utpakking og montering av maskinen Fjern emballasjen fra maskinen og pakk ut alle medfølgende deler. Sagbue transport lås Demonter sagbue transport låsen fra maskinen før du foretar oppstart av maskinen. Merknad : Lagre låsen og skruene! Monter sagbue transport låsen tilbake på maskinen ved domtering av maskinen for transportering eller lagring av maskinen. Dette hindrer eventuelle skader på sagbuen. Montering av drenerings metallplate Skru fast drenerings metallplatene på maskinen (på begge sider av maskinen). Merknad : Demonter drenerings metallplatene fra maskinen når du skal bytte sagblad! Dette vil hindre at de blir skadet! Side : 15

17 6.4. Elektrisk tilkobling Båndsag OPPMERKSOM! Bare kvalifisert personell er autorisert til å kunne utføre tilkoblingen. Vær forsiktig under tilkoblingsprosessen, for den høye spenningen kan forårsake fatale skader. Overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene når du utfører elektrisk tilkobling av maskinen! Elektriske spesifikasjoner til maskinen: Spennings forsyning: Effekt forbruk: Maks. sikring: ~ 3 x 400 V, 50 Hz, TN-C-S 5,6 kw 16 A Kontroller at tilkoblingsstedet er helt tørt før tilkobling av hovedstrømsbryter til maskinen gjennomføres. Kontroller at spennings forsyningen er i henhold til den angitte spenningen for maskinen! Strømforsynings kabelens areal/tverrsnitt må være i henhold til den oppgitte maksimale strømforbruket som er oppgitt med hensyn til maksimal maskin belastning. Merknad : Verdiene til kabelens areal og strøm belastning er angitt i standarder. Koble til strømforsynings kabelen til rekkeklemmene i elektroskapet. Merknad : Sokkelen med atskillelsene kan bare benyttes ved maskinen som har oppgitt strømforbruk opptil 16 A og total effekt forbruk opptil 3 kw. Hvis maskinen blir direkte tilkoblet, er det nødvendig å tilføye en tilleggshovedbryter, som kan låses i nullposisjon. Kontroll av sagbladets retning etter tilkobling Etter maskinen har blitt korrekt tilkoblet, slå på maskinen og sett sagbånd motor i drift posisjon for et kort øyeblikk. Retningen må være identisk med pilretningen lokalisert på sagblad-dekselet. Hvis retningen ikke samsvarer, bytter du om to av spenningsfasene på tilkoblingen. Side : 16

18 6.5. Påfylling av kjølevæske systemet Ved håndtering av kjølevæsker, overhold alltid sikkerhetsinstruksjonene som er angitt fra produsenten av kjølevæsken! Bruk vernehansker når du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. Fyll på blandingen av vann og kjølevæsken på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggressive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med Mikronizer (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikronizer med angitt kjølevæske. Mikronizer er da klar til bruk. Side : 17

19 6.6. Kontroll av maskin funksjonene Før du starter med å kontrollere maskin funksjonene, må du lese kapittelet Betjening av maskinen. Ikke utfør kontroll av maskin funksjonene dersom du ikke har forstått betydningen til alle bryterene og maskin funksjonene. Kontroller maskinene og de tilhørende maskin delene med hensyn til transport skader. Kontroller at beskyttelse dekslene er korrekt montert, og at de innehar korrekt funksjon. Kontroller ved hjelp av Tenzomat (se kapittel Spesial tilbehør), om sagbladet er korrekt strammet. Ved behov, kan du stramme sagbladet i henhold til kapittel Valg og bytte av sagblad. Sagblad strammings verdiene kommer frem på Tenzomat. Slå på maskinen, og kontroller båndsagens motorer og systemer (sagblad motor, hydraulikk pumpe, kjølevæske pumpe, spontransportør). Åpne og lukke hoved stikken og matings stikken. Kjør matingsstikken fra den fremre posisjonen til den bakre posisjonen og tilbake. Prøv å vinkel posisjoner sagbuen fra den ene ytterpunktet til det andre. Hev sagbuen til øverste posisjon, og videre prøv å senk sagbuen til den nederste posisjonen. Start maskinen med kjølevæske pumpen aktivisert, og la den være i drift uten belastning inntil kjølevæske systemet er fylt med kjølevæske. Så fort som det begynner å komme kjølevæske fra dysen, er kjølevæske systemet klar til drift. Utfør en kutte syklus uten at materiale er lastet i maskinen. Kontroller at maskinen funksjonerer uten noen for unormaliteter. Dersom alle maskin funksjonene er i orden, er maskinen klar til å taes i bruk. Side : 18

20 7. Mating av materiale 7.1. Sikkerhetsinstruksjoner Båndsag Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Bruk vernehansker! Materialet kan ha skarpe kanter og kan forårsake mange skader. Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Benytt bare løfte / transport utstyr som innehar tilstrekkelig kapasitet med hensyn til å løfte eller forflytte materiale! Beveg deg aldri under last som er løftet! Klatre aldri opp på rullebanen! Hold aldri i materialet når du lukker stikken! Stikken kan forårsake alvorlige skader! 7.2. Mating av materiale Legg i materialet i stikken, og kontroller at materialet ikke kan bevege seg eller falle ut av stikken etter at du har lukket stikken. Dersom du kutter lange material lengder (for eksempel aksler, rør), må du anvende rullebaner for fremføring og oppstøtting av materialet inntil båndsagen. Rullebaner er beskrevet i kapittelet Rullebaner og tilbehør. Kontroller at rullebanen er lang nok, slik at materialet ikke kan tippe av rullebanen. Vær spesielt forsiktig ved kutting av rundt materialet, slik at det alltid er støttet opp med to vertikale ruller, slik at det ikke kan falle av rullebanen! Side : 19

21 Hvis du ønsker å kutte material som buntet kutting, vises nedenfor noen forslag til material plassering. Vær forsiktig spesielt med rundt materiale akslingene må plasseres slik som på bildet. Hvis de plasseres på noen annen måte, kan det oppstå problemer med forskyvning. Sveis materialene sammen på baksiden for å unngå gjensidig forskyvning. Vær sikker på at alle akslinger er gjensidig sveiset sammen. Usveisede blokker kan løsne under sammenbindinga! VIKTIG! Slå av maskinen ved hjelp av hovedbryteren under sveising! Magnetiske felt kan ødelegge kontroll-systemet! Firkant materiale - buntet. Vinkel materiale - buntet. VIKTIG! Ikke alle materialfasonger er brukbare for buntet kutting. Følg alltid anbefalingene og instruksjonene fra din båndsag leverandør ved kutting av bunter. Side : 20

22 8. Betjening av maskinen 8.1. Sikkerhetsinstruksjoner Båndsag Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene! Arbeid med denne maskinen med den største grad av forsiktighet og sikkerhet! Bruk vernesko! Oppkuttede materialbiter kan falle ned og forårsake alvorlige skader. Bruk vernehjelm! Metallskrap som faller ned kan skade hodet ditt. Side : 21

23 8.2. Betjeningspanel - beskrivelse Side : 22

24 0 Stopp sagblad motor 1 Løft sagbuen Dersom du trykker tast 1 og tast F3 samtidig, vil sagbuen bli løften ved hurtig kjøring. 2 Start sagblad motor 3 Start hydraulikk aggregatet 4 Sagbue gjæringsvinkel kjøring til venstre 5 Tast uten funksjon 6 Åpne stikken 7 Sagbue gjæringsvinkel kjøring til høyre 8 Tast uten funksjon 9 Lukke stikken 10 Senk sagbuen Dersom du trykker tast 10 og tast F3 samtidig, vil sagbuen bli senket ved hurtig kjøring. OPPMERKSOM! Ikke senk sagbuen ved hurtig kjøring helt nedtil materialet, dette kan føre til skade på sagbladet. 11 Stopp hydraulikk aggregatet F1 - Funksjonstast Funksjonsbeskrivelse se lengre ut i bruksanvisningen. F2 - Funksjonstast Funksjonsbeskrivelse se lengre ut i bruksanvisningen. F3 - Funksjonstast Funksjonsbeskrivelse se lengre ut i bruksanvisningen. START - tast Start av automatisk syklus. STOPP - tast Stopp av automatisk syklus. Display (skjerm) Displayet beskriver drifts modus / status, og benyttes for dialog mellom maskinen og operatøren. Side : 23

25 Nøkkelbryter Denne benyttes for valg av modus. Når nøkkelbryteren er plassert i 0 posisjon, er det mulig å ta ut nøkkelen. Halvautomatisk modus Automatisk modus 0 Innstilling modus. Aktiviering av sikkerhetssystem Ved å trykke denne tasten slåes sikkerhetssystemet på. Reguleringsventil Regulerer sagblad matingshastigheten. 21 NØDSTOPP - bryter 22 Sagblad hastighetsregulering Regulerer hastigheten til sagbladet i området fra 22 min -1 til 95 min Innstilling av gjæringsvinkel Innstilling av gjæringsvinkel utføres hydraulisk ved båndsagen. Innstilling av gjæringsvinkelen utføres dermed ved hjelp av betjeningspanelet. Sagbue gjæringsvinkel kjøring i manuell og halvautomatisk modus er beskrevet lengre ut i bruksanvisningen Optimal avstandsjustering for sagbladstyringene Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene settes automatisk uten at en trenger å utføre noen justeringsarbeid. Avstandsjustering av sagbladstyringene settes automatisk med hensyn til stikke kjeve posisjonene. Optimal avstandsjustering av sagbladstyringene settes når stikken låser materialet fast Justering av skjærehastighet Skjærehastigheten (sagblad hastighet) kan reguleres i området fra from 22 til 95 min -1. Innstilling av skjærehastighet utføres ved betjeningspanelet ved hjelp av tast nr. 22. Den aktuelle skjærehastigheten angies på displayet på båndsagen (se bildet til venstre). Side : 24

26 8.6. Innstilling av topp-stikke Båndsag Topp-stikke benyttes for å låse fast materialet ovenifra. Sylinderen til topp-stikken kan stoppes i øvre posisjon, slik at materialet bare låses fast ved hjelp av hoved stikken. Innstilling av topp-stikke Topp-stikke låsingen må endres i henhold til gjæringsvinkel, topp-stikke sylinderen må låse fast materiale ved midten av materialets bredde. Merknad : Ved feil innstilling av topp-stikken, vil dette kunne føre til at det oppstår kontakt mellom topp-stikke sylinderen og hoved stikke kjevene, som da vil kunne føre til skade på sylinderen. 1) Slå på maskinen og posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon (manuell modus). 2) Åpne hoved stikken og topp-stikken ved hjelp av tast 6. 3) Kjør sagbuen til ønsket gjæringsvinkel ved hjelp av tastene 4 og 7. 4) Plasser materialet i stikken. 5) Juster topp-stikken. Den må være plassert ved midten av materialets bredde. 6) Lås materialet fast i stikken ved hjelp av tasten 9. Sylinderen må låse fast materialet ved midten av materialets bredde. 7) Innstilling av topp-stikken er utført. Deaktivering av topp-stikken (låsing i øverste posisjon) 1) Slå på maskinen og posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon (manuell modus). 2) Åpne hoved stikken og topp-stikken ved hjelp av tasten 6. Sylinderen til topp-stikken må låses i øverste posisjon. Side : 25

27 Otevřít Öffnen Open 3) Lukk hydraulikk ventilen på tilførsels ledningen til toppstikken. Zavřít Zudrehen Close 4) Topp-stikken er nå låst i øverste posisjon, og materialet vil da bare bli låst fast ved hjelp av hoved stikken Innstilling av stikke fastspennings trykk Båndsagen er utstyrt med stikke med justerbart fastspennings trykk. Dette gjør det mulig å tilpasse stikke fastspennings trykket i henhold til type, størrelse etc. for materialet som skal kuttes. Anbefalt fastspennings trykk er bar (se manometer). Merknad : Innstilling av lavere fastspenningstrykk kan føre til utilstrekkelig låsing av materialet og dermed føre til problem under kutte prosesseringen. Innstilling av for høyt fastspennings trykk, kan føre til skader og deformeringer av materialet som skal kuttes. Innstilling av stikke fastspennings trykk 1) Slå på maskinen og posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon (manuell modus). Matice Mutter Nut 2) Åpne hoved stikken og topp-stikken ved hjelp av tast 9. 3) Løsne låsemutteren på justerings skruen (se bilde). 4) Still inn ønsket trykk ved hjelp av justeringsskruen (se bildet). Innstilt trykk angies på manometeret. Seřizovací šroub Einstellschraube Adjusting screw 5) Skru fast låsemutteren på justeringsskruen igjen. Stikke fastspennings trykket er nå justert. Side : 26

28 8.8. Innstilling av skjæretrykk Båndsagen er utstyrt med en reguleringsenhet ved begge sagbladstyringen med hensyn til justering av skjæretrykket. Merknad : Sagbladstyringene er utstyrt med ventiler som må posisjoneres i åpen stilling under drift! Innstilling: Justering av skjæretrykket utføres ved at en justerer på reguleringsventilen som en plassert ved sagbladstyringene. Dersom du skrur inn ventilen, vil skjæretrykke øke. Ved å skru ut ventilen, reduseres skjæretrykket. Merknad : Skjæretrykk reguleringsventilen må stilles inn likt ved begge sagbladstyringene! 1) En synlig strek. Massivt materiale med diameter over Ø300 mm. 2) To synlige streker. Massivt materiale med diameter fra Ø100 til Ø300 mm. Side : 27

29 3) Tre synlige streker. Båndsag For rør og profil-materiale med en overflate fra mm. I profil materiale fra mm. Massivt materiale med diameter opptil Ø100 mm. 4) Fire synlige streker. For rør og profil-materiale med en overflate opptil 10 mm. I profil materiale opptil 200 mm. Side : 28

30 8.9. Innstilling modus Posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon 0. Slå på sikkerhetssystemet ved hjelp av tast 19. Referanse Innstilling av nullposisjon for gjæringsvinkel. 1) Trykk tasten F1. 2) Trykk tasten START og hold den nede. Sagbuen vil begynne å bevege seg til vinkel posisjon 0. Slipp tasten. Meldingen, Referanse posisjon for vinkel er innstilt vil bli vist på displayet. 3) Trykk tasten F2, referanse posisjon for gjæringsvinkel er lagret. Merknad : Dersom du slipper tasten START mens sagbuen forflytter seg, vil innstilling av nullposisjon for gjæringsvinkel bli avbrutt. Dersom du ønsker å fortsette med innstilling av nullposisjon for gjæringsvinkel, trykkes tasten F2 og deretter trykker du og holder nede tastet START. Service Innstilling av kutte parametere. 1) Tast 1 Sagblad slakking. Dette benyttes ved bytting av sagblad (se lengre ut i bruksanvisningen). F1 Sagblad slakking F2 Returner til forrige meny F3 Sagblad stramming 2) Tast 2 Kjølesystem parametere. I. Tast 1 Sagbladet kjøles ved hjelp av typen vann. II. Tast 2 Sagbladet kjøles ved hjelp av typen Microniser. III. Tast 3 Uten sagblad kjøling. Velg ønsket kjølesystem konfigurasjon, og bekreft valget ved hjelp av tast F3. 3) Tast 3 Kutte parametere (sagblad motor stopping). I. Tast 1 Sagbladet stoppes når sagbue er ved topp posisjon etter at kuttet er utført. II. Tast 2 Sagbladet stoppes når sagbue er ved nedre posisjon etter at kuttet er utført. III. Tast 3 Sagblad motoren blir ikke slått av etter at kuttet er ferdig utført. Velg ønsket sagblad stopp modus og bekreft dette valget ved å trykke tasten F3. 4) Tast F2 - Annet Service meny Tillgang til denne menyen er bare tiltenkt autorisert personell, og er derfor sikret ved hjelp av et passord. Avslutt innstilling av parameterer ved hjelp av tasten F3. Side : 29

31 8.10. Manuell Modus Posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon. 1) Sett kutte parameterene i innstillings modus. 2) Åpne stikken ved hjelp av tast 6. 3) Still inn ønsket gjæringsvinkel ved hjelp av tastene 4 og 7. 4) Løft sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av tast 1. 5) Plasser materialet i stikken. 6) Senk sagbuen nedtil materialet slik at sagbladet er ca. 10 mm over materialet ved hjelp av tast 10 (C). 7) Posisjoner topp-stikken slik at topp-stikken spenner fast materialet ved midten på materialet. 8) Still inn riktig fastspennings trykk ved stikkene. Innstilt trykk angies på manometeret. 9) Lås fast materialet i stikken ved hjelp av tasten 9. 10) Still inn korrekt skjæretrykk ved sagbladstyringene. 11) Start sagblad motoren ved hjelp av tast 2 og still inn korrekt sagblad hastighet ved hjelp av bryter 22 (aktuell skjærehastighet blir angitt på displayet ved sagbuen). 12) Still inn matehastigheten til sagbuen ved hjelp av reguleringsventilen 20 ved betjeningspanelet. 13) Trykk og hold tasten 10 (C). Sagbuen vil da begynne å bevege seg nedover for utførelse av kuttet. 14) Løft sagbuen til øverste posisjon igjen ved hjelp av tast 1 etter at materialet er ferdig kuttet, altså når sagbuen har nådd den nederste posisjonen. 15) Fjern det ferdig kuttede materialstykket. 16) Du kan nå utføre et nytt kutt igjen ved å gjenta den samme prosedyren. Side : 30

32 8.11. Halvautomatisk modus Posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon. 1) Sett parameterene i innstillings modus. 2) Still inn ønsket gjæringsvinkel som følger: a) Trykk F2. Båndsag b) Tast inn verdien for den ønskede gjæringsvinkelen. c) Velg, dersom du ønsker en positiv vinkel (F3) eller negativ vinkel (F1). d) Trykk og hold START tasten, inntil sagen ikke er posisjonert ved den ønskede gjæringsvinkelen. Merknad : Før innstilling av ønsket gjæringsvinkel, vil stikken åpne seg fullstendig, slik at materialet ikke kommer i konflikt med stikken når sagbuen dreier seg til ønsket vinkel. 3) Løft sagbuen til øverste posisjon ved hjelp av tast 1. 4) Plasser materialet i stikken. 5) Senk sagbuen nedtil materialet slik at sagbladet er ca. 10 mm over materialet ved hjelp av tast 10 (C). Lagre denne høyde posisjonen ved hjelp av tasten F2. Etter at syklus er ferdig utført, vil sagbuen bli løftet til denne høyde posisjonen. 6) Posisjoner topp-stikken slik at topp-stikken spenner fast materialet ved midten på materialet. 7) Still inn korrekt skjæretrykk ved sagbladstyringene. 8) Still inn riktig fastspennings trykk ved stikkene. Innstilt trykk angies på manometeret. 9) Still inn korrekt skjærehastighet ved hjelp av bryter 22 (aktuell skjærehastighet blir angitt på displayet ved sagbuen). 10) Still inn matehastigheten til sagbuen ved hjelp av reguleringsventilen 20 ved betjeningspanelet. 11) Trykk tasten 15 (START). Sagen vil da låse fast materialet i stikken og starte med å utføre kuttet. Merknad : Syklusen kan avbrytes ved hjelp av tasten 16 (STOPP ved halvautomatisk syklus). Sagbuen vil da bli løftet opp til den innstilte høyde posisjonen og sagblad motoren vil deretter bli slått av etter at en har trykket denne tasten. I nødstilfeller trykkes NØDSTOPP bryteren! Da vil sikkerhetssystemet bli aktivert, og dermed vil sagblad motoren og sagbue senkingen bli stoppet øyeblikkelig. 12) Materialet blir kuttet, sagbuen blir løftet opp til angitt høyde posisjon, og sagblad motoren blir stoppet. Side : 31

33 13) Fjern det ferdig kuttede materialstykket. Båndsag 14) Du kan nå utføre et nytt kutt igjen ved å gjenta den samme prosedyren Avbrudd ved halvautomatisk syklus STOPP - tast Halvautomatisk syklusen kan avbrytes ved hjelp av tasten 16 (STOPP ved halvautomatisk syklus). Sagbladet blir stoppet, og sagbuen blir løftet opp til angitt høyde posisjon. Syklusen kan startes igjen ved å trykke tasten 15 (START ved halvautomatisk syklus). NØDSTOPP - bryter Dersom det oppstår fare eller nødstilfeller, trykkes NØDSTOPP bryteren øyeblikkelig! Etter at NØDSTOPP bryteren er aktivert, vil sagbladet bli øyeblikkelig stoppet, og likeledes vil sagbue senkingen også øyeblikkelig bli satt i stillstands. Oppstart av maskinen igjen etter at NØDSTOPP bryteren har blitt utløst: 1) Vri det sopp formede hodet til NØDSTOPP bryteren i retningen som pilene angir. 2) Slå på sikkerhetssystemet ved hjelp av tast 19. 3) Slå på hydraulikk aggregatet ved hjelp av tast F2. 4) Trykk tasten 15 (START av halvautomatisk syklus). Sagbuen blir dermed løftet til øvre posisjon, og sagen vil deretter utføre syklusen på nytt Slå maskinen over til stillstands Etter at arbeidet er ferdig, må maskinen bli slått over til stillstand etter følgende prosedyre : Fjern materialet fra kuttebordet. Senk maskinens sagbue til den laveste posisjonen. Slå av hovedbryteren og lås den i avposisjon med sikkerhetslås. Fjern kjølevæske, spon, sagflis og materialrester eller annen skitt fra maskinen. Side : 32

34 9. Valg og bytte av sagblad 9.1. Sikkerhetsinstruksjoner Bruk vernehansker! Sagbladet har skarpe tenner og kan forårsake alvorlige håndskader. Bruk vernebriller! Sagbladet kan sprette ut under montering og kan skade øynene dine alvorlig. Fjern tannbeskyttelsen etter at du har montert bladet, og etter at bladet er delvis ferdig festet. Da begrenser du risikoen for skader Valg av sagblad Sagblad størrelse: Valg av sagblad tanningsystem: 6470 x 41 x 1,3 mm Sagblad produsenter leverer sagblad med standard (konstant) eller variabel. En viktig faktor for valg av tannings system er lengden til kutte kanalen i forhold til størrelsen til materialet. 1) Standard tanning Standard tanning har uniformt mellomrom og tannform. Denne tanningsformen er bra for full materialskjæring. 2) Variabel tanning Variabel tanning har en kombinasjon av varierende mellomrom- og tannstørrelse. Fordelen med denne tanningen er en større variasjon av skjæretverrsnittet, bedre flisavfall, og lavere vibrasjoner. Denne formen bør benyttes hvis du ofte skifter materiale. I tabeller, anbefales det type tannings system avhengig av størrelse og form av materialet som skal kuttes. Fotnoter: ZpZ Antall tenner pr. Tomme(inch). S Tenner med null tannings vinkel. K Tenner med positiv tannings vinkel. Eksempel på tannings system angivelse: 32 S Tallet 32 betyr 32 tenner pr. tomme (det betyr standard tannings system), bokstav S angir tenner med null tannings vinkel. 4-6 K Tallene 4-6 betyr 4 til 6 tenner pr. tomme (det betyr variabel tannings system); bokstaven K angir tenner med positiv tannings vinkel. Side : 33

35 Tabell for valg av tanning: HULT MATERIALE (Dp, S = mm) Dp Dp Dp Dp Dp S S S S S Merknad: Tabellen viser tannings system valg for kutting av ett material stykke. Dersom du skal utføre buntet kutting, må du beregne størrelsen til kutte material veggen dobbel så stor som ved kutting av ett material stykke (det betyr, størrelse S blir lik 2 x S ) I tabellen er det både standard og variabel tanning. Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S 24 S 18 S 18 S 14 S 14 S 3 24 S 18 S 14 S 14 S S S 4 24 S 14 S S S 8-12 S 8-12 S 5 18 S S S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 6 18 S S 8-12 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 8 14 S 8-12 S 6-10 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 6-10 S 5-8 S 5-8 S 5-8 S S 5-8 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K K 3-4 K 3-4 K K Størrelsen til veggen Tanningsystem (ZpZ) Ytre diameter til profilen Dp [mm] S [mm] S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 5-8 S S 8-12 S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K S 6-10 S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 4-6 K 3-4 K S 5-8 S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K S 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 3-4 K K 4-6 K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K K 4-6 K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 3-4 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 2-3 K K 2-3 K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 2-3 K 2-3 K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K K 1,4-2 K 1,4-2 K 1,4-2 K 0,75-1,25 K ,4-2 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K ,75-1,25 K 0,75-1,25 K 0,75-1,25 K Side : 34

36 MASSIVT MATERIALE (D = mm) D D D D D Standard tanning system Variabel tanning system Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) Kutte lengden D tanningsystem (ZpZ) til 3 mm 32 til 30 mm til 6 mm mm 8-12 til 10 mm mm 6-10 til 15 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 1, mm mm 0,75-1, mm 1, mm 0,75 Til tross for de overforstående anbefalingene, ta i betraktning de anbefalinger din forhandler gir! 9.3. Innkjøring av sagblad For å oppnå full levetid på sagbladet, anbefaler vi sterkt at du utfører innkjøring av sagbladet. Innkjøring: Kutt materialet med bladmatingstrykket redusert til 50 %. Når det oppstår vibrasjoner øk eller senk sagbladbånd hastigheten. Når du kutter små stykker kjør sagbladet inntil ca. 300 cm 2 av materialet har blitt kuttet. Når du kutter store stykker kjør sagbladet i ca. 15 minutt. Etter at sagbladbåndet har blitt innkjørt, økes bladmatings trykket til normal trykket. Innkjøring av sagbladet hindrer mikrobrudd på kutte kantene til det nye sagbladet som et resultat av den første overdrevne spenningen. Hvis en ikke utfører innkjøringen vil dette minske levetiden betraktelig. En optimal innkjøring av sagbladet fører til ideelle runde kutte kanter og derfor til optimal levetid tilstand for sagbladet. Side : 35

37 9.4. Demontering av sagblad Båndsag 1) Slå på hovedstrøm bryteren til båndsagen, og posisjoner nøkkelbryteren 18 i posisjon. 2) Løft sagbuen til øverste posisjon. 3) Slakk sagbladet på følgende måte: a) Posisjoner nøkkelbryter 18 i posisjon 0. b) Trykk tasten F3 (service). c) Trykk tasten 1 Sagblad demontering. d) Trykk så tasten F1 for slakking av sagblad. 4) Skru av skruen ved det gule beskyttelse dekslet ved sagbladet (pil 1). 5) Skyv så det gule beskyttelse dekslet inn i sagbue dekslet (pil 2). 6) Åpne sagbue dekslet. 7) Løsne skruen for låsing av sponbørste posisjonen og vri sponbørste bort slik at det blir enklere å fjerne sagbladet. 8) Juster på strammeskruen slik at sagbladet slakkes, slik som bildet til venstre viser. Side : 36

38 9) Trekk så sagbladet av stramme- og drivhjulet. 10) Trekk sagbladet ut av sagbladstyringene Montering av sagblad 1) Plasser sagbladet i sagbladstyringene. 2) Plasser så sagbladet på stramme- og drivhjulet. 3) Stram så sagbladet ved hjelp av sagblad stramme skruen. Hodet til skruen justeres i forhold til sylinder kantnivået. Side : 37

39 4) Plasser sponbørsten inntil sagbladet (se kapittel "Vedlikehold og justering" ) og skru så fast låseskruen. 5) Lukk sagbue dekslet. 6) Trekk så ut det gule sagblad beskyttelse dekslet, og skru tilbake festeskruen på sagbladstyringen. 7) Slå på sikkerhetssystemet ved hjelp av tast 19. 8) Stram sagbladet på følgende måte: a) Trykk tasten F3 (service). b) Trykk tasten 1 Sagblad demontering. c) Trykk så tasten F3 for stramming av sagblad. 9) Montering av sagbladet er utført. Du kan fortsette videre kontroll i henhold til beskrivelse ved kapittel Stramming av sagblad og inspeksjon. Side : 38

40 9.6. Stramming av sagblad og inspeksjon Stramming av sagbladet Korrekt bladstramming er et av de viktigste kriteriene som influerer på nøyaktigheten og holdbarheten på bladet. Stram sagbladet i henhold til angivelser for sagbladet og den respektive båndsagen. Følg anbefalinger fra sagblad produsenten. Sagblad inspeksjon Etter montering av sagbladet er utført, slås hydraulikk aggregatet på og kontroller sagblad strammingen ved hjelp av manometeret. Dersom ikke sagbladet er strammet i henhold til optimal strammings verdi, utfører du følgende: a) Løsne låsemutteren på justerings skruen. b) Stram sagbladet til optimal strammings verdi ved hjelp av justerings skruen (se manometer). c) Skru så til låsemutteren på justerings skruen igjen. Kontroll av sagbladets plassering i sagbladstyringene og på omdreiningshjulene. Slå på sagblad motoren og kjør sagbladet i 10 sekunder før du slår av sagblad motoren igjen. Dersom det ikke er mulig å slå på sagblad motoren, må du justere endebryteren med hensyn til sagblad strammingen som angitt i kapittelet "Vedlikehold og justering". Slå av hoved strømbryteren. Kontroller og sagbladet er korrekt plassert i sagbladstyringene. Åpne beskyttelse dekslene ved både driv- og svinghjulet, og kontroller banen til sagbladet på hjulene. - hvis avstanden fra flensen til ryggen til sagbladet er 1-3 mm, er banen (posisjonen) korrekt. - Hvis avstanden er større enn 3mm, er ikke banen (posisjonen) til sagbladet korrekt. Juster så sagbladets bane (posisjon) i henhold til kapittel Service og justering. Lukk beskyttelse dekslene med hensyn til sagbladet. Side : 39

41 10. Kjølevæskepreparater og fjerning av flis Sikkerhetsinstrukser Følg alltid sikkerhetsinstrukser med hensyn til håndtering av kjølevæskepreparater! Bruk ugjennomtrengelige hansker mens du arbeider med kjølevæske! Bruk vernebriller! Hvis kjølevæske kommer i kontakt med øynene kan det forårsake permanente alvorlige skader. Første hjelp instruksjoner Dra av og fjern sikkert forurenset, tilsølte klær. Med hensyn til åndedrett, oppsøk straks område med frisk luft eller benytt åndedretts førstehjelps utstyr. Vask med vann eller benytt krem ved hud kontakt med kjølevæskepreparater. Skyll øyne med mye vann, og finn frem korrekt førstehjelps utstyr. Ved svelging, drikk mye vann og frem provoser brekning. Ta kontakt med medisinsk personale Kjølevæskepreparat forbredelse Anbefalte kjølevæskepreparater. 1) Oil UNIMET ASF 192 ved kjølevæske system 2) Cutting oil BITOL 0 ved Micronizer. Forbred blandingen av vann og kjølevæsken. Overhold alltid spesifikasjonene med hensyn til konsentrasjon som er angitt av kjølevæske produsenten. All informasjon vedrørende kjølevæskepreparatet er angitt på beholderen til kjølevæskepreparet eller i medfølgende dokumenter. Fyll på blandingen av vann og kjølevæskeen på tanken til kjølevæske systemet på maskinen. Volumet til kjølevæske tanken finner du angitt i kapittelet Tekniske data. Når du fyller på kjølevæske på tanken, kontroller at det ikke drypper kjølevæske utenfor tanken, og at du ikke fyller på så mye kjølevæske at den renner over. Overhold produsentens angitte instruksjoner med hensyn til tilsetting av antikorrosjons, antifrys eller andre type ekstra blandinger! Ved blanding av to forskjellige kjemiske blandinger, kan føre til at det oppstår toksikale eller aggrisive blandinger, som igjen kan føre til helseskade eller skade på maskinens kjølevæske system! Side : 40

42 Merknad: Hvis maskinen er utstyrt med Mikroniser (se kapittel Spesial tilbehør), må du påfylle tanken til Mikroniser med angitt kjølevæske. Mikroniser er da klar til bruk. Kjølevæskens egenskaper blir dårligere på grunn av: Bruk av urent vann Fremmede oljeblandinger (hydrauliske, gear) For høy arbeidstemperatur Utilstrekkelig ventilasjon Feil konsentrasjon I tilfelle av for lav konsentrasjon: Beskyttelsen mot korrosjon blir dårligere Smøreegenskapene blir dårligere Risikoen for mikrobiologiske angrep blir høyere I tilfelle av for høy konsentrasjon: Kjøleevnen blir dårligere Skumme egenskapene øker Emulsjonsstabiliteten blir dårligere Fører til klebrige restpartikler Kontroll av kjølevæske system Tilstanden til kjølevæske har stor innvirkning på kvaliteten til kappingen og videre levetiden til masinen. Maksimal levetid med hensyn til kjælevæske, så anbefaler vi ikke lenger enn 1 år. Etter dette anbefaler vi at du bytter kjølevæsken. Levetiden til kjølevæsken avhenger av hvor mye kjølevæsken har blitt forurenset (spesielt med oljer) og andre faktorer. Kontroller kjølevæske nivået og funksjonen til kjølevæske pumpen periodisk! Sjekk kjølevæskens tilstand ved hjelp av dette skjemaet: Inspeksjon Intervall Metode Tilstand Tiltak Væskenivå Daglig Visuell For lav Tilsett vann eller emulsjon etter inspeksjon av konsentrasjonen Konsentrasjon Daglig Retractometer Densimeter For høy For lav Tilsett vann Tilsett basisemulsjon Lukt Daglig Ved å lukte Ubehagelig lukt Luft ut godt, tilsett bio eller erstatt Forurensning Daglig Visuell Dannelse av oljehinne, slam eller klumper Anti-korrosjons tilsetning Stabilitet Skumming Hvis nødvendig Hvis nødvendig Hvis nødvendig Visuell Flistest Herbert-test Utilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse væsken For å ta bort oljehinna, tilsett biocid*, eventuelt fungicid*, for å endre blandinga etter forrige systemrens utføres dette ved hjelp av rensesett* Sjekk stabiliteten, eventuelt øk konsentrasjonen eller ph-verdien Refractometer For mye olje Tilsett mer konsentrat, eller spør forhandler Ristetest Skummet er for tykt, For å unngå luftbobler, øk hardheten på skummet løser seg vannet, bruk anti-skummepreparat. opp for sent * i henhold til produsentens instruksjoner eller forhandlers informasjon Merknad: Hvis tilstanden til kjølevæsken ikke er tilfredsstillende må kjølevæsken byttes. Side : 41

43 10.4. Avfallshåndtering av spon Båndsag Sponavfall fra kutting må destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. La kjølevæsken renne av sponet! Putt det avsilede sponmaterialet i tette oppbevaringsbokser! Forhindre at oppbevaringsemballasjen lekker, da sponet også etter avrenning inneholder rester av kjølevæske. Send boksene over til et godkjent avfallsdeponi, som er i stand til å destruere jernspon gjennomtrekt av kjølevæske. Hvis maskinen også er utstyrt med mikrosmøresystem, må også sponmaterialet sendes over til godkjent deponi. Side : 42

44 11. Gir og hydraulikk oljer 11.1 Gir oljer Girkasse oljen har levetid i henhold til girkassenss levetid. Vi anbefaler at en bytter gir olje ved reparasjon av girkassen. Båndsag Girkasse olje STG 120 til STG 240 Paramo PP7 STG 260 til STG 320; SL 340, SL 450; TOTAL EP 220 SV 220, SV 330 STG 330, STG 440 OMV PG 220 Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! 11.2 Hydraulikk oljer Merknad: Dette avsnittet er bare for båndsager som er utstyrt med hydraulisk utstyr. Bytt hydraulikk oljen en gang pr. 2. år, dette fordi oljen kan få reduserte spesifikasjoner etter lang tids bruk, og dermed føre til skader eller problemer ved de hydrauliske enhetene. Båndsag Hydraulikk olje Alle båndsager med hydraulisk utstyr OMV HLP 46 Merknad: Ved bytte av olje, benytt bare oljer som er anbefalt av BOMAR, eller olje som er tilsvarende/kompatibel fra andre leverandører. NB! Mineral og syntetisk oljer må aldri blandes! Side : 43

45 Vedlikehold og justering I. Justering av styrekubene ved sagbladstyringen Styrekubene er justert ved fabrikken. Det er ikke nødvendig å justere styrekubene i levetiden til sagen. 1) Løsne skruene ved begge styrekubene. 2) Juster styrekubene slik at sagbladet kjører mellom stikke kjevene. Stram til igjen skruene ved begge styrekubene. 3) Styrekubene er nå ferdig innstilt. II. Justering av hardmetallskivene ved sagbladstyringen Hardmetallskivene ved sagbladstyringen stilles inn hydraulisk, og disse skal dermed ikke justerest manuelt. Side : 44

46 III. Justering av sagbladets plassering på strammehjulet Kontroll av sagbladbåndets kjøring på strammehjulet Sagbladets plassering på strammehjulet må periodisk bli kontrollert. Kontrollen må også utføres etter hver gang sagbladet byttes. Hvis ikke sagbladbåndet beveger seg korrekt, vil følgende problemer muligens oppstå: Sagbladbåndet faller ned fra hjulet. Bladet og tilhørende deksel kan bli ødelagt. Sagbladbåndet kjører på hjulkanten. Baksiden av sagbladbåndet kan bli ødelagt, og likeså selve hjulet. 1) Start og stopp sagblad motoren. 2) Slå av hoved strømbryteren. 3) Åpne det bakre dekslet til sagbuen og kontroller sagbladets plassering på strammehjulet. Dersom avstanden fra sagbladryggen fra hjulflensen er 1 3 mm, er plasseringen korrekt. Dersom avstanden er større enn 3 mm, eller at sagbladet er plassert på selve flensen, må sagbladets plassering justeres. Justering av sagbladets plassering Plasseringen til sagbladet reguleres med umbrako skruen på strammekuben. Optimal avstand mellom sagblad ryggen og hjulflensen er 1 3 mm.. Ved å dreie skruen til høyre, vil sagbladet bli ført nærmere inn til stramme hjulflensen. Ved å dreie skruen til venstre, vil sagbladet bli ført lenger i fra stramme hjulflensen. Etter at du har justert sagbladets kjøring på strammehjulet, utfører du en ny kontroll, for å sjekke om innstillingen er korrekt. Side : 45

47 IV. Justering av sponbørste Børsten, som hjelper å fjerne flis fra sagbladet, influerer på kutteholdbarheten, sagbladets levetid og levetiden på hjulene, hardmetallsskivene og ikke minst nøyaktigheten på kuttet. Børsten må sjekkes under hvert skift. 1) Løsne festeskruene til sponbørsten. Når disse er løsnet, er det mulig å justere sponbørsten. 2) Juster så sponbørste inntil sagbladet igjen, slik som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Etter at sponbørsten er innstilt, må du kontroller at børsten ikke når helt ned i sagbladtann mellomrommene. 3) Stram så til festeskruen igjen. 4) Dersom sponbørsten ikke er vinklet riktig (vil sponbørste drivhjulet glippe ved sagblad drivhjulet), juster den da nærmere inn til drivhjulet ved hjelp av justeringsskruen (se pil, bilde til venstre). OPPMERKSOM! Skruen må ikke strammes til med sterk kraft, ettersom dette kan føre til skade på drivhjulet til børsten, eller føre til redusert levetid for lagrene ved sagblad drivhjulet! V. Justering av endebryteren på sagbladets stramming Endebryteren vedrørende sagblad strammingen er innstilt ved fabrikken. Det er ikke nødvendig å justere denne. Side : 46

48 VI. Justering av nedre stopp posisjon til sagbuen Den nederste stoppen setter grense for den laveste posisjonen til sagbuen. Dette stopp-punktet må sjekkes minst en gang i måneden. Hvis det nederste stopp-punktet er feiljustert, kan kuttebordet bli svært ødelagt eller materialet vil ikke bli kuttet ferdig. 1) Løft sagbuen til den øverste posisjonen. 2) Løsne låsemutteren ved justeringsskruen, og juster den til ønsket posisjon. 3) Sikre posisjonen ved å skru på plass igjen låsemutteren. 4) Innstilling av nedre stopp posisjon er nå utført. VII. Justering av endebryter ved nedre stopp posisjon for sagbuen Dersom vi har justert den nedre stopp posisjonen til sagbuen, må endebryteren også justeres på nytt. Kontroller innstillingen Senk sagbuen ned til den nederste posisjonen. Dersom sagbuen da er ved det nedre stopp posisjonen til sagbuen, og endebryteren ble aktivert, er innstillingen av endebryteren korrekt. Dersom dette ikke er tilfelle, må du utføre innstilling av endebryteren. Innstilling av endebryteren 1) Skru stoppskruen ved endebryteren til den nederste posisjonen. 2) Start senking av sagbuen til nederste stopp posisjon ved at du trykker START tasten ved automatisk syklus. 3) Juster stopp skruen ved endebryteren inntil sagbuen har fått korrekt justert endeposisjon. 4) Kontroller så innstillingen av endebryteren en gang til. Side : 47

49 VIII. Justering av skjæretrykk reguleringen Dette kapittelet beskriver grunnleggende innstilling med hensyn til sagblad matehastighet ved tomgangskjøring. Innstilling av skjæretrykk ved material kutting er beskrevet i kapittelet Betjening av maskinen. Båndsagen er utstyrt med en reguleringsenhet ved begge sagbladstyringen med hensyn til justering av skjæretrykket. Trykk reguleringen stilles inn separat ved begge styrekubene. Innstilling ved den høyre styrekuben 1) Lukk ventilen ved den venstre styrekuben. Kontroller at ventilen ved den høyre styrekuben er åpen. Venstre styrekube Høyre styrekube 2) Justeringen utføres ved at en justerer på justeringsknotten på reguleringen ved den høyre styrekuben (se bildet). Justeringskalaen befinner seg under justeringsknotten. Juster denne til andre fordypning. Det vil da være synlig et merke (merket 1,2). Side : 48

50 3) Skru ut justerings skruen juster ved den høyre styrekuben inntil senking blir blokkert, ved at ventilen blokkerer senking. Du kan nå bare bevege sagbuen oppover, ettersom nedover bebevegelse av sagbuen nå er blokkert ved hjelp av trykkregulerings ventilen. 4) Trykk nå tasten Sagbue senking og skru forsiktig på justerings skruen ved den høyre styrekuben. Juster på denne justeringsskruen ved den høyre styrekuben inntil du oppnår optimal senke hastighet. Optimal senke hastighet fra øvre topp posisjon og ned til nederste stopp posisjon er målt i tid ca. 55 sekunder. 5) Lås så fast innstillingen til justerings skruen ved hjelp av låsemutteren når du har oppnådd optimal senke hastighet. 6) Innstilling av korrekt trykk regulering ved den høyre styrekuben er nå utført. Innstilling ved den venstre styrekuben 7) Åpne ventilen ved den venstre styrekuben. Lukk ventilen ved den høyre styrekuben. 8) Utfør tilsvarende innstilling av trykk reguleringen ved den venstre styrekuben som du gjorde ved den høyre styre kuben. 9) Etter at du har utført innstilling av trykk reguleringene ved begge styrekubene, må du åpne ventilene ved begge styrekubene. OPPMERKSOM! Ventilene både ved venstre og høyre styrekube må være åpne under drift av båndsagen. 10) Innstilling er nå utført. Side : 49

51 IX. Innstilling av trykkbrytere 1) Slå valgbryter ved betjeningspanelet til manuell modus. 2) Lukk stikken (tast nr. 9 ved betjeningspanelet). 3) Hold tasten nr. 9 trykket ved betjeningspanelet, og juster trykket til 20 bar (service trykk ved maskinen) ved å dreie på trykk justeringsskruen. Side : 50

52 4) Stram så til trykkbryteren til endeposisjon. Kontroll av korrekt innstilling av trykkbrytere: LED diode nr. 14 ved PLS systemet må ikke lyse før stikken er lukket. 5) Åpne den øvre trykkventilen. Side : 51

53 6) Åpne stikken (tast nr. 6 ved betjeningspanelet). 7) Løsne trykkbryteren med ca ¼ omdreining, lukk stikken (tast nr. 9) og kontroller så LED diode nr. 14 ved PLS systemet. Dioden må blinke når stikken lukkes og deretter må den være avslått. Hold så tast nr. 9 trykket (lukk stikke) hele tiden mens stikken lukkes. LED diode nr. 14 skal da lyse som indikasjon for komplett lukking. 8) Juster så trykket tilbake til 30 bar (driftstrykk ved normal drift av maskinen) ved at du justerer på trykk reguleringsskruen. 9) Trykkbryter er nå korrekt justert. Side : 52

54 Bytting av reservedeler X. Bytte av sagbladmatings lager Hvis det er umulig å justere bladmate aggregat reguleringen, og vi finner ut under inspeksjon at bladmatingslageret er utslitt, må lageret skiftes ut utskiftinga utføres samtidig på begge styringene. Det er mulig å kontrollere tilstanden til lagrene ved styrekubene fra undersiden, men for bedre kontroll skrur en av lager holderene fra kubene. Dersom lagrene er utslitte, vil en kunne observere en kanal/spor ved de. Bytte av lagre 1) Demonter sagbladet. 2) Koble fra trykk reguleringen. La trykkregulerings enheten være tilkoblet til det hydrauliske systemet. 3) Løsne de hydrauliske rørene som er tilkoblet til bladmatings reguleringsenheten. Side : 53

55 4) Løsne låsetappen ved lagerholderene, se bilde til venstre. 5) Fjern lager holderene fra styrekubene. 6) Plasser holderen i en skrustikke. OPPMERKSOM! Benytt beskyttelse ved stikkekjevene slik at du ikke skader lagerholderen. Fjern lager senterakslen fra lageret ved hjelp av en dortapp. 7) Fjern det utslitte lageret. Side : 54

56 8) Fest så holderen i skrustikken igjen. OPPMERKSOM! Benytt beskyttelse ved stikkekjevene slik at du ikke skader lagerholderen. Plasser så det nye lageret og foringene og sett på plass igjen senterakslen på dens opprinnelige plass. Akselen må passe perfekt sammen med holderen, ellers vil sagbladmatings reguleringen kunne bli dårligere. 9) Plasser holderen tilbake i styrekubene. Fest den ved hjelp av låsetappen. 10) Koble tilbake trykkregulerings enheten og de hydrauliske rørene. Bytte av lagre er dermed utført. XI. Bytte av sagbladstyrings lagre Hvis sagbladet ikke styres tilstrekkelig av styrelagrene eller hvis lagrene er tydelig utslitte, må lagrene skiftes ut. OPPMERKSOM! Styrelagrene må byttes ut parvis ved begge styrekubene! 1) Demonter sagbladet. 2) Koble fra slangen fra kjølevæske-inngangen, skru av sagbladmatings reguleringen. Sagbladmatings reguleringen skal være tilkoblet til det hydrauliske systemet. Videre demonterer du styrekubene til sagbladet. 3) Fest styrekuben i skrustikken og demonter begge akslene med lagrene som følger. OPPMERKSOM! Merk deg hvor hver enkelt eksenter aksel og tilhørende deler er montert, slik at du kan montere de tilbake på sin opprinnelige plass. Eksenter akslene må ikke byttes om når du monterer de igjen! 4) Skru av mutteren fra eksenter akslene. Side : 55

57 5) Fjern eksenter akslene fra lagrene/foringene ved hjelp av en dortapp. 6) Bytt alle foringene/lagrene og andre tilhørende deler, som vist på bildet. 7) Monter tilbake eksenter akslene i styrekubene. Monter alle delene tilbake på eksenter akslene i riktig rekkefølge. Plasser lagrene/foringene tilbake på eksenter akslene etter at du har utført forbredende arbeid ved eksenter akslene slik at de blir lette å montere. OPPMERKSOM! Ikke bytt eksenter akslene når de er montert i styringskuben. 8) Skru på plass igjen mutterene ved begge eksenter akslene, og stram de fast. 9) Plasser en bit av sagbladet i styrekubene (ca cm). Sikre de bevegelige hardmetall styringene ved hjelp av tape, slik at sagbladet blir presset mellom styringene og at det fremdeles er lett å bevege sagbladbiten. Side : 56

58 10) Plasser eksenter akslene ved hjelp av fast nøkler, slik at de blir stilt inn slik at sagbladet blir posisjonert i senter. Styrelagrene må ikke presse for hard på sagbladet, men må rotere lett og fritt når sagbladet kjører mellom de. Optimal avstand mellom sagbladet og lagrene er 0,05 mm. 11) Stram så til mutterene ved begge eksenter akslene. 12) Fjern så test sagblad biten fra styrekuben. Monter så styrekubene tilbake på maskinen og monter tilbake trykkregulerings enheten og kjølevæske slangen. Monter deretter sagbladet. XII. Bytte av hardmetall styringer Dersom hardmetall styringene ikke kan justeres, må de byttes. OPPMERKSOM! Hardmetall styringene må byttes samtidig ved begge styrekubene! 1) Demonter sagbladet. 2) Demonter de fastmonterte hardmetall styringene. 3) Fjern de bevegelige hardmetall styringene. Side : 57

59 4) Plasser tilbake nye bevegelige hardmetall styringene. 5) Monter deretter tilbake hardmetall styringene på båndsagen. 6) Monter tilbake det hydrauliske systemet på hardmetall styringene, og utfør lufting av systemet.slå på maskinen, den hydrauliske enheten og sagblad motoren. 7) Løsne lufteskruen, slik at luften kommer ut av det hydrauliske systemet. La hydraulikk oljen dryppe ned i en beholder, slik at du unngår så mye oljesøl. Lukk så lufteskruen igjen, når luften har blitt fjernet. OPPMERKSOM! Arbeid med den største forsiktighet, det kan oppstå alvorlige kroppskader på grunn av det løpende sagbladet. 8) Bytte av hardmetall styringer er dermed utført. XIII. Bytte av sponbørste Hvis sponbørsten ikke greier å ivareta sin funksjon tilstrekkelig, må den skiftes ut. 1) Hold sponbørste akselen fast ved hjelp av en fastnøkkel. 2) Løsne så mutteren på børsten, og bytt den utslitte børsten med en ny, og skru så på plass igjen mutteren. 3) Juster så sponbørste inntil sagbladet igjen, slik som beskrevet tidligere i bruksanvisningen. Side : 58

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Workline 410.280 DGH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Individual 620.460 GH. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82

Detaljer

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO

P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer med reservedelsbestilling, vennligst ta kontakt med P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14

Detaljer

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon

Båndsag Ergonomic 290.250 DGA med Siemens Styring. Serviceinformasjon Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Conformity Certificate (Samsvars erklæring).... 3 2. Test og godkjennings sertifikat... 4 3. Standarder og anbefalinger for maskin operatøren.... 5 3.1 Elektrisk utstyr i henhold

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BÅNDSAG HBA 500 S GLR

BÅNDSAG HBA 500 S GLR Innhold 1. Sikkerhet... 2 1.1 Generelle sikkerhetsinstruksjoner...2 1.2 Fare ved maskinen...3 1.3 Bruksområde for maskinen...3 1.4 Støynivå...3 1.5 Benyttede sikkerhets standarder ved konstruksjon av maskinen...4

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4

OLJESEPARATOR. Modell 5404 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 Innhold 1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 1 2. INSTALLASJON OG DRIFT AV OLJESEPARATOR... 1 3. TEKNISKE DATA... 4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Oljeseparatoren må tilkobles til korrekt elektrisk stikk kontakt

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 440 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking...

HYDRAULISK GJENGEMASKIN MODELL RHRM 45 D+ 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2. 2. Installasjon... 3. 3. Garanti... 3. 4. Feilsøking... Innhold 1. Maskinbeskrivelse og bruksområde... 2 2. Installasjon... 3 3. Garanti... 3 4. Feilsøking... 4 5. Sikkerhetsstandarder... 4 6. Girkasse... 5 7. Bruk av multiposisjonshode... 5 8. Bruk av gjenge

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2

Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 Innhold KAPITTEL 1 - KONTROLL PANEL... 2 KAPITTEL 2 - START MASKINEN, HOVED MENY... 5 2.1 START MASKINEN...5 2.2 HOVED MENY...6 2.3 MENY "MANUELL"...7 2.4 MENY "MANUELL - FREMFØRINGS RULLER" -OPPSJON...9

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Få mer ut av din båndsag

Få mer ut av din båndsag Få mer ut av din båndsag For å oppnå optimal sage økonomi er det viktig å benytte riktig sagblad Trenger du hjelp til valg av rett type sagblad eller ønsker å bestille nye blad? Ring oss på tlf.51 44 35

Detaljer

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel.

KANTOPPKNEKKER AUTO-GUIDE. Boxer Design og Manufacturing Ltd. forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet uten forvarsel. Om bruksanvisningen Eierskapet til denne bruksanvisningen forbeholdes Boxer Design og Manufacturing Ltd., og eierskapet til den norske oversettelsen forbeholdes P. Meidell AS. Boxer Design og Manufacturing

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)..3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes!

BÆRBAR BORE- OG SVEISEMASKIN SUPERCOMBINATA SC1 40/1. Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! ADVARSEL! Ved bruk av maskin og sveiseutstyr, må alltid grunnleggende sikkerhetsforskrifter overholdes! Utfør aldri bytte eller justering av skjæreverktøyet uten at du først slår av maskinen. Dette gjøres

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør

Montering enkel dør - venstre & høyre Montering dobbel dør Les hele veiledningen før du installerer dør S700. Kontroller at produktet ikke er defekt og at pakken er komplett. Dersom du oppdager feil eller mangler, vennligst ta kontakt med din forhandler. Følg

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

M - NCA. Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for Rullebane med Lengde Anslag M - NCA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4

APK - 45 Profilvalse. 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3. 2. Garantibetingelser...4 Innhold 1. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)...3 2. Garantibetingelser...4 3. Tekniske data...5 3.1 Standard utstyr... 5 3.2 Spesial utstyr... 6 3.3 Kapasitet merkeskilt på maskinen... 7 3.4

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen!

Bruksanvisning for båndsag STG 150. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Bruksanvisning for båndsag STG 150 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nummer : Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller problemer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....3 1. Tekniske data...4 1.1 Standard utstyr... 4 1.2 Spesial utstyr... 4 1.3 Maskin størrelse hoved data.... 5 2. Viktige sikkerhets

Detaljer

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P.

Service informasjon. Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. BOMAR spol.s.r.o. STG 320 GM P. Service informasjon I tilfelle av tekniske problemer eller behov for reservedeler, vennligst ta kontakt med Vi vil være tilgjengelig på arbeidsdager fra klokken 08.00 til 16.00. P. MEIDELL AS Versjon 1.03

Detaljer

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1 EC CONFORMITY CERTIFICATE (SAMSVARSERKLÆRING)...3 2 TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3 STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4

INSTALLASJONSANVISNING. Garasjeport DID-WP4 INSTALLASJONSANVISNING Garasjeport DID-WP4 1. Sikkerhetsinstruksjoner Les nøye gjennom påfølgende avsnitt før du begynner installasjonen, dette for din egen sikkerhet og for å begrense unødig materiell

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 280 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4

1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING... 3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT... 4 3. SIKKERHET OG STANDARDER... 5 3.1 Sikkerhetsinstruksjoner for maskinoperatøren... 5 3.2 Elektrisk utstyr... 6 3.3 Sikkerhetsutstyr

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg

Presse Serie. Det Profesjonelle Valg V6 Presse Serie Det Profesjonelle Valg 1 Våre Spesifikasjoner 1. Splittet Girkasse Den venstre siden av girkassen driver beltene og rullene i pressekammeret, mens den høyre siden driver pickupen og kutteren.

Detaljer

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk!

STG 230 GA500. Bruksanvisning for Båndsag. Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Bruksanvisning for Båndsag STG 230 GA500 Les denne bruksanvisningen grundig før transport av båndsagen til arbeidssted og førstegangs bruk! Serie Nr. P. MEIDELL AS Versjon 1.04 / November 2000 Innhold

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer